تازه‌های مقالات خارجی اسفند 99

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

تازه‌های مقالات خارجی اسفند 99

 

NO.

TITLE – AUTHOR – SPECIFICATION

93937 The European Court of Human Rights Facing the Security Council: Towards Systemic Harmonization/Linos-Alexander Sicilianos.- International and Comparative Law Quarterly. 2017; Vol.66, No.4: 783-804.
93938 The New French Law of Contract/Solene Rowan.- International and Comparative Law Quarterly. 2017; Vol.66, No.4: 805-831.
93939 International Conceptions of the Family/Fareda Banda, John Eekelaar.- International and Comparative Law Quarterly. 2017; Vol.66, No.4: 833-862.
93940 International Cooperation and Responsibility-Sharing to Protect Refugees: What, Why and How?/Rebecca Dowd, Jane McAdam.- International and Comparative Law Quarterly. 2017; Vol.66, No.4: 863-892.
93941 Uniting Against Impunity: The UN General Assembly as a Catalyst for Action at the ICC/Michael Ramsden, Tomas Hamilton.- International and Comparative Law Quarterly. 2017; Vol.66, No.4: 893-921.
93942 Domestic Explanatory Documents and Treaty Interpretation/Vid Prislan.- International and Comparative Law Quarterly. 2017; Vol.66, No.4: 923-962.
93943 Victim-Perpetrator Reconciliation Agreements: What Can Muslim-Majority Jurisdictions and the PRC Learn from Each Other?/Daniel Pascoe, Michelle Miao.- International and Comparative Law Quarterly. 2017; Vol.66, No.4: 963-989.
93944 Legality of Unilateral Exploitation of Space Resources under International Law/Jinyuan Su.- International and Comparative Law Quarterly. 2017; Vol.66, No.4: 991-1008.
93945 Judicial Review in the EU’s Common Foreign and Security Policy/Panos Koutrakos.- International and Comparative Law Quarterly. 2018; Vol.67, No.1: 1-35.
93946 The Future Enforcement of Asymmetric Jurisdiction Agreements/Louise Merrett.- International and Comparative Law Quarterly. 2018; Vol.67, No.1: 37-61.
93947 Understanding and Overcoming Challenges in Accessing the African Court on Human and Peoples’ Rights/Frans Viljoen.- International and Comparative Law Quarterly. 2018; Vol.67, No.1: 63-98.
93948 Judicial Cooperation in Civil And Commercial Matters after Brexit: Which Way Forward?/Giesela Ruhl.- International and Comparative Law Quarterly. 2018; Vol.67, No.1: 99-128.
93949 Sheltering Government Support to Green Electricity: The European Union and the World Trade Organization/Gracia Marin Duran.- International and Comparative Law Quarterly. 2018; Vol.67, No.1: 129-165.
93950 Cedaw and the Security Council: Enhancing Women’s Rights in Conflict/Catherine O’Rourke, Aisling Swaine.- International and Comparative Law Quarterly. 2018; Vol.67, No.1: 167-199.
93951 UN Human Rights Treaty Monitoring Bodies before Domestic Courts/Machiko Kanetake.- International and Comparative Law Quarterly. 2018; Vol.67, No.1: 201-232.
93952 Labour Provisions in EU and US Mega-Regional Trade Agreements: Rhetoric and Reality/Billy Melo Araujo.- International and Comparative Law Quarterly. 2018; Vol.67, No.1: 233-253.
93953 Self-Defence against Non-State Actors: Are Powerful States Willing but Unable to Change International Law?/Jutta Brunnee, Stephen J Toope.- International and Comparative Law Quarterly. 2018; Vol.67, No.2: 263-286.
93954 Complicity in Violations of Human Rights and Humanitarian Law by Incumbent Governments Through Direct Military Assistance on Request/Erika de Wet.- International and Comparative Law Quarterly. 2018; Vol.67, No.2: 287-313.
93955 Securitization of Search and Rescue at Sea: The Response to Boat Migration in the Mediterranean and Offshore Australia/Daniel Ghezelbash … [et al.].- International and Comparative Law Quarterly. 2018; Vol.67, No.2: 315-351.
93956 The Elusive Right to Truth in Transitional Human Rights Jurisprudence/James A Sweeney.- International and Comparative Law Quarterly. 2018; Vol.67, No.2: 353-387.
93957 Overcoming the Corporate Veil Challenge: Could Investment Law Inspire the Proposed Business and Human Rights Treaty?/Anil Yilmaz Vastardis, Rachel Chambers.- International and Comparative Law Quarterly. 2018; Vol.67, No.2: 389-423.
93958 Unclos Tribunals and the Development of the Outer Continental Shelf Regime/Lan Ngoc Nguyen.- International and Comparative Law Quarterly. 2018; Vol.67, No.2: 425-454.
93959 Aiding and Assisting: The Mental Element under Article 16 of the International Law Commission’s Articles on State Responsibility/Harriet Moynihan.- International and Comparative Law Quarterly. 2018; Vol.67, No.2: 455-471.
93960 Protocol 15 and Articles 10 and 11 ECHR – The Partial Triumph of Political Incumbency Post-Brighton?/Ian Cram.- International and Comparative Law Quarterly. 2018; Vol.67, No.3: 477-503.
93961 The Growing Imperative to Reform Ethical Regulation of Former Judges/Gabrielle Appleby, Alysia Blackham.- International and Comparative Law Quarterly. 2018; Vol.67, No.3: 505-546.
93962 History on Trial: Historical Narrative Pluralism within and beyond International Criminal Courts/Barrie Sander.- International and Comparative Law Quarterly. 2018; Vol.67, No.3: 547-576.
93963 Economic Crimes in International Investment Law/Yarik Kryvoi.- International and Comparative Law Quarterly. 2018; Vol.67, No.3: 577-605.
93964 The CISG and the United Kingdom – Exploring Coherency and Private International Law/Benjamin Hayward, Bruno Zeller, Camilla Baasch Andersen.- International and Comparative Law Quarterly. 2018; Vol.67, No.3: 607-641.
93965 A Due Diligence Standard of Attribution in Cyberspace/Luke Chircop.- International and Comparative Law Quarterly. 2018; Vol.67, No.3: 643-668.
93966 The Ownership of Confiscated Proceeds of Corruption Under the UN Convention Against Corruption/Anton Moiseienko.- International and Comparative Law Quarterly. 2018; Vol.67, No.3: 669-694.
93967 Rethinking the Global Anti-Money Laundering Regulations to Deter Corruption/Sungyong Kang.- International and Comparative Law Quarterly. 2018; Vol.67, No.3: 695-720.
93968 Human Rights, The Cyprus Problem and the Immovable Property Commission/Meliz Erdem, Steven Greer.- International and Comparative Law Quarterly. 2018; Vol.67, No.3: 721-732.
93969 Justiciability/Lord Mance.- International and Comparative Law Quarterly. 2018; Vol.67, No.4: 739-757.
93970 Climate Change, the Paris Agreement and Human Rights/Alan Boyle.- International and Comparative Law Quarterly. 2018; Vol.67, No.4: 759-777.
93971 The Applicability of the ECHR in Contested Territories/Marko Milanovic, Tatjana Papic.- International and Comparative Law Quarterly. 2018; Vol.67, No.4: 779-800.
93972 The Law-Making Effects of the FAO Deep-Sea Fisheries Guidelines/Lene Korseberg.- International and Comparative Law Quarterly. 2018; Vol.67, No.4: 801-832.
93973 The British Ratification of the Underwater Heritage Convention: Problems and Prospects/Hayley Roberts.- International and Comparative Law Quarterly. 2018; Vol.67, No.4: 833-865.
93974 WTO Regulation of Transnational Private Authority in Global Governance/Ming Du.- International and Comparative Law Quarterly. 2018; Vol.67, No.4: 867-902.
93975 Overriding Mandatory Laws in International Arbitration/Jan Kleinheisterkamp.- International and Comparative Law Quarterly. 2018; Vol.67, No.4: 903-930.
93976 Towards Judicial Coordination for Good Water Governance?/Virginie Barral.- International and Comparative Law Quarterly. 2018; Vol.67, No.4: 931-959.
93977 Balancing Soft and Hard Law for Business and Human Rights/Barnali Choudhury.- International and Comparative Law Quarterly. 2018; Vol.67, No.4: 961-986.
93978 Jurisdiction in Tort Claims for Non-Physical Harm under Brussels 2012, Article 7(2)/Trevor C Hartley.- International and Comparative Law Quarterly. 2018; Vol.67, No.4: 987-1003.
93979 Acts of Torture as an Instrument of Government Policy in the Colony of Cyprus in the 1950s and Choice of Law/Ugljesa Grusic.- International and Comparative Law Quarterly. 2018; Vol.67, No.4: 1005-1020.
93980 Establishing a Military Presence in a Disputed Territory: Interpretation of Article 2(3) and (4) of the UN Charter/Tomohiro Mikanagi.- International and Comparative Law Quarterly. 2018; Vol.67, No.4: 1021-1034.
93981 Institutional Balance and Sincere Cooperation in Treaty-Making under EU Law/Panos Koutrakos.- International and Comparative Law Quarterly. 2019; Vol.68, No.1: 1-33.
93982 Review of Executive Action Abroad: The UK Supreme Court in the International Legal Order/Andrew Sanger.- International and Comparative Law Quarterly. 2019; Vol.68, No.1: 35-66.
93983 The Role of State Immunity and Act of State in the NM Cherry Blossom Case and the Western Sahara Dispute/Tom Ruys.- International and Comparative Law Quarterly. 2019; Vol.68, No.1: 67-90.
93984 The Procedural Approach of the European Court of Human Rights: Between Subsidiarity and Dynamic Evolution/Thomas Kleinlein.- International and Comparative Law Quarterly. 2019; Vol.68, No.1: 91-110.
93985 Imminence in Refugee and Human Rights Law: A Misplaced Notion for International Protection/Adrienne Anderson … [et al.].- International and Comparative Law Quarterly. 2019; Vol.68, No.1: 111-140.
93986 The Indivisibility of Human Rights and the Convention on the Rights Of Persons with Disabilities/Gauthier de Beco.- International and Comparative Law Quarterly. 2019; Vol.68, No.1: 141-160.
93987 Private International Law Implications of Equal Civil Partnerships/Maire Ni Shuilleabhain.- International and Comparative Law Quarterly. 2019; Vol.68, No.1: 161-173.
93988 The Protocol on Water and Health as a Strategy for Global Water Governance Integration/Jorge E. Vinuales.- International and Comparative Law Quarterly. 2019; Vol.68, No.1: 175-192.
93989 Defining Personal Consumption in Drug Legislation and Spanish Cannabis Clubs/Amber Marks.- International and Comparative Law Quarterly. 2019; Vol.68, No.1: 193-223.
93990 The Data Embassy Under Public International Law/Bartlomiej Sierzputowski.- International and Comparative Law Quarterly. 2019; Vol.68, No.1: 225-242.
93991 Forty Years on: State Immunity and the State Immunity Act 1978/Lord Lloyd-Jones.- International and Comparative Law Quarterly. 2019; Vol.68, No.2: 247-269.
93992 Climate Assessment as an Emerging Obligation Under Customary International Law/Benoit Mayer.- International and Comparative Law Quarterly. 2019; Vol.68, No.2: 271-308.
93993 International Human Rights Law as a Framework for Algorithmic Accountability/Lorna McGregor, Daragh Murray, Vivian Ng.- International and Comparative Law Quarterly. 2019; Vol.68, No.2: 309-343.
93994 The Legal Framework Governing Hydrocarbon Activities in Undelimited Maritime Areas/Nicholas A. Ioannides.- International and Comparative Law Quarterly. 2019; Vol.68, No.2: 345-368.
93995 Safeguarding the Legitimacy of Illegal, Unreported and Unregulated Fishing Vessel Listings/Zoe Scanlon.- International and Comparative Law Quarterly. 2019; Vol.68, No.2: 369-398.
93996 Rules and Values in International Adjudication: The Case of the WTO Appellate Body/Oisin Suttle.- International and Comparative Law Quarterly. 2019; Vol.68, No.2: 399-441.
93997 Suspension and Expulsion of Members of the Council of Europe: Difficult Decisions in Troubled Times/Kanstantsin Dzehtsiarou, Donal K Coffey.- International and Comparative Law Quarterly. 2019; Vol.68, No.2: 443-476.
93998 Abortion in Northern Ireland and the European Convention on Human Rights: Reflections from The UK Supreme Court/Brid Ni Ghrainne, Aisling McMahon.- International and Comparative Law Quarterly. 2019; Vol.68, No.2: 477-494.
93999 The Assault on International Adjudication and the Limits of Withdrawal/Campbell McLachlan.- International and Comparative Law Quarterly. 2019; Vol.68, No.3: 499-537.
94000 State Responsibility for Modern Slavery: Uncovering and Bridging the Gap/Philippa Webb, Rosana Garciandia.- International and Comparative Law Quarterly. 2019; Vol.68, No.3: 539-571.
94001 Vulnerability and the International Law Commission’s Draft Articles on the Protection of Persons in the Event of Disasters/Therese O’Donnell.- International and Comparative Law Quarterly. 2019; Vol.68, No.3: 573-610.
94002 Blanket Bans, Subsidiarity, and the Procedural Turn of the European Court of Human Rights/Peter Cumper, Tom Lewis.- International and Comparative Law Quarterly. 2019; Vol.68, No.3: 611-638.
94003 Jurisdiction and Freezing Injunctions: A Reassessment/Filip Saranovic.- International and Comparative Law Quarterly. 2019; Vol.68, No.3: 639-664.
94004 Taking the Measure of Changing Labour Mobilization at the International Labour Organisation in the Wake of the EU Sovereign Debt Crisis/Claire Kilpatrick.- International and Comparative Law Quarterly. 2019; Vol.68, No.3: 665-697.
94005 The Legal Character of Article 18 of the Vienna Convention on the Law of Treaties/Paul Gragl, Malgosia Fitzmaurice.- International and Comparative Law Quarterly. 2019; Vol.68, No.3: 699-717.
94006 Distorted Terminology: The UK’s Closure of Investigations into Alleged Torture and Inhuman Treatment in Iraq/Elizabeth Stubbins Bates.- International and Comparative Law Quarterly. 2019; Vol.68, No.3: 719-739.
94007 The Human Rights Defence in International Investment Arbitration: Exploring the Limits of Systemic Integration/Johannes Hendrik Fahner, Matthew Happold.- International and Comparative Law Quarterly. 2019; Vol.68, No.3: 741-759.
94008 Human Rights in International Investment Law: The 2016 Morocco-Nigeria Bilateral Investment Treaty/Niccolo Zugliani.- International and Comparative Law Quarterly. 2019; Vol.68, No.3: 761-770.
94009 International Litigation and the Disaggregation of Disputes: Ukraine/Russia as a Case Study/Lawrence Hill-Cawthorne.- International and Comparative Law Quarterly. 2019; Vol.68, No.4: 779-815.
94010 Virtuous Accomplices in International Criminal Law/Miles Jackson.- International and Comparative Law Quarterly. 2019; Vol.68, No.4: 817-835.
94011 Unjust Enrichment and the Brussels I Regulation/Ugljesa Grusic.- International and Comparative Law Quarterly. 2019; Vol.68, No.4: 837-868.
94012 Challenges and Opportunities for the China International Commercial Court/Wei Cai, Andrew Godwin.- International and Comparative Law Quarterly. 2019; Vol.68, No.4: 869-902.
94013 Comparing the International Commercial Courts of China with the Singapore International Commercial Court/Zhengxin Huo, Man Yip.- International and Comparative Law Quarterly. 2019; Vol.68, No.4: 903-942.
94014 The Expanding Protection of Members of a Party’s Own Armed Forces under International Criminal Law/Coman Kenny, Yvonne McDermott.- International and Comparative Law Quarterly. 2019; Vol.68, No.4: 943-976.
94015 Building a Market Economy Through WTO-Inspired Reform of State-Owned Enterprises in China/Weihuan Zhou, Henry Gao, Xue Bai.- International and Comparative Law Quarterly. 2019; Vol.68, No.4: 977-1022.
94016 The Paris Rulebook: Balancing International Prescriptiveness with National Discretion/Lavanya Rajamani, Daniel Bodansky.- International and Comparative Law Quarterly. 2019; Vol.68, No.4: 1023-1040.
94017 The Role of Due Diligence in International Law/Neil McDonald.- International and Comparative Law Quarterly. 2019; Vol.68, No.4: 1041-1054.
94018 The Office of the United Nations High Commissioner for Refugees and the Sources of International Refugee Law/Guy S. Goodwin-Gill.- International and Comparative Law Quarterly. 2020; Vol.69, No.1: 1-41.
94019 International Humanitarian Law and Counter-Terrorism: Fundamental Values, Conflicting Obligations/David McKeever.- International and Comparative Law Quarterly. 2020; Vol.69, No.1: 43-78.
94020 Strategic Admissibility Decisions in the European Court of Human Rights/Lewis Graham.- International and Comparative Law Quarterly. 2020; Vol.69, No.1: 79-102.
94021 Reconceptualising the Legal Response to Foreign Fighters/John Ip.- International and Comparative Law Quarterly. 2020; Vol.69, No.1: 103-134.
94022 Pause the Blockchain Legal Revolution/Kelvin F. K. Low, Eliza Mik.- International and Comparative Law Quarterly. 2020; Vol.69, No.1: 135-175.
94023 A Qualified Defence of the Primacy of Nationality over European Union Citizenship/Martijn van den Brink.- International and Comparative Law Quarterly. 2020; Vol.69, No.1: 177-202.
94024 Self-Determination, the Chagos Advisory Opinion and the Chagossians/Stephen Allen.- International and Comparative Law Quarterly. 2020; Vol.69, No.1: 203-220.
94025 Territorial Integrity and Consent in the Chagos Advisory Opinion/Robert McCorquodale, Jennifer Robinson, Nicola Peart.- International and Comparative Law Quarterly. 2020; Vol.69, No.1: 221-238.
94026 The Duty to Cooperate in the Customary Law of Environmental Impact Assessment/Neil Craik.- International and Comparative Law Quarterly. 2020; Vol.69, No.1: 239-259.
94027 The Euro-Arab Investment Treaty that Nearly Was/Eileen Denza, Lauge N. Skovgaard Poulsen.- International and Comparative Law Quarterly. 2020; Vol.69, No.2: 267-299.
94028 Recalibrating the International Investment Regime through Narrowed Jurisdiction/Javier Garcia Olmedo.- International and Comparative Law Quarterly. 2020; Vol.69, No.2: 301-334.
94029 Safe Zones and the Internal Protection Alternative/Brid Ni Ghrainne.- International and Comparative Law Quarterly. 2020; Vol.69, No.2: 335-364.
94030 Passports, the Right to Travel, and National Security in the Commonwealth/Paul F. Scott.- International and Comparative Law Quarterly. 2020; Vol.69, No.2: 365-395.
94031 Article 16 Unesco Convention and the Protection of Underwater Cultural Heritage/Anna Petrig, Maria Stemmler.- International and Comparative Law Quarterly. 2020; Vol.69, No.2: 397-429.
94032 Understanding Claim Proximity in the EU Regime of Jurisdiction Agreements/Matteo Winkler.- International and Comparative Law Quarterly. 2020; Vol.69, No.2: 431-449.
94033 Humanitarian Access Through Agency Law in Non-International Armed Conflicts/David Matyas.- International and Comparative Law Quarterly. 2020; Vol.69, No.2: 451-475.
94034 A Renaissance of the Doctrine of Rebus Sic Stantibus?/Julian Kulaga.- International and Comparative Law Quarterly. 2020; Vol.69, No.2: 477-497.
94035 Engaging with International Law/Abdulqawi Ahmed Yusuf.- International and Comparative Law Quarterly. 2020; Vol.69, No.3: 505-519.
94036 The Meaning and Scope of Assembly in International Human Rights Law/Michael Hamilton.- International and Comparative Law Quarterly. 2020; Vol.69, No.3: 521-556.
94037 Permission to Act: The Legal Character of General and Security Exceptions in International Trade and Investment Law/Caroline Henckels.- International and Comparative Law Quarterly. 2020; Vol.69, No.3: 557-584.
94038 The Negotiations for a New Implementing Agreement under the UN Convention on the Law Of the Sea Concerning Marine Biodiversity/Efthymios Papastavridis.- International and Comparative Law Quarterly. 2020; Vol.69, No.3: 585-610.
94039 Comparative Constitutional Interpretation of Religious Freedom/Stijn Smet.- International and Comparative Law Quarterly. 2020; Vol.69, No.3: 611-651.
94040 Regulating Genome Editing under International Human Rights Law/Rumiana Yotova.- International and Comparative Law Quarterly. 2020; Vol.69, No.3: 653-684.
94041 The Pitfalls of Unilateral Legislation in International Law: Lessons from Conflict Minerals Legislation/Phoebe Okowa.- International and Comparative Law Quarterly. 2020; Vol.69, No.3: 685-717.
94042 Maritime Autonomous Vehicles: New Frontiers in the Law of the Sea/Natalie Klein … [et al.].- International and Comparative Law Quarterly. 2020; Vol.69, No.3: 719-734.
94043 The Human Rights Committee, Environmental Protection and the Right to Life/Ginevra Le Moli.- International and Comparative Law Quarterly. 2020; Vol.69, No.3: 735-752.
94044 Conflicting Forum-Selection Agreements in Treaty and Contract/Stephen Donnelly.- International and Comparative Law Quarterly. 2020; Vol.69, No.4: 759-787.
94045 Implementing Human Rights Due Diligence through Corporate Civil Liability/Nicolas Bueno, Claire Bright.- International and Comparative Law Quarterly. 2020; Vol.69, No.4: 789-818.
94046 Artificial Intelligence and the Limits of Legal Personality/Simon Chesterman.- International and Comparative Law Quarterly. 2020; Vol.69, No.4: 819-844.
94047 The Compatibility of Autonomous Weapons with the Principle of Distinction in the Law of Armed Conflict/Elliot Winter.- International and Comparative Law Quarterly. 2020; Vol.69, No.4: 845-876.
94048 Foreign Investors’ Responsibilities and Contributory Fault in Investment Arbitration/Jean-Michel Marcoux, Andrea K. Bjorklund.- International and Comparative Law Quarterly. 2020; Vol.69, No.4: 877-905.
94049 Reconciling International Investment Law and European Union Law in the Wake of Achmea/David Restrepo Amariles, Amir Ardelan Farhadi, Arnaud Van Waeyenberge.- International and Comparative Law Quarterly. 2020; Vol.69, No.4: 907-943.
94050 The International Endorsement of Corporate Settlements in Foreign Bribery Cases/Radha Ivory, Tina Soreide.- International and Comparative Law Quarterly. 2020; Vol.69, No.4: 945-978.
94051 Recent Developments under the Brussels I Regulation/Trevor C Hartley.- International and Comparative Law Quarterly. 2020; Vol.69, No.4: 979-990.
94052 Equal Treatment of Parties in International Commercial Arbitration/Ilias Bantekas.- International and Comparative Law Quarterly. 2020; Vol.69, No.4: 991-1011.
94053 Combatting or Enabling Domestic Violence? Evaluating the Residence Rights of Migrant Victims of Domestic Violence in Europe/Catherine Briddick.- International and Comparative Law Quarterly. 2020; Vol.69, No.4: 1013-1034.
94054 The Legitimacy of Capital Controls During a Retreat from Globalisation/Bryan Mercurio, Ross Buckley, Erin Jiangyuan Fu.- International and Comparative Law Quarterly. 2021; Vol.70, No.1: 59-101.
94055 Polycentricity and Polyphony in International Law: Interpreting the Corporate Responsibility to Respect Human Rights/Enrico Partiti.- International and Comparative Law Quarterly. 2021; Vol.70, No.1: 133-164.
94056 Judicial Expropriation in International Investment Law/Vid Prislan.- International and Comparative Law Quarterly. 2021; Vol.70, No.1: 165-195.
94057 The Failure of Core Capacities under the Who International Health Regulations/Giulio Bartolini.- International and Comparative Law Quarterly. 2021; Vol.70, No.1: 233-250.
94058 Repatriation of Family Members of Foreign Fighters: Individual Right or State Prerogative?/Alessandra Spadaro.- International and Comparative Law Quarterly. 2021; Vol.70, No.1: 251-265.
94059 Racial Disparities in Federal Sentencing Outcomes: Clarifying the Role of Criminal History/Travis W. Franklin, Tri Keah S. Henry.- Crime and Delinquency. 2020; Vol.66, No.1: 1-30.
94060 An Examination of Racial/Ethnic Disparities in Truancy Court/Laura L. Rubino, Valerie R. Anderson, Christina A. Campbell.- Crime and Delinquency. 2020; Vol.66, No.1: 33-58.
94061 Sentencing Departures and Female Defendants: Assessing the Effects of Racial and Ethnic Threat/Patricia Y. Warren … [et al.].- Crime and Delinquency. 2020; Vol.66, No.1: 59-92.
94062 Co-offending Group Composition and Violence: The Impact of Sex, Age, and Group Size on Co-offending Violence/Brendan Lantz.- Crime and Delinquency. 2020; Vol.66, No.1: 93-122.
94063 Parental Incarceration and Social Status Attainment of Hispanic Young Adults/Igor Ryabov.- Crime and Delinquency. 2020; Vol.66, No.1: 123-142.
94064 Identifying Situational Clustering and Quantifying Its Magnitude in Dominant Case Configurations: New Methods for Conjunctive Analysis/Timothy C. Hart.- Crime and Delinquency. 2020; Vol.66, No.1: 143-159.
94065 School Start Times, Delinquency, and Substance Use: A Criminological Perspective/Daniel C. Semenza … [et al.].- Crime and Delinquency. 2020; Vol.66, No.2: 1-31.
94066 Criminal Records, Positive Credentials and Recidivism: Incorporating Evidence of Rehabilitation Into Criminal Background Check Employment Decisions/Megan Denver.- Crime and Delinquency. 2020; Vol.66, No.2: 1-25.
94067 When Is a Child Too Young for Juvenile Court? A Comparative Case Study of State Law and Implementation in Six Major Metropolitan Areas/Laura S. Abrams … [et al.].- Crime and Delinquency. 2020; Vol.66, No.2: 1-31.
94068 The Strain From Procedural Injustice on Parolees: Bridging Procedural Justice Theory and General Strain Theory/Lin Liu, Christy A. Visher, Daniel J. O’Connell.- Crime and Delinquency. 2020; Vol.66, No.2: 1-27.
94069 Spatiotemporal Association Between Temperature and Assaults: A Generalized Linear Mixed-Model Approach/Yeondae Jung, Dohyeong Kim, Alex R. Piquero.- Crime and Delinquency. 2020; Vol.66, No.2: 1-26.
94070 Criminogenic and Desistance-Promoting Processes Behind Bars and Postrelease Supervision: New Evidence From Federal Offenders/Matt DeLisi, Alan Drury, Michael Elbert.- Crime and Delinquency. 2020; Vol.66, No.3: 1-28.
94071 Adjustment Problems in Early Adulthood Among Victims of Childhood Physical Abuse: A Focus on Adolescent Risk and Protective Factors/Julie L. Kuper, Jillian J. Turanovic.- Crime and Delinquency. 2020; Vol.66, No.3: 1-26.
94072 Age Matters: Stopping Out, Going Back, and Criminal Desistance Based on Timing of Educational Return/David Abeling-Judge.- Crime and Delinquency. 2020; Vol.66, No.3: 1-29.
94073 Not All At-Risk Boys Have Bad Outcomes: Predictors of Later Life Success/Jessica M. Craig, Alex R. Piquero, David P. Farrington.- Crime and Delinquency. 2020; Vol.66, No.3: 1-28.
94074 Exposure to Persistently Delinquent Peers and Substance Use Onset: A Test of Moffitt’s Social Mimicry Hypothesis/Alex O. Widdowson … [et al.].- Crime and Delinquency. 2020; Vol.66, No.3: 1-26.
94075 Examining Prisoner Misconduct: A Multilevel Test Using Personal Characteristics, Prison Climate, and Prison Environment/Anouk Q. Bosma … [et al.].- Crime and Delinquency. 2020; Vol.66, No.4: 451-484.
94076 An Examination of the Influence of Exposure to Disciplinary Segregation on Recidivism/H. Daniel Butler … [et al.].- Crime and Delinquency. 2020; Vol.66, No.4: 1-28.
94077 Neighborhood Prison Admission Rates and the Sunbelt: Variation in Imprisonment, Concentrated Disadvantage, and Their Relationship Across the United States/Walter Campbell … [et al.].- Crime and Delinquency. 2020; Vol.66, No.4: 1-28.
94078 Who Owns a Handgun? An Analysis of the Correlates of Handgun Ownership in Young Adulthood/Mitchell Gresham, Stephen Demuth.- Crime and Delinquency. 2020; Vol.66, No.4: 1-31.
94079 Co-Offending and Arrest: An Examination of the Group Hazard Hypothesis/Brendan Lantz.- Crime and Delinquency. 2020; Vol.66, No.4: 1-30.
94080 Factors Associated With Successful Completion of a Community-Based, Postarrest Juvenile Diversion Program and Subsequent Rearrest/Amanda NeMoyer … [et al.].- Crime and Delinquency. 2020; Vol.66, No.5: 1-24.
94081 Do Prison Administrative and Survey Data Sources Tell the Same Story? A Multitrait, Multimethod Examination With Application to Gangs/David C. Pyrooz, Scott H. Decker, Emily Owens.- Crime and Delinquency. 2020; Vol.66, No.5: 1-36.
94082 Juvenile Institutional Misconduct: Examining the Role of Educational Attainment and Academic Achievement/Ronda Shepherd Engstrom, Daniel Scott.- Crime and Delinquency. 2020; Vol.66, No.5: 1-24.
94083 Imprisoned But Innocent: Wrongful Convictions and Imprisonments in Germany, 1990-2016/Fredericke Leuschner, Martin Rettenberger, Axel Dessecker.- Crime and Delinquency. 2020; Vol.66, No.5: 1-25.
94084 Developmental Heterogeneity in Social Support Among Juvenile Offenders: Relevance of Social Support Withdrawal for the Dulling of Maturational Decline in Offending/Thomas W. Wojciechowski.- Crime and Delinquency. 2020; Vol.66, No.5: 1-22.
94085 Revisiting the Concept of Stability in the General Theory of Crime/Stacey Nofziger, Taylor Johnson.- Crime and Delinquency. 2020; Vol.66, No.6-7: 1-31.
94086 Race, Ethnicity, Crime Type, and the Sentencing of Violent Felony Offenders/Peter S. Lehmann.- Crime and Delinquency. 2020; Vol.66, No.6-7: 1-36.
94087 The Liberation Hypothesis Perspective and Juvenile Court Outcomes: Implications for an Understanding of the Interplay Between Offender and Offense Characteristics/Maude Beaudry-Cyr … [et al.].- Crime and Delinquency. 2020; Vol.66, No.6-7: 1-31.
94088 Time, Money, and Punishment: Institutional Racial-Ethnic Inequalities in Pretrial Detention and Case Outcomes/Brandon P. Martinez, Nick Petersen, Marisa Omori.- Crime and Delinquency. 2020; Vol.66, No.6-7: 1-27.
94089 Family, Parochial, and Public Levels of Social Control and Recidivism: An Extension of the Systemic Model of Social Disorganization/Lin Liu.- Crime and Delinquency. 2020; Vol.66, No.6-7: 1-23.
94090 The Impact of Adult Prison Transfer on the Recidivism Outcomes of Blended-Sentenced Juvenile Delinquents/Chad R. Trulson … [et al.].- Crime and Delinquency. 2020; Vol.66, No.6-7: 1-28.
94091 The Impact of Concentrated Affluence and Disadvantage on the Pre-Adjudication Detention Decision: A Status Characteristics Approach/Patrick G. Lowery, Jessica C. Smith.- Crime and Delinquency. 2020; Vol.66, No.6-7: 915-948.
94092 Victim-Offender Mediation and Reduced Reoffending: Gauging the Self-Selection Bias/Jiska Jonas-van Dijk … [et al.].- Crime and Delinquency. 2020; Vol.66, No.6-7: 949-972.
94093 Criminal Justice Involvement and Employment Outcomes Among Women/Amanda Sheely.- Crime and Delinquency. 2020; Vol.66, No.6-7: 1-22.
94094 Public Opinion on Criminal Records and Employment: A Test of Competing Theoretical Models/Peter S. Lehmann, Justin T. Pickett, Megan Denver.- Crime and Delinquency. 2020; Vol.66, No.6-7: 1-28.
94095 Examining the Parole Officer as a Mechanism of Social Support During Reentry From Prison/Kyle J. Bares, Thomas J. Mowen.- Crime and Delinquency. 2020; Vol.66, No.6-7: 1-29.
94096 Police Perceptions of Crime Victim Behaviors: A Trend Analysis Exploring Mandatory Training and Knowledge of Sexual and Domestic Violence Survivors’ Trauma Responses/Cortney A. Franklin … [et al.].- Crime and Delinquency. 2020; Vol.66, No.8: 1-32.
94097 Deficit or Credit? A Comparative, Qualitative Study of Gender Agency and Female Gang Membership in Los Angeles and Glasgow/Ross Deuchar … [et al.].- Crime and Delinquency. 2020; Vol.66, No.8: 1-28.
94098 Do Intensified Police Controls Change Perceptions of Apprehension Probability: A Field Experiment/Bo L. Terpstra, Ben C. J. van Velthoven, Peter W. van Wijck.- Crime and Delinquency. 2020; Vol.66, No.8: 1115-1136.
94099 Moral Communities and Institutional Misconduct: A Reassessment of Religious Contextual Influences on Inmate Behavior/Leah Drakeford.- Crime and Delinquency. 2020; Vol.66, No.8: 1-24.
94100 Out-Group Animus and Punitiveness in Latin America/Peter S. Lehmann … [et al.].- Crime and Delinquency. 2020; Vol.66, No.8: 1161-1189.
94101 Obstructing Justice: The Association Between Prosecutorial Misconduct and the Identification of True Perpetrators/Jennifer N. Weintraub.- Crime and Delinquency. 2020; Vol.66, No.9: 1-22.
94102 Comparing the Rates of Misconduct Between Private and Public Prisons in Texas/Sarah A. El Sayed … [et al.].- Crime and Delinquency. 2020; Vol.66, No.9: 1-25.
94103 Simplifying Reality: The Media’s Portrayal of the Private Prison Debate/Andrea N. Montes … [et al.].- Crime and Delinquency. 2020; Vol.66, No.9: 1-26.
94104 Predictors and Contexts of Unsolved and Solved Sexual Offenses/Yi-Ning Chiu, Benoit Leclerc.- Crime and Delinquency. 2020; Vol.66, No.9: 1-28.
94105 Joint Growth Trajectories of Bullying Perpetration and Victimization Among Korean Adolescents: Estimating a Second-Order Growth Mixture Model Factor-of-Curves With Low Self-Control and Opportunity Correlates/Sujung Cho, Jin Ree Lee.- Crime and Delinquency. 2020; Vol.66, No.9: 1-42.
94106 Is Crime Bad for Your Health? The Link Between Delinquent Offending and Cardiometabolic Risk/Joseph A. Schwartz … [et al.].- Crime and Delinquency. 2020; Vol.66, No.10: 1-22.
94107 Interactions Between Resting Heart Rate and Childhood Risk Factors in Predicting Convictions and Antisocial Personality Scores/David P. Farrington.- Crime and Delinquency. 2020; Vol.66, No.10: 1-23.
94108 Heart Rate Reactivity, Neighborhood Disadvantage, and Antisocial Behavior/Jill Portnoy … [et al.].- Crime and Delinquency. 2020; Vol.66, No.10: 1-27.
94109 Divergent Amygdala Volume Asymmetries for Male and Female Youth With High Versus Low Callous-Unemotional Traits/Shichun Ling … [et al.].- Crime and Delinquency. 2020; Vol.66, No.10: 1-19.
94110 An Analysis of Monoamine-Related Genotypes and Childhood Trauma in Relation to Psychopathic Traits in Men and Women/Bryanna Fox, Melanie Bozzay, Edelyn Verona.- Crime and Delinquency. 2020; Vol.66, No.10: 1439-1469.
94111 Examining How Testosterone and Cortisol Influence the Relationship Between Strain, Negative Emotions, and Antisocial Behavior: A Gendered Analysis/Eric M. Cooke … [et al.].- Crime and Delinquency. 2020; Vol.66, No.10: 1-32.
94112 A Successive Threat Theory of Police Expenditures/Jeffrey B. Snipes, Edward R. Maguire, Xia Wang.- Crime and Delinquency. 2020; Vol.66, No.11: 1-26.
94113 Exploring the Moderating Role of Gender in Juvenile Hacking Behaviors/Thomas J. Holt, Jordana N. Navarro, Shelly Clevenger.- Crime and Delinquency. 2020; Vol.66, No.11: 1-23.
94114 Correlates of Chinese Police Officer Decision-Making in Cases of Domestic Violence/Xinting Wang, Brittany E. Hayes, Hongwei Zhang.- Crime and Delinquency. 2020; Vol.66, No.11: 1-23.
94115 Do Housing Vacancies Induce More Crime? A Spatiotemporal Regression Analysis/Xiaojin Chen, Patrick Rafail.- Crime and Delinquency. 2020; Vol.66, No.11: 1-27.
94116 School Crime and the Patterns of Roles of School Resource Officers: Evidence From a National Longitudinal Study/Benjamin W. Fisher, Deanna N. Devlin.- Crime and Delinquency. 2020; Vol.66, No.11: 1-24.
94117 The Individual-Level Deterrent Effect of Call-In Meetings on Time to Re-Arrest/Giovanni Circo … [et al.].- Crime and Delinquency. 2020; Vol.66, No.11: 1-22.
94118 Fairness, Social Support, and School Violence: Racial Differences in the Likelihood of Fighting at School/Katie James, Stephen J. Watts, Sara Z. Evans.- Crime and Delinquency. 2020; Vol.66, No.12: 1-23.
94119 On the Job or in the Joint: Criminal Justice Contact and Employment Outcomes/April D. Fernandes.- Crime and Delinquency. 2020; Vol.66, No.12: 1-25.
94120 Gender Disparity in Pennsylvania Child Abuse and Neglect Sentencing Outcomes/Lily Hanrath, Sarah Font.- Crime and Delinquency. 2020; Vol.66, No.12: 1-26.
94121 Sociodemographic Characteristics, Adverse Childhood Experiences, and Substance Use and Psychiatric Disorders Among Adolescent-Limited, Adult-Onset, Life-Course-Persistent Offenders and Nonoffenders in a General Population Survey/Bradley T. Kerridge … [et al.].- Crime and Delinquency. 2020; Vol.66, No.12: 1-25.
94122 Mental Health Service Utilization: General and Gendered Consequences for Prison Strains/Rachel E. Severson, Elisa L. Toman, Micaela Alvarado.- Crime and Delinquency. 2020; Vol.66, No.12: 1-33.
94123 Motivations, Propensities, and Their Interplays on Online Bullying Perpetration: A Partial Test of Situational Action Theory/Hyojong Song, Seong-Sik Lee.- Crime and Delinquency. 2020; Vol.66, No.12: 1-22.
94124 Police Stress and Race: Using General Strain Theory to Examine Racial Differences in Police Misconduct/Stephen A. Bishopp … [et al.].- Crime and Delinquency. 2020; Vol.66, No.13-14: 1-28.
94125 Getting High After Getting Out: Understanding the Relationship Between Support, Stressors, and Drug Use Among Men and Women in Early Reentry/Amber D. Griffin, Melinda Tasca, Erin A. Orrick.- Crime and Delinquency. 2020; Vol.66, No.13-14: 1-26.
94126 The Impact of Pretrial Juvenile Detention on 12-Month Recidivism: A Matched Comparison Study/Sarah Cusworth Walker, Jerald R. Herting.- Crime and Delinquency. 2020; Vol.66, No.13-14: 1865-1887.
94127 Gentefication in the Barrio: Examining the Relationship Between Gentrification and Homicide in East Los Angeles/Michael S. Barton … [et al.].- Crime and Delinquency. 2020; Vol.66, No.13-14: 1-26.
94128 Gender Differences in the Link Between Cyberbullying and Parental Supervision Trajectories/Hyojong Song, Yeungjeom Lee, Jihoon Kim.- Crime and Delinquency. 2020; Vol.66, No.13-14: 1-23.
94129 Comfortably Numb? Revisiting and Re-Specifying the Relationship Between Health Strain and Substance Use/C. Cory Lowe, Bryan Lee Miller, John Stogner.- Crime and Delinquency. 2020; Vol.66, No.13-14: 1-23.
94130 Extending Research on the War on Cops: The Effects of Ferguson on Nonfatal Assaults Against U.S. Police Officers/John A. Shjarback, Edward R. Maguire.- Crime and Delinquency. 2021; Vol.67, No.1: 1-24.
94131 Environmental Predictors of a Drug Offender Crime Script: A Systematic Social Observation of Google Street View Images and CCTV Footage/Victoria A. Sytsma, Nathan Connealy, Eric L. Piza.- Crime and Delinquency. 2021; Vol.67, No.1: 1-31.
94132 Taking a Walk on the Wild Side: Exploring Residence-to-Crime in Juveniles/Alexander Trinidad … [et al.].- Crime and Delinquency. 2021; Vol.67, No.1: 1-24.
94133 Psychopathic Traits Among Serious Juvenile Offenders: Developmental Pathways, Multidimensionality, and Stability/Yeungjeom Lee, Jihoon Kim.- Crime and Delinquency. 2021; Vol.67, No.1: 1-29.
94134 Life-Course Criminal Trajectories of Mafia Members/Gian Maria Campedelli … [et al.].- Crime and Delinquency. 2021; Vol.67, No.1: 111-141.
94135 The Impact of Victimization, Mental Health Problems, and Disabilities on Juvenile Justice Processing: Does Gender Matter?/Allison T. Chappell, Scott R. Maggard.- Crime and Delinquency. 2021; Vol.67, No.2: 1-32.
94136 An Empirical Test of Age-Graded Informal Social Control Theory: New Correlates of Youth Deviance/Ali Unlu … [et al.].- Crime and Delinquency. 2021; Vol.67, No.2: 1-33.
94137 Latent Profile Analysis of Personality Dimensions Among Juvenile Offenders: Relevance for Predicting Offending Seriousness/Thomas Wojciechowski.- Crime and Delinquency. 2021; Vol.67, No.2: 1-22.
94138 What Context Matters and at What Level? A Test of Racial/Ethnic Threat, Symbolic Threat, and Structural Inequality Perspectives in Juvenile Court Decision-Making/Michael J. Leiber, Ellen A. Donnelly, Yunmei Lu.- Crime and Delinquency. 2021; Vol.67, No.2: 1-28.
94139 Americans’ Opinions on Juvenile Justice: Preferred Aims, Beliefs About Juveniles, and Blended Sentencing/Riane M. Bolin, Brandon K. Applegate, Heather M. Ouellette.- Crime and Delinquency. 2021; Vol.67, No.2: 1-25.
94140 Social Bonding Experiences Facilitating Desistance in Adolescence/David Abeling-Judge.- Crime and Delinquency. 2021; Vol.67, No.2: 1-29.
94141 Criminological Explanations, Race, and Biological Attributions of Crime as Predictors of Philadelphia Area Residents’ Support for Criminal Justice Policies/Alexander H. Updegrove … [et al.].- Crime and Delinquency. 2021; Vol.67, No.3: 1-25.
94142 Recidivism by Conviction Offense Type and Release Status Among Prisoners Released in Iowa/John Moore, Jacob Eikenberry.- Crime and Delinquency. 2021; Vol.67, No.3: 1-22.
94143 New Applications of Self-Control Theory to Computer-Focused Cyber Deviance and Victimization: A Comparison of Cognitive and Behavioral Measures of Self-Control and Test of Peer Cyber Deviance and Gender as Moderators/Eric R. Louderback, Olena Antonaccio.- Crime and Delinquency. 2021; Vol.67, No.3: 1-33.
94144 The Contemporary Salience of Deprivation Theory: Prison Personnel Perceptions of Inmates and the Pains of Solitary Confinement/Vivian Aranda-Hughes … [et al.].- Crime and Delinquency. 2021; Vol.67, No.3: 1-32.
94145 Colleges and Community Crime: An Analysis of Campus Proximity and Neighborhood Crime Rates/Kelsey Cundiff.- Crime and Delinquency. 2021; Vol.67, No.3: 1-18.
94146 The Replacements: The Effect of Incarcerating Drug Offenders on First-Time Drug Sales Offending/Christopher E. Torres, Stewart J. D’Alessio, Lisa Stolzenberg.- Crime and Delinquency. 2021; Vol.67, No.3: 1-23.
94147 Just as Good as the Real Thing? The Effects of Prison Video Visitation on Recidivism/Grant Duwe, Susan McNeeley.- Crime and Delinquency. 2021; Vol.67, No.4: 1-23.
94148 Measuring the Temporal Stability of Near-Repeat Crime Patterns: A Longitudinal Analysis/David Hatten, Eric L. Piza.- Crime and Delinquency. 2021; Vol.67, No.4: 1-25.
94149 Disentangling Differences in Homicide Incarceration Rates by Immigration Status: A Comparison in Texas/Erin A. Orrick … [et al.].- Crime and Delinquency. 2021; Vol.67, No.4: 1-28.
94150 Assessing Risk in North Dakota Juvenile Probation: A Preliminary Examination of the Predictive Validity of the Youth Assessment and Screening Instrument/Adam K. Matz, Adrian R. Martinez, Elizabeth Kujava.- Crime and Delinquency. 2021; Vol.67, No.4: 1-23.
94151 Crime News Consumption and Fear of Violence: The Role of Traditional Media, Social Media, and Alternative Information Sources/Matti Nasi … [et al.].- Crime and Delinquency. 2021; Vol.67, No.4: 574-600.
94152 Impacts of Low Self-control and Opportunity Structure on Cyberbullying Developmental Trajectories: Using a Latent Class Growth Analysis/Sujung Cho, Steven Glassner.- Crime and Delinquency. 2021; Vol.67, No.4: 1-28.
94153 The Tethered Economy/Chris Jay Hoofnagle, Aniket Kesari, Aaron Perzanowski.- George Washington Law Review. 2019; Vol.87, No.4: 783-874.
94154 Supermajoritarian Criminal Justice/Aliza Plener Cover.- George Washington Law Review. 2019; Vol.87, No.4: 875-929.
94155 Major Questions Moderation/Joshua S. Sellers.- George Washington Law Review. 2019; Vol.87, No.4: 930-972.
94156 OBAMACARS: Applying an Insurance Mandate to Manufacturers of Fully Autonomous Vehicles/Eric Cheng.- George Washington Law Review. 2019; Vol.87, No.4: 973-995.
94157 Dangers of the Digital Stockade: Modernizing Constitutional Protection for Individuals Subjected to State-Imposed Reputational Harm on Social Media/Kelsey Stein.- George Washington Law Review. 2019; Vol.87, No.4: 996-1029.
94158 Fall 2018 Symposium: All on Board? Board Diversity Trends Reflect Signs of Promise and Concern/Lisa M. Fairfax.- George Washington Law Review. 2019; Vol.87, No.5: 1031-1060.
94159 Gender Diversity, Diversity Fatigue, and Shifting the Focus/Douglas M. Branson.- George Washington Law Review. 2019; Vol.87, No.5: 1061-1078.
94160 Me, Too and #MeToo: Women in Congress and the Boardroom/Joan MacLeod Heminway.- George Washington Law Review. 2019; Vol.87, No.5: 1079-1094.
94161 From Governess to Governance: Advancing Gender Equity in Corporate Leadership/Kellye Y. Testy.- George Washington Law Review. 2019; Vol.87, No.5: 1095-1104.
94162 Women, Rule-Breaking, and The Triple Bind/June Carbone, Naomi Cahn, Nancy Levit.- George Washington Law Review. 2019; Vol.87, No.5: 1105-1162.
94163 In Her Own Words: What Corporate Women May – and May Not – Teach Us About Law and Legal Theory/Theresa A. Gabaldon.- George Washington Law Review. 2019; Vol.87, No.5: 1163-1213.
94164 Automating the Risk of Bias/Kristin N. Johnson.- George Washington Law Review. 2019; Vol.87, No.5: 1214-1271.
94165 The Need for Mentors in Promoting Gender Diverse Leadership in the #MeToo Era/Cindy A. Schipani, Terry Morehead Dworkin.- George Washington Law Review. 2019; Vol.87, No.5: 1272-1298.
94166 Tenure of Office and the Treasury: The Constitution and Control over National Financial Policy, 1787 to 1897/Aditya Bamzai.- George Washington Law Review. 2019; Vol.87, No.6: 1299-1387.
94167 Early Customs Laws and Delegation/Jennifer Mascott.- George Washington Law Review. 2019; Vol.87, No.6: 1388-1450.
94168 Codifying the Agency Class Action/James Hannaway.- George Washington Law Review. 2019; Vol.87, No.6: 1451-1471.
94169 What Is an ICO? Defining a Security on the Blockchain/Seth Holoweiko.- George Washington Law Review. 2019; Vol.87, No.6: 1472-1517.
94170 Fine-Tuning: Why Extending the Public Performance Right in Sound Recordings Would Require Changes for the Copyright Royalty Board/Samuel E. Meredith.- George Washington Law Review. 2019; Vol.87, No.6: 1518-1532.
94171 The Emerging Principles of Fourth Amendment Privacy/Matthew Tokson.- George Washington Law Review. 2020; Vol.88, No.1: 1-75.
94172 Penalizing Presence/Andrew Tae-Hyun Kim.- George Washington Law Review. 2020; Vol.88, No.1: 76-146.
94173 Defensive Glass Ceilings/Anthony Michael Kreis.- George Washington Law Review. 2020; Vol.88, No.1: 147-203.
94174 The Privacy Revolution Begins: Did Carpenter Just Give Bitcoin Users a Chance to Strike Down the Bank Secrecy Act?/Christopher Lloyd.- George Washington Law Review. 2020; Vol.88, No.1: 204-238.
94175 Permanently Incorrigible Is a Patently Ineffective Standard: Reforming the Administration of Juvenile Life Without Parole/Casey Matsumoto.- George Washington Law Review. 2020; Vol.88, No.1: 239-267.
94176 Probable Cause with Teeth/Cynthia Lee.- George Washington Law Review. 2020; Vol.88, No.2: 269-326.
94177 Executive Private Misconduct/Tom C.W. Lin.- George Washington Law Review. 2020; Vol.88, No.2: 327-391.
94178 Criminal (Dis)Appearance/Pamela R. Metzger, Janet C. Hoeffel.- George Washington Law Review. 2020; Vol.88, No.2: 392-453.
94179 My Brother’s Keeper: A Framework for a Legal Obligation to Respect Human Rights in Global Supply Chains/Dylan Hays.- George Washington Law Review. 2020; Vol.88, No.2: 454-480.
94180 Profiting on Your Pulse: Modernizing HIPAA to Regulate Companies’ Use of Patient-Consumer Health Information/Anna Mizzi.- George Washington Law Review. 2020; Vol.88, No.2: 481-510.
94181 Reproductive Due Process/Meghan Boone.- George Washington Law Review. 2020; Vol.88, No.3: 511-573.
94182 High-Tech International Law/Ashley Deeks.- George Washington Law Review. 2020; Vol.88, No.3: 574-653.
94183 Chevron Debates and the Constitutional Transformation of Administrative Law/Craig Green.- George Washington Law Review. 2020; Vol.88, No.3: 654-752.
94184 The Dark Horse of the Endangered Species Act: How Section 7(a)(1) Can Be Used to Mitigate Climate Change/Meredith Hou.- George Washington Law Review. 2020; Vol.88, No.3: 753-787.
94185 Sloshing Through the Factbound Morass of Reasonableness: Predictive Algorithms, Racialized Policing, and Fourth Amendment Use of Force/Namrata Kakade.- George Washington Law Review. 2020; Vol.88, No.3: 788-817.
94186 Choosing Affordable Health Insurance/Govind Persad.- George Washington Law Review. 2020; Vol.88, No.4: 819-889.
94187 Uncooperative Environmental Federalism: State Suits Against the Federal Government in an Age of Political Polarization/Albert C. Lin.- George Washington Law Review. 2020; Vol.88, No.4: 890-948.
94188 Consumer Expectations and Consumer Protection/Shayak Sarkar.- George Washington Law Review. 2020; Vol.88, No.4: 949-1013.
94189 Congratulations, You’re Having Twins! But Only One is a U.S. Citizen: How Constitutional Avoidance Should Be Used to Avoid Discrimination Against Same-Sex Couples Through the Denial of Birthright Citizenship/Macy Mize.- George Washington Law Review. 2020; Vol.88, No.4: 1014-1041.
94190 #TimesUp For Confidential Employment Arbitration of Sexual Harassment Claims/Meagan Glynn.- George Washington Law Review. 2020; Vol.88, No.4: 1042-1070.
94191 Administrative Law’s Shadow/Jacob E. Gersen.- George Washington Law Review. 2020; Vol.88, No.5: 1071-1109.
94192 The Ambiguity Fallacy/Ryan D. Doerfler.- George Washington Law Review. 2020; Vol.88, No.5: 1110-1120.
94193 The Power to Vacate a Rule/Mila Sohoni.- George Washington Law Review. 2020; Vol.88, No.5: 1121-1192.
94194 Time Is Not the Enemy/John M. Hindley.- George Washington Law Review. 2020; Vol.88, No.5: 1193-1220.
94195 Interfering with the Watchman: OLC Disruption of the Statutory Whistleblower Process/Christine L. Coogle.- George Washington Law Review. 2020; Vol.88, No.5: 1221-1258.
94196 Supporting the Agency Designed to Do Nothing: Creating a Regulatory Safety Net for the FEC/Arnab Datta.- George Washington Law Review. 2020; Vol.88, No.5: 1259-1279.
94197 Business, Risk, and China’s MCF: Modest Tools of Financial Regulation for a Time of Great Power Competition/F. Scott Kieff.- George Washington Law Review. 2020; Vol.88, No.6: 1281-1306.
94198 License to All or Access to All? A Law and Economics Assessment of Standard Development Organizations’ Licensing Rules/Anne Layne-Farrar, Richard J. Stark.- George Washington Law Review. 2020; Vol.88, No.6: 1307-1349.
94199 Show Us the Data: Privacy, Explainability, and Why the Law Can’t Have Both/Thomas D. Grant, Damon J. Wischik.- George Washington Law Review. 2020; Vol.88, No.6: 1350-1420.
94200 Competition Policy and the Global Economy: Current Developments and Issues for Reflection/Robert D. Anderson … [et al.].- George Washington Law Review. 2020; Vol.88, No.6: 1421-1476.
94201 Modernizing CFIUS/Heath P. Tarbert.- George Washington Law Review. 2020; Vol.88, No.6: 1477-1524.
94202 International Due Diligence in Cross-Border Franchise Transactions/Kendal Tyre, Pierce Han, Nia Newton.- Franchise Law Journal. 2017-2018; Vol.37, No.1: 1-13.
94203 Termination and Non-Renewal of Franchise Agreements in the European Union: Italian Law in a Comparative Perspective with Other European Civil Law Systems and England and Wales/Aldo Frignani, John H. Pratt.- Franchise Law Journal. 2017-2018; Vol.37, No.1: 15-41.
94204 Sweepstakes and Contests in the Digital Age/James B. Egle, Jeffrey A. Mandell.- Franchise Law Journal. 2017-2018; Vol.37, No.1: 43-64.
94205 Income Tax Nexus: No Physical Presence Necessary/Jay Forester, Mike Drumm.- Franchise Law Journal. 2017-2018; Vol.37, No.1: 65-75.
94206 Changing How Products Get from the Manufacturer to the Customer: Common Questions and Risks/Suzie Trigg, Jamee M. Cotton.- Franchise Law Journal. 2017-2018; Vol.37, No.1: 77-121.
94207 An Analysis of Franchise Agreement Terminations and Nonrenewals for Failure to Meet Minimum Performance Standards/Leon F. Hirzel.- Franchise Law Journal. 2017-2018; Vol.37, No.1: 123-143.
94208 A State’s Reach Cannot Exceed its Grasp: Territorial Limitations on State Franchise Statutes/Daniel J. Oates, Vanessa L. Wheeler, Katie Loberstein.- Franchise Law Journal. 2017-2018; Vol.37, No.2: 185-215.
94209 Traversing the Minefield: Recent Developments Relating to Accidental Franchises/Paul R. Fransway.- Franchise Law Journal. 2017-2018; Vol.37, No.2: 217-232.
94210 Location, Location, Location: Effect of the Franchisee’s Bankruptcy on the Franchisor’s Control of Real Estate/Susan V. Metcalfe.- Franchise Law Journal. 2017-2018; Vol.37, No.2: 233-243.
94211 Turning an (Occasional) Blind Eye: Selective Enforcement of Franchisee Post-Term Non-Compete Covenants/Jess A. Dance, William W. Sentell.- Franchise Law Journal. 2017-2018; Vol.37, No.2: 245-263.
94212 Canada: It’s Like Watching A Car Crash in Slow Motion/Peter Dillon.- Franchise Law Journal. 2017-2018; Vol.37, No.2: 265-295.
94213 Compliance Audits Rule!/Mary Beth Gettins.- Franchise Law Journal. 2017-2018; Vol.37, No.2: 297-304.
94214 Effectiveness of the Legislative Response to Joint Employer Liability/Allison R. Grow, Adrienne L. Saltz.- Franchise Law Journal. 2017-2018; Vol.37, No.3: 349-377.
94215 Is It Possible to Fully Insulate Yourself from Personal Liability?/Megan B. Center.- Franchise Law Journal. 2017-2018; Vol.37, No.3: 379-391.
94216 The Unwelcome Phone Call – Responding to Regulatory Audits and Investigations/Eric L. Yaffe, Christopher A. Nowak.- Franchise Law Journal. 2017-2018; Vol.37, No.3: 393-419.
94217 Resale Programs for Franchise Systems: A Different Perspective on Franchisees Exiting the System/Sarah Walters, Noah Leszcz.- Franchise Law Journal. 2017-2018; Vol.37, No.3: 421-434.
94218 Enforceability of Choice of Law Clauses in Arbitration When Such Clauses Are Contrary to the Public Policy of the Puerto Rico Relationship Statutes/Rossell Barrios.- Franchise Law Journal. 2017-2018; Vol.37, No.3: 435-440.
94219 First Steps in Data Privacy Cases: Article III Standing/Lee J. Plave, John W. Edson.- Franchise Law Journal. 2017-2018; Vol.37, No.4: 485-506.
94220 Protecting Your Franchise Agreement: Understanding Exceptions to the Parol Evidence Rule/Christina Fugate, George Gasper, Paul Schmitt.- Franchise Law Journal. 2017-2018; Vol.37, No.4: 507-522.
94221 Liquidated Damages Provisions: Strategic Drafting and Enforcement Issues/Benjamin B. Reed.- Franchise Law Journal. 2017-2018; Vol.37, No.4: 523-551.
94222 Protecting Real Estate Rights When the Franchise Relationship Ends/Meredith Barnes … [et al.].- Franchise Law Journal. 2017-2018; Vol.37, No.4: 553-570.
94223 Walking the Line: When are the Franchisor’s In-House Counsel’s Communications or Advice to a Franchisee an Ethical Violation?/James Mulcahy, Douglas Luther.- Franchise Law Journal. 2017-2018; Vol.37, No.4: 571-587.
94224 It’s My Franchise Agreement, I’ll Enforce It However I Want to – Maybe You Will, Maybe You Won’t/Stephanie Russ, Laura Kupish.- Franchise Law Journal. 2017-2018; Vol.37, No.4: 589-613.
94225 Franchising in the United Kingdom/John Pratt, James Barrett.- Franchise Law Journal. 2018-2019; Vol.38, No.1: 1-22.
94226 Don’t Tread on Me: A Defense of State Franchise Regulation/Caroline B. Fichter, Andrew M. Malzahn, Adam Matheson.- Franchise Law Journal. 2018-2019; Vol.38, No.1: 23-54.
94227 Try Poking It with a Stick: Post-Term Noncompetes in California Certainly Look Dead/Theo S. Arnold.- Franchise Law Journal. 2018-2019; Vol.38, No.1: 55-79.
94228 Unconscionability in Franchising/David Gurnick, Sam Wolf.- Franchise Law Journal. 2018-2019; Vol.38, No.1: 81-103.
94229 What’s in a Name? State Business Opportunity Statutes as Franchise Disclosure Laws/Stanley M. Dub.- Franchise Law Journal. 2018-2019; Vol.38, No.1: 105-117.
94230 Leegin, Ten Years Later: Did Vertical Agreements Remain Unlawful Per Se Where Adopted to Facilitate a Price-Fixing Horizontal Scheme?/James Mulcahy, Filemon Carrillo.- Franchise Law Journal. 2018-2019; Vol.38, No.1: 119-140.
94231 Employee No-Poaching Clauses in Franchise Agreements: An Assessment in Light of Recent Developments/Josh M. Piper, Erik Ruda.- Franchise Law Journal. 2018-2019; Vol.38, No.2: 185-205.
94232 Managing Catastrophic Risks in Franchise Systems/Morgan Ben-David.- Franchise Law Journal. 2018-2019; Vol.38, No.2: 207-225.
94233 Allocation of Sales and Income Tax Liability Between Franchisors and Franchisees for Online Sales/Christina Heddesheimer.- Franchise Law Journal. 2018-2019; Vol.38, No.2: 227-252.
94234 System Standards and Franchisee Innovation: Striking a Balance/Mark J. Burzych.- Franchise Law Journal. 2018-2019; Vol.38, No.2: 253-266.
94235 Constructive Termination in Franchise Law: When Manufacturers Own Appreciating Dealership Facilities/Henry I. Lowe.- Franchise Law Journal. 2018-2019; Vol.38, No.2: 267-284.
94236 Trademark Exemptions to Business Opportunity Laws: A Puff of Smoke in the Marijuana Industry?/Alice Kelly, Christina Fugate, Kelsey Weyhing.- Franchise Law Journal. 2018-2019; Vol.38, No.2: 285-301.
94237 Drawing Lines in Franchisor Support – Is It Necessary and Where Are the Lines to Draw in Today’s Joint- Employment Environment?/Joyce Mazero … [et al.].- Franchise Law Journal. 2018-2019; Vol.38, No.3: 327-358.
94238 Issues in Growth by Multi-Unit Franchising/David B. Ramsey, Michelle Murray-Bertrand.- Franchise Law Journal. 2018-2019; Vol.38, No.3: 359-378.
94239 Not Your Mama’s Advertising Fund: Best Practices in the Use of Franchise System Advertising Funds/Lauren Smith Madden.- Franchise Law Journal. 2018-2019; Vol.38, No.3: 379-399.
94240 Not Just Between Us: Strategies for Disclosure of Settlement Agreements in the FDD/Briar Siljander.- Franchise Law Journal. 2018-2019; Vol.38, No.3: 401-416.
94241 A Primer on Franchising in Canada/Larry Weinberg, Geoffrey B. Shaw.- Franchise Law Journal. 2018-2019; Vol.38, No.3: 417-449.
94242 Nuts and Bolts of International Arbitration/Craig R. Tractenberg.- Franchise Law Journal. 2018-2019; Vol.38, No.3: 451-468.
94243 Legal Considerations for Franchisors Expanding into Inner-City Markets/Zachary K. Iacovino, Michael R. Daigle.- Franchise Law Journal. 2018-2019; Vol.38, No.4: 513-529.
94244 The Economic Loss Doctrine: Getting Rid of the Surplusage in Franchise Case Complaints/Justin Sallis.- Franchise Law Journal. 2018-2019; Vol.38, No.4: 531-545.
94245 Injunctive Relief Pending Arbitration: The Evolving Role of Judicial Action/Cheryl L. Mullin, Alyson Conwell, Christopher Howard.- Franchise Law Journal. 2018-2019; Vol.38, No.4: 547-562.
94246 Professional Franchises: The More Things Change, the More They Stay the Same/Nicole Liguori Micklich, Lauren Lyngholm Crowe.- Franchise Law Journal. 2018-2019; Vol.38, No.4: 563-581.
94247 Franchising Law and Practice in Australia/Stephen Giles, Nigel Jones.- Franchise Law Journal. 2018-2019; Vol.38, No.4: 583-605.
94248 A Primer on Franchising in India/Srijoy Das, Anup Kumar, Harsahib Chadha.- Franchise Law Journal. 2018-2019; Vol.38, No.4: 607-626.
94249 Does Your Square Peg Not Fit into a Round Hole? Consider the Discretionary Exemption/Joseph J. Fittante, Sawan S. Patel.- Franchise Law Journal. 2019-2020; Vol.39, No.1: 1-20.
94250 The Promise of Opportunity Zones for Franchise Businesses/Daniel Pessar.- Franchise Law Journal. 2019-2020; Vol.39, No.1: 21-38.
94251 At Your Service? Customer Account Ownership and Its Impact on Non-Competes, Control Determinations for Vicarious Liability, and Franchise Goodwill/David L. Cahn, Jordan M. Halle.- Franchise Law Journal. 2019-2020; Vol.39, No.1: 39-54.
94252 A Tale of Two Countries: Does Canada’s Legalization of Cannabis Give It the First Mover Advantage in Franchising?/Danielle Hunt, Vanessa Williams-Hall.- Franchise Law Journal. 2019-2020; Vol.39, No.1: 55-80.
94253 Data Protection and Cybersecurity in Canada/Andrae J. Marrocco, Lyndsay Wasser, Mitch Koczerginski.- Franchise Law Journal. 2019-2020; Vol.39, No.1: 81-94.
94254 An Overview of Franchising in New Zealand/Stewart Germann.- Franchise Law Journal. 2019-2020; Vol.39, No.1: 95-111.
94255 Item 8 Rebate Disclosures for the Modern Supply Chain/Robert G. Huelin, Sawan S. Patel.- Franchise Law Journal. 2019-2020; Vol.39, No.2: 149-167.
94256 The State of Washington’s Attempt to Ban Franchise Anti-Poaching Provisions Nationwide Violates Constitutional Limitations on State Power to Regulate National Commerce/Michael L. Sturm.- Franchise Law Journal. 2019-2020; Vol.39, No.2: 169-184.
94257 Compelling U.S. Discovery in International Franchise Arbitrations: The (F)utility of Section 1782 Applications/Matthew J. Soroky.- Franchise Law Journal. 2019-2020; Vol.39, No.2: 185-204.
94258 Creating Consistency: The Supreme Court’s Decision in Mission Products Holding, Inc. v. Tempnology, LLC/Travis Powers, Caitlin Conklin.- Franchise Law Journal. 2019-2020; Vol.39, No.2: 205-214.
94259 Fashion and Luxury Product Franchising in the European Digital Landscape/Martine de Koning.- Franchise Law Journal. 2019-2020; Vol.39, No.2: 215-233.
94260 A Primer on Franchising in Italy/Francesca Romana Turitto.- Franchise Law Journal. 2019-2020; Vol.39, No.2: 235-249.
94261 Franchise Law Jury Instructions/David Gurnick.- Franchise Law Journal. 2019-2020; Vol.39, No.3: 289-370.
94262 Just a Game? Adoption of Franchising in Esports/Farheen Ibrahim, Laura Lewis.- Franchise Law Journal. 2019-2020; Vol.39, No.3: 371-386.
94263 In Support of a New Uniform Franchise Disclosure Act; If Not Now, When?/Stanley M. Dub.- Franchise Law Journal. 2019-2020; Vol.39, No.3: 387-402.
94264 The Tripartite Relationship: Issues Following Default by a Master Franchise Holder/Terrence Dunn.- Franchise Law Journal. 2019-2020; Vol.39, No.3: 403-423.
94265 Prospective Auditor’s Consents: Form F and the FTC Issuance Date/David L. Silverman.- Franchise Law Journal. 2019-2020; Vol.39, No.3: 425-441.
94266 Can Federal Preemption Solve What’s Wrong with Franchise Sales Laws?/Rochelle Spandorf.- Franchise Law Journal. 2019-2020; Vol.39, No.4: 477-492.
94267 Hidden Franchise Fees: Seeking a Rational Paradigm/Sandra Gibbs.- Franchise Law Journal. 2019-2020; Vol.39, No.4: 493-514.
94268 Thinking Outside the State: The Dormant Commerce Clause and Its Impact on State Relationship Laws/Klay A. Baynar … [et al.].- Franchise Law Journal. 2019-2020; Vol.39, No.4: 515-535.
94269 Fair and Reasonable Pricing – The Impact of Money Mailer v. Brewer/Taylor Bennett, Caitlin Carrier.- Franchise Law Journal. 2019-2020; Vol.39, No.4: 537-544.
94270 Accidental Franchises: It Takes a Community (of Interest)/Megan B. Center.- Franchise Law Journal. 2019-2020; Vol.39, No.4: 545-557.
94271 Introduction to Franchise Law in Israel/Uri Benoliel, Gideon Fisher.- Franchise Law Journal. 2019-2020; Vol.39, No.4: 559-580.
94272 The Early History of the ABA Forum Committee on Franchising and Its Publications/Steve Brown.- Franchise Law Journal. 2020-2021; Vol.40, No.1: 1-6.
94273 Joint Employers and the National Labor Relations Board: McDonald’s Wins a Food Fight/Thomas L. Gravelle, Nicolas Guibert de Bruet; Foreword by Sally Lee Foley.- Franchise Law Journal. 2020-2021; Vol.40, No.1: 7-16.
94274 Franchisor Consolidations in a Post-Pandemic World/Bret Lowell.- Franchise Law Journal. 2020-2021; Vol.40, No.1: 17-24.
94275 Dispute Resolution in the Twenty-First Century: The Challenge to Get ADR Right/W. Michael Garner.- Franchise Law Journal. 2020-2021; Vol.40, No.1: 25-41.
94276 Managing the Proliferation of Global Franchise Regulation/Ann Hurwitz.- Franchise Law Journal. 2020-2021; Vol.40, No.1: 43-68.
94277 Stradivarius Revisited: Re-Tuning Your Franchise Arbitration Instrument/Jonathan Solish, David Harford.- Franchise Law Journal. 2020-2021; Vol.40, No.1: 69-92.
94278 The Forum and the Franchise Law Journal: Forty Years of Building Social Capital/William Killion.- Franchise Law Journal. 2020-2021; Vol.40, No.1: 93-103.
94279 Forty Years of the Franchise Law Journal/Deborah S. Coldwell.- Franchise Law Journal. 2020-2021; Vol.40, No.1: 105-126.
94280 Trademark Law and Franchising: Five of the Most Significant Developments/Christopher P. Bussert.- Franchise Law Journal. 2020-2021; Vol.40, No.1: 127-147.
94281 Both Sides Now: Making the Transition from Outside to In-House Counsel/Bethany L. Appleby, Gary R. Batenhorst.- Franchise Law Journal. 2020-2021; Vol.40, No.1: 149-165.
94282 Franchise Sales Laws Need Revisions to Further Their Objectives, but Federal Preemption Is Not the Solution/Peter C. Lagarias.- Franchise Law Journal. 2020-2021; Vol.40, No.2: 201-219.
94283 Franchise Advertising in the Digital Age: Regulators Need to Contemporaneously Address Advancing Advertising Technologies or Step Aside/Mark J. Burzych.- Franchise Law Journal. 2020-2021; Vol.40, No.2: 221-234.
94284 The Anatomy of Lost-Profits Claims in Franchise Cases/David M. Harris … [et al.].- Franchise Law Journal. 2020-2021; Vol.40, No.2: 235-258.
94285 Contactless Currency During COVID-19: How the Pandemic’s Business Disruptions Will Change Franchise System Payment Standards/Paul Brunkhorst.- Franchise Law Journal. 2020-2021; Vol.40, No.2: 259-272.
94286 ASC 606 and Its Impact on the Franchise Industry/David A. Lee, Daniel W. Sage, Kathryn B. Shipe.- Franchise Law Journal. 2020-2021; Vol.40, No.2: 273-291.
94287 A Primer on Franchising in China/Dominic Hui, Danny Tsui.- Franchise Law Journal. 2020-2021; Vol.40, No.2: 293-314.
94288 The TRIPs Compatibility of Australia’s Tobacco Plain Packaging Legislation/Althaf Marsoof.- Journal of World Intellectual Property. 2013; Vol.16, No.5-6: 197-217.
94289 The Breeding Exemption in Patent Law: Analysis of Compliance With Article 30 of the TRIPS Agreement/Viola Prifti.- Journal of World Intellectual Property. 2013; Vol.16, No.5-6: 218-239.
94290 Intellectual Property in Preferential Trade Agreements: What Treaties, What Content?/Xavier Seuba.- Journal of World Intellectual Property. 2013; Vol.16, No.5-6: 240-261.
94291 Traditional Foods, Territorial Boundaries and the TRIPS Agreement: The Case of the Melton Mowbray Pork Pie/Matthew J. Rippon.- Journal of World Intellectual Property. 2013; Vol.16, No.5-6: 262-301.
94292 Parallel Norms: File-Sharing and Contemporary Copyright Development in Australia/Stefan Larsson … [et al.].- Journal of World Intellectual Property. 2014; Vol.17, No.1-2: 1-15.
94293 Framing the National Interest: Debating Intellectual Property and Access to Essential Medicines in Kenya/John Harrington, Alasdair O’Hare.- Journal of World Intellectual Property. 2014; Vol.17, No.1-2: 16-33.
94294 Maori Traditional Knowledge and New Zealand Patent Law: The 2013 Act and the Dawn of a New Era?/Jessica C. Lai.- Journal of World Intellectual Property. 2014; Vol.17, No.1-2: 34-46.
94295 Revisiting the Royal Commission on Copyright/Barbara Lauriat.- Journal of World Intellectual Property. 2014; Vol.17, No.1-2: 47-59.
94296 A Public Law Perspective on Intellectual Property/Robert French.- Journal of World Intellectual Property. 2014; Vol.17, No.3-4: 61-80.
94297 How Are Indigenous and Local Communities’ Rights Over Their Traditional Knowledge and Genetic Resources Protected in Current Free Trade Negotiations? Highlighting the Draft Trans Pacific Partnership Agreement (TTPA)/Hans Morten Haugen.- Journal of World Intellectual Property. 2014; Vol.17, No.3-4: 81-95.
94298 Nature, the CoAuthor of Its Products? An Analysis of the Recent Controversy Over Rejected AOC Wines in France/Genevieve Teil.- Journal of World Intellectual Property. 2014; Vol.17, No.3-4: 96-113.
94299 The Protection of Geographical Indications in Thailand/Pawarit Lertdhamtewe.- Journal of World Intellectual Property. 2014; Vol.17, No.3-4: 114-128.
94300 The Exhaustion Doctrine and Genetic Use Restriction Technologies: A Look at Bowman v Monsanto/Jessica C. Lai.- Journal of World Intellectual Property. 2014; Vol.17, No.5-6: 129-141.
94301 Protection of Plant Varieties in Thailand/Pawarit Lertdhamtewe.- Journal of World Intellectual Property. 2014; Vol.17, No.5-6: 142-159.
94302 Patent Law Treaty: Promises Not Delivered – How the Negotiations Resulted in Ambiguities in the Treaty/Cees Mulder.- Journal of World Intellectual Property. 2014; Vol.17, No.5-6: 160-190.
94303 The Swakopmund Protocol and the Communal Ownership and Control of Expressions of Folklore in Africa/Enyinna S. Nwauche.- Journal of World Intellectual Property. 2014; Vol.17, No.5-6: 191-201.
94304 Improving Access to Medicines in Low Income-Countries: A Review of Mechanisms/Cindy Bors … [et al.].- Journal of World Intellectual Property. 2015; Vol.18, No.1-2: 1-28.
94305 Influence of Patent Policy in the South on the Research and Development of the North: Exploration of the Foreign Direct Investment Channel/Ruchi Sharma.- Journal of World Intellectual Property. 2015; Vol.18, No.1-2: 1-12.
94306 Intellectual Property Rights Access to Genetic Resources and Indian Shrimp Aquaculture: Evolving Policy Responses to Globalization/Anitha Ramanna-Pathak.- Journal of World Intellectual Property. 2015; Vol.18, No.1-2: 41-64.
94307 Plant Variety Protection Regime in Relation to Relevant International Obligations: Implications for Smallholder Farmers in Kenya/Peter Munyi.- Journal of World Intellectual Property. 2015; Vol.18, No.1-2: 65-85.
94308 Mash Up Songs: Are There Any Exceptions to the Exclusive Rights in the Light of the Jordanian Copyright Protection and Related Rights Law?/Ramzi Madi.- Journal of World Intellectual Property. 2015; Vol.18, No.3-4: 87-106.
94309 Politico-Historical Contingencies, Intellectual Property Rights, and Economic Performance Across Countries: A Simultaneous Equation System Perspective/Saradindu Bhaduri … [et al.].- Journal of World Intellectual Property. 2015; Vol.18, No.3-4: 107-126.
94310 Authenticity, Innovation, and the Geographical Indication in an Artisanal Industry: The Case of the Banarasi Sari/Amit Basole.- Journal of World Intellectual Property. 2015; Vol.18, No.3-4: 127-149.
94311 Facilitating Educational Needs in Digital Era: Adequacy of Fair Dealing Provisions of Indian Copyright Act in Question/Narayan Prasad, Pravesh Aggarwal.- Journal of World Intellectual Property. 2015; Vol.18, No.3-4: 150-163.
94312 Breeding Apples for Oranges: Africa’s Misplaced Priority Over Plant Breeders’ Rights/Chidi Oguamanam.- Journal of World Intellectual Property. 2015; Vol.18, No.5: 165-195.
94313 Inappropriate Processes and Unbalanced Outcomes: Plant Variety Protection in Africa Goes Beyond UPOV 1991 Requirements/Hans Morten Haugen.- Journal of World Intellectual Property. 2015; Vol.18, No.5: 196-216.
94314 Defining and Measuring the Market for Brands: Are Emerging Economies Catching up?/Carl Benedikt Frey, Atif Ansar, Sacha Wunsch-Vincent.- Journal of World Intellectual Property. 2015; Vol.18, No.5: 217-244.
94315 Situating Intellectual Property Policy Into a Human Development Paradigm/Ezieddin Elmahjub.- Journal of World Intellectual Property. 2015; Vol.18, No.5: 245-269.
94316 Intellectual Property and Biofuels: The Energy Crisis, Food Security, and Climate Change/Matthew Rimmer … [et al.].- Journal of World Intellectual Property. 2015; Vol.18, No.6: 271-297.
94317 Examining the Legality of Affordability Requirements as a Substantive Condition for Granting Compulsory Licences Pursuant to the TRIPS Agreement/Thaddeus Manu.- Journal of World Intellectual Property. 2015; Vol.18, No.6: 298-310.
94318 Community Rights to Intellectual Property in Asia – From Rhetoric to Consensus/Naazima Kamardeen.- Journal of World Intellectual Property. 2015; Vol.18, No.6: 311-334.
94319 Protecting Trade Secrets in India/Abhijeet Kumar, Adrija Mishra.- Journal of World Intellectual Property. 2015; Vol.18, No.6: 335-346.
94320 International Coercion and the Diffusion of Regulatory Data Protection/Gabriel J. Michael.- Journal of World Intellectual Property. 2016; Vol.19, No.1-2: 2-27.
94321 A Differentiated Approach to Plant Variety Protection in Africa/Bram De Jonge, Peter Munyi.- Journal of World Intellectual Property. 2016; Vol.19, No.1-2: 28-52.
94322 Enforcing IPRs Through Investor-State Dispute Settlement: A Paradigm Shift in Global IP Practice/Pratyush Nath Upreti.- Journal of World Intellectual Property. 2016; Vol.19, No.1-2: 53-82.
94323 Access and Benefit Sharing Legislation for Marine Bioprospecting: Lessons From Australia for the Role of Marbank in Norway/G. Kristin Rosendal, Anne Ingeborg Myhr, Morten Walloe Tvedt.- Journal of World Intellectual Property. 2016; Vol.19, No.3-4: 86-98.
94324 Is There Any Body on Stage? A Legal (Mis)understanding of Performances/Mathilde Pavis.- Journal of World Intellectual Property. 2016; Vol.19, No.3-4: 99-114.
94325 The Freedom of Expression Contours of Copyright in the Digital Era: A European Perspective/Elena Izyumenko.- Journal of World Intellectual Property. 2016; Vol.19, No.3-4: 115-130.
94326 Le Dessin du Modele: Vecteur de l’Harmonisation Internationale du Droit des Dessins et Modeles? Graphical Representation and Industrial Design Law Harmonisation/Natalia Kapyrina.- Journal of World Intellectual Property. 2016; Vol.19, No.3-4: 131-147.
94327 Evidence-Based Intellectual Property Policymaking: An Integrated Review of Methods and Conclusions/Jeremy de Beer.- Journal of World Intellectual Property. 2016; Vol.19, No.5-6: 150-177.
94328 An Answer to the Plant Variety Controversy in Chile/Viola Prifti.- Journal of World Intellectual Property. 2016; Vol.19, No.5-6: 178-202.
94329 A Critical and Comparative Review of auDRP and UDRP Domain Name Decisions/Alpana Roy, Althaf Marsoof.- Journal of World Intellectual Property. 2016; Vol.19, No.5-6: 203-237.
94330 Intellectual property and development – narratives and their empirical validity/Alexander Peukert.- Journal of World Intellectual Property. 2017; Vol.20, No.1-2: 2-23.
94331 TRIPS and disclosure of clinical information: An intellectual property perspective on data sharing/Gabriele Spina Ali.- Journal of World Intellectual Property. 2017; Vol.20, No.1-2: 24-56.
94332 Protection of traditional knowledge: A perspective on Intellectual Property Law in Indonesia/Candra Irawan.- Journal of World Intellectual Property. 2017; Vol.20, No.1-2: 57-67.
94333 Open source – Is it an alternative to intellectual property?/Narendran Thiruthy.- Journal of World Intellectual Property. 2017; Vol.20, No.1-2: 68-86.
94334 Climate change and terroir: The challenge of adapting geographical indications/Lisa F. Clark, William A. Kerr.- Journal of World Intellectual Property. 2017; Vol.20, No.3-4: 88-102.
94335 Using technology transfer offices to foster technological development: A proposal based on a combination of articles 66.2 and 67 of the TRIPS agreement/Nefissa Chakroun.- Journal of World Intellectual Property. 2017; Vol.20, No.3-4: 103-118.
94336 Geographical indications in India: Issues and challenges – An overview/Soumya Vinayan.- Journal of World Intellectual Property. 2017; Vol.20, No.3-4: 119-132.
94337 Copyright infringement and protection in holographic performances: From the Chinese perspective/Jerry Jie Hua.- Journal of World Intellectual Property. 2017; Vol.20, No.3-4: 133-142.
94338 TK unlimited: The emerging but incoherent international law of traditional knowledge protection/Graham Dutfield.- Journal of World Intellectual Property. 2017; Vol.20, No.5-6: 144-159.
94339 The room for ethical considerations in patent law applied to biotechnology/Morten Walloe Tvedt, Ellen-Marie Forsberg.- Journal of World Intellectual Property. 2017; Vol.20, No.5-6: 160-177.
94340 The ratification and implementation of the Marrakesh Treaty for visually impaired persons in the Arab Gulf States/Rami Olwan.- Journal of World Intellectual Property. 2017; Vol.20, No.5-6: 178-205.
94341 Monopoly v. Openness: Two sides of IP coin in the pharmaceutical industry/Olga Gurgula.- Journal of World Intellectual Property. 2017; Vol.20, No.5-6: 206-220.
94342 A patent defence approach to sharing aquaculture genetic resources across jurisdictional areas/Fran Humphries.- Journal of World Intellectual Property. 2017; Vol.20, No.5-6: 221-238.
94343 Below the radar innovations and emerging property right approaches in Tibetan medicine/Harilal Madhavan.- Journal of World Intellectual Property. 2017; Vol.20, No.5-6: 239-257.
94344 Open models for patents: Giving patents a new lease on life?/Natacha Esteves.- Journal of World Intellectual Property. 2018; Vol.21, No.1-2: 2-14.
94345 Combating biopiracy in Australia: Will a disclosure requirement in the Patents Act 1990 be more effective than the current regulations?/Verity Dawkins.- Journal of World Intellectual Property. 2018; Vol.21, No.1-2: 15-31.
94346 WTO Paragraph 6 system for affordable access to medicines: Relief or regulatory ritualism?/Muhammad Z. Abbas, Shamreeza Riaz.- Journal of World Intellectual Property. 2018; Vol.21, No.1-2: 32-51.
94347 Impact of patent policy changes on R&D expenditure by industries in India/Ruchi Sharma … [et al.].- Journal of World Intellectual Property. 2018; Vol.21, No.1-2: 52-69.
94348 Broadening the conversation on the TRIPS agreement: Access to medicines includes addressing access to medical devices/Hembadoon Iyortyer Oguanobi.- Journal of World Intellectual Property. 2018; Vol.21, No.1-2: 70-87.
94349 Japan’s emerging role in the global pharmaceutical intellectual property regime: A tale of two trade agreements/Belinda Townsend, Deborah Gleeson, Ruth Lopert.- Journal of World Intellectual Property. 2018; Vol.21, No.1-2: 88-103.
94350 Beyond access and benefit-sharing: Lessons from the law and governance of agricultural biodiversity/Elsa Tsioumani.- Journal of World Intellectual Property. 2018; Vol.21, No.3-4: 106-122.
94351 Intellectual property rights and informal sector innovations: Exploring grassroots innovations in India/Gautam Sharma, Hemant Kumar.- Journal of World Intellectual Property. 2018; Vol.21, No.3-4: 123-139.
94352 Bioinformatics innovations and patent eligibility/Ramesh B. Karky.- Journal of World Intellectual Property. 2018; Vol.21, No.3-4: 140-156.
94353 Rights or ability: Access to plant genetic resources in India/Archana Patnaik, Joost Jongerden, Guido Ruivenkamp.- Journal of World Intellectual Property. 2018; Vol.21, No.3-4: 157-175.
94354 The beginnings of copyright law in Macau/Henrique Carvalho.- Journal of World Intellectual Property. 2018; Vol.21, No.3-4: 176-200.
94355 The 13th Round: Article 39(3) TRIPS and the struggle over Unfair Commercial Use/Gabriele Spina Ali.- Journal of World Intellectual Property. 2018; Vol.21, No.3-4: 201-242.
94356 The overlap between the Patents Acts and the plant variety protection and Farmer’s Rights Act in India: A seed of doubt/Prashant Reddy Thikkavarapu.- Journal of World Intellectual Property. 2018; Vol.21, No.3-4: 243-255.
94357 Restrictive Conditions in patent law and the competition law interface/Jessica C. Lai, Vikas Kathuria.- Journal of World Intellectual Property. 2018; Vol.21, No.3-4: 256-268.
94358 Do formal and informal protection methods affect firms’ productivity and financial performance?/Naqeeb Ur Rehman, Fei Yu.- Journal of World Intellectual Property. 2018; Vol.21, No.5-6: 270-288.
94359 Access to genetic resources and benefit sharing: Implications of Nagoya Protocol on providers and users/Kanchana Kariyawasam, Matthew Tsai.- Journal of World Intellectual Property. 2018; Vol.21, No.5-6: 289-305.
94360 Wandering footloose: Traditional knowledge and the Public Domain revisited/Chidi Oguamanam.- Journal of World Intellectual Property. 2018; Vol.21, No.5-6: 306-325.
94361 Human stem cells patents – Emerging issues and challenges in Europe, United States, China, and Japan/Alice Yuen-Ting Wong, Aurelie Mahalatchimy.- Journal of World Intellectual Property. 2018; Vol.21, No.5-6: 326-355.
94362 When knowledge goes viral: Assessing the possibility of virus-related traditional knowledge for access and benefit sharing/Michelle F. Rourke.- Journal of World Intellectual Property. 2018; Vol.21, No.5-6: 356-368.
94363 A cost-based approach for calculating royalties for standard-essential patents (SEPs)/Gunther Friedl, Christoph Ann.- Journal of World Intellectual Property. 2018; Vol.21, No.5-6: 369-384.
94364 Untangling the hyperlinking web: In search of the online right of communication to the public/Joao Pedro Quintais.- Journal of World Intellectual Property. 2018; Vol.21, No.5-6: 385-420.
94365 TRIPS compatibility of Bangladeshi legal regime on geographical indications and its ramifications: A comparative review/Mohammad Ataul Karim.- Journal of World Intellectual Property. 2018; Vol.21, No.5-6: 421-436.
94366 The role played by the regime of collective and certification marks in the protection of geographical indications – Comparative study of law and practice in France, the EU and China/Xinzhe Song.- Journal of World Intellectual Property. 2018; Vol.21, No.5-6: 437-457.
94367 A review of counterfeiting research on demand side: Analyzing prior progress and identifying future directions/Ozge Baruonu Latif, Melis Kaytaz Yigit, Ozge Kirezli.- Journal of World Intellectual Property. 2018; Vol.21, No.5-6: 458-480.
94368 The limits of ordre public and morality for the patentability of human embryonic stem cell inventions/Viola Prifti.- Journal of World Intellectual Property. 2019; Vol.22, No.1-2: 2-15.
94369 Intellectual property audit of an organization/Gouri Gargate, Qutbuddin Siddiquee, Chaitanya Wingkar.- Journal of World Intellectual Property. 2019; Vol.22, No.1-2: 16-35.
94370 Examining plant variety protection in Nigeria: Realities, obligations and prospects/Titilayo Adebola.- Journal of World Intellectual Property. 2019; Vol.22, No.1-2: 36-58.
94371 Public open collaborative creation (POCC): A new archetype of authorship?/Sunimal Mendis.- Journal of World Intellectual Property. 2019; Vol.22, No.1-2: 59-75.
94372 Free and Open Source Software and FRAND-based patent licenses: How to mediate between Standard Essential Patent and Free and Open Source Software/Catharina Maracke.- Journal of World Intellectual Property. 2019; Vol.22, No.3-4: 78-102.
94373 The future of information under the CBD, Nagoya Protocol, Plant Treaty, and PIP Framework/Charles Lawson, Fran Humphries, Michelle Rourke.- Journal of World Intellectual Property. 2019; Vol.22, No.3-4: 103-119.
94374 Trends in prelicensing negotiations of standard-essential patents/Indranath Gupta … [et al.].- Journal of World Intellectual Property. 2019; Vol.22, No.3-4: 120-128.
94375 The copyright reward system and content owners in the creative industry: A study of the Malaysian film and TV industry/Rokiah Alavi, Ida Madieha Abdul Ghani Azmi.- Journal of World Intellectual Property. 2019; Vol.22, No.3-4: 129-145.
94376 China engages with the global intellectual property governance: The recent trend/Wenting Cheng.- Journal of World Intellectual Property. 2019; Vol.22, No.3-4: 146-161.
94377 A re-evaluation of the framework for the protection of patents, women’s health in Nigeria and the issue of accessing pharmaceutical innovation in Africa: Designing strategies for medicines/Jennifer H. Mike.- Journal of World Intellectual Property. 2019; Vol.22, No.3-4: 162-204.
94378 Maori knowledge under the microscope: Appropriation and patenting of matauranga Maori and related resources/Jessica C. Lai … [et al.].- Journal of World Intellectual Property. 2019; Vol.22, No.3-4: 205-233.
94379 Shielding internet intermediaries from copyright liability – A comparative discourse on safe harbours in Singapore and India/Althaf Marsoof, Indranath Gupta.- Journal of World Intellectual Property. 2019; Vol.22, No.3-4: 234-270.
94380 A hidden technological assumption in patent law: The case of gene patents and the disclosure requirement/Or Cohen-Sasson.- Journal of World Intellectual Property. 2019; Vol.22, No.5-6: 272-288.
94381 Building a Fortress Europe in the air: A critical review of the European customs enforcement of IPRs/Marion Briatta.- Journal of World Intellectual Property. 2019; Vol.22, No.5-6: 289-299.
94382 The art we wear/Jona N. Mays.- Journal of World Intellectual Property. 2019; Vol.22, No.5-6: 300-312.
94383 RCEP and Trans-Pacific Intellectual Property Norms: Implications for India/Seemantani Sharma.- Journal of World Intellectual Property. 2019; Vol.22, No.5-6: 313-348.
94384 Food origin labels in Ghana: Finding inspiration in the European geographical indications system on honey/Courage Besah-Adanu … [et al.].- Journal of World Intellectual Property. 2019; Vol.22, No.5-6: 349-363.
94385 Geographical indications and cultural artworks in Nigeria: A cue from other jurisdictions/Ayoyemi Lawal-Arowolo.- Journal of World Intellectual Property. 2019; Vol.22, No.5-6: 364-374.
94386 Saving online copyright: Virtual markets need real intervention/Adam R. Tanielian, Pakinee Kampan.- Journal of World Intellectual Property. 2019; Vol.22, No.5-6: 375-395.
94387 Reimagining the relationship between food sovereignty and intellectual property for plants: Lessons from Ecuador and Nepal/David J. Jefferson, Kamalesh Adhikari.- Journal of World Intellectual Property. 2019; Vol.22, No.5-6: 396-418.
94388 Proliferation of the problem of orphan works across the world/Bzhar Abdullah Ahmed, Kameran Hussein Al-Salihi.- Journal of World Intellectual Property. 2019; Vol.22, No.5-6: 419-439.
94389 Incorporation of competition-related TRIPS flexibilities in the domestic law: A case study of India/Shirin Syed.- Journal of World Intellectual Property. 2020; Vol.23, No.1-2: 2-20.
94390 Intellectual property and its foundations: Using Art. 7 and 8 to address the legitimacy of the TRIPS/Johan Rochel.- Journal of World Intellectual Property. 2020; Vol.23, No.1-2: 21-39.
94391 Inventions and patenting in Africa: Empirical trends from 1970 to 2010/Gregory D. Graff, Philip G. Pardey.- Journal of World Intellectual Property. 2020; Vol.23, No.1-2: 40-64.
94392 Dynamic injunctions against Internet intermediaries: An overview of emerging trends in India and Singapore/Pratik P. Dixit.- Journal of World Intellectual Property. 2020; Vol.23, No.1-2: 65-74.
94393 Commercializing religion via trademarking God/Ankita Aseri.- Journal of World Intellectual Property. 2020; Vol.23, No.1-2: 75-81.
94394 Against the grain? A historical institutional analysis of access governance of plant genetic resources for food and agriculture in Ethiopia/Teshome H. Mulesa, Ola T. Westengen.- Journal of World Intellectual Property. 2020; Vol.23, No.1-2: 82-120.
94395 The status of patenting plants in the Global South/Carlos M. Correa, Juan I. Correa, Bram De Jonge.- Journal of World Intellectual Property. 2020; Vol.23, No.1-2: 121-146.
94396 Beyond the Marrakesh VIP Treaty: Typology of copyright access-enabling provisions for persons with disabilities/Caroline B. Ncube, Blake E. Reid, Desmond O. Oriakhogba.- Journal of World Intellectual Property. 2020; Vol.23, No.3-4: 149-165.
94397 Patents for self-replicating technologies: Game theoretic analysis of genetically modified seed/Pamela J. Smith, Andrew R. Tilman.- Journal of World Intellectual Property. 2020; Vol.23, No.3-4: 166-184.
94398 Plant Breeders’ Rights Act 2016: Prospects and challenges for Pakistan as an agricultural country/Muhammad Z. Abbas.- Journal of World Intellectual Property. 2020; Vol.23, No.3-4: 185-201.
94399 The legal protection of breeder’s rights for new plant varieties in Thailand: The need for law reform considering the International Convention for the Protection of New Varieties of Plants 1991/Noppanun Supasiripongchai.- Journal of World Intellectual Property. 2020; Vol.23, No.3-4: 202-231.
94400 Extraterritorial human rights obligations to civilize intellectual property law: Access to textbooks in Africa, copyright, and the right to education/Klaus D. Beiter.- Journal of World Intellectual Property. 2020; Vol.23, No.3-4: 232-266.
94401 Implications of biological information digitization: Access and benefit sharing of plant genetic resources/Stuart J. Smyth … [et al.].- Journal of World Intellectual Property. 2020; Vol.23, No.3-4: 267-287.
94402 The UN Declaration on Peasants’ Rights (UNDROP): Is Article 19 on seed rights adequately balancing intellectual property rights and the right to food?/Hans Morten Haugen.- Journal of World Intellectual Property. 2020; Vol.23, No.3-4: 288-309.
94403 A comparative study of the evolving jurisprudence on standard essential patent licensing/Ashish Bharadwaj, Srajan Jain.- Journal of World Intellectual Property. 2020; Vol.23, No.3-4: 310-327.
94404 Protection of Geographical Indications in ASEAN countries: Convergences and challenges to awakening sleeping Geographical Indications/Delphine Marie-Vivien.- Journal of World Intellectual Property. 2020; Vol.23, No.3-4: 328-349.
94405 Analysis of the proposed solutions for the use of orphan works across the world/Bzhar A. Ahmed, Kameran H. Al-Salihi.- Journal of World Intellectual Property. 2020; Vol.23, No.3-4: 350-374.
94406 DANK customs, bootlegs, and reworked pieces: For an expressive use defence of secondary trademark works/Andie Bain.- Journal of World Intellectual Property. 2020; Vol.23, No.3-4: 375-412.
94407 Piracy and its burden on copyright in Nigeria: Challenges and solutions/Omotayo F. Awomolo-Enujiugha.- Journal of World Intellectual Property. 2020; Vol.23, No.3-4: 413-429.
94408 The impacts of trade-related international intellectual property rights on domestic legislative debates: Evidence from the 104th to the 112th U.S. Congresses/Joao Paulo Hernandes Teodoro.- Journal of World Intellectual Property. 2020; Vol.23, No.3-4: 430-453.
94409 Preparing mechanisms for protecting traditional knowledge in Iran utilizing the experiences of India/Manuchehr Tavassoli Naini, Naser Allahvakil, Rasoul Mazaheri.- Journal of World Intellectual Property. 2020; Vol.23, No.3-4: 454-472.
94410 Access to essential medicines to guarantee women’s rights to health: The pharmaceutical patents connection/Jennifer H. M. Mike.- Journal of World Intellectual Property. 2020; Vol.23, No.3-4: 473-517.
94411 Nollywood phenomenon: The Nollywood phenomenon: Innovation, openness, and technological opportunism in the modeling of successful African entrepreneurship/Chidi Oguamanam.- Journal of World Intellectual Property. 2020; Vol.23, No.3-4: 518-545.
94412 EU-Australia FTA: Challenges and potential points of convergence for negotiations in geographical indications/Elyse Kneller.- Journal of World Intellectual Property. 2020; Vol.23, No.3-4: 546-578.
94413 Copyright concerns of digital images in social media/A. Vijayalakshmi Venugopal.- Journal of World Intellectual Property. 2020; Vol.23, No.3-4: 579-597.
94414 Existing value addition initiatives enhancing recognition of territorial traits of three Kenyan honey/Mary W. Warui … [et al.].- Journal of World Intellectual Property. 2020; Vol.23, No.3-4: 598-605.
94415 The economic impact of changing the environment for innovation in Argentina – Applying the lessons of Asia to Latin America/Tim Wilsdon … [et al.].- Journal of World Intellectual Property. 2020; Vol.23, No.5-6: 609-631.
94416 Standard trade marks, geographical indications and provenance branding in Australia: What we can learn from King Island/William Van Caenegem, Kana Nakano.- Journal of World Intellectual Property. 2020; Vol.23, No.5-6: 632-657.
94417 Surveyed impact of intellectual property training in STEM education on innovation, research, and development/S. O’Sullivan … [et al.].- Journal of World Intellectual Property. 2020; Vol.23, No.5-6: 658-678.
94418 Quis custodet custodes? Referral G-3/19 before the EPO Enlarged Board of Appeal and the imperative of challenging the board’s interpretation of Art. 53(b) EPC/Julian Cockbain, Sigrid Sterckx.- Journal of World Intellectual Property. 2020; Vol.23, No.5-6: 679-711.
94419 Geographical indications in development contexts: Function, supply chain and pursuit of rural industrial development/Chan-Yuan Wong, Mergen Elbegsaikhan.- Journal of World Intellectual Property. 2020; Vol.23, No.5-6: 712-735.
94420 Economic development dimension of intellectual property as investment in international investment law/Ivan Stepanov.- Journal of World Intellectual Property. 2020; Vol.23, No.5-6: 736-758.
94421 Robot on the shoulders of humans/Aleksei Gudkov.- Journal of World Intellectual Property. 2020; Vol.23, No.5-6: 759-776.
94422 Rebranding strategies and their boomerang effect – The curious case of Burberry/Luminita Olteanu.- Journal of World Intellectual Property. 2020; Vol.23, No.5-6: 777-797.
94423 Copyright issues related to reproduction rights arising from streaming/Mengna Liang.- Journal of World Intellectual Property. 2020; Vol.23, No.5-6: 798-814.
94424 Fashion designs and brands: The role of the informed user and the average consumer/Maria Mercedes Frabboni.- Journal of World Intellectual Property. 2020; Vol.23, No.5-6: 815-831.
94425 A Tale of Two Cities: Fundamental Rights Protection in Strasbourg and Luxembourg/Siofra O’leary.- Cambridge Yearbook of European Legal Studies. 2018; Vol.20: 3-31.
94426 The Impact of the EU Charter of Fundamental Rights on Anti-Discrimination Law: More a Whimper than a Bang?/Angela Ward.- Cambridge Yearbook of European Legal Studies. 2018; Vol.20: 32-60.
94427 After HLEG: EU Banks, Climate Change Abatement and the Precautionary Principle/Jay Cullen.- Cambridge Yearbook of European Legal Studies. 2018; Vol.20: 61-87.
94428 The Mythical Value of Voice and Stewardship in the EU Directive on Long-term Shareholder Engagement: Rights Do Not an Engaged Shareholder Make/Deirdre Ahern.- Cambridge Yearbook of European Legal Studies. 2018; Vol.20: 88-115.
94429 The Existential Crisis of Citizenship of the European Union: The Argument for an Autonomous Status/Oliver Garner.- Cambridge Yearbook of European Legal Studies. 2018; Vol.20: 116-146.
94430 Revisiting the Registration of European Citizens’ Initiatives: The Evolution of the Legal Admissibility Test/Anastasia Karatzia.- Cambridge Yearbook of European Legal Studies. 2018; Vol.20: 147-178.
94431 Mutual Trust and the Dark Horse of Civil Justice/Eva Storskrubb.- Cambridge Yearbook of European Legal Studies. 2018; Vol.20: 179-201.
94432 Pluralism in European Private Law/Vanessa Mak.- Cambridge Yearbook of European Legal Studies. 2018; Vol.20: 202-232.
94433 Stumbling Towards the UK’s New Administrative Settlement: A Study of Competition Law Enforcement After Brexit/Joe Tomlinson, Liza Lovdahl Gormsen.- Cambridge Yearbook of European Legal Studies. 2018; Vol.20: 233-251.
94434 Europe’s Other Open-Border Zone: The Common Travel Area under the Shadow of Brexit/Graham Butler, Gavin Barrett.- Cambridge Yearbook of European Legal Studies. 2018; Vol.20: 252-286.
94435 Symposium – Crisis and Constitutional Pluralism in the European Union/Cormac Mac Amhlaigh.- Cambridge Yearbook of European Legal Studies. 2019; Vol.21: 3-5.
94436 Beyond the Post-Sovereign State?: The Past, Present, and Future of Constitutional Pluralism/Michael Wilkinson.- Cambridge Yearbook of European Legal Studies. 2019; Vol.21: 6-23.
94437 Constitutional Pluralism’s Unspoken Normative Core/Jessica C. Lawrence.- Cambridge Yearbook of European Legal Studies. 2019; Vol.21: 24-40.
94438 Back to a Sovereign Future?: Constitutional Pluralism after Brexit/Cormac Mac Amhlaigh.- Cambridge Yearbook of European Legal Studies. 2019; Vol.21: 41-58.
94439 The Uses and Abuses of Constitutional Pluralism: Undermining the Rule of Law in the Name of Constitutional Identity in Hungary and Poland/R Daniel Kelemen, Laurent Pech.- Cambridge Yearbook of European Legal Studies. 2019; Vol.21: 59-74.
94440 The Social Dimension of EU State Aid Law and Policy/Delia Ferri, Juan Jorge Piernas Lopez.- Cambridge Yearbook of European Legal Studies. 2019; Vol.21: 75-100.
94441 The European Pillar of Social Rights: An Assessment of its Meaning and Significance/Sacha Garben.- Cambridge Yearbook of European Legal Studies. 2019; Vol.21: 101-127.
94442 The Court of Justice of the European Union as a Transnational Actor through Judicial Review of the Territorial Scope of EU Environmental Law/Ioanna Hadjiyianni.- Cambridge Yearbook of European Legal Studies. 2019; Vol.21: 128-161.
94443 The Patient in Free Movement Law: Medical History, Diagnosis, and Prognosis/Barend Van Leeuwen.- Cambridge Yearbook of European Legal Studies. 2019; Vol.21: 162-186.
94444 Women on Company Boards: Equality Meets Subsidiarity/Barbara Havelkova.- Cambridge Yearbook of European Legal Studies. 2019; Vol.21: 187-216.
94445 EU Counter-terrorism Law: What Kind of Exemplar of Transnational Law?/Cian C. Murphy.- Cambridge Yearbook of European Legal Studies. 2019; Vol.21: 217-242.
94446 Shadow Zones: Transparency and Pesticides Regulation in the European Union/Olivia Hamlyn.- Cambridge Yearbook of European Legal Studies. 2019; Vol.21: 243-272.
94447 Securing the European Project: From Self-Referentiality to Heterarchy/Massimo Fichera.- Cambridge Yearbook of European Legal Studies. 2019; Vol.21: 273-296.
94448 The Necessary Complexity of Consent: Rules and Norms in EU Treaty Making/Dermot Hodson, Imelda Maher.- Cambridge Yearbook of European Legal Studies. 2019; Vol.21: 297-317.
94449 The Shifting Geometry of Union Citizenship: A Supranational Status from Transnational Rights/Stephen Coutts.- Cambridge Yearbook of European Legal Studies. 2019; Vol.21: 318-341.
94450 EU Membership: Formal and Substantive Dimensions/Paul Craig.- Cambridge Yearbook of European Legal Studies. 2020; Vol.22: 1-31.
94451 Square Pegs and Round Holes (Continued): Financial Market Surveillance Authorities and Internal Market Association/Georges S Baur.- Cambridge Yearbook of European Legal Studies. 2020; Vol.22: 32-59.
94452 Constructive Versus Destructive Conflict: Taking Stock of the Recent Constitutional Jurisprudence in the EU/Ana Bobic.- Cambridge Yearbook of European Legal Studies. 2020; Vol.22: 60-84.
94453 Disciplining Member States: EU Loyalty in External Relations/Christina Eckes.- Cambridge Yearbook of European Legal Studies. 2020; Vol.22: 85-105.
94454 The CETA ICS and the Autonomy of the EU Legal Order in Opinion 1/17 – A Compass for the Future/Maria Fanou.- Cambridge Yearbook of European Legal Studies. 2020; Vol.22: 106-132.
94455 EU Internal Market Law and the Law of International Commercial Arbitration: Have the EU Chickens Come Home to Roost?/Federico Ferretti.- Cambridge Yearbook of European Legal Studies. 2020; Vol.22: 133-155.
94456 The Compatibility of Private Health Insurance Schemes with EU Law: Applying the Health Insurance Exception beyond Substitutive Private Health Insurance/Bruno Nikolic.- Cambridge Yearbook of European Legal Studies. 2020; Vol.22: 156-181.
94457 Can We Make the European Fundamental Freedoms Less Constraining? A Literature Review/Martin Hopner, Susanne K. Schmidt.- Cambridge Yearbook of European Legal Studies. 2020; Vol.22: 182-204.
94458 Symposium – The First Decade of the Binding EU Charter of Fundamental Rights/Clara Rauchegger, Kenneth A. Armstrong.- Cambridge Yearbook of European Legal Studies. 2020; Vol.22: 205-207.
94459 The Horizontal Effect of the Charter: Towards an Understanding of Horizontality as a Structural Constitutional Principle/Eleni Frantziou.- Cambridge Yearbook of European Legal Studies. 2020; Vol.22: 208-232.
94460 The Relationship Between the Charter and General Principles: Looking Back and Looking Forward/Emily Hancox.- Cambridge Yearbook of European Legal Studies. 2020; Vol.22: 233-257.
94461 National Constitutional Courts as Guardians of the Charter: A Comparative Appraisal of the German Federal Constitutional Court’s Right to Be Forgotten Judgments/Clara Rauchegger.- Cambridge Yearbook of European Legal Studies. 2020; Vol.22: 258-278.
94462 Rights and Powers in the European Union: Towards a Charter that is Fully Applicable to the Member States?/Aida Torres Perez.- Cambridge Yearbook of European Legal Studies. 2020; Vol.22: 279-300.
94463 An evaluation of bylaw and policy changes on pharmacy robberies in British Columbia/Martin A. Andresen … [et al.].- Crime Science. 2019; Vol.8: 1-9.
94464 Ransomware deployment methods and analysis: views from a predictive model and human responses/Gavin Hull, Henna John, Budi Arief.- Crime Science. 2019; Vol.8.
94465 Empirical analysis of weapons of influence, life domains, and demographic-targeting in modern spam: an age-comparative perspective/Daniela Seabra Oliveira … [et al.].- Crime Science. 2019; Vol.8: 1-14.
94466 Responding to victimisation in a digital world: a case study of fraud and computer misuse reported in Wales/Sara Giro Correia.- Crime Science. 2019; Vol.8: 1-12.
94467 Crime concentration at micro-places in Latin America/Spencer P. Chainey … [et al.].- Crime Science. 2019; Vol.8: 1-5.
94468 The production of jaguar paste in Suriname: a product-based crime script/A. M. Lemieux, Nicholas Bruschi.- Crime Science. 2019; Vol.8: 1-5.
94469 Competitive dominance, gang size and the directionality of gang violence/P. Jeffrey Brantingham, Matthew Valasik, George E. Tita.- Crime Science. 2019; Vol.8: 1-20.
94470 Opportunity and rationality as an explanation for suspicious vehicle fires: demonstrating the relevance of time, place, and economic factors/Hannah Kelly … [et al.].- Crime Science. 2019; Vol.8: 1-11.
94471 Experimental assessment of the viability of using ground penetrating radar for metal wire-snare detection/Herve Borrion … [et al.].- Crime Science. 2019; Vol.8: 1-10.
94472 Testimony at court: a randomised controlled trial investigating the art and science of persuading witnesses and victims to attend trial/Evie Monnington-Taylor … [et al.].- Crime Science. 2019; Vol.8: 1-22.
94473 Toward a test of the Law of Crime Concentration in Japanese cities: a geographical crime analysis in Tokyo and Osaka/Mamoru Amemiya, Tomoya Ohyama.- Crime Science. 2019; Vol.8: 1-6.
94474 What about cyberspace (and cybercrime alongside it)? A reply to Farrell and Birks Did cybercrime cause the crime drop?/Fernando Miro-Llinares, Asier Moneva.- Crime Science. 2019; Vol.8: 1-5.
94475 Beyond crime rates and community surveys: a new approach to police accountability and performance measurement/Tarah Hodgkinson, Tullio Caputo, Michael L. McIntyre.- Crime Science. 2019; Vol.8: 1-7.
94476 Identification of subgroups of terror attacks with shared characteristics for the purpose of preventing mass-casualty attacks: a data-mining approach/Gonen Singer, Maya Golan.- Crime Science. 2019; Vol.8: 1-11.
94477 Crime script analysis for adult image-based sexual abuse: a study of crime intervention points for retribution-style offenders/Abigail C. O’Hara … [et al.].- Crime Science. 2020; Vol.9: 1-26.
94478 Somehow I always end up alone: COVID-19, social isolation and crime in Queensland, Australia/Martin A. Andresen, Tarah Hodgkinson.- Crime Science. 2020; Vol.9: 1-20.
94479 To SPB or not to SPB? A mixed methods analysis of self-protective behaviours to prevent repeat victimisation from cyber abuse/Zarina I. Vakhitova … [et al.].- Crime Science. 2020; Vol.9: 1-18.
94480 A framework for estimating crime location choice based on awareness space/Sophie Curtis-Ham … [et al.].- Crime Science. 2020; Vol.9: 1-14.
94481 A machine learning analysis of serious misconduct among Australian police/Timothy I. C. Cubitt, Ken R. Wooden, Karl A. Roberts.- Crime Science. 2020; Vol.9: 1-13.
94482 Disentangling community-level changes in crime trends during the COVID-19 pandemic in Chicago/Gian Maria Campedelli … [et al.].- Crime Science. 2020; Vol.9: 1-18.
94483 Show this thread: policing, disruption and mobilisation through Twitter. An analysis of UK law enforcement tweeting practices during the Covid-19 pandemic/Manja Nikolovska, Shane D. Johnson, Paul Ekblom.- Crime Science. 2020; Vol.9: 1-16.
94484 Minor covid-19 association with crime in Sweden/Manne Gerell, Johan Kardell, Johanna Kindgren.- Crime Science. 2020; Vol.9: 1-9.
94485 Unsupervised identification of crime problems from police free-text data/Daniel Birks, Alex Coleman, David Jackson.- Crime Science. 2020; Vol.9: 1-19.
94486 Age-period-cohort effects in half a century of motor vehicle theft in the United States/Anthony Dixon, Graham Farrell.- Crime Science. 2020; Vol.9: 1-13.
94487 Too far for comfort? Situational access to emergency medical care and violent assault lethality/Lucia Summers, Tiffany Gentry Rogers.- Crime Science. 2020; Vol.9: 1-11.
94488 Using heat maps to identify areas prone to violence against women in the public sphere/Margarita Garfias Royo, Priti Parikh, Jyoti Belur.- Crime Science. 2020; Vol.9: 1-15.
94489 AI-enabled future crime/M. Caldwell … [et al.].- Crime Science. 2020; Vol.9: 1-13.
94490 Fraud against businesses both online and offline: crime scripts, business characteristics, efforts, and benefits/Marianne Junger, Victoria Wang, Marleen Schlomer.- Crime Science. 2020; Vol.9: 1-15.
94491 Built environment attributes and crime: an automated machine learning approach/Kyle Dakin … [et al.].- Crime Science. 2020; Vol.9: 1-17.
94492 Crime and coronavirus: social distancing, lockdown, and the mobility elasticity of crime/Eric Halford … [et al.].- Crime Science. 2020; Vol.9: 1-12.
94493 Routine activity effects of the Covid-19 pandemic on burglary in Detroit, March, 2020/Marcus Felson, Shanhe Jiang, Yanqing Xu.- Crime Science. 2020; Vol.9: 1-7.
94494 Exploring the homogeneity of theft offenders in spatio-temporal crime hotspots/Tongxin Chen … [et al.].- Crime Science. 2020; Vol.9: 1-13.
94495 Do offenders avoid offending near home? A systematic review of the buffer zone hypothesis/Wim Bernasco, Remco van Dijke.- Crime Science. 2020; Vol.9: 1-10.
94496 A systematic review on spatial crime forecasting/Ourania Kounadi … [et al.].- Crime Science. 2020; Vol.9: 1-22.
94497 Initial evidence on the relationship between the coronavirus pandemic and crime in the United States/Matthew P. J. Ashby.- Crime Science. 2020; Vol.9: 1-16.
94498 Near-repeat victimization of sex crimes and threat incidents against women and girls in Tokyo, Japan/Mamoru Amemiya, Tomoki Nakaya, Takahito Shimada.- Crime Science. 2020; Vol.9: 1-6.
94499 Further rejection of the cybercrime hypothesis/Graham Farrell, Daniel Birks.- Crime Science. 2020; Vol.9: 1-4.
94500 Learning to rank spatio-temporal event hotspots/George Mohler … [et al.].- Crime Science. 2020; Vol.9: 1-12.
94501 Constellations of youth criminogenic factors associated with young adult violent criminal behavior/Menno Segeren … [et al.].- Crime Science. 2020; Vol.9: 1-15.
94502 What is security worth to consumers? Investigating willingness to pay for secure Internet of Things devices/John M. Blythe, Shane D. Johnson, Matthew Manning.- Crime Science. 2020; Vol.9: 1-9.
94503 The Place of the People in Criminal Procedure/Jocelyn Simonson.- Columbia Law Review. 2019; Vol.119, No.1: 249-307.
94504 Out of Context: Examining the Role of Context in Active Enforcement Foreign Patrimony Law Disputes/Cassandra Snyder.- Columbia Law Review. 2019; Vol.119, No.1: 205-248.
94505 The Self-Delegation False Alarm: Analyzing Auer Deference’s Effects on Agency Rules/Daniel E. Walters.- Columbia Law Review. 2019; Vol.119, No.1: 85-168.
94506 Religious Exemptions and the Vocational Dimension of Work/Paul Barker.- Columbia Law Review. 2019; Vol.119, No.1: 169-204.
94507 The Problem of Irresponsible Party Government/Michael S. Kang.- Columbia Law Review. 2019; Vol.119, No.1: 1-17.
94508 Trespass and Vandalism or Protecting that Which Is Holy? The Missing Piece of Religious Liberty Land-Use Claims/Edward K. Olds.- Columbia Law Review. 2019; Vol.119, No.1: 18-37.
94509 Immigrant Sanctuary as the Old Normal: A Brief History of Police Federalism/Trevor George Gardner.- Columbia Law Review. 2019; Vol.119, No.1: 1-83.
94510 Private Alternatives to Criminal Courts: The Future Is All Around Us: Response to Professor John Rappaport/Malcolm M. Feeley.- Columbia Law Review. 2019; Vol.119, No.2: 38-84.
94511 Cheating Pays/Emily Kadens.- Columbia Law Review. 2019; Vol.119, No.2: 527-589.
94512 Disclosure’s Last Stand? The Need to Clarify the Informational Interest Advanced by Campaign Finance Disclosure/Lear Jiang.- Columbia Law Review. 2019; Vol.119, No.2: 487-526.
94513 Qualified Immunity Formalism: Clearly Established Law and the Right to Record Police Activity/Tyler Finn.- Columbia Law Review. 2019; Vol.119, No.2: 445-486.
94514 Unsexing Pregnancy/David Fontana, Naomi Schoenbaum.- Columbia Law Review. 2019; Vol.119, No.2: 309-368.
94515 Regulatory Monitors: Policing Firms in the Compliance Era/Rory Van Loo.- Columbia Law Review. 2019; Vol.119, No.2: 369-444.
94516 Coin-Operated Capitalism/Shaanan Cohney … [et al.].- Columbia Law Review. 2019; Vol.119, No.3: 591-676.
94517 Broadly Unpatentable: How Broad Method Claims Have Limited Patentability of Diagnostic Inventions/Lauren Matlock-Colangelo.- Columbia Law Review. 2019; Vol.119, No.3: 797-835.
94518 Judicial Federalism and Causation in State Employment Discrimination Statutes/Kevin J. Koai.- Columbia Law Review. 2019; Vol.119, No.3: 763-795.
94519 Anti-Sanctuary and Immigration Localism/Pratheepan Gulasekaram, Rick Su, Rose Cuison Villazor.- Columbia Law Review. 2019; Vol.119, No.3: 837-893.
94520 Hardball vs. Beanball: Identifying Fundamentally Antidemocratic Tactics/Jed Handelsman Shugerman.- Columbia Law Review. 2019; Vol.119, No.3: 85-122.
94521 Life After Janus/Aaron Tang.- Columbia Law Review. 2019; Vol.119, No.3: 677-761.
94522 When Tort Falls Short: Crisis, Malpractice Liability, and Women’s Healthcare Access/Baldemar Gonzalez.- Columbia Law Review. 2019; Vol.119, No.4: 1099-1132.
94523 Pregnancy Centers and the Limits of Mandated Disclosure/Hayley E. Malcolm.- Columbia Law Review. 2019; Vol.119, No.4: 1133-1167.
94524 The Aesthetics of Disability/Jasmine E. Harris.- Columbia Law Review. 2019; Vol.119, No.4: 895-971.
94525 The Separation of Platforms and Commerce/Lina M. Khan.- Columbia Law Review. 2019; Vol.119, No.4: 973-1098.
94526 The Possibilities for Responsive Party Government/Tabatha Abu El-Haj.- Columbia Law Review. 2019; Vol.119, No.4: 123-157.
94527 Corporate (non)Disclosure of Climate Change Information/Roshaan Wasim.- Columbia Law Review. 2019; Vol.119, No.5: 1311-1354.
94528 The Trolley Problem of Climate Change: Should Governments Face Takings Liability If Adaptive Strategies Cause Property Damage?/Jeremy Patashnik.- Columbia Law Review. 2019; Vol.119, No.5: 1273-1309.
94529 Counting Change: Ensuring an Inclusive Census for Communities of Color/Janai Nelson.- Columbia Law Review. 2019; Vol.119, No.5: 1399-1447.
94530 Article II Vests the Executive Power, not the Royal Prerogative/Julian Davis Mortenson.- Columbia Law Review. 2019; Vol.119, No.5: 1169-1272.
94531 Citizenship and the Census/Justin Levitt.- Columbia Law Review. 2019; Vol.119, No.5: 1355-1397.
94532 Evaluating Constitutional Hardball: Two Fallacies and a Research Agenda/Joseph Fishkin, David E. Pozen.- Columbia Law Review. 2019; Vol.119, No.5: 158-172.
94533 Police and the Limit of Law/Nirej Sekhon.- Columbia Law Review. 2019; Vol.119, No.6: 1711-1772.
94534 Respectful Consideration: Foreign Sovereign Amici in U.S. Courts/Daniel Fahrenthold.- Columbia Law Review. 2019; Vol.119, No.6: 1597-1632.
94535 Free Exercise’s Outer Boundary: The Case of Hasidic Education/Zalman Rothschild.- Columbia Law Review. 2019; Vol.119, No.6: 200-232.
94536 The Founders’ Forfeiture/Kevin Arlyck.- Columbia Law Review. 2019; Vol.119, No.6: 1449-1518.
94537 Privatizing Sentencing: A Delegation Framework for Recidivism Risk Assessment/Andrea Nishi.- Columbia Law Review. 2019; Vol.119, No.6: 1671-1710.
94538 Miller V. Alabama and the Problem of Prediction/Mary Marshall.- Columbia Law Review. 2019; Vol.119, No.6: 1633-1669.
94539 Making Consumer Finance Work/Natasha Sarin.- Columbia Law Review. 2019; Vol.119, No.6: 1519-1596.
94540 Pregnant People?/Jessica Clarke.- Columbia Law Review. 2019; Vol.119, No.6: 173-199.
94541 Cyborg Justice and the Risk of Technological-Legal Lock-In/Rebecca Crootof.- Columbia Law Review. 2019; Vol.119, No.7: 233-251.
94542 AI Systems as State Actors/Kate Crawford, Jason Schultz.- Columbia Law Review. 2019; Vol.119, No.7: 1941-1972.
94543 Data-Informed Duties in AI Development/Frank Pasquale.- Columbia Law Review. 2019; Vol.119, No.7: 1917-1939.
94544 Will Artificial Intelligence Eat the Law? The Rise of Hybrid Social-Ordering Systems/Tim Wu.- Columbia Law Review. 2019; Vol.119, No.7: 2001-2028.
94545 Disruptive Incumbents: Platform Competition in an Age of Machine Learning/C. Scott Hemphill.- Columbia Law Review. 2019; Vol.119, No.7: 1973-2000.
94546 Minds, Machines, and the Law: The Case of Volition in Copyright Law/Mala Chatterjee, Jeanne C. Fromer.- Columbia Law Review. 2019; Vol.119, No.7: 1887-1916.
94547 The Judicial Demand for Explainable Artificial Intelligence/Ashley Deeks.- Columbia Law Review. 2019; Vol.119, No.7: 1829-1850.
94548 Recovering Tech’s Humanity/Olivier Sylvain.- Columbia Law Review. 2019; Vol.119, No.7: 252-282.
94549 Rulemaking and Inscrutable Automated Decision Tools/Katherine J. Strandburg.- Columbia Law Review. 2019; Vol.119, No.7: 1851-1885.
94550 Law’s Halo and the Moral Machine/Bert I. Huang.- Columbia Law Review. 2019; Vol.119, No.7: 1811-1828.
94551 Sex Lex Machina: Intimacy and Artificial Intelligence/Jeannie Suk Gersen.- Columbia Law Review. 2019; Vol.119, No.7: 1793-1809.
94552 Process Scrutiny: Motivational Inquiry And Constitutional Rights/Joseph Landau.- Columbia Law Review. 2019; Vol.119, No.8: 2147-2204.
94553 Purchasing Health? The Promise and Limits of Public Health Insurance/Kristen Underhill.- Columbia Law Review. 2019; Vol.119, No.8: 302-332.
94554 Divining a Definition: Substantial Burden in the Penal Context Under a Post-Holt Rluipa/Bret Matera.- Columbia Law Review. 2019; Vol.119, No.8: 2239-2277.
94555 I Saw The Sign: Nifla V. Becerra and Informed Consent to Abortion/Thea Raymond-Sidel.- Columbia Law Review. 2019; Vol.119, No.8: 2279-2318.
94556 Leveraging Title VI and the Administrative Complaint Process to Challenge Discriminatory School Dress Code Policies/Jabari Julien.- Columbia Law Review. 2019; Vol.119, No.8: 2205-2238.
94557 Family Separation as Slow Death/Stephen Lee.- Columbia Law Review. 2019; Vol.119, No.8: 2319-2384.
94558 Foreseeable Police Shootings/Katherine Macfarlane.- Columbia Law Review. 2019; Vol.119, No.8: 283-301.
94559 Index Funds and the Future of Corporate Governance: Theory, Evidence, and Policy/Lucian Bebchuk, Scott Hirst.- Columbia Law Review. 2019; Vol.119, No.8: 2029-2145.
94560 Access Granted: A First Amendment Theory of Reform of the CFAA Access Provision/Jacquellena Carrero.- Columbia Law Review. 2020; Vol.120, No.1: 131-172.
94561 The Qualified Small Business Stock Exclusion: How Startup Shareholders Get $10 Million (Or More) Tax-Free/Manoj Viswanathan.- Columbia Law Review. 2020; Vol.120, No.1: 29-40.
94562 Apple V. Pepper: Rationalizing Antitrust’s Indirect Purchaser Rule/Herbert Hovenkamp.- Columbia Law Review. 2020; Vol.120, No.1: 14-28.
94563 The Right Approach to Harmless Error/Daniel Epps.- Columbia Law Review. 2020; Vol.120, No.1: 1-13.
94564 The Law and Politics of Presidential Term Limit Evasion/Mila Versteeg … [et al.].- Columbia Law Review. 2020; Vol.120, No.1: 173-248.
94565 The Liability of Corporate Directors, Officers, and Employees under the Alien Tort Statute after Jesner v. Arab Bank, PLC/Tyler Becker.- Columbia Law Review. 2020; Vol.120, No.1: 91-129.
94566 Disappropriation/Matthew B. Lawrence.- Columbia Law Review. 2020; Vol.120, No.1: 1-89.
94567 Complex Compliance Investigations/Veronica Root Martinez.- Columbia Law Review. 2020; Vol.120, No.2: 249-307.
94568 After Qualified Immunity/Joanna C. Schwartz.- Columbia Law Review. 2020; Vol.120, No.2: 309-388.
94569 We the Shareholders: Government Market Participation in the Postliberal U.S. Political Economy/Jon D. Michaels.- Columbia Law Review. 2020; Vol.120, No.2: 465-546.
94570 So Goes the Nation: The Constitution, The Compact, and What The American West Can Tell Us about How We’ll Choose the President in 2020 and Beyond/Wilfred U. Codrington.- Columbia Law Review. 2020; Vol.120, No.2: 43-66.
94571 Claimless Claimants and the Preclusion Premium: Troubling Trends in Class Action Settlements/Shai Berman.- Columbia Law Review. 2020; Vol.120, No.2: 389-430.
94572 Seizing the First-Mover Advantage: Resolving the Tension in Delaware Law Between Boards of Directors and Controlling Shareholders/Lefteri J. Christodulelis.- Columbia Law Review. 2020; Vol.120, No.2: 431-463.
94573 Knowledge Pays: Reversing Information Flows and the Future of Pay Equity/Orly Lobel.- Columbia Law Review. 2020; Vol.120, No.3: 547-611.
94574 The Cost of Novelty/W. Nicholson Price.- Columbia Law Review. 2020; Vol.120, No.3: 769-833.
94575 Actings/Anne Joseph O’Connell.- Columbia Law Review. 2020; Vol.120, No.3: 613-728.
94576 The Federal Reserve’s Questionable Legal Basis for Foreign Central Bank Liquidity Swaps/Alexander R. Perry.- Columbia Law Review. 2020; Vol.120, No.3: 729-767.
94577 The Goldilocks Dilemma: A Response to Lucian Bebchuk and Scott Hirst/Barbara Novick.- Columbia Law Review. 2020; Vol.120, No.3: 80-108.
94578 The Promise of Porter? Porter v. Clarke and Its Potential Impact on Solitary Confinement Litigation/Mary Marshall.- Columbia Law Review. 2020; Vol.120, No.3: 67-79.
94579 Toward a Nuclear Recognition Threshold/Rohan Mishra.- Columbia Law Review. 2020; Vol.120, No.4: 1035-1075.
94580 Defense Lawmaking/Amanda Chuzi.- Columbia Law Review. 2020; Vol.120, No.4: 995-1034.
94581 Race and Selective Legal Memory: Reflections on Invention of a Slave/Kara W. Swanson.- Columbia Law Review. 2020; Vol.120, No.4: 1077-1118.
94582 Corporate Control, Dual Class, and the Limits of Judicial Review/Zohar Goshen, Assaf Hamdani.- Columbia Law Review. 2020; Vol.120, No.4: 941-994.
94583 The International Law Origins of American Federalism/Anthony J. Bellia, Bradford R. Clark.- Columbia Law Review. 2020; Vol.120, No.4: 835-940.
94584 Ortiz and the Problem of Intrabranch Litigation/Andrea Nishi.- Columbia Law Review. 2020; Vol.120, No.4: 118-133.
94585 The Olympic-Sized Loophole in California’s Fair Pay to Play Act/Steven A. Bank.- Columbia Law Review. 2020; Vol.120, No.4: 109-117.
94586 The President’s Two Bodies/Daphna Renan.- Columbia Law Review. 2020; Vol.120, No.5: 1119-1214.
94587 A World of Distrust/Timothy M. Mulvaney.- Columbia Law Review. 2020; Vol.120, No.5: 153-177.
94588 What’s Wrong with Police Unions?/Benjamin Levin.- Columbia Law Review. 2020; Vol.120, No.5: 1333-1401.
94589 Special Factors Counselling Action: Why Courts Should Allow People Detained Pretrial to Bring Fifth Amendment Bivens Claims/Jessica Marder-Spiro.- Columbia Law Review. 2020; Vol.120, No.5: 1295-1331.
94590 Automobile Event Data Recorders, and the Future of the Fourth Amendment/Daniel Harper.- Columbia Law Review. 2020; Vol.120, No.5: 1255-1293.
94591 Beyond Request-and-Respond: Why Data Access Will Be Insufficient to Tame Big Tech/David Alpert.- Columbia Law Review. 2020; Vol.120, No.5: 1215-1254.
94592 When Congress Makes No Policy Choice: The Case of FTC Data Security Enforcement/Tyler Becker.- Columbia Law Review. 2020; Vol.120, No.5: 134-152.
94593 Regulation Best Interest and the State-Agency Conflict/Yerv Melkonyan.- Columbia Law Review. 2020; Vol.120, No.6: 1591-1629.
94594 Enforcing and Reforming Structured Settlement Protection Acts: How the Law Should Protect Tort Victims/James Gordon.- Columbia Law Review. 2020; Vol.120, No.6: 1549-1589.
94595 The Constitution After Death/Fred O. Smith.- Columbia Law Review. 2020; Vol.120, No.6: 1471-1548.
94596 The Curriculum of the Carceral State/Alice Ristroph.- Columbia Law Review. 2020; Vol.120, No.6: 1631-1707.
94597 Borrowing Equality/Abbye Atkinson.- Columbia Law Review. 2020; Vol.120, No.6: 1403-1469.
94598 The Secret Life of a Text Message/Tejas N. Narechania.- Columbia Law Review. 2020; Vol.120, No.6: 198-216.
94599 Self-Funded Campaigns and the Current (Lack Of?) Limits on Candidate Contributions to Political Parties/John J. Martin.- Columbia Law Review. 2020; Vol.120, No.6: 178-197.
94600 All Data Is not Credit Data: Closing the Gap Between the Fair Housing Act and Algorithmic Decisionmaking in the Lending Industry/Lorena Rodriguez.- Columbia Law Review. 2020; Vol.120, No.7: 1843-1883.
94601 Chapter 11’s Renegotiation Framework and the Purpose of Corporate Bankruptcy/Anthony J. Casey.- Columbia Law Review. 2020; Vol.120, No.7: 1709-1770.
94602 Categorical Nonuniformity/Sheldon A. Evans.- Columbia Law Review. 2020; Vol.120, No.7: 1771-1841.
94603 Genetic Race? Dna Ancestry Tests, Racial Identity, and the Law/Trina Jones, Jessica L. Roberts.- Columbia Law Review. 2020; Vol.120, No.7: 1929-2016.
94604 Racial Gerrymandering after Rucho v. Common Cause: Untangling Race and Party/Sara Tofighbakhsh.- Columbia Law Review. 2020; Vol.120, No.7: 1885-1928.
94605 Why and How U.S. Law Schools Ought to Promote Inclusion of Black Scholars and Legal Practitioners in Chinese Legal Studies Programs/Kori Cooper.- Columbia Law Review. 2020; Vol.120, No.7: 250-264.
94606 Fake Trademark Specimens: An Empirical Analysis/Barton Beebe, Jeanne C. Fromer.- Columbia Law Review. 2020; Vol.120, No.7: 217-249.
94607 Equity Outside the Courts/Maggie Blackhawk.- Columbia Law Review. 2020; Vol.120, No.8: 2037-2128.
94608 Judicial Adjuncts in Multidistrict Litigation/Elizabeth Chamblee Burch, Margaret S. Williams.- Columbia Law Review. 2020; Vol.120, No.8: 2129-2233.
94609 Circuit Court Dysphoria: The Status of Gender Confirmation Surgery Requests by Incarcerated Transgender Individuals/Samantha Braver.- Columbia Law Review. 2020; Vol.120, No.8: 2235-2273.
94610 Data-Rich and Knowledge-Poor: How Privacy Law Privatized Medical Data and What to Do About It/Louis Enriquez-Sarano.- Columbia Law Review. 2020; Vol.120, No.8: 2319-2357.
94611 Policing The Press: Retaliatory Arrests of Newsgatherers After Nieves v. Bartlett/John S. Clayton.- Columbia Law Review. 2020; Vol.120, No.8: 2275-2317.
94612 Members as Monitors: In Search of the Ideal Nonprofit Principal/Eitan Arom.- Columbia Law Review. 2020; Vol.120, No.8: 265-298.
94613 Borrowing Equality: Dispossession and the Need for an Abolitionist Approach to Survival Debt/Chrystin Ondersma.- Columbia Law Review. 2020; Vol.120, No.8: 299-320.
94614 Direct Collateral Review/Z. Payvand Ahdout.- Columbia Law Review. 2021; Vol.121, No.1: 159-213.
94615 Critical Habitat Designations under the Endangered Species Act in an Era of Climate Crisis/Isabella Kendrick.- Columbia Law Review. 2021; Vol.121, No.1: 81-117.
94616 Hacks Dangerous to Human Life: Using Jasta to Overcome Foreign Sovereign Immunity in State-Sponsored Cyberattack Cases/John J. Martin.- Columbia Law Review. 2021; Vol.121, No.1: 119-157.
94617 The Three Permissions: Presidential Removal and the Statutory Limits of Agency Independence/Jane Manners, Lev Menand.- Columbia Law Review. 2021; Vol.121, No.1: 1-79.
94618 Long Live the Common Law of Copyright!: Georgia v. Public. Resource. Org, Inc. and the Debate over Judicial Role in Copyright/Shyamkrishna Balganesh.- Columbia Law Review. 2021; Vol.121, No.1: 1-22.
94619 Trialogical Subsidiarity in International and Comparative Law: Engagement with International Treaties by Sub-State Entities as Resistance or Innovation/Lucas Lixinski.- Canadian Yearbook of International Law. 2018; Vol.55: 1-32.
94620 L’attaque directe d’enfants-soldats en droit international humanitaire= Direct Targeting of Child Soldiers under International Humanitarian Law/Rene Provost.- Canadian Yearbook of International Law. 2018; Vol.55: 33-71.
94621 China’s South China Sea Claims as Unprecedented: Sceptical Remarks= La nature sans precedent des revendications chinoises en mer de Chine meridionale: reflexions sceptiques/Steve Lorteau.- Canadian Yearbook of International Law. 2018; Vol.55: 72-112.
94622 Les incidents lies a la composition de la cour ou du tribunal dans le proces international= Incidents Affecting the Composition of International Courts and Tribunals/Louis Savadogo.- Canadian Yearbook of International Law. 2018; Vol.55: 113-179.
94623 A Legal Mirage: State Responsibility for Non-State Actor Interference with Space Systems= Un mirage juridique: la responsabilite etatique pour les ingerences non-etatiques dans le fonctionnement de systemes spatiaux/Heather S. Fogo.- Canadian Yearbook of International Law. 2018; Vol.55: 180-214.
94624 La societe civile, juge des droits de l’homme: a propos du Tribunal International Monsanto= The Monsanto International Tribunal: Civil Society as Human Rights Judge/Catherine Le Bris.- Canadian Yearbook of International Law. 2018; Vol.55: 215-247.
94625 General and Particular Approaches to Implementation of the European Convention on Human Rights= Approches generales et particulieres a la mise en oeuvre de la Convention europeenne des droits de l’homme/Vladimira Pejchalova Grunwaldova.- Canadian Yearbook of International Law. 2018; Vol.55: 248-292.
94626 La competence de la future Cour penale africaine a l’egard des personnes morales: propositions en vue du renforcement de ce regime inedit= The Jurisdiction of the Proposed African Criminal Court over Corporations: Proposals to Strengthen a Novel Mechanism/Amissi Melchiade Manirabona.- Canadian Yearbook of International Law. 2018; Vol.55: 293-329.
94627 When Immunity Means Impunity: Lessons for Canada from Recent Cases on State Immunity from Execution= Immunite ou impunite? Le‎غons pour le Canada tirees de la jurisprudence recente en matiere d immunite d’execution/Kelsey A. Rose.- Canadian Yearbook of International Law. 2018; Vol.55: 335-367.
94628 Les developpements en droit interamericain pour l’annee 2017= Developments in Inter-American Law in 2017/Bernard Duhaime, Elise Hansbury.- Canadian Yearbook of International Law. 2018; Vol.55: 368-392.
94629 Commerce= Trade/Herve A. Prince.- Canadian Yearbook of International Law. 2018; Vol.55: 393-425.
94630 Investissement= Investment/Charles-Emmanuel Cote.- Canadian Yearbook of International Law. 2018; Vol.55: 426-450.
94631 At Global Affairs Canada in 2017= Aux Affaires mondiales Canada en 2017/Alan H. Kessel.- Canadian Yearbook of International Law. 2018; Vol.55: 451-499.
94632 Parliamentary Declarations in 2017= Declarations parlementaires en 2017/Alexandra Logvin, Richard Ositashvili.- Canadian Yearbook of International Law. 2018; Vol.55: 500-560.
94633 Treaty Actions Taken by Canada in 2017= Mesures prises par le Canada en matiere de traites en 2017/Gary Luton.- Canadian Yearbook of International Law. 2018; Vol.55: 561-570.
94634 Canadian Cases in Public International Law in 2017= Jurisprudence canadienne en matiere de droit international public en 2017/Gib Van Ert.- Canadian Yearbook of International Law. 2018; Vol.55: 571-597.
94635 Canadian Cases in Private International Law in 2017= Jurisprudence canadienne en matiere de droit international prive en 2017/Joost Blom.- Canadian Yearbook of International Law. 2018; Vol.55: 598-645.
94636 The Full Picture: Preliminary Examinations at the International Criminal Court= Le grand tableau: les examens preliminaires a la Cour penale internationale/Sara Wharton, Rosemary Grey.- Canadian Yearbook of International Law. 2019; Vol.56: 1-57.
94637 Expulsions collectives: definition et portee de leur interdiction dans la jurisprudence de la Cour europeenne des droits de l’homme= Collective Expulsion: Definition and Scope of Its Prohibition in the Case Law of the European Court of Human Rights/Fernando Arlettaz.- Canadian Yearbook of International Law. 2019; Vol.56: 58-97.
94638 Addressing the Corruption of Foreign Public Officials: Developments and Challenges within the Canadian Legal Landscape= La lutte contre la corruption d’agents publics etrangers: Developpements et defis dans le paysage juridique canadien/Joanna Harrington.- Canadian Yearbook of International Law. 2019; Vol.56: 98-143.
94639 Reapprasing the Approach of International Law to Civil Wars: Aid to Legitimate Governments or Insurgents and Conflict Minimization= Repenser l’approche du droit international aux guerres civiles: aide aux gouvernements ou aux insurges et minimisation des conflits/Antonio Bultrini.- Canadian Yearbook of International Law. 2019; Vol.56: 144-219.
94640 Constructing Statehood through Sport: Football, Kosovo, and the Court of Arbitration for Sport= Constituer l’Etat par l’entremise du sport: le football, le Kosovo et le Tribunal arbitral du sport/Ryan Gauthier.- Canadian Yearbook of International Law. 2019; Vol.56: 220-257.
94641 La codification du droit interamericain de la drogue= The Codification of Inter-American Drug Law/Cyprien Bassamagne Mougnok.- Canadian Yearbook of International Law. 2019; Vol.56: 258-291.
94642 Canada’s Treatment of Non-Citizens through the Lens of the United Nations Individual Complaints Mechanisms= Le traitement de non-citoyens par le Canada du point de vue des mecanismes onusiens de plaintes emanant de particuliers/Idil Atak, Lorielle Giffin.- Canadian Yearbook of International Law. 2019; Vol.56: 292-327.
94643 The Legality of US Investment Sanctions against Iran before the ICJ: A Watershed Moment for the Essential Security and Necessity Exceptions= La CIJ saisie de la legalite des sanctions americaines en matiere d’investissement contre l’Iran: un tournant decisif pour les notions de l’etat de necessite et des interets essentiels de la securite/Marcin J. Menkes.- Canadian Yearbook of International Law. 2019; Vol.56: 328-364.
94644 Les developpements en droit interamericain pour l’annee 2018= Developments in Inter-American Law in 2018/Bernard Duhaime, Eloise Decoste.- Canadian Yearbook of International Law. 2019; Vol.56: 365-391.
94645 Commerce= Trade/Herve A. Prince.- Canadian Yearbook of International Law. 2019; Vol.56: 392-423.
94646 Investissement= Investment/Charles-Emmanuel Cote.- Canadian Yearbook of International Law. 2019; Vol.56: 424-452.
94647 At Global Affairs Canada in 2018= Aux Affaires mondiales Canada en 2018/Alan H. Kessel.- Canadian Yearbook of International Law. 2019; Vol.56: 453-483.
94648 Parliamentary Declarations in 2018= Declarations parlementaires en 2018/Alexandra Logvin, Richard Ositashvili.- Canadian Yearbook of International Law. 2019; Vol.56: 484-532.
94649 Treaty Actions Taken by Canada in 2018= Mesures prises par le Canada en matiere de traites en 2018/Gary Luton.- Canadian Yearbook of International Law. 2019; Vol.56: 533-540.
94650 Canadian Cases in Public International Law in 2018= Jurisprudence canadienne en matiere de droit international public en 2018/Gib Van Ert.- Canadian Yearbook of International Law. 2019; Vol.56: 541-570.
94651 Canadian Cases in Private International Law in 2018= Jurisprudence canadienne en matiere de droit international prive en 2018/Joost Blom.- Canadian Yearbook of International Law. 2019; Vol.56: 571-608.
94652 Do Not Do Abroad What You Would Not Do at Home?: An Exploration of the Rationales for Extraterritorial Criminal Jurisdiction over a State’s Nationals= Ne faites pas a l’etranger ce que vous ne feriez pas chezvous?: Essai d’evaluation des justifications de l’exercice de la competence penale extraterritoriale de l’Etat a l’egard de ses nationaux/Frederic Megret.- Canadian Yearbook of International Law. 2020; Vol.57: 1-40.
94653 Defection and Prisoner of War Status: Protection under International Humanitarian Law for Those Who Join the Enemy?= La defection et le statut de prisonnier de guerre: protection en vertu du droit international humanitaire pour ceux qui se joignent a l’ennemi?/Manuel Galvis Martinez.- Canadian Yearbook of International Law. 2020; Vol.57: 41-88.
94654 Comparativism and Colonizing Thinking in International Law= Le comparativisme et la pensee colonisatrice en droit international/Jean D’aspremont.- Canadian Yearbook of International Law. 2020; Vol.57: 89-112.
94655 Contestation sociale, liberte de reunion pacifique et d’association: quelles lecons tirer des experiences interamericaines?= Social Protest and Freedom of Peaceful Assembly and Association: What Lessons Can Be Drawn from the Inter-American System?/Bernard Duhaime, Andreanne Thibault.- Canadian Yearbook of International Law. 2020; Vol.57: 113-155.
94656 Developments in Maritime Delimitation Law over the Last Decade: Emerging Principles in Modern Case Law= Evolution du droit de la delimitation maritime au cours de la derniere decennie: principes emergents de la jurisprudence moderne/Yunus Emre Acikgonul, Edward R. Lucas.- Canadian Yearbook of International Law. 2020; Vol.57: 156-222.
94657 America First and the Return of Economic Isolationism and Nationalism to the United States: A Historic Turning Point for International Trade Law= L’Amerique d’abord et le retour de l’isolationnisme et du nationalisme economiques aux Etats-Unis: un point tournant historique pour le droit commercial international/Genevieve Dufour, Delphine Ducasse.- Canadian Yearbook of International Law. 2020; Vol.57: 223-255.
94658 Commercial Use of the Emblems of International Bodies: The Case of the International Committee of the Red Cross= L’utilisation commerciale des emblemes d’organismes internationaux: etude de cas du Comite international de la Croix-Rouge/Jose Manuel Velasco Retamosa.- Canadian Yearbook of International Law. 2020; Vol.57: 256-285.
94659 Les developpements en droit interamericain pour l’annee 2019= Developments in Inter-American Law in 2019/Bernard Duhaime, Elise Hansbury.- Canadian Yearbook of International Law. 2020; Vol.57: 386-414.
94660 Investissement= Investment/Charles-Emmanuel Cote.- Canadian Yearbook of International Law. 2020; Vol.57: 447-471.
94661 At Global Affairs Canada in 2019/ Aux Affaires mondiales Canada en 2019/Alan H. Kessel.- Canadian Yearbook of International Law. 2020; Vol.57: 472-499.
94662 Parliamentary Declarations in 2019= Declarations parlementaires en 2019/Richard Ositashvili, Alexandra Logvin.- Canadian Yearbook of International Law. 2020; Vol.57: 500-549.
94663 Treaty Actions Taken by Canada in 2019= Mesures prises par le Canada en matiere de traites en 2019/Stephen Randall.- Canadian Yearbook of International Law. 2020; Vol.57: 550-557.
94664 Political Lawyering for the 21st Century/Deborah N. Archer.- Denver University Law Review. 2018-2019; Vol.96, No.3: 399-440.
94665 Expanding the Patent Office’s Regulatory Footprint: A Proposal for Reimbursing Invalidity Challenges/Jeremy W. Bock.- Denver University Law Review. 2018-2019; Vol.96, No.3: 441-492.
94666 Assessing Online Learning in Law Schools: Students Say Online Classes Deliver/Yvonne M. Dutton, Margaret Ryznar, Kayleigh Long.- Denver University Law Review. 2018-2019; Vol.96, No.3: 493-534.
94667 Patents, Disclosure, and Biopiracy/Aman Gebru.- Denver University Law Review. 2018-2019; Vol.96, No.3: 535-584.
94668 Jesner v. Arab Bank, PLC: Corporate Enemies and the Alien Tort Statute/Emily Mendoza.- Denver University Law Review. 2018-2019; Vol.96, No.3: 699-732.
94669 Reparations for Central American Refugees/Sarah Sherman-Stokes.- Denver University Law Review. 2018-2019; Vol.96, No.3: 585-634.
94670 Witness as Innocence/David Simson.- Denver University Law Review. 2018-2019; Vol.96, No.3: 635-698.
94671 Mccoy v. Louisiana and the Perils of Client Control of the Defense/Maeve Sullivan.- Denver University Law Review. 2018-2019; Vol.96, No.3: 733-759.
94672 Ideology and Risk Focus: A Preliminary Exploration of the Effect of Judicial Ideology on Risk Focus in Supreme Court Opinion Construction/Gordon Ballingrud, Caitlein Jammo.- Denver University Law Review. 2018-2019; Vol.96, No.4: 793-812.
94673 The Evolution of Jury Research Methods: From Hugo Munsterberg to the Modern Age/Brian H. Bernstein, Amy J. Kleynhans.- Denver University Law Review. 2018-2019; Vol.96, No.4: 813-840.
94674 Using The Ada’s Integration Mandate To Disrupt Mass Incarceration/Robert D. Dinerstein, Shira Wakschlag.- Denver University Law Review. 2018-2019; Vol.96, No.4: 917-954.
94675 Are We Driven By Data?: The Problem of Bad Doctors/David A. Hyman.- Denver University Law Review. 2018-2019; Vol.96, No.4: 761-774.
94676 It’s Just Like Prison: Is a Civil (Nonpunitive) System of Immigration Detention Theoretically Possible?/Rene Lima-Marin, Danielle C. Jefferis.- Denver University Law Review. 2018-2019; Vol.96, No.4: 955-971.
94677 Reflections of Representing Incarcerated People with Disabilities: Ableism in Prison Reform Litigation/Jamelia N. Morgan.- Denver University Law Review. 2018-2019; Vol.96, No.4: 973-991.
94678 Accounting for Awards: An Examination of Juror Reasoning Behind Pain and Suffering Damage Award Decisions/Krystia Reed, Valerie P. Hans, Valerie F. Reyna.- Denver University Law Review. 2018-2019; Vol.96, No.4: 841-867.
94679 Medical Malpractice Reform: What Works and What Doesn’t/W. Kip Viscusi.- Denver University Law Review. 2018-2019; Vol.96, No.4: 775-791.
94680 The Inability to Self-Diagnose Bias/David Yokum, Christopher T. Robertson, Matt Palmer.- Denver University Law Review. 2018-2019; Vol.96, No.4: 869-916.
94681 ICWA International: The Benefits and Dangers of Enacting ICWA-Type Legislation in Non-U.S. Jurisdictions/Marcia Zug.- Denver University Law Review. 2020; Vol.97, No.1: 205-259.
94682 United States v. Hodges: Developments of Treason and the Role of the Jury/Jennifer Elisa Chapman.- Denver University Law Review. 2020; Vol.97, No.1: 117-150.
94683 A Constitution for the Age of Demagogues: Using the Twenty-Fifth Amendment to Remove an Unfit President/Paul F. Campos.- Denver University Law Review. 2020; Vol.97, No.1: 85-115.
94684 Disciplining Fairness: The Role of Public Perception in Disciplining Campus Sexual Assault/Kelsi B. White.- Denver University Law Review. 2020; Vol.97, No.1: 293-326.
94685 Ding Dong Quill Is Dead: How South Dakota V. Wayfair Alters The Substantial Nexus Test Under Complete Auto/J. Scott Rosenbach.- Denver University Law Review. 2020; Vol.97, No.1: 261-291.
94686 Publicly Charged: A Critical Examination of Immigrant Public Benefit Restrictions/Cori Alonso-Yoder.- Denver University Law Review. 2020; Vol.97, No.1: 1-34.
94687 Incapacitating Errors: Sentencing and the Science of Change/M. Eve Hanan.- Denver University Law Review. 2020; Vol.97, No.1: 151-203.
94688 The Consumer Protection Ecosystem: Law, Norms, and Technology/Christopher G. Bradley.- Denver University Law Review. 2020; Vol.97, No.1: 35-84.
94689 Judicial Restrictions on Voir Dire: Have We Gone Too Far?/Terry Fox.- Denver University Law Review. 2020; Vol.97, No.2: 327-346.
94690 Colorado School Discipline Law: Gaps and Goals/Jacque Phillips … [et al.].- Denver University Law Review. 2020; Vol.97, No.2: 347-381.
94691 Introducing the Tenth Circuit Database Project/Wyatt G. Sassman.- Denver University Law Review. 2020; Vol.97, No.2: 383-393.
94692 Has the Time Come to Revise our Pro Bono Rules?/Daniel M. Taubman.- Denver University Law Review. 2020; Vol.97, No.2: 395-448.
94693 Madison v. Alabama: The Unfulfilled Promise of Ford/Quinn Carlson.- Denver University Law Review. 2020; Vol.97, No.3: 597-620.
94694 Contractual Symmetry: A Doctrinal and Economic Analysis/Jens Dammann.- Denver University Law Review. 2020; Vol.97, No.3: 449-495.
94695 Air and Liquid Systems Corporation v. Devries: Barely Afloat/Tod Duncan.- Denver University Law Review. 2020; Vol.97, No.3: 621-653.
94696 (Carbon) Farming our Way out of Climate Change/Alexia Brunet Marks.- Denver University Law Review. 2020; Vol.97, No.3: 497-556.
94697 Corporations, Property, and Personhood/Lua Kamal Yuille.- Denver University Law Review. 2020; Vol.97, No.3: 557-595.
94698 Citizenship Denied: Implications of the Naturalization Backlog for Noncitizens in the Military/Ming H. Chen.- Denver University Law Review. 2020; Vol.97, No.4: 669-706.
94699 Language Access and due Process in Asylum Interviews/Pooja R. Dadhania.- Denver University Law Review. 2020; Vol.97, No.4: 707-742.
94700 Immigrants In Shifting Times on Long Island, NY: The Stakes of Losing Temporary Status/Kati L. Griffith, Shannon Gleeson, Vivian Vazquez.- Denver University Law Review. 2020; Vol.97, No.4: 743-759.
94701 Distancing Refugees/Geoffrey Heeren.- Denver University Law Review. 2020; Vol.97, No.4: 761-796.
94702 The Historical Origins of the World’s Largest Immigration Detention System/Carl Lindskoog.- Denver University Law Review. 2020; Vol.97, No.4: 655-667.
94703 Anti-Democratic Immigration Law/Carrie L. Rosenbaum.- Denver University Law Review. 2020; Vol.97, No.4: 797-850.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

keyboard_arrow_up