مصوبات شوراها دهه سوم آذر 99

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مصوبات شوراها

منتشره از تاریخ

1399/09/21 لغایت 1399/09/30

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

الف – شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

مصوبه نحوه جذب منابع انسانی در مشاغل آموزشی و تربیتی وزارت آموزش‌وپرورش     

ب – شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص نقشه گسل‌های شهرهای تهران، تبریز، مشهد، کرمان، زنجان و کرج در محدوده شهری و حاشیه ۳۰ کیلومتری آن    

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون سامانه پایش هوشمند توسعه شهری         

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر آران و بیدگل

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر جدید تابناک

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع شهر زرین‌شهر      

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون سند ملی معماری و شهرسازی ایران ـ اسلامی        

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع شهر مشکین‌شهر    

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص فرآیند تأمین اراضی موردنیاز طرح اقدام ملی مسکن       

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر نورآباد ممسنی       

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مصوبه طرح ویژه محدوده منفصل توس         

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص اصلاح مصوبه طرح جامع منطقه نمونه گردشگری بند دره بیرجند  

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح مجتمع تفریحی ـ توریستی کوثر یزد        

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح شهرک نمونه گردشگری زرندیه     

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح شهرک مسکونی اندیشه غدیر یزد    

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر سیرجان   

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص اعلام نتیجه بررسی طرح فاز ۵ شهر جدید سهند در کمیته فنی        

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر بیستون ـ اراضی شهرک هوانیروز          

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی طرح جامع شهر اردستان (تدقیق محدوده)      

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر زرآباد    

 

 

الف) شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

مصوبه نحوه جذب منابع انسانی در مشاغل آموزشی و تربیتی وزارت آموزش‌وپرورش

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22063-23/09/1399

(مصوب جلسه ۸۳۳ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۷ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)

شماره ۹۹/۱۱۶۵۴/دش ـ ۱۳۹۹/۹/۸

هیئت‌وزیران ـ وزارت آموزش‌وپرورش

سازمان اداری و استخدامی کشور

ماده‌واحده «نحوه جذب منابع انسانی در مشاغل آموزشی و تربیتی وزارت آموزش‌وپرورش» که در جلسه ۸۳۳ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۷ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس پیشنهاد وزارت آموزش‌وپرورش به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌گردد:

ماده‌واحده: به منظور شناسایی، جذب و تأمین منابع انسانی در مشاغل آموزشی و تربیتی کارآمد، متعهد و متخلق، با استعداد و با انگیزه و برخوردار از صلاحیت‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای؛ وزارت آموزش‌وپرورش مکلف است به استناد سیاست‌های کلی تحول در نظام آموزش‌وپرورش (ابلاغی مقام معظم رهبری) منابع انسانی موردنیاز خود در مشاغل آموزشی و تربیتی را در چارچوب شایستگی‌های مندرج در سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش و بر اساس شرایط و ضوابط مصوب شورای‌عالی آموزش‌وپرورش، صرفاً از طریق دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر فنی شهید رجایی تأمین نماید. هرگونه استخدام خارج از این طریق ممنوع است.

تبصره ۱: دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر فنی شهید رجایی علاوه بر جذب دانشجو معلم و هنرآموز موضوع ماده ۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان و ماده ۱ اساسنامه دانشگاه تربیت دبیر فنی شهید رجایی، می‌توانند از ظرفیت علمی سایر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و حوزه‌های علمیه برای تربیت نیروهای آموزشی و تربیتی موردنیاز استفاده نمایند.

ضوابط و مقررات مربوط به این تبصره، ظرف مدت سه ماه با پیشنهاد توسط شورای‌عالی آموزش‌وپرورش به تصویب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی می‌رسد.

تبصره ۲: افرادی که به استناد یکی از قوانین و مقررات موضوعه با واحدهای دولتی آموزشی و تربیتی آموزش‌وپرورش همکاری کرده‌اند در شرایط برابر با سایر داوطلبان و صرفاً پس از گذراندن دوره مهارت‌آموزی یک‌ساله در دانشگاه فرهنگیان یا دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی به کارگیری خواهند شد. مدت همکاری تمام‌وقت این افراد از حداکثر سن برای شرکت در آزمون‌های استخدامی وزارت آموزش‌وپرورش کسر می‌شود.

تبصره ۳: سازمان اداری و استخدامی کشور، مجوزهای استخدامی وزارت آموزش‌وپرورش را در مشاغل آموزشی و تربیتی بر اساس شاخص نسبت دانش‌آموز به کل کارکنان آموزشی صادر خواهد نمود. شاخص نسبت دانش‌آموز به کل کارکنان آموزشی، به پیشنهاد مشترک وزارت آموزش‌وپرورش و سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید.

تبصره ۴: هرگونه گزینش و استخدام در مشاغل آموزشی و تربیتی در آموزش‌وپرورش، بر اساس نیاز «برای‌بوم» (استان، شهرستان، منطقه و ناحیه) خواهد بود و صرفاً از طریق شرکت در آزمون‌های ورودی انجام می‌شود. خارج شدن نیرو از بوم به منزله قطع رابطه استخدامی و ابقای ردیف برای بوم خواهد بود.

تبصره ۵: شرط اشتغال به حرفه معلمی در کلیه مدارس (اعم از دولتی و غیردولتی)، دارا بودن «گواهینامه صلاحیت معلمی» به عنوان مستند رسمی احراز توانایی یک فرد برای ایفای نقش معلمی خواهد بود. ترتیب صدور، به‌روزآوری، قالب و نوع اطلاعات مندرج در آن توسط شورای‌عالی آموزش‌وپرورش تعیین و با تصویب هیئت‌وزیران ابلاغ می‌شود.

تبصره ۶: این مصوبه، نسبت به کلیه قوانین و مقررات مربوط به حوزه جذب و تأمین منابع انسانی در مشاغل آموزشی و تربیتی در آموزش‌وپرورش در موارد مغایر، حاکم خواهد بود.

رئیس‌جمهور و رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ـ حسن روحانی

 

ب) شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص نقشه گسل‌های شهرهای تهران، تبریز، مشهد، کرمان، زنجان و کرج در محدوده شهری و حاشیه ۳۰ کیلومتری آن

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22068-30/09/1399

شماره 112108/300-۱۳۹۹/۸/۲۶

استاندار محترم تهران

استاندار محترم آذربایجان شرقی

استاندار محترم خراسان رضوی

استاندار محترم کرمان

استاندار محترم زنجان

استاندار محترم البرز

رئیس محترم سازمان محترم مدیریت بحران

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۱ خود گزارش مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی پیرامون تهیه و تدقیق نقشه گسل‌های زلزله در محدوده شهر و حاشیه ۳۰ کیلومتری آن و تعیین حرائم آنها برای شهرهای تهران (مصوب مورخ ۹۹/۷/۱۴ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران)، کرج (مصوب مورخ ۹۹/۴/۱۷ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان البرز) تبریز (مصوب مورخ ۹۹/۴/۱۴ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی)، مشهد (مصوب مورخ ۹۸/۱۱/۳ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی) زنجان (مصوب مورخ ۹۹/۵/۱۲ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان زنجان) و کرمان (مصوب مورخ ۹۹/۶/۲۹ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان) را موردبررسی قرار داد و ضمن تصویب نقشه‌های مربوطه مقرر نمود:

الف: احداث ساختمان در سه گروه زیر بر روی پهنه‌های گسلی و حرایم آنها ممنوع است:

۱ـ بر اساس ضوابط مندرج در آیین‌نامه ۲۸۰۰ (مبحث گسلش ص ۸۳، ویرایش ۴)، احداث ساختمان‌های با درجه اهمیت بسیار بالا روی پهنه‌ها و حریم گسل‌ها ممنوع می‌باشد. (بر طبق تعریف ساختمان‌های با درجه اهمیت بسیار بالا در آئین‌نامه ۲۸۰۰، شامل: بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، ایستگاه‌های آتش‌نشانی، مراکز و تأسیسات آب‌رسانی، ساختمان‌های نیروگاه‌ها و تأسیسات برق‌رسانی، برج‌های مراقبت فرودگاه‌ها، مراکز مخابرات، رادیو و تلویزیون، تأسیسات نظامی و انتظامی، مراکز کمک‌رسانی و به‌طورکلی کلیه مراکزی که در امداد و نجات مؤثر می‌باشند، و نیز ساختمان‌های خطرزا مانند انبار مواد سمی، گاز‌های خطرناک، کارخانه‌های تولید مواد شیمیائی مضر.)

۲ـ احداث مدارس، پمپ‌های بنزین و پمپ‌های گاز (CNG) و ایستگاه‌های اصلی مترو بر روی حریم گسل‌ها ممنوع می‌باشد.

۳ـ احداث ساختمان‌های بلندمرتبه با تعداد طبقات تعریف‌شده برای هر شهر و بیشتر از آن بر روی حریم و پهنه‌های گسلی ممنوع می‌باشد.

ب: سازمان مدیریت بحران (حسب مورد سازمان پدافند غیرعامل) موظفند تکالیف زیر را به نحو مقتضی از دستگاه‌های مرتبط بخشی مورد پیگری [پیگیری] مستمر قرار داده و گزارش نوبه‌ای به دبیرخانه شورای‌عالی ارائه شود.

۱ـ مقاوم‌سازی و یا نوسازی بیمارستان‌های واقع در حریم گسل‌ها

۲ـ مقاوم‌سازی و یا نوسازی مدارس واقع در حریم گسل‌ها

۳ـ اتخاذ تمهیدات مهندسی مناسب در نقاط تقاطع خطوط اصلی انتقال حامل‌های انرژی با حریم گسل‌ها.

ج: با عنایت به اینکه نقشه‌های تدقیق شده پهنه‌های گسلی و حرایم آنها و ضوابط ساخت‌وساز در آنها بستگی تام به یکدیگر دارند، پیرو تأکیدات قبلی، مرکز تحقیقات موظف است «ضوابط ساخت‌وساز بر روی حریم و پهنه‌های گسلی» را حداکثر ظرف یک ماه آتی با طی فرآیند قانونی لازم به کلیه مراجع ذی‌ربط ملی ابلاغ نماید.

د: کارگروه‌های تخصصی، کمیسیون‌های ماده ۵ شهرها و شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها در شهرهای صدرالاشاره که مراحل تدقیق حریم و پهنه گسلی به شرح این مصوبه در آنها انجام شده است موظفند کلیه مصوبات خود را که تا تاریخ ابلاغ این مصوبه منجر به احداث بنا نشده است را با رعایت مفاد بند «الف» این مصوبه موردبازنگری قرار دهند.

ه: در صورت تأمین منابع مالی، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی موظف می‌شود در فاز دوم، تدقیق پهنه‌های گسلی و حرایم آن‌ها را در شهرهای شیراز، ارومیه، اردبیل، لاهیجان، ساری ـ قائم‌شهر، گرگان و بم در دستور کار قرار دهد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون سامانه پایش هوشمند توسعه شهری

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22068-29/10/1399

شماره 112120/300-۱۳۹۹/۸/۲۶

مدیرکل محترم راه و شهرسازی شرق استان سمنان (شاهرود)

مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان کرمانشاه

مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان بوشهر

مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان اردبیل

مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان اصفهان

مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان فارس

مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان کردستان

مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان همدان

مدیرکل محترم راه و شهرسازی لارستان

مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۱، به استناد مواد ۱ و ۱۰ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ و همچنین مواد ۳۴ و ۳۵ قانون نظام‌مهندسی و کنترل مصوب ۱۳۷۴ و بر اساس گزارش مشاور طرح از جانب دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران به‌منظور نظارت و پایش حسن اجرای طرح‌های توسعه و عمران، تولید و استقرار «سامانه پایش هوشمند توسعه شهری» را تصویب نمود.

۱ـ سامانه‌های هوشمند توسعه شهری به جهت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در مدیریت شهری در کلیه مراحل تصمیم‌سازی و نظارت بر حسن اجرای طرح‌های توسعه و عمران شهری و مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، جایگزین رویه‌های سنتی مبتنی بر شناخت و تجربه فردی می‌باشد که برمبنای زیرساخت‌های موجود در شهرهای کشور تولید و استقرار می‌یابد و نظام جامع، متمرکز و یکپارچه و هوشمند توسعه شهری را در وزارت راه و شهرسازی شکل می‌دهد.

۲ـ مسئولیت راهبری این سامانه و ارائه گزارش به شورای‌عالی، برعهده معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی می‌باشد و لذا مقرر شد دستورالعمل اجرایی این سامانه طی سه ماه آتی توسط معاونت شهرسازی و معماری با همکاری معاونت عمرانی وزارت کشور تدوین و به کلیه استان‌ها ابلاغ شود تا ملاک عمل تولید، استقرار و تسری به کلیه شهرهای کشور با اولویت کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها طی یک سال آتی قرار گیرد.

۳ـ در ارتباط با طرح‌های جامع و تفصیلی شهر که بستر و مبنای اصلی ایجاد سامانه پایش هوشمند شهری می‌باشد، عدم وجود طرح تفصیلی و تأخیر در فرآیند تهیه و تصویب آن در استان تبعاتی را نیز به همراه خواهد داشت. بنابراین ضروری است ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها پس از ابلاغ طرح جامع سریعاً نسبت به تهیه طرح تفصیلی اقدام نمایند.

۴ـ با عنایت به اینکه یکی از اهداف و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در ایجاد این سامانه، پایش ساخت‌وساز در حرایم شهر‌ها می‌باشد، لذا پیرو مصوبه مورخ ۹۵/۱۱/۱۸ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران با موضوع دستورالعمل نحوه تهیه سند پهنه‌بندی حریم در طرح جامع شهر، ضمن تأکید مجدد بر مفاد مصوبه مذکور و به جهت ضرورت لازم است ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها هرچه سریع‌تر نسبت به تهیه نقشه و ضوابط مجاز، مشروط و ممنوع استقرار فعالیت در پهنه‌‌های حریم شهرهایی که فاقد نقشه‌های پهنه‌بندی می‌باشند، مطابق مصوبه فوق‌الذکر اقدام نمایند.

مراتب جهت استحضار، پیگیری تهیه دستورالعمل اجرایی مطابق بند ۳، اقدام و انعکاس نتیجه اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر آران و بیدگل

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22068-29/10/1399

شماره 108960/300-۱۳۹۹/۸/۲۰

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۹۹/۷/۲۱ پیرو صورت‌جلسه مورخ ۹۹/۷/۹ کمیته فنی شماره یک «مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر آران و بیدگل موضوع تغییرات خط محدوده و حریم»، مصوب جلسات مورخ ۹۸/۷/۱۱ و ۹۸/۵/۳۱ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان را موردبررسی قرار داده و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

الف: در خصوص تغییرات خط محدوده (در هشت موضع و مطابق نقشه پیوست)

۱ـ در موضع ۱ با الحاق اراضی با مساحت حدود ۵ هکتار به محدوده در بخش شمال با کاربری مسکونی با تأمین خدمات موافقت می‌گردد. خط محدوده در این بخش بر محور شهری موجود منطبق خواهد شد.

۲ـ در موضع ۲ با انتزاع حدود ۳ هکتار اراضی در بخش شمالی از محدوده شهر موافقت می‌گردد. با عنایت به درخواست و اعلام آمادگی شهرداری، مدیریت و پاسخگویی به هرگونه حقوق ادعایی در اراضی کسر شده برعهده شهرداری خواهد بود.

۳ـ در موضع ۳ با تدقیق محدوده در حدود مالکیت پلاک در بخش شمال شرقی موافقت گردید.

۴ـ در موضع ۴ با الحاق اراضی به محدوده شهر در حد مستحدثات موجود دارای پروانه ساختمانی و یا رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ با کنترل و تأیید اداره کل راه و شهرسازی با «کاربری مسکونی» موافقت گردید.

۵ ـ در موضع ۵ با الحاق حدود نیم هکتار پلاک ثبتی متعلق به شهرداری با «کاربری ورزشی» به عنوان «اساس طرح جامع» بدون امکان تغییر کاربری در کمیسیون ماده ۵ موافقت گردید.

۶ ـ در موضع ۶ با پیشنهاد شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مبنی بر الحاق حدود 5/4 هکتار اراضی کشاورزی در جنوب محدوده شهر بنا بر ملاحظات معطوف به حفظ اراضی زراعی و جلوگیری از گسترش شهر به سمت عرصه‌های صنعتی مخالفت گردید.

۷ـ در موضع شماره ۷:

۷ـ ۱ـ با الحاق اراضی تحت تملک دولت تحت «کاربری مسکونی با تأمین خدمات» موافقت گردید.

۷ـ ۲ـ ضمن موافقت با الحاق اراضی تحت تملک شهرداری در این موضع مقرر گردید با کنترل و تأیید اداره کل راه و شهرسازی استان «کاربری مسکونی» برای اراضی غیرمشمول «قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی» و «کاربری خدماتی» متناسب برای بخش‌های مشمول قانون مذکور تخصیص یابد.

۷ـ ۳ـ با الحاق مابقی اراضی در این موضع در صورت تأیید اداره کل راه و شهرسازی استان مبنی بر عدم شمول «قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی» بر آنها موافقت می‌شود.

۸ ـ در موضع ۸ با الحاق حدود 6/7 هکتار اراضی دولتی به محدوده شهر در بخش غربی محدوده (در مجاورت مسکن مهر) موافقت و مقرر گردید با عنایت به وجود شهرک صنعتی هلال (تخصصی فرش) در بخش غربی اراضی، مطابق ضوابط اداره کل محیط‌زیست استان، تدابیر لازم جهت فاصله مناسب عرصه‌های مسکونی از عرصه‌ صنعتی اتخاذ گردد.

ب: در خصوص تغییرات خط حریم

۹ـ با تغییرات خط حریم شهر مطابق مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان موافقت و مقرر گردید با تأیید اداره کل راه و شهرسازی استان تدقیق مرز حریم در بخش شمالی به نحوی انجام گردد که اراضی مربوط به آرامستان به‌صورت متصل به حریم شهر الحاق گردند.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود. خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌ها…، مدارک طرح پس از اصلاح جهت ابلاغ به مراجع ذی‌ربط، به دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران تحویل شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر جدید تابناک

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22068-29/10/1399

شماره 99082/300-۱۳۹۹/۷/۲۹

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۹۹/۷/۷ پیرو صورت‌جلسه مورخ ۹۶/۱۱/۱۶ خود و صورت‌جلسه مورخ ۹۹/۶/۳۰ کمیته فنی شماره یک موضوع «طرح جامع شهر جدید تابناک»، مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۰ ش ورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس را موردبررسی قرار داد و ضمن تصویب طرح به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

۱ـ با عنایت به اعلام‌نظر وزارت نیرو متناسب با ظرفیت منابع آب قابل تخصیص، سقف جمعیت‌پذیری طرح برای افق ۱۴۱۵ معادل ۳۲ هزار نفر و برای ۱۴۲۵ معادل ۵۴ هزار نفر در محدوده‌ای معادل ۶۷۷ هکتار به تأیید رسید.

۲ـ نقشه کاربری اراضی طرح با اعمال سه مورد اصلاح به شرح زیر مورد تأیید قرار گرفت:

۲ـ ۱ ایجاد فضای سبز تجهیزشده نواری در سرتاسر ضلع شرقی شهر جدید (حدفاصل شهر با عرصه‌های صنعتی) به عمق حداقل ۳۰ متر

۲ـ ۲ افزایش سرانه کاربری گردشگری (با حذف از سطوح مسکونی) تا سرانه ۴ مترمربع

۲ـ ۳ تبدیل کاربری ارتفاعات واقع در جنوب شرق شهر به کاربری طبیعی

۳ـ نقشه فازبندی اجرای شهر جدید با تأیید شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید به عنوان یکی از اسناد طرح جامع ارائه گردد. مقررمی شود به جهت حصول اطمینان از توسعه متوازن شهر با تأیید شورای‌عالی، شروع عملیات اجرایی در فازهای بعدی منوط به تحقق حداقل ۷۰% احداثات (اعم از مسکونی و خدمات) در فاز قبل گردد.

تبصره: فازبندی طرح باید به نحوی انجام گردد که هر فاز جهت تأمین خدمات محله‌ای و ناحیه‌ای و منطقه‌ای متکی‌به‌خود باشد.

۴ـ سند شبکه حمل‌ونقل عمومی با تأکید بر ایجاد ارتباط مناسب شهر جدید با عرصه‌های فعالیتی و شهر لامرد تهیه گردد این سند شامل پایانه مرکزی (هاب اصلی)، ایستگاه‌های محله‌ای (نودهای فرعی) و مسیرهای حمل‌ونقل عمومی شهر جدید است که اتصال شهر جدید با شهر لامرد و همچنین عرصه‌های صنعتی شرق آن را فراهم می‌کند.

۵ ـ موقعیت تجهیزات و تأسیسات شهری (اعم از آرامستان، دفع پسماند و تصفیه فاضلاب) با لحاظ ضوابط و مقررات دستگاه‌های مرتبط و در انطباق با ساختار کلی طرح جامع در سند پهنه‌بندی حریم مشخص گردد.

۶ ـ شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید موظف است با اتخاذ تدابیر لازم زمینه تحقق هم زمان سکونت و خدمات را متناسب با پیشرفت فازهای احداثی فراهم نماید.

۷ـ مطالعات پدافند غیرعامل شهر جدید در انطباق با دستورالعمل مورخ ۹۶/۲/۱۱ شورای‌عالی در اسناد ابلاغی طرح لحاظ گردد.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود. در اجرای ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی طرح‌های توسعه و عمران و مقررات شهرسازی و معماری کشور خواهشمند است دستور فرمایید مدارک طرح پس از اصلاح بر اساس نظر شورای‌عالی جهت ابلاغ به مراجع ذی‌ربط در اختیار دبیرخانه شورای‌عالی قرار گیرد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع شهر زرین‌شهر

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22068-29/10/1399

شماره 300/92693-۱۳۹۹/۷/۱۶

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۹۹/۶/۲۴ خود طرح جامع شهر زرین‌شهر، مصوب مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان را پیرو جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ کمیته فنی شماره یک موردبررسی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود:

۱ـ سال افق طرح با حفظ سقف جمعیتی معادل ۶۹۵۰۰ نفر به سال ۱۴۱۵ افزایش یابد.

۲ـ از آنجا که توسعه خط محدوده در سمت شمال غربی (شمال بزرگراه) و الحاق اراضی حدفاصل شهر و تأسیسات ذوب‌آهن، با عنایت به ملاحظات زیست‌محیطی و پدافندی فاقد توجیه و ضرورت کارشناسی تشخیص داده شد، لذا مقرر گردید با بررسی اداره کل راه و شهرسازی استان و با رعایت اصول مربوط به هم‌جواری کاربری‌ها با تأسیسات ذوب‌آهن، اراضی مذکور جهت تخصیص به خدمات غیرانتفاعی مقیاس شهری در حریم تثبیت گردند. بدیهی است پیشنهاد هر نوع کاربری بر روی عرصه‌های جنگل‌کاری شده در این بخش ممنوع است.

۳ـ عرصه بناهای ثبتی تاریخی واقع در محدوده و حریم تحت کاربری «میراث تاریخی» در اسناد طرح ثبت شود.

۴ـ کلیه اراضی نظامی در اختیار نیروهای مسلح واقع در محدوده و حریم شهر، با کاربری نظامی تثبیت گردند.

۵ ـ شورای‌عالی دلایل توجیهی ارائه‌شده جهت احداث مسیر جدید کمربندی در شمال شهر (حدفاصل بافت کالبدی شهر و ذوب‌آهن) را فاقد کفایت تشخیص داد و با توجه به تبعات زیان‌بار آن، با احداث آن مخالفت نمود.

 ۶ ـ با توجه به اینکه ضوابط و مقررات پیشنهادی طرح جامع بعضاً نسبت به ضوابط ملاک عمل طرح تفصیلی رویکرد کاهشی دارد، مقرر شد با هماهنگی اداره کل راه و شهرسازی و شهرداری، ضمن حفظ شاکله کلی، اصلاحات جزئی در ضوابط، به نحوی صورت گیرد که احداث بنا در هیچ‌یک از قطعات شهری کمتر از طرح تفصیلی فعلی و ملاک عمل نباشد. ضوابط و مقررات اصلاحی پس از تأیید دبیرخانه شورای‌عالی در اسناد ابلاغی طرح لحاظ گردد.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود. در اجرای ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی طرح‌های توسعه و عمران و مقررات شهرسازی و معماری کشور خواهشمند است دستور فرمایید مدارک طرح پس از اصلاح بر اساس نظر شورای‌عالی جهت ابلاغ به مراجع ذی‌ربط در اختیار دبیرخانه شورای‌عالی قرار گیرد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون سند ملی معماری و شهرسازی ایران ـ اسلامی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22068-29/10/1399

شماره 94809/300-۱۳۹۹/۷/۲۰

ریاست محترم دفتر و سرپرست نهاد ریاست جمهوری

دبیر محترم شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

شورای‌عالی شهرسازی و معماری، در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۷ سند ملی معماری و شهرسازی ایرانی ـ اسلامی، موضوع مصوبه جلسه ۷۹۱ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۵ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی را حسب دستور ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران (موضوع مکاتبه شماره ۵۲۵۸ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۵ رئیس دفتر محترم و سرپرست نهاد ریاست جمهوری) و با توجه به صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۳ کمیته تخصصی معماری، طراحی شهری و بافت‌های واجد ارزش، موردبررسی قرار داد و در چارچوب وظایف و اختیارات شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، مواردی را به شرح ذیل، به‌عنوان پیشنهادهایی جهت اصلاح و تکمیل سند مذکور به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ارائه می‌نماید.

۱ـ کلیات سند ملی معماری و شهرسازی ایرانی ـ اسلامی، که ناظر بر رویه‌ها و اقدامات لازم به منظور بازیابی هویت ایرانی ـ اسلامی در شهر و معماری معاصر بوده و با توجه ویژه به فرابخشی بودن موضوع و لحاظ ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و آموزشی تهیه شده است، مورد تأیید است.

۲ـ با توجه به وظایف مصرح شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مندرج در ماده یک قانون تأسیس آن، بند یک سند، در قالب «سیاست» به این شرح اصلاح و جایگزین شود: «ایجاد زمینه‌های استمرار اندیشه و فرهنگ ایرانی ـ اسلامی در شهر و معماری معاصر از طریق تدوین و تصویب اصول، مبانی و شاخص‌های معماری و شهرسازی ایرانی ـ اسلامی برمبنای میراث معنوی مشترک ایران اسلامی، مبتنی بر عقلانیت و با استفاده از فنون و مهارت‌ها و شیوه‌های پدید آمده در ادوار تاریخ ایران و پاسخگوی نیازها و مقتضیات عصر حاضر در راستای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت»

۳ـ مدت‌زمان تعیین‌شده برای تهیه پیشنهاد مربوط به این بند توسط شورای‌عالی شهرسازی و معماری، به یک سال افزایش یابد.

۴ـ نظر به اهمیت سازمان‌دهی نظام‌مند و یکپارچه فضاهای شهری در مقیاس‌های مختلف و تأکید بر وجه اجتماعی و فرهنگی تعاملات خانه، مسجد، مدرسه، بند دو سند، به این شرح اصلاح و جایگزین شود: «نهادینه‌سازی روابط سلسله‌مراتب فضاهای شهری از مقیاس منطقه شهری تا مقیاس محله و زیر محله و توسعه روابط و تعاملات خانه، مسجد، مدرسه و محله و مراکز فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی با محوریت مسجد»

۵ ـ با توجه به آنکه محدوده‌های پیرامون بقاع متبرکه، شواهد اصیل معماری و شهرسازی ایرانی ـ اسلامی هستند، بند پنج سند، به این شرح اصلاح و جایگزین شود: «حفاظت و احیای شواهد و الگوهای معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی، موجود در بناها و بافت‌های تاریخی شهری و روستایی، به ویژه ایجاد سرزندگی در محدوده‌های شهری و روستایی پیرامون بقاع متبرکه»

۶ ـ نظر به اهمیت حفاظت از محیط‌زیست و تأکید بر ارتباط با طبیعت در آموزه‌های دینی، بندی به این شرح به سیاست‌های سند افزوده شود: «حفاظت از محیط‌زیست و اجتناب از هرگونه آسیب رساندن به آن، سازگاری با اقلیم، ایجاد امکان ارتباط انسان با نشانه‌های الهی در بستر شهر و معماری ایرانی اسلامی و استفاده بهینه از سرمایه‌های ملی در ساخت‌و‌سازها»

۷ـ در بند ۱۰ سند، عبارت «سوداگری غیرقانونی» به «سودجویی‌های فرصت‌طلبانه» تغییر یابد.

۸ ـ در بند ۱۲، عبارت «طرح‌های جامع»، با «طرح‌های توسعه و عمران» جایگزین شود.

۹ـ با توجه به نقش محوری شورای‌عالی در سیاست‌گذاری و نظارت کلان در حوزه معماری و شهرسازی ایرانی ـ اسلامی، بند ۱ فصل ۲، با تبصره‌ای به شرح زیر تکمیل شود: «رئیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری در جلسات مربوط با حق رأی حضور خواهد داشت».

۱۰ـ در برگزاری جشنواره معماری و شهرسازی ایرانی ـ اسلامی و اعطاء جایزه جهانی معماری و شهرسازی ایرانی ـ اسلامی (موضوع بند چهار فصل دوم)، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، به عنوان دستگاه همکار ذکر شود.

۱۱ـ با توجه به نقش مؤثر «ایجاد زمینه‌های قانونی و اجتماعی تقدم مصالح اجتماعی بر منافع فردی» در تحقق شهر و معماری ایرانی اسلامی، که در بند ۱۰ سیاست‌های سند درج شده است، ضروری است تحقق این موضوع به نحو مقتضی، با همکاری قوه‌قضائیه و قوه مجریه (از طریق شورای‌عالی شهرسازی و معماری) پیگیری شود.

۱۲ـ در تدوین سند الگوی معماری و شهرسازی ایرانی ـ اسلامی توسط شورای‌عالی (موضوع تبصره بند یک فصل اول) لازم است در گام نخست، عوامل مخل تحقق شهر و معماری ایرانی ـ اسلامی در تمامی ارکان مؤثر فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، مدیریتی و…مورد آسیب‌شناسی قرار گرفته و مبنای تهیه سند قرار گیرد.

۱۳ـ امکان بازنگری و تکمیل دوره‌ای سند، بر اساس مطالعات منجر به تدوین و تصویب اصول، مبانی و شاخص‌های معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی (تکلیف شورای‌عالی شهرسازی و معماری در بند یک سند) و تجارب اجرای سند، در بازه‌های زمانی پنج‌ساله پیش‌بینی گردد.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور اقدام لازم اعلام می‌گردد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع شهر مشکین‌شهر

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22068-29/10/1399

شماره 77457/300-۱۳۹۹/۶/۲۳

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اردبیل

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۹۹/۵/۲۷ خود پیرو جلسه مورخ ۱۳۹۹/۵/۵ کمیته فنی شماره یک، مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اردبیل در خصوص «طرح جامع شهر مشکین‌شهر» را موردبررسی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود؛

۱ـ افق طرح با حفظ سقف جمعیتی ۹۲ هزار نفر به سال ۱۴۱۰ افزایش یابد.

۲ـ ضمن مخالفت با الحاق ساخت‌وسازهای غیرقانونی واقع در غرب محدوده شهر (حدفاصل خط محدوده شهر و محور کنارگذر) مقرر گردید خط محدوده طرح جامع در این بخش برخط محدوده مصوب طرح تفصیلی منطبق گردد. اداره کل راه و شهرسازی استان و شهرداری مشکین‌شهر موظفند ضمن نظارت بر عدم توسعه سکونتگاه‌های مذکور، ساماندهی آنان را به عنوان محدوده‌های هدف بازآفرینی (سکونت‌گاه‌های غیررسمی) در دستور کار قرار دهند.

۳ـ مقرر شد با تأیید و کنترل نهایی اداره کل راه و شهرسازی استان کلیه کاربری‌های پیشنهادی بر روی باغات موجود شهر (به استثناء مصوبات قبلی کمیسیون ماده ۵ و معبر پیشنهادی در جنوب شهر) حذف و اراضی مذکور با همان کاربری باغی و زراعی تحت ضوابط و مقررات دستورالعمل ماده ۱۴ به‌عنوان اساس طرح تثبیت شوند.

۴ـ دسترسی شهری به کنارگذر در حد سه اتصال موجود حفظ و از پیشنهاد معبر اتصالی جدید به کنارگذر خودداری گردد.

۵ ـ پادگان موجود داخل شهر تحت کاربری نظامی تثبیت گردد.

۶ ـ عرصه و حرایم کلیه آثار تاریخی با توجه به آخرین استعلام از اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان در اسناد طرح لحاظ گردد.

حریم

۷ـ در سند پهنه‌بندی حریم، اصلاحات زیر اعمال شود:

۷ـ ۱ـ عرصه‌های زراعی واقع در جنوب شهر تحت پهنه مرتع پیشنهاد شده‌اند که لازم است به پهنه کشاورزی تغییر یابند.

۷ـ ۲ـ اراضی حدفاصل بافت کالبدی شهر و حریم کنارگذرغربی تحت‌پهنه حفاظت قرار گیرد.

۷ـ ۳ـ حریم و بستر رودخانه خیاوچای تحت پهنه سطوح آبی در سند پهنه‌بندی منعکس گردد.

ضوابط و مقررات

۸ ـ عرصه‌های زراعی باغی و همچنین بافت تاریخی شهر از سند پهنه‌بندی تراکم ساختمانی شهر حذف و به مقررات مربوط به خود مستند گردد.

۹ـ با توجه به اینکه قریب بر ۷۰ درصد ساختمان‌های شهر در وضع موجود یک طبقه است، با هدف ایجاد تناسب معقول میان ظرفیت جمعیت‌پذیری شهر با جمعیت افق طرح، مقرر گردید تراکم ساختمانی پیشنهادی طرح در پهنه‌های سه‌گانه تراکمی با هماهنگی اداره کل راه و شهرسازی استان تعدیل شود.

۱۰ـ ضوابط احداث بنا برای برای قطعات کمتر از ۱۷۰ مترمربع در جداول مربوطه ارائه گردد.

۱۱ـ ضوابط پدافند غیرعامل بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۱ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران تکمیل و در اسناد لحاظ شود.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود. خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی طرح‌های توسعه و عمران و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مدارک، نقشه‌ها و ضوابط طرح پس از اصلاح بر اساس نظر شورای‌عالی، جهت ابلاغ به مراجع ذی‌ربط در اختیار دبیرخانه شورای‌عالی قرار گیرد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص فرآیند تأمین اراضی موردنیاز طرح اقدام ملی مسکن

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22068-29/10/1399

شماره 85664/300-۱۳۹۹/۷/۵

استانداران محترم کلیه استان‌ها

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۹۹/۶/۱۰ خود، با توجه به صورت‌جلسه مورخ ۹۹/۶/۵ کمیته فنی شماره یک، پیرو منویات مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای هیئت‌وزیران و به منظور تسریع حداکثری در فرآیند تأمین اراضی موردنیاز طرح اقدام ملی مسکن مقرر نمود:

۱ـ کلیه مصوبات شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها مربوط به الحاق یا تغییر کاربری اراضی متعلق به دولت، و نهاد‌های عمومی و نیروهای مسلح (صرفاً جهت تأمین اراضی مرتبط با اقدام ملی) و با تأکید بر رعایت «قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی » با اولویت و فوریت در کمیته فنی شورای‌عالی بررسی و تصمیم کمیته مذکور به عنوان مصوبه شورای‌عالی، توسط دبیر شورا به استانداران محترم ابلاغ گردد.

۲ـ استانداران محترم کلیه استان‌ها مکلفند مراحل بررسی و تصویب اراضی مذکور را در حداقل زمان ممکن در مراجع تصویب استانی به انجام رسانده و مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان را جهت طی فرآیند قانونی به دبیرخانه شورای‌عالی ارسال نمایند.

۳ـ وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و سازمان نظام‌مهندسی مکلفند تمهیدات لازم جهت تسریع در فرآیند صدور پروانه طرح‌های مصوب را به شهرداران ذی‌ربط ابلاغ نمایند.

مراتب جهت استحضار، دستور انعکاس به مراجع ذی‌ربط و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر نورآباد ممسنی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22068-29/10/1399

شماره 85673/300-۱۳۹۹/۷/۵

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۹۹/۶/۱۰ طرح جامع شهر نورآباد ممسنی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۶ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس را پیرو جلسه مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۵ کمیته فنی شماره ۱ موردبررسی و تصویب قرار داد و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود:

۱ـ جمعیت شهر برای افق سال ۱۴۱۰ معادل ۶۸ هزار نفر مورد تأیید قرار گرفت.

محدوده شهر:

۲ـ محدوده مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با اعمال اصلاحات زیر مورد تأیید قرار گرفت.

۲ـ ۱ـ به جهت تأدیه حقوق دولتی و عمومی، کلیه ساخت‌وسازهای غیرمجاز که بر اساس مصوبه استانی به محدوده طرح جامع الحاق شده‌اند، تا تعیین تکلیف در قالب طرح تفصیلی، تحت کاربری «باغی و زراعی» با رعایت قانون مذکور در اسناد طرح لحاظ شوند.

۲ـ ۲ـ کلیه اراضی یکپارچه زراعی که به محدوده مصوب قبلی الحاق شده‌اند حذف شوند.

۲ـ ۳ـ با الحاق اراضی واقع در حریم لوله گاز (شمال غرب شهر) به محدوده شهر مخالفت شد.

تبصره: اراضی داخل محدوده قبل در صورت تداخل با حریم لوله گاز تحت کاربری «حریم» تثبیت شوند.

۲ـ ۴ـ پارک جنگلی موجود در ضلع جنوب رودخانه در جنوب شرقی شهر از محدوده حذف و تحت همین کاربری در حریم شهر تثبیت شود.

۳ـ حد بستر و حریم مسیل‌ها و آبراهه متداخل با شهر، بر اساس آخرین اعلام‌نظر وزارت نیرو در اسناد طرح لحاظ شود.

۴ـ ضمن تثبیت حریم گسل کارون ـ قطر (فعلاً بر اساس نقشه‌های سازمان زمین‌شناسی) و همچنین حریم خطوط نفت و انرژی متداخل با محدوده و حریم شهر در اسناد طرح جامع، مقرر می‌شود پیوست لازم جهت حفاظت و ایمنی شهروندان تحت نظارت استانداری فارس تهیه و به مراجع مربوط ابلاغ شود.

۵ ـ در خصوص تأسیسات مرکز تلمبه‌خانه واقع در غرب شهر، به لحاظ ملاحظات پدافندی همسو با مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۱ شورای‌عالی تدابیر به شرح زیر اتخاذ گردد:

۵ ـ ۱ـ تدابیر لازم جهت انتقال آن به خارج از شهر در قالب تخصیص کاربری انتفاعی بر روی آنها در درازمدت توسط کمیسیون ماده ۵ در احکام طرح جامع لحاظ گردد.

۵ ـ ۲ـ تا آن زمان و به عنوان راه‌حل کوتاه‌مدت، اراضی خالی پیرامون این تأسیسات تحت کاربری سبز حفاظتی (بدون امکان استقرار فعالیت) تثبیت گردد.

 ۶ ـ عرصه و حریم تپه‌های باستانی و آثار تاریخی دقیقاً بر روی نقشه پیاده و جهت حفاظت تثبیت گردد.

حریم شهر:

۷ـ با حریم مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با اعمال یک مورد اصلاح به شرح زیر موافقت گردید:

۷ـ ۱ـ روستای علی وند در جنوب حریم شهر کمافی‌السابق در حریم شهر قرار گیرد.

۸ ـ در سند پهنه‌بندی، حریم چاه‌ها و سایر منابع تأمین‌کننده آب شرب تحت پهنه حفاظت تثبیت گردد. همچنین تصفیه‌خانه فاضلاب شهر بر اساس آخرین موقعیت مورد تأیید مرجع مربوطه در اسناد حریم شهر منعکس گردد.

۹ـ ضوابط و مقررات احداث بنا، توسط نمایندگان دبیرخانه شورای‌عالی و وزارت کشور کنترل و با اعمال اصلاحات لازم در قالب اسناد طرح جامع ابلاغ گردد.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود. خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی طرح‌های توسعه و عمران و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مدارک، نقشه‌ها و ضوابط طرح پس از اصلاح بر اساس نظر شورای‌عالی ظرف مدت دو ماه جهت ابلاغ به مراجع ذی‌ربط در اختیار دبیرخانه شورای‌عالی قرار گیرد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مصوبه طرح ویژه محدوده منفصل توس

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22068-29/10/1399

شماره 88900/300 -۱۳۹۹/۷/۱۲

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی

شورای‌عالی شهرسازی و معماری در جلسات مورخ ۹۹/۴/۳۰ و ۹۹/۶/۱۰، (با عنایت مکاتبه شماره 422464/020/53 مورخ ۹۹/۵/۲۱ سازمان امور اراضی کشور) پیرو مصوبه مورخ ۹۳/۹/۳ در خصوص لزوم «تهیه طرح ویژه برای محدوده منفصل توس، با رویکرد فرهنگی با تأکید بر صیانت از آثار تاریخی و حفظ باغات و اراضی زراعی»، طرح ویژه مصوب مورخ ۹۷/۱۰/۱۹ کمیسیون ماده پنج شهر مشهد و مصوب مورخ ۹۸/۲/۲۸ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی، را با توجه به صورت‌جلسه مورخ ۹۹/۴/۱۰ کمیته فنی منتخب کمیته‌های سه و یک شورای‌عالی، بررسی و با عنایت به دستور مورخ ۷۵/۴/۱۹ مقام معظم رهبری در مورد لزوم «اهتمام به جانب مهم فرهنگی و تاریخی توس» و «تلاش دولت در خصوص حفاظت از آن» و جلوگیری از «غارت ذخیره کم‌نظیر موجود در آن» طرح ویژه محدوده منفصل توس (سطح راهبردی) را با قید اصلاحات زیر تصویب نمود.

۱ـ خط محدوده

به منظور حفاظت از اراضی کشاورزی واقع در محدوده منفصل توس و با توجه به مکاتبه شماره 422464/020/53 مورخ ۹۹/۵/۲۱ سازمان امور اراضی کشور (پیوست ۱)، خط محدوده مصوب مورخ ۹۸/۲/۲۸ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به نحوی اصلاح شود که کلیه اراضی کشاورزی یکپارچه پیرامونی از محدوده خارج شده و در حریم شهر مشهد، بر اساس ضوابط حریم مورد صیانت قرار گیرند. اراضی مذکور توسط کمیته‌ای متشکل از اداره کل جهاد کشاورزی، اداره کل راه و شهرسازی و شهرداری مشهد، تحت نظارت استانداری خراسان رضوی، ظرف مدت دو هفته شناسایی شده و در اسناد ابلاغی طرح لحاظ گردد.

تبصره: در این فقره اقدامات غیرقانونی صورت گرفته، اعم از دیوارکشی‌ها و ساخت‌وسازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی، مبنای ایجاد حقوق در اراضی مذکور نمی‌باشد.

۲ـ سند پهنه‌بندی کاربری

۲ـ ۱ـ با توجه به ضرورت حفظ اراضی زراعی و باغی، محدودیت منابع آب و افت شدید منابع آب زیرزمینی در دشت مشهد، قرارگیری محدوده بر آبخوان دشت مشهد، اهمیت اراضی کشاورزی به عنوان یکی از ویژگی‌های منظر فرهنگی ـ تاریخی توس و پیامدهای نامطلوب اجتماعی ناشی از تغییر کل اراضی کشاورزی محدوده به باغ و مسکونی، گزینه دو پیشنهادی طرح، مبنی بر حفظ اراضی کشاورزی یکپارچه (پیوست ۲) با اعمال اصلاحات بند ۱ مصوبه و موارد زیر مورد تأیید قرار گرفت.

۲ـ ۲ـ بستر و حریم رودخانه کشف‌رود و سایر مسیل‌ها و قنات‌ها، بر اساس آخرین اعلام‌نظر شرکت آب منطقه‌ای تحت کاربری «حریم» تدقیق شود.

۲ـ ۳ـ تمامی اراضی زراعی با مساحت بیش از یک هکتار تحت کاربری «زراعی» قرار گیرد.

۲ـ ۴ـ با توجه به تأکید مصوبه قبلی شورای‌عالی در مورد «صیانت از آثار تاریخی»، کل عرصه اثر ثبت ملی شهر تاریخی توس، تحت کاربری «میراث تاریخی» قرار گیرد.

۲ـ ۵ ـ محدوده هسته‌های سکونتی با پیشینه روستایی، بر محدوده مصوب مورخ ۹۵/۲/۱ کمیسیون ماده پنج منطبق شده و تدقیق محدوده‌های مذکور با لحاظ نرخ رشد طبیعی جمعیت سکونت‌گاه‌ها در قالب طرح تفصیلی صورت پذیرد.

۲ـ ۶ ـ اراضی الحاقی به مرز پر هسته‌های سکونتی با پیشینه روستایی (خارج از حدود مصوب مورخ ۹۵/۲/۱ کمیسیون ماده پنج) تحت عنوان کاربری «باغ» در طرح لحاظ شود.

تبصره: نوسازی پلاک‌های دارای پروانه مسکونی که خارج از محدوده‌های مورداشاره در بند فوق قرار می‌گیرند، در حد پروانه صادره قبلی بلامانع است.

۲ـ ۷ـ محدوده اراضی کشاورزی و باغات درون محدوده منفصل توس به هنگام تهیه طرح تفصیلی، تدقیق شده و پس از تأیید اداره کل جهاد کشاورزی، اداره کل راه و شهرسازی و شهرداری مشهد، مبنای اصلاح و تدقیق گزینه دو پیشنهادی و تهیه طرح تفصیلی قرار گیرد.

۳ـ شبکه معابر

۳ـ ۱ـ حلقه ترافیکی پیرامون محدوده، با توجه به عدم ضرورت ترافیکی، تحریک توسعه و تخریب اراضی زراعی، افزایش نفوذپذیری اراضی زراعی و تخریب آبراهه‌ها، حذف شده و به منظور تأمین دسترسی سواره موردنیاز سکونتگاه‌های واقع در شمال کشف‌رود و تأمین نیازهای دسترسی و پشتیبانی آرامگاه و سایر آثار تاریخی واقع بر عرصه، چگونگی دسترسی سواره در شمال رودخانه کشف‌رود، با تأیید اداره کل راه و شهرسازی بازطراحی‌شده، پس از تأیید دبیر شورای‌عالی در قالب اسناد طرح ابلاغ شود.

۳ـ ۲ـ به جهت استفاده حداکثری از ظرفیت حمل‌ونقل عمومی، بلوار شاهنامه در طول موردنیاز، به صورت «خیابان کامل» طراحی شود.

۳ـ ۳ـ پیشنهاد احداث معابر سواره جدید در درون محدوده، صرفاً با هدف دسترسی به سکونتگاه‌های موجود، به حداقل ممکن کاهش یافته، معابر بر مرز اراضی کشاورزی و باغات منطبق شده و به منظور اجتناب از تحریک توسعه در باغات و اراضی کشاورزی، کاربری تحت عنوان تجاری سیال از پیرامون معابر درون محدوده حذف شود.

۴ـ حفاظت و احیاء شهر تاریخی توس

۴ـ ۱ـ در راستای اجرای ماده ۳ قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی ـ فرهنگی، «طرح ویژه حفاظت و احیاء عرصه تاریخی و حرایم توس» ظرف مدت یک سال تهیه شده و به تصویب شورای‌عالی شهرسازی و معماری برسد.

۴ـ ۲ـ محدوده‌‌های دارای اولویت آزادسازی و محدوده‌های تثبیت‌شده سکونت‌گاه‌ها بر روی عرصه تاریخی، برمبنای محدوده‌های اعلام‌شده وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی (نقشه پیوست نامه شماره 982500/31524 مورخ ۹۸/۱۰/۱ ـ پیوست ۳) ملاک اقدامات در آزادسازی عرصه است.

۴ـ ۳ـ به منظور تدقیق برنامه عملیاتی آزادسازی عرصه و حرایم و نظارت بر درآمدزایی ناشی از تحصیل زمین و هزینه کرد آن جهت آزادسازی عرصه تاریخی، با تأکید بر مشارکت اجتماعی، کمیته‌ای با محوریت استانداری خراسان رضوی و با مشارکت اداره کل راه و شهرسازی، اداره کل میراث فرهنگی، شورای شهر و شهرداری مشهد تشکیل شود. اراضی استحصال‌شده با نظارت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مورد صیانت قرار گیرد.

۴ـ ۴ـ گزارش نحوه اقدام در خصوص آزادسازی عرصه و حرایم، در بازه‌های زمانی شش‌ماهه، توسط اداره کل راه و شهرسازی به دبیرخانه شورای‌عالی منعکس شود.

تبصره. در صورت عدم تحقق اقدامات آزادسازی عرصه وفق برنامه اجرایی، تصمیمات لازم جهت بازنگری طرح توسط شورای‌عالی اتخاذ خواهد شد.

۵ ـ ضوابط و مقررات

۵ ـ ۱ـ در راستای اختیارات حاصله از ماده ۱۴ قانون زمین شهری، ضوابط احداث بنا در اراضی زراعی و باغی واقع در محدوده منفصل توس به شرح زیر اصلاح ‌گردد. (بدیهی است این ضوابط، اختصاصی محدوده منفصل شهری توس بوده و با وضع آن، دستورالعمل ماده ۱۴ که برای عموم شهرها مصداق دارد، به شرح زیر تخصیص پیدا می‌کند).

الف. اراضی زراعی

الف ـ ۱. نصاب تفکیک برای اراضی زراعی دیم ۲۵ هکتار و برای اراضی زراعی آبی ۷ هکتار تعیین می‌گردد.

الف ـ ۲. احداث بنا در اراضی زراعی ممنوع است.

الف ـ ۳. تبدیل اراضی زراعی به باغی ممنوع است.

ب.اراضی باغی

ب ـ ۱. حدنصاب تفکیک در کلیه عرصه‌های باغی واقع در محدوده منفصل شهری توس، یک هکتار تعیین می‌گردد.

ب ـ ۲. احداث بنا در باغات در سطح اشغال ۱۰% و تراکم ۲۰%، حداکثر در دوطبقه و حداکثر ارتفاع 7/5 متر مجاز خواهد بود.

ب ـ ۳. حداقل اندازه قطعه برای باغات تفکیک‌شده قبلی، برای استفاده از ضوابط احداث بنا، ۲۰۰۰ مترمربع است.

تبصره ۱. با توجه به عدم ضرورت تأمین پارکینگ مسقف در این اراضی، زیربنای اختصاص‌یافته به این فعالیت جزء تراکم خواهد بود.

تبصره ۲. در صورت استفاده مسکونی، در باغ‌های با مساحت بالای ۲۰۰۰ مترمربع حداقل هر واحد مسکونی، ۱۵۰ مترمربع تعیین می‌شود.

ب ـ ۴. ضوابط استقرار بنا در قطعه، معماری بنا، عناصر ساختمانی و استقرار فعالیت در پهنه باغات با رعایت موارد زیر در تهیه طرح تفصیلی تدقیق شود.

 ـ تعیین عملکردهای مجاز قابل استقرار با تمرکز بر فعالیت‌های گردشگری عمومی

 ـ پرهیز از تفکیک قطعات و تشویق به تجمیع قطعات

 ـ پرهیز از احداث معابر سواره جدید در پهنه باغات و تعریض معابر، تثبیت کلیه معابر پیاده موجود

 ـ پرهیز از ایجاد توده‌ها و مجموعه‌های نفوذناپذیر و تعیین تعداد بلوک‌های ساختمانی

 ـ استقرار توده ساختمانی در محل توده‌های ساختمانی موجود یا محل‌های فاقد درخت

۵ ـ ۲ـ به منظور حفاظت از اراضی کشاورزی و باغات و ممانعت از رویه احداث تراکم مازاد و اخذ جریمه از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰، ضمن تأکید بر لزوم برخورد قاطع کمیسیون ماده ۱۰۰ با تخلفات و عدول از ضوابط طرح، هرگونه تغییر کاربری اراضی کشاورزی، افزایش تراکم و سطح اشغال احداث بنا نسبت به ضوابط طرح، مشمول فرایند بررسی مغایرت‌های اساسی خواهد بود.

۶ ـ جمعیت‌پذیری محدوده و بارگذاری پیشنهادی طرح در افق ۱۴۲۰ برمبنای گزینه دو و اصلاحات آن (وفق مفاد این مصوبه) بر اساس اعلام‌نظر وزارت نیرو در مورد میزان دقیق آب قابل تخصیص، تدقیق شود.

۷ـ به منظور حفاظت از اراضی کشاورزی، مشوق‌های لازم توسط جهاد کشاورزی و آب منطقه‌ای به منظور تحقق پیشنهادهای طرح در خصوص تغییر الگوی کشت منطقه و استفاده از گیاهان کم آب بر و مقاوم ارائه شود.

۸ ـ طرح ویژه تفصیلی محدوده منفصل توس (خارج از محدوده طرح ویژه موضوع بند ۴ـ ۱) در چارچوب این مصوبه و در تداوم طرح ویژه راهبردی، توسط وزارت راه و شهرسازی با همکاری شهرداری مشهد تهیه شده و به تصویب شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران برسد.

در اجرای ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران، مدارک طرح ویژه محدوده منفصل توس، شامل سند راهبردی، پلان سیاست‌گذاری، نقشه پهنه‌بندی، شبکه معابر و ضوابط و مقررات، با اعمال اصلاحات به شرح فوق حداکثر طی دو ماه آتی جهت انجام مراحل ابلاغ به دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ارسال گردد. تا زمان ابلاغ اسناد و مدارک طرح، استانداری خراسان رضوی و اداره کل راه و شهرسازی مسئولیت نظارت بر محدوده و جلوگیری از اقدامات منجر به آسیب به اراضی کشاورزی و باغی را برعهده خواهند داشت.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص اصلاح مصوبه طرح جامع منطقه نمونه گردشگری بند دره بیرجند

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22068-29/10/1399

شماره 90595/300-۱۳۹۹/۷/۱۳

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان جنوبی

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۴، مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ خود در خصوص «طرح جامع منطقه نمونه گردشگری بند دره بیرجند» را با عنایت به مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۵ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان جنوبی به شرح زیر اصلاح و مقرر نمود اسناد طرح پس از کنترل دبیرخانه شورا توسط دبیر شورای‌عالی ابلاغ گردد:

۱ـ همسو با مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان محدوده طرح جامع «منطقه نمونه گردشگری بند دره » به مساحت حدود ۱۲ هکتار منطبق بر محدوده مورد تأیید شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تثبیت گردد.

۲ـ با توجه به تداخل خط حریم شهر بیرجند با اراضی منطقه نمونه گردشگری بند دره، مقرر گردید با اصلاح خط حریم شهر در جبهه جنوبی، کلیه اراضی منطقه نمونه گردشگری بند دره تحت عنوان «منطقه نمونه گردشگری» در نقشه پهنه‌بندی حریم طرح جامع شهر بیرجند لحاظ گردد.

۳ـ سایر بندها مطابق مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ شورای‌عالی شهرسازی و معماری مورد تأیید قرار گرفت.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح مجتمع تفریحی ـ توریستی کوثر یزد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22068-29/10/1399

شماره 91457/300-۱۳۹۹/۷/۱۵

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان یزد

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۹۹/۶/۱۰ پیرو مباحث مطروحه در جلسات مورخ ۹۸/۹/۱۸ و ۹۸/۱۱/۲۸ خود طرح مجتمع تفریحی ـ توریستی کوثر یزد مصوب مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۲۸ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان یزد را با عنایت به صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲ کمیته فنی شماره یک (بازدید و جلسه کمیته فنی) موردبررسی قرار داد و مصوبه مورخ ۹۱/۵/۲ خود در خصوص طرح مجتمع تفریحی ـ توریستی کوثر یزد با هدف قابلیت‌سازی و سرمایه‌گذاری برای تأمین منابع موردنیاز انتقال آب به یزد مطابق برنامه‌های وزارت نیرو موردبازنگری قرار داد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

با عنایت به تأیید وزارت نیرو طی مکاتبات شماره 99/19426/700 مورخ ۹۹/۴/۲۱ و 99/23432/700 مورخ ۹۹/۵/۲۵ مبنی بر استمرار علت موجده طرح مذکور و تداوم برنامه انتقال آب به شهر یزد از رودخانه خرسان (به جای بهشت‌آباد) مقرر می‌گردد به منظور تأمین بخشی از هزینه‌های این انتقال، طرح مذکور در چهارچوب «دستورالعمل ترویج شهرک‌سازی » (مصوب مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۲ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران) در سطحی معادل ۷۶۰ هکتار (تماماً در شرق حریم خط برق فشار قوی موجود) به عنوان شهرک «تخصصی ـ اقامتی » از حریم شهر یزد خارج و در قالب شهرک زیر نظر شرکت مادرتخصصی عمران شهر‌های جدید با سازکار اجرایی دستورالعمل مذکور فعالیت نماید.

۱ـ بخش‌های سکونتگاهی در ۲۹۰ هکتار دارای طرح تفکیکی محدود می‌گردد. حدنصاب تفکیک در این بخش‌ها یکهزار مترمربع و سطح اشغال ۱۰% و تراکم ۲۰% خواهد بود.

تبصره: با توجه به اینکه بخشی از قطعات به‌صورت ویلایی در سنوات قبل واگذار شده‌اند، اداره کل راه و شهرسازی استان موظف است با هماهنگی استانداری یزد از صحت فرآیند مذکور کسب اطمینان نمایند.

۲ـ کاربری و ضوابط احداث بنا در بقیة اراضی طرح مطابق با «برنامه راهبردی اراضی کوثر» مصوب مورخ ۹۱/۵/۲ شورای‌عالی با اولویت استقرار خدمات پیشرو، نوگرایانه و دانش‌بنیان در طرح شهرک تدقیق گردد.

۳ـ پیوست‌های لازم جهت انطباق الگوی معماری بناهای احداثی با الگوهای معماری سنتی و بومی یزد و همچنین اتخاذ تدابیر لازم بر استقرار خدمات و کارگاه‌های کم آب‌بر در طرح نهایی شهرک پیش‌بینی شود.

۴ـ حریم و بستر کلیه مسیل‌ها و کاریزهای متداخل با محدوده شهرک بر اساس اعلام‌نظر شرکت آب منطقه‌ای در طرح شهرک تدقیق شود.

۵ ـ باقمانده [باقی‌مانده] عرصه اراضی دوهزار هکتاری تحث [تحت] پهنه حفاظت در حریم شهر فریز گردیده و توسط یگان حفاظت اداره کل راه و شهرسازی استان در حریم شهر یزد تحت نظارت قرار می‌گیرد.

۶ ـ سند پهنه‌بندی حریم شهر یزد با خروج شهرک فوق‌الذکر پس از تأیید دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران به مراجع ذی‌ربط ابلاغ شود.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح شهرک نمونه گردشگری زرندیه

(پیرو مصوبه مورخ ۱۳۹۱/۶/۱۳شورای‌عالی)

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22068-29/10/1399

شماره 120478/300 -۱۳۹۹/۹/۱۲

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۹۹/۷/۷ گزارش دبیرخانه شورای‌عالی در خصوص شهرک موسوم به «شهرک نمونه گردشگری زرندیه (سیاحان ایرانیان) مصوب مورخ ۱۳۹۱/۶/۱۳ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران» را استماع و ضمن عنایت به تصمیمات متخذه جلسه مورخ ۹۸/۱۲/۱۳ ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به منظور رفع تعارضات قانونی و جلوگیری از تداخل و توازی وظایف دستگاه‌های اجرایی و نظارتی (که عمدتاً معطوف به تعدد مجوزات صادره برای این بخش از سرزمین در سال‌های گذشته است) مقرر نمود:

۱ـ با عنایت به اینکه طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی به مساحت ۱۴۰۰ هکتار به تصویب شورای‌عالی مناطق آزاد رسیده است؛ به جهت رفع مغایرت¬های قانونی موجود، لازم است اصلاح محدوده منطقه ویژه اقتصادی در بخش‌های مرتبط با فعالیت¬های اقتصادی، تجاری و گردشگری (مطابق با مصوبه هیئت‌وزیران) در دستور کار شورای‌عالی مناطق آزاد قرار گیرد. تبعاً در محدوده تدقیق شده منطقه ویژه، طرح جامع و سازمان مجری آن بر اساس قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه تعیین تکلیف خواهد شد.

۲ـ در جهت ساماندهی فضایی باقی‌مانده اراضی (خارج از محدوده تدقیق شده منطقه ویژه اقتصادی)، تعیین و تبیین تکالیف و اختیارات دستگاه‌های ذی‌ربط اجرایی و نظارتی، پایش اقدامات آتی و همچنین تطبیق اقدامات اجرایی صورت گرفته بر اساس مصوبه قبلی شورای‌عالی با موازین قانونی موجود، همسو با تصمیمات اتخاذشده در جلسه مورخ ۹۸/۱۲/۱۳ ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، طرح مصوب قبلی در انطباق با دستورالعمل جدیدالتصویب شهرک¬سازی و به¬عنوان شهرک «تخصصی ـ اقامتی» موردبازنگری قرار گرفته و پس از کنترل و تأیید در کمیته فنی شماره یک شورای‌عالی شهرسازی و معماری توسط دبیر شورای‌عالی جهت اقدامات آتی به ستاد شهرک‌سازی ابلاغ شود. بدیهی است قبل از هرگونه اقدام در خصوص بازنگری طرح، لازم است مصوبه مربوط به منطقه نمونه گردشگری در این اراضی نیز توسط هیئت محترم وزیران تعیین تکلیف شود.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح شهرک مسکونی اندیشه غدیر یزد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22068-29/10/1399

شماره 120480/300-۱۳۹۹/۹/۱۲

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان یزد

معاون محترم وزیر و مدیرعامل شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۹۹/۸/۱۹، طرح شهرک مسکونی اندیشه غدیر؛ مصوب جلسه مورخ ۹۲/۴/۳۱ شورای‌عالی را در راستای تصمیمات اتخاذشده در جلسه مورخ ۹۴/۹/۲۳ موردبررسی مجدد قرار داد و با عنایت به بازدید مورخ ۹۸/۱۱/۲ دبیر و دو تن از اعضای منتخب شورای‌عالی از پروژه مقرر نمود اسناد طرح بر اساس آخرین اصلاحیه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان یزد (مورخ ۹۹/۴/۱۲) جهت احداث شهرک مسکونی در خارج از حریم شهر یزد به ستاد شهرک‌سازی و سایر مراجع ذی‌ربط ابلاغ شود.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر سیرجان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22068-29/10/1399

شماره 120481/300-۱۳۹۹/۹/۱۲

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۹۹/۸/۱۹ پیرو جلسات کمیته فنی شماره ۱و جلسه اختصاصی بررسی مباحث حمل‌ونقل طرح جامع شهر سیرجان مصوب مورخ ۹۹/۴/۷ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان را موردبررسی قرار داد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

جمعیت

۱ـ همسو با مصوبه استانی جمعیت شهر برای افق سال ۱۴۱۰ در سقف ۲۹۰هزار نفر مورد موافقت قرار گرفت.

کاربری اراضی در محدوده

۲ـ با عنایت به مصوبه «تعریف عناوین و تدقیق سرانه‌های شهری»، کاربری موسوم به «خدمات شهری» و «خدمات ناحیه‌ای» به یکی از خدمات هفتگانه پشتیبان سکونت اصلاح شود. ضمن اینکه سایر عناوین نامتعارف (از قبیل توسعه آتی، بازار، مسکونی اقشار کم‌درآمد، مسکونی با ضوابط ویژه و…) با مصوبه مذکور هماهنگ گردد.

۳ـ در راستای تأمین اراضی موردنیاز طرح اقدام ملی و با عنایت به اذعان مشاور طرح مبنی بر کفایت اراضی خدماتی داخل محدوده (برای جمعیت ۳۸۰هزار نفر) مقرر شد کاربری اراضی با مالکیت دولت الحاقی به محدوده شهر، به کاربری مسکونی (با تأمین خدمات پشتیبان سکونت) تغییر نماید.

۴ـ با الحاق اراضی متعلق به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (نیروی دریایی ارتش) در شمال بلوار چمران به محدوده شهر، پس از مکاتبه وزارت مذکور با دبیرخانه شورای‌عالی مبنی بر عدم برنامه‌ریزی جهت تخصیص این اراضی به احداث خانه‌های سازمانی و همچنین عدم ایجاد اخلال و تداخل با حرایم امنیتی ـ ایمنی پادگان و تخصیص حداقل ۵۰ درصد از آن به «خدمات عمومی و معابر شهری»، موافقت می‌شود.

۵ ـ به استناد بند ۳ دستورالعمل الزامات و ملاحظات دفاعی و پدافند غیرعامل (پیوست مصوبه مورخ ۹۶/۰۲/۱۱ شورای‌عالی) مقرر گردید اقدامات زیر در خصوص انبار‌های نفت واقع در جنوب شهر انجام گردد:

۵ ـ ۱ـ اراضی مذکور کماکان در محدوده شهری واقع شده و امکان تخصیص کاربری انتفاعی بر آن در کمیسیون ماده ۵ (متضمن تسهیل انتقال) فراهم شود.

۵ ـ ۲ـ حریم ایمنی انبار‌های نفت از مرجع مربوطه اخذ و بر روی نقشه‌ها منعکس شود.

۵ ـ ۳ـ طرح پاسخ به شرایط اضطراری توسط اداره کل پدافند غیرعامل استانداری کرمان تهیه و به مراجع ذی‌ربط ابلاغ شود.

۶ ـ محدوده بافت تاریخی بر اساس آخرین ابلاغیه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران (مصوبه ابلاغ بافت تاریخی ۱۶۸شهر) و محدوده هدف بازآفرینی شهری بر اساس آخرین شاخص‌های مصوب شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران تدقیق و در اسناد طرح لحاظ گردد.

۷ـ حد بستر و حریم رودخانه و مسیل و قنوات متداخل با شهر بر اساس استعلام جدید دبیرخانه شورای‌عالی از وزارت نیرو در اسناد طرح لحاظ شود.

شبکه معابر

۸ ـ با عنایت به درصد بالای سطح معابر از کل محدوده شهری و پتانسیل بالای این شهر در حوزه حمل‌ونقل «انجام مطالعات طرح جامع حمل‌ونقل شهر با توجه به رویکردهای توسعه پایدار و تمرکز بر حمل‌ونقل غیرموتوری در راستای طرح جامع شهر » در اسرع وقت مورد تأکید می‌باشد.

تبصره ـ احداث هرگونه تقاطع غیرهمسطح شهری منوط به انجام مطالعات جامع حمل‌ونقل شهر و منطبق با اسناد خروجی آن خواهد بود.

۹ـ پیشنهاد مطالعه «امکان‌سنجی احداث مسیر جایگزین ریلی » با توجه به احداث و توسعه ایستگاه متمرکز فعلی و عدم توجیه اقتصادی ایجاد ایستگاه مشابه، از پیشنهادات طرح حذف می‌گردد.

۱۰ـ با عنایت به وجود مسیر جایگزین برای محور گل‌گهر ـ کرمان از سمت مسیر بندرعباس، وجود کمربندی (کنارگذر) شرقی شهر و برنامه وزارت راه و شهرسازی جهت تکمیل باند دوم آن، سطح سرویس مناسب مسیر کمربندی جنوبی فعلی «مطالعات ارائه‌شده برای احداث کمربندی جدید شرقی ـ جنوبی شهر سیرجان فاقد کفایت لازم در ضرورت احداث بوده و مؤید توجیه فنی و اقتصادی مناسبی برای اجرای این طرح در حال حاضر نیست». لذا از نظر شورای‌عالی، شبکه معابر برون‌شهری موجود تکافوی نیاز ترافیکی فرامنطقه صنایع گل گهر در ارتباط با سیرجان و شهرهای پیرامونی را داراست و ضرورتی برای احداث کمربندی جدید در غرب و جنوب شهر نمی‌باشد. همچنین مقر رشد مشکلات ایمنی و اجتماعی مطرح‌شده برای کمربندی جنوبی فعلی شهر سیرجان (بزرگراه شاهد) با انجام «انجام مطالعات بهسازی ترافیک مسیر و جداسازی ترافیکی عبوری از ترافیک محلی توسط مشاور ذیصلاح» مرتفع گردد.

۱۱ـ سند شبکه حمل‌ونقل همگانی شهر شامل نقشه مسیر‌ها، ایستگاه‌های اصلی و ایستگاه‌های فرعی در انطباق با اصول توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل همگانی (TOD) به‌عنوان یکی از اسناد اصلی در طرح منعکس گردد.

حریم

۱۲ـ ضمن تأیید حریم مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مقرر شد سند پهنه‌بندی حریم با رفع مغایرت‌های شکلی با دستورالعمل مصوب مورخ ۹۵/۱۱/۱۸ شورای‌عالی و درج کلیه عوارض خطی ازجمله حرایم مربوطه خطوط انتقال نیرو و حامل‌های انرژی و ارائه ضوابط مجاز، ممنوع و مشروط استقرار فعالیت در کلیه پهنه‌ها با رعایت ضوابط دستگاه‌های بخشی ارائه و پس از تأیید دبیرخانه شورای‌عالی در اسناد ابلاغی لحاظ گردد.

۱۳ـ با عنایت به استقرار شهرک صنعتی شماره یک سیرجان بر روی عرصه آبخوان سیرجان، مقرر گردید تدابیر لازم از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست به منظور جلوگیری از آلودگی آبخوان در دستور کار قرار گیرد.

۱۴ـ به استناد بند ۷ ماده‌واحده قانون تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران، شهرک‌های صنعتی از حریم قانونی و استحفاظی شهرها و قانون شهرداری‌ها مستثنا است.

پدافند غیرعامل

۱۵ـ مقرر شد مغایرت‌های شکلی اسناد خروجی مطالعات پدافند غیرعامل شهر با دستورالعمل مصوب مورخ ۹۶/۲/۱۱ شورای‌عالی مرتفع و پس از تأیید نمایندگان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان پدافند غیرعامل در اسناد طرح جامع لحاظ شود.

ضوابط و مقررات طرح

۱۶ـ نظام تراکم ساختمانی پیشنهادی شهر از «ایده تراکم پایه به علاوه طبقات مازاد» به «نظام پهنه‌بندی تراکمی بر اساس سقف تراکم مجاز هر پهنه » تغییریافته و در اسناد ابلاغی طرح جامع لحاظ گردد.

 تبصره ۱: به جهت سهولت اجرا، محدوده پهنه‌های تراکمی حتی‌الامکان بر محدوده‌های ملاک عمل طرح تفصیلی منطبق باشد.

۱۷ـ ضوابط احداث بنا در عرصه‌های زراعی ـ باغی داخل محدوده بر اساس دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری و در محدوده بافت تاریخی به ضوابط و مقررات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مستند گردد.

۱۸ـ محدوده‌های مجاز استقرار ساختمان‌های بلندمرتبه (از ۸ تا ۱۰ طبقه) در دو گونه محوری و پهنه‌ای بر اساس مطالعات مشاور به شرح نقشه پیوست مورد تأیید قرار گرفت.

تبصره ۱: احداث ساختمان در پهنه‌ها و محورهای مذکور با رعایت سقف تراکم پهنه و با رعایت سایر الزامات مندرج در جداول ضوابط و مقررات امکان‌پذیر خواهد بود.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود. خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی طرح‌های توسعه و عمران و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مدارک، نقشه‌ها و ضوابط طرح پس از اصلاح بر اساس نظر شورای‌عالی ظرف مدت دو ماه جهت ابلاغ به مراجع ذی‌ربط در اختیار دبیرخانه شورای‌عالی قرار گیرد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص اعلام نتیجه بررسی طرح فاز ۵ شهر جدید سهند در کمیته فنی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22068-29/10/1399

شماره 41230/300-۱۳۹۹/۴/۱۸

استاندار محترم آذربایجان شرقی

پیرو تکلیف مصرح در بند ۱ مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۷/۳۰ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران (اعلامی طی شماره 110086/300 مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۰) به استحضار می‌رساند کمیته فنی شورای‌عالی در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۸ موضوع طرح جامع فاز ۵ شهر جدید سهند ارسالی توسط اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی (طی نامه شماره 99/90/1689 مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۱) موردبررسی قرار داد. لذا در اجرای مصوبه شورای‌عالی نظر کمیته فنی شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران به شرح زیر به عنوان تصمیم نهایی شورای‌عالی ابلاغ می‌گردد:

۱. با توجه به اعلام‌نظر معاونت آب و آبفای وزارت نیرو به شماره 98/41152/700 مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳، سقف جمعیتی معادل 20000 نفر برای فاز ۵ شهر جدید سهند مورد تأیید قرار گرفت. لذا سقف جمعیت‌پذیری شهر جدید سهند با احتساب فاز ۵ معادل 205000 نفر خواهد بود.

۲. محدوده پیشنهادی استان با اعمال اصلاحات به شرح زیر مورد تأیید قرار گرفت (مطابق نقشه پیوست)؛

۱، ۲. حذف کلیه «کاربری‌های پیشنهادی طبیعی» در خارج از رینگ پیرامونی طرح فاز ۵.

۲، ۲. حذف اراضی با کاربری وضع موجود باغ و زراعی واقع در جنوب غربی فاز ۵ شهر جدید سهند.

۳، ۲. محدوده و حریم بستر مسیل و انهار، عبوری از محدوده شهر بالأخص از اراضی مورداشاره، تحت کاربری «حریم» در نقشه کاربری اراضی مصوب و سایر اسناد طرح جامع لحاظ گردد.

۳. همسو با مصوبه شماره 110086/300 مورخ ۹۷/۸/۲۰ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و به جهت افزایش نقش گردشگری فاز ۵:

۱، ۳. اراضی با کاربری گردشگری (تفریحی ـ توریستی) در جنوب غربی شهر به عنوان اساس طرح تثبیت گردد.

۲، ۳. نصاب تفکیک در این اراضی ۵۰۰۰مترمربع تعیین گردد.

۳، ۳. صرفاً فعالیت‌های مرتبط با گردشگری عمومی به عنوان فعالیت‌های مجاز در این کاربری قید و از تبدیل آن به الگوی رایج ویلاسازی (تحت عنوان گردشگری) ممانعت به عمل آید.

لذا در اجرای ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران دستور فرمایید مدارک طرح جامع شهر جدید سهند با اعمال اصلاحات به شرح فوق و همچنین اصلاحات مذکور در اعلام مصوبه شماره 110086/300 مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۰) حداکثر طی ۲ ماه آتی جهت انجام مراحل ابلاغ به دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ارسال گردد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر بیستون ـ اراضی شهرک هوانیروز

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22068-29/10/1399

شماره 99093/300 -۱۳۹۹/۷/۲۹

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمانشاه

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۹۹/۶/۲۴ خود موضوع مغایرت اساسی طرح جامع (ویژه) شهر بیستون مبنی بر الحاق حدود ۴۲ هکتار اراضی موسوم به شهرک هوانیروز را که در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۹ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمانشاه به تصویب رسیده بود را موردبررسی قرار داد و ضمن عنایت به صورت‌جلسه مورخ ۹۹/۰۵/۲۲ کمیته فنی شماره یک پیشنهاد مذکور را جهت بررسی مجدد توسط مشاور ذی‌صلاح در چارچوب زیر به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمانشاه عودت نمود.

۱ـ بررسی امکان پاسخگویی به نیاز سکونتی مذکور در قالب شهرک مسکونی در انطباق با دستورالعمل ترویج شهرک‌سازی به‌عنوان اولویت اول.

۲ـ الحاق اراضی مذکور به محدوده شهر به عنوان الویت [اولویت] دوم تبعاً در این صورت اتخاذ تصمیم در خصوص اراضی مازاد واقع در محدوده شهر که بنا به اذعان مدیریت شهری و استانی قابلیت بارگذاری شهری ندارند و همچنین اراضی حدفاصل زمین موردنظر و بافت کالبدی شهر با لحاظ همه جوانب فنی، کارشناسی و حقوقی الزامیست.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود. خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای مصوبه شورای‌عالی، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمانشاه مراتب را بررسی و مصوبه جدید شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان جهت اتخاذ تصمیم به شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران منعکس شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی طرح جامع شهر اردستان (تدقیق محدوده)

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22068-29/10/1399

شماره 108946/300-۱۳۹۹/۸/۲۰

«شوار عالی [شورای‌عالی] شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۱ مغایرت اساسی طرح جامع شهر اردستان (تدقیق محدوده) موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۷ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان را به تصویب نهایی رسید.»

ضمناً به آگاهی می‌رساند، کلیه مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح‌های جامع از جمله ضوابط و مقررات و نیز نقشه‌های مربوطه در سایت www.archive.mrud.ir بارگذاری می‌گردد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر زرآباد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22068-29/10/1399

شماره 92672/300-۱۳۹۹/۷/۱۶

«شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۷/۷ طرح جامع شهر زرآباد موضوع مصوبه‌ مورخ ۱۳۹۵/۱/۳۱شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان سیستان و بلوچستان را به تصویب نهایی رساند.»

ضمناً به آگاهی می‌رساند، کلیه مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح‌های جامع از جمله ضوابط و مقررات و نیز نقشه‌های مربوطه در سایت www.archive.mrud.ir بارگذاری می‌گردد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

سایر مصوبات دهه اول آبان ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/08/01 لغایت 1402/08/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     دستورالعمل چگونگی تشخیص…

قوانین دهه اول آبان ۱۴۰۲

قوانین منتشره از 1402/08/01 لغايت 1402/08/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     قانون تمدید قانون برنامه پنج‌ساله…

سایر مصوبات دهه سوم مهر ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/07/21 لغایت 1402/07/30 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران       نظریه‌‌‌‌ رئیس…

مصوبات شوراها دهه سوم مهر ۱۴۰۲

مصوبات شوراها منتشره از تاریخ 1402/07/21 لغایت 1402/07/30 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   شورای‌عالی انقلاب فرهنگی…
keyboard_arrow_up