قوانین دهه سوم دی 1400

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

قوانین منتشره از

1400/10/21 لغايت 1400/10/30

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

 

قانون موافقت‌نامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي افغانستان در خصوص ارتباط بين‌المللي راه‌آهن

 

قانون موافقت‌نامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي افغانستان در خصوص ارتباط بين‌المللي راه‌آهن

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22383 – 28/10/1400

شماره 11/91442 – 138 – ۱۴۰۰/۱۰/۱۹

جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 57567/7528 مورخ ۱۳۹۹/۲/۱ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران قانون موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی افغانستان در خصوص ارتباط بین‌المللی راه‌آهن که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۵ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

 

شماره ۱۳۰۶۱۳ – ۱۴۰۰/۱۰/۲۲

وزارت راه و شهرسازی

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی افغانستان در خصوص ارتباط بین‌المللی راه‌آهن» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پنجم دی‌ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 11/91442 – 138 مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجرای مفاد موافقت‌نامه منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده (۱۲) موافقت‌نامه می‌باشد.

رئیس‌جمهور ـ سیدابراهیم رئیسی

 

قانون موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی افغانستان در خصوص ارتباط بین‌المللی راه‌آهن

ماده‌واحده ـ موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی افغانستان در خصوص ارتباط بین‌المللی راه‌آهن مشتمل بر یک مقدمه و (۱۲) ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره ۱ ـ در اجرای این موافقت‌نامه و اصلاحات بعدی آن رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

تبصره ۲ ـ در ماده (۴) موافقت‌نامه، رعایت مفاد موافقت‌نامه‌ها یا کنوانسیون‌های بین‌المللی مصوب پیش از انقلاب اسلامی و اعمال قوانین و مقررات جاری طرف مقابل منوط به عدم مغایرت با موازین شرع می‌باشد.

بسم الله الرحمن الرحیم

موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی افغانستان در خصوص ارتباط بینالمللی راهآهن

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی افغانستان که از این پس «طرف‌ها» نامیده خواهند شد، بر اساس روابط و دوستی دیرین، حسن‌تفاهم، حسن هم‌جواری و همکاری سودمند متقابل، ‌با اهمیت دادن به هماهنگی فعالیت‌های حمل‌ونقل راه‌آهن دو کشور،‌ با تمایل به تأمین ارتباط بین‌المللی راه‌آهن بین دو کشور و همچنین گذر از طریق قلمرو یکدیگر به کشورهای ثالث،‌ به شرح زیر توافق نمودند:

ماده ۱ ـ طرف‌ها موافقت نمودند با هدف انجام حمل‌ونقل بین‌المللی مسافر و کالا بین کشورهای خود ارتباط مستقیم راه‌آهنی برقرار نمایند.

‌ماده ۲ ـ طرف‌ها موافقت نمودند نسبت به پذیرش و ارائه خدمات مربوط به مسافر و کالا، از جمله گذر هنگام انجام عملیات حمل‌ونقل راه‌آهنی بین دو کشور اقدام نمایند.‌ پرداخت‌های مربوط به خدمات طبق تعرفه‌هایی که در قلمرو دو کشور معتبر است صورت خواهد گرفت. ثبت رسمی اسناد، انجام حمل‌ونقل بار با راه‌آهن و واگن و نحوه استفاده از راه‌آهن و واگن و ترتیب حمل‌ونقل مسافر طبق موافقت‌نامه‌های دوجانبه بین دستگاه‌های (ادارات) ذی‌ربط طرف‌ها تنظیم خواهد شد.

‌ماده ۳ ـ طرف‌ها موافقت نمودند به‌موقع در جهت تأمین وسایط نقلیه راه‌آهنی و خدمات مسافری به لحاظ مبادلات تجاری خارجی و بارگذر که به ‌پایانه‌های (ترمینال‌های) راه‌آهنی می‌رسند اقدام نمایند و آن‌ها را برای مقاصد بعدی طبق قواعد بین‌المللی حمل‌ونقل معتبر در قلمرو طرف ذی‌ربط اعزام نمایند.

‌ماده ۴ ـ طرف‌ها موافقت نمودند که در زمینه نظارت‌های بهداشتی گمرکی و مرزی هنگام عبور و مرور مسافر و بار مفاد موافقت‌نامه‌ها یا کنوانسیون‌های بین‌المللی که طرف‌ها عضو آن هستند رعایت شود و در صورت بروز هرگونه مسئله‌ای که در این موافقت‌نامه و یا کنوانسیون‌های بین‌المللی مورد حکم قرار نگرفته، قوانین و مقررات جاری در قلمرو کشورهای طرف‌ها اعمال شود.

ماده ۵ ـ طرف‌ها موافقت نمودند که بر اساس موافقت‌نامه‌های دوجانبه بین خود، مراجع صلاحیت‌دار هر طرف در قلمرو طرف دیگر، نمایندگان، شعب و نمایندگی‌های ‌خود را جهت تنظیم امور مسافرین و حمل‌ونقل بار تأسیس نمایند. فعالیت‌های این نمایندگان، دفاتر و نمایندگی‌ها تابع قوانین و مقررات جاری طرف اخیر می‌باشد.

‌ماده ۶ ـ هر یک از طرف‌ها باید با مسافر و کالاهای طرف دیگر به نحوی که با مسافر و کالای خود رفتار می‌نمایند عمل کنند. این نحوه رفتار شامل دسترسی آزاد به نقاط مقصد، تأمین فضا برای بارهای موجود در پایانه‌ها (ترمینال‌ها)، تخلیه و بارگیری آن‌ها، سوار و پیاده شدن مسافرین، استفاده از خدمات مرتبط با ‌ارتباط بین‌المللی راه‌آهنی می‌باشد.

‌ماده ۷ ـ مراجع صلاحیت‌دار طرف‌های مسئول نظارت بر اجرای این موافقت‌نامه به این شرح می‌باشند:

از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران ـ راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران

‌از طرف دولت جمهوری اسلامی افغانستان ـ اداره خط آهن جمهوری اسلامی ‌افغانستان.

ماده ۸ ـ طرف‌ها موافقت می‌نمایند با حفظ اولویت برای توسعه منسجم حمل‌ونقل راه‌آهنی، تحقیقات علمی و سایر اقدامات لازم در این زمینه و نیز ‌آموزش کارکنان حمل‌ونقل راه‌آهنی اقدام نمایند. ‌طرف‌ها مراجع صلاحیت‌دار خود را مسئول تنظیم و تصویب برنامه‌ها و شرایط همکاری یادشده و اجرای آن‌ها می‌نمایند.

‌ماده ۹ ـ تمامی اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقت‌نامه توسط مراجع صلاحیت‌دار طرف‌ها و بر اساس مشورت و مذاکره از طریق مجاری دیپلماتیک حل‌وفصل‌ خواهد شد، چنانچه مراجع صلاحیت‌دار در خصوص موارد مورد اختلاف به توافق نرسند، موضوع توسط طرف‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

‌ماده ۱۰ ـ مفاد این موافقت‌نامه ناقض حقوق هر طرف از نظر اتخاذ و اجرای اقدام‌های لازم برای حفظ امنیت ملی، نظم‌عمومی، بهداشت و اصول اخلاق اجتماعی و منافع اقتصادی آن طبق قواعد حقوق بین‌الملل و حقوق ملی آن طرف نمی‌باشد.

‌ماده ۱۱ ـ این موافقت‌نامه با توافق طرف‌ها قابل اصلاح و تغییر می‌باشد. تمامی اصلاحات این موافقت‌نامه به صورت سند الحاقی (پروتکل)های جداگانه تنظیم خواهد شد که بخش‌های جدایی‌ناپذیر این موافقت‌نامه را تشکیل خواهند داد و با رعایت ماده (۱۲) لازم‌الاجرا خواهند شد.

ماده ۱۲ ـ این موافقت‌نامه از تاریخ آخرین اطلاعیه هر یک از طرف‌ها به طرف دیگر مبنی بر اینکه اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازم‌الاجرا شدن این موافقت‌نامه به عمل آورده است برای مدت پنج سال لازم‌الاجرا خواهد شد. پس از مدت مزبور این موافقت‌نامه خودبه‌خود برای دوره‌های مشابه تمدید خواهد شد، مگر اینکه یکی از طرف‌ها شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوط، عدم تمدید آن را به طور کتبی به اطلاع طرف دیگر برساند.

‌این موافقت‌نامه در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ هجری شمسی ‌مطابق با ۲۰۱۹/۰۱/۰۶ میلادی در دو نسخه به زبان فارسی در تهران به امضا رسید و هر دو نسخه دارای اعتبار یکسان است.

از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران از طرف دولت جمهوری اسلامی افغاستان
سعید محمدزاده محمد یما شمس
معاون وزیر راه و شهرسازی رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل راه‌آهن ج.ا.ایران رئیس عمومی اداره خط آهن ج. ا. افغانستان

 

قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و دو تبصره منضم به متن موافقت‌نامه، شامل مقدمه و دوازده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پنجم دی‌ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

سایر مصوبات دهه اول آبان ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/08/01 لغایت 1402/08/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     دستورالعمل چگونگی تشخیص…

قوانین دهه اول آبان ۱۴۰۲

قوانین منتشره از 1402/08/01 لغايت 1402/08/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     قانون تمدید قانون برنامه پنج‌ساله…

سایر مصوبات دهه سوم مهر ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/07/21 لغایت 1402/07/30 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران       نظریه‌‌‌‌ رئیس…

مصوبات شوراها دهه سوم مهر ۱۴۰۲

مصوبات شوراها منتشره از تاریخ 1402/07/21 لغایت 1402/07/30 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   شورای‌عالی انقلاب فرهنگی…
keyboard_arrow_up