Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مصوبات شوراها

منتشره از تاریخ

1402/04/11 لغایت 1402/04/20

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

الف ـ شورایعالی سازمان فرهنگ و ارتباطات

مصوبات جلسه شماره ۱۵۳ شورای عالی سازمان فرهنگ و ارتباطات

ب ـ شورایعالی آموزش و پرورش

مصوبه هزار و بیست و پنجمین (۱۰۲۵) جلسه شورای عالی آموزش و پرورش درخصوص ماده واحده ایجاد مدرسه مجازی

ج ـ شورایعالی شهرسازی و معماری

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص سیاست‌های باز تنظیم نظام پهنه‌بندی تراکم ساختمانی شهرها

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون سیاست‌های محرک عرضه زمین و جلوگیری از احتکار اراضی مسکونی در محدوده شهرها

الف ـ شورای‌عالی سازمان فرهنگ و ارتباطات

 

 مصوبات جلسه شماره ۱۵۳ شورای عالی سازمان فرهنگ و ارتباطات

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22801 – 1402/04/14

 

شماره۱۴۳۹۹۵ – ۱۴۰۲/۳/۳۱

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

به پیوست مصوبه جلسه شماره ۱۵۳ شورای‌عالی سازمان فرهنگ و ارتباطات در مورخ ۱۴۰۲/۳/۳۰ جهت درج اصلاحات ماده ۱۳ و ۱۹، ایفاد می‌گردد.

از آنجا که تغییر و اصلاح مواد اساسنامه به استناد ماده ۱۹، با تصویب دوسوم اعضا قابل انجام می‌باشد، درج اصلاحات مصوب مورد انتظار است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ محمدمهدی اسماعیلی

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای مهدی ایمانی‌پور

رئیس محترم سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

با توجه به برگزاری یکصد و پنجاه و سومین جلسه شورای‌عالی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۳۰، مصوبات آن به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:

۱. براساس ارائه گزارش طرح تحول دبیرخانه شورای‌عالی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، این شورای‌عالی مبتنی بر منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، اختیارات اساسنامه‌‌ای و سند جامع امور فرهنگی ـ بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، موضوعات زیر را دنبال می‌نماید:

ـ تدوین و پیشنهاد سیاست‌ها، راهبردها و ضوابط موردنیاز برای اجرای سند جامع به شورای سیاستگذاری فرهنگی ـ بین‌المللی؛

ـ تدوین و ارائه طرح‌ها و برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت برای اجرای سند جامع به شورای سیاستگذاری فرهنگی ـ بین‌المللی؛

ـ تنظیم و ارائه برنامه‌ها و اسناد راهبردی زیربخش “سند جامع” و سایر برنامه‌ها و اسناد موردنیاز به شورای سیاستگذاری فرهنگی ـ بین‌الملل؛

ـ طراحی و اجرای ساز و کارهای مناسب برای ایجاد انسجام، هماهنگی و هم‌افزایی بخش‌های دولتی و غیردولتی جمهوری اسلامی ایران در اجرای سند جامع؛

ـ تعیین اولویت و رتبه‌بندی مناطق و کشورهای مختلف جهان در فعالیت‌های فرهنگی ـ بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران جهت ارائه به شورای سیاستگذاری فرهنگی ـ بین‌المللی؛

ـ تنظیم و پیشنهاد نقشه راه فعالیت‌های فرهنگی ـ بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران در هر کشور و منطقه در چارچوب سند جامع به شورای سیاستگذاری فرهنگی ـ بین‌الملل؛

ـ طراحی و ارائه شاخص‌ها و نظام ارزیابی و مدیریت عملکرد فرهنگی ـ بین‌المللی بخش‌های دولتی و غیردولتی به شورای سیاستگذاری فرهنگی ـ بین‌الملل و نظارت و ارزیابی عملکرد نهادها و دستگاه‌ها در اجرای سند جامع؛

ـ تنظیم گزارش عملکرد روابط و فعالیت‌های فرهنگی ـ بین‌المللی نظام در اجرای سند جامع به شورای سیاست‌گذاری فرهنگی ـ بین‌المللی؛

۲. با عنایت به ضرورت‌های ارائه‌شده در خصوص جایگاه مدیریتی سازمان، مقرر گردید تا همطرازی رئیس و سایر مقامات آن مطابق مصوبه شماره ۲۳ شورای‌عالی در سال ۱۳۸۷ و اضافه شدن عبارت “و از حقوق و مزایای همترازی وزراء استفاده می‌نماید”، به انتهای ماده شماره ۱۳ اساسنامه اصلاح گردد.

۳. اعضای جدید و پیشنهادی شورای‌عالی به محضر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) تقدیم گردد.

۴. افزودن تبصره پیشنهادی ماده ۱۹ اساسنامه به این شرح با رأی دوسوم اعضای شورای‌عالی به تصویب رسید: “تبصره پیشنهادی: نظر به اینکه تأسیس سازمان، با تنفیذ اساسنامه و امر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) صورت پذیرفته است، لذا اصلاحات اساسنامه، حسب تشخیص اعضای شورای‌عالی، علاوه بر تصویب دوسوم اعضاء، به تنفیذ معظم‌له خواهدرسید.”

۵. با عنایت به گزارش ارائه شده درباره راهبردهای فرهنگی در مناسبات جدید دیپلماتیک با عربستان سعودی، مقرر گردید سازمان در خصوص راه‌اندازی رایزنی فرهنگی در ریاض و فعالیت‌های فرهنگی دو جانبه بررسی‌های لازم را صورت دهد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس شورای‌عالی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ـ محمدمهدی اسماعیلی

 

ب ـ شورای‌عالی آموزش و پرورش

 

  مصوبه هزار و بیست و پنجمین (۱۰۲۵) جلسه شورای عالی آموزش و پرورش درخصوص ماده واحده ایجاد مدرسه مجازی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22801 – 1402/04/14

 

شماره 120/124695 – ۱۴۰۲/۳/۲۷

وزارت آموزش و پرورش

به پیوست تصویر مصوبه هزار و بیست و پنجمین (۱۰۲۵) جلسه شورای‌عالی آموزش و پرورش تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱ موضوع “ماده واحده ایجاد مدرسه مجازی” برای ابلاغ و اجرا ارسال می‌شود.

دبیر کل شورای‌عالی آموزش و پرورش ـ محمود امانی

ماده واحده ایجاد مدرسه مجازی مصوبه هزار و بیست و پنجمین (۱۰۲۵) جلسه شورای‌عالی آموزش و پرورش تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱

(بررسی شده در جلسات ۱۰۲۴ و ۱۰۲۵)

به استناد بندهای ۴ و ۷ راهبردهای کلان و راهکارهای ۳ـ ۵، ۲ـ۱۷، و ۴ـ۱۷ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و به منظور فراهم کردن فرصت‌های مناسب برای تعلیم و تربیت، تسهیل فرایند آموزش و یادگیری، ارتقا کیفیت فرایند تعلیم و تربیت با تکیه بر استفاده هوشمندانه از فناوری‌های نوین و افزایش پوشش تحصیلی و با رعایت اصل اولویت آموزش‌های حضوری در مدارس، به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود مدرسه مجازی را برای سال‌های تحصیلی ۱۴۰۲ـ۱۴۰۱ و ۱۴۰۳ـ۱۴۰۲ به صورت آزمایشی و در چهارچوب مقررات و ضوابط مدارس آموزش از راه دور و شیوه‌نامه مربوط که توسط وزیر آموزش و پرورش ابلاغ می‌شود، به صورت دولتی یا غیردولتی برای تمامی دوره‌های تحصیلی ایجاد و نسبت به ثبت‌نام و آموزش متقاضیان اقدام کند. وزارت آموزش و پرورش موظف است پس از تصویب و ابلاغ این ماده واحده، ظرف مدت یک سال اساسنامه تأسیس و راه‌اندازی مدارس مجازی را تهیه و به تصویب شورای‌عالی آموزش و پرورش برساند.

تبصره۱ـ افراد زیر می‌توانند در این مدارس ثبت‌نام و ادامه تحصیل دهند:

الف ـ خارجیان علاقه‌مند به تحصیل در نظام آموزشی جمهوری اسلامی ایران

ب ـ ایرانیان خارج از کشور در صورت عدم امکان دسترسی یا حضور در کلاس‌های درس

ج ـ اتباع خارجی متقاضی داخل کشور

د ـ متقاضیان ایرانی بازمانده از تحصیل

تبصره۲ـ اصل بر آموزش حضوری در مدرسه است، لذا افراد لازم‌التعلیم ایرانی داخل کشور نمی‌توانند در این مدارس ثبت‌نام کنند، مگر در موارد زیر و با اخذ مجوز از کمیسیون خاص آموزش و پرورش محل:

الف ـ دسترسی نداشتن به واحد آموزشی و عدم امکان ارائه خدمات آموزشی و پرورشی حضوری به آنان با تأیید آموزش و پرورش محل

ب ـ داشتن شرایط خاص نظیر معلولیت جسمی، بیماری خاص یا صعب‌العلاج که مانع حضور در مدرسه باشد با تأیید مراجع ذی‌صلاح

ج ـ دختران ازدواج کرده متقاضی تحصیل در مدرسه مجازی

تبصره۳ـ امتحانات پایانی متقاضیان لازم‌التعلیم ایرانی داخل و خارج کشور که در مدرسه مجازی ثبت‌نام و تحصیل می‌کنند، به صورت حضوری خواهد بود در مورد نحوه برگزاری امتحانات سایر دانش‌آموزان و موارد خاص، کمیسیون معین بر اساس شرایط مربوط تصمیم‌گیری می‌نماید.

تبصره۴ـ اصلاحات مورد نیاز در مفاد مصوبات پیشین، برای تسهیل اجرای این ماده واحده، در کمیسیون معین بررسی و تصویب می‌شود.

تبصره۵ ـ تصویب این ماده واحده به معنای نفی ارائه آموزش مجازی در مدارس به عنوان حلقه تکمیلی آموزش حضوری نیست.

موضوع: ماده واحده ایجاد مدرسه مجازی در هزار و بیست و پنجمین جلسه شورای‌عالی آموزش و پرورش، تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱ به تصویب رسید.

دبیر شورا                             سرپرست وزارت آموزش و پرورش

محمود امانی                                   رضا مراد صحرایی

ماده واحده ایجاد مدرسه مجازی مورد تأیید است، به اجرا گذاشته شود.

رئیس جمهور و رئیس شورای‌عالی آموزش و پرورش ـ سید ابراهیم رئیسی

 

ج ـ شورای‌عالی شهرسازی و معماری

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص سیاست‌های باز تنظیم نظام پهنه‌بندی تراکم ساختمانی شهرها

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22806 – 1402/04/20

 

شماره 37116/300 – ۱۴۰۲/۳/۸

استانداران کلیه استان‌ها

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۳/۱ مقرر نمود: به منظور بهره‌گیری از ظرفیت توسعه درونی شهرها، به‌روزآوری، تعدیل و منطقی نمودن توزیع تراکم ساختمانی، ایجاد شفافیت، کاهش طرح درخواست‌های موردی تغییر طرح تفصیلی و پاسخگویی به نیاز تأمین زمین قانون جهش تولید مسکن از اراضی داخل محدوده شهرها، ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها می‌توانند با همکاری و در صورت تقاضای شهرداری‌های شهرهای مشمول این مصوبه، موضوع “بازتنظیم نظام پهنه‌بندی تراکمی ساختمانی شهر” را به ترتیب زیر مورد مطالعه قرار داده و نتیجه را جهت تصویب به کمیسیون‌های ماده ۵ شهر مربوطه ارائه نمایند.

همچنین شورای‌عالی پیشنهاد می‌نماید برنامه نیاز به مسکن (سهمیه هر یک از شهرها از سقف کلی تعیین‌شده در قانون جهش تولید) به منظور واقعی‌سازی نیاز مذکور، بر اساس ملاحظات شهرسازی و نتیجه مطالعات طرح جامع مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی مورد بازنگری قرار گرفته و جهت تصویب به شورای‌عالی مسکن ارائه شود.

۱) شهرهای مشمول این مصوبه:

کلیه شهرهای با بیش از ۵۰ هزار نفر جمعیت که در فرآیند طرح نهضت ملی مسکن با محدودیت تأمین زمین در اراضی پیرامون مواجه بوده‌اند، مشروط به وجود موارد زیر مشمول این مصوبه به شمار می‌آیند:

الف ـ گذشت بیش از ۲ سال از ابلاغ طرح جامع.

ب ـ عدم قید محدودیت جمعیت‌پذیری در طرح جامع مصوب

۲) شرح خدمات انجام مطالعات:

انجام مطالعات بازتنظیم نظام پهنه‌بندی تراکمی ساختمانی شهرها با رعایت حفظ چهارچوب‌های کلی طرح جامع و مشتمل بر مراحل زیر انجام می‌پذیرد:

الف) مرحله تشخیص:

۱ ـ گونه‌بندی بافت‌های شهری با توجه به شرایط ویژه هر شهر به منظور زون‌بندی تراکمی شهر مورد مطالعه

۲ ـ شناسایی و احصای مناطق ملزم به کاهش تراکم ساختمانی یا ممنوعیت احداث بنا مانند پهنه‌های فرونشست، خطوط گسل، حرائم طبیعی یا مصنوع (مانند حریم رودخانه، حریم آثار تاریخی، حرائم امنیتی، …)

۳ ـ شناسایی مناطقی از شهر که تمایل یا امکان ساخت و ساز در حد مجاز طرح تفصیلی در آنها وجود ندارد از طریق بررسی پروانه‌های صادره و بازدیدهای میدانی

۴ ـ شناسایی مناطق مسکونی دارای گرایش توسعه از طریق بررسی پروانه‌های صادره، آمار کمیسیون‌های ماده ۵ و ماده ۱۰۰ و قیمت زمین و واحد مسکونی در سطح شهر

۵ ـ شناسایی اراضی دارای کاربری مسکونی که در طی دوره طرح نسبت به احداث بنا در آنها اقدام نشده باشد به تفکیک نوع واگذاری، مساحت زمین، نوع مالکیت (حقیقی، حقوقی، تعاونی).

۶ ـ شناسایی اراضی قهوه‌ای مانند اراضی ذخیره شهری و املاک با کاربری‌های ناهمخوان با سکونت مانند کارخانجات و …

ب) مرحله تحلیل:

۱ ـ تعیین محدودیت‌های توسعه در اراضی موضوع بند ۴ ـ الف از قبیل کمبود و یا عدم امکان تأمین زیرساخت‌ها، عرض معابر و مسائل ترافیکی، کمبود خدمات عمومی و …

۲ ـ بررسی و پیشنهاد عوامل مؤثر در تحریک توسعه اراضی موضوع بند ۳ ـ الف مانند افزایش خدمات عمومی، بهبود زیرساخت‌های شهری، اصلاحات ترافیکی و اصلاح در ضوابط و مقررات غیر تراکمی احداث بنا

۳ ـ تحلیل داده‌ها و ارائه نقشه زون‌های پیشنهادی مجاز، مشروط و ممنوع توسعه مسکونی و افزایش تراکم

۴ ـ تحلیل اثرات و برآورد میزان جمعیت‌پذیری و افزایش واحدهای مسکونی در صورت اصلاح ضوابط در هر یک از پهنه‌های مجاز و مشروط

ج) مرحله استنتاج و ارائه اسناد:

۱ ـ نقشه زون‌های پیشنهادی دارای قابلیت افزایش میزان تراکم ساختمانی مسکونی به همراه ضوابط و مقررات مربوطه

۲ ـ تدقیق و تغییر کاربری اراضی قهوه‌ای و تصویب طرح آماده‌سازی بعدی در کمیسیون ماده ۵ (به استثنای اراضی مشمول قانون انتقال پادگان‌ها)

۳ ـ نقشه زون‌های پیشنهادی مشروط برای افزایش میزان تراکم ساختمانی مسکونی به همراه شرایط مربوطه

۳) سایر الزامات:

الف) در صورت عدم تغییر جمعیت‌پذیری شهر در اثر اعمال اصلاحات منتج از نتایج این مطالعه و یا افزایش جمعیت در چارچوب موارد زیر (با تشخیص دبیرخانه شورای‌عالی)، موضوع مغایر با اساس طرح جامع نبوده و تصمیم کمیسیون ماده ۵ در تغییر طرح تفصیلی به عنوان مصوبه نهایی قابل اجرا می‌باشد:

۱ ـ افزایش جمعیت تا سقف جمعیت‌پذیری ناشی از تولید واحدهای مسکونی ابلاغی موضوع دستورالعمل مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۷ وزارت راه و شهرسازی (مصوب جلسه ۱۴۰۰/۸/۲۵ شورای‌عالی مسکن)، با لحاظ نمودن جمعیت‌پذیری اراضی الحاقی احتمالی به شهر و مشروط به افزایش افق طرح جامع شهر مربوطه متناسب با ضریب رشد جمعیت ملحوظ در طرح جامع حداکثر به مدت ۴ سال

۲ ـ افزایش جمعیت‌پذیری شهر مربوطه تا سقف ۵% جمعیت‌پذیری مصوب در افق طرح جامع شهر (موضوع ماده ۷۰ قانون احکام دائمی)

۳ ـ افزایش جمعیت متناسب با کاهش جمعیت ناشی از اصلاح در ضوابط و مقررات ساخت و ساز در مناطق ملزم به اعمال محدودیت اجباری تراکم ساختمانی یا ممنوعیت احداث بنا (موضوع بند ۲ ـ الف این مصوبه) و همچنین کاهش جمعیت‌پذیری ناشی از تغییرات کاربری و کاربرد اراضی و املاک از مسکونی به سایر کاربری‌های شهری

تبصره: کلان‌شهرها و شهرهایی که در طرح جامع آنها به محدودیت جمعیت‌پذیری تأکید شده باشد، مشمول این بند مصوبه نمی‌باشند و هرگونه تصمیم کمیسیون ماده ۵ در این خصوص مستلزم تأیید و تصویب آن در شورای‌عالی شهرسازی و معماری خواهد بود.

ب) تغییر ضوابط ساخت و ساز در پهنه‌های مشروط (موضوع بند ۳ ـ ج) موکول به تحقق شروط ذکر شده و گزارش آن به کمیسیون ماده ۵ و تصویب کمیسیون می‌باشد.

ج) تعیین پهنه‌های بلندمرتبه در چارچوب مصوبه بلندمرتبه‌سازی (مصوب ۱۳۹۷/۷/۶ شورای‌عالی) و ضوابط این دستورالعمل برای شهرهای مشمول مصوبه بلندمرتبه‌سازی بلامانع است.

د) افزایش تراکم ساختمانی موضوع این مصوبه در قالب تراکم مازاد بر تراکم مجاز طرح جامع، با هماهنگی وزارت کشور مشمول عوارض ویژه مصوب شورای اسلامی شهر مربوطه می‌گردد.

ه) شهرداری مکلف است نسبت به تأمین خدمات عمومی مورد نیاز جمعیت افزایش‌یافته از محل عوارض ویژه موضوع این بند و همچنین استفاده از ظرفیت اراضی موضوع بند ۲ ـ الف ـ ۵ این مصوبه اقدام نماید. خدمات عمومی طرح‌های آماده‌سازی موضوع بند ۲ ـ ج ـ ۲ در درون طرح و یا در شعاع عملکردی لازم پیش‌بینی و هم‌زمان با تصویب طرح به تصویب کمیسیون ماده ۵ خواهد رسید.

و) انجام مطالعات بازتنظیم نظام پهنه‌بندی تراکمی ساختمانی به‌صورت یکپارچه برای کل شهر و یا برای مناطقی از شهر مشروط به رعایت ضوابط این مصوبه قابل انجام است.

ز) در اجرای بند ۱ ماده ۴۹ آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران، پس از تصویب و ابلاغ مطالعات بازتنظیم نظام پهنه‌بندی تراکمی ساختمانی هر شهر، پذیرش درخواست‌های موردی تغییر تراکم طرح تفصیلی و طرح آن در کمیسیون ماده ۵ صرفاً در صورت ارائه دلایل متقن مبنی بر ضرورت تغییر مذکور امکان‌پذیر خواهد بود.

ح) اعتبار این مصوبه برای هریک از شهرهای مشمول تا زمان بازنگری و ابلاغ طرح جامع تجدیدنظر شهر مربوطه می‌باشد.

ط) دبیرخانه شورای‌عالی مکلف است دستورالعمل بهره‌گیری از ظرفیت انتقال حق توسعه برای اراضی متأثر از محدودیت‌های الزامی موضوع بند ۲ الف ۲ را با همکاری وزارت کشور تدوین و جهت تصویب به شورای‌عالی ارائه نماید.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون سیاست‌های محرک عرضه زمین و جلوگیری از احتکار اراضی مسکونی در محدوده شهرها

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22806 – 1402/04/20

 

شماره 37056/300 – ۱۴۰۲/۳/۸

استانداران کلیه استان‌ها

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۳/۱ در راستای اجرای حداکثری طرح‌های توسعه شهری تحقق کاربری‌های مورد نیاز شهر و به منظور پیشگیری از رانت حبس ظرفیت‌های مسکونی موجود شهرها و قرارگیری این اراضی در چرخه ساخت‌وساز، در اجرای تبصره ماده ۱۲ قانون جهش تولید مسکن و مصوبه بازتنظیم نظام پهنه‌بندی تراکمی ساختمانی شهرها، مقرر نمود ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها ضمن بازپس‌گیری آن دسته از اراضی واگذارشده به تعاونی‌ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که مطابق مفاد قرارداد احداث نشده است، نسبت به پیگیری تغییر کاربری اراضی مسکونی که در طی دوره طرح، اقدامی در جهت احداث بنا در آنها نشده باشد، به کاربری‌های خدماتی اقدام نمایند.

تبصره ـ بازپس‌گیری اراضی دولتی واگذار شده موضوع این مصوبه در چهارچوب آیین‌نامه اجرائی مصوب هیأت‌وزیران انجام خواهد گرفت و اراضی دولتی بازپس گرفته شده از شمول اقدامات بعدی این مصوبه مستثنی می‌باشد.

مراحل و چگونگی انجام تغییر کاربری به ترتیب زیر است:

ـ شناسایی اراضی دارای کاربری مسکونی که در طی دوره طرح در فرآیند ساخت و ساز قرار نگرفته‌اند به تفکیک نوع واگذاری، مساحت زمین، نوع مالکیت (حقیقی، حقوقی، تعاونی)، تاریخ آخرین نقل‌وانتقال و تاریخ تغییر کاربری به مسکونی (در صورت تغییر کاربری توسط کمیسیون ماده ۵)، توسط شهرداری و با تأیید دبیرخانه کمیسیون ماده ۵.

ـ اعلام ضرب‌الاجل حداکثر ۶ ماهه پس از شناسایی به مالکان این اراضی برای اقدام به دریافت پروانه و احداث بنا توسط شهرداری.

ـ تعیین میزان کمبود کاربری‌های خدماتی عمومی در مقیاس مناسب، با اولویت تأمین خدمات عمومی موردنیاز جمعیت افزایش یافته ناشی از مصوبه بازتنظیم نظام پهنه‌بندی تراکمی ساختمانی شهر با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط توسط ادارات کل راه و شهرسازی.

ـ ارائه گزارش اقدامات انجام‌شده به کمیسیون ماده ۵ و پیشنهاد تغییر کاربری آن دسته از اراضی مسکونی که علیرغم پایان ضرب‌الاجل، نسبت به دریافت پروانه و احداث بنا اقدام نکرده‌اند به کاربری‌های خدمات عمومی مورد نیاز (با اولویت اراضی بزرگ‌مقیاس)

اقدامات فوق‌الذکر در شهرهایی که طرح جامع یا تفصیلی در مرحله تهیه یا بازنگری می‌باشد، در فرآیند تهیه طرح اعمال خواهد شد.

مسئولیت هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای این مصوبه با استانداران بوده و استانداری‌ها مکلفند گزارش دوره‌ای انجام مصوبه را به همراه مشکلات اجرایی و پیشنهادات استان در بازه‌های زمانی ۶ ماهه به دبیرخانه شورای‌عالی ارسال نمایند تا ضمن جمع‌بندی و گزارش عملکرد به شورای‌عالی، در فرآیند اصلاحات احتمالی مصوبه مورد استفاده قرار گیرد.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

مصوبات شوراها دهه اول خرداد ۱۴۰۳

مصوبات شوراها منتشره از تاریخ 1403/03/01 لغایت 1403/03/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران شورای‌عالی انقلاب فرهنگی اساسنامه…
keyboard_arrow_up