جدول زمان‌بندی کارگاه‌های آموزشی در فصل پاییز ۱۴۰۰

جدول زمان‌بندی کارگاه‌های آموزشی پژوهشکده حقوق در فصل پاییز ۱۴۰۰

 

 

 

ردیف نام کارگاه/ دوره مدرس تاریخ برگزاری روز و ساعت طول کارگاه / دوره شهریه (ریال) ثبت‌نام
۱ روش تحقیق در علوم جنایی تجربی: مطالعات کیفی (دوره پیشرفته) آقای دکتر محمد فرجیها ۰۶/۰۷/۱۴۰۰

۲۰/۰۷/۱۴۰۰

۲۷/۰۷/۱۴۰۰

۰۴/۰۸/۱۴۰۰

۱۱/۰۸/۱۴۰۰

۰۹/۰۹/۱۴۰۰

۱۶/۰۹/۱۴۰۰

۲۳/۰۹/۱۴۰۰

۳۰/۰۹/۱۴۰۰

سه شنبه ها

۱۶  الی ۱۷:۳۰

۵/۷ ساعت ۵۰۰٫۰۰۰ ثبت نام
۲ بررسی علل و راهکارهای حل و فصل اختلافات از مناقصه تا پیمان (فی مابین مناقصه گر و مناقصه گزار/ کارفرما و پیمانکار) آقای نادر همایونی ۲۱/۰۷/۱۴۰۰

۲۶/۰۷/۱۴۰۰

 

 

چهارشنبه

دوشنبه

۱۷ الی ۲۰

۶ ساعت ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ثبت نام
۳ تنظیم لایحه و دادخواست حقوقی آقای دکتر نورمحمد صبری  

۲۲/۰۷/۱۴۰۰

پنجشنبه

۱۶الی۲۰

۴ ساعت ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ثبت نام
۴ دوره فشرده آیین دادرسی کیفری (محاکم عمومی و اختصاصی) آقای دکتر بهروز جوانمرد ۲۴/۰۷/۱۴۰۰

۲۳/۰۸/۱۴۰۰

۳۰/۰۸/۱۴۰۰

۰۶/۰۹/۱۴۰۰

۱۳/۰۹/۱۴۰۰

۲۰/۰۹/۱۴۰۰

۲۱/۰۹/۱۴۰۰

۲۷/۰۹/۱۴۰۰

۲۸/۰۹/۱۴۰۰

۲۹/۰۹/۱۴۰۰

 

شنبه

یک شنبه

 

۱۸:۳۰ الی ۲۰:۳۰

۲۰ ساعت ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ ثبت نام
۵ نحوه  تنظیم قرارداد آقای خسرو صالحی ۲۷/۰۷/۱۴۰۰

۲۸/۰۷/۱۴۰۰

۲۹/۰۷/۱۴۰۰

سه شنبه

چهار شنبه

۱۷ الی ۲۰

پنج شنبه

۱۶الی۲۰

۱۰ ساعت ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ثبت نام
۶ حقوق گمرک و قاچاق کالا آقای دکتر عبدالمجید اجتهادی ۰۱/۰۸/۱۴۰۰

۰۸/۰۸/۱۴۰۰

۱۵/۰۸/۱۴۰۰

۲۲/۰۸/۱۴۰۰

۲۹/۰۸/۱۴۰۰

شنبه ها

۱۶ الی ۱۸

۱۰ ساعت ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ ثبت نام
۷ حقوق ثبت کاربردی آقای دکترمحمود تفکریان ۰۴/۰۸/۱۴۰۰

۱۱/۰۸/۱۴۰۰

۱۸/۰۸/۱۴۰۰

۲۵/۰۸/۱۴۰۰

۰۲/۰۹/۱۴۰۰

سه شنبه ها

۱۴ الی ۱۶

۱۰ ساعت ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ثبت نام
۸ ملاحظات حقوقی برای کارآفرینان استارتاپی خانم ساناز حسینی ۰۳/۰۹/۱۴۰۰ چهارشنبه

۱۷:۳۰ الی ۲۰

۲ ساعت و ۳۰ دقیقه ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ثبت نام
۹ اعتبار اسنادی داخلی- ریالی از گشایش تا پرداخت آقای دکتر حمید قنبری ۲۰/۰۸/۱۴۰۰

۲۷/۰۸/۱۴۰۰

۰۴/۰۹/۱۴۰۰

پنج شنبه ها

۱۸ الی ۲۰

۶ ساعت ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ثبت نام
۱۰ نظام حقوقی حاکم بر مناقصات و مزایدات داخلی و بین المللی

 

آقای نادر همایونی ۱۷/۰۸/۱۴۰۰

۱۸/۰۸/۱۴۰۰

۰۱/۰۹/۱۴۰۰

۰۸/۰۹/۱۴۰۰

دوشنبه

چهارشنبه

۱۷ الی ۲۰

۱۲ ساعت ۵٫۵۰۰٫۰۰۰ ثبت نام
۱۱ مباحث حقوقی رسیدگی در دیوان محاسبات آقای دکتر حمید قهوه چیان ۱۶/۰۸/۱۴۰۰

۱۹/۰۸/۱۴۰۰

۲۴/۰۸/۱۴۰۰

۲۶/۰۸/۱۴۰۰

یکشنبه

چهارشنبه

دوشنبه

چهارشنبه

ساعت ۱۸ الی ۲۰

۱۰ ساعت ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ ثبت نام
۱۲ بایسته های اعتراض ثالث اجرایی در مراجع قضایی آقای دکتر مجید جعفری افتخار ۰۴/۰۹/۱۴۰۰

۱۱/۰۹/۱۴۰۰

پنج شنبه ها

۱۸ الی ۲۰

۴ ساعت ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ثبت نام
۱۳ حقوق داوری و نکات کاربردی آقای دکتر حسن فضلی ۰۷/۰۹/۱۴۰۰

۱۴/۰۹/۱۴۰۰

یک شنبه ها

۱۷ الی ۲۰

۶ ساعت ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ ثبت نام
۱۴ حق شهروندان برای دسترسی به اطلاعات

(با تاکید بر محیط اداری)

 

آقای دکتر محمد عرفان ۱۷/۰۹/۱۴۰۰ چهارشنبه

۱۸ الی  ۲۰

۲ ساعت ۲٫۲۰۰٫۰۰۰ ثبت نام

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.