مصوبات هیأت دولت دهه اول آبان ۱۴۰۱

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مصوبات هیأت دولت منتشره از

1401/08/01 لغايت 1401/08/10

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ايران

 

آيين‌نامه اجرايي تبصره (۱) ماده (۱) قانون تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي
تصويب‌نامه در خصوص تعيين تعرفه‌هاي هزينه خدمات سازمان‌هاي مناطق ويژه اقتصادي براي سال ۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تأمين بخشي از هزينه‌هاي احداث پروژه آزادراه‌هاي تهران ـ شمال، اصفهان ـ شيراز، حرم تا حرم، اراک ـ خرم‌آباد توسط وزارت راه و شهرسازي
تصويب‌نامه در خصوص تعيين هزينه خدمات ثبت‌نام دريافتي از داوطلبان شرکت در آزمون‌هاي سازمان سنجش آموزش کشور در سال ۱۴۰۲
آیین‌نامه اجرايي بند (د) الحاقي به ماده (۹) قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي کشور و حمايت از کالاي ايراني
آيين‌نامه حمايت از توليد، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه آموزش و پرورش
آیین‌نامه کاهش مصرف کیسه‌های پلاستيکي
الحاق تبصره به ماده (۵) آيين‌نامه اجرايي ماده‌واحده قانون اصلاح ماده (۵۶) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
اصلاح بند (۲) ماده (۴) آیین‌نامه حمايت از توليد، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه اقتصاد
اصلاح بند (چ) ماده (۴) آیین‌نامه اجرايي آموزشگاه‌های رانندگي
اصلاح آيين‌نامه اجرايي ماده (۶) قانون حمايت از اطفال و جوانان
اصلاح آيين‌نامه استخدامي دهياري‌هاي کشور
اصلاح ماده (۵) آيين‌نامه اجرايي بند (ز) تبصره (۹) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
اصلاح آيين‌نامه حمايت از توليد، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه صنعت، معدن و تجارت

آيين‌نامه اجرايي تبصره (۱) ماده (۱) قانون تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22601 – 02/08/1401

شماره ۱۱۴۸۲۲/ت ۵۹۷۲۵ هـ ـ ۱۴۰۱/۶/۳۰

وزارت کشور ـ وزارت نیرو

وزارت راه و شهرسازی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۶/۲۷ به پیشنهاد وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران کشور) و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تبصره (۱) ماده (۱) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ـ مصوب ۱۳۹۹ ـ، آیین‌نامه اجرایی تبصره مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۱) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی

ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ قانون: قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ـ مصوب ۱۳۹۹ ـ.

ب ـ صندوق: صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان.

ج ـ حوادث طبیعی: حوادث مندرج در ماده (۱) قانون از جمله زلزله،‌ سیل،‌ طوفان،‌ صاعقه، ‌سنگینی برف، رانش زمین، ریزش کوه و دریالرزه (سونامی).

د ـ خسارت مالی: هزینه‌های مربوط به بازسازی و یا تعمیر واحد مسکونی یا غیرمسکونی و سهم آن¬ها از مشاعات ناشی از حوادث طبیعی که صندوق با رعایت حداکثر تعهد مقرر، متعهد به جبران آن است.

ماده ۲ ـ کلیه واحدهای مسکونی و غیرمسکونی دارای انشعاب قانونی برق در مناطقی که احتمال وقوع هر یک از حوادث طبیعی وجود دارد، تحت پوشش «بیمه پایه حوادث طبیعی ساختمان» قرار می‌گیرند.

ماده ۳ ـ درجه‌بندی مناطق مشمول هر یک از خطرات احتمالی حوادث طبیعی موضوع قانون، مطابق جدول پیوست [جهت مشاهده جدول پیوست به پرتال روزنامه رسمی کشور (www.rrk.ir) رجوع شود] که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، خواهد بود.

تبصره ـ سایر حوادث طبیعی از جمله فرونشست و فروچاله که در این آیین‌نامه ذکر نشده‌اند ولی بالقوه می‌توانند در تعهد صندوق قرار گیرند، با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت بحران کشور، وزارت راه و شهرسازی و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پس از تصویب اکثریت وزرای عضو هیئت‌امنای صندوق، به حوادث طبیعی موضوع این آیین‌نامه اضافه و تغییرات بعدی جدول پیوست مطابق با اطلاعات بروز شده با رعایت ماده (۱۹) آیین‌‌نامه داخلی هیئت دولت ابلاغ می‌شود.

ماده ۴ ـ هیئت‌عامل صندوق می‌تواند پس از تأیید هیئت‌امنا و تصویب هیأت‌وزیران به تدریج پوشش بیمه صندوق را به ساختمان‌های غیرمسکونی تعمیم دهد.

تبصره ـ پس از تصویب هیأت‌وزیران در خصوص ارایه پوشش‌های بیمه‌ای صندوق به واحدهای غیرمسکونی، احکام مرتبط با واحدهای مسکونی در متن این آیین‌نامه به واحدهای غیرمسکونی نیز تعمیم داده می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

لینک فایل PDF

https://www.rrk.ir/Files/Laws/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84%20114822.pdf

 

تصويب‌نامه در خصوص تعيين تعرفه‌هاي هزينه خدمات سازمان‌هاي مناطق ويژه اقتصادي براي سال ۱۴۰۰

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22604 – 05/08/1401

شماره ۱۳۴۵۱۷/ت ۵۹۴۱۷ هـ ـ ۱۴۰۱/۷/۳۰

وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۷/۲۴ به پیشنهاد دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد ماده (۴) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ ـ تصویب کرد:

تعرفه‌های هزینه خدمات سازمان‌های مناطق ویژه اقتصادی برای سال ۱۴۰۰ به میزان مقرر در تصویب‌نامه شماره ۱۴۵۰۳۳/ت ۵۷۱۶۵ هـ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

تصويب‌نامه در خصوص تأمين بخشي از هزينه‌هاي احداث پروژه آزادراه‌هاي تهران ـ شمال، اصفهان ـ شيراز، حرم تا حرم، اراک ـ خرم‌آباد توسط وزارت راه و شهرسازي

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22604 – 05/08/1401

شماره ۱۳۵۰۵۶/ت ۶۰۰۱۳ هـ ـ ۱۴۰۱/۸/۱

وزارت راه و شهرسازی

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۷/۲۷ به پیشنهاد شماره 44360/100/02 مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۵ وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بند (ب) تبصره (۱۱) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور تصویب کرد:

وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) مجاز است تا سقف مبلغ سی هزار میلیارد (30000000000000) ریال به ارزش کارشناسی روز، از اراضی در اختیار را جهت تأمین بخشی از هزینه‌های احداث پروژه آزادراه‌های تهران ـ شمال، اصفهان ـ شیراز، حرم تا حرم، اراک ـ خرم‌آباد در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط در اختیار شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور قرار دهد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

تصويب‌نامه در خصوص تعيين هزينه خدمات ثبت‌نام دريافتي از داوطلبان شرکت در آزمون‌هاي سازمان سنجش آموزش کشور در سال ۱۴۰۲

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22608-10/08/1401

شماره ۱۳۸۷۳۰/ت ۶۰۱۸۰ هـ ـ ۱۴۰۱/۸/۷

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ دانشگاه آزاد اسلامی

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۸/۱ به پیشنهاد شماره ۱۱۶۴۴۵/و مورخ ۱۴۰۱/۵/۵ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد بند (الف) تبصره (۴۹) قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور تصویب کرد:

۱ ـ هزینه خدمات ثبت‌‌نام دریافتی از داوطلبان شرکت در آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور در سال ۱۴۰۲ مطابق جدول موضوع نامه شماره ۳۸۲۵۳۲ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۶ سازمان برنامه و بودجه کشور که مورد تفاهم این سازمان یا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده است، تعیین می‌شود.

۲ ـ در صورت تأیید نیازهای تجهیزاتی دستگاه اجرایی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، تمهیدات لازم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور جهت اجازه اخذ تسهیلات بانکی به منظور خرید تجهیزات و ماشین‌آلات تخصصی مربوط با هدف ارتقای کیفی برگزاری و اجرای آزمون‌ها فراهم می‌شود. بازپرداخت اقساط تسهیلات یاد شده در طول برنامه هفتم توسعه از محل اعتبارات مصوب سالانه سازمان سنجش آموزش کشور انجام می‌شود.

۳ ـ کلیۀ مراکز آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارتخانه‌‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد اسلامی موظفند در خصوص حوزه برگزاری آزمون با سازمان سنجش آموزش کشور همکاری نمایند.

۴ ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در چهارچوب قوانین و مقررات اقدام لازم در خصوص عدم تسری ماده (۴۷) قانون تأمین اجتماعی به دستگاه‌های تابع مرتبط با اجرای آزمون‌ها را به عمل آورد.

۵ ـ ضوابط صیانتی و امنیتی برگزاری آزمون‌های موضوع این تصویب‌نامه توسط سازمان سنجش آموزش کشور تا اعلام نتایج آزمون‌های مذکور به صورت یکسان انجام می‌پذیرد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

آیین‌نامه اجرايي بند (د) الحاقي به ماده (۹) قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي کشور و حمايت از کالاي ايراني

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22608-10/08/1401

شماره ۱۳۳۱۶۶/ت ۶۰۲۵۳ هـ ـ ۱۴۰۱/۷/۲۷

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۷/۲۰ به پیشنهاد شماره 80/100781 مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (د) الحاقی به ماده (۹) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع بند (پ) ماده (۴) قانون جهش تولید دانش‌بنیان ـ مصوب ۱۴۰۱ ـ، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین‌‌نامه اجرایی بند (د) الحاقی به ماده (۹) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

ماده ۱ ـ در این آیین‌‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌‌روند:

۱ ـ شرکت متقاضی: شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان موضوع قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ و اصلاحات بعدی آن و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری.

۲ ـ دستگاه کارفرما: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیروهای مسلح و مجموعه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری با اذن ایشان، طرف قرارداد با شرکت متقاضی.

۳ ـ آیین‌‌نامه تضمین معاملات دولتی: آیین‌‌نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹ ﻫـ مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۲ و اصلاحات بعدی آن.

۴ ـ مطالبات قطعی شده: مطالبات قطعی‌شده شرکت متقاضی از دستگاه کارفرما که با رعایت قوانین و مقررات مربوط، به تأیید ذی‌حساب/مدیر مالی (در دستگاه کارفرمای فاقد ذی‌حساب) و رییس دستگاه کارفرما رسیده باشد.

۵ ـ دستگاه پذیرنده: دستگاه کارفرمایی که در قالب قراردادهای مربوط به فرآیند مربوط به ارجاع کار، انجام تعهدات، پیش‌‌پرداخت و حسن انجام کار مطالبات قطعی‌شده شرکت‌های متقاضی را به عنوان تضمین معتبر می‌‌پذیرد.

ماده ۲ ـ دستگاه‌های پذیرنده مکلفند در صورت درخواست شرکت‌های متقاضی، مطالبات قطعی‌شده آنها را که مربوط به قراردادهای خود یا دستگاه‌های کارفرمایی دیگر است، به عنوان تضمین معتبر در قراردادهای خود، موضوع مواد (۵) تا (۹) آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی بپذیرند.

تبصره ۱ ـ دستگاه‌های کارفرما موظفند ضمن تکمیل کاربرگ پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، به همان میزان مطالبات قطعی‌شده شرکت متقاضی که به عنوان تضمین معتبر مورد استفاده قرار گرفته است، مطالبات آن شرکت را در قرارداد خود، تا زمان انجام تعهدات مسدود نمایند.

تبصره ۲ ـ درصورتی‌که میزان مطالبات قطعی‌شده شرکت متقاضی از مبلغ تضامین معتبر موردنظر کمتر باشد، لازم است متقاضی صرفاً معادل کسری مطالبات، ضمانت‌نامه معتبر ارائه نماید.

ماده ۳ ـ به منظور تأیید مطالبات قطعی‌شده، دستگاه کارفرما مکلف است پس از تکمیل کاربرگ پیوست، تا میزان مطالبات قطعی‌شده شرکت متقاضی را حسب درخواست، به دستگاه پذیرنده تا هفت روز کاری اعلام نماید.

تبصره ـ مسئولیت حسن اجرای این ماده بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی است.

ماده ۴ ـ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار مطابق قوانین و مقررات با اعلام دستگاه پذیرنده و سایر تضامین پس از ایفای تعهدات قرارداد با اعلام دستگاه پذیرنده، دستگاه کارفرما موظف است نسبت به رفع مسدودی مطالبات قطعی‌شده شرکت متقاضی اقدام نماید.

ماده ۵ ـ درصورتی‌که شرکت متقاضی درخواست جابجایی نوع تضمین را داشته باشد، این موضوع در چهارچوب تضمین‌های مورد قبول موضوع مواد (۵) تا (۹) آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی قابل انجام بوده و با جایگزینی تضمین جدید، دستگاه کارفرما مکلف است نسبت به رفع مسدودی مطالبات قطعی‌شده شرکت متقاضی اقدام نماید.

ماده ۶ ـ در صورت نیاز به ضبط تضامین‌ توسط دستگاه پذیرنده، مطابق با ماده (۱۰) آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی اقدام خواهد شد.

ماده ۷ ـ به جز تضامین موضوع این آیین‌‌نامه، در سایر موارد، احکام موضوع آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی به قوت خود باقی است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

کاربرگ پیوست:

 

تأیید مطالبات قطعی شده به جای تضمین معتبر

شرکت متقاضی (شرکت/مؤسسه دانش‌بنیان/ واحد فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علمی و فناوری)………………………………………………… با شناسه ملی …………………………………………… به نشانی ……………………………………………………………………….. کد پستی………………………….. می‌پذیرد که مبلغ تأییدشده زیر به عنوان ضمانت‌نامه…………………………………………………………. موضوع قرارداد ………………………. که موضوع ارجاع کار آن در پایگاه اطلاع‌رسانی مناقصات/ معاملات درج‌شده، نزد دستگاه پذیرنده …………………………………. از مطالبات قطعی شده وی از دستگاه کارفرما …………………………………………. کسر و منظور گردد. نحوه ضبط و استرداد مطابق ضوابط آیین‌نامه تضمین معاملات و شرایط قراردادی است.

 

 • مشخصات متقاضی:

نام و نام خانوادگی، مهر و امضاء/ امضاهای اسناد تعهدآور

 • مشخصات دستگاه کارفرما:

موضوع قرارداد مرتبط با معاملات، شماره طرح/ پروژه مرتبط با موضوع مطالبات، شماره و تاریخ قرارداد مرتبط با موضوع مطالبات

 • مبلغ بدهی به شرکت متقاضی:

تاریخ تسویه بدهی به شرکت متقاضی مطابق با قرارداد:

مانده قابل پرداخت قبل از کسور:

مانده پرداخت پس از کسور پیش‌پرداخت و علی‌الحساب و… به حروف:

مانده پرداخت پس از کسور پیش‌پرداخت و علی‌الحساب و… به عدد:

 

امضاء و تأیید رئیس دستگاه کارفرما:

امضاء و تأیید ذی‌حساب/ مدیر مالی:

این کاربرگ در دو نسخه تهیه شده تا یک نسخه در ذی‌حسابی و یک نسخه در اختیار مجری طرح، ضمیمه اسناد مربوط گردد. در صورت ضبط ضمانت‌نامه، موضوع به اطلاع دستگاه کارفرما خواهد رسید

 

آيين‌نامه حمايت از توليد، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه آموزش و پرورش

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22608-10/08/1401

شماره ۱۳۳۱۸۶/ت ۶۰۳۶۹ هـ ـ ۱۴۰۱/۷/۲۷

وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت نیرو ـ وزارت نفت ـ وزارت راه و شهرسازی

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت ورزش و جوانان ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان حفاظت محیط‌زیست ـ معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور ـ بنیاد ملی نخبگان

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۷/۲۰ به پیشنهاد شماره ۱۰۲۴۸۲ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۳ وزارت آموزش و پرورش و به استناد قانون حمایت از شرکت‌‌ها و مؤسسات دانش‌‌بنیان و تجاری‌‌سازی نوآوری‌‌ها و اختراعات ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ با اصلاحات و الحاقات بعدی و اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه حمایت از تولید، دانش‌‌بنیان و اشتغال‌‌آفرین در حوزه آموزش و پرورش را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین‌نامه حمایت از تولید، دانش‌‌بنیان و اشتغال‌‌آفرین در حوزه آموزش و پرورش

ماده ۱ ـ به منظور تربیت دانش‌آموزان و آینده‌سازان جامعه اسلامی به‌عنوان نیروی انسانی اصلی پیشران جامعه دانش‌بنیان وزارت آموزش و پرورش موظف است اقدامات زیر را به عمل آورد:

۱ ـ ایجاد سکوی (پلتفرم) استعدادیابی نوآموزان پیش‌دبستانی و دانش‌آموزان با مشارکت معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور و بنیاد ملی نخبگان و ایجاد زمینه شکوفایی استعدادهای دانش‌آموزان با ایجاد فرصت‌های یادگیری برای آنها با هدف حضور مؤثر در جامعه دانش‌بنیان.

۲ ـ تغییر در برنامه درسی به‌ویژه محتوای کتب درسی و مجلات رشد برای تقویت و پرورش خلاقیت و نوآوری نوآموزان پیش‌‌دبستانی، دانش‌آموزان، معلمان و اولیا.

۳ ـ آماده‌سازی دانشگاه‌های تربیت‌معلم (دانشگاه‌ فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی) به‌ویژه دانشجویان آن برای حضور مؤثر در جامعه دانش‌بنیان با تدوین برنامه‌های درسی مرتبط و طراحی و اجرای ملاک ارزشیابی صلاحیت معلمی فارغ‌التحصیلان.

۴ ـ تربیت گروه (کادر) آموزشی (آموزگار، دبیر و مربی) برای حضور مؤثر در زیست‌بوم جدید با تأکید بر حوزه‌های دانش‌بنیان.

۵ ـ استفاده از اولیای فعال در حوزه‌های دانش‌بنیان در برنامه‌های آموزش و پرورش.

۶ ـ استفاده از شبکه آموزشی دانش‌آموزان (شاد) برای پیشبرد برنامه‌های دانش‌بنیان معلمان و دانش‌آموزان.

۷ ـ استفاده از ظرفیت پارک‌‌های علم و فناوری، پردیس‌‌های علم و فناوری، مراکز رشد و مراکز کارآفرینی و نوآوری وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت تربیت و پرورش نیروی انسانی ماهر و متخصص برای مشارکت فعال در زیست‌‌بوم نوآوری کشور اعم از دانش‌‌آموزان و معلمان.

ماده ۲ ـ در اجرای اسناد بالادستی به‌ویژه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ـ مصوب ۱۳۹۰ ـ مبنی بر افزایش سهم آموزش فنی و حرفه‌ای و کار و دانش (آموزش‌های مهارتی) به حداقل پنجاه درصد (۵۰%) کل نظام آموزش پایه و جهت‌دهی این شاخه آموزشی به سمت تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین، دستگاه‌های اجرایی زیر موظفند با همکاری وزارت آموزش و پرورش موارد مربوط را در اولویت قرار دهند:

۱ ـ اولویت‌‌بخشی به حمایت از گسترش و تقویت هنرستان‌های فرهنگی و هنری در جوار فرهنگسراها و سایر مراکز فرهنگی و هنری توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

۲ ـ تسهیل‌‌گری در احیا و راه‌اندازی هنرستان‌های فنی، حرفه‌ای و کاردانش تخصصی در جوار شهرک‌های صنعتی به تناسب نوع فعالیت‌های هر شهرک صنعتی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت.

۳ ـ اولویت‌‌بخشی در حمایت از هوشمند‌سازی هنرستان‌های کشاورزی موجود با رویکرد تولید دانش‌بنیان و متناسب با الگوی کشت در مراکز تحقیقات کشاورزی و همچنین اولویت‌‌دهی به حمایت از ایجاد هنرستان‌های کشاورزی در جوار شهرک‌های کشاورزی توسط وزارت جهاد کشاورزی.

۴ ـ اولویت‌‌بخشی به حمایت از تأسیس و راه‌اندازی هنرستان‌های انرژی با رویکرد اصلاح الگوی مصرف انرژی و انرژی‌های تجدیدپذیر خصوصاً در مناطق ویژه اقتصادی توسط وزارتخانه‌های نیرو و نفت.

۵ ـ اولویت‌‌بخشی به حمایت از تقویت و گسترش هنرستان‌های مرتبط با حوزه حمل و نقل خصوصاً حمل و نقل ریلی موجود و همچنین حمایت از تأسیس و راه‌اندازی هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای در سایر شقوق حمل و نقل (هوایی، دریایی و زمینی) توسط وزارت راه و شهرسازی.

۶ ـ اولویت‌‌بخشی به حمایت از تأسیس و راه‌اندازی هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای در حوزهای تخصصی توسط وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ورزش و جوانان.

۷ ـ اولویت‌‌بخشی به حمایت از تأسیس و راه‌اندازی هنرستان‌های محیط‌‌بانی شاخه کار و دانش با رویکرد حفاظت از ذخایر و ارزش منابع محیط‌‌زیستی توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست.

۸ ـ اولویت‌‌بخشی به حمایت از تأسیس و راه‌اندازی هنرستان‌های اقتصاد رقومی (دیجیتال) با رویکرد ارتقای دانش و آموزش مهارت‌‌های برنامه‌‌ریزی و تفکر رایانشی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.

۹ ـ اولویت‌‌بخشی به حمایت از تأسیس و راه‌اندازی آموزشگاه‌‌های صنایع‌دستی و هنرهای سنتی در جوار خانه‌‌ها و دهکده‌‌های صنایع‌دستی مطابق با رشته‌‌های فعال در آنها توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی.

ماده ۳ ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است با مشارکت معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور، بنیاد ملی نخبگان و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر دستگاه‌های مرتبط نسبت به برگزاری جشنواره‌ها، نمایشگاه‌ها و مسابقات علمی برای پرورش و شناسایی استعدادهای درخشان در زمینه کسب و کارها و تولید دانش‌بنیان در سطوح شهرستانی، استانی و ملی اقدام نماید.

ماده ۴ ـ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی موظف است با همکاری

وزارت آموزش و پرورش برنامه‌‌ریزی لازم را برای فراهم کردن استفاده از ظرفیت‌ها، مکان‌های گردشگری و آموزش صنایع‌دستی برای برگزاری سفرهای آموزشی و تربیت نیروی انسانی متخصص در راستای تقویت خلاقیت و نوآوری دانش‌آموزی انجام دهد.

ماده ۵ ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های ذی‌‌ربط، تجهیزات و امکانات رایانه‌‌ای، شبکه‌‌ای و اینترنتی مدارس و دیگر فضاهای آموزشی و پرورشی موردنیاز خود را با اولویت شرکت‌های دانش‌‌بنیان و فناور داخلی تأمین نماید.

ماده ۶ ـ وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) موظف است در طراحی و احداث مدارس و فضاهای آموزشی و پرورشی جدید نسبت به پیش‌بینی فضاهای لازم برای فعالیت‌های دانش‌بنیان و همچنین تجهیز آنها به امکانات موردنیاز فعالیت‌های دانش‌بنیان اقدام نماید.

ماده ۷ ـ وزارت آموزش و پرورش مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌‌نامه با همکاری معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور و بنیاد ملی نخبگان نسبت به ایجاد سکوی (پلتفرم) استعدادیابی، هدایت و مشاوره دانش‌آموزان مستعد و دارای فکر (ایده)‌های نوآورانه و فناورانه به منظور تعریف و پیشبرد طرح‌های دانش‌بنیان خود اقدام نماید. همچنین این وزارتخانه مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بخش غیردولتی نسبت به ایجاد افزونه معرفی مشاغل آینده و بارگذاری آموزش‌‌های برخط مهارتی جهت آماده‌‌سازی دانش‌‌آموزان برای مشاغل تخصصی در آینده، در سکوی (پلتفرم) معرفی‌‌شده در این ماده اقدام نماید.

ماده ۸ ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است به منظور استفاده از ظرفیت‌ها و استعدادهای دانش‌آموزان به‌ویژه در سطح آموزش متوسطه مطابق با اولویت‌‌های اعلامی دستگاه‌های اجرایی در قالب بند (الف) ماده (۱) قانون جهش تولید دانش‌بنیان ـ مصوب ۱۴۰۱ ـ نسبت به جهت‌‌دهی به برنامه‌‌ریزی درسی و توسعه مهارت‌های دانش‌‌آموزان مرتبط با اولویت‌‌های مذکور اقدام نماید.

ماده ۹ ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است با همکاری معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور و بنیاد ملی نخبگان نسبت به حمایت از شرکت‌های دانش‌‌بنیان و فناور و واحدهای خلاق با اختصاص فضاهای متعلق به خود شامل مدارس، اردوگاه‌‌ها و پژوهش‌‌سراها در چهارچوب قوانین و مقررات و تجهیز آنها در حدود امکانات در اختیار به منظور پرورش، تکمیل و نهایی‌‌سازی فکر نو (ایده‌‌)ها و طرح‌های دانش‌‌بنیان دانش‌‌آموزان اقدام نماید. به منظور تحقق اهداف این ماده، وزارت آموزش و پرورش مجاز است فضاهای مذکور در این ماده را با پارک‌‌های علم و فناوری، پردیس‌‌های علم و فناوری، مراکز رشد و مراکز کارآفرینی و نوآوری به اشتراک گذارد.

ماده ۱۰ ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است برنامه توسعه تولید محصولات دانش‌‌بنیان با استفاده از ظرفیت شرکت‌های تابع و وابسته صندوق ذخیره فرهنگیان را تهیه و برای تصویب به شورای راهبری فناوری‌‌ها و تولیدات دانش‌‌بنیان موضوع ماده (۲) اصلاحی قانون حمایت از شرکت‌‌ها و مؤسسات دانش‌‌بنیان و تجاری‌‌سازی نوآوری‌‌ها و اختراعات ـ مصوب ۱۴۰۱ ـ ارائه نماید.

ماده ۱۱ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت آموزش و پرورش موظفند نسبت به پیشنهاد درآمدهای حاصل از ماده (۹) این آیین‌‌نامه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در قالب ردیف درآمد اختصاصی برای حمایت از طرح‌های دانش‌بنیان در وزارت آموزش و پرورش اقدام نمایند.

ماده ۱۲ ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است نسبت به پیش‌بینی امتیاز و ارتقای مرتبه علمی معلمان مبتکر و نوآور در طرح رتبه‌بندی معلمان و مربیان اقدام نماید. همچنین آیین‌‌نامه جامع پایه‌‌های تشویقی (شصت پایه) ابلاغی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای اعضای هیئت‌علمی دانشگاه فرهنگیان از سال ۱۴۰۲ در سقف اعتبارات سالیانه اعمال می‌‌شود.

ماده ۱۳ ـ به منظور پیشبرد، عملیاتی‌‌سازی و پیگیری اجرای برنامه‌های موضوع این آیین‌‌نامه، وزارت آموزش و پرورش موظف است بدون توسعه تشکیلات اداری نسبت به ایجاد ستاد اجرایی برنامه تولید دانش‌بنیان در وزارتخانه و در صورت لزوم در استان‌ها اقدام نماید.

ماده ۱۴ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است نسبت به اختصاص اعتبار لازم در سال جاری از محل ردیف‌های مصوب مربوط و همچنین پیش‌بینی اعتبارات لازم در بودجه سال آینده برای تحقق برنامه‌های پیشبرد تولید دانش‌بنیان در وزارت آموزش و پرورش اقدام نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

آیین‌نامه کاهش مصرف کیسه‌های پلاستيکي

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22608-10/08/1401

شماره ۱۳۳۱۹۶/ت ۵۷۰۹۶ هـ ـ ۱۴۰۱/۷/۲۷

وزارت کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نفت

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت جهاد کشاورزی

وزارت راه و شهرسازی ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست ـ سازمان ملی استاندارد ایران

سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۷/۲۰ به پیشنهاد شماره 1400/100/27966 مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۶ سازمان حفاظت محیط‌زیست و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه کاهش مصرف کیسه‌‌های پلاستیکی را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین‌‌نامه کاهش مصرف کیسه‌‌های پلاستیکی

ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ ـ قانون: قانون مدیریت پسماندها ـ مصوب ۱۳۸۳ ـ.

۲ ـ سازمان: سازمان حفاظت محیط‌زیست.

۳ ـ پسماند: مواد موضوع بند (ب) ماده (۲) قانون مدیریت پسماندها و آیین‌‌نامه اجرایی آن موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۸۴۸۸/ت ۳۲۵۶۱ هـ مورخ ۱۳۸۴/۵/۱۰ و اصلاحات بعدی آن.

۴ ـ مدیریت اجرایی پسماند: شخصیت موضوع بند (ج) ماده (۲) قانون.

۵ ـ بازیافت: فرایند موضوع بند (۳) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۸۴۸۸/ت ۳۲۵۶۱ هـ مورخ ۱۳۸۴/۵/۱۰ و اصلاحات بعدی آن.

۶ ـ کیسه‌های پلاستیکی (محصولات پلیمری دیواره نازک): محصولات پلیمری عمدتاً پلی‌اتیلنی و پلی‌پروپیلنی، تک‌لایه و یا چندلایه که عمدتاً برای مصارفی نظیر کیسه‌های فروشگاهی، کیسه‌های زباله (خانگی، فروشگاهی، بیمارستانی و خدماتی)، دستکش‌های یک‌بار مصرف و سفره‌های یک‌بار مصرف به کار می‌روند.

۷ ـ کیسه‌های پلاستیکی زیست‌تخریب‌پذیر: کیسه‌های پلاستیکی حاوی مواد یا پلیمرهایی که قابلیت تخریب و تجزیه توسط ریزجاندار (میکرو ارگانسیم)‌های موجود در محیط طبیعی را در بازه زمانی مشخص (به‌طور متوسط بین (۲) تا (۱۰) ماه حسب شرایط محیطی) دارند و محصول نهایی فرایند تخریب این پلیمرها آب، دی‌اکسیدکربن و مواد غیرمضر است.

۸ ـ کیسه‌های سازگار با محیط‌زیست: کیسه‌هایی با منشأ زیستی مانند کیسه‌های کاغذی و پارچه‌ای که قابلیت مصرف مجدد دارند و استفاده از آنها در محیط آسیب کمتری به محیط‌زیست وارد می‌کند.

۹ ـ تولیدکنندگان کیسه‌های پلاستیکی: کارخانجات و واحدهایی که کیسه‌های پلاستیکی را تولید می‌نمایند.

ماده ۲ ـ در اجرای ماده (۴) قانون، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا تولیدکنندگان کیسه‌های پلاستیکی با ضخامت کمتر از (۲۵) میکرون، از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه طی یک برنامه پنج‌ساله، سالانه بیست درصد (۲۰%) از ظرفیت تولیدی خود را با کیسه‌های سازگار با محیط‌زیست یا زیست‌تخریب‌پذیر جایگزین نمایند. وجوه هزینه شده برای این محل، به موجب ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (۴۵) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۰۶۹۳۵/ت ۱۶۴۱۰ هـ مورخ ۱۳۷۵/۹/۲۱ و اصلاحات بعدی آن، جزء هزینه‌‌های قابل قبول مالیاتی تولیدکنندگان مربوط محاسبه خواهد شد. شیوه‌نامه تشویقی این ماده توسط وزارتخانه‌‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط‌زیست تهیه و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ خواهد شد.

ماده ۳ ـ در اجرای ماده (۴) قانون، وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت کشور موظف است حسب مورد، در راستای کاهش تولید پسماند و محدود نمودن تولید، توزیع و مصرف کیسه‌های پلاستیکی، ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، شیوه‌نامه‌های مربوط را با لحاظ موارد زیر تهیه و اجرا کند:

۱ ـ ممنوعیت توزیع رایگان کیسه‌های پلاستیکی به جز میوه‌‌فروشی‌‌ها.

۲ ـ ممنوعیت توزیع کیسه‌های پلاستیکی نازک با ضخامت کمتر از (۲۵) میکرون.

۳ ـ ممنوعیت توزیع کیسه‌های پلاستیکی نازک با ضخامت کمتر از (۶۰) میکرون در فروشگاه‌های زنجیره‌ای.

۴ ـ استفاده از سیاست‌های تشویقی برای استفاده مجدد مشتریان از اقلام سازگار با محیط‌زیست.

۵ ـ منظور نمودن امتیازاتی بر روی کارت عضویت فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای در صورت عدم دریافت کیسه پلاستیکی.

۶ ـ الزام تولیدکنندگان به افزایش ضخامت کیسه‌‌های پلاستیکی و سایر اقلام پلاستیکی مانند دستکش و سفره یک‌بار مصرف به بیش از (۲۵) میکرون به منظور امکان بازیافت و استفاده مجدد.

ماده ۴ ـ به منظور کاهش تولید و انتشار ریز (میکرو)پلاستیک‌ها در طبیعت، تولید انواع کیسه‌های پلاستیکی حاوی افزودنی جهت شکستن زنجیره‌های پلیمری و تبدیل آن به ریز (میکرو)پلیمرها که نفوذپذیری بالایی به محیط‌زیست و به ویژه آب‌های زیرزمینی دارند، ممنوع می‌باشد.

ماده ۵ ـ وزارتخانه‌‌های صنعت، معدن و تجارت و کشور مکلفند گزارش سالیانه از میزان تولید، عرضه و درصد کاهش تولید و حذف تدریجی کیسه‌های پلاستیکی با ضخامت کمتر از (۲۵) میکرون را به سازمان ارائه نمایند.

ماده ۶ ـ دستگاه‌های مسئول حسب مورد و با همکاری اتاق ایران و انجمن ملی صنایع پلیمر ایران، موظفند استانداردهای تخصصی مرتبط با کیسه‌های پلاستیکی زیست‌تخریب‌پذیر را تدوین و پس از طرح در کمیسیون‌های فنی، جهت تصویب در کارگروه (کمیته‌)های ملی استاندارد به سازمان ملی استاندارد ایران ارائه نمایند.

تبصره ۱ ـ کلیه تولیدکنندگان کیسه‌های پلاستیکی زیست‌تخریب‌پذیر موظفند برای محصولات زیست‌تخریب‌پذیر خود استانداردهای ملی یا بین‌المللی مربوط را رعایت نمایند.

تبصره ۲ ـ سازمان موظف است جهت ارزیابی مواد زیست‌تخریب‌پذیر، فهرست آزمایشگاه‌های تأیید صلاحیت شده توسط سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان آزمایشگاه‌های معتمد را در پایگاه اطلاع‌رسانی خود معرفی نماید.

تبصره ۳ ـ تولیدکنندگان محصولات و کیسه‌های پلاستیکی زیست‌تخریب‌پذیر که پروانه کاربرد علامت استاندارد مربوط به محصول خود را بر اساس ضوابط سازمان ملی استاندارد ایران اخذ نموده‌اند، موظف به درج نشان زیست‌تخریب‌پذیر بر روی محصولات تولیدی خود می‌باشند.

ماده ۷ ـ مدیریت اجرایی پسماندهای عادی در خارج از محدوده و حریم شهرها و روستاها با همکاری وزارت راه و شهرسازی موظف است با ایجاد ساز و کار لازم، نسبت به جمع‌آوری کیسه‌های پلاستیکی رها شده در محیط و پیرامون محورهای مواصلاتی با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌‌ربط و مشارکت اصناف، مراکز و مجتمع‌های خدماتی و رفاهی اقدام نماید.

تبصره ـ کلیه بنگاه‌های اقتصادی (اعم از واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی) که در راستای حفظ محیط‌زیست و انجام مسئولیت اجتماعی، با هماهنگی سازمان (ادارات کل حفاظت محیط‌زیست استان) نسبت به پاک‌سازی و جمع‌آوری کیسه‌های پلاستیکی و سایر پسماندهای رهاشده در محیط خارج از شهرها و روستاها (از جمله محورهای مواصلاتی، مناطق کوهستانی، نواحی ساحلی و تالاب‌ها) اقدام می‌نمایند، می‌توانند هزینه‌های مربوط را در حساب هزینه‌های محیط‌زیستی خود لحاظ نمایند. هزینه‌های مذکور به موجب ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (۴۵) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۰۶۹۳۵/ت ۱۶۴۱۰ هـ مورخ ۱۳۷۵/۹/۲۱ و اصلاحات بعدی آن و با تأیید ادارات کل حفاظت محیط‌زیست استان محل فعالیت بنگاه، جزو هزینه‌های قابل قبول مالیاتی آنان منظور خواهد شد.

ماده ۸ ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است در راستای حفاظت از خاک و محیط‌زیست، نسبت به اطلاع‌رسانی و ابلاغ ممنوعیت رهاسازی کلیه پلاستیک‌های مصرفی در اراضی زراعی و باغی به کشاورزان اقدام و بر حسن اجرای آن نظارت نماید. با مستنکفین برابر جرائم و مجازات‌‌های مقرر در قانون حفاظت از خاک ـ مصوب ۱۳۹۸ ـ رفتار خواهد شد.

ماده ۹ ـ سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است طبق برنامه یکپارچه تبلیغاتی در راستای فرهنگ‌سازی و تغییر الگوی رفتاری خانوار برای کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیکی، نسبت به تهیه و پخش برنامه‌های آموزشی برای تشویق به تغییر رفتار داوطلبانه فروشندگان و مصرف‌کنندگان اقدام نماید.

تبصره ـ سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران از تبلیغ محصولاتی که باعث افزایش مصرف کیسه‌های پلاستیکی می‌گردد، ممانعت به عمل آورد.

ماده ۱۰ ـ وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند نسبت به اطلاع‌رسانی و آموزش اثرات مخرب محیط‌زیستی ناشی از مصرف ‌یک‌باره کیسه‌های پلاستیکی و رهاسازی آنها در طبیعت اقدام و برای اصلاح الگوی مصرف از طریق تفکیک از مبدأ، مصرف مجدد و تشویق به استفاده از محصولات سازگار با محیط‌زیست در مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی اقدام نمایند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

الحاق تبصره به ماده (۵) آيين‌نامه اجرايي ماده‌واحده قانون اصلاح ماده (۵۶) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22608-10/08/1401

شماره ۱۳۴۵۳۱/ت ۶۰۱۸۶ هـ ـ ۱۴۰۱/۷/۳۰

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۷/۲۴ به پیشنهاد شماره 93/86274 مورخ ۱۴۰۱/۵/۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی ماده‌واحده قانون اصلاح ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۹۴۵۴/ت ۵۰۹۱۳ هـ مورخ ۱۳۹۳/۶/۲۰ الحاق می‌شود:

تبصره ـ ضمانت سازمان برنامه و بودجه کشور برای تأمین‌کنندگان منابع مالی به منظور پرداخت اصل و سود تسهیلات مالی اعطایی به دستگاه‌های اجرایی در قالب انعقاد قرارداد تأمین‌مالی کافی بوده و دستگاه اجرایی در حدود اعتبارات مصوب تخصیص یافته مسئول بازپرداخت است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

اصلاح بند (۲) ماده (۴) آیین‌نامه حمايت از توليد، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه اقتصاد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22608-10/08/1401

شماره ۱۳۴۵۲۲/ت ۶۰۴۷۷ هـ ـ ۱۴۰۱/۷/۳۰

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت جهاد کشاورزی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

گمرک جمهوری اسلامی ایران ـ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۷/۲۴ به پیشنهاد شماره 49163/125366 مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۷ معاونت حقوقی رییس‌‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در بند (۲) ماده (۴) آیین‌‌نامه حمایت از تولید، دانش‌‌بنیان و اشتغال‌‌آفرین در حوزه اقتصاد موضوع تصویب‌نامه ۸۸۳۶۰/ت ۵۹۸۸۳ هـ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۶ عبارت “سرجمع اعتبار مالیاتی” به عبارت “مالیات قطعی شده” اصلاح می‌‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

اصلاح بند (چ) ماده (۴) آیین‌نامه اجرايي آموزشگاه‌های رانندگي

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22608-10/08/1401

شماره ۱۳۶۳۴۵/ت ۵۹۹۷۰ هـ ـ ۱۴۰۱/۸/۲

وزارت کشور ـ وزارت دادگستری ـ وزارت راه و شهرسازی

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۷/۲۷ به پیشنهاد شماره 80/47223 مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

بند (چ) ماده (۴) آیین‌‌نامه اجرایی آموزشگاه‌‌های رانندگی موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۹۷۹۷/ت ۵۲۷۹۲ هـ مورخ ۱۳۹۷/۳/۹ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

چ ـ دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای مؤسس و مدیر.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

اصلاح آيين‌نامه اجرايي ماده (۶) قانون حمايت از اطفال و جوانان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22608-10/08/1401

شماره ۱۳۳۱۵۸/ت ۵۵۶۶۷ هـ ـ ۱۴۰۱/۷/۲۷

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت کشور

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت ورزش و جوانان

وزارت امور خارجه ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان بهزیستی کشور

کمیته امداد امام خمینی (ره) ـ معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور

معاونت رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده

سازمان زندان‌‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور

سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۷/۱۷ به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین‌‌نامه اجرایی ماده (۶) قانون حمایت از اطفال و نوجوانان موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۶۵۴۷/ت ۵۸۳۱۹ هـ مورخ ۱۴۰۰/۴/۵ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌‌شود:

۱ ـ متون زیر به عنوان بندهای (۱۸) و (۱۹) به ماده (۱) الحاق می‌‌شوند:

۱۸ ـ کودک کار: طفل یا نوجوانی که برای ادامه زندگی و امرار معاش خود یا خانواده، مشغول فعالیت در ازای دریافت مزد یا بدون دریافت مزد است و این فعالیت منجر به وضعیت مخاطره‌آمیز (موضوع ماده (۳) قانون) برای او می‌گردد. نوجوانانی که مطابق ماده (۸۰) قانون کار به عنوان کارگر نوجوان مشغول فعالیت می‌باشند و اطفال و نوجوانانی که فعالیت آنها با اذن ولی یا سرپرست قانونی و با توجه به وضعیت جسمی و روحی آنان صرفاً جنبه تربیتی و آموزشی دارد، از شمول این تعریف مستثنی هستند.

۱۹ ـ کودک خیابانی: طفل و نوجوان در معرض خطر که به جهت فقر یا بی‌خانمانی به صورت محدود یا نامحدود در خیابان به سر می‌برد، اعم از کودکی که هنوز از خانواده و سرپناه برخوردار است یا کودکی که خیابان را خانه می‌‌داند و رابطه او با خانواده به حداقل رسیده یا قطع شده است.

۲ ـ در ماده (۳) بعد از عبارت “نهادهای حمایتی” عبارت “و تشکل‌‌های مردم‌‌نهاد” الحاق و متون زیر به عنوان تبصره‌‌های (۱) و (۲) به ماده مذکور الحاق می‌‌شوند:

تبصره ۱ ـ سازمان بهزیستی مکلف است در مورد اطفال و نوجوانان در معرض خطر و بزه‌‌دیده، برنامه‌‌های حمایتی لازم را با همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط تهیه و جهت تصویب به شورای اجتماعی کشور ارائه کند.

تبصره ۲ ـ سازمان بهزیستی مکلف است در خصوص کودکان کار و خیابانی ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، برنامه اقدامات حمایتی را جهت تصویب به شورای اجتماعی کشور ارائه کند.

۳ ـ ماده (۲۷) به شرح زیر اصلاح می‌‌شود:

ماده ۲۷ ـ کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی مکلف به ارایه انواع حمایت‌های معیشتی، آموزشی، اجتماعی، بهداشتی و درمانی به اطفال و نوجوانان موضوع این آیین‌‌نامه و یا خانواده‌های آنان (حسب مورد) می‌‌باشند. همچنین نهادهای حمایتی مذکور مکلفند حمایت‌های لازم از کودکان کار و خیابانی را در چهارچوب برنامه اقدام حمایتی مصوب شورای اجتماعی کشور به عمل آورند.

تبصره ـ معرفی کودکان و نوجوانان موضوع این آیین‌نامه به کمیته امداد امام خمینی (ره) در چهارچوب ضوابط کمیته امداد امام خمینی (ره) بر عهده سازمان بهزیستی کشور است.

۴ ـ در ماده (۲۸)، بعد از واژه “شناسایی” عبارت “و جمع‌‌آوری” الحاق می‌‌شود.

۵ ـ متن زیر به عنوان بند (۴) به ماده (۴۱) الحاق می‌‌شود:

۴ ـ نسبت به پذیرش اطفال و نوجوانان در معرض خطر و بزه‌‌دیده به ویژه افراد دارای اعتیاد یا سوءمصرف مواد مخدر و روان‌‌گردان معرفی‌شده از سوی سازمان بهزیستی جهت ارایه خدمات درمانی و کاهش آسیب، اقدام کند.

۶ ـ متن زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده (۵۰) الحاق می‌‌شود:

تبصره ۳ ـ وزارت دادگستری (مرجع ملی حقوق کودک) مکلف است در خصوص ارتقای دانش و مهارت‌‌های مقامات قضایی متصدی رسیدگی به پرونده‌‌های اطفال و نوجوانان و تلاش برای ایجاد وحدت رویه در رسیدگی قضایی به پرونده‌‌های مذکور، اقدامات لازم را به عمل آورد.

۷ ـ متن زیر به انتهای ماده (۵۳) الحاق می‌‌شود:

“همچنین این وزارت مکلف است اقدامات زیر را در جهت حمایت از اطفال و نوجوانان انجام دهد:

۱ ـ ترویج فرهنگ حمایت از اطفال و نوجوانان و رعایت حقوق آنان و محو خشونت علیه کودکان با همکاری سازمان بهزیستی و سازمان‌های دولتی و غیردولتی‌‌ ذی‌‌ربط.

۲ ـ صدور مجوز‌‌های لازم و حمایت از تولید محصولات فرهنگی و هنری در راستای حمایت اجتماعی از اطفال و نوجوانان موضوع قانون و خانواده‌‌های آنان.

۳ ـ تخصیص فضاها و امکانات مناسب در برگزاری نمایشگاه‌‌های داخلی و بین‌‌المللی برای موضوعات مرتبط با اطفال و نوجوانان موضوع قانون، با همکاری سازمان بهزیستی.”

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

اصلاح آيين‌نامه استخدامي دهياري‌هاي کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22608-10/08/1401

شماره ۱۳۴۵۹۹/ت ۵۸۷۵۶ هـ ـ ۱۴۰۱/۷/۳۰

وزارت کشور ـ سازمان اداری و استخدامی کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۷/۲۴ به پیشنهاد شماره ۱۷۱۶۲ مورخ ۱۴۰۰/۲/۶ وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین‌‌نامه استخدامی دهیاری‌‌های کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۶۹۹/ت ۲۶۹۲۳ هـ مورخ ۱۳۸۳/۴/۱۳ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌‌شود:

۱ ـ ماده (۱) به شرح زیر اصلاح می‌‌شود:

ماده ۱ ـ به‌کارگیری نیروی انسانی در دهیاری‌ها بر اساس تشکیلات مصوب و در چهارچوب قانون کار انجام خواهد شد.

تبصره ۱ ـ مدت قرارداد کار موضوع این ماده یک‌ساله بوده و تمدید آن در صورت تأمین اعتبار، نیاز به خدمت و رضایت از عملکرد بلامانع خواهد بود.

تبصره ۲ ـ نمونه قرارداد کار موضوع این ماده توسط وزارت کشور با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه توسط وزیر کشور ابلاغ می‌شود.

تبصره ۳ ـ به‌کارگیری نیروی انسانی در دهیاری‌ها، طبق تشکیلات مصوب و شایستگی و برابری فرصت‌ها، با موافقت وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) از طریق آزمون عمومی امکان‌پذیر است. چگونگی اجرا به موجب دستورالعملی است که ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، توسط وزارت کشور تهیه و ابلاغ می‌شود.

تبصره ۴ ـ برای دهیاران متقاضی خدمت در دهیاری، منوط به شرکت در آزمون عمومی به ازای هر سال سابقه خدمت به عنوان دهیار تا سقف پنجاه درصد (۵۰%) حداقل نمره قبولی، به نمره آزمون آنها اضافه می‌‌شود. نحوه محاسبه امتیازات متناسب با سوابق خدمت تمام‌وقت یا پاره‌وقت دهیاران در دستورالعمل موضوع تبصره (۳) این ماده پیش‌‌بینی خواهد شد.

۲ ـ ماده (۴) به شرح زیر اصلاح می‌‌شود:

ماده ۴ ـ داوطلبان استخدام در دهیاری باید دارای تمامی شرایط زیر باشند:

۱ ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران‌.

۲ ـ تدین به یکی از ادیان به رسمیت شناخته‌شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران‌.

۳ ـ دارا بودن حداقل (۲۰) سال سن در زمان ثبت‌نام.

۴ ـ التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران‌.

۵ ـ دارا بودن کارت پایان خدمت نظام‌وظیفه یا معافیت دائم از آن برای متقاضیان مرد.

۶ ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر و دخانیات‌.

۷ ـ دارا بودن حداقل گواهینامه پایان دوره متوسطه (دیپلم‌).

۸ ـ حسن شهرت اجتماعی و نداشتن سابقه محکومیت جزایی مؤثر.

۹ ـ داشتن توانایی جسمی انجام کاری که برای آن استخدام می‌شود.

تبصره ۱ ـ اولویت اشتغال با افراد بومی تعیین خواهد شد‌.

تبصره ۲ ـ شرایط اختصاصی جهت شرکت در آزمون در آگهی به کارگیری نیرو تعیین خواهد شد.

تبصره ۳ ـ کارگران خدماتی و رانندگان از شرط دارا بودن گواهینامه پایان دوره متوسطه (دیپلم) معاف می‌باشند.

۳ ـ ماده (۵) به شرح زیر اصلاح می‌‌شود:

ماده ۵ ـ حقوق و مزایای دهیار و نیروهای دهیاری بر اساس مصوبات شورای‌‌عالی کار و اعتبارات مصوب دهیاری، متناسب با ساعات کار و نوع شغل تعیین‌ می‌شود. دستورالعمل نحوه تعیین حقوق و مزایای دهیاران و نیروهای دهیاری توسط سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور تهیه و ابلاغ خواهد شد.

۴ ـ در ماده (۷) بعد از عبارت “وزارت کشور” عبارت “(سازمان شهرداری‌‌ها و دهیاری‌‌های کشور)” الحاق می‌‌شود.

۵ ـ ماده (۹) به شرح زیر اصلاح می‌‌شود:

ماده ۹ ـ به تخلفات دهیاران و کارکنان دهیاری‌ها بر اساس قانون کار رسیدگی می‌شود.

تبصره ـ دهیارانی که به صورت مأمور از دستگاه‌های اجرایی به عنوان دهیار مشغول خدمت می‌‌باشند، مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری خواهند بود.

۶ ـ مواد (۱۰) و (۱۴) حذف و شماره مواد بعدی به ترتیب اصلاح می‌‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

اصلاح ماده (۵) آيين‌نامه اجرايي بند (ز) تبصره (۹) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22608-10/08/1401

شماره ۱۳۴۶۴۸/ت ۶۰۴۷۸ هـ ـ ۱۴۰۱/۷/۳۰

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان تبلیغات اسلامی

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۷/۲۴ به پیشنهاد شماره 49157/125231 مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۷ معاونت حقوقی رییس‌‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

ماده (۵) آیین‌‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۹) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۹۰۳۵۵/ت ۶۰۰۶۸ هـ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۹ به شرح زیر اصلاح و تبصره ماده مذکور ابقا می‌‌شود:

ماده ۵ ـ دستگاه‌های اجرایی در راستای مردمی‌سازی دولت و حمایت از طرح‌‌های فرهنگی دارای اولویت، درصورتی‌که بخواهند اعتبارات موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه را هزینه نمایند، مجازند تا پنجاه درصد (۵۰%) این اعتبارات را جهت حمایت، مشارکت و یا خرید خدمت از نهادهای مردمی که دارای صلاحیت‌‌های مدنظر کارگروه هستند، به صندوق اعتباری هنر واریز نمایند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

اصلاح آيين‌نامه حمايت از توليد، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه صنعت، معدن و تجارت

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22608-10/08/1401

شماره ۱۳۴۵۸۴/ت ۶۰۴۷۶ هـ ـ ۱۴۰۱/۷/۳۰

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت نفت ـ وزارت نیرو ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت امور خارجه

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت آموزش و پرورش

سازمان حفاظت محیط‌‌زیست ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور ـ سازمان ملی استاندارد ایران

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ نهاد ریاست جمهوری

صندوق توسعه ملی ـ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۷/۲۴ به پیشنهاد شماره 49158/125222 مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۷ معاونت حقوقی رییس‌‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین‌‌نامه حمایت از تولید، دانش‌‌بنیان و اشتغال‌‌آفرین در حوزه صنعت، معدن و تجارت موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۸۴۴۶/ت ۶۰۱۳۹ هـ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۶ به شرح زیر اصلاح می‌‌شود:

۱ ـ در ماده (۱۸) عبارت “از محل اعتبارات ملی و منابع سازمان صنایع کوچک و شهرک‌‌های صنعتی ایران” به عبارت “از محل اعتبارات مصوب مربوط” اصلاح می‌‌شود.

۲ ـ ماده (۲۷) به شرح زیر اصلاح می‌‌شود:

ماده ۲۷ ـ ایجاد مدارس و هنرستان‌‌های دانش‌‌بنیان و هوشمند توسط وزارت آموزش و پرورش با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اساس آمایش وزارتخانه‌‌های یاد شده و با رعایت قوانین و مقررات مربوط مجاز است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

2 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

 • آسان تجارت
  آذر 19, 1401 02:56

  میشه مطلب رو توی وبلاگ خودم بزارم؟

  پاسخ
  • 09918802945
   فاطمه جعفری
   آذر 19, 1401 08:48

   با سلام و وقت بخیر تنها با ذکر منبع و لینک دهی به سایت پژوهشکده، بله امکان دارد

   پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

قوانین دهه سوم بهمن ۱۴۰۲

قوانین منتشره از 1402/11/21 لغايت 1402/11/30 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     قانون اساسنامه سازمان آموزش فنی…
keyboard_arrow_up