مصوبات شوراها دهه دوم اذر 1400

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مصوبات شوراها

منتشره از تاریخ

1400/09/11 لغایت 1400/09/20

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

الف-شوراي عالي شهرسازی و معماری

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع شهر اسدآباد
مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی ملایر ـ الحاق به محدوده جهت اقدام ملی تولید مسکن
مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی زاهدان الحاق ۱۱۳ هکتاری به محدوده شهر جهت تأمین زمین طرح اقدام ملی مسکن
مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون اصلاح ماده ۴۳ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران و مقررات شهرسازی و معماری کشور
مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون بررسی مجدد موضوع احداث تله‌کابین در محور گرگان ـ زیارت
مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مکان‌یابی شهر جدید در شهرستان جاسک
مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون ضوابط و مقررات مکان‌یابی سایت‌های مجتمع‌های قضایی در طرح‌های تفصیلی شهرها
مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح ویژه سکونتگاه روستایی زیارت

ب-شوراي عالي فضای مجازی

مصوبات جلسه بیست و پنجم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور
مصوبات جلسه بیست و ششم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور

ج-شوراي عالي انقلاب فرهنگی

مصوبه اصلاح تبصره ۴ آیین‌نامه ضوابط ارزیابی قاریان و مدرسان قرائت قرآن کریم

 

الف-شوراي عالي شهرسازی و معماری

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع شهر اسدآباد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22347-15/09/1400

شماره 93493/300-۱۴۰۰/۷/۲۸

استاندار محترم و رئیس‌ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان همدان

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۲ طرح جامع شهر اسدآباد مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹/۸/۱۴ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان همدان را با عنایت به صورت‌جلسه مورخ ۱۴۰۰/۶/۷ کمیته فنی شماره یک بررسی و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

جمعیت شهر و محدوده آن:

۱ ـ محدوده طرح جامع و جمعیت افق آن (۶۵۶۳۶ نفر برای سال ۱۴۱۰) مطابق مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مورد تأیید قرار گرفت.

۲ ـ با عنایت به کمبود اراضی دولتی در داخل محدوده و جهت ایفای تعهدات و تکالیف قانونی دولتی، کاربری اراضی دولتی الحاقی به محدوده شهر (در سمت شمال) با رعایت حریم مسیل‌ها و آبراهه‌ها در حداکثر ممکن به کاربری مسکونی تبدیل گردد. همچنین به جهت استفاده بهینه از ظرفیت زمین، تراکم ساختمانی آنها از تراکم کم (۲ طبقه) به تراکم زیاد (۶ طبقه) افزایش یابد.

۳ ـ محدوده‌های هدف بازآفرینی بر اساس آخرین مصوبات کمیسیون ماده ۵ در اسناد و مدارک طرح منعکس شود.

۴ ـ کاربری حریم و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌های متداخل در ضلع جنوب شرقی شهر، از کاربری طبیعی به کاربری حریم تغییر یابد.

۵ ـ با توجه به سرانه مازاد کاربری پارک و فضای سبز در طرح پیشنهادی، کلیه کاربری‌های پیشنهادی پارک و فضای سبز بر روی اراضی زراعی و باغی تا حد سرانه استاندارد مصوب طرح تدقیق سرانه‌ها (۸ مترمربع) حذف و اراضی مذکور با کاربری باغات و کشاورزی تحت ضوابط دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری در طرح تثبیت گردند.

۶ ـ در جهت افزایش تحقق‌پذیری کاربری‌های خدماتی و با بررسی و کنترل نهایی اداره کل راه و شهرسازی، کلیه کاربری‌های خدماتی هفتگانه پشتیبان سکونت طرح تفصیلی که همچنان محقق نشده‌اند، با رعایت ملاحظه مذکور در بند ۵ در این طرح تثبیت گردند. بدیهی است مصوبات قانونی کمیسیون ماده ۵ بر روی اراضی مذکور ملاک عمل خواهد بود.

حریم شهر:

۷ ـ الحاق سطح وسیعی از اراضی زراعی و باغی در جنوب و غرب به حریم شهر، علاوه‌بر اینکه فاقد ضرورت کارشناسی و فنی است، با تعاریف قانونی حریم شهر نیز مغایرت دارد. لذا به جای گسترش حریم شهر در سمت جنوب و غرب بر روی اراضی زراعی با توجه به تعامل ساختاری و کارکردی شهر با دو روستای هدف گردشگری ترخین‌آباد و ملحم دره، حریم شهر با هماهنگی اداره کل راه و شهرسازی و استانداری در سمت شمالی و در اراضی منابع طبیعی افزایش یابد.

۸ ـ پهنه صنعتی پیشنهادی بر روی حریم حذف و در قالب ضوابط ممنوع، مشروط و مجاز فعالیت در پهنه‌های مختلف ارائه گردد.

۹ ـ مطالعات پدافند غیرعامل در راستای مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری و با تأکید بر نگاه توأمان بر محدوده و حریم شهر در محورهای ۲۲ گانه مطابق مصوبه مذکور (مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۱) شورای‌عالی تکمیل گردد.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود. خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران اسناد و مدارک طرح پس از اعمال اصلاحات بر اساس مصوبه جهت طی فرآیند ابلاغ به دبیرخانه شورای‌عالی ارسال گردد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی ملایر ـ الحاق به محدوده جهت اقدام ملی تولید مسکن

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22347 – 15/09/1400

شماره 93494/300-۱۴۰۰/۷/۲۸

استاندار محترم و رئیس‌ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان همدان

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۲ موضوع الحاق 8/2 هکتار اراضی دولتی به محدوده شهر ملایر جهت تأمین زمین مورد نیاز اقدام ملی تولید مسکن مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹/۸/۱۴ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان همدان را با عنایت به صورت‌جلسه مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۰ کمیته فنی شماره یک بررسی و مقرر نمود:

۱ ـ با عنایت به کمبود اراضی دولتی در داخل محدوده و جهت ایفای تعهدات و تکالیف قانونی دولتی، با الحاق حدود ۲ هکتار اراضی دولتی واقع در ضلع شمال غرب شهر و در مجاورت بلافصل خط محدوده شهر (مجاور غربی مسکن مهر) و ساخت‌وسازهای موجود مسکن مهر، با کاربری مسکونی مطابق مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان موافقت می‌شود.

۲ ـ با الحاق حدود 6/2 اراضی درختکاری شده (جنگل دست کاشت) در شمال پارک موجود کوثر به محدوده شهر مخالفت و مقرر می‌شود با توجه به موقعیت اراضی مذکور در بلافصل محدوده شهر عرصه مذکور، به عنوان بخشی از سرانه پارک و فضای سبز شهر ملایر در حریم شهر تثبیت و از هرگونه تغییر کاربری بعدی آن جلوگیری به عمل آید.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی زاهدان الحاق ۱۱۳ هکتاری به محدوده شهر جهت تأمین زمین طرح اقدام ملی مسکن

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22347-15/09/1400

شماره 94741/300-۱۴۰۰/۸/۱

استاندار محترم و رئیس‌ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان سیستان و بلوچستان

با عنایت به اختیار مقرر در مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۶/۱ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق اراضی به محدوده شهر زاهدان جهت اقدام ملی مسکن (اعلامی طی نامه شماره 70864/300 مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۴) بدین‌وسیله و با عنایت به مکاتبه شماره 1400/1/20590 مورخ ۷/۱/ ۱۴۰۰ معاون محترم وزارت جهاد کشاورزی و ریاست سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری و مکاتبه شماره 1400/100/12363 مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۶ معاون محترم آب و آبفای وزارت نیرو و مدیرعامل سازمان مدیریت منابع آب ایران، مراتب موافقت شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران با الحاق ۱۱۳ هکتاری به محدوده شهر جهت تأمین زمین طرح اقدام ملی مسکن مطابق مصوبه مورخ ۹۹/۱۲/۱۴ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اعلام می‌گردد. همچنین با عنایت به اعلام‌نظر صدرالاشاره وزارت نیرو تأکید می‌گردد:

۱ ـ با توجه به هم‌جواری طرح با آبخوان دشت زاهدان، اتخاذ تدابیر سخت‌گیرانه و مدیریت فاضلاب و پسماند و رعایت حریم قرق چاه‌های آب شرب منطقه به شعاع دوهزار متر الزامی می‌باشد.

۲ ـ قبل از هرگونه ساخت‌وساز و تصمیمات اجرایی، برنامه مشخص و مدون مدیریت دفع فاضلاب به شرکت آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان اعلام شود.

با توجه به وجود آبراهه‌ها و مسیل‌ها، اجرای طرح ساماندهی و کنترل آب‌های سطحی نیز الزامی بوده و تقویت سیل بند غربی شهر زاهدان و انجام طرح‌های کنترل سیل در این محدوده اجتناب‌ناپذیر است.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون اصلاح ماده ۴۳ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران و مقررات شهرسازی و معمارکشوری

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22347-15/09/1400

شماره 94791/300-۱۴۰۰/۸/۱

معاون محترم وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

استانداران محترم کلیه استان‌ها

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۲/۶ با توجه به پیگیری سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری و بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۸ کمیته فنی شماره (۴) شورای‌عالی، متن اصلاحی ماده ۴۳ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور (اصلاح‌شده بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۸۴/۲/۱۹ شورای‌عالی) را به شرح ذیل تصویب نمود:

ماده ۴۳: جلسات کمیسیون‌های ماده ۵ با حضور چهار نفر از اعضای اصلی رسمیت خواهد یافت و تصمیمات و مصوبات آن با چهار رأی موافق مناط اعتبار خواهد بود.

‌تبصره ۱: در صورت عدم حضور استاندار، معاون عمرانی استاندار ریاست جلسه را به عهده خواهد داشت.

تبصره ۲: جلسات کمیسیون ماده ۵، طبق نظر استاندار در استانداری و یا در اداره کل راه و شهرسازی استان تشکیل می‌شود.

تبصره ۳: به جهت ضرورت بررسی فنی و تخصصی، از مشاور تهیه‌کننده طرح جامع یا تفصیلی بدون حق رأی در جلسات کمیسیون ماده ۵ دعوت به عمل می‌آید.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون بررسی مجدد موضوع احداث تله‌کابینر در محور گرگان ـ زیات

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22347-15/09/1400

شماره 98112/300 – ۱۴۰۰/۸/۸

استاندار محترم و رئیس‌ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گلستان

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۲ پیرو مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۴/۷ خود، ضمن استماع گزارش کمیته منتخب کمیته فنی شماره یک پیرامون بررسی مجدد ” احداث تله‌کابین در محور گرگان ـ زیارت “، و مباحث مطروحه به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

بنا بر تأکید نماینده سازمان حفاظت محیط‌زیست در کمیته فنی و شورای‌عالی شهرسازی و معماری، پروژه مذکور علی‌رغم اظهارنظر اولیه مرجع استانی مربوطه مشمول ارزیابی اثرات زیست‌محیطی (EIA) است، لذا مقرر می‌گردد موضوع با هماهنگی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری در قالب طرح جامع پارک جنگلی (نهارخوران) با بررسی جمیع ملاحظات مرتبط با چگونگی استفاده از اراضی از جمله بارگذاری‌ها و الزامات زیست‌محیطی و ترافیکی در کمیته ارزیابی اثرات زیست‌محیطی طرح، و نتیجه به دبیرخانه شورای‌عالی منعکس گردد. دبیر شورای‌عالی در صورت موافقت کمیته ملی ارزیابی اثرات زیست‌محیطی با احداث تله‌کابین مذکور، مراتب موافقت شورای‌عالی را با لحاظ ملاحظات ترافیکی معطوف به موضوع به مراجع استانی اعلام و در غیر این صورت موضوع از دستور کار شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران خارج می‌گردد. ضمناً مقرر گردید سازمان حفاظت محیط‌زیست با همکاری سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری در جهت تسهیل و تسریع در فرآیند‌های اعلام‌نظر و صدور مجوز تدابیر و تمهیدات اداری و حقوقی لازم در جهت جلوگیری از تفاسیر متعارض مراجع ملی و استانی وابسته به آن سازمان را در قالب بخشنامه و دستورالعمل متناسب به صورت مشترک به مراجع ذی‌ربط ابلاغ نمایند.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مکان‌یابی شهر جدید در شهرستان جاسک

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22347-15/09/1400

شماره 300/100663 – ۱۴۰۰/۸/۱۱

استاندار محترم و رئیس‌ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هرمزگان

معاون محترم وزیر و مدیرعامل شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۲ موضوع مکان‌یابی شهر جدید در غرب شهرستان جاسک (شرق روستای گاوبندی) به مساحت ۳۵۰۰ هکتار و جمعیت‌پذیری ۲۰۰ هزار نفر مصوب مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۴ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هرمزگان را پیرو مباحث جلسه ۱۳۹۹/۱۰/۱ خود مورد بررسی قرار داد و با توجه به صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ کمیته فنی شماره یک و نیز بازدید دبیر شورای‌عالی از منطقه، در راستای سیاست‌های کلان آمایشی کشور مبنی برافزایش استقرار جمعیت در سواحل مکران و همسو با برنامه‌های مصوب استقرار صنایع عظیم انرژی بر در غرب جاسک، مکان‌یابی مصوب مرجع استانی مبنی بر احداث شهر جدید در شهرستان جاسک را که از میان ۷ گزینه در سطح شهرستان جاسک انتخاب شده است را واجد بیشترین نقاط قوت در محور‌های “محیطی و جغرافیایی” ۔ “کالبدی” ـ “اقتصادی و اجتماعی” ـ “محیط دریایی” و “پدافند غیرعامل ” می‌داند. لذا ضمن تأیید کلیات مکان‌یابی مذکور، مقرر می‌گردد به جهت کاهش حداکثری تبعات احتمالی استقرار جمعیت در منطقه غرب جاسک، طرح جامع شهر جدید با رعایت ملاحظات زیر توسط شرکت عمران شهر جدید تهیه و پس از طی مراحل تصویب استانی به شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ارسال گردد.

۱ ـ با عنایت به اینکه بخشی از اراضی پیشنهادی برای احداث شهر جدید در جنوب، با پهنه حفاظت طرح ICZM، عرصه خوریات تداخل دارد، مقرر می‌گردد عرصه‌های مذکور از محدوده شهر حذف و در حریم شهر جدید تحت حفاظتِ مطلق قرار گرفته و هرگونه تغییر در بستر طبیعی آنها ممنوع اعلام شود. بدین ترتیب محدوده شهر جدید با حذف اراضی مذکور به حدود ۲۴۰۰ هکتار کاهش می‌یابد.

۲ ـ طرح جامع شهر در دو فاز شامل فاز اول در مساحت ۱۵۰۰ هکتار در شرقی‌ترین قسمت برای جمعیت ۱۰۰ هزار نفر برای افق ۱۴۱۵ و فاز دوم در ۹۰۰ هکتار برای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت برای افق ۱۴۲۵ در مابقی اراضی تهیه و جهت تصویب به شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ارسال گردد. هرگونه اقدام اجرایی در فاز دوم منوط به تحقق برنامه‌های استقرار صنایع انرژی برو جمعیت‌پذیری حداقل ۷۰ درصدی فاز اول با تأیید معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی خواهد بود.

تبصره: تدقیق ظرفیت جمعیت‌پذیری شهر در خلال تهیه طرح جامع و بر اساس برنامه واقعی و محقق شده استقرار صنایع انرژی بر تعیین و به تصویب شورای‌عالی خواهد شد.

۳ ـ حد بستر و حریم مسیل‌های متداخل با اراضی خصوصاً در شمال شرقی و شرق مجدداً از وزارت نیرو (آب منطقه‌ای) استعلام شده و کلیه مسیل‌ها و حرایم آنها واقع در حد مرزی اراضی از محدوده خارج شود.

۴ ـ با توجه به وجود شیب طبیعی زمین به طرف دریا، تهیه نقشه جامع نحوه مدیریت و هدایت آب‌های سطحی و روان آب‌های وارده به سایت در قالب اسناد طرح جامع الزامی خواهد بود.

۵ ـ ضمن رعایت کلیه مفاد نامه شماره ۱۰۶۴ س /۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۷ اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان، مقرر گردید فاصله لازم از مزارع پرورش میگو مطابق ضوابط دستگاه مذکور ملحوظ گردد.

۶ ـ حریم شهر در انطباق با دستورالعمل مصوب شورای‌عالی و با رعایت ملاحظات زیر تهیه گردد:

ـ کلیه عرصه‌های احتمالی مرتبط با فعالیت‌های نظامی با اعلام‌نظر وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از حریم شهر مجزا گردد.

ـ عرصه‌های شمالی محدوده شهر جدید حداکثر تا جاده ترانزیتی موجود (جاده ۹۱) در صورت وقوع در حریم، تحث پهنه حفاظت آبخیزداری و توسعه جنگل‌کاری در حریم تثبیت گردد.

ـ پهنه‌های جنوب محدوده شهر جدید تا نوار ساحلی (مطابق مفاد بند یک) در حریم شهر و تحت پهنه حفاظتِ صرف با حفظ بستر طبیعی تثبیت شوند.

ـ مسیر تدقیق‌شده راه‌آهن سراسری چابهار ـ بندرعباس ـ خوزستان و ایستگاه‌های لازم مطایق اعلام‌نظر اداره کل راه و شهرسازی استان در حریم منعکس شود.

۷ ـ سناریوهای مختلف اتصال شهر جدید به شبکه بزرگراهی موجود در شمال شهر به تأیید معاونت حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی برسد.

۸ ـ به جهت عدم اخلال در توسعه آتی و درازمدت شهر جدید و حصول اطمینان از وجود فاصله کافی بین مراکز استقرار صنایع در آتی با شهر جدید، با بررسی و کنترل دقیق استانداری هرمزگان و با هماهنگی دبیرخانه ستاد توسعه سواحل مکران ضمن مرور کلیه مجوزات صادره واگذاری‌های احتمالی امکان جابه‌جایی پهنه موسوم به “صنایع آب بر و انرژی بر ” ـ (I۱۸) با پهنه موسوم به ” ناحیه عملکردی تجاری ” ـ (TFZ) (ظرف مدت یک ماه) بررسی و در صورت تأیید توسط استانداری هرمزگان، اسناد طرح ویژه مکران در این بخش توسط دبیرخانه شورای‌عالی اصلاح و مجدداً ابلاغ گردد.

۹ ـ کلیه ملاحظات پدافند غیرعامل معطوف به استقرار فعلی جمعیت در شهر جدید و توسعه آتی آن، طی جلسه‌ای با حضور مدیرعامل شرکت عمران شهر‌های جدید، نمایند سازمان پدافند غیرعامل در شورای‌عالی و استانداری هرمزگان و دبیر شورای‌عالی بررسی و مصوبات جلسه به عنوان نظر شورای‌عالی در تهیه طرح جامع شهر مدنظر قرار گیرد.

۱۰ ـ فرآیند قانونی لازم مربوط به انتخاب نام شهر جدید با هماهنگی وزارت کشور توسط شرکت عمران شهر‌های جدید طی شود.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون ضوابط و مقررات مکان‌یابی سایت‌های مجتمع‌های قضایی در طرح‌های تفصیلی شهرها

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22347-15/09/1400

شماره 100661/300- ۱۴۰۰/۸/۱۱

استانداران محترم کلیه استان‌های کشور

در راستای تحقق راهبردها و اهداف برنامه پنج‌ساله ششم جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۶ ـ ۱۴۰۰) در خصوص “ایجاد فرصت برابر برای دسترسی آحاد مردم به خدمات قضایی” از طریق توسعه فضاهای فیزیکی فعالیت‌های قضایی قوه قضاییه از جمله دادسراها و دادگاه‌ها در مناطق مورد نیاز؛ و با توجه به اهمیت مکان‌یابی و انتخاب موقعیت درست و استقرار مناسب مجتمع‌های قضایی در شهرها، و در پی درخواست شماره 9000/4094/1 مورخ ۱۳۹۵/۷/۱۱ معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه‌قضائیه و بنا به پیشنهاد معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی، شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۶ ضوابط و مقررات مکان‌یابی ساختمان‌های مجتمع‌های قضایی در طرح‌های تفصیلی شهرها را به شرح زیر تصویب نمود:

مکان‌یابی سایت‌های مجتمع‌های قضایی، با توجه به مصوبه مورخ ۱۳۸۹/۴/۱۰ شورای‌عالی شهرسازی و معماری در خصوص “تعاریف و مفاهیم کاربری‌های شهری و تعیین سرانه آن‌ها”، در طرح‌های تفصیلی شهرها در دو مرحله و به شرح زیر انجام می‌شود:

مرحله اول: مشخص نمودن محدوده و یا محدوده‌های “تعیین فضای مجتمع‌های قضایی “

۱. در طرح‌های تفصیلی شهرهای فاقد مناطق شهرداری، یک محدوده، ترجیحاً در نواحی دارای بیشترین دسترسی؛ و در شهرهای دارای مناطق شهرداری، در هر یک از مناطق شهرداری، محدوده‌ای تحت عنوان “محدوده تعیین فضای مجتمع‌های قضایی” مشخص شود.

مرحله دوم: شناسایی سایت/سایت‌های مناسب برای استقرار مجتمع‌های قضایی

۲. در طرح‌های تفصیلی شهرها، در “محدوده‌های تعیین فضای مجتمع‌های قضایی” مشخص‌شده در مرحله اول، مناسب‌ترین سایت برای استقرار مجتمع‌های قضایی، برمبنای معیارهای زیر شناسایی و مشخص شود:

الف. اندازه سایت، با رعایت سرانه‌های تعیین‌شده در این مصوبه، پاسخگوی نیازهای موجود و آتی بوده و همچنین امکان احداث پارکینگ‌های مورد نیاز، امکان رعایت عقب‌نشینی امنیتی، و امکان ایجاد ورودی و خروجی مجزا را داشته باشد.

ب‌. سایت به تأسیسات و زیرساخت‌های شهری، سیستم حمل‌ونقل عمومی شهری، و پارکینگ عمومی دسترسی مناسبی داشته باشد.

ج‌. سایت از فضاهای ورزشی، درمانی، آموزشی، فرهنگی، آرامگاه‌ها، جایگاه‌های سوخت‌رسانی، نواحی صنعتی و مشاغل مزاحم شهری، و مراکز نظامی به اندازه کافی فاصله داشته باشد.

د‌. سایت در نزدیکی سازمان پزشکی قانونی، سازمان ثبت‌اسناد و املاک، کلانتری، سازمان ثبت‌احوال، دفاتر وکلا/کانون وکلا، دفاتر فنی، و خدمات رفاهی و اجتماعی واقع شده باشد.

ه‌. در انتخاب سایت، سازگاری با کاربری‌های مجاور، حریم دکل‌های فشار قوی، حریم کانال‌های فاضلاب رو باز، ملاحظات زمین‌شناختی، لرزه‌ای و زیست‌محیطی، ملاحظات پدافند غیرعامل، و ملاحظات امنیتی رعایت شود.

و‌. وضعیت سایت از نظر مالکیت، سند ملکی و استفاده کنونی از سایت در نظر گرفته شود.

تبصره: چنانچه در برخی از شهرهای دارای مناطق شهرداری امکان احداث یک مجتمع قضایی در هر یک از مناطق شهرداری میسر نباشد، می‌توان برای دو منطقه شهرداری مجاور، با رعایت سرانه‌ها و سایر معیارهای این مصوبه، یک مجتمع قضایی در نظر گرفت.

۳. سهم سرانه مساحت مجتمع‌های قضایی به‌عنوان درصدی از کاربری اداری ـ انتظامی در طرح‌های تفصیلی شهرها به شرح جدول زیر تعیین می‌شود:

طبقه‌بندی شهر‌ها ـ در صد مساحت کاربری اداری ـ انتظامی اختصاص‌یافته به مجتمع‌های قضایی

شهرهای مراکز استان         بین ۳ تا ۴.۵ درصد

شهرهای مراکز شهرستان   بین ۲.۵ تا ۴.۸ درصد

سایر شهرها  بین ۱ تا ۱.۵ درصد

بدیهی است در تعیین میزان زمین مورد نیاز برای مجتمع‌های قضایی در این طرح‌ها، کاربری‌های قضایی موجود از این سرانه‌ها کسر می‌شود.

تبصره ۱: این سرانه شامل فعالیت‌های قضایی قوه‌قضائیه است و فعالیت‌های اداری این قوه را شامل نمی‌شود. بنابراین، این میزان فضا از سرجمع فضای اداری ـ انتظامی در نظر گرفته‌شده برای این طرح‌ها کسر شده و فضای باقیمانده به سایر کاربری‌های اداری ـ انتظامی تخصیص داده می‌شود.

تبصره ۲: در این مصوبه مقصود از مجتمع قضایی بدین شرح است:”مجتمع‌های قضایی از چند دادسرا و چند دادگاه تشکیل یافته‌اند که در یک سایت قضایی در کنار هم (در چند ساختمان مجزا) و یا در یک ساختمان طبقاتی مستقر شده باشند “.

مقرر شد قوه محترم قضائیه مجتمع‌های قضایی که تاکنون احداث گردیده و از مکان‌یابی مناسب برخوردار نیستند، بر اساس ضوابط این مصوبه مورد بررسی و انطباق قرار داده و با اولویت نسبت اصلاح، تغییر و جابجایی آن اقدام نماید.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح ویژه سکونتگاه روستایی زیارت

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22347-15/09/1400

شماره 105358/300 – ۱۴۰۰/۸/۱۹

استاندار محترم و رئیس‌ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گلستان

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۲ پیرو بند ۵ مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ خود پیرامون ساخت‌وسازها در محوز زیارت «طرح ویژه سکونتگاه روستایی زیارت» مصوب مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۲ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گلستان را در چهارچوب تعیین‌شده در مصوبه مذکور و با امعان‌نظر به صورت‌جلسه مورخ ۱۴۰۰/۷/۴ کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داد و طرح مصوب در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان را با اعمال اصلاحات زیر مورد تصویب قرار داد:

۱ ـ در خصوص اراضی منابع ملی با عنایت به چهارچوب تعیین‌شده در مصوبه شورای‌عالی به شرح زیر اقدام گردد:

۱ ـ ۱ ـ اراضی منابع ملی واقع در پیرامون خط محدوده و فاقد مستحدثات از محدوده طرح ویژه حذف گردند. (اعم از این‌که در طرح قبلی داخل محدوده بوده‌اند یا خیر).

۱ ـ ۲ ـ اراضی منابع ملی دارای متصرف و مستحدثه، بدون درج کاربری با عنوان «تصرفات منابع طبیعی» در اسناد طرح مشخص گردد و با تشخیص سازمان منابع طبیعی از طریق رسیدگی در مراجع قضایی و یا حصول توافق، تحت نظارت استانداری گلستان و با هماهنگی بنیاد مسکن و رعایت سایر تعیین تکلیف شوند.

۱ ـ ۳ ـ اراضی منابع ملی فاقد مستحدثات متخلخل در بافت روستا و محدوده مصوب به کاربری‌های خدماتی تخصیص یابد.

۲ ـ با توجه به این‌که یکی از چهارچوب‌های تعیین‌شده توسط شورای‌عالی، الحاق ساخت‌وسازهای متعلق به بومیان محدوده روستا بوده است، این مهم در سمت شمالی محدوده پیشنهادی به درستی رعایت نشده و بخش‌های قابل توجهی از ساخت‌وسازهای متعلق به غیربومیان (براساس معیار مورد توافق در مرجع استانی) به محدوده روستا الحاق شده‌اند که لازمست اصلاح گردد.

۳ ـ تأکید می‌گردد هرگونه برخورداری از مزایای قانونی طرح مصوب منوط به اخذ مجوز کمیسیون تبصره یک ماده یک و رسیدگی به کلیه تخلفات ساختمانی الحاق شده در کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری‌های خواهند بود.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

ضمناً یادآوری می‌شود که براساس بند ۶ مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، با عنایت به وقوع کل اراضی پیرامون روستا در منطقه حفاظت‌شده، لازم است مصوبه شورای‌عالی محیط‌زیست در خصوص اراضی الحاق شده به روستا اخذ گردد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

ب-شوراي عالي فضای مجازی

مصوبات جلسه بیست و پنجم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22349-17/09/1400

شماره 200/127550 – ۱۴۰۰/۸/۲۳

جناب آقای دکتر مجید اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

در اجرای مصوبه جلسه ۵۴ شورای‌عالی فضای مجازی و آیین‌نامه داخلی کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی به پیوست متن مصوبات جلسه بیست و پنجم (۲۰ مهر ۱۴۰۰) کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی جهت انتشار در روزنامه رسمی کشور ارسال می‌گردد.

دبیر شورا و رئیس کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی ـ رضا باقری‌اصل

 

مصوبات جلسه بیست و پنجم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور

تاریخ جلسه ۲۰ مهر ۱۴۰۰

مصوبه شماره یک

در اجرای بند یک مصوبه شماره یک جلسه شانزدهم کارگروه و درخواست‌های واصله در خصوص ایجاد دسترسی به برخی سرویس‌های موجود در مرکز ملی تبادل اطلاعات با توجه به توافق خدمت‌دهنده و موافقت دبیرخانه شورا برقراری سرویس‌های زیر به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ می‌شود:

۱ ـ سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی: سرویس اطلاعات بدهی/عدم بدهی کارگاه‌ها از سازمان تأمین اجتماعی

۲ ـ مرکز توسعه تجارت الکترونیکی: سرویس ابویت از سازمان ثبت‌احوال کشور

۳ ـ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران: سرویس بدهی مالیاتی از سازمان امور مالیاتی و سرویس کدپستی و شرح نشانی از شرکت ملی پست ج.ا.ا

مصوبه شماره دو

در اجرای مصوبات ستاد مقابله با کرونا و به‌منظور ایجاد زیرساخت‌های تبادل اطلاعات و ارائه سرویس برای فعالیت کسب‌وکارها و مردم و دریافت خدمات از دستگاه‌های اجرایی، کسب‌وکارها، خدمات عمومی نظیر فرودگاه‌ها، ایستگاه‌های قطار بین‌شهری، پایانه‌های اتوبوس‌رانی بین‌شهری و سرویس‌های تاکسیرانی اینترنتی، رویدادهای همراه با حضور جمعی افراد مانند ورزشگاه‌ها، همایش‌ها و گردهمایی‌ها، مراکز زیارتی پرتردد سینما و تئاتر یا موارد مشابه، سرویس‌ها و API های زیر توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برای استعلام‌های موردنیاز ایجاد شود:

الف: سرویس استعلام تزریق واکسن

متد اول: برای کارکنان دولت شامل ورودی کد ملی و شناسه کارمند ایران و در خروجی مقادیر عددی به معنی: عدم تزریق واکسن (عدد صفر)، تزریق نوبت اول (عدد ۱‍ یعنی تزریق‌شده است ۲ یعنی مدت ایمنی هم سپری ‌شده است)، تزریق نوبت دوم (عدد ۳ یعنی تزریق‌شده است ۴ یعنی مدت ایمنی هم سپری‌شده است) و تزریق یادآور یا نوبت سوم (عدد ۵). این سرویس ابتدا از سامانه کارمند ایران صحت رابطه بین شناسه کارمند ایران و کد ملی را بررسی و س‍‍پس پاسخ به شرح فوق را برمی‌گرداند.

متد دوم استعلام گروهی: در این سرویس اقلام اطلاعاتی در ورودی و خروجی برای هر نفر همانند متد اول است و در قالب یک دسته به‌صورت بالک ارسال و پاسخ در همان قالب با تکمیل خروجی برگشت داده می‌شود.

ب: سرویس‌های api و عمومی:

عدم اعلام شناسه کارت واکسیناسیون به‌منزله عدم تزریق واکسن است. استعلام مشروط به داشتن شناسه واکسیناسیون خواهد بود که در ورودی شناسه کارت واکسیناسیون فرد به همراه کد ملی ارسال و در پاسخ مقادیر دریافتی معانی زیر رادارند:

تزریق نوبت اول (عدد ۱‍ یعنی تزریق‌شده است ۲ یعنی مدت ایمنی هم سپری‌شده است)، تزریق نوبت دوم (عدد ۳ یعنی تزریق‌شده است ۴ یعنی مدت ایمنی هم سپری‌شده است) و تزریق یادآور یا نوبت سوم (عدد ۵)

ج: سرویس استعلام ابتلا به کرونا:

با توجه به برآورد تعداد مبتلایان و طول دوره درمان بر اساس اطلاعات روی کارت ملی افراد (هویتی) به روش نشانه‌گذاری شده این فهرست منتشر شود. دوره انتشار حداکثر روزانه خواهد بود و در صورت امکان با توجه به فرایند زمانی تجمیع اطلاعات ۱۲ یا ۸ ساعت یک‌بار نیز منتشر شود. دستگاه‌های بهره‌بردار با استفاده از روش نشانه‌گذاری اقدام به شناسایی افراد ذینفع خود می‌نمایند.

در فایل منتشره متا دیتا تاریخ انتشار و دوره زمانی اعتبار درج می‌شود.

تبصره ۱: رعایت ضوابط و دستورالعمل‌های قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا (وزارت کشور) در استفاده از این سرویس‌ها برای کلیه سرویس‌گیرندگان الزامی است.

تبصره ۲: برای کارکنان نیروهای مسلح طبق ضوابط و دستورالعمل‌های مخصوص به این نیروها عمل می‌شود.

مصوبه شماره سه

با توجه به گزارش جلسات مشترک بین وزارت صنعت معدن و تجارت، مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه، ناجا و سازمان تنظیم مقررات با موضوع گوشی تلفن همراه سرقتی به همراه درخواست ناجا برای ایجاد سرویس یا سرویس‌هایی برای شناسایی سیم‌کارت و هویت فرد صاحب سیم‌کارت که گوشی سرقتی را فعال نموده است. کلیات آن مصوب و مقرر شد به‌منظور تدقیق جزییات متن نهایی مصوبه با همکاری مرکز آمار قوه قضاییه به کارگروه ارائه شود.

مصوبه شماره چهار

در اجرای مصوبات جلسه ۱۷ و ۱۸ شورای اجرایی فناوری اطلاعات در خصوص سامانه جامع تجارت و درخواست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مقرر شد:

۱ ـ سرویس مربوط به تأییدیه ترخیص در رویه صادرات حداکثر ظرف مدت یک ماه توسط گمرک در قالب سرویس مجوزهای واردات یا ایجاد یک سرویس جدید عملیاتی شود.

۲ ـ در اجرای مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات وزارت صنعت معدن و تجارت و گمرک موظف‌اند کلیه سرویس‌های مربوط به سامانه جامع تجارت و امور گمرکی را مستقیماً در مرکز ملی تبادل اطلاعات ارائه و با سایر دستگاه‌های اجرایی تبادل اطلاعات نمایند.

۳ ـ مرکز ملی تبادل اطلاعات گزارش انتقال سرویس‌ها به آن مرکز را به کارگروه ارائه نماید.

مصوبه شماره پنج

پیش‌نویس اسناد استاندارد خدمات دولت الکترونیکی، راهنمای استاندارد خدمات دولت الکترونیکی، استاندارد فنی API، استاندارد باز در خدمات دولت الکترونیکی و دستورالعمل فناوری در جلسه ارائه و مقرر شد تا با مشارکت اعضا کارگروه و نمایندگان بخش خصوصی (سازمان نظام صنفی) و سازمان استاندارد ضمن تکمیل و نهایی‌سازی در گام اول به‌عنوان توصیه‌نامه (Recommandetion) منتشر و بعد از اخذ بازخورد در مراحل بعد به استاندارد اجباری ارتقا یابد.

بازخورد در مراحل بعد به استاندارد اجباری ارتقا یابد.

 

مصوبات جلسه بیست و ششم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22349-17/09/1400

شماره 200/127551 – ۱۴۰۰/۸/۲۳

جناب آقای دکتر مجید اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

در اجرای مصوبه جلسه ۵۴ شورای‌عالی فضای مجازی و آیین‌نامه داخلی کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی به پیوست متن مصوبات جلسه بیست و ششم (۱۸ آبان ۱۴۰۰) کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی جهت انتشار در روزنامه رسمی کشور ارسال می‌گردد.

دبیر شورا و رئیس کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی ـ رضا باقری‌اصل

 

مصوبات جلسه بیست و ششم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور

تاریخ جلسه ۱۸ آبان ۱۴۰۰

مصوبه شماره یک

در اجرای بند یک مصوبه شماره یک جلسه شانزدهم کارگروه و درخواست‌های واصله در خصوص ایجاد دسترسی به برخی سرویس‌های موجود در مرکز ملی تبادل اطلاعات با توجه به توافق خدمت‌دهنده و موافقت دبیرخانه شورا برقراری سرویس‌های زیر به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ می‌شود:

۱ ـ سازمان جمعیت هلال‌احمر ایران: سرویس کدپستی و شرح نشانی از شرکت ملی پست ج.ا.ا

۲ ـ کمیته امداد امام خمینی: سرویس استعلام گواهی‌نامه مهارتی فنی و حرفه‌ای از سازمان فنی و حرفه‌ای، سرویس احراز اصالت گواهی عدم سوءپیشینه از قوه‌قضائیه، استعلام آخرین مدرک تحصیلی و استعلام وضعیت دانشجویان از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، استعلام نظام‌وظیفه از نیروی انتظامی ج.ا.ا

۳ ـ وزارت نیرو: سرویس شاهکار از سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی

۴ ـ سازمان بیمه سلامت ایران: سرویس شاهکار از سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی

مصوبه شماره دو

پیرو درخواست سازمان خصوصی‌سازی به‌منظور تقویت نظارت بر بنگاه‌های در حال واگذاری یا واگذارشده و تأمین اطلاعات سامانه‌های الکترونیکی نظارتی سازمان خصوصی‌سازی مقرر شد:

۱ ـ ایجاد سرویس استعلام وضعیت لیست بیمه توسط سازمان تأمین اجتماعی در مرکز ملی تبادل اطلاعات شامل ورودی (شناسه ملی بنگاه، کد کارگاه، کد شعبه و سال و ماه پرداخت بیمه) و خروجی فهرست افرادی که در ماه مذکور توسط بنگاه در لیست بیمه برای آن‌ها بیمه پرداخت‌شده است شامل اقلام داده‌ای: نام و نام خانوادگی و کد ملی، شماره بیمه، تعداد روز کارکرد، سهم سازمان تأمین اجتماعی، سال و ماه پرداخت حق بیمه و تاریخ ارسال لیست حق بیمه

۲ ـ سازمان خصوصی‌سازی در مرکز ملی تبادل اطلاعات اقدام به انتشار ماهانه لیست بنگاه‌های مشمول واگذاری، در حال واگذاری و واگذارشده تحت نظارت سازمان خصوصی‌سازی با شرایط زیر نماید:

۱ ـ در لیست برای شناسایی دقیق هر بنگاه درج شناسه ملی و نام بنگاه و وضعیت واگذاری الزامی است و فقط بنگاه‌های دارای شناسه در این لیست منتشر می‌شود.

۲ ـ برای آن دسته از بنگاه‌های که طبق قوانین و مقررات مقرر می‌شود در فرایند واگذاری قرار گیرند ابتدا با راهنمایی سازمان خصوصی‌سازی درصورتی‌که فاقد شناسه ملی باشند سریعاً از سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور یا سازمان امور اداری استخدامی شناسه بنگاه دریافت شود.

۳ ـ در لیست انتشاری تاریخ آخرین ورود (الزامی) و خروج (اختیاری) به روز ماه و سال برای بنگاه درج می‌شود.

۴ ـ ازآنجاکه برخی بنگاه‌ها در مقاطعی از زمان از لیست واگذاری خارج و در زمان دیگری مجدد وارد لیست می‌شوند در لیست انتشاری ماهانه اقلام اطلاعات تاریخ ورود و خروج‌های قبلی (در سال ۱۴۰۰ برای سه مرتبه) پیش‌بینی‌شده و حسب مورد دارای مقدار خواهد بود.

۵ ـ سازمان خصوصی‌سازی برای موارد استثناء یا پیش‌بینی‌نشده در این مصوبه بررسی لازم را ظرف مدت سه هفته انجام و نتیجه را به دبیرخانه برای انعکاس به کارگروه اعلام نماید.

۶ ـ سازمان خصوصی‌سازی این سرویس را ظرف مدت یک ماه در مرکز ملی تبادل اطلاعات ایجاد و آماده ارائه خدمت نماید.

۳ ـ سازمان تأمین اجتماعی با بهره‌برداری از سرویس انتشاری لیست واگذاری، موظف است فقط به استعلام‌هایی که شناسه ملی بنگاه در زمان درخواست شده مشمول شرایط واگذاری باشد به سازمان خصوصی‌سازی پاسخ دهد.

مصوبه شماره سه

در اجرای مصوبه جلسه ۲۲ شورای اجرایی فناوری اطلاعات مشخصاً ماده (۳) و تبصره (۱) ماده (۲) موضوع ایجاد پنجره واحد و پایگاه داده مشترک سازمان تأمین اجتماعی با سازمان امور مالیاتی و تعیین اقلام داده‌ای موردنیاز سازمان تأمین اجتماعی از پایگاه امور مالیاتی در اجرای مصوبه شماره ۳۹۱۴۱/ت ۵۸۴۰۳ هـ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۲ هیئت محترم وزیران مقرر شد سازمان تأمین اجتماعی اقلام داده‌ای موردنیاز خود را در دو گروه به شرح زیر برای بررسی و تائید به کارگروه ارائه نماید:

۱ ـ به‌منظور تسریع در راه‌اندازی پنجره واحد و پایگاه داده مشترک، سازمان تأمین اجتماعی با همکاری سازمان امور مالیاتی اقدام به تهیه فهرست اقلام داده‌ای پنجره واحد و پایگاه داده مشترک (موضوع ماده (۳) مصوبه جلسه (۲۲) شورای اجرایی) نموده و ظرف مدت دو هفته برای تصویب به کارگروه ارائه نماید.

۲ ـ سایر اقلام اطلاعاتی علاوه‌بر بند یک با ذکر جزییات را ظرف مدت یک ماه برای اتخاذ تصمیم به کارگروه ارائه نماید.

مصوبه شماره چهار

به‌منظور پیشگیری از فساد و مقابله با جعل در مشخصات هویتی اشخاص حقیقی دارای تابعیت ایرانی، تکالیف زیر برای کلیه دستگاه‌های خدمت‌دهنده و سازمان ثبت‌احوال کشور مصوب شد:

۱ ـ دستگاه‌های خدمات‌دهنده موظف به توقف ارائه خدمت حسب تشخیص دستگاه به اشخاصی که اقلام داده‌های پایه هویتی یا وضعیت حیات آن‌ها تغییر نموده، می‌باشند. برقراری خدمات توسط دستگاه‌های خدمت‌دهنده منوط به استعلام مجدد و احراز هویت از طریق متدهای سازمان ثبت‌احوال کشور در مرکز ملی تبادل اطلاعات است.

۲ ـ سازمان ثبت‌احوال موظف است سرویسی را در مرکز ملی تبادل اطلاعات ایجاد و فراهم نماید تا دستگاه‌های خدمت‌دهنده از تغییر مشخصات هویتی شخص ـ بدون اطلاع از داده یا داده‌های هویتی تغییریافته ـ در همان روز ثبت تغییر مشخصات در پایگاه اطلاعات هویت ایرانیان مطلع شوند.

۳ ـ دستگاه‌های خدمت‌دهنده موظف‌اند به‌محض اطلاع از تغییر مشخصات یک شخص (کد ملی) اقدام به استعلام مجدد و احراز هویت شخص برای رفع توقف و برقراری ارائه خدمات می‌باشند.

توضیح ۱ ـ تغییر وضعیت حیات با استفاده از سرویس انتشاری فوت‌شدگان اجرایی شده است.

توضیح ۲ ـ سرویس انتشاری کد ملی و تاریخ تغییر مشخصات (توکنایز شده مشابه الگوریتم سرویس فوت‌شدگان) به‌صورت روزانه منتشر و دستگاه‌های خدمت‌دهنده بایستی برای ارائه خدمات خود استعلام مجدد و احراز هویت نمایند.

توضیح ۳ ـ فاز اول راه‌اندازی این سرویس توسط سازمان ثبت‌احوال کشور ابتدا برای بانک مرکزی و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دارای مجوز، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، وزارت اطلاعات، سازمان هدفمندی یارانه، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت ایران، نیروی انتظامی ج.ا.ا و قوه قضاییه بوده و پس بررسی بازخوردها و نتایج حاصل از اجرا به تدریج برای سایر دستگاه اجرایی ارائه خواهد شد.

مصوبه شماره پنج

در اجرای تکالیف مندرج در جلسه ۵۴ شورای‌عالی فضای مجازی و به‌منظور ارائه خدمات کارآمد و چابک خدمات دولت الکترونیکی، پیرو برگزاری جلسه با مشارکت اعضا و نماینده سازمان نظام صنفی در این خصوص، اصول حاکم بر «استانداردهای عرضه خدمات دولت الکترونیکی» به‌عنوان توصیه‌نامه کارگروه به شرح زیر تائید و به پیوست نسخه آزمایشی آن جهت بهره‌برداری دستگاه‌های اجرایی و ذینفعان منتشر می‌شود.

دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های تخصصی ظرف مدت سه ماه نظرات تکمیلی یا اصلاحی خود را به کارگروه ارائه نمایند.

کارگروه با ارائه این سند برای طی مراحل تصویب به‌عنوان استاندارد ملی موافقت نمود.

اصول حاکم:

۱ ـ تدوین دقیق محدوده و تعریف خدمتی که قرار است الکترونیکی شود (با تدقیق شناسنامه خدمت مربوط)

۲ ـ شناسایی و دسته‌بندی تمام ذینفعان خدمت اعم از حوزه‌‌ها یا کارکنانی که مستقیماً درگیر عرضه خدمت بوده یا از آن تأثیر می‌گیرند و حوزه‌هایی که به‌طور غیرمستقیم پیش/پس از ارائه خدمت تحت تأثیر آن هستند. (مثال: کاربران نهایی، دستگاه‌های اجرایی خدمت‌دهنده و خدمت‌گیرنده، حوزه‌های داخلی دستگاه ذی‌ربط و کارکنانی که به‌طور مستقیم درگیر تأمین خدمت هستند).

۳ ـ شناسایی و دسته‌بندی نیازمندی‌های هر یک از ذینفعان شامل نیازهای اولیه و نیازهای آتی پس از دریافت خدمت

۴ ـ تدوین استراتژی نحوه تأمین نیازمندی‌های ذینفعان

۵ ـ تعیین الزامات فنی، امنیتی، ایمنی و عملیاتی الکترونیکی شدن خدمت

۶ ـ تعیین نیازمندی‌ها و الزامات تداوم ارائه خدمت در بازه زمانی تعیین‌شده

۷ ـ تعیین راهبردهای اصلاح و تغییر نحوه ارائه خدمت

۸ ـ سه دسته قواعد و الزامات زیر را در طی کل مراحل الکترونیکی شدن خدمات به دستگاه‌های اجرایی توصیه می‌شود:

۱ ـ اقدامات لازم پیش از الکترونیکی کردن خدمات به شرح جدول شماره یک

۲ ـ الزامات طراحی و پیاده‌سازی خدمات به‌صورت الکترونیکی به شرح جدول شماره دو

۳ ـ اقدامات لازم پس از الکترونیکی شدن خدمات به شرح جدول شماره سه

لینک فایل PDF

https://www.rrk.ir/Files/LawAttachments/6e68484c55144316a5408f99452e0280.PDF

 

ج-شوراي عالي انقلاب فرهنگی

مصوبه اصلاح تبصره ۴ آیین‌نامه ضوابط ارزیابی قاریان و مدرسان قرائت قرآن کریم

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22349-17/09/1400

شماره 1400/13857/دش – ۱۴۰۰/۹/۱۴

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

شورای‌عالی قرآن صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران

به پیوست متن مصوبه اصلاح و تخصیص تبصره ۴ آیین‌نامه ضوابط ارزیابی قاریان و مدرسان قرائت قرآن کریم (پیشنهادی دبیرخانه شورای ارزیابی قاریان و مدرسان قرائت قرآن کریم و جلسه ۱۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۳ مجمع مشورتی) که در جلسه ۵۳ شورای توسعه فرهنگ قرآنی مورخ ۱۴۰۰/۹/۲ به تصویب رسیده جهت اجرا ابلاغ می‌شود.

دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و رئیس شورای توسعه فرهنگ قرآنی ـ سید سعیدرضا عاملی

 

مصوبه اصلاح تبصره ۴ آیین‌نامه ضوابط ارزیابی قاریان و مدرسان قرائت قرآن کریم

مصوب جلسه ۵۳ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲ شورای توسعه فرهنگ قرآنی

شورای توسعه فرهنگ قرآنی بر اساس درخواست دبیرخانه شورای ارزیابی قاریان و مدرسان قرائت قرآن کریم و پیشنهاد جلسه ۱۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۳ مجمع مشورتی، اصلاح تبصره ۴ آیین‌نامه ضوابط ارزیابی قاریان و مدرسان قرائت قرآن کریم (مصوب جلسه ۹ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۷ شورای توسعه فرهنگ قرآنی) را به شرح زیر تصویب کرد:

تبصره ۴: «گواهی‌نامه تخصصی قرائت قرآن کریم در درجات یک و دو با امضای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس شورای‌عالی قرآن صداوسیما و در درجات سه و چهار با امضای معاونان ایشان صادر می‌شود.»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

سایر مصوبات دهه دوم تیر ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/04/11 لغایت 1402/04/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   دستورالعمل ساماندهی نظارت و…

مصوبات شوراها دهه دوم تیر ۱۴۰۲

مصوبات شوراها منتشره از تاریخ 1402/04/11 لغایت 1402/04/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران الف ـ شورای‌عالی سازمان…

قوانین دهه دوم تیر ۱۴۰۲

قوانین منتشره از 1402/04/11 لغايت 1402/04/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     قانون موافقت‌نامه بین دولت جمهوری…

سایر مصوبات دهه اول تیر ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/04/01 لغایت 1402/04/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     بخشنامه قوه‌قضائیه در…
keyboard_arrow_up