سایر مصوبات دهه دوم اردیبهشت ۱۴۰۲

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

سایر مصوبات

منتشره از تاریخ

1402/02/11 لغایت 1402/02/20

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

مصوبات هفتاد و چهارمین نشست هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار

تصمیمات جلسات ۵۱۹ و ۵۵۶ شورای رقابت در خصوص دستورالعمل تنظیم بازار روغن پایه

نظریه‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به “قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران”

تعرفه حق‌الزحمه ترجمه رسمی از سال ۱۴۰۲

نظریه‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

مصوبه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در خصوص بسته سیاست حمایت قیمتی و غیرقیمتی محصول گندم

اصلاحیه قانون الحاق دولت ج.ا.ا به سازمان همکاری شانگهای

مصوبات هفتاد و چهارمین نشست هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22752-1402/02/14

شماره 800/7030-۱۴۰۲/۱/۲۱

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت راه و شهرسازی

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت کشور ـ وزارت نفت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ سازمان ملی استاندارد ایران

سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران

مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران

مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضائیه

شرکت خدمات هوایی و منطقه ویژه اقتصادی پیام

هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار در جلسه مورخ ۲۷/۱۲/۱۴۰۱ به استناد قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون‌ اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۱۵، در خصوص موارد زیر اتخاذ تصمیم نمود:

الف ـ تصویب ۳ عنوان مجوز جامانده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۱. تعداد ۳ عنوان مجوز‌ جامانده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شرح ذیل به همراه کاربرگ راهنمای دریافت این مجوزها متضمن شرایط، مدارک، هزینه‌ها و زمان‌های صدور آنها به فهرست مجوزهای وزارت مذکور در بند (الف) مصوبات شصتمین نشست هیأت به شماره 80/25165 مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ اضافه می‎شود. (کاربرگ راهنمای دریافت ۳ عنوان مجوز مذکور ممهور به مهر دبیرخانه هیأت جزء پیوست لاینفک این مصوبه است).

۲. دبیرخانه هیأت مکلف است راهنمای دریافت این مجوزها را در درگاه ملی مجوزهای کشور در دسترس عموم قرار دهد.

۲ عنوان مجوز مربوط به معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۱. مجوز فعالیت مشاور/ کارشناس/ ممیز بهداشت محیط (حوزه خودکنترلی و خوداظهاری بهداشتی مراکز و اماکن)

۲. پروانه مسئول فنی بهداشت محیط دفاتر خدمات سلامت

۱ عنوان مجوز مربوط به آزمایشگاه مرجع سلامت

۱. تأییدیه فعالیت استارت‌آپ‌ها (کمک نوآور) در حوزه خدمات آزمایشگاهی

۳. با توجه به زمان‌بر بودن دریافت استعلام‌های مربوط به مجوزهای «معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، با افزایش زمان صدور مجوزهای معاونت مذکور موضوع بند (الف) مصوبات شصتمین نشست هیأت به شماره 80/25165 مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۲ و بند (ی) مصوبات هفتاد و سومین نشست هیأت به شماره 80/257120 مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳، از یک ماه به دو ماه موافقت می‌شود.

ب ـ تصویب ۱ عنوان مجوز جامانده سازمان نظام‌مهندسی ساختمان

۱. تعداد ۱ عنوان مجوز‌ جامانده سازمان نظام‌مهندسی ساختمان به شرح ذیل به همراه کاربرگ راهنمای دریافت این مجوز متضمن شرایط، مدارک، زمان و هزینه‌ صدور آن به تصویب رسید. (کاربرگ راهنمای دریافت ۱ عنوان مجوز مذکور ممهور به مهر دبیرخانه هیأت جزء پیوست لاینفک این مصوبه است).

۲. سازمان نظام‌مهندسی ساختمان مکلف است درگاه تخصصی صدور مجوز را ایجاد و به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل نماید و مجوز مذکور را به شکل غیرحضوری صادر کند..

۳. دبیرخانه هیأت مکلف است راهنمای دریافت این مجوز را در درگاه ملی مجوزهای کشور در دسترس عموم قرار دهد.

۱ عنوان مجوز مربوط به سازمان نظام‌مهندسی ساختمان

۱. کارت عضویت اعضای حقیقی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان

ج ـ تصویب ۱ عنوان مجوز جامانده مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضائیه

۱. تعداد ۱ عنوان مجوز‌ جامانده مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضائیه به شرح ذیل به همراه کاربرگ راهنمای دریافت این مجوز متضمن شرایط، مدارک، هزینه‌ها و زمان صدور آن به فهرست مجوزهای مرکز مذکور در بند (د) مصوبات شصت و نهمین نشست هیأت به شماره 80/182314 مورخ ۱۴۰۱/۹/۶ اضافه می‌شود (کاربرگ راهنمای دریافت ۱ عنوان مجوز مذکور ممهور به مهر دبیرخانه هیأت جزء پیوست لاینفک این مصوبه است).

۲. دبیرخانه هیأت مکلف است راهنمای دریافت این مجوز را در درگاه ملی مجوزهای کشور در دسترس عموم قرار دهد.

۱ عنوان مجوز مربوط به مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضائیه

۱. پروانه تأسیس مؤسسه حقوقی

د ـ مجوز «بغل نویسی خودرو»

با توجه به اختیار شورای‌عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور در ماده ۲۰۷ قانون آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی (مصوب ۱۳۸۴)، وزارت کشور موظف است امکان صدور مجوز بغل‌نویسی خودرو را در دستور کار شورای‌ مذکور قرار دهد تا ضوابط قانونی لازم در این خصوص تهیه و ابلاغ شود.

هـ ـ تمدید موقت صدور پروانه ارایه خدمات پست غیردولتی

گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از چگونگی صدور پروانه ارایه خدمات پست غیردولتی ارایه شد. با توجه به رأی صادره از سوی شورای رقابت در رابطه با این موضوع، تا زمان روشن شدن وضعیت و دستیابی به گزارش مؤثرتر برای تصمیم‌گیری با تمدید موقت صدور پروانه مذکور موافقت می‌شود (موضوع بند (ج) مصوبات شصت و هشتمین نشست هیأت به شماره 80/166127 مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۶).

و ـ افزایش تعرفه‌های مجوز دفاتر پیشخوان خدمات دولت

بنا به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۴۶۵۱۶/ت ۵۶۶۶۳ هـ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۹ هیأت محترم وزیران با افزایش تعرفه‌های مجوز دفاتر پیشخوان خدمات دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی به شرح جدول زیر موافقت می‌شود:

اصلاح تعرفه‌های دفاتر پیشخوان خدمات دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

ز ـ اصلاح هزینه صدور ۵ عنوان مجوز منطقه ویژه اقتصادی پیام

بنا به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، با اصلاح هزینه صدور ۵ عنوان مجوز‌ منطقه ویژه اقتصادی پیام، با توجه به تصویب وزیران عضو شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی موضوع ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب ۱۳۸۵/۳/۱ به شرح زیر موافقت می‌شود.

۱. مجوز «گواهی اجاره زمین و مستحدثات در منطقه ویژه اقتصادی پیام»

۱ ـ ۱: تعرفه خدمات عمومی به مبلغ ۲۹۰ هزار ریال تعیین می‌شود.

۱ ـ ۲: سایر تعرفه‌ها:

الف) اجاره ماهیانه زمین در فازهای ۱ و ۲: ۱۶۷۷۰۸ ریال به ازای هر مترمربع

ب) اجاره ماهیانه زمین در فازهای ۳، ۴ و ۵: ۱۱۵۵۰۰ ریال به ازای هر مترمربع

و برای قراردادهای مستحدثات (سوله): ۴۲۰۰۰۰ ریال اجاره ماهانه به ازای هر مترمربع دریافت می‌شود.

۲. مجوز «احداث بنا در منطقه ویژه اقتصادی پیام»

صدور پروانه احداث بنا (تا تراکم ۱۰۰%): ۳۵۰۰۰ ریال مترمربع

صدور پروانه احداث بنا (بالاتر از تراکم ۱۰۰% با مصوبه هیئت‌مدیره): ۲۵۰۰۰۰ ریال مترمربع

تمدید پروانه احداث بنا برای سال برابر هزینه صدور و سال دوم به بعد 1/5 برابر هزینه صدور

۳. مجوز «گواهی پایان‌کار در منطقه ویژه اقتصادی پیام»

صدور گواهی پایان‌کار برحسب تراکم پروانه احداث بنا: ۲۳۰۰۰ ریال مترمربع

هزینه تجاوز از مساحت زیربنای تأییدشده در پروانه احداث بنا: ۵۰۰۰۰۰۰ ریال مترمربع

۴. مجوز «فعالیت پیمانکاری در منطقه ویژه اقتصادی پیام»

صدور، تمدید مجوز فعالیت پیمانکاری با اعتبار یک‌ساله: ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال

۵. فعالیت خدماتی یا نظارت در منطقه ویژه اقتصادی پیام

صدور، تمدید مجوز فعالیت خدماتی با اعتبار یک‌ساله: ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال

ج ـ اصلاح مجوزهای صنفی کشور

۱. بنا به پیشنهاد اتاق اصناف ایران، شرط داشتن حداقل مساحت فقط شامل کسب و کارهای صنفی است که در جدول زیر برای آنها حداقل مساحت لحاظ شده است:

۲. با تجمیع پروانه کسب فروشگاه‌های زنجیره‌ای (شامل ۳ عنوان مجوز) و تفکیک پروانه کسب و کارهای مجازی (شامل ۷ عنوان مجوز) و پروانه ارایه خدمات مجازی (شامل ۴ عنوان مجوز) موضوع بند (ح) مصوبات شصت و هفتمین نشست هیأت به شماره 80/145858 مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۳ و اصلاح برخی از شرایط این پروانه‌ها در قالب کاربرگ راهنمای پیوست موافقت می‌شود.

۳. تعداد ۲ عنوان مجوز جامانده صنفی به شرح زیر به همراه کاربرگ راهنمای دریافت این مجوزها متضمن شرایط، مدارک، هزینه‌ها و زمان صدور آنها به فهرست مجوزهای صنفی در بند (ح) مصوبات شصت و هفتمین نشست هیأت به شماره 80/145858 مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۳ اضافه می‌شود (کاربرگ راهنمای دریافت ۲ عنوان مجوز مذکور ممهور به مهر دبیرخانه هیأت جزء پیوست لاینفک این مصوبه است).

۲ عنوان مجوز صنفی

۱ ـ شارژ سیلندر گازهای طبی و صنعتی ـ شارژ سیلندر آتش‌نشانی

۲ ـ خدمات فنی خودروهای گازسوز (شامل سه عنوان مجوز)

۴. با اصلاح راهنمای دریافت مجوز عمده‌فروشی گازهای طبی ـ خرده‌فروشی گازهای طبی و صنعتی و همچنین مجوز تولید آسانسور، پله‌برقی و بالابر برقی (شامل ۷ عنوان: تولیدکنندگان آسانسور، پله‌برقی و قطعات آنها ـ تولید، تعمیر و نصب کابین آسانسور ـ تولید تابلو آسانسور ـ تولید، تعمیر و نصب کابین آسانسور ـ مونتاژ، نصب و تعمیر آسانسور و پله‌برقی ـ خدمات فنی، نصب، تعمیر و نگهداری آسانسور و پله‌برقی ـ دفتر کار تولید آسانسور ـ فروشندگان قطعات و لوازم آسانسور و پله‌برقی و بالابر برقی) در قالب کاربرگ‌های پیوست موافقت می‌شود.

۵. دبیرخانه هیأت مکلف است راهنمای دریافت این مجوزها را در درگاه ملی مجوزهای کشور در دسترس عموم قرار دهد.

ط ـ اصلاح برخی از مجوزهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

بنا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با توجه به ابلاغ «دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت، نظارت و انحلال صندوق‌های قرض‌الحسنه تک شعبه‌ای» مصوب مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ شورای پول و اعتبار و منسوخ شدن «دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت صندوق‌های قرض‌الحسنه» مصوب مورخ ۱۳۸۸/۰۵/۲۰، مراحل و شرایط «مجوز تأسیس و فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه تک شعبه‌ای» و «فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه تک شعبه‌ای تطبیقی» موضوع بند (ب) پنجاه و نهمین نشست هیأت به شماره 80/31675 مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ اصلاح و به شرح کاربرگ راهنمای پیوست جایگزین می‌شود.

ی ـ حذف مجوز کارت بازرسی سازمان ملی استاندارد ایران

با پیشنهاد سازمان ملی استاندارد ایران مبنی بر حذف مجوز «کارت بازرسی» از فهرست مجوزهای آن سازمان مصوب بند (د) شصت و ششمین نشست هیأت به شماره 80/116811 مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ موافقت می‌شود.

ک ـ اصلاح در برخی از مجوزهای وزارت صنعت، معدن و تجارت

۱. بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت راهنمای دریافت مجوز تأسیس واحد تولیدی، صنعتی (موضوع بند (ب) مصوبات پنجاه و هشتمین نشست هیأت به شماره 80/12510 مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷) به شرح کاربرگ پیوست اصلاح می‌شود.

۲. در راستای تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و ساده‌سازی شرایط آن‌ها، راهنمای دریافت مجوز طراحی و مونتاژ آسانسور وزارت صنعت، معدن و تجارت (موضوع بند (ب) مصوبات پنجاه و هشتمین نشست هیأت به شماره 80/12510 مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷) به شرح کاربرگ پیوست اصلاح می‌شود.

ل ـ اصلاح هزینه پروانه اشتغال مشاوره روان‌شناسی

۱. بنا به پیشنهاد سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران، هزینه دریافت «پروانه اشتغال مشاوره روانشناسی» موضوع بند (ب) مصوبات شصت و یکمین نشست هیأت به شماره 80/31709 مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۴، به شرح ذیل تعیین می‌شود:

۱ ـ بررسی پرونده ۱۴۰۱ 4002642 ریال

۲ ـ صدور اولین پروانه کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۱ 8055810 ریال

۳ ـ صدور اولین پروانه سه‌ساله دکتری ۱۴۰۱ 48080412 ریال

۲. مدت‌زمان صدور مجوز مشاوره اشتغال روانشناسی از ۳۰ روز به ۳ روز تقلیل می‌یابد.

۳. سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران مکلف است سامانه سراسری و برخط نظارت‌های پسینی شفاف و سنجش‌پذیر (غیرسلیقه‌ای) بر عملکرد صاحبان مجوز مشاوره روانشناسی را اعمال نماید و سوابق تجربی و علمی هریک از صاحبان این مجوز را در سامانه مربوط به اطلاع عموم برساند.

م ـ اصلاح مدت‌زمان صدور مجوز فعالیت کارگزاری گمرک

با پیشنهاد گمرک جمهوری اسلامی ایران، زمان صدور «مجوز فعالیت کارگزاری گمرک» موضوع بند (ب) مصوبات پنجاه و ششمین نشست هیأت به شماره 80/227356 مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸، به واسطه اخذ استعلامات توسط مرجع صادرکننده مجوز از یک ماه به دو ماه افزایش می‌یابد.

ن ـ اصلاح هزینه صدور کارت عضویت جامعه مشاوران مالیاتی

با پیشنهاد جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران، هزینه صدور «کارت عضویت جامعه مشاوران مالیاتی»، موضوع بند (ب) مصوبات پنجاه و ششمین نشست هیأت به شماره 80/227356 مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ با توجه به تصویب در مرجع قانونی مربوط، به شرح زیر افزایش می‌یابد:

ا ـ همکار بازنشسته (۷۰۰۰۰۰۰ ریال)

۲ ـ پذیرفته آزمون (۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال)

۳ ـ مسئول فنی مالیاتی (۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال)

س ـ اصلاح شرایط مجوز تأسیس مؤسسه اعزام دانشجو به خارج، وزارت علوم تحقیقات و فناوری

شاغل به تحصیل بودن در مقطع دکتری تخصصی (به شرط موفقیت در امتحان جامع)، نمی‌تواند مانع از صدور مجوز تأسیس مؤسسه اعزام دانشجو، موضوع بند (هـ) مصوبات شصتمین نشست هیأت به شماره 80/25165 مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ به نفع متقاضیانی شود که حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز برای این مجوز را دارند.

ع ـ مجوزهای جامانده وزارت راه و شهرسازی

۱. تعداد ۳ عنوان مجوز جامانده وزارت راه و شهرسازی به شرح زیر به همراه کاربرگ راهنمای دریافت این مجوزها متضمن شرایط، مدارک و هزینه‌های صدور آنها به فهرست مجوزهای وزارت مذکور در بند (ب) مصوبات شصتمین نشست هیأت به شماره 80/25165 تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۲ اضافه می‌شود.

۲. دبیرخانه هیأت مکلف است راهنمای دریافت این مجوزها را در درگاه ملی مجوزهای کشور در دسترس عموم قرار دهد.

۳ عنوان مجوز مربوط به وزارت راه و شهرسازی

۱ ـ مجوز امور نمایندگی موتور لنج‌ها

۲. مجوز راهبری، تعمیر و نگهداری شناورها

۳. مجوز لایروبی

ف ـ اصلاح بند (د) مصوبه پنجاه و چهارمین نشست هیأت به شماره 80/171407 تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ در خصوص تعیین شرط فروش عینک برای چشم‌پزشکان

با توجه به ضوابط و مقررات اجرایی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر منع چشم‌پزشکان از فروش و تعمیر عینک طبی و آفتابی در محل طبابت، عبارت «چشم‌پزشکان» از بند (د) مصوبه پنجاه و چهارمین نشست هیأت به شماره 80/171407 مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ حذف می‌شود.

ص ـ وضعیت و نحوه صدور مجوز در مناطق آزاد تجاری و صنعتی

در اجرای تبصره (۱۲) ماده ۷ اصلاحی ذیل ماده ۲ قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۹۹، هرگونه ثبت درخواست و صدور مجوز در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی کشور باید از مسیر درگاه ملی مجوزهای کشور و در چهارچوب مصوبات هیئت مقررات‌زدایی صورت گیرد. درصورتی‌که مجوز فعالیت اقتصادی خاصی در مناطق آزاد تجاری و صنعتی یا ویژه اقتصادی صادر می‌شود که راهنمای دریافت آن در درگاه ملی مجوزها وجود ندارد، دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی یا مسئولان هریک از مناطق آزاد یا ویژه اقتصادی موظفند کاربرگ راهنمای دریافت آن را برای طی مراحل تصویب به دبیرخانه هیئت ارسال کنند.

ق ـ اصلاح برخی شرایط مجوزهای وزارت نفت

۱. با توجه به ضرورت ایجاد جایگاه‌های سوخت کوچک‌مقیاس، وزارت نفت (شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران) مکلف است تا ۳۰ فروردین‌ماه ۱۴۰۲ ضوابط احداث این‌گونه جایگاه‌ها را به دبیرخانه هیأت ارسال نماید.

۲. با توجه به عدم دسترسی متقاضیان به اطلاعات مورد استفاده در امکان‌سنجی احداث جایگاه سوخت، مادامی که نسبت به اصلاح یا حذف شرط محدودکننده امکان‌سنجی احداث جایگاه (شرط شماره ۳ کاربرگ احداث جایگاه سوخت)، تصمیم‌گیری نشده است؛ بررسی و احراز آن مبتنی بر داده‌ها و اطلاعات برخط موجود و بدون طرح در کمیته‌های استانی انجام می‌شود.

۳. ممنوعیت صدور مجوز فعالیت خودروهای سیار در استان‌های مرزی و استان‌های بوشهر و هرمزگان تأیید و مقرر شد برای تصویب به هیأت محترم وزیران ارسال شود.

ش ـ اصلاح آیین‌نامه ثبت و کنترل کیفی مواد کودی

با توجه به بررسی شرایط و مواد آیین‌نامه ثبت و کنترل کیفی مواد کودی مؤسسه تحقیقات خاک و آب وزارت جهاد کشاورزی، مدت‌زمان اعتبار مجوز “ثبت ماده کودی” به ۵ سال افزایش می‌یابد.

ت ـ پاسخگویی دستگاه‌ها به متقاضیان دریافت مجوز و چگونگی صدور مجوز در شرایط قطعی یا نقص فنی درگاه ملی و یا درگاه‌های تخصصی

کلیه مراجع صادرکننده مجوز موظف‌اند در چهارچوب دستورالعمل دبیرخانه هیئت و از طریق سامانه پشتیبانی درگاه ملی مجوزهای کشور، متقاضیان مجوزهای خود را روزانه راهنمایی کنند و به سوالات‌شان پاسخ دهند؛ به‌طوری‌که در پایان هر روز، تعداد سؤالات رسیده و پاسخ داده نشده در سامانه مذکور، صفر شود. درصورتی‌که به دلایل فنی، امکان پیگیری درخواست صدور یا تمدید مجوز برای هریک از مراجع صادرکننده مجوز وجود نداشته باشد، مرجع مربوطه موظف است به فوریت موضوع را به دبیرخانه هیأت منعکس نماید. دبیرخانه هیأت موظف است این‌گونه درخواست‌ها را به طور ویژه و فوق‌العاده در دستور کار هیأت قرار دهد تا نسبت به آن تصمیم‌گیری شود.

ث ـ افزایش هزینه صدور مجوزهای کسب و کار

افزایش هزینه صدور مجوزهای کسب و کار درصورتی‌که مستند به مصوبه هیأت محترم وزیران یا قانون مجلس شورای اسلامی باشد و یا در اختیارات قانونی دستگاه‌ها، نهادها و کمیسیون‌ها باشد، نیازی به طرح و تصویب در هیأت ندارد و حسب پیشنهاد دستگاه‌ها تغییرات توسط دبیرخانه هیأت در درگاه ملی مجوزهای کشور اعمال می‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار ـ سیداحسان خاندوزی

تصمیمات جلسات ۵۱۹ و ۵۵۶ شورای رقابت در خصوص دستورالعمل تنظیم بازار روغن پایه

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22752-1402/02/14

شماره ۱۴۸ ـ ۰۲ ـ ۱۰ ـ ص ـ ۱۴۰۲/۱/۳۰

جناب آقای دکتر مجید اکبرپور

مدیرعامل و رئیس محترم هیأت‌مدیره روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

تصمیم جلسه ۵۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۷ و جلسه ۵۵۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ شورای رقابت در خصوص «دستورالعمل تنظیم بازار روغن پایه» به پیوست ایفاد می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمایید، وفق ماده ۶۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، تصمیمات صدرالاشاره در آن روزنامه درج گردد.

رئیس شورا و مرکز ملی رقابت ـ سید محمدرضا سید نورانی

جلسه ۵۱۹ شورای رقابت مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۷

از آنجا که کلیه آمار و اطلاعات موجود نشان می‌دهد که بازار روغن پایه در سمت عرضه از درجه تمرکز بالایی برخوردار می‌باشد، شورای رقابت به موجب بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، این بازار را مصداق بازار کالاهای انحصاری تشخیص داده و به این استناد برای تنظیم بازار مزبور دستورالعمل زیر را در جلسه ۵۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ به تصویب رساند.

دستورالعمل تنظیم بازار روغن پایه

ماده ۱: واژگان و اصطلاحات مورد استفاده در این دستورالعمل دارای معانی مشروحه زیر است:

الف) قانون: قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی.

ب) لوبکات: یکی از برش‌ها یا محصولات حاصل از پالایش نفت خام در پالایشگاه‌ها است که به عنوان خوراک اصلی شرکت‌های روغن‌ساز مورد استفاده قرار می‌گیرد. این محصول توسط پنج پالایشگاه نفت آبادان، اصفهان، بندرعباس، تبریز و تهران تولید و در بورس کالا به شرکت‌های روغن‌ساز عرضه می‌گردد.

ج) آیزوریسایکل: یکی از برش‌های حاصل از پالایش نفت خام است که در پالایشگاه‌های نفت تولید می‌شود.

د) روغن پایه: روغن پایه، محصولی است که به عنوان ماده پایه در تولید انواع روانکار به کار می‌رود، به طوری که پس از اضافه کردن مواد افزودنی به آن، روانکار نهایی به دست می‌آید. روغن پایه از لحاظ حجمی مهم‌ترین جزء تشکیل‌دهنده روانکارها می‌باشد. روغن پایه را می‌توان از منابع نفتی یا غیرنفتی به دست آورد. در ایران روغن پایه به عنوان یک فرآورده نفتی به صورت عمده از لوبکات به دست می‌آید. همچنین روغن پایه به طور محدود از آیزوریسایکل نیز حاصل می‌شود.

ه) تولیدکنندگان روغن پایه: کلیه واحدهای روغن‌سازی در کشور، شامل: شرکت نفت سپاهان، شرکت نفت ایرانول، شرکت نفت بهران و شرکت نفت پارس.

و) کارگروه: کارگروه تنظیم بازار روغن پایه موضوع ماده (۲) این دستورالعمل.

ز) کف عرضه هفتگی: حداقل میزانی است که عرضه‌کننده ملزم است آن میزان را طی یک هفته در بورس کالا عرضه کند.

ماده ۲: به منظور نظارت بر اجرای دستورالعمل تنظیم بازار روغن پایه، کارگروهی متشکل از یک نماینده از وزارت صنعت، معدن و تجارت، یک نماینده از وزارت نفت و یک نماینده از شورای رقابت به انتخاب اعضای شورا و به ریاست نماینده شورا با شرح وظایف زیر تشکیل می‌شود.

  • تعیین میزان کف عرضه هفتگی به تفکیک انواع مختلف روغن پایه و شرکت‌های عرضه‌کننده و رصد رعایت آن، موضوع ماده ۳.
  • رصد رعایت فرمول مصوب برای قیمت پایه عرضه در بورس کالا و دریافت گزارشات نشریه ICIS، موضوع تبصره ۱ ماده ۳.
  • رصد تبصره ۲ ماده ۳.
  • اتخاذ تصمیم در خصوص کیفیت انجام صادرات.

تبصره ۱: نمایندگانی از شرکت بورس کالای ایران، انجمن پالایشگاه‌های روغن‌سازی به نمایندگی از تولیدکنندگان روغن پایه و اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، بدون حق رأی حسب ضرورت به دعوت کارگروه می‌توانند در جلسات کارگروه شرکت کنند.

تبصره ۲: تصمیمات کارگروه پس از تصویب شورای رقابت لازم‌الاجراست.

ماده ۳: کارگروه برای عرضه داخلی روغن پایه کف عرضه‌ هفتگی در بورس کالا تعیین می‌کند. کف عرضه هفتگی تعیین‌شده به تفکیک تولیدکننده و نوع روغن پایه خواهد بود. تولیدکنندگان روغن پایه موظف هستند که کف عرضه تعیین‌شده توسط کارگروه را رعایت نمایند.

تبصره ۱: قیمت پایه عرضه در بورس کالا به قرار زیر تنظیم می‌گردد:

تبصره ۲: خریداران روغن پایه در رینگ داخلی فقط شامل تولیدکنندگان داخلی دارای مجوز تصفیه اول خواهند بود و مجاز نیستند روغن پایه خریداری‌شده از بورس کالا را در بازار‌های داخلی و صادراتی به فروش برسانند. رصد این موضوع، توسط کارگروه انجام می‌شود.

تبصره ۳: قیمت معامله در بورس بدون محدودیت رقابت انجام می‌شود (سقف و کف رقابت آزاد است.)

تبصره ۴: تولیدکنندگان روغن‌پایه، شامل شرکت‌های ایرانول، سپاهان، بهران و پارس و شرکت‌های وابسته به آنها مجاز به شرکت در رقابت در بورس کالا نیستند.

ماده ۴: با هرگونه تخلف از اجرای این دستورالعمل برابر فصل نهم قانون برخورد خواهد شد.

ماده ۵: این دستورالعمل در ۵ ماده و ۶ تبصره تصویب شد و پس از ابلاغ لازم‌الاجراست.

جلسه ۵۵۶ شورای رقابت مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰

موضوع: اجرای دستورالعمل تنظیم بازار روغن پایه (ارائه گزارش جلسات کارگروه روغن پایه)

تصمیم شورای رقابت

در اجرای دستورالعمل تنظیم بازار روغن پایه موضوع جلسه ۵۱۹ شورای رقابت، با عنایت به برگزاری جلسات کارگروه موضوع ماده ۲ این دستورالعمل و ارائه پیشنهادات مربوطه، موارد زیر به تصویب شورای رقابت رسید:

۱ ـ وزارت صنعت موظف است کلیه اقدامات لازم برای ثبت اطلاعات خریداران روغن‌پایه در سامانه بهین‌یاب و راه‌اندازی این سامانه برای خرید روغن پایه در بورس را حداکثر تا قبل از عرضه هفته اول اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۲ انجام دهد. پس از این تاریخ تنها شرکت‌های ثبت‌شده در سامانه بهین‌یاب مجاز به خرید روغن پایه در بورس هستند.

۲ ـ مواد زیر به دستورالعمل تنظیم بازار روغن پایه اضافه می‌گردد:

الف. کلیه خریداران روغن پایه از بورس کالا مکلّف هستند اطلاعات مربوط به تولید و فروش روغن نهایی خود را در سامانه جامع تجارت ثبت نمایند. اطلاعات ثبت‌شده در سامانه بهین‌یاب و سامانه جامع تجارت مبنای بازنگری در میزان کف عرضه برای دوره‌های بعدی خواهد بود.

ب. کلیه خریداران روغن پایه از بورس کالا که روغن نهایی تولیدشده خود را صادر می‌کنند موظفند ارز حاصل از صادرات خود را مشابه چهار پالایشگاه روغن‌ساز، مطابق ضوابط بانک مرکزی عرضه نمایند.

۳ ـ کف عرضه هفتگی روغن پایه، موضوع ماده ۳ دستورالعمل تنظیم روغن پایه به شرح زیر مصوب گردید:

میزان عرضه هر یک از واحد‌های تولید‌کننده روغن‌پایه (چهار شرکت نفت بهران، سپاهان، ایرانول و پارس) با قید رعایت اعداد جدول فوق‌الذکر توسط انجمن پالایشگاه‌های روغن‌سازی ایران تعیین می‌گردد.

 

نظریه‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به “قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران”

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22755-1402/02/18

1123[این شماره مربوط به ترتیب درج هر نظریه در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.]

شماره ۱۰۰۹۶/هـ ب ـ ۱۴۰۲/۲/۱۳

حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۳۶۰۷/ت ۶۱۱۲۴ هـ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۵، موضوع: “تعیین ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۲”، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی “هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین ” و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به “قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی ” و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

“۱ ـ از آنجا که طبق جزء “۱” بند “الف ” تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به “افزایش ضریب حقوق کارکنان ” اشاره شده است، بند (۳) مصوبه که در خصوص تعدادی از کارکنان، به “افزایش حقوق ” تصریح کرده، از حیث تغییر عنوان و مترتب بودن آثار و تبعات متفاوت هریک با دیگری، مغایر قانون می‌باشد. ۲ ـ نظر به اینکه جزء “۱” بند “الف ” تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودحه سال ۱۴۰۲ کل کشور با علم و آگاهی قانون‌گذار از وجود ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ به تصویب رسیده و به رغم ترتیبات مقرّر در این ماده، لکن، جزء “۱” بند “الف ” تبصره مذکور راجع‌به حداقل حقوق کارکنان دولت در سال جاری دارای حکم خاص می‌باشد، علی‌هذا بند (۵) مصوبه و تبصره‌های آن مبنی بر تعیین حداقل حقوق کارکنان دولت و تعیین حداکثر حقوق به میزان (۷) برابر آن، مغایر قانون است. همچنین سایر بندهای مصوبه که تصریحاً یا تلویحاً مبتنی بر این بند به تصویب رسیده، به تبع مغایرت مذکور، مغایر قانون است. ۳ ـ نظر به اینکه بر اساس جزء “۱” بند “الف ” تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور حداقل حقوق کارکنان دولت در این سال تعیین شده، ذیل بند (۶) مصوبه مبنی بر تعیین مبلغی کمتر از رقم مذکور برای آن دسته از کارکنان دولت که در سال جاری به استخدام درمی‌آیند و …، مغایر قانون است. ۴ ـ بر اساس بند (۱) ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری ـ مصوب ۱۴۰۱ ـ مبالغ موضوع این قانون، مشمول کسور بازنشستگی می‌باشد و چنانکه در تبصره جزء “۱ ـ ۲” آن قانون تصریح شده است، در محاسبه مستمری بازنشستگی نیز مدّ نظر قرار می‌گیرد. بنابراین، تبصره “۱” بند (۶) مصوبه مبنی بر اینکه کسر کسور بازنشستگی از مبلغ موضوع قانون مذکور، “صرفاً ” در تعیین پاداش بازنشستگی و ذخیره مرخصی محاسبه می‌شود، علاوه‌بر اینکه انحصار دادن موضوع به موارد مذکور از امور تقنینی بوده و نیاز به حکم قانون دارد، ضمناً از حیث تضییق احکام قانونی، مغایر قانون است.”

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

 

تعرفه حق‌الزحمه ترجمه رسمی از سال ۱۴۰۲

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22757 – 1402/02/20

شماره 9000/2142/500 ـ ۱۴۰۲/۲/۱۹

جناب آقای دکتر اکبرپور

مدیرعامل محترم و رئیس هیأت‌مدیره روزنامه رسمی کشور

با عنایت به موافقت ریاست معظم قوه قضاییه به موجب نامه شماره 9000/6940/100 مورخ ۱۴۰۲/۲/۹ در خصوص «تعرفه حق‌الزحمه ترجمه رسمی از سال ۱۴۰۲» فایل پیوست جهت درج و ابلاغ در روزنامه رسمی کشور ارسال می‌شود. تاریخ قابلیت اجرا، از مورخ ۱۴۰۲/۲/۹ می‌باشد.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه‌قضائیه ـ سیدبهزاد پورسید

«تعرفه حق‌الزحمه ترجمه رسمی از سال ۱۴۰۲»

در اجرای ماده ۵۴ آیین‌نامه اجرایی قانون راجع‌به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر اسناد رسمی، تعرفه حق‌الزحمه ترجمه رسمی اسناد به شرح زیر افزایش یافته و ابلاغ می‌‌شود:

تعاریف:

الف ـ اسناد معین شده (تیپ): اسنادی هستند که شکل، فرم یکسان و کلمات ثابت و متغیر دارد و مصادیق آنها در جدول زیر (تعرفه حق‌الزحمه ترجمه رسمی) ذکر شده است؛

ب ـ اسناد معین نشده (غیرتیپ): اسنادی هستند که فرم‌، شکل یکسان و ساختار متحدالشکل فراگیر ندارند و مشمول مصادیق مندرج در جدول تعرفه حق‌الزحمه ترجمه رسمی نمی‌‌باشد.

نحوه محاسبه تعرفه حق‌الزحمه ترجمه رسمی:

ماده ۱ ـ تعرفه حق‌الزحمه ترجمه رسمی اسناد معین نشده (غیرتیپ)، در کلیه زبان‌‌های بیگانه، به ازای ترجمه هر کلمه از زبان بیگانه به فارسی و بالعکس ۲.۷۰۰ ریال می‌باشد.

ماده ۲ ـ تعرفه حق‌الزحمه ترجمه رسمی اسناد معین شده (تیپ) به شرح ارقام مندرج در جدول زیر است و بر آن مبنا دستمزد دریافت خواهد شد.

ماده ۳ ـ در صورتی که سند مورد تقاضای ترجمه، در فهرست عناوین جدول تعرفه حق‌الزحمه ترجمه رسمی نباشد، تعرفه بر اساس مشابه‌ترین سند از نظر محتوا، در نظر گرفته خواهد شد؛ در غیراین‌‌صورت تعرفه بر مبنای اسناد معین نشده (غیرتیپ) محاسبه خواهد بود.

ماده ۴ ـ هزینه انجام امور دفتری از قبیل روگرفت (کپی)، اسکن، بارگذاری متن ترجمه در سامانه سنام، تشکیل فایل الکترونیکی، اخذ تمبر الکترونیکی، استعلام و… علاوه‌بر تعرفه حق‌الزحمه ترجمه رسمی، به ازای هر سند مبلغ ۳۰۰۰۰۰ ریال در نظر گرفته می‌‌شود.

ماده ۵ ـ در صورتی که متقاضی ترجمه از مترجم رسمی علاوه‌‌بر نسخه اصلی، نسخه اضافی درخواست کند، به ازای هر صفحه از اسناد ترجمه شده و امضای مترجم در آن صفحه، مبلغ ۶۰.۰۰۰ ریال، هزینه در نظر گرفته می‌شود و به ازای هر پلمب اضافی، هزینه دفتری مجزا اخذ خواهد شد؛

ماده ۶ ـ در صورت درخواست متقاضی از مترجم رسمی، برای هرگونه اصلاح در ترجمه رسمی تأیید شده، به دلیل تغییر محتوای سند پس از ترجمه، هزینه صدور نسخه اضافی آن سند و هزینه تعداد کلمات تغییر یافته، اخذ خواهد شد.

ماده ۷ ـ مبلغ هزینه ورودی در هر سند صرفاً برای ۵ صفحه اول است و اگر تعداد صفحات از ۵ صفحه بیشتر شود، به ازای هر ۵ صفحه اضافه، نصف هزینه ورودی نیز دریافت می‌‌شود.

ماده ۸ ـ دستمزد مترجم رسمی برای ترجمه شفاهی تا یک ساعت مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال و مازاد بر یک ساعت، به ازای هر ساعت اضافی ۳۵۰۰۰۰۰ ریال محاسبه می‌‌گردد که متقاضی حداقل یک ساعت قبل از تشکیل جلسه، هزینه را به حساب اعلامی مترجم رسمی و در موارد دولتی به حساب اعلامی از طرف اداره متبوع واریز و قبض آن را دریافت می‌نماید.

ماده ۹ ـ در جدول تعرفه حق‌الزحمه ترجمه رسمی، ملاک یک صفحه، یک برگ A۴ با تعداد استاندارد ۲۲ سطر و هر سطر دارای ۱۲ کلمه با اندازه قلم ۱۲ می‌باشد.

ماده ۱۰ ـ هر مترجم رسمی دارای پروانه معتبر، مکلف است سالانه حداقل دو فقره ترجمه رسمی معاضدتی (رایگان) را انجام دهد که از طرف اداره کل نظارت بر وکلا، کارشناسان رسمی و خدمات حرفه‌ای قوه قضاییه ارجاع می‌‌گردد.

ماده ۱۱ ـ این تعرفه در ۱۱ ماده و ۱۰۲ ردیف عنوان سند با تعرفه حق‌الزحمه ترجمه رسمی برای کلیه زبان‌ها به صورت یکسان تنظیم شده و از تاریخ تصویب و ابلاغ برای مترجمان و دفاتر ترجمه رسمی کشور لازم‌‌الاجرا خواهد بود. هرگونه تخطی از تعرفه اعلامی، از تخلفات انتظامی مترجمان رسمی محسوب و موجبات تعقیب انتظامی مترجم رسمی خاطی خواهد شد.

(تمام مبالغ در واحد تومان)

ردیف نوع سند و مدرک تعرفه حق‌الزحمه ترجمه رسمی از سال ۱۴۰۲
۱ ریزنمرات دبیرستان، پیش‌دانشگاهی (هر ترم) ۳۳,۰۰۰+ هر درس ۱.۳۵۰
۲ ریزنمرات دانشگاه (هر ترم) ۳۶,۰۰۰+ هر درس ۱.۳۵۰
۳ کارت شناسایی ۵۴,۰۰۰
۴ کارت معافیت ۵۴,۰۰۰
۵ کارت ملی ۵۴,۰۰۰
۶ شناسنامه ۶۳,۰۰۰
۷ وقایع شناسنامه (هر واقعه ازدواج، طلاق یا فوت همسر یا مشخصات هر یک از فرزندان، فوت) ۹,۰۰۰
۸ ابلاغیه، اخطار قضایی ۷۲,۰۰۰+ هر سطر متن ۵,۴۰۰
۹ برگه مرخصی ۷۲,۰۰۰
۱۰ توصیه‌‌نامه تحصیلی (بعد از تحصیلات سوم راهنمایی) ۶۶,۰۰۰+ هر سطر متن ۲,۷۰۰
۱۱ جواز اشتغال به کار ۶۶,۰۰۰+ هر سطر متن ۲,۷۰۰
۱۲ حکم بازنشستگی ۶۶,۰۰۰+ هر سطر توضیحات ۲,۷۰۰
۱۳ دفترچه بیمه ۷۵,۰۰۰
۱۴ دیپلم پایان تحصیلات متوسطه یا پیش‌دانشگاهی ۷۵,۰۰۰
۱۵ ریزنمرات دبستان، راهنمایی (هر سال) ۶۶.۰۰۰+ هر درس ۱.۳۵۰
۱۶ سند تلفن همراه ۷۲,۰۰۰
۱۷ فیش مستمری ۶۶,۰۰۰+ هر آیتم ۹۰۰
۱۸ کارت بازرگانی هوشمند ۷۲,۰۰۰
۱۹ کارت عضویت نظام‌مهندسی ۷۲,۰۰۰
۲۰ کارت نظام پزشکی ۷۲,۰۰۰
۲۱ کارت واکسیناسیون ۶۶,۰۰۰+ هر نوبت تزریق ۹۰۰
۲۲ کارت پایان خدمت ۷۲,۰۰۰
۲۳ گزارش ورود و خروج از کشور ۶۶,۰۰۰+ هر تردد ۱.۳۵۰
۲۴ گواهی اشتغال به تحصیل ۶۶,۰۰۰+ هر سطر متن ۲,۷۰۰
۲۵ گواهی تجرد، تولّد، فوت ۷۲,۰۰۰
۲۶ گواهینامه رانندگی ۷۲,۰۰۰
۲۷ گواهی ریزنمرات دانشگاهی ۶۶,۰۰۰+ هر سطر توضیحات ۴,۵۰۰
۲۸ گواهی عدم خسارت خودرو ۶۶,۰۰۰+ هر سطر متن ۴,۵۰۰
۲۹ گواهی عدم سوءپیشینه (غیرفرمی) ۶۴.۸۰۰+ هر سطر ۴,۵۰۰
۳۰ گواهی عدم سوءپیشینه (فرمی) ۷۲,۰۰۰
۳۱ گذرنامه ۸۴,۰۰۰+ هر پرفراژ ۴,۵۰۰
۳۲ روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات ۸۷,۰۰۰+ هر سطر متن ۲.۷۰۰
۳۳ اساسنامه ثبت شرکت‌ها ۹۷,۵۰۰+ هر سطر متن اساسنامه ۴,۵۰۰
۳۴ اوراق مشارکت و اوراق قرضه ۱۰۸,۰۰۰
۳۵ انواع قبض (مالیات، پرداخت بیمه، آب، برق و …) ۹۰,۰۰۰
۳۶ برگ تشخیص مالیات، مالیات قطعی ۱۲۶,۰۰۰
۳۷ برگ آزمایش پزشکی ۹۰,۰۰۰
۳۸ برگ جلب، احضاریه ۱۰۲.۰۰۰ + هر سطر متن ۴,۵۰۰
۳۹ برگ سابقه بیمه تأمین اجتماعی ۱۰۲,۰۰۰+به ازای هر تغییر محل اشتغال ۴,۵۰۰
۴۰ پروانه دائم پزشکی ۱۰۲.۰۰۰
۴۱ پروانه مطب، پروانه مسئولیت فنی ۱۰۸,۰۰۰
۴۲ پروانه نشر و انتشارات ۱۰۸,۰۰۰
۴۳ پروانه وکالت ۱۰۸,۰۰۰
۴۴ پرینت‌‌های بانکی ۹۹,۰۰۰+ هر تراکنش بانکی ۱.۳۵۰
۴۵ تقدیرنامه و لوح سپاس، حکم قهرمانی ۹۷.۵۰۰+ هر سطر متن ۴,۵۰۰
۴۶ ثبت علائم تجاری، ثبت اختراع ۱۰۲,۰۰۰+ هر سطر متن ۲.۷۰۰
۴۷ جواز دفن ۹۷,۵۰۰+ هر سطر متن ۳.۰۰۰
۴۸ جواز کسب پشت و رو ۱۱۱,۰۰۰
۴۹ ریز مکالمات تلفن ۸۲.۵,۰۰+ هر سطر تماس تلفنی ۱.۳۵۰
۵۰ سرفصل دروس ۹۷,۵۰۰+ هر سطر توضیحات درس ۴,۵۰۰
۵۱ سند وسائط نقلیه سبک ۱۱۲,۵۰۰+ هر سطر توضیحات ۴,۵۰۰
۵۲ فیش حقوقی ۹۷,۵۰۰+ هر آیتم ریالی ۹۰۰
۵۳ کارت مباشرت ۱۰۸.۰۰۰
۵۴ کارنامه توصیفی ابتدائی ۱۰۰,۵۰۰+ هر نیم سطر توضیحات ۲,۲۵۰
۵۵ گواهی‌‌ها (سایز A۵) اعم از اشتغال به کار، فارغ‌التحصیلی، گواهی بانکی یا سپرده بانکی، گواهی صحت مهر ۹۷,۵۰۰+ هر سطر متن گواهی ۲,۷۰۰
۵۶ گواهی‌ها (سایز A۴) اعم از اشتغال به کار، فارغ‌التحصیلی، گواهی بانکی یا سپرده بانکی، گواهی صحت مهر ۹۷,۵۰۰+ هر سطر متن گواهی ۴,۵۰۰
۵۷ گواهی پایان تحصیلات کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا ۱۰۸,۰۰۰
۵۸ گواهی فنی و حرفه‌‌ای ۱۰۸,۰۰۰
۵۹ لیست بیمه کارکنان ۹۷,۵۰۰+ به ازای هر نفر کارکنان ۹۰۰
۶۰ آگهی تأسیس (ثبت شرکت‌ها، روزنامه رسمی) ۱۳۰,۵۰۰+ هر سطر متن ۲.۲۵۰
۶۱ اجاره‌‌نامه، بنچاق و صلح‌‌نامه محضری (قدیم) ۱۳۰,۵۰۰+ هر سطر متن ۶.۷۵۰
۶۲ قرارداد بیمه ۱۳۰,۵۰۰+ هر سطر متن قرارداد ۶,۰۰۰
۶۳ بیمه شخص ثالث ۱۳۲.۰۰۰+ هر سطر توضیحات ۳.۷۵۰
۶۴ ترازنامه شرکت‌ها، اظهارنامه مالیاتی ۱۵۰,۰۰۰
۶۵ پروانه پایان‌کار ساختمان ۱۴۴,۰۰۰
۶۶ پروانه دفترچه‌‌ای یا شناسنامه ساختمان ۱۴۴,۰۰۰
۶۷ پروانه مهندسی ۱۴۴,۰۰۰
۶۸ حکم اعضای هیئت‌علمی، حکم کارگزینی، حکم افزایش حقوق ۱۴۴,۰۰۰+ هر سطر توضیحات ۲,۷۰۰
۶۹ قرارداد استخدامی ۱۳۰.۵۰۰+ هر سطر متن قراراد ۴,۵۰۰
۷۰ کارت شناسایی کارگاه ۱۳۸.۰۰۰
۷۱ گواهی پزشکی، گزارش پزشکی، گزارش پزشکی قانونی (سایز A۵) ۱۳۰,۵۰۰+ هر سطر متن گواهی ۳,۷۵۰
۷۲ گواهی پزشکی، گزارش پزشکی، گزارش پزشکی قانونی (سایز A۴) ۱۳۰.۵۰۰+ هر سطر متن گواهی ۵.۲۵۰
۷۳ گواهی حصر وراثت ۱۳۰,۵۰۰+ هر سطر متن ۶,۷۵۰
۷۴ مبایعه‌‌نامه و اجاره‌نامه با کد رهگیری ۱۵۷,۵۰۰+ هر سطر توضیحات موضوع ۴,۵۰۰
۷۵ موافقت اصولی ۱۳۰.۵۰۰+ هر سطر متن ۵.۴۰۰
۷۶ دفترچه وکالت ۱۳۵,۰۰۰+ هر پرفراژ ۸,۲۵۰
۷۷ تعهدنامه ۱۸۰,۰۰۰+ هر سطر متن ۴,۵۰۰
۷۸ اوراق محضری (تعهدنامه، رضایت‌نامه، استشهادنامه، اقرارنامه) ۱۸۰,۰۰۰+ هر سطر متن ۴,۵۰۰
۷۹ بارنامه ۱۸۳.۰۰۰
۸۰ برگ سبز گمرکی ۱۶۹.۵۰۰
۸۱ برگ نظریه کارشناسی ملک ۱۸۰,۰۰۰
۸۲ پروانه بهره‌برداری (پشت و رو) ۱۷۲,۵۰۰
۸۳ جواز تأسیس ۱۷۱.۰۰۰
۸۴ سند ازدواج یا رونوشت آن ۱۷۵,۵۰۰+ هر سطر مهریه ۲,۷۰۰
۸۵ سند مالکیت (دفترچه‌ای) ۱۷۱,۰۰۰+ هر سطر توضیحات ۲.۷۰۰
۸۶ هر نقل و انتقال، رهن و غیره ۱۸,۰۰۰
۸۷ قیم‌‌نامه ۱۶۶,۵۰۰+هر سطر متن ۲,۲۵۰
۸۸ مالیات بر ارث ۱۶۲,۰۰۰+ هر نیم سطر ۲,۲۵۰
۸۹ وکالت‌‌نامه (سایز A۴) ۱۸۹,۰۰۰+ هر سطر متن مورد وکالت ۶,۷۵۰
۹۰ وکالت‌‌نامه بزرگ (سایز A۳) ۱۶۲,۰۰۰+ هر سطر متن وکالت‌نامه ۸,۲۵۰
۹۱ اظهارنامه، تقاضای ثبت شرکت، شرکت‌نامه (پشت و رو) ۲۵۲.۰۰۰
۹۲ اوراق قضایی (دادنامه، رأی دادگاه، پرونده حقوقی) ۲۲۸.۰۰۰+ هر سطر متن ۴,۵۰۰
۹۳ سند طلاق یا رونوشت آن ۲۰۲.۵۰۰
۹۴ سند مالکیت (تک‌برگی) ۲۱۰,۰۰۰+ هر سطر توضیحات ۲,۷۰۰
۹۵ قرارداد ۱۸۹.۰۰۰+ هر سطر متن قرارداد ۴.۵۰۰
۹۶ گزارش حسابرسی ۱۵۰.۰۰۰
۹۷ گواهی حمل و نقل جاده‌‌ای ۱۳۰.۵۰۰+ هر سطر متن ۶.۷۵۰
۹۸ دفترچه ترانزیت ۱۳۵.۰۰۰+ هر سطر متن گواهی ۷,۰۰۰
۹۹ گواهی آموزشی (شرکت در سمینار) ۹۷.۵۰۰+ هر سطر متن گواهی ۴.۵۰۰
۱۰۰ سند فروش وسیله نقلیه ۱۷۰,۰۰۰
۱۰۱ صورتحساب مالی ۸۳,۰۰۰+ هر آیتم ریالی ۱.۳۵۰
۱۰۲ هزینه تصدیق کپی هر صفحه از مدرک ترجمه‌شده پیوست ترجمه ۲.۲۵۰

 

نظریه‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22757 – 1402/02/20

1124[این شماره مربوط به ترتیب درج هر نظریه در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.]

شماره ۱۱۵۷۴۵/هـ ب ـ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳

حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت هفت فقره تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره‌های یک ـ ۱۹۷۸۳۱/ت ۶۰۰۸۷ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶، موضوع: «اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اردبیل»، دو ـ ۱۹۷۸۳۷/ت ۶۰۰۸۷ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶، موضوع: «اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی بانه ـ مریوان»، سه ـ ۱۹۷۸۴۵/ت ۶۰۰۸۷ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶، موضوع: «اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی مهران»، چهار ـ ۱۹۷۸۷۵/ت ۶۰۰۸۷ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶، موضوع: «اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی بوشهر»، پنج ـ ۱۹۷۸۶۵/ت ۶۰۰۸۷ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶، موضوع: «اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی سیستان»، شش ـ ۱۹۷۸۵۸/ت ۶۰۰۸۷ هـ موضوع: «اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قصر شیرین»، هفت ـ ۱۹۷۸۵۰/ت ۶۰۰۸۷ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶، موضوع: «اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اینچه برون»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«۱ ـ با نظر به تبصره «۱» ذیل بند «۲» ماده واحده قانون ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی و ایجاد سیزده منطقه ویژه اقتصادی ـ مصوب ۱۴۰۰ ـ که مقرّر می‌دارد: «مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ایجاد شده به موجب بند (۱) این ماده واحده با رعایت تبصره‌های ذیل و بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۶/۷ و اصلاحات بعدی آن و مناطق ویژه اقتصادی فوق بر اساس قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصلاحات بعدی آن اداره می‌شوند»؛ و نظر به اینکه علاوه‌بر ماده (۵) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ ـ که مقرّر می‌دارد: «هر منطقه توسط سازمانی که به‌صورت شرکت با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل می‌گردد و سرمایه آن متعلق به دولت است اداره می‌شود. این شرکت‌ها و شرکت‌های وابسته از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و منحصراً بر اساس این قانون و اساسنامه‌های مربوط اداره خواهند شد و در موارد پیش‌بینی‌نشده در این قانون و اساسنامه، تابع قانون تجارت خواهند بود»؛ مطابق ذیل جزء «الف» ماده (۶۵) قانون احکام دائمی ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ «سازمان‌های مناطق آزاد منحصراً بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی… و قانون کار اداره می‌شوند.»، علی‌هذا، ماده (۲۵) اساسنامه‌های هفتگانه که در موارد سکوت اساسنامه، صرفاً به حکومت «قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی» و آئین‌نامه‌های مربوط و مصوبات مجمع عمومی اشاره کرده از این حیث که مصرّح به لزوم رعایت «قانون کار» و «قانون تجارت» نمی‌باشد، مغایر قانون است.۲ ـ بر اساس تبصره (۲) ماده واحده قانون ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی و ایجاد سیزده منطقه ویژه اقتصادی ـ مصوب ۱۴۰۰ ـ «دولت از چهار نقطه منفصل در اردبیل یکی را به عنوان منطقه آزاد تجاری انتخاب خواهد کرد.» از آنجا که اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اردبیل، ناظر به تعریف «منطقه»، مصرّح به رعایت شدن این فراز از قانون نمی‌باشد، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

 

مصوبه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در خصوص بسته سیاست حمایت قیمتی و غیرقیمتی محصول گندم

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22757 – 1402/02/20

شماره 020/3447-۱۴۰۲/۲/۱۷

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور

شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۲ به استناد مفاد قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب ۱۳۹۹ تصویب نمود:

ـ با تأکید بر مفاد مصوبه شماره 020/21462 مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۹ موضوع “بسته حمایت قیمتی و غیرقیمتی محصول گندم” مبنی بر قیمت تضمینی گندم به مبلغ ۱۱۵۰۰۰ ریال و ۱۵۰۰۰ ریال یارانه کاشت (تأمین بخشی از هزینه‌های کود و بذر) به منظور ارتقا، و افزایش انگیزه تولید در کشاورزان، رعایت قیمت نسبی محصولات اساسی کشاورزی و تعادل‌بخشی در الگوی تولید، جزء (۳) به ذیل بند (الف) ” سیاست حمایت غیرقیمتی ” مصوبه مذکور به شرح زیر اضافه می‌گردد:

۳ ـ مبلغ ۲۰۰۰۰ ریال به ازای هر کیلوگرم گندم تحویلی به عنوان ” جایزه تحویل گندم ” پرداخت می‌گردد.

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی و رئیس شورا ـ سیدمحمد آقامیری

 

اصلاحیه قانون الحاق دولت ج.ا.ا به سازمان همکاری شانگهای

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22757 – 1402/02/20

شماره ۱۱۳۲۵ – ۱۴۰۲/۲/۱۷

جناب آقای اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

متن «قانون الحاق دولت ج.ا.ا به سازمان همکاری شانگهای» مصوب ۱۴۰۱/۱۱/۴ مجلس شورای اسلامی، منتشره در روزنامه رسمی کشور شماره نامه ۲۲۶۹۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ با متن ابلاغی به شماره ۱۰۶۴۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ مقابله و یک مورد مغایرت آن به شرح زیر جهت اصلاح و انتشار به استحضار می‌رسد.

مدیرکل اداره کل اسناد و تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی ـ ابوالفضل الموتیان

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

قوانین دهه دوم اردیبهشت ۱۴۰۳

قوانین منتشره از 1403/02/11 لغايت 1403/02/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     قانون ارجاع اختلاف بین شرکت…
keyboard_arrow_up