مصوبات شوراها دهه سوم بهمن 99

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مصوبات شوراها

منتشره از تاریخ

1399/11/21 لغایت 1399/11/30

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

 

الف ـ شورای‌عالی شهرسازی و معماری 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون اصلاحیه ضوابط و مقررات عرصه‌های سبز و باز شهر کرج

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون تغییر کاربری و الحاق به محدوده طرح جامع شهر دوگنبدان (جهت طرح اقدام ملی مسکن)          

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون الحاق ۴۳ هکتار به محدوده طرح جامع شهر سراوان (جهت طرح اقدام ملی مسکن)          

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون الحاق ۶۳ هکتار از اراضی دولتی مجاور شهرک قدس شهر قم به محدوده شهر جهت اقدام ملی تولید مسکن   

مصوبه نهایی شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع ناحیه قم      

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون هماهنگی دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران با دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی در تعیین محدوده و تهیه طرح جامع مناطق آزاد و ویژه         

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح مجموعه شهری اراک    

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون سیاست‌های طرح تفصیلی محدوده حرم مطهر حضرت شاه‌چراغ (ع)   

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص ضوابط استقرار مراکز و اماکن نظامی          

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون چارچوب شرح خدمات طرح‌های ویژه حفاظت و احیاء بافت‌های تاریخی ـ فرهنگی

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح و ضوابط اراضی کشاورزی و باغات ناژوان  

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت‌های اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر مهاباد  

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ناحیه خراسان شمالی

ب ـ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی          

مصوبه انتخاب نمایندگان شورای‌عالی انقلاب فرهنگی برای عضویت در هیئت‌عالی تجدیدنظر دانشگاه آزاد اسلامی    

مصوبه عضویت رئیس بنیاد ملی نخبگان در شورای هدایت استعدادهای درخشان

 

الف ـ شورای‌عالی شهرسازی و معماری 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون اصلاحیه ضوابط و مقررات عرصه‌های سبز و باز شهر کرج

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22115-28/11/1399

شماره 65649/300-۱۳۹۹/۶/۱

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان البرز

پیرو نامه شماره 48870/300 مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۵ موضوع اعلام مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری پیرامون ضوابط و مقررات عرصه‌های سبز و باز شهر کرج و در اجرای بند ۵ ماده ۴ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران شهری، به پیوست یک جلد اصلاحیه ضوابط و مقررات عرصه‌های سبز و باز طرح‌های ساختاری ـ راهبردی و تفصیلی شهر کرج، که در جلسه ۱۳۹۶/۸/۸ به تصویب نهایی شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران رسیده است، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

لازم به ذکر است مجلد پیوست، جایگزین ضوابط و مقررات عرصه‌های سبز و باز در طرح ساختاری ـ راهبردی و طرح تفصیلی شهر کرج خواهد شد. ضمناً لازم می‌داند به سه تکلیف باقی‌مانده از مصوبه شورای‌عالی به شرح ذیل تأکید نماید.

۱ ـ اداره کل راه و شهرسازی استان البرز موظف است نقشه باغات شهر کرج را با رویکرد “حفظ باغات” و “جلوگیری از پیشنهاد کاربری‌های شهری بر روی باغات” تحت عنوان نقشه “باغات تثبیت‌شده شهر کرج” مورد بازبینی قرار داده و جهت ابلاغ نهایی به دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ارسال نماید.

۲ ـ طرح موضعی با رویکرد حفاظت، عدم جذب جمعیت و فعالیت برای اراضی واقع در طرفین آزادراه همت (در بخش واقع‌شده در استان البرز) توسط اداره کل راه و شهرسازی استان البرز و با همکاری شهرداری‌های کرج و گرمدره تهیه و پس از طی مراحل استانی، جهت بررسی نهایی به شورای‌عالی ارائه شود.

۳ ـ دستورالعمل پیشنهادی شورای اسلامی شهر کرج جهت نحوه توافق با مالکینی که اراضی آنها بر اساس آرای کمیسیون‌های قانونی، باغ شناخته شده ولی در نقشه‌های طرح تفصیلی شهر کرج، کاربری باغ ندارند، پس از تائید کمیسیون ماده ۵ استان و پس از طی مراحل استانی به دبیرخانه شورای‌عالی ارسال گردد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون تغییر کاربری و الحاق به محدوده طرح جامع شهر دوگنبدان (جهت طرح اقدام ملی مسکن)

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22115-28/11/1399

شماره 91461/300-۱۳۹۹/۷/۱۵

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کهگیلویه و بویراحمد

کمیته فنی شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در ‌‌مورخ ۱۳۹۹/۷/۲ موضوع «مغایرت تغییر کاربری و الحاق به محدوده طرح جامع شهر دوگنبدان (جهت طرح اقدام ملی مسکن)»، مصوب مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۴ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کهگیلویه و بویراحمد را مورد بررسی قرار داده و با مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان جهت تأمین اراضی طرح اقدام ملی مسکن با اعمال اصلاحات زیر موافقت نمود لذا در اجرای اختیار مصرح در بند ۱ مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۰ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مراتب به عنوان نظر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران جهت استحضار اعلام می‌گردد.

۱ ـ با تغییر کاربری 2/6 هکتار از اراضی دولتی از «طبیعی» به «مسکونی» جهت تأمین زمین مورد نیاز طرح اقدام ملی مسکن موافقت گردید.

۲ ـ با الحاق به محدوده 4/2 هکتار اراضی دولتی واقع در حریم شهر در بخش غربی شهر با حذف حریم و بستر مسیل متداخل با اراضی (مطابق اعلام‌نظر شرکت آب منطقه‌ای استان) موافقت گردید.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود. خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی طرح‌های توسعه و عمران و مقررات شهرسازی و معماری کشور، نقشه محدوده نهایی طرح جامع ‌‌پس از اصلاح به شرح فوق ظرف مدت حداکثر دو ماه جهت ابلاغ به مراجع ذی‌ربط در اختیار دبیرخانه شورای‌عالی قرار گیرد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون الحاق ۴۳ هکتار به محدوده طرح جامع شهر سراوان (جهت طرح اقدام ملی مسکن)

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22115-28/11/1399

شماره 92679/300-۱۳۹۹/۷/۱۶

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان سیستان و بلوچستان

کمیته فنی شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در مورخ ۱۳۹۹/۷/۲ موضوع «مغایرت الحاق ۴۳ هکتار به محدوده طرح جامع شهر سراوان (جهت طرح اقدام ملی مسکن)»، مصوب مورخ ۱۳۹۹/۵/۶ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان سیستان و بلوچستان را مورد بررسی قرار داد و با مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مبنی بر الحاق اراضی مذکور با کاربری مسکونی (با تأمین خدمات) جهت تأمین اراضی طرح اقدام ملی مسکن با اعمال اصلاحات زیر موافقت نمود لذا در اجرای اختیار مصرح در بند ۱ مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۰ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مراتب به عنوان نظر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران جهت استحضار اعلام می‌گردد.

۱ ـ با عنایت به تداخل محدوده اراضی با حریم و بستر قنوات شهر (به عنوان بخشی از پرونده ثبت قنات ایرانی در آثار میراث جهانی یونسکو)، مقرر گردید حریم و بستر قنوات مذکور مطابق اعلام‌نظر اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان از اراضی الحاقی کسر گردد.

۲ ـ طرح آماده‌سازی اراضی الحاقی با تأمین حداقل ۲۵ درصد از اراضی برای تأمین خدمات و ۲۵ درصد سهم معابر تهیه و به تأیید مراجع ذی‌ربط برسد.

۳ ـ با عنایت به لزوم اتخاذ تدابیر پیشگیرانه جهت مقابله با سیلاب، مطالعات و نقشه مربوط به نحوه هدایت آب‌های سطحی تهیه گردد.

۴ ـ با عنایت به مجاورت اراضی الحاقی با مراکز خطرزای شهری (جایگاه توزیع سوخت) در بخش جنوبی تدابیر حفاظتی لازم در قالب نقشه تفکیکی اراضی اتخاذ گردد.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود. خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی طرح‌های توسعه و عمران و مقررات شهرسازی و معماری کشور، نقشه محدوده نهایی طرح جامع پس از اصلاح به شرح فوق ظرف مدت حداکثر دو ماه جهت ابلاغ به مراجع ذی‌ربط در اختیار دبیرخانه شورای‌عالی قرار گیرد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون الحاق ۶۳ هکتار از اراضی دولتی مجاور شهرک قدس شهر قم به محدوده شهر جهت اقدام ملی تولید مسکن

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22115-28/11/1399

شماره 108942/300-۱۳۹۹/۸/۲۰

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قم

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ خود موضوع مغایرت اساسی «الحاق ۶۳ هکتار از اراضی دولتی به محدوده جهت تأمین اراضی مورد نیاز طرح اقدام ملی تولید مسکن» در مجاورت شرقی منطقه موسوم به شهرک قدس شهر قم به‌منظور اختصاص به مشمولین واجد شرایط از نیروهای مسلح مصوب مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان را مورد بررسی قرارداد و با الحاق اراضی مذکور با ظرفیت جمعیت‌پذیری ۱۸۷۰۰ نفر به محدوده شهر قم موافقت نمود. ضروری است در سهم‌بندی واحدهای احداثی علاوه بر مشمولین واجد شرایط نیروهای مسلح در چهارچوب تفاهم فی‌مابین وزارتین راه و شهرسازی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، مشمولین واجد شرایط از سایر اقشار شهر قم نیز مدنظر قرار گیرند.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود. خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی طرح‌های توسعه و عمران و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مدارک و نقشه‌ها ظرف مدت دو ماه جهت ابلاغ به مراجع ذی‌ربط در اختیار دبیرخانه شورای‌عالی قرار گیرد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

 

مصوبه نهایی شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع ناحیه قم

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22115-28/11/1399

شماره 5035/300-۱۳۹۹/۱/۲۷

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قم

پیرو نامه شماره 141136/300 مورخ ۹۷/۱۰/۱۵ ‌‌موضوع اعلام مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع ناحیه قم به استحضارمی رساند طرح یادشده در کمیته فنی شماره پنج شورای‌عالی (کمیته طرح‌های فرادست) مورد بررسی مجدد قرار گرفته و کمیته فنی بدین شرح اتخاذ تصمیم نموده است:

۱ ـ سازمان پدافند غیرعامل مدارک تکمیلی و نظر خود را ظرف مدت دو هفته به دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری، اعلام نماید تا در مدارک ابلاغی طرح لحاظ شود.

۲ ـ مصادیق بندهای ۴ و ۱۰ صورت‌جلسه مورخ ۹۷/۵/۲۴ کمیته ۵، قبل از ابلاغ مدارک طرح توسط دبیرخانه شورای‌عالی مورد بررسی و تأیید قرار خواهد گرفت. همچنین لازم است عناوین پهنه‌ها در اسناد طرح، مطابق با شرح خدمات قرارداد همسان شماره ۱۹ سازمان برنامه‌وبودجه اصلاح شود.

۳ ـ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ظرف مدت یک ماه فهرست و موقعیت جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی با ارزش و آثار تاریخی موجود در طرح ناحیه به همراه حرایم آنها، همچنین مناطق نمونه گردشگری مصوب و روستاهای هدف گردشگری و کانون‌های صنایع‌دستی را با توجه به مقیاس طرح ناحیه و به همراه ضوابط و مقررات مربوط، کتباً به مشاور طرح و دبیرخانه شورای‌عالی اعلام نماید تا در اسناد طرح منعکس شود.

۴ ـ در ارتباط با مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست، پهنه «سایر اراضی حفاظتی» حذف و راهنمای نقشه‌های پیشنهادی بر اساس شرح خدمات تیپ ۱۹ و بر اساس طبقه‌بندی سازمان حفاظت محیط‌زیست و رعایت تمایز رنگ‌ها اصلاح شود.

۵ ـ در بخش مطالعات حمل‌ونقل، شبکه جابجایی و ارتباطات، پروژه‌های مصوب و در دست احداث و اولویت‌بندی اجرای پروژه‌های مصوب با هماهنگی معاونت حمل‌ونقل و مطابق با طرح جامع حمل‌ونقل در مطالعات و اسناد طرح لحاظ شود.

۶ ـ در اسناد ابلاغی طرح ناحیه، آخرین تقسیمات کشوری ملاک عمل خواهد بود.

۷ ـ مکان‌یابی فرودگاه قم با توجه به مکاتبات و سوابق ارائه‌شده و توضیحات معاون محترم عمرانی استانداری قم مبنی بر ارائه مطالعات انجام‌شده در مورد فرودگاه قم، عملکرد شهر قم به عنوان شهر زیارتی و مرکزیت آموزشی و پژوهشی و نیز اهمیت فزاینده آن به لحاظ جمعیتی و اقتصادی و نیز اقدامات و پیگیری‌های انجام‌شده از مراجع ذی‌ربط، مشروط بر اخذ و ارائه مجوز از سازمان هواپیمایی کشوری در اسناد طرح منعکس خواهد شد.

۸ ـ اماکن و اراضی نظامی پس از تأیید نماینده محترم وزارت دفاع در کمیته فنی در نقشه‌های پیشنهادی با کاربری نظامی تثبیت شود.

۹ ـ وزارت نیرو موارد موردنظر خود را به همراه مدارک و اسناد لازم و ضوابط و مقررات مربوطه، ظرف مدت یک ماه کتباً به دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری اعلام نماید تا با رعایت مقیاس طرح ناحیه، در مدارک ابلاغی طرح لحاظ شود.

۱۰ ـ انجام مفاد سایر بندهای صورت‌جلسه مورخ ۹۷/۵/۲۴ کمیته فنی ۵ مورد تأیید است.

بر اساس تصمیم جلسه مورخ ۹۷/۹/۲۶ شورای‌عالی، نظر کمیته فنی، به عنوان نظر نهایی شورای‌عالی قابل ابلاغ و ملاک عمل می‌باشد. مراتب در اجرای ماده ۴۲ آیین‌نامه “نحوه بررسی طرح‌های توسعه و عمران…” اعلام می‌شود. خواهشمند است دستور فرمایید به نحو شایسته به کلیه مراجع ذی‌ربط انعکاس یابد. همچنین اسناد و مدارک طرح حداکثر ظرف مدت ۲ ماه با رعایت اصلاحات زیر جهت ابلاغ به دبیرخانه شورای‌عالی ارسال گردد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون هماهنگی دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران با دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی در تعیین محدوده و تهیه طرح جامع مناطق آزاد و ویژه

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22115-28/11/1399

شماره 132216/300-۱۳۹۹/۱۰/۳

مدیرکل محترم دفتر طرح‌ریزی شهری و طرح‌های توسعه و عمران

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴، ضمن استماع گزارش «تحلیل کارکرد و جایگاه مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در نظام برنامه‌ریزی توسعه فضایی»، پیشنهاد ارائه‌شده مبنی بر ضرورت هماهنگی و همکاری میان دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران را تأیید و مقرر نمود مباحث مشترک حول محورهای زیر در یک کمیته تخصصی مشترک متشکل از نمایندگان دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ‌‌مطرح و برای اخذ تصمیم به شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیشنهاد شود:

۱ ـ نحوه رعایت احکام و اسناد طرح‌های فرادست مصوب نظیر طرح‌های کالبدی منطقه‌ای، توسعه و عمران ناحیه‌ای، طرح‌های مجموعه شهری ‌‌در تعیین محدوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و بررسی و تصویب طرح جامع این مناطق.

۲ ـ تدوین ضمانت‌های اجرایی انطباق و تبعیت طرح جامع مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی با طرح‌های توسعه و عمران فرادست و اخذ تأییدیه رسمی انطباق از دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران؛

۳ ـ نحوه بررسی و تصویب طرح جامع و تفصیلی نقاط شهری و روستایی واقع در محدوده مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی؛

۴ ـ هماهنگی ساختارها و فرایندهای مدیریتی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی با مدیریت دستگاه‌های بخشی و مدیریت‌های منطقه‌ای و محلی؛

۵ ـ انطباق طرح‌های مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی با پروژه‌های حوزه راه (جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی).

مراتب جهت استحضار، پیگیری، اقدام در اسرع وقت و انعکاس نتیجه به شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح مجموعه شهری اراک

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22115-28/11/1399

شماره 138114/300-۱۳۹۹/۱۰/۱۴

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۹۹/۸/۵ خود طرح مجموعه شهری اراک را مورد بررسی قرار داد و ضمن تصویب کلیات طرح مقرر نمود:

۱ ـ با توجه به تعامل و هم پیوندی عملکردی شهر شازند با شهر اراک، بخش مرکزی شهرستان شازند به عنوان جزئی از محدوده مجموعه شهری اراک منظور شده و نقشه محدوده نهایی برمبنای مرز “دهستان” تدقیق شود.

۲ ـ مکان‌یابی شهرک صنعتی شماره ۳ بر اساس مصوبه هیئت دولت و با لحاظ احکام طرح مجموعه شهری اراک در صورت تأیید و اعلام مختصات جغرافیایی آن توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به دبیرخانه شورای‌عالی (تا زمان ابلاغ طرح مجموعه شهری اراک) در اسناد طرح منعکس شود.

۳ ـ ضمن عنایت به صورت‌جلسه ۹۸/۹/۶ کمیته فنی شماره ۵ شورا و صورت‌جلسه مورخ ۹۹/۵/۸ کمیته فنی منتخب:

۳ ـ ۱ ـ با ایجاد سکونتگاه جدید در ضلع شمال غربی دریاچه میقان مخالفت می‌شود.

۳ ـ ۲ ـ نقشه راهبردهای توسعه با رعایت سطح، مقیاس و موضوع راهبردها (با توجه به مباحث کمیته فنی) اصلاح ‌‌و ارائه شود.

۳ ـ ۳ ـ مستندات و نقشه‌های نشان‌گر توان اکولوژیک اراضی (نقشه تلفیقی) برای بارگذاری و پهنه‌بندی استفاده از اراضی ارائه شود.

۳ ـ ۴ ـ نقشه منطقه‌بندی کاربری اراضی پیشنهادی، با انعکاس محدوده‌های رسمی شامل محدوده و حریم شهرها و مناطق حفاظت‌شده و موارد فوق‌الذکر اصلاح و تکمیل شده در زمان ابلاغ طرح کنترل گردد؛

۳ ـ ۵ ـ نقشه منطقه‌بندی کاربری اراضی پیشنهادی طرح مجموعه شهری اراک با نقشه پهنه‌بندی حریم طرح جامع مصوب شهرهای موجود در محدوده مجموعه شهری منطبق شود.

۴ ـ الزامات و ملاحظات ایمنی و پدافند غیرعامل ارائه و اعمال شود.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود. خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی طرح‌های توسعه و عمران و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مدارک، نقشه‌ها و ضوابط طرح پس از اصلاح بر اساس نظر شورای‌عالی ظرف مدت دو ماه جهت ابلاغ به مراجع ذی‌ربط در اختیار دبیرخانه شورای‌عالی قرار گیرد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون سیاست‌های طرح تفصیلی محدوده حرم مطهر حضرت شاه‌چراغ (ع)

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22115-28/11/1399

شماره 138110/300-۱۳۹۹/۱۰/۱۴

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۹۹/۸/۵ پیرو مصوبه مورخ ۹۴/۴/۲۲ خود در خصوص طرح تفصیلی بافت تاریخی شیراز، طرح تفصیلی محدوده پیرامون حرم مطهر حضرت شاه‌چراغ (ع) را با تمرکز بر نحوه ساماندهی فضای مابین حرم مطهر حضرت شاه‌چراغ (ع) و حرم مطهر حضرت سیدعلاءالدین حسین (ع) بررسی و ضمن اعلام سیاست‌ها به شرح زیر، مقرر نمود پیشنهادهای ارائه‌شده در خصوص نحوه ساماندهی فضای مابین دو حرم مطهر، طی بازدید میدانی با حضور نمایندگان تولیت دو آستان مقدس، استانداری محترم استان فارس و اعضا منتخب شورای‌عالی شهرسازی و معماری بررسی مجدد شده و نتیجه جهت تصمیم‌گیری در جلسه آتی شورای‌عالی ارائه شود.

۱. توجه توأمان به تأمین نیازهای توسعه دو حرم مطهر برای فعالیت‌های مذهبی، فرهنگی و خدمات زائران، حفاظت از بناها و بافت واجد ارزش تاریخی و فرهنگی و الزامات کارکردی محدوده پیرامون حرم مطهر شاه‌چراغ به عنوان بخشی از مرکز تاریخی شهر شیراز

۲. ساماندهی تخریب‌های موجود، پرهیز از تخریب بافت شهری مابین دو حرم مطهر و جابجایی جمعیت مجاوران و ساکنان محدوده، ضمن تأکید بر پیوستگی حرم‌های مطهر با بافت شهری پیرامون

۳. تأمین فضای شهری مابین دو حرم مطهر با توجه به نسبت مکانی دو حرم (عدم هم‌راستایی دو حرم و توجه به این واقعیت که اتصال هم‌راستا سبب تخریب گسترده بافت شهری می‌شود)

۴. ایجاد فضای شهری به‌منظور تسهیل و ارتقاء کیفیت تشرف زائران مابین دو حرم مطهر، از طریق ایجاد بدنه‌های متناسب با روحیه کلی مذهبی و فرهنگی و استقرار کاربری‌ها و فعالیت‌های مکمل زیارت و تشرف با تأکید بر بهره‌برداری متناسب از بناهای ثبتی و واجد ارزش

۵. ارتقاء کیفیت زندگی و سرزندگی اجتماعی ـ اقتصادی در بافت شهری مابین دو حرم مطهر، با توجه به ظرفیت‌های موجود، ظرفیت‌سازی مبتنی بر مزیت‌های بافت تاریخی و تأمین خدمات پشتیبان سکونت

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص ضوابط استقرار مراکز و اماکن نظامی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22115-28/11/1399

شماره 138116/300-۱۳۹۹/۱۰/۱۴

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گلستان

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کردستان

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هرمزگان

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۹۹/۸/۵ هم‌زمان با تصویب طرح مجموعه شهری اراک به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

نظر به اهمیت و حساسیت فعالیت‌های نظامی در پهنه سرزمینی، مقرر شد مهندسین مشاور تهیه‌کننده طرح‌های جامع ناحیه‌ای و مجموعه شهری در پهنه‌بندی اراضی پیشنهادی طرح‌های مذکور، ضوابط استقرار مراکز و اماکن نظامی در پهنه‌های مختلف را در هماهنگی کامل با شاخص‌های ملاک عمل در ضوابط مجاز، مشروط و ممنوع استقرار فعالیت‌های مختلف در هر پهنه ارائه نمایند.

مراتب جهت استحضار و دستور انعکاس به کلیه مراجع ذی‌ربط اعلام می‌شود. ‌‌

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون چارچوب شرح خدمات طرح‌های ویژه حفاظت و احیاء بافت‌های تاریخی ـ فرهنگی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22115-28/11/1399

شماره 141677/300-۱۳۹۹/۱۰/۲۱

دفتر ترویج معماری طراحی شهری و بافت‌های واجد ارزش

اداره راه و شهرسازی کلیه استان‌ها

شورای‌عالی شهرسازی و معماری، در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۸/۵، در راستای اجرای ماده سه قانون حمایت از مرمت و احیاء بافت‌های تاریخی ـ فرهنگی، موضوع «تهیه طرح‌های ویژه محدوده‌های تاریخی فرهنگی توسط وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن ظرف مدت پنج سال» و ضرورت تسریع در تعیین تکلیف نحوه اقدام در محدوده‌های تاریخی و حل مشکلات ساکنان، چارچوب شرح خدمات پیشنهادی مشترک ارائه‌شده از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و وزارت راه و شهرسازی، به‌منظور تهیه طرح‌های ویژه حفاظت و احیاء محدوده‌های تاریخی را با توجه به مفاد بند ح ماده یک و ماده سه قانون حمایت از مرمت و احیاء بافت‌های تاریخی ـ فرهنگی و صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۵ کمیته فنی شماره سه شورای‌عالی را ‌‌بررسی و ضمن تأیید چارچوب شرح خدمات ارائه‌شده (به شرح پیوست) مقرر نمود:

۱. طرح‌های ویژه حفاظت و احیاء، وفق موارد تصریح‌شده در قانون، با رویکرد صیانت از ارزش‌های تاریخی ـ فرهنگی و ارتقاء کیفیت زندگی ساکنان این محدوده‌ها با رعایت حقوق مالکانه و سایر حقوق قانونی و شرعی، با توجه به ویژگی، ظرفیت و مزیت تاریخی، فرهنگی و طبیعی بافت تاریخی ـ فرهنگی شهر و روستا، با هماهنگی و همکاری نزدیک کلیه دست‌اندرکاران و ذینفعان در مقیاس کل تا جزء به همراه طرح مدیریتی مربوطه تهیه شده و تکالیف همه دست‌اندرکاران در آن روشن گردد.

۲. رعایت مفاد مصوبه شماره 11094/300 مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۰ شورای‌عالی شهرسازی و معماری در مورد «رویکردهای کلی حفاظت و احیاء بافت‌های تاریخی ـ فرهنگی» و کلیه ضوابط و الزامات حفاظت و احیاء محدوده‌های تاریخی ـ فرهنگی در تهیه طرح‌های ویژه و کلیه طرح‌های تفصیلی در دست تهیه برای محدوده‌های تاریخی ـ فرهنگی الزامی است.

۳. با توجه به مفاد ماده سه «قانون حمایت از مرمت و احیاء بافت‌های تاریخی ـ فرهنگی» و نظر به ضرورت بررسی نتایج تهیه طرح‌های ویژه حفاظت و احیاء، توسط شورای‌عالی شهرسازی و معماری، مرجع نهایی تصویب طرح‌های مذکور «شورای‌عالی شهرسازی و معماری» تعیین می‌شود.

۴. ضروری است در فرایند تهیه، بررسی و تصویب طرح‌های مذکور و با توجه به تجارب موفق و ناموفق پیشین در تهیه طرح‌های محدوده‌های تاریخی، چالش‌ها و موانع محتوایی و رویه‌ای حفاظت و احیاء محدوده‌های مذکور، توسط کمیته‌ فنی سه شورای‌عالی شهرسازی و معماری، مورد رصد و تحلیل قرار گرفته و پیشنهادهای اصلاحی و تکمیلی به شورای‌عالی شهرسازی و معماری ارائه شود.

مراتب جهت استحضار و دستور انعکاس به کلیه مراجع ذی‌ربط اعلام می‌شود. ‌‌

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح و ضوابط اراضی کشاورزی و باغات ناژوان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22115-28/11/1399

شماره 143705/300-۱۳۹۹/۱۰/۲۳

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ خود «طرح و ضوابط اراضی کشاورزی و باغات ناژوان (واقع در حریم شهر اصفهان با پهنه حفاظت)» مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان را مورد بررسی قرار داد و مقرر نمود اسناد طرح با اعمال اصلاحات به شرح زیر توسط دبیر شورای‌عالی ابلاغ گردد.

۱ ـ کلیه مستحدثات موجود در بستر و حریم کمی رودخانه زاینده‌رود (لایه اول) در صورتی که در حین احداث، موافقت آب منطقه‌ای را اخذ نموده‌اند و یا بر اساس استعلام جدید استقرار آنها در حریم رودخانه بلامانع اعلام گردد با کاربری متناسب تثبیت گردند. سایر عرصه‌های واقع در حریم کمی رودخانه با هاشور تحت عنوان «حریم کمی و بستر زاینده‌رود و سایر آبراه‌های موجود» در سند پهنه‌بندی طرح مشخص و تثبیت گردند.

۲ ـ نظر به ویژگی‌های کم‌نظیر منظر طبیعی و تاریخی ناژوان و نیز تنوع گونه‌های گیاهی و جانوری آن، موضوع ثبت ملی اراضی ناژوان به عنوان «اثر طبیعی» توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی پیگیری شود.

۳ ـ ضمن تأکید بر ممنوعیت هرگونه احداث بنای جدید در محدوده ناژوان در مغایرت با ضوابط طرح حاضر، مقرر گردید سند جامع اقتصادی ـ اجتماعی نحوه انتفاع مالکین مستحدثات موجود واقع در محدوده ناژوان (حدود ۸۰۰ پلاک) توسط اداره کل راه و شهرسازی استان و با هماهنگی استانداری و شهرداری تهیه گردد. سند مذکور معطوف به مکانیزم‌های توافق و تعامل با مالکین مذکور و نحوه بهره‌گیری از حقوق مالکانه در چارچوب ضوابط این طرح برای پلاک‌های دارای مستحدثات در وضع موجود بوده و پس از تأیید توسط شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، قابلیت اجرایی خواهد داشت.

۴ ـ بنا به تأکید رئیس محترم سازمان امور اراضی کشور، ضوابط احداث اتاق کارگری و نگهبانی در باغات واقع در محدوده ناژوان با تأکید بر استفاده از مصالح غیربنایی به شرح جدول زیر اصلاح گردد:

 

مصوبات هیئت دولت دهه سوم بهمن 99

 

بدیهی است مطابق ضوابط جاری ملاک عمل، هرگونه احداث بنا در اراضی زراعی ممنوع است.

۵ ـ نحوه دیوارکشی و محصور نمودن باغات مطابق با ضوابط و نصاب‌های وزارت جهاد کشاورزی، با رعایت الگوی سنتی و بومی منطقه خواهد بود.

تبصره: در هر صورت حداکثر ارتفاع دیوار ـ حتی در صورت عدم مغایرت با ضوابط و نصاب‌های وزارت جهاد کشاورزی ـ ۱۲۰ سانتیمتر خواهد بود.

۶ ـ سایر اصلاحات مطابق صورت‌جلسات مورخ ۱۳۹۹/۲/۳۱، ۱۳۹۹/۳/۲۱ و ۱۳۹۹/۳/۲۵ کمیته فنی شماره ۱ شورای‌عالی (پیوست) در سند پهنه‌بندی و همچنین مجلد ضوابط و مقررات طرح اعمال شود.

۷ ـ ترکیب کمیته راهبری اراضی ناژوان، مطابق مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مورد تأیید قرار گرفت. همچنین بنا به پیشنهاد استانداری اصفهان و به جهت تداوم نظارت شهرداری کلان‌شهر اصفهان بر اراضی، مقرر گردید ریاست کمیته مذکور به شهردار اصفهان واگذار گردد. بدیهی است این موضوع رافع اختیارات و تکالیف وزارت جهاد کشاورزی در خصوص اراضی ناژوان نیست.

لازم به تذکر است که تبدیل عرصه‌های باغی و زراعی موجود در محدوده ناژوان به الگوی رایج ویلاسازی تهدید جدی است که حیات پایدار شهر اصفهان را مورد هجمه قرار خواهد داد. لذا ضمن تقدیر از اقدامات مدیریت شهری استان در صیانت از این اراضی لازم است با هماهنگی همه دستگاه‌های نظارتی و قضایی استان، تخلفات مربوط به احداث بنای مازاد در این اراضی در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها همسو با ماده ۳ ‌‌قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مشمول صدور رأی «قلع بنا» گردد.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود. خواهشمند است در اجرای ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی طرح‌ها و مقررات شهرسازی و معماری دستور فرمایید مدارک طرح پس از اصلاح بر اساس این مصوبه، جهت ابلاغ به مراجع ذی‌ربط در اختیار دبیرخانه شورای‌عالی قرار گیرد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت‌های اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر مهاباد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22115-28/11/1399

شماره 151689/300-۱۳۹۹/۱۱/۸

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان‌غربی

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۹۹/۱۰/۱۵ پیرو صورت‌جلسه مورخ ۹۹/۹/۲۶ کمیته فنی شماره یک، موضوع الحاق دو قطعه اراضی دولتی به مساحت 11/7 و 17/4 هکتار به محدوده شهر مهاباد (مصوب دومین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان‌غربی ـ موضوع نامه شماره ۱۷۴۲۲۹ مورخ ۹۹/۴/۱۴ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان) را با عنایت به نامه شماره 99/112/1646 مورخ ۹۹/۸/۲۲ اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی مبنی بر دولتی بودن اراضی مذکور، مورد بررسی قرار داد و مطابق نقشه ضمیمه به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

۱ ـ با الحاق 11/7 هکتار اراضی با مالکیت دولتی واقع در شرق شهر با کاربری مسکونی با شرط تأمین خدمات هفتگانه پشتیبان سکونت به محدوده شهر مطابق نقشه پیوست موافقت می‌شود. (موضع ۱)

۲ ـ با الحاق 17/4 هکتار اراضی با مالکیت دولتی واقع در شرق شهر با کاربری مسکونی و با شرط تأمین خدمات هفتگانه پشتیبان سکونت موافقت، و مقرر گردید ضمن تثبیت حریم و بستر آبراهه متداخل با اراضی تحت کاربری حریم و اراضی با شیب زیاد و نامناسب برای بارگذاری، به کاربری فضای سبز عمومی اختصاص یابد. (موضع ۲)

۳ ـ با اعمال اصلاحات مذکور، طرح تفصیلی یکپارچه اراضی الحاقی با تأکید بر تأمین کاربری‌های خدماتی موردنیاز مطابق با سرانه‌های مصوب شورای‌عالی تهیه و در کمیسیون ماده پنج شهر مهاباد مورد تصویب قرار گیرد.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ناحیه خراسان شمالی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22115-28/11/1399

شماره 138104/300-۱۳۹۹/۱۰/۱۴

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان شمالی

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۰ خود، طرح جامع ناحیه خراسان شمالی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۳/۷/۵ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان شمالی را مورد بررسی قرار داد و طرح مذکور را جهت بررسی و به‌روزآوری مطالعات و پیشنهادات طرح در محورهای شش‌گانه مذکور در اعلام مصوبه شماره 53907/300 مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۸ به کمیته فنی ۵ عودت و مقرر نمود نظر کمیته مذکور به عنوان مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ابلاغ شود. لذا در اجرای تکلیف مقرر در مصوبه شورای‌عالی به پیوست صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۱ کمیته فنی طرح‌های فرادست (کمیته ۵) به عنوان نظر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ابلاغ می‌گردد.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود. خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی طرح‌های توسعه و عمران و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مدارک، نقشه‌ها و ضوابط طرح پس از اصلاح بر اساس نظر شورای‌عالی ظرف مدت تعیین‌شده جهت ابلاغ به مراجع ذی‌ربط در اختیار دبیرخانه شورای‌عالی قرار گیرد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

 

ب ـ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

مصوبه انتخاب نمایندگان شورای‌عالی انقلاب فرهنگی برای عضویت در هیئت‌عالی تجدیدنظر دانشگاه آزاد اسلامی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22115-28/11/1399

(مصوب جلسه ۸۳۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۷ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)

شماره 99/15552/دش ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۰

دانشگاه آزاد اسلامی

دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

ماده‌واحده «انتخاب نمایندگان شورای‌عالی انقلاب فرهنگی برای عضویت در هیئت‌عالی تجدیدنظر دانشگاه آزاد اسلامی» که در جلسه ۸۳۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۷ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:

«ماده‌واحده ـ در اجرای بند ۵ مصوبه تشکیل هیئت‌عالی تجدیدنظر موضوع مصوبه جلسه ۷۶۳ مورخ ۱۳۹۴/۲/۲۲ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، آقایان دکتر عبدالله جاسبی و دکتر محمدرضا مخبر دزفولی به عنوان نمایندگان شورای‌عالی انقلاب فرهنگی برای عضویت در هیئت‌عالی تجدیدنظر دانشگاه آزاد اسلامی، انتخاب می‌شوند.»

رئیس‌جمهور و رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ـ حسن روحانی

 

 

مصوبه عضویت رئیس بنیاد ملی نخبگان در شورای هدایت استعدادهای درخشان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22115-28/11/1399

(مصوب جلسه ۸۳۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۷ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)

شماره 99/15549/دش -۱۳۹۹/۱۱/۲۰

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

بنیاد ملی نخبگان

ماده‌واحده «عضویت رئیس بنیاد ملی نخبگان در شورای هدایت استعدادهای درخشان در قالب الحاق یک بند جدید به ماده ۳ آیین‌نامه تشکیل شورای هدایت استعدادهای درخشان ویژه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب ۱۳۸۱/۵/۲۲)» که بنا به پیشنهاد مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در جلسه ۸۳۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۷ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌گردد:

«ماده‌واحده ـ یک بند جدید به شماره بند ۱۰ در ترکیب اعضاء شورای هدایت استعدادهای درخشان موضوع ماده ۳ آیین‌نامه تشکیل شورای هدایت استعدادهای درخشان ویژه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب ۱۳۸۱/۵/۲۲) به شرح ذیل الحاق می‌گردد:

۱۰ ـ رئیس بنیاد ملی نخبگان».

رئیس‌جمهور و رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ـ حسن روحانی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

سایر مصوبات دهه اول خرداد ۱۴۰۳

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1403/03/01 لغایت 1403/03/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مصوبه شماره ۴ جلسه شماره…

مصوبات شوراها دهه اول خرداد ۱۴۰۳

مصوبات شوراها منتشره از تاریخ 1403/03/01 لغایت 1403/03/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران شورای‌عالی انقلاب فرهنگی اساسنامه…
keyboard_arrow_up