مصوبات شوراها دهه دوم اسفند 1400

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مصوبات شوراها

منتشره از تاریخ

1400/12/11 لغایت 1400/12/20

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

الف-شوراي عالي انقلاب فرهنگی

مصوبه ساماندهي انتقال دانشجويان ايراني خارج از کشور به دانشگاههاي علوم پزشکي داخل کشور
اصلاح مصوبه ساماندهي مؤسسات آموزش عالي کشور

ب-شوراي عالي شهرسازی و معماری

مصوبه شورایعالی شهرسازي و معماري ايران پيرامون الزامات شهرسازي مربوط به تأمين اراضي موردنیاز قانون جهش توليد مسکن
مصوبه تکميلي شورایعالی شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح جامع شهر اشترينان
مصوبه شورایعالی شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر همدان الحاق اراضي ۶۸۰ هکتاري به محدوده شهر
مصوبه تکميلي شورایعالی شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر بشرويه
مصوبه شورایعالی شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر بابک

 

الف-شوراي عالي انقلاب فرهنگی

مصوبه ساماندهي انتقال دانشجويان ايراني خارج از کشور به دانشگاه‌هاي علوم پزشکي داخل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22418 – 11/12/1400

(مصوب جلسه ۱۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور)

شماره 1400/18191/دش – ۱۴۰۰/۱۱/۲۵

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

مصوبه «ساماندهی انتقال دانشجویان ایرانی خارج از کشور به دانشگاه‌های علوم پزشکی داخل کشور» که در جلسه ۱۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا، ابلاغ می‌شود:

«با عنایت به مقرره جلسه شماره ۸۵۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۵ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و مصوبه جلسه ۱۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور مبنی بر ساماندهی انتقال دانشجویان ایرانی خارج از کشور به دانشگاه‌های علوم پزشکی داخل کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف شد آیین‌نامه لازم را با توجه به ضرورت حفظ کیفیت و عدالت آموزشی تدوین و ظرف مدت حداکثر ۲ ماه جهت تصویب به ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور ارائه نماید.»

دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ـ سعیدرضا عاملی

 

اصلاح مصوبه ساماندهي مؤسسات آموزش عالي کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22418 – 11/12/1400

(مصوب جلسه ۱۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور)

شماره 1400/18192/دش – ۱۴۰۰/۱۱/۲۵

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

اصلاحیه مصوبه «ساماندهی مؤسسات آموزش عالی کشور» مصوب جلسات ۱۴۹ و ۱۵۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۱ و ۱۴۰۰/۳/۲۵ شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور (ابلاغیه شماره 1400/6206/دش مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۱) به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌شود:

«نظر به درخواست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طی نامه شماره ۹۵۳۰۵/و مورخ ۴ /۱۴۰۰/۵ مبنی بر اصلاح بندهایی از ابلاغیه شماره 1400/6206/دش مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۱ شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور در خصوص تعیین وضعیت ساماندهی مؤسسات آموزش عالی در فاز اول و بنا بر گزارش آن وزارتخانه در جلسه ۱۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور، موارد ذیل اصلاح و جهت اجرا ابلاغ می‌گردد:

۱. بند ۲: لغو الحاق مرکز آموزش عالی استهبان به دانشگاه فسا و الحاق آن به دانشگاه شیراز، لغو ادغام مرکز آموزش عالی آباده با دانشگاه فنی و حرفه‌ای و الحاق آن به دانشگاه شیراز و الحاق دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان به دانشگاه صنعتی اصفهان به‌جای دانشگاه اصفهان مورد تأیید قرار گرفت.

۲. بند ۳: عنوان «دانشگاه علوم انسانی حضرت معصومه (س)» به «دانشکده علوم انسانی و هنر حضرت معصومه (س)» تغییر یافت.»

دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ـ سعیدرضا عاملی

 

ب-شوراي عالي شهرسازی و معماری

مصوبه شورای‌عالی شهرسازي و معماري ايران پيرامون الزامات شهرسازي مربوط به تأمين اراضي موردنیاز قانون جهش توليد مسکن

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22418 – 11/12/1400

شماره 148701/300 – ۱۴۰۰/۱۱/۲

استانداران محترم کلیه استانها

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرو مباحث مطروحه در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۲ خود، گزارش دبیرخانه در خصوص «الزامات شهرسازی مربوط به تأمین اراضی موردنیاز قانون جهش تولید مسکن» با عنایت به صورت‌جلسه مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۱ کمیته فنی استماع نمود و ضمن مرور تکالیف مقرر در قانون با هدف تسهیل و تسریع در اجرای تکلیف قانونی و جلوگیری از آسیب‌های احتمالی مقرر نمود:

الف: اصلی‌ترین منبع تأمین زمین موردنیاز طرح اراضی دولتی متعلق به وزارت راه و شهرسازی در داخل محدوده شهرها و اراضی متعلق به سایر دستگاه‌های دولتی و عمومی در داخل محدوده شهرهاست که در جهت افزایش ظرفیت بالقوه بارگذاری اراضی و رفع موانع احتمالی آن‌ها مقرر می‌گردد:

۱ ـ کمیسیون ماده ۵ مجاز است کاربری اراضی مازاد متعلق به دولت، واقع در محدوده شهرها را مشروط بر اینکه به کاربری‌های خدماتی هفتگانه پشتیبان سکونت (فضای سبز، ورزشی، فرهنگی هنری، مذهبی، تأسیسات و تجهیرات شهری، آموزشی و درمانی) اختصاص نداشته باشند بدون تأمین زمین جایگزین به مسکونی تغییر دهد.

تبصره: اراضی مازاد متعلق به شهرداری‌ها و سایر نهادهای عمومی مشروط به عدم شمول قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکن بر آن‌ها نیز می‌توانند مشمول این بند گردند.

۱ ـ تراکم ساختمانی قابل احداث در اراضی متعلق به دولت در طرح‌های مربوط به جهش تولید معادل تراکم ساختمانی پهنه مجاور و در صورت وجود زیرساخت‌های لازم با تشخیص کمیسیون ماده ۵، تا ۲۰ درصد بیش از سقف تراکم پهنه مجاور تعیین می‌گردد.

ب ـ به منظور عدم تطویل فرآیند بررسی و تصویب و جلوگیری از شکل‌گیری فرآیندهای تأمین زمین منتهی به مخالفت مرجع تصویب‌کننده، تأمین اراضی موردنیاز اجرای طرح در صورت عدم وجود ظرفیت کافی در داخل محدوده شهر در قالب الحاق به محدوده شهر و یا احداث شهرک مسکونی (در خارج از حریم) با رعایت ملاحظات زیر صورت پذیرد.

۱ ـ عدم الحاق اراضی واقع در عرصه و حریم منابع آبی اعم از دریا، دریاچه، رودخانه، چاه‌های آب شرب و سایر منابع آبی مطابق قوانین جاری در حریم شهرها

۲ ـ ممنوعیت هرگونه الحاق به محدوده و توسعه در اراضی حاصل‌خیز کشاورزی (درجه ۱ و ۲)، جنگل‌های طبیعی و دست کاشت بیشه‌های طبیعی، نهالستان‌ها پارک‌ها و ذخیره‌گاه‌های جنگلی و مرتعی، عرصه‌های ذخیره ژنتیکی، ایستگاه‌های تولید بذر، حوزه‌‍‌های آبخیز زوجی، محدوده ایستگاه‌های پایش و اندازه‌گیری آبخیزداری، بستر و حریم رودخانه و انهار، چراگاه‌ها و راه‌های مسیر کوچ ایل‌نشین‌ها و مناطق محیط زیستی (مطابق تبصره ۲ ماده ۹ قانون جهش تولید مسکن)

۳ ـ ایجاد تعادل میان سقف جمعیت‌پذیری اراضی الحاقی با منابع آب شرب تأمین‌شده (یا قابل تأمین) توسط وزارت نیرو در راستای تکالیف مقرر در قانون جهش تولید مسکن

۴ ـ حتی‌الامکان گزینش اراضی دولتی فاقد معارض با کمیته فاصله از محدوده مصوب شهر

۵ ـ ممنوعیت توسعه مسکونی و الحاق به محدوده در محوطه‌های تاریخی و عناصر شاخص هویت‌بخش طبیعی، تاریخی و باستانی واقع در حریم شهرها

۶ ـ عدم توسعه شهری و الحاق اراضی واقع در بستر و حریم گسل،

۷ ـ پرهیز از توسعه محدوده شهری به سمت مراکز حساس و خطرزای واقع در حریم که مستلزم نقض پروتگل‌های ایمنی و حفاظت باشد

۸ ـ پرهیز از توسعه محدوده شهری به سمت مراکز صنعتی موجود و در نتیجه عدم ایجاد اخلال در ضوابط زیست‌محیطی صنایع مذکور

۹ ـ تأمین سرانه‌های خدماتی الحاقی متناسب با وسعت، عملکرد و موقعیت اراضی الحاقی بر اساس دستورالعمل که دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ظرف مهلت ۲ ماه تهیه و پس از تائید کمیته فنی، توسط دبیر شورای‌عالی به مراجع مربوطه ابلاغ می‌نماید.

پ ـ از آنجا که رویکرد بازآفرینی بافت‌های فرسوده ضمن ایفای تکالیف قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری و متضمن ایفای هم‌زمان تکالیف مقرر در ماده ۱۲ قانون جهت تولید مسکن نیز خواهد بود لذا در جهت معماری و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با اخذ نظرات مراجع تخصصی در سطح حرفه، دانشگاه ضمن آسیب‌شناسی موانع کالبدی و فضایی ناشی از اعمال ضوابط و مقررات طرح‌های توسعه عمران در بافت‌های مذکور سیاست‌های کالبدی متضمن تشویق نوسازی در این بافت‌ها را جهت اتخاذ تصمیم به شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ارائه نماید.

مراتب جهت استحضار، بهره‌برداری و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

مصوبه تکميلي شورای‌عالی شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح جامع شهر اشترينان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22418 – 11/12/1400

شماره 151617/300- ۱۴۰۰/۱۱/۶

استاندار محترم و رئیس شورای برنامهریزی و توسعه استان لرستان

پیرو نامه شماره 126522/300 مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۸ موضوع اعلام مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۹/۸ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع شهر اشترینان، بدین‌وسیله در اجرای تکلیف مقرر در بند دو مصوبه یادشده، نظر معاونت حمل‌ونقل وزارت متبوع (نامه شماره 138312/920 مورخ ۱۴۰۰/۱۰۹/۱۴ ـ پیوست) مبنی بر عدم وجود توجیه و ضرورت فنی جهت احداث کمربندی شرقی شهر به عنوان نظر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران اعلام می‌گردد.

دستور فرمایید اسناد و مدارک طرح با لحاظ اصلاحات مدنظر شورای‌عالی تهیه و به مراجع ذی‌ربط ابلاغ گردد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر همدان الحاق اراضي ۶۸۰ هکتاري به محدوده شهر

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22418 – 11/12/1400

شماره 162578/300-۱۴۰۰/۱۱/۲۴

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان همدان

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۰، موضوع مغایرت اساسی طرح جامع شهر همدان مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۴ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان همدان با موضوع«الحاق ۶۸۰هکتار اراضی با مالکیت دولتی واقع در شرق شهر به محدوده شهر همدان در راستای قانون جهش تولید« را موردبررسی قرار داد و ضمن عنایت به صورت‌جلسه مورخ ۹۹/۱۱/۲۹ کمیته فنی شماره یک و عدم وجود اراضی دولتی قابل برنامه‌ریزی در محدوده فعلی و انطباق موقعیت اراضی با جهات توسعه طرح جامع در دست تهیه شهر با الحاق اراضی مذکور(طبق UTM مورد تأیید سازمان‌ملی زمین و مسکن) موافقت و مقرر نمود طرح تفصیلی اراضی در انطباق با احکام کلی طرح جامع در دست تهیه و رعایت چهارچوب زیر پس از تأیید کمیسیون ماده ۵ به دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری جهت ابلاغ ارسال شود.

۱. اراضی مستثنیات واقع در مرز محدوده از اراضی الحاقی حذف شود ضمن اینکه سایر اراضی مستثنیات که قابلیت حذف ندارند، تحت کاربری زراعی در محدوده قرار گیرند

۲. جمیعت پذیری اراضی با مدنظر قرار دادن متوسط واحدپذیری ۷۰ واحد در هکتار حدود ۱۵۰ هزار نفر تعیین می‌گردد.

۳. حریم و بستر کلیه مسیل‌ها و آبراهه متداخل با محدوده اراضی بنا بر اعلام‌نظر شرکت آب منطقه‌ای در نقشه تفصیلی محدوده لحاظ شود.

۴. ساختار شبکه ارتباطی این اراضی و نحوه اتصال آن با ساختار کلی شبکه شهر به تأیید شورای ترافیک استان رسانده شود.

ضمناً با عنایت به اینکه طرح جامع شهر همدان مراحل پایانی تصویب در استان را طی می‌کند مقرر می‌گردد با عنایت به تکافوی این اراضی برای تأمین نیاز سکونت و فعالیت طرح جامع تا افق آن حداکثر صیانت و حفاظت از اراضی زارعی و باغی پیرامون خط محدوده و عدم قرارگیری آن در فرآیند توسه شهری معمول گردد.

دستور فرمایید در اجرای ماده ۴۲ آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران نقشه محدوده جدید شهر با لحاظ موارد فوق در اسرع وقت جهت ابلاغ به دبیرخانه شورای‌عالی ارسال گردد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

مصوبه تکميلي شورای‌عالی شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر بشرويه

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22418 – 11/12/1400

شماره 162549/300 – ۱۴۰۰/۱۱/۲۴

استاندار محترم و رئیس شورای برنامهریزی و توسعه استان خراسان جنوبی

پیرو نامه شماره 126546/300 مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۸ موضوع اعلام مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۲ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر بشرویه موضوع الحاق اراضی به محدوده شهر جهت اختصاص به امر مسکن بر اساس قانون جهش تولید مسکن، ضمن یادآوری بندهای دو و سه مصوبه مذکور به شرح زیر:

۲ ـ در صورت اعلام استاندار محترم مبنی بر عدم حصول توافق، دبیر شورای‌عالی مراتب موافقت شورای‌عالی با الحاق حدود ۵۰ هکتار اراضی دولتی واقع در جنوب غرب کمربندی موجود را به استان اعلام نماید. تبعاً متعاقب این اعلام، طرح تفصیلی اراضی الحاقی با تأمین سرانه‌های خدماتی در مقیاس طرح جامع شهر به تصویب کمیسیون ماده ۵ خواهد رسید.

۳ ـ مؤکداً تصریح می‌گردد در صورت عدم حصول توافق برای الحاق اراضی موسوم به حفره و الحاق اراضی دولتی، با عنایت به تکافوی نیاز شهر در هر دو بخش سکونت و خدمات، الحاق سایر اراضی خصوصاً اراضی موسوم به حفره به محدوده شهر تا تجدیدنظر طرح جامع ممنوع خواهد بود و دبیرخانه کارگروه زیر بنایی،… و دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری مجاز به پذیرش درخواست‌های ارسالی نخواهند بود.

بدین‌وسیله با عنایت به نامه شماره 35/1/58977 مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ جناب‌عالی مبنی بر عدم امکان توافق با مالکان اراضی موسوم به حفره، مراتب موافقت شورای‌عالی با الحاق اراضی ۵۰ هکتاری واقع در جنوب غرب کمربندی موجود را اعلام می‌دارد. ضمناً بنا به تصریح بند ۳ مصوبه اعلام می‌دارد با توجه به تکافوی نیاز شهر پس از این الحاق، هرگونه الحاق جدید به محدوده شهر بشرویه صرفاً در قالب تجدیدنظر طرح جامع بررسی خواهد شد.

دستور فرمایید در اجرای ماده ۴۲ آئین‌نامه «نحوه بررسی و …»، محدوده شهر با الحاق اراضی موردنظر بر اساس UTM مورد تائید سازمان ملی زمین و مسکن جهت طی فرآیند ابلاغ به دبیرخانه شورای‌عالی ارسال گردد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر بابک

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22418 – 11/12/1400

شماره 144514/300 – ۱۴۰۰/۱۰/۲۵

استاندار محترم و رئیس شورای برنامهریزی و توسعه استان کرمان

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۶ مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۵/۴ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان با موضوع «الحاق ۸۲ هکتار اراضی دولتی به محدوده شهر شهر بابک (جهت اجرای قانون جهش تولید مسکن)» را موردبررسی قرار داد و ضمن عنایت به صورت‌جلسه مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۷ کمیته فنی ۱ و موافقت با الحاق مذکور مقرر نمود:

طرح تفکیکی اراضی ۸۲ هکتاری با ظرفیت واحدپذیری ۴۰۰۰ واحد مسکونی (بر اساس تراکم ساختمانی ۱۶۵ درصد (۳ طبقه با سطح اشغال ۵۵ درصد ـ مطابق مصوبه استانی) و تأمین سرانه خدماتی بر اساس جمعیت‌پذیری طرح و مطابق با مصوبه تدقیق سرانه‌های شورای‌عالی شهرسازی و معماری تهیه و به تأیید کمیسیون ماده پنج برسد.

همچنین با عنایت به وجود اراضی بارگذاری نشده در داخل محدوده و عدم امکان توسعه افقی بیشتر شهر، اجرای تکالیف مصرح در تبصره ذیل ماده ۱۲ قانون جهش تولید مسکن از طریق بازپس‌گیری آن دسته از اراضی واگذارشده قبلی که مطابق مفاد قرارداد اقدام در آن‌ها صورت نگرفته در کنار استفاده از ظرفیت بافت فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی مورد تأکید می‌باشد.

دستور فرمایید در اجرای ماده ۴۲ آیین‌نامه «نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران…» خط محدوده شهر با اعمال الحاق مذکور جهت طی فرآیند ابلاغ به دبیرخانه شورای‌عالی ارسال گردد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

سایر مصوبات دهه اول خرداد ۱۴۰۳

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1403/03/01 لغایت 1403/03/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مصوبه شماره ۴ جلسه شماره…

مصوبات شوراها دهه اول خرداد ۱۴۰۳

مصوبات شوراها منتشره از تاریخ 1403/03/01 لغایت 1403/03/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران شورای‌عالی انقلاب فرهنگی اساسنامه…
keyboard_arrow_up