مصوبات شوراها دهه اول دی ۱۴۰۲

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مصوبات شوراها

منتشره از تاریخ

1402/10/01 لغایت 1402/10/10

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

 

الف ـ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

مصوبه تکمیل عنوان شورای‌عالی جوانان به شورای‌عالی نوجوانان و جوانان

مصوبه اساسنامه صندوق شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری

مصوبه انتخاب رئیس هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی و مناظره

مصوبه انتخاب نماینده فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران در هیأت‌امنای مشترک فرهنگستان‌های چهارگانه جمهوری اسلامی ایران 

الف ـ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

 

مصوبه تکمیل عنوان شورای‌عالی جوانان به شورای‌عالی نوجوانان و جوانان

 منتشره در روزنامه رسمی شماره 22942-1402/10/04

(مصوب جلسه ۸۹۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۶ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)

شماره 1402/17477/دش ـ ۱۴۰۲/۹/۸

نهاد ریاست جمهوری

شورای‌عالی جوانان

وزارت ورزش و جوانان

ماده‌واحده «تکمیل عنوان شورای‌عالی جوانان به شورای‌عالی نوجوانان و جوانان» که در جلسه ۸۹۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا، ابلاغ می‌گردد:

«ماده‌واحده ـ عنوان «شورای‌عالی جوانان» (موضوع مصوبه جلسه ۲۸۷ مورخ ۱۳۷۱/۰۵/۰۶ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و اصلاحات بعدی آن) به عبارت «شورای‌عالی نوجوانان و جوانان» تکمیل می‌گردد و اساسنامه جدید آن به منظور تسّری شمول اهداف و وظایف مربوط به دوره نوجوانی، توسط دبیرخانه شورای مذکور تکمیل و برای تصویب به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد و ارائه می‌گردد».

رئیس‌جمهور و رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ـ سیدابراهیم رئیسی

مصوبه اساسنامه صندوق شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22942-1402/10/04

(مصوب جلسه ۸۹۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۶ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)

شماره 1402/17475/دش ـ ۱۴۰۲/۹/۸

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور

سازمان برنامه و بودجه کشور

شورای‌عالی حوزههای علمیه

ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور

دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

مصوبه «اساسنامه صندوق شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری» که در جلسه ۸۹۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس مصوبه جلسه ۱۸۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور (حسب پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌گردد:

مقدمه

به منظور تمهید و بسترسازی فعالیت صندوق شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری که اصل تأسیس آن برای جهت‌دهی و اولویت‌گذاری در راستای خلق ثروت، حل مشکلات و زمینه‌سازی برای پیشرفت در حوزه‌های کلان آموزش، پژوهش و فناوری و تأمین منابع مالی فعالیت‌های مرتبط در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی؛ در جلسه ۸۲۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است؛ اساسنامه این صندوق به شرح مواد آتی تصویب و تعیین می‌گردد:

ماده ۱ ـ تعاریف و اختصارات

شورا: شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری

قانون: قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دبیرخانه شورا: دبیرخانه شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری

صندوق: صندوق شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری

مؤسسات: دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، اعم از دولتی و غیردولتی، پارک‌های علم و فناوری و مؤسسات آموزش عالی حوزه‌های علمیه، حسب مورد؛ دارای مجوز از مجلس شورای اسلامی، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و یا شورای گسترش وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

اشخاص حقیقی: اعضای هیأت‌علمی، دانشجویان و محققان مؤسسات، نخبگان [مورد تأیید بنیاد ملی نخبگان] و پژوهشگران مستقل [پژوهشگران مستقل بر اساس آیین‌نامه مصوب شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری تعریف می‌شوند.]

سامانه «نان»: نظام ایده‌ها و نیازها

ماده ۲ ـ ماهیت صندوق

صندوق مؤسسه‌ای دولتی، وابسته به شورا و دارای استقلال اداری، مالی و معاملاتی است و بر اساس تمهیدات و مصوبات هیأت‌امناء برای مدت نامحدود و با رعایت مفاد این اساسنامه فعالیت می‌نماید.

تبصره: فعالیت‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی صندوق؛ مشمول مفاد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، تبصره‌های ذیل آن و تغییرات و اصلاحات بعدی آن است.

ماده ۳ ـ اهداف صندوق

۱. تجمیع و مدیریت منابع مالی حوزه پژوهش و فناوری در راستای اجرای اولویت‌های علم و فناوری کشور مندرج در اسناد بالادستی

۲. تقویت مرجعیت و سرآمدی علمی جمهوری اسلامی ایران

۳. هدفمندسازی حمایت مالی، سرمایه‌گذاری و هزینه‌‌کرد دولت در حوزه آموزش عالی در راستای افزایش کارآمدی و پاسخگویی با رعایت اصل سی‌ام قانون اساسی

۴. تأمین مالی اجرای طرح‌ها و پروژه‌های کلان ملی جریان‌ساز و تحول‌آفرین در حوزه علوم، تحقیقات و فناوری

 ۵. تأمین مالی در راستای هم‌افزایی بین دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات به منظور رفع نیازهای علمی، تحقیقاتی و فناوری

ماده ۴ ـ وظایف و مأموریت‌های صندوق

۱. حمایت از طرح‌های اجرایی بلندمدت سرمایه‌گذاری کلان در حوزه‌های آموزش، پژوهش و فناوری در راستای اسناد بالادستی مصوب شورا

۲. هدایت و راهبری منابع مالی حوزه پژوهش و فناوری مندرج در قوانین دائمی و سالانه از قبیل ماده ۵۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

۳. حمایت مالی از انجام تحقیقات بنیادی، کاربردی، تقاضا‌محور و گسترش مرزهای دانش مؤسسات و اشخاص حقیقی

۴. حمایت مالی از ارتقای کیفیت علمی مؤسسات در راستای دستیابی به مرجعیت علمی

۵. ارائه تسهیلات و خدمات مالی به مؤسسات و اشخاص حقیقی در حوزه علوم، تحقیقات و فناوری به صورت کمک‌های بلاعوض، تسهیلات کوتاه‌مدت و بلندمدت، پرداخـت تمام یا بخشـی از سود تسهـیلات و جرایـم مـتعلقه با رعـایـت قـوانیـن و مقررات مربوطه

۶. حمایت مالی از همکاری‌های مؤسسات در اجرای طرح‌های پژوهشی مشترک داخلی و خارجی و اشتراک‌گذاری دانش بین آنها

۷. حمایت مالی از مؤسسات برای تأمین هزینه‌های مربوط به جذب و آموزش دانشجویان داخل و خارج از کشور، تبادل استاد و دانشجو در راستای مرجعیت علمی

۸. اعطای عاملیت و مدیریت منابع مالی اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی در حوزه‌های آموزش، پژوهش و فناوری

۹. حمایت از انجام پایان‌نامه‌ها و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و دوره پسادکتری مؤسسات و اشخاص حقیقی در راستای رفع نیازهای جامعه و صنعت با اولویت نیازهای ثبت‌شده در سامانه «نان»

۱۰. سایر حمایت‌ها و کمک‌های مالی در توسعه حوزه‌های آموزش، پژوهش و فناوری بر اساس مصوبات هیأت‌امنای صندوق

ماده ۵ ـ منابع صندوق

۱. کمک‌های دولت مندرج در قوانین بودجه سنواتی کل کشور

۲. کمک‌های اعطایی اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت‌های دولتی و غیردولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، شهرداری‌ها، شرکت‌های وابسته و تابع و کمک‌های خیرین و واقفین

۳. کمک‌های اعطایی سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی

۴. درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در طرح‌های علمی و فناورانه مصوب شورا

۵. وجوه اداره شده دستگاه‌های اجرایی

۶. سایر کمک‌های مالی

تبصره: کلیه پرداخت‌های دولت و سایر دستگاه‌ها به صندوق، کمک تلقی شده و مانده آن قابل انتقال به سال بعد است.

ماده ۶ ـ ارکان

الف) هیأت‌امناء

ب) رئیس صندوق

پ) شورای هماهنگی

ماده ۷ ـ اعضای هیأت‌امناء

ترکیب اعضای هیأت‌امناء صندوق به شرح ذیل می‌باشد:

۱. رئیس‌جمهور یا در غیاب ایشان معاون اول رئیس‌جمهور (رئیس هیأت‌امناء)

۲. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (نایب‌رئیس هیأت‌امناء)

۳. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

۴. معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور

۵. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۶. دبیرکل شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری

۷. دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

۸. دو نفر صاحب‌نظر در تأمین مالی آموزش عالی، پژوهش و فناوری به پیشنهاد دبیرکل و تصویب شورا

۹. دو نفر نماینده شرکت‌های بزرگ فعال در بخش صنعت و خدمات کشور به پیشنهاد دبیرکل و تصویب شورا

تبصره ۱: دبیرکل شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری؛ دبیر هیأت‌امناء صندوق محسوب می‌گردد.

تبصره ۲: دبیرخانه هیأت‌امناء صندوق با استفاده از امکانات موجود در دبیرخانه شورا مستقر می‌شود.

ماده ۸ ـ وظایف هیأت‌امناء

الف) تعیین سیاست‌ها، خط‌مشی‌ها و برنامه‌های اولویت‌دار در راستای سیاست‌ها و مصوبات شورا

ب) پیشنهاد اصلاح و تغییر در مواد اساسنامه و ارائه آن به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

پ) تصویب آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، شیوه‌نامه‌ها، نظام‌نامه‌ها، برنامه‌های راهبردی، بودجه سالانه، صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق، ساختار و تشکیلات، آیین‌نامه‌های مالی، اداری و معاملاتی

ت) نظارت بر حسن اجرای وظایف و مأموریت‌های صندوق و ارزیابی فعالیت‌های آن

ث) ارائه گزارش عملکرد سالانه صندوق به شورا

تبصره ۱: جلسات هیأت‌امناء صندوق حداقل سالی یک‌بار تشکیل و با حضور حداقل دوسوم اعضا رسمیت می‌یابد و مصوبات آن با اکثریت آرای اعضای حاضر در جلسه معتبر است.

تبصره ۲: در صورت نیاز؛ جلسات فوق‌العاده صندوق به پیشنهاد رئیس صندوق و تأیید نایب‌رئیس صندوق تشکیل می‌شود.

تبصره ۳: هیأت‌امناء می‌تواند بخشی از وظایف و اختیارات خود را حسب مورد به رئیس صندوق تفویض نماید.

تبصره ۴: هرگونه تصمیم هیأت‌امناء در مورد تصویب ترازنامه و صورت‌های مالی در روزنامه رسمی کشور و نیز یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار (به انتخاب هیأت‌امناء) درج می‌شود.

تبصره ۵: دستور جلسه، تاریخ و محل جلسات هیأت‌امناء توسط دبیر هیأت‌امناء تعیین و حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه برای اعضای هیأت‌امناء به صورت مکتوب ارسال می‌شود.

تبصره ۶: بودجه ستاد صندوق؛ سالیانه به تصویب هیأت‌امناء می‌رسد.

ماده ۹ ـ رئیس صندوق

رئیس صندوق؛ بالاترین مقام اجرایی صندوق است که با پیشنهاد دبیر هیأت‌امناء و با حکم نائب‌رئیس شورا برای مدت ۴ سال منصوب می‌شود. انتصاب مجدد وی صرفاً برای یک دوره متوالی دیگر بلامانع است.

تبصره: برکناری رئیس صندوق بر عهده نائب‌رئیس هیأت‌امنا است.

ماده ۱۰ ـ وظایف و اختیارات رئیس صندوق

۱. اجرای مصوبات هیأت‌امناء و شورای هماهنگی

۲. اداره و راهبری امور اجرایی صندوق در چارچوب اساسنامه و ضوابط و مقررات مصوب هیأت‌امناء

۳. تدوین آیین‌نامه‌های مربوط نظیر آیین‌نامه اداری، مالی، معاملاتی و تشکیلاتی و سایر شیوه‌نامه‌های موردنیاز و ارائه آنها به هیأت‌امناء برای تصویب

۴. به‌کارگیری و برکناری نیروهای صندوق، تعیین حقوق و دستمزد آنها و مدیریت نیروی انسانی در چارچوب قوانین، مقررات و آیین-نامه‌های مصوب هیأت‌امناء

۵. پیشنهاد اصلاح و یا تغییر مواد اساسنامه و آیین‌نامه‌های صندوق به هیأت‌امناء

۶. نمایندگی صندوق در کلیه مراجع اداری و قضایی و اشخاص ثالث با حق توکیل به غیر برای استیفای حقوق صندوق در حد مقررات

۷. رسیدگی به صورت‌ها و گزارش‌های مالی صندوق و تهیه گزارش‌های موردی و ادواری حداقل هر شش ماه یک‌بار جهت ارائه به هیأت‌امناء

۸. تهیه بودجه سالانه، صورت‌ها و گزارش‌های مالی و سایر گزارش‌ها برای ارائه به هیأت‌امناء

۹. سایر اختیارات و وظایفی که توسط هیأت‌امنا به رئیس تفویض می‌شود.

تبصره ۱: رئیس صندوق می‌تواند برخی از اختیارات خود را به معاونین صندوق تفویض کند.

تبصره ۲: کلیه چک‌ها، اسناد و اوراق مالی با امضای ثابت رئیس صندوق و مدیرکل امور مالی با مهر صندوق معتبر است.

ماده ۱۱ ـ شورای هماهنگی و اعضای آن

شورای هماهنگی صندوق با حضور دبیرکل شورا، رئیس صندوق و رؤسای کمیسیون‌های تخصصی شورا تشکیل می‌شود.

تبصره ۱ ـ دبیران کمیسیون‌های تخصصی با معرفی رؤسای کمیسیون‌ها، می‌توانند به جای آنها در جلسات شورای هماهنگی شرکت نمایند.

تبصره ۲ ـ شورای هماهنگی با ریاست دبیرکل شورا تشکیل و تصمیمات آن با اکثریت آراء اعضاء معتبر است.

ماده ۱۲ ـ وظایف شورای هماهنگی

۱. تصویب طرح‌های اجرایی بلندمدت سرمایه‌گذاری کلان در حوزه‌های آموزش، پژوهش و فناوری مصوب شورا و تعیین نحوه و میزان تأمین مالی آنها و نظارت بر حسن اجرای آنها

۲. تصویب طرح‌ها و پروژه‌های پیشنهادی کارگروه‌های تخصصی و تعیین میزان حمایت مالی از آنها در راستای مأموریت‌های صندوق و سیاست‌های مصوب شورا و هیأت‌امناء

۳. نظارت بر عملکرد کارگروه‌های تخصصی

۴. تعیین میزان حمایت مالی از مؤسسات برای تأمین هزینه‌های مربوط به جذب و آموزش دانشجویان داخل و خارج از کشور در راستای سیاست‌های مصوب شورا و هیأت‌امناء

۵. تعیین میزان حمایت مالی از همکاری‌های مؤسسات از جمله تبادل استاد و دانشجو و اجرای طرح‌های پژوهشی مشترک داخلی و خارجی و توسعه مرجعیت علمی و فناوری در راستای سیاست‌های مصوب هیأت‌امناء

تبصره ـ کمیسیون‌های تخصصی شورا به عنوان کارگروه‌های تخصصی فعالیت خواهند کرد.

ماده ۱۳ ـ انحلال صندوق

انحلال صندوق با پیشنهاد رئیس هیأت‌امناء و تأیید اکثریت اعضای هیأت‌امناء و تصویب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی انجام می‌شود و اموال باقیمانده آن پس از تسویه، متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری خواهد بود.

ماده ۱۴ ـ نظارت بر حسن اجرای مفاد اساسنامه

ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور؛ وظیفه نظارت بر حسن اجرای مفاد اساسنامه را به عهده دارد.

ماده ۱۵ ـ این اساسنامه در یک مقدمه، ۱۵ ماده و ۱۶ تبصره در جلسه ۸۹۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.

رئیس‌جمهور و رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ـ سیدابراهیم رئیسی

مصوبه انتخاب رئیس هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی و مناظره

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22942-1402/10/04

(مصوب جلسه ۸۹۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۶ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)

شماره 1402/17476/دش ـ ۱۴۰۲/۹/۸

فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران

هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی و مناظره

ماده‌واحده «انتخاب رئیس هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی و مناظره» که در جلسه ۸۹۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ رئیس فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:

«ماده‌واحده ـ به استناد تبصره بند ۱ ماده ۳ مصوبه تشکیل هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی و مناظره (اصلاحی جلسه ۸۸۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی) آقای علی‌اکبر صادقی رشاد به مدت ۳ سال به عنوان رئیس هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی و مناظره انتخاب می‌شود».

رئیس‌جمهور و رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ـ سیدابراهیم رئیسی

مصوبه انتخاب نماینده فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران در هیأت‌امنای مشترک فرهنگستان‌های چهارگانه جمهوری اسلامی ایران

 منتشره در روزنامه رسمی شماره 22942-1402/10/04

(مصوب جلسه ۸۹۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۶ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)

شماره 1402/17479/دش ـ ۱۴۰۲/۹/۸

نهاد ریاست جمهوری ـ فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران

ماده‌واحده «انتخاب نماینده فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران در هیأت‌امنای مشترک فرهنگستان‌های چهارگانه جمهوری اسلامی ایران» که در جلسه ۸۹۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ رئیس فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده است به شرح ذیل، برای اجرا، ابلاغ می‌شود:

«ماده‌واحده ـ به استناد بند ۴ ـ ۱ مصوبه «تکمیل اصلاحیه اساسنامه فرهنگستان‌های جمهوری اسلامی ایران (مصوب جلسه ۴۶۵ مورخ ۱۳۷۹/۰۵/۱۱ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)، آقای محمدرضا هاشمی گلپایگانی به جایگزینی از آقای بهمن یزدی صمدی (موضوع مصوبه تأیید انتخاب اعضای هیأت‌امنای فرهنگستان‌ها مصوب جلسه ۳۳۵ مورخ ۱۳۷۳/۰۵/۱۸ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی) به عنوان نماینده فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران برای عضویت در هیأت‌امنای مشترک فرهنگستان‌های چهارگانه جمهوری اسلامی ایران انتخاب می‌شود».

رئیس‌جمهور و رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ـ سیدابراهیم رئیسی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

قوانین دهه سوم دی ۱۴۰۲

قوانین منتشره از 1402/10/21 لغايت 1402/10/30 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران       قانون موافقت‌نامه بین دولت…

سایر مصوبات دهه دوم دی ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/10/11 لغایت 1402/10/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران         نظریه‌‌…
keyboard_arrow_up