مصوبات هیأت دولت دهه اول ابان 1400

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مصوبات هیأت دولت منتشره از

1400/08/01 لغايت 1400/08/11

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ايران

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین اعضای شورای‌عالی بورس و اوراق‌بهادار

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای داود منظور به عنوان رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای سیدمیعاد صالحی به عنوان رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۲۷۸۱۱/ت ۴۹۶۵۴ هـ مورخ ۱۶/۷/۱۳۹۲ 

اصلاح ماده (۶) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی بند (۳) قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریس و آموزشیاران سوادآموزی در وزارت آموزش‌وپرورش

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای محمدصادق معتمدیان به عنوان استاندار آذربایجان‌غربی

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای زینالعابدین رضوی خرم به عنوان استاندار آذربایجان شرقی

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای یعقوبعلی نظری به عنوان استاندار خراسان رضوی

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای علیمحمد زنگانه به عنوان استاندار گلستان

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای علیرضا قاسمیفرزاد به عنوان استاندار همدان

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای اسداله عباسی به عنوان استاندار گیلان 

اساسنامه صندوق کارآفرینی امید

اصلاح ماده (۷) اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات ایران 

اصلاح اساسنامه شرکت مادرتخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین اعضای شورای‌عالی بورس و اوراق‌بهادار

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22310-01/08/1400

شماره ۷۷۵۹۳/ت ۵۹۲۶۹ هـ ـ ۱۴۰۰/۷/۲۴

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۷/۲۱ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بنـدهای (۸) و (۹) ماده (۳) قانون بازار اوراق‌بهادار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ ـ تصویب کرد:

آقایان علی سعیدی، سیدموسی میرفیض فلاح شمس و احمد شعبانی کلیشمی به‌عنوان اعضای شورای‌عالی بورس و اوراق‌بهادار موضوع بند (۸) ماده (۳) قانون بازار اوراق‌بهادار جمهوری اسلامی ایران و آقایان رسول سعدی (برای بورس کالا) و علی امامی‌میبدی (برای بورس انرژی) به عنوان عضو شورای یادشده موضوع بند (۹) ماده مذکور تعیین می‌شوند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای داود منظور به عنوان رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22310-01/08/1400

شماره ۷۷۵۸۴/ت ۵۹۲۶۱ هـ ـ ۱۴۰۰/۷/۲۴

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۷/۲۱ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۱۲) تصویب‌نامه شماره ۲۷۱۳۳/ت ۲۳۹۱۳ هـ مورخ ۱۳۸۰/۶/۱۰، موضوع تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور و آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (۵۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آقای داود منظور به عنوان رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای سیدمیعاد صالحی به عنوان رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22310-01/08/1400

شماره ۷۷۵۶۰/ت ۵۹۲۶۰ هـ ـ ۱۴۰۰/۷/۲۴

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای سیدمیعاد صالحی به عنوان رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران

وزارت راه و شهرسازی

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۷/۲۱ به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تأیید مجمع عمومی شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (۱۴) اساسنامه شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ تصویب کرد:

آقای سیدمیعاد صالحی به عنوان رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۲۷۸۱۱/ت ۴۹۶۵۴ هـ مورخ ۱۶/۷/۱۳۹۲

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22310-01/08/1400

شماره ۷۷۱۰۵/ت ۵۹۲۲۷ هـ ـ ۱۴۰۰/۷/۲۱

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت کشور ـ وزارت دادگستری

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان اداری و استخدامی کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۷/۱۸ به پیشنهاد شماره ۳۳۸۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد بند (۳) ماده (۱۱۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ تصویب کرد:

در تصویب‌نامه شماره ۱۲۷۸۱۱/ت ۴۹۶۵۴ هـ مورخ ۱۳۹۲/۷/۱۶ عبارت «کشور» به عبارت «ارتباطات و فناوری اطلاعات» اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

اصلاح ماده (۶) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی بند (۳) قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریس و آموزشیاران سوادآموزی در وزارت آموزش‌وپرورش

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22310-01/08/1400

شماره ۷۷۰۹۸/ت ۵۹۲۳۴ هـ ـ ۱۴۰۰/۷/۲۱

وزارت آموزش‌وپرورش

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۷/۱۸ به پیشنهاد شماره ۱۱۵۷۹۸ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۲ وزارت آموزش‌وپرورش و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در ماده (۶) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی بند (۳) قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریس و آموزشیاران سوادآموزی در وزارت آموزش‌وپرورش، موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۵۱۹۵/ت ۵۸۰۱۹ هـ مورخ ۱۳۹۹/۷/۵، عبارت «صرفاً در سال تحصیلی ۱۴۰۰ ـ ۱۳۹۹» به عبارت «برای آخرین بار در سال تحصیلی ۱۴۰۱ ـ ۱۴۰۰» اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای محمدصادق معتمدیان به عنوان استاندار آذربایجان‌غربی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22313 – 05/08/1400

شماره ۸۰۱۲۶/ت ۵۹۲۷۵ هـ ـ ۱۴۰۰/۷/۲۷

وزارت کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۲۵ /۱۴۰۰/۷ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آقای محمدصادق معتمدیان به عنوان استاندار آذربایجان‌غربی تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای زین‌العابدین رضوی خرم به عنوان استاندار آذربایجان شرقی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22313 – 05/08/1400

شماره ۸۰۱۲۱/ت ۵۹۲۷۶ هـ ـ ۱۴۰۰/۷/۲۷

وزارت کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۷/۲۵ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آقای زین‌العابدین رضوی خرم به عنوان استاندار آذربایجان شرقی تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای یعقوبعلی نظری به عنوان استاندار خراسان رضوی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22313 – 05/08/1400

شماره ۸۰۱۱۱/ت ۵۹۲۷۴ هـ ـ ۱۴۰۰/۷/۲۷

وزارت کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۲۵ /۱۴۰۰/۷ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آقای یعقوبعلی نظری به عنوان استاندار خراسان رضوی تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای علی‌محمد زنگانه به عنوان استاندار گلستان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22313 – 05/08/1400

شماره ۸۱۳۹۸/ت ۵۹۲۸۲ هـ ـ ۱۴۰۰/۸/۱

وزارت کشور

هیأت‌وزیران در جلسه 1400/7/28‌ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آقای علی‌محمد زنگانه به عنوان استاندار گلستان تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای علیرضا قاسمی‌فرزاد به عنوان استاندار همدان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22313 – 05/08/1400

شماره ۸۱۳۴۴/ت ۵۹۲۸۳ هـ ـ ۱۴۰۰/۸/۱

وزارت کشور

هیأت‌وزیران در جلسه 1400/7/28‌ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آقای علیرضا قاسمی‌فرزاد به عنوان استاندار همدان تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای اسداله عباسی به عنوان استاندار گیلان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22313 – 05/08/1400

شماره ۸۱۳۳۳/ت ۵۹۲۸۴ هـ ـ ۱۴۰۰/۸/۱

وزارت کشور

هیأت‌وزیران در جلسه 28/7/1400 به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آقای اسدالله عباسی به عنوان استاندار گیلان تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

اساسنامه صندوق کارآفرینی امید

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22313 – 05/08/1400

شماره ۸۱۵۴۰/ت ۵۷۰۶۴ هـ ـ ۱۴۰۰/۸/۱

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت کشور ـ وزارت جهاد کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت ورزش و جوانان

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

نهاد ریاست جمهوری

معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور

هیأت‌وزیران در جلسات ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ و ۱۴۰۰/۶/۲۸ به پیشنهاد نهاد ریاست جمهوری و به استناد بند (و) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور، اساسنامه صندوق کارآفرینی امید را به شرح زیر تصویب کرد:

 

اساسنامه صندوق کارآفرینی امید

ماده ۱ ـ صندوق کارآفرینی امید که در این اساسنامه به اختصار ” صندوق ” نامیده می‌شود، به عنوان مؤسسه عمومی غیردولتی دارای شخصیت‌حقوقی و استقلال اداری و مالی است.

ماده ۲ ـ مدت فعالیت صندوق نامحدود است.

ماده ۳ ـ مرکز اصلی صندوق تهران است و می‌تواند به منظور تحقق اهداف و انجام وظایف خود با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به تأسیس شعب جدید اقدام نماید.

ماده ۴ ـ سرمایه صندوق مبلغ بیست و سه هزار و ششصد و نوزده میلیارد و هشتصد و بیست و یک میلیون و چهارصد و شصت هزار و دویست و هفتاد و نه (23619821460279) ریال می‌باشد.

ماده ۵ ـ منابع مالی صندوق عبارت است از:

الف ـ کمک‌های فنی و اعتباری دولت و وجوه اداره‌شده و سایر اعتبارات مندرج در قوانین و مقررات مربوط.

ب ـ اقساط دریافتی تسهیلات و وام‌های اعطایی.

پ ـ تسهیلات قرض‌الحسنه اعطایی شبکه بانکی.

ت ـ کمک‌ها و هدایای نقدی و غیرنقدی و تسهیلات اعطایی اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و بین-المللی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ث ـ کمک‌های فنی و اعتباری دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و بیمه‌ها.

ج ـ درآمد ناشی از فعالیت‌های صندوق اعم از کارمزد تسهیلات اعطایی، سود حاصل از انواع سپرده‌های بانکی، عواید حاصل از خریدوفروش سهام و اوراق‌مشارکت.

چ ـ درآمد حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول.

ح ـ درآمدهای وقفی و نذورات به عنوان منبع تأمین‌مالی خرد اسلامی.

خ ـ سایر منابع مالی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

تبصره ـ صندوق به عنوان قائم‌مقام قانونی صندوق مهر امام رضا (ع) است و منابع مالی و سرمایه متعلق به صندوق مهر امام رضا (ع) به جز اباحه و هبه به عنوان خاص و موقوفات و نذورات داده‌شده در زمان فعالیت صندوق با نام مهر امام رضا (ع) حسب مورد جزو منابع مالی و برعهده صندوق خواهد بود.

ماده ۶ ـ موضوع فعالیت و حدود عملیات صندوق به شرح زیر است:

الف ـ تجهیز منابع مالی (به غیر از سپرده‌های مردمی) جهت فعالیت‌های اعتباری، اعطای انواع تسهیلات مالی از طریق بانک‌های عامل، مؤسسات اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه مجاز و ارائه خدمات الکترونیکی و نیز کمک مالی به اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت مناطق روستایی و محروم کشور.

ب ـ اعطای تسهیلات به منظور حمایت، توانمندسازی و ساماندهی زنجیره‌های تولید، خوشه‌های کسب و کار، پشتیبانان مشاغل خانگی، خویش‌فرمایی و ایجاد و توسعه کسب‌وکارهای خرد و کوچک و نیز حمایت از طرح‌های کارآفرینی از جمله اجتماعی و دانش‌آموزی.

پ ـ قبول و اعطای عاملیت ارائه خدمات مالی از جمله وجوه اداره‌شده، کمک‌های فنی و اعتباری و یارانه سود تسهیلات در راستای اهداف صندوق در چهارچوب ضوابط و تعهدات مندرج در تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای منعقده.

ت ـ اعطای تسهیلات به صورت شبکه‌سازی و نشان تجاری (نمانام) با مشارکت کلیه سازمان‌ها و ذی-نفعان و کارآفرینان برای ایجاد اشتغال پایدار.

ث ـ اعطای تسهیلات اشتغال، ازدواج، ساخت، تأمین و تعمیرات مسکن و رفع نیازهای ضروری مانند هزینه‌های تهیه جهیزیه، درمان بیماری و کمک‌هزینه‌های تحصیلی با اولویت مناطق کمترتوسعه‌یافته و گروه‌های اجتماعی کم‌درآمد.

ج ـ انجام امور مربوط به جذب منابع پولی به غیر از سپرده‌های اشخاص حقیقی و حقوقی در چهارچوب قوانین و مقررات موضوعه.

چ ـ قبول و انجام وظایف وکالت، وصایت، نظارت، تولیت، نمایندگی و اداره امور مربوط به اموال مشتریان طبق قوانین و مقررات مربوط.

ح ـ قبول و جمع‌آوری کمک‌های بلاعوض نقدی و هدایای سازمان‌ها، نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت تقویت بنیه‌ی مالی صندوق.

خ ـ تحصیل وام و اعتبار از داخل و خارج از کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

د ـ انعقاد قرارداد و تأمین منابع مالی مربوط جهت ارائه خدمات فنی، مالی و مشاوره‌ای، آموزشی و تحقیقاتی و توانمندسازی و بازاریابی در حوزه وظایف اشتغال و کارآفرینی.

ذ ـ ایجاد نظام تأمین‌مالی خرد به منظور اعطای تسهیلات.

ر ـ خرید سهام صندوق‌های خرد محلی، منطقه‌ای یا محصولی تخصصی یا بانک‌های موضوعی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ز ـ تأسیس، بهره‌برداری و توسعه مراکز حمایتی نظیر مراکز شتاب‌دهنده با هدف راهبری تخصصی و ایجاد زنجیره حمایتی هم‌افزا در راستای اهداف و مأموریت‌های صندوق.

ژ ـ ایجاد شرکت‌ها و مؤسسات وابسته با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

تبصره ـ همچنین صندوق در راستای اهداف حمایتی و به منظور تجهیز و تخصیص منابع و سپرده‌های قرض‌الحسنه، نسبت به ایجاد یک صندوق قرض‌الحسنه چند شعبه‌ای در چهارچوب قوانین و مقررات موضوعه با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام می‌نماید. پس از تشکیل صندوق قرض-الحسنه چند شعبه‌ای، منابع و سپرده‌های قرض‌الحسنه و متناظر با آن، مانده قرض‌الحسنه اعطایی به صندوق مذکور انتقال خواهد یافت.

ماده ۷ ـ ارکان صندوق عبارت است از:

الف ـ هیأت امنا.

ب ـ هیأت‌مدیره.

پ ـ مدیرعامل.

ت ـ بازرس قانونی (حسابرس).

ماده ۸ ـ اعضای هیأت امنا عبارتند از رئیس‌جمهور یا نماینده ایشان (رئیس هیأت امنا)، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور، سرپرست نهاد ریاست جمهوری و وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، ورزش و جوانان و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور.

تبصره ـ دبیری هیأت امنا برعهده مدیرعامل صندوق است و در جلسات بدون حق رأی شرکت می‌کند.

ماده ۹ ـ وظایف و اختیارات هیأت امنا به شرح زیر است:

الف ـ بررسی و تصویب خط‌مشی و سیاست‌های کلان صندوق.

ب ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملکرد سالانه و صورت‌های مالی با توجه به گزارش بازرس قانونی.

پ ـ بررسی و تصویب برنامه‌وبودجه سالانه.

ت ـ تعیین حقوق و مزایا و پاداش هیأت‌مدیره و مدیرعامل در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط

ث ـ انتخاب بازرس قانونی و تعیین حق‌الزحمه‌ وی.

ج ـ بررسی و تصویب آیین‌نامه‌های اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

چ ـ اتخاذ تصمیم نسبت به تغییر و اصلاح اساسنامه صندوق و ارائه آن به هیأت‌وزیران جهت تصویب.

ح ـ اتخاذ تصمیم نسبت به مواردی که از طرف مدیرعامل و یا هیأت‌مدیره به هیأت‌امناء پیشنهاد می‌گردد در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط.

ماده ۱۰ ـ جلسات هیأت امنا حداقل یک‌بار در سال و با دعوت کتبی دبیر با حضور حداقل دوسوم اعضا رسمیت خواهد یافت و تصمیمات متخذه با اکثریت آرای اعضا معتبر است و به وسیله دبیر هیأت امنا ابلاغ می‌گردد.

تبصره ـ هیأت امنا می‌تواند از اعضای هیأت‌مدیره جهت شرکت در جلسات دعوت به عمل آورد. حضور بازرس در جلسات هیأت امنا بلامانع است.

ماده ۱۱ ـ هیأت‌مدیره صندوق از پنج عضو (حداقل دو عضو موظف) تشکیل و اعضای آن به پیشنهاد سرپرست نهاد ریاست جمهوری در چهارچوب مفاد این اساسنامه و تصویب هیأت امنا و برای مدت چهار سال منصوب می‌شوند.

تبصره ۱ ـ هیأت‌مدیره موظف است در اولین جلسه خود یک نفر را به عنوان رئیس و یک نفر را به عنوان نایب‌رئیس انتخاب کند.

تبصره ۲ ـ پس از انقضای مدت مأموریت هیأت‌مدیره و در صورتی که هیأت‌مدیره جدید انتخاب نشده باشد هیأت‌مدیره تا انتخاب و قبولی هیأت‌مدیره جدید کماکان به وظایف خود در صندوق ادامه می‌دهد و مسئولیت اداره امور صندوق را برعهده خواهد داشت.

تبصره ۳ ـ انتخاب مجدد افراد موضوع این ماده برای یک دوره دیگر بلامانع است.

ماده ۱۲ ـ اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل باید دارای شرایط زیر باشند:

الف ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

ب ـ التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

پ ـ اعتقاد به دین مبین اسلام.

ت ـ دارا بودن حسن شهرت و وثاقت و امانت‌داری و نداشتن سابقه کیفری مؤثر.

ث ـ عدم سوءپیشینه موضوع بند (الف) ماده (۳۵) قانون پولی و بانکی کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ ـ.

ج ـ دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته‌های مرتبط با اولویت رشته‌های مالی، اقتصادی، حقوقی، مدیریتی و کارآفرینی.

چ ـ دارا بودن حداقل سه سال سابقه فعالیت مرتبط با موضوع فعالیت بانکی و مؤسسات مالی و اعتباری برای مدیرعامل و دو عضو موظف هیأت‌مدیره

ماده ۱۳ ـ وظایف و اختیارات هیأت‌مدیره به شرح زیر است:

الف ـ اجرای تصمیمات و مصوبات هیأت امنا.

ب ـ بررسی و ارائه برنامه‌وبودجه سالانه به هیأت امنا.

پ ـ بررسی و تأیید گزارش سالانه و صورت‌حساب‌های صندوق برای تسلیم به بازرس قانونی.

ت ـ رسیدگی و اظهارنظر نسبت به گزارش‌های مدیرعامل جهت طرح در هیأت امنا.

ث ـ تصویب دستورالعمل‌های مربوط به عملیات صندوق، کارمزد و شرایط کلی قراردادهای عملیاتی، اعتباری و تسهیلاتی صندوق.

ج ـ ارائه پیشنهاد در خصوص تغییر و یا اصلاح مفاد اساسنامه و یا سایر موارد جهت اتخاذ تصمیم هیأت امنا.

چ ـ تصمیم‌گیری در زمینه جمع‌آوری، ساماندهی، مصرف و حسب مورد خرید، فروش، اجاره، رهن، نذورات، هدایا، خیرات، موقوفات و نظایر آن در مورد اموال صندوق.

ح ـ تصمیم‌گیری در زمینه فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد بر احتیاج صندوق در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط پس از اخذ مجوز از هیأت امنا و واریز عواید حاصل از آن به حساب صندوق به منظور افزایش سرمایه.

خ ـ بررسی و تصویب تشکیلات کلان صندوق و اصلاحات بعدی آن به پیشنهاد مدیرعامل.

د ـ بررسی پیشنهاد مدیرعامل در خصوص آیین‌نامه‌های اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی صندوق و ارائه آن به هیأت امنا برای تصویب با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ذ ـ نظارت بر حسن اجرای مفاد اساسنامه، آیین‌نامه‌ها، مقررات و بودجه صندوق.

ر ـ اتخاذ تصمیم نسبت به بخشودگی و یا اعمال تخفیف در خصوص تمام یا قسمتی از جریمه‌های قراردادی.

تبصره ـ هیأت‌مدیره می‌تواند وظایف و اختیارات موضوع بندهای (ث)، (چ)، (ح) و (ر) این ماده را با حفظ مسئولیت به مدیرعامل تفویض کند.

ماده ۱۴ ـ جلسات هیأت‌مدیره حداقل هر ماه یک‌بار به دعوت رئیس هیأت‌مدیره و یا مدیرعامل تشکیل و با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه همواره با رأی موافق اکثریت اعضا معتبر خواهد بود.

ماده ۱۵ ـ مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی صندوق است که به پیشنهاد سرپرست نهاد ریاست جمهوری و تصویب هیأت‌مدیره در چهارچوب مفاد این اساسنامه، برای مدت چهار سال منصوب می‌گردد و تا زمانی که تجدید انتخاب مدیرعامل به عمل نیامده باشد در مقام خود باقی خواهد ماند.

تبصره ـ انتخاب مجدد مدیرعامل برای یک دوره بلامانع است.

ماده ۱۶ ـ مدیرعامل می‌تواند عضو هیأت‌مدیره نیز باشد که به عنوان یکی از اعضای موظف خواهد بود.

ماده ۱۷ ـ وظایف و اختیارات مدیرعامل به شرح زیر است:

الف ـ اجرای مصوبات هیأت‌مدیره و هیأت امنا و انجام کلیه امور قانونی و اداری و اجرایی مطابق برنامه‌وبودجه مصوب.

ب ـ تهیه و تنظیم بودجه سالانه و صورت‌های مالی و گزارش عملکرد سالانه جهت ارائه به هیأت‌مدیره.

پ ـ نمایندگی صندوق در مقابل کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و عمومی و وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمان‌های دولتی و مؤسسات خصوصی داخلی و بین‌المللی و مراجع قضایی، ثبتی و مشابه آنها با حق توکیل به غیر ولو به طور مکرر.

ت ـ نصب و عزل مأموران و کارکنان صندوق و تعیین شغل، ترفیع و تعلیق و اخراج و اجرای سایر شرایط استخدامی با رعایت قوانین و در چهارچوب آیین‌نامه اداری و استخدامی صندوق.

ث ـ افتتاح انواع حساب‌های سپرده و سایر حساب‌های مشابه نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری.

ج ـ تهیه آیین‌نامه‌های مالی ـ معاملاتی و اداری و استخدامی و رفاهی صندوق و ارائه آن به هیأت‌مدیره.

چ ـ اتخاذ تصمیم نسبت به منابع، مصارف، اخذ و اعطای وام، اعتبار و تسهیلات با رعایت خط‌مشی‌ها و سیاست‌های کلی مصوب هیأت‌امنای صندوق در چهارچوب دستورالعمل‌ها و بودجه مصوب.

ح ـ اتخاذ تصمیم نسبت به وصول مطالبات صندوق و پرداخت دیون آن اعم از مطالبات معوق، مشکوک-الوصول و لاوصول با رعایت مقررات صندوق.

خ ـ قبول تعهد ـ ظهرنویسی ـ پرداخت و واخواست اوراق‌تجاری و انجام هر نوع معامله (خریدوفروش) و انعقاد کلیه قراردادها و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله و واگذاری و اجرای آنها نسبت به فعالیت‌های صندوق و حقوق و اسناد و اوراق‌بهادار به هر شکل و با هر شخص حقیقی و حقوقی داخلی و بین‌المللی و تحت هرگونه شرایط در حدود موضوع صندوق و یا مربوط به آن در چهارچوب قوانین و مقررات.

د ـ انجام معاملات قطعی، شرطی، اجاره و استیجار، واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره‌بها و رهن گذاردن اموال صندوق اعم از منقول و غیرمنقول و فک آن و تخلیه عین مستأجره.

ذ ـ انتقال و واگذاری اموال یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط.

ر ـ اقامه و تعقیب و دفاع از هرگونه دعوی اعم از حقوقی، کیفری، ثبتی و غیره و انصراف و استرداد آن با داشتن تمام اختیارات راجع‌به امر دادرسی در کلیه‌ی مراجع و دادگاه‌ها و دادسراها و اجراها و در کلیه‌ی مراحل اعم از بدوی، تجدیدنظرخواهی، فرجامی و غیره با حق مصالحه و سازش با رعایت قوانین مربوط، تفویض امضا و اختیار و تعیین وکیل با حق توکیل به غیر به طور مکرر

ز ـ تأسیس، ادغام و انحلال شعب صندوق در هر نقطه‌ای از کشور در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط.

ژ ـ تصویب تشکیلات تفصیلی صندوق و تغییر و اصلاح عناوین پست‌های سازمانی در چهارچوب تشکیلات کلان مصوب.

س ـ انجام سایر وظایف و اختیاراتی که طبق قوانین و مقررات برعهده‌ی مدیرعامل قرار می‌گیرد.

ماده ۱۸ ـ مدیرعامل می‌تواند بخشی از اختیارات را به موجب ابلاغ کتبی با ذکر موارد به هر یک از مدیران و کارکنان صندوق به تشخیص و مسئولیت خود تفویض کند.

تبصره ـ نحوه افتتاح حساب و هرگونه دریافت و پرداخت‌ها در واحدهای استانی صندوق در آیین‌نامه مالی معاملاتی صندوق تعیین می‌شود.

ماده ۱۹ ـ کلیه‌ اسناد و اوراق مالی، معاملاتی و تجاری و اسناد تعهدآور صندوق با امضای ثابت مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیأت‌مدیره با مهر صندوق معتبر است و سایر اسناد و مکاتبات با امضای مدیرعامل مجری است. در مورد وجوهی که از محل درآمد عمومی در اختیار صندوق قرار می‌گیرد رعایت مواد (۳۱) و (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور الزامی است.

تبصره ـ عضو هیأت‌مدیره موظف دارنده امضای مجاز می‌تواند بخشی از اختیارات را به موجب ابلاغ کتبی با ذکر موارد به هر یک از مدیران یا کارکنان صندوق به تشخیص و مسئولیت خود تفویض کند.

ماده ۲۰ ـ انجام وظایف بازرس قانونی (حسابرس) صندوق برعهده‌ی سازمان حسابرسی است.

ماده ۲۱ ـ وظایف و اختیارات بازرس قانونی (حسابرس) به شرح است:

الف ـ نظارت بر اجرای قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌ها‌ی صندوق.

ب ـ رسیدگی و اظهارنظر نسبت به حساب‌ها و ترازنامه سالانه‌ صندوق با گواهی صحت ارقام و تهیه‌ گزارش‌های لازم جهت تقدیم به هیأت‌مدیره و هیأت امنا.

پ ـ انجام سایر وظایف و تکالیف مندرج در این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط و ارجاعی هیأت امنا.

تبصره ـ انجام وظایف بازرس نباید اختلالی در امور جاری صندوق ایجاد نماید ولی می‌تواند نظرات خود را کتباً به مدیرعامل یا هیأت‌مدیره اطلاع دهد.

ماده ۲۲ ـ سال مالی صندوق از اول فروردین‌ماه هر سال تا پایان اسفندماه همان سال است.

ماده ۲۳ ـ مازاد درآمد بر هزینه و مانده‌ منابع مالی صندوق ناشی از فعالیت‌های صندوق اعم از کارمزد تسهیلات اعطایی، سود حاصل از سپرده‌های بانکی، عواید حاصل از خریدوفروش سهام و اوراق‌مشارکت در هر سال مالی با تصویب هیأت امنا حسب مورد به حساب ذخایر یا منابع و یا نهایتاً با رعایت مفاد این اساسنامه به حساب سرمایه صندوق اضافه می‌گردد.

ماده ۲۴ ـ صورت‌های مالی صندوق باید حداقل سی روز قبل از تشکیل جلسه‌ سالانه‌ هیأت امنا باید از طریق هیأت‌مدیره در اختیار بازرس قانونی (حسابرس) صندوق قرار گیرد تا پس از رسیدگی از طرف بازرس قانونی (حسابرس) در قالب یک گزارش توسط هیأت‌مدیره به هیأت امنا تسلیم گردد.

این اساسنامه به موجب نامه شماره 102/27943 مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۴ شورای نگهبان تأیید شده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

اصلاح ماده (۷) اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات ایران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22313 – 05/08/1400

شماره ۸۰۸۱۱/ت ۵۸۹۵۴ هـ ـ ۱۴۰۰/۷/۲۷

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۴/۲۰ به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استـناد ماده‌واحده قانون استفساریه در خصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ـ مصوب ۱۳۷۷ ـ تصویب کرد:

ماده (۷) اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات ایران موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۳۰۲۴۶/ت ۴۰۶۷۵ هـ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۰ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ ـ در بند (۳)، بعد از عبارت “جهانی اینترنت” عبارت “در چهارچوب سیاست‌های ابلاغی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات” الحاق می‌شود.

۲ ـ بند (۸) حذف می‌شود.

۳ ـ در بند (۱۳)، بعد از واژه “بین‌الملل” عبارت “در چهارچوب سیاست‌های ابلاغی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات” الحاق می‌شود.

۴ ـ در بند (۱۶)، عبارت “تهیه و تصویب دستورالعمل‌ها و ضوابط موردنیاز و” حذف می‌شود.

این اصلاحیه به موجب نامه شماره 102/27942 مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۴ شورای نگهبان تأیید شده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

اصلاح اساسنامه شرکت مادرتخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22313 – 05/08/1400

شماره ۸۰۷۹۹/ت ۵۸۷۵۵ هـ – ۱۴۰۰/۷/۲۸

وزارت صنعت، معدن و تجارت

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۵/۲۴ به پیشنهاد شماره 60/43514 مورخ ۱۴۰۰/۲/۵ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده‌واحده قانون استفساریه در خصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ـ مصوب ۱۳۷۷ ـ تصویب کرد:

اساسنامه شرکت مادرتخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۲۳۹۵/ت ۳۱۹۰۷ هـ مورخ ۱۳۸۴/۶/۱۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ ـ ماده (۴) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

الف ـ در بند (۱۰)، بعد از عبارت “(انکوباتوری)” عبارت “و شهرک‌های صنفی تولیدی و صنعتی” الحاق می‌شود.

ب ـ در بند (۱۳)، بعد از عبارت “موردنیاز” عبارت “و توسعه صنایع کوچک” الحاق می‌شود.

پ ـ در بند (۱۴)، بعد از عبارت “انجام‌شده” عبارت “با روش‌های اجرایی مناسب مشارکت بخش عمومی ـ خصوصی از قبیل تأمین منابع مالی، ساخت، بهره‌برداری و واگذاری، تأمین منابع مالی، ساخت و بهره‌برداری، طرح و ساخت کلید در دست و یا ساخت، بهره‌برداری و مالکیت با پیش‌بینی تضمین‌های کافی و تدابیر بودجه‌ای” الحاق می‌شود.

۲ ـ ماده (۵) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۵ ـ سرمایه سازمان از مبلغ سه میلیارد و پانصد و شصت و سه میلیون (3563000000) ریال به مبلغ ششصد و هفتاد و دو میلیارد و دویست و نوزده میلیون (672219000000) ریال افزایش می‌یابد که به شش میلیون و هفتصد و بیست و دو هزار و یکصد و نود (6722190) سهم یکصد هزار (100000) ریالی با نام تقسیم و تمامی آن متعلق به دولت و غیرقابل‌انتقال می‌باشد.

این اصلاحیه به موجب نامه شماره 102/27941 مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۴ شورای نگهبان تأیید شده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

سایر مصوبات دهه اول آبان ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/08/01 لغایت 1402/08/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     دستورالعمل چگونگی تشخیص…

قوانین دهه اول آبان ۱۴۰۲

قوانین منتشره از 1402/08/01 لغايت 1402/08/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     قانون تمدید قانون برنامه پنج‌ساله…

سایر مصوبات دهه سوم مهر ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/07/21 لغایت 1402/07/30 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران       نظریه‌‌‌‌ رئیس…

مصوبات شوراها دهه سوم مهر ۱۴۰۲

مصوبات شوراها منتشره از تاریخ 1402/07/21 لغایت 1402/07/30 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   شورای‌عالی انقلاب فرهنگی…
keyboard_arrow_up