به اشتراک بگذارید…

سال چاپ: 1399
نوبت چاپ: اول

فهرست مطالب:

بخش نخست: مفهوم‌شناسی قضیه

فصل نخست: دوگانه پرونده و قضیه

گفتار اول: معناشناسی پرونده

گفتار دوم: ظهور مفهوم قضیه

گفتار سوم: ضرورت طراحی آیین قضیه‌محور

فصل دوم: عناصر سازنده مفهوم قضیه

گفتار اول: عنصر زمینه‌ای قضایا

۱- بحران به‌مثابه زمینه قضایا

۲- ارتباط میان عنصر زمینه‌ای قضایا و عنصر زمینه‌ای جرایم

2-1زمینه جرایم جنگی

2-2 زمینه جرایم علیه بشریت

2-3 زمینه جرم نسل‌کشی

۳ -عنصر زمینه‌ای قضایای مختار دیوان

گفتار دوم: چهارچوب صلاحیتی قضایا

فصل سوم: کارکردهای صلاحیتی قضایا

گفتار اول: اعمال صلاحیت قضیه‌محور

گفتار دوم: اعطای صلاحیت قضیه‌محور

گفتار سوم: تعقیب قضیه‌محور

بخش دوم: فرایند گزینشگری قضایا

فصل نخست: مکانیسم ماشه

گفتار اول: ارجاع دولت‌ها

۱- ارجاع‌دهی به‌مثابه حقی برای دولت‌های عضو

۲- خودارجاعی

2-1 اقبال به خود‌ارجاعی

2-2 انتقاد از خودارجاعی

3- تفاوت ارجاع با اعلامیه پذیرش صلاحیت موردی دیوان

گفتار دوم: ارجاع شورای امنیت

۱- درخواست برای آغاز تحقیقات

1-1 نقش شورای امنیت در مقابله با جرایم بین‌المللی

2-1امتیاز ارجاع شورای امنیت به ارجاع دولت‌ها

3-1محدودیت‌های شورای امنیت در ارجاع

4-1ارجاعات شورای امنیت در عمل

4-1-1 قضیه دارفور سودان

4-1-2قضیه لیبی

۲- معلق کردن تحقیقات دیوان

گفتار سوم: مکاتبات کنشگران غیردولتی

۱- ابعاد شکلی مکاتبات غیردولتی

۲- اختیار مستقل دادستان برای اقدام بر اساس مکاتبات غیردولتی

فصل دوم: مرحله شناسایی قضیه

گفتار نخست: شناسایی قضایا در ارتباط با مکاتبات غیردولتی

۱- تعریف و تعیین یک قضیه

۲- گزینشگری اولیه

۳- جای خالی مرحله شناسایی در قضیه داعش

۴- پایان مرحله شناسایی

گفتار دوم: مرحله شناسایی در ارتباط با ارجاعات

فصل سوم: ارزیابی مقدماتی

گفتار نخست: کارکرد ارزیابی مقدماتی

گفتار دوم: مهلت انجام ارزیابی مقدماتی

گفتار سوم: نقش اطلاعات در ارزیابی مقدماتی

گفتار چهارم: گستره ارزیابی مقدماتی

گفتار پنجم: آستانه اثباتی در ارزیابی مقدماتی

فصل چهارم: تصمیم‌گیری دادستان

گفتار نخست: پایان ارزیابی مقدماتی و آغاز مرحله تحقیقات

۱- آغاز تحقیقات نسبت به قضایای ارجاع داده‌شده

1-1اعلام تصمیم دادستان

1-2مکانیسم ماده ۱۸

گفتار دوم: آغاز تحقیقات راجع‌به قضایای برساخته مکاتبات غیردولتی

۱- صدور مجوز قضایی برای ادامه تحقیقات

۲- مشارکت بزه‌دیدگان در فرایند صدور مجوز تحقیقات

1-2حق مشارکت بزه‌دیدگان در فرایند دادرسی

2-2آیین مشارکت بزه‌دیدگان

3-2مشارکت بزه‌دیدگان در مرحله تحقیقات

۳- تصمیم دادرسان درباره درخواست دادستان

گفتار سوم: تصمیم به عدم‌آغاز تحقیقات

۱- رد مکاتبات غیردولتی

۲- رد ارجاعات

نتیجه‌گیری

۱- قضیه: مفهومی گرفتار بی‌تعریفی

۲- مرحله‌ای بی‌نام در آیین دادرسی دیوان

۳- لزوم توسعه نظارت قضایی نسبت به تصمیمات دادستان درباره گزینشگری قضایا

سخن آخر

منابع

منابع فارسی

منابع انگلیسی

آرای قضایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

keyboard_arrow_up