مصوبات شوراها دهه سوم اسفند 98

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مصوبات شوراها

منتشره از تاریخ

1398/12/21 لغایت 1398/12/29

در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

 

الف – شورای‌عالی شهرسازی و معماری 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص راهنمای ملی سند توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل همگانی       

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع ناحیه طالقان          

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح ویژه ساماندهی تپه‌های سنندج        

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع منطقه نمونه گردشگری سراب باباحیدر  

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون ضوابط مکان‌یابی و استقرار شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و واحدهای فناور در محدوده، حریم و خارج از حریم شهرها

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح‌های جامع مجموعه شهری

ب ـ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

تعیین نمایندگان شورای‌عالی انقلاب فرهنگی برای عضویت در هیئت‌عالی تجدیدنظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری    

انتخاب اعضای حقیقی هیئت‌امنای سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان     

انتخاب نماینده شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در هیئت مرکزی نظارت بر تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 

 

الف – شورای‌عالی شهرسازی و معماری

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص راهنمای ملی سند توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل همگانی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21847-24/12/1398

شماره 179811/300-۱۳۹۸/۲/۷

استاندار محترم خراسان رضوی

استاندار محترم قم

استاندار محترم هرمزگان

در اجرای ماده (۴۲) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، به پیوست متن راهنمای ملی سند توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل همگانی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام ابلاغ می‌نماید. همچنین شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه یادشده مقرر نمود:

۱ـ رویکرد توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل همگانی در چارچوب سند مصوب شورای‌عالی شهرسازی و معماری، در مواضع و موضوعات مناسب شهری و منطقه‌ای، متناسب با شرایط مکانی و مقتضیات هر شهر و منطقه، در کلیه سطوح طرح‌های توسعه و عمران شهری و منطقه‌ای لحاظ خواهد شد. راهنما برای برنامه‌ریزی توسعه در سطح شهر، منطقه و فراتر از آن کاربرد خواهد داشت.

۲ـ هدف راهنما ایجاد یکپارچگی میان توسعه شهری و منطقه‌ای با حمل‌ونقل همگانی و ایجاد وحدت رویه در تعریف مفاهیم، نحوه رویکرد و کاربرد آن در طرح‌های توسعه و عمران است.

۳ـ مخاطب راهنما تهیه‌کنندگان طرح‌ها و برنامه‌ها (مهندسان مشاور) و بررسی‌کنندگان طرح‌ها هستند.

۴ـ رعایت و اجرای مفاد راهنما در کلیه سطوح طرح‌های توسعه و عمران مستلزم تدوین و اجرای برنامه‌های آموزشی برای کارشناسان مهندسان مشاور و سازمان‌های ذی‌ربط است. تحقق این امر توسط وزارت راه و شهرسازی مورد تأکید است.

۵ ـ تمهیدات لازم برای تدوین نسخه‌های جدید راهنما در بازه‌های زمانی مشخص با نظر متخصصان ذی‌ربط اندیشیده شود.

۶ ـ دفتر طرح‌ریزی شهری و طرح‌های توسعه و عمران هم‌زمان با اصلاح شرح خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، مسئول پیگیری اعمال مفاد راهنمای توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل همگانی در شرح خدمات مذکور خواهد بود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع ناحیه طالقان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21847-24/12/1398

شماره 173837/300-27/11/1398

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان البرز

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۹/۴ طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه طالقان را با توجه به صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ کمیته فنی شماره پنج، موردبررسی قرار داد و ضمن تأیید طرح مذکور با تأیید سناریوی راهبردی مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان البرز مبتنی بر حفاظت از محیط‌زیست، به حداقل رساندن اثرات منفی طرح‌های مرتبط با منطقه، احیاء نقش باغداری و کشاورزی منطقه و گردشگری طبیعی به عنوان عامل توسعه اقتصادی ناحیه، مقرر نمود اصلاحات به شرح زیر در اسناد طرح اعمال و متعاقباً پس از کنترل دبیرخانه شورای‌عالی توسط دبیر شورا ابلاغ گردد:

۱ـ انعکاس پهنه‌های مناسب برای استقرار انواع فعالیت گردشگری (متمرکز و گسترده…) و ضوابط و مقررات مربوط به هریک بر روی نقشه منطقه‌بندی کاربری اراضی پیشنهادی و جدول ضوابط و مقررات طرح لحاظ گردد.

 ۲ـ با توجه به اینکه در حال حاضر طرح‌های متعددی برای ایجاد مناطق نمونه گردشگری در منطقه وجود دارند (تحت عناوینی مانند آسمان سو، یاس، سرو،…) لازم است طرح‌های مذکور با رعایت احکام طرح توسعه و عمران ناحیه طالقان توسط وزارت میراث فرهنگی در قالب طرح منطقه نمونه گردشگری واحد یکپارچه‌شده و طرح مذکور به دلیل تأثیرات کالبدی آن در شورای‌عالی شهرسازی و معماری به تصویب برسد و قبل از تصویب طرح مذکور از هرگونه اقدام اجرایی ممانعت به عمل آید.

۳ـ اداره کل راه و شهرسازی استان البرز مطالعات طرح را در محورهای زیر بر اساس استعلام از مراجع مربوطه تکمیل و حداکثر ظرف مدت یک ماه در اسناد طرح منعکس نماید:

۳ ـ۱ محورها و مراکز فرهنگی و گردشگری و پهنه‌های حفاظت میراثی با رعایت مقیاس طرح ناحیه از وزارت میراث فرهنگی

۳ـ۲ ملاحظات پدافند غیرعامل منطقه از سازمان پدافند غیرعامل

۳ـ۳ آخرین حرایم کلیه منابع آبی اعم از رودخانه، مسیل‌ها، دریاچه و سد طالقان و دیگر تأسیسات زیربنایی منطقه از وزارت نیرو

۴ ـ شورای‌عالی با توجه به قابلیت کشاورزی و گردشگری و فرهنگی منطقه، راه‌اندازی شهرک‌های منطبق با قابلیت‌های یاد‌شده و با رعایت محدودیت‌های بارگذاری جمعیت و فعالیت در منطقه را مورد تأیید قرار داد و با احداث شهرک صنعتی جدید در این ناحیه مخالفت نمود.

۵ ـ در اسناد منطقه‌بندی کاربری اراضی پیشنهادی (نقشـه و جداول ضوابط و مقررات) ضمن رعایت عناوین کاربری‌ها در انطباق با قرارداد هـمسان ۱۹ از درج عناوین غیـرمصرح و تفسـیرپذیر (ماننـد مناسب برای سکونت و فعـالیت) خودداری گردد.

۶ ـ هماهنگی احکام طرح ناحیه با احکام سند آمایش استان البرز توسط اداره کل راه و شهرسازی استان البرز بررسی و در صورت وجود مغایرت کلی مراتب جهت اتخاذ تصمیم به دبیر شورای‌عالی منعکس گردد.

۷ـ خط تقسیمات سیاسی «بخش» که از میان شهر طالقان عبور کرده است توسط وزارت کشور در اسرع وقت اصلاح شود.

۸ ـ آستانه‌های مغایرت‌های اساسی طرح جامع ناحیه طالقان تعریف و پس از تأیید دبیرخانه در اسناد طرح منعکس گردد.

۹ـ با توجه به مسئولیت خطیر فرمانداری طالقان در مدیریت شرایط منطقه و کنترل شتاب آهنگ توسعه به سمت پایداری و هدایت تصمیمات بخشی در چارچوب طرح‌های توسعه فضایی مصوب، و به منظور تحقق مدیریت یکپارچه، پیشنهاد می‌شود فرمانداری طالقان به عنوان مدیر اجرایی شهرستان میزان تحقق‌پذیری طرح ناحیه طالقان را در پایان هرسال مورد ارزیابی قرار داده و نتیجه را به استانداری البرز و دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری گزارش دهد.

احکام عمومی لازم‌الرعایه طرح توسعه و عمران ناحیه طالقان

۱۰ـ تسریع در تهیه و تصویب طرح‌های توسعه فضایی که در حال حاضر برای منطقه طالقان در دست اقدام است(طرح ویژه تفصیلی شهر طالقان، طرح ویژه حریم شهر طالقان، طرح ساماندهی حوضه‌های آبریز تهران) و کنترل هماهنگی آنها طی مراحل تهیه و بررسی توسط اداره کل راه و شهرسازی استان البرز و کمیته‌های فنی ذیل شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران.

۱۱ ـ با توجه به اینکه سد طالقان از منابع مهم تأمین آب شرب پایتخت محسوب می‌شود و نظر به مسئولیت قانونی وزارت نیرو در حفاظت از کیفیت آب این سد، تسریع در تجهیز کلیه مراکز جمعیت و فعالیت شهری و روستایی منطقه به شبکه دفع فاضلاب به عنوان یک اولویت توسط وزارت نیرو ضروری است.

۱۲ ـ حفاظت از باغات و اراضی کشاورزی منطقه و ممنوعیت تغییر کاربری آنها توسط دهیاری‌ها، شهرداری‌ها و جهاد کشاورزی

۱۳ـ بر موارد زیر تأکید می‌گردد:

۱۳ـ ۱ انجام ارزیابی اثرات زیست‌محیطی بر اساس آیین‌نامه‌های مربوطه به عنوان شرط لازم در کلیه طرح‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای و عمرانی مشمول در سطح ناحیه

۱۳ـ۲ کنترل محدوه [محدوده] و حریم روستاهای منطقه و ممانعت از گسترش غیرضروری آنها توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان البرز و مسئولین اجرایی استانی

۱۳ـ۳ لزوم اهتمام جدی جهت رفع و تخریب ساخت‌وسازهای غیرقانونی موجود در منطقه به ویژه در حریم رودخانه و مسیل‌ها توسط نهادها و مراجع ذی‌ربط (استانداری، ضابطین قضایی،…)

۱۳ـ۴ ارجحیت بوم‌گردی و تفرج گسترده بر گردشگری متمرکز در کل سطح ناحیه

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود. خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی طرح‌ها و… مدارک طرح پس از اصلاح بر اساس نظر شورای‌عالی جهت ابلاغ به مراجع ذی‌ربط در اختیار دبیرخانه شورای‌عالی قرار گیرد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح ویژه ساماندهی تپه‌های سنندج

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21847-24/12/1398

شماره 135367/300-۱۳۹۸/۹/۱۶

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کردستان

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۲، پیرو مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲ خود، موضوع ساماندهی، حفاظت و احیاء تپه‌ها و چشمه‌ها در منظر طبیعی شهر سنندج، “طرح ویژه سامان‌دهی تپه‌های سنندج” را در محدوده قانونی و حریم شهر، با هدف “جلوگیری از ساخت‌وسازهای بدون برنامه” و با رویکرد “سامان‌دهی و ارتقاء فضاهای سبز و باز” در جهت “حفاظت از تپه‌ها، تعیین نقش تپه‌ها در شهر، ایجاد عرصه‌های عمومی، توجه به منظر طبیعی و منظور داشتن ظرفیت‌های گردشگری غیرمتمرکز” بررسی کرده و ضمن تصویب طرح، مقرر نمود اسناد طرح شامل:

نقشـه‌های سازمان فضایی، پلان راهبردی، حوزه‌بندی رأس، میانه و قعر تپه‌ها ، سیاست‌ها و ضوابط تپه‌های داخل محدوده، پلان راهبردی تپه‌های واقع در حریم و اساسنامه کمیته دائمی هماهنگی حفاظت از تپه‌ها و چشمه‌های سنندج توسط دبیر شورای‌عالی به مراجع مرتبط ابلاغ شود. همچنین بر رعایت موارد زیر تأکید می‌گردد.

۱ـ به لحاظ رعایت ملاحظات پدافند غیرعامل و استقرار تجهیزات پدافندی و دیده‌بانی مقرر گردید اراضی واقع در رأس همه تپه‌ها به صورت عرصه طبیعی حفظ و از هرگونه بارگذاری بر روی آنها خودداری گردد.

۲ـ با توجه به اهمیت تپه‌ها در شکل‌دهی ساختار و استخوان‌بندی کالبدی شهر سنندج و لزوم حفظ و ارتقاء این عناصر، “نقشه سازمان فضایی “، ” پلان راهبردی” و “نقشه حوزه‌بندی تپه‌های داخل محدوده شامل رأس، میانه و قعر” به عنوان اساس در طرح جامع قرار می‌گیرد.

۳ـ “سیاست‌ها و ضوابط تپه‌های داخل محدوده” در تهیه طرح جامع، طرح تفصیلی، طرح‌های موضوعی و موضعی و هر نوع مداخله و ساخت‌وساز (صدور پروانه ساختمانی و پایان‌کار)، ملاک عمل قرار گیرد.

۴ـ به منظور حفاظت از تپه‌های واقع در حریم شهر، ضمن تأکید بر لزوم تهیه سند پهنه‌بندی حریم مطابق با بند “ب” مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، راهبردهای مصوب در” پلان راهبردی تپه‌های واقع در حریم شهر”، در تهیه سند مذکور ملاک عمل قرار گیرد.

۵ ـ پس از ابلاغ این مصوبه، ظرف مدت حداکثر شش ماه لازم است کمیته‌ای طبق “اساسنامه کمیته دائمی هماهنگی حفاظت از تپه‌ها و چشمه‌های سنندج” متشکل از اعضا به شرح زیر تشکیل و بر حسن اجرای طرح ویژه سامان‌دهی تپه‌های سنندج نظارت خواهد نمود. کمیته مذکور موظف است به صورت منظم و در بازه زمانی ۶ ماهه، گزارش پیشرفت و اقدامات را به دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ارائه نماید.

 ـ شهردار سنندج (رئیس کمیته)

 ـ معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان (دبیر کمیته)

 ـ نماینده اداره کل منطقه غرب وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

 ـ نماینده شرکت آب و فاضلاب استان

 ـ نماینده شرکت آب منطقه‌ای استان

 ـ یکی از اعضای کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر سنندج

 ـ نماینده فنی استانداری استان

 ـ نماینده میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان

 ـ نماینده منابع طبیعی و آبخیزداری استان

 ـ نماینده دانشگاه کردستان

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود. خواهشمند است دستور فرمایید نتیجه اقدامات به شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران منعکس شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع منطقه نمونه گردشگری سراب باباحیدر

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21847-24/12/1398

شماره 178474/300-۱۳۹۸/۱۲/۶

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان چهارمحال و بختیاری

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ طرح جامع منطقه نمونه گردشگری سراب باباحیدر، مصوب مورخ ۱۳۹۲/۵/۵ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان چهارمحال و بختیاری را با عنایت به صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ کمیته فنی ۲ (گردشگری) موردبررسی قرار داد و مقرر نمود اسناد و مدارک طرح با اعمال اصلاحات زیر و تأیید دبیرخانه شورای‌عالی به مراجع مربوطه ابلاغ شود :

۱ـ جمعیت متوسط گردشگر روزانه ۱۱۰۰ نفر، ملاک برنامه‌ریزی فیزیکی و احداث فضاهای اقامتی، تفریحی و خدماتی در محدوده 26/5 هکتاری طرح منطقه نمونه گردشگری سراب باباحیدر قرار گیرد.

۲ـ میزان آب قابل تخصیص پروژه مجدداً توسط دبیرخانه شورای‌عالی از وزارت نیرو استعلام و متعاقباً میزان احداثات منطقه با آن هماهنگ شود. در هر صورت، حداکثر سطح اشغال ساختمانی برای کلیه احداثات طرح اعم از فضاهای اقامتی، تفریحی، گردشگری و خدماتی معادل 5/7 درصد و حداکثر تراکم قابل احداث در آن معادل 6/4 درصد خواهد بود.

۳ـ به جهت انطباق هرچه بیشتر منطقه نمونه گردشگری با الگوی بومی ساخت‌وساز استان و منطقه باباحیدر، اختصاص حداقل ۵۰ درصد از فضاهای اقامتی منطقه نمونه گردشگری به واحدهای بوم‌گردی و متل‌های مترکز [متمرکز] الزامی است. همچنین عنوان “واحدهای اقامتی خودپذیرا” به “متل ـ آپارتمان” تغییر یابد.

۴ـ با توجه به قرار گرفتن منطقه نمونه گردشگری در بالادست سد باباحیدر، احداث و راه‌اندازی سیستم جمع‌آوری فاضلاب و آب‌های سطحی و تصفیه‌خانه فاضلاب در منطقه نمونه گردشگری و قبل از شروع فعالیت منطقه نمونه گردشگری الزامی است.

۵ ـ کل عرصه و اعیان منطقه نمونه گردشگری جهت استفاده عمومی است و هرگونه تفکیک و واگذاری عرصه و اعیان (با توجه به شرایط و ملاحظات سازمان امور اراضی کشور که در سند واگذاری ذکرشده) ممنوع است.

۶ ـ رعایت ملاحظات زیست‌محیطی مطابق نامه شماره 90/50646 مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ سازمان حفاظت محیط‌زیست در مراحل اجرای طرح الزامی است.

۷ـ رعایت ضوابط مربوط به حریم و حاشیه ۱۰۰ متر جاده فارسان به چلگرد الزامی است.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود. خواهشمند است دستور فرمایید مدارک طرح پس از اصلاح بر اساس نظر شورای‌عالی جهت ابلاغ به مراجع ذی‌ربط در اختیار دبیرخانه شورای‌عالی قرار گیرد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون ضوابط مکان‌یابی و استقرار شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و واحدهای فناور در محدوده، حریم و خارج از حریم شهرها

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21847-24/12/1398

شماره 157719/300-۱۳۹۸/۱۰/۲۴

دبیرکل محترم شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری

پیرو اعلام مصوبه شماره 300/122481 مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۵ و در اجرای تکلیف مصرح در مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۵ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران با موضوع ضوابط مکان‌یابی و استقرار شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان به پیوست ضوابط مکان‌یابی و استقرار شرکت‌ها، مؤسسات دانش‌بنیان و واحدهای فناور در محدوده، حریم و خارج از حریم شهرها، که بر اساس محورهای مذکور در مصوبه اصلاح‌شده است، برای اجرا ابلاغ می‌شود.

خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به نحو مقتضی به کلیه مراجع ذی‌ربط انعکاس یابد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

ضوابط مکان‌یابی و استقرار شرکت‌ها، مؤسسات دانش‌بنیان و واحدهای فناور در محدوده، حریم و خارج از حریم شهرها

ماده ۱. تعاریف و اختصارات در این مصوبه در معانی به شرح زیر به کار می‌روند:

دبیرخانه شورای‌عالی عتف: دبیرخانه شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری

پهنه علم و فناوری: پهنه‌ای است که در پیرامون مراکز علمی، تحقیقاتی و صنعتی داخل محدوده شهرها به منظور زمینه‌سازی برای تجمیع و هم‌افزایی عناصر مؤثر در ایجاد حوزه‌های دانش‌بنیان و فناوری برتر تعیین می‌شود. محدوده کانون‌های مذکور متناسب با ظرفیت‌های کالبدی و ترافیکی منطقه، میزان تقاضا، تناسب با فعالیت، محدودیت‌های توسعه و منابع و … توسط دبیرخانه شورای‌عالی عتف تعیین و به همراه گزارش توجیهی لازم جهت تصویب به مراجع قانونی ذی‌ربط مشخص‌شده در این مصوبه پیشنهاد خواهد شد.

پارک علم و فناوری: مؤسسه‌ای پژوهشی و فناوری است که به منظور افزایش ثروت در جامعه از طریق ارتقای فرهنگ نوآوری و رقابت سازنده میان شرکت‌ها و واحدهای فناوری حاضر در پارک و مؤسسه‌های متکی بر علم و دانش در اجرای آیین‌نامه تأسیس و راه‌اندازی پارک علم و فناوری مصوب جلسه شماره ۹۱۲ شورای گسترش آموزش عالی مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲ تأسیس می‌شود.

واحد فناور: منظور شرکت‌ها و مؤسسات غیردولتی و واحدهای تحقیق و توسعه واحدهای اجرایی و اقتصادی است که در حوزه‌های تحقیق و توسعه، تجاری‌سازی، تحقیقات، طراحی و مهندسی، مهندسی معکوس، انتقال و مدیریت فناوری، خدمات تخصصی کسب و کارهای فناورانه و نوآورانه و متکی بر علم و دانش، صنایع نرم و خلاق و مانند آنها فعالیت می‌کنند و از مراجع اعلام‌شده از طرف دبیرخانه شورای‌عالی عتف مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند.

شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان: شرکت یا مؤسسه خصوصی یا تعاونی است که به‌منظور هم‌افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش‌محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری) و تجاری‌سازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوری‌های برتر و با ارزش‌افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم‌افزارهای مربوط شرکت‌ها و مؤسسات در اجرای ماده ۱ قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات (مصوب مجلس شورای اسلامی ۱۳۸۹/۰۸/۰۵) تشکیل می‌شود .

شرکت و مؤسسات دانش‌بنیان غیرتولیدی: مؤسسات و شرکت‌های دانش‌بنیانی که فعالیت آنها در حوزه تحقیق و توسعه و طراحی مهندسی بوده و به تولید کالاها و خدمات دانش‌بنیان در حد نمونه‌های آزمایشگاهی، نمونه عملیاتی و غیرصنعتی می‌پردازند.

شرکت و مؤسسات دانش‌بنیان تولیدی:مؤسسات و شرکت‌های دانش‌بنیانی که دارای تولید انبوه و در حد تولید صنعتی از کالاها یا خدمات دانش‌بنیان می‌باشند.

ماده ۲. فرایند پیشنهاد و تصویب محدوده پهنه‌های علم و فناوری

پیشنهاد تعیین محدوده جغرافیایی پهنه‌های‌های علم و فناوری (صرفاً در داخل محدوده شهرها)، در کلان‌شهرهای کشور با دبیرخانه شورای‌عالی عتف است که پس از تصویب در کمیسیون ماده ۵ استان به شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ارائه خواهد شد. همچنین در سایر شهرهای کشور، محدوده پهنه‌های علم و فناوری با پیشنهاد دبیرخانه شورای‌عالی عتف، جهت بررسی و تصویب نهایی به کمیسیون ماده ۵ استان مربوطه ارائه خواهد شد.

ماده ۳. ضوابط و مقررات استقرار شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان غیرتولیدی و واحدهای فناور در محدوده شهرها

استقرار مؤسسات، شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور در محدوده شهرها، به سه طریق زیر امکان‌پذیر است:

الف) استقرار مؤسسات، شرکت‌های دانش‌بنیان غیرتولیدی و واحدهای فناور در قالب کاربری‌های تجاری، اداری و کاربری آموزش عالی، تحقیقات و فناوری پیش‌بینی‌شده در طرح‌های تفصیلی شهرها

ب) استقرار مؤسسات و شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و واحدهای فناور در کاربری‌های صنعتی مجاز طرح تفصیلی شهر و با رعایت مصوبه شماره ۶۲۱۲۲۱/ ت ۳۸۱۱۸/ ه مورخ ۱۳۹۴/۹/۱۵ هیئت محترم وزیران تحت عنوان ضوابط استقرار واحدهای صنایع پیشرفته و فعالیت‌های دانش‌بنیان

ج) استقرار مؤسسات، شرکت‌های دانش‌بنیان غیرتولیدی و واحدهای فناور در داخل محدوده مصوب پهنه‌های علم و فناوری در هر یک از کاربری‌های تعریف‌شده مطابق جدول پیوست این مصوبه و با لحاظ شرایط مندرج آن در جدول مذکور

تبصره ۱: ضوابط و مقررات ساخت‌وساز در پهنه‌های علم و فناوری، تابع ضوابط طرح توسعه و عمران مربوطه در همان نقطه است.

تبصره ۲: شرایط حاکم بربند ج این ماده ، صرفاً به‌منزله مجوز استقرار عملکرد مذکور بوده و به مفهوم تغییر کاربری ملک یا اراضی موردنظر نیست لذا هیچ‌گونه حقوقی را برای استفاده‌کنندگان از این عملکرد در قالب تغییر کاربری یا هر عنوان دیگری ایجاد نمی‌کند.

تبصره ۳: مسئولیت اعطای مجوز استقرار مؤسسات، شرکت‌های دانش‌بنیان غیرتولیدی و واحدهای فناور در پهنه موردنظر و همچنین نظارت بر فعالیت آنها مطابق با حوزه فعالیتی مصوب، بر عهده نهادی است که در هر پهنه علم و فناوری، توسط دبیرخانه شورای‌عالی عتف مشخص می‌شود.

ماده ۴. ضوابط استقرار مؤسسات و شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و واحدهای فناور در حریم شهرها

مؤسسات و شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و واحدهای فناور می‌توانند در چارچوب ضوابط سند پهنه‌بندی حریم شهر مربوطه و مطابق با ضوابط و مقررات فعالیت‌های مجاز واقع در هر پهنه استقرار یابند .

تبصره ۱: پارک‌های علم و فناوری نیز می‌توانند در چارچوب ضوابط سند پهنه‌بندی حریم شهر مربوطه و مطابق با ضوابط و مقررات فعالیت‌های مجاز واقع در هر پهنه استقرار یابند .

تبصره ۲: مشاوران تهیه‌کننده طرح‌های جامع شهری مکلفند در زمان تهیه سند پهنه‌بندی حریم، امکان استقرار پارک‌های علم و فناوری و فعالیت‌های دانش‌بنیان در پهنه مربوطه را بررسی، تعیین و در ضوابط پهنه‌بندی حریم شهر منعکس نمایند.

تبصره ۳: استقرار فعالیت‌های دانش‌بنیان در داخل کارخانجات و سایر مکان‌های صنعتی، کشاورزی و دام‌پروری مجاز واقع در حریم شهرها و یا در مجاورت بلافصل مکان‌های مذکور (مشروط به تطبیق با ضوابط سند پهنه‌بندی حریم شهر و عدم نیاز برای ایجاد زیرساخت جدید) بلامانع است.

ماده ۵. ضوابط استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی، غیرتولیدی و واحدهای فناور در محدوده شهرک‌ها

مؤسسات، شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و غیرتولیدی و واحدهای فناور صرفاً در شهرک‌های تخصصی تعریف‌شده در دستورالعمل اصلاحی شهرک‌سازی و با توجه به ضوابط و مقررات خاص مصوب همان شهرک، امکان استقرار خواهند داشت.

ماده ۶ . ضوابط استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی، غیرتولیدی و واحدهای فناور در خارج از حریم شهرها

هرگونه استقرار کلیه مؤسسات، شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و غیرتولیدی و واحدهای فناور در خارج از حریم شهرها و محدوده شهرک‌ها، صرفاً در داخل کارخانجات، پالایشگاه‌ها و سایر مکان‌های صنعتی موجود و در قالب واحدهای تحقیق و توسعه وابسته به کارخانه اصلی و یا به‌صورت مستقل، مقدور است.

جدول پیوست: ضوابط استقرار مؤسسات و شرکت‌های دانش‌بنیان غیرتولیدی

و واحدهای فناور در پهنه‌های علم و فناوری (مربوط به بند ج ماده ۳)

 

مصوبات شوراها دهه سوم اسفند 98

 

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح‌های جامع مجموعه شهری

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21847-24/12/1398

شماره 131467/300-۱۳۹۸/۹/۹

مدیرکل محترم دفتر طرح‌ریزی شهری و طرح‌های توسعه و عمران

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۲ خود ضمن بررسی طرح جامع مجموعه شهری همدان، در خصوص طرح‌های مجموعه شهری به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

مقرر گردید دبیرخانه شورای‌عالی موارد عام زیر را در خصوص طرح‌های مجموعه شهری پیگیری نماید:

۱ـ با توجه به ضرورت‌های موجود و در جهت افزایش کارایی طرح‌های مجموعه شهری، مقرر می‌شود: رویکرد، چارچوب و شاخص‌های مربوط به تشخیص مجموعه‌های شهری و تهیه طرح‌های توسعه و عمران مربوطه، با تأکید بر خاستگاه اصلی و اولیه تهیه طرح‌های مذکور و تمایز آن با طرح‌های توسعه و عمران ناحیه‌ای و منطقه‌ای مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد.

۲ـ تبیین جایگاه قانونی و سازوکار استقرار نظام مدیریت یکپارچه مجموعه شهری به‌عنوان پیش‌شرط تحقق طرح‌های مجموعه شهری توسط وزارت کشور مورد پیگیری قرار گیرد.

مراتب جهت اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

ب ـ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

تعیین نمایندگان شورای‌عالی انقلاب فرهنگی برای عضویت در هیئت‌عالی تجدیدنظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21851- 28/12/1398

(مصوب جلسه 827 مورخ 29/11/1398 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)

شماره 98/18497/دش -20/12/1398

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

مصوبه «تعیین نمایندگان شورای‌عالی انقلاب فرهنگی برای عضویت در هیئت‌عالی تجدیدنظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» که در جلسه 827 مورخ 29/11/1398 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ 12/06/1398 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:

«در اجرای بند 5 مصوبه تشکیل هیئت‌عالی تجدیدنظر موضوع تبصره ماده‌واحده مصوب جلسه 630 مورخ 12/06/1387 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، آقایان دکتر محمدعلی کی‌نژاد و دکتر محمدرضا مخبردزفولی به عنوان نمایندگان شورای‌عالی انقلاب فرهنگی برای عضویت در هیئت‌عالی تجدیدنظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تعیین می‌شوند.»

رئیس‌جمهور و رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی – حسن روحانی

 

 

انتخاب اعضای حقیقی هیئت‌امنای سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21851- 28/12/1398

(مصوب جلسه 827 مورخ 29/11/1398 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)

شماره 98/18485/دش -20/12/1398

وزارت آموزش‌وپرورش

مصوبه «انتخاب اعضای حقیقی هیئت‌امنای سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان» که در جلسه 827 مورخ 29/11/1398 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ 29/10/1398 وزیر آموزش‌وپرورش به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:

«در اجرای بندهای 10 الی 13 ماده 6 اساسنامه سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان و تبصره‌های ذیل آن، آقایان ایمان افتخاری و محمد آذین و خانم‌ها زهرا احمدی پور و الهام یاوری به عنوان اعضای حقیقی هیئت‌امنای سازمان مذکور برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند.»

رئیس‌جمهور و رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی – حسن روحانی

 

 

انتخاب نماینده شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در هیئت مرکزی نظارت بر تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21851- 28/12/1398

(مصوب جلسه 817 مورخ 07/03/1398 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)

شماره 98/18493/دش -20/12/1398

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مصوبه «انتخاب نماینده شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در هیئت مرکزی نظارت بر تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» که در جلسه 817 مورخ 07/03/1398 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ 17/11/1396 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسیده است به شرح ذیل برای اجرا، ابلاغ می‌شود:

«- به استناد قسمت «ه» بند اول ماده 5 آیین‌نامه تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان (مصوب 09/06/1378 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد محمدیان به عنوان نماینده شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در هیئت مرکز نظارت بر تشکل‌های اسلامی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتخاب می‌شوند».

رئیس‌جمهور و رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی – حسن روحانی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

قوانین دهه سوم بهمن ۱۴۰۲

قوانین منتشره از 1402/11/21 لغايت 1402/11/30 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     قانون اساسنامه سازمان آموزش فنی…
keyboard_arrow_up