مصوبات شوراها دهه اول دی 1400

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مصوبات شوراها

منتشره از تاریخ

1400/10/01 لغایت 1400/10/10

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

شوراي عالي انقلاب فرهنگی

مصوبه انتخاب نماینده شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در هیأت عالی تجدیدنظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
مصوبه انتخاب نماینده شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در هیأت نظارت بر مطبوعات
مصوبه انتخاب نماینده شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در هیأت عالی تجدیدنظر دانشگاه آزاد اسلامی
مصوبه انتخاب نماینده شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در هیأت عالی تجدیدنظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مصوبه ابقای رئیس هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی

 

شوراي عالي انقلاب فرهنگی

مصوبه انتخاب نماینده شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در هیأت عالی تجدیدنظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22366 – 07/10/1400

(مصوب جلسه ۸۵۰ مورخ ۱۴۰۰/۹/۹ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)

شماره 1400/14796/دش ـ ۱۴۰۰/۹/۲۹

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

مصوبه «انتخاب نماینده شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در هیأت عالی تجدیدنظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» که در جلسه ۸۵۰ مورخ ۱۴۰۰/۹/۹ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:

«آقای دکتر محمدرضا مخبر دزفولی به موجب تأیید شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، به‌عنوان نماینده شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در هیأت عالی تجدیدنظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انتخاب می‌شود.»

رئیس‌جمهور و رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ـ سیدابراهیم رئیسی

 

مصوبه انتخاب نماینده شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در هیأت نظارت بر مطبوعات

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22366 – 07/10/1400

(مصوب جلسه ۸۵۰ مورخ ۱۴۰۰/۹/۹ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)

شماره 1400/14797/دش ـ ۱۴۰۰/۹/۲۹

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

مصوبه «انتخاب نماینده شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در هیأت نظارت بر مطبوعات» که در جلسه ۸۵۰ مورخ ۱۴۰۰/۹/۹ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:

«آقای دکتر محمدحسین ساعی به موجب تأیید شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، به مدت ۲ سال به عنوان نماینده شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در هیأت نظارت بر مطبوعات، انتخاب می‌شود.»

رئیس‌جمهور و رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ـ سیدابراهیم رئیسی

 

مصوبه انتخاب نماینده شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در هیأت عالی تجدیدنظر دانشگاه آزاد اسلامی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22366 – 07/10/1400

(مصوب جلسه ۸۵۰ مورخ ۱۴۰۰/۹/۹ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)

شماره 1400/14798/دش ـ ۱۴۰۰/۹/۲۹

دانشگاه آزاد اسلامی

مصوبه «انتخاب نماینده شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در هیأت عالی تجدیدنظر دانشگاه آزاد اسلامی» که در جلسه ۸۵۰ مورخ ۱۴۰۰/۹/۹ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:

«آقای دکتر عادل پیغامی به موجب تأیید شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، به عنوان نماینده شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در هیأت عالی تجدیدنظر دانشگاه آزاد اسلامی انتخاب می‌شود.»

رئیس‌جمهور و رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ـ سیدابراهیم رئیسی

 

مصوبه انتخاب نماینده شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در هیأت عالی تجدیدنظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22366 – 07/10/1400

(مصوب جلسه ۸۵۰ مورخ ۱۴۰۰/۹/۹ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)

شماره 1400/14799/دش ـ ۱۴۰۰/۹/۲۹

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مصوبه «انتخاب نماینده شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در هیأت عالی تجدیدنظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» که در جلسه ۸۵۰ مورخ ۱۴۰۰/۹/۹ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:

«آقای دکتر منصور کبگانیان به موجب تأیید شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، به عنوان نماینده شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در هیأت عالی تجدیدنظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتخاب می‌شود.»

رئیس‌جمهور و رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ـ سیدابراهیم رئیسی

 

مصوبه ابقای رئیس هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22366 – 07/10/1400

(مصوب جلسه ۸۵۰ مورخ ۱۴۰۰/۹/۹ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)

شماره 1400/14750/دش ـ ۱۴۰۰/۹/۲۹

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دانشگاه آزاد اسلامی

دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی

مصوبه «ابقای رئیس هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی» که پیرو گزارش دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، موافقت رئیس محترم جمهور و اجماع نظر اعضاء، در جلسه ۸۵۰ مورخ ۱۴۰۰/۹/۹ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:

«آقای دکتر محمدعلی کی‌نژاد به موجب تأیید شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، به‌عنوان رئیس هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی (موضوع مصوبه جلسه ۶۰۸ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی) صرفاً برای یک دوره دیگر و به مدت ۴ سال ابقاء می‌شود.»

رئیس‌جمهور و رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ـ سیدابراهیم رئیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

سایر مصوبات دهه دوم تیر ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/04/11 لغایت 1402/04/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   دستورالعمل ساماندهی نظارت و…

مصوبات شوراها دهه دوم تیر ۱۴۰۲

مصوبات شوراها منتشره از تاریخ 1402/04/11 لغایت 1402/04/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران الف ـ شورای‌عالی سازمان…

قوانین دهه دوم تیر ۱۴۰۲

قوانین منتشره از 1402/04/11 لغايت 1402/04/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     قانون موافقت‌نامه بین دولت جمهوری…

سایر مصوبات دهه اول تیر ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/04/01 لغایت 1402/04/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     بخشنامه قوه‌قضائیه در…
keyboard_arrow_up