فیلم کارگاه آموزشی اولین ها در زمان اقامه دعوا و دفاع از دعوا

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

فیلم کارگاه آموزشی اولین ها در زمان اقامه دعوا و دفاع از دعوا

 

خرید

توضیحات:

اولین هاهمیشه جذاب هستندصرف نظرازشیرینی یاتلخی آن . اولین نگاه ،اولین پیروزی، اولین شادی، اولین شکست، اولین اقامه دعوا، اولین دفاع ازدعوا، اولین خریدخوب، اولین سفر، اولین سوغات، اولین هدیه، اولین ضربه.اینهاوهزاران دست ازاین موارد دائماتوجه مارابه خودجلب می کنند.درهرامری ایجاب می کندمتصدی هرمسولیت، اولین اقدام وعمل خودراشناسایی وبه ان عمل کند.چه اینکه این شناخت وعمل، تفوق وبرتری فردرابه ارمغان می اورد. دربادی امرشایددرعالم تئوري وثبوتی باآن چه درعالم اثباتی وعمل مشاهده می شوداندک مغایرتی داشته باشد.عالم حقوق ازقاعده فوق مستثنیا نیست . استلزام هرحقوقدان و وکیل وقاضی ومشاوردرامرحقوقی برای احقاق حق وابطال باطل ونیل به عدالت ،شناخت اولین ها دراولین اقدام می باشد.دردادرسی که سخن ازعالم اثبات بوده این موضوع مهم بوده که درمقاطع ومراحل مختلف دادرسی اولین عمل چه بوده وبه چه نحوبایداقدام نمود؟ این کارگاه توسط واحد آموزش پژوهشکده حقوق شهر دانش برگزار شده است.

مدرس کارگاه:

جناب آقای دکترحسن فضلی (مستشار دادگاه تجدید نظر استان تهران، رئیس شعبه 25 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران)

اهم سرفصل های کارگاه:

     اولین اقدام: شناخت برتری قانون ماهوی برقانون شکلی یاقانون شکلی برقانون ماهوی درعمل

 1.      اولین وظیفه اشخاص درخصوص موضوعات فوق
 2.      اولین اقدام دراقامه دعوی
 3.      اولین اقدام دردفاع ازدعوا
 4.      اولین اقدام درقضاوت
 5.      اولین اقدام در تقدیم دادخواست
 6.      اولین اقدام درخصوص سند
 7.      اولین اقدام درخصوص خواسته
 8.      اولین اقدام درخصوص صلاحیت
 9. اولین اقدام درارایه دلیل درمقام اقامه دعوا
 10. اولین اقدام دراستنادبه دلیل درمقام دفاع ازدعوا
 11. اولین اقدام درتعرض به اسناد
 12. اولین راهکاردرتشخیص مالی یاغیرمالی بودن دعوا
 13. اولین اقدام درواخواهی
 14. اولین..

قیمت:

1,300,000 ریال

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

keyboard_arrow_up