قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 04/12/1392- تا اول خرداد 1401 چاپ دوم منتشر شد

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 04/12/1392- تا اول خرداد 1401 چاپ دوم منتشر شد

جلد فارسی قانون آیین دارسی کیفری

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 04/12/1392- تا اول خرداد 1401 چاپ دوم

تصحیح و تطبیق و ارجاع:

دکتر علی خالقی

مصوب 04/12/1392 با مواد الحاقی و اصلاحات بعدی

تلگرام پژوهشکده:

https://t.me/Legal_Research

لینک خرید:

https://b2n.ir/f61521

تلفن تماس:

88811581 داخلی 112

فهرست مطالب:

سخن ناشر

پیشگفتار

بخش اول ـ کلیات

فصل اول ـ تعریف آیین‌دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن

فصل دوم ـ دعوای عمومی و دعوای خصوصی

بخش دوم ـ کشف جرم و تحقیقات مقدماتی

فصل اول ـ دادسرا و حدود صلاحیت آن

فصل دوم ـ ضابطان دادگستری و تکالیف آنان

فصل سوم ـ وظایف و اختیارات دادستان

فصل چهارم ـ وظایف و اختیارات بازپرس

مبحث اول ـ اختیارات بازپرس و حدود آن

مبحث دوم ـ صلاحیت بازپرس

فصل پنجم ـ معاینه محل، تحقیق محلی، بازرسی و کارشناسی

فصل ششم ـ احضار و تحقیق از متهم، شهود و مطلعان

مبحث اول ـ احضار، جلب و تحقیق از متهم

مبحث دوم ـ احضار و تحقیق از شهود و مطلعان

فصل هفتم ـ قرارهای تأمین و نظارت قضایی

فصل هشتم ـ اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات

فصل نهم ـ تحقیقات مقدماتی جرائم اطفال و نوجوانان

فصل دهم ـ وظایف و اختیارات دادستان کل کشور

بخش سوم ـ دادگاه‌های کیفری، رسیدگی و صدور رأی

فصل اول ـ تشکیلات و صلاحیت دادگاه‌های کیفری

فصل دوم ـ رسیدگی به ادله اثبات

فصل سوم ـ رسیدگی در دادگاه‌های کیفری

مبحث اول ـ کیفیت شروع به رسیدگی

مبحث دوم ـ ترتیب رسیدگی

مبحث سوم ـ صدور رأی

فصل چهارم ـ رسیدگی در دادگاه کیفری یک

مبحث اول ـ مقدمات رسیدگی

مبحث دوم ـ ترتیب رسیدگی

مبحث سوم ـ صدور رأی

فصل پنجم ـ رأی غیابی و واخواهی

فصل ششم ـ رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانان

مبحث اول ـ تشکیلات

مبحث دوم ـ ترتیب رسیدگی

فصل هفتم ـ احاله

فصل هشتم ـ رد دادرس

بخش چهارم ـ اعتراض به آراء

فصل اول ـ کلیات

فصل دوم ـ کیفیت رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان

فصل سوم ـ کیفیت رسیدگی دیوان‌ عالی کشور

فصل چهارم ـ اعاده دادرسی

بخش پنجم ـ اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی

فصل اول ـ کلیات

فصل دوم ـ اجرای مجازات حبس

فصل سوم ـ اجرای محکومیت‌های مالی

فصل چهارم ـ اجرای سایر احکام کیفری

فصل پنجم ـ اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط،  قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه‌آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی

بخش ششم ـ هزینه دادرسی

بخش هفتم ـ سایر مقررات

بخش هشتم ـ آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح

فصل اول ـ کلیات

فصل دوم ـ تشکیلات دادسرا و دادگاههای نظامی

فصل سوم ـ صلاحیت

فصل چهارم ـ کشف جرم و تحقیقات مقدماتی

مبحث اول ـ ضابطان نظامی و تکالیف آنان

مبحث دوم ـ کارشناسی

مبحث سوم ـ احضار

مبحث چهارم ـ قرار بازداشت موقت

مبحث پنجم ـ مرور زمان

فصل پنجم ـ وکالت در دادسرا و دادگاه نظامی

فصل ششم ـ ترتیب رسیدگی، صدور و ابلاغ رأی

فصل هفتم ـ تجدیدنظر و اعاده ‌دادرسی

فصل هشتم ـ اجرای احکام

فصل نهم ـ زندانها و بازداشتگاهها‌ی نظامی

بخش نهم ـ دادرسی الکترونیکی

بخش دهم ـ آیین دادرسی جرایم رایانه‌ای

بخش یازدهم ـ آیین ‌دادرسی جرایم اشخاص حقوقی

بخش دوازدهم ـ سایر مقررات

نمایه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

keyboard_arrow_up