سایر مصوبات دهه دوم مهر 99

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

سایر مصوبات

منتشره از تاریخ

1399/07/11 لغایت 1399/06/20

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

 

مصوبات جلسه چهاردهم شورای اجرایی فنّاوری اطلاعات کشور      

مصوبات جلسه پانزدهم شورای اجرایی فنّاوری اطلاعات کشور       

فهرست نهایی کالاها و اقدامات آسیب‌رسان به سلامت به جهت منع تبلیغات در سال ۱۳۹۹

مصوبه کمیته دائمی پدافند غیرعامل کشور در خصوص نظام آمادگی و رزمایش دستگاه‌های اجرایی در برابر تهدیدات

 

 

مصوبات جلسه چهاردهم شورای اجرایی فنّاوری اطلاعات کشور

منتشر در روزنامه شماره 22008-16/07/1399

شماره 1/111265 -۱۳۹۹/۷/۶

کلیه دستگاه‌های اجرایی

با استناد به ماده (۴) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فنّاوری اطلاعات، ماده (۵) اساسنامه شورای اجرایی فنّاوری اطلاعات و بند “۶” ماده (۳) آیین‌نامه داخلی شورا، و در راستای اجرای تکالیف بخش ارتباطات و فنّاوری اطلاعات قانون برنامه ششم توسعه و بهره‌گیری از خدمات دولت الکترونیکی در تسهیل فضای کسب‌وکار و ورود به بازار، کاهش زمان و افزایش سرعت ارائه خدمات و جهش تولید، مصوبه جلسه چهاردهم شورای اجرایی فنّاوری اطلاعات برگزارشده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ که طی نامه شماره ۷۲۹۴۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ به تأیید رئیس محترم جمهور رسیده است، شامل یک مقدمه هشت ماده و سه تبصره به شرح پیوست ابلاغ می‌شود.

شایان‌ذکر است؛ اصل مستندات مصوبه در دبیرخانه شورای اجرایی فنّاوری اطلاعات نگهداری می‌شود.

محمدجواد آذری‌‌جهرمی ـ وزیر ارتباطات و فنّاوری اطلاعات

 

مصوبات جلسه چهاردهم شورای اجرایی فنّاوری اطلاعات کشور

مقدمه

شورای اجرایی فنّاوری اطلاعات در چهاردهمین جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۶، در راستای سیاست‌های کلی نظام و قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و در سال جهش تولید، به‌منظور بهره‌گیری از خدمات دولت الکترونیکی در تسهیل فضای کسب‌وکار، تسهیل فرآیندهای ورود به بازار کسب‌وکارها و کاهش زمان دسترسی به مجوزها، کاهش مراجعات حضوری و افزایش سرعت ارائه خدمات دستگاه‌های اجرایی برای دسترسی مناسب مردم به این خدمات با فراهم آمدن زیرساخت‌های توسعه دولت الکترونیکی در خدمت اقتصاد هوشمند و جهش تولید، مواد زیر را تصویب نمود.

ماده ۱ـ باهدف تسهیل فرایند اخذ مجوزهای صنفی مشمول قانون نظام صنفی و کاهش زمان اخذ مجوز به حداکثر یک هفته مقرر شد موارد ذیل حداکثر ظرف مدت یک ماه انجام گیرد؛

۱ـ استعلام الکترونیکی تأییدیه اماکن از طریق پنجره واحد صدور مجوزها (G ۴ B) برای کلیه مجوزهای صنفی صورت گیرد. پاسخ استعلام‌های الکترونیکی برای اکثر رسته‌های شغلی به‌طور متوسط ظرف ۳ روز کاری و برای رسته‌های شغلی دارای دستورالعمل الزامات محیطی حداکثر در ۱۵ روز توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به پنجره واحد ارائه شود و برابر مقررات در صورت عدم اعلام‌نظر الکترونیکی در مهلت مقرر به‌منزله تأیید و ادامه فرآیند صدور مجوز خواهد بود.

۲ـ استعلام الکترونیکی گواهی بهداشت فردی و محیط کار توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای واحدهای صنفی مشمول اخذ گواهینامه بهداشت فردی و محیط کار (موضوع ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی آشامیدنی و بهداشتی) از طریق پنجره واحد صدور مجوزها به‌صورت برخط ارائه شود.

۳ـ سرویس استعلام نشانی مکان‌محور برای مجوزهای کسب‌وکار توسط شرکت پست جمهوری اسلامی ایران به سامانه صدور مجوزها در مرکز ملی تبادل اطلاعات به‌صورت برخط برقرار شود.

۴ـ استعلام الکترونیکی گواهی پروانه تخصصی و فنی (موضوع ماده ۱۳ قانون نظام صنفی) توسط سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای ایجاد و دسترسی به این سرویس برای پنجره واحد مجوزها در مرکز ملی تبادل اطلاعات به‌صورت برخط برقرار شود.

ماده ۲ـ به‌منظور تسهیل فرایند ثبت و اخذ مجوز فعالیت اشخاص حقوقی با هماهنگی انجام‌شده در کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی و همکاری قوه‌قضائیه و سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور مقرر شد اقدامات ذیل ظرف سه ماه انجام گیرد:

۱ـ در راستای ارائه خدمات باکیفیت به متقاضیان ثبت اشخاص حقوقی توسط سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور، توسعه ارائه خدمات ثبت شرکت در دفاتر اسناد رسمی در سطح کشور و نیز امکان ثبت درخواست و ارسال مدارک و مستندات توسط متقاضیان به‌صورت الکترونیکی و غیرحضوری فراهم شود.

۲ـ سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور با ارتقا و بهبود سامانه‌های ثبت شرکت‌ها، پذیرش اسناد الکترونیکی معتبر در ارائه مدارک توسط اشخاص متقاضی ثبت اشخاص حقوقی یا استعلامات ارائه‌شده توسط دستگاه‌های اجرایی در سامانه ثبت شرکت‌ها و مؤسسات تجاری و غیرتجاری را فراهم نماید.

۳ـ وزارت ارشاد با همکاری سازمان ثبت‌اسناد و املاک روش و نحوه تبادل اطلاعات برای ثبت مؤسسات فرهنگی را برای تصویب ظرف مدت ۱۵ روز تقویمی به کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی ارائه نمایند و کارگروه موظف است در اولین جلسه نسبت به اتخاذ تصمیم در این خصوص به‌منظور حذف تبادل کاغذی و انجام غیرالکترونیکی اقدام نماید.

تبصره ـ کلیه مراجع احراز صلاحیت فنی مربوط به فرآیند ثبت اشخاص حقوقی به تشخیص هیئت مقررات‌زدایی مکلف‌اند استعلامات مربوطه را الکترونیکی و مطابق این بند عمل نمایند.

ماده ۳ـ به‌منظور شفاف‌سازی و تسهیل فرآیند اخذ مجوزهای تأسیس، تولید و بهره‌برداری مقرر شد اقدامات ذیل انجام گیرد:

۱ـ با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی (هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل فضای کسب‌وکار) مجوزهای مربوط به تأسیس، تولید و بهره‌برداری حداکثر ظرف دو ماه در پنجره واحد صدور مجوزها بارگذاری شود.

۲ـ اخذ برخط استعلامات هویتی و پایه موردنیاز برای اخذ مجوز بر اساس فهرست مصوبه جلسه ۵۴ شورای‌عالی فضای مجازی، ظرف حداکثر دو ماه به‌صورت الکترونیکی انجام گیرد.

۳ـ ارائه برخط کلیه استعلامات مربوط به حریم‌های محل احداث از قبیل آب، برق، گاز، خطوط لوله نفت یا گاز، مخابرات و فیبر نوری، محیط‌زیست و میراث فرهنگی به‌صورت یکپارچه و از درگاه پنجره واحد صدور مجوزها به‌صورت الکترونیکی و با مهلت زمانی حداکثر دوماهه انجام گیرد.

۴ـ کلیه اطلاعات مکان‌محور مربوط به تأمین منابع موردنیاز تولید و احداث برای مکان‌های که مانعی برای مجوز تأسیس و سایر مجوزهای مربوطه به‌طور هم‌زمان ندارد ظرف مدت حداکثر دو ماه از طریق سامانه Data.gov.ir در دسترس عموم قرارگرفته و برای آن مکان‌هایی که به جهت محدودیت منابع نیازمند بررسی کارشناسی است ضمن اعلام ظرفیت‌ها و محدودیت‌های مجاز، خدمت استعلام به‌طور شفاف، قطعی و با اعلام زمان دقیق بررسی به متقاضی و حداکثر با مهلت یک‌ماهه انجام گیرد.

ماده ۴ـ به‌منظور شفاف‌سازی و تسهیل فضای کسب‌وکارها و کاهش مراجعات و جلوگیری از ارائه تکراری اطلاعات به سازمان‌های بیمه تأمین اجتماعی و امور مالیاتی کشور مقرر شد:

۱ـ پنجره واحد و پایگاه داده مشترک اخذ اطلاعات کارفرمایی توسط سازمان تأمین اجتماعی با همکاری سازمان امور مالیاتی ایجاد و حداکثر ظرف مدت یک ماه به بهره‌برداری برسد.

۲ـ با بهره‌برداری از این پنجره واحد و پایگاه داده مشترک کلیه مؤدیان مالیاتی مشمول و همچنین دارندگان کد کارگاهی در سازمان تأمین اجتماعی برای ارائه اطلاعات مربوط به فهرست بیمه کارکنان خود و اطلاعات مالیاتی عملکرد مربوط به این پایگاه را فقط در این پنجره واحد بارگذاری نمایند.

۳ـ دریافت اقلام اطلاعاتی این پایگاه داده مشترک توسط هر یک از سازمان‌های امور مالیاتی و تأمین اجتماعی خارج از این پنجره واحد ممنوع می‌باشد.

۴ـ ارائه خدمات سازمان تأمین اجتماعی و تخصیص کد کارگاه برای چند فعالیت (حوزه فضای مجازی) با یک کد پستی و نیز در نشانی محل اقامت قانونی اشخاص مجاز و بلامانع است.

ماده ۵ ـ کلیه تبادل اطلاعات بین دستگاهی، اقلام داده‌ای و روش تبادل اطلاعات و حداکثر مهلت زمانی برقراری استعلام‌های موضوع این مصوبه حسب مورد به تأیید کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی می‌رسد؛ و از زمان برقراری این استعلام اخذ هرگونه مدارک فیزیکی یا انجام استعلام به روش غیر مصوب کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی توسط دستگاه‌های اجرایی ممنوع است.

ماده ۶ ـ مقرر شد نیروی انتظامی با همکاری دبیرخانه شورا کلیه استعلام‌هایی که برای صدور مجوزهای کسب‌وکار و خدمات دستگاه‌های اجرایی موردنیاز است احصاء و با هماهنگی دبیرخانه شورا در مرکز ملی تبادل اطلاعات حداکثر تا آذرماه ۱۳۹۹ دایر نماید. فرآیند دسترسی به این خدمات الکترونیکی با درخواست دستگاه متقاضی به نیروی انتظامی و تصویب در کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی است.

تبصره ـ به‌منظور فراهم شدن زیرساخت‌های لازم برای ارائه خدمات مورد انتظار مقرر گردید اعتبارات موردنیاز در چارچوب قانون بودجه سال۱۳۹۹ کل کشور با همکاری دبیرخانه شورا و سازمان برنامه‌وبودجه تأمین شود.

ماده ۷ـ مقرر گردید وزارت امور اقتصادی و دارایی (هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل فضای کسب‌وکار) با همکاری سازمان اداری و استخدامی برای مجوزهای پرکاربرد کلیه استعلامات موردنیاز را احصاء و بررسی کرده و تا حد ممکن فرآیندها ساده و کوتاه شده و حسب مورد استعلامات غیرضروری حذف یا با تصویب کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی در قالب داده‌های باز (Open API و Open Data) الکترونیکی برخط، در دسترس همه متقاضیان قرار گیرد.

تبصره ـ به‌منظور فراهم شدن زیرساخت‌های لازم برای ارائه خدمات مورد انتظار مقرر گردید اعتبارات موردنیاز در چارچوب قانون بودجه سال۱۳۹۹ کل کشور با همکاری دبیرخانه شورا و سازمان برنامه‌وبودجه تأمین شود.

ماده ۸ ـ در صورتی که اجرای هریک از موارد فوق نیازمند اصلاح قوانین یا مقرراتی است لازم است مطابق با ماده ۴ مصوبه جلسه سیزدهم شورای اجرایی فنّاوری اطلاعات ـ برگزارشده در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱ـ موارد اصلاحی توسط دستگاه مربوطه ظرف ۱۵ روز از ابلاغ این مصوبه به دبیرخانه شورای اجرایی و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ارائه شود.

 

 

مصوبات جلسه پانزدهم شورای اجرایی فنّاوری اطلاعات کشور

منتشر در روزنامه شماره 22008-16/07/1399

شماره 1/111266-۱۳۹۹/۷/۶

کلیه دستگاه‌های اجرایی

با استناد به ماده (۴) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فنّاوری اطلاعات، ماده (۵) اساسنامه شورای اجرایی فنّاوری اطلاعات و بند “۶” ماده (۳) آیین‌نامه داخلی شورا، و در راستای اجرای تکالیف بخش ارتباطات و فنّاوری اطلاعات قانون برنامه ششم توسعه و کاهش مراجعات حضوری مردم، تسهیل فرآیندهای دریافت الکترونیکی و غیرحضوری خدمات و استقرار کامل دولت الکترونیکی، مصوبه جلسه پانزدهم شورای اجرایی فنّاوری اطلاعات برگزارشده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ که طی نامه شماره ۷۳۶۴۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ به تأیید رئیس محترم جمهور رسیده است، شامل یک مقدمه هفت ماده و سه تبصره و دو ضمیمه به شرح پیوست ابلاغ می‌شود.

شایان‌ذکر است؛ اصل مستندات مصوبه در دبیرخانه شورای اجرایی فنّاوری اطلاعات نگهداری می‌شود.

محمدجواد آذری‌‌جهرمی ـ وزیر ارتباطات و فنّاوری اطلاعات

 

مصوبات جلسه پانزدهم شورای اجرایی فنّاوری اطلاعات کشور

مقدمه

پانزدهمین جلسه شورای اجرایی فنّاوری اطلاعات در مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ تشکیل و در راستای سیاست‌های کلی نظام و قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و به‌منظور کاهش مراجعات حضوری مردم، تسهیل فرآیندهای دریافت الکترونیکی و غیرحضوری خدمات و استقرار کامل دولت الکترونیکی در دستگاه‌های اجرایی مواد زیر را تصویب نمود.

ماده ۱ـ مقرر شد بانک مرکزی در تمامی خدمات بانکی، بهره‌گیری از اسناد الکترونیکی معتبر، استعلامات هویتی، مکان اقامت قانونی و سایر خدمات الکترونیکی ایجادشده در مرکز ملی تبادل اطلاعات را طی بخشنامه‌ای به کلیه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری ابلاغ نماید تا حذف مراجعات غیرضروری و ارائه خدمات الکترونیکی غیرحضوری با پذیرش این استعلامات الکترونیکی و عدم اخذ مستندات کاغذی اجرایی شود.

ماده ۲ـ با رویکرد حذف مراجعات تکراری و تحقق هدف یکپارچه‌سازی قرائت کنتورهای آب، برق و گاز و یکسان‌سازی نشانی مکان‌محور واحدهای ساختمانی مقرر شد:

۱ـ پایلوت اجرایی طرح در استان قم با محوریت وزارت نیرو و همکاری شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی پست و در استان اردبیل با محوریت وزارت نفت (شرکت ملی گاز ایران) و همکاری وزارت نیرو و شرکت ملی پست انجام و پوشش سراسری طرح حداکثر تا پایان سال در کلیه استان‌های کشور انجام گیرد.

۲ـ شرکت ملی پست ضمن مشارکت با وزارت نیرو و وزارت نفت (شرکت ملی گاز ایران) در اجرای یکپارچه‌سازی قرائت کنتورها، کد پستی و شرح نشانی هر یک از مشترکین را تصحیح و نسبت به مکان‌محور نمودن کدهای پستی (GNAF) هر انشعاب اقدام نماید.

۳ـ وزارت نیرو، وزارت نفت و وزارت ارتباطات مکلف‌اند قبوض الکترونیکی خدمات آب، برق، گاز، خطوط ارتباطی را به کارپوشه ملی ایرانیان ارسال نماید. ارسال از طریق کارپوشه مانع ارائه از سایر روش‌های موجود مشروط به عدم ایجاد هزینه برای دولت و مشترکین، نخواهد بود.

تبصره ـ وزارت نیرو و وزارت نفت سازوکار تشویقی برای خود اظهاری اطلاعات کنتورهای آب و برق و گاز را برای مشترکین با رعایت قوانین و مقررات مربوط ایجاد نمایند.

ماده ۳ـ ضوابط فنی و اصول حاکم بر نسخه‌نویسی الکترونیکی و نسخه‌پیچی الکترونیکی به شرح ذیل به تصویب رسید.

۱ـ ارائه خدمات الکترونیکی استحقاق سنجی پوشش بیمه‌ای مطابق با بند چ ماده ۷۰ قانون برنامه ششم توسعه از پایگاه اطلاعات یکپارچه بیمه‌شدگان درمان کشور به‌صورت برخط ۷*۲۴ در سراسر کشور با احراز هویت شماره ملی یا کارت هوشمند ملی انجام پذیرد. سازوکار اجرایی ارائه خدمات مذکور توسط متولی پایگاه تدوین شود.

۲ـ کلیه داده‌های پایه حوزه سلامت و به‌روزرسانی تغییرات آن توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و نهادهای بیمه‌گر به‌صورت برخط در اختیار مراکز ارائه‌دهنده خدمات سلامت و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات نرم‌افزاری و سامانه‌های مربوطه قرار گیرد.

۳ـ هر تراکنش نسخه‌نویسی الکترونیکی، نسخه‌پیچی الکترونیکی و رسیدگی الکترونیکی به اسناد پزشکی در کمترین زمان عملیاتی در پرونده الکترونیکی سلامت درج شود.

۴ـ امکان دسترسی پزشکان و مراکز سلامت به اطلاعات پرونده با رعایت حریم خصوصی فراهم شود.

۵ ـ نسخه الکترونیکی (و نسخه‌پیچی) در کلیه مراکز خدمات سلامت با مشارکت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، سازمان بیمه سلامت ایران، سازمان تأمین اجتماعی و سایر بیمه‌گرهای پایه و سازمان نظام پزشکی و مشارکت کلیه ارائه‌دهندگان خدمات نرم‌افزاری بخش خصوصی حوزه سلامت حداکثر تا ۱۳۹۹/۹/۹ به بهره‌برداری برسد.

۶ ـ کلیه سامانه‌های به‌کارگیری شده برای ارائه خدمات سلامت در مراکز سلامت و ارائه‌دهندگان خدمات الکترونیکی سلامت و خدمات جانبی و خدمات مراقبتی و خود مراقبتی باید بر اساس قواعد و استانداردهای مصوب کارگروه خدمات الکترونیکی سلامت (موضوع مصوبه جلسه دوازدهم شورای اجرایی فنّاوری اطلاعات) منطبق شده و به تأیید آزمایشگاه‌های معتبر برسند.

۷ـ آزمایشگاه‌های معتبر، مورد تأیید کارگروه که فهرست آن توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی انتشار عمومی می‌یابد موظف‌اند ارزیابی و تأیید سامانه‌های حوزه سلامت را بر اساس مصوبات کارگروه انجام داده و گواهی انطباق صادر نمایند.

تبصره ـ کارگروه خدمات الکترونیکی سلامت (موضوع مصوبه جلسه دوازدهم شورای اجرایی فنّاوری اطلاعات) موظف است برنامه اجرایی این مصوبه را تا آخر مهرماه ۱۳۹۹ تعیین و اعلام نماید

ماده ۴ـ سازمان تأمین اجتماعی موظف است به‌منظور ارائه خدمات الکترونیکی غیرحضوری به بیمه‌شدگان و کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی ضمن ارائه الکترونیکی خدمات ذیل، فرآیندها را به‌گونه‌ای اصلاح نماید که نیازی به مراجعه مردم و ذینفعان به شعب و کارگزاری‌های تأمین اجتماعی نباشد. پذیرش اسناد الکترونیکی ذیل برای کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه الزامی است.

۱ـ ارائه سابقه بیمه الکترونیکی (با امضاء الکترونیکی) به بیمه‌شدگان و کارفرمایان حداکثر تا هفته اول مهرماه۱۳۹۹.

۲ـ ارائه مفاصاحساب قراردادها به کارفرمایان و دستگاه‌های اجرایی به‌صورت سند الکترونیکی معتبر حداکثر تا آخر آبان ماه ۱۳۹۹

۳ ـ ایجاد فرایند الکترونیکی برقراری بیمه بیکاری برای متقاضیان به‌صورت غیرحضوری تا پایان آبان ماه ۱۳۹۹

ماده ۵ ـ به‌منظور جلوگیری از جعل مدارک و حذف استعلامات کاغذی در خصوص گواهی اشتغال به تحصیل و اصالت مدارک تحصیلی آموزش عالی و هم‌طراز، معماری پایگاه مدارک تحصیلی (پیوست یک) به تأیید رسید و مقرر شد:

۱. وزارت علوم تحقیقات و فنّاوری به‌عنوان تجمیع‌کننده پایگاه‌های مدارک تحصیلی کلیه مؤسسات آموزش عالی کشور و مدارک هم‌طراز موظف است:

۱ـ۱ـ سرویس‌های الکترونیکی اصالت‌سنجی از پایگاه مدارک تحصیلی ظرف یک ماه در مرکز ملی تبادل اطلاعات پیاده‌سازی شود.

۱ـ۲ـ درگاه واحد درخواست و ارائه گواهی مدرک تحصیلی برای ارائه خدمات به فارغ‌التحصیلان را حداکثر تا هفته اول مهرماه ۱۳۹۹ ایجاد و مستقر نماید؛ به‌نحوی‌که اشخاص حقیقی با دریافت کد شناسه اصالت‌سنجی مدرک تحصیلی از درگاه مذکور و ارائه به اشخاص حقوقی (دولتی یا غیردولتی)، امکان استعلام اصالت‌سنجی مدارک تحصیلی فراهم شود.

تبصره ـ از تاریخ بهره‌برداری در مرکز ملی تبادل اطلاعات و انجام استعلامات الکترونیکی این بند، دریافت کپی مدارک تحصیلی و انجام غیرالکترونیکی و فیزیکی صحت سنجی مدارک تحصیلی ممنوع است.

۲. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی و سایر ارائه‌دهندگان مدارک تحصیلی موظف‌اند برای ایجاد و بهره‌برداری از پایگاه مدارک تحصیلی همکاری لازم را انجام داده و از طریق درگاه واحد درخواست گواهی مدرک تحصیلی به فارغ‌التحصیلان خود ارائه خدمت نمایند.

۳. سازمان سنجش آموزش کشور موظف است:

۳ـ۱ـ با استفاده از سرویس‌های مرکز ملی تبادل اطلاعات برای ارائه خدمات برگزاری آزمون‌های مختلف، نسبت به احراز هویت، تأیید مدرک تحصیلی و مدارک تحصیلات تکمیلی و وضعیت نظام‌وظیفه از پایگاه‌های ذی‌ربط اقدام نماید.

۳ـ۲ـ نتایج آزمون‌های برگزارشده و اقلام اطلاعات پذیرفته‌شدگان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی را به‌صورت الکترونیکی از طریق پایگاه مدارک تحصیلی ارائه نماید. اقلام اطلاعاتی پذیرفته‌شدگان مطابق با مدل معماری پایگاه مدارک تحصیلی (پیوست یک) توسط مراجع ذی‌ربط به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی تحت پوشش خود برای ثبت‌نام دانشجویان جدیدالورود ارسال می‌شود.

ماده ۶ ـ به‌منظور پیش‌گیری از جعل و حذف مراجعات غیرضرور در تأییدیه ارزش تحصیلی و گواهی اشتغال به تحصیل دانش آموزان مقرر شد:

۱ـ کلیه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشگاه‌ها و پژوهشکده‌ها و دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند در خصوص صحت سنجی مدرک تحصیلی دیپلم اشخاص بر اساس مدل معماری (پیوست دو) در مرکز ملی تبادل اطلاعات نسبت به استعلام اصالت‌سنجی مدرک دیپلم اقدام نمایند و انجام هرگونه استعلام غیرالکترونیکی و کاغذی ممنوع است.

۲ـ وزارت آموزش‌وپرورش موظف است نسبت به ایجاد و برقراری سرویس استعلامی سوابق تحصیلی دانش آموزان ظرف مدت حداکثر یک ماه اقدام نماید. کلیه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشگاه‌ها و پژوهشکده‌ها و دستگاه‌های اجرایی در صورت نیاز، سوابق تحصیلی دانش‌آموزان (همانند ریزنمرات) را بر اساس سرویس فوق دریافت نمایند. انجام هرگونه استعلام غیرالکترونیکی و کاغذی از زمان ایجاد این سرویس یا الزام دانشجویان به ارائه تأییدیه تحصیلی یا رسید آن ممنوع است.

ماده ۷ـ

الف ـ به‌منظور تسریع در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مقر شد:

۱. در اجرای ماده (۳) این قانون، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است حداکثر تا ۱۳۹۹/۹/۹ سامانه مؤدیان را راه‌اندازی و امکان ثبت‌نام مؤدیان در سامانه و صدور صورتحساب الکترونیکی را از طریق سامانه مزبور فراهم نماید.

۲. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تمهیدات و زیرساخت‌های لازم را برای انتقال و ارسال داده¬ها و اطلاعات صورتحساب‌های الکترونیکی صادرشده در زمان رویداد مالی و اقتصادی کلیه بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای کسبی دارای پایانه‌های فروشگاهی موضوع‌بند ب ماده (۱) این قانون را تا ۱۳۹۹/۹/۹ فراهم نماید.

۳. بانک مرکزی تمهیدات و زیرساخت‌های لازم برای اخذ علی‌الحساب مالیات بر ارزش‌افزوده را در هنگام پرداخت الکترونیکی کلیه بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای کسبی، (بر اساس فهرست موارد اعلامی و موردنظر سازمان امور مالیاتی که به‌صورت دوره‌ای یا مستمر به بانک مرکزی اعلام شود) تا ۱۳۹۹/۹/۹ فراهم نماید.

۴. بانک مرکزی با همکاری سازمان امور مالیاتی در گام اول درگاه‌های پرداخت و پایانه‌های فروشگاهی را با داده‌های هویت دارندگان و اطلاعات نوع کاربری و صنف با اطلاعات پرونده مالیاتی مطابقت داده و در گام دوم برای آن دسته از ابزارهای پرداخت که تطبیق و تناظر با اطلاعات پرونده مالیاتی وجود ندارد در کارگروهی با مشارکت بانک مرکزی، سازمان مالیاتی، سازمان فنّاوری اطلاعات و وزارت صنعت، معدن، تجارت (حوزه اصناف) دستورالعمل شناسایی و چگونگی رفع آن ظرف یک ماه تدوین و به تصویب برسد.

ب ـ سازمان امور مالیاتی موظف است نسبت به ساده‌سازی کار برگ‌های اظهارنامه‌های مالیاتی با استفاده از سرویس‌های برخط ایجادشده در مرکز ملی تبادل اطلاعات برای تولید و تکمیل اظهارنامه برآوردی و همچنین اظهارنامه الکترونیکی تسلیمی مؤدیان اقدام نماید.

 

 

فهرست نهایی کالاها و اقدامات آسیب‌رسان به سلامت به جهت منع تبلیغات در سال ۱۳۹۹

منتشر در روزنامه شماره 22008-16/07/1399

شماره 305/5382د-۱۳۹۹/۴/۲۲

جناب آقای افشاری

سرپرست محترم اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات

پیرو نامه شماره 100/437 مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۷ مقام محترم وزارت و در راستای اجرای ماده ۴۸ قانون الحاق برخی از مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و بند ج ماده ۷ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، خواهشمند است دستور فرمایید فهرست کالاها و خدمات آسیب‌رسان سال ۱۳۹۹ از طریق نشر در روزنامه رسمی، اعلام عمومی‌گردد.

مدیرکل دفتر مدیریت بیماری‌های غیرواگیر ـ دکتر افشین استوار

 

شماره 107/1235-۱۳۹۹/۷/۵

جناب آقای اکبرپور

مدیرعامل محترم و رئیس هیئت‌مدیره روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

به پیوست تصویر نامه شماره 305/5382د مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۲ مدیرکل دفتر مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت متبوع منضم به فهرست کالاها و خدمات آسیب‌رسان سال ۱۳۹۹ تنظیمی در راستای اجرای ماده ۴۸ قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و بند ج ماده ۷ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، جهت نشر در روزنامه رسمی ایفاد می‌گردد.

 

سایر مصوبات دهه دوم مهر 99

 

سایر مصوبات دهه دوم مهر 99

 

سرپرست اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات ـ جواد افشاری

 

 

مصوبه کمیته دائمی پدافند غیرعامل کشور در خصوص نظام آمادگی و رزمایش دستگاه‌های اجرایی در برابر تهدیدات

منتشر در روزنامه شماره 22008-16/07/1399

شماره 16011/1/2089-۱۳۹۹/۷/۵

جناب آقای دکتر مجید اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

به پیوست مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۵ کمیته دائمی پدافند غیرعامل کشور با عنوان ـ نظام آمادگی و رزمایش دستگاه‌های اجرایی در برابر تهدیدات ـ ارسال می‌گردد؛ خواهشمند است دستور فرمایید مراتب انتشار مصوبه مذکور در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران اقدام و از نتیجه این دبیرخانه را مطلع فرمایند.

دبیر کمیته دائمی و رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور

 

سرتیپ پاسدار دکتر غلامرضا جلالی

شماره 160/1/2088 -۱۳۹۹/۷/۵

بسم‌الله الرحمن الرحیم

«…در دفاع، ملّت ما یکپارچگی کامل دارد و هیچ‌چیز دیگری تأثیر نمی‌گذارد، این یک و جمهوری اسلامی خود را آماده نگه می‌دارد و آمادگی خود را حفظ می‌کند این هم نکته دوم، همه دستگاه‌های جمهوری اسلامی از وزارت دفاع، سازمان‌های ارتش و سپاه و دیگر دستگاه‌های مختلف باید این را به‌عنوان یک دستورالعمل بشناسند و آمادگی‌ها را روز به روز افزایش دهند.»

مقام معظّم رهبری و فرماندهی کل قوا (مدظلّه‌العالی) در دیدار با فرماندهان و مسئولین ارتش جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۴/۱/۳۰

«لازم است اقدام‌های مؤثر در حوزه پدافند غیرعامل با کار بسیجی صورت گیرد و از مصونیت کشور و آمادگی لازم دفاعی در برابر دشمن اطمینان حاصل شود.»

حکم مقام معظم رهبری در انتصاب رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور ـ ۶/۲۴/ ۱۳۹۴

 

وزیر محترم کشور

وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح

معاون محترم رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور

رئیس محترم کمیسیون امنیت ملّی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی

سردار معاون محترم هماهنگ‌کننده ستاد کل نیروهای مسلّح

سردار رئیس محترم سازمان پدافند غیرعامل کشور

چهل‌ و پنجمین جلسه کمیته‌ دائمی (شورای‌عالی) پدافند غیرعامل کشور به استناد ماده ۸ اساسنامه سازمان پدافند غیرعامل‌ کشور مصوّب مقام معظّم رهبری و فرماندهی کل قوا (مدظله‌العالی) در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ تشکیل و نظام آمادگی و رزمایش دستگاه‌های اجرایی در برابر تهدیدات موضوع ماده نه اساسنامه، پیشنهادی آن سازمان را بررسی و به شرح زیر تصویب نمود:

 

نظام آمادگی و رزمایش دستگاه‌های اجرایی در برابر تهدیدات

مقدمه

با توجه به مجموعه تهدیداتی که کشور را احاطه نموده و دامنه آن متناسب با تغییر ماهیت جنگ‌ها از مستقیم به نیابتی در حال افزایش است، لزوم افزایش آمادگی و پایداری ملی و دفاع همه‌جانبه در برابر تهدیدات دشمن بیش‌ازپیش نمایان می‌گردد؛ درک چنین شرایطی نیازمند آن است که افراد کلیدی هر دستگاه یا سازمان از نظر ذهنی بتوانند به واقعیت پیامدهای ناشی از تهدیدات، نزدیک شده و با تحلیل و ارزیابی شرایط حاکم بر صحنه، ضمن اتخاذ تصمیمات لازم و به موقع از اجرایی شدن آن اطمینان حاصل نمایند.

به‌منظور ارزیابی میزان اثربخشی و کارایی برنامه آمادگی، پاسخ و مقابله دستگاه اجرایی و جامعه در شرایط جنگ، ضروری است با برنامه‌ریزی، آموزش، تمرین و برگزاری رزمایش‌های تخصّصی با بهره‌گیری از تجربیات داخلی و خارجی این سطح آمادگی‌ها را ارتقاء داده و سطح آسیب‌پذیری کشور را به حداقل رساند؛ از این‌رو اجرای رزمایش‌های پدافند غیرعامل با بهره‌گیری از استانداردها، آموزش و ابتکارات تخصّصی و مدیریتی و تجارب حاصله از رزمایش‌های گذشته می‌تواند باعث افزایش توانمندی، آمادگی و مقابله هوشمندانه کشور در برابر انواع تهدیدات گردد.

در این نظام‌نامه با هدف ارتقاء سطح آمادگی و قدرت پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی کشور در شرایط بحرانی، ایجاد درک مشترک برای مسئولین از وضعیت‌های غیرعادی، افزایش سرعت عمل و قدرت پاسخگویی به حوادث و سوانح و تمرین مدیریت و فرماندهی شرایط اضطراری مورد انتظار است.

ماده ۱ـ تعاریف و اختصارات

۱) سازمان: سازمان پدافند غیرعامل کشور

۲) کمیته دائمی: کمیته دائمی (شورای‌عالی) پدافند غیرعامل کشور

۳) آمادگی: مجموعه تدابیر و اقداماتی است که ظرفیت جامعه، زیرساخت و دستگاه‌های اجرایی مسئول را برای پاسخ مؤثر به حوادث و سوانح ناشی از تهدیدات سایبری، شیمیایی، زیستی، پرتوی و نظامی افزایش می‌دهد به‌طوری‌که خسارات انسانی و مادی ناشی از آن را به حداقل می‌رساند.

۴) رزمایش: تمرین میدانی (با به‌کارگیری تجهیزات) یا ستادی (دورمیزی) است که بر اساس سناریوهای احتمالی شبیه‌سازی و با روش‌های ‌گوناگون اجرا می‌گردد و باعث کشف آسیب‌پذیری و ارتقاء آمادگی‌های دستگاهی و انفرادی و ارزیابی کارایی اقدامات برای مقابله با تهدیدات می‌شود.

۵) سطوح رزمایش

۵ ـ۱ـ رزمایش فراملی: رزمایشی که به‌صورت مشترک بین دو یا چند کشور بر اساس توافق‌نامه‌ها یا پیمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای برای ارزیابی آمادگی و مهارت‌های راهبردی و ارتقاء هماهنگی با دیگر کشورها انجام می‌شود.

۵ ـ۲ـ رزمایش ملی: سطحی از رزمایش است که برای ارزیابی و ارتقاء سطح آمادگی و مهارت‌های راهبردی و عملیاتی بین چندین دستگاه و چند استان در موضوعات مشترک برای مقابله با حوادث و تهدیدات اجرا می‌گردد.

۵ ـ۳ـ رزمایش منطقه‌ای: سطحی از رزمایش است که برای ارزیابی و ارتقاء سطح آمادگی و مهارت‌های راهبردی، عملیاتی و تاکتیکی در حداکثر ۵ استان در موضوعات مشترک برای مقابله با حوادث و تهدیدات اجرا می‌گردد.

۵ ـ۴ـ رزمایش استانی: سطحی از رزمایش است که برای ارزیابی و ارتقاء سطح آمادگی و مهارت‌های راهبردی، عملیاتی و تاکتیکی در یک استان در موضوعات مختلف برای مقابله با حوادث و تهدیدات اجرا می‌گردد.

۵ ـ ۵ ـ رزمایش محلی: سطحی از رزمایش است که برای ارزیابی و ارتقاء سطح آمادگی و مهارت‌های عملیاتی و تاکتیکی یک شهرستان در موضوعات مختلف برای مقابله با حوادث و تهدیدات اجرا می‌گردد.

۵ ـ۶ ـ رزمایش دستگاهی: سطحی از رزمایش است که برای ارزیابی و ارتقاء سطح آمادگی و مهارت‌های راهبردی و عملیاتی در یک دستگاه برای مقابله با حوادث و تهدیدات اجرا می‌گردد.

۶) انواع رزمایش

۶ ـ۱ـ رزمایش‌ ستادی (دورمیزی): در این رزمایش، هریک از شرکت‌کنندگان در محیط ستادی و بدون استفاده از تجهیزات، کارکردهای مربوط به نقش خود را در شرایط اضطراری با فرض وقوع حادثه و یا تهدید تمرین کرده و به مدیر رزمایش پاسخ می‌دهند.

۶ ـ۲ـ رزمایش‌ شبیه‌سازی (بازی جنگ): نوعی از رزمایش و تمرین است که با استفاده از تجهیزات، نرم‌افزارها یا جعبه شنی برنامه رزمایش واحدها و اقدامات و مراحل و تاکتیک‌ها و اقدامات خودی و دشمن بررسی و تمرین می‌شود.

۶ ـ۳ـ رزمایش‌ میدانی: رزمایشی که برای بررسی مهارت‌های میدانی افراد و ارزیابی میزان آمادگی سازمانی و تجهیزاتی و هماهنگی و همکاری بین‌بخشی در صحنه عملیات انجام می‌شود، در این رزمایش، نیروها وارد تمرینی می‌شوند که شبیه حادثه واقعی است.

۶ ـ۴ـ رزمایش کنترل‌شده: نوعی از رزمایش است که وظایف، نقش‌ها و اقدامات از قبل طراحی و بر اساس زمان‌بندی و تنظیم اجرا می‌گردد و تغییر در برنامه یا وضعیت‌های رزمایش انجام نمی‌شود.

۶ ـ ۵ ـ رزمایش آزاد: نوعی از رزمایش است که اقدامات بر اساس وضعیت‌های مختلفی که تیم هدایت‌کننده اعلام می‌نماید انجام می‌شود، در این نوع رزمایش، تیم هدایت‌کننده، آزادی عمل داشته و نتایج عملکرد سازمان یا زیرساخت در وضعیت‌های متعدد، ارزیابی می‌گردد.

۷) حوزه‌های رزمایش پدافند غیرعامل

۷ـ۱ـ رزمایش پدافند زیستی: رزمایش‌هایی که برای بررسی، ارزیابی و ارتقاء توانایی‌های پدافند زیستی در برابر حوادث و تهدیدات زیستی و آزمون اثربخشی اقدامات و برنامه‌ها در زیرساخت‌ها، دستگاه‌های اجرایی یا استان‌ها به‌صورت میدانی یا ستادی، شبیه‌سازی، کنترل‌شده یا آزاد انجام می‌شود.

۷ـ۲ـ رزمایش پدافند شیمیایی: رزمایش‌هایی که برای بررسی، ارزیابی و ارتقاء توانایی‌های پدافند شیمیایی در برابر حوادث و تهدیدات شیمیایی و آزمون اثربخشی اقدامات و برنامه‌ها در زیرساخت‌ها، دستگاه‌های اجرایی یا استان‌ها به‌صورت میدانی یا ستادی، شبیه‌سازی، کنترل‌شده یا آزاد انجام می‌شود.

۷ـ۳ـ رزمایش پدافند پرتوی: رزمایش‌هایی که برای بررسی، ارزیابی و ارتقاء توانایی‌های پدافند پرتوی در برابر حوادث و تهدیدات هسته‌ای و پرتوی و آزمون اثربخشی اقدامات و برنامه‌ها در زیرساخت‌ها، دستگاه‌های اجرایی یا استان‌ها به‌صورت میدانی یا ستادی، شبیه‌سازی، کنترل‌شده یا آزاد انجام می‌شود.

۷ـ۴ـ رزمایش‌ پدافند سایبری: رزمایش‌هایی که برای بررسی، ارزیابی و ارتقاء توانایی‌های پدافند سایبری در برابر حوادث و تهدیدات سایبری و آزمون اثربخشی اقدامات و برنامه‌ها در زیرساخت‌ها، دستگاه‌های اجرایی یا استان‌ها به‌صورت میدانی یا ستادی، شبیه‌سازی، کنترل‌شده یا آزاد انجام می‌شود.

۷ـ ۵ ـ رزمایش‌ پدافند ترکیبی (نظامی): رزمایش‌هایی که با فرض وقوع بسته‌ای از تهدیدات نظامی (محدود یا گسترده، تروریستی، خرابکارانه) سایبری، شیمیایی، زیستی و پرتوی، طرح‌ریزی گردیده و به‌صورت میدانی یا ستادی، شبیه‌سازی، کنترل‌شده یا آزاد انجام می‌شود.

۸) رزمایش مشترک: تمرینی است که برای بررسی، ارزیابی و ارتقاء سطح آمادگی و مهارت‌های تکنیکی و تاکتیکی بین دو یا چند دستگاه اجرایی و یا به‌صورت مشترک بین بخش‌های کشوری و لشکری در راستای دستیابی به توان مشترک مقابله و پاسخ به تهدیدات طراحی و اجرا می‌گردد.

۹) تهدید: هر عنصر یا وضعیتی که پیش‌شرط وقوع یک حادثه یا رویداد ناگوار باشد و موجودیت منافع، امنیت ملی یا ارزش‌های حیاتی کشور را به خطر اندازد، تهدید محسوب می‌گردد.

۱۰) پاسخ (واکنش): مجموعه فعالیت‌ها و اقدامات طرح‌ریزی‌شده از قبیل؛ هشدار سریع، تخلیه، جستجو، نجات و امداد، تأمین امنیت و نظیر آن است که به‌منظور پیشگیری، مقابله و کنترل پیامدهای حادثه آغاز شده و متناسب با ویژگی‌های هر بحران اجرا می‌شود.

۱۱) تهدیدات ترکیبی: به تهدیداتی که ترکیبی از دو یا چند تهدید از حوزه‌های مختلف تهدیدات نظامی، زیستی، پرتوی، شیمیایی، سایبری و فناورانه و سایر حوزه‌ها به‌صورت هم‌زمان باشد، اطلاق می‌گردد.

۱۲) سناریو: سناریو تصویری از آینده ممکن و محتمل است، سناریو ابزاری برای تحلیل سیاست‌ها و شناخت شرایط، تهدیدات، فرصت‌ها، نقاط ضعف و قوت و نیازمندی‌هاست، برنامه‌ریزی در سطوح مختلف از کارکردهای مؤثر سناریوهاست.

۱۳) تاب‌آوری: به توانایی یک نظام، جامعه، دستگاه اجرایی و یا زیرساخت در معرض مخاطرات، برای ایستادگی، تحمّل، سازگاری و حفظ کارکرد، تطبیق و برگشت‌پذیری در برابر حوادث و تهدیدات گفته می‌شود.

۱۴) دستگاه اجرایی: وفق ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم تصریح و یا ذکر نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، دستگاه‌های اجرایی نامیده می‌شوند.

 ماده ۲ـ اسناد بالادستی

۱) رهنمودها، احکام، منویات و تدابیر مقام معظّم رهبری (مدظله‌العالی)

۲) سیاست‌های کلی نظام در موضوع پدافند غیرعامل ابلاغی مقام معظّم رهبری (مدظله‌العالی)

۳) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور

۴) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران

۵) اساسنامه سازمان پدافند غیرعامل کشور

۶) سند راهبردی پدافند غیرعامل کشور

۷) سند تقسیم‌کار ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء (ص) برای شرایط جنگ (بخش پدافند غیرعامل)

ماده ۳ـ دامنه شمول

دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، نیروهای مسلح و آحاد مردم مشمول این نظام‌نامه می‌باشند.

ماده ۴ـ هدف

ارزیابی آمادگی‌ دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۳ این نظام‌نامه در برابر حوادث، تهدیدات و اقدامات خصمانه دشمن در راستای ارتقاء پایداری، تاب‌آوری و تداوم کارکردهای ضروری کشور و صیانت از مردم با تأکید بر اجرای رزمایش‌های پدافند غیرعامل

ماده ۵ ـ منظور

۱) ارتقای آمادگی‌های سازمانی، مدیریتی، تجهیزاتی، نیروی انسانی و برنامه‌ای در تمام ابعاد (بخشی، گروهی، موضوعی)

۲) الزام دستگاه‌های اجرایی مشمول این نظام‌نامه به تدوین طرح‌های پاسخ به تهدیدات و حوادث

۳ ) شناسایی آسیب‌پذیری‌ها و نقاط ضعف و اقدام برای رفع آنها با اصلاح و به‌روزرسانی طرح‌ها و دستورالعمل‌های آمادگی

۴) ارزیابی میزان اثربخشی و کارایی برنامه آمادگی مقابله دستگاه‌های اجرایی برای شرایط بحران ناشی از جنگ

ماده ۶ ـ تهدیدات محتمل

در این نظام‌نامه، تهدیدات زیر در چارچوب اساسنامه سازمان به‌عنوان تهدیدات پایه معرفی می‌شوند؛

الف) تهدیدات شیمیایی

ب) تهدیدات پرتوی

ج) تهدیدات زیستی

د) تهدیدات سایبری/ الکترونیک و الکترومغناطیس

ه) تهدیدات نظامی و امنیتی

و) تهدیدات ترکیبی

ماده ۷ـ چرخه آمادگی

گام‌های چرخه آمادگی عبارت‌اند از؛

۱ ) طراحی: شامل تهیه طرح‌های آمادگی اعم از؛ طرح‌های پاسخ به حوادث و تهدیدات، طرح‌های تداوم کارکردهای ضروری طرح‌های تاب‌آوری و حفظ پایداری، طرح حفاظت از زیرساخت‌، طرح صیانت از مردم و مدیریت افکار عمومی و سایر

۲ ) سازمان‌دهی: سازمان‌دهی ساختارها، ظرفیت‌ها، نیروی انسانی، تجهیزات در دستگاه‌های اجرایی برابر طرح مصوّب و تقسیم وظایف انجام‌شده،

۳) آموزش: آموزش عمومی، تخصّصی و دستگاهی برابر مفاد طرح شامل: نقش‌ها و وظایف، راهبرد و تاکتیک مقابله، تجهیزات تخصّصی و هماهنگی‌های لازم به عناصر و ساختارهای مشارکت‌کننده در طرح،

۴) تجهیز: تأمین تجهیزات عمومی و تخصّصی لازم برای اجرا در طرح‌های مقابله و تداوم کارکرد و حصول اطمینان از آماده بکار بودن تجهیزات،

۵) تمرین: کاربرد راهبردها و تاکتیک‌ها، تجهیزات و ابزار و تکرار نقش‌ها و وظایف (گروهی و انفرادی) تا کسب مهارت و افزایش سرعت عمل،

۶) رزمایش (اجرا): تمرین میدانی (با به‌کارگیری تجهیزات) یا ستادی (دورمیزی) طرح‌های پاسخ و تداوم کارکرد در مقیاس‌های گروهی، بخشی یا موضوعی که در انواع مختلف و سطوح متفاوت با الزامات ضروری آن انجام می‌شود.

۷) ارزیابی و مستندسازی: با سازمان‌دهی تیم‌های تخصّصی ارزیاب و بازبینه (چک‌لیست) های لازم مبتنی بر اهداف آمادگی نسبت به کشف اشکالات، ضعف‌ها و نواقص و تجربیات و نقاط قوت اقدام نموده و ضمن مستندسازی نسبت به برطرف نمودن اشکالات و نواقص در قالب برنامه‌های اجرایی دستگاه اقدام می‌شود.

۸) بازخورد و اصلاح: اشکالات، نواقص و ضعف‌های کشف‌شده در ارزیابی‌ها پس از برگزاری جلسات خبرگی نقد و بررسی در قالب اصلاح برنامه (اصلاح طرح، بازنگری وظایف و نقش‌ها، ارتقاء راهبردها، تکمیل آموزش‌ها، اصلاح تاکتیک‌ها، هماهنگی‌ها و ارتقاء تجهیزات) در برنامه سالانه و جاری قرار می‌گیرند.

۹) به‌روزرسانی طرح‌ها: طرح‌ها مجدداً بررسی و نسبت به کفایت پاسخ‌گویی به تهدیدات به‌روزرسانی شوند، بررسی و رصد شرایط تهیه طرح شامل ظرفیت‌ها و قابلیت‌های دستگاه و تغییر در ماهیت تهدیدات در به‌روزرسانی طرح‌ها مؤثر هستند.

تبصره: در این نظام‌نامه به اجرای رزمایش‌های پدافند غیرعامل پرداخته شده است؛ سایر گام‌های آمادگی در قالب دستورالعمل‌های جداگانه تهیه و ابلاغ می‌شوند.

ماده ۸ ـ گام‌های رزمایش‌

 گام‌های رزمایش که برای اجرای رزمایش‌ پدافند غیرعامل لازم و ضروری هستند، عبارت‌اند از:

۱) تهیه برنامه و تعیین اعتبارات رزمایش

۲) برآورد تهدیدات و تعیین سناریو پایه

۳) طراحی (طرح پاسخ)

۴) بررسی، تائید و تصویب طرح رزمایش

۵) آموزش عمومی و تخصّصی نیروهای رزمایش

۶) تجهیز ابزار و تجهیزات طرح رزمایش

۷) تمرین و مهارت‌افزایی

۸) اجرای رزمایش میدانی

۹) نظارت، ارزیابی و بازخورد

۱۰) اصلاح و تکمیل و بروز رسانی طرح‌ها

گام‌های رزمایش در پیوست (الف) تشریح شده است.

ماده ۹ـ الزامات آمادگی و اجرای رزمایش

۱) مدیریت و فرماندهی: رئیس دستگاه اجرایی موظف به رصد، کنترل، هدایت، برنامه‌ریزی، نظارت و ارتقاء مؤلفه‌ (گام‌) های آمادگی و رزمایش‌های پدافند غیرعامل است و برنامه‌ی‌ اجرا، تمرین و رزمایش طرح‌های پاسخ، تداوم کارکرد، حفاظت از زیرساخت‌ و صیانت از مردم را پیاده‌سازی می‌کند.

فرماندهی، هدایت، کنترل و ایمنی رزمایش به عهده فرمانده رزمایش است که توسط رئیس دستگاه اجرایی تعیین می‌شود، فرمانده رزمایش پاسخگوی اُمور رزمایش بوده و باید تدابیر، سیاست‌ها، خط‌‌مشی‌ها و اصول ایمنی رزمایش را از طریق سلسله‌مراتب، دریافت و اجرا کند.

فرمانده صحنه توسط فرمانده رزمایش تعیین می‌شود و مسئول هدایت و راهبری تیم‌های عملیاتی رزمایش و اجرای اقدامات در صحنه است.

۲) سازمان‌دهی: رئیس دستگاه اجرایی موظف است با مشارکت مسئول حراست دستگاه، فرمانده بسیج دستگاه و مسئول پدافند غیرعامل دستگاه نسبت به سازمان‌دهی عملیاتی اقدام نموده، ساختار و سازمان موردنیاز برای طرح‌های آمادگی را تهیه و آنها را در رزمایش‌های پدافند غیرعامل ارزیابی کند و از آمادگی در برابر هر نوع حادثه، اطمینان حاصل کرده و به مراجع ذی‌ربط پاسخگو باشد.

۳) طرح‌ریزی: کلیه مراکز و دستگاه‌های اجرایی مشمول این نظام‌نامه متناسب با مأموریت خود موظّف به تهیه و تدوین طرح‌های پاسخ، تداوم کارکرد، تاب‌آوری، حفاظت از زیرساخت‌، صیانت از مردم، مدیریت افکار عمومی و سایر طرح‌ها، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های موردنیاز بوده و پس از تمرین و رزمایش، آنها را متناسب با نتایج ارزیابی و تهدیدات به‌روزرسانی نمایند.

۴) زیرساخت: به‌منظور ارتقاء سطح آمادگی‌ دستگاه اجرایی لازم است زیرساخت‌های فرماندهی، ارتباطات و زیربنایی اعم از اسکان، حمل‌ونقل، بهداشت و درمان، غذا و دارو، آب و انرژی (سوخت و برق) و سایر، برابر طرح‌‌های مصوّب آمادگی پیش‌بینی و در دستگاه اجرایی ایجاد گردند.

۵) تجهیزات: کلیه مراکز و دستگاه‌های اجرایی مشمول موظف‌اند نسبت به تأمین تجهیزات عمومی و تخصّصی موردنیاز برای اجرای طرح‌های مصوّب آمادگی و رزمایش اقدام کرده و از آماده بکاربودن و کفایت تجهیزاتی اطمینان حاصل کنند.

نیروی انسانی مشارکت‌کننده در رزمایش‌ها و تجهیزاتی که در طرح‌های رزمایش هر دستگاه و استان پیش‌بینی شده است توسط دستگاه مسئول اجرای رزمایش، تأمین می‌شوند.

۶) مهارت: به‌منظور افزایش سطح بهره‌وری و کارایی انفرادی و گروهی تیم‌های عملیاتی جهت پاسخ به‌موقع و مؤثر به تهدیدات و حوادث رئیس دستگاه اجرایی موظّف است نسبت به ارتقاء مهارت‌های نیروی انسانی اقدام نماید؛ راهبردها، تاکتیک‌ها، وظایف، نقش‌های اساسی و روش‌های به‌کارگیری تجهیزات و سایر موارد موردنیاز متناسب با هر طرح آمادگی باید در دوره‌های عمومی و تخصصی آموزش داده شوند، کارگروه‌های موردنیاز برای آن تعیین شده و آموزش‌های کافی تا حصول اطمینان از فراگیری انجام شود.

۷) هماهنگی و ارتباطات: به‌منظور هم‌افزایی و پاسخ سریع و مناسب و کسب موفقیت در عملیات، ضروری است برابر طرح‌های مصوّب، هماهنگی‌های درون و برون‌سازمانی صورت گرفته و بسترهای موردنیاز پیش‌بینی و ایجاد گردد.

دستگاه اجرایی مسئول اجرای رزمایش موظف است هماهنگی‌ و ارتباطات لازم برای اجرای رزمایش را با سطوح بالاتر، هم‌جوار و دستگاه‌های تحت کنترل و مشارکت‌کننده در رزمایش تأمین و ایجاد نموده و از رعایت اصول ایمنی رزمایش اطمینان حاصل نماید.

۸) نظارت، ارزیابی و مستندسازی: رئیس دستگاه اجرایی مسئولیت ارزیابی، تجزیه‌وتحلیل و کشف نواقص و اشکالات و مستندسازی رخدادها، حوادث و پیامدهای آنها را برعهده دارد و گزارش آمادگی و اجرای رزمایش‌های پدافند غیرعامل در برابر تهدیدات و مخاطرات مبتنی بر طرح‌های پاسخ و مقابله را به سازمان ارائه می‌کند.

مسئول نظارت و ارزیابی رزمایش نسبت به تشکیل تیم‌های ارزیاب و مستندساز به‌منظور تحلیل، ارزیابی، بررسی و کشف اشکالات و نواقص، متناسب با اهداف رزمایش اقدام می‌کند.

۹) بودجه و اعتبارات: تأمین اعتبارات موردنیاز تهیه طرح‌های آمادگی و رزمایش، آموزش‌ها، تمرینات و اجرای رزمایش‌ها به عهده رئیس دستگاه اجرایی است که در قالب برنامه‌های سالانه آن دستگاه، پیش‌بینی و تأمین می‌شود.

اعتبارات مازاد اجرای رزمایش‌های‌ بین‌دستگاهی که در سطح ملی یا منطقه‌ای طرح‌ریزی می‌شوند، در برنامه سالانه سازمان برآورد، پیش‌بینی و تأمین می‌شود.

ماده ۱۰ـ نقش‌ها و مسئولیت‌ها

مسئولیت‌ اجرا، هدایت و راهبری، نظارت و ارزیابی و تصویب طرح‌های رزمایش در سطوح مختلف آن، برابر جدول زیر تعیین می‌گردد؛

 

سطوح رزمایش مسئولیت اجرا تصویب طرح هدایت و راهبری نظارت و ارزیابی
فراملی دولت/ دستگاه اجرایی شورای‌عالی امنیت ملی سازمان کمیته دائمی
ملی دولت/ دستگاه اجرایی کمیته دائمی سازمان کمیته دائمی/ دستگاه اجرایی
منطقه‌ای وزارت کشور/ سازمان سازمان/کمیته دائمی سازمان سازمان/ وزارت کشور
استانی استاندار سازمان استاندار سازمان
دستگاهی رئیس دستگاه اجرایی سازمان سازمان/ دستگاه اجرایی سازمان/ استانداری/ وزارت کشور
محلی مسئول دستگاه استانی استاندار فرماندار/ شهردار سازمان/ مدیرکل پدافند استان
مشترک دستگاه اجرایی/ سازمان کمیته دائمی/ سازمان کمیته دائمی/ سازمان سازمان

 

ماده ۱۱ـ تکالیف و وظایف

۱) دستگاه‌های اجرایی مشمول این نظام‌نامه که دارای زیرساخت‌ها و مراکز ویژه، حیاتی، حساس، مهم و قابل حفاظت هستند به‌طور سالانه موظّف به اجرای حداقل یک رزمایش تخصّصی پدافند غیرعامل در هریک از انواع ستادی (دورمیزی) و میدانی هستند.

۲) استانداران و دستگاه‌های اجرایی استانی موظّف‌اند نسبت به انجام رزمایش‌های پدافند شیمیایی، پدافند پرتوی، پدافند زیستی و پدافند مردم محور به‌صورت سالانه ـ حداقل یک‌بار ـ برابر چرخه رزمایش و آمادگی اقدام نمایند.

۳) دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند تقویم رزمایش‌های سالانه پدافند غیرعامل خود را به سازمان ارسال نمایند، رزمایش‌های سالانه پدافند غیرعامل در سطوح ملی و منطقه‌ای برای مراکز ویژه، حیاتی و حساس، پس از تصویب در کمیته دائمی جهت اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌گردد.

تبصره: تقویم رزمایش‌های سالانه پدافند غیرعامل در سایر سطوح و مراکز توسط سازمان تصویب و ابلاغ می‌گردد.

۴) سازمان ضمن ارزیابی، هدایت و کنترل رزمایش‌های پدافند غیرعامل در کشور، گزارشی از میزان آمادگی دستگاه‌های اجرایی در برابر تهدیدات و تعیین نقاط ضعف و قوت آنها به‌صورت نوبه‌ای به کمیته دائمی، ستاد کل نیروهای مسلح و شورای‌عالی امنیت ملی ارسال کرده و برنامه‌ی اجرایی رفع اشکالات و نواقص را به دستگاه‌ اجرایی ذی‌ربط ارائه نماید.

گزارش میزان آمادگی استان‌ها و شهرستان‌ها و دستگاه‌های اجرایی مستقر در آنها، به روسای کمیته پدافند غیرعامل استان و دستگاه اجرایی نیز ارائه می‌گردد.

۵) سازمان موظف است دستورالعمل‌ها و ضوابط اجرایی رزمایش‌های پدافند غیرعامل در انواع و سطوح مختلف و شیوه‌نامه طراحی و سناریونویسی رزمایش‌های تخصّصی پدافند غیرعامل را تدوین و ابلاغ کند.

۶) سازمان موظّف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی، رزمایش فراملی در زیرساخت‌های مشترک با کشورهای همسایه را طرح‌ریزی نماید؛ رزمایش‌های فراملی در قالب همکاری‌های مشترک آمادگی و مقابله با تهدیدات و حوادث شیمیایی، پرتوی، میکروبی و زیستی در چارچوب سیاست‌های دفاعی با تصویب شورای‌عالی امنیت ملی و نظارت کمیته دائمی، توسط سازمان هدایت، طرح‌ریزی، آموزش و ارزیابی می‌گردد.

تبصره: وزارت امور خارجه موظف است نسبت به ایجاد هماهنگی‌ با کشورهای مشارکت‌کننده اقدام نموده و همکاری و مشارکت لازم را با سازمان در اجرای رزمایش‌های فراملی به انجام رساند.

۷) وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ سازمان پژوهش‌های نوین دفاعی (سپند) ـ به‌عنوان مرکز اقدام و عمل کلی قرارگاه‌های تخصّصی پدافند غیرعامل (پدافند پرتوی، پدافند شیمیایی، پدافند زیستی) موظّف است از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های تولید تجهیزات و لوازم موردنیاز متناسب با طرح‌های آمادگی و رزمایش، پشتیبانی و حمایت ‌نماید.

۸) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظّف به ارتقاء آمادگی زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی کشور و افزایش توانمندی و تاب‌آوری شبکه تجهیزاتی و نیروی انسانی برای مقابله و پاسخ در چارچوب طرح‌های مصوّب آمادگی و رزمایش، متناسب با انواع تهدیدات و مخاطرات شیمیایی، زیستی و پرتوی می‌باشد.

۹) وزارت جهاد کشاورزی موظّف به ارزیابی زیرساخت‌های رصد و پایش تهدیدات حوزه مأموریت خود، ارتقاء آمادگی تجهیزاتی و نیروی انسانی، افزایش پایداری و تداوم کارکردهای اساسی در چارچوب طرح‌های مقابله و پاسخ، تداوم کارکرد، حفاظت از زیرساخت‌، صیانت از مردم و سایر طرح‌ها در حوزه‌های غذا، دام و نباتات با اجرای رزمایش‌های تخصّصی پدافند غیرعامل می‌باشد.

۱۰) وزارت راه و شهرسازی موظّف به ایجاد زیرساخت‌ها و تجهیزات لازم در حوزه‌های حمل‌ونقل، هواشناسی و مانند آن به‌منظور ارتقاء آمادگی‌ها در اجرای رزمایش‌های پدافند غیرعامل حوزه‌های پرتوی، شیمیایی، زیستی و نظامی در چارچوب طرح‌های پاسخ و تداوم کارکرد قرارگاه‌های تخصّصی می‌باشد.

۱۱) سازمان بسیج مستضعفین موظّف است نسبت به سازمان‌دهی ساختارهای پدافند شیمیایی، زیستی، پرتوی، مردم محور و تأمین تجهیزات لازم در سازمان بسیج اقدام کند و ظرفیت‌های نیروی بسیج در دستگاه‌های اجرایی و سایر اقشار را در چارچوب طرح‌های آمادگی و رزمایش پدافند غیرعامل، سازمان‌دهی و آموزش داده و در رزمایش‌ها به‌صورت فعّال شرکت نماید.

۱۲) نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا) موظّف است با ایجاد زیرساخت‌های لازم و تأمین تجهیزات موردنیاز، آمادگی‌های کافی برای مقابله با تهدیدات و مخاطرات شیمیایی، پرتوی و زیستی در چارچوب طرح‌های آمادگی و پاسخ ایجاد نموده و با آموزش‌ها‌ و تمرینات لازم و تخصّصی در رزمایش‌های پدافند غیرعامل مشارکت و همکاری نماید.

۱۳) سازمان صداوسیما و مراکز استانی‌ تابعه، ضمن ارتقاء آمادگی‌های درون‌سازمانی در برابر تهدیدات، مسئول آگاهی‌بخشی، اطلاع‌رسانی و اجرای آموزش‌های عمومی موردنیاز و مناسب برای اجرای رزمایش در جامعه مخاطب پیرامون محیط رزمایش هستند.

راه‌اندازی رادیو رزمایش جهت آموزش محدود پدافند غیرعامل در حوزه‌های تخصّصی (شیمیایی، پرتوی و زیستی) و توجیه افکار عمومی در اجرای رزمایش‌ها ضرورت داشته و مورد تأکید است.

۱۴) استانداران موظّف‌اند در چارچوب برنامه‌های امنیتی ـ دفاعی استان نسبت به سازمان‌دهی قرارگاه‌های استانی پدافند شیمیایی، پرتوی، زیستی، سایبری و مردم‌محور و تهیه طرح‌های پاسخ، تداوم کارکردها، حفاظت از زیرساخت‌ها، صیانت از مردم و برنامه‌های آمادگی و رزمایش استانی اقدام نمایند.

وزارت کشور مسئول سیاست‌گذاری امنیتی، هدایت و پشتیبانی استان‌ها در اجرای رزمایش‌ها بوده و هماهنگی بین‌استان‌ها در رزمایش‌های ملی و منطقه‌ای را ایجاد نماید.

۱۵) دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی موظّف‌اند در حوزه وظایف و مأموریت‌های قانونی خود، نسبت به ارتقاء آمادگی درون‌سازمانی با اجرای طرح‌های پاسخ، تداوم کارکردها، حفاظت از زیرساخت‌ها و صیانت از مردم در چارچوب دستورالعمل‌های سازمان عمل نمایند و با طرح‌ریزی و برنامه‌ریزی سالانه، رزمایش‌های پدافند غیرعامل را اجرا کرده و نسبت به اصلاح و رفع اشکالات و نواقص کشف‌شده از رزمایش‌ها در قالب برنامه‌های جاری و سالانه اقدام و گزارش اجرای آن را به سازمان ارائه کنند.

۱۶) دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند هرگونه قصور و کوتاهی در مصون‌سازی و ایجاد آمادگی و مقابله با تهدیدات و انجام رزمایش‌های پدافند غیرعامل در قالب این نظام‌نامه در زیرساخت‌ها و مراکز حیاتی و حساس و مهم که احتمال وقوع مخاطرات امنیتی در آن وجود دارد به سازمان پدافند غیرعامل گزارش نمایند.

۱۷) سازمان پدافند غیرعامل مکلّف است به‌عنوان راهبر، هادی و ناظر اجرای مقررات و ضوابط پدافند غیرعامل گزارش تخلفات صورت گرفته را به مراجع قضایی ذی‌ربط اعلام نماید.

۱۸) قوه قضاییه هرگونه کوتاهی در انجام اقدامات ایجاد و حفظ آمادگی دستگاه‌ها که منجر به ایجاد مخاطرات امنیتی می‌گردد، به تشخیص سازمان، پیگیری قضایی نموده و وفق مقررات و قوانین امنیتی و دفاعی اقدام کند.

۱۹) سازمان بازرسی کل کشور اجرای برنامه رزمایش سالانه دستگاه‌های اجرایی را در برنامه‌های بازرسی برنامه‌ریزی‌شده سالانه درج نموده و نتایج آن را به سازمان و کمیته دائمی گزارش نماید.

۲۰) رزمایش‌های مشترک در قالب برنامه سالانه رزمایش‌های پدافند غیرعامل کشور با پیشنهاد سازمان یا دستگاه‌های اجرایی به تصویب رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و کمیته دائمی می‌رسد و با هماهنگی کامل فی‌مابین حوزه‌های لشکری و کشوری اجرا می‌شوند.

ماده ۱۲ـ سازمان با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، اسناد تفصیلی، دستورالعمل‌ها و طرح‌های عملیاتی موردنیاز برای پیاده‌سازی سایر گام‌های آمادگی این نظام را تهیه و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌نماید.

ماده ۱۳ـ سازمان مسئول نظارت بر حسن اجرای این نظام‌نامه بوده و هر نوع اصلاح و بازنگری برای آن، با پیشنهاد سازمان به تصویب کمیته دائمی می‌رسد.

ماده ۱۴ـ این تصویب‌نامه در چهارده ماده و شصت‌و‌سه بند و سه تبصره در چهل و پنجمین جلسه کمیته دائمی به تاریخ بیست و پنجم شهریورماه سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری شمسی به تصویب رسید.

نظام آمادگی و رزمایش دستگاه‌های اجرایی در برابر تهدیدات مشتمل بر چهارده ماده و شصت‌و‌سه بند و سه تبصره که در تاریخ ۲۵/ ۱۳۹۹/۰۶ در چهل‌وپنجمین جلسه کمیته دائمی (شورای‌عالی) پدافند غیرعامل کشور به تصویب رسید، به استناد تبصره یک ماده نه اساسنامه سازمان پدافند غیرعامل کشور مصوّب مقام معظّم رهبری و فرماندهی کل قوا (مدظله‌العالی) جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و کمیته دائمی پدافند غیرعامل کشور ـ سرلشکر پاسدار محمد باقری

 

پیوست: گام‌های رزمایش

گام اول/ برنامه رزمایش:

در این مرحله ضرورت اجرای رزمایش بر اساس تهدیدات محتمل به مرجع تصویب‌کننده اجرای رزمایش اعلام و اجرای رزمایش در برنامه‌های آتی دستگاه پیش‌بینی و اعتبارات لازم برای آن منظور می‌گردد.

گام دوم/ سناریو:

در این مرحله سناریو بر اساس محتمل‌ترین تهدیدات، تدوین و جهت بررسی و تصویب به مبادی مربوطه ارسال می‌گردد.

گام سوم/ طراحی:

تعیین اهداف اجرای رزمایش، شناخت محیط رزمایش از قبیل وسعت، اقلیم، جمعیت و تحلیل سایر ویژگی‌های مؤثر بر رزمایش، احصاء نقاط قوت و ضعف، فرماندهی صحنه، هماهنگی با دستگاه‌های محلی و مواردی از این قبیل باید در طراحی رزمایش رعایت و لحاظ شوند.

گام چهارم/ تصویب:

طرح رزمایش نیازمند تائید از طرف مراجع ذی‌صلاح بوده و اجرای گام‌های بعدی رزمایش منوط به تصویب طرح رزمایش می‌باشد.

گام پنجم/ آموزش:

آموزش مسئولین و کارکنان، آموزش کارگروه‌های تخصّصی و تیم‌های عملیاتی، آموزش نخبگان جامعه و مردم و آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی مناسب و به هنگام، گام پنجم از اجرای رزمایش است که باید به‌صورت دقیق و منظّم با برنامه‌ریزی همسو و هماهنگ با طرح کلی رزمایش پیاده‌سازی و اجرا گردد؛ برگزاری کارگاه‌های آموزشی ـ توجیهی طرح و سناریوی رزمایش و تهیه پیوست‌های تخصّصی مربوط به رزمایش برای تمام بازیگران اصلی و حتی افرادی که به‌صورت غیرمستقیم با رزمایش ارتباط دارند بخشی از فعالیت‌های مربوط به این بخش است.

گام ششم/ تجهیز:

 در این مرحله با برآورد و تأمین اعتبارات تخصصی نسبت به سازمان‌دهی تیم‌ها و کارگروه‌های تخصصی به ادوات و تجهیزات موردنیاز اجرای رزمایش اقدام می‌شود و زیرساخت‌هایی که در طرح رزمایش مورد ارزیابی قرار می‌گیرند مجهّز شده و از آمادگی تجهیزات و نگهداری مناسب و اصولی ادوات و تأسیسات اطمینان حاصل می‌شود، نظارت مستمر بر تعمیرات و نگهداری تجهیزات پیش از اجرای رزمایش بسیار اهمیت دارد.

گام هفتم/ تمرین:

آشنایی مسئولین، کارکنان، سازمان‌های مشارکت‌کننده، مردم و کارگروه‌ها با نقش خود در رزمایش نیازمند تمرین و تکرار است، تمرینات بخشی کارگروه‌ها در حوزه فعالیت اختصاصی و تکرار وظایف افراد بازیگر و دارای نقش، اجرای رزمایش را مطلوب‌تر و اثربخش‌تر خواهد کرد. افزایش سرعت عمل، حفظ خونسردی و دقت‌نظر در تصمیم‌گیری‌ها در حین رزمایش نتیجه تمرین و تکرار است.

گام هشتم/ رزمایش میدانی:

رزمایش می‌بایست بر اساس طرح ابلاغی در تاریخ مشخص و با حضور همه تیم‌های مشارکت‌کننده اجرا گردد.

گام نهم/ نظارت، ارزیابی و بازخورد:

ارزیابی و نظارت بر رزمایش با هدف شناسایی نقاط ضعف و آسیب‌پذیری‌ها، برآورد نیازها و تشخیص میزان کمبودها و خلأهای کارکردی صورت می‌گیرد و توصیه می‌شود به‌منظور احصاء نتایج واقع‌گرایانه و شناسایی دقیق‌تر کاستی‌ها، گروه داوران از سازمان‌هایی مستقل و آشنا با مأموریت و عملکرد زیرساختی که رزمایش در آن اجرا می‌شود، انتخاب گردند. جلسه تحلیل و ارزیابی رزمایش برای همه مدیران اجرایی و دست‌اندرکاران اجرای رزمایش بلافاصله پس از پایان رزمایش برگزار می‌شود.

گام دهم/ اصلاح و تکمیل:

پس از انجام مراحل ارزیابی، پیشنهاداتی برای اصلاح اقدامات، دستورالعمل‌ها و فرایندها در راستای ارتقاء پایداری سازمان، تداوم کارکردهای مرکز، مصون‌سازی و کاهش آسیب‌پذیری و تسهیل مدیریت بحران‌ها ارائه می‌گردد که سازمان مجری رزمایش باید تا برگزاری رزمایش بعدی به رفع نواقص و معایب و اجرایی نمودن پیشنهادات ارائه‌شده مبادرت نماید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

قوانین دهه دوم اسفند ۱۴۰۲

قوانین منتشره از 1402/12/11 لغايت 1402/12/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   قانون الحاق يک بند به تبصره…

سایر مصوبات دهه اول اسفند ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/12/01 لغایت 1402/12/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   مصوبات جلسه پنجاه سوم…
keyboard_arrow_up