تازه‌های کتاب‌های خارجی دی ۹۹

تازه‌های کتاب‌های خارجی دی ۹۹

 

.NO

.LC NO

TITLE – AUTHOR – IMPRINT

۲۱۱۶ KZ 238 .I7 International Law in Motion: Some New Insights/ Mohsen Mohebi … [et al.].- Leuven: Leuven University Press, 2020.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.