قوانین دهه اول آبان 99

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

قوانین منتشره از

1399/08/01 لغايت 1399/08/10

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

 

الحاق یک ماده تحت عنوان ماده ۱۰ به نظامنامه راجع‌به مواد ۱۹۶، ۱۹۷ و ۱۹۹ قانون تجارت     

قانون الحاق یک تبصره به ماده (۵) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی      

قانون فهرست قوانین و احکام منسوخ در حوزه محیط‌زیست

 

 

 

الحاق یک ماده تحت عنوان ماده ۱۰ به نظامنامه راجع‌به مواد ۱۹۶، ۱۹۷ و ۱۹۹ قانون تجارت

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22023-05/08/1399

شماره 9000/123164/100-۱۳۹۹/۷/۳۰

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر نامه شماره 9000/123032/100 مورخ ۱۳۹۹/۷/۳۰ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «الحاق یک ماده تحت عنوان ماده ۱۰ به نظامنامه راجع‌به مواد ۱۹۶، ۱۹۷ و ۱۹۹ قانون تجارت» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ دکتر محسن محدث

 

شماره 9000/123032/100-۱۳۹۹/۷/۳۰

الحاق یک ماده تحت عنوان ماده ۱۰ به نظامنامه راجع‌به مواد ۱۹۶، ۱۹۷ و ۱۹۹ قانون تجارت

بنا به پیشنهاد رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر لزوم تسریع در رفع مشکلات مربوط به ثبت تبدیل شرکت‌های تجاری، ماده ۱۰ به شرح زیر به نظامنامه راجع‌به مواد ۱۹۶، ۱۹۷ و ۱۹۹ قانون تجارت، الحاق می‌گردد.

ماده ۱۰ـ تبدیل شرکت‌های تجاری موضوع ماده ۲۰ قانون تجارت در حدود قوانین و مقررات مجاز است. نحوه ثبت تبدیل شرکت‌ها به موجب دستورالعملی خواهد بود که ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این ماده توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضاییه توسط رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ می‌گردد.

رئیس قوه‌قضائیه ـ سیدابراهیم رئیسی

 

 

قانون الحاق یک تبصره به ماده (۵) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22026-08/08/1399

شماره 44/54734-۱۳۹۹/۷/۳۰

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران قانون الحاق یک تبصره به ماده (۵) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی که با عنوان طرح مستثنا شدن بانک رفاه کارگران از سقف مجاز تملک سهام بانک‌های تجاری غیردولتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۷/۹ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

 

شماره ۸۷۶۹۴ -۱۳۹۹/۸/۵

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون الحاق یک تبصره به ماده (۵) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ نهم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۲۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 44/54734 مورخ ۱۳۹۹/۷/۳۰ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی

 

قانون الحاق یک تبصره به ماده (۵) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی

ماده‌واحده ـ متن زیر به‌عنوان تبصره (۵) به ماده (۵) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۳/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق می‌شود:

تبصره ۵ ـ حداکثر سقف سهام سازمان تأمین اجتماعی با رعایت تعریف مالک واحد مطابق جزء (۲ ـ ۳) بند «الف» سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۱) این ماده در بانک رفاه کارگران سی‌وسه ‌درصد (۳۳%) می‌باشد. سازمان تأمین اجتماعی و بانک رفاه کارگران مکلف‌اند حداکثر تا دوازده ماه نسبت به واگذاری سهام مازاد بر سی و سه درصد (۳۳%) سازمان و اجرای سایر مفاد و تکالیف مرتبط با سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و انطباق عملکرد و اقدامات آن بانک با ضوابط اعلامی بانک مرکزی در خصوص نسبت مجاز سرمایه‌گذاری، اشخاص مرتبط و ذی‌نفع واحد اقدام نمایند.

آخرین صورت‌های مالی سالانه تلفیقی حسابرسی‌شده سازمان تأمین اجتماعی تا شش ماه پس از لازم‌الاجراشدن این تبصره و برای سال‌های بعد تا پایان شهریور سال بعد انتشار عمومی می‌یابد.

سقف رشد مانده بدهی سالانه سازمان تأمین اجتماعی با تعریف مالک واحد موضوع تبصره (۱) این ماده به بانک رفاه کارگران در سطح حداکثر ده درصد (۱۰%) علاوه بر رعایت سایر مقررات بانک مرکزی تعیین می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ نهم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی ‌تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۲۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

 

 

قانون فهرست قوانین و احکام منسوخ در حوزه محیط‌زیست

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22026-08/08/1399

شماره 46/54761 -۱۳۹۹/۷/۳۰

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون فهرست قوانین و احکام منسوخ در حوزه محیط‌زیست که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۹ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

 

شماره ۸۷۶۹۲ -۱۳۹۹/۸/۵

مجلس شورای اسلامی

سازمان حفاظت محیط‌زیست

نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس‌جمهور)

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون فهرست قوانین و احکام منسوخ در حوزه محیط‌زیست» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ نوزدهم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 46/54761 مورخ ۱۳۹۹/۷/۳۰ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی

 

قانون فهرست قوانین و احکام منسوخ در حوزه محیط‌زیست

ماده‌واحده ـ از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون، احکام قانونی مذکور در پیوست، منسوخ اعلام می‌گردد.

پیوست:

ردیف عنوان و تاریخ تصویب قانون مواد مرتبط منسوخ
۱ قانون حمل اسلحه مصوب ۱۲۸۹/۰۱/۱۲ ماده ۴
۲ قانون بودجه یک‌ساله ۱۳۰۸ مملکتی مصوب ۱۳۰۷/۱۲/۲۶ ردیف شیلات برای صید داخله ضمیمه قسمت اول
۳ قانون بودجه کل سال ۱۳۱۶ کشور مصوب ۱۳۱۵/۱۲/۲۳ ماده ۳۸ جدول ضمیمه
۴ قانون بودجه کل سال ۱۳۱۷ کشور مصوب ۱۳۱۶/۱۲/۱۵ ماده ۳۷ جدول ضمیمه
۵ قانون بودجه سال ۱۳۱۸ کشور مصوب ۱۳۱۷/۱۲/۱۴ شماره ترتیب ۲۵ جدول ضمیمه قسمت اول
۶ قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۱ کشور مصوب ۱۳۲۱/۰۹/۰۵ ماده ۱۱
۷ قانون بودجه سال ۱۳۲۸ کل کشور مصوب ۱۳۲۸/۰۴/۲۳ تبصره ۳۰ ماده ۲
۸ آیین‌نامه شورای‌عالی بهداشت مصوب ۱۳۲۹/۰۹/۲۹ بند ۳ ماده ۱۳
۹ قانون تشویق صادرات و تولید مصوب ۱۳۳۳/۱۱/۲۳ تبصره ۲ ماده ۱
۱۰ تصمیم قانونی مربوط به تکمیل تصمیم راجع‌به اجازه مصرف اعتبارات منظور در فصول شش‌گانه برنامه هفت‌ساله سازمان برنامه مصوب ۱۳۳۳/۱۲/۲۸ ردیف ۳ جدول ضمیمه برنامه عملی اصلاحات کشاورزی سیستان و ردیف ۳ جدول ضمیمه برنامه عملی اصلاحات کشاورزی بلوچستان متن
۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۳۴ کل کشور مصوب ۱۳۳۴/۰۱/۲۷ جزء ۱ بند الف جدول ضمیمه اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای سال ۱۳۳۴
۱۲ قانون اصلاح قانون تأسیس بنگاه آبیاری و امور مربوط به آبیاری کشور مصوب ۱۳۳۴/۰۵/۱۱ تبصره ۳ ماده ۳، ماده ۸ و تبصره آن، مواد ۱۴ و ۲۱
۱۳ قانون برنامه هفت‌ساله دوم عمرانی کشور مصوب ۱۳۳۴/۱۲/۰۸ ماده ۱ و تبصره قسمت الف ماده ۲
۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۳۶ کل کشور مصوب ۱۳۳۵/۱۲/۲۸ شماره ترتیب ۱ صورت شماره ۲ ـ هزینه
۱۵ قانون بودجه سال ۱۳۳۷ کل کشور مصوب ۱۳۳۶/۱۲/۲۹ شماره ردیف ۴۷ جدول ضمیمه فصل دوم
۱۶ قانون متمم بودجه سال ۱۳۳۷ کل کشور مصوب ۱۳۳۶/۱۲/۲۹ تبصره ۹ ماده‌واحده
۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۳۸ کل کشور مصوب ۱۳۳۷/۱۲/۲۸ شماره ردیف‌های ۴۵ و ۴۹ جدول ضمیمه فصل دوم
۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۳۹ کل کشور مصوب ۱۳۳۸/۱۲/۱۹ شماره ترتیب ۶۵ جدول ضمیمه فصل دوم
۱۹ ‌قانون اساسنامه شرکت شیلات و صید ماهیان غضروفی مصوب ۱۳۳۹/۰۳/۱۸ کل قانون (ماده‌واحده و شش تبصره)
۲۰ تصویب‌نامه قانونی بودجه سال ۱۳۴۰ کل کشور مصوب ‌۱۳۴۰/۰۵/۲۵ شماره ردیف ۱۴۷ جدول ضمیمه فصل دوم
۲۱ لایحه قانونی ملی کردن جنگل‌ها مصوب ۱۳۴۱/۱۰/۲۷ ماده ۲ و تبصره ۱ ماده ۲
۲۲ اصلاح لایحه قانونی برنامه عمرانی سوم مصوب ۱۳۴۲/۰۵/۳۰ جزء حفظ منابع طبیعی کشاورزی بند چهارم
۲۳ خریداری کلیه اراضی گودهای کوره‌پزخانه‌های سابق و فعلی واقع در جنوب تهران بین خیابان‌های شوش و حد جنوبی جدید تهران و جاده آرامگاه و خیابان سپهبد رزم‌آرا توسط شهرداری تهران برای رفع نیازمندی‌های عمومی شهر مصوب ۱۳۴۲/۰۷/۱۳ بند ۱
۲۴ تصمیم قانونی دایر به ابراز رأی اعتماد به دولت جناب آقای حسنعلی منصور نخست‌وزیر مصوب ۱۳۴۲/۱۲/۱۹ بند ۴ و صدر و جزء ۳ بند ۸ متن برنامه
۲۵ قانون افزایش اعتبارات برنامه سوم مصوب ۱۳۴۳/۰۳/۲۱ بند ۶ فصل اول
۲۶ قانون مربوط به صدور اجازه تهیه ذغال و هیزم بدون رعایت مقررات بند ۱ تبصره ماده ۴ قانون جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۳/۰۳/۲۷ متن قانون
۲۷ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور مصوب ۱۳۴۳/۰۵/۰۴ شماره طبقه‌بندی ۴۱۵۱ جدول ضمیمه ##هزینه‌های جاری ـ بخش چهارم‌ـ امور اقتصادی (فرم شماره ۵)
۲۸ قانون حفظ و حراست منابع آب‌های زیرزمینی کشور مصوب ۱۳۴۵/۰۳/۰۱ مواد ۱، ۲، تبصره ماده ۳، مواد ۴، ۶ تا ۱۵
۲۹ منتفی بودن لایحه حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۴۵/۱۰/۲۶ مواد ۱ و ۲، ماده ۴ و تبصره‌های آن، ماده ۶ و تبصره‌های ۱ و ۲ آن، مواد ۸، ۹، ۱۰ و ۱۳، ماده ۱۴ و تبصره‌های آن، تبصره ماده ۱۵، مواد ۱۶ و ۱۸، ماده ۱۹ و تبصره ۱ آن، ماده ۲۰ و تبصره آن
۳۰ قانون اساسنامه بانک کشاورزی ایران مصوب ۱۳۴۵/۱۰/۲۹ بند د ماده ۷
۳۱ قانون برنامه عمرانی سوم کشور مصوب ۱۳۴۶/۰۳/۲۱ شماره بند ۶ فصل اول جدول ضمیمه
۳۲ قانون حفاظت و بهره‌‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶/۰۵/۲۵ مواد ۲۵ و ۲۸
۳۳ تصمیم قانونی دایر به ابراز رأی اعتماد به دولت جناب آقای امیرعباس هویدا نخست‌وزیر مصوب ۱۳۴۶/۰۸/۰۱ قسمت امور اقتصادی و اجتماعی بند ۴ متن برنامه
۳۴ قانون تشکیل وزارت منابع طبیعی مصوب ۱۳۴۶/۰۹/۲۷ ماده ۱ و تبصره آن و ماده ۳ و تبصره آن
۳۵ اصلاح جداول اعتبارات عمرانی برنامه سوم کشور مصوب ۱۳۴۶/۱۱/۰۸ شماره بند ۱ فصل اول جدول ضمیمه
۳۶ قانون برنامه عمرانی چهارم کشور مصوب ۱۳۴۶/۱۲/۲۷ شماره بند ۱ جدول ضمیمه فصل اول
۳۷ قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب ۱۳۴۷/۰۴/۲۷ مواد ۱، ۲، ۱۹، ۲۷، ۳۱، ۴۰، ۵۵ و تبصره آن، ۵۶ تا ۵۸، ۶۰
۳۸ تصمیم متخذه کمیسیون برنامه مجلسین راجع‌به اصول و هدف‌های برنامه عمرانی چهارم مصوب ۱۳۴۷/۰۵/۰۸ جزء د بند ۱ هدف‌های کلی کشاورزی و دام‌پروری در برنامه چهارم، جزء‌های الف و ن بند ۵ برنامه‌های مهم کشاورزی و دام‌پروری و سیاست‌های اجرائی آن و شماره عنوان ۱ جدول ضمیمه بند ۶ اعتبارات عمرانی کشاورزی و دام‌پروری در برنامه چهارم فصل پنجم
۳۹ قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۴۸/۰۱/۲۰ تبصره ۳ ماده ۳ موضوع بند ۲، ماده ۵۵ موضوع بند ۲۰
۴۰ آئین‌نامه عمران شهری در برنامه عمرانی چهارم کشور مصوب ۱۳۴۹/۰۵/۲۸ بند ۳ ماده ۵، بندهای ۲ و ۶ ماده ۱۱ و ماده ۲۲
۴۱ قانون تأسیس شرکت سهامی شیلات جنوب ایران مصوب ۱۳۵۰/۰۱/۲۱ مواد ۵ و ۸
۴۲ اجازه استفاده از اعتبار هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده در ردیف ۵۱۱۰۳ قانون بودجه سال ۱۳۵۰ کل کشور مصوب ۱۳۵۰/۰۲/۲۸ ردیف ۲ جدول ضمیمه
۴۳ ‌قانون تغییر اعتبارات فصول و بندهای قانون برنامه عمرانی چهارم کشور مصوب ۱۳۵۰/۰۳/۰۳ شماره بند ۱ فصل اول پیوست شماره ۳
۴۴ تصمیم قانونی دایر به ابراز رأی اعتماد به دولت جناب آقای امیرعباس هویدا نخست‌وزیر مصوب ۱۳۵۰/۰۷/۰۱ اصل ۲ و بندهای ۲ تا ۴ و ۶ قسمت خط‌مشی‌های مربوط به اصل دوم انقلاب
۴۵ قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمان‌های وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی مصوب ۱۳۵۰/۱۱/۱۲ ماده ۳ و تبصره آن، ماده ۴ و تبصره آن و بندهای ۱، ۲، ۸، ۱۴، ۲۱، ۲۶ و ۲۷ ماده ۱۷
۴۶ قانون اصلاح جداول اعتبارات سنواتی و سایر جداول پیوست برنامه عمرانی چهارم کشور مصوب ۱۳۵۱/۰۴/۰۷ شماره بند ۱ فصل اول جدول ضمیمه شماره ۳ قانون اصلاح جداول اعتبارات سنواتی و سایر جداول پیوست
۴۷ خلاصه برنامه پنجم عمرانی کشور مصوب ۱۳۵۲/۰۳/۲۳ جزء ح بند ۱ فصل اول، فصل پنجم، جزء الف بند ۱ و جزء الف بند ۲ فصل ششم، جزء ۶ ـ ۲، جزء‌های ۱ ـ ۳، ۳ ـ ۳، ردیف‌های حفظ و بهره‌برداری از منابع طبیعی جداول ۱ و ۲ ضمیمه بند ۴ فصل هفتم، جزء ۱ ـ ۲، جزء ۵ ـ ۳، جزء‌های پ و ج ۷ ـ ۳ فصل هشتم، جزء ز ۱ ـ ۱، جزء ۸ ـ ۲ فصل نهم، جزء ۷ ـ ۳ فصل چهاردهم، جزء ۲ ـ ۲، جزء ب، ت و ث ۲ ـ ۳، ردیف ۳ جداول بند ۴، بند ۱، جزء ۱ ـ ۳، ۲ ـ ۳، ۵ ـ ۳، ۶ ـ ۳ و ۷ ـ ۳ برنامه تهران بزرگ فصل هفدهم
۴۸ اساسنامه شـرکت سهامی خدمات جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۵۲/۰۹/۰۷ ماده ۴
۴۹ قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست مصوب ۱۳۵۳/۰۳/۲۸ تبصره ۲ ماده ۱
۵۰ صورت اعتبارات موردنیاز برای انجام تعهدات طرح‌های عمرانی موضوع تبصره ۲ ماده ۲۰ قـانون برنامه‌وبودجه مصـوب ۱۳۵۳/۰۴/۰۸ ردیف‌های ۱۰ و ۱۱ جدول ضمیمه
۵۱ منتفی بودن تصویب‌نامه مربوط به بهره‌برداری از مراتع طبیعی مصوب ۱۳۵۴/۰۲/۲۲ کل احکام قانون
۵۲ قانون اصلاح فصل پنجم و پاره‌ای از مواد قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مـصوب سـال ۱۳۴۶ مصـوب ۱۳۵۴/۰۳/۱۴ تبصره ۴ ماده ۳۱ موضوع بند ۱ و بند ۱۲
۵۳ اساسنامه شورای‌عالی اطلاعات و جهانگردی مصوب ۱۳۵۴/۰۴/۰۳ ماده ۲
۵۴ اساسنامه شرکت سهامی پرورش و تولید گوشت بوقلمون مصوب ۱۳۵۴/۰۴/۰۳ ماده ۳
۵۵ قانون اصلاح قانون تأسیس شرکت سهامی شیلات جنوب ایران مصوب ۱۳۵۴/۰۴/۰۳ بندهای ب و ج ماده‌واحده
۵۶ اساسنامه شرکت سهامی مجتمع صنعتی گوشت لرستان مصوب ۱۳۵۴/۰۴/۱۲ ماده ۳
۵۷ قانون تشکیل شرکت‌های تأمین و توزیع آب و تأسیسات فاضلاب شهرها مصوب ۱۳۵۴/۰۴/۲۹ ماده‌واحده
۵۸ تصمیم قانونی دایر به ابراز رأی اعتماد به دولت جناب آقای امیرعباس هویدا (‌نخست‌وزیر) مصوب ۱۳۵۴/۰۷/۰۳ بند ۲ متن برنامه (در بخش سیاست دولت در زمینه اقتصادی)
۵۹ منتفی بودن لایحه قانونی تشکیل انجمن‌های ده و اصلاح امور اجتماعی و عمرانی دهات مصوب ۱۳۵۴/۰۸/۰۳ ماده ۹ لایحه قانونی تشکیل انجمن‌های ده و اصلاح امور اجتماعی و عمرانی دهات موضوع منتفی بودن لایحه قانونی تشکیل انجمن‌های ده و اصلاح امور اجتماعی و عمرانی دهات موضوع قانون
۶۰ قانون حفاظت دریا و رودخانه‌های مرزی از آلودگی با مواد نفتی مصوب ۱۳۵۴/۱۱/۱۴ ماده ۲ و تبصره آن، ماده ۴ و تبصره ۱ آن، مواد ۶ تا ۱۰، ۱۲ تا ۱۵ و ۱۸
۶۱ قانون بودجه سال ۱۳۵۶ کل کشور مصوب ۱۳۵۵/۱۲/۲۶ تبصره ۶۳ قسمت ۲
۶۲ اساسنامه شرکت سهامی آب و برق منطقه‌ای کرمان مصوب ۱۳۵۶/۰۲/۱۷ بندهای الف و ج ماده ۶
۶۳ اساسنامه شرکت سهامی آب و برق استان سیستان و بلوچستان مصوب ۱۳۵۶/۰۲/۱۷ بندهای الف و ج ماده ۶
۶۴ آیین‌نامه استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش شاهنشاهی مصوب ۱۳۵۶/۰۳/۰۷ ماده ۱۲
۶۵ اعتبارات سرمایه‌گذاری ثابت برنامه عمرانی پنجم کشور مصوب ۱۳۵۶/۰۵/۰۳ شماره طبقه‌بندی‌های ۳۰۶۰۳۰۰۰، ۳۰۹۰۰۰۰۰، ۳۰۹۰۱۰۰۰ و ۴۰۱۰۱۰۰۰ جدول ضمیمه
۶۶ اساسنامه نمونه شرکت سهامی تأمین و توزیع آب و تأسیسات فاضلاب استان مصوب ۱۳۵۶/۰۵/۱۱ بند د ماده ۷
۶۷ تصمیم قانونی دایر به ابراز رأی اعتماد به دولت جناب آقای دکتر جمشید آموزگار نخست‌وزیر متخذه مصوب ۱۳۵۶/۰۶/۰۳ جزء ۸ بند ۱ (سیاست‌های اقتصادی)
۶۸ قانون اضافه اعتبارات سال ۱۳۵۶ کل کشور مصوب ۱۳۵۷/۰۹/۱۳ شماره طبقه‌بندی‌های ۱۴۰۰۰۰ و ۳۰۹۰۱۰۰۰ فهرست اضافه اعتبارات مصوب هیئت‌وزیران برای سال ۱۳۵۶ برحسب دستگاه و ردیف و برنامه (از محل درآمد عمومی)، ردیف سازمان حفاظت محیط‌زیست (کمک) در جدول ضمیمه فهرست اضافه اعتبارات مصوب هیئت‌وزیران برای سال ۲۵۳۶ برحسب دستگاه ـ مواد هزینه (از محل درآمد عمومی ـ اعتبارات جاری)
۶۹ لایحه قانونی مجازات صید غیرمجاز از دریای خزر و خلیج‌فارس مصوب ۱۳۵۸/۰۵/۰۴ مواد ۱، ۲، ۴ و ۵
۷۰ قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸/۰۶/۲۵ صدر و بندهای هـ، ط، ح ماده ۱ و ماده ۶
۷۱ لایحه قانونی ادغام برخی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مستقر در مرکز مصوب ۱۳۵۸/۰۸/۰۶ ردیف حفاظت محیط‌زیست جدول ۱ ضمیمه بخش طرح کلی دانشگاه و جزء ۴ ردیف بهداشت و تغذیه جدول ۳ بخش برنامه پیشنهادی اجرائی
۷۲ لایحه قانونی مجازات اخلال در امر کشاورزی و دامداری مصوب ۱۳۵۸/۰۹/۱۹ ماده ۱
۷۳ تحویل شکارگاه سابق سلطنتی قصر فیروزه و خجیر به سازمان حفاظت محیط‌زیست مصوب ۱۳۵۸/۱۰/۲۲ متن قانون
۷۴ لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی اصلاح پاره‌ای از مواد قانون کار کشاورزی مصوب ۱۳۵۹/۰۴/۱۵ بند ۲ ماده‌واحده
۷۵ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۲۶ تبصره ۴
۷۶ قانون مجازات اسلامی مبحث چهارم در تعزیرات مصوب ۱۳۶۲/۰۵/۱۸ مواد ۱۲۹ و ۱۳۴
۷۷ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور مصوب ۱۳۶۲/۱۲/۳۰ تبصره ۴ و بندهای الف و ج تبصره ۵۹‌
۷۸ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور مصوب ۱۳۶۳/۱۲/۲۷ بندهای ۱ و ۴ تبصره ۴، بند الف تبصره ۲۸ و بند د تبصره ۵۷
۷۹ قانون بودجه سال ۱۳۶۶ کل کشور مصوب ۱۳۶۵/۱۲/۲۸ بندهای الف و ز تبصره ۴، بند الف تبصره ۱۴ و بندهای ۲ تا ۵، ۷، ۹ و ۱۵ تبصره ۳۹
۸۰ قانون بودجه سال ۱۳۶۷ کل کشور مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۱۸ بندهای الف و و تبصره ۴ و بند الف تبصره ۱۴
۸۱ قانون انحلال کمیسیون سازمان‌های وابسته به نخست‌وزیری و ادغام سازمان‌های مذکور در کمیسیون‌های ذی‌ربط مصوب ۱۳۶۷/۰۴/۱۹ بند ج ماده‌واحده
۸۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۲۹ بندهای الف و ط تبصره ۴
۸۳ ‌قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۸/۱۱/۱۱ تبصره ۱۳، جزء‌های ۴ ـ ۳، ۲۸ ـ ۴، ۳ ـ ۶، ۲ ـ ۱۰ بند ب و جزء ۱ ـ ۶ ـ ۶ بند ج قسمت یکم ۶
۸۴ قانون بودجه سال ۱۳۶۹ کل کشور مصوب ۱۳۶۸/۱۲/۲۸ بند الف تبصره ۴ و بند د تبصره ۱۰
۸۵ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۶۹/۰۸/۲۰ مواد ۴۸ و ۶۲
۸۶ قانون بودجه سال ۱۳۷۰ کل کشور مصوب ۱۳۶۹/۱۱/۱۱ بند الف تبصره ۴ و بند هـ تبصره ۱۰
۸۷ قانون بودجه سال ۱۳۷۱ کل کشور مصوب ۱۳۷۰/۱۱/۱۰ بند الف تبصره ۴
۸۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۲ کل کشور مصوب ۱۳۷۱/۱۱/۱۲ بندهای الف، ب و د تبصره ۴
۸۹ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور مصوب ۱۳۷۲/۱۲/۲۳ بند ب تبصره ۲، تبصره ۴، بند ج تبصره ۱۰، بند و تبصره ۲۵ و جزء ۳ بند الف تبصره ۵۴
۹۰ قانون برنامه پنج‌ساله دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۳/۰۹/۲۰ بند و تبصره ۱۹، بند ۴ تبصره ۷۷، تبصره‌های ۸۱ تا ۸۳، بند ۱۰ بخش اول، جزء‌های ۱۳ و ۱۴ بند ۶ و بند ۱۰ بخش دوم
۹۱ قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ بندهای الف و ب تبصره ۴، بند ح تبصره ۵ و جزء ۳ بند ز تبصره ۹
۹۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۵ کل کشور مصوب ۱۳۷۴/۱۱/۱۱ تبصره ۴ و بند و تبصره ۲۴
۹۳ ‌کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (‌تعزیرات و مجازات‌‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۲ ماده ۶۸۶ ‌کتاب پنجم
۹۴ قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور مصوب ۱۳۷۶/۱۱/۰۸ جزء ۳ بند الف تبصره ۲۸، جزء ۴ بند ل تبصره ۲۹، بند الف تبصره ۴۴، بند الف تبصره ۴۶ و تبصره ۵۴
۹۵ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور مصوب ۱۳۷۷/۱۱/۱۳ بند ر تبصره ۲، بند ب تبصره ۸، بند ب تبصره ۲۷، جزء‌های ۱ ـ ۳ و ۶ بند ل و بند ت تبصره ۲۹، بند الف تبصره ۴۴، بند ج تبصره ۴۸ و تبصره ۵۴
۹۶ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور مصوب ۱۳۷۸/۱۲/۲۴ بند ی تبصره ۱۳، بند د تبصره ۱۴ و بند الف تبصره ۴۶
۹۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۱۷ جزء ۱ بند ب ماده ۶۱، جزء ۱ بند ج ماده ۸۵، بند ج ماده ۱۰۲، مواد ۱۰۴، ۱۰۵ و بند الف ماده ۱۰۶
۹۸ قانون تمدید زمان اجرای ماده (۳۴) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۷۹/۰۸/۱۸ ماده‌واحده
۹۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور مصوب ۱۳۷۹/۱۲/۰۲ بند ج تبصره ۲۸، بند ل تبصره ۴۴ و بندهای الف و هـ تبصره ۴۶
۱۰۰ قانون حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع نساجی کشور مصوب ۱۳۸۰/۰۷/۰۳ بند هـ ماده‌واحده
۱۰۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور مصوب ۱۳۸۰/۱۲/۲۵ بند الف تبصره ۱۲ و بند الف تبصره ۱۸ ماده‌واحده
۱۰۲ قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور مصوب ۱۳۸۱/۱۲/۱۱ بند الف تبصره ۱۲، بند ذ تبصره ۱۶، بند الف تبصره ۱۸، بند پ تبصره ۲۰ و بند م تبصره ۲۱
۱۰۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۶ بند الف تبصره ۱۲، بند د تبصره ۱۶، بند الف تبصره ۱۸، بند پ تبصره ۲۰ و بند م تبصره ۲۱
۱۰۴ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳/۰۶/۱۱ جزء ۸ بند ب ماده ۱۴، بندهای هـ و و ماده ۱۷، ماده ۲۰، بند د ماده ۳۱، ماده ۳۲، بندهای هـ، ی و ک ماده ۳۴، بند ج ماده ۴۳، مواد ۵۸ تا ۷۰، جزء ۳ بند الف ماده ۷۲، عبارت “کاهش مخاطرات تهدیدکننده سلامتی در محیط کار، آلاینده‌های هوا، آب، خاک، محصولات کشاورزی و دامی و تعریف مصادیق، میزان و نحوه تعیین و وصول عوارض و جرائم جبرانی و چگونگی مصرف منابع حاصله” ماده ۸۵، بند ج ماده ۱۱۷، ماده ۱۲۸ و جزء ۹ بند الف ماده ۱۳۵
۱۰۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور مصوب ۱۳۸۳/۱۲/۲۵ بند چ تبصره ۲، بند الف تبصره ۳، جزء ۱ بند ث تبصره ۶، بند ث تبصره ۱۱ و تبصره ۱۳
۱۰۶ قانون متمم قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور مصوب ۱۳۸۴/۱۱/۰۴ ردیف سازمان جنگل‌ها در پیوست جدول شماره ۲ کسری سایر دستگاه‌های ملی و استانی در سال ۱۳۸۴
۱۰۷ قانون بودجه ۱۳۸۵ کل کشور مصوب ۱۳۸۴/۱۲/۲۵ بند الف تبصره ۳، بندهای الف و ل تبصره ۱۱ و تبصره ۱۳
۱۰۸ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور مصوب ۱۳۸۵/۱۲/۲۴ بند الف تبصره ۱۱ و تبصره ۱۳
۱۰۹ قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مصوب ۱۳۸۷/۰۸/۲۵ ماده ۱
۱۱۰ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور مصوب ۱۳۸۷/۱۱/۱۵ شماره طبقه‌بندی ۱۴۰۰۰۰ جزء ۵ بند هـ
۱۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور مصوب ۱۳۸۸/۱۲/۲۴ جزء ن بند ۲، جزء د بند ۳، جزء د بند ۱۰ و جزء ج بند ۱۶
۱۱۲ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ ـ ۱۳۹۰) مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۲۵ ماده ۱۴، جزء ۱ بند د ماده ۸۲، جزء ۲ بند هـ ماده ۱۰۴، ماده ۱۲۳، بند ب ماده ۱۲۹، بند ب ماده ۱۳۳، صدر ماده ۱۳۴، ماده ۱۳۸، بندهای ج و د ماده ۱۴۰، بند ج ماده ۱۴۱، بندهای ب و ج ماده ۱۴۷، ماده ۱۴۸، جزء ۲ بند و مواد ۱۶۳، جزء ۵ بند الف ماده ۱۷۸، تبصره ماده ۱۸۲، ماده ۱۸۴، ۱۸۷ تا ۱۹۳، تبصره ۲ ماده ۱۹۶، ماده ۲۰۲، تبصره بند الف ماده ۲۱۵ و بند ف ماده ۲۲۴
۱۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور مصوب ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ جزء ر بند ۱، جزء‌های ث و چ بند ۲ و بندهای ۲۵ و ۱۳۱ ماده‌واحده
۱۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور مصوب ۱۳۹۱/۰۲/۳۰ بند ۸۷
۱۱۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور مصوب ۱۳۹۲/۰۳/۱۹ جز ۱۵ بند ۳ مبحث اول و جزء ۱ بند ۵ مبحث دوم قسمت دوم و بند ۱۱۱ مبحث ۶ قسمت چهارم
۱۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۰۶ بند الف و جزء ۱ بند ق تبصره ۲، بند الف تبصره ۴، بندهای د و ن تبصره ۵، بند و تبصره ۱۱، جزء ۲ بند و تبصره ۲۰ و بند هـ تبصره ۲۱
۱۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ بند ن تبصره ۳، تبصره ۴، بندهای هـ و ط تبصره ۱۱، جزء ۲ بند ج تبصره ۱۹، جزء ۱ بند ب تبصره ۲۰، شماره طبقه‌بندی ۱۶۰۱۵۱ در جدول بخش شماره ۳، شماره طبقه‌بندی‌ای‌های ۱ ـ ۱۴۰۰۰۰ و ۱۳۷ ـ ۵۳۰۰۰۰ در جدول بخش شماره ۴، شماره طبقه‌بندی‌های ۴۰۱۰۸۰۳۳، ۴۰۱۳۸۰۰۱، ۴۰۱۵۵۰۰۱، ۸۳ ـ ۵۳۰۰۰۰، ۱۳۷ ـ ۵۳۰۰۰۰، ۱۳۹ ـ ۵۳۰۰۰۰ در جدول بخش ۵ و بند ۱۶ بخش ۹
۱۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مصوب ۱۳۹۵/۰۲/۲۷ تبصره ۳، بند الف تبصره ۷، شماره طبقه‌بندی‌های ۲ ـ ۱۳۴۰۰۳، ۴ ـ ۱۳۴۰۰۳ و ۹ ـ ۱۵۱۰۰۰ جدول ضمیمه بخش چهارم، شماره طبقه‌بندی‌های ۱۳۰۶۰۰۲۰۰۳ ـ ۴۰۱۳۸۰۰۸، ۱۲۰۶۰۰۵۰۰۲ ـ ۴۰۱۴۱۰۰۱، ۱۳۰۶۰۱۶۰۰۱ ـ ۴۰۱۵۱۰۰۱، ۱۳۰۶۰۳۳۰۰۲ ـ ۴۰۱۵۷۰۰۱، ۱۳۱۰۰۰۴۰۲۱ ـ ۴۰۱۰۸۰۳۳ و ۸۲ ـ ۵۳۰۰۰۰ جدول ضمیمه بخش پنجم
۱۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ بند هـ تبصره ۱، بندهای الف و ب تبصره ۳، ردیف مقابله با ریزگردها جدول ضمیمه بند الف تبصره ۴، بند الف تبصره ۵، جزء ۲ بند د تبصره ۱۹، شماره طبقه‌بندی ۳۱۰۷۰۹ جدول ضمـیمه بخش سوم، شماره طبقه‌بندی‌ها ۱ ـ ۱۵۱۲۰۰، ۲ ـ ۵۳۰۰۰۰، ۴۶ ـ ۵۵۰۰۰۰، ۱۳۳ ـ ۵۵۰۰۰۰ جدول ضمیمه بخش چهارم، شماره طبقه‌بندی‌ها ۱۳۰۶۰۰۲۰۰۶ ـ ۴۰۱۳۸۰۰۱، ۱۳۰۶۰۰۵۰۰۱ ـ ۴۰۱۵۵۰۰۱، ۱۳۰۶۰۰۵۰۰۲ ـ ۴۰۱۴۱۰۰۱، ۱۳۰۷۰۰۵۰۰۱، ۴۰۲۰۳۰۰۸، ۲ ـ ۵۳۰۰۰۰، ۸۰ ـ ۵۳۰۰۰۰، ۱۰۷ ـ ۵۵۰۰۰۰، ۱۲۵ ـ ۵۵۰۰۰۰ بخش پنجم، بندهای ۴۰ و ۵۳ بخش دوازدهم

 

 قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده‌ و پیوست در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ نوزدهم شهریور‌ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

سایر مصوبات دهه اول آبان ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/08/01 لغایت 1402/08/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     دستورالعمل چگونگی تشخیص…

قوانین دهه اول آبان ۱۴۰۲

قوانین منتشره از 1402/08/01 لغايت 1402/08/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     قانون تمدید قانون برنامه پنج‌ساله…

سایر مصوبات دهه سوم مهر ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/07/21 لغایت 1402/07/30 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران       نظریه‌‌‌‌ رئیس…

مصوبات شوراها دهه سوم مهر ۱۴۰۲

مصوبات شوراها منتشره از تاریخ 1402/07/21 لغایت 1402/07/30 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   شورای‌عالی انقلاب فرهنگی…
keyboard_arrow_up