مصوبات شوراها دهه سوم ابان 1400

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مصوبات شوراها

منتشره از تاریخ

1400/08/21 لغایت 1400/08/30

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

شوراي عالي شهرسازی و معماری  

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون الحاق اراضی به محدوده شهرهای میبد، اردکان و یزد جهت تأمین اراضی برای طرح اقدام ملی 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر پرند

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح موضعی ساماندهی حریم شهر چهارباغ

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح‌های توسعه دانشگاه‌های کشور

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون بررسی میزان پیشرفت مصوبات مربوط به انتقال پادگان‌ها از محدوده شهرها

 

شوراي عالي شهرسازی و معماری  

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون الحاق اراضی به محدوده شهرهای میبد، اردکان و یزد جهت تأمین اراضی برای طرح اقدام ملی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22324 – 18/08/1400

شماره 10091/300 – ۱۴۰۰/۱/۱۹

استاندار محترم و رئیس‌ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان یزد

کمیته فنی شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۸ موضوع الحاق اراضی به محدوده شهرهای میبد، اردکان و یزد جهت تأمین اراضی برای طرح اقدام ملی، مصوب جلسه مورخ ۹۹/۸/۳ و ۹۹/۸/۲۹ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان یزد را مورد بررسی قرار داد. در اجرای اختیار مصرح در بند ۱ مصوبه مورخ ۹۹/۶/۱۰ شورای‌عالی شهرسازی و معماری در خصوص فرآیند تأمین اراضی مورد نیاز طرح اقدام ملی مسکن، تصمیم کمیته مذکور به شرح زیر به عنوان مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران اعلام می‌گردد.

۱) الحاق ۲۵ هکتار به محدوده شهر میبد: با توجه به تداخل بخش شرقی زمین موردنظر با آبراهه‌های متعدد و عدم امکان بارگذاری بر روی آن، متناسب با نیاز فعلی (۲۲۶ نفر تائید شده) و آتی شهر صرفاً با الحاق حدود ۱۰ هکتار اراضی در طرفین محور موجود موسوم به “شهدای جهاد کشاورزی” موافقت می‌گردد.

۲) الحاق ۶۲/۴ هکتار به محدوده شهر اردکان: با توجه به مخالفت شرکت آب و فاضلاب استان یزد (نامه شماره 99/1/6157/ص مورخ ۹۹/۷/۱۵) و شرکت آب منطقه‌ای یزد (نامه شماره 30/99/13557 مورخ ۹۹/۶/۲) با هرگونه واگذاری یا ساخت‌وساز در اراضی مذکور به علت امکان آلودگی سفره آب زیرزمینی و به تبع آن آلودگی چاه‌های تأمین‌کننده آب شرب شهر، با الحاق اراضی مذکور به شهر اردکان مخالفت می‌گردد.

پیشنهاد می‌گردد نیاز فعلی اقدام ملی (۲۹۹ نفر) از طریق سایر اراضی مستعد دولتی (راه و شهرسازی یا بنیاد مسکن) در شهر و یا از اراضی الحاقی مازاد در شهر‌های مجاور میبد (۱۰ هکتار)، عقدا (۱۴.۵ هکتار) و یا احمدآباد (۱۰.۶ هکتار) تأمین گردد.

۳) الحاق ۳۵ هکتار به محدوده شهر یزد: اراضی درخواستی بخشی از ساخت‌وسازهای غیرمجاز خارج از محدوده یزد در سمت شمال غربی (حدفاصل یزد و شاهدیه) است که در مساحت بالغ بر ۲۰۰ هکتار در نبود نظارت کافی مدیریت شهری و استانی پراکنده شده‌اند و غالباً دارای ساخت‌وساز و یا تفکیک بوده و در تصرف اشخاص است. لذا الحاق این اراضی تأثیر چندانی در تأمین نیاز اقدام ملی مسکن یزد ندارد و لازمست در بازنگری طرح جامع با رصد جمیع ملاحظات حقوقی، فنی و کارشناسی تعیین تکلیف شوند. لذا با الحاق اراضی مذکور مخالفت می‌گردد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر پرند

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22324 – 18/08/1400

شماره 36051/300 – ۱۴۰۰/۳/۱۸

استاندار محترم و رئیس‌ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران

معاون محترم وزیر و مدیرعامل شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۰ موضوع مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر پرند، “الحاق اراضی به مساحت 445/5 هکتار واقع در بلافصل غرب خط محدوده مصوب شهر جدید پرند (تماماً داخل حریم) به محدوده مصوب، جهت تأمین اراضی مورد نیاز طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن” را بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۷/۶ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران و صورت‌جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۹ کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داده و ضمن موافقت با الحاق اراضی مذکور مقرر نمود:

۱ ـ با عنایت به اینکه قسمتی از محدوده و حریم مصوب و موجود شهر پرند (از جمله اراضی مدنظر جهت الحاق) در محدوده تقسیماتی شهرستان شهریار واقع شده است لذا در اجرای ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون ایجاد شهرهای جدید و از آنجا که محدوده و حریم شهر فعلی شهر جدید پرند براساس مصوبه مورخ ۹۲/۲/۹ شورای‌عالی به صورت غالب در محدوده تقسیماتی شهرستان رباط‌کریم مصوب شده است، با پیگری استانداری تهران و طی فرآیند قانونی لازم مرز شهرستان شهریار با ملاک قرار دادن “حریم مصوب شهر پرند ” به نحوی اصلاح گردد که کل حریم و محدوده شهر جدید پرند در شهرستان رباط‌کریم واقع شود.

۲ ـ طرح تفصیلی اراضی مذکور با رعایت چهارچوب زیر تهیه و به تصویب کمیسیون ماده ۵ برسد.

۲ ـ ۱ ـ کلیه بخش‌های واقع در ارتفاعات شمالی زمین موردنظر، متداخل با پهنه‌های حفاظتی (حفاظت آبخیزداری و حفاظت مرتع‌داری ـ براساس سند پهنه‌بندی طرح جامع مصوب) صرفاً به کاربری‌های سبز و باز و طبیعی اختصاص یافته و از تخصیص کاربری‌های شهری بر روی آنها پرهیز گردد.

۲ ـ ۲ ـ سقف جمعیت‌پذیری اراضی الحاقی بدون احتساب اراضی موضوع بند فوق (۱ ـ ۲) مطابق با تراکم ناخالص جمیعتی طرح جامع مصوب شهر جدید پرند (مصوبه مورخ ۹۲/۲/۹) ۱۴۰ نفر در هکتار به‌صورت ناخالص تعیین گردد.

۲ ـ ۳ ـ سرانه‌های خدماتی عمومی مطابق با مجموع سرانه‌های خدماتی طرح جامع مصوب در همه مقیاس‌ها (شهری، منطقه‌ای، ناحیه‌ای و محله‌ای) تأمین گردد.

۲ ـ ۴ ـ حریم و بستر آبراهه‌ها و مسیل‌های متداخل با زمین براساس استعلام مجدد از آب منطقه‌ای استان تهران در طرح تفصیلی درج شود.

۲ ـ ۵ ـ ملاحظات مربوط به پدافند غیرعامل مطابق با مصوبه مورخ ۹۵/۲/۱۱ شورای‌عالی در طرح رعایت شود.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح موضعی ساماندهی حریم شهر چهارباغ

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22324 – 18/08/1400

شماره 35802/300- ۱۴۰۰/۳/۱۸

استاندار محترم و رئیس‌ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان البرز

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۰ پیرو تکلیف مقرر در مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۲/۳۰، طرح موضعی ساماندهی سکونتگاه‌های واقع در حریم شهر چهارباغ را بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۵/۹ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان البرز مورد بررسی قرار داد و ضمن تائید مفاد صورت‌جلسات مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۶ و ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ کمیته فنی شماره یک در خصوص تغییرات مرز حریم شهر و پهنه‌بندی آن، موضوع را جهت تکمیل و تدقیق ضوابط یکپارچه در کل سطح حریم به کمیته فنی شماره یک ارجاع داد.

از آنجا که بنا برگزارش ارائه شده توسط دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران، ساخت‌وساز خلاف و مغایر با ضوابط قانونی در حریم این شهر از گستردگی قابل توجه برخودار است، کمیته فنی موظف است به جهت تبیین ضوابط احداث بنا و تأسیسات در کلِ سطح حریم و پرهیز از تفاسیر متعارض و موردی، با هماهنگی و همکاری مؤثر سازمان امور اراضی کشور و سازمان جهاد کشاورزی استان البرز و بنیاد مسکن (در خصوص روستاهای واقع در حریم)، ضوابط احداث بنا را درکل پهنه‌های مصوب در حریم شهر چهارباغ حداکثر ظرف دو ماه آتی تدقیق و به عنوان نظر شورای‌عالی شهرسازی و معماری در قالب سند پهنه‌بندی حریم چهارباغ به مراجع استانی ابلاغ نماید.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح‌های توسعه دانشگاه‌های کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22324 – 18/08/1400

شماره 35881/300 – ۱۴۰۰/۳/۱۸

معاون محترم وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

استانداران محترم کلیه استان‌ها

شهردار محترم تهران

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۲/۶ خود، گزارش دبیرخانه شورای‌عالی پیرامون طرح‌های توسعه‌ای توسط دانشگاه‌های کشور و آسیب‌ها و چالش‌های مترتب بر آن را در اجرای تکالیف ذاتی خود و همچنین پیگیری‌های مراجع نظارتی استماع و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

با توجه به اینکه زمینه پاسخ‌گویی به کلیه نیازهای توسعه‌ای دانشگاه‌های کشور در سطوح، مقیاس‌ها و عناوین مختلف اعم از پهنه یا لایه نوآوری، محدوده فن‌آوری، شهر دانش، پارک علم و فن‌آوری و… در هر دو بخش “محتوا” و ” فرآیند تصویب ” به روشنی و کفایت در مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۵ شورای‌عالی با عنوان «ضوابط مکان‌یابی و استقرار شرکت‌ها، مؤسسات دانش‌بنیان و واحد‌های فناور در محدوده، حریم و خارج از حریم شهرها » تبیین و فراهم شده است، مقرر می‌گردد به جهت انتظام‌بخشی به گرایش‌های توسعه‌ای دانشگاه‌ها و پایش تبعات و تأثیرات آنها بر شهر و بافت پیرامونی، کلیه مراجع تصویبی اعم از کمیسیون‌های ماده ۵، کارگروه‌های تخصصی و شورا‌های برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها هرگونه طرح مرتبط با توسعه دانشگاه‌های کشور را صرفاً در انطباق با مصوبه یادشده بررسی و تصویب نمایند. این مصوبه شامل کلیه طرح‌های مربوطه در جریان فرآیند بررسی در مراجع استانی هم می‌باشد. در این خصوص تأکید می‌گردد دبیرخانه‌های کمیسیون‌های ماده ۵ و کارگروه‌های استانی و نیز دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مجاز به پذیرش و بررسی طرح‌های ارجاعی در خارج از چهارچوب مصوبه مذکور نخواهند بود.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون بررسی میزان پیشرفت مصوبات مربوط به انتقال پادگان‌ها از محدوده شهرها

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22324 – 18/08/1400

شماره 35809/300 -۱۴۰۰/۳/۱۸

معاون محترم وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و عضو شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۲/۶ گ زارش اجمالی دبیرخانه شورای‌عالی در خصوص میزان پیشرفت و تحقق مصوبات پیشین شورا که در چهارچوب مصوبه انتقال پادگان‌ها برای پادگان‌های ۰۶ تهران، لشکر ۷۷ و آبشار ۲ مشهد و لشگر ۶۴ ارومیه صادر شده بود را استماع و با عنایت به عدم تحقق بخش اعظم تصمیات متخذه قبلی در این مواضع، مقرر نمود:

دبیرخانه شورای‌عالی با هماهنگی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح حداکثر طی دو ماه آینده گزارش مبسوطی مبنی بر میزان تحقق مصوبات قبلی، توافقات حاصله و موانع موجود را جهت اتخاذ تصمیم مجدد و حسب مورد بازنگری در مصوبات قبلی به شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران گزارش نماید .

همچنین مقررمی گردد به جهت حصول اطمینان از عدم انحراف در طرح‌های مصوب قبلی، تا مهلت مذکور هرگونه احداث بنا در پادگان‌های مذکور متوقف و موکول به اعلام‌نظر مجدد شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در این خصوص گردد. ادارات کل راه و شهرسازی استان‌های خراسان رضوی و آذربایجان‌غربی و شهرداری تهران موظفند مراتب تخلف از این مصوبه را حسب مورد و با قید فوریت به دبیرخانه شورای‌عالی منعکس نمایند.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

قوانین دهه دوم اسفند ۱۴۰۲

قوانین منتشره از 1402/12/11 لغايت 1402/12/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   قانون الحاق يک بند به تبصره…

سایر مصوبات دهه اول اسفند ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/12/01 لغایت 1402/12/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   مصوبات جلسه پنجاه سوم…
keyboard_arrow_up