جدول زمان‌بندی کارگاه‌های آموزشی در فصل پاییز ۱۳۹۹

جدول زمان‌بندی کارگاه‌های آموزشی پژوهشکده حقوق در فصل پاییز ۱۳۹۹

 
ردیف نام کارگاه/ دوره مدرس تاریخ برگزاری روز و ساعت طول کارگاه / دوره شهریه (ریال) ثبت‌نام
۱ دوره مقدماتی داوری داخلی

 

آقای دکتر حسن فضلی ۹۹/۰۷/۱۲

۹۹/۰۷/۱۹

۹۹/۰۷/۲۷

شنبه‌ها

۱۶ تا ۱۹

۹ ۲٫۲۰۰٫۰۰۰ ثبت‌نام
۲ وصف تجریدی در اسناد تجاری
(با لحاظ قانون جدید چک)
آقای دکتر بهرام بهرامی ۹۹/۰۷/۱۴

۹۹/۰۷/۱۶

یکشنبه

دوشنبه

۱۸ تا ۲۰

۴  ۱٫۶۰۰٫۰۰۰ ثبت‌نام
۳ فن دفاع در دعاوی کیفری دکتر سید حسن جعفریان سوته ۹۹/۰۷/۲۰ یکشنبه

۱۸ تا ۲۰

۲  ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ثبت‌نام
۴ آشنایی باساختار، صلاحیت و آیین دادرسی سازمان تعزیرات حکومتی آقای دکتر علی صفاری ۹۹/۰۷/۲۹

۹۹/۰۷/۳۰

۹۹/۰۸/۰۱

سه‌شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

۱۸ تا ۲۰

۶  ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ثبت‌نام
۵ دوره پیشرفته داوری داخلی آقای دکتر حسن فضلی ۹۹/۰۸/۰۳

۹۹/۰۸/۱۰

۹۹/۰۸/۱۷

شنبه‌ها

۱۶ تا ۱۹

۹  ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ثبت‌نام
۶ اصول و فنون تکنیک‌های بازجویی در امور کیفری آقای دکتر اسدزاده ۹۹/۰۸/۱۲

۹۹/۰۸/۱۴

۹۹/۰۸/۱۹

۹۹/۰۸/۲۱

۹۹/۰۸/۲۸

۹۹/۰۹/۰۳

۹۹/۰۹/۰۴

۹۹/۰۹/۰۸

 

۱۴ تا ۱۶

 

۱۶ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ثبت‌نام
۷ روش تحقیق در علوم جنایی تجربی: مطالعات کیفی آقای دکتر محمد فرجیها ۹۹/۰۸/۰۶

۹۹/۰۸/۲۰

۹۹/۰۸/۲۷

۹۹/۰۹/۰۴

۹۹/۰۹/۱۱

۹۹/۰۹/۱۸

سه‌شنبه‌ها

۱۶ تا ۱۸

۱۲ رایگان ثبت‌نام 
۸ آشنایی با جایگاه و صلاحیت دیوان عدالت اداری آقای د کتر محمد مهاجری ۹۹/۰۸/۰۸

۹۹/۰۸/۱۵

۹۹/۰۸/۲۲

پنجشنبه‌ها

۱۷:۳۰ تا ۲۰

 

۷:۳۰  ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ثبت‌نام 
۹ نظام حقوقی حاکم بر مناطق آزاد تجاری و صنعتی آقای دکتر حمید قهوه‌چیان ۹۹/۰۸/۲۶

۹۹/۰۹/۰۳

۹۹/۰۹/۱۰

۹۹/۰۹/۱۷

دوشنبه‌ها

 

۱۸ تا ۲۰

۸ ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ثبت‌نام
۱۰ وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های ضابطان دادگستری در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ آقای دکتر حسین اسدزاده ۹۹/۰۹/۱۲

۹۹/۰۹/۱۹

۹۹/۰۹/۲۶

۹۹/۰۹/۲۹

 

۱۶ تا ۲۰

۱۶ ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ثبت‌نام
۱۱ شروط اساسی قراردادهای استارت‌آپ‌ها خانم ساناز حسینی ۹۹/۰۹/۰۶ پنجشنبه‌

 

۹ تا ۱۴:۳۰

۵:۳۰ ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ثبت‌نام
۱۲ معیارها و مراجع تقسیم‌بندی اراضی از حیث داخل و خارج از محدوده‌ی شهری و آثار حقوقی و کاربردی آن خانم ساناز حسینی ۹۹/۰۹/۰۹ یکشنبه‌

 

۱۶ تا ۲۰

۴ ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ثبت‌نام
۱۳ تنظیم لوایح و دادخواست‌های حقوقی آقای دکتر سهیل طاهری ۹۹/۰۹/۱۳ پنجشنبه

 

۱۷ تا ۲۰

۳ ۱٫۳۰۰٫۰۰۰ ثبت‌نام
۱۴ دعاوی حوزه پیمانکاری آقای مهندس عبدالکریم کریمیان ۹۹/۰۹/۱۶

۹۹/۰۹/۱۷

۹۹/۰۹/۱۸

یکشنبه‌

دوشنبه

سه‌شنبه‌

 

۱۷ تا ۲۰

۹ ۲٫۲۰۰٫۰۰۰ ثبت‌نام
۱۵ ساز و کار پیشگیری از بروز اختلافات قراردادی آقای دکتر مجتبی اصغریان ۹۹/۰۹/۲۰

۹۹/۰۹/۲۷

پنجشنبه‌ها

 

۱۸ تا ۲۰

۴ ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ثبت‌نام
۱۶ نحوه تنظیم قراردادها آقای خسرو صالحی ۹۹/۰۹/۲۲

۹۹/۰۹/۲۳

۹۹/۰۹/۲۴

شنبه

یکشنبه‌

دوشنبه‌‌

 

۱۷ تا ۲۰

۹ ۲٫۲۰۰٫۰۰۰ ثبت‌نام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.