سایر مصوبات دهه سوم اردیبهشت ۱۴۰۲

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

سایر مصوبات

منتشره از تاریخ

1402/02/21 لغایت 1402/02/31

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۳۴۱ مورخ ۲۷/۹/۱۴۰۱ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در خصوص تعرفه خدمت تار تاریک

مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۴۲ مورخ ۲/۱۱/۱۴۰۱ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در خصوص تعرفه خدمت مکالمه ویدیویی

مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۳۴۳ مورخ ۷/۱۲/۱۴۰۱ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در خصوص پیشنهاد برای اصلاح بندهای ۱ و ۳ تصویب‌نامه شماره ۵۲۳۴۷/ت ۵۹۸۰۸ هـ مورخ ۱/۴/۱۴۰۱ هیئت‌وزیران در خصوص مصوبه اصول حاکم بر پروانه‌های یکپارچه شبکه و خدمات ارتباطی

مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۳۴۳ مورخ ۷/۱۲/۱۴۰۱ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در خصوص اعطای فرصت برای تکمیل مستندات تجدید پروانه انتقال داده مبتنی بر فناوری بی‌سیم ثابت (FWA)

مصوبات جلسه چهلم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور

مصوبه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی در خصوص تعیین قیمت تضمینی شیر خام به ازاء هر کیلوگرم درب دامداری

مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۳۴۱ مورخ 1401/09/27 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در خصوص تعرفه خدمت تار تاریک

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22764-1402/02/27

شماره 100/6514- ۱۴۰۲/۲/۱۱

به پیوست تصویر مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۳۴۱ مورخ 1401/09/27 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات موضوع «تعرفه خدمت تار تاریک» ابلاغ می‌شود.

دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ـ امیر محمدزاده‌لاجوردی

مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۳۴۱ مورخ ۱۴۰۱/۲/۹۷

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۳۴۱ مورخ ۱۴۰۱/۲/۹۷، تعرفه خدمت تار تاریک را برای ایجاد پوشش در چارچوب نظام اجرایی خدمات عمومی اجباری پستی، مخابراتی و فناوری اطلاعات (USO) بررسی و ضمن نسخ مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۳۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۹ کمیسیون، مواد ۴ و ۷ مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۲۸۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ کمیسیون و تبصره‌های ذیل آن را به شرح زیر اصلاح و تصویب کرد:

ماده ۱ ـ سقف تعرفه ماهیانه خدمات هر مسیر تار تاریک در سه سطح به شرح جدول شماره ۱ تعیین و جایگزین جدول ذیل ماده ۴ مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۲۸۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ کمیسیون می‌شود:

جدول شماره ۱ ـ سقف تعرفه خدمت هر مسیر تار تاریک

سطح تعرفه طول هر تار تاریک در هر مسیر سقف تعرفه خدمت هر متر تار تاریک در ماه (۳۰ روز) ـ ریال توضیحات
۱ از یک کیلومتر تا بیست کیلومتر ۵.۶۰۰ تا یک کیلومتر، ۵.۶۰۰.۰۰۰ ریال و مابقی با تعرفه سطح ۱
۲ از بیست کیلومتر تا چهل کیلومتر ۳.۵۰۰ تا بیست کیلومتر با تعرفه سطح ۱ و مابقی با تعرفه سطح ۲
۳ بیش از چهل کیلومتر ۲.۸۰۰ تا بیست کیلومتر با تعرفه سطح ۱، از بیست کیلومتر تا چهل کیلومتر با تعرفه سطح ۲ و مابقی با تعرفه سطح ۳

تبصره ۱: تعرفه خدمت هر تار تاریک برای تقاضای کمتر از یک کیلومتر ۵.۶۰۰.۰۰۰ ریال تعیین می‌شود؛

تبصره ۲: طول بین مبدأ و مقصد بر اساس ارزیابی بازتاب سنج نوری [OTDR (Optical Time Domain Reflectometr)] و به ازای هر مسیر مورد تقاضا مشخص خواهد شد؛

تبصره ۳: سقف تعرفه خدمت تار تاریک هوایی و غیردفنی ۳۰ درصد تعرفه‌های جدول شماره ۱ این مصوبه و سقف تعرفه خدمت تار تاریک دفنی خارج از شمول تعریف موضوع بند ۱ ـ ۵ مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۲۸۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰، ۵۰ درصد تعرفه‌های این جدول تعیین می‌شود؛

تبصره ۴: چنانچه متقاضی صرفاً درخواست خدمت نگهداری تار تاریک داشته باشد، تعرفه خدمت هر متر تار تاریک ۳۰۰ ریال و در هر مسیر حداکثر ۶۰۰۰ ریال برای هر متر کابل خواهد بود؛

تبصره ۵: برای ایجاد پوشش در چارچوب نظام اجرایی خدمات عمومی اجباری پستی، مخابراتی و فناوری اطلاعات (USO)، ضریب 2/9 در تعرفه‌های فوق اعمال می‌شود؛

ماده ۲ ـ تبصره زیر به جدول شماره ۲ ماده ۷ مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۲۸۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ الحاق می‌شود:

تبصره: برای ایجاد پوشش در چارچوب نظام اجرایی خدمات عمومی اجباری پستی، مخابراتی و فناوری اطلاعات (USO)، ضریب 2/9 در تعرفه‌های جدول شماره ۲ اعمال می‌شود.

ماده ۳ ـ تفسیر مفاد این مصوبه صرفاً با کمیسیون است؛

ماده ۴ ـ این مصوبه در چهار ماده و شش تبصره در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۹۷ به تصویب کمیسیون رسید و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا است.

 

مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۴۲ مورخ 1401/11/02 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در خصوص تعرفه خدمت مکالمه ویدیویی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22764-1402/02/27

شماره 100/6518- ۱۴۰۲/۲/۱۱

به پیوست تصویر مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۴۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با عنوان «تعرفه خدمت مکالمه ویدیویی» ابلاغ می‌شود.

دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ـ امیر محمدزاده‌لاجوردی

مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۴۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۳۴۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲، تعرفه خدمت مکالمه ویدیویی را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده ۱ ـ سقف تعرفه یک دقیقه مکالمه ویدیویی (اعم از درون شبکه و برون شبکه)، برای سیم‌کارت‌های دایمی و اعتباری برابر (۱۵۰۰) ریال تعیین می‌شود؛

ماده ۲ ـ دارندگان پ ر وانه ارایه‌دهنده خدمات تلفن همراه می‌توانند با رعایت مفاد این مصوبه و دیگر مقررات و شرایط مربوط، بسته‌های مختلف تعرفه‌ای را متناسب با نیاز مشترکین تعریف و ارایه کنند؛

ماده ۳ ـ دارنده پروانه برای ارائه خدمات مکالمه ویدیویی مجاز به دریافت مبالغی تحت عنوان خدمت داده تلفن همراه نمی‌باشد؛

ماده ۴ ـ در صورت عدم توافق طرفین، تعرفه اتصال متقابل مکالمات ویدیویی خاتمه یافته به شبکه‌های تلفن همراه برابر ۵۰% سقف تعرفه مکالمه ویدیویی تعیین می‌شود؛

ماده ۵ ـ به شرط تفکیک درآمد خدمت مکالمه ویدیویی در صورت‌های مالی حسابرسی‌شده، رعایت الزامات مصوب کمیسیون و تأیید سازمان، حق‌السهم دولت از درآمد ارایه خدمت مذکور تا انتهای سال ۱۴۰۳، هشت درصد (۸%) تعیین می‌شود؛

ماده ۶ ـ تفسیر این مصوبه صرفاً با کمیسیون است؛

ماده ۷ ـ این مصوبه در ۷ ماده به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رسید.

 

مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۳۴۳ مورخ 1401/12/07 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در خصوص پیشنهاد برای اصلاح بندهای ۱ و ۳ تصویب‌نامه شماره ۵۲۳۴۷/ت ۵۹۸۰۸ هـ مورخ ۱/۴/۱۴۰۱ هیئت‌وزیران در خصوص مصوبه اصول حاکم بر پروانه‌های یکپارچه شبکه و خدمات ارتباطی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22764-1402/02/27

شماره 100/7868- ۱۴۰۲/۲/۱۸

به پیوست تصویر مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۳۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات موضوع «پیشنهاد برای اصلاح بندهای ۱ و ۳ تصویب‌نامه شماره ۵۲۳۴۷/ت ۵۹۸۰۸ هـ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱ هیئت‌وزیران در خصوص مصوبه اصول حاکم بر پروانه‌های یکپارچه شبکه و خدمات ارتباطی» ابلاغ می‌شود.

دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ـ امیر محمدزاده‌لاجوردی

مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۳۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۷

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۳۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۷ با ارایه پیشنهاد برای اصلاح بندهای ۱ و ۳ تصویب‌نامه شماره ۵۲۳۴۷/ت ۵۹۸۰۸ هـ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱ هیئت‌وزیران به شرح زیر موافقت کرد:

۱ ـ در بند ۱ واژه «نباشد» به واژه «باشد» و عبارت «بیست و سه و شش دهم درصد (23/6%) به عبارت «بیست و هشت و یک دهم درصد (28/1%)» اصلاح می‌شود؛

۲ ـ در صدر بند ۳ واژه «پایان» حذف می‌شود.

 

مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۳۴۳ مورخ 1401/12/07 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در خصوص اعطای فرصت برای تکمیل مستندات تجدید پروانه انتقال داده مبتنی بر فناوری بی‌سیم ثابت (FWA)

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22764-1402/02/27

شماره 100/6517- ۱۴۰۲/۲/۱۱

به پیوست تصویر مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۳۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات موضوع «اعطای فرصت برای تکمیل مستندات تجدید پروانه انتقال داده مبتنی بر فناوری بی‌سیم ثابت (FWA)» ابلاغ می‌شود.

دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ـ امیر محمدزاده‌لاجوردی

مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۳۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۷

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۳۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۷، پس از استماع گزارش سازمان در خصوص آخرین وضعیت تجدید پروانه‌های انتقال داده مبتنی بر فناوری بی‌سیم ثابت (FWA)، با اصلاح تاریخ مهلت مندرج در مصوبه جلسه شماره ۳۴۱ کمیسیون از ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ موافقت کرد.

 

مصوبات جلسه چهلم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22764-1402/02/27

شماره 200/210881- ۱۴۰۱/۱۲/۱۴

جناب آقای دکتر اکبرپور ـ مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

در اجرای قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، مصوبه جلسه ۵۴ شورای‌عالی فضای مجازی و آیین‌نامه داخلی کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی به پیوست متن مصوبات جلسه چهلم (۹ اسفند ۱۴۰۱) کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی جهت انتشار در روزنامه رسمی کشور ارسال می‌شود.

دبیر شورا و رئیس کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی ـ رضا باقری‌اصل

مصوبات جلسه چهلم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور

تاریخ جلسه ۹ اسفندماه ۱۴۰۱

مصوبه شماره یک

حسب درخواست‌های واصله در خصوص ایجاد دسترسی به برخی سرویس‌های موجود در مرکز ملی تبادل اطلاعات و ارائه گزارش دبیرخانه برای برقراری سرویس‌ها به شرح زیر مورد تائید کارگروه قرار و برای برقراری سرویس‌های زیر به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ می‌شود:

 • شهرداری رشت: سرویس انطباق مشخصات هویتی اشخاص حقیقی از سازمان ثبت‌احوال کشور ـ سرویس استعلام وضعیت مددجویان کمیته امداد از کمیته امداد امام خمینی ـ سرویس استعلام کد پستی و استعلام شرح نشانی از شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران ـ سرویس استعلام وضعیت ایثارگری از بنیاد شهید و امور ایثارگران ـ استعلام آخرین مدرک تحصیلی از وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری
 • بانک تجارت: سرویس رتبه‌بندی و اعتبار سنجی بازرگانان و سرویس جواز تأسیس صنعتی و پروانه بهره‌برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ استعلام مشخصات هویتی اشخاص حقوقی از سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور ـ استعلام بدهی مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور
 • سازمان خصوصی‌سازی: سرویس استعلام بدهی کارگاهی تأمین اجتماعی از سازمان تأمین اجتماعی ـ استعلام اصالت گواهی عدم سوءپیشینه و سجل محکومین از قوه‌قضائیه
 • نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور: سرویس استعلام کد پستی از شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران ـ استعلام مددجویان بهزیستی از سازمان بهزیستی کشور
 • دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی: سرویس استعلام شرح نشانی از شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران ـ انطباق مشخصات هویتی اشخاص حقیقی از سازمان ثبت‌احوال کشور
 • شرکت ملی صنایع مس ایران: سرویس انطباق مشخصات هویتی اشخاص حقیقی و سرویس انتشاری فوت‌شدگان از سازمان ثبت‌احوال کشور
 • استانداری گلستان: استعلام مشخصات هویتی اشخاص حقوقی از سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور ـ سرویس استعلام بدهی کارگاهی تأمین اجتماعی از سازمان تأمین اجتماعی
 • شرکت مادرتخصصی توانیر: سرویس استعلام وضعیت مددجویان کمیته امداد از کمیته امداد امام خمینی
 • شهرداری زنجان: سرویس شاهکار از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ـ سرویس انطباق مشخصات هویتی اشخاص حقیقی از سازمان ثبت‌احوال کشور ـ سرویس استعلام کد پستی و استعلام شرح نشانی از شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران ـ سرویس تصدیق اصالت اسناد ملکی از سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور ـ سرویس استعلام وضعیت ایثارگری از بنیاد شهید و امور ایثارگران
 • سازمان نظام پزشکی: سرویس استعلام کد پستی و استعلام شرح نشانی از شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران ـ سرویس شاهکار از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ـ استعلام آخرین مدرک تحصیلی از وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری
 • سازمان بیمه سلامت ایران: سرویس استعلام وضعیت تحصیلی از وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری
 • شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد: سرویس چاپار از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
 • مرکز خدمات حوزه‌های علمیه: استعلام رابطه بیمه پرداز از سازمان تأمین اجتماعی

توضیح ـ مرکز ملی تبادل اطلاعات طی گزارشی وضعیت سرویس‌های ارائه‌شده ولی بهره‌برداری نشده را اعلام تا توسط رئیس کارگروه به رئیس دستگاه منعکس شود.

مصوبه شماره دو

پیرو درخواست صندوق تأمین خسارت‌های بدنی (وزارت امور اقتصادی و دارایی) در اجرای ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۰ قانون بیمه اجباری شخص ثالث و به‌منظور ارتقا سلامت اداری و پیشگیری از جعل در اسناد ارائه‌شده به این صندوق برای دریافت خسارت و هماهنگی با سازمان اورژانس کشور مقرر شد سرویس صحت سنجی خسارات ناشی از تصادفات (برگ اورژانس ارائه‌شده به صندوق) با ورودی شناسه بیمار مندرج در برگ اورژانس و شهر محل حادثه و در خروجی بله یا خیر که بلی به معنی صحت اقلام ورودی و برگ اورژانس مربوط به حوادث ناشی از تصادف است.

مصوبه شماره سه

پیرو درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص استفاده از خدمات لیست گواهی‌های باطله (CRL) سرویس استعلام برخط وضعیت گواهی (OCSP) و مهر زمانی مطمئن (TSA) و ضرورت ارائه این سرویس‌ها به سایر سامانه‌ها، مشخصاً در قسمت غیرعمومی (GSB) مرکز ملی تبادل اطلاعات، مقرر شد کلیه مراکز صدور گواهی اعم از ریشه، میانی و تابعه درصورتی‌که هر یک خدمات فوق را ارائه می‌نمایند نسبت به ارائه این خدمت/خدمات در مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX/GSB) نیز اقدام نمایند.

ارائه سرویس‌های مذکور در بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات، رافع مسئولیت‌های مراکز صدور گواهی الکترونیکی و مانع ارائه خدمات لیست گواهی‌های باطله (CRL) سرویس استعلام برخط وضعیت گواهی (OCSP) و مهر زمانی مطمئن (TSA) برای سایر مالکان گواهی و طرف‌های اعتمادکننده مطابق با الزامات موجود در زیرساخت کلید عمومی کشور نیست.

تبصره ۱ ـ در ارائه این خدمات، رعایت ضوابط فنی و امنیتی مرکز ملی تبادل اطلاعات و سند سیاست‌های گواهی الکترونیکی (CP) و دستورالعمل اجرایی گواهی الکترونیکی (CPS) ضروری است.

تبصره ۲ ـ نحوه ارائه در مرکز ملی تبادل اطلاعات برای دریافت خدمت و جزییات سرویس‌ها در جلسه آتی کارگروه ارائه شود.

 

مصوبه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی در خصوص تعیین قیمت تضمینی شیر خام به ازاء هر کیلوگرم درب دامداری

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22764-1402/02/27

شماره 020/20270-۱۴۰۲/۲/۲۰

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور

به استناد مفاد قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب پنجم آبان‌ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به شماره 180/67826 مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۲ مجلس شورای اسلامی، شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۷ تصویب کرد:

ـ قیمت تضمینی شیر خام به ازاء هر کیلوگرم درب دامداری به شرح جدول ذیل می‌باشد:

عنوان قیمت (ریال) ملاحظات
شیر خام ۱۵۰۰۰۰ با مشخصات 3/2 درصد چربی، ۳% پروتئین و بار میکروبی زیر ۱۰۰ هزار

تبصره: به ازای هر 0/1 درصد افزایش یا کاهش درصد چربی شیر خام از 3/2 درصد، مبلغ ۲۰۰۰ رال متناسب با افزایش و یا کاهش درصد چربی به قیمت مصوب شیر خام اضافه یا کسر خواهد شد.

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی و رئیس شورا ـ سیدمحمد آقامیری

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

قوانین دهه دوم اردیبهشت ۱۴۰۳

قوانین منتشره از 1403/02/11 لغايت 1403/02/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     قانون ارجاع اختلاف بین شرکت…
keyboard_arrow_up