سایر مصوبات دهه سوم ابان 1400

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

سایر مصوبات

منتشره از تاریخ

1400/08/21 لغایت 1400/08/30

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

 

مصوبه شورای رقابت در خصوص اتخاذ تصمیم در خصوص بند ۳ مصوبه شماره ۶۳ شورای رقابت مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۰

مصوبه شورای رقابت در خصوص دستورالعمل تنظیم بازار پسماند

اصلاحیه

مصوبه شورای رقابت در خصوص اتخاذ تصمیم در خصوص بند ۳ مصوبه شماره ۶۳ شورای رقابت مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۰

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22324 – 18/08/1400

شماره ۷۵۵ ـ ۰۰ ـ ۱۰ ـ ص ـ ۱۴۰۰/۸/۱۶

جناب آقای دکتر مجید اکبرپور

مدیرعامل و رئیس محترم هیأت‌مدیره شرکت روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

بدین‌وسیله تصمیم جلسه ۴۳۱ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱ شورای رقابت در خصوص اصلاح دستورالعمل ادغام و تملک، (به شرح پیوست) ایفاد می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمایید، وفق ماده ۶۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، تصمیم صدرالاشاره در آن روزنامه درج گردد.

رئیس مرکز ملی رقابت ـ رضا شیوا

 

مصوبه شورای رقابت در خصوص اتخاذ تصمیم در خصوص بند ۳مصوبه شماره ۶۳ شورای رقابت مورخ ۱۳۹۰/۱/۲۸

(تصمیم جلسه ۴۳۱ شورای رقابت مورخ ۱۳۹۹/۶/۱)

اعضای شورای رقابت با اکثریت ۶ رأی از ۱۰ رأی حاضر، مقرر نمودند بند ۳ مصوبه ۶۳ شورا مورخ ۱۳۹۰/۱/۲۸ به شرح زیر اصلاح و به عنوان ماده (۵) به دستورالعمل ادغام و تملک موضوع مصوبه جلسه ۳۵۱ مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۳ شورای رقابت الحاق گردد و شماره ماده (۵) دستورالعمل به ماده (۶) اصلاح شود:

ماده ۵ ـ در اجرای ماده ۴۷ قانون و به منظور جلوگیری از تمرکز عمودی در بازار کالاها و خدمات انحصاری یا دارای وضعیت اقتصادی مسلط، بنگاه‌هایی که از طریق تملک سهام و ایجاد رابطه عمودی با بنگاه‌هایی که دارای چنین وضعیتی می‌باشند مجاز به داشتن عضو هیأت‌مدیره در این نوع بنگاه‌ها به نحوی که به تشخیص شورا موجب اخلال در رقابت گردد نمی‌باشند. در غیر این صورت شورا طبق ماده (۶) این دستورالعمل در مورد آن تصمیم‌گیری می‌نماید.

 

مصوبه شورای رقابت در خصوص دستورالعمل تنظیم بازار پسماند

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22324 – 18/08/1400

شماره ۷۵۴ ـ ۰۰ ـ ۱۰ ـ ص ـ ۱۴۰۰/۸/۱۶

جناب آقای دکتر مجید اکبرپور

مدیرعامل و رئیس محترم هیأت‌مدیره شرکت روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

بدین‌وسیله تصمیم جلسه ۴۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۷ شورای رقابت در خصوص دستورالعمل تنظیم بازار پسماند (به شرح پیوست) ایفاد می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمایید، وفق ماده ۶۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، تصمیم صدرالاشاره در آن روزنامه درج گردد.

رئیس مرکز ملی رقابت ـ رضا شیوا

 

مصوبه شورای رقابت در خصوص دستورالعمل تنظیم بازار پسماند

(تصمیم جلسه ۴۶۴ شورای رقابت مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۷)

شورای رقابت در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۷ به استناد بند (۵) ماده (۵۸) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی به دلیل انحصاری تشخیص دادن بازار پسماند در دو حوزه جمع‌آوری و دسترسی فعالان صنعت بازیافت به انواع پسماند قابل بازیافت، دستورالعمل تنظیم بازار پسماند را به شرح ذیل تصویب نمود.

ماده ۱) تعاریف: عبارات و اصطلاحاتی که در این دستورالعمل به کار رفته است دارای معانی مشروحه زیر می‌باشد:

الف) قانون: قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (مصوب ۱۳۸۶) با اصلاحات و الحاقات بعدی آن

ب) پسماند: به مواد جامد، مایع و گاز (غیر از فاضلاب) گفته می‌شود که به طور مستقیم یا غیرمستقیم حاصل از فعالیت انسان بوده و از نظر تولیدکننده زائد تلقی می‌شود.

ت) جمع‌آوری و حمل: کلیه فعالیت‌های خدماتی که با به‌کارگیری تجهیزات مختص حمل هر نوع ضایعات قابل بازیافت و پسماند در دوره‌های زمانی منظم، آنها را در مقیاس خرد جمع‌آوری و با استفاده یا بدون استفاده از ایستگاه‌های میانی، راهی واحدهای پردازش نماید.

ث) تفکیک: کلیه فعالیت‌های خدماتی یا داوطلبانه که به کمک آموزش‌های عمومی و افزایش مشارکت شهروندی با هدف به حداقل رساندن آغشتگی ضایعات قابل بازیافت و پسماند به آرودگی‌های یکدیگر موجب جداسازی آنها می‌گردد.

ج) بازیافت: فرآیندهای تبدیل ضایعات و پسماند به مواد یا انرژی قابل استفاده مجدد، که برخوردار از بهره اقتصادی بوده و در آنها ضایعات و پسماند پردازش یا اسقاط شده به محصولات واسطه یا نهایی مورد استفاده در حلقه‌های دیگر زنجیره ارزش (خارج از زنجیره مدیریت پسماند) تبدیل و بازچرخانی می‌شود.

ح) بازیابی و امحاء: کلیه روش‌های از بین بردن یا کاهش خطرات ناشی از پسماندها و فرآیندهایی که به واسطه آنها در انتهای زنجیره در ازای دریافت تعرفه‌ای مشخص، دوره تجزیه‌پذیری طبیعی پسماند یا مشتقات آن با روش‌های اصولی نظیر تولید کمپوست، هضم، تبدیل به انرژی، دفن بهداشتی و تصفیه شیرابه، بی‌خطرسازی و… کاهش می‌یابد.

ماده ۲) شهرداری‌های سراسر کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط مکلف‌اند در مرحله انتخاب یا صدور مجوز برای اشخاص حقیقی و حقوقی برای جمع‌آوری زباله و پسماند، با اعلام عمومی و اخذ پیشنهاد از سوی کلیه داوطلبین واجد شرایط به نحو رقابتی و با ضوابط قانونی مشخص اقدام و مجوز یا پروانه صادره را صرفاً در محدوده جغرافیایی و زمانی محدود و معین صادر نمایند. ضروری است کلیه مجوزهای صادره با ذکر جزئیات وظایف و تکالیف و محدوده مکانی و زمانی اشخاص دارای مجوز به‌صورت کاملاً واضح و شفاف اعلام عمومی‌شود.

ماده ۳) کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که مجوز یا پروانه جمع‌آوری پسماند را کسب کرده‌اند مکلف‌اند مواد قابل بازیافت را تفکیک و به‌صورت قابل فروش و واگذاری، منحصراً از طریق سامانه‌های بورس کالا یا سامانه‌های دیگری که با همکاری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و اتحادیه صنایع بازیافت ایجاد می‌شود به طریق مزایده عمومی و رقابت‌آمیز به واحدهای دارای پروانه بازیافت عرضه نمایند.

ماده ۴) هرگونه واگذاری مجوز به اشخاص حقیقی و حقوقی خارج از روش‌های مذکور در ماده (۲) همچنین هرگونه عرض مواد جمع‌آوری شده و قابل استفاده پسماند از سوی اشخاص دارای مجوز جمع‌آوری پسماند خارج از رویه مشروح در ماده (۳) به‌عنوان رویه ضدرقابتی سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مسلط توسط شورای رقابت رسیدگی خواهد شد. سایر تخلفات موضوع مواد فصل نهم قانون نیز حسب مورد توسط این شورا قابل‌رسیدگی می‌باشد.

ماده ۵) به منظور نظارت بر اجرای این مصوبه و ساماندهی سامانه‌های لازم کارگروهی متشکل از نمایندگان تام‌الاختیار مرکز ملی رقابت، وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور)، وزارت صمت، سازمان حفاظت محیط‌زیست، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و اتحادیه صنایع بازیافت در مرکز ملی رقابت تشکیل و هر سه ماه یک‌بار گزارش اجرای دستورالعمل و پیشنهادات اصلاحی را در زمان مقتضی جهت اتخاذ تصمیم به شورای رقابت ارائه نماید.

 

اصلاحیه

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22332-27/08/1400

عطف به نامه شماره ۹۹۰۱۳۸۹ تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در مورد رأی شماره ۱۳۲۳ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۲ که در روزنامه رسمی به شماره ۲۲۳۱۲ تاریخ ۱۴۰۰/۸/۴ منتشر شده است موضوع رأی ۷۶۲؛ تاریخ (۱۳۸۴/۱۲/۷) صحیح می‌باشد که اصلاح و به آگاهی می‌رسد.

روزنامه رسمی کشور

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

قوانین دهه اول آبان ۱۴۰۲

قوانین منتشره از 1402/08/01 لغايت 1402/08/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     قانون تمدید قانون برنامه پنج‌ساله…

سایر مصوبات دهه سوم مهر ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/07/21 لغایت 1402/07/30 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران       نظریه‌‌‌‌ رئیس…

مصوبات شوراها دهه سوم مهر ۱۴۰۲

مصوبات شوراها منتشره از تاریخ 1402/07/21 لغایت 1402/07/30 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   شورای‌عالی انقلاب فرهنگی…

قوانین دهه سوم مهر ۱۴۰۲

قوانین منتشره از 1402/07/21 لغايت 1402/07/30 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران       قانون تصویب معاهده (کنوانسیون)…
keyboard_arrow_up