مصوبات شوراها دهه سوم اسفند ۱۴۰۲

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مصوبات شوراها

منتشره از تاریخ

1402/12/21 لغایت 1402/12/29

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

الف ـ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

مصوبه راه‌اندازی شهر جهانی نوآوری و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی و خلاق کشور

مصوبه ارتقاء مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری به سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی

مصوبه اعطاء فرصت فراگیری زبان فارسی به دانشجویان بین‌المللی هم‌زمان با تحصیل آنها در ایران

مصوبه اساسنامه بنیاد ملی پویانمایی ایران

ب ـ شورای‌عالی شهرسازی و معماری

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر همدان

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص امکان‌سنجی احداث و توسعه سکونتگاه‌های جدید ساحلی در استان‌های جنوبی  

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص کاهش حریم شهر یزد و مکان‌یابی شهرک مسکونی و کلیات طرح جامع آن 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر گنبدکاووس

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر جیرفت

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر لار

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر کاشان

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص منطقه نمونه گردشگری چغاخور

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر سبزوار

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر کاشمر

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر تربت‌حیدریه.

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران طرح جامع شهر کمالشهر

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح جامع شهر جدید بهارستان 

الف ـ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

 

مصوبه راه‌اندازی شهر جهانی نوآوری و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی و خلاق کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23006-1402/12/23

(مصوب جلسه ۸۹۶ مورخ 1402/11/24 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)

شماره 1402/۲۵۰۸۸/دش ـ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

جهاد دانشگاهی

ماده واحده “راه‌اندازی شهر جهانی نوآوری و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی و خلاق کشور” که در جلسه ۸۹۶ مورخ ۲۴/۱۱/۱۴۰۲ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس مصوبه جلسه ۴۶۱ مورخ ۱۷/۱۱/۱۴۰۲ شورای معین شورای‌عالی انقلاب فرهنگی (بنا به پیشنهاد شورای هنر) به تصویب رسیده است؛ برای اجراء ابلاغ می‌گرد:

“ماده واحده ـ با عنایت به تأثیر صنایع فرهنگی و خلاق در گسترش عناصر اصلی قدرت نرم کشورها متناسب با شرایط بومی و فرهنگی آنها و نیز تأثیر آن در رشد و توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار و نظر به اهمیت و نقش این‌گونه از صنایع بر سرمایه‌های فرهنگی و تمدنی ایران اسلامی در پیشرفت کشور و ذیل سند ملی توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است با همکاری پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی جهاد دانشگاهی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط نسبت به تأسیس “شهر جهانی نوآوری و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی و خلاق کشور” با اهداف ذیل اقدام نماید:

الف ـ ایجاد سکوی یکپارچه تجارت و صادرات کالاها و خدمات مرتبط با حوزه فناوری‌های نرم، صنایع فرهنگی و خلاق

ب ـ ساماندهی تولید، عرضه و بازاریابی کالاها و خدمات این حوزه

ج ـ ایجاد و تثبیت اشتغال مرتبط با این حوزه

د ـ تقویت و افزایش قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در سطح منطقه و جهان

تبصره ـ جزئیات طرح تأسیس شهر جهانی مزبور، شامل؛ امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مورد نیاز، ساختار تشکیلاتی، نحوه تأمین منابع مالی، پیشنهاد و تعیین دستگاه‌های همکار و سایر موارد لازم، ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این ماده‌واحده؛ تهیه و جهت بررسی به شورای هنر ارائه می‌گردد”.

رئیس‌جمهور و رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ـ سیدابراهیم رئیسی

مصوبه ارتقاء مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری به سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23006-1402/12/23

(مصوب جلسه ۸۹۵ مورخ 1402/11/10 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)

شماره 1402/۲۵۰۹۰/دش ـ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲

معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت امور خارجه

ستاد علم و فناوری دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

ماده واحده “ارتقاء مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری به سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی” که در جلسه ۸۹۵ مورخ ۱۰/۱۱/۱۴۰۲ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس مصوبه جلسه ۴۵۵ مورخ ۱۹/۱۰/۱۴۰۲ شورای معین شورای‌عالی انقلاب فرهنگی (بنا به پیشنهاد معاونت مذکور و شورای ستاد علم و فناوری) به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌گردد:

“ماده واحده ـ با استناد به بندهای ۶ ـ ۱ و ۳ ـ ۲۳ ماده ۴ سند تحول شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر “سیاست‌گذاری بازمهندسی ساختار نهادی، مدیریتی و فعالیت‌های علمی و فرهنگی به منظور بازآرایی و هم‌افزا کردن همه ظرفیت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری” و “سیاست‌گذاری به منظور مواجهه فعال و تعامل در حوزه‌های مرتبط با اسناد بین‌المللی فرهنگ و علم”؛ به منظور هماهنگی و یکپارچه‌سازی برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی مرتبط با حوزه علم و فناوری در زمینه توسعه روابط علمی و فناورانه بین‌المللی، حمایت، پشتیبانی و ایجاد زیرساخت‌های لازم در راستای تقویت شبکه‌‌های ارتباطی بین‌المللی در سطوح دولتی و بخش خصوصی و اجرایی‌سازی بند ۳ ماده ۴ سند جامع روابط علمی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران؛ با ارتقاء “مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری ” به “سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی” ذیل معاونت مذکور موافقت می‌شود.

تبصره ۱ ـ اساسنامه سازمان مذکور حداکثر ظرف مدت ۲ ماه با مسئولیت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری؛ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور خارجه تدوین و برای تصویب به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ارائه می‌گردد.

تبصره ۲ ـ معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری؛ مکلف است هر ۶ ماه یک‌بار گزارشی از اقدامات انجام‌گرفته توسط سازمان را به شورای ستاد علم و فناوری شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ارائه نماید”.

رئیس‌جمهور و رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ـ سیدابراهیم رئیسی

 

مصوبه اعطاء فرصت فراگیری زبان فارسی به دانشجویان بین‌المللی هم‌زمان با تحصیل آنها در ایران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23006-1403/12/23

(مصوب جلسه ۸۹۶ مورخ 1402/11/24 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)

شماره 1402/۲۵۰۹۴/دش ـ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دانشگاه آزاد اسلامی

جامعه‌المصطفی العالمیه

بنیاد سعدی

سازمان ملی سنجش و ارزشیابی آموزش کشور

ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور

مصوبه “اعطاء فرصت فراگیری زبان فارسی به دانشجویان بین‌المللی هم‌زمان با تحصیل آنها در ایران” که در جلسه ۸۹۶ مورخ 1402/11/24 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس مصوبه جلسات ۴۲۷ و ۴۶۱ مورخ 1402/05/24 و 1402/11/17 شورای معین شورای‌عالی انقلاب فرهنگی (بنا به پیشنهاد ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور) به تصویب رسیده است؛ برای اجراء ابلاغ می‌گردد:

“ماده ۱ ـ دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی دارای مجوز پذیرش دانشجویان بین‌المللی (غیرایرانی) می‌توانند برای آموزش آن دسته از دانشجویان غیرایرانی خود که در زبان فارسی به سطح بسندگی موردنظر نرسیده‌اند، آموزش بخشی از کلاس‌ها، کارگاه‌ها یا دوره‌های آموزشی یا پژوهشی حضوری خود را بر اساس شرایط زیر به زبان دوم (غیرفارسی) ارائه دهند.

الف‏) کلاس‌ها، کارگاه‌ها یا دوره‌های آموزشی و پژوهشی مزبور صرفاً باید برای دانشجویان بین‌المللی تشکیل شود.

ب‏) دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی مکلفند نسبت به برگزاری دوره ویژه آموزش زبـان فارسی برای دانشجویان بین‌المللی با مجوز مرجع ذی‌صلاح در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی، هم‌زمان با فراگیری دروس اصلی به زبان دوم، اقدامات لازم را صورت دهند.

ج‏) شرط فراغت از تحصیل و صدور دانشنامه در تمام مقاطع تحصیلی برای تمامی دانشجویان بین‌المللی، اخذ گواهی بسندگی زبان فارسی مورد تأیید است.

تبصره ۱ ـ نظارت بر حسن اجرای مفاد بند (ب) به عهده بنیاد سعدی خواهد بود.

ماده ۲‏ـ دانشجویان دوره دکترا قبل از شرکت در آزمون جامع و دانشجویان رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی قبل از شرکت در آزمون علوم پایه موظف به ارائه گواهی بسندگی زبان فارسی مورد تأیید می‌باشند.

تبصره ۲ ـ حکم این ماده واحده صرفاً شامل دانشجویان غیر بورسیه‌ای است که پس از تاریخ ابلاغ این مصوبه؛ در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی کشور مشغول به تحصیل می‌شوند.

ماده ۳ ـ تمامی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی دارای مجوز جذب دانشجویان بین‌المللی موظفند ترجمه ریزنمرات و دانشنامه دانش‌آموختگان بین‌المللی خود را به زبان دوم تهیه، امضا و به ضمیمه اصل دانشنامه فارسی به دانش‌آموخته تحویل نمایند.

ماده ۴ ـ سازمان ملی سنجش و ارزشیابی آموزش کشور موظف است با همکاری وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، جامعه‌المصطفی العالمیه و بنیاد سعدی ظرف مدت حداکثر ۳ ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه؛ نسبت به تدوین آیین‌نامه برگزاری آزمون‌های بسندگی زبان فارسی اقدام و آن را جهت تأیید به ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور ارائه نماید.

ماده ۵ ـ وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی و جامعه‌المصطفی العالمیه موظفند به صورت سالیانه گزارشی از اجرای این مصوبه را به ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور ارائه نمایند.”

رئیس‌جمهور و رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ـ سیدابراهیم رئیسی

مصوبه اساسنامه بنیاد ملی پویانمایی ایران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23006-1402/12/23

(مصوب جلسه ۸۹۵ مورخ 1402/11/10 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)

شماره 1402/۲۵۰۹۵/دش ـ ۱۴۰۲/۱۲/

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

ستاد راهبری و نظارت تعلیم و تربیت

مصوبه “اساسنامه بنیاد ملی پویانمایی ایران” که در جلسه ۸۹۵ مورخ 1402/11/10 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس مصوبه جلسات ۴۵۲ و ۴۵۸ مورخ 1402/09/28 و 1402/11/03 شورای معین شورای‌عالی انقلاب فرهنگی (بنا به پیشنهاد شورای هنر) به تصویب رسیده است؛ به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌گردد:

مقدمه

به منظور تمرکز عمل به منویات مقام معظم رهبری در خصوص افزایش، تقویت و نقش‌آفرینی به‌‌روز، پویا و اثرگذار در عرصه‌های نوین تولید فرهنگی، با هدف نشر و شکوفایی صحیح پویانمایی (انیمیشن)، توجه مضاعف به برنامه‌ریزی برای ارتقاء کمی و کیفی محصولات پویانمایی، ساماندهی و استفاده مؤثر از استعدادها، نخبگان و پیشگامان حقیقی و حقوقی عرصه پویانمایی و فعالیت‌های مرتبط با آن در تمامی زمینه‌های فرهنگی، هنری و فنی و رشد جایگاه آثار پویانمایی اسلامی ‌ـ ایرانی در سطح جهان ‌به‌ویژه جهان اسلام و با مأموریت اهتمام به انتقال فرهنگ اخلاقیات و ارزش‌های دینی جامعه و اجرای صحیح و دقیق مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، هیأت‌‌وزیران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این زمینه؛ “بنیاد ملی پویانمایی ایران” به شرح اساسنامه با مواد آتی، تأسیس می‌گردد:

ماده ۱ ـ ماهیت بنیاد

“بنیاد ملی پویانمایی ایران” مؤسسه‌ای غیرخصوصی غیردولتی زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که به اختصار در این اساسنامه “بنیاد” نامیده می‌شود و از استقلال مالی، اداری و استخدامی برخوردار بوده و بر اساس مفاد این اساسنامه فعالیت می‌کند.

ماده ۲ ـ محل استقرار قانونی بنیاد

مرکز اصلی بنیاد در شهر تهران است.

ماده ۳ ـ اهداف بنیاد

۱ ـ ۳ ـ تبیین، تقویت و ترویج مبانی فرهنگی ‌ـ ‌هویتی و سبک زندگی اسلامی ‌‌ـ ‌ایرانی از طریق تولید آثار پویانمایی

۲ ـ ۳ ـ شناسایی و حمایت از ظرفیت‌های موجود پویانمایی با تقویت و افزایش تولیدات داخلی

۳ ـ ۳ ـ ارتقاء سطح کمی و کیفی زیرساخت‌ها و آثار پویانمایی

۴ ـ ۳ ـ حضور فعال و مؤثر در عرصه‌های بین‌المللی با حمایت از تولیدات و آثار پویانمایی

۵ ـ ۳ ـ ایجاد چرخه جامع مدیریت فرهنگی در عرصه هنر پویانمایی اعم از تبیین مبانی نظری، ترسیم فضای هویتی، آموزش، نشر، نقد، حمایت از تولید، ارتقاء زیرساخت، پشتیبانی از پخش و نمایش، بازاریابی و برپایی جشنواره‌های مشوق

۶ ـ ۳ ـ تحقق مکتب ملی پویانمایی در ایران اسلامی، به مثابه سبکی اصیل و مستقل از سبک‌های موجود در دنیای امروز، مبتنی بر پژوهش‌های نظری جامع و نظریه‌پردازی‌های بوم‌شناسانه و جهان‌آگاه

۷ ـ ۳ ـ کمک به توسعه صنعت پویانمایی کشور در حوزه تولید آثار ‌به‌ویژه محصولات همسو با اهداف فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ماده ۴ ـ وظایف بنیاد

بنیاد با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، وظایف و اختیارات زیر را بر عهده دارد:

۱ ـ ۴ ـ پیشنهاد راهبردها و سیاست‌های حمایتی و تشویقی برای تبیین مبانی نظری ترسیم فضای هویتی و تولید آثار پویانمایی به مراجع رسمی و قانونی کشور

۲ ـ ۴ ـ حمایت از شرکت‌های خلاق و دانش‌بنیان فعال در حوزه پویانمایی با رویکرد نوآورانه و تقویت روحیه خودباوری و خوداتکایی در میان نسل نوجوان و جوان کشور

۳ ـ ۴ ـ حمایت و هدایت برای انتقال دانش فنی و ایجاد زیرساخت‌ها و فراهم نمودن امکانات، تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی برای تولید آثار پویانمایی در حوزه‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری

۴ ـ ۴ ـ برنامه‌ریزی جامع برای شناسایی استعدادها و آموزش‌های مقدماتی، میانی و عالی آنها با همکاری سامان‌مند بنیاد و وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و کلیه مراکز آموزشی مرتبط اعم از هنرستان‌ها، دانشگاه‌ها و آموزشگاه‌های تخصصی

۵ ـ ۴ ـ حمایت از تولیدکنندگان آثار پویانمایی در فرآیند تولید و نمایش با مشارکت نهادها و مؤسسات دولتی و غیردولتی

۶ ـ ۴ ـ ساماندهی و حفاظت از اسناد، مدارک و آثار پویانمایی کشور

۷ ـ ۴ ـ حمایت از برگزاری جشنواره‌های منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی و برنامه‌ریزی برای حضور فعال و مؤثر تولیدکنندگان در این رویدادها

۸ ـ ۴ ـ هم‌افزایی بین‌دستگاهی با اصلی‌ترین مراکز و سازمان‌های متولی و فعال در آموزش، پژوهش، تولید، پخش و برگزاری رویدادها و بازارها

۹ ـ ۴ ـ تشویق تسهیل و برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری و مشارکت در تولید آثار پویانمایی با دیگر کشورها به‌ویژه کشورهای همسایه و جهان اسلام در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران

۱۰ ـ ۴ ـ سرمایه‌گذاری برای نگارش فیلم‌نامه‌های مبتنی بر آموزه‌ها و متون دینی، ادبی و انقلابی

۱۱ ـ ۴ ـ حمایت از فعالان عرصه‌های مرتبط و مکمل پویانمایی مانند داستان مصور (کمیک استریپ)

۱۲ ـ ۴ ـ حمایت از پژوهش‌ها، پایان‌نامه‌ها و فیلم‌نامه‌ها در حوزه پویانمایی

۱۳ ـ ۴ ـ حمایت از تأسیس و راه‌اندازی آموزشگاه‌های تخصصی پویانمایی

۱۴ ـ ۴ ـ ایجاد و حمایت از سکوهای، آموزشی، پژوهشی، فناوری و نوآوری در عرصه پویانمایی

۱۵ ـ ۴ ـ انعقاد تفاهم‌نامه با دستگاه‌ها و نهادهای دولتی عمومی غیردولتی و خصوصی و ارائه خدمات تخصصی

ماده ۵ ـ ارکان بنیاد

ارکان بنیاد به شرح زیر است:

الف) هیأت‌‌امنا

ب) هیأت‌‌مدیره

ج) مدیرعامل

د) بازرس

ماده ۶ ـ هیأت‌‌امنا

۱ ـ ۶ ـ اعضای هیأت‌‌امنا

ترکیب هیأت‌‌امنای بنیاد متشکل است از:

۱. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رئیس هیأت‌‌امنا)

۲. معاون وزیر و رئیس سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (دبیر هیأت‌‌امنا)

۳. رئیس مرکز پویانمایی سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران

۴. مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

۵. رئیس حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی

۶. معاون ذی‌ربط معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور

۷. معاون ذی‌ربط وزارت صنعت، معدن و تجارت

۸. رئیس فرهنگستان هنر

۹. پنج نفر از صاحب‌نظران و کارشناسان فعال و آشنا به پویانمایی و حوزه کودک و نوجوان

۱ ـ ۱ ـ ۶ ـ اعضای بند ۹ هیأت‌‌امنا به پیشنهاد رئیس هیأت‌‌امنا و تأیید شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و با حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای مدت سه سال منصوب می‌شوند و انتخاب مجدد آنها برای دوره‌های متوالی بلامانع است.

۲ ـ ۱ ـ ۶ ـ جلسات هیأت‌‌امنا با حضور اکثریت اعضا رسمیت پیدا می‌کند و حداقل چهار بار در سال تشکیل می‌شود.

۳ ـ ۱ ـ ۶ ـ در صورت ضرورت؛ تشکیل جلسات فوق‌العاده هیأت‌‌امنا با درخواست رئیس هیأت‌‌مدیره و یا سه نفر از اعضای هیأت‌‌امنا با دعوت رسمی رئیس هیأت‌‌امنا جلسات فوق‌العاده تشکیل خواهد شد.

۴ ـ ۱ ـ ۶ ـ مصوبات هیأت‌‌امنا با رأی اکثریت اعضاء لازم‌الاجراست و با امضاء رئیس هیأت‌‌امنا ابلاغ می‌شوند.

۵ ـ ۱ ـ ۶ ـ در صورت پایان احکام سه‌ساله هیأت‌‌امنا، تا زمان تأیید توسط شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و صدور احکام اعضای جدید، احکام اعضای قبلی معتبر و مصوبات آن لازم‌الاجراست.

۶ ـ ۲ ـ وظایف و اختیارات هیأت‌‌امنا

۱ ـ ۲ ـ ۶ ـ تدوین و تصویب خط‌مشی‌ها، سیاست‌ها، راهبردها و برنامه‌های کلان بنیاد در چهارچوب اهداف و وظایف مصرح در این اساسنامه و نظارت بر حسن اجرای آن

۲ ـ ۲ ـ ۶ ـ استماع بررسی و اعلام‌نظر در مورد گزارش سالانه هیأت‌‌مدیره و بازرس قانونی و حسابرس مستقل درباره فعالیت‌های بنیاد، ترازنامه و سایر امور مربوطه

۳ ـ ۲ ـ ۶ ـ عزل و نصب اعضای هیأت‌‌مدیره، مدیرعامل، خزانه‌دار، بازرس و حسابرس قانونی

۴ ـ ۲ ـ ۶ ـ تعیین و تصویب حقوق و مزایا و یا حق حضور در جلسات اعضای هیأت‌‌مدیره و حقوق و مزایای مدیرعامل و بازرس

۵ ـ ۲ ـ ۶ ـ بررسی و تصویب پیشنهاد هیأت‌مدیره در خصوص ایجاد شعبه یا شرکت وابسته به بنیاد در داخل یا خارج از کشور با رعایت قوانین و مقررات و هماهنگی با مراجع ذی‌صلاح

۶ ـ ۲ ـ ۶ ـ تصویب دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، انضباطی و ساختار تشکیلاتی بنیاد و پیشنهاد هرگونه تغییر و اصلاح در مفاد اساسنامه به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی پس از تأیید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

۷ ـ ۲ ـ ۶ ـ تعیین و تصویب بودجه سالانه

۸ ـ ۲ ـ ۶ ـ تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌ها و دعوت‌نامه‌های بنیاد و انتشار تصمیمات

۹ ـ ۲ ـ ۶ ـ خرید، فروش، رهن، هبه، صلح و هر نوع واگذاری دائم و کامل یا بلندمدت اموال غیرمنقول بنیاد و هر نوع اجاره و استجاره، پس از تصویب هیأت‌‌امنا صرفاً با تأیید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

ماده ۷ ـ هیأت‌‌مدیره

۱ ـ ۷ ـ اعضای هیأت‌‌مدیره

هیأت‌‌مدیره بنیاد متشکل از پنج نفر از شخصیت‌های فرهنگی و هنری و مدیران دولتی و غیردولتی ذی‌ربط است که به پیشنهاد رئیس هیأت‌‌امنا و تصویب هیأت‌‌امنا برای مدت چهار سال با حکم رئیس هیأت‌‌امناء انتخاب می‌شوند.

۱ ـ ۱ ـ ۷ ـ جلسات هیأت‌‌مدیره حداقل یک‌بار در ماه با تعیین وقت قبلی طی دعوت رسمی مدیرعامل با اکثریت اعضاء تشکیل می‌شود.

۲ ـ ۱ ـ ۷ ـ در صورت غیبت هریک از اعضای اصلی در سه جلسه متوالی و یا پنج جلسه متناوب بدون عذر موجه به تشخیص رئیس هیأت‌‌امنا، وی مستعفی شناخته خواهد شد.

۳ ـ ۱ ـ ۷ ـ مصوبات هیأت‌‌مدیره با رأی اکثریت اعضاء معتبر است.

۴ ـ ۱ ـ ۷ ـ هیأت‌‌مدیره در اولین جلسه رسمی خود یک نفر از میان اعضا را به عنوان رئیس هیأت‌‌مدیره انتخاب می‌کند.

۲ ـ ۷ ـ وظایف هیأت‌‌مدیره

۱ ـ ۲ ـ ۷ ـ بررسی و تصویب طرح‌ها، برنامه‌های اجرایی و فعالیت‌های بنیاد در جهت توسعه کمی و کیفی بر اساس سیاست‌های مصوب هیأت‌‌امنا

۲ ـ ۲ ـ ۷ ـ اجرای آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و نظام‌نامه‌های اجرایی و مدیریتی

۳ ـ ۲ ـ ۷ ـ پیشنهاد برنامه‌ها و طرح‌ها، بودجه عملیاتی، منابع انسانی و نیز آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌‌های بنیاد برای تصویب هیأت‌‌امنا

۴ ـ ۲ ـ ۷ ـ تحصیل اعتبار از بانک‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه در چهارچوب مقررات مربوطه و مصوبات هیأت‌‌امناء

۵ ـ ۲ ـ ۷ ـ پیشنهاد ایجاد و یا حذف نمایندگی یا شعب در هر نقطه از ایران و یا خارج از کشور برای تصویب هیأت‌‌امنا

۶ ـ ۲ ـ ۷ ـ بررسی و تصویب گزارش‌های مالی و صورت عملکرد ترازنامه و حساب سود و زیان سالانه و ارائه آن به هیأت‌امنا برای تصویب

۷ ـ ۲ ـ ۷ ـ تنظیم صورت دارایی و اموال و دیون بنیاد پس از انقضاء سال مالی برای اطلاع هیأت‌‌امنا

۸ ـ ۲ ـ ۷ ـ هرگونه تصمیم‌گیری که به مصلحت و در جهت گسترش بنیاد باشد به نحوی که با وظایف و سیاست‌های هیأت‌‌امنا و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هماهنگ باشد

۹ ـ ۲ ـ ۷ ـ هیأت‌‌مدیره می‌تواند تمام یا قسمتی از مسئولیت‌های خود را به مدیرعامل تفویض کند

ماده ۸ ـ مدیرعامل

۱ ـ ۸ ـ مدیرعامل:

مدیرعامل از میان اعضای هیأت‌‌مدیره بنیاد، به پیشنهاد رئیس هیأت‌‌امنا و تصویب هیأت‌‌امنا برای مدت چهار سال انتخاب می‌شود.

۱ ـ ۱ ـ ۸ ـ در صورت پایان دوره چهارساله، تا زمان صدور حکم جدید؛ حکم مدیرعامل قبلی معتبر بوده و انتخاب مجدد وی بلامانع است.

۲ ـ ۸ ـ وظایف مدیرعامل

۱ ـ ۲ ـ ۸ ـ نمایندگی بنیاد در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی و انجام کلیه امور حقوقی و قضایی بنیاد در مراجع قضایی و شبه‌قضایی بدوی و عالی و تمام آنچه برای این امور لازم است با حق توکیل به غیر

۲ ـ ۲ ـ ۸ ـ نصب و عزل کارکنان و مأموران بنیاد در محدوده آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوطه

۳ ـ ۲ ـ ۸ ـ اجرای مصوبات هیأت‌‌امنا و هیأت‌‌مدیره

۴ ـ ۲ ـ ۸ ـ تعیین، هدایت و راهبری کمیته‌ها و شوراهای بنیاد

۵ ـ ۲ ـ ۸ ـ پیگیری و انجام تمام امور اداری و مالی و استخدامی بنیاد بر اساس اساسنامه و آیین‌نامه‌های مربوطه

۶ ـ ۲ ـ ۸ ـ تنظیم بودجه سالانه بنیاد و ارائه آن به هیأت‌‌مدیره و هیأت‌‌امنا برای تصویب

۷ ـ ۲ ـ ۸ ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار بنیاد و همچنین کلیه چک‌ها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجارتی با امضای متفق مدیرعامل و خزانه‌دار بنیاد ممهور به مهر بنیاد معتبر خواهد بود.

تبصره ـ چنانچه مدیرعامل استعفا دهد یا به هر دلیلی امکان ادامه فعالیت را نداشته باشد، تا انتخاب مدیرعامل جدید، یکی از اعضای هیأت‌‌مدیره به تصویب هیأت‌‌امنا مسئولیت اداره امور را به عهده خواهد داشت.

۸ ـ ۲ ـ ۸ ـ عقد هرگونه قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول که جزو موضوع بنیاد باشد در چهارچوب مصوبات هیأت‌‌امنا و آیین‌نامه‌های مربوطه

ماده ۹ ـ بازرسی و نظارت

۱ ـ ۹ ـ بازرس قانونی و حسابرس مستقل:

بازرس و حسابرس مستقل بنیاد از بین مؤسسات حسابرسی عضو جامعه رسمی حسابداران به پیشنهاد رئیس هیأت‌‌امنا و تصویب هیأت‌‌امنا برای مدت دو سال انتخاب می‌شود.

۲ ـ ۹ ـ وظایف و اختیارات:

۱ ـ ۲ ـ ۹ ـ اظهارنظر درباره صورت‌های دوره عملکرد، حساب سود و زیان، ترازنامه و مطالـب و اطلاعات ارائه‌شده توسط هـیأت‌‌مدیره برای تسـلیم به جلـسه سالانه هیأت‌‌امنا

۲ ـ ۲ ـ ۹ ـ بازرس می‌تواند در هر زمانی رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به بنیاد را از بنیاد مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد. مطالبه و بررسی اسناد از سوی بازرس باید به نحوی باشد که موجب اختلال امور جاری بنیاد و انجام وظایف هیأت‌‌مدیره، مدیرعامل و کارکنان نشود.

۳ ـ ۲ ـ ۹ ـ مسئولیت بازرس در مقابل بنیاد و اشخاص ثالث طبق قوانین و مقررات جاری ازجمله قانون تجارت خواهد بود.

ماده ۱۰ ـ درآمدها و دارایی‌های بنیاد

دارایی‌ها و منابع مالی بنیاد به شرح زیر تأمین می‌شود:

۱ ـ ۱۰ ـ کمک و حمایت مالی از اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، عمومی و خصوصی در چهارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران

۲ ـ ۱۰ ـ اموال منقول، غیرمنقول، وجوه نقدی و هدایا و درآمد حاصل از آنها

۳ ـ ۱۰ ـ درآمدهای ناشی از سرمایه‌گذاری، ارائه خدمات، و انعقاد قرارداد با اشخاص در چهارچوب اهداف و وظایف بنیاد با رویکرد بازارپردازی فرهنگی

۴ ـ ۱۰ ـ سال مالی بنیاد از ابتدای فروردین هر سال تا پایان اسفند همان سال است.

۵ ـ ۱۰ ـ تصویب ترازنامه از سوی هیأت‌‌امنا به منزله تأیید عملکرد هیأت‌‌مدیره و مفاصاحساب دوره مالی مربوطه خواهد بود.

ماده ۱۱ ـ انحلال بنیاد

انحلال بنیاد با پیشنهاد هیأت‌‌امنا و با تأیید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی میسر است. در صورت انحلال، کلیه اموال و دارایی‌های بنیاد زیر نظر مدیر تصفیه یا هیأت‌‌تصفیه منتخب هیأت‌‌امنا، بعد از اخذ مطالبات و تصفیه و پرداخت دیون و تعهدات، به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتقل خواهد شد. اختیارات مدیر یا هیأت‌‌تصفیه توسط هیأت‌‌امنا تصویب می‌شود.

ماده ۱۲ ـ آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به خدمات و مجوزهایی که توسط بنیاد ارائه خواهد شد؛ توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیشنهاد و به تصویب هیأت‌وزیران می‌‌رسد.

ماده ۱۳ ـ بنیاد؛ موظف است سالانه گزارش عملکرد خود را به دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ارائه کند و ستاد راهبری و نظارت تعلیم و تربیت شورای‌عالی انقلاب فرهنگی؛ بر عملکرد این بنیاد نظارت می‌‌کند.

ماده ۱۴ ـ تغییر و اصلاح در اساسنامه:

هرگونه تغییر و اصلاح در مفاد این اساسنامه مطابق راهکارهای ذیل امکان‌پذیر می‌باشد:

۱. بنا به پیشنهاد و تصویب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

۲. بنا به پیشنهاد هیأت‌امناء بنیاد و تصویب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

ماده ۱۵ ـ این مصوبه در یک مقدمه، ۱۵ ماده و یک تبصره در جلسه ۸۹۵ مورخ 1402/11/10 به تصویب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی رسید.

رئیس‌جمهور و رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ـ سیدابراهیم رئیسی

 

ب ـ شورای‌عالی شهرسازی و معماری

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر همدان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23009-1402/12/27

شماره ۱۹۷۶۶۵/۳۰۰- ۱۴۰۲/۱۱/۱

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان همدان

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 1402/10/04 مصوبه جلسه مورخ 1401/12/25 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان همدان موضوع “طرح جامع شهر همدان” را با توجه به صورت‌جلسه مورخ 1402/08/28 کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داد و ضمن تصویب کلیات مقرر نمود اسناد طرح با اعمال اصلاحات به شرح زیر ابلاغ گردد:

الف ـ جمعیت شهر

به جهت حداکثر هماهنگی جمعیت و افق طرح با طرح‌های فرادست و روند گذشته، سقف جمعیتی شهر برای افق ۱۴۱۵ با لحاظ الحاقات روستاهای علی‌آباد پشت شهر، قاسم‌آباد و حسن‌آباد شورین معادل ۷۲۱ هزار نفر مورد تائید قرار گرفت.

ب ـ محدوده شهر

۱ ـ در نیمه شمالی شهر قریب به ۲ هزار هکتار اراضی زراعی و باغی مرغوب بدون نیاز و ضرورت شهرسازانه با کاربری تحت عنوان باغات ویژه و یا حریم رینگ (۱۵۰ متر از طرفین) به محدوده شهر الحاق شده‌اند. این در حالی است که بخش عظیمی از اراضی الحاقی اراضی زراعی یا باغی درجه یک، یکپارچه و در چرخه تولید محصولات زراعی است. لذا ضمن مخالفت با الحاق مذکور مقرر شد خط محدوده در سمت شمال شهر حدفاصل محور ملایر تا محور سنندج بر محدوده مصوب قبلی با لحاظ محدوده‌های الحاقی روستاهای علی‌آباد پشت شهر، قاسم‌آباد و حسن‌آباد شورین منطبق شود.

۲ ـ محدوده کوی پرواز مطابق مصوبه مورخ 1402/03/01 شورای‌عالی به صورت ناحیه منفصل شهری تثبیت گردد.

۳ ـ با الحاق روستای گراچقا، با عنایت به انفصال کالبدی، وجود حیات روستایی و عدم ضروت فنی به محدوده مخالفت گردید.

۴ ـ با عنایت به محدودیت توسعه افقی شهر همدان در سمت جنوب به دلیل وجود ارتفاعات و رود دره الوند و در سمت شمال به دلیل وقوع اراضی زراعی بسیار مرغوب، مقرر شد الحاق منفصل اراضی با مالکیت دولت و شهرداری در شمال شرق محدوده در مجاور جاده دسترسی به ایستگاه راه‌آهن موجود به منظور بهره‌گیری به عنوان ناحیه منفصل شهری در توسعه میان‌مدت شهر در دستور کار بررسی مرجع استانی قرار گرفته و در صورت اخذ مصوبه استان در اسناد ابلاغی طرح لحاظ شود.

۵ ـ محدوده بافت فرسوده (ناکارآمد) بر اساس آخرین مصوبات کمیسیون ماده ۵ ملاک عمل می‌باشد.

ج ـ کاربری اراضی

۱ ـ اراضی مربوط به پادگان قهرمان و سایر عرصه‌ها و اماکن در اختیار وزارت دفاع و نیروهای مسلح، با کاربری نظامی در حریم و محدوده تثبیت شود. هرگونه اقدام در خصوص آنها موکول به طی فرآیند قانونی مطابق قانون انتقال پادگان‌ها خواهد بود.

۲ ـ در خصوص عرصه تخصیص‌یافته به کاربری موسوم به طرح‌های موضوعی و موضعی با توجه به مغایرت با مصوبات قبلی شورا مقرر شد:

ـ بخش‌های دارای طرح مصوب ” مصوبات موردی کمیسیون ماده ۵ یا طرح تفصیلی ” عیناً منعکس شود.

ـ سایر قسمت‌ها با توجه به نوعیت عموماً زراعی آنها با “کاربری باغات و کشاورزی” در طرح تثبیت شود.

۳ ـ با عنایت به کمبود سرانه فضای سبز، کلیه عرصه‌های مصوب در طرح تفصیلی بر اساس آخرین مصوبات کمیسیون ماده ۵ عیناً در طرح جدید تثبیت گردد. در این خصوص تأمین حداقل سرانه ۸ مترمربع برای کاربری پارک و فضای سبز مورد تأکید می‌باشد.

۴ ـ ضمن تأکید بر اعمال حریم و بستر رودخانه‌های متداخل با محدوده شهر مطابق نظر آب منطقه‌ای لازم است خروجی طرح تهیه‌شده برای ساماندهی رود دره‌های جنوبی شهر در محدوده شهر پس از تأیید کمیسیون ماده ۵ در اسناد طرح منعکس شود. همچنین بر احیاء رودخانه آلوسگرد به عنوان یکی از عناصر سازمان‌دهی کالبدی شهر و جلوگیری از تبدیل آن به کانال شهری تأکید می‌شود.

۵ ـ تا تهیه و ابلاغ طرح در حال تهیه برای بافت تاریخی شهر، محدوده بافت تاریخی و ضوابط آن دقیقاً بر اساس ابلاغ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در اسناد طرح اعم از نقشه کاربری اراضی و مجلد ضوابط و مقررات منعکس شود.

د ـ شبکه معابر

۱ ـ با عنایت به وجود کنارگذر مصوب و در حال اجرا در سرتاسر عرصه شمال شهر، عملاً نیاز شهر برای انتقال بار ترافیک برون‌شهری در شرق (محور ملایر)، شمال (محور تهران) و غرب (محور سنندج) از کنارگذر مذکور مرتفع خواهد شد. با این حال به جهت حفظ ساختار شعاعی شبکه معابر شهر و بهبود و تکمیل عملکردی رینگ‌های اول و دوم، مقرر شد مسیر رینگ سوم صرفاً در سمت شمال محور ملایر تا محور سنندج با بررسی مجدد اداره کل راه و شهرسازی و در هماهنگی با استانداری و شهرداری در حداکثر تماس با بدنه شهری موجود به شرح زیر اصلاح و پس از تائید دبیرخانه شورای‌عالی در اسناد طرح لحاظ گردد.

ـ در سمت شرق پس از اتصال با محور ملایر در انطباق با بلوار موجود دانشگاه آزاد.

ـ در سمت شمال از طریق انطباق با شبکه معابر موجود و پیشنهادی طرح در اتصال با بدنه شهری شهرک مدنی (جنوب روستای حسن‌آباد شورین) و در ادامه در حد فاصل بافت روستای علی‌آباد پشت شهر و شهرک فرهنگیان.

ـ در سمت غرب در اتصال حداکثر با بافت موجود شهرک ولیعصر تا جاده سنندج.

ـ معبر فوق با نقش بزرگراه شهری و با عرض پوسته ۶۰ متری طراحی و به منظور حفظ ساختار توسعه و فضای شهری در بلندمدت اجرا خواهد شد و در اولویت اجرای کوتاه‌مدت قرار ندارد.

۲ ـ با عنایت به انجام مطالعات جامع ترافیک شهر لازم است در خصوص تغییرات شبکه پیشنهادی، طبقه‌بندی معابر، طرح‌های تعریض سطح مقطع، بازگشایی معابر جدید، تقاطعات غیرهمسطح و شبکه حمل و نقل همگانی هماهنگی لازم بین دو طرح اعمال گردد.

۳ ـ با توجه به اینکه طرح حفاظت و احیاء بافت تاریخی شهر همدان در حال تهیه است، مقرر شد موضوع مدیریت ترافیک محدوده مذکور با رصد مؤلفه‌های شهرسازی و ترافیکی و میراثی به صورت یکپارچه تعیین تکلیف شود. تا زمان تهیه و تصویب طرح فوق در هسته مرکزی شهر با عنایت به طرح‌های پیشین شبکه معابر شعاعی محدود به رینگ اول شهر به صورت معبر اشتراکی برای حمل و نقل عمومی (همگانی و تاکسی و…) و حمل و نقل غیرموتوری و محدودیت استفاده از خودروهای شخصی مدنظر قرار گیرد.

۴ ـ سند شبکه حمل و نقل عمومی شهر در هماهنگی با طرح جامع حمل و نقل و ترافیک شهر به عنوان یکی از اسناد طرح جامع ارائه شود.

۵ ـ با عنایت به پیشنهادات طرح جامع و تفصیلی قبل، تکمیل تعریض رینگ دوم بخصوص در قطاع جنوب‌غربی مورد تأکید و ضروری می‌باشد.

۶ ـ تأکید می‌گردد هرگونه تعریض احداث یا ایجاد معبر جدید در بافت تاریخی بر اساس این طرح ممنوع بوده و مراتب حسب ضرورت در قالب طرح حفاظت و احیاء بافت تاریخی شهر همدان (در حال تهیه توسط معاونت شهرسازی وزارت راه و شهرسازی) قابل بررسی خواهد بود.

هـ ـ حریم شهر

۱ ـ مقرر شد موضوع مصوبه مورخ 1401/12/25 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در خصوص کوی آزادگان (واقع در بلوار جوان) با تکمیل سوابق از سوی اداره کل راه و شهرسازی استان به صورت مجزا در کمیته فنی شماره یک بررسی و نظر کمیته فنی به شورای‌عالی ارائه گردد.

۲ ـ حریم مصوب در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با اعمال اصلاحات به شرح زیر مورد تأیید قرار گرفت:

ـ حریم در سمت شمال به نحوی اصلاح شود که شهرک بوعلی ۱ و ۲ کمافی‌السابق در حریم شهر باقی بماند.

ـ با تأیید نهایی استانداری و با رعایت حریم مریانج، حریم شهر در سمت غربی و در امتداد محور گردشگری امامزاده به نحوی افزایش یابد که روستاهای سولان، توییجین، موییجین و وفرجین در حد طرح هادی مصوب در حریم شهر قرار گیرند.

ـ روستای خاکو در سمت جنوب حریم کمافی‌السابق در حریم شهر واقع گردد.

۳ ـ اصلاحات زیر در سند پهنه‌بندی حریم اعمال گردد:

ـ بستر و حرائم دریاچه سدهای اکباتان و آبشینه و همچنین سایر مسیل‌ها و رودخانه‌ها، بر اساس استعلام مجدد از شرکت آب منطقه‌ای در حریم شهر تحت پهنه سطوح آبی تثبیت گردد.

ـ کلیه عرصه‌های نظامی متعلق به نیروهای مسلح و وزارت دفاع با کاربری نظامی در سند پهنه‌بندی لحاظ گردد.

ـ کلیه خطوط انتقال حامل نیرو و انرژی در اسناد طرح منعکس گردد.

ـ پهنه پیشنهادی موسوم به “پهنه‌های ویژه ” به یکی از پهنه‌های پنج‌گانه مطابق مصوبه مورخ 1395/11/18 شورای‌عالی اصلاح گردد.

ـ ضمن پیش‌بینی محدوده لازم جهت ساماندهی صنوف مزاحم، با تأیید اداره کل محیط‌زیست استان، موقعیت پیشنهادی آرامستان نیز به تأیید مرجع مذکور رسانده شود.

و ـ ضوابط و مقررات:

۱ ـ با توجه به اینکه علیرغم تهیه دو طرح جامع برای شهر، همچنان شهر فاقد پهنه‌بندی تراکمی است، مقرر شد بر اساس پیشنهادات اولیه مشاور طرح و با هماهنگی استانداری، وزارت راه و شهرسازی و شهرداری نقشه پهنه‌بندی تراکمی شهر با تأکید بر انطباق حداکثری با ضوابط ملاک عمل و نظام دانه‌بندی طرح تفصیلی، توجه به ظرفیت معابر و خدمات موجود و پیشنهادی و همچنین توزیع و انتقال مناسب تراکم به پهنه‌های دارای ظرفیت بارگذاری تهیه و پس از تصویب شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان و تأیید دبیرخانه در اسناد ابلاغی طرح گنجانده شود. در این خصوص لازم است موارد زیر لحاظ شود:

ـ حداکثر سطح اشغال در تمام حالات ۸۰ درصد خواهد بود.

ـ سرانه فضای باز به ازاء هر واحد به جهت کنترل واحدپذیری پهنه‌ها به جداول مربوطه اضافه شود.

ـ ضوابط احداث بنای کلیه باغات و اراضی کشاورزی مستند دستورالعمل ماده ۱۴ خواهد بود.

ـ محورهای شهری دارای شرایط بلندمرتبه‌سازی (علاوه‌بر پهنه‌های پیشنهادی) مشخص‌شده و همچنین لازم است سقف تراکم قابل احداث در این پهنه‌ها نظیر سایر بخش‌های شهر ارائه شود.

ـ محدودیت‌های احداث بنا اعم از حداقل اندازه قطعه یا حداقل عرض معبر در همه پهنه‌ها ارائه شود.

ـ در کلیه پهنه‌ها علاوه‌بر حدنصاب تفکیک، حداقل اندازه قطعه مشمول ضوابط نیز ارائه شود.

ـ ضوابط بافت تاریخی عیناً بر اساس ابلاغیه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ملاک اقدام قرار گیرد.

۲ ـ ضوابط و مقررات پدافند غیرعامل بر اساس محورهای ۲۲ گانه مصوبه مورخ 1396/02/11 شورای‌عالی در اسناد و مدارک طرح لحاظ شود.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

در اجرای ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی طرح‌ها و…خواهشمند است دستور فرمایید اسناد طرح پس از اصلاح بر اساس مفاد این مصوبه جهت ابلاغ به مراجع ذی‌ربط تحویل دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ خسرو دانشجو

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص امکان‌سنجی احداث و توسعه سکونتگاه‌های جدید ساحلی در استان‌های جنوبی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23009-1402/12/27

شماره ۱۸۴۵۲۶/۳۰۰ – ۱۴۰۲/۱۰/۱۱

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان سیستان و بلوچستان

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خوزستان

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هرمزگان

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بوشهر

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 1402/09/20 پیرو مباحث مطروحه در جلسه مورخ 1402/09/13 خود، مصوبات شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه مورخ 1402/06/10 استان سیستان و بلوچستان، مورخ 1402/07/08استان هرمزگان، مورخ 1402/07/19 استان خوزستان و مورخ 1402/07/29 استان بوشهر در خصوص «امکان‌سنجی احداث و توسعه سکونتگاه‌های جدید ساحلی در استان‌های جنوبی» را مورد بررسی قرار داده و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

۱ ـ در اجرای ابلاغیه مقام معظم رهبری پیرامون «سیاست‌های کلی توسعه دریا محور» و مفاد ماده (۱) و ماده (۴) ابلاغیه مذکور مبنی بر «سیاست‌گذاری یکپارچه و تقسیم کار ملی برای بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های دریا»، «تعیین سهم و جغرافیای جمعیت، تجارت، صنعت، کشاورزی و گردشگری در سواحل جنوب کشور» و در راستای دستور رئیس محترم جمهور و مصوبات مورخ 1402/01/24 و 1402/08/13 شورای‌عالی مسکن، و همچنین در چهارچوب احکام اسناد فرادست منطقه‌ای از جمله طرح آمایش سرزمین، طرح آمایش استان، طرح راهبردی توسعه سواحل مکران و طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی (ICZM)، مصوبات صدرالاشاره شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها در خصوص «امکان‌سنجی احداث و توسعه سکونتگاه‌های جدید ساحلی در استان‌های جنوبی»، با محوریت و رویکرد اقتصاد و توسعه دریامحور در جهت استفاده از ظرفیت‌های مولدسازی را در راستای توازن‌بخشی به توسعه فضایی در حاشیه ساحلی جنوب کشور با اصلاحات و ملاحظات مقرر به شرح زیر مورد تائید قرار گرفت.

۲ ـ به جهت حصول اطمینان از یکپارچگی اقدامات و هماهنگی دستگاه‌ها و در راستای رعایت اصل سلسله‌مراتب در نظام تصمیم‌گیری، مقرر گردید فرآیند تهیه طرح شامل گام‌های سه‌گانه زیر باشد:

الف) تعیین کلان‌پهنه‌های فاقد محدودیت توسعه (بر اساس پیشنهاد‌های مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها) و ابلاغ آن توسط دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری.

متعاقب این گام مراتب توسط دبیر شورای‌عالی به دستگاه‌های ذی‌ربط در جهت اخذ برنامه‌های اقتصادی و توسعه‌های آتی دستگاه‌های متولی شامل کشاورزی، گردشگری و صنعت نیز ابلاغ خواهد شد.

ب) تهیه «طرح یکپارچه توسعه ساختار فضائی سکونت‌گاه‌های جدید در چهار استان ساحلی جنوب» با لحاظ واحدهای تولیدی و کشاورزی، صنعتی و گردشگری، در پهنه‌های تدقیق شده با راهبری شرکت عمران شهرهای جدید و تصویب شورای‌عالی

پ) تهیه طرح جامع شهرک/شهر جدید جدید/ توسعه سکونتگاه‌های موجود منبعث از دستاوردها و یافته‌های طرح یکپارچه توسعه ساختار فضائی توسط شرکت عمران شهرهای جدید و با تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ مربوطه و تصویب نهایی توسط شورای‌عالی

۲ ـ ۱ ـ گام اول: کمیته فنی ۱ موظف است در چهارچوب زیرپهنه‌های مصوب مراجع استانی در این خصوص را مورد بررسی قرار داده و نتیجه (کلان‌پهنه‌های فاقد محدودیت توسعه)، توسط دبیر شورا، جهت طی مراحل بعدی به مراجع استانی و شرکت عمران شهرهای جدید ابلاغ نماید:

۱ ـ حذف عرصه کلیه مناطق چهارگانه تحت حفاظت سازمان محیط‌زیست ایران و دیگر عناصر واجد ارزش همچون خوریات و تالاب‌ها از محدوده پهنه‌های دارای قابلیت استقرار

۲ ـ رعایت الزامات و ملاحظات در خصوص استقرار در مجاورت آب‌شیرین‌کن‌های موجود و آتی

۳ ـ نظر به ضرورت بهره‌گیری از قابلیت اقتصاد دریامحور بر دسترسی سکونت‌گاه‌ها به دریا با رعایت حریم و پهنه خطر ICZM ملی تأکید می‌گردد. در هر صورت پهنه ICZM در طول نوار ساحلی جنوب قابلیت استقرار سکونت و فعالیت را نخواهد داشت.

۴ ـ مکان‌یابی سکونت‌گاه‌ها صرفاً در اراضی ملی و دولتی و با احتراز حداکثری از تداخل با عرصه مستثنیات صورت بپذیرد.

۵ ـ رعایت کلیه برنامه‌های فعلی و آتی نیروهای مسلح و وزارت دفاع از منظر ملاحظات دفاعی ـ امنیتی و حفظ فاصله مناسب از مراکز استقراری نظامی موجود صورت پذیرد.

۶ ـ کلیه عرصه‌های با شیب متوسط بیشتر از ۱۵ درصد از شمول مکان‌یابی سکونتگاه‌ها حذف گردند.

۷ ـ در راستای استفاده حداکثری از ظرفیت شبکه راه‌ها و تأسیسات زیربنایی موجود (انرژی، حمل و نقل، داده) پهنه‌های در مجاورت این دسته از تأسیسات در اولویت توسعه قرار داده شوند.

۲ ـ ۲ ـ گام دوم: «طرح یکپارچه توسعه ساختار فضائی سکونتگاه‌های جدید ساحلی» به‌عنوان پیوند‌دهنده برنامه دستگاه‌های ذی‌مدخل در توسعه سواحل جنوبی و با تکیه بر ارکان زیر تهیه و به تصویب شورای‌عالی خواهد رسید:

۱ ـ سکونت‌گاه جدید در این مطالعات، واژه‌ای فراگیر مشتمل بر انواع مراکز اسکان جمعیت (من‌جمله شهر جدید و شهرک) می‌باشد که تعیین آن بر عهده مطالعات «طرح یکپارچه توسعه ساختار فضائی سکونتگاه‌های جدید ساحلی» با محوریت اقتصاد و توسعه دریامحور خواهد بود. تبعاً اطلاق واژه سکونت‌گاه جدید به معنای خروج سکونت‌گاه‌های موجود از فرآیندهای قانونی توسعه سکونت‌گاه نبوده و توسعه سکونت‌گاه‌های موجود (شهر یا روستا) در چهارچوب برنامه و طرح‌های آتی مورد تأکید و اولویت بوده و در صورت تصویب شورای‌عالی، سکونت‌گاه‌های روستایی و شهری موجود می‌بایستی در برنامه‌های آتی توسعه با لحاظ شرایط بومی و محلی و حفظ منافع جامعه محلی در سکونت‌گاه جدید ادغام گردند.

۲ ـ تعیین ساختار و نحوه هم پیوندی سکونت‌گاه‌های جدید در مقیاس محلی، ملی و بین‌المللی و جایگاه آن‌ها در نظام تقسیم‌کار ملی و بین‌المللی و نحوه تعامل آن‌ها با نظام شبکه شهری کشور،

۳ ـ تعیین اندازه و طبقه جمعیتی هر سکونت‌گاه و ارائه ماهیت از منظر شهر جدید، شهرک یا مجموعه‌ای از سکونت‌گاه‌های هم پیوند ناحیه‌ای (منطقه شهری همکار)

۴ ـ هماهنگی استقرار سکونت‌گاه‌ها با برنامه‌های توسعه صنعت ـ کشاورزی و گردشگری مناطق آزاد و دستگاه‌های اجرایی (به ویژه پتروپارک‌ها و شهرهای مولد) با هدف هم‌افزایی حداکثری،

۵ ـ تعیین نقش و کارکرد هرکدام از سکونت‌گاه‌ها در پیوند با برنامه‌های توسعه ملی و منطقه‌ای دستگاه‌های مختلف،‌ با رویکرد ایجاد سکونت‌گاه‌های مستقل و خود بسنده به لحاظ اقتصادی و مبتنی بر توان‌های درونی، زنجیره‌های بالادستی و پایین‌دستی تولید و قابلیت‌های بستر قرارگیری محلی،

۶ ـ تبیین ابعاد حقوقی و مدیریتی سکونت‌گاه‌های جدید در ارتباط با استان مربوطه و سایر استان‌های کشور و مدل‌های کلی مدیریت و بهره‌برداری سکونت‌گاه‌ها،

۷ ـ بررسی و پیشنهاد شیوه‌های تأمین و مدیریت مالی سکونت‌گاه‌های جدید ساحلی و مکانیزم‌های سرمایه‌گذاری،

۸ ـ تدقیق محدوده‌های قانونی هر سکونت‌گاه بر اساس ملاحظات دستگاه‌های مختلف و سطح و محدوده موردنیاز هر سکونت‌گاه بر مبنای نقش و کارکرد، اندازه و مقیاس اثرگذاری اجتماعی و اقتصادی،

۹ ـ اولویت‌بندی اجرایی و عملیاتی سکونت‌گاه‌های جدید ساحلی در چهارچوب برنامه زمان‌بندی مشخص،

۱۰ ـ تدوین چهارچوب و ضوابط کلی توسعه در قالب پهنه‌بندی کاربری زمین، نظام دسترسی‌های داخلی و بیرونی و الگوی ضوابط و مقررات ساختمانی مطابق مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران.

۱۱ ـ بهره‌مندی جامعه محلی از عواید ناشی از توسعه ملی در قالب «پیوست اقتصادی طرح»،

۱۲ ـ تأکید بر عدم ایجاد بار مالی غیرضروری با استفاده از زیرساخت‌های موجود استان،

۱۳ ـ استفاده از ظرفیت جاذبه‌های طبیعی، میراث تاریخی و نیز میراث ناملموس این منطقه در ایجاد اشتغال، جذب جمعیت دائم و گردشگر و هویت بخشی به سکونت‌گاه‌های جدید ساحلی،

۱۴ ـ استفاده از روش‌های مشارکتی در تهیه طرح، در سطح ملی (کمیته‌های تخصصی) در سطح استانی (با بهره‌گیری از روش‌های اخذ استعلام، نظرسنجی، جلسات فنی مشترک) و در سطح محلی (مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد، نظرخواهی‌های جمعی و اطلاع‌رسانی عمومی در مراحل مختلف) مدنظر قرار گرفته، در همین راستا بر حضور مدیران استانی و معتمدین محلی و مردم در تمامی مراحل برنامه‌ریزی تأکید می‌گردد.

۱۵ ـ «پیوست اجتماعی و فرهنگی طرح» مشتمل بر نحوه تعامل جامعه هدف طرح با بستر اجتماعی، فرهنگی و هویتی موجود، ارتقاء سرمایه اجتماعی و حس تعلق به مکان با رویکرد اسکان بلندمدت و مستمر و ایجاد جاذبه جهت جذب جمعیت از استان‌های معین مبدأ تهیه و پس از تصویب در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان جهت تصویب نهایی به «شورای اجتماعی کشور» ارائه گردد.

طرح مذکور با هدف حداکثر‌سازی هماهنگی بین‌بخشی و اخذ و اعمال کلیه ملاحظات دستگاه‌های مرتبط در مقیاس ملی، با راهبری شرکت عمران شهرهای جدید تهیه و پس از تدقیق و تائید در کمیته‌های پنج‌گانه شامل دستگاه‌های مرتبط اجرایی، جهت تصویب نهایی به شورای‌عالی شهرسازی و معماری ارائه خواهد شد. ترکیب اعضای کمیته‌های مذکور به ترتیب زیر خواهد بود:

۲ ـ ۳ ـ گام سوم: بر اساس خروجی‌های «طرح یکپارچه توسعه ساختار فضائی»، «طرح جامع شهر جدید/ شهرک/ توسعه سکونت‌گاه موجود» با محوریت شرکت عمران شهرهای جدید و همکاری اداره کل راه و شهرسازی مربوطه تهیه و پس از تصویب در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان جهت تصویب نهایی به شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ارائه گردد.

بدیهی است اجرای مصوبه حاضر صرفاً ناظر بر مطالعات امکان‌سنجی احداث و توسعه سکونتگاه‌های جدید ساحلی در استان‌های جنوبی با رعایت و اولویت توسعه و اقتصاد دریامحور و پس از اخذ نظر دستگاه‌های متولی مربوطه می‌باشد. در این راستا بر ضرورت اخذ مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری در خصوص کلیه مراحل و اقدامات بعدی تأکید می‌گردد.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ خسرو دانشجو

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص کاهش حریم شهر یزد و مکان‌یابی شهرک مسکونی و کلیات طرح جامع آن

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23009-1402/12/27

شماره ۱۹۶۴۴۲/۳۰۰- ۱۴۰۲/۱۰/۲۷

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان یزد

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 1402/10/18، پیرو مباحث جلسه مورخ 1402/10/04 خود مصوبه جلسه مورخ 1402/07/15 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان یزد موضوع “اصلاح خط حریم شهر یزد و مکان‌یابی شهرک مسکونی در خارج از حریم شهر یزد و طرح جامع آن” در راستای تأمین اراضی موردنیاز نهضت ملی مسکن را با توجه به صورت‌جلسه مورخ 1402/09/15 کمیته فنی شماره یک و صورت‌جلسه مورخ 1402/10/13 نمایندگان منتخب اعضاء مورد بررسی قرار داد و با کاهش حریم شهر یزد و مکان‌یابی شهر جدید دولتی مسکونی (به عنوان آخرین موضوع توسعه فضای سکونتی شهر یزد) موافقت و مقرر نمود طرح جامع مصوب مرجع استانی با اعمال چهارچوب زیر اصلاح و پس از تائید دبیرخانه شورای‌عالی، جهت ادامه فرآیند به ستاد شهرک‌سازی ابلاغ شود.

۱ ـ با توجه به بازدید منتخب نمایندگان اعضاء شورای‌عالی و صورت‌جلسه منعقده در خصوص رفع تداخل با عرصه‌های در معرض سیل، تمهیدات به شرح زیر اتخاذ گردد:

٭ خط محدوده شهرک در سمت جنوب بر سیل بند موجود منطبق و مابقی اراضی واقع در جنوب سیل بند از محدوده مدنظر حذف گردد. (مطابق نقشه پیوست)

٭ حریم و بستر کلیه آبراهه‌های متداخل با اراضی بر اساس نظر آب منطقه‌ای استان در طرح جامع شهرک لحاظ گردد.

٭ جهت اطمینان از عملکرد صحیح سیل بند، نوار سبز حفاظتی در سرتاسر سمت جنوبی (در مجاورت سیل بند) با عرض مدنظر آب منطقه‌ای تحت کاربری فضای سبز تثبیت گردد.

٭ با بررسی دقیق اداره کل راه و شهرسازی استان، عرصه‌های دولتی و ملی واقع در شمال و شمال شرق تا سقف مساحت مقرر در مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان (۷۹۱ هکتار) با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی مربوط به معادن شن و ماسه حتی‌الامکان به محدوده اضافه شود.

۲ ـ طرح هدایت آب‌های سطحی و کنترل سیلاب تهیه و به تائید شرکت آب منطقه‌ای برسد. همچنین بر احداث سیستم جمع‌آوری آب‌های سطحی و تصفیه‌خانه فاضلاب محلی و عدم حفر چاه جذبی تأکید می‌گردد. ضمناً بنا به تأکید نمایندگان وزارت نیرو تأمین آب این اراضی صرفاً از محل مدیریت مصرف منابع آب شرب فعلی یزد صورت می‌گیرد.

۳ ـ حریم ایمنی خط لوله گاز به میزان ۲۰۰ متر از طرفین از محدوده شهرک‌های احداثی حذف شود و همچنین بنا بر ملاحظات پدافند غیرعامل در فاصله ۱۵۰ متر بعد از حریم مذکور (حریم خطرزایی) استقرار کاربری مسکونی و سایر کاربری‌های خدماتی دارای مستحدثات متمرکز (اعم از آموزشی، درمانی و…) ممنوع خواهد بود.

۴ ـ اراضی واقع در حریم 122/5 متر (حریم و حاشیه قانونی راه) محور یزد ـ خضرآباد از محدوده شهرک حذف گردد.

۵ ـ حریم قنوات موجود در سایت به میزان 7/5 متر از دهانه قنات بر اساس اعلام‌نظر اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی رعایت گردد.

۶ ـ با توجه به توسعه فضای کالبدی شهر به بعد از کمربندی غربی به جهت حفظ عملکرد ترافیک عبوری کمربندی، لازم است مطالعات عارضه‌سنجی ترافیکی یکپارچه برای شهرک‌های مذکور تهیه و به تائید معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی برسد.

۷ ـ با توجه به استقرار جمعیت قابل توجه در قالب شهرک‌های مسکونی در این محدوده، بر پیش‌بینی شبکه حمل و نقل عمومی اقماری با شهر یزد تأکید می‌گردد.

۸ ـ تأمین سرانه‌های خدماتی مطابق “طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری‌های شهری و تعیین سرانه‌های آنها مصوب89/03/10 شورای‌عالی شهرسازی و معماری ” در همه مقیاس‌های (شهر تا محله) الزامی است.

۹ ـ با عنایت به وجود معادن شن و ماسه اطراف سایت رعایت فاصله ۱۲۰۰ متر از واحدهای شن و ماسه خضرآباد بر اساس اعلام‌نظر اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان طی نامه ۰۲/۱۵۴۸۷ ـ ۱۲۱ مورخ 1402/06/21 الزامی است.

۱۰ ـ عرصه‌های مذکور با رعایت سقف جمعیت‌پذیری شهرک‌ها به یک یا دو شهرک تخصیص خواهد یافت.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

در اجرای ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی طرح‌ها و…خواهشمند است دستور فرمایید نقشه حریم شهر با لحاظ اراضی کسرشده علاوه‌بر طرح جامع شهرک جهت ابلاغ به مراجع ذی‌ربط تحویل دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ خسرو دانشجو

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر گنبدکاووس

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23009-1402/12/27

شماره ۱۹۷۷۰۲/۳۰۰ – ۱۴۰۲/۱۱/۱

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گلستان

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 1402/10/04 مصوبه جلسه مورخ 1402/04/15 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گلستان موضوع “الحاق ۲۴ هکتار اراضی واقع در جنوب‌شرقی شهر گنبدکاووس با مالکیت دولتی به محدوده” جهت تأمین اراضی موردنیاز نهضت ملی مسکن را با توجه به صورت‌جلسه مورخ 1402/09/12 کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داد و با عنایت به اعلام‌نظر موافق شماره ۱۵۴۰۸۶ مورخ 1402/09/02 رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، ضمن موافقت با الحاق مذکور مقرر نمود در صورت اخذ مجوز کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، طرح تفصیلی با رعایت چهارچوب موارد زیر و تأمین حدود ۲۴۰۰ ـ ۲۲۰۰ واحد در اراضی موردنظر، به تصویب کمیسیون ماده ۵ برسد.

۱ ـ رعایت کلیه ضوابط اعلامی توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی طی نامه شماره ۱۵۷۵۹ ـ ۶۳ ـ ۰۲ مورخ 1402/08/07به جهت کنترل تبعات پدیده فرونشست.

۲ ـ رعایت الگوی غالب تراکمی ۴ طبقه روی پیلوت، در راستای ضوابط اعلامی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی.

۳ ـ استفاده بهینه از ظرفیت اراضی مذکور در جهت تأمین حداکثر واحد ممکن، با توجه به محدودیت شدید تأمین زمین و نیاز انباشته موجود

۴ ـ تأمین سرانه‌های خدماتی پشتیبان سکونت حداقل در مقیاس محله و ناحیه.

۵ ـ رعایت حریم شبکه (تغذیه) گاز، ۵ متر از طرفین، بر اساس اعلام‌نظر شرکت گاز استان طی نامه گ۵۵/۲۲۰/۲۴۰/۵۳۰۸ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۸

۶ ـ تهیه طرح هدایت آب‌های سطحی و کنترل سیلاب، و تائید آب منطقه‌ای.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

در اجرای ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی طرح‌ها و… خواهشمند است دستور فرمایید نقشه محدوده طرح جامع شهر با لحاظ اراضی الحاق شده جهت ابلاغ به مراجع ذی‌ربط تحویل دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ خسرو دانشجو

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر جیرفت

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23009-1402/12/27

شماره ۱۹۹۲۳۷/۳۰۰ – ۱۴۰۲/۱۱/۲

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 1402/09/20 مصوبه جلسه مورخ 1401/11/01 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان در خصوص «الحاق ۲۹۹ هکتار اراضی به محدوده شهر جیرفت در راستای طرح نهضت ملی مسکن» را با توجه به صورت‌جلسه مورخ ۵/۹/۱۴۰۲ کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

با عنایت به تداخل محدوده زمین با عرصه و حریم اثر ثبتی شهر قدیم جیرفت (دقیانوس)، ضمن حذف کامل بخش تداخلی با عرصه اثر ثبتی، محدوده مورد تائید طی آخرین اعلام‌نظر اداره کل میراث فرهنگی استان به شماره ۴۰۲۰۰۱۹۳۲۶ مورخ 1402/08/24 به مساحت تقریبی ۲۱۵ هکتار به شرح نقشه پیوست الحاق و ملاک اقدام قرار می‌گیرد و طرح تفصیلی اراضی با واحدپذیری ۴۰ واحد در هکتار و با رعایت الگوی فاز‌بندی و تأمین سطوح و سرانه‌ها مطابق مصوبه مورخ 1389/03/10 شورای‌عالی در زمینه تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری‌های شهری و تعیین سرانه آنها در همه مقیاس‌ها و با رعایت چهارچوب زیر به تائید کمیسیون ماده ۵ برسد:

۱ ـ ملاحظات مربوط به حریم منظر اثر ثبتی در شمال غربی محدوده الحاقی با هماهنگی اداره کل میراث فرهنگی استان در طرح اعمال شود.

۲ ـ با توجه به اعلام‌نظر شرکت آب منطقه‌ای به شماره 2318/ص/329/1401/20 مورخ1401/10/03، رعایت ضابطه شماره ۷۸۲ در حریم کیفی رودخانه فصلی واقع در غرب اراضی الزامیست. ضمناً با توجه به تأکید وزارت نیرو، تأمین آب این اراضی صرفاً از محل صرفه‌جویی و مدیریت مصرف منابع فعلی آب شرب شهر امکان‌پذیر خواهد بود.

۳ ـ مطالعات عارضه‌سنجی ترافیکی و نحوه اتصال شبکه معابر طرح با شبکه پیرامونی موجود تهیه و به تأیید شورای هماهنگی ترافیک استان برسد.

۴ ـ نقشه جمع‌آوری و هدایت آب‌های سطحی تهیه و به تائید شرکت آب منطقه‌ای استان برسد.

همچنین با عنایت به مصوبه مورخ 1401/08/30 شورای‌عالی مبنی بر کاهش افق طرح جامع از سال ۱۴۰۷ به ۱۴۰۱ بر تسریع در تهیه تجدیدنظر طرح جامع تأکید می‌گردد.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

در اجرای ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی طرح‌ها و…خواهشمند است دستور فرمایید نقشه محدوده طرح جامع شهر با لحاظ اراضی الحاق شده جهت ابلاغ به مراجع ذی‌ربط تحویل دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ خسرو دانشجو

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر لار

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23009-1402/12/27

شماره ۲۰۷۴۶۶/۳۰۰ – ۱۴۰۲/۱۱/۱۴

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 1402/09/20 مصوبه جلسه مورخ 1402/05/21 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس موضوع ” الحاق ۴۴ هکتار اراضی واقع در جنوب‌غربی شهر (مشتمل بر ۴ قطعه) به محدوده شهر لار” جهت تأمین اراضی موردنیاز نهضت ملی مسکن را مطابق نقشه پیوست با توجه به صورت‌جلسه مورخ 1402/08/24 کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داد و مقرر نمود طرح تفصیلی اراضی الحاقی با واحدپذیری ۵۰ واحد در هکتار، الگوی غالب تراکم ۱۲۰ درصد در دوطبقه و تأمین سطوح و سرانه‌های کاربری‌های مطابق با مصوبه تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری شهری و تعیین سرانه آنها با رعایت چهارچوب اصلاحی زیر به تصویب کمیسیون ماده ۵ برسد:

۱ ـ با توجه به نوع توپوگرافی اراضی و شیب بالای ۱۵% آن به عنوان یک تپه طبیعی و در نتیجه غیرقابل بارگذاری بودن اراضی مذکور، همچنین وجود اراضی مستثنیات در غرب این قطعه با الحاق قطعه شماره ۲ به محدوده شهر مخالفت شد. بدیهی است قابلیت بهره‌برداری از قطعه موردنظر در حریم با تمهیدات خاص طراحی و در غالب کاربری‌هایی نظیر گردشگری با اخذ مصوبه مرجع استانی فراهم است.

۲ ـ با توجه به وجود خاک دستی در سمت غربی قطعه شماره ۳ هرگونه بارگذاری در اراضی مستلزم برداشت کامل خاک دستی تا رسیدن به بستر تحکیم شده خواهد بود.

۳ ـ به جهت حفظ عملکرد ترافیکی محور لار ـ گراش، لازم است حریم ۳۸ متر قانونی راه به طور کامل از محدوده الحاقی قطعه شماره ۱ حذف شود. همچنین نوار حاشیه ۳۰ متری در قالب کاربری فضای سبز طرح رعایت گردد.

۴ ـ مطالعات عارضه‌سنجی ترافیکی اراضی الحاقی انجام پذیرفته و به تأیید شورای هماهنگی ترافیک استان قرار برسد.

۵ ـ با عنایت به عبور چندین آبراهه از اراضی مذکور، ضمن تأکید بر رعایت دقیق حریم و بستر آنها مطابق اعلام‌نظر آب منطقه‌ای مقرر شد نقشه جمع‌آوری و مدیریت آب‌های سطحی تهیه و به تائید شرکت آب منطقه‌ای استان برسد.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

در اجرای ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی طرح‌ها و…خواهشمند است دستور فرمایید نقشه محدوده طرح جامع شهر با لحاظ اراضی الحاق شده جهت ابلاغ به مراجع ذی‌ربط تحویل دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ خسرو دانشجو

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر کاشان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23009-1402/12/27

شماره ۲۰۷۴۶۱/۳۰۰- ۱۴۰۲/۱۱/۱۴

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 1402/10/18 مصوبه جلسه مورخ 1399/10/18 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان “مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر کاشان موضوع الحاق ۵۰ هکتار اراضی به محدوده شهر” در جهت تأمین اراضی موردنیاز مسکن حمایتی را با توجه به صورت‌جلسه مورخ 1402/10/10 کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

الف ـ با پیشنهاد شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مبنی بر الحاق اراضی دولتی در مجاورت محله راوند، با اعمال اصلاحات در محدوده به شرح زیر موافقت نمود:

۱ ـ با عنایت به اشعار اداره کل راه و شهرسازی استان مبنی بر وجود تداخل محدوده اراضی با بخش‌های دارای سوابق واگذاری دولتی، حدود ۱۰ هکتار اراضی در بخش شمالی با کنترل اداره کل راه و شهرسازی استان از محدوده مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان حذف و کمافی‌السابق در حریم شهر تثبیت گردد.

۲ ـ بخش‌های متداخل با حریم ۱۶۰ متری آزادراه اصفهان ـ تهران از محدوده اراضی الحاقی در بخش غربی حذف گردد.

ب ـ مقرر نمود طرح تفصیلی اراضی مذکور با سقف ظرفیت واحد‌پذیری حدود ۳۳۰۰ واحد با الگوی ساخت ترکیبی (۶۰ درصد ۴ طبقه و ۴۰ درصد ۶ طبقه) و تأمین سرانه خدماتی (در کلیه مقیاس‌ها) حداقل به میزان طرح تفصیلی شهر و رعایت چهارچوب زیر به تائید کمیسیون ماده پنج برسد:

۱. ضمن اعلام ضرورت «تهیه مطالعات در خصوص عارضه‌سنجی ترافیکی و الگوی کلی شبکه راه‌‌های اراضی در تناسب با آیین‌نامه طراحی راه‌های شهری» و تائید آن توسط شورای هماهنگی ترافیک استان، مطابق با اعلام‌نظر اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان (نامه شماره 21/30952 مورخ 1399/05/13) بر تأمین دسترسی مربوطه صرفاً از طریق بلوار در حال احداث و عدم ایجاد هرگونه راه دسترسی به آزادراه تأکید می‌گردد.

۲. ضمن انعکاس بستر و حریم و قنات و آبراهه‌های متداخل با محدوده اراضی الحاقی بر اساس اعلام‌نظر شرکت آب منطقه‌ای استان، «نقشه هدایت آب‌های سطحی و مدیریت سیلاب » در اسناد طرح ارائه شود.

۳. با توجه به محدودیت‌های شدید منابع آب منطقه، بنا به نظر نماینده محترم وزارت نیرو، تأمین آب این واحدها صرفاً از محل صرفه‌جویی و مدیریت مصرف منابع فعلی شرب این شهر امکان‌پذیر خواهد بود.

پ ـ با توجه به حساسیت‌های پدافندی مترتب بر موضوع «خط لوله انتقال آب زاینده‌رود» و «تخلیه جمعیت شهری در شرایط اضطرار»، مقرر شد مطالعات پدافند غیرعامل تکمیلی صورت گرفته توسط مشاور طرح، به تائید اداره کل پدافند ‌غیرعامل استان برسد.

ت ـ با توجه به «حساسیت منابع آبی شهر» و «ملاحظات پدافندی موضوع تداخل با عرصه‌ سیلاب‌دشت سوک چم» بر عدم پذیرش هرگونه پیشنهاد بعدی الحاق در جهت تأمین اراضی طرح نهضت ملی در عرصه‌های متداخل با دشت سیلابی تأکید می‌شود.

ث ـ ضمن استعلام مجدد از اداره کل میراث فرهنگی استان، عرصه و حریم آثار تاریخی موجود دقیقاً در طرح اعمال شود.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

در اجرای ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی طرح‌ها و…خواهشمند است دستور فرمایید نقشه محدوده شهر با الحاق اراضی موردنظر جهت ابلاغ به مراجع ذی‌ربط تحویل دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ خسرو دانشجو

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص منطقه نمونه گردشگری چغاخور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23009-1402/12/27

شماره ۲۰۷۴۶۸/۳۰۰- ۱۴۰۲/۱۱/۱۴

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان چهارمحال و بختیاری

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 1402/10/18 مصوبه جلسه مورخ 1392/12/03 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان چهارمحال و بختیاری موضوع “طرح منطقه نمونه گردشگری چغاخور” به مساحت ۱۲۱ هکتار را با توجه به صورت‌جلسه مورخ 1402/10/03 کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود اسناد طرح با اعمال اصلاحات زیر توسط دبیر شورای‌عالی به مراجع مرتبط ابلاغ گردد:

۱ ـ با توجه به مساحت بالای منطقه نسبت به سایر مناطق نمونه گردشگری و به جهت افزایش تحقق‌پذیری طرح، مقرر شد طرح جامع در دو فاز طراحی و اجرا شود به نحوی که امکان اجرای فاز اول به صورت مستقل از فاز بعدی فراهم باشد.

۲ ـ حداکثر سطح اشغال کل ابنیه (اعم از فضاهای اقامتی و خدماتی) 9/89 درصد از کل سایت برای مجموع هردو فاز خواهد بود.

۳ ـ با توجه به میزان آب قابل تخصیص به پروژه حداکثر مستحدثات طرح در دو فاز به ۱۲۸ هزار مترمربع تعدیل می‌شود.

۴ ـ سهم مربوط به واحدهای اقامتی متمرکز (هتل، متل و مهمانسرا) حداقل به میزان ۳۰ درصد کل سهم زیربنای اقامتی طرح افزایش یابد.

۵ ـ به جهت انطباق با بستر و زمینه طبیعی و بومی محل حداکثر ارتفاع هتل یا سایر مستحدثات با تبعیت از توپوگرافی زمین به ۳ طبقه کاهش یابد. همچنین بر لزوم استفاده از مصالح طبیعی و بومی در احداث ابنیه در تطابق با محیط و منظر طبیعی اطراف تأکید می‌شود.

۶ ـ با توجه به قرارگیری منطقه نمونه در بالادست تالاب چغاخور و بر اساس مکاتبه شماره ۱۴۰۱/۲۲۴۳۰ مورخ 1401/10/18 اداره کل محیط‌زیست استان، لازم است تمهیدات زیر جهت رعایت ملاحظات زیست‌محیطی اتخاذ شود:

ـ نقشه جمع‌آوری و تصفیه‌خانه فاضلاب و دفع پسماند مطابق ضوابط سازمان حفاظت محیط‌زیست تهیه و اجرا شود. بدیهی است صدور هرگونه پروانه بهره‌برداری منوط به رعایت تمامی الزامات زیست‌محیطی و تأیید سازمان مربوطه می‌باشد.

ـ عملیات احداث تصفیه‌خانه فاضلاب بهداشتی هم‌زمان با انجام عملیات ساختمانی پروژه شروع شود تا از هرگونه تأثیر سوء بر شرایط کیفی تالاب جلوگیری شود.

ـ از ایجاد هرگونه جاده دسترسی (جاده، تقاطع و دوربرگردان) در جنوب جاده روستایی گلوگرد به طرف تالاب اجتناب شود.

۷ ـ با توجه به سهم نسبتاً زیاد سطح معابر پیشنهادی در طرح (۲۶ درصد)، مقرر شد سطح معابر با هدف حداکثر انطباق با زمینه طبیعی طرح با تأکید بر استفاده از معابر پیاده و پارکینگ‌های متمرکز (به جای دسترسی تک‌تک واحدها به معبر سواره) تقلیل یابد.

۸ ـ بدیهی است کاربری‌های اقامتی طرح صرفاً به اسکان موقت اختصاص داشته و تفکیک، افراز و انتقال به غیرعرصه و مستحدثات طرح تحت هر عنوان ممنوع می‌باشد.

۹ ـ بر اجرای شرط مشارکت سرمایه‌گذار در اصلاح و بازسازی شبکه آب روستای گلوگرد در ازای صدور انشعاب آب توسط شرکت آب و فاضلاب استان تأکید می‌شود.

۱۰ ـ مطالعات پدافند مطابق با ابلاغیه سازمان پدافند غیرعامل و وزارت کشور تهیه و به تأیید نماینده سازمان پدافند غیرعامل در کمیته فنی برسد.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

در اجرای ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی طرح‌ها و…خواهشمند است دستور فرمایید اسناد طرح جامع منطقه نمونه گردشگری با اعمال اصلاحات مذکور در مصوبه، جهت ابلاغ به مراجع ذی‌ربط تحویل دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ خسرو دانشجو

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر سبزوار

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23009-1402/12/27

شماره ۲۱۰۸۰۴/۳۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۸

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 1402/11/02 مصوبه مورخ 1402/07/29 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی در خصوص “مغایرت اساسی الحاق ۷۰ هکتار اراضی به محدوده شهر سبزوار” در جهت تأمین اراضی موردنیاز نهضت ملی مسکن و قانون جوانی جمعیت را با توجه به صورت‌جلسه مورخ 1402/10/17 کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داد و:

الف ـ با پیشنهاد شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مبنی بر الحاق اراضی دولتی واقع در شمال‌ شرق محدوده، با ملاحظه به شرح زیر موافقت نمود:

۱ ـ در اجرای شرط تبصره ۲ ماده ۹ قانون جهش تولید مسکن در خصوص اراضی قابل استفاده جهت تأمین زمین مسکونی با استعلام اداره کل راه و شهرسازی استان از سازمان جهاد کشاورزی استان، کلیه تداخلات احتمالی محدوده اراضی الحاقی با «جنگل‌های طبیعی و دست کاشت، بیشه‌های طبیعی، نهالستان‌ها، پارک‌ها و ذخیره‌گاه‌های جنگلی و مرتعی، عرصه‌های ذخیره ژنتیکی، ایستگاه‌های تولید بذر، حوضه‌های آبخیز زوجی، محدوده ایستگاه‌های پایش و اندازه‌گیری آبخیزداری» از محدوده الحاقی حذف و کما‌فی‌السابق در حریم شهر تثبیت گردد.

۲ ـ بخش‌های تداخلی احتمالی حریم حفاظتی پادگان ابوذر و میدان تیرسلمان مطابق استعلام از اداره کل منطقه‌ای ودجا از محدوده الحاقی حذف شود.

ب ـ مقرر شد طرح تفصیلی اراضی مذکور با عنایت به عدم امکان بارگذاری در بخش‌های متداخل با حریم و بستر آبراهه‌ها و مسیل‌ها با سقف ظرفیت واحد‌پذیری حدود ۱۲۰۰ واحد (معادل حدود ۶۰۰ قطعه مسکونی با الگوی ساخت ویلایی با تراکم متوسط ۲ طبقه) و تأمین سرانه خدماتی (در مقیاس محله و ناحیه) حداقل به میزان طرح تفصیلی شهر و رعایت چهارچوب زیر به تائید کمیسیون ماده پنج برسد:

۱ ـ ضمن اعلام ضرورت «تهیه مطالعات در خصوص عارضه‌سنجی ترافیکی طرح» و تائید آن توسط شورای هماهنگی ترافیک استان، بر انسجام ساختار فضایی محدوده الحاقی با طرح تفصیلی محدوده ۱۱۰ هکتار اراضی طرح نهضت ملی مسکن سبزوار (موضوع مصوبه مورخ 1401/07/04 شورای‌عالی) تأکید می‌شود.

۲ ـ بستر و حریم کمی و کیفی آبراهه‌های متداخل بر اساس نظر وزارت نیرو و مطابق استعلام شرکت آب منطقه‌ای استان (نامه شماره ۱۴۰۲/۱۵۷۰۵/۱۱/۳ مورخ 1402/07/10) در اسناد طرح منعکس شود.

۳ ـ سند جمع‌آوری و هدایت آب‌های سطحی و روش‌های مدیریت سیلاب» تهیه و متعاقب تائید شرکت آب منطقه‌ای استان، در اسناد طرح منعکس شود.

۴ ـ با توجه به محدودیت‌های شدید منابع آب منطقه، بنا به نظر نماینده محترم وزارت نیرو، تأمین آب این واحدها صرفاً از محل صرفه‌جویی و مدیریت مصرف منابع فعلی شرب این شهر امکان‌پذیر خواهد بود.

۵ ـ ضوابط ساخت و ملاحظات مربوط به حریم «پادگان ابوذر» و «میدان تیرسلمان» مطابق استعلام از اداره ‌کل منطقه‌ای ودجا در بخش‌های احتمالاً متداخل با طرح اعمال گردد.

۶ ـ بر رعایت ضوابط، معیارها و استانداردهای موضوع حریم محیط‌زیستی واحدهای صنعتی، تولیدی، معدنی… (پیرامون اراضی الحاقی و دارای مجوزهای قانونی) در طرح تفصیلی اراضی با کنترل اداره کل راه و شهرسازی استان تأکید می‌شود.

۷ ـ با توجه به مجاورت اراضی الحاقی با دو رشته گسل (نامه شماره ۳۹۶ ـ ۱ ـ ۶۰۰ مورخ 1402/06/20 اداره کل منطقه شمال شرق سازمان زمین‌شناسی)، الزامات ساخت در اراضی الحاقی توسط اداره کل راه و شهرسازی از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی استعلام و مبنای عمل قرار گیرد.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

در اجرای ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی طرح‌ها و…خواهشمند است دستور فرمایید نقشه محدوده طرح جامع شهر با لحاظ اراضی الحاق شده جهت ابلاغ به مراجع ذی‌ربط تحویل دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ خسرو دانشجو

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر کاشمر

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23009-1402/12/27

شماره ۲۱۰۸۰۹/۳۰۰-۱۴۰۲/۱۱/۱۸

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 1402/11/02 مصوبه مورخ 1402/06/11 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی در خصوص مغایرت اساسی الحاق ۱۸۸ هکتار اراضی به محدوده شهر کاشمر در جهت تأمین اراضی موردنیاز نهضت ملی مسکن و قانون جوانی جمعیت را با توجه به صورت‌جلسه مورخ 1402/10/17 کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داد و ضمن اعلام موافقت با مصوبه شورای برنامه‌ریزی و وسعه استان مبنی بر الحاق منفصل اراضی دولتی واقع در شرق محدوده، مقرر نمود طرح تفصیلی اراضی مذکور با سقف ظرفیت واحد‌پذیری حدود ۵۴۰۰ واحد با الگوی ساخت ویلایی با حداکثر تراکم ۲ طبقه (ترکیب یک و دوطبقه) و تأمین سرانه خدماتی (در مقیاس محله و ناحیه) حداقل به میزان طرح تفصیلی شهر و رعایت چهارچوب زیر به تائید کمیسیون ماده پنج برسد:

۱. ضمن اعلام ضرورت «تهیه مطالعات در خصوص عارضه‌سنجی ترافیکی و الگوی کلی اتصال محدوده الحاقی به شبکه راه‌‌های شهری» و تائید آن توسط شورای هماهنگی ترافیک استان، مطابق با اعلام‌نظر اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان (نامه شماره ۳۱/۳۵۰۶۲ مورخ 1402/03/16) بر عدم ایجاد هرگونه راه دسترسی به محور مواصلاتی کاشمر ـ مشهد تأکید می‌شود.

۲. بستر و حرایم آبراهه‌ها و قنوات متداخل با اراضی و حریم کیفی ۲ حلقه چاه شرب مطابق استعلام شرکت آب منطقه‌ای استان (۱۴۰۲/۸۱۶۷/۱۱/۳مورخ 1402/04/13) در اسناد طرح منعکس شود.

۳. نظر به تعدد مسیل‌های متداخل با اراضی و لزوم جلوگیری از ایجاد خطرات ناشی از شکل‌گیری سیلاب، «طرح جمع‌آوری و هدایت آب‌های سطحی و روش‌های مدیریت سیلاب (من‌جمله ایجاد سیل‌بند در بالادست اراضی)» تهیه و متعاقب تائید شرکت آب منطقه‌ای استان، هم‌زمان با طرح آماده‌سازی، به مورد اجرا گذاشته شود.

۴. با توجه به محدودیت‌های شدید منابع آب منطقه، بنا به نظر نماینده محترم وزارت نیرو، تأمین آب این واحدها صرفاً از محل صرفه‌جویی و مدیریت مصرف منابع فعلی شرب این شهر امکان‌پذیر خواهد بود.

۵. حریم «زندان جدید» واقع در جنوب شرق اراضی الحاقی، مطابق استعلام مجدد از معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری در اسناد طرح لحاظ شود.

۶. حریم «فرودگاه واقع در شمال شرق اراضی» مطابق استعلام مجدد از اداره کل پدافند غیرعامل استانداری در اسناد طرح لحاظ شود.

همچنین بر تسریع در فرآیند رفع تصرف از اراضی دولتی با پیگیری اداره کل راه و شهرسازی استان هم‌زمان با تهیه طرح تفصیلی تأکید می‌شود.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

در اجرای ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی طرح‌ها و…خواهشمند است دستور فرمایید نقشه محدوده طرح جامع شهر با لحاظ اراضی الحاق شده جهت ابلاغ به مراجع ذی‌ربط تحویل دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ خسرو دانشجو

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر تربت‌حیدریه

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23009-1402/12/27

شماره ۳۰۰/۲۱۰۸۱۱ – ۱۴۰۲/۱۱/۱۸

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 1402/11/02 مصوبه مورخ 1402/06/11 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی در خصوص “مغایرت اساسی الحاق ۱۶۰ هکتار اراضی به محدوده شهر تربت‌حیدریه” در جهت تأمین اراضی موردنیاز نهضت ملی مسکن و قانون جوانی جمعیت را با توجه به صورت‌جلسه مورخ 1402/10/17 کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داد و:

الف ـ با پیشنهاد شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مبنی بر الحاق منفصل اراضی دولتی در شمال شهر، با اعمال اصلاحات در محدوده به شرح زیر موافقت نمود:

۱ ـ بخش‌های خارج از حریم مصوب شهر از محدوده اراضی الحاقی مصوب مرجع استانی حذف شود.

۲ ـ با هدف افزایش خوانایی محدوده شهری و با کنترل اداره کل راه و شهرسازی استان، محدوده اراضی الحاقی با رویکرد عدم محصوریت اراضی مستثنیات و انحصار الحاق به اراضی دولتی تدقیق شود.

۳ ـ بخش‌های تداخلی با حریم معبر شمالی جنوبی واقع در شرق اراضی الحاقی مطابق با استعلام از اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان از محدوده حذف و در حریم شهر تثبیت شود.

ب ـ مقرر شد طرح تفصیلی اراضی مذکور با سقف ظرفیت واحد‌پذیری حدود ۶۵۰۰ واحد با الگوی ساخت ویلایی با تراکم حداکثر ۲ طبقه (ترکیب یک و دوطبقه) و تأمین سرانه خدماتی (در مقیاس محله، ناحیه و منطقه) حداقل به میزان طرح تفصیلی شهر و رعایت چارچوب زیر به تائید کمیسیون ماده پنج برسد:

۱ ـ ضمن تأکید بر عدم ایجاد هرگونه راه دسترسی به محور مواصلاتی تربت‌حیدریه ـ مشهد، لازم است «مطالعات در خصوص عارضه‌سنجی ترافیکی و الگوی کلی اتصال محدوده الحاقی به شبکه راه‌‌های شهری» تهیه و به تائید شورای هماهنگی ترافیک استان برسد.

۲ ـ بستر و حریم کمی و کیفی مسیل‌ها و آبراهه‌های متداخل با اراضی مطابق استعلام شرکت آب منطقه‌ای استان (نامه شماره ۱۴۰۲/۸۱۳۲/۱۱/۳ مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۳) در اسناد طرح منعکس شود.

۳ ـ با توجه به محدودیت‌های شدید منابع آب منطقه، بنا به نظر نماینده محترم وزارت نیرو، تأمین آب این واحدها صرفاً از محل صرفه‌جویی و مدیریت مصرف منابع فعلی شرب این شهر امکان‌پذیر خواهد بود.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

در اجرای ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی طرح‌ها و… خواهشمند است دستور فرمایید نقشه محدوده طرح جامع شهر با لحاظ اراضی الحاق شده جهت ابلاغ به مراجع ذی‌ربط تحویل دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ خسرو دانشجو

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران طرح جامع شهر کمالشهر

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23009-1402/12/27

شماره ۲۱۶۵۲۰/۳۰۰- ۱۴۰۲/۱۱/۲۸

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان البرز

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۰/۱۸/ ۱۴۰۲ مصوبه جلسه 1402/05/25 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان البرز موضوع “طرح جامع شهر کمالشهر” را با توجه به صورت‌جلسه مورخ 1402/09/19 کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داد و ضمن تصویب طرح، به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود؛

جمعیت و افق طرح

۱ ـ جمعیت شهر مطابق مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان برای افق سال ۱۴۱۵ معادل ۲۳۹۰۰۰ نفر مورد تأیید است.

محدوده شهر و کاربری اراضی آن

۲ ـ محدوده مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با حذف اراضی الحاقی حدفاصل مسیر راه‌آهن و محور پیشنهادی (موسوم به سعدی) به شرح نقشه پیوست با توجه به موارد زیر از محدوده شهر خارج گردد.

ـ وقوع بر روی اراضی زراعی و باغی درجه یک (از جمله موسسه اصلاح بذر و نهال)

ـ وقوع بر روی عرصه‌های در معرض فرونشست

ـ وقوع بر روی حریم و حاشیه ۱۱۷ متر مسیر راه‌آهن

ـ عدم نیاز شهر با توجه به عرصه‌های خالی واقع در محدوده فعلی

۳ ـ حتی‌الامکان عرصه‌های واقع در حریم گسل در صورت عدم وجود حقوق مکتسبه قانونی به کاربری‌های سبز و باز اختصاص یابد.

۴ ـ با توجه به مجاورت شهر با شهرک صنعتی بهارستان و سایر مجموعه‌های صنعتی و کارگاهی موجود پیشنهاد کاربری صنعتی مازاد بر وضع موجود مورد تأیید نبوده و لازم است عرصه‌های پیشنهادی تخصیص‌یافته به کاربری صنعتی به سایر کاربری‌های خدماتی با تأکید بر فضای سبز اختصاص یابد.

۵ ـ حریم و بستر آبراهه‌ها و مسیل‌های عبوری از محدوده شهر مجدداً از شرکت آب منطقه‌ای استان استعلام و نقشه رقومی اعلام‌شده توسط آن مرجع در نقشه کاربری اراضی محدوده و پهنه‌بندی حریم منعکس شود.

۶ ـ حریم بزرگراه کرج ـ قزوین به طول کامل از محدوده حذف و حاشیه ۳۰ متر نوار تأسیساتی بعد از حریم در بخش‌های فاقد مستحدثات صرفاً به کاربری فضای سبز حفاظتی اختصاص یابد.

۷ ـ حریم احتمالی حفاظتی مرکز اصلاح بذر و نهال بر اساس استعلام اداره کل راه و شهرسازی استان تهران از اداره کل پدافند غیرعامل استانداری استعلام و در اسناد منعکس شود.

۸ ـ محدوده بافت فرسوده بر اساس آخرین مصوبه کمیسیون ماده ۵ در اسناد طرح منعکس شود.

حریم

۹ ـ به جهت انطباق با تعاریف قانونی و تناسب حداقلی اندازه حریم شهر با محدوده اراضی واقع در شمال آزادراه در طرفین شهرک صنعتی با پهنه کشاورزی به حریم شهر افزوده شود.

۱۰ ـ در راستای مصوبه شورای‌عالی مربوط به تهیه سند پهنه‌بندی حریم:

۱۰ ـ ۱ ـ صرفاً صنایعی که با بررسی و تائید اداره کل راه و شهرسازی استان بر اساس سازوکار قانونی شکل گرفته‌اند در سند پهنه‌بندی حریم شهر لحاظ شوند.

۱۰ ـ ۲ ـ توسعه ۵۰ هکتاری شهرک صنعتی بهارستان (موضوع مصوبه مورخ 1397/02/03 شورای‌عالی) با توجه به عدم اجرای شروط مصوبه شورای‌عالی برای جابجایی صنوف تولیدی مزاحم شهری، لازم است مجدداً در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مورد بازنگری قرار گرفته و مصوبه مرجع مذکور در اسناد لحاظ شود.

۱۰ ـ ۳ ـ سکونتگاه‌های روستائی موجود در حریم بر اساس طرح هادی مصوب در حریم شهر نمایش داده شوند. همچنین بر رعایت عرصه و حریم آثار تاریخی موجود در روستای هلجرد مطابق ضوابط میراث فرهنگی تأکید می‌شود.

۱۰ ـ ۴ ـ عوارض خطی شبکه معابر ارتباطی و حرایم مربوطه (حریم و حاشیه قانونی) از جمله حریم قانونی مسیر راه‌آهن (حریم ۱۱۷ متری)، خطوط انتقال آب و نیرو و انرژی، رودخانه‌ها و انهار و مسیل‌ها و حرایم مربوطه در نقشه پهنه‌بندی حریم درج شود.

ترافیک

۱۱ ـ اتصال پیشنهادی بلوار بهشت سکینه به آزادراه قزوین ـ کرج به تأیید اداره کل راهداری استان برسد.

۱۲ ـ سند شبکه حمل و نقل همگانی شهر شامل مسیر‌ها، ایستگاه‌های اصلی و ایستگاه‌های فرعی در انطباق با اصول توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی (TOD) ارائه گردد.

ضوابط، مقررات و الزامات

۱۳ ـ با توجه به تداخل بخش وسیعی از محدوده شهر در سمت جنوب با عرصه در معرض فرونشست تمهیدات و تدابیر مهندسی لازم بر اساس اعلام‌نظر مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی در ضوابط و مقررات احداث بنای طرح لحاظ شود.

۱۴ ـ مطالعات پدافند غیرعامل شهر بر اساس دستورالعمل الزامات و ملاحظات دفاعی و پدافند غیرعامل مصوب ۱۱/۲/۱۳۹۶ شورای‌عالی در اسناد طرح منعکس شود.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

در اجرای ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی طرح‌ها و…خواهشمند است دستور فرمایید اسناد طرح جامع شهر با لحاظ نظر شورای‌عالی جهت ابلاغ به مراجع ذی‌ربط تحویل دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ خسرو دانشجو

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح جامع شهر جدید بهارستان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23010-1402/12/28

شماره ۲۳۰۳۹۶/۳۰۰- ۱۴۰۲/۱۲/۱۹

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان

سرپرست محترم شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 1402/06/06 مصوبه جلسه مورخ 1401/08/28 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان در خصوص “الحاق ۳۰ هکتار اراضی به محدوده شهر بهارستان” در جهت تأمین اراضی مورد نیاز نهضت ملی مسکن را با توجه به صورت‌جلسه مورخ 1402/04/14 کمیته فنی شماره یک موردبررسی قرار داد و ضمن موافقت با مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مبنی بر الحاق اراضی مذکور با کاربری مسکونی با تأمین خدمات مقرر نمود:

الف ـ طرح تفصیلی اراضی مذکور با سقف ظرفیت واحد‌پذیری حدود ۲۱۰۰ واحد (معادل جمعیت ۶۵۰۰ نفر) و رعایت چارچوب زیر به تائید کمیسیون ماده پنج برسد:

۱. ضمن انعکاس بستر و حریم و قنات آبراهه‌های متداخل با محدوده اراضی الحاقی بر اساس اعلام‌نظر شرکت آب منطقه‌ای استان، “نقشه هدایت آب‌های سطحی و مدیریت سیلاب” در اسناد طرح ارائه شود.

۲. بر تأمین سرانه خدماتی طرح حداقل به میزان مندرج در مصوبه شورای‌عالی در خصوص “تعاریف و مفاهیم کاربری‌های شهری و تعیین سرانه آن‌ها”، بر اصلاح سرانه‌های خدماتی طرح در خصوص “کاربری‌های مذهبی و تجهیزات شهری” طبق مصوبه مذکور، تأکید می‌شود.

۳. با توجه به محدودیت‌های شدید منابع آب منطقه، بنا به نظر شرکت آب منطقه‌ای استان اصفهان، تأمین آب این واحدها صرفاً از محل صرفه‌جویی و مدیریت مصرف منابع فعلی شرب این شهر امکان‌پذیر خواهد بود.

ب ـ با عنایت به سوابق مصوبه هیأت دولت و شورای‌عالی حفاظت محیط‌زیست مبنی بر خروج ۲۶۰ هکتار از اراضی تداخلی “حریم طرح جامع بهارستان” از “محدوده پناهگاه حیات‌وحش کلاه‌قاضی”، تحویل و تحول باقیمانده اراضی در اختیار شرکت عمران شهر جدید به سازمان حفاظت محیط‌زیست در خارج از حریم شهر جدید در بخش‌های متداخل با پارک ملی شرط تحقق مصوبه هیأت‌وزیران است. فلذا اعلام مصوبه حاضر موقوف به انتقال کامل مالکیت باقیمانده اراضی از شرکت عمران شهر جدید به سازمان حفاظت محیط‌زیست (به نمایندگی از دولت) است.

پ ـ با تأکید بر اجرای هرچه سریع‌تر توافقات استانی مبنی بر جا‌به‌جایی خط لوله گاز متداخل با بخش‌ وسیعی از محدوده طرح، مقرر می‌شود تا تحقق این امر، حرائم ایمنی و خطرزدایی خط لوله در کلیه بارگذاری‌های داخل محدوده شهر رعایت شود.

مراتب در اجرای مصوبه بند “ب” مصوبه صدرالاشاره و مستند به نامه شماره 1402/6599/ص مورخ 1402/12/12 اداره کل محیط‌زیست استان اصفهان مبنی بر انتقال مالکیت باقیمانده اراضی در خارج از محدوده و حریم شهر جدید بهارستان در بخش‌های متداخل با پناهگاه حیات‌وحش کلاه قاضی به دولت جمهوری اسلامی با نمایندگی سازمان حفاظت محیط‌زیست جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای ماده ۴۲ آئین‌نامه نحوه بررسی طرح‌ها … نقشه محدوده پس از اصلاح بر اساس نظر شورای‌عالی جهت بررسی و ابلاغ به مراجع ذی‌ربط در اختیار دبیرخانه شورای‌عالی قرار گیرد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ خسرو دانشجو

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

قوانین دهه اول فروردین ۱۴۰۳

قوانین منتشره از 1403/01/01 لغايت 1403/01/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل…

سایر مصوبات دهه سوم اسفند ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/12/21 لغایت 1402/12/29 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران       مجموعه سیاست‌های…
keyboard_arrow_up