جدول زمان‌بندی کارگاه‌های آموزشی در فصل تابستان ۱۴۰۰

جدول زمان‌بندی کارگاه‌های آموزشی پژوهشکده حقوق در فصل تابستان ۱۴۰۰

 

 

ردیف نام کارگاه/ دوره مدرس تاریخ برگزاری روز و ساعت طول کارگاه / دوره شهریه (ریال) ثبت‌نام
۱ آیین دادرسی دعاوی ابطال اسناد رسمی آقای دکتر مجید جعفری افتخار ۱۴۰۰/۰۴/۰۲

۱۴۰۰/۰۴/۰۹

چهارشنبه‌ها

۱۸ الی ۲۰

 

۴ ساعت

 

۲٫۲۰۰٫۰۰۰ ثبت‌نام
۲ رویه‌های بانکی و قضایی در رفع تعهدات ارزی واردکنندگان کالا و خدمات آقای دکتر حسین قربانیان ۱۴۰۰/۰۵/۰۲

۱۴۰۰/۰۵/۰۶

شنبه

چهارشنبه

۱۸ الی ۲۰

۴ ساعت

 

۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ثبت‌نام
۳ آیین دادرسی مطالبه دیه از بیت‌المال و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی آقای دکتر مجید جعفری افتخار ۱۴۰۰/۰۵/۰۳

۱۴۰۰/۰۵/۱۰

یکشنبه‌ها

۱۸ الی ۲۰

 

۴ ساعت ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ثبت‌نام
۴  

حقوق ثبت شرکت‌ها

آقای دکتر بهرام حسن‌زاده ۱۴۰۰/۰۵/۰۴

۱۴۰۰/۰۵/۱۱

۱۴۰۰/۰۵/۱۸

۱۴۰۰/۰۵/۲۵

دوشنبه‌ها

۱۸ الی ۲۰

۸ ساعت ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ ثبت‌نام
۵ قلمرو حمایت و نظارت قضایی بر آرای داوری آقای دکتر یدالله عسگری ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ سه شنبه

۱۸ الی ۲۰

 

۲ ساعت ۸۰۰٫۰۰۰ ثبت‌نام
۶ نحوه‌ی رسیدگی به مالیات تراکنش‌های بانکی آقای فرشید رستگار ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

 

شنبه

۱۷ الی ۲۰

۳ ساعت ۱٫۷۰۰٫۰۰۰ ثبت‌نام
۷ دعاوی حوزه بیمه (بیمه بازنشستگی و بیمه تأمین اجتماعی) آقای  دکتر وحید آگاه ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

۱۴۰۰/۰۵/۱۳

۰۵/۱۴/ ۱۴۰۰

سه‌شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

۱۸ الی ۲۰

۶ ساعت ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ثبت‌نام
۸ قراردادهای نقل و انتقال علامت تجاری آقای دکتر تورج تقی‌زاده ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

۱۴۰۰/۰۵/۱۹

۱۴۰۰/۰۵/۲۶

۱۴۰۰/۰۶/۰۱

۱۴۰۰/۰۶/۰۸

۱۴۰۰/۰۶/۱۵

۱۴۰۰/۰۶/۲۲

سه‌شنبه

سه‌شنبه

سه‌شنبه

دوشنبه

دوشنبه

دوشنبه

دوشنبه

۱۸ الی ۲۰

۱۴ ساعت ۳٫۲۰۰٫۰۰۰ ثبت‌نام
۹ مدیریت دعاوی قبل و پس از انعقاد قرارداد پیمانکاری آقای مهندس عبدالکریم کریمیان ۱۴۰۰/۰۵/۱۶

۱۴۰۰/۰۵/۲۱

۱۴۰۰/۰۵/۲۳

شنبه

پنجشنبه

شنبه

۱۷:۳۰ الی۲۰

۷/۵ ساعت ۳٫۲۰۰٫۰۰۰ ثبت‌نام
۱۰ روش تحقیق در علوم جنایی تجربی: مطالعات کیفی (دوره پیشرفته) آقای دکتر محمد فرجیها ۱۴۰۰/۰۶/۰۲

۱۴۰۰/۰۶/۱۶

۱۴۰۰/۰۶/۳۰

۱۴۰۰/۰۷/۲۰

۱۴۰۰/۰۸/۰۴

سه‌شنبه‌ها

۱۶  الی ۱۷:۳۰

۷/۵ ساعت ۵۰۰٫۰۰۰ ثبت‌نام
۱۱ هنر وکالت در اقامه دعوا و دفاع از دعوا آقای دکتر حسن فضلی ۱۴۰۰/۰۶/۰۶

۱۴۰۰/۰۶/۱۳

۱۴۰۰/۰۶/۲۰

شنبه‌ها

۱۷ الی ۲۰

۹ ساعت ۳٫۱۰۰٫۰۰۰ ثبت‌نام
۱۲ فن دفاع در پرونده‌های کیفری (قتل‌های نوعاً کشنده) آقای محمد صادق امانی ۱۴۰۰/۰۶/۱۷

۱۴۰۰/۰۶/۲۴

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

چهارشنبه‌ها

۱۸ الی ۲۰

۶ ساعت ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ثبت‌نام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.