سایر مصوبات دهه دوم اردیبهشت ۱۴۰۳

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

سایر مصوبات

منتشره از تاریخ

1403/02/11 لغایت 1403/02/20

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۵۳ مورخ 1402/12/13 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در خصوص تعرفه و الزامات برقراری و تخلیه خط ارتباطی مشترکین ارتباطات ثابت برای تأمین دسترسی به خدمات شبکه ملی اطلاعات

نظریه‌های‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به “قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران”

مصوبات جلسه پنجاه و هشتم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور

مصوبات دوازدهمین جلسه هیأت‌امنای موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس   

مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۵۳ مورخ 1402/12/13 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در خصوص تعرفه و الزامات برقراری و تخلیه خط ارتباطی مشترکین ارتباطات ثابت برای تأمین دسترسی به خدمات شبکه ملی اطلاعات

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23041-1403/02/13

شماره 100/510- ۱۴۰۳/۱/۷

به پیوست تصویر مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۵۳ مورخ 1402/12/13 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با موضوع “تعرفه و الزامات برقراری و تخلیه خطوط ارتباطی مشترکین ارتباطات ثابت برای دسترسی به خدمات شبکه ملی اطلاعات” ابلاغ می‌شود.

دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ـ امیر لاجوردی

مصوبه جلسه شماره ۳۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۳۵۳ مورخ 1403/12/13 با توجه به درخواست و پیشنهاد شرکت مخابرات ایران، دارندگان پروانه ایجاد و بهره‌برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP) و پروانه یکپارچه شبکه و خدمات ارتباطی (UNSP)، تعرفه و الزامات برقراری (رانژه) و تخلیه (درانژه) خط ارتباطی مشترکین ارتباطات ثابت برای تأمین دسترسی به خدمات شبکه ملی اطلاعات را بررسی و به شرح زیر تصویب کر د:

تعرفه و الزامات برقراری و تخلیه خط ارتباطی مشترکین ارتباطات ثابت

برای تأمین دسترسی به خدمات شبکه ملی اطلاعات

ماده ۱ ـ تعاریف

۱ ـ ۱ ـ کمیسیون: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات؛

۲ ـ ۱ ـ سازمان: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی؛

۳ ـ ۱ ـ دارنده پروانه: دارندگان پروانه ایجاد و بهره‌‌برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP) و پروانه یکپارچه شبکه و خدمات ارتباطی (UNSP).

ماده ۲ ـ سقف تعرفه برقراری خط ارتباطی مشترکین مبلغ نهصد هزار ریال و تخلیه خط مشترکین مبلغ سیصد هزار ریال تعیین می‌شود. شرکت مخابرات ایران موظف است در چهارچوب مقررات ارایه امکانات پایه‌ای موضوع مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۲۹۲ مورخ 1398/05/10 کمیسیون و اصلاحات بعدی آن، برای برقراری و یا تخلیه خط ارتباطی مشترکین اقدام کند.

ماده ۳ ـ سازمان می‌تواند از سال ۱۴۰۴ متناسب با نرخ تورم رسمی مرکز آمار ایران، سقف تعرفه موضوع ماده (۲) را با استفاده از رابطه (1+a) * Ti-1 = Ti تعدیل و ابلاغ کند. در این رابطه ۱ ـ Ti معرف تعرفه قبلی، Ti معرف تعرفه جدید و a ضریب تعدیل نرخ تورم (کمتر یا مساوی نرخ تغییر تورم) است؛

ماده ۴ ـ دارنده پروانه قدرت ‌مسلط بازار [Significant Market Power (SMP)] موظف است بالاترین تعرفه‌ای را که برای دیگر دارندگان پروانه اعمال می‌کند از مشترکین نهایی اخذ کند؛

ماده ۵ ـ در‌صورتی‌که تعرفه موضوع ماده (۲) به نیابت از دارنده پروانه توسط شرکت مخابرات ایران و با اعمال بر روی صورت‌حساب از مشترک اخذ شود، به عنوان درآمد شرکت مخابرات ایران محسوب نشده و درآمد دارنده پروانه خواهد بود؛

ماده ۶ ـ در‌صورتی‌که تعرفه موضوع ماده (۲) به نیابت از شرکت مخابرات ایران توسط دارنده پروانه و با اعمال بر روی صورت‌حساب از مشترک اخذ شود، به عنوان درآمد دارنده پروانه محسوب نشده و درآمد شرکت مخابرات ایران خواهد بود؛

ماده ۷ ـ دارنده پروانه/شرکت مخابرات ایران موظف است حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت از تاریخ درخواست مشترک برای برقراری و/یا تخلیه خط ارتباط مشترک، مراتب را در چهارچوب ابلاغی سازمان به شرکت مخابرات ایران/دارنده پروانه اعلام کند؛

ماده ۸ ـ شرکت مخابرات ایران/دارنده پروانه موظف است حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت از تاریخ درخواست مشترک خود یا دارنده پروانه/شرکت مخابرات ایران نسبت به برقراری و/یا تخلیه خط ارتباطی اقدام کند؛

ماده ۹ ـ شرکت مخابرات ایران/دارنده پروانه موظف است در صورت عدم برقراری و/یا تخلیه خط ارتباطی مشترکین، نسبت به تأمین ارتباط با ارایه خدمت بیت استریم در چهارچوب مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اقدام کند؛

ماده ۱۰ ـ ارایه‌کننده خدمت موظف است مراحل برقراری و تخلیه خط ارتباطی مشترکین را در سامانه اعلامی سازمان ثبت کند؛

ماده ۱۱ ـ با ابلاغ این مصوبه، مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۳۲۳ مورخ 1400/05/10 و بند ۱۱ مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۲۳۷ مورخ 1395/03/22 نسخ می‌شوند؛

ماده ۱۲ ـ تفسیر این مصوبه صرفاً با کمیسیون است؛

ماده ۱۳ ـ این مصوبه در ۱۳ ماده به تصویب کمیسیون رسید و از تاریخ صدور تأییدیه سازمان مبنی بر راه‌اندازی و صحت عملکرد سامانه موضوع ماده (۱۰) لازم‌الاجرا است.

 

نظریه‌های‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به “قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران”

 منتشره در روزنامه رسمی شماره 23042-1403/02/16

۱۱۶۳ [این شماره‌ها مربوط به ترتیب درج هر نظریه در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.]

شماره ۶۹۲۳/هـ ب ـ ۱۴۰۳/۲/۱۱

حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۳۳۹/ت ۶۱۸۸۳ ک مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۷، موضوع: “واگذاری حق استفاده از پلاک ثبتی واقع در شهر تهران به سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران”، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی “هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین” و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به “قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی” و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

“نظر به بند “ب” ماده (۱) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ـ مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی ـ که مقرّر می‌دارد: “مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی، اشخاص حقوقی غیر از دستگاه‌های اجرایی هستند که طبق قانون عهده‌دار یک یا چند امر عمومی می‌باشند نظیر سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی…، کانون‌های استانی وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری”، و از آنجا که مطابق تبصره “۵” ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ “واگذاری حق استفاده از اراضی و املاک این قانون به نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه با تصویب هیأت‌وزیران در جهت تحقق اهداف و احکام برنامه‌های پنج‌ساله و قوانین مربوط امکان‌پذیر خواهد بود…”، بنابراین، متن مصوبه از حیث واگذار شدن حق بهره‌برداری از اراضی و املاک قانون استنادی به سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران، که در شمار یکی از مصادیق سه‌گانه مورد نظر قانون‌گذار نمی‌باشد، مغایر قانون است.”

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

۱۱۶۴

شماره ۷۲۹۰/هـ ب ـ ۱۴۰۳/۲/۱۲

حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۳۰۳۴/ت ۶۲۴۶۰ هـ مورخ ۱۴/۰۱/۱۴۰۳، موضوع: “تعیین ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۳”، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی “هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین” و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به “قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی” و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

“نظر به تصریح جزء “۱ ـ ۲” بند “الف” تبصره (۱۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش اول) که مقرّر می‌دارد: “حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد منعقده حقوق‌بگیران [شاغل در دستگاه‌های مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ـ موضوع جزء “۲” بند “الف” همین تبصره ـ] به میزان یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود” و این رقم مقطوع بی‌آنکه نیازمند طیّ دیگر تشریفات بوده باشد باید در احکام کارگزینی کارکنان به نمایش درآید، بنابراین، ترتیبات مورد نظر هیأت محترم وزیران مندرج در بند (۵) مصوبه و تبصره‌های آن، بی‌آنکه مصرّح به تأمین رقم مقطوع قانون‌گذار باشد، مشعر به حصول مبلغی کمتر از آن خواهد شد که مابقی آن باید با پرداخت‌های مابه‌التفاوت تدارک گردد، بنابراین، این امر با قطع‌نظر از تبعات و آثار، چون خلاف نظر قانون‌گذار است، مغایر قانون می‌باشد.۲ ـ بند (۷) مصوبه ناظر به تأمین و جبران ما‌به‌التفاوت ارقام تا رقم مقطوع قانون‌گذار به مبلغ یکصد میلیون ریال از طریق پرداخت تفاوت تطبیق، مبنیاً بر ایراد اعلامی در فوق و با قطع‌نظر از تبعات و آثار، مغایر قانون است.۳ ـ نظر به احکام قانونی متعدّد ازجمله بند “ن” ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ ـ در خصوص لزوم مشخص بودن محل تأمین بار مالی مصوبات، لذا صدر تبصره “۳” بند (۹) مصوبه مبنی بر پرداخت معوقات مربوط به سال ۱۴۰۲ در سال جاری، از حیث عدم تعیین محل تأمین بار مالی، مغایر قانون است.”

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

مصوبات جلسه پنجاه و هشتم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23045-1403/02/19

شماره 200/11925-1403/02/01

جناب آقای دکتر اکبرپور ـ مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

در اجرای قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، مصوبه جلسه ۵۴ شورای‌عالی فضای مجازی و آیین‌نامه داخلی کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی به پیوست متن مصوبات جلسه پنجاه و هشتم (۲۸ فروردین ۱۴۰۳) کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی جهت انتشار در روزنامه رسمی کشور ارسال می‌شود.

دبیر شورا و رئیس کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی ـ احسان کیان‌خواه

مصوبات جلسه پنجاه و هشتم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور

تاریخ جلسه ۲۸ فروردین‌ماه ۱۴۰۳

مصوبه شماره یک

حسب درخواست‌های واصله در خصوص ایجاد دسترسی به برخی سرویس‌های موجود در مرکز ملی تبادل اطلاعات و ارائه گزارش دبیرخانه برای برقراری سرویس‌ها به شرح زیر مورد تائید کارگروه قرار و برای برقراری سرویس‌های زیر به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ می‌شود:

 گمرک: سرویس اعلام نرخ ارز از بانک مرکزی

 سازمان برنامه و بودجه: سرویس استعلام شرکت‌های دانش‌بنیان از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس ریاست جمهوری

 بانک مرکزی: سرویس استعلام جمع سابقه بیمه، سرویس استعلام سابقه بیمه‌پرداز و سرویس استعلام بدهی کارگاهی و استعلام اطلاعات کارگاهی از سازمان تأمین اجتماعی

 وزارت راه و شهرسازی: سرویس اعضای خانوار از سازمان ثبت‌احوال کشور

 بانک صادرات: سرویس استحقاق‌سنجی بیمه، سرویس ارسال بیمه‌شدگان و سرویس اطلاعات بیمه تکمیلی از سازمان بیمه سلامت ایران

 بانک سپه: سرویس استعلام مشخصات هویتی تکمیلی اشخاص حقوقی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

 بانک توسعه صادرات: سرویس استحقاق‌سنجی بیمه، سرویس ارسال بیمه‌شدگان و سرویس اطلاعات بیمه تکمیلی از سازمان بیمه سلامت ایران

 صندوق رفاه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری: سرویس استعلام رابطه زوجیت، استعلام مشخصات هویتی اشخاص حقیقی و استعلام محل اقامت قانونی اشخاص حقیقی از سازمان ثبت‌احوال کشور ـ سرویس پاکنا ۱ از سازمان اداری استخدامی کشور ـ سرویس استعلام مددجویان بهزیستی از سازمان بهزیستی کشور ـ سرویس استعلام مددجویان کمیته امداد از کمیته امداد امام خمینی (ره) ـ سرویس احراز هویت اتباع خارجی از وزارت کشور ـ سرویس استعلام دهک‌بندی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ سرویس استعلام وضعیت ایثارگری از بنیاد شهید و امور ایثارگران

 شهرداری شهرکرد: سرویس استعلام مشخصات هویتی اشخاص حقوقی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ سرویس استعلام مددجویان بهزیستی از سازمان بهزیستی ـ سرویس استعلام مددجویان کمیته امداد از کمیته امداد امام خمینی (ره) ـ سرویس استعلام اصالت اسناد ملکی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

 سازمان غذا و دارو: سرویس استعلام اصالت گواهی عدم سوءپیشینه از قوه قضاییه

 شرکت رهاورد افق: سرویس استعلام مدرک تحصیلی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 شرکت لناسام: سرویس انطباق مشخصات هویتی اشخاص حقیقی از سازمان ثبت‌احوال کشور

 شرکت ارتباطات هوشمند پینو: سرویس انطباق شماره شبا با شماره ملی از بانک مرکزی ـ سرویس شاهکار از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

 صندوق حمایت و بازنشستگی آینده‌ساز: سرویس استعلام اصالت گواهی عدم سوءپیشینه از قوه قضاییه ـ سرویس استعلام شرح نشانی بر اساس کد پستی و سرویس رهگیری مرسولات پستی از شرکت ملی پست ـ سرویس انطباق مشخصات هویتی اشخاص حقیقی از سازمان ثبت‌احوال کشور ـ سرویس استعلام رابطه بیمه‌پرداز از سازمان تأمین اجتماعی ـ سرویس استعلام مدرک تحصیلی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 شرکت پیشگامان: سرویس استعلام شرح نشانی بر اساس کد پستی و سرویس استعلام مشخصات جغرافیایی از شرکت ملی پست

 شرکت عصر داده: سرویس استعلام شرح نشانی بر اساس کد پستی از شرکت ملی پست ـ سرویس استعلام محل اقامت قانونی اشخاص حقیقی از سازمان ثبت‌احوال کشور

 شرکت ققنوس: سرویس استعلام کد اقتصادی از سازمان امور مالیاتی ـ سرویس استعلام رابطه بیمه‌پردازی از سازمان تأمین اجتماعی ـ سرویس استعلام مشخصات هویتی اشخاص حقوقی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ استعلام مدرک تحصیلی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 شهرداری کاشان: استعلام اطلاعات پایه رشته‌های تحصیلی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مصوبه شماره دو

بنا بر قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم شماره ۳۰۵۶۰ مورخ ۶/۶/۱۳۹۱ با موضوع معافیت پرداخت هرگونه عوارض و مالیات کارگران ایرانی اعزامی به خارج از کشور مقرر شد فراجا سرویس اصالت‌سنجی مالک گذرنامه (با ورودی کد ملی و شماره گذرنامه و تاریخ اعتبار و در خروجی بلی و خیر) به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه دهد.

مصوبه شماره سه

۱. بنا بر کنوانسیون بین‌المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی دریانوردان (STCW) جهت تائید خدمات دریایی دریانوردان مقرر شد:

 سازمان بنادر و دریانوردی سرویس استعلام صحت‌سنجی دریانورد را به فراجا ارائه دهد.

 فراجا پس از صحت سنجی دریانورد بودن سرویس استعلام تردد (ورودی کد ملی و تاریخ شروع و پایان خدمت دریایی و در خروجی بلی (به معنی صحت اطلاعات) و خیر (عدم صحت اطلاعات)) را به سازمان بنادر و دریانوردی ارائه دهد.

۲. وزارت صنعت، معدن و تجارت در اجرای ماده ۶ قانون مبازره با قاچاق کالا و ارز به منظور تجمیع داده‌ها و یکپارچه‌سازی اطلاعات مقرر شد:

 سرویس اعلامی جهت ثبت سفارش ایجاد و در اختیار سازمان بنادر و دریانوردی قرار گیرد.

 سرویس اختصاص شناسه یکتای ثبت قبض انبار به سازمان بنادر و دریانوردی ارائه شود.

۳. در راستای مدیریت صدور مجوز فعالیت به شرکت‌های کارگزاری دریایی و بندری و ارائه خدمات کار و اشتغال در مناطق ویژه بندری مقرر شد بیمه مرکزی سرویس‌های زیر را به سازمان بنادر و دریانوردی ارائه دهد:

 سرویس استعلام بیمه‌نامه در بانک اطلاعاتی بیمه کشور (با ورودی شماره بیمه‌نامه و شناسه ملی شرکت بیمه‌گر و کد ملی بیمه‌گذار و در خروجی تاریخ شروع و پایان بیمه و نام بیمه‌گر)

 سرویس استعلام بیمه‌نامه باربری (با ورودی کد یکتای بیمه‌نامه و شماره بیمه‌نامه و در خروجی تاریخ شروع، تاریخ پایان، وسیله حمل کالا، بسته‌بندی (پالت، کانتینر، فله و…) مبدا و مقصد، شماره ثبت سفارش، ارز بیمه‌نامه، ارزش کالا، اطلاعات کالا)

 سرویس استعلام بیمه شخص ثالت با استفاده از VIN

تبصره: سازمان بنادر و دریانوردی سرویس استعلام اطلاعات شناورها (با ورودی: پارامتر استعلام شناور (imo number) و شماره ثبت کشتی و در خروجی: نام شناور هم فارسی و هم انگلیسی، محل ثبت (port of registry)، شماره ثبت کشتی، علامت خطاب شناور (call sign)، ظرفیت ناخالص (gross tonnage)، نام مالک و آدرس مالک، کد ملی یا شناسه ملی مالک) را به بیمه مرکزی ارائه دهد.

مصوبه شماره چهار

در راستای الکترونیکی کردن فرایند‌ها و خدمات و استعلامات مورد نیاز سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری مقرر شد سازمان نظام پزشکی سرویس استعلام اطلاعات اعضای سازمان نظام پزشکی شامل پزشکان، دندان‌پزشکان، داروسازان، رشته‌های آزمایشگاهی، بینایی‌سنجی، تغذیه، شنوایی‌شناسی فیزیوتراپی، کاردرمانی، گفتاردرمانی، مامایی، ارتز و پروتز، کایروپراکتیک، (با ورودی: کد ملی و شماره نظام پزشکی و در خروجی: نام و نام خانوادگی، کد ملی، شماره نظام پزشکی، آخرین مدرک تحصیلی، تاریخ انقضا پروانه) ارائه دهد.

مصوبه شماره پنج

در راستای اجرای مواد ۲۳۱ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مقرر شد:

۱ ـ در یک سرویس اعلامی سازمان اداری و استخدامی کد ملی مربوط به کارکنان را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.

۲ ـ در سرویس استعلامی سازمان امور مالیاتی اطلاعات مربوط به حقوق و دستمزد، اطلاعات پرداخت‌کننده حقوق، اطلاعات هویتی حقوق‌بگیر/ بازنشستگی و اطلاعات درآمدی حقوق‌بگیر / بازنشسته‌گان را با اقلام پیوست از سازمان امور اداری و استخدامی دریافت کند.

مصوبه شماره شش

در راستای اجرای بند ۲ مصوبه شماره سه جلسه چهل و ششم کارگروه تعامل‌پذیری در خصوص توسعه و تکمیل پایگاه داده اعتباری مقرر شد:

۱ ـ فراجا سرویس استعلام نمره منفی و تخلفات رانندگی را به بانک مرکزی ارائه دهد.

۲ ـ گمرک سرویس بدهی گمرکی (با ورودی شناسه ملی / کد ملی و در خروجی خیر به معنی بدهی گمرکی ندارد و بلی به معنی بدهی گمرکی دارد و در صورت بلی بودن میزان بدهی) را به بانک مرکزی ارائه دهد.

۳ ـ گمرک سرویس استعلام اظهارنامه گمرکی (با ورودی شناسه /کد ملی یا شماره سریال اظهارنامه و خروجی ۴۷ قلم داده به پیوست ارائه می‌شود) را به بانک مرکزی ارائه دهد.

۴ ـ گمرک سرویس استعلام قاچاق کالا (با ورودی شناسه / کد ملی و در خروجی شناسه کالا (HS کد)، ارزش ریالی و تاریخ کشف) را به بانک مرکزی ارائه دهد.

۵ ـ گمرک سرویس استعلام متخلفین گمرکی (با ورودی شناسه / کد ملی و در خروجی بلی به معنی تخلف گمرکی دارد و خیر تخلف گمرکی ندارد) به بانک مرکزی ارائه دهد.

۶ ـ سازمان ثبت‌احوال سرویس اعضای خانوار (با ورودی: شماره ملی و تاریخ تولد یکی از اعضا و در خروجی: شماره ملی و نسبت اعضای خانوار (بنا بر تعریف آیین‌نامه اجرایی نحوه شناسایی خانوارهای ایرانی و اتباع خارجی) را به بانک مرکزی ارائه دهد.

۷ ـ سازمان ثبت‌احوال سرویس میزان جابجایی اشخاص (با ورودی: شماره ملی و تاریخ تولد و بازه زمانی و در خروجی: لیست تاریخ جابجایی‌ها) را به بانک مرکزی ارائه دهد.

۸ ـ بنیاد ملی نخبگان سرویس استعلام نخبگی (در ورودی: شماره ملی و در خروجی: رتبه نخبگی) را به بانک مرکزی ارائه دهد.

۹ ـ سازمان هدفمندی یارانه‌ها سرویس استعلام دریافت یارانه (با ورودی کد ملی و خروجی بلی (به معنی یارانه می‌گیرد) و خیر (به معنی یارانه نمی‌گیرد)) را به بانک مرکزی ارائه دهد.

مصوبه شماره هفت

در راستای اجرای تبصره ۳ ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم، ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، تبصره ۳ ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی نحوه ایجاد بستر یکپارچه ارائه خدمات مرتبط با اخذ مجوز ساخت و ساز در کل کشور و تسهیل فرایندهای مربوطه مقرر شد شهرداری تهران یک سرویس اعلامی اطلاعات پروانه و گواهی پایان‌کار (با اقلام داده: کد ملی، کد نوسازی، تاریخ تولد، تعداد واحد، زمان صدور پروانه، تاریخ شروع عملیات ساختمانی، کاربری، تاریخ گواهی پایان‌کار ساختمان، کد پستی اظهارشده در پروانه، اطلاعات ثبتی) به وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی ارائه دهد.

 

مصوبات دوازدهمین جلسه هیأت‌امنای موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23045-1403/02/19

شماره 3313/1/405/622 – ۱۴۰۳/۲/۱۷

مدیرمسئول محترم روزنامه رسمی کشور

با احترام در دوازدهمین جلسه هیأت‌امنای موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس که در تاریخ 1402/11/29 و با حضور اعضای محترم برگزار شد، مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس تعیین و انتخاب گردید که متن مصوبه برای درج و انتشار در روزنامه رسمی به شرح ذیل ارسال می‌گردد.

متن مصوبه:

۱ ـ برابر ماده ۱۰ و تبصره ۲ ماده ۷ اساسنامه موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس مصوب مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا حضرت امام خامنه‌ای مدظله‌العالی، و با پیشنهاد رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، سرتیپ دوم پاسدار نادر ادیبی به مدت ۳ سال به عنوان مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس انتخاب شد.

۲ ـ برابر بند ۲ مادۀ ۸ اساسنامۀ موزۀ ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، با پیشنهاد رئیس محترم بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، سرتیپ دوم محمدرضا فولادی رئیس محترم سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس ارتش به مدت ۳ سال به عنوان عضو علی‌البدل هیئت‌مدیره انتخاب شد.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و رئیس هیئت‌امنای موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس ـ سرلشکر پاسدار محمٌد باقری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

قوانین دهه سوم اردیبهشت ۱۴۰۳

قوانین منتشره از 1403/02/21 لغايت 1403/02/31 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   قانون تأمین‌مالی تولید و زیرساخت‌ها متن…
keyboard_arrow_up