قوانین – دهه اول مهر 97

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

قوانین منتشره از
1397/07/01 لغايت 1397/07/10
در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

 

 

 

 

قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی 

 

 

قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21418-03/07/1397

شماره 324/51877-۱۳۹۷/۶/۲۶

حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یک‌صد و بیست و سوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۸ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

شماره ۸۴۶۳۸-۱۳۹۶/۶/۳۱

مجلس شورای اسلامی

در اجرای اصل یک‌صد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم مردادماه یک‌هزار و سیصد و نودوهفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۲۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 324/51877 مورخ۱۳۹۷/۶/۲۶ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی

 

قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

ماده ۱ـ در ماده (۴) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی کلمه «سال» حذف و عبارت «شش ماه» جایگزین می‌شود.

ماده ۲ـ ماده (۱۱) قانون به شرح زیر اصلاح و مواد (۱۲) و (۱۳) آن حذف می‌شود:

ماده ۱۱ـ وظایف هیئت‌رئیسه سنی عبارت است از:

۱ـ اداره جلسه افتتاحیه و جلسات بعدی تا زمان انتخاب هیئت‌رئیسه

۲ـ انجام مراسم تحلیف

۳ـ قرعه‌کشی برای تعیین اعضای شعب

۴ـ توزیع اعتبارنامه‌ها بین شعب

۵ ـ برگزاری انتخابات هیئت‌رئیسه

۶ ـ تمشیت امور اداری مجلس تا زمان انتخاب هیئت‌رئیسه

ماده ۳ـ ماده (۱۴) قانون به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده ۱۴ـ هیئت‌رئیسه سنی در اولین جلسه پس از افتتاح مجلس اقدام به برگزاری انتخابات هیئت‌رئیسه می‌نماید. اعضای هیئت‌رئیسه برای مدت یک سال انتخاب می‌شوند. انتخابات بعدی در سالروز انتخابات هیئت‌رئیسه می‌باشد و درصورتی‌که با تعطیلات مصادف گردد در جلسه قبل از آن انجام می‌شود. مسؤولیت هیئت‌رئیسه جدید از سالروز انتخابات قبل آغاز می‌شود.

تبصره ۱ـ نمایندگانی که داوطلب عضویت در هیئت‌رئیسه هستند، باید حداکثر تا پایان وقت اداری روز افتتاحیه مجلس برای ثبت‌نام به هیئت‌رئیسه سنی مراجعه کنند و این موضوع قبلاً باید به اطلاع نمایندگان برسد. هیئت‌رئیسه سنی موظف است شرح‌حال و سوابق داوطلبان را به‌ ‌همراه تصاویر آنان تهیه کند و در دومین جلسه علنی و قبل از برگزاری انتخابات هیئت‌رئیسه در اختیار نمایندگان قرار دهد.

تبصره ۲ـ چنانچه اعتبارنامه نماینده‌ای که برای هیئت‌رئیسه انتخاب شده‌ است به تصویب مجلس نرسد، برای تعیین جایگزین وی مجدد رأی‌گیری به عمل می‌آید.

تبصره ۳ـ پس از تشکیل هیئت‌رئیسه، گزارش شعب پانزده‌گانه در مجلس قرائت و تصویب اعتبارنامه‌ها اعلام می‌شود.

ماده ۴ـ در ماده (۱۶) قانون، عبارت «صاحب‌رأی است» حذف می‌شود.

ماده ۵ ـ جزء (۴) ماده (۲۳) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۴ـ تعیین نمایندگانی که در جلسه برای نطق، وقت می‌خواهند به قید قرعه

ماده ۶ ـ ماده (۳۰) قانون به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به‌عنوان تبصره‌های (۱) و (۲) به آن الحاق می‌شود:

ماده ۳۰ـ اعتبارنامه‌ها به همراه ضمائم آن به‌‌موجب جدول حوزه‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی که بر اساس حروف الفبا از طرف معاونت قوانین مجلس با نظارت هیئت‌رئیسه

سنی تنظیم شده است، به ترتیب به شعب پانزده‌گانه جهت رسیدگی ارجاع می‌شود. هیئت‌رئیسه موظف است فهرست اعتبارنامه‌های ارجاعی را قبل از آغاز رسیدگی، تکثیر کند و در اختیار نمایندگان قرار دهد. چنانچه هر یک از نمایندگان به اعتبارنامه‌ای معترض باشد، ظرف مدت سه روز از تاریخ انتشار فهرست مذکور حداکثر تا پایان وقت اداری روز سوم، موظف است اعتراض کتبی خود را امضاء و به ‌انضمام مدارک و اسناد مربوط به شعبه ذی‌ربط تقدیم کند.

تبصره ۱ـ شعبه موظف است عدم رسیدگی شورای نگهبان به موضوع مورد اعتراض یا حادث‌شدن آن بعد از اعلام صحت انتخابات را احراز کند.

تبصره ۲ـ گزارش هر شعبه توسط سخنگو در مجلس قرائت می‌شود و در صورت عدم امکان، به ‌ترتیب رئیس و یا یکی از نواب رئیس یا دبیران وظیفه او را انجام می‌دهد.

ماده ۷ـ ماده (۳۱) قانون و تبصره آن به شرح زیر اصلاح و ماده (۳۳) قانون حذف می‌شود:

ماده ۳۱ـ شعبه موظف است حداکثر ظرف مدت سه روز کاری گزارش تأیید آن دسته از اعتبارنامه‌های واصله را که معترض ندارند، به‌صورت یکجا به هیئت‌رئیسه ارسال کند تا برای تصمیم‌گیری مجلس در دستور کار قرار گیرد.

اعتبارنامه‌هایی که مورد اعتراض نمایندگان قرار گرفته است، حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری توسط شعبه رسیدگی می‌شود. در صورتی که نظر شعبه تأیید اعتبارنامه باشد، گزارش تأیید آن برای تصمیم‌گیری به مجلس ارائه می‌شود. چنانچه نظر شعبه رد اعتبارنامه باشد، از طریق هیئت‌رئیسه مجلس به کمیسیون تحقیق ارجاع خواهد شد تا پس از رسیدگی و ارائه گزارش، برای تصمیم‌گیری مجلس در دستور کار قرار گیرد.

تبصره ـ شعبه موظف است حداقل بیست و چهار ساعت قبل از بررسی اعتبارنامه از معترض یا معترضان جهت توضیح اعتراض و از نماینده‌ای که اعتبارنامه‌اش مورد اعتراض قرار گرفته جهت دفاع دعوت به ‌عمل آورد. عدم حضور هر یک از آنان مانع رسیدگی نیست. معترض یا معترضان در صورت عدم حضور غیرموجه در شعبه، در جلسه علنی حق اعتراض ندارند. موجه بودن عدم حضور باید به تأیید هیئت‌رئیسه مجلس برسد. اگر عدم حضور، موجه بود فقط یک‌بار دیگر جلسه شعبه ظرف مدت پنج روز مجدداً تشکیل می‌شود و نظر خود را اعلام می‌کند.

ماده ۸ ـ در ماده (۳۲) قانون عبارت‌های «دوازده روز» و «ده روز» به «پنج روز کاری» اصلاح می‌شود.

ماده ۹ـ ماده (۳۴) قانون به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده ۳۴ـ کمیسیون تحقیق حداکثر ظرف مدت پانزده روز به دلایل و توضیحات کتبی شعب و معترض یا معترضان رسیدگی می‌کند و پس از استماع و بررسی توضیحات معترض یا معترضان و دفاعیات کتبی یا حضوری نماینده مورد اعتراض، نظر خود را به مجلس ارسال می‌کند.

تبصره ۱ـ درصورتی‌که تعداد معترضان بیش از سه نفر باشد، می‌توانند سه نفر را به‌صورت مکتوب معرفی کنند تا در شعبه و کمیسیون تحقیق جهت ارائه توضیحات لازم حضور یابند.

تبصره ۲ـ کمیسیون تحقیق موظف است حداقل بیست و چهار ساعت قبل از رسیدگی به اعتبارنامه از معترض یا معترضان و نماینده‌ای که اعتبارنامه‌اش مورد اعتراض واقع شده است دعوت به عمل آورد.

ماده ۱۰ـ ماده (۳۵) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده ۳۵ـ چنانچه کمیسیون تحقیق، اعتبارنامه رد شده از سوی شعبه را رسیدگی کند و نظر به تأیید اعتبارنامه داشته باشد، گزارش آن برای تصمیم‌گیری مجلس در دستور کار قرار می‌گیرد و در صورتی که نظر کمیسیون مبنی بر رد اعتبارنامه باشد گزارش آن حداکثر به مدت پانزده دقیقه در مجلس مطرح و ادله رد اعتبارنامه ارائه می‌شود. نماینده‌ای که اعتبارنامه‌اش توسط کمیسیون رد شده است حداکثر به مدت سی دقیقه فرصت دارد تا از خود دفاع کند، ضمن اینکه می‌تواند بخشی از وقت خود را حداکثر به دو نفر از نمایندگان واگذار کند، سپس گزارش کمیسیون تحقیق به رأی گذاشته می‌شود، چنانچه رد اعتبارنامه به تصویب مجلس نرسد، رئیس جلسه تصویب آن را اعلام می‌کند.

تبصره ـ درصورتی‌که کمیسیون تحقیق ظرف مدت پانزده روز نظر خود را به مجلس اعلام نکند، نماینده‌ای که اعتبارنامه‌اش مورد اعتراض واقع شده‌ است یا پانزده‌ نفر از نمایندگان می‌توانند طرح اعتبارنامه را در صحن مجلس از هیئت‌رئیسه درخواست کنند و هیئت‌رئیسه موظف است در اولین فرصت گزارش شعبه را در دستور کار مجلس قرار دهد تا مطابق این ماده مورد رسیدگی قرار گیرد. به جای نظر کمیسیون، نظر شعبه به مدت پانزده دقیقه مطرح می‌شود.

ماده ۱۱ـ ماده (۳۷) قانون حذف می‌شود.

ماده ۱۲ـ ماده (۳۸) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۳۸ـ در هر مرحله، رأی‌گیری برای اعتبارنامه مورد اعتراض، مخفی و با ورقه مخصوص انجام می‌شود.

ماده ۱۳ـ ماده (۳۹) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۳۹ـ نماینده‌ای که به اعتبارنامه‌اش اعتراض شده مانند سایر نمایندگان، از کلیه حقوق اعم از اعلام رأی و نامزد شدن برای عضویت در هیئت‌رئیسه و سایر انتخابات برخوردار است، لیکن در زمان بررسی اعتبارنامه خود در شعبه، کمیسیون تحقیق و مجلس حق رأی ندارد.

ماده ۱۴ـ یک بند به عنوان بند(۴) به تبصره ذیل ماده (۵۵) قانون، الحاق و شماره این تبصره به تبصره (۱) تغییر یافت و دو تبصره به عنوان تبصره‌های (۲) و (۳) به این ماده به شرح زیر الحاق می‌شود:

۴ـ معرفی دو نامزد به‌عنوان رئیس دیوان محاسبات و دو نامزد به‌عنوان دادستان دیوان محاسبات جهت انتخاب یکی از آنها توسط مجلس شورای اسلامی

تبصره ۲ـ برخورداری از مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر، سابقه خدمت در مقام‌های مدیریتی موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و هم‌طرازان آنان و حداقل بیست سال سابقه کار، از شرایط احراز سمت رئیس و دادستان دیوان محاسبات است.

تبصره ۳ـ نحوه انتخاب نامزدهای ریاست و دادستان دیوان محاسبات در کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات طبق آیین‌نامه‌ای است که توسط کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات تهیه می‌شود و به تصویب کمیسیون آیین‌نامه داخلی می‌رسد.

ماده ۱۵ـ در ماده (۵۷) قانون و عنوان قبل از آن، عبارت «شوراها و امور داخلی کشور» به عبارت «امور داخلی کشور و شوراها» تغییر می‌یابد.

ماده ۱۶ـ در ماده ‌(۶۲) قانون و عنوان قبل از آن، عبارت «کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی» به عبارت «کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست» تغییر می‌یابد.

ماده ۱۷ـ ماده (۶۶) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۶۶- هر نماینده شش ماه یک‌بار می‌تواند تقاضای تغییر کمیسیون خود را به هیئت‌رئیسه مجلس ارائه کند. انتقال به کمیسیون دیگر با رعایت نصاب مقرر در این آیین‌نامه و با موافقت اکثریت اعضای کمیسیون‌های ذی‌ربط امکان‌پذیر است.

ماده ۱۸ـ در سطر اول ماده (۱۰۴) قانون بعد از کلمه «کمیسیون‌ها» عبارت «و سایر موضوعات طبق این آیین‌نامه» ‌اضافه می‌شود.

ماده ۱۹ ـ اصلاحات زیر در ماده ‌(۱۱۲) قانون به عمل می‌آید:

۱ـ در بند (ج) تعداد «ده نفر» به «پنج نفر» کاهش می‌یابد.

۲ـ تبصره بند (ه‍) این ماده به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره ـ در کلیه مواردی که در این آیین‌نامه نمایندگان می‌توانند به‌عنوان موافق یا مخالف صحبت کنند و به‌موقع در لوح یا دستگاه الکترونیک ثبت‌نام کرده‌اند، اسامی آنان توسط یکی از اعضای هیئت‌رئیسه به قید قرعه انتخاب و اعلام می‌شود. افراد تعیین‌شده حق واگذاری نوبت خود به نماینده دیگر را دارند.

ماده ۲۰ـ جز (۲) بند(هـ) ماده (۱۲۱) موضوع نصاب انتخاب رئیس و دادستان دیوان محاسبات کشور، به ردیف ششم بند (و) همان ماده انتقال می‌یابد و ترتیب ردیف‌ها اصلاح می‌شود.

ماده ۲۱ـ در تبصره ماده (۱۲۲) قانون، عبارت «حداقل ده ثانیه» حذف و عبارت «سی ثانیه از زمان شروع رأی‌گیری به فوریت» جایگزین می‌شود.

ماده ۲۲ـ بند (ب) ماده (۱۵۳) و اجزاء (۱) تا (۵) آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ب) پس از تصویب کلیات، به جزئیات طرح‌ها و لوایح به ترتیب زیر رسیدگی می‌شود و در صورت وجود مخالف هر ماده ، یک مخالف و یک موافق و پس از آن نماینده دولت و سخنگوی کمیسیون هر یک حداکثر پنج دقیقه صحبت می‌کند.

۱ـ در ابتدا، ماده‌واحده و یا هر یک از مواد یا اجزاء توسط یکی از اعضای هیئت‌رئیسه قرائت می‌شود. سپس پیشنهادهای چاپ‌شده کمیسیون‌های فرعی و نمایندگان به ترتیب برای بازگشت به لایحه یا طرح، حذف کل یا جزء و پیشنهاد اصلاحی به شرح فوق مطرح می‌شود و رأی‌گیری به عمل می‌آید. در این مرحله پیشنهاد حذف کل یا جزء تا قبل از ورود به ماده در صحن پذیرفته می‌شود.

۲ـ اگر پیشنهاد چاپ‌شده‌ای مطابق بند (۱) وجود نداشته باشد، مصوبه کمیسیون اصلی در خصوص ماده‌واحده، هر یک از مواد یا اجزاء‌ به رأی گذاشته می‌شود.

۳ـ در صورت عدم تصویب موارد مذکور در بندهای (۱) و (۲)، مجدداً پیشنهاد حذف در مجلس پذیرفته و در مورد آن رأی‌گیری می‌شود.

۴ـ پس از مراحل فوق، برای ماده مورد بحث با اصلاحات انجام‌شده رأی‌گیری به عمل می‌آید و چنانچه به تصویب نرسید، پیشنهادهای جدید قابل طرح است و در صورت عدم وجود پیشنهاد جدید جهت بررسی مجدد به کمیسیون اصلی ارجاع می‌شود.

۵ ـ در هر مرحله که پیشنهاد اصلاح، ‌بازگشت به لایحه یا طرح و یا مصوبه کمیسیون اصلی به تصویب مجلس برسد، پیشنهاد الحاقی مرتبط و غیرمغایر با مصوبه به تشخیص رئیس جلسه، به ترتیب کمیسیون‌های فرعی و نمایندگان مطرح و رأی‌گیری به عمل می‌آید.

ماده ۲۳ـ در ماده (۱۵۴) قانون به جای عبارت «در این صورت اولین مخالف و موافق (بر اساس تابلوی مخصوص ثبت‌نام یا دستگاه الکترونیک) هر یک به مدت پنج دقیقه صحبت می‌کنند» عبارت «در این صورت مخالف و موافق از بین ثبت‌نام‌کنندگان در لوح یا دستگاه الکترونیک به قید قرعه تعیین می‌شوند، که هر یک می‌توانند به مدت پنج دقیقه صحبت کنند» جایگزین می‌شود.

ماده ۲۴ـ جزء (۳) ماده (۱۶۵) قانون، به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۳ـ گزارش کمیسیون حداکثر سه روز کاری پس از تصویب فوریت، به هیئت‌رئیسه ارسال می‌شود تا در دستور کار مجلس قرار گیرد.

ماده ۲۵ـ در ماده (۱۶۸) قانون از عبارت «اعلام و به ترتیب» تا انتهای ماده به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«اعلام و در دستور هفتگی بعدی مجلس قرار می‌گیرد.»

ماده ۲۶ـ در ماده (۱۸۴) قانون، اصلاحات زیر اعمال می‌شود:

۱ـ صدر ماده به این شرح اصلاح می‌شود:

ماده ۱۸۴ـ «دولت موظف است حداکثر تا پایان خردادماه سال پایانی قانون برنامه پنج‌ساله توسعه، لایحه برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بعدی را به مجلس تقدیم کند. این لایحه به‌صورت یک‌شوری و به شرح زیر رسیدگی می‌شود.»

۲ـ متن زیر به انتهای بند (ج) اضافه می‌شود:

ج ـ … و گزارش مسکوت‌ماندن پذیرفته نیست. چنانچه گزارش کمیسیون تلفیق مبنی بر رد کلیات لایحه باشد و در مجلس نیز کلیات لایحه به تصویب نرسد، موضوع به دولت اعلام می‌شود تا حداکثر ظرف مدت یک‌ ماه لایحه را اصلاح و به مجلس ارائه کند و اگر کلیات لایحه به تصویب مجلس برسد، به کمیسیون تلفیق اعاده می‌شود تا ظرف مدت پانزده روز گزارش جدید را به مجلس تقدیم کند.

۳ـ در بند (د) بعد از عبارت «پس از آن» به جای عبارت «کمیسیون و دولت» عبارت «دولت و کمیسیون» جایگزین می‌شود.

ماده ۲۷ـ تبصره (۳) ماده (۱۸۶) قانون، به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره ۳ـ کمیسیون موظف است گزارش خود را ارائه کند و گزارش مسکوت‌ماندن از کمیسیون تلفیق پذیرفته نیست. چنانچه گزارش کمیسیون مبنی بر رد کلیات لایحه باشد و در مجلس نیز کلیات لایحه به تصویب نرسد، مراتب به دولت اعلام می‌شود تا حداکثر ظرف مدت دو هفته لایحه را اصلاح و به مجلس ارائه کند و اگر کلیات لایحه به تصویب مجلس برسد، به کمیسیون تلفیق اعاده می‌شود تا ظرف مدت پانزده روز گزارش جدید را به مجلس تقدیم کند.

ماده ۲۸- یک مبحث به عنوان مبحث هشتم به فصل اول از باب دوم قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با عنوان طرح‌های تنقیحی شامل مواد (۱۹۲) مکرر (۱) و (۲) به شرح زیر الحاق و شماره مبحث‌های بعدی به ترتیب اصلاح می‌شود:

ماده ۱۹۲ مکرر ۱- متن پیشنهادی معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی که به‌منظور تنقیح قوانین تهیه شده است، با امضای حداقل پانزده نفر از نمایندگان به‌عنوان طرح‌های تنقیحی به رئیس جلسه تقدیم می‌شود. هیئت‌رئیسه پس از اعلام وصول نسبت به ارجاع آن به کمیسیون‌های مربوط اقدام می‌کند.

ماده ۱۹۲مکرر ۲- گزارش طرح‌های تنقیحی به صورت یک‌شوری و بدون تفکیک کلیات و جزئیات در صحن مجلس مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. پس از گزارش سخنگوی کمیسیون و صحبت سه مخالف و سه موافق به ترتیب یک مخالف و یک موافق و توضیح معاون قوانین مجلس هرکدام به مدت ده دقیقه و توضیحات نهائی سخنگوی کمیسیون به مدت پنج دقیقه، گزارش کمیسیون به رأی گذاشته می‌شود.

در صورت عدم تصویب گزارش مزبور، مجدداً به کمیسیون ارجاع می‌شود تا نسبت به اعمال اصلاحات اقدام و گزارش آن را به مجلس ارائه کند، تا حسب روال این ماده رسیدگی شود.

تبصره ـ در صورتی که گزارش کمیسیون دارای موارد (موضوعات) متعدد باشد، برای هر یک از موارد به تفکیک رأی‌گیری می‌شود.

ماده ۲۹- یک تبصره به جزء(۵) ماده (۲۰۹) قانون الحاق می‌شود:

۵- …

تبصره ۴- جهت رعایت حق نمایندگان برای ایفای وظایف نظارتی، هیئت‌رئیسه موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا سؤالات نمایندگانی که در مجلس طرح نشده یا تعداد کمتری از سؤالات آنان در دستور قرار گرفته است، با اولویت بررسی و در دستور کار قرار گیرد.

ماده ۳۰- فراز دوم ماده (۲۱۰) قانون، به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۲۱۰ –

… در صورتی که اکثر نمایندگان حاضر از پاسخ وزیر قانع نشوند، به منزله وارد بودن سؤال است و رئیس مجلس موظف است موضوع را به رئیس‌جمهور جهت رسیدگی ارجاع دهد.

ماده ۳۱ـ یک بند به عنوان بند(۱۱) به ماده (۲۱۸) قانون الحاق می‌شود:

۱۱- هر نماینده به‌عنوان ناظر به‌طور هم‌زمان فقط می‌تواند حداکثر در دو مجمع، هیئت یا شورای غیراستانی عضویت داشته باشد.

ماده ۳۲- در ماده (۲۲۳) قانون، بعد از عبارت «حداکثر ظرف یک هفته» عبارت «ضمن اطلاع‌رسانی به استیضاح‌کنندگان و دعوت کتبی» جایگزین عبارت «با دعوت از استیضاح‌کنندگان و» می‌شود.

ماده ۳۳- قانون مستثنا ‌بودن مصوبات مربوط به آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۰/۷/ ۱۳۷۲ از موضوع ماده (۲) قانون مدنی نسخ و متن زیر به‌عنوان یک ماده به قانون آیین‌نامه داخلی الحاق می‌شود:

ماده الحاقی ـ مصوبات مربوط به آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بلافاصله پس از تصویب نهائی لازم‌الاجرا و از شمول ماده (۲) قانون مدنی مستثنا است.

ماده ۳۴- در کلیه مواد قانون عبارت «هیئت‌رئیسه دائم» به «هیئت‌رئیسه» تغییر می‌کند.

ماده ۳۵- در کلیه مواد قانون و عناوین آن عبارت «کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی» به «کمیسیون آ‌یین‌نامه داخلی» تغییر می‌یابد.

قانون فوق مشتمل بر سی‌وپنج ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم مردادماه یک‌هزار و سیصد و نودوهفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۲۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

سایر مصوبات دهه دوم تیر ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/04/11 لغایت 1402/04/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   دستورالعمل ساماندهی نظارت و…

مصوبات شوراها دهه دوم تیر ۱۴۰۲

مصوبات شوراها منتشره از تاریخ 1402/04/11 لغایت 1402/04/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران الف ـ شورای‌عالی سازمان…

قوانین دهه دوم تیر ۱۴۰۲

قوانین منتشره از 1402/04/11 لغايت 1402/04/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     قانون موافقت‌نامه بین دولت جمهوری…

سایر مصوبات دهه اول تیر ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/04/01 لغایت 1402/04/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     بخشنامه قوه‌قضائیه در…
keyboard_arrow_up