مصوبات شوراها دهه اول خرداد ۱۴۰۲

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مصوبات شوراها

منتشره از تاریخ

1402/03/01 لغایت 1402/03/10

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

 

شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

مصوبه سیاست‌ها و ضوابط کیفیت‌بخشی دانشگاه فرهنگیان

مصوبه سند توسعه فرهنگ مهدویت و انتظار

مصوبه مؤسسه جهانی ولایت

مصوبه تقویم اصناف، حرفه‌ها و مشاغل کشور

مصوبه اصلاح و تکمیل ماده ۱ اساسنامه باشگاه دانش‌پژوهان جوان

شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

مصوبه سیاست‌ها و ضوابط کیفیت‌بخشی دانشگاه فرهنگیان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22771-1402/03/07

(مصوب جلسه ۸۷۹ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۲ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)

شماره 1402/2722/دش ـ ۱۴۰۲/۲/۱۸

وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه فرهنگیان ـ سازمان اداری و استخدامی کشور

سازمان برنامه و بودجه کشور

مصوبه “سیاست‌ها و ضوابط کیفیت‌بخشی دانشگاه فرهنگیان” که در جلسه ۸۷۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس مصوبه جلسه ۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ شورای معین شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌گردد:

مقدمه

در اجرای منویات و تأکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) مبنی بر اجرای سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش و تقویت کمی و کیفی همه‌جانبه دانشگاه فرهنگیان و بنا به پیشنهاد مشترک وزارت آموزش‌وپرورش و دانشگاه فرهنگیان و در راستای کیفیت‌بخشی به زیر نظام تربیت‌معلم و منابع انسانی و به‌منظور تمهید و تأمین الزامات اجرایی لازم جهت “بازمهندسی سیاست‌ها و بازتنظیم اصول حاکم بر برنامه درسی تربیت‌معلم با تأکید بر کارورزی و انطباق سطح شایستگی‌های حرفه‌ای معلمان در سطح ملی و جهانی با مقتضیات الگوی برنامه درسی در نظام تعلیم و تربیت و طراحی سیاست‌های مناسب برای ارتقاء شیوه‌های جذب، تربیت و نگهداشت معلمان در آموزش و پرورش” موضوع راهکارهای مربوط به هدف عملیاتی شماره (۱۱) سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش؛ سیاست‌ها و ضوابط کیفیت‌بخشی دانشگاه فرهنگیان به شرح مواد ذیل احصاء و اعمال می‌گردد:

ماده ۱ ـ برای ارتقاء نظام تخصصی تربیت دانشجو ـ معلم:

الف) وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری مکلف است با همکاری وزارت آموزش‌وپرورش نسبت به برگزاری آزمون اختصاصی “تربیت‌معلم” اقدام نموده و “نظام اختصاصی سنجش و پذیرش دانشجو ـ معلم” را با رویکرد استعدادیابی برای شغل معلمی و احراز شایستگی‌ها از طریق ارزیابی علمی، عمومی، تخصصی و سابقه تحصیلی، تدوین نماید.

ب) دانشگاه فرهنگیان و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف‌اند “نظام‌نامه‌ جذب و تربیت‌معلم را با مشارکت دانشگاه‌های منتخب و حوزه‌های علمیه” تدوین نمایند و اجرایی‌سازی آن را از سال تحصیلی ۱۴۰ ۳ ـ ۱۴۰۲ آغاز نمایند. اعتبار این نظام‌نامه از زمان شروع اجرا؛ حداکثر ۵ سال است و تمدید آن با کسب مجوز از ستاد راهبری و نظارت تعلیم و تربیت دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی امکان‌پذیر خواهد بود.

ج) دانشگاه فرهنگیان موظف است “آئین‌نامۀ جذب و پذیرش استعدادهای برتر ملی در حوزه‌های علمی، پژوهشی، فنّاوری، فرهنگی، هنری، تربیتی، قرآنی و ورزشی” را با مشارکت نهادهای ذی‌ربط تدوین نماید.

د) دانشگاه فرهنگیان با تائید وزارت آموزش‌وپرورش و همکاری سازمان‌های اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه نسبت به طراحی “الگوی استقرار نظام ملی تربیت‌معلم” و تدوین “آئین‌نامه اعطاء راتبه معلمی” اقدام نماید.

تبصره: سازمان‌های اداری و استخدامی و سازمان برنامه‌وبودجه مکلف‌اند نسبت به تخصیص ردیف استخدامی و اعتبارات لازم اقدام نمایند.

مادۀ ۲ ـ با هدف تأمین، جذب و نگهداشت و ارتقاء اعضای هیأت‌علمی موردنیاز دانشگاه فرهنگیان:

الف) دانشگاه فرهنگیان نسبت به تدوین “آئین‌نامۀ اختصاصی ارتقاء مرتبۀ اعضای هیأت‌علمی دانشگاه فرهنگیان” متناسب با مأموریت معلم ‌پروری این دانشگاه اقدام و برای تصویب به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ارائه نماید.

ب) وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری موظف است به منظور تشویق اعضای هیأت‌علمی سایر دانشگاه‌های کشور به همکاری علمی و پژوهشی با دانشگاه فرهنگیان، نسبت به تعریف و تعیین امتیاز ویژه “فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی در دانشگاه فرهنگیان” اقدام و آن را پس از تصویب به دانشگاه‌ها، ابلاغ نماید.

ج) هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت‌علمی دانشگاه فرهنگیان زیر نظر هیأت‌عالی جذب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تأسیس می‌گردد. ترکیب اعضای این هیأت توسط شورای معین شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تعیین می‌‌‌شوند.

مادۀ ۳ ـ دانشگاه فرهنگیان موظف‌‌‌ است ۱۰ الی ۲۰ درصد واحدهای درسی دوره‌های تحصیلی دانشگاه را از سال تحصیلی ۱۴۰۴ ـ ۱۴۰۳ به دروس کارآموزی و کارورزی اختصاص دهد. وزارت آموزش‌وپرورش نیز موظف است قبل از شروع سال تحصیلی ۱۴۰۳ ـ ۱۴۰۲ نسبت به تعیین و تخصیص مدارس تجربی وابسته آموزشی دانشگاه فرهنگیان، به‌تناسب نیاز هریک از پردیس‌های دانشگاه در سراسر کشور، اقدام و سازوکارهای تشویقی لازم را در طرح رتبه‌بندی معلمان، پیش‌بینی نماید.

مادۀ ۴ ـ به‌منظور ارزیابی صلاحیت‌های عمومی و تخصصی مشاغل آموزشی و تربیتی، مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی وزارت آموزش‌وپرورش موظف است با همکاری دانشگاه فرهنگیان “آئین‌نامه جامع صلاحیت حرفه‌ای معلمی” را تدوین نماید. وزارت آموزش و پرورش نیز موظف است به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که از سال تحصیلی ۱۴۰۴ ـ ۱۴۰۳ شرط هرگونه به‌کارگیری و یا استخدام جدید در حرفۀ معلمی در کلیۀ مدارس کشور (اعم از دولتی و غیردولتی) دارا بودن گواهینامۀ صلاحیت معلمی باشد.

مادۀ ۵ ـ دانشگاه فرهنگیان موظف است نسبت به طراحی دوره‌های آموزشی و تدوین برنامۀ درسی رشته‌های مرتبط با مدیریت مدرسه؛ اقدام و ظرف یک سال پردیس/ دانشکدۀ اختصاصی تربیت و توانمندسازی مدیران آموزشی را راه‌اندازی نماید؛ به‌نحوی‌که از آغاز سال تحصیلی ۱۴۰ ۴ ـ ۱۴۰۳، گذراندن موفقیت‌آمیز دوره‌های آموزشی یا دانش‌آموختگی در رشته‌های مرتبط با مدیریت مدرسه، به عنوان یکی از شروط احراز شایستگی مدیریت مدارس، منظور گردد.

مادۀ ۶ ـ دانشگاه فرهنگیان مکلف است نسبت به تدوین “نظام‌نامۀ جامع فرهنگی‌ ‌تربیتی دانشجو معلمان” هم‌راستا با ساحت‌های شش‌گانۀ سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش اقدام نماید. گذراندن دروس/ دوره‌ها و واحدهای فرهنگی تربیتی معین‌شده در این نظام‌نامه، همانند واحدهای برنامه درسی دوره‌های تحصیلی، الزامی است. دانشگاه مجاز است نسبت به معادل‌سازی دروس/ دوره‌ها و واحدهای این نظام‌نامه با دروس عمومی و تربیتی متناظر آن‌ها در برنامه درسی رشته‌های مختلف اقدام نماید.

مادۀ ۷ ـ به‌منظور اصلاح آرایش درونی و تقویت کمّی و کیفی دانشگاه فرهنگیان، ساختار و سازمان این دانشگاه در قالب یک دانشگاه ملی دربرگیرنده ۳۱ دانشگاه استانی بازطراحی می‌شود. تعداد واحدهای استانی متناسب با تغییرات تقسیمات کشوری قابل تغییر است.

الف) دولت موظف است ساختمان‌های اداری، آموزشی و رفاهی متعلق به دستگاه‌های اجرایی را که در اختیار واحدهای دانشگاه جامع علمی کاربردی وابسته به آن دستگاه‌ها بوده است، به مدت حداقل ۱۰ سال در اختیار دانشگاه فرهنگیان قرار دهد.

ب) وزارت آموزش‌وپرورش موظف است فضاها و مکان‌های مربوط به دانشسراها و مراکز تربیت‌معلم سابق را قبل از شروع سال تحصیلی ۱۴۰۳ ـ ۱۴۰۲، در اختیار دانشگاه فرهنگیان قرار دهد.

تبصره: سازمان برنامه و بودجه موظف است سالانه اعتبار مورد نیاز برای تجهیز آزمایشگاه‌ها، کارگاه‌ها و مقاوم‌سازی فضای آموزشی و رفاهی را برای دانشگاه فرهنگیان تأمین نماید.

مادۀ ۸ ـ نظام‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌های موردنیاز برای تحقق این سیاست‌ها و ضوابط خصوصاً مواردی که در مواد مختلف به تدوین آن‌ها اشاره ‌شده است ـ به استثناء آیین‌نامه اختصاصی ارتقاء مرتبه اعضای هیأت‌علمی دانشگاه فرهنگیان که به تصویب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی خواهد رسید ـ حداکثر ظرف شش ماه توسط نهادهای متولی تدوین می‌شود و پس از تصویب ستاد راهبری و نظارت تعلیم و تربیت دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، برای تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط لازم‌الاجرا بوده و جایگزین ضوابط پیشین می‌شود.

ماده ۹ ـ این مصوبه مشتمل بر ۹ ماده و ۲ تبصره در جلسه ۸۷۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید”.

رئیس‌جمهور و رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ـ سیدابراهیم رئیسی

 

مصوبه سند توسعه فرهنگ مهدویت و انتظار

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22771-1402/03/07

(مصوب جلسه ۸۸۱ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۲ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)

شماره 3238/1402/دش ـ ۱۴۰۲/۱/۲۴

نهاد ریاست جمهوری ـ مجلس شورای اسلامی

قوه‌قضائیه ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت آموزش و پرورش

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری

مرکز مدیریت حوزه‌‌‌های علمیه ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان اداری و استخدامی کشور ـ سازمان اوقاف و امور خیریه

 سازمان صداوسیما ـ سازمان تبلیغات اسلامی

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ـ مرکز ملی فضای مجازی

مجمع جهانی اهل‌بیت علیهم‌السلام ـ دفتر تبلیغات اسلامی

تولیت مسجد مقدس جمکران ـ دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور

ستاد توسعه فرهنگ مهدویت و انتظار

مصوبه “سند توسعه فرهنگ مهدویت و انتظار” که در جلسه ۸۸۱ مورخ ۰۲/۱۲‌‌/۱۴۰۲ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس مصوبه جلسه ۳۹۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ شورای معین شورای‌عالی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌گردد:

مقدمه:

سند “توسعه فرهنگ مهدویت و انتظار” بر اساس اقدام پنجم راهبرد کلان دوم نقشه مهندسی فرهنگی کشور و در چهارچوب ماده واحده “فرایند و مرجع تدوین سند توسعه فرهنگ مهدویت و انتظار” مصوب جلسه شش مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور تدوین شده است.

این سند مبتنی بر آموزه‌های اسلام ناب محمدی (ص)، گفتمان انقلاب اسلامی، مفاد قانون اساسی، نقشه مهندسی فرهنگی کشور و بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و در چهارچوب نظریه سیاستی زیر است:

توسعه فرهنگ مهدویت و انتظار با راهبری و مدیریت حکومت اسلامی تحت ولایت ولی‌فقیه، با مشارکت آحاد مردم به‌ویژه جوانان و نهادهای مردمی، در جهت زمینه‌سازی برای تحقق ولایت عظمای مهدوی از طریق خودسازی، جامعه‌پردازی، نظام‌سازی و ایجاد تمدن نوین اسلامی، با محوریت مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، با رویکرد عالمانه، ملی، جهانی، تقریبی، جامع و کارآمد تحقق می‌یابد.

سند دارای هفت بخش است:

در بخش اول؛ اهم مبانی و اصول، در بخش دوم؛ اهداف غایی، میانی و عملیاتی، در بخش سوم؛ مسائل اولویت‌دار ناظر به اهداف عملیاتی، در بخش چهارم؛ سیاست‌های کلان، در بخش پنجم؛ اقدامات و در بخش ششم؛ فعالیت‌های اجرایی و در بخش هفتم؛ الزامات اجرایی، به ترتیب ارائه شده است.

این سند مشتمل بر پیوست‌هایی بدین شرح است: اصطلاحات سند در پیوست ۱ توضیح داده شده، سطح مطلوب فرهنگ مهدویت و انتظار که در هدف میانی به آن اشاره شده است به صورت تفصیلی در پیوست ۲ و تفصیل مبانی، اصول و مسایل به ترتیب در پیوست ۳ تا ۵ آمده است.

بخش اول: مبانی و اصول

مبانی:

۱ ـ مهدویت و انتظار در امتداد امامت، از آموزه‌های بنیادین اسلام و عامل حیات و بقای آن در عصر غیبت و دارای مستندات قرآنی، روایی و تاریخی است.

۲ ـ سنت قطعی الهی، وراثت مستضعفان و حاکمیت جهانی صالحان و شایستگان و رهبری جهانی امام مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) است.

۳ ـ علم به زمان ظهور مختص خداوند است و بشر راهی به آن ندارد.

۴ ـ موعودگرایی و ظهور منجی، مورد اتفاق ادیان و امری جهانی است.

۵ ـ جامعه آرمانی مهدوی ظرفیت الگوسازی برای جامعه منتظر را دارد.

۶ ـ توسعه فرهنگ مهدویت و انتظار فرایندی قانونمند، در چهارچوب سنت‌های الهی، مدیریت‌‌پذیر و مبتنی بر اراده انسانی است.

۷ ـ انقلاب اسلامی ایران زمینه‌‌ساز ظهور و الگوی ملت‌های دربند و مستضعفان جهان و چشم امید مسلمان و غیرمسلمان است.

اصول:

۱ ـ لازم است حرکت به سمت جامعه موعود در عصر غیبت، در چهارچوب نظام امامت و امت و ولایت مطلقه فقیه و رهبری ولی امر مسلمین به نیابت از امام عصر (عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف) و در چهارچوب فقه جواهری و روش اجتهادی باشد.

۲ ـ توسعه فرهنگ مهدویت و انتظار و زمینه‌سازی برای ظهور و تحقق ولایت عظمای مهدوی وظیفه مردم و حکومت است.

۳ ـ گسترش گفتمان انقلاب اسلامی در جهت زمینه‌سازی برای ظهور ضرورت دارد.

۴ ـ در میان عناصر فرهنگ مهدویت و انتظار، عدالت‌‌گستری و اقامه قسط و ظلم‌‌ستیزی دارای اولویت اول است.

۵ ـ سند توسعه فرهنگ مهدویت و انتظار، حاکم بر همه اسناد ذیل نقشه مهندسی فرهنگی کشور و پیشران در همه شئونات زندگی فردی و اجتماعی است.

۶ ـ توسعه فرهنگ مهدویت و انتظار باید به صورت نظام‌‌مند در چهارچوب سنت‌های الهی مبتنی بر اراده انسان و برگرفته از جامعه آرمانی مهدوی باشد.

۷ ـ فرهنگ مهدویت و انتظار لازم است به عنوان یک فرهنگ جهانی و بر اساس اصل همگرایی و تقریب ادیان و مذاهب اسلامی توسعه یابد.

۸ ـ در عصر انتظار، تقویت فرهنگ مقاومت مستضعفان در برابر مستکبران در جهت حاکمیت صالحان و شایستگان در جهان ضرورت دارد.

۹ ـ برای جهانی‌‌شدن فرهنگ مهدویت و انتظار، نظام جمهوری اسلامی باید الگوی جهانیان باشد.

بخش دوم: اهداف

۱ ـ هدف غایی (جامعه آرمانی مهدوی)

تحقق دین حق و جامعه موحد و عبودیت‌‌محور جهانی و حاکمیت صالحان به رهبری حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف)؛ که تجلی همه زیبایی‌ها و خوبی‌ها و ارزش‌ها؛ گسترش عدل و قسط، امنیت، رفاه، شکوفایی عقول، پیشرفت علوم و کمال معنویت است.

۲. هدف میانی (جامعه منتظِر)

ارتقای فرهنگ انتظار در عرصه ملی و جهانی به سطح مطلوب برای تحقق ظهور و جامعه مهدوی و فراهم نمودن شرایط ظهور و یاری و اطاعت از امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف).

۳. اهداف عملیاتی

۱ ـ نهادینه شدن فرهنگ مهدویت و انتظار در حکمرانی و زمینه‌سازی برای تشکیل دولت کریمه مهدوی؛

۲ ـ مدیریت و راهبری کلان فعالیت‌‌های فرهنگی مهدویت و انتظار با رویکرد ملی و جهانی در فضای حقیقی و مجازی؛

۳ ـ مشارکت فعال مردم به‌ویژه جوانان و تشکل‌های مردمی در توسعه فرهنگ مهدویت و انتظار؛

۴ ـ تقویت و تعمیق فعالیت‌‌های علمی و پژوهشی مهدوی و تولید علم و نظریه‌‌پردازی به‌ویژه در زمینه‌های کاربردی و مورد نیاز جامعه در حوزه و دانشگاه و تعلیم و تربیت نیروی انسانی کافی و مطلوب در عرصه مهدویت؛

۵ ـ ترویج و گفتمان‌‌سازی سبک زندگی و فرهنگ مهدویت و انتظار در جامعه، به‌ویژه در بین نوجوانان و جوانان در مدارس و دانشگاه‌ها؛

۶ ـ ایجاد، تقویت و ساماندهی رسانه‌ها و تولیدات رسانه‌ای و هنری مهدوی؛

۷ ـ پیشگیری و مقابله با انحرافات و جریان‌‌های انحرافی.

بخش سوم: مسائل

۱ ـ ضعف جریان‌یابی فرهنگ مهدویت و انتظار در حکمرانی و کارگزاران حکومت؛

۲ ـ ضعف آگاهی، انگیزه و گرایش مردم، به‌ویژه جوانان به فرهنگ مهدویت و انتظار؛

۳ ـ ارائه تصویر ناقص، دون شأن و غیرمتوازن و آمیخته با خرافات و سوء فهم از امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) و جامعه مهدوی؛

۴ ـ فقدان راهبری و مدیریت کلان آینده‌‌نگر با رویکرد ملی و جهانی، در فضای حقیقی و مجازی و نداشتن توجه کافی تصمیم‌‌سازان و تصمیم‌‌گیران نظام به ضرورت راهبری و مدیریت کلان فرهنگ مهدویت و انتظار؛

۵ ـ ضعف حمایت و پشتیبانی مادی و معنوی لازم از مراکز و فعالان و نخبگان علمی و فرهنگی مهدوی؛

۶ ـ ضعف نگاه جامع و فراگیر در عرصه‌های خودسازی، جامعه‌‌پردازی، نظام‌‌سازی و تمدن‌‌سازی در فعالیت‌‌های علمی و پژوهشی مهدویت و فقدان نقشه جامع علمی، مبتنی بر نیازسنجی، نظام مسائل و رصد مباحث علمی مهدویت؛

۷ ـ کمبود مبلغ، استاد، پژوهشگر مهدوی، مراکز تربیت مبلغ و متخصصین مهدوی؛

۸ ـ عدم بهره‌‌گیری کافی و متوازن از روش‌‌های عاطفی و ابزارهای هنری، صنایع فرهنگی و فناوری‌های نرم در عرصه تبلیغ مهدویت؛

۹ ـ کثرت فعالیت‌‌های تبلیغی و تهاجمی دشمنان و رقبا و غلبه سبک زندگی و نمادهای رقیب و دشمن در عرصه مهدویت و ضعف کمی و کیفی تولیدات محتوایی و پیام‌‌های رسانه‌ای در رقابت با تولیدات قوی و کثیر رسانه‌ای دشمنان؛

۱۰ ـ ضعف آگاهی و حساسیت مسؤولان فرهنگی به آسیب‌‌ها و انحرافات در عرصه مهدویت و وجود منافع، سیاست‌‌ها و برنامه‌‌های گسترده رقیبان و دشمنان در ایجاد و توسعه و پشتیبانی از جریان‌‌های انحرافی.

بخش چهارم: سیاست‌های کلان

۱ ـ راهبری و مدیریت کلان فرهنگ مهدویت و انتظار با رویکرد ملی و جهانی در فضای حقیقی و مجازی؛

۲ ـ ایجاد زمینه‌های لازم ایفاء نقش اصلی مردم، به‌ویژه جوانان و نهادهای مردمی، در توسعه فرهنگ مهدویت و انتظار در فضای حقیقی و مجازی؛

۳ ـ تبیین صحیح فرهنگ مهدویت و انتظار و تقویت کمی و کیفی محتوای علمی، هنری و پیام‌‌های رسانه‌ای مهدوی و پاسخ به شبهات و دفع انحرافات؛

۴ ـ گسترش تعلیم و تربیت استاد، مبلغ و پژوهشگر مهدوی، در راستای تحقق اهداف بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی (خودسازی، جامعه‌پردازی، نظام‌سازی و تمدن‌سازی)؛

۵ ـ گفتمان‌‌سازی، تبلیغ و ترویج مستمر، نظام‌‌مند، خانواده‌محور و متناسب با سبک زندگی و فرهنگ مهدوی در جامعه، به‌ویژه مدارس و دانشگاه‌ها، و در بین کارگزاران حکومتی در راستای تحقق اهداف بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی.

بخش پنجم: اقدامات

۱ ـ تبیین و ترسیم الگوی حکمرانی مهدوی و تحقق‌بخشی آن و ترویج فرهنگ مهدویت و انتظار در نهادها و کارگزاران حکومت؛

۲ ـ تقویت مشارکت‌‌های مردمی در فعالیت‌‌های علمی، آموزشی، فرهنگی در عرصه مهدویت؛

۳ ـ تدوین نقشه راه جامع و آینده‌‌نگر برای تقویت و تعمیق فعالیت‌‌های مهدوی (فعالیت‌‌های آموزشی ـ تربیتی، پژوهشی، تبلیغی و ترویجی) در عرصه‌‌های خودسازی، جامعه‌‌پردازی، نظام‌‌سازی و تمدن‌‌سازی کشور؛

۴ ـ تشکیل مجمع تشکل‌های مردمی مهدوی با محوریت مسجد مقدس جمکران و حمایت از آن؛

۵ ـ ساماندهی، راهبری، توسعه و حمایت از مراکز فعال علمی، هنری و رسانه‌‌ای مهدوی در فضای حقیقی و مجازی متناسب با نیازهای جامعه با تأکید بر تمرکززدایی و حمایت از مراکز و فعالان مهدوی در استان‌‌ها و شهرستان‌‌ها؛

۶ ـ تولید محتوای صحیح، جذاب و متناسب برای اقشار جامعه به‌ویژه کودکان، نوجوانان و جوانان و ارائه تصویری ملموس، کامل، جامع، متوازن، زیبا، خالی از توهمات و انحرافات و خرافات از امام عصر (عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف) و جامعه مهدوی؛

۷ ـ تقویت برنامه‌های تربیت مبلغ، استاد و پژوهشگر در عرصه مهدویت و حمایت از نخبگان مهدوی؛

۸ ـ ایجاد زمینه‌های لازم برای افزایش و هدایت کمک‌های مردمی و تأمین و تقویت بودجه و اعتبارات دستگاهی در نظام برنامه‌‌ریزی و بودجه کشور بر اساس نگاشت نهادی و ملاحظات این سند؛

۹ ـ ایجاد و توسعه زمینه‌‌ها، ابزارها، فناوری‌‌‌ها، روش‌‌ها، نمادپردازی و نوآوری در برگزاری مراسم و مناسک مهدوی (به‌ویژه رویداد بزرگ نیمه شعبان و سالروز آغاز امامت امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) متناسب با نیاز اقشار مختلف جامعه، با محوریت خانواده و تأکید بر کودکان، نوجوانان و جوانان؛

۱۰ ـ گسترش کمّی و کیفی فعالیت‌های فرهنگی و هنری مهدوی در مدارس، دانشگاه‌ها، مهدیه‌ها و مساجد به‌ویژه مسجد مقدس جمکران و مسجد سهله و کوفه و بقاع متبرکه به‌ویژه در مشهد، قم، نجف، کربلا، کاظمین و سامرا؛

۱۱ ـ گسترش کمّی و کیفی تولیدات محتوایی و فعالیت‌های فرهنگی و هنری مهدوی در رسانه و فضای مجازی و تقویت و حمایت از شبکه‌های اجتماعی مهدوی.

۱۲ ـ تبیین و ترسیم الگوی زن و خانواده مهدوی و گسترش کمّی و کیفی فعالیت‌های فرهنگی و هنری مهدوی با رویکرد خانواده‌محوری و فرزندآوری و تربیت نسل منتظر و مهدی‌یاور.

۱۳ ـ ساماندهی و بازآرایی نهادهای علمی و فرهنگی مهدوی کشور با هماهنگی و مشارکت این نهادها و تقویت جبهه فرهنگی و مردمی انقلاب اسلامی جهت مواجهه هوشمندانه با جریان‌‌های انحرافی، معارض و رقیب.

بخش ششم: فعالیت‌‌‌های اجرایی

۱ ـ اتخاذ تدابیر لازم جهت تبیین و اجرای الگوی حکمرانی مهدوی و تقویت فرهنگ مهدویت و انتظار در بین کارگزاران حکومت توسط قوای سه‌گانه؛

۲ ـ طراحی بازی‌‌‌‌‌‌ها، سرگرمی‌‌‌ها و ابزارهای فناورانه‌‌ نوپدید و ایجاد شهرک‌‌‌های سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی بر اساس ویژگی‌های جامعه مهدوی؛

۳ ـ حمایت از تشکیل مجمع تشکل‌‌های مردمی مهدوی با محوریت مسجد مقدس جمکران؛

۴ ـ حمایت مالی از تشکل‌‌های مردمی مهدوی با کمک حداکثری و به‌کارگیری از امکانات وقف و مردمی و توسعه فرهنگ خیرات؛

۵ ـ گسترش کمّی و کیفی مراسم و جشن‌های مردمی و حمایت ویژه از مسجد مقدس جمکران در برگزاری رویداد بزرگ سالروز میلاد امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) در نیمه شعبان و سالروز آغاز امامت ایشان در نهم ربیع‌الاول؛

۶ ـ حمایت محتوایی و مالی هدفمند و برنامه‌محور از مراکز فعال علمی، هنری و رسانه‌‌ای در امور مهدویت و انتظار؛

۷ ـ تربیت متخصصان معارف مهدویت و انتظار؛

۸ ـ تولید برنامه‌های تلویزیونی جذاب و مؤثر برای ترویج فرهنگ مهدویت و انتظار؛

۹ ـ تقویت تولیدات چندرسانه‌ای نظیر پویانمایی، فیلم سینمایی و سریال تلویزیونی جهت ترویج فرهنگ؛ مهدویت و انتظار در خانواده‌ها، به‌ویژه کودکان و نوجوانان و تربیت نسل منتظر و مهدی‌یاور؛

۱۰ ـ حمایت و تقویت پژوهش‌‌های کاربردی در زمینه مهدویت و انتظار؛

۱۱ ـ برگزاری دوره‌‌های بلندمدت آموزش معارف مهدویت و انتظار؛

۱۲ ـ حمایت و تقویت تولیدات هنری با موضوع مهدویت و انتظار؛

۱۳ ـ حمایت محتوایی و مالی هدفمند و برنامه‌محور از تولید بازی‌‌های رایانه‌‌ای با موضوع مهدویت و انتظار؛

۱۴ ـ حمایت محتوایی و مالی هدفمند و برنامه‌محور از تولید آثار سینمایی با موضوع مهدویت و انتظار؛

۱۵ ـ برگزاری گردهمایی‌‌های علمی و آموزشی هنری با موضوع مهدویت و انتظار؛

۱۶ ـ گسترش فعالیت‌‌‌های علمی و فرهنگی مهدوی در دانشگاه‌ها با تأکید بر استفاده از ظرفیت دروس معارف؛

۱۷ ـ توسعه و ترویج فرهنگ مهدویت و انتظار در مدارس آموزش و پرورش؛

بخش هفتم: الزامات اجرایی

۱ ـ مسئولیت اجرایی‌‌‌سازی سند توسعه فرهنگ مهدویت و انتظار بر عهده “ستاد توسعه فرهنگ مهدویت و انتظار” است. ریاست این ستاد بر عهده مدیر مرکز مدیریت حوزه‌‌های علمیه کشور یا قائم‌مقام ایشان است و اعضای آن عبارتند از: سه نفر از اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب شورا و با حکم رئیس‌جمهور، تولیت مسجد مقدس جمکران، نمایندگان سازمان صداوسیما، سازمان‌ برنامه و بودجه کشور، سازمان اوقاف و امور خیریه، مجمع جهانی اهل‌بیت (علیهم‌السلام)، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مرکز ملی فضای مجازی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، در سطح معاونت دستگاه، دو نفر از صاحب‌نظران مراکز پژوهشی و آموزشی مهدوی حوزوی، دو نفر از صاحب‌نظران دانشگاهی مهدوی و یک نماینده از تشکل‌‌‌های مردمی مهدوی.

تبصره ۱ ـ اعضای حقیقی شورا با پیشنهاد دبیر و حکم رئیس ستاد تعیین می‌‌‌شوند.

تبصره ۲ ـ دبیرخانه ستاد در جمکران مستقر بوده و دبیر آن تولیت مسجد مقدس جمکران است.

تبصره ۳ ـ سایر دستگاه‌های اجرایی همکار و اشخاص حقیقی و حقوقی به تناسب موضوع با تأیید رئیس ستاد و با حق رأی می‌‌توانند در جلسات ستاد شرکت کنند.

تبصره ۴ ـ بودجه ستاد توسعه فرهنگ مهدویت و انتطار باید به وسیله ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور تأمین شود.

۲ ـ “ستاد توسعه فرهنگ مهدویت و انتظار” موظف است با کمک سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و دستگاه‌های مجری، فعالیت‌های اجرایی، نگاشت نهادی و مختصات برنامه‌‌‌های اجرایی سند را حداکثر تا ۳ ماه پس از تصویب سند بر اساس دستورالعمل ستاد فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، تهیه و تکمیل و برای تصویب در ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور به دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ارسال نماید.

تبصره ۱ ـ نگاشت نهادی و برنامه‌های اجرایی پس از تصویب به عنوان ضمائم سند به سند ملحق می‌شود.

تبصره ۲ ـ مصوبات ستاد توسعه فرهنگ مهدویت و انتظار که دارای بار مالی و اداری برای دستگاه‌ها است باید در ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور تصویب و به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شود.

۳ ـ “ستاد توسعه فرهنگ مهدویت و انتظار” مسئول رصد مداوم وضعیت فرهنگ مهدویت و انتظار در کشور و پیگیری اجرا و نظارت بر حسن اجرای برنامه‌های اجرایی مصوب ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور، کارکردسنجی دستگاه‌ها و ارزیابی میزان اثربخشی برنامه‌ها در جهت اهداف این سند است.

تبصره ـ این ستاد، سالیانه گزارش اجرای برنامه‌‌‌های اجرایی و اثربخشی آنها را با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سایر دستگاه‌های مسئول تهیه و به ستاد فرهنگی اجتماعی دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ارائه می‌‌نماید.

۴ ـ “ستاد توسعه فرهنگ مهدویت و انتظار” مسئول روزآمدسازی سند است. این ستاد حداکثر هر پنج سال یک‌بار سند را روزآمد نموده، برای تصویب در ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور به ستاد فرهنگی اجتماعی دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ارسال می‌‌نماید.

۵ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است بودجه مورد نیاز برای اجرای این مصوبه را در سقف بودجه سنواتی دستگاه‌های مجری و بر اساس برنامه‌‌‌های اجرایی به تفکیک سال تأمین کند.

این سند در ۷ بخش و ۷ تبصره و پنج پیوست در جلسه ۸۸۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تصویب گردید و از تاریخ ابلاغ، لازم‌الاجرا است”.

رئیس‌جمهور و رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ـ سیدابراهیم رئیسی

پیوست‌‌‌ها پیوست ۱: مفاهیم و اصطلاحات حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف):

 حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه‌الشریف): موعودی الهی است که در آخرالزمان ظهور می‌کند و عدالت را در جهان خواهد گسترانید. او شخصیتی الهی از خاندان پیامبر (ص)، همنام ایشان و از نسل حضرت زهرا (س) است. مهدی دوازدهمین امام شیعیان، نهمین نسل از امام حسین (س) و آخرین حجت الهی است. او فرزند امام حسن عسکری (ع) است و در نیمه شعبان سال ۲۵۵ هجری به دنیا آمده است. پیامبر (ص) و همه اهل‌بیت (ع) بشارت ولادت، غیبت و ظهور او را داده‌اند. ایشان زنده هستند و مؤمنان در انتظار ظهور او به سر می‌‌برند و رسالت زمینه‌سازی ظهور او را بر عهده دارند. آن حضرت منبع برکت، علم، درخشندگی، زیبایی و همه خیرات است.

مهدویت:

مهدویت مجموعه معارف و مسائل مربوط به حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) مانند امامت، غیبت، انتظار، نیابت، ظهور و تحقق جامعه آرمانی موعود است.

انتظار:

انتظار، ترقّب و چشم به راهی قیام قائم (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، آمادگی، نیروسازی، زمینه‌سازی برای پذیرش و شرکت در بزرگ‌‌ترین حماسه تاریخی نبرد حق و باطل یعنی ظهور و طلوع خورشید ولایت عظمی، امام زمان (ارواحناه فداه) و تحقق قدرت اسلام، افضل اعمال و برترین جهادها است.

توسعه:

منظور از توسعه؛ گسترش، ترویج و تعمیق است.

فرهنگ:

نظام واره ای است از “عقاید و باورهای اساسی”، “ارزش‌ها، آداب و الگوهای رفتاری” ریشه‌دار و دیرپا و “نمادها” و “مصنوعات” که ادراکات، رفتار و مناسبات جامعه را جهت و شکل داده و هویت آن را می‌سازد.

سند:

سند متشکل است از: مبانی، اصول، اهداف (غایی، میانی، عملیاتی)، مسائل، نظریه سیاستی، سیاست‌ها، اقدامات کلان، اقدامات ویژه و نگاشت نهادی است که به منظور راهبری و سیاست‌گذاری برای هماهنگی و هم‌‌افزایی فعالیت‌ها در زمینه خاصی تدوین می‌شود.

مبانی:

مبانی پیش‌فرض‌هایی است که پایه‌ها و زیرساخت‌های یک علم، اندیشه یا باور را تشکیل می‌دهند و می‌توان از آنها به صورت منطقی استتناج و نتیجه‌گیری کرد.

در این سند مقصود از مبانی گزاره‌های هستی‌‌شناسانه‌‌ای است که زیربنای نظری سند قرار می‌گیرد و اهداف و اصول سند، مبتنی بر آن است.

اصول:

“اصول” یا “ارزش‌های راهبردی” بایدهای کلی متخذ از “مبانی” (هست‌‌ها) است که چهارچوب کلی فرایند توسعه فرهنگ مهدویت و انتظار را تعیین می‌کند.

اهداف:

اهداف، ارزش‌های نشان‌دهنده مقصد هستند که به غایی، میانی و عملیاتی تقسیم می‌شود.

هدف غایی، آرمان نهایی و اهداف میانی، اهداف فرازمانی و فرامکانی در راستای هدف غایی هستند. اهداف عملیاتی، اهدافی هستند که در راستای اهداف میانی با توجه به ظرفیت‌ها، آسیب‌ها، فرصت‌‌ها و تهدیدها در زمان و مکان خاص تدوین می‌گردد.

 پیوست ۲: سطح مطلوب فرهنگ مهدویت و انتظار

سطح مطلوب فرهنگ مهدویت و انتظار بر اساس عناصر چهارگانه فرهنگ عبارت است از:

۱. معرفت و باورهای اساسی

تعمیق معرفت به امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) به عنوان حجت زنده و اضطرار به امام و اهداف و آرمان‌های حضرت و شناخت راه‌های دستیابی به آنها، شناخت سختی‌ها، آسیب‌ها، انحرافات و دشمنان او در جامعه به حدی که در رفتار فردی و اجتماعی نمود پیدا کند.

۲. ارزش‌ها

ارزش‌های مهدویت و انتظار باید به حدی در جامعه نهادینه شود که نظام انگیزه‌ها و گرایش‌ها در چهارچوب آن ارزش‌ها سامان یابد. با این توضیح ارزش‌های فرهنگ مهدویت و انتظار عبارتند از:

الف) فکری ـ علمی

ـ تفکر (اندیشه‌‌ورزی) و ژرف‌اندیشی؛

ـ عقلانیت و بصیرت؛

ـ نظریه‌پردازی و تولید فکر؛

ـ خلاقیت و نوآوری؛

ـ جهانی اندیشیدن؛

ـ رشد متوازن علوم متناسب با نیازهای جامعه منتظر.

ب) معنوی ـ اخلاقی

معنوی (ارتباط با خدا و حجت خدا):

ـ عبودیت و بندگی خدا؛

ـ ایمان و باور به تحقق وعده الهی ظهور؛

ـ امید به آینده روشن؛

ـ عشق به امام و آرمان‌‌های او؛

ـ ولایت مداری؛

ـ معرفی و دعوتگری به امام و مهدویت؛

ـ عدم توقیت و استعجال؛

ـ عشق به نایب امام.

اخلاقی (ارتباط با خود و دیگران):

ـ کمال خواهی؛

ـ تهذیب نفس؛

ـ ورع و محاسن اخلاقی؛

ـ ساده زیستی؛

ـ مسئولیت‌پذیری؛

ـ تلاش و جهاد مستمر؛

ـ تواصی به حق و صبر؛

ـ شرح صدر؛

ـ صبر و استقامت؛

ـ ایثار و ازخودگذشتگی؛

ـ تکافل و عهده‌داری؛

ـ تولی و تبری؛

ـ صالح و مصلح بودن؛

ـ نصرت ولی‌فقیه؛

ـ مبارزه با انحرافات مهدوی؛

ـ همدلی شیعیان؛

ـ وحدت مسلمانان؛

ـ همبستگی مستضعفان جهان.

ج) اجتماعی ـ سیاسی

ـ اطاعت و یاری ولی امر مسلمین؛

ـ عدالت و قسط؛

ـ امنیت؛

ـ سلامت؛

ـ فراوانی نعمت؛

ـ مبارزه با فساد؛

ـ غنا و فقرزدایی؛

ـ اقتدار حاکمیت دینی؛

ـ مقبولیت عمومی حکومت دینی؛

ـ جهاد و استکبارستیزی؛

 ـ حمایت از مظلومان و مستضعفان؛

ـ صلح پایدار؛

ـ عزت.

۳. آداب و الگوهای رفتاری

علاوه‌بر نهادینه‌سازی آداب و الگوهای رفتاری اسلامی و مؤمنانه، در زمینه‌های فردی، خانوادگی و اجتماعی مبتنی بر تقوای الهی و با الهام از سیره معصومین (نظیر انفاق و ایثار، ساده زیستی و…)؛ نهادینه شدن آداب و الگوهای رفتاری زیر که مختص به فرهنگ مهدویت و انتظار است، در اکثریت افراد، سطح مطلوب از تحقق این امور در جامعه منتظِر است:

الف) آداب

ـ توجه به امام؛ شأن و منزلت، آرمان‌های امام، سختی‌ها، مشکلات، دشمنان و ترفندهای آنان؛

ـ خود را در محضر امام دیدن، یاد امام بودن و انس با او؛

ـ محور بودن امام در امور مختلف زندگی (برنامه‌ها، تصمیمات، اعمال جوارحی و جوانحی)؛

ـ احیای نام و یاد و امر امام (منویات و اهداف)؛

ـ توسل، دعا و زیارت و درود و صلوات بر امام، مدائح و مراثی؛

ـ احترام و تعظیم حضرت؛

ـ تعظیم شعائر مهدوی (مناسبت‌ها، ایام، زیارات و اماکن منتسب به‌ویژه مسجد مقدس جمکران)؛

ـ صدقه، وقف، نذر برای سلامتی حضرت.

ب) الگوهای رفتاری

ـ انجام رفتارهای تحقق‌بخش ظهور یا مورد رضایت حضرت؛

ـ ترک رفتارهای غیرمرضی حضرت؛

ـ آراسته به همه زیبایی‌های رفتاری؛

ـ قیام به امر امام؛

ـ عهد و پیمان و پایبندی بر عهد با امام؛

ـ تلاش برای ادای حقوق امام؛

ـ پیشگیری و مبارزه با معرفی و ارائه تصویری ناقص، دون شأن و غیرمتوازن از امام و مهدویت؛

ـ جهاد (تلاش مستمر با تمام توان، ایثار جان و مال) در راستای اهداف و آرمان‌های امام؛

ـ آمادگی برای ظهور و تحقق اهداف امام؛

ـ زمینه‌سازی برای ظهور و حکومت حضرت؛

ـ تولی نسبت به امام و دوستان او و تبری نسبت به دشمنان ایشان؛

ـ یاری، حمایت، دفاع از امام و آرمان‌های او؛

ـ سبقت و سرعت در تحقق اهداف و آرمان‌های امام زمان؛

ـ اجتناب از قصور و سستی در انجام وظایف و تکالیف به طور عام و انتظار به طور خاص؛

ـ اطاعت و نصرت امام؛

ـ همراهی و اطاعت از نایب امام در عصر غیبت؛

ـ حضور فعال و اثرگذار در میدان‌های نقش‌آفرینی در یاری نایب امام و حاکمیت دینی (راهپیمایی‌ها، انتخابات، دفاع و…)؛

ـ جهاد و استکبارستیزی و عدم انفعال در مقابل دشمنان؛

ـ موضع فعال درباره وضعیت و سرنوشت شیعیان، مسلمانان و همه بشریت؛

ـ محاسبه و مراقبه نفس، ورع و تقوی؛

ـ امر به معروف و نهی از منکر (دعوتگری به خوبی‌ها و استقامت در راه حق و بازداشتن از بدی‌ها و زشتی‌ها)؛

ـ خرافه زدایی از اماکن و مناسک مهدوی؛

ـ عمومی ساختن ادعیه و زیارات مهدوی؛

ـ تعمیق محتوا در مناسک مهدوی (دعای ندبه، دعای عهد، زیارت آل‌‌یس، دعای سلامتی و فرج حضرت و…).

۴. نمادها و مصنوعات

ـ علاوه‌بر ایجاد، توسعه و تعمیق نمادها و مصنوعات اسلامی و مؤمنانه در زمینه‌های فردی، خانوادگی و اجتماعی مبتنی بر تقوای الهی و با الهام از سیره معصومین (مانند نماز، عفاف، حجاب و…) ایجاد، توسعه و تعمیق نمادها و مصنوعات در حوزه فرهنگ مهدویت و انتظار، در سطح مطلوب آن به شرح ذیل لازم است:

ـ معرفی، حفظ و ترویج نمادها و مصنوعات فرهنگی موجود مهدویت همچون مهدیه‌ها، مناسبت‌ها، اماکن منتسب و مراکز و مؤسسات ویژه مهدویت، آثار هنری، مکتوبات و…؛

ـ معرفی، گرامی‌داشت و ترغیب مردم به حضور در مسجد مقدس جمکران به عنوان میعاد منتظران؛

ـ تعمیق محتوای نمادها؛

ـ خرافه زدایی؛

 پیوست ۳: تفصیل مبانی

۱ ـ اسلام آخرین دین الهی، کامل، جهانی، فرازمانی و برای همه انسان‌ها است و پیروزی آن بر تمامی ادیان در عصر جامعه موعود تحقق خواهد یافت.

۲ ـ مهدویت و انتظار در امتداد امامت، از آموزه‌های بنیادین اسلام و عامل حیات و بقای آن در عصر غیبت و دارای مستندات قرآنی، روایی و تاریخی است.

۳ ـ موعودگرایی و ظهور منجی، مورد اتفاق ادیان است.

۴ ـ وﻻیﺖ، از عناصر اصلی و ریشه‌ای فرهنگ اسلام ناب محمدی (ص) و انقلاب اسلامی و تجلی حاکمیت الهی در عرصه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است و در زمان غیبت امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، در رهبری فقیه عادل جامع‌الشرایط که امامت امت را بر عهده دارد، متبلور می‌شود.

۵ ـ امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) زنده، ناظر، نقش‌آفرین و نجات‌بخش است.

۶ ـ جامعه جهانی بدون حکومت واحد و حاکم الهی به مقصد الهی و سعادت نخواهد رسید.

۷ ـ سنت قطعی الهی، وراثت مستضعفان و حاکمیت جهانی صالحان و شایستگان و رهبری جهانی امام مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) است.

۸ ـ فرجام تاریخ؛ روشن، زیبا، سراسر قسط و عدل و به دور از هرگونه ظلم و جور است.

۹ ـ تحول در جامعه مبتنی بر تحول درونی انسان‌ها است.

۱۰ ـ تحقق ظهور و قیام امام مبتنی بر فراهم شدن زمینه‌ها و شرایط است.

۱۱ ـ عناصر اصلی فرهنگ مهدویت و انتظار عبارت است از: امید، عدالت، توحید، آرمان‌گرایی، جهاد، بصیرت، امنیت و نگرش جهانی.

۱۲ ـ تحقق حکومت حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف)؛ در گرو وجود انسان‌های باایمان، صالح، بصیر ولایت‌پذیر و برخوردار از رغبت اجتماعی و درک اضطرار به موعود منجی است.

۱۳ ـ علم به زمان ظهور مختص خداوند است و بشر راهی به آن ندارد.

۱۴ ـ جامعه آرمانی مهدوی ظرفیت الگوسازی برای جامعه منتظر را دارد.

۱۵ ـ توسعه فرهنگ مهدویت و انتظار فرایندی قانونمند، در چهارچوب سنت‌های الهی، مدیریت‌‌پذیر و مبتنی بر اراده انسانی است.

۱۶ ـ انقلاب اسلامی ایران زمینه‌‌ساز ظهور و الگوی ملت‌های دربند و مستضعفان جهان و چشم امید میلیون‌ها مسلمان و غیرمسلمان است.

پیوست ۴: تفصیل اصول

اصول برگرفته از مبانی عبارتند از:

۱ ـ اصل محوریت آموزه‌‌ها و احکام اسلام

توسعه فرهنگ مهدویت و انتظار، باید در چهارچوب آموزه‌ها و احکام اسلام باشد. (مبانی ۱ ـ ۲)

۲ ـ اصل محوریت امامت و ولایت مطلقه فقیه

حرکت به سمت جامعه موعود در عصر غیبت باید در چهارچوب نظام امامت و امت و ولایت مطلقه فقیه و رهبری ولی امر مسلمین به نیابت از امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) باشد. (مبنای ۴)

۳ ـ اصل تحقق تمدن اسلامی

توسعه فرهنگ مهدویت و انتظار، زمینه‌سازی و آمادگی برای ظهور و تحقق ولایت عظمای مهدوی از طریق تحقق تمدن نوین اسلامی از وظایف مردم و حکومت است. (مبانی ۱۰ ـ ۱۵)

۴ ـ اصل گسترش گفتمان انقلاب اسلامی

گفتمان انقلاب اسلامی باید در جهت زمینه‌سازی برای ظهور گسترش یابد. (مبانی ۱۰ ـ ۶)

۵ ـ اصل درک حضور و نظارت امام

درک حضور و نظارت امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) باید فرهنگ غالب مردم و مسؤولین باشد. (مبانی ۵)

۶ ـ اصل عدالت‌‌گستری و ظلم‌‌ستیزی

در میان عناصر فرهنگ مهدویت و انتظار، عدالت‌‌گستری و اقامه قسط و ظلم‌‌ستیزی باید در اولویت قرار گیرد. (مبانی ۱۱ ـ ۸)

۷ ـ اصل نخبه‌گرایی

در تحقق‌‌بخشی فرهنگ مهدوی باید استفاده از نخبگان و شایستگان دارای بینش عمیق و ظرفیت بالا در اولویت قرار گیرد. (مبانی ۱۲ ـ ۱۰)

۸ ـ اصل حاکمیت و پیشرانی

مهدویت و انتظار، باید روح همه اسناد باشد. سند توسعه فرهنگ مهدویت و انتظار حاکم بر همه اسناد ذیل نقشه مهندسی کشور و پیشران در همه شؤونات زندگی فردی و اجتماعی باشد. (مبانی ۴ ـ ۲)

۹ ـ اصل الگوگیری از جامعه آرمانی مهدوی

توسعه فرهنگ مهدویت و انتظار باید به صورت نظام‌‌مند در چهارچوب سنت‌های الهی مبتنی بر اراده انسان و برگرفته از جامعه آرمانی مهدوی باشد. (مبانی ۱۵ ـ ۱۴)

۱۰ ـ اصل همگرایی و تقریب ادیان و مذاهب

فرهنگ مهدویت و انتظار باید به عنوان یک فرهنگ جهانی و بر اساس اصل همگرایی و تقریب ادیان و مذاهب اسلامی توسعه یابد. (مبانی ۱ و ۳ و ۶)

۱۱ ـ اصل آماده‌سازی پذیرش حکومت امام

باید ابعاد فرهنگی پذیرش حکومت یکپارچه جهانی، تحت رهبری حاکم الهی توسعه یابد. (مبانی ۶ و ۷ و ۱۱)

۱۲ ـ اصل تقویت فرهنگ مقاومت

باید در عصر انتظار، فرهنگ مقاومت مستضعفان در برابر مستکبران در جهت حاکمیت صالحان و شایستگان در جهان تقویت شود. (مبانی ۱۶ ـ ۷)

۱۳ ـ اصل اجتهاد و استنباط از منابع اسلامی

باید فرهنگ مهدویت و انتظار از منابع اسلامی با روش اجتهادی استنباط گردد. (مبنای ۲)

۱۴ ـ اصل خردورزی

فعالیت‌های مهدوی باید عالمانه و آگاهانه باشد و از کارهای عوامانه و جاهلانه پرهیز شود و از ورود مسائل خرافی، مدعیان دروغین و جریانات انحرافی ممانعت شود. (مبانی ۲ و ۱۱ و ۱۳)

۱۵ ـ اصل عدم شتاب‌زدگی و تعیین وقت

فرهنگ مهدویت و انتظار، باید مبرا از تعیین وقت و استعجال باشد. (مبانی ۲ ـ ۱۳)

۱۶ ـ اصل الگو شدن

برای جهانی‌‌شدن فرهنگ مهدویت و انتظار، نظام جمهوری اسلامی باید الگوی جهانیان باشد. (مبنای ۱۶)

 پیوست ۵: تفصیل مسایل

۱ ـ عدم توجه تصمیم‌‌سازان و تصمیم‌‌گیران نظام به ضرورت مدیریت کلان فرهنگ مهدویت و انتظار در عرصه ملی و جهانی؛ (هدف ۱)

۲ ـ فقدان چهارچوب ملی مشخص برای مناسبات میان حاکمیت و مردم، مراکز و فعالان مهدوی؛ (هدف ۱)

۳ ـ فقدان راهبری و مدیریت کلان آینده‌‌نگر در عرصه ملی و جهانی (برنامه‌‌ریزی – هدایت – سازمان‌دهی – هماهنگی ـ پشتیبانی و تخصیص منابع مالی و تربیت نیروی انسانی متخصص ـ نظارت و ارزیابی)؛ (هدف ۱)

۴ ـ عدم‌حمایت و پشتیبانی مادی و معنوی لازم از مراکز تربیت کارشناسان و متخصصان مهدوی؛ (اهداف ۱ و ۳)

۵ ـ فقدان ابزارهای بودجه ـ اعتباربخشی در مدیریت کلان مهدویت؛ (هدف ۱)

۶ ـ فقدان نقشه جامع علمی، مبتنی بر نیازسنجی، نظام مسائل و رصد مباحث علمی مهدویت؛ (هدف ۲)

۷ ـ ضعف نگاه جامع و فراگیر در عرصه‌های خودسازی، جامعه‌‌پردازی، نظام‌‌سازی و تمدن‌‌سازی در فعالیت‌‌های علمی و پژوهشی مهدویت؛ (اهداف ۲ و ۴)

۸ ـ عدم تناسب کمی و کیفی فعالیت‌‌های پژوهشی، آموزشی، تبلیغی و ترویجی مهدوی با نیازهای جامعه؛ (اهداف ۲ تا ۴)

۹ ـ ضعف تعامل مراکز علمی ـ پژوهشی و پژوهشگران مهدوی با نهادها و فعالان فرهنگی؛ (اهداف ۲ و ۴)

۱۰ ـ کمبود مراکز و صعوبت تربیت نیروی متخصص مهدوی (مدرس، پژوهشگر)؛ (هدف ۳)

۱۱ ـ فقدان مدیریت و برنامه‌‌ریزی جامع برای توسعه و هماهنگی و هم‌‌افزایی مراکز و فعالان مهدوی به‌‌منظور ترویج، گفتمان‌‌سازی و نهادینه ساختن پژوهش‌‌های مهدوی در فرهنگ جامعه و مبارزه با جریان‌‌های انحرافی؛ (اهداف ۱، ۴ و ۸)

۱۲ ـ کمبود مبلغان مهدوی و فقدان تخصص لازم آنان؛ (اهداف ۳ تا ۸)

۱۳ ـ عدم بهره‌‌گیری کافی و متوازن از روش‌‌های عاطفی و ابزارهای هنری مناسب؛ (اهداف ۴ تا ۸)

۱۴ ـ عدم بهره‌‌گیری از ابزارها و فناوری جدید و مناسب در عرصه تبلیغ مهدویت؛ (اهداف ۴ تا ۸)

۱۵ ـ فقدان نقشه راه و مدیریت راهبردی و برنامه‌‌ریزی برای سبک زندگی، نمادپردازی و مراسم مطلوب در حوزه مهدویت؛ (اهداف ۱ و ۶)

۱۶ ـ فقدان پیش‌‌نیازها، ابزارها و شیوه‌‌های مختلف انتقال سبک زندگی مهدوی؛ (اهداف ۵، ۶ و ۸)

۱۷ ـ غلبه (کثرت، قوت و جذبه) سبک زندگی و نمادهای رقیب و دشمن در عرصه مهدویت؛ (اهداف ۵، ۶ و ۸)

۱۸ ـ فقدان مدیریت کلان و کارآمد رسانه‌ای در حوزه مهدویت؛ (اهداف ۱ و ۷)

۱۹ ـ فقدان نیروی متخصص رسانه‌‌ای مهدوی؛ (اهداف ۳ و ۷)

۲۰ ـ عدم آشنایی و احساس نیاز و ضرورت اصحاب رسانه به ظرفیت‌‌های آموزه مهدویت؛ (هدف ۷)

۲۱ ـ ضعف کمی و کیفی تولیدات محتوایی/ پیام‌‌های رسانه‌ای در رقابت با تولیدات قوی و کثیر رسانه‌ای دشمنان؛ (هدف ۷)

عدم آگاهی و حساسیت مسؤولان فرهنگی به آسیب‌‌ها و انحرافات در عرصه مهدویت؛ (اهداف ۱ و ۸)

۲۳ ـ ارائه تصویر ناقص، دون شأن و غیرمتوازن و آمیخته با خرافات و سوء فهم و غلبه احساس در فرایند تبلیغ و ترویج فرهنگ مهدویت و انتظار؛ (هدف ۸)

۲۴ ـ فعالیت‌‌های تبلیغی و تهاجمی دشمنان و رقبا؛ (هدف ۸)

۲۵ ـ وجود منافع، سیاست‌‌ها و برنامه‌‌های گسترده رقیبان و دشمنان در ایجاد و توسعه و پشتیبانی از جریان‌‌های انحرافی. (هدف ۸)

 

مصوبه مؤسسه جهانی ولایت

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22771-1402/03/07

(مصوب جلسه ۸۸۱ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۲ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)

شماره 1402/3239/دش ـ ۱۴۰۲/۲/۲۴

مؤسسه جهانی ولایت ـ مدیریت حوزه‌‌‌های علمیه

مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران ـ جامعه‌المصطفی العالمیه

سازمان اوقاف و امور خیریه ـ سازمان صداوسیما

اساسنامه “مؤسسه جهانی ولایت” که در جلسه ۸۸۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس مصوبه جلسه ۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳، شورای معین شورای‌عالی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌‌‌شود:

ماده ۱ ـ اصل تأسیس

به‌منظور ترویج و اشاعه فرهنگ و هنر اصیل اسلامی، کمک به رفع نیازهای پژوهشی، آموزشی، فرهنگی و رسانه‌ای در زمینه قرآن و اهل‌بیت (علیهم‌السلام) و پاسخ‌گویی به شبهات، سؤالات و دفاع از اندیشه‌های متعالی اسلام، مؤسسه جهانی ولایت تأسیس می‌گردد.

ماده ۲ ـ نام مؤسسه

نام مؤسسه؛ “مؤسسه جهانی ولایت” است که در این اساسنامه؛ به‌اختصار “مؤسسه” نامیده می‌شود.

ماده ۳ ـ اهداف

۱ ـ بسط، نشر، تبلیغ و توسعه اسلام و نشر معارف و فرهنگ مکتب اهل‌بیت (علیهم‌السلام) با رویکرد عقلانی و منطقی و استفاده از رسانه‌های مختلف

۲ ـ تثبیت و تحکیم بنیان‌های معرفتی و تقویت علمی مبانی نظری و دفاع از اندیشه‌های متعالی اسلام ناب

۳ ـ تعمیق، توسعه و نظریه‌پردازی در عرصه علوم، معارف و هنر اسلامی به‌منظور تأمین نیازهای فکری ـ دینی جهان معاصر

۴ ـ پاسخ‌گویی به سؤالات، شبهات و دفاع منطقی از مبانی اسلام و مکتب اهل‌بیت (علیهم‌السلام)

۵ ـ آسیب‌شناسی فرهنگ دینی و بسترسازی مناسب جهت رفع کاستی‌‌ها و پیرایش فرهنگ اسلامی از جمود و التقاط در مواجهه هوشمندانه با شرایط عینی و واقعی جامعه معاصر همراه با رعایت مقتضیات زمان و تأکید بر اصالت‌های حوزوی

۶ ـ ایجاد وحدت، مودت و همدلی هر چه بیشتر بین مسلمانان با محوریت قرآن و اهل‌‌‌بیت (علیهم‌السلام).

ماده ۴ ـ تابعیت

مؤسسه؛ تابعیت ایرانی دارد و دفتر اصلی آن در شهر مقدس قم می‌باشد و در سایر نقاط داخل و خارج کشور می‌تواند دفتر یا نمایندگی ایجاد نماید.

ماده ۵ ـ فعالیت‌

مؤسسه؛ نهادی است حوزوی، غیردولتی و غیرانتفاعی و دارای شخصیت حقوقی مستقل که طبق این اساسنامه و قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران؛ اداره می‌شود.

تبصره: مدت فعالیت مؤسسه نامحدود است.

ماده ۶ ـ مؤسسه در راستای اهداف خود؛ فعالیت‌های زیر را انجام خواهد داد:

۱ ـ تأسیس مراکز پژوهشی، آموزشی، تبلیغی و ترویجی در حوزه‌های مختلف علوم اسلامی، با اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح

۲ ـ حمایت از فعالیت‌های پژوهشی اعم از تألیف و ترجمه کتاب، مقاله و پایان‌نامه‌های تحصیلی در راستای اهداف مؤسسه

۳ ـ تأسیس و راه‌اندازی شبکه‌های ماهواره‌ای و رسانه‌های دیجیتالی در خارج از کشور

۴ ـ تولید و تأمین برنامه‌های سمعی ـ بصری و دیجیتالی در راستای اهداف؛ مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران

۵ ـ برگزاری دوره‌های دانش‌افزایی و مهارتی کوتاه‌مدت

۶ ـ کمک به تأمین نیازهای فکری جهان اسلام از طریق ترجمه متون، تولید فکر و آثار پژوهشی

۷ ـ ایجاد پایگاه اطلاع‌رسانی با اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح

۸ ـ انجام فعالیت‌های انتشاراتی اعم از نشر مکتوب و الکترونیک به‌منظور انتشار کتاب، سی‌دی و نشریات تخصصی و فرهنگی به زبان‌های مختلف

۹ ـ همکاری، تعامل، برگزاری همایش و فعالیت‌های ترویجی به‌منظور تحقق و گسترش اهداف مؤسسه با رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران

۱۰ ـ تولید و عرضه محصولات رایانه‌ای و همچنین تولید و عرضه محصولات سمعی ـ بصری در زمینه‌های علمی معارف اسلامی به زبان‌های مختلف، با اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح.

ماده ۷ ـ ارکان

الف ـ مؤسس

ب ـ هیأت‌امناء

ج ـ شورای سیاست‌گذاری مؤسسه

د ـ رئیس

ماده ۸ ـ مؤسس

مؤسس مؤسسه؛ مرجع عالی‌قدر حضرت آیت‌الله‌العظمی ناصر مکارم شیرازی (دام‌ظله‌العالی) ‌است.

ماده ۹ ـ وظایف و اختیارات مؤسس

۱ ـ تأیید سیاست‌های کلان مؤسسه

۲ ـ نظارت بر اجرای صحیح اساسنامه و ممانعت از انحراف مؤسسه از اهداف اصلی آن

۳ ـ نظارت عالیه بر فعالیت‌های علمی، پژوهشی، فرهنگی، هنری و رسانه‌ای مؤسسه

۴ ـ تعیین و نصب اعضای حقیقی هیأت‌امناء

۵ ـ تعیین و نصب رئیس هیأت‌امناء

۶ ـ تأیید و نصب رئیس مؤسسه با توجه به پیشنهاد هیأت‌امناء

۷ ـ تأیید و نصب اعضاء شورای سیاست‌گذاری مؤسسه با توجه به پیشنهاد هیأت‌امناء

۸ ـ کمک به تأمین منابع و امکانات لازم برای فعالیت مؤسسه

ماده ۱۰ ـ هیأت‌امناء

جهـت برخورداری از خرد جمعی؛ هیأت‌امنایی متشکل از شخصـیت‌های برجسته علمی، فرهنگی، حوزوی و رسانه‌ای با تأیید مؤسس به مـدت شش سال برگزیده می‌شود. ترکیب اعضاء هیأت‌امناء به شرح ذیل می‌باشد:

اعضای حقوقی:

۱ ـ مدیر حوزه‌های علمیه یا نماینده ایشان ترجیحاً از میان اعضای شورای‌عالی حوزه‌‌‌های علمیه

۲ ـ مدیر حوزه‌های علمیه خواهران یا نماینده ایشان ترجیحاً از میان اعضای شورای سیاست‌گذاری حوزه علمیه خواهران

۳ ـ رئیس جامعه‌المصطفی‌ العالمیه یا نماینده ایشان از میان اعضای هیأت‌امناء آن

۴ ـ رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه

۵ ـ رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران

اعضای حقیقی:

۶ ـ پنج تا نه نفر از اساتید سطوح عالی حوزه علمیه قم ترجیحاً آشنا به امور رسانه و افراد اثرگذار در نشر معارف اهل‌بیت (علیهم‌السلام) با انتخاب مؤسس

تبصره: خدمات اعضاء هیأت‌امناء افتخاری می‌باشد.

ماده ۱۱ ـ وظایف و اختیارات هیأت‌امناء

۱ ـ پیگیری منویات و رهنمودهای مؤسس

۲ ـ تصویب نهایی راهبردها و سیاست‌های چشم‌انداز

۳ ـ تصویب نهایی برنامه‌ پنج‌ساله، بنا به پیشنهاد شورا

۴ ـ ایجاد یا تعطیل مراکز پژوهشی،‌ آموزشی، فرهنگی و رسانه‌ای مورد نیاز مؤسسه بنا به پیشنهاد شورای سیاست‌گذاری در چهارچوب ضوابط و مقررات

۵ ـ تدوین و تصویب آیین‌نامه داخلی هیأت‌امنا

۶ ـ نظارت عالیه بر فعالیت‌های مؤسسه

۷ ـ پیشنهاد رئیس مؤسسه به مؤسس جهت تأیید و انتصاب اعضاء

۸ ـ پیشنهاد اعضای شورای سیاست‌گذاری مؤسسه به مؤسس جهت انتصاب

۹ ـ تأیید گزارش سالانه شورا از مؤسسه

۱۰ ـ تعیین یا تأیید حسابرس و بازرس مؤسسه

۱۱ ـ تشکیل دبیرخانه هیأت‌امناء و تعیین دبیر آن

۱۲ ـ ابلاغ مصوبات و صدور احکام انتصابات هیأت‌امناء

۱۳ ـ تصویب نهایی ساختار و تشکیلات مؤسسه

۱۴ ـ تأیید نهایی برنامه و بودجه تفصیلی سالانه مؤسسه

۱۵ ـ تأیید گزارش سالانه مؤسسه و ارایه آن به هیأت‌امناء

۱۶ ـ تأیید نهایی آیین‌نامه مالی و معاملاتی و استخدامی مؤسسه

۱۷ ـ تعیین رئیس شورای سیاست‌گذاری

۱۸ ـ تأیید نهایی آیین‌نامه داخلی شورای سیاست‌گذاری

تبصره: هیأت‌امناء می‌تواند برحسب صلاحدید و به‌منظور تسهیل و تسریع در فرآیند و روند امور، برخی از اختیارات خود را به رئیس هیأت‌امنا، شورا و یا کمیته‌های تخصصی تفویض نماید.

ماده ۱۲ ـ جلسات هیأت‌امناء

جلسات هیأت‌امناء حداقل در هر فصل؛ یک‌بار با پیشنهاد رئیس هیأت‌امناء و در صورت لزوم با پیشنهاد حداقل سه نفر از اعضا و تأیید رئیس هیأت‌امناء تشکیل می‌شود.

تبصره: جلسات هیأت‌امناء با حضور حداقل دوسوم اعضا رسمیت می‌یابد و مصوبات آن با رأی اکثریت اعضاء حاضر در جلسه معتبر می‌باشد.

ماده ۱۳ ـ مؤسس پیش از تشکیل اوّلین جلسه هیأت‌امناء؛ یکی از اعضای هیأت‌امناء را برای مدت سه سال به عـنوان رئیـس این هیأت، تعییـن می‌نماید.

ماده ۱۴ ـ شورای سیاست‌گذاری مؤسسه

شورای سیاست‌گذاری مؤسسه؛ متشکل است از: رئیس مؤسسه، دو نفر از اعضای هیأت‌امناء و چهار تا هشت نفر از شخصیت‌ها‌ با سوابق علمی، فرهنگی و اجرایی، حوزوی و آشنا به امور رسانه و آگاه به فرق اسلامی که از طرف هیأت‌امناء؛ پیشنهاد و توسط مؤسس برای مدت سه سال منصوب می‌گردند.

ماده ۱۵ ـ رئیس هیأت‌امناء یکی از اعضای شورای سیاست‌گذاری را به عنوان رئیس این شورا به مدت یک سال منصوب می‌نماید.

ماده ۱۶ ـ وظایف شورا

۱ ـ تدوین و ارائه آئین‌نامه داخلی شورا به رئیس هیأت‌امناء

۲ ـ بررسی و تأییدساختار و تشکیلات مؤسسه و ارائه آن به رئیس هیأت‌امناء جهت تأیید نهایی و ابلاغ

۳ ـ پیشنهاد ایجاد یا تعطیل مراکز پژوهشی، آموزشی،‌ فرهنگی و رسانه‌ای مورد نیاز مؤسسه به هیأت‌امناء

۴ ـ بررسی و تأیید برنامه‌ پنج‌ساله و پیشنهاد آن برای تصویب به هیأت‌امناء

۵ ـ بررسی و تأیید بودجه تفصیلی برنامه‌ای، جاری و سرمایه‌ای مؤسسه و ارائه آن به رئیس هیأت‌امناء برای تأیید نهایی و ابلاغ

۶ ـ بررسی و تأیید آیین‌نامه مالی و معاملاتی و استخدامی مؤسسه و ارائه آن به رئیس هیأت‌امناء برای تأیید نهایی و ابلاغ

۷ ـ بررسی و تصویب معاملات مؤسسه در قالب برنامه و بودجه

۸ ـ نظارت بر حسن اجرای مصوبات هیأت‌امناء و فعالیت‌های مؤسسه

۹ ـ پیشنهاد حسابرس و بازرس به هیأت‌امناء

۱۰ ـ بررسی و تأیید برنامه و بودجه سالانه و تراز مالی مؤسسه و ارائه آن به رئیس هیأت‌امناء جهت تأیید نهایی و ابلاغ

۱۱ ـ بررسی و تأیید گزارش سالیانه مؤسسه و ارائه آن به رئیس هیأت‌امناء

تبصره: جلسات شورا با حضور حداقل نصف اعضاء رسمیت می‌‌‌یابد و مصوبات آن با رأی اکثریت اعضاء حاضر در جلسه معتبر می‌باشد.

ماده ۱۷ ـ رئیس مؤسسه

رئیس مؤسسه؛ بالاترین مقام اجرایی مؤسسه می‌‌‌باشد که به مدت سه سال و حداکثر برای دو دوره متوالی با پیشنهاد هیأت‌امناء و تأیید مؤسس از میان شخصیت‌‌‌های علمی، فرهنگی و اجرایی، آشنا به امور رسانه و ترجیحاً حوزوی و آگاه به فرق اسلامی انتخاب می‌گردد.

تبصره: پذیرش استعفاء رئیس مؤسسه و یا عزل وی؛ توسط مؤسس خواهد بود.

ماده ۱۸ ـ وظایف و اختیارات رئیس مؤسسه

۱ ـ اداره کلیه امور مؤسسه در چهارچوب اهداف، وظایف و اختیارات بر اساس اساسنامه مؤسسه

۲ ـ تهیه و پیشنهاد سیاست‌‌‌ها، برنامه‌های راهبردی، بلندمدت و میان‌‌‌مدت مؤسسه و بودجه سالانه آن به شورا

۳ ـ تهیه و ارائه گزارش‌‌‌های مالی سالانه به شورا

۴ ـ نصب و عزل مدیران مؤسسه بر اساس ضوابط

۵ ـ به کارگیری اموال و دارایی‌‌‌های مؤسسه بر اساس آیین‌‌‌نامه مالی و معاملاتی مصوب

۶ ـ امضاء کلیه مکاتبات با اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان‌‌‌ها

۷ ـ افتتاح حساب نزد بانک‌‌‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری

۸ ـ اقامه هرگونه دعاوی و دفاع از حقوق مؤسسه (شخصاً و یا با انتخاب نماینده حقوقی و یا وکیل)

۹ ـ ثبت مؤسسه در مراکز قانونی

۱۰ ـ برنامه‌‌‌ریزی برای جلب مشارکت‌‌‌های مردمی

۱۱ ـ پیشنهاد ساختار و تشکیلات مؤسسه به شورا

۱۲ ـ تدوین آیین‌‌‌نامه مالی، معاملاتی، استخدامی و عزل و نصب مدیران جهت ارائه به شورا

ماده ۱۹ ـ حق امضاء‌ اسناد

کلیه اسناد مالی رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور مؤسسه با امضاء رئیس مؤسسه و معاون اداری و مالی یا حسابدار و با مهر مؤسسه معتبر می‌باشد.

ماده ۲۰ ـ منابع مالی مؤسسه

منابع مالی مؤسسه شامل: هدایا و کمک‌‌‌های بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی، موقوفات، تسهیلات بانک‌‌‌ها و مؤسسات مالی و درآمدهای حاصل از فعالیت‌‌‌های آموزشی، پژوهشی، انتشاراتی، رسانه‌‌‌ای و فرهنگی می‌باشد.

ماده ۲۱ ـ در صورت وفات یا حجر مؤسس، اختیارات مؤسس به ولی‌فقیه منتقل می‌‌‌شود و در صورت صلاحدید ایشان به مؤسسه مدرسه الامام علی بن ابی‌طالب (ع) (به شماره ثبت ۱۱ قم) یا هر مجموعه دیگری انتقال پیدا خواهد کرد.

تبصره: جانشین مؤسس موظف است تا حد امکان؛ سیاست‌ها و توصیه‌های مؤسس محترم را حفظ و ادامه دهد.

ماده ۲۲ ـ اموال، دارایی‌‌‌ها و درآمدهای مؤسسه در مسیر اهداف مؤسسه هزینه می‌‌‌شود و به هیچ‌یک از ارکان مؤسسه و اشخاص تعلق نخواهد داشت.

تبصره: هرگونه فروش و یا تبدیل اموال مؤسسه می‌بایست فقط در راستای اهداف مؤسسه و جهت ارتقاء فعالیت‌های آن باشد.

ماده ۲۳ ـ هرگونه تغییر و اصلاح این اساسنامه مطابق راهکارهای ذیل انجام می‌‌‌شود:

بنا به پیشنهاد مؤسس و تصویب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

بنا به پیشنهاد و تصویب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

ماده ۲۴ ـ انحلال

انحلال مؤسسه با تصمیم مؤسس و یا به پیشنهاد هیأت‌امنا و موافقت مؤسس و تأیید شورای‌عالی انقلاب فرهنگی می‌باشد.

ماده ۲۵ ـ در صورت انحلال مؤسسه؛ هیأت تسویه سه‌نفره به پیشنهاد هیأت‌امناء و “مرکز صدور مجوز”؛ تعیین و عهده‌‌‌دار امر تسویه می‌‌‌گردد و بعد از تعیین و تکلیف کلیه دارایی‌‌‌ها و بدهی‌‌‌ها، وصول مطالبات و استیفاء حقوق و تأدیه دیون مؤسسه، باقی‌‌‌مانده آن با تأیید ولی‌فقیه در اختیار شخصیت حقوقی مدرسه الامام علی‌‌‌بن‌‌‌ابی‌‌‌طالب (به شماره ثبت ۱۱ قم) یا هر مجموعه دیگری قرار خواهد گرفت تا در راستای گسترش معارف ولایت اهل‌بیت (علیهم‌السلام) با توجه به ماده ۵ اساسنامه مصرف شود.

تبصره: در خصوص اموال وقفی که در اختیار مؤسسه است؛ مطابق وقف‌‌‌نامه و نظر تولیت عمل می‌شود.

ماده ۲۶ ـ این اساسنامه مشتمل بر یک مقدمه، ۲۶ ماده و ۸ تبصره در جلسه ۸۸۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تصویب گردید و از تاریخ ابلاغ؛ جایگزین اساسنامه مصوب جلسه ۷۷۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۱۷ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی خواهد شد.

رئیس‌جمهور و رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ـ سیدابراهیم رئیسی

 

مصوبه تقویم اصناف، حرفه‌ها و مشاغل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22771-1402/03/07

(مصوب جلسه ۸۸۱ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۲ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)

شماره 1402/3547/دش ـ ۱۴۰۲/۲/۳۰

شورای فرهنگ عمومی

وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی

وزارت صنعت، معدن و تجارت

اتاق اصناف ایران

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

ماده واحده “تقویم اصناف، حرفه‌ها و مشاغل کشور” که در جلسه ۸۸۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس مصوبه جلسه ۷۹۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ شورای فرهنگ عمومی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌گردد:

“ماده واحده ـ در راستای ماده ۲ آیین‌نامه “نحوه نام‌گذاری روزها و مناسبت‌های خاص” (مصوب جلسه ۶۴۸ مورخ ۱۳۸۸/۰۶/۲۴ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی) و با توجه به اهمیت اصناف، حرفه‌ها و مشاغل در گسترش و تعالی اخلاق حرفه‌ای، فرهنگ عمومی، آیین فتوت و سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی و نقش کم‌نظیر آنها در مناسبات و تحولات اجتماعی نظیر انقلاب اسلامی ایران؛ دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی موظف است نسبت به تدوین، پیگیری و ترویج تقویم رویدادمحور اصناف، حرفه‌ها و مشاغل کشور و ارسال پیشنهادهای مختلف به صحن شورای فرهنگ عمومی برای بررسی و درج در تقویم اقدام نماید.

تبصره ۱ ـ این تقویم، در کنار تقویم رسمی کشور، در سطح ملی و با کاربرد تخصصی منتشر شده و در دسترس عموم مردم و رسانه‌ها قرار خواهد گرفت.

تبصره ۲ ـ آیین‌نامه اجرایی مشتمل بر شاخص‌ها، شرایط و کاربرگ پیشنهاد، توسط “کارگروه نام‌گذاری روزها و مناسبت‌های خاص” شورای فرهنگ عمومی کشور، که در این ماده واحده به اختصار “کارگروه” نامیده می‌شود، تدوین و اعلام خواهد شد.

تبصره ۳ ـ پیشنهادهای گوناگون اصناف، حرفه‌ها و مشاغل برای ثبت در تقویم مذکور، در مرحله اول در “کارگروه” بررسی و در صورت تأیید، به تصویب شورای فرهنگ عمومی کشور خواهد رسید.

تبصره ۴ ـ در جلساتی از “کارگروه” که موضوع آن به بررسی پیشنهادهای تقویم اصناف، حرفه‌ها و مشاغل کشور، ارتباط داشته باشد، نماینده تام‌الاختیار اتاق اصناف ایران؛ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران؛ وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و وزارت صنعت، معدن و تجارت با حق رأی به جلسه دعوت می‌شوند.

تبصره ۵ ـ با توجه به رویدادمحور بودن این تقویم، پیشنهادهای گوناگون صرفاً در صورتی در “کارگروه” بررسی خواهد شد که در پیوست پیشنهاد نام‌گذاری، نهاد پیشنهاددهنده اعم از صنف، اتحادیه، انجمن و سایر عناوین مشابه نسبت به برگزاری رویدادها و در نظر داشتن اقدامات و برنامه‌های گوناگون فرهنگی، رسانه‌ای و اقتصادی برای ایجاد جریان عمومی در ایام مرتبط، متعهد گردد.

رئیس‌جمهور و رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ـ سیدابراهیم رئیسی

 

مصوبه اصلاح و تکمیل ماده ۱ اساسنامه باشگاه دانش‌پژوهان جوان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22771-1402/03/07

(مصوب جلسه ۸۸۱ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۲ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)

 

شماره 1402/3234/دش ـ ۱۴۰۲/۲/۲۴

وزارت آموزش و پرورش

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

بنیاد ملی نخبگان

ماده واحده “اصلاح و تکمیل ماده ۱ اساسنامه باشگاه دانش‌‌‌پژوهان جوان” که در جلسه ۸۸۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس مصوبه جلسه مصوب ۴۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ شورای معین شورای‌عالی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌‌‌گردد:

ماده واحده ـ “ماده ۱ اساسنامه باشگاه دانش‌‌‌پژوهان جوان (مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی) به شرح ذیل اصلاح و تکمیل و به موجب این اصلاح، حکم ماده ۱۵ اساسنامه سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان (مصوب ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)؛ نسخ می‌‌‌گردد:

ماده ۱ ـ نام و شخصیت حقوقی

“باشگاه دانش‌پژوهان جوان” که در این اساسنامه به اختصار “باشگاه” نامیده می‌شود؛ دارای شخصیت حقوقی مستقل و مؤسسه‌ای آموزشی ـ پژوهشی و هیئت‌امنایی وابسته به وزارت آموزش و پرورش است و منحصراً بر اساس مفاد این اساسنامه و ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (مصوب ۱۳۹۵) اداره می‌شود.

تبصره ـ مرکز باشگاه در تهران خواهد بود. باشگاه می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوطه شعبه‌هایی در سایر نقاط ایران دایر کند”.

رئیس‌جمهور و رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ـ سیدابراهیم رئیسی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

keyboard_arrow_up