سایر مصوبات دهه سوم شهریور ۱۴۰۱

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

سایر مصوبات

منتشره از تاریخ

1401/06/01 لغایت 1401/06/10

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

مصوبات شصت و ششمين نشست هيأت مقررات‌زدايي و بهبود محيط کسب‌وکار
نظريه‌‌‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و يکصد و سي و هشتم (۱۳۸) قانون‌اساسی جمهوري اسلامي ايران»

مصوبات شصت و ششمين نشست هيأت مقررات‌زدايي و بهبود محيط کسب‌وکار

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22573-27/06/1401

شماره 80/116811 – ۱۴۰۱/۶/۱۳

وزارت جهاد کشاورزی ـ ریاست جمهوری ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

سازمان ملی استاندارد ایران ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران ـ شرکت فرابورس ایران

هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۵/۳ به استناد قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون‌ اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۱۵، در خصوص موارد زیر اتخاذ تصمیم نمود:

 

الف ـ مجوزهای جامانده وزارت جهاد کشاورزی

۱) تعداد ۱۳ عنوان مجوز‌ جامانده وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های تابع آن به شرح زیر به همراه کاربرگ راهنمای دریافت این مجوزها متضمن شرایط، مدارک و هزینه‌های صدور آنها به فهرست مجوزهای وزارت مذکور در بند (ج) مصوبات پنجاه و هشتمین نشست هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار به شماره 80/12510 تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ و بند (الف) مصوبات شصت و یکمین نشست هیأت مقررات‌زدایی به شماره 80/31709 تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ اضافه می‌شود.

۲) دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار مکلف است پس از انجام هماهنگی‌های لازم با وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های تابع آن، راهنمای دریافت این مجوزها را در درگاه ملی مجوزهای کشور در دسترس عموم قرار دهد. (کاربرگ‌های راهنمای دریافت ۱۳ عنوان مجوز مذکور ممهور به مهر دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی جزء پیوست لاینفک این مصوبه است)

 

۳ عنوان مجوز مربوط به سازمان امور اراضی کشور

۱. تغییر طرح مجوز تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها (مشمول پرداخت عوارض)

۲. تغییر طرح مجوز تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها (معاف از پرداخت عوارض)

۳. تغییر طرح موافقت‌نامه تولیدات کشاورزی و صنایع تکمیلی و غذایی بخش کشاورزی در روستاها

 

۱۰ عنوان مجوز مربوط به سازمان مرکزی تعاون روستایی

۱. مجوز ادغام تعاونی‌های روستایی و کشاورزی

۲. مجوز ایجاد و توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز شبکه تعاونی‌های تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

۳. پروانه فعالیت اتاق اصناف کشاورزی ایران

۴. پروانه فعالیت اتاق اصناف کشاورزی شهرستان

۵. پروانه فعالیت اتحادیه صنفی کشاورزی

۶. مجوز تشکیل اتحادیه‌های کشاورزی شهرستانی استانی ملی

۷. مجوز تشکیل تشکل‌ها و انجمن‌های تخصصی ـ صنفی کشاورزی

۸. مجوز تشکیل اتاق اصناف کشاورزی ایران

۹. مجوز تشکیل اتاق اصناف کشاورزی شهرستان

۱۰. مجوز تشکیل اتحادیه صنفی کشاورزی شهرستان

 

۳) حذف مجوز «گواهی صید قانونی آبزیان دریایی مبتنی بر قانون اروپایی 2008/1005»

عنوان مجوز «گواهی صید قانونی آبزیان دریایی مبتنی بر قانون اروپایی 2008/1005» از فهرست مجوزهای بارگذاری شده در درگاه ملی مجوزهای کشور حذف می‌شود.

 

ب ـ مجوزهای جامانده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

۱) تعداد ۳ عنوان مجوز‌ جامانده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به شرح زیر به همراه کاربرگ راهنمای دریافت این مجوزها متضمن شرایط، مدارک و هزینه‌های صدور آنها به فهرست مجوز‌های دستگاه مذکور در بند (د) مصوبات پنجاه و هفتمین نشست هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار به شماره 80212/44 تاریخ ۱۴۰۱/۱/۲۷ اضافه می‎شود.

۲ ) دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار مکلف است پس از انجام هماهنگی‌های لازم با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، راهنمای دریافت این مجوزها را در درگاه ملی مجوزهای کشور در دسترس عموم قرار دهد. (کاربرگ‌های راهنمای دریافت ۳ عنوان مجوز مذکور ممهور به مهر دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی جزء پیوست لاینفک این مصوبه است)

۳) مجوز «ایجاد و راه‌اندازی شتاب‌دهنده تخصصی» به عنوان مجوز ثبت محور (اعلانی) تعیین شد.

۴) مدت زمان صدور مجوز «تأییدیه پذیرش شمول استفاده از مزایای قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات» حداکثر ۶۰ روز تعیین شد.

 

۳ عنوان مجوز مربوط به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

۱. مجوز ایجاد و راه‌اندازی شتاب‌دهنده تخصصی

۲. تأییدیه پذیرش شمول استفاده از مزایای قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات

۳. تأییدیه انتخاب و فعالیت کارگزاران مرکز شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان

 

ج ـ مجوزهای جامانده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۱) تعداد ۱۷ عنوان مجوز‌ جامانده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر به همراه کاربرگ راهنمای دریافت این مجوزها متضمن شرایط، مدارک و هزینه‌های صدور آنها به فهرست مجوزهای بانک مذکور در بند (ب) مصوبات پنجاه و نهمین نشست هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار به شماره 80/31675 تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴، اضافه می‌شود.

۲ ) دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار مکلف است پس از انجام هماهنگی‌های لازم با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، راهنمای دریافت این مجوزها را در درگاه ملی مجوزهای کشور در دسترس عموم قرار دهد. (کاربرگ‌های راهنمای دریافت ۱۷ عنوان مجوز مذکور ممهور به مهر دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی جزء پیوست لاینفک این مصوبه است)

۳) شرط “سایر مدارک و شرایط به تشخیص بانک مرکزی” پس از اصلاح مصوبات مربوط توسط شورای پول و اعتبار از کلیه کاربرگ‌های بانک مرکزی حذف می‌شود.

۴ ) شرط سنی برای مدیرعامل شرکت صرافی در فرم راهنمای دریافت “تأییدیه صلاحیت مدیرعامل شرکت‌های صرافی” پس از اصلاح مصوبات مربوط توسط شورای پول و اعتبار از فرم راهنمای مذکور حذف می‌شود.

۵) بانک مرکزی به عنوان مرجع صدور «مجوز اعتبارسنجی» تعیین و مقرر شد بانک مرکزی، برای آن فرم راهنمای دریافت کاربرگ مجوز تهیه و به دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار ارائه نماید.

 

۱۷ عنوان مجوز مربوط به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۱. اجازه‌نامه مرحله اول عملیات ارزی مؤسسات اعتباری (بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی) در کشور

۲. اجازه‌نامه مرحله دوم عملیات ارزی مؤسسات اعتباری (بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی) در کشور

۳. اجازه‌نامه مرحله سوم عملیات ارزی مؤسسات اعتباری (بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی) در کشور

۴. موافقت‌نامه سرمایه‌گذاری مؤسسات اعتباری (بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی) در کشور و شرکت‌های تابعه آن‌ها

۵. مجوز ایجاد شعبه، باجه یا دفتر نمایندگی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ایرانی در داخل کشور

۶. موافقت اصولی ایجاد شعبه، باجه یا دفتر نمایندگی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ایرانی در داخل کشور

۷. موافقت اصولی تأسیس شعب بانک‌های ایرانی در خارج از کشور

۸. موافقت نهایی تأسیس شعب بانک‌‌های ایرانی در خارج از کشور

۹. موافقت اصولی تأسیس دفتر نمایندگی بانک‌های ایرانی در خارج از کشور

۱۰. موافقت نهایی تأسیس دفتر نمایندگی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ایرانی در خارج از کشور

۱۱. موافقت اصولی سرمایه‌گذاری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ایرانی در بانک فرعی در خارج از کشور

۱۲. موافقت‌ نهایی تأسیس یا سرمایه‌گذاری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ایرانی در بانک فرعی در خارج از کشور

۱۳. مجوز فعالیت شعبه صندوق‌های قرض‌الحسنه

۱۴. مجوز فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه تطبیقی

۱۵. مجوز صادرات فلزات گران‌بهای تولیدی معادن داخلی

۱۶. مجوز صادرات مصنوعات فلزات گران‌بها

۱۷. تأییدیه صدور ضمانت‌نامه شرکت‌های بازرسی به سازمان ملی استاندارد

 

د ـ مجوزهای جامانده سازمان ملی استاندارد ایران

۱) تعداد ۲۶ عنوان مجوز‌ جامانده سازمان ملی استاندارد ایران به شرح زیر به همراه کاربرگ راهنمای دریافت این مجوزها متضمن شرایط، مدارک و هزینه‌های صدور آنها به فهرست مجوزهای سازمان مذکور در بند (ﻫ) مصوبات شصت و یکمین نشست هیأت مقررات‌زدایی به شماره 80/31709 تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ اضافه می‌شود.

۲ ) دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار مکلف است پس از انجام هماهنگی‌های لازم با سازمان ملی استاندارد ایران، فرم راهنمای دریافت این مجوزها را در درگاه ملی مجوزهای کشور در دسترس عموم قرار دهد. (کاربرگ‌های راهنمای دریافت ۲۶ عنوان مجوز مذکور ممهور به مهر دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی جزء پیوست لاینفک این مصوبه است)

۳) شرط “آزمون” در شرایط دریافت «گواهینامه تأیید صلاحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت» باید به صورت ۳ ماه یک‌بار برگزار شود.

۴) شرط “ارائه کلیه نتایج آزمون در خصوص مواد اولیه مواد بسته‌بندی محصول نهایی” از شرایط کاربرگ «پروانه کاربرد نشان حلال» حذف شد.

۵) سازمان ملی استاندارد ایران اجازه ندارد در صدور هیچ‌کدام از مجوزهای خود درصدی از مبلغ پایه مورد ارزیابی را به عنوان حق‌الزحمه تعیین نماید، مگر موارد خاصی که در قانون مصوب مجلس شورای اسلامی یا آیین‌نامه مصوب هیأت دولت و یا مصوبه شورای‌عالی استاندارد تجویز شده باشد که در این صورت باید سازوکار دریافت هزینه غیرثابت در کاربرگ مجوز ثبت شود و به تأیید هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار برسد. در خصوص اخذ مبالغ مبتنی بر درصدی از مبلغ پایه کالا که به استناد مصوبات شورای‌عالی استاندارد و یا مراجع فوق‌الاشاره باشد، دبیرخانه هیأت مکلف است از مسیر قانونی ذی‌ربط پیشنهاد اصلاح مصوبات مذکور را ارئه نماید.

 

۲۶ عنوان مجوز مربوط به سازمان ملی استاندارد ایران

۱. گواهینامه تأیید صلاحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت

۲. پروانه کاربرد علامت استاندارد

۳. پروانه کاربرد نشان حلال

۴. گواهینامه تأیید صلاحیت نهاد‌های گواهی‌کننده بر اساس استانداردهای (ISO/IEC17065ISO/IEC17024,ISO/IEC17021)

۵. گواهینامه تأیید صلاحیت نهادهای بازرسی

۶. گواهینامه تائید صلاحیت آزمایشگاه‌های آزمون و کالیبراسیون بر اساس استاندارد ۱۷۰۲۵

۷. تأییدیه شرکت‌های آموزشی همکار

۸. تأییدیه آمبولانس

۹. تأییدیه اولیه ایمنی آسانسور

۱۰. تأییدیه ادواری ایمنی آسانسور

۱۱. مجوز استفاده از کد شناسایی بین‌المللی سازنده (WMI)

۱۲. مجوز کد شناسایی مصنوعات طلا و تأییدیه استفاده از آن

۱۳. گواهینامه تأیید نوع ماشین‌آلات متحرک راه‌سازی، ساختمانی و معدنی

۱۴. گواهینامه تأیید نوع تراکتورهای کشاورزی تولید داخل (گروه‌های T و C)

۱۵. گواهینامه تأیید نوع خودرو (گروهای M، N و O)

۱۶. گواهینامه تأیید نوع موتورسیکلت‌های تولید داخل (گروه L)

۱۷. گواهی انطباق برای محموله‌های صادراتی مشمول اجرای اجباری استاندارد (صادرات)

۱۸. گواهی انطباق برای محموله‌های وارداتی مشمول اجرای اجباری استاندارد (واردات)

۱۹. گواهینامه ثبت کالای وارداتی

۲۰. گواهینامه ثبت‌نام و نشان تجاری کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری (نمانام)(COBR)

۲۱. گواهینامه صادرکننده برتر

۲۲. تائیدیه استاندارد اجباری برای نصب و بهره‌برداری تجهیزات تفریحی مشمول مقررات اجرای اجباری استاندارد (تجهیزات شهربازی، پارک‌های بازی و کابل‌راه)

۲۳. مجوز کارت بازرسی

۲۴. گواهی انطباق برای محموله‌های پته گمرکی

۲۵. مجوز تعیین عیار محموله صادراتی فلزات گران‌بها (طلا و نقره)

۲۶. مجوز ارزیابی انطباق کامیون کشنده‌های وارداتی موضوع بند «ث» قانون احکام دایمی کشور

 

هـ ـ مجوزهای جامانده وزارت صنعت، معدن و تجارت

۱ ) تعداد ۱۵ عنوان مجوز‌ جامانده وزارت صنعت، معدن و تجارت به شرح زیر به همراه کاربرگ راهنمای دریافت این مجوزها متضمن شرایط، مدارک و هزینه‌های صدور آنها به فهرست مجوزهای وزارت مذکور در بند (ب) مصوبات پنجاه و هشتمین نشست هیأت مقررات‌زدایی به شماره 80/12510 تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ اضافه می‌شود.

۲) دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار مکلف است پس از انجام هماهنگی‌های لازم با وزارت صنعت، معدن و تجارت، فرم راهنمای دریافت این مجوزها را در درگاه ملی مجوزهای کشور در دسترس عموم قرار دهد. (کاربرگ‌های راهنمای دریافت ۱۵ عنوان مجوز مذکور ممهور به مهر دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی جزء پیوست لاینفک این مصوبه است)

۳) مقرر شد ۴ مجوز «پروانه لجستیک ‌معکوس نسل ۱ (خرید، تفکیک از مبدأ، بازرسی و جمع‌آوری مواد و کالاهای قابل بازیابی)»، «پروانه لجستیک معکوس نسل ۲ (خرید، تفکیک از مبدأ، بازرسی و جمع‌آوری مواد و کالاهای قابل بازیابی)»، «پروانه لجستیک معکوس نسل ۳ (خرید، تفکیک از مبدأ، بازرسی و جمع‌آوری مواد و کالاهای قابل بازیابی)» و «مجوز نماد تجارت الکترونیکی» مجدداً در کمیته تخصصی هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار مطرح و بررسی شود.

 

۱۵ عنوان مجوز مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت

۱. مجوز واردات نمونه خودرو، ماشین‌های راه‌سازی و موتورسیکلت کامل

۲. مجوز شماره‌گذاری دائم خودروهای مشمول قانون خودرو

۳. مجوز شماره‌گذاری موقت خودروهای مشمول قانون خودرو

۴. مجوز واردات کسری قطعات منفصله

۵. تأییدیه اعلام درصد ساخت داخل خودرو (واردات قطعات CKD )

۶. تأییدیه خروج دائم یا موقت خودروهای تاریخی

۷. تأییدیه شناسنامه گارانتی

۸. تأییدیه ضوابط فنی واردات خودرو

۹. مجوز شماره‌گذاری دائم خودروهای تغییر کاربری یافته

۱۰. اجازه برداشت معدن

۱۱. پروانه اشتغال به کار در حرفه‌های مهندسی معدن

۱۲. مجوز ورود کالای مستعمل

۱۳. مجوز واردات ماشین‌آلات و تجهیزات مستعمل خط تولید

۱۴. مجوز ثبت سفارش کالا

۱۵. تأییدیه خروج موقت ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز اجرای پروژه‌های خدمات فنی و مهندسی

 

و ـ مجوز جامانده سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران

۱) تعداد ۱ عنوان مجوز جامانده مربوط به سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر به همراه کاربرگ راهنمای دریافت این مجوز متضمن شرایط، مدارک و هزینه‌های صدور آن به فهرست مجوزهای سازمان مذکور در بند (د) مصوبات شصتمین نشست هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار به شماره 80/25165 تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ اضافه می‌شود.

۲) دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار مکلف است پس از انجام هماهنگی‌های لازم با سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، راهنمای دریافت این مجوز را در درگاه ملی مجوزهای کشور در دسترس عموم قرار دهد. (کاربرگ‌های راهنمای دریافت ۱ عنوان مجوز مذکور ممهور به مهر دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی جزء پیوست لاینفک این مصوبه است)

 

۱ عنوان مجوز مربوط به سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران

۱. پروانه انتشار محتوا در رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر

 

۳) با تغییرات در شرایط، مدارک و زمان ۱۰ کاربرگ مربوط به مجوزهای سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران درج‌شده در بند (د) مصوبات شصتمین نشست هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار به شماره 80/25165 تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ به شرح زیر موافقت شد.

– مدت زمان صدور مجوزهای غیر قطعی‌ها از ۲۸ روز به ۴۰ روز افزایش پیدا کرد.

– مدت زمان صدور مجوزهای قطعی‌ها از ۲۸ روز به ۷۰ روز افزایش پیدا کرد.

– حذف ۲ مورد استعلامات پیش‌نیاز با عناوین «استعلام سامانه ثبت‌احوال»، «استعلام از سامانه ثبت شرکت‌ها» برای کلیه مجوزهای غیرقطعی

– حذف ۲ مورد استعلام آخرین وضعیت اساسنامه از اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری و استعلام سامانه ثبت‌احوال از کلیه مجوزهای قطعی

– استعلام از حراست جایگزین شرط گواهی عدم سوءپیشینه مؤثر کیفری برای شرایط عمومی مدیر رسانه برای کلیه ۱۰ مجوز سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران

– استعلام از حراست جایگزین شرط گواهی عدم سوءپیشینیه کیفری توسط مدیر رسانه برای مدارک لازم جهت صدور کلیه ۱۰ مجوز سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران

– برای کاربرگ مجوز رسانه کاربر محور قطعی و غیرقطعی ۲ مورد شرایط تخصصی به شرح زیر اضافه شده است:

الف) دارا بودن سامانه تشخیص بازنشر محتوا (تشخیص لوگو)

ب) داشتن سامانه هوشمند برای پایش محتوا

 

ز ـ مجوزهای جامانده شرکت فرابورس ایران

۱ ) تعداد ۲ عنوان مجوز جامانده مربوط به شرکت فرابورس ایران به شرح زیر به همراه کاربرگ راهنمای دریافت این مجوزها متضمن شرایط، مدارک و هزینه‌های صدور آنها به تصویب رسید.

۲ ) دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار مکلف است پس از انجام هماهنگی‌های لازم با شرکت فرابورس ایران، فرم راهنمای دریافت این مجوزها را در درگاه ملی مجوزهای کشور در دسترس عموم قرار دهد. (کاربرگ‌های راهنمای دریافت ۲ عنوان مجوز مذکور ممهور به مهر دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی جزء پیوست لاینفک این مصوبه است)

 

۲ عنوان مجوز مربوط به شرکت فرابورس ایران

۱. موافقت اصولی تأمین‌مالی جمعی

۲. مجوز فعالیت تأمین‌مالی جمعی

وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس هیأت مقررات‌زدایی

و بهبود محیط کسب‌وکار ـ سیداحسان خاندوزی

 

نظريه‌‌‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و يکصد و سي و هشتم (۱۳۸) قانون‌اساسی جمهوري اسلامي ايران»

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22577-31/06/1401

۱۰۷۵ [این شماره‌ها مربوط به ترتیب درج هر نظریه در روزنامه رسمی می‌باشد]

شماره ۵۷۰۲۷/هـ ب ـ ۱۴۰۱/۶/۱۵

حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۵۶۴۴۵/ت ۵۹۷۵۷ هـ، مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷، موضوع: «اصلاح مصوبه تعیین حق‌السهم دولت از دارندگان پروانه فعالیت انتقال داده مبتنی بر فناوری بی‌سیم»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون‌اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«بر اساس ماده‌واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات – مصوب ۱۳۹۲- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات «مکلف است بابت ارائه خدمات پستی، … با تصویب هیأت‌وزیران، مبالغی به عنوان … حق‌السهم دولت … وصول و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.»، بنابراین، بند «۲» مصوبه مبنی بر اصلاح بند «۲» مصوبه شماره ۸۱۴۰۱/ت ۵۸۰۶۹ هـ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۶ و تعیین عدد صفر به عنوان حق‌السهم دولت، از حیث عدم اخذ وجوهی که قانون‌گذار دولت را مکلف به اخذ آن کرده است، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

 

۱۰۷۶

شماره ۶۱۲۳۹/هـ ب ـ ۱۴۰۱/۶/۲۹

حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۷۷۹۰۰/ت ۵۹۸۷۲ هـ، مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹، موضوع: «آیین‌نامه تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌زایی در صنعت نفت»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون‌اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«نظر به اینکه در جزء «۷» بند «الف» تبصره (۱۸) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، محل مصرف منابع موضوع این بند ذکر شده و اجازه افزایش سرمایه صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی صنعت نفت از این محل داده نشده، بنابراین، تبصره ماده (۱۰) مصوبه که افزایش سرمایه صندوق مذکور را از محل منابع مزبور تجویز کرده، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

سایر مصوبات دهه اول آبان ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/08/01 لغایت 1402/08/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     دستورالعمل چگونگی تشخیص…

قوانین دهه اول آبان ۱۴۰۲

قوانین منتشره از 1402/08/01 لغايت 1402/08/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     قانون تمدید قانون برنامه پنج‌ساله…

سایر مصوبات دهه سوم مهر ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/07/21 لغایت 1402/07/30 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران       نظریه‌‌‌‌ رئیس…

مصوبات شوراها دهه سوم مهر ۱۴۰۲

مصوبات شوراها منتشره از تاریخ 1402/07/21 لغایت 1402/07/30 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   شورای‌عالی انقلاب فرهنگی…
keyboard_arrow_up