مصوبات شوراها دهه دوم آذر ۱۴۰۲

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مصوبات شوراها

منتشره از تاریخ

1402/09/11 لغایت 1402/09/20

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

الف ـ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

اصلاح مصوبه سیاست‌ها و ضوابط انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی خارج کشور به دانشگاه‌های داخل

ب ـ شورای‌عالی شهرسازی و معماری

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر کنگان 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح جامع شهر آران و بیدگل

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر برازجان 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر سنندج (الحاق ۱۳۰ هکتار اراضی در اختیار ارتش جمهوری اسلامی در راستای توافقات تأمین زمین نهضت ملی مسکن)

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت‌های اساسی بوکان الحاق سکونتگاه غیررسمی و اراضی دولتی  

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح جامع شهر شیراز الحاق اراضی اکبرآباد به محدوده

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر خوی پیرامون اراضی فرودگاه متروکه.

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص سند پهنه‌بندی حریم شهر کرج.

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر ساری  

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر بندرعباس  

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ایستگاه راه‌آهن قزوین.

ج ـ شورای‌عالی فضای مجازی

مصوبات جلسه چهل و هفتم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور.

مصوبات جلسه چهل و هشتم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور

مصوبات جلسه پنجاه و یکم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور.

مصوبات جلسه پنجاه و دوم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور 

الف ـ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

 

اصلاح مصوبه سیاست‌ها و ضوابط انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی خارج کشور به دانشگاه‌های داخل

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22923-1402/09/11

(مصوب جلسه ۱۸۴ مورخ ۱۴۰۲/۸/۹ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)

شماره 1402/16555/دش ـ ۱۴۰۲/۸/۲۷

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

با استناد به ماده ۵ مصوبه جلسه ۷۰۰ مورخ ۱۳۹۰/۸/۱۷ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی؛ اصلاح مصوبه سیاست‌ها و ضوابط انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی خارج کشور به دانشگاه‌های داخل” در جلسه ۱۸۴ مورخ ۱۴۰۲/۸/۹ بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب رسیده است که به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می‌گردد:

۱ ـ تبصره زیر به ماده ۲ اضافه می‌شود:

در خصوص فرزندان مأمورین ثابت و رسمی جمهوری اسلامی ایران که تا زمان اتمام مأموریت والدین موفق به گذراندن ۷۲ واحد درسی مرتبط در دوره اصلی نشده باشند، امکان شرکت در آزمون بررسی صلاحیت علمی با گذراندن حداقل تعداد ۳۶ واحد حضوری مرتبط در نظام واحدی یا یک سال تحصیلی تمام در نظام سالیانه در محل مأموریت والدین، با بررسی مستندات مربوط و تأیید شورای انتقال، میسر می‌باشد.”

۲ ـ تبصره زیر به بند ۵ ـ ۱ اضافه می‌شود:

پرونده فرزندان مأمورین ثابت و رسمی جمهوری اسلامی ایران که حدنصاب ۶۰ درصد نمره آزمون بررسی صلاحیت عمومی را اخذ کرده باشند در شورای انتقال مطرح و با موافقت شورا، اجازه ادامه تحصیل در رشته محل تعیین‌شده توسط شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی صادر می‌گردد.”

دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ـ عبدالحسین خسروپناه

 

ب ـ شورای‌عالی شهرسازی و معماری

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر کنگان

 منتشره در روزنامه رسمی شماره 22923-1402/09/11

شماره 130285/300 – ۱۴۰۲/۷/۲۳

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بوشهر

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۷/۳ مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۷ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بوشهر در خصوص الحاق ۴۷ هکتار اراضی دولتی به محدوده طرح جامع شهر کنگان جهت تأمین زمین قانون جهش تولید مسکن را با توجه به صورت‌جلسه مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۲ کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داد و ضمن موافقت با الحاق، مقرر نمود طرح مذکور با رعایت الگوی تراکم ساختمانی غالب شهر و تأمین سرانه‌های خدماتی مطابق مصوبه تدقیق سرانه‌ها به تأیید کمیسیون ماده ۵ برسد.

۱ ـ حذف حریم و حاشیه قانونی محور مواصلاتی کنگان به عسلویه و حریم برق فشارقوی از اراضی الحاقی و انطباق خط محدوده در سمت شمال بر لبه خارجی حاشیه قانونی راه و حریم خط فشارقوی.

۲ ـ عدم اخذ دسترسی از بزرگراه کنگان به عسلویه و اتصال اراضی با شبکه معابر شهر از طریق معابر موجود سمت غرب و جنوب اراضی.

۳ ـ ضمن تهیه نقشه هدایت و مدیریت سیلاب، رعایت حریم و بستر آبراهه‌های متداخل با زمین بر اساس نقشه رقومی اخذشده از اداره کل آب منطقه‌ای استان طی نامه شماره ۵۵۸۹ مورخ ۱۴۰۱/۲/۳۱ الزامیست.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود. در اجرای ماده ۴۲ آئین‌نامه نحوه بررسی طرح‌ها و… خواهشمند است دستور فرمائید نقشه محدوده شهر با لحاظ الحاق مذکور جهت ابلاغ به مراجع ذی‌ربط تحویل دبیرخانه شورای‌عالی شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ خسرو دانشجو

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح جامع شهر آران و بیدگل

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22923-1402/09/11

شماره 120201/300 – ۱۴۰۲/۷/۹

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۰ مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۶ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان مبنی بر الحاق منفصل حدود ۲۶ هکتار اراضی دولتی به محدوده شهر آران و بیدگل در راستای قانون جهش تولید مسکن واقع در شرق شهر را با توجه به صورت‌جلسه مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۸ کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داد و ضمن موافقت با الحاق اراضی مقرر نمود طرح تفصیلی با رعایت چهارچوب زیر به تائید کمیسیون ماده ۵ برسد.

“به تبع این الحاق، موضوع الحاق اراضی ۱۴ هکتاری واقع در شمال غربی شهر” که قبلاً طی مصوبه ۱۴۰۱/۷/۹ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان به تصویب رسیده بود و در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۳/۱ شورای‌عالی مورد تائید قرار گرفته بود به دلیل وجود تعارضات مالکیتی (به تصریح نامه شماره 11052/1402/11 مورخ ۱۴۰/۳/۲۰ اداره کل راه و شهرسازی استان) از دستور خارج شد.”

۱ ـ با توجه به عدم استعلام، نظر مراجع ذی‌ربط در خصوص حرائم احتمالی خطوط انتقال حامل‌های انرژی متداخل با زمین اخذ و در اسناد لحاظ شود.

۲ ـ درج موقعیت بستر و حریم سه رشته قنات متروک متداخل با زمین مطابق با اعلام‌نظر شرکت آب منطقه‌ای استان در تهیه طرح تفصیلی ضروری است.

۳ ـ نحوه اخذ دسترسی از محور موجود واقع در شرق اراضی (محور محقق) و میزان حریم لازم‌الرعایه آن بر اساس استعلام مجدد از اداره کل راهداری استان در طرح اعمال شود.

۴ ـ با توجه به تأکید وزارت نیرو، تأمین آب این واحدها صرفاً از محل صرفه‌جویی و مدیریت مصرف منابع فعلی شرب این شهر امکان‌پذیر خواهد بود.

۵ ـ ظرفیت واحد‌پذیری اراضی الحاقی به میزان ۱۳۰۰ واحد مسکونی (بر اساس الگوی ساختمانی کم‌تراکم مطابق درخواست اداره کل راه و شهرسازی استان) و با تأمین سرانه‌های خدماتی مقیاس محله و ناحیه” (مطابق با مصوبه مورخ ۱۳۸۹/۳/۱۰ شورای‌عالی در خصوص تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری‌های شهری و تعیین سرانه آن‌ها) می‌باشد.

ضمناً در اجرای ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن مقرر گردد تأمین مازاد زمین موردنیاز جهت متقاضیان آتی طرح نهضت ملی مسکن، از محل اراضی دولتی واگذار شده قبلی که در سطح وسیع بدون بارگذاری در داخل محدوده رها شده‌اند (به عنوان نمونه اراضی مازاد دانشگاه پیام‌نور ـ با ماهیت غیرحضوری ـ در جنوب غرب شهر) در دستور کار اداره کل راه و شهرسازی استان قرار گیرد.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود. در اجرای ماده ۴۲ آئین‌نامه نحوه بررسی طرح‌ها و… خواهشمند است دستور فرمائید نقشه محدوده شهر با لحاظ الحاق مذکور جهت ابلاغ به مراجع ذی‌ربط تحویل دبیرخانه شورای‌عالی شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ خسرو دانشجو

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر برازجان

 منتشره در روزنامه رسمی شماره 22923-1402/09/11

شماره 130287/300 -۱۴۰۲/۷/۲۳

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بوشهر

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۷/۳ مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۷ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بوشهر در خصوص الحاق اراضی به مساحت ۲۳ هکتار به محدوده طرح جامع شهر برازجان در راستای طرح نهضت ملی مسکن را با توجه به صورت‌جلسه مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۲ کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داد و ضمن موافقت با الحاق مقرر نمود طرح تفصیلی اراضی با رعایت موارد زیر و تأمین خدمات عمومی حداقل در مقیاس محله و ناحیه به تائید کمیسیون ماده ۵ استان برسد:

۱ ـ با عنایت به مجاورت اراضی الحاقی با اراضی نظامی سپاه، نظر مرجع استانی وزارت دفاع (اداره کل منطقه ۷) در خصوص ملاحظات احتمالی اخذ و در طرح اعمال شود.

۲ ـ با توجه به محدودیت شدید تأمین زمین در شهر برازجان بر استفاده حداکثری از ظرفیت بارگذاری زمین و اعمال تراکم ساختمانی ۱۸۰ درصد، در جهت پاسخگویی به نیاز متقاضیان تأکید می‌گردد.

۳ ـ ضمن تهیه نقشه هدایت و مدیریت سیلاب، رعایت حریم و بستر آبراهه‌های متداخل با زمین بر اساس نقشه رقومی اخذشده از اداره کل آب منطقه‌ای استان طی نامه شماره ۳۱۹۰۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ الزامیست.

۴ ـ در اجرای بند “ب” مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۱ شورای‌عالی بر استفاده از سهم یک هزار واحدی دولت در شهرک خلیج‌فارس جهت تخصیص به باقیمانده متقاضیان نهضت ملی مسکن مجدداً تأکید می‌گردد.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود. در اجرای ماده ۴۲ آئین‌نامه نحوه بررسی طرح‌ها و… خواهشمند است دستور فرمائید نقشه محدوده شهر با لحاظ الحاق مذکور جهت ابلاغ به مراجع ذی‌ربط تحویل دبیرخانه شورای‌عالی شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ خسرو دانشجو

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر سنندج (الحاق ۱۳۰ هکتار اراضی در اختیار ارتش جمهوری اسلامی در راستای توافقات تأمین زمین نهضت ملی مسکن)

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22923-1402/09/11

شماره 133312/300- ۱۴۰۲/۷/۲۶

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کردستان

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۵/۹ مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۱/۳/۵ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کردستان در خصوص “الحاق ۱۳۰ هکتار اراضی متعلق به ارتش جمهوری اسلامی به محدوده شهر سنندج در راستای قانون جهش تولید مسکن” را با توجه به صورت‌جلسه مورخ ۱۴۰۱/۵/۵ کمیته فنی شماره یک و صورت‌جلسه مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۴ کارگروه تخصصی در خصوص رفع اختلاف فی‌مابین قرارگاه عملیاتی لشکر ۲۸ پیاده کردستان و اداره کل منابع طبیعی استان کردستان مورد بررسی قرار داد و با توجه به عبور جمعیت شهر سنندج از سقف تعیین‌شده در طرح جامع و نیاز مبرم به زمین دولتی برای پاسخ‌گوئی به تکالیف قانون جهش تولید مسکن با مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با تأکید بر رعایت موارد زیر موافقت و مقرر نمود:

الف: نقشه تفصیلی اراضی با جمعیت ۲۲۵۰۰ نفر و تأمین ۶۵۰۰ واحد مسکونی و تأمین خدمات در مقیاس شهر، منطقه، ناحیه و محله مورد تصویب کمیسیون ماده ۵ قرار گیرد:

۱ ـ حد بستر و حرائم کمی و کیفی طبیعی کلیه آبراهه‌های متداخل با سایت دقیقاً مطابق نظر آب منطقه‌ای استان بر اساس نامه شماره 1401/100/187/ص مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۷ شرکت آب منطقه‌ای کردستان اعمال شود.

۲ ـ عرصه و حریم آثار شناسائی شده توسط اداره کل میراث استان در سند تفصیلی طرح منعکس شود. همچنین به جهت ملاحظات مربوط به حریم منظری عرصه جنگلی آبیدر حداکثر طبقه بلوک‌های مسکونی ۵ طبقه با رعایت سایر ملاحظات فنی و اجرائی تعیین می‌شود.

۳ ـ با توجه به مجاورت اراضی با پادگان، ملاحظات پدافند غیرعامل در طرح به تائید اداره کل پدافند غیرعامل استان برسد.

۴ ـ تکمیل اجرای بلوار کردستان و ادامه بلوار ۲۲ گلان به سمت جاده مریوان به جهت مدیریت تبعات استقرار جمعیت ناشی از اجرای این طرح ضروریست و بدون تکمیل این معبر با توجه به بارگذاری جمعیتی ناشی از این طرح اخلال جدی در ساختار شبکه حمل و نقل شهر در این قسمت روی خواهد داد. لذا مقرر می‌شود هرگونه اقدام اجرائی مرتبط با طرح متعاقب حصول توافق تحت نظارت استانداری کردستان بین ارتش یا سایر یگان‌های نظامی مستقر در منطقه با شهرداری در جهت آزادسازی بخش‌های باقیمانده از معابر مذکور انجام گیرد.

ب: با عنایت به محدودیت شدید سنندج در تأمین اراضی لازم برای توسعه شهر، در راستای موارد مصرح قانون جهش تولید مسکن و منویات ریاست محترم جمهور، بر لزوم استفاده از اراضی مازاد بر نیاز دانشگاه علوم پزشکی کردستان در مرکز شهر سنندج تأکید می‌شود.

ج: ضمناً شورای‌عالی لازم می‌داند اقدامات مسبوق به سابقه ارتش جمهوری اسلامی در خصوص واگذاری غیرقانونی و بدون مجوز اراضی در اختیار خود به مردم به صورت برگه واگذاری و غیره را در این اراضی و همچنین در شهرهای مسجد سلیمان و بوشهر یادآوری نموده و ضمن تذکر تبعات جبران‌ناپذیر این اقدامات برای مجموعه حاکمیت و هزینه‌های اجتماعی، اقتصادی و امنیتی بعدی مترتب بر آن، مقرر می‌نماید وزارت دفاع و پشتیانی نیروهای مسلح با استفاده از ظرفیت مراجع نظارتی ستاد کل نیروهای مسلح، تدابیر لازم جهت توقف این روند و جلوگیری از بروز موارد آتی را اتخاذ نماید.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود. ضمناً به تصریح مکاتبه شماره 53/020/564219 مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۶ رئیس محترم سازمان امور اراضی کشور تخصیص 5/7 هکتار از اراضی (موضوع بند ۳ نامه شماره 1402/78/14310 مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۶ اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کردستان) به کاربری فضای سبز با تکیه بر عملکرد پارک جنگلی در طرح تفصیلی اراضی الزامیست.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ خسرو دانشجو

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت‌های اساسی بوکان الحاق سکونتگاه غیررسمی و اراضی دولتی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22926-1402/09/14

شماره 113040/300 – ۱۴۰۲/۶/۲۷

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان غربی

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۳ مصوبات جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان غربی در خصوص الحاق 40/9 هکتار سکونتگاه‌های غیررسمی به محدوده طرح جامع شهر بوکان و مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۶ پیرامون الحاق حدود ۱۵ هکتار اراضی دولتی به محدوده طرح جامع شهر بوکان جهت تأمین اراضی موردنیاز نهضت ملی مسکن را با توجه به صورت‌جلسه مورخ ۱۴۰۲/۵/۴ کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

الف: الحاق 40/9 هکتار سکونتگاه‌های غیررسمی به محدوده طرح جامع شهر بوکان، با توجه به صورت‌جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ شورای حفظ حقوق بیت‌المال حاوی جمع‌بندی دستگاه‌های نظارتی و نامه شماره 11/5/240719 مورخ ۱۴۰۱/۸/۲ سازمان جهاد کشاورزی استان در خصوص نظر کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ در موضوع مشابه (الحاق سکونتگاه‌های رسمی شهر پیرانشهر)، در حد مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مورد موافقت قرار گرفت و مقرر شد؛ طرح تفصیلی سکونتگاه‌ها با تأکید بر تخصیص اراضی متخلخل و میان بافتی به خدمات عمومی و تأمین سرانه‌های خدماتی تا حد مقرر در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری به تصویب کمیسیون ماده ۵ برسد.

همچنین اداره کل راه و شهرسازی استان موظف است ضمن تعیین تکلیف قطعات واقع در خارج محدوده‌های الحاقی، تدابیر حفاظتی لازم جهت جلوگیری از تسری ساخت و ساز غیررسمی به خارج از محدوده شهر را در قالب اسناد طرح توسعه و عمران شهر اتخاذ و پس از اخذ مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در اسرع وقت به دبیرخانه ارسال نماید.

ب: در خصوص الحاق حدود ۱۵ هکتار اراضی دولتی به محدوده طرح جامع شهر بوکان جهت تأمین اراضی موردنیاز نهضت ملی مسکن نیز ضمن موافقت، مقرر گردید طرح تفصیلی اراضی با تأمین سرانه‌های خدماتی حداقل در مقیاس محله و ناحیه برای واحدپذیری حدود ۱۲۰۰ واحد به تائید کمیسیون ماده ۵ برسد.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود. در اجرای ماده ۴۲ آئین‌نامه نحوه بررسی طرح‌ها و … خواهشمند است دستور فرمائید محدوده شهر با اعمال الحاقات صدرالذکر مطابق نظر شورای‌عالی جهت ابلاغ به مراجع ذی‌ربط تحویل دبیرخانه شورای‌عالی شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ خسرو دانشجو

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح جامع شهر شیراز الحاق اراضی اکبرآباد به محدوده

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22926-1402/09/14

شماره 112142/300- ۱۴۰۲/۶/۲۶

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۳ مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۳ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس در خصوص الحاق اراضی موسوم به اکبرآباد به محدوده در مجاورت ناحیه منفصل شهری شیراز (ناحیه شهری اکبرآباد)، جهت تأمین اراضی موردنیاز نهضت ملی مسکن را با توجه به صورت‌جلسه مورخ ۱۴۰۲/۵/۱۸ کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داد و ضمن موافقت با الحاق ۸۶ هکتار از اراضی دولتی با مالکیت قطعی دولت (سند تک‌برگ) در محدوده مذکور پیشنهاد نمود طرح تهیه‌شده برای اراضی با رعایت چهارچوب اصلاحی زیر به تصویب کمیسیون ماده ۵ برسد:

۱ ـ واحدپذیری حدود ۵۵۰۰ واحد (مطابق با نظر اداره کل راه و شهرسازی استان)

۲ ـ بازنگری جزئی در معابر طراحی‌شده سایت به نحوی که هیچ معبری شیب بیشتر از ۱۲ درصد نداشته باشد.

۳ ـ تأمین سرانه‌های خدماتی مطابق با مصوبه ” تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری‌های شهری” خاصه در مورد کاربری “تأسیسات و تجهیزات شهری” و “تفریحی ـ گردشگری”

۴ ـ تهیه نقشه جمع‌آوری و هدایت آب‌های سطحی و کنترل سیلاب و رعایت حد بستر و حرائم کلیه آبراهه‌های متداخل با اراضی، دقیقاً مطابق با اعلام‌نظر آب منطقه‌ی استان

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود. در اجرای ماده ۴۲ آئین‌نامه نحوه بررسی طرح‌ها و… خواهشمند است دستور فرمائید نقشه محدوده شهر با لحاظ الحاق مذکور جهت ابلاغ به مراجع ذی‌ربط تحویل دبیرخانه شورای‌عالی شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ خسرو دانشجو

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر خوی پیرامون اراضی فرودگاه متروکه

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22926-1402/09/14

شماره 102520/300- ۱۴۰۲/۶/۸

جناب آقای اکبرپور ـ مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۵/۹ خود موضوع مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر خوی، پیرامون اراضی فرودگاه متروکه را مورد بررسی قرار داد و با ابقاء اراضی مذکور در محدوده شهر بر اساس چهارچوب تعیین‌شده در مصوبه قبلی مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۶ موافقت نمود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ خسرو دانشجو

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص سند پهنه‌بندی حریم شهر کرج

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22929-1402/09/18

شماره 155336/300-۱۴۰۲/۸/۲۸

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان البرز

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۷ مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۴/۳۰ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان البرز موضوع سند پهنه‌بندی حریم شهر کرج را بر اساس دستورالعمل مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ خود و با توجه به صورت‌جلسه مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۶ کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داد و به شرح زیر تصمیم‌گیری نمود:

الف: تداخلات تقسیماتی:

با عنایت به تداخلات گسترده در مرز تقسیمات استانی و به جهت اصلاح اسناد و مدارک طرح‌های توسعه و عمران ملاک عمل و تنسیق امور مقرر شد اقدامات زیر در خصوص حداکثر تطابق طرح‌های توسعه و عمران با نقشه‌های تقسیمات انجام پذیرد:

۱ ـ در سمت غرب و شمال غرب شهر، خط حریم شهر بر اساس تفاهم ۱۴۰۱/۹/۲۰ حاصله بین فرمانداری‌های کرج، ساوجبلاغ و چهارباغ (مورد تائید استاندار محترم و معاون محترم سیاسی استانداری) و با رعایت حریم کمال شهر بر مرز تقسیمات (بخش/ شهرستان) منطبق گردد.

۲ ـ پیشنهاد می‌شود ضمن تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر مرز بخش آسارا با بخش مرکزی، به جهت برخوداری کلان‌شهر کرج از حداقل حریم در سمت شمال شرقی، مرز فعلی و مصوب حریم شهر کرج به عنوان مرز بخش آسارا تدقیق گردد. (کاهش مساحت بخش آسارا و افزایش سطح بخش مرکزی در شمال شرقی)

۳ ـ ضمن تائید مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مبنی بر وقوع منطقه ویژه اقتصادی فرودگاه پیام در حریم شهر کرج، لازم است مرز تقسیماتی در این سمت نیز بر اساس تصمیم مرجع استانی و با طی فرآیند قانونی لازم تدقیق شود. بدیهی است محدوده منطقه ویژه اقتصادی پیام و کاربری اراضی و ضوابط مترتب بر آن عیناً بر اساس طرح مصوب در شورای‌عالی مناطق آزاد ویژه اقتصادی ملاک عمل خواهد بود.

تبصره: تا تعیین تکلیف نهائی تداخلات تقسیماتی حریم شهر کرج، بر اساس ضوابط قانونی ملاک عمل، کلیه احکام و ضوابط سند پهنه‌بندی در خارج از مرز تقسیماتی مصوب فعلی به صورت مراعا خواهد بود.

ب: پهنه‌بندی حریم:

۴ ـ روستاهای واقع در حریم در حد طرح هادی مصوب در حریم تدقیق گردد.

۵ ـ حریم و بستر رودخانه کرج متداخل با حریم شهر مجدداً از شرکت آب منطقه‌ای استان استعلام و نقشه رقومی اعلامی ‌ عیناً ‌در سند پهنه‌بندی حریم منعکس شود. همچنین ضوابط حرایم کیفی رودخانه کرج در حریم و محدوده شهر تابع دستورالعمل ناحیه بندی استقرار کاربری در حریم کیفی منابع آب سطحی (ضابطه ۷۸۲) خواهد بود.

۶ ـ منطقه حفاظت‌شده البرز مرکزی به عناوین زیر پهنه حفاظت در جدول ضوابط استقرار فعالیت‌ها (مجاز ـ مشروط ـ ممنوع) اضافه شود.

۷ ـ محدوده مربوط به پادگان‌ها و عرصه‌های نظامی در اختیار مرجع نظامی، با کنترل و تأیید اداره کل راه و شهرسازی در هماهنگی با اداره کل مهندسی منطقه‌ای ودجا در حریم تحت پهنه نظامی تثبیت شود.

۸ ـ حریم ایمنی و خطرزایی خط انتقال گاز بر اساس اعلام‌نظر منطقه ۳ عملیات گاز و اداره کل پدافند غیرعامل استانداری در اسناد طرح منعکس شود.

۹ ـ کلیه فعالیت‌های خطرزای غیرشهری (بر اساس دستورالعمل الزامات و ملاحظات دفاعی و پدافند غیرعامل مصوب مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۱ شورای‌عالی) به عنوان عملکرد ممنوع در کلیه پهنه‌های حریم ذکر شود.

۱۰ ـ بر اساس قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و آئین‌نامه‌های مربوطه، استقرار کلیه فعالیت‌های غیر زراعی و باغی در عرصه‌های زراعی و باغی به عنوان پهنه مشروط (مشروط به اخذ مجور کمیسیون تبصره یک ماده یک) ذکر شود.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود. در اجرای ماده ۴۲ آئین‌نامه نحوه بررسی طرح‌ها و…خواهشمند است دستور فرمایید نقشه پهنه‌بندی حریم پس از اصلاح بر اساس مصوبه شورای‌عالی جهت ابلاغ به مراجع ذی‌ربط تحویل دبیرخانه شورای‌عالی شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ خسرو دانشجو

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر ساری

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22929-1402/09/18

شماره 300/155360-۱۴۰۲/۸/۲۸

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مازندران

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۸/۱ مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۱ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مازندران، موضوع تعیین کاربری مسکونی بر روی اراضی دولتی به مساحت ۵/۵ هکتار در خارج از محدوده روستای خنارآباد واقع در حریم شهر ساری به صورت محدوده منفصل را با توجه به صورت‌جلسه مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۹ کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داد و با عنایت به رأی موات سازمان امور اراضی به شماره ۳۱۲/م مورخ ۱۳۷۴/۲/۲۵ و مکاتبه شماره 1402/32/2170 مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۹ اداره کل منابع طبیعی استان در تأیید رأی مذکور و با توجه به انفصال کالبدی قابل توجه اراضی نسبت به شهر ساری (حداقل ۵/۵ کیلومتر) و احاطه آن با سه سکونتگاه روستایی سرخ کلا، خنارآباد و کردخیل، الحاق اراضی مذکور به شهر ساری را فاقد توجیه کارشناسی تشخیص داد و مقرر نمود استفاده از اراضی مذکور در چهارچوب نهضت ملی مسکن و در قالب الحاق به بافت روستایی موجود در دستور کار شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قرار گیرد.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ خسرو دانشجو

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر بندرعباس

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22931-1402/09/20

شماره 155350/300-۱۴۰۲/۸/۲۸

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هرمزگان

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۸/۱ موضوع “الحاق ۹۶۵ هکتار اراضی دولتی واقع در شمال بزرگراه شهید رجایی به محدوده شهر بندرعباس” پیرو بند (ب) مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۵/۹ شورای‌عالی شهرسازی و معماری و مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۴/۳۱ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هرمزگان به جهت تأمین اراضی طرح نهضت ملی را با توجه به صورت‌جلسه مورخ ۱۴۰۲/۷/۵ کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

همسو با تکلیف مقرر در بند ب مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۵/۹ شورای‌عالی و با توجه به محدودیت در جهات شرق و غرب و جنوب شهر بندرعباس در توسعه افقی به دلیل احاطه با عرصه‌های صنعتی، نظامی و دریا، و از طرفی سیاست‌های کلان آمایشی کشور در لزوم استقرار جمعیت در پهنه سواحل جنوبی، ضمن موافقت با الحاق اراضی دولتی واقع در شمال محور شهید رجائی به محدوده شهر در قالب سه فاز، مقرر می‌شود طرح جامع یکپارچه اراضی با اعمال اصلاحات در چهارچوب زیر تهیه و پس از تصویب مرجع استانی و تائید دبیرخانه شورای‌عالی و ابلاغ آن، ملاک اقدامات بعدی در کمیسیون ماده ۵ قرار گیرد:

۱ ـ محدوده واقع در حریم ۴۰۰ متری تصفیه‌خانه و تأسیسات آب‌شیرین‌کن واقع در غرب اراضی از شمول الحاق حذف گردد.

۲ ـ با وجود خط لوله انتقال گاز منطقه‌ای در شمال شرق شهر بخش‌های وسیعی از اراضی دولتی عملاً از حیز انتفاع خارج خواهند بود، لذا لازم است با اقدام مؤثر اداره کل راه و شهرسازی استان و پیگیری مستمر استانداری، موضوع جابه‌جائی خط لوله گاز یا تغییر کلاس آن در اولویت اقدام مراجع استانی قرار گیرد تا بدین‌ترتیب سطح وسیعی از اراضی مستعد دولتی با موقعیت مناسب جهت توسعه شهری در چرخه عرضه زمین قرار گیرد. بدیهی است تا تعیین تکلیف نهایی وضعیت خط لوله و با فرض حفظ وضعیت موجود رعایت حریم ۲۵۰ متر از محور خط لوله به عنوان حریم ایمنی (بدون درج کاربری شهری) و همچنین عدم‌بارگذاری مسکونی و سایر کاربری‌های متمرکز شهری (نظیر آموزشی و درمانی) در فاصله ۲۵۰ متر بعد از حریم ایمنی الزامی خواهد بود (حریم خطرزایی لوله).

۳ ـ اعمال حریم و بستر مسیل‌ها بر اساس اعلام‌نظر شرکت آب منطقه‌ای (نامه شماره 14002/590/11468 مورخ ۱۴۰۲/۴/۳۱) و حریم خطوط انتقال برق (نامه شماره 1402/20/3587 مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۷ شرکت سهامی برق منطقه‌ای هرمزگان) و همچنین تأمین نوار فضای سبز حفاظتی حداقل به عرض ۳۰ متری بعد از پوسته محور شهید رجائی ضروری خواهد بود.

۴ ـ مقرر می‌شود سرانه‌های خدماتی در همه سطوح (مقیاس محله تا شهر) مطابق مصوبه تدقیق سرانه‌ها و به ویژه سرانه‌های آموزشی، درمانی و فضای سبز با توجه به کمبود شدید آنها در طرح تفصیلی شهر تأمین شود.

۵ ـ نقشه جمع‌آوری و هدایت آب‌های سطحی با تأکید بر حفظ بستر و حریم کمی آبراهه‌های متداخل تهیه شود.

۶ ـ مطالعات عارضه‌سنجی ترافیکی ناشی از اجرای طرح و تهیه نقشه یکپارچه و کلی نظام شبکه دسترسی‌ها و معابر طرح به تأیید برسد.

۷ ـ اراضی فاقد امکان استقرار جمعیت و نامناسب برای توسعه شهر از منطقه ۴ شهر بندرعباس حذف شود.

۸ ـ در نحوه فازبندی اجرایی، بر اساس منطق محدودیت ناشی از خط لوله انتقال گاز، به نحوی که حداکثر استفاده از اراضی فاقد محدودیت در فازهای اول و دوم انجام پذیرد، تجدیدنظر شود.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود. در اجرای ماده ۴۲ آئین‌نامه نحوه بررسی طرح‌ها و… خواهشمند است دستور فرمائید طرح جامع یکپارچه اراضی الحاقی و محدوده جدید شهر با لحاظ الحاق مذکور جهت ابلاغ به مراجع ذی‌ربط تحویل دبیرخانه شورای‌عالی شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ خسرو دانشجو

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ایستگاه راه‌آهن قزوین

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22931-1402/09/20

 

شماره 157774/300 – ۱۴۰۲/۸/۳۰

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قزوین

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۸/۱ مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۸ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قزوین در خصوص بررسی ” طرح جامع ایستگاه راه‌آهن شهر قزوین با رویکرد TOD ” واقع در جنوب شهر، با مساحتی حدود ۲۲ هکتار را با توجه به صورت‌جلسه مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۹ کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داد و با عنایت به مطابقت کاربری‌های پیشنهادی طرح با رویکرد TOD و امکان مولدسازی اراضی دولتی راه‌آهن، همچنین بهره‌برداری از اراضی مذکور به نفع خدمات‌رسانی به بافت پیرامونی، با تغییر کاربری اراضی تحت مالکیت راه‌آهن از کاربری تأسیسات و تجهیزات شهری به کاربری‌های طرح پیشنهادی شامل تجاری، خدماتی، فضای سبز و اداری موافقت و مقرر نمود طرح اراضی موردنظر در مقیاس طرح تفصیلی با رعایت موارد زیر به تصویب کمیسیون ماده ۵ برسد:

۱ ـ ضمن مخالفت با الحاق اراضی خارج از محدوده شهر واقع در جنوب ایستگاه (واقع در عرصه اثر ثبت ملی باغستانی سنتی)، محدوده طرح در سمت جنوب به دیوار ایستگاه و اراضی تحت مالکیت راه‌آهن محدود شود.

۲ ـ با توجه به ضرورت رعایت عرصه و حریم درجه (۱) مصوب اثر ثبتی باغستان، موارد زیر در طرح لحاظ گردد:

  • هرگونه تداخل جدید با عرصه باغستان که فراتر از اراضی تحت مالکیت راه‌آهن می‌باشد، ممنوع است.
  • در اراضی تحت مالکیت راه‌آهن، هرگونه بارگذاری در بخش متداخل با عرصه باغستان ممنوع بوده و اراضی متداخل، با عنوان «عرصه اثر ثبتی باغستان سنتی» در طرح لحاظ شود.
  • ایجاد معبر و دسترسی جدید بر اساس این طرح در عرصه اثر ثبتی باغستان سنتی مجاز نیست.
  • با توجه به قرارگیری کل محدوده طرح در حریم درجه ۱ باغستان، حداکثر ارتفاع تمامی مستحدثات طرح ۱۸ متر خواهد بود.

۳ ـ رعایت عرصه و حریم اثر ثبتی ساختمان قدیمی راه‌آهن الزامی است.

۴ ـ کاربری پیشنهادی “مسکونی (خانه‌سازمانی)” با توجه به مغایرت‌های قانونی از پیشنهادات طرح حذف گردد.

۵ ـ ضمن تخصیص فضای مشخص به کاربری پارکینگ عمومی، کمبود احتمالی سرانه‌های خدماتی بافت پیرامونی در طرح ارائه‌شده تأمین شود.

۶ ـ به جهت ایجاد پیوستگی بین طرح و بافت پیرامونی و امکان بهره‌برداری عموم از خدمات داخل محدوده طرح، تداوم جریان ترافیکی معابر پیرامونی به داخل سایت، به جز در موارد مخل برای عملکرد ایستگاه مورد تأکید می‌باشد.

۷ ـ جهت حصول اطمینان از عملیاتی و اجرایی شدن طرح، مقرر شد طرح به صورت فازبندی اجرا شود و اراضی واقع در جنوب راه‌آهن، که در مجاورت اثر ثبتی باغستان بوده و دارای گسست کالبدی از اراضی شمالی هستند، در فاز آخر اجرای طرح قرار گیرد.

۸ ـ حداکثر زیربنای مستحدثات طرح با رعایت ملاحظه ارتفاعی مربوط به حریم اثر ثبتی باغستان ۱۷۵۰۰۰ مترمربع در کل عرصه ۲۲ هکتاری خواهد بود.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ خسرو دانشجو

 

ج ـ شورای‌عالی فضای مجازی

 

مصوبات جلسه چهل و هفتم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22929-1402/09/18

شماره 200/110939- ۱۴۰۲/۷/۱

جناب آقای دکتر اکبرپور ـ مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

در اجرای قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، مصوبه جلسه ۵۴ شورای‌عالی فضای مجازی و آیین‌نامه داخلی کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی به پیوست متن مصوبات جلسه چهل و هفتم (۱۷ مرداد ۱۴۰۲) کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی جهت انتشار در روزنامه رسمی کشور ارسال می‌شود.

دبیر شورا و رئیس کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی ـ رضا باقری اصل

مصوبات جلسه چهل و هفتم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور

تاریخ جلسه ۱۷ مردادماه ۱۴۰۲

مصوبه شماره یک

حسب درخواست‌های واصله در خصوص ایجاد دسترسی به برخی سرویس‌های موجود در مرکز ملی تبادل اطلاعات و ارائه گزارش دبیرخانه برای برقراری سرویس‌ها به شرح زیر مورد تائید کارگروه قرار و برای برقراری سرویس‌های زیر به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ می‌شود:

 وزارت جهاد کشاورزی: استعلام مشخصات هویتی اشخاص حقوقی از سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور

 بیمه مرکزی: سرویس استعلام سببی و نسبی از سازمان ثبت‌احوال کشور ـ سرویس تصدیق اصالت ضمانت‌نامه بانکی از بانک مرکزی ـ سرویس استعلام مدرک تحصیلی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 صندوق تأمین خسارت‌های بدنی: سرویس اصالت‌سنجی احکام قضائی از قوه‌قضائیه ـ استعلام اعتبار گواهینامه و نوع وسیله نقلیه از فراجا

 وزارت کشور: سرویس استعلام مدرک تحصیلی بدون کد ره‌گیری ویژه پیش ثبت‌نام انتخابات

 صندوق ضمانت صادرات ایران: سرویس اظهارنامه گمرکی از گمرک ـ سرویس استعلام بدهی مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور ـ سرویس انطباق مشخصات هویتی اشخاص حقیقی از سازمان ثبت‌احوال کشور

 وزارت صنعت، معدن و تجارت: استعلام مشخصات هویتی اشخاص حقوقی از سازمان ثبت‌اسناد و املاک

 شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران: سرویس انطباق مشخصات هویتی اشخاص حقیقی از سازمان ثبت‌احوال کشور ـ سرویس شاهکار از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

 سازمان هواپیمایی کشوری: سرویس گواهی عدم سوءپیشینه از قوه‌قضائیه

 مصوبه شماره دو

حسب درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال دولتی) در خصوص حذف استعلامات کاغذی موضوع بند ج تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۲ و همکاری سازمان نقشه‌برداری کشور، سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، سازمان امور اراضی کشور مقرر شد:

۱ ـ سازمان نقشه‌برداری کشور اطلاعات نقشه‌های ۱:۲۵۰۰۰ کشور را برای استفاده به‌عنوان نقشه زمینه (Base) در اختیار سامانه جامع اطلاعات اموال دستگاه‌های اجرایی (سادا) وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهد. بروز رسانی این نقشه‌ها همانند سامانه پنجره واحد زمین بر اساس سرویس‌های ارائه‌شده در مرکز ملی تبادل اطلاعات دریافت خواهد شد.

۲ ـ وزارت میراث فرهنگی و گردشگری در یک سرویس استعلامی تائید یا عدم تائید واگذاری املاک را از جهت رعایت ضوابط آثار میراث فرهنگی به وزارت امور اقتصاد و دارایی ارائه دهد.

۳ ـ سرویس استعلام ملک (زمین) از سازمان حفاظت محیط‌زیست برای واگذاری از جهت رعایت ملاحظات زیست‌محیطی از طریق پنجره واحد زمین به سامانه جامع اطلاعات اموال دستگاه‌های اجرایی (سادا) تصویب شد.

۴ ـ استعلام مربوط به اراضی باسابقه در سازمان امور اراضی کشور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به شرح سند پیوست تصویب شد.

۵ ـ سرویس تصدیق اصالت اسناد ملکی با شماره دفتر الکترونیکی و سرویس کاداستر برای املاک غیرخصوصی (دولتی و عمومی) توسط سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت استفاده در سامانه جامع اطلاعات اموال دستگاه‌های اجرایی (سادا) مورد موافقت قرار گرفت.

۶ ـ سازمان برنامه‌وبودجه دسترسی به اطلاعات مربوط به طرح‌های تملک دارایی را به وزارت امور اقتصادی و دارایی در قالب سرویس موافقت‌نامه بودجه که برای پیاده‌سازی به مرکز ملی تبادل اطلاعات ارائه نموده است، قرار دهد.

مصوبه شماره سه

حسب درخواست موسسه حسابرسی مفید راهبر برای دریافت الکترونیکی استعلامات مربوط به حسابرسی شرکت‌های تعیین‌شده برای حسابرسی توسط این موسسه و همکاری مقرر شد:

۱ ـ شرکت حسابرسی مفید راهبر اقدام به ارائه سرویس استعلام شرکت‌های تحت حسابرسی خود با امضای الکترونیکی در مرکز ملی تبادل اطلاعات ارائه نمایند این سرویس در ورودی شناسه یکتای شرکت و سال مالی و در خروجی بلی به معنی تحت پوشش بودن در سال مالی سؤال شده و خیر به معنی عدم پوشش در سال مالی سؤال شده به همراه فیلد محتوای امضای الکترونیکی معتبر پاسخ‌داده‌شده است. در فاز اول دسترسی این سرویس برای بانک مرکزی تائید شد.

۲ ـ بانک مرکزی سرویس اطلاعات حساب شرکت‌های مشمول را با ورودی نوع شخص و شناسه ملی شرکت و در خروجی وضعیت حساب، نوع حساب، شماره شبا و کد شعبه را فقط برای آن دسته از شرکت‌هایی که تحت پوشش هستند ارائه کند.

۳ ـ بانک مرکزی سرویس استعلام بدهی معوق بانکی با ورودی شناسه ملی و نوع شخص و خروجی بله (در زمان استعلام، معوقه دارد) و خیر (در زمان استعلام، معوقه ندارد) را به موسسه مفید راهبر ارائه نماید.

۴ ـ سرویس تصدیق اصالت ضمانت‌نامه بانکی ارزی (سپام ارزی) بر روی مرکز ملی تبادل اطلاعات به موسسه حسابرسی مفید راهبر ارائه شود

۵ ـ سرویس‌های تصدیق اصالت ضمانت‌نامه بانکی ریالی، استعلام سامانه نظارت ارزی (سنا)، استعلام سامانه نیما، استعلام سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) فقط برای شرکت‌های تحت پوشش در اختیار موسسه حسابرسی مفید راهبر قرار گیرد.

۶ ـ بانک مرکزی سرویس رفع تعهد ارزی واردات در ورودی شناسه ملی شرکت و در خروجی درصد و مبلغ و مجاز (شرکت مستثنا شده است از وضع محدودیت) به موسسه مفید راهبر ارائه نماید.

۷ ـ بانک مرکزی دو سرویس مشابه برای ضمانت‌نامه‌های ارزی و ریالی ارائه نماید که در ورودی شناسه ملی و در خروجی لیست ضمانت‌نامه‌های ارزی / ریالی ایجاد نماید. این سرویس فقط برای شرکت‌های تحت پوشش به موسسه مفید راهبر ارائه شود.

 مصوبه شماره چهار

حسب درخواست وزارت راه و شهرسازی در خصوص صحت سنجی سابقه سکونت پنج‌ساله در شهر محل درخواست در سامانه نهضت ملی مسکن با همکاری وزارت آموزش‌وپرورش و کمیته امداد امام خمینی مقرر شد:

۱ ـ کمیته امداد امام خمینی در یک سرویس به نام “سابقه پوشش جغرافیایی مددجو” شامل ورودی کد ملی و استان و شهر و در خروجی خیر به معنی تحت پوشش نبودن در آن استان و شهر، بلی به معنی تحت پوشش بودن در آن استان و شهر به همراه تاریخ شروع و پایان تحت پوشش بودن در منطقه جغرافیایی، در صورت استمرار تحت پوشش بودن تا تاریخ استعلام مقدار تاریخ پایان خالی است.

۲ ـ وزارت آموزش‌وپرورش در یک سرویس به نام “سابقه جغرافیایی تحصیل دانش‌آموز” شامل ورودی کد ملی و استان و شهر و در خروجی خیر به معنی نداشتن سابقه تحصیلی در آن استان و شهر، بلی به معنی تحصیل در آن استان و شهر به همراه تاریخ شروع و پایان تحصیل در صورت محصل بودن دانش‌آموز تا زمان استعلام تاریخ پایان تحصیل خالی خواهد بود.

 

مصوبات جلسه چهل و هشتم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور

 منتشره در روزنامه رسمی شماره 22929-1402/09/18

شماره 200/111482- ۱۴۰۲/۷/۱

جناب آقای دکتر اکبرپور ـ مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

در اجرای قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، مصوبه جلسه ۵۴ شورای‌عالی فضای مجازی و آیین‌نامه داخلی کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی به پیوست متن مصوبات جلسه چهل و هشتم (۳۱ مرداد ۱۴۰۲) کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی جهت انتشار در روزنامه رسمی کشور ارسال می‌شود.

دبیر شورا و رئیس کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی ـ رضا باقری اصل

مصوبات جلسه چهل و هشتم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور

تاریخ جلسه ۳۱ مردادماه ۱۴۰۲

مصوبه شماره یک

حسب درخواست‌های واصله در خصوص ایجاد دسترسی به برخی سرویس‌های موجود در مرکز ملی تبادل اطلاعات و ارائه گزارش دبیرخانه برای برقراری سرویس‌ها به شرح زیر مورد تائید کارگروه قرار و برای برقراری سرویس‌های زیر به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ می‌شود:

 شهرداری سنندج: سرویس انطباق مشخصات هویتی اشخاص حقیقی از سازمان ثبت‌احوال کشور ـ سرویس استعلام کدپستی و شرح نشانی از شرکت ملی پست

 شهرداری تهران: سرویس استعلام مددجویان بهزیستی از سازمان بهزیستی کشور ـ استعلام مددجویان کمیته امداد از کمیته امداد امام خمینی (ره)

 شرکت ملی گاز ایران: سرویس استعلام کدپستی، استعلام شرح نشانی و استعلام مشخصات جغرافیایی از شرکت ملی پست

 اداره کل امنیت سیستم‌های ارتباطی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی: سرویس استعلام مشخصات هویتی اشخاص حقوقی از سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور

 سازمان بورس و اوراق بهادار: سرویس استعلام سببی و نسبی از سازمان ثبت‌احوال کشور، سرویس استعلام نظام‌وظیفه از فراجا

 شرکت بازآفرینی شهری: سرویس استعلام کدپستی و شرح نشانی از شرکت ملی پست

 بنیاد شهید و امور ایثارگران: سرویس چاپار از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

 گمرک: سرویس استعلام کدپستی و شرح نشانی از شرکت ملی پست

 بنیاد مسکن انقلاب اسلامی: سرویس استعلام مشخصات هویتی اشخاص حقوقی از سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور ـ سرویس شاهکار از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

 مرکز آموزش مدیریت دولتی: سرویس استعلام وضعیت تحصیلی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 بانک مرکزی: سرویس استعلام مددجویان کمیته امداد از کمیته امداد امام خمینی (ره)

 سازمان فناوری اطلاعات ایران: سرویس استعلام محجورین از قوه‌قضائیه

 سازمان اداری و استخدامی: سرویس استعلام مددجویان کمیته امداد از کمیته امداد امام خمینی (ره) ـ سرویس استعلام مددجویان بهزیستی از سازمان بهزیستی کشور ـ سرویس استعلام نظام‌وظیفه از فراجا ـ سرویس رابطه زوجیت از سازمان ثبت‌احوال کشور ـ سرویس استعلام وضعیت ایثارگری از بنیاد شهید انقلاب اسلامی ـ سرویس استعلام رزمندگی از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ سرویس انطباق کد ملی با شماره شبا از بانک مرکزی ـ سرویس استعلام مدرک تحصیلی از وزارت آموزش‌وپرورش

 مصوبه شماره دو

حسب درخواست بانک مرکزی در اجرای ماده ۱۵ آیین‌نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیر جاری بانکی (شماره ۱۷۶۸۱۸/ت ۵۶۱۷۳/هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸) مقرر شد:

۱ ـ سازمان فناوری اطلاعات ایران موظف شد در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ظرف مدت یک ماه امکان اخذ رضایت برای ارائه اطلاعات به دستگاه متقاضی اطلاعات را ایجاد نماید و حسب مورد به دستگاه‌های سرویس‌دهنده ارائه نماید.

۲ ـ سازمان تأمین اجتماعی در یک سرویس استعلامی با نام “میزان بدهی بیمه‌ای شخص” در اختیار بانک مرکزی قرار دهد این سرویس در ورودی شناسه ملی شخص و در خروجی مبلغ بدهی برگشت داده می‌شود. مقدار صفر به معنی نداشتن بدهی و مقدار خالی (Null) به معنی عدم وجود سابقه برای شخص است.

۳ ـ سازمان تأمین اجتماعی پس از ثبت رضایت بیمه‌شده در پنجره واحد تأمین اجتماعی یک سرویس به نام “بیمه‌پردازی شخص” در اختیار بانک مرکزی قرار دهد این سرویس در ورودی شناسه ملی شخص و در خروجی تحت پوشش بیمه بودن و تعداد روز بیمه‌پردازی برگشت داده می‌شود.

۴ ـ در یک سرویس به نام “استعلام کارگاهی” در ورودی شناسه ملی/کد کارگاه، کد شعبه، سال و ماه و در خروجی تعداد کارکنان، مجموع دستمزد و مزایا مشمول بیمه کارکنان، جمع میزان حق بیمه مشمول برگشت داده می‌شود.

۵ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دسترسی سرویس “استعلام دهک‌بندی” به بانک مرکزی را ارائه نماید این سرویس در ورودی کد ملی و در خروجی صدک و دهک شخص برگشت داده می‌شود.

 مصوبه شماره سه

حسب درخواست سازمان امور مالیاتی کشور (در اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم) و بانک مرکزی (در اجرای ماده ۱۵ آیین‌نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیر جاری بانکی به شماره ۱۷۶۸۱۸/ت ۵۶۱۷۳/هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸) و با رعایت ماده ۱۲ قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی (اصلاحیه ماده ۲۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم) مقرر شد:

۱ ـ بانک مرکزی یک سرویس استعلامی به نام “تراکنش‌های بانکی مبتنی بر حساب” که در ورودی شماره شبای حساب و بازه زمانی (از تاریخ ـ تا تاریخ) و در خروجی شامل اقلام شبای بدهکار ـ شبای بستانکار ـ شهاب بدهکار ـ شهاب بستانکار ـ تاریخ تراکنش ـ مبلغ تراکنش ـ بابت تراکنش ـ شناسه یکتای تراکنش بر روی شبکه ملی اطلاعات در مرکز ملی تبادل اطلاعات در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.

۲ ـ بانک مرکزی یک سرویس استعلامی به نام “تراکنش‌های بین‌بانکی” برای تراکنش‌های بین‌بانکی به روش‌های مختلف از قبیل ساتنا، پایا ایجاد می‌نماید این سرویس در ورودی شماره شبای حساب مبدأ و بازه زمانی (از تاریخ ـ تا تاریخ) و در خروجی شامل اقلام شماره شبای حساب مبدأ ـ شماره شبای حساب مقصد ـ تاریخ تراکنش ـ مبلغ تراکنش ـ بابت تراکنش ـ شناسه یکتای تراکنش ـ شماره پیگیری حواله بر روی شبکه ملی اطلاعات در مرکز ملی تبادل اطلاعات در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.

۳ ـ بانک مرکزی کلیه تراکنش‌های خرید از طریق پایانه‌های پرداخت فیزیکی یا اینترنتی (POS or IPG) توسط کارت/های متصل به حساب تجاری (کل مؤدیان ازجمله اصناف، کسب‌وکارها و اشخاص حقوقی) را به‌صورت روزانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد. اقلام اطلاعاتی این سرویس شامل شناسه مالیاتی (شماره ۲۲ رقمی منحصربه‌فرد مالیاتی که به هر رسید POS یا IPG اختصاص می‌یابد) ـ مبلغ تراکنش ـ تاریخ و زمان تراکنش ـ شماره ملی / شناسه یکتا مالک حساب تجاری متصل به کارت ـ نوع رسید (اصلی / اصلاحی)، درصورتی‌که تراکنش از نوع اصلاحی باشد در یک‌قلم اطلاعاتی مقدار شماره ۲۲ رقمی فرد مالیاتی اصلی و در غیراین‌صورت این قلم اطلاعاتی خالی (Null) است.

توضیح: در خصوص ماده ۱۸ قانون پایانه‌های فروشگاهی پس از برگزاری جلسه مشترک سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی نتیجه در جلسه آتی طرح خواهد شد.

۴ ـ بانک مرکزی بر اساس اصلاح ماده ۲۳۲ درخواست دریافت اطلاعات اظهارنامه و سوابق پرداخت مالیات و بدهی مالیاتی از سازمان امور مالیاتی به کارگروه ارائه نموده و کارگروه تصمیمات به شرح زیر اتخاذ نمود:

۱ ـ ۴ ـ پنجره ملی خدمات دولت هوشمند موظف شد ظرف مدت یک ماه امکان اخذ رضایت برای ارائه اطلاعات به دستگاه متقاضی اطلاعات را ایجاد نماید و حسب مورد به دستگاه‌های سرویس‌دهنده ارائه نماید.

۲ ـ ۴ ـ کسب رضایت مؤدی و یا اطلاعات پرداخت مالیات بر حقوق یا اطلاعات نقل‌وانتقال ملک و خودرو در اختیار بانک مرکزی (سامانه ملی اعتبار سنجی) قرار دهد. این سرویس در ورودی شناسه یکتای (ملی) شخص، سال عملکرد مالیاتی و نوع شخص (حقوقی و حقیقی ایرانی و خارجی) و در خروجی حسب مورد حاوی محتوا با اقلام شناسه یکتای (ملی) شخص، سال، درصد ابراز معاملات فصلی (مقادیر ۰ ـ ۲۵ ـ ۵۰ ـ ۷۵ ـ ۱۰۰) ـ ارائه درصد لیست حقوق ماهانه کارکنان (درصد بر مبنای تعداد ماه ارائه‌شده) ـ درآمد مشمول مالیات ابرازی قبل از کسر معافیت ـ مالیات ابرازی عملکرد ـ مالیات تشخیصی عملکرد ـ مالیات قطعی عملکرد ـ تاریخ قطعی شدن مالیات ـ ـ مالیات وصولی عملکرد ـ جرائم عملکرد ـ مانده بدهی مالیات عملکرد (تفاوت قطعی و پرداختی) ـ مانده بدهی جریمه عملکرد ـ فروش ابرازی ارزش‌افزوده ـ مالیات و عوارض ابرازی فروش ارزش‌افزوده ـ مالیات و عوارض قطعی ارزش‌افزوده ـ مالیات و عوارض تشخیصی ارزش‌افزوده ـ مالیات و عوارض پرداختی ارزش‌افزوده ـ جریمه ارزش‌افزوده ـ مانده بدهی مالیات ارزش‌افزوده (تفاوت قطعی و پرداختی) ـ جمع بدهی ابرازی ـ جمع دارایی ابرازی ـ جمع فروش ابرازی ـ وضعیت ماده ۲۷۲ (بلی/خیر) ـ تسلیم اظهارنامه در موعد قانونی (در موعد داده/ بعد از موعد داده/ نداده است) اطلاعات وصول و اجرا (بلی/خیر) ـ متوسط تعداد کارکنان ـ مالیات حقوق پرداختی به‌عنوان کارمند (میلیون ریال) ـ مالیات حقوق پرداختی به‌عنوان کارفرما (میلیون ریال) ـ تاریخ مؤثر ـ نوع و تاریخ قطعی شدن اظهارنامه ـ تعداد نقل‌وانتقال ـ ارزش نقل‌وانتقال ـ تاریخ پرداخت اصل بدهی مالیاتی ـ مبلغ پرداختی از جرائم مالیاتی است.

 مصوبه شماره چهار

حسب درخواست وزارت راه و شهرسازی (سامانه ملی املاک و اسکان) در اجرای تبصره ۴ ماده ۱۶۹ مکرر و اصلاحات مواد مربوط به قوانین مالیاتی در ماده ۱۲ قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی، به‌منظور استفاده اطلاعات مربوط به مکان اقامت اشخاص حقیقی اظهارشده در منابع مالیاتی برای تکمیل و تحلیل مکان اقامت اشخاص در سامانه ملی املاک و اسکان مقرر شد:

مقرر شد اطلاعات از تولیدکننده داده دریافت شود

۱ ـ بیمه مرکزی در اجرای بند ۷ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم موظف است از سرویس مکان اقامت اشخاص حقیقی برای درج نشانی این اشخاص در بیمه‌نامه‌های صادر شخص ثالث استفاده نماید.

۲ ـ بیمه مرکزی در صورت وجود داده مالکیت و سکونت در بیمه آتش‌سوزی اقلام اطلاعاتی کد ملی، کد پستی و تاریخ عقد بیمه را به تفکیک مالکیت و سکونت برای بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی به سامانه ملی املاک و اسکان ارائه نماید.

۳ ـ سازمان ثبت‌اسناد در کلیه اسناد ثبتی ثبت‌شده از سال ۱۴۰۱/۱/۱ نشانی طرفین/طرف سند در قالب اقلام اطلاعاتی کد ملی، کد پستی را در اختیار سامانه ملی املاک و اسکان قرار دهد.

۴ ـ سازمان ثبت‌اسناد موظف است در تنظیم اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی نشانی محل سکونت طرف/ طرفین سند را بر اساس محل سکونت اظهارشده در سامانه ملی املاک و اسکان در اسناد رسمی درج نماید.

 مصوبه شماره پنج

به‌منظور ایجاد شرایط لازم برای استفاده از حقوق مکتسبه بیمه‌گذار بر اساس قوانین و مقررات صدور بیمه‌نامه شخص ثالث در خصوص خرید خودروهای نو شماره (صفر) از قبیل انتقال معافیت‌های عدم خسارت اشخاص به خودرو نو شماره (صفر)، خرید اقساطی بیمه، حق انتخاب بیمه‌گر و تعیین میزان پوشش مازاد تعهدات مالی و جانی برای خودروهای نو شماره (صفر) بر اساس درخواست بیمه مرکزی و همچنین عدم صدور بیمه‌نامه شخص ثالث خودرو بدون شناسایی و ثبت خودرو در پایگاه اطلاعات وسایل نقلیه (فاقد پلاک) و همچنین راننده محور شدن بیمه شخص ثالث و محاسبه ریسک راننده در صدور بیمه‌نامه مقرر شد:

۱ ـ بیمه مرکزی در یک سرویس اعلامی اطلاعات شماره پلاک و شماره شاسی یا VIN و تاریخ صدور پلاک به خودرو نو شماره (صفر) را از فراجا به‌صورت روزانه دریافت نماید.

۲ ـ سرویس نمره منفی گواهینامه توسط فراجا در مرکز ملی تبادل اطلاعات در اختیار بیمه مرکزی قرار گیرد.

۳ ـ بیمه مرکزی با همکاری شرکت‌های بیمه‌گر نسبت به اطلاع‌رسانی به مالکین خودرو نو شماره (صفر) برای خرید بیمه‌نامه شخص ثالث اقدام نمایند.

۴ ـ فراجا در یک سرویس اعلامی شناسه یکتای بیمه‌نامه خریداری‌شده برای خودروهای نو شماره به همراه پلاک را به‌صورت بر خط از بیمه مرکزی دریافت می‌نماید.

 مصوبه شماره شش

در اجرای تبصره ۱ ماده ۳ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و درخواست سازمان تأمین اجتماعی برای تبادل اطلاعات صورتحساب‌های الکترونیکی با سامانه مؤدیان و اعلام سازمان امور مالیاتی برای ارائه سرویس‌های دریافت صورت‌حساب الکترونیکی مؤدیان در مرکز ملی تبادل اطلاعات، سازمان مالیاتی مکلف است متد سرویس‌های ارائه‌شده به شرکت‌های معتمد مالیاتی را در مرکز ملی تبادل اطلاعات در اختیار کلیه دستگاه‌های اجرای مشمول قانون ازجمله سازمان تأمین اجتماعی قرار دهد.

توضیح: سازمان امور مالیاتی موظف است به‌منظور پیشگیری از بروز اختلال در دریافت صورتحساب‌های الکترونیکی در زمان اصلاح متد سرویس‌های صورتحساب‌های الکترونیکی ترتیبی اتخاذ نماید که در مدت‌زمان موردنیاز برای اعمال تغییرات در سمت مؤدی یا شرکت‌های معتمد مالیاتی، هر دو متد سرویس قبلی و جدید برای یک بازه زمانی ۱۵ روزه قابل بهره‌برداری بوده و پس‌ازآن متد قبلی از سرویس‌دهی خارج شود. فهرست ۶۶ قلم اطلاعات صورتحساب الکترونیکی به شرح پیوست است.

 مصوبه شماره هفت

در اجرای بند ج تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۲ و درخواست سازمان شیلات ایران و همکاری سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی. مقرر شد:

۱ ـ سازمان بنادر و دریانوردی موظف شد تا سرویس استعلام اطلاعات هویت شناورها (ارائه‌شده به شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی که در ورودی شماره ثبت شناور و تاریخ جاری و در خروجی نوع شناور (صیادی ـ تجاری ـ سفری) ـ ظرفیت ناخالص نفت سفید ـ شماره ثبت شناور ـ نام شناور ـ قدرت موتور اصلی ـ تعداد موتور اصلی ـ قدرت موتور فرعی ـ تعداد موتور فرعی ـ حداکثر سرعت شناور ـ بندر محل ثبت ـ نام مالک ـ شناسه ملی مالک ـ نوع مالک (حقیقی یا حقوقی) ـ فعال بودن ـ دائم بودن مالک ـ محدوده دریانوردی ـ وضعیت ـ شناسه شناور ـ تاریخ ویرایش فیلد ـ سال ساخت ـ نام شهر ـ نام آبادی ـ فرآورده مصرفی ـ شناور باری (بلی/خیر) ـ ظرفیت مخزن شناور) در مرکز ملی تبادل اطلاعات پیاده‌سازی نموده و به شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی و سازمان شیلات ایران از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات ارائه نماید.

۲ ـ سازمان بنادر و دریانوردی موظف شد تا سرویس استعلام هویت گواهینامه‌های دریانوردی (ارائه‌شده به ستاد مبارزه با قاچاق به شرح پیوست) در مرکز ملی تبادل اطلاعات پیاده‌سازی نموده و به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان شیلات ایران و شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ارائه نماید.

۳ ـ سازمان شیلات ایران سرویس “استعلام پره‌های صیادی و مجوز صید غیرتجاری ـ غیراقتصادی ماهی‌های خاویاری” که در ورودی شناسه ملی شرکت و در خروجی یک ارائه به تعداد شناورهای شرکت شامل اقلام، شماره ثبت شناور ـ فعال بودن ـ شماره‌سریال پروانه صید ـ شماره پروانه صید ـ تاریخ شروع پروانه ـ تاریخ پایان پروانه ـ تاریخ شروع بیمه ـ تاریخ پایان بیمه ـ تاریخ شروع اعتبار رده‌بندی ـ تاریخ پایان اعتبار رده‌بندی به ازای هر شناور به‌منظور بازسازی ذخایر به شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی در مرکز ملی تبادل اطلاعات ارائه نماید.

۴ ـ سازمان شیلات ایران سرویس استعلام “مجوز صید (سفر صیادی)” که در ورودی شماره مجوز صید و در خروجی شماره ثبت شناور ـ فعال بودن ـ شماره‌سریال پروانه صید ـ شماره پروانه صید ـ تاریخ شروع پروانه ـ تاریخ پایان پروانه ـ تاریخ شروع بیمه ـ تاریخ پایان بیمه ـ تاریخ شروع اعتبار رده‌بندی ـ تاریخ پایان اعتبار رده‌بندی به شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ارائه نماید.

۵ ـ سازمان بنادر و دریانوردی سرویس “استعلام مجوز سفر شناورهای تجاری” که در ورودی شماره ثبت شناور و شماره مجوز حرکت و در خروجی، اجازه حرکت (بلی/خیر) ـ شماره اجازه حرکت ـ تاریخ اعتبار ـ بندر مبدأ ـ بندر مقصد ـ شناسه بندر مبدأ ـ شناسه بندر مقصد ـ مسافت آب‌های داخلی ـ مسافت آب‌های خارجی را به شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ارائه نماید.

 مصوبه شماره هشت

ماده یک ـ دبیرخانه مکلف است طی مکاتبه‌ای به دستگاه‌هایی که علی‌رغم ۳ بار مکاتبه برای ارسال درخواست سرویس پاسخی ارسال نکردند ضمن اعلام آخرین فرصت، اعلام نماید کلیه تبعات قانونی عدم پاسخ یا تأخیر در اجرای تکالیف بند ج تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با دستگاه خواهد بود.

ماده دو ـ ارائه موقعیت مکانی به سامانه ۱۱۰ پلیس همانند سرویس ارائه‌شده به اورژانس مورد تائید قرار گرفت.

 

مصوبات جلسه پنجاه و یکم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22929-1402/09/18

شماره 200/157878- ۱۴۰۲/۹/۱۲

جناب آقای دکتر اکبرپور ـ مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

در اجرای قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، مصوبه جلسه ۵۴ شورای‌عالی فضای مجازی و آیین‌نامه داخلی کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی به پیوست متن مصوبات جلسه پنجاه و یکم (۲۳ آبان ۱۴۰۲) کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی جهت انتشار در روزنامه رسمی کشور ارسال می‌شود.

دبیر شورا و رئیس کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی ـ رضا باقری اصل

مصوبات جلسه پنجاه و یکم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور

تاریخ جلسه ۲۳ آبان‌ماه ۱۴۰۲

 مصوبه شماره یک

حسب درخواست‌های واصله در خصوص ایجاد دسترسی به سرویس‌های موجود در مرکز ملی تبادل اطلاعات و ارائه گزارش دبیرخانه، برقراری سرویس‌ها به شرح زیر مورد تائید کارگروه قرار گرفت و برقراری سرویس‌های زیر به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ می‌شود:

سازمان ملی استاندارد ایران: سرویس استعلام آگهی از روزنامه رسمی

صندوق بازنشستگی کشوری: سرویس استعلام رزمندگی از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ سرویس استعلام مراجعه بخش کنسولی وزارت امور خارجه توسط وزارت امور خارجه تا پایان آذرماه ۱۴۰۲ ارائه خواهد شد.

وزارت راه و شهرسازی: سرویس استعلام سببی و نسبی از سازمان ثبت‌احوال کشور

شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه: سرویس استعلام سببی و نسبی از سازمان ثبت‌احوال کشور

سازمان بنادر و دریانوردی: سرویس انطباق کد ملی با شماره شبا از بانک مرکزی ـ سرویس استعلام مدرک تحصیلی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – سرویس استعلام مدرک تحصیلی دانش‌آموزی از وزارت آموزش‌وپرورش ـ سرویس استعلام سابقه بیمه از تأمین اجتماعی ـ استعلام وضعیت نظام‌وظیفه از فراجا

شهرداری مشهد: سرویس استعلام مدرک تحصیلی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ استعلام وضعیت نظام‌وظیفه از فراجا

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: سرویس استعلام مشخصات جغرافیایی از شرکت ملی پست

مصوبه شماره دو

در اجرای بند ج تبصره ۷ قانون بودجه و تکالیف هوشمندسازی خدمات دستگاه‌های اجرایی تعیین هوشمندسازی صدور غیرحضوری شناسنامه نوزادان ایرانی از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند توسط کمیته نظارتی موضوع ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی بند ج تبصره ۷ (مصوبه شماره ۶۴۴۹۲/ت ۶۱۲۷۳ هـ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷) مقرر شد:

۱ ـ خدمت هوشمند صدور غیرحضوری شناسنامه نوزادان در پنجره ملی خدمات دولت ارائه شود.

۲ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در یک سرویس اعلامی اطلاعات شناسه صدور سند ولادت را به‌صورت بر خط و انتشاری به سازمان ثبت‌احوال کشور ارسال می‌نماید. هم‌زمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یک متد برای ارسال دسته‌ای اطلاعات نوزادان به سازمان ثبت‌احوال کشور را فراهم نماید.

۳ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به ارائه خدمت صدور الکترونیکی گواهی ولادت نوزادان که دارای شناسه صدور سند ولادت (پیگیری/ ره‌گیری) با امضای الکترونیکی مهرسازمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد، اقدام و این اطلاعات و سند الکترونیکی معتبر آن را در یک سرویس از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات به سازمان ثبت‌احوال کشور ارائه می‌نماید. این سرویس در ورودی شناسه صدور سند ولادت و در خروجی ضمن ارسال اقلام اطلاعاتی مندرج در فرم گواهی ولادت یک نسخه سند الکترونیکی گواهی ولادت را با امضای الکترونیکی مهرسازمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال می‌نماید.

توضیح ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سرویس گواهی ولادت را مرکز ملی تبادل اطلاعات پیاده‌سازی و ارسال داده‌های واقعی به سازمان ثبت‌احوال کشور را تا نیمه آذرماه عملیاتی نماید.

۴ ـ سند الکترونیکی گواهی ولادت در پنجره ملی از طریق کارپوشه ملی ایرانیان قابل دریافت و مشاهده والدین قرار گیرد.

۵ ـ سازمان ثبت‌احوال کشور وجود نوزاد یا نوزادان تازه متولدشده فاقد شناسنامه را در قالب یک سرویس به پنجره ملی خدمات دولت اعلام می‌نماید. این سرویس در ورودی شناسه صدور سند ولادت همراه با کد ملی پدر یا مادر (هرکدام که اقدام به درخواست نام‌گذاری و صدور شناسنامه نموده است) و در خروجی فهرست نوزاد یا نوزادان که حاوی اطلاعات جنسیت تاریخ تولد و زمان تولد (به ساعت و دقیقه) ارائه می‌نماید.

۶ ـ هر یک از والدین (پدر یا مادر) با مراجعه به پنجره خدمات دولت هوشمند و درخواست دریافت خدمت فهرست فرزند/ فرزندان متولدشده را با حداقل دو قلم اطلاعاتی جنسیت و تاریخ تولد و زمان تولد (ساعت و دقیقه برای چندقلوزایی) مشاهده می‌نمایند؛ و با انتخاب نوزاد اقدام به تعیین نام نوزاد نموده و در صورت وجود نام انتخابی در فهرست نام‌های مجاز، این نام انتخابی به همراه اقلام اطلاعات تعیین‌شده تکمیل و در مهلت قانونی ۱۵ روزه، توسط پنجره ملی خدمات دولت برای تائید نام توسط والد دیگر (پدر یا مادر) نگهداری خواهد شد.

۷ ـ هر یک از والدینی که ابتدا درخواست نداده است، لازم است برای دریافت خدمت غیرحضوری صدور شناسنامه با ورود به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند با مشاهده نام / نام‌های انتخابی برای فرزند / فرزندان و در صورت تائید نام/ها، پنجره ملی خدمات دولت هوشمند در قالب یک سرویس اطلاعات تکمیل‌شده را برای صدور شناسنامه به سازمان ثبت‌احوال کشور ارسال می‌نماید.

۸ ـ سازمان ثبت‌احوال کشور تائید دریافت اطلاعات را به پنجره ملی اعلام و والدین در پنجره ملی گزینه “شناسنامه فرزند شما در فرایند صدور قرار گرفت” را مشاهده می‌نمایند.

۹ ـ در فاز اول صدور غیرحضوری شناسنامه برای نوزادانی ارائه می‌شود که پدر و مادر ایرانی و در قید زوجیت بوده و از جهت دسترسی به پنجره ملی خدمات دولت منعی نداشته باشند.

۱۰ ـ روال جاری صدور شناسنامه با مراجعه حضوری به ادارات ثبت‌احوال کماکان در کل کشور ارائه خواهد شد و در توسعه این خدمت برای سایر رویه‌های صدور شناسنامه نوزادان در فازهای بعدی غیرحضوری خواهد شد.

۱۱ ـ خدمت غیرحضوری صدور شناسنامه در مهلت قانونی ۱۵ روزه از تاریخ ولادت ارائه می‌شود.

تبصره ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط موظف‌اند سرویس‌های موردنیاز و اقدامات اجرایی برای ارائه این خدمت را به نحوی برنامه‌ریزی نمایند که حداکثر تا پایان آذرماه صدور شناسنامه غیرحضوری در پنجره ملی به بهره‌برداری برسد.

مصوبه شماره سه

حسب درخواست سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور در خصوص استعلام الکترونیکی آزمایش‌های قبل از ازدواج مقرر شد:

۱ ـ سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور در یک سرویس اعلامی برخط شماره پرونده ثبت اولیه ازدواج (شناسه ۱۸ رقمی) را به همراه کد ملی و تاریخ تولد زوجین به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام نماید.

۲ ـ هر یک از زوجین از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند امکان انتخاب مرکز بهداشتی برای انجام آزمایش‌ها و طی دوره آموزشی و رزرو زمان مراجعه به مرکز بهداشتی داشته باشند. سرویس‌های موردنیاز برای ارائه خدمت انتخاب مرکز بهداشتی و ارجاع از طریق پنجره ملی خدمات دولت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همکاری سازمان فناوری اطلاعات ایران با ابلاغیه به شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات آزمایشگاهی و آزمایشگاه‌ها و نظام صنفی رایانه اقدام می‌شود.

۳ ـ سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور در یک سرویس استعلامی نتایج آزمایش به همراه pdf فرم گواهی سلامت با امضا الکترونیکی (مهرسازمانی) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را دریافت می‌نماید.

۴ ـ اقلام اطلاعاتی سرویس استعلام نتایج آزمایش قبل از ازدواج در ورودی شماره پرونده ثبت اولیه ازدواج (شناسه ۱۸ رقمی) و در خروجی اقلام اطلاعاتی فرم گواهی سلامت هنگام ازدواج به همراه تاریخ اعتبار آزمایش (اتمام گواهی) و شماره گواهی پزشکی و تاریخ گواهی پزشکی و مرجع صدور گواهی پزشکی است.

۵ ـ عدم اجرای این مصوبه توسط دستگاه اجرایی یا اشخاص ذیل تنظیم‌گر سلامت شامل شرکت‌های ارائه‌دهنده محصولات نرم‌افزاری آزمایشگاهی و آزمایشگاه‌های ارائه‌دهنده این خدمت مشمول ماده (۹) قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی خواهند بود.

 مصوبه شماره چهار

در اجرای احکام بند ج تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۲ در خصوص هوشمندسازی خدمات و حذف استعلامات کاغذی و اعلام آمادگی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه برای ارسال الکترونیکی اطلاعات مربوط به مجامع شرکت‌های بورسی و فرابورسی با همکاری سازمان بورس اوراق بهادار مقرر شد سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور سرویس ثبت صورت‌جلسه مجامع ثبت شرکت‌ها با اقلام ورودی و خروجی به شرح ذیل در مرکز ملی تبادل اطلاعات ارائه دهد.

تبصره ۱ ـ سایر ارائه‌دهندگان خدمت برگزاری مجامع برخط حسب اعلام سازمان بورس اوراق بهادار و بر اساس شرایط و ضوابط دستورالعمل بند چ ماده ۶۸ قانون برنامه ششم توسعه می‌توانند از فرایند و ضوابط فوق برای ارائه خدمات برخط به سازمان ثبت‌اسناد و املاک استفاده نمایند.

تبصره ۲ ـ شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه موظف است سرویس‌های لازم برای برگزاری مجامع الکترونیکی را مطابق شرایط مشخص‌شده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار، در اختیار ناشرین قرار دهد.

تبصره ۳ ـ سازمان بورس و اوراق بهادار سرویس ثبت اطلاعات مجامع در سامانه کدال را در اختیار شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه قرار دهد.

تبصره ۴ ـ سرویس ثبت صورت‌جلسه مجامع حاوی اقلام اطلاعاتی مربوط به امضای الکترونیکی (امضای دیجیتال یا مهرسازمانی) ناشر یا بورس اوراق بهادار حسب مورد (اختیاری یا اجباری) است. در مواردی که صورت‌جلسه شامل تغییرات اساسنامه‌ای است (مجامع عمومی فوق‌العاده) یا در مواردی که ناشر در زمره نهادهای مالی ثبت‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار باشد، الزاماً باید حاوی امضای الکترونیکی سازمان بورس و اوراق بهادار باشد.

شرح جزییات سرویس:

 این سرویس در ورودی شامل دسته‌های اطلاعات مربوط به سمت شخص صورت‌جلسه (اصیل یا نماینده)، اشخاص صورت‌جلسه (لیست حاضرین)، تصمیمات صورت‌جلسه، صورت‌جلسه، نوع مجمع/صورت‌جلسه و خوشه و گروه و اقلام اطلاعاتی امضای دیجیتال ناشر و سازمان بورس اوراق بهادار بوده و در خروجی پذیرش یا رد صورت‌جلسه و کد پذیرش (موقت/ نهایی) که در صورت رد در یک‌قلم اطلاعاتی دیگر علت رد اعلام می‌شود.

دسته صورت‌جلسه شامل ۱ ـ شماره دسترسی صورت‌جلسه، نام متقاضی، نام انگلیسی متقاضی، نام خانوادگی متقاضی، نام خانوادگی انگلیسی متقاضی، شماره همراه متقاضی جهت ارسال پیامک، شماره ملی متقاضی، تابعیت متقاضی، کد پستی شرکت، ردیف نوع شرکت، ردیف نوع جلسه/صورت‌جلسه، زمان ثبت صورت‌جلسه، ردیف انتقالی به واحد، تاریخ پذیرش نهایی، شخصیت دارای شعبه داخلی می‌باشد، دارای استثنا می‌باشد، آیا وجود مدارک مربوطه توسط متقاضی تائید گردیده است، شعبه دادگاه، تاریخ دادنامه، شماره دادنامه، شماره صورت‌جلسه پس از ثبت در واحد ثبتی، متن ابلاغیه صورت‌جلسه، متن رسید صورت‌جلسه، متن صورت‌جلسه، نام شرکت، شناسه ملی شرکت، ردیف وضعیت اشیاء، تاریخ مراجعه متقاضی به ثبت شرکت‌ها، ردیف واحد دریافت‌کننده صورت‌جلسه، زمان ثبت صورت‌جلسه در واحد ثبتی، تاریخ اظهارنظر متقاضی در مورد آگهی، نظر متقاضی در مورد آگهی، تاریخ جلسه، ساعت خاتمه جلسه، ساعت شروع جلسه، شرح دارندگان حق امضاء، نام خانوادگی امضاءکننده دفتر ثبت شرکت‌ها، نام خانوادگی انگلیسی امضاءکننده دفتر ثبت شرکت‌ها، وضعیت حق توکیل امضاءکننده دفتر ثبت شرکت‌ها، تاریخ وکالت‌نامه/برگ نمایندگی امضاءکننده دفتر ثبت شرکت‌ها، شماره وکالت‌نامه/برگ نمایندگی امضاءکننده دفتر ثبت شرکت‌ها، نام امضاءکننده دفتر ثبت شرکت‌ها، نام انگلیسی امضاءکننده دفتر ثبت شرکت‌ها، شماره ملی امضاءکننده دفتر ثبت شرکت‌ها، تابعیت امضاءکننده دفتر ثبت شرکت‌ها، سمت امضاءکننده دفتر ثبت شرکت‌ها، وضعیت جلسه، وضعیت بازداشت

دسته سمت شخص صورت‌جلسه شامل: ۱ ـ ردیف سمت شخص حاضر یا نماینده دار در جلسه از اشخاص شرکت (رئیس‌ها یا سهام‌داران) (اجباری) ۲ ـ سمت شخص جلسه (اجباری) ۳ ـ ردیف اشخاص صورت‌جلسه (اختیاری) است

دسته تصمیمات صورت‌جلسه شامل ۱ ـ ردیف صورت‌جلسه ۲ ـ ردیف نوع تصمیم/تغییر در صورت‌جلسه/شرکت هر دو اختیاری است

نوع مجمع/صورت‌جلسه شامل ۱ ـ کد ۲ ـ وضعیت ۳ ـ عنوان هر سه اختیاری

دسته اشخاص صورت‌جلسه شامل: ۱ ـ ردیف صورت‌جلسه ۲ ـ تاریخ فوت (اجباری) ۳ ـ در قید حیات (بلی/خیر) (اجباری) ۴ ـ تاریخ تولد/ثبت (اجباری) ۵ ـ نام شخص (اجباری) ۶ ـ نام خانوادگی شخص (اجباری) ۷ ـ شماره ملی/شناسه ملی شخص (اجباری) ۸ ـ نام پدر شخص (اجباری) ۹ ـ نام انگلیسی شخص (اجباری) ۱۰ ـ نام خانوادگی انگلیسی شخص (اجباری) ۱۱ ـ تابعیت شخص ۱۲ ـ نوع شخص ۱۳ ـ شماره ثبت شخص (اجباری)

 

مصوبات جلسه پنجاه و دوم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22929-1402/09/18

شماره 200/157944-۱۴۰۲/۹/۱۲

جناب آقای دکتر اکبرپور ـ مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

در اجرای قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، مصوبه جلسه ۵۴ شورای‌عالی فضای مجازی و آیین‌نامه داخلی کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی به پیوست متن مصوبات جلسه پنجاه و دوم (۷ آذر ۱۴۰۲) کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی جهت انتشار در روزنامه رسمی کشور ارسال می‌شود.

دبیر شورا و رئیس کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی ـ رضا باقری اصل

مصوبات جلسه پنجاه و دوم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور

تاریخ جلسه ۷ آذرماه ۱۴۰۲

مصوبه شماره یک

حسب درخواست‌های واصله در خصوص ایجاد دسترسی به سرویس‌های موجود در مرکز ملی تبادل اطلاعات و ارائه گزارش دبیرخانه، برقراری سرویس‌ها به شرح زیر مورد تائید کارگروه قرار گرفت و برقراری سرویس‌های زیر به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ می‌شود:

شهرداری کاشان: سرویس انطباق مشخصات هویتی اشخاص حقیقی از سازمان ثبت‌احوال کشور ـ استعلام کد پستی از شرکت ملی پست ـ استعلام مدرک تحصیلی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ استعلام گواهی عدم سوءپیشینه از قوه‌قضائیه

سازمان تبلیغات اسلامی: سرویس استعلام وضعیت ایثارگری از بنیاد شهید و امور ایثارگران ـ سرویس انطباق مشخصات هویتی اشخاص حقیقی از سازمان ثبت‌احوال کشور ـ استعلام کد پستی و شرح نشانی از شرکت ملی پست ـ استعلام مدرک تحصیلی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ استعلام مدرک تحصیلی دانش‌آموزی از وزارت آموزش‌وپرورش

سازمان خصوصی‌سازی: سرویس استعلام کد پستی از شرکت ملی پست

قوه‌قضائیه: سرویس استعلام مشخصات جغرافیایی از شرکت ملی پست

شرکت نوآوران حمل‌ونقل چابک ایرانیان: استعلام کد پستی از شرکت ملی پست ـ انطباق مشخصات هویتی اشخاص حقیقی از سازمان ثبت‌احوال کشور

شرکت سکوی نوآوری بازداده محور سنباد: سرویس انطباق مشخصات هویتی اشخاص حقیقی از سازمان ثبت‌احوال کشور

شرکت رهیاب رایانه گستر: سرویس استعلام مشخصات اشخاص حقوقی از سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور ـ انطباق مشخصات هویتی اشخاص حقیقی از سازمان ثبت‌احوال کشور

سازمان شیلات ایران: سرویس استعلام مشخصات اشخاص حقوقی از سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور ـ سرویس استعلام نرخ ارز از بانک مرکزی ـ انطباق مشخصات هویتی اشخاص حقیقی از سازمان ثبت‌احوال کشور

بانک مرکزی: استعلام گواهی عدم سوءپیشینه از قوه‌قضائیه

وزارت امور اقتصادی و دارایی: استعلام گواهی عدم سوءپیشینه از قوه‌قضائیه ـ استعلام مدرک تحصیلی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت راه و شهرسازی: استعلام گواهی عدم سوءپیشینه از قوه‌قضائیه

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی: استعلام گواهی عدم سوءپیشینه از قوه‌قضائیه ـ استعلام مدرک تحصیلی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ استعلام مدرک تحصیلی دانش‌آموزی از وزارت آموزش و پرورش

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: استعلام گواهی عدم سوءپیشینه از قوه‌قضائیه

شرکت توانیر: استعلام مدرک تحصیلی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سازمان برنامه‌وبودجه کشور: استعلام مدرک تحصیلی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: استعلام مدرک تحصیلی دانش‌آموزی از وزارت آموزش‌وپرورش

بیمه مرکزی ایران: استعلام مدرک تحصیلی دانش‌آموزی از وزارت آموزش‌وپرورش

سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی: استعلام مدرک تحصیلی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز: استعلام مدرک تحصیلی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور: استعلام مدرک تحصیلی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شرکت درنیان طب: سرویس انطباق مشخصات هویتی اشخاص حقیقی از سازمان ثبت‌احوال کشور

مصوبه شماره دو

حسب درخواست سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به‌منظور ایجاد امکان رسیدگی برخط به شکایت مردمی و نیاز به شناسایی مالک دستگاه کارت‌خوانی که مردم فقط رسید دستگاه کارت‌خوان (POS) را در اختیاردارند، مقرر شد بانک مرکزی (شاپرک) سرویس استعلام مالک دستگاه کارت‌خوان (POS) را با ورودی شناسه دستگاه کارت‌خوان (POS)، کد پایانه و کد پذیرنده و شماره پیگیری شکایت (صادره توسط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان) و در خروجی اطلاعات هویتی مالک دستگاه شامل اشخاص حقیقی (شماره ملی، تاریخ تولد، نام و نام خانوادگی) اشخاص حقوقی (شناسه یکتا، تاریخ ثبت شرکت، نام شرکت) و اطلاعات کسب‌وکار شامل نام کسب‌وکار یا فروشگاه، کد پستی و شرح نشانی اظهارشده ارائه نماید.

مصوبه شماره سه

حسب تکالیف مندرج در آیین‌نامه اجرایی جز ۴ بند ک تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در خصوص ارائه سرویس‌های موردنیاز برای ارائه به سکوهای معاملات خودرو مقرر شد سرویس‌های زیر در مرکز ملی تبادل اطلاعات به سکوها و سایت‌های خدمات خودرو با همکاری قوه‌قضائیه، وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور، بیمه مرکزی به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا)، ارائه شود:

۱ ـ سرویس‌های مربوط به آیین‌نامه جز ۴ بند ک تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور تا قبل از بهره‌برداری از مرکز تبادل اطلاعات موضوعی انتظامی توسط مرکز ملی تبادل اطلاعات ارائه خواهد شد. از زمان بهره‌برداری رسمی مرکز تبادل اطلاعات موضوعی انتظامی کلیه سرویس‌های این مصوبه از طریق مرکز تبادل موضوعی به سکوها ارائه می‌شود.

۲ ـ فراجا ابتدا با دریافت کد تائید برای اعلام رضایت طرفین اقدام نموده و قوه‌قضائیه سرویس اهلیت متعاملین را به فراجا ارائه می‌نماید این سرویس در ورودی کد ملی و کد تائید دریافتی توسط فراجا و در خروجی در یک قلم اطلاعاتی مقدار بله (به معنی اهلیت دارد) یا خیر (اهلیت ندارد) برگشت داده می‌شود. این سرویس حداکثر طی دو هفته اجرا می‌شود.

۳ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت سرویس گارانتی خودرو را در مرکز ملی تبادل اطلاعات با ورودی شماره شاسی (اجباری) و VIN (اختیاری) و در خروجی بله (به معنی داشتن گارانتی فعال) و خیر (به معنی نداشتن گارانتی فعال) به فراجا ارائه دهد. این سرویس برای خودروهای تولید ۱۴۰۲ تا آخر آذرماه ۱۴۰۲ در مرکز ملی تبادل اطلاعات پیاده‌سازی می‌شود.

تبصره ۱ ـ کلیه شرکت‌های تولیدکننده یا واردکننده خودرو ملزم به ارائه اطلاعات این سرویس ظرف مدت یک ماه به وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است این سرویس را ظرف مدت دو ماه در مرکز ملی تبادل اطلاعات پیاده‌سازی و تحویل فراجا نماید.

۴ ـ وزارت کشور در خصوص استعلام معاینه فنی خودرو یک سرویس در مرکز ملی تبادل اطلاعات به فراجا با ورودی VIN خودرو و در خروجی بلی (به معنی معاینه فنی دارد) و خیر (به معنی معاینه فنی ندارد) در صورت پاسخ بلی در یک قلم اطلاعاتی دیگر تاریخ اعتبار معاینه فنی به روز، ماه و سال به فراجا اعلام می‌شود.

۵ ـ در خصوص استعلام تعویض قطعات خودرو به‌صورت فازبندی اجرایی خواهد شد در فاز یک اجزای اصلی استعلام شامل موتور، گیربکس، تعویض اتاق، تعویض بدنه تعیین شد.

۶ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت سرویس استعلام تعویض قطعات خودرو در نمایندگی‌های مجاز را به فراجا ارائه نماید این سرویس در ورودی شماره شاسی (اجباری) و VIN (اختیاری) و در خروجی به ازای هر یک از اقلام فاز یک مقدار بلی (به معنی تعویض) و خیر (به معنی فاقد اطلاعات در نمایندگی) است در صورت بلی بودن هر قطعه تاریخ تعویض قطعه ارائه می‌شود. فراجا در صورت بلی بودن هر یک از مقادیر، فقط قلم مربوطه را به سکو اعلام می‌نماید. این سرویس حداکثر تا اسفندماه ۱۴۰۲ بهره‌برداری شود.

۷ ـ بیمه مرکزی سرویس استعلام بیمه‌نامه فعال را به فراجا ارائه نماید این سرویس در ورودی شماره شاسی و شماره موتور و در خروجی تاریخ شروع و پایان بیمه‌نامه و در یک متد دیگر با ورودی شماره شاسی و شماره موتور و در خروجی لیست مبالغ خسارت پرداختی و تاریخ پرداخت خسارت برگشت داده می‌شود. این سرویس ظرف دو هفته ارائه می‌شود.

تبصره ۲: در خصوص اقلام قطعاتی که خسارت پرداخت‌شده مشخصات سرویس تا قبل از جلسه بعدی با پیشنهاد بیمه مرکزی در کارگروه تعیین تکلیف شود.

۸ ـ سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور به فراجا سرویس استعلام وکالت‌نامه خودرو که در ورودی شناسه یکتا سند وکالت‌نامه و رمز تصدیق و در خروجی شماره ملی/ شناسه ملی موکل، کد ملی وکیل، پلاک وسیله نقلیه، تاریخ صدور وکالت‌نامه، تاریخ اعتبار وکالت‌نامه، شماره دفترخانه ثبت‌کننده وکالت‌نامه، وضعیت حق توکیل به غیر (بلی/خیر)، وضعیت حق عزل وکیل (بلی/خیر) ارائه نماید.

تبصره ۳ ـ سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور در خصوص ارائه سرویس وکالت‌نامه‌های زنجیره‌ای مربوط به خودرو و وکالت‌نامه‌های کلی (منقول) با توجه به بخشنامه شماره 1402/169078 مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ آن سازمان به دفتر اسناد رسمی نسبت به نهایی‌سازی موضوع با کارگروه تعامل‌پذیری اقدام نموده و به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ نماید.

مصوبه شماره چهار

در اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و درخواست سازمان امور مالیاتی کشور از پایگاه اطلاعات‌پایه مجوزهای کشور مقرر شد اطلاعات صدور مجوزهای صادره به‌صورت روزانه در قالب یک سرویس اعلامی شناسه یکتای مجوزهای صادره در هرروز را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور ارائه نماید و در یک سرویس استعلامی که اقلام آن به شرح پیوست تعیین‌ می‌شود با ورودی شناسه یکتای مجوز اقلام اطلاعاتی موردنیاز هر مجوز دریافت شود.

ارائه هرگونه داده و اطلاعات توسط مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار (پایگاه اطلاعات مجوزهای کسب‌وکار کشور) در اجرای مواد (۴)، (۵) و (۱۰) قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی بدون اخذ مصوبه از کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی ممنوع است.

مصوبه شماره پنج

پیرو مصوبه جلسه (۴۹) کارگروه تعامل‌پذیری برای مراکز تبادل اطلاعات موضوعی و پیشنهاد مرکز ملی تبادل اطلاعات در خصوص ضوابط و الزامات فنی مراکز تبادل اطلاعات موضوعی کلیات آن شامل اهداف، قابلیت‌های بستر نرم‌افزاری گذرگاه تبادل اطلاعات موضوعی، پشتیبانی و نیازمندی‌های سامانه نرم‌افزاری گذرگاه و همچنین الزامات شبکه و ارتباطات مرکز ملی تبادل اطلاعات مورد تائید قرار گرفت و مقرر شد تا جزییات آن در جلسه کارشناسی با میزبانی سازمان فناوری اطلاعات ایران و حضور اعضای کارگروه تشریح و سپس در جلسه آتی با حضور مدعوین، نهایی‌سازی صورت پذیرد.

مصوبه شماره شش

در اجرای قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی و همچنین تأکیدات مجلس شورای اسلامی در احکام مصوب برنامه هفتم توسعه کشور و برابر با چارچوب ابلاغی دبیرخانه کارگروه، متولیان پایگاه‌های اطلاعات‌پایه (موضوع ماده (۱۰) قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی) موظف‌اند ظرف مدت یک ماه برنامه اقدام پایگاه را به‌منظور به‌روزرسانی داده و اطلاعات و تکمیل پایگاه خود را به کارگروه ارائه نمایند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

قوانین دهه اول فروردین ۱۴۰۳

قوانین منتشره از 1403/01/01 لغايت 1403/01/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل…

سایر مصوبات دهه سوم اسفند ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/12/21 لغایت 1402/12/29 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران       مجموعه سیاست‌های…
keyboard_arrow_up