مصوبات شوراها دهه دوم خرداد 1400

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مصوبات شوراها

منتشره از تاریخ

1400/03/11 لغایت 1400/03/20

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

 

شورای‌عالی شهرسازی و معماری

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون الحاق اراضی ملی (اراضی نیار) به مساحت حدود ۲۰ هکتار و اراضی ملی (اراضی سه‌راهی کورائیم) به مساحت ۵۰ هکتار به محدوده شهر اردبیل (جهت اجرای طرح اقدام ملی مسکن)         

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح تفصیلی بافت پیرامون حرم مطهر امام رضا (ع)   

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون اصلاحیه ضوابط عام استقرار ساختمان‌های بلند در شهرهای ایران      

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون آیین‌نامه طراحی معابر شهری  

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون بازنگری دستورالعمل ترویج شهرک‌سازی

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع شهر کاشمر         

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص فرآیند انطباق مصوبات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها با سیاست‌های ابلاغی شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع ناحیه جنوب همدان

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون موضوع اقدامات و تخریب‌های صورت گرفته در بافت تاریخی شرق میدان نقش‌جهان به منظور ایجاد گذر موسوم به آقا نوراله نجفی     

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص گزارش بنیاد مستضعفان پیرامون پروژه ساختمان پلاسکو 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت‌های اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع بندرعباس ـ تدقیق محدوده         

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع ناحیه مرکزی همدان

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی کاشان (ادامه بلوار شهیدان کشمشی در منطقه فین)      

اعلام مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون اصلاح صورت‌جلسه مورخ ۳۰/۷/۱۳۹۷ در خصوص نحوه عملیاتی نمودن جزء ۶ بند ب قانون احکام دائمی    

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع شهر شاهرود        

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون ساخت‌وساز در اراضی موسوم به گبران قلعه ـ نیاوران شهر قزوین      

 

 

شورای‌عالی شهرسازی و معماری

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون الحاق اراضی ملی (اراضی نیار) به مساحت حدود ۲۰ هکتار و اراضی ملی (اراضی سه‌راهی کورائیم) به مساحت ۵۰ هکتار به محدوده شهر اردبیل (جهت اجرای طرح اقدام ملی مسکن)

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22196-11/03/1400

شماره 179767/300 -۱۳۹۹/۱۲/۲۴

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون الحاق اراضی ملی (اراضی نیار) به مساحت حدود ۲۰ هکتار و اراضی ملی (اراضی سه‌راهی کورائیم) به مساحت ۵۰ هکتار به محدوده شهر اردبیل (جهت اجرای طرح اقدام ملی مسکن)

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اردبیل

کمیته فنی شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ موضوعات الحاق اراضی ملی (اراضی نیار) به مساحت حدود ۲۰ هکتار و اراضی ملی (اراضی سه‌راهی کورائیم) به مساحت ۵۰ هکتار به محدوده شهر اردبیل (جهت اجرای طرح اقدام ملی مسکن)، مصوب مورخ ۱۳۹۹/۸/۳ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اردبیل را مورد بررسی قرار داد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود. لذا در اجرای اختیار مصرح در بند ۱ مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۰ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران تصمیم کمیته مذکور به عنوان مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران جهت استحضار اعلام می‌گردد.

الف ـ با الحاق حدود ۲۰ هکتار اراضی متعلق به دولت به محدوده شهر با تأکید بر تحقق شرایط زیر و صرفاً جهت تأمین اراضی موردنیاز طرح اقدام ملی مسکن و حذف اراضی مربوط به حریم دریاچه شورگل موافقت و مقرر می‌گردد طرح تفکیکی اراضی الحاقی با اعمال شرایط زیر به تأیید کمیسیون ماده ۵ برسد؛

۱. حریم بستر مسیل‌ها، آبراهه‌ها متداخل با زمین براساس استعلام از شرکت آب منطقه‌ای تحت کاربری «حریم» در اسناد طرح منعکس گردد.

۲. سرانه‌های خدماتی عمومی شهر در حد طرح جامع مصوب در طرح لحاظ گردد.

۳. متوسط تراکم ساختمانی در کاربری مسکونی ۳۶۰ درصد و تعداد طبقات بین ۶ تا ۸ طبقه تعیین شود.

ب ـ با الحاق منفصل اراضی ۵۰ هکتاری به محدوده شهر به دلایل زیر مخالفت می‌گردد:

۱ ـ تعیین جهت نامناسب توسعه مسکونی به سمت اراضی مرغوب کشاورزی در سمت شرق پیرامون شهر

۲ ـ مجاورت با پهنه ناسازگار شهر (پهنه کاربری‌های کارگاهی و تأسیسات و تجهیزات بزرگ شهری) با توجه به وجود تأسیسات مربوط به پایانه لجستیکی مربوط به حمل بار (پایانه کامیون)

۳ ـ وقوع بخشی از اراضی در حریم دریاچه شورگل

۴ ـ تأثیرات احتمالی نامطلوب بستر خشک دریاچه شورگل در سال‌های کم‌آبی بر احداثات مسکونی با توجه به جهت باد غالب شهر

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی طرح‌های توسعه و عمران و مقررات شهرسازی و معماری کشور، نقشه محدوده نهایی طرح جامع پس از اصلاح به شرح فوق ظرف مدت حداکثر ۲ ماه جهت ابلاغ به مراجع ذی‌ربط در اختیار دبیرخانه شورای‌عالی قرار گیرد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح تفصیلی بافت پیرامون حرم مطهر امام رضا (ع)

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22196-11/03/1400

شماره 179819/300-۱۳۹۹/۱۲/۲۴

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱، پیرو مصوبات پیشین خود در مورد بافت پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) و در راستای اجرای تکلیف بند ۴ مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۹ شورای‌عالی، طرح ویژه تفصیلی بافت پیرامون حرم مطهر امام رضا (ع)، تأییدشده در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ کمیسیون ماده پنج شهر مشهد را بررسی و تصویب نمود. این طرح جایگزین طرح‌های قبلی شده و ملاک عمل اقدامات بعدی در این محدوده خواهد بود.

همچنین شورای‌عالی شهرسازی و معماری ضمن تأکید بر ضرورت تداوم اقدامات در راستای بازنگری بنیادین رویکردهای مواجهه با محدوده پیرامون حرم مطهر و اعاده هویت معنوی، فرهنگی و تاریخی بافت و استیفای حقوق عمومی، مقرر نمود:

۱. با عنایت به شأن و جایگاه منحصربه‌فرد بافت شهری پیرامون حرم مطهر امام رضا (ع) و مقیاس فراملی آن به عنوان یکی از کانون‌ها و مقاصد مهم جریان‌های مذهبی و فرهنگی جهان اسلامی و ارزش‌های معنوی، فرهنگی و تاریخی موجود در بافت، اصول و سیاست‌های بنیادین طرح ویژه به مثابه خطوط هدایت‌کننده اجرا و پایش طرح، به شرح زیر مورد تأکید است:

۱ ـ ۱ ـ تقویت هم‌پیوندی حرم با شهر (ایده حرمشهر) براساس الگوی ساختاری تاروپود (محورهای تشرف و شارها) و پهنه‌بندی حرایم زیارت، منعکس در سازمان فضایی طرح.

۱ ـ ۲ ـ تقویت زمینه‌های حضور و اقامت طیف متنوع اقتصادی ـ اجتماعی زائران در محدوده پیرامون حرم از طریق پیش‌بینی کاربری‌ها، فعالیت‌ها و ضوابط شهرسازی و معماری متناسب با توان آنان.

۱ ـ ۳ ـ تسهیل و ترغیب استمرار سکونت پایدار مجاوران در محدوده از طریق ارتقای کیفیت اجتماعی فضا، ارتقاء خدمات عمومی و اجرای ضوابط و مقررات متناسب به منظور احیاء و نوسازی بافت توسط ساکنان.

۱ ـ ۴ ـ بهبود دسترس‌پذیری حرم مطهر و بافت برای زائران و مجاوران با اولویت پیاده‌مداری و توجه به مراتب تشرف.

۱ ـ ۵ ـ حفظ و احترام به حقوق مالکانه

۱ ـ ۶ ـ اعاده جایگاه حرم مطهر در سیمای شهری محدوده از طریق کنترل ارتفاع و سایر مشخصات کالبدی ابنیه و توجه ویژه به الزامات پدافند غیرعامل و مدیریت بحران بالأخص موضوع سیل و زلزله.

۱ ـ ۷ ـ هماهنگی و انطباق مقیاس مداخله و اقدامات پیشنهادی طرح با توان اجرایی ـ مدیریتی نهادهای دخیل از طریق اجتناب از پیشنهاد ابرپروژه‌های شهری و حداکثر مشارکت ساکنان، صاحبان کسب‌وکارهای موجود و نهادهای محلی در اقدامات احیاء و نوسازی بافت.

۲. اسناد این طرح شامل: نقشه کاربری اراضی، نقشه شبکه معابر و حرکت سواره و پیاده (محورهای تشرف، شارها و تمام معابر دیگر)، نقشه تراکم‌های ساختمانی و ارتفاعی، نقشه سازمان فضایی و عرصه‌های عمومی، نقشه حوزه‌بندی توده‌گذاری، نقشه و دفترچه ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری، فهرست طرح‌های موضعی و موضوعی و سند اساس طرح و آستانه‌های مغایرت اساسی، توسط دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ابلاغ گردد.

۳. با توجه به مذاکرات جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۵ در محل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، مقرر شد مغایرت‌های احتمالی طرح ویژه تفصیلی با ضوابط حرایم آثار ملی به طور موردی ظرف مدت یک ماه کاری (پس از ابلاغ این مصوبه) توسط نمایندگان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری با حضور مشاور طرح مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه جهت اعمال در طرح ویژه تفصیلی اعلام گردد.

۴. تعیین تکلیف تعهدات و پروژه‌های سرمایه‌گذاری ساخته نشده، وفق شیوه‌نامه مصوب شورای‌عالی شهرسازی و معماری و به روش پیشنهادشده در صورت‌جلسه کمیسیون ماده پنج مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب طرح، انجام شده و نتایج به دبیرخانه شورای‌عالی منعکس شود. با عنایت به مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۹ شورای‌عالی شهرسازی و معماری، تعیین شیوه مواجهه با تعهدات و پروژه‌های مذکور، نافی لزوم رسیدگی قانونی به تخلفات صورت گرفته نبوده و وفق بند ۳ مصوبه مذکور، ضروری است تخلفات صورت گرفته در اقدامات اجرایی و صدور مجوزها، توسط استاندار محترم و سایر مراجع ذی‌ربط برای پیگیری به مراجع قضایی و حقوقی اعلام شود.

۵. به منظور نظارت و ارزیابی فرآیند اجرای طرح، شفاف‌سازی و امکان رصد تغییرات، سامانه پایش هوشمند اجرای طرح، توسط شرکت بازآفرینی شهری و شهرداری مشهد طراحی و اجرا گردد. اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی، مسئولیت نظارت و پایش اقدامات را برعهده خواهد داشت.

۶. الزامات و ملاحظات پدافند غیرعامل در اسناد طرح منعکس و ملاک اقدام اجرائی قرار گیرد.

مراتب جهت استحضار و صدور و دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون اصلاحیه ضوابط عام استقرار ساختمان‌های بلند در شهرهای ایران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22198-13/03/1400

شماره 123108/300- ۱۳۹۹/۹/۱۷

معاون محترم وزارت کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور

استانداران محترم کلیه استان‌ها

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۱ گزارش دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران (دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران) را در خصوص ارزیابی و آسیب‌شناسی “ضوابط عام استقرار ساختمان‌های بلند در شهرهای ایران” مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۶ شورای‌عالی استماع نمود و ضمن تصویب تغییرات پیشنهادی مقرر نمود: “ضوابط عام استقرار ساختمان‌های بلند در شهرهای ایران” براساس تغییرات مذکور و اعمال نقطه نظرات اعضای شورای‌عالی در راستای تسهیل فرآیند تصویب و رفع ابهام و جلوگیری تفسیرپذیری در اجرا، با تأکید بر محور‌های زیر اصلاح و پس از تأیید نهایی دبیر شورای‌عالی به عنوان مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران به مراجع ذی‌ربط ابلاغ گردد.

۱ـ به منظور کاهش فرآیند بررسی و تصویب در شهر‌های مشمول، گزارش مربوط به “ضرورت احداث ساختمان‌های بلند به همراه پهنه‌ها و محور‌های مناسبِ مکان‌یابی ‌شده و سقف تراکم ساختمانی مجاز قابل احداث در آنها ” با رعایت چهارچوب کلی ضوابط عام به عنوان سند ” ضوابط استقرار ساختمان‌های بلند شهر” توسط اداره کل راه و شهرسازی استان (در تکمیل اسناد طرح جامع) و یا با درخواست شهرداری توسط مهندسین مشاور ذی‌صلاح تهیه و جهت طی فرآیند تصویب به شورای‌عالی ارائه ‌گردد.

۲ـ متعاقب تصویب سند مذکور در شورای‌عالی شهرسازی و معماری ضوابط و مقررات تفصیلی مربوط به آن در کمیسیون ماده ۵ استان موردبررسی قرار گرفته و به تصویب خواهد رسید.

۳ـ مهندسین مشاور تهیه‌کننده “ضوابط استقرار ساختمان بلند در هر شهر” موظفند سند مذکور را در انطباق با اصول توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل عمومی (TOD) تدوین نمایند.

لذا در اجرای مصوبه مذکور متن نهایی سند ” ضوابط عام استقرار ساختمان‌های بلند در شهر‌های ایران” به شرح پیوست جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام ابلاغ می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون آیین‌نامه طراحی معابر شهری

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22198-13/03/1400

شماره 125105/300-۱۳۹۹/۹/۲۲

معاون محترم عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور

استانداران محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه کلیه استان‌ها

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۹۹/۴/۲ پیرو مصوبات جلسات مورخ ۷۳/۹/۷ و ۹۴/۱۱/۱۹ خود و در اجرای مصوبه مورخ ۹۴/۸/۱۳ هیأت محترم وزیران مبنی بر لزوم به‌روزرسانی ” آیین‌نامه طراحی راه‌های شهری ” توسط وزارت راه و شهرسازی، آیین‌نامه اصلاح‌شده پیشنهادی معاونت حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی (و معاونت پژوهشی دانشگاه تهران) را پیرو تصویب در جلسه مورخ ۹۹/۴/۲ شورای‌عالی ترافیک شهرهای کشور موردبررسی قرارداد و ضمن تصویب نهایی مقرر نمود سند مذکور با اعمال اصلاحات مندرج در صورت‌جلسه مورخ ۹۸/۱۱/۳۰ کمیته فنی شماره ۵ شورا (کمیته فنی طرح‌های فرادست و کلان مقیاس) توسط دبیر شورای‌عالی به مراجع ذی‌ربط ابلاغ شود. همچنین مقرر شد معاونت حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی تدابیر لازم جهت انتشار عمومی آیین‌نامه مصوب را اتخاذ نماید.

لذا در اجرای ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران مصوب مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون آیین‌نامه طراحی معابر شهری، به پیوست آیین‌نامه مذکور در ۱۲ بخش در قالب یک حلقه لوح فشرده جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

آیین‌نامه حاضر در راستای انجام تکالیف قانونی وزارت راه و شهرسازی با توجه به ابلاغی شماره 51024/119512 مورخ ۹۴/۹/۱۰ هیأت محترم وزیران در خصوص به‌روزرسانی آیین‌نامه طراحی راه‌ها و خیابان‌های شهری (مصوب ۷۳/۹/۷ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران) با عنوان آیین‌نامه طراحی معابر شهری توسط معاونت حمل‌ونقل وزارت متبوع تدوین و پس از تصویب در یکصد و پنجاه‌وچهارمین و یکصدوپنجاه‌وپنجمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور، در جلسات مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۹ و ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران موردبررسی و تصویب نهایی قرار گرفت.

ضمناً لازم می‌داند به دلیل اهمیت موضوع و ضرورت تحقق اهداف مورد پیگیری آیین‌نامه (از جمله به‌روزرسانی رویکردها، مفاهیم و نحوه طراحی خیابان، بهبود کیفیت طرح‌ها با اعمال سیاست‌ها، خط‌مشی‌های اساسی و اصلاح الگوهای مربوط به حمل‌ونقل شهری، و فراهم ساختن یک مرجع واحد مورد استناد) بر لزوم اجرای مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری (مبتنی بر نظرات صورت‌جلسه مورخ ۹۸/۱۱/۳۰ کمیته فنی آن شورای‌عالی) تصریح و تأکید شود:

۱ـ تمامی نهادهای ذی‌ربط در امر تهیه، بررسی و تصویب و اجرای طرح‌های توسعه شهری مکلف به رعایت این آیین‌نامه بوده و لازم است تمهیدات حقوقی، قراردادی، مالی و اعتباری و اجرایی لازم برای تحقق آن را فراهم آورند.

۲ـ جایگاه این آیین‌نامه در نظام فنی و اجرایی کشور ظرف مدت ۳ ماه پس از ابلاغ آن توسط دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری، با هماهنگی‌های لازم با دفتر نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه‌وبودجه، تعیین خواهد شد.

۳ـ بازنگری و به‌روزرسانی آیین‌نامه با ارائه پیشنهاد از جانب معاونت هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور، معاونت حمل‌ونقل یا معاونت شهرسازی معماری وزارت راه و شهرسازی به دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری صورت خواهد گرفت.

۴ـ نظر به اهمیت نظام مدیریت اجرایی و پایش و بهنگام‌سازی آیین‌نامه، این نظام مبتنی بر الزامات ساختاری و فرایندهای اجرا و کنترل آیین‌نامه (چه کنشگرانی با چه نقش و وظیفه‌ای طی چه فرایندی عمل نمایند) در سه سطح الف: تهیه طرح‌های شهرسازی و ترافیکی (طرح‌های جامع ترافیک، طرح‌های توسعه شهری)، ب: پروژه‌های اجرایی مثل طراحی تقاطع‌ها و اجرایی کردن طرح‌های توسعه شهری و طرح‌های جامع ترافیکی، و پ: پایش و نظارت و ارزیابی اقدامات ظرف مدت ۶ ماه توسط معاونت حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی تهیه و برای اخذ مصوبه تکمیلی از شورای‌عالی شهرسازی و معماری به دبیرخانه این شورا ارائه خواهد شد.

۵ ـ نظر به اهمیت حرکت پیاده در شهرهای امروز و وجود برخی کاستی‌ها و ناهماهنگی‌های موجود در طراحی و احداث و بهره‌برداری پیاده‌راه‌های شهری، وزارت کشور و شهرداری‌ها، حداکثر ظرف مدت یک سال در ساختار تشکیلاتی خود بخش ویژه‌ای به عنوان متولی مدیریت این سهم از جابه‌جایی‌ها در شهرها را پیش‌بینی و اجرایی خواهند نمود.

ـ با توجه به تصویب آیین‌نامه در شورای‌عالی شهرسازی و معماری و شورای‌عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور ضروری است مراتب از طریق این دو شورا مورد نظارت و پیگیری قرار گیرد. بر این اساس دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری با همکاری معاونت هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور و معاونت حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی، گزارش تحقق این ابلاغیه (و موانع احتمالی) را، متناسب با زمان‌بندی احکام آن، به شورای‌عالی شهرسازی و معماری ارائه خواهد کرد.

با ابلاغ این آیین‌نامه، آیین‌نامه قبلی (مصوب ۷۳/۹/۷ شورای‌عالی شهرسازی و معماری) لغو و آیین‌نامه جدید جایگزین آن خواهد شد. بر این اساس تعاریف واژه‌های تخصصی بکار رفته در این آیین‌نامه نیز جایگزین تعاریف گذشته شده و از این پس ملاک عمل خواهند بود. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به نحو شایسته به تمامی مراجع ذی‌ربط انعکاس یابد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون بازنگری دستورالعمل ترویج شهرک‌سازی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22198-13/03/1400

شماره 35207/300-۱۳۹۹/۴/۷

معاون محترم وزیر و مدیرعامل شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید

استانداران محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه کلیه استان‌ها

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۹۹/۲/۸ خود به منظور ترویج شهرک‌سازی و بهره‌گیری بهینه از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بالقوه سرزمینی منطبق با اهداف کلان و سیاست‌های دولت پیرامون ایجاد محیط‌زیست مطلوب و ضرورت توجه به نیازهای اقامتی، آموزشی، فعالیت‌های دانش‌بنیان، ورزشی، تولیدی و…آحاد جامعه و همچنین لزوم انتظام‌بخشی و ساماندهی به امر شهرک‌سازی در کشور به جهت پیشگیری از بروز تخلفات و ساخت‌وسازهای غیرمجاز در خارج از حریم شهرها، به استناد ماده ۲ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و تبصره ذیل ماده ۱۲ آیین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهر‌ها و با توجه به قوانین و آیین‌نامه‌های مصوب از جمله قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب ۱۳۸۰، قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن‌ها مصوب ۱۳۸۴، آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب ۱۳۷۸ هیأت‌وزیران و ماده ۵۳ آن و همچنین اساسنامه شرکت عمران شهرهای جدید (مادرتخصصی) مصوب ۱۳۸۲ هیأت‌وزیران، بازنگری «دستورالعمل ترویج شهرک‌سازی در کشور و نحوه صدور پروانه تأسیس شهرک و پروانه بهره‌برداری از آن» را که با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و توسط شرکت عمران شهرهای جدید (ستاد شهرک‌سازی کشور) تهیه و در کمیته تخصصی مقررات، لوایح و سیاست‌گذاری (کمیته فنی شماره ۴) مورد تأیید قرار گرفته بود، بررسی و ضمن تصویب کلیات آن، مقرر نمود متن نهایی دستورالعمل پس از اعمال نقطه نظرات اعضاء، توسط دبیر شورای‌عالی به مراجع ذی‌ربط ابلاغ گردد.

همچنین در جهت تسریع و تنسیق امور و نیل به اهداف ترویجی این دستورالعمل، پیگیری تحقق موارد زیر توسط معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی، شرکت عمران شهرهای جدید و ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها مورد تأکید قرار می‌گیرد:

۱ـ به منظور تسریع و تسهیل روند پذیرش تقاضا، اخذ استعلام و رسیدگی به تقاضای شهرک‌سازی در اداره کل راه و شهرسازی (دبیرخانه کارگروه تخصصی) استان با همکاری ستاد شهرک‌سازی و با قید فوریت، طراحی و ایجاد «سامانه برخط پنجره واحد» و «سامانه هوشمند پایش و نظارت» در چارچوب مفاد دستورالعمل ترویج شهرک‌سازی و با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط در دستور کار قرار گیرد، به نحوی که مجموع فرایند پذیرش درخواست و رسیدگی تا تصویب و صدور پروانه تأسیس شهرک در کوتاه‌ترین زمان ممکن میسر گردد.

۲ـ از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، تأسیس، بهره‌برداری و اداره (نگهداری) هر نوع شهرک اعم از مسکونی و تخصصی می‌بایست در چارچوب این دستورالعمل پیگیری شده و تصویب و صدور مجوز برای مراکز، مجموعه‌ها و مجتمع‌ها در خارج از محدوده و حریم شهرها که از نظر وسعت و زیربنا مشمول شرایط تحقق شهرک باشند، ممنوع است.

۳ـ شرکت عمران شهرهای جدید (دبیرخانه ستاد شهرک‌سازی) در اجرای تکالیف مندرج در دستورالعمل، نسبت به تهیه و تدوین دستور کار، شرح خدمات، شیوه‌نامه‌ها و راهنمای اقدام در حوزه‌های نظام برنامه‌ریزی و طراحی، ساخت، نظارت و اداره امور شهرک اقدام، تا مبنای اقدامات آتی در حوزه‌های مذکور قرار گیرد.

۴ـ در چارچوب ماده (۱۴) دستورالعمل ترویج شهرک‌سازی و با هدف ساماندهی امور و بهره‌گیری از ظرفیت‌های سرزمینی، ساماندهی شهرک‌های نیمه‌تمام، تطبیق مصادیق مراکز و مجتمع‌های سکونتی، اقامتی و تخصصی واقع در خارج از محدوده و حریم شهرها با دستورالعمل شهرک‌سازی، همچنین شناسایی اراضی مستعد استقرار شهرک در مناطق دارای قابلیت‌های طبیعی، که حجم تقاضا، موجب ساخت‌وسازهای بی‌رویه و وارد آوردن خسارات اراضی کشاورزی و منابع طبیعی و عرصه‌های واجد ارزش اکولوژیک کشور شده است، در دستور کار مراجع ذی‌ربط قرار گیرد.

۵ ـ در چارچوب ماده (۱۴) دستورالعمل ترویج شهرک‌سازی و با هدف ساماندهی امور شهرک‌های غیرمصوب و رفع چالش‌های مرتبط با این‌گونه شهرک‌ها، ستاد شهرک‌سازی موظف است ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، اقدامات مقتضی جهت تعیین تکلیف وضعیت این‌گونه شهرک‌ها را انجام دهد.

۶ ـ از تاریخ تصویب این دستورالعمل کلیه فرآیندهای مرتبط با بررسی و تصویب شهرک‌ها در مراجع تصویب استانی و ملی براساس این دستورالعمل خواهد بود.

لذا در اجرای مصوبه صدرالاشاره به پیوست دستورالعمل” ترویج شهرک‌سازی” مشتمل بر ۱۵ماده و ۵ پیوست شامل:

 پیوست شماره یک: تعاریف انواع شهرک‌های تخصصی

 پیوست شماره دو: مراجع تصویب و صدور مجوز شهرک

 پیوست شماره سه: انواع کاربری‌های قابل استقرار در شهرک‌های تخصصی

 پیوست شماره چهار: فرآیند گردش‌کار

 پیوست شماره پنج: نحوه تطبیق مجتمع‌ها، مراکز، مجموعه‌ها و شهرک‌های نیمه‌تمام با دستورالعمل

جهت استحضار و انعکاس به کلیه مراجع ذی‌ربط ابلاغ می‌گردد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع شهر کاشمر

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22198-13/03/1400

شماره 99088/300-۱۳۹۹/۷/۲۹

سرپرست محترم استانداری و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۹۹/۷/۷ خود پیرو صورت‌جلسه مورخ ۹۹/۶/۲۹ کمیته فنی شماره یک موضوع «طرح جامع شهر کاشمر» مصوب جلسه مورخ ۹۸/۲/۲۸ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی را موردبررسی قرار داد و طرح مذکور را با تأکید بر محورهای زیر مصوب نمود:

۱ـ سال افق طرح با حفظ سقف جمعیتی معادل ۱۳۲هزار نفر به سال ۱۴۱۵ افزایش یابد.

۲ـ عناوین کاربری‌های پیشنهادی براساس مصوبه مورخ ۸۹/۳/۱۰ شورای‌عالی (تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری‌های شهری و تعیین سرانه آنها) اصلاح شود.

۳ـ نظر به ضرورت حفظ عملکرد کمربندی جنوبی و لزوم حفاظت اراضی زراعی و باغی پیرامون، مقرر گردید مسیر پیشنهادی کمربندی جنوبی با هماهنگی اداره کل راه و شهرسازی استان و تأیید معاونت حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی به نحوی مورد تدقیق قرار گیرد که محور مذکور ضمن حفظ عملکرد، حداقل فاصله با بافت کالبدی شهر را داشته باشد و نتیجه با تأیید دبیرخانه شورای‌عالی در اسناد ابلاغی طرح منعکس شود.

۴ـ علی‌رغم تدوین مطالعات پدافند غیرعامل، بعضاً مغایرت‌هایی با محورهای ۲۲ گانه مندرج در مصوبه مورخ ۹۶/۲/۱۱ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران وجود دارد که لازم است مرتفع گردد.

۵ ـ عرصه‌های زراعی و باغی در سند تراکم ساختمانی طرح و جداول مربوط از پهنه‌های عمومی تراکم شهر مجزا شده و تحت همین عنوان در اسناد مذکور ارائه گردد.

۶ ـ خطوط انتقال نیرو و حامل‌های انرژی و همچنین گسل متداخل با حریم شهر در شمال به همراه حرایم مربوطه در سند پهنه‌بندی شهر درج شود.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی طرح‌های توسعه و عمران و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مدارک، نقشه‌ها و ضوابط طرح پس از اصلاح براساس نظر شورای‌عالی ظرف مدت دو ماه جهت ابلاغ به مراجع ذی‌ربط در اختیار دبیرخانه شورای‌عالی قرار گیرد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص فرآیند انطباق مصوبات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها با سیاست‌های ابلاغی شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22198-13/03/1400

شماره 142262/300 -۱۳۹۸/۹/۲۷

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون فرآیند انطباق

 مصوبات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها با سیاست‌های ابلاغی

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران

استانداران محترم کلیه استان‌ها

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ گزارش دبیرخانه شورای‌عالی در خصوص فرآیند انطباق مصوبات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها با سیاست‌های ابلاغی شورای‌عالی طی مصوبه ۹۷/۷/۳۰ را موردبررسی قرار داد و ضمن استماع ملاحظات و پیشنهادات ارائه‌شده از طرف معاونین محترم عمرانی استانداری‌های گلستان، کهکیلویه و بویراحمد و مرکزی (اعلامی طی مکاتبه شماره ۱۲۹۶۵۰ مورخ ۹۸/۷/۱ معاون محترم وزیر کشور) به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

۱ـ لزوم اعلام انطباق مصوبات شورای‌عالی برنامه‌ریزی و توسعه استان با سیاست‌های ابلاغی شورای‌عالی به‌صورت موردی و برای هر یک از مصوبات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها مربوط به شهرهای با جمعیت کمتر از ۵۰ هزار نفر در مهلت زمانی مقرر در مصوبه ۹۷/۷/۳۰ (۳۰ روز کاری) از سوی شورای‌عالی شهرسازی و معماری مورد تأکید قرار گرفت. تبعاً پیرو نظریه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور (طی نامه شماره 35481/94816 مورخ ۹۷/۷/۱۸) مصوبات مذکور در صورت اعلام عدم انطباق با سیاست‌های ابلاغی قابلیت اجرا ندارند.

۲ـ بند الف مصوبه مورخ ۹۸/۴/۳۱ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران به شرح زیر اصلاح می‌گردد: دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری موظف است کمیته‌ای متشکل از نمایندگان دستگاه‌های عضو شورای‌عالی را تحت عنوان ” کمیته انطباق مصوبات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها با سیاست‌های ابلاغی شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ” تشکیل و در مهلت قانونی مقرر، در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اعلام‌نظر نماید. نظر کمیته مذکور توسط دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران به استاندار اعلام می‌گردد.

۳ـ اعضا شورای‌عالی شهرسازی و معماری به جهت تسریع در اعلام‌نظر کمیته مذکور حتی‌الامکان نسبت به معرفی نماینده مستقل از سایر کمیته‌های عضو شورای‌عالی اقدام نمایند.

۴ـ ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها به عنوان مرجع تهیه‌کننده طرح جامع موظفند پس از دریافت نظر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص انطباق مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ـ با سیاست‌های ابلاغی ـ نسبت به تهیه اسناد ابلاغی اقدام نمایند.

۵ ـ دبیرخانه شورای‌عالی موظف است در بازه زمانی شش‌ماهه گزارشی از میزان انطباق یا عدم انطباق مصوبات استانی با سیاست‌های ابلاغی به شورای‌عالی شهرسازی و معماری ارائه نماید.

 مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع ناحیه جنوب همدان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22198-13/03/1400

شماره 132213/300 -۱۳۹۹/۱۰/۳

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان همدان

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۹۹/۸/۵ با توجه به فرآیند غیرمتعارف و طولانی‌مدت تهیه و بررسی طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه جنوب همدان و در نتیجه لزوم به روز نمودن آمار و اطلاعات طرح، و توجه به شرایط جدید ناشی از گذر زمان، ایرادات و اشکالات اساسی وارده به طرح توسط کمیته فنی شماره ۵ (کمیته تخصصی طرح‌های فرادست شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران) در قالب صورت‌جلسه مورخ ۹۶/۵/۱۸ و زمان‌بر و هزینه‌بر بودن اعمال اصلاحات موردنظر کمیته فنی، نتیجه‌بخش نبودن ادامه پیشبرد امور آن و همچنین نقطه نظرات اعلامی از طرف مهندسان مشاور تهیه‌کننده طرح و کارفرمای طرح؛ به منظور خاتمه بخشیدن به وضعیت نامطلوب موجود و تعیین تکلیف طرح موردنظر، مقرر نمود:

قرارداد تهیه طرح موجود پایان‌یافته تلقی شده و با توجه به تجارب حاصل از تهیه طرح‌های ناحیه‌ای تاکنون؛ مسائل موجود و نیازهای برنامه‌ریزی ناحیه موردنظر و نقطه نظرات مطرح‌شده در صورت‌جلسه کمیته تخصصی طرح‌های فرادست در ارتباط با طرح مذکور؛ تهیه طرح ناحیه‌ای جدید با اتخاذ چارچوب و رویکرد مناسب و مؤثر در حل مسائل مبتلابه ناحیه و تحقق اهداف مندرج در اسناد و برنامه‌های فرادست در دستور کار معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی و اداره کل راه و شهرسازی استان همدان قرار گیرد.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون موضوع اقدامات و تخریب‌های صورت گرفته در بافت تاریخی شرق میدان نقش‌جهان به منظور ایجاد گذر موسوم به آقا نوراله نجفی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22198-13/03/1400

شماره 92897/300 -۱۳۹۹/۷/۱۶

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۹۹/۶/۱۰ پیرو جلسه مورخ ۹۹/۴/۱۶، موضوع «اقدامات و تخریب‌های صورت گرفته در بافت تاریخی شرق میدان نقش‌جهان به منظور ایجاد گذر موسوم به آقا نوراله نجفی» را با عنایت به صورت‌جلسه مورخ ۹۸/۷/۹ کمیته تخصصی معماری، طراحی شهری و بافت‌های واجد ارزش (کمیته فنی شماره ۳) و گزارش میدانی دبیرخانه شورای‌عالی، بنا بر مکاتبات انجام پذیرفته، بررسی و مقرر نمود:

۱ـ نظر به «مخدوش شدن یکپارچگی و انسجام بافت فرهنگی تاریخی شهر اصفهان، بی‌توجهی به اثر جهانی میدان نقش‌جهان، عدم لزوم ایجاد پیاده راه با توجه به فاصله اندک با پیاده راه پیرامون میدان نقش‌جهان، اثرات تخریب بناها و رها‌سازی فضاهای به وجود آمده بر کیفیت خدمات و زندگی ساکنین و نارضایتی ایشان»، با هرگونه تخریب و تملک بنا به منظور احداث یا امتداد گذر موجود مخالفت گردید.

۲ـ با عنایت به لزوم ساماندهی وضعیت موجود، ضمن تأکید بر حفظ کلیه پلاک‌های موجود درگذر پیشنهادی (بدنه خیابان حافظ، ساباط و پلاک‌های مجاور طبق نقشه پیوست) مقرر گردید «طرح ساماندهی با تأکید بر ایجاد و احیای فضاهای شهری پشتیبان محله و میدان نقش‌جهان و توجه به احیای بناها و فضاهای ارزشمند فرهنگی در جهت تداوم هویت تاریخی گذر» ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ مصوبه، توسط شهرداری تهیه و پس از تصویب در کمیسیون ماده پنج جهت ابلاغ به دبیرخانه شورای‌عالی ارائه شود.

۳ـ نظر به مشکلات و نارضایتی‌های به وجود آمده برای ساکنین در اثر اقدامات بی‌برنامه و نیز لزوم توجه به جلب مشارکت مردمی در احیاء بافت، ضروری است مدیریت شهری اهتمامی ویژه به بهبود وضعیت کالبدی موجود داشته باشد و اقداماتی اجرایی از نوع بهسازی، کف‌سازی و بدنه‌سازی با قید فوریت توسط شهرداری انجام پذیرد.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص گزارش بنیاد مستضعفان پیرامون پروژه ساختمان پلاسکو

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22198-13/03/1400

شماره 15969/300 -۱۳۹۹/۲/۲۳

شهردار محترم تهران

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران

رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۹۹/۲/۸، پیرو مصوبات مورخ ۹۵/۱۲/۲ و ۹۷/۱۰/۲۴ خود گزارش بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در خصوص میزان پیشرفت پروژه پلاسکو را استماع و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

۱ـ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران با تمرکز بر ابعاد مختلف پروژه پلاسکو، ضرورت تأمین معادل واحدهای تجاری آسیب‌دیده و یادمان شهدای آتش‌نشان در ساختمان جدیدالاحداث را مدنظر داشته و بنا بر ضرورت انطباق اقدامات اجرایی با پروانه ساختمانی بر تسریع در فرآیند‌های قانونی اخذ پروانه تأکید می‌نماید.

۲ـ نظر به تخریب قهری ساختمان پلاسکو، لزوم تثبیت حقوق مکتسبه و ضرورت تأمین پارکینگ از یک طرف و عدم امکان تأمین پارکینگ مطابق ضوابط طرح تفصیلی در ساختمان جدیدالاحداث و نیز عدم امکان استفاده از فضای باز مجاور ساختمان بنا بر ثبت ملی اراضی و ممنوعیت‌های میراثی وضع شده توسط وزارت میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری و همسو با سیاست‌های کاهش و کنترل حضور خودرو در بافت مرکزی شهر تهران مقرر می‌گردد: پارکینگ مورد توافق بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و شهرداری تهران موسوم به پروانه توسط بنیاد مقاوم‌سازی و ایمن‌سازی شده و به عنوان پارکینگ مورد نیاز ساختمان پلاسکو اختصاص یابد.

۳ـ شهرداری تهران در جهت تعدیل و کاهش حضور خودرو در بافت مرکزی شهر و تسریع فرایند نوسازی بافت ناکارآمد موجود و همچنین افزایش سهم حمل‌ونقل عمومی در بافت موصوف، ضوابط تأمین پارکینگ در این بافت را موردبازنگری قرار داده و پس از طی فرآیند قانونی لازم به دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ارسال نماید.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت‌های اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع بندرعباس ـ تدقیق محدوده

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22198-13/03/1400

شماره 157877/300 -۱۳۹۹/۱۱/۱۹

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هرمزگان

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱ مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر بندرعباس (تدقیق محدوده) مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۳ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هرمزگان را پیرو صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۹/۹/۲ کمیته فنی شماره یک موردبررسی قرار داده و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

۱ـ با الحاق اراضی ۷۳ هکتاری (با مالکیت دولتی) در شمال شهر بندرعباس حدفاصل خط محدوده طرح جامع و بزرگراه شهید رجایی (موضع شماره ۱نقشه پیوست) در صورت تأیید استانداری هرمزگان مبنی بر تحقق کامل طرح انتقال و جابجایی خط لوله گاز متداخل با اراضی الحاقی و رعایت موارد زیر موافقت می‌شود.

۱ـ ۱ـ ضمن استعلام مجدد حرایم مسیل‌ها و آبراهه‌های متداخل با زمین در بخش شرقی اراضی، از شرکت آب منطقه‌ای و تدقیق بستر و حریم آنها، اراضی فی‌مابین مسیل‌ها به عرصه‌های سبز و باز شهری اختصاص یابد.

۱ـ ۲ـ سرانه‌های خدمات عمومی حداقل مطابق سرانه‌های عمومی طرح تفصیلی تأمین شود. ضمن اینکه مقرر می‌شود بعضی از کمبود خدمات منطقه یک نیز در طرح تفصیلی این اراضی لحاظ گردد. همچنین تراکم ساختمانی در حد تراکم متوسط طرح تفصیلی (۴تا ۶ طبقه) حفظ گردد.

۱ـ ۳ـ بارگذاری پیرامون پمپ‌بنزین و جایگاه CNG بنا بر ملاحظات پدافند غیرعامل انجام پذیرد.

(توضیح اینکه بنا بر مکاتبه مورخ ۹۹/۱۱/۱۲ به شماره 92/3/65355 معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری این امر از سوی از سوی استانداری مورد پیگیری است و هرگونه بهره‌برداری از اراضی موردنظر مشروط به جابجایی خط لوله و یا رفع حریم آن خواهد بود.)

۲ـ با الحاق ۱۶/۴ هکتار اراضی (با مالکیت دولتی) در شمال شهر، حدفاصل خط محدوده طرح جامع و بزرگراه شهید رجایی با تأکید بر انعکاس حد بستر و حریم مسیل‌ها متداخل با زمین براساس نظر شرکت آب منطقه‌ای موافقت می‌گردد. (موضع شماره ۲ در نقشه پیوست)

۳ـ با الحاق ۴/۷ هکتار اراضی ساخته‌شده (مربوط به مسکن مهر) در ضلع شرقی شهر موافقت شد. (موضع شماره ۳ در نقشه پیوست)

۴ـ با خروج ۹۴ هکتار از اراضی طبیعی واقع در شرقی سایت ۳۵۰ هکتاری به دلیل وقوع در ارتفاعات غیرقابل بارگذاری از محدوده شهر، مطابق مصوبه استان موافقت گردید. (موضع شماره ۴در نقشه پیوست)

۵ ـ متعاقب الحاقات صدرالاشاره و با توجه به کفایت اراضی واقع در محدوده شهر، به منظور تعریف عارضه مشخص برای محدوده شهر در سمت شمال، مقرر گردید خط محدوده در شمال شهر (در شرق و غرب اراضی موسوم به هزار هکتاری) بر لبه داخلی بزرگراه شهید رجایی نسبت به محدوده شهر منطبق گردد. همچنین در شمال غربی شهر خط محدوده بر بلوار شهدا منطبق گردد. (مطابق نقشه پیوست)

۶ ـ با توجه به نقش محور بزرگراه شهید رجایی به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین کریدورهای شرقی ـ غربی شهر بندرعباس رعایت نوار حفاظتی سبز در حداکثر ممکن (مطابق نظر اداره کل راه و شهرسازی استان) در داخل محدوده و رعایت حریم و حاشیه ۱۰۰ متری (موضوع آیین‌نامه ماده ۱۷ قانون ایمنی راه و راه‌آهن) در خارج از محدوده شهر مورد تأکید می‌باشد.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود. دستور فرمایید در اجرای ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران، خط محدوده شهر با اعمال اصلاحات مذکور حداکثر ظرف مدت ۲ماه جهت طی فرآیند ابلاغ مصوبه شورای‌عالی به دبیرخانه ارسال گردد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع ناحیه مرکزی همدان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22198-13/03/1400

شماره 53889/310 -۱۳۹۹/۴/۱۸

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان همدان

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۹۸/۰۳/۲۰ خود، طرح جامع ناحیه مرکزی همدان را با عنایت به مفاد صورت‌جلسه مورخ ۹۶/۱/۲۳ و ۹۸/۳/۱ کمیته فنی موردبررسی قرار داد و طرح مذکور را با الزام به رعایت موارد زیر مصوب نمود:

۱ـ با توجه به روند طولانی تهیه، بررسی و تصویب طرح جامع ناحیه مرکزی همدان و تحت پوشش قرار گرفتن جمعیت و سطح قابل توجهی از ناحیه مذکور توسط طرح مجموعه شهری همدان مقرر گردید متعاقب تصویب و ابلاغ طرح مجموعه شهری همدان در محدوده پوشش مشترک طرح ناحیه مرکزی و طرح مجموعه شهری، در صورت بروز مغایرت یا فقدان احکام در قالب طرح ناحیه مرکزی، احکام و خروجی‌های طرح مجموعه شهری همدان ملاک عمل قرار گیرد.

۲ـ اطلاعات مربوط به شهرک و نواحی صنعتی براساس آخرین اعلام‌نظر شرکت شهرک‌های صنعتی بروز شده و در اسناد طرح منعکس گردد.

۳ـ با عنایت به نقش غالب گردشگری در ناحیه مرکزی همدان مباحث مرتبط با ظرفیت‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی ناحیه در حوزه گردشگری در سطوح مختلف به‌روزآوری و در مطالعات طرح و اسناد خروجی آن منعکس گردد.

۴ـ در سند منطقه‌بندی کاربری اراضی و ضوابط و مقررات استقرار فعالیت تدابیر حداکثری جهت حفاظت از اراضی زراعی اتخاذ و پیشنهادهایی که منجر به تخریب اراضی مذکور می‌شود حذف گردد.

۵ ـ عرصه، حرائم و ضوابط مربوط به بافت و محدوده‌ها و بناهای تاریخی، فرهنگی در اسناد طرح منعکس گردد.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود. در اجرای ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی طرح‌ها خواهشمند است دستور فرمایید اسناد مربوطه حداکثر ظرف مدت دو ماه، پس از اصلاح، جهت ابلاغ به مراجع ذی‌ربط تحویل دبیرخانه شورای‌عالی شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی کاشان (ادامه بلوار شهیدان کشمشی در منطقه فین)

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22198-13/03/1400

شماره 92179/300 -۱۳۹۸/۶/۲۷

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۹۸/۰۵/۱۴ خود، موضوع مغایرت اساسی امتداد بلوار شهیدان کشمشی در منطقه فین کاشان را بررسی نمود و با عنایت به مفاد صورت‌جلسه مورخ ۲۵/ ۱۳۹۸/۰۴ کمیته فنی ۳ مبنی بر اثرات و تبعات احداث این خیابان از جمله، تجارب گذشته و تأثیر ایجاد خیابان در تخریب بافت‌های تاریخی، تفکیک قطعات و پیدایش ریزدانگی در پلاک‌های مجاور و شروع روند تخریب نظام باغ‌ها و اراضی کشاورزی، اثرات مخرب ثانویه محیط‌زیستی و نداشتن مؤلفه‌های مقصد شدن و ایجاد نقاط تفرجگاهی، ضمن مخالفت با طرح پیشنهادی مقرر نمود:

در صورتی که براساس تحلیل ترافیکی از جمله جذب و تولید سفر و سایر مؤلفه‌های مؤثر از قبیل محیط‌زیست و اقتصاد، عدم‌کفایت محور کمربندی جنوبی پیشنهادشده در طرح جامع اثبات گردد، لازم است طراحی محوری به عنوان مسیر جایگزین، با رویکرد ساماندهی و با رعایت ملاحظات زیر تهیه و پس از تأیید در کمیته فنی ۳ توسط دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری به مراجع مربوطه ابلاغ شود:

الف) حفاظت از باغات و اراضی با کاربری کشاورزی

ب) حفاظت و صیانت از کالبد و ارزش‌های بافت تاریخی فین بزرگ

ج) رفع مشکلات فضایی و کالبدی موجود

د) انطباق حداکثری بر شبکه معابر موجود

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

 

اعلام مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون اصلاح صورت‌جلسه مورخ ۳۰/۷/۱۳۹۷ در خصوص نحوه عملیاتی نمودن جزء ۶ بند ب قانون احکام دائمی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22198-13/03/1400

شماره 78690/300 -۱۳۹۸/۵/۳۰

دبیر محترم کمیته فنی شماره یک شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص «نحوه عملیاتی نمودن جزء ۶ بند ب قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور «و به منظور تسریع در اعلام نتیجه بررسی انطباق طرح‌های جامع شهرهای با جمعیت زیر ۵۰ هزار نفر با سیاست‌های شورای‌عالی شهرسازی و معماری موارد زیر مقرر گردید:

الف) کمیته فنی شماره ۱ شورای‌عالی شهرسازی و معماری مسئولیت انطباق طرح با سیاست‌های شورای‌عالی شهرسازی را برعهده داشته باشد که نتیجه برمبنای نظر کمیته فنی توسط دبیر شورای‌عالی اعلام می‌گردد.

ب) همچنین مقرر شد صحت فرآیند و گردش‌کار قانونی طی موضوع در مراجع استانی (کارگروه زیربنایی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان) در مراحل مختلف رعایت گردد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع شهر شاهرود

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22198-13/03/1400

شماره 114104/300 – ۱۳۹۹/۸/۶

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان سمنان

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۹۸/۶/۲۵ خود طرح جامع شهر شاهرود مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان سمنان را موردبررسی قرار داد و ضمن عنایت به صورت‌جلسه مورخ ۹۸/۶/۳ کمیته فنی شماره یک، طرح را با قید اصلاحات به شرح زیر تصویب و مقرر نمود دبیرخانه شورای‌عالی اسناد طرح را پس از اعمال موارد زیر به مراجع قانونی ابلاغ نماید.

جمعیت شهر

۱ـ جمعیت شهر براساس نرخ رشد ۲/۲% برای سال افق ۱۴۱۰ معادل ۲۰۸ هزار نفر مورد تأیید قرار گرفت.

محدوده شهر

۲ـ به جهت حفظ هویت باغشهری شاهرود و تداوم حیات باغات در شهر، تحقق ایده توسعه به شرق و شهر دو هسته‌ای، کاهش فشار و تخریب اراضی زراعی و باغی و همچنین تأمین زمین با مالکیت دولتی جهت تحقق تکالیف در حوزه مسکن مقرر می‌گردد:

۲ـ ۱ـ کمیته‌ای متشکل از نمایندگان شهرداری، سازمان جهاد کشاورزی، اداره کل حفاظت محیط‌زیست، استانداری و اداره کل راه و شهرسازی شرق سمنان نقشه باغات موجود شهر را ممیزی و تأیید و موارد احتمالی حقوق مکتسبه را احصاء نمایند. باغات ممیزی شده با حفظ کاربری وضع موجود در محدوده شهر تحت کاربری “زراعی و باغی تثبیت” و هرگونه احداث بنا در آن‌ها مطابق دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری خواهد بود.

۲ـ ۲ـ ضمن مخالفت با الحاق ارضی واقع در خارج از محدوده طرح تفصیلی ملاک عمل به محدوده شهر در دو بخش واقع در جنوب شهر (به شرح نقشه پیوست) مقرر می‌گردد معدود حقوق مکتسبه احتمالی که در چهارچوب طرح‌های مصوب قبلی و با طی فرآیند قانونی در این اراضی ایجاد شده‌اند، با مسئولیت اداره کل راه و شهرسازی شرق سمنان کنترل و در صورت تأیید، با هماهنگی دبیرخانه شورای‌عالی در قالب الحاق به محدوده (در صورت وجود اتصال کالبدی با محدوده شهر) و یا تثبیت کاربری‌های خدماتی (دروازه‌ای) در حریم (در صورت انفصال کالبدی با محدوده شهر) در طرح لحاظ شود.

 تبصره: خط محدوده نهایی شهر در این بخش به نحوی تدقیق شود که بلوار شهری موجود موسوم به علامه مجلسی در محدوده شهر باقی بماند.

۲ـ ۳ـ با بررسی و تأیید نهایی اداره کل راه و شهرسازی شرق سمنان حداکثر معادل اراضی کسر شده از محدوده (حدود ۵۰ تا ۶۰ هکتار)، از اراضی با مالکیت بلامعارض دولتی در شمال شرق به محدوده اضافه گردد. کاربری اراضی الحاقی “مسکونی و خدمات پشتیبان سکونت” خواهد بود و خدمات مربوطه در طرح تفصیلی این اراضی تدقیق خواهند شد.

۳ـ همسو با نظر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، ضمن موافقت با الحاق ساخت‌وسازهای انجام‌شده در خارج از محدوده، مقرر می‌گردد به جهت تأدیه حقوق دولتی و عمومی و تا تهیه و تصویب طرح تفصیلی مربوطه، کاربری ساخت‌وسازهای موجودِ الحاقی به محدوده شهر براساس نوعیت وضع موجود آنها “باغی و زراعی” تعیین گردد.

تبصره: الحاق اراضی مذکور صرفاً در حد بافت کالبدی موجود انجام گردد.

۴ـ چاه‌های تامین‌کننده آب شهر و قنات‌ها، حریم و بستر رودخانه‌ها و مسیر‌های متداخل با شهر شامل رودخانه و مسیل‌های شاهرود، تل خاکستر، کال شاهقلی، مسیل آبشار، مسیل نعل شکنان، مسیل تیزهوشان، مسیل تپال، براساس اعلام‌نظر وزارت نیرو در اسناد طرح منعکس گردد.

۵ ـ محدوده‌های هدف بازآفرینی به تفکیک بافت تاریخی، سکونت‌گاه غیررسمی و بافت فرسوده براساس آخرین مصوبات کمیسیون ماده ۵ ملاک عمل قرار گیرد. همچنین عمارت امیراعظم و باغ پیرامونی آن، مطابق عرصه ثبتی در اسناد طرح (نقشه‌ها) به عنوان کاربری” میراث تاریخی “لحاظ شود.

مطالعات حمل‌ونقل

۶ ـ مسیر ارتباطی میدان حسینی به سه‌راه مجن براساس آخرین طرح مصوب وزارت راه و شهرسازی در اسناد طرح منعکس شود.

۷ـ سند جامع حمل‌ونقل عمومی شهر با تأکید بر رویکرد مبتنی بر TOD شامل شبکه حمل‌ونقل عمومی، ایستگاه‌های فرعی و ایستگاه‌های اصلی به عنوان یکی از اسناد پشتیبان طرح ارائه شود. همچنین تدابیر لازم جهت افزایش اتصال شبکه حمل‌ونقل عمومی شهر با مجموعه ایستگاه راه‌آهن در قالب سند مذکور اتخاذ گردد.

۸ ـ کلیه اراضی متعلق به راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران کمافی‌السابق در محدوده شهر تحت کاربری حمل‌ونقل و به عنوان هاب اصلی مجتمع ایستگاهی با رویکرد TOD تثبیت گردد.

۹ـ طرح موضعی مربوط به محور “چهل پیچ” با تأکید بر حرکت پیاده با محوریت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری تهیه و به تأیید کمیسیون ماده ۵ برسد.

پدافند غیرعامل

۱۰ـ ضمن تأکید بر ضرورت جابجایی مخازن و انبارهای نفت از محدوده شهر، مقرر گردید تا زمان تحقق این امر تدابیر زیر جهت حفظ ایمنی شهروندان اتخاذ گردد:

۱۰ـ ۱ـ حریم خط لوله نفت‌وگاز و همچنین حرایم مربوط به انبار‌های نفت و تلمبه‌خانه ضوابط و مقررات مترتب بر آن براساس اعلام‌نظر وزارت نفت و با هماهنگی سازمان پدافند غیرعامل در اسناد طرح منعکس گردد.

۱۰ـ ۲ـ پیوست پدافندی و طرح تخلیه فوری محلات متأثر توسط استانداری سمنان تهیه و به مراجع مربوطه ابلاغ شود.

۱۱ـ حریم گسل براساس اسناد سازمان زمین‌شناسی در اسناد طرح منعکس و مطالعات پدافند غیرعامل براساس دستورالعمل مصوب ۹۶/۲/۱۱ شورای‌عالی تهیه گردد.

حریم شهر

۱۲ـ روستاهای واقع در حریم مصوب قبلی و همچنین شهرک صنعتی موجود و توسعه‌های آن کمافی‌السابق در حریم شهر تثبیت شود. تبعاً به استناد بند ۷ ماده واحد قانون تأسیس شهرک‌های صنعتی، شهرک‌های مذکور در هر صورت از حریم و قانون شهرداری‌ها مستثنا می‌باشد.

۱۳ـ ضمن تأیید خروج شهرک مصوب نوین از حریم مقرر گردید طرح اصلاحی شهرک با توجه به عبور کنارگذر تهران ـ مشهد از میان آن موردبازنگری قرار گرفته و وفق دستورالعمل ترویج شهرک‌سازی پس از تصویب در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، جهت اصلاح پروانه تأسیس و صدور پروانه بهره‌برداری مبنای اقدامات ستاد مدیریت شهرک‌سازی کشور قرار گیرد. متعاقب خروج شهرک مذکور از حریم شهر هرگونه صدور مجوز احداث بنا صرفاً براساس طرح اصلاحی مجاز خواهد بود.

۱۴ـ اراضی مربوط به زاغه مهمات در حریم شهر تحت پهنه نظامی تثبیت گردند.

ضوابط و مقررات

۱۵ ـ ضوابط و مقررات احداث بنا با هماهنگی اداره کل راه و شهرسازی و با اعمال اصلاحات زیر به تأیید نمایندگان وزارت کشور و دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری برسد:

  • بازنگری در نظام پهنه‌بندی تراکمی شهر در جهت تحقق ایده شهر دو هسته‌ای خصوصاٌ در شرق رودخانه شاهرود و استفاده از ظرفیت جمعیت‌پذیری اراضی مستعد توسعه در شمال شرقی شهر
  • کاهش سطح اشغال متناسب با افزایش تراکم.
  • اعمال سرانه فضای باز واحد حداقل به میزان ۲۰ مترمربع.
  • حداکثر سطح اشغال برای قطعات ریزدانه به ۸۰%. کاهش یابد.
  • ارائه ضوابط استقرار بنا در واحد‌های تجاری، خدماتی انتفاعی مقیاس شهری.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود. خواهشمند است در اجرای ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران، دستور فرمایید اسناد مربوطه با اعمال اصلاحات مطابق مصوبه جهت ابلاغ به مراجع ذی‌ربط به دبیرخانه شورای‌عالی ارسال شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون ساخت‌وساز در اراضی موسوم به گبران قلعه ـ نیاوران شهر قزوین

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22198-13/03/1400

شماره 170444/300 -۱۳۹۹/۱۲/۲۰

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قزوین

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۹۹/۱۱/۱۳ مصوبه مورخ ۹۹/۳/۱۹ خود پیرامون ساخت‌وساز اراضی موسوم به نیاوران در حریم شهر قزوین را با عنایت به درخواست مورخ ۹۹/۱۱/۶ دبیر کارگروه فراقوه‌ای مبارزه با زمین‌خواری مجدداً موردبررسی قرار داد و با عنایت به مباحث مطروحه از سوی اداره کل راه و شهرسازی استان و سازمان ملی زمین و مسکن، مقرر نمود دبیرخانه شورای‌عالی با اخذ پاسخ استعلام کتبی از مراجع زیر موضوع را مجدداً در یکی از جلسات آتی شورا طرح نماید.

۱. با عنایت به اینکه اراضی مذکور با کاربری گردشگری به متقاضیان واگذار شده است، وزارت میراث فرهنگی صنایع‌دستی و گردشگری در خصوص اقدامات صورت گرفته و انطباق عملیات ساختمانی انجام‌شده در روی زمین با موافقت اصولی و نقشه‌های اولیه مصوب اعلام‌نظر نماید.

۲. سازمان ملی زمین و مسکن در خصوص انطباق عرصه تصرفی با اسناد و قراردادهای واگذاری اولیه، تحقق شروط واگذاری و سایر ملاحظات قانونی مترتب بر موضوع اعلام‌نظر نماید.

تا تعیین تکلیف موضوع و صدور مصوبه جدید شورای‌عالی، بند ۲ مصوبه مورخ ۹۹/۳/۱۹ شورای‌عالی تعلیق می‌گردد و هرگونه اقدام براساس آن موقوف به صدور مصوبه جدید شورای‌عالی خواهد بود.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

سایر مصوبات دهه دوم تیر ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/04/11 لغایت 1402/04/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   دستورالعمل ساماندهی نظارت و…

مصوبات شوراها دهه دوم تیر ۱۴۰۲

مصوبات شوراها منتشره از تاریخ 1402/04/11 لغایت 1402/04/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران الف ـ شورای‌عالی سازمان…

قوانین دهه دوم تیر ۱۴۰۲

قوانین منتشره از 1402/04/11 لغايت 1402/04/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     قانون موافقت‌نامه بین دولت جمهوری…

سایر مصوبات دهه اول تیر ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/04/01 لغایت 1402/04/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     بخشنامه قوه‌قضائیه در…
keyboard_arrow_up