سایر مصوبات دهه سوم فرودین ۱۴۰۳

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

سایر مصوبات

منتشره از تاریخ

1403/01/21 لغایت 1403/01/30

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

 

 

 

مصوبات هشتادمین نشست هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار

مصوبات جلسه پنجاه و هفتم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور

نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به “قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران” 

 

مصوبات هشتادمین نشست هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23027-1403/01/28

شماره ۸۰/۲۵۶۶۷۵ – ۱۴۰۲/۱۲/۲۶

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ سازمان بنادر و دریانوردی

وزارت نفت ـ سازمان دامپزشکی کشور ـ سازمان نظام‌مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

سازمان ملی استاندارد ایران ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران

دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور

سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری ـ سازمان غذا و دارو

هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار که در ادامه این متن از آن به ‌عنوان “هیأت” یاد می‌شود. در جلسه مورخ ۷/ ۱۲ /۱۴۰۲، به ‌استناد قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون‌ اساسی مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۴، در خصوص موارد زیر اتخاذ تصمیم نمود:

الف ـ تصویب راهنمای دریافت پروانه کسب‌ مجوزهای مربوط به تولید کارگاهی فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی

۱. پروانه کسب “تولید کارگاهی فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی” به همراه راهنمای دریافت این مجوز، متضمن شرایط، مدارک و هزینه‌های صدور آن به تصویب رسید (راهنمای دریافت کاربرگ مذکور، ممهور به مهر دبیرخانه هیأت جزء پیوست لاینفک این مصوبه است).

۲. دبیرخانه هیأت مقررات‌‌زدایی مکلف است راهنمای دریافت این مجوز را در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری نموده و در دسترس عموم قرار دهد و امکان صدور برخط این مجوز را فراهم نماید.

۳. دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور مکلف است، درگاه تخصصی برای صدور این مجوز را به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل و مجوز مذکور را برای متقاضیان به‌صورت کاملاً الکترونیک و از طریق درگاه ملی مجوزها صادر نماید.

۴. پس از گرفتن پروانه کسب مذکور، متقاضی باید پروانه ساخت و پروانه بهره‌برداری کارگاه را (که سابقاً در درگاه ملی مجوزها بارگذاری شده) از سازمان غذا و دارو دریافت نماید. با عنایت بر اینکه شرایط پروانه بهره‌برداری این مجوز، با شرایط پروانه بهره‌برداری مجوزهای صنعتی متفاوت است، مقرر شد تغییرات مربوطه با هماهنگی سازمان غذا و دارو در پروانه بهره‌برداری موجود در درگاه ملی مجوزها اعمال گردد.

ب ـ تصویب راهنمای دریافت “پروانه کسب دلالی مواد ضایعات پتروشیمی (گرانول، کامپاند و ریسایکل)”

۱. کاربرگ پروانه کسب دلالی مواد ضایعات پتروشیمی (گرانول، کامپاند و ریسایکل) به منزله یک عنوان پروانه کسب جدید صنفی متضمن شرایط، مدارک و هزینه‌های صدور آن به تصویب رسید (راهنمای دریافت پروانه کسب مذکور ممهور به مهر دبیرخانه هیأت جزء پیوست لاینفک این مصوبه است).

۲. شرکت بورس کالا و دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور، مکلف به نظارت پسینی در این حوزه بوده و در صورت مشاهده تخلف، دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور مکلف به ابطال پروانه کسب و دیگر برخوردهای قانونی با متخلف می‌باشد.

۳. دبیرخانه هیأت مقررات‌‌زدایی مکلف است راهنمای دریافت این مجوز را در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری و در دسترس عموم قرار دهد و امکان صدور برخط مجوز این کسب و کار را فراهم نماید.

۴. دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور مکلف است، درگاه تخصصی برای صدور این مجوز را به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل و مجوز مذکور را برای متقاضیان به‌صورت کاملاً الکترونیک و از طریق درگاه ملی مجوزها صادر نماید.

ج ـ تصویب مجوزهای جدید (جامانده) مربوط به وزارت جهاد کشاورزی

۱. تعداد ۱۱ عنوان مجوز صادره وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های تابعه به شرح زیر به همراه راهنمای دریافت این مجوزها متضمن شرایط، مدارک و هزینه‌های صدور آنها به فهرست مجوزهای وزارت مذکور اضافه می‌شود:

۱۱ عنوان مجوز جامانده وزارت جهاد کشاورزی

 موافقت اصولی واحد کشت بافت،

 پروانه تأسیس واحد کشت بافت،

 پروانه بهره‌برداری واحد کشت بافت،

 احداث سایبان برای محصولات باغبانی،

 موافقت اصولی پرورش حشرات (صنعتی)،

 پروانه تأسیس پرورش حشرات (صنعتی)،

 پروانه بهداشتی بهره‌برداری پرورش حشرات (صنعتی)،

 پروانه بهداشتی موافقت اصولی پرورش حشرات (صنعتی)،

 پروانه بهداشتی تأسیس پرورش حشرات (صنعتی)،

 پروانه بهداشتی بهره‌برداری پرورش حشرات (صنعتی)،

 مجوز تولید قراردادی واحدهای صنایع تبدیلی و غذایی بخش کشاورزی.

۲. تعداد ۱۱ عنوان مجوز‌ “شرکت شهرک‌های کشاورزی” و یک عنوان مجوز “سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی” به شرح ذیل به همراه راهنمای دریافت این مجوزها متضمن شرایط، مدارک و هزینه‌های صدور آنها تصویب شد. این مجوزها جایگزین ۳ مجوز “پروانه تأسیس و توسعه واحدهای مستقر در شهرک و مجتمع‌های گلخانه‌ای و قارچ خوراکی در اراضی ملی و دولتی و دارای زنجیره ارزش”، “پروانه بهره‌برداری واحدهای مستقر در شهرک و مجتمع‌های گلخانه‌ای و قارچ خوراکی در اراضی ملی و دولتی و دارای زنجیره ارزش”، “پروانه تأسیس و توسعه شهرک و مجتمع‌های گلخانه‌ای و قارچ خوراکی” مصوب شصت و یکمین نشست هیأت مقررات‌‌زدایی مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ و ۶ مجوز “موافقت اولیه شهرک قارچ خوراکی”، “موافقت اولیه شهرک گلخانه‌ای”، “پروانه تأسیس شهرک قارچ خوراکی”، “پروانه تأسیس شهرک گلخانه‌ای”، “پروانه بهره‌برداری شهرک گلخانه‌ای”،‌ “پروانه بهره‌برداری شهرک قارچ خوراکی”، مصوب شصت و چهارمین نشست هیأت مقررات‌‌زدایی مورخ ۱۴۰۱/۳/۳۰ و یک مجوز “آزمون ماشین‌ها، ادوات کشاورزی و تجهیزات آبیاری” مصوب هفتاد و دومین نشست هیأت مقررات‌‌زدایی مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ می‌شود.

۱۱ عنوان مجوز مربوط به “شرکت شهرک‌های کشاورزی” و ۱ عنوان مجوز “سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی”

 موافقت اولیه شهرک گلخانه‌ای غیردولتی،

 پروانه تأسیس شهرک گلخانه‌ای غیردولتی،

 پروانه بهره‌برداری شهرک گلخانه‌ای غیردولتی،

 موافقت اولیه شهرک دامی غیردولتی،

 پروانه تأسیس شهرک دامی غیردولتی،

 پروانه بهره‌برداری شهرک دامی غیردولتی،

 موافقت اولیه شهرک شیلاتی غیردولتی،

 پروانه تأسیس شهرک شیلاتی غیردولتی،

 پروانه بهره‌برداری شهرک شیلاتی غیردولتی،

 پروانه تأسیس واحدهای گلخانه‌ای مستقر در شهرک‌های کشاورزی،

 پروانه بهره‌برداری واحدهای گلخانه‌ای مستقر در شهرک‌های کشاورزی،

 گواهی تأییدیه آزمون و کنترل کیفیت ماشین‌ها و تجهیزات کشاورزی.

۳. دبیرخانه هیأت مقررات‌‌‌زدایی مکلف است راهنمای دریافت این مجوزها را در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری و در دسترس عموم قرار دهد و امکان صدور برخط این مجوزها را فراهم نماید.

۴. وزارت جهاد کشاورزی (شامل معاونت‌ها و ادارات مربوطه و سازمان تحقیقات، آموزش و تحقیقات کشاورزی) و شرکت شهرک‌های کشاورزی مکلفند، درگاه تخصصی برای صدور کلیه مجوزهای موضوع این بند را به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل و مجوزهای مذکور را برای متقاضیان به‌صورت کاملاً الکترونیک و از طریق درگاه ملی مجوزها صادر نمایند.

د ـ تصویب ۱۸ عنوان مجوز جدید (جامانده) مربوط به سازمان بنادر و دریانوردی

۱. تعداد ۱۸ عنوان مجوز‌ جامانده سازمان بنادر و دریانوردی به شرح ذیل به همراه راهنمای دریافت این مجوزها متضمن شرایط، مدارک، هزینه و زمان صدور آن به مجوزهای سازمان مذکور اضافه می‌شود. (راهنمای دریافت ۱۸ عنوان مجوز مذکور ممهور به مهر دبیرخانه هیأت جزء پیوست لاینفک این مصوبه است).

۲. دبیرخانه هیأت مکلف است راهنمای دریافت این مجوزها را در درگاه ملی مجوزهای کشور در دسترس عموم قرار دهد.

۱۸ عنوان مجوز سازمان بنادر و دریانوردی

 فعالیت راهبری پایانه کانتینری،

 فعالیت راهبری پایانه فله مایع (نفتی و غیرنفتی)،

 فعالیت راهبری پایانه کالای عمومی و فله خشک،

 فعالیت راهبری پایانه مسافری دریایی،

 فعالیت تخلیه و بارگیری کالای کانتینری،

 فعالیت تخلیه و بارگیری کالای فله مایع (نفتی و غیرنفتی)،

 فعالیت تخلیه و بارگیری کالای عمومی و فله خشک،

 فعالیت بازرسی ایمنی تجهیزات بندری،

 فعالیت بازرسی و تأیید ایمنی کانتینر،

 فعالیت مشاور بندری،

 فعالیت کشتیرانی (حمل و نقل دریایی کالا ـ مسافر)،

 فعالیت توقفگاه دریایی شناورها،

 فعالیت راهبری فنی ـ عملیاتی و مدیریت ایستگاه کنترل ترافیک دریایی،

 فعالیت مشاور دریایی،

 فعالیت راهبری علائم کمک ناوبری،

 فعالیت آبنگاری،

 فعالیت خدمات دریافت و پردازش مواد زائد کشتی‌ها،

 فعالیت جستجو و نجات دریایی و راهبری مراکز مربوطه.

۳. دبیرخانه هیأت مقررات‌‌زدایی مکلف است راهنمای دریافت این مجوزها را در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری و در دسترس عموم قرار دهد و امکان صدور برخط این مجوزها را فراهم نماید.

۴. سازمان بنادر و دریانوردی کشور مکلف است درگاه تخصصی برای صدور کلیه مجوزهای موضوع این بند را به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل و مجوزهای مذکور را برای متقاضیان به صورت کاملاً الکترونیک و از طریق درگاه ملی مجوزها صادر نمایند.

۵ ـ تصویب یک عنوان مجوز جامانده مربوط به وزارت نفت

۱. مجوز “موافقت اصولی طرح‌های SNG، Mini LNG، CNG، LNG وارداتی” مربوط به وزارت نفت به همراه راهنمای دریافت این مجوز متضمن شرایط، مدارک و هزینه‌ صدور آن به فهرست مجوزهای وزارت مزبور اضافه می‌شود (راهنمای دریافت ۱ عنوان مجوز مذکور ممهور به مهر دبیرخانه هیأت جزء پیوست لاینفک این مصوبه است).

۲. دبیرخانه هیأت مقررات‌‌زدایی مکلف است راهنمای دریافت این مجوزها را در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری و در دسترس عموم قرار دهد و امکان صدور برخط این مجوزها را فراهم نماید.

۳. وزارت نفت مکلف است درگاه تخصصی برای صدور این مجوز را به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل و مجوز مذکور را برای متقاضیان به‌صورت کاملاً الکترونیک و از طریق درگاه ملی مجوزها صادر نمایند.

و ـ تفکیک عناوین و اصلاح شرایط راهنمای دریافت مجوزهای “موافقت اصولی دام صنعتی و نیمه‌صنعتی”، “موافقت اصولی طیور صنعتی و نیمه‌صنعتی” و “موافقت اصولی شیلات صنعتی و نیمه‌صنعتی”

عناوین سه مجوز “موافقت اصولی دام صنعتی و نیمه‌صنعتی”، “موافقت اصولی طیور صنعتی و نیمه‌صنعتی” و “موافقت اصولی شیلات صنعتی و نیمه‌صنعتی” به شرح زیر تفکیک شده و شرایط و مدارک موجود در راهنمای دریافت این مجوزها مطابق فایل‌های پیوست اصلاح می‌شود.

۱. موافقت اصولی دام صنعتی (پرورش آهو و جبیر)،

۲. موافقت اصولی دام صنعتی (پرورش قوچ و میش)،

۳. موافقت اصولی دام صنعتی (پرورش گوزن زرد)،

۴. موافقت اصولی دام صنعتی “پرورش مارال (گوزن قرمز)”،

۵. موافقت اصولی دام صنعتی (پرورش بز داشتی)،

۶. موافقت اصولی دام صنعتی (پرورش گوسفند داشتی)،

۷. موافقت اصولی دام صنعتی (پرواربندی بره)،

۸. موافقت اصولی دام صنعتی (پرورش گوسفند و بز غیر اهلی (قوچ و میش))،

۹. موافقت اصولی دام صنعتی (پرورش شتر داشتی)،

۱۰. موافقت اصولی دام صنعتی (پرورش سگ)،

۱۱. موافقت اصولی دام صنعتی (پرورش گاو شیری)،

۱۲. موافقت اصولی دام صنعتی (تولید و پرورش گوساله آماده پروار)،

۱۳. موافقت اصولی دام صنعتی (پرورش الاغ شیری)،

۱۴. موافقت اصولی دام صنعتی (پرورش قاطر و یا استر)،

۱۵. موافقت اصولی دام صنعتی (تکثیر و پرورش اسب)،

۱۶. موافقت اصولی دام صنعتی (پرورش بز شیری)،

۱۷. موافقت اصولی دام صنعتی (پرورش گوسفند داشتی پر تولید)،

۱۸. موافقت اصولی دام صنعتی (پرورش بز داشتی پر تولید)،

۱۹. موافقت اصولی دام صنعتی (پرورش خرگوش)،

۲۰. موافقت اصولی دام صنعتی (پرورش کل و بز)،

۲۱. موافقت اصولی دام صنعتی “پرورش و نگهداری روباه (تولید پوست)”،

۲۲. موافقت اصولی دام صنعتی (پرورش گوساله)،

۲۳. موافقت اصولی دام صنعتی (پرواربندی شتر)،

۲۴. موافقت اصولی دام صنعتی (پرورش گاومیش)،

۲۵. موافقت اصولی دام صنعتی (پرواربندی گاومیش)،

۲۶. موافقت اصولی دام صنعتی (پرورش الاغ)،

۲۷. موافقت اصولی دام صنعتی (پرورش لاما)،

۲۸. موافقت اصولی دام صنعتی (نگهداری و پرورش اسب)،

۲۹. موافقت اصولی شیلات صنعتی (تکثیر و پرورش آرتمیا)،

۳۰. موافقت اصولی شیلات صنعتی (نگهداری و پرورش ماهی تیلاپیا)،

۳۱. موافقت اصولی شیلات صنعتی (تکثیر و پرورش کرم دریایی)،

۳۲. موافقت اصولی شیلات صنعتی (تکثیر، پرورش و بسته‌بندی قورباغه)،

۳۳. موافقت اصولی شیلات صنعتی (تکثیر و پرورش کروکودیل)،

۳۴. موافقت اصولی شیلات صنعتی (تکثیر و پرورش ماهیان سردابی)،

۳۵. موافقت اصولی شیلات صنعتی (مرکز تفریخ ماهیان سردابی)،

۳۶. موافقت اصولی شیلات صنعتی (نگهداری و پرورش بچه ماهیان دریایی)،

۳۷. موافقت اصولی شیلات صنعتی (تکثیر و پرورش زالو)،

۳۸. موافقت اصولی شیلات صنعتی (تکثیر و پرورش ماهیان گرمابی)،

۳۹. موافقت اصولی شیلات صنعتی (تکثیر، پرورش و نگهداری ماهیان زینتی)،

۴۰. موافقت اصولی شیلات صنعتی (تکثیر و پرورش میگو)،

۴۱. موافقت اصولی شیلات دام صنعتی (تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری)،

۴۲. موافقت اصولی شیلات صنعتی (تکثیر و پرورش ماهیان دریایی)،

۴۳. موافقت اصولی شیلات صنعتی (تکثیر و پرورش گیاهان آبزی)،

۴۴. موافقت اصولی شیلات صنعتی (تکثیر و پرورش خیار دریایی)،

۴۵. موافقت اصولی شیلات صنعتی (تکثیر و پرورش صدف خوراکی)،

۴۶. موافقت اصولی شیلات صنعتی (تکثیر و پرورش شقایق دریایی)،

۴۷. موافقت اصولی شیلات صنعتی (تکثیر و پرورش مرجان)،

۴۸. موافقت اصولی شیلات صنعتی (تکثیر و پرورش باربوس ماهیان)،

۴۹. موافقت اصولی شیلات صنعتی (تکثیر و پرورش اردک‌ماهی)،

۵۰. موافقت اصولی شیلات صنعتی (تکثیر و پرورش سوف)،

۵۱. موافقت اصولی شیلات صنعتی (تکثیر و پرورش کرم خونی)،

۵۲. موافقت اصولی طیور صنعتی (پرورش کبوتر)،

۵۳. موافقت اصولی طیور صنعتی (پرورش کبک، بلدرچین و قرقاول)،

۵۴. موافقت اصولی طیور صنعتی (پرورش غاز)،

۵۵. موافقت اصولی طیور صنعتی (پرورش اردک)،

۵۶. موافقت اصولی طیور صنعتی (پرورش شترمرغ)،

۵۷. موافقت اصولی طیور صنعتی (نگهداری و پرورش مرغ رنگی)،

۵۸. موافقت اصولی طیور صنعتی (پرورش مرغ گوشتی در قفس/ طبقاتی)،

۵۹. موافقت اصولی طیور صنعتی (پرورش مرغ گوشتی در بستر)،

۶۰. موافقت اصولی طیور صنعتی (پرورش مرغ تخم‌گذار)،

۶۱. موافقت اصولی طیور صنعتی (پرورش مرغ مادر گوشتی/ مرغ لاین/ اجداد)،

۶۲. موافقت اصولی طیور صنعتی (پرورش پرندگان زینتی)،

۶۳. موافقت اصولی طیور صنعتی (پرورش بوقلمون)،

۶۴. موافقت اصولی طیور صنعتی (پرورش مرغ بومی)،

۶۵. موافقت اصولی طیور صنعتی (پرورش مرغ مادر تخم‌گذار)،

۶۶. موافقت اصولی طیور صنعتی (پرورش پولت تخم‌گذار).

ز ـ اصلاح شرایط راهنمای دریافت “پروانه اشتغال مسئول فنی دامپزشکی”

۱. عضویت در نظام دامپزشکی و صدور پروانه اشتغال مسئول فنی بهداشتی، برای افراد دارای دانشنامه معتبر دکتری تخصصی دامپزشکی فاقد مدرک دانشنامه دکتری عمومی دامپزشکی، (در رشته‌های تخصصی مانند بهداشت آبزیان در حوزه‌هایی از قبیل مراکز تکثیر، پرورش و نگهداری انواع آبزیان، صیدگاه‌ها و صنایع تبدیلی آبزیان و …) مجاز است.

۲. رشته‌های تخصصی و حوزه‌های کاری مجاز هریک برای صدور پروانه اشتغال مسئول فنی، طی دو هفته توسط دبیرخانه هیأت (و با همکاری سازمان دامپزشکی کشور) ابلاغ می‌شود و در کاربرگ مربوطه، به شرایط این مجوز در درگاه ملی مجوزها اضافه خواهد شد.

ح ـ حذف ۳ عنوان مجوز “تعمیرکاران مجاز وسایل توزین”، “شرکت‌های آموزشی همکار”، “کد شناسایی بین‌المللی WMI ” مربوط به سازمان ملی استاندارد ایران

با توجه به ابطال مبانی قانونی و اسناد بالادستی، مجوز “تعمیرکاران مجاز وسایل توزین” از فهرست مجوزهای مصوب سازمان ملی استاندارد ایران موضوع بند (هـ) مصوبات شصت و یکمین نشست هیأت به شماره ۸۰/۳۱۷۰۹ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۴ و مجوز “شرکت‌های آموزشی همکار” از فهرست مجوزهای مصوب سازمان ملی استاندارد ایران موضوع بند (د) مصوبات شصت و ششمین نشست هیأت به شماره ۸۰/۱۱۶۸۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۳ حذف می‌شود. همچنین مجوز “کد شناسایی بین‌المللی WMI ” (به دلیل این‌که سازمان ملی استاندارد ایران صرفاً به عنوان یک نهاد واسط برای مکاتبه با سازمان بین‌المللی SAE است)، از فهرست مجوزهای مصوب سازمان ملی استاندارد ایران موضوع بند (د) مصوبات شصت و ششمین نشست هیأت به شماره ۸۰/۱۱۶۸۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۳ حذف می‌شود.

ط ـ حذف ۲۶ عنوان مجوز مربوط به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۱. تعداد ۲۶ عنوان مجوز مربوط به بانک مرکزی (به شرح ذیل) در درگاه ملی مجوزها غیرفعال می‌شود:

 موافقت اصولی تأسیس شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خارجی در سرزمین اصلی،

 تأسیس شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خارجی در سرزمین اصلی،

 فعالیت شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خارجی در سرزمین اصلی،

 موافقت اصولی تأسیس شعبه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ایرانی در خارج از کشور،

 موافقت اولیه تأسیس شعبه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ایرانی در خارج از کشور،

 موافقت اصولی تأسیس شعبه، باجه یا دفتر نمایندگی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ایرانی در داخل کشور،

 تأسیس شعبه، باجه یا دفتر نمایندگی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ایرانی در داخل کشور،

 موافقت اصولی تأسیس دفتر نمایندگی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ایرانی در خارج از کشور،

 موافقت اولیه تأسیس دفتر نمایندگی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ایرانی در خارج از کشور،

 موافقت اصولی تأسیس دفاتر نمایندگی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خارجی در سرزمین اصلی،

 تأسیس دفاتر نمایندگی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خارجی در سرزمین اصلی،

 فعالیت دفاتر نمایندگی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خارجی در سرزمین اصلی،

 فعالیت شعبه صندوق قرض‌الحسنه،

 تأسیس شعب غیربرون‌مرزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خارجی در مناطق آزاد،

 فعالیت شعب غیربرون‌مرزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خارجی در مناطق آزاد،

 تأسیس دفاتر نمایندگی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خارجی در مناطق آزاد،

 فعالیت دفاتر نمایندگی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خارجی در مناطق آزاد،

 تأسیس شعب برون‌مرزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خارجی در مناطق آزاد،

 فعالیت شعب برون‌مرزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خارجی در مناطق آزاد،

 اجازه‌نامه مرحله اول عملیات ارزی مؤسسات اعتباری (بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی) در کشور،

 اجازه‌نامه مرحله دوم عملیات ارزی مؤسسات اعتباری (بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی) در کشور،

 اجازه‌نامه مرحله سوم عملیات ارزی مؤسسات اعتباری (بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی) در کشور،

 موافقت‌نامه سرمایه‌گذاری مؤسسات اعتباری (بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی) در کشور و شرکت‌های تابعه آنها،

 مجوز ضمانت‌نامه حسن انجام کار شرکت‌های بازرسی جهت اعلام به سازمان ملی استاندارد ایران،

 موافقت اصولی سرمایه‌گذاری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ایرانی در بانک فرعی در خارج از کشور،

 موافقت نهایی تأسیس یا سرمایه‌گذاری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ایرانی در بانک فرعی در خارج از کشور.

۲. دبیرخانه هیأت مکلف است این مجوزها را در درگاه ملی مجوزها، غیرفعال نماید.

ی ـ اصلاح دستورالعمل موسوم به “کاربرگ نحوه کاربرد علامت استاندارد و نشانه‌گذاری بر روی محصولات دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد” به شماره ۲ ـ 130/213 /ک مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ سازمان ملی استاندارد

۱. اجرای بندهای ۵ (رنگ سبز نشان استاندارد) و ۸ (ابعاد نشان استاندارد) و ۱۰ (پیامک اصالت استاندارد) دستورالعمل موسوم به “کاربرگ نحوه کاربرد علامت استاندارد و نشانه‌گذاری بر روی محصولات دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد” به شماره ۲ ـ 130/213 /ک مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲ سازمان ملی استاندارد تا پایان سال ۱۴۰۳ برای شرکت‌های تولیدی اختیاری می‌‌شود و دبیرخانه موظف است در صورت استمرار احکام بندهای فوق در این دستورالعمل، موضوع را برای اتخاذ تصمیم قبل از پایان سال ۱۴۰۳ مجدداً در هیأت طرح نماید.

۲. مفاد نامه شماره ۲۵۳۵۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۹ مدیرکل دفتر نظارت بر استاندارد صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی و حلال سازمان ملی استاندارد (در خصوص الزامی بودن سطح اختصاص داده شده به نام و نوع فرآورده به‌عنوان هویت کالا به میزان حداقل ۷۰ درصد از سطح اختصاص داده شده به نام و علامت تجاری) ابطال می‌گردد.

ک ـ دستورالعمل مراحل مجوزهای مرتبط با استقرار فعالیت‌ها، احداث بنا و تأسیسات و بهره‌برداری از زمین

در اجرای حکم تبصره (۳) ماده ۷ اصلاحی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و پیرو حکم هفتاد و سومین نشست هیأت در خصوص تصویب فرآیندها و پیاده‌سازی استعلامات، دبیرخانه هیأت مکلف است “دستورالعمل مراحل مجوزهای مرتبط با استقرار فعالیت‌ها، احداث بنا و تأسیسات و بهره‌برداری از زمین” (پیوست) را به دستگاه‌های ذی‌‌ربط ارسال نماید. دستگاه‌های مربوطه مکلفند طی ۳۰ روز کاری از تاریخ ابلاغ این مصوبه، در صورت وجود مغایرت این دستورالعمل با قانون یا مصوبه هیأت‌وزیران، مراتب را به دبیرخانه هیأت ارایه کنند. دبیرخانه هیأت مکلف است ضمن بررسی ملاحظات دستگاه‌ها درباره این دستورالعمل، نسخه نهایی را به همه دستگاه‌ها ابلاغ و نتیجه را در جلسه آتی هیأت ارایه نماید. این دستورالعمل، پس از آن برای کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط لازم‌الاجرا خواهد بود.

تبصره: مفاد اصلاح فرآیندهای حوزه معدن (مصوب در کمیته تخصصی ۲۸۵) (به شرح ذیل) در این فرآیند اعمال گردیده و لازم‌الاجراست.

۱. سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور موظف است تمامی محدوده‌های خود را در سه دسته آزاد، مشروط و ممنوعه (با ذکر دلیل) در سامانه کاداستر (در ۴ بازه شش‌ماهه)، بارگذاری نماید. برنامه اجرای این بند بدین نحو است: “شش ماه اول استان‌های شمال و شمال شرق (گیلان، مازندران، گلستان، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، سمنان، قم، البرز و تهران)، شش ماه دوم استان‌های شمال غرب (شامل استان‌های کردستان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان، کرمانشاه، همدان و قزوین)، شش ماه سوم استان‌های مرکز و جنوب شرق (شامل اصفهان، مرکزی، یزد، کرمان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و فارس) و شش ماه چهارم، استان‌های جنوب غرب (شامل لرستان، بوشهر، خوزستان، ایلام، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد)”. همچنین سازمان مکلف است اطلاعات موجود حریم معادن را در سامانه کاداستر طی دو ماه بارگذاری نماید و این نقشه برای همه متقاضیان در سامانه کاداستر نمایش داده شود.

۲. سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور موظف است شرایط، مدارک و هزینه لازم برای صدور استعلام معدن را طی دو هفته به دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی ارسال کند و پس از آن صرفاً مطابق با کاربرگ مصوب، دلایل رد را ارسال نماید.

۳. بند ۲ “تفاهم‌نامه موسوم به مصوبات گردهمایی مورخ ۱۳۹۴/۸/۲۴ فی‌مابین وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی در خصوص دستورالعمل پاسخگویی به استعلام‌های معدنی در عرصه‌های منابع طبیعی” لغو می‌شود.

۴. استعلام مجدد سازمان منابع طبیعی در مرحله بهره‌برداری، حذف می‌شود (تبصره: مجوزهای صادره در زمینه تحقیقاتی، در مرحله بهره‌برداری نیازمند استعلام مجدد می‌باشد).

۵. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است طی یک ماه، سامانه کاداستر را بدین نحو اصلاح نماید که در هنگام بازگشایی سامانه برای ثبت محدوده، صرفاً مناطق آزاد قابل ثبت (برای انتخاب متقاضیان) نمایش داده شود.

۶. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است، به‌منظور جلوگیری از قاچاق سوخت و حفظ حامل‌های انرژی کشور، در صورت عدم‌ تطابق “میزان استخراج یا اکتشاف سالیانه معادن” با “طرح اعلامی متقاضی”، سوخت مازاد تخصیص‌یافته را به قیمت آزاد از صاحب پروانه (در انتهای سال) اخذ نماید، و یا از سوخت تخصیصی سال آتی وی کسر نماید.

۷. به‌منظور قطع ارتباط کارشناس و متقاضی، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور موظف است، بازدید کارشناسی از معادن را صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزها و بر اساس ارسال کد (به‌طور ناشناس) به کارشناس مربوطه اجرا کند. سازمان مکلف است طی دو ماه، دستورالعمل اجرایی این بند را تهیه و به دبیرخانه هیأت ارسال نماید.

۸. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است طی دو ماه، کلیه استعلامات مربوطه را به‌صورت آنی (و قابل مشاهده برای متقاضی) در بستر سامانه کاداستر (اعم از رد یا قبول) پاسخ دهد. دستگاه‌هایی که هنوز حریم معدنی خود را به وزارت صنعت ارایه نکرده‌اند مکلفند طی یک ماه ضمن اعلام حریم، دستورالعمل مناطق مشروط را به وزارت صنعت اعلام نمایند. به‌روزرسانی حریم‌ها صرفاً به‌صورت سالیانه برای دستگاه‌های موضوع ماده ۲۴ قانون معادن امکان‌پذیر است. سازمان منابع طبیعی در اعلام حریم مطابق بند (۱) این تبصره اقدام نماید.

ل ـ اصلاح ضوابط استقرار و حرایم بهداشتی دامپزشکی

۱. دبیرخانه هیأت موظف است در اجرای بند (ح) مصوبه جلسه هفتاد و هفتم این هیأت، موارد اصلاحی میزان حرایم تعیین‌شده در دستورالعمل مربوط به رعایت حرایم بهداشتی بین واحدهای دام‌، طیور‌، آبزیان و صنایع وابسته را با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تا تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ تعیین و در درگاه ملی مجوزها اعمال کند.

۲. از اول اردیبهشت ۱۴۰۳، ابلاغیه‌های رئیس محترم سازمان دامپزشکی درباره حرایم بهداشتی دامی برای فعالان اقتصادی لازم‌الاجرا نیست.

م ـ اصلاح ضوابط فعالیت شرکت‌‌های پخش استانی

۱. بندهای (۵) و (۶) ماده ۹ “ضابطه تأسیس و فعالیت شرکت‌های پخش فرآورده‌های سلامت” مصوب ۱۳۹۴/۶/۲۱ سازمان غذا و دارو، به دلیل مغایرت با تبصره (۴) ماده ۷ مکرر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از دستورالعمل مربوطه حذف و ابطال می‌شود و شرکت‌های پخش استانی، می‌‌توانند به‌طور مستقیم از تأمین‌کنندگان دارو خرید کنند.

۲. بند (۱) ماده ۹ ضابطه مذکور نیز، به این نحو اصلاح می‌شود: تمدید مجوز شرکت‌های پخش استانی موجود بر اساس پوشش بیش از ۹۵ درصد توزیع دارو در استان (هر سه سال یک‌بار) و صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزها صورت می‌گیرد.

۳. مقرر شد سازمان غذا و دارو بند پیشنهادی (با هدف تضمین توزیع دارو در مناطق محروم) برای افزودن به دو بند فوق مصوب هیأت، در خصوص توزیع دارو را (به‌نحوی‌که نافی خرید مستقیم شرکت پخش استانی از تأمین‌کننده دارو نباشد) به دبیرخانه هیأت ارایه دهد. اجرای این مصوبه تا ۱۴۰۳/۱/۷ منوط به ارایه پیشنهاد سازمان است.

ن ـ حکم در خصوص تعیین ماهیت کالاهای گمرکی

آزمایشگاه‌های استاندارد مکلفند تعیین ماهیت کالاهای گمرکی را طبق روال سابق ادامه دهند و سازمان ملی استاندارد مکلف است این موضوع را به کلیه آزمایشگاه‌های استاندارد ابلاغ نموده و آزمایشگاه‌‌ها را به تعیین ماهیت کالاهای گمرکی الزام نماید. هر نوع تغییر در رویه فعلی، از سه ماه قبل از اعمال، لازم است به اطلاع فعالان اقتصادی برسد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار ـ سیداحسان خاندوزی

مصوبات جلسه پنجاه و هفتم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23027-1403/01/28

شماره ۲۲۵۸۲۷ – ۱۴۰۲/۱۲/۲۱

جناب آقای دکتر اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

در اجرای قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، مصوبه جلسه ۵۴ شورای‌عالی فضای مجازی و آیین‌نامه داخلی کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی به پیوست متن مصوبات جلسه پنجاه و هفتم (۱۹ اسفند ۱۴۰۲) کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی جهت انتشار در روزنامه رسمی کشور ارسال می‌شود.

دبیر شورا و رئیس کارگروه تعامل‌پذیری ـ احسان کیان‌خواه

مصوبات جلسه پنجاه و هفتم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور

تاریخ جلسه ۱۹ اسفندماه ۱۴۰۲

مصوبه شماره یک

حسب درخواست‌های واصله در خصوص ایجاد دسترسی به برخی سرویس‌های موجود در مرکز ملی تبادل اطلاعات و ارائه گزارش دبیرخانه برای برقراری سرویس‌ها به شرح زیر مورد تأیید کارگروه قرار و برای برقراری سرویس‌های زیر به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ می‌شود:

 سازمان تعزیرات حکومتی: استعلام شرح نشانی بر اساس کد پستی و استعلام مشخصات جغرافیایی از شرکت ملی پست استعلام قرارداد الکترونیکی وکالت‌نامه، استعلام اصالت گواهی عدم سوءپیشینه و سجل محکومین، اصالت‌سنجی احکام قضایی از قوه‌قضائیه ـ سرویس احراز هویت اتباع خارجی از وزارت کشور ـ سرویس‌های شاهکار و چاپار از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ـ سرویس پاکنا ۱ از سازمان اداری و استخدامی

 وزارت نفت: استعلام مددجویان بهزیستی از سازمان بهزیستی ـ استعلام وضعیت ایثارگری از بنیاد شهید و امور ایثارگران ـ سرویس جواز تأسیس صنعتی و پروانه بهره‌برداری از وزارت صمت ـ استعلام شرکت‌های دانش‌بنیان از معاونت علمی، فناوری و اقتصادی دانش‌بنیان ریاست جمهوری ـ سرویس استعلام بدهی مالیاتی از سازمان امور مالیاتی ـ استعلام رابطه بیمه‌پرداز و سابقه بیمه از سازمان تأمین اجتماعی ـ سرویس پاکنا ۱ از سازمان اداری و استخدامی ـ سرویس شاهکار از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ـ استعلام مشخصات هویتی اشخاص حقوقی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ سرویس انطباق مشخصات هویتی اشخاص حقیقی از سازمان ثبت‌احوال کشور ـ استعلام شرح نشانی بر اساس کد پستی از شرکت ملی پست ـ استعلام چک برگشتی و استعلام بدهی معوق بانکی از بانک مرکزی

 صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها: سرویس انطباق مشخصات هویتی اشخاص حقیقی از سازمان ثبت‌احوال کشور

 بانک تجارت: سرویس استحقاق‌سنجی بیمه، سرویس ارسال اطلاعات بیمه‌شدگان و سرویس ارسال اطلاعات بیمه تکمیلی از سازمان بیمه سلامت ایران

 شرکت سازه‌های اطلاعاتی راژمان (نشان): استعلام مشخصات جغرافیایی و استعلام کد پستی بر اساس مشخصات جغرافیایی از شرکت ملی پست

 شرکت رهاورد افق: سرویس استعلام مدرک تحصیلی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به “قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران”

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23028-1403/01/29

1160 [این شماره‌ها ‌مربوط به ترتیب درج هر نظریه در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.]

شماره ۲۵۴۲/هـ ب ـ ۱۴۰۳/۱/۲۷

حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۳۲۱۱۴/ت ۶۲۲۹۴ هـ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۶، موضوع: “تعیین نماینده ویژه رییس‌جمهور در امور اجرایی مناطق آزاد”، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی “هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین” و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به “قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی” و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

“نظر به تبصره ماده (۲۳) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ که مقرّر می‌دارد: “کلیه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به وزارت امور اقتصادی منتقل می‌گردد و وزیر ذی‌ربط مسئول اجرای قوانین مرتبط با این مناطق خواهد بود”، بنابراین، متن مصوبه از این حیث که با وجود قانون خاص در خصوص موضوع، موجب تداخل در امور و اخلال در وظایف و اختیاراتی است که قانون‌گذار به موجب قانون مؤخر بر قوانین حاکم بر مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی ـ مصوب سال‌های ۱۳۷۲ و ۱۳۸۴ ـ بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار داده است و وزیر این وزارتخانه را مسئول اجرای قوانین مرتبط با این دو حوزه می‌شناسد، مغایر قانون است.”

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

1161

شماره ۲۵۳۰/هـ ب ـ ۱۴۰۳/۱/۲۷

حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۰۰۷۲۵/ت ۶۱۷۴۱ هـ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲، موضوع: “آیین‌نامه اجرایی قانون نقل و انتقال سوابق بیمه یا کسور بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی و تجمیع سوابق بیمه‌ای اشخاص”، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی “هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین” و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به “قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی” و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

۱ ـ با نظر به تبصره “۱” ماده (۲) قانون نقل و انتقال سوابق بیمه یا کسور بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی و تجمیع سوابق بیمه‌ای اشخاص ـ مصوب ۱۴۰۲ ـ که مقرّر می‌دارد: “نقل و انتقال سوابق حق بیمه یا کسور بازنشستگی پس از برقراری حقوق بازنشستگی، ازکارافتادگی و یا مستمری بازماندگان از صندوق پرداخت‌کننده مستمری به سایر صندوق‌ها ممنوع است”، بنابراین، بند “۲” ماده (۶) مصوبه که به جای واژه “حقوق” متضمّن کلمه “مستمری” می‌باشد، با قطع‌نظر از تفاوت یا عدم تفاوت در تبعات و آثار، از حیث تغییر در واژه، مغایر قانون است. ۲ ـ با نظر به اینکه واژه “ازکارافتادگی” در تبصره مزبور، مشتمل بر وصف یا قید نمی‌باشد، بنابراین، مقیّد شدن این کلمه در تبصره پیش‌گفته به وصف “کلی” با قطع‌نظر از توسعه یا تضییق داده شدن دامنه کلمه، از این حیث که قید یا وصفی زائد بر قانون است، مغایر قانون است.۳ ـ نظر به اینکه تبصره “۲” ماده (۳) قانون، فاقد عبارت “حداقل در سطح خدمات بیمه پایه سلامت” می‌باشد، بنابراین، عبارت داخل پرانتز در ماده (۹) مصوبه از این حیث که قیدی افزون بر قانون است با قطع‌نظر از تفاوت یا عدم تفاوت در تبعات و آثار، مغایر قانون است.۴ ـ با نظر به ماده (۳) قانون که مشتمل بر مواعد قانونی معین برای انجام تکالیف میان صندوق‌های بازنشستگی مبدأ و مقصد می‌باشد، بنابراین، ماده (۱۰) مصوبه و اجزای چهارگانه آن از حیث مشتمل بودن بر تعیین مواعدی متفاوت با مواعد مندرج در قانون، مغایر قانون است.۵ ـ با قطع‌نظر از بندهای “پ” و “ج” ماده (۶) قانون که واژگان “ازکارافتادگی” مقیّد به وصف “کلی” می‌باشند، لکن چنانچه کلمه “ازکارافتادگی” در ماده (۲۲) مصوبه به جای بندهای مزبور، موضوع ذیل ماده (۶) قانون باشد، ازآنجاکه واژه “ازکارافتادگی” در ذیل ماده (۶) قانون، مقیّد به وصف مزبور نمی‌باشد، بنابراین، ماده (۲۲) آیین‌نامه از حیث مشتمل بودن بر وصف مازاد بر قانون و با قطع‌نظر از تفاوت یا عدم تفاوت در تبعات و آثار، مغایر قانون است.”

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

قوانین دهه سوم اردیبهشت ۱۴۰۳

قوانین منتشره از 1403/02/21 لغايت 1403/02/31 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   قانون تأمین‌مالی تولید و زیرساخت‌ها متن…
keyboard_arrow_up