مصوبات هیأت دولت دهه اول دی ۱۴۰۱

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مصوبات هیأت دولت منتشره از

1401/10/01 لغايت 1401/10/10

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ايران

 

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۲۰۰۲۹/ت ۶۰۱۹۴ هـ‌ مورخ 1401/7/10

اصلاح ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی بند (ی) تبصره (۸) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و تنفیذ آن به عنوان آیین‌نامه اجرایی بند (ک) تبصره (۱۵) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در بخش برق

اصلاح ماده (۳) اساسنامه صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج

اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (ت) ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش‌بنیان

اصلاح ماده (۲) آیین‌نامه چگونگی تعیین و حدود وظایف سخنگوی هیئت دولت و تشکیل شورای اطلاع‌رسانی دولت 

اصلاح بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۱۱۲۰۶۰/ت ۵۹۹۳۹ هـ مورخ 1401/6/27 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای محمدطیب صحرایی به عنوان استاندار کرمانشاه

اساسنامه سازمان توسعه و بهره‌برداری فناوری‌های نوین آب‌های جوی

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۲۰۰۲۹/ت ۶۰۱۹۴ هـ‌ مورخ 1401/7/10

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22652-1401/10/01

شماره ۱۵۶۲۹۰/ت ۶۰۶۰۷ هـ ـ ۱۴۰۱/۸/۲۸

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۸/۲۵ به پیشنهاد شماره 49417/149296 مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۸ معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در بند (۲۱) تصویب‌نامه شماره ۱۲۰۰۲۹/ت ۶۰۱۹۴ هـ‌ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۰ موضوع اصلاح ماده (۳۸) اساسنامه نمونه صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله با مدیریت غیرفعال، عبارت “مدیر باید با رعایت صرفه و صلاح صندوق و توافق متولی،” به عبارت “مدیر ضمن اعلام و ارجاع موضوع به مرجع ذی‌صلاح اداری یا قضایی بر اساس قوانین و مقررات جاری کشور باید با رعایت صرفه و صلاح صندوق و توافق متولی، در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط” اصلاح و عبارت “طرح و” حذف می‌شود.

معاون اول رییس‎جمهور ـ محمد مخبر

اصلاح ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی بند (ی) تبصره (۸) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و تنفیذ آن به عنوان آیین‌نامه اجرایی بند (ک) تبصره (۱۵) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در بخش برق

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22652-1401/10/01

شماره ۱۷۱۳۰۷/ت ۵۹۹۰۷ هـ ـ ۱۴۰۱/۹/۱۶

وزارت نفت ـ وزارت نیرو

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۹/۲ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت و نیرو و به استناد بند (ک) تبصره (۱۵) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بند (ی) تبصره (۸) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در بخش برق موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۳۳۹۱/ت ۵۸۸۲۱ هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱، با اصلاح ماده (۲) آیین‌نامه مذکور به شرح زیر به عنوان آیین‌نامه اجرایی بند (ک) تبصره (۱۵) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در بخش برق تنفیذ می‌شود:

ماده ۲ ـ تعرفه برق مشترکین خانگی با مصرف ماهانه کمتر یا مساوی الگو، با رعایت الگوی پلکانی در مناطق جغرافیایی و ایام گرم سال حسب مورد به طور متوسط با ضریب یک‌دهم (0/1) تا چهاردهم (0/4) هزینه تأمین برق محاسبه و در سقف یک و پانزده صدم (15/%1) نرخ تصویب‌نامه شماره ۱۲۳۳۹۱/ت ۵۸۸۲۱ هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ تعیین می‌گردد.

معاون اول رییس‎جمهور ـ محمد مخبر

اصلاح ماده (۳) اساسنامه صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22652-1401/10/01

شماره ۱۸۰۵۱۳/ت ۶۰۵۴۳ هـ ـ ۱۴۰۱/۹/۲۹

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان اداری و استخدامی کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۸/۸ به پیشنهاد شماره 49317/134468 مورخ ۱۴۰۱/۷/۳۰ معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد بند (ن) تبصره ۱۷ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور تصویب کرد:

در ماده (۳) اساسنامه صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۱۲۰۵۷/ت ۵۹۸۸۰ هـ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۷، پس از عبارت “منابع داخلی سازمان” عبارت “مطابق قوانین و مقررات مربوط” الحاق می‌شود.

این اصلاحیه به موجب نامه شماره 102/34189 مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۶ شورای‌نگهبان تأیید شده است.

معاون اول رییس‎جمهور ـ محمد مخبر

اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (ت) ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش‌بنیان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22652-1401/10/01

شماره ۱۶۲۷۷۲/ت ۶۰۳۸۴ ـ ۱۴۰۱/۹/۶

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور

نظر به اینکه در آیین‌نامه اجرایی بند (ت) ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش‌بنیان موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۲۷۵۵/ت ۶۰۳۸۴ هـ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۳، برخی از اصلاحات مصوب هیأت‌وزیران از قلم افتاده است، مراتب برای اصلاح تبصره (۱) ماده (۲) به شرح زیر و حذف تبصره‌های (۳) و (۴) ماده (۴) اعلام می‌شود:

تبصره ـ سرمایه‌گذاری برای توسعه زیست‌بوم نوآوری اعم از آزمایشگاه‌های مرجع در دانشگاه‌ها، مؤسسات پژوهشی، پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در صورتی که مالکیت آن به دانشگاه‌ها، مؤسسات پژوهشی، پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد مربوطه منتقل شود، از شمول این بند مستثنی بوده و هزینه‌کرد مرتبط با این بند نیز با تأیید شورا مشمول مصادیق سرمایه‌گذاری مورد تأیید این آیین‌نامه است.

دبیر هیأت دولت ـ علی بهادری جهرمی

اصلاح ماده (۲) آیین‌نامه چگونگی تعیین و حدود وظایف سخنگوی هیئت دولت و تشکیل شورای اطلاع‌رسانی دولت

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22652-1401/10/01

شماره ۱۷۰۳۰۰/ت ۶۰۳۶۴ ـ ۱۴۰۱/۹/۱۵

نهاد ریاست جمهوری

نظر به اینکه در ماده (۲) آیین‌نامه چگونگی تعیین و حدود وظایف سخنگوی هیأت دولت و تشکیل شورای اطلاع‌رسانی دولت موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۱۴۷۸/ت ۶۰۳۶۴ هـ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۲، اعمال یکی از اصلاحات مصوب جلسه ۱۴۰۱/۸/۴ هیأت‌وزیران به شرح زیر از قلم افتاده است، مراتب برای الحاق بند زیر به ماده مذکور و اصلاح شماره بندهای بعدی ماده یادشده اعلام می‌شود:

ز ـ معاون امور مجلس رییس‌جمهور

دبیر هیأت دولت ـ علی بهادری جهرمی

اصلاح بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۱۱۲۰۶۰/ت ۵۹۹۳۹ هـ مورخ 1401/6/27

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22654-1401/10/04

شماره ۱۸۰۸۹۶/ت ۶۰۶۱۴ هـ ـ ۱۴۰۱/۹/۲۹

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور

نهاد ریاست جمهوری

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۸/۲۵ به پیشنهاد شماره 49517/146776 مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۶ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد تبصره (۳) اصلاحی ماده (۵) قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات ـ مصوب ۱۴۰۱ ـ تصویب کرد:

در بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۱۱۲۰۶۰/ت ۵۹۹۳۹ هـ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۷ ناظر به اصلاح ماده (۸) اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی، بند (۱۰) ماده مذکور حذف و شماره بند بعدی به (۱۰) اصلاح می‌شود.

این اصلاحیه به موجب نامه شماره 102/34190 مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۶ شورای نگهبان تأیید شده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای محمدطیب صحرایی به عنوان استاندار کرمانشاه

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22657-1401/10/08

شماره 60751/182937-۱۴۰۱/۱۰/۳

وزارت کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۹/۳۰ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آقای محمدطیب صحرایی به عنوان استاندار کرمانشاه تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

اساسنامه سازمان توسعه و بهره‌برداری فناوری‌های نوین آب‌های جوی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22657-1401/10/08

شماره ۱۸۰۵۱۶/ت ۵۹۸۰۲ هـ ـ ۱۴۰۱/۹/۲۹

وزارت نیرو

هیأت‌وزیران در جلسه‌های ۱۴۰۱/۵/۵ و ۱۴۰۱/۸/۱۱ به پیشنهاد شماره 1401/13731/200/100 مورخ ۱۴۰۱/۱/۳۱ وزارت نیرو و به استناد بند (ط) تبصره (۲۰) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کشور، اساسنامه سازمان توسعه و بهره‌برداری فناوری‌های نوین آب-های جوی را به شرح زیر تصویب کرد:

 

اساسنامه سازمان توسعه و بهره‌برداری فناوری‌های نوین آبهای جوی

ماده ۱ ـ به منظور ارتقای بهره‌برداری و استفاده هرچه بیشتر از منابع آب جوی از طریق فراهم نمودن زیرساخت‌های لازم با استفاده از فناوری‌های نوین، سازمان توسعه و بهره‌برداری فناوری‌های نوین آب‌های جوی که در این اساسنامه به اختصار “سازمان” نامیده می‌شود با شخصیت حقوقی مستقل و به صورت مؤسسه دولتی وابسته به وزارت نیرو تشکیل و طبق قوانین و مقررات مربوط و مفاد این اساسنامه اداره می‌شود.

تبصره ـ فناوری‌های نوین شامل کلیه فناوری‌هایی است که در زمین، دریا، هوا و فضا می‌تواند موجب ارتقای بهره‌برداری و استفاده هر چه بیشتر از منابع آب جوی شود.

ماده ۲ ـ موضوع فعالیت سازمان، استفاده از فناوری‌های نوین و به‌کارگیری آن و نیز مدیریت راهبردی متمرکز با به‌کارگیری بخش غیردولتی و شرکت‌های دانش‌بنیان، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی، پژوهشی و فناوری و اعمال سیاست‌های مرتبط با تعدیل وضع آب و هوا و بارورسازی ابرها در جهت استفاده هر چه بیشتر از منابع آب جوی است.

ماده ۳ ـ مرکز سازمان در تهران (بدون واحد استانی) و حوزه فعالیت آن سراسر کشور می‌باشد.

تبصره ـ سازمان با استفاده از امکانات و نیروی انسانی موجود تشکیل و برای انجام وظایف قانونی خود از امکانات و نیروی انسانی واحدهای ذی‌ربط وزارت نیرو استفاده می‌نماید.

ماده ۴ ـ از تاریخ تصویب این اساسنامه، همه وظایف و مسئولیت‌های مرتبط با این سازمان به همراه بودجه و اعتبارات، اموال، دارایی‌ها، بدهی‌ها، تعهدات و امکانات و نیروی انسانی از شرکت مدیریت منابع آب ایران، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، مؤسسه تحقیقات آب و ستاد وزارت نیرو به این سازمان انتقال می‌یابد.

ماده ۵ ـ وظایف و اختیارات سازمان به شرح زیر تعیین می‌شود:

۱ ـ تدوین برنامه‌های کلان، میان‌مدت و کوتاه‌مدت، مدیریت منابع آب جوی در جهت فناوری‌های نوین و دستورالعمل‌های لازم و تدوین استانداردهای مرتبط با اهداف و موضوع فعالیت و وظایف سازمان و نظارت بر حسن اجرای آنها.

۲ ـ واپایش (کنترل) بهره‌برداری منابع آب جوی از طریق راهبری و هماهنگی اقدام مؤثر عملیاتی سامانه‌های زمینی، هوایی و فضایی، جلوگیری از مداخلات جوی مخرب داخلی و مقابله با مداخلات جوی خارجی با رعایت قوانین و مقررات و اخذ مجوزهای قانونی مربوط.

۳ ـ انجام مطالعات، تحقیقات، پژوهش، امکان‌سنجی، طراحی، تهیه، اجرا و توسعه تجهیزات و فناوری‌های نوین مرتبط با اهداف سازمان و انتقال فناوری، تولید، خودکفایی و بهره‌برداری از آن.

۴ ـ خرید خدمات از بخش غیردولتی و واحد‌های فناوری داخلی و خارجی از جمله شرکت‌های دانش‌بنیان، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش-عالی، پژوهشی و فناوری برای انجام امور مطالعاتی، تحقیق، توسعه، آموزش، مشاوره، طراحی، امور اجرایی، بهره‌برداری از تجهیزات و تأسیسات به منظور کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری و ارتقای سطح خدمات در حوزه‌های مرتبط با اهداف سازمان و صدور اجازه فعالیت و بهره‌برداری در حوزه‌های مرتبط در چهارچوب قوانین مربوط جهت دستیابی به اهداف سازمان.

۵ ـ حمایت از طراحی، ساخت و آزمایش طرح‌های آزمایشی به منظور کسب دانش و تجربیات نوین و نیز حمایت فنی و اقتصادی و هدایت مطالعات و پژوهش‌های مراکز علمی، تحقیقاتی، مشاوره‌ای در راستای بهبود اهداف سازمان.

۶ ـ ایجاد ارتباط و بستر تعامل با سایر کشورهای دارای فناوری‌های مورد نیاز جهت تبادل فناوری‌های نوین و دستیابی به اهداف سازمان.

۷ ـ ایجاد فضای مناسب فعالیت علمی و مهندسی برای جذب دانشمندان و متخصصان داخل و خارج از کشور با رعایت قوانین و مقررات.

۸ ـ ایجاد سازوکار لازم به منظور حمایت از حقوق مالکیت فکری در نظام نوآوری ملی و بین‌المللی در حوزه فعالیت سازمان.

۹ ـ مشارکت و سرمایه‌گذاری در تأمین صندوق‌های غیردولتی خطرپذیر و پژوهش و فناوری در چهارچوب قوانین.

۱۰ ـ انجام سایر فعالیت‌هایی که به موجب سایر قوانین بر عهده سازمان محول می‌شود.

ماده ۶ ـ رئیس سازمان از بین اشخاص مسلمان، امین و مورد وثوق دارای تحصیلات دانشگاهی مرتبط با موضوع فعالیت سازمان و سابقه و تجربه کافی مرتبط توسط وزیر نیرو انتخاب و منصوب می‌شود و هم‌تراز معاون وزیر نیرو است.

ماده ۷ ـ رئیس سازمان، بالاترین مقام سازمان است و در چهارچوب مقررات قانونی مربوط، اداره امور سازمان بر عهده وی می‌باشد. رئیس سازمان در مراجع قانونی، نماینده سازمان است و حق توکیل به غیر، ارجاع دعاوی به داوری و ارائه پیشنهاد صلح و سازش با رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اعمال نظارت لازم بر حسن اجرای وظایف محول شده به سازمان را دارا می‌باشد و نیز دارای سایر اختیارات زیر است:

۱ ـ تهیه و تنظیم دستورالعمل‌های اجرایی داخلی سازمان.

۲ ـ تهیه و تدوین ساختار سازمانی و پیشنهاد به مراجع ذی‌صلاح با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۳ ـ اداره امور فنی، اداری، مالی، بودجه، استخدامی سازمان و نصب و عزل یا اعمال سایر مقررات اداری درباره کارکنان در حدود مقررات مربوط.

۴ ـ نظارت بر اجرای برنامه‌ها و حسن جریان امور، وظایف سازمان مندرج در ماده (۵) این اساسنامه و حفظ حقوق، منافع و اموال سازمان.

۵ ـ تهیه و تنظیم برنامه‌ها و فعالیت‌های جدید در راستای اهداف و وظایف سازمان.

۶ ـ نمایندگی قانونی سازمان در مقابل مراجع اداری و قضائی برای دفاع از حقوق سازمان و تعقیب دعاوی و طرح آن اعم از کیفری، حقوقی و اداری و هرگونه حقوق و اختیارات قانونی با حق توکیل به غیر.

۷ ـ معرفی امضاهای مجاز برای استفاده از حساب‌های بانکی و امضای نامه‌ها و مکاتبات با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ماده ۸ ـ قراردادها و اسناد تعهدآور با امضای رئیس سازمان و یا یکی از معاونان سازمان و مهر سازمان معتبر است.

ماده ۹ ـ دارندگان حق امضای چک‌ها، اسناد و اوراق مالی عبارتند از:

۱ ـ رئیس سازمان یا نماینده وی با رعایت شرط امانت و وثاقت.

۲ ـ ذی‌حساب یا مدیرکل امور مالی سازمان.

تبصره ـ چک‌ها و اسناد مزبور با امضای رئیس سازمان یا نماینده مجاز از طرف وی، ذی‌حساب سازمان یا مدیرکل امور مالی سازمان و مهر سازمان معتبر است.

ماده ۱۰ ـ رئیس سازمان می‌تواند با حفظ مسئولیت، قسمتی از اختیارات خود را به مدیران یا کارکنان سازمان با رعایت شرط امانت و وثاقت به موجب ابلاغ کتبی تفویض کند.

ماده ۱۱ ـ منابع مالی سازمان عبارت است از:

۱ ـ اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سالانه کل کشور.

۲ ـ درآمدهای حاصل از ارائه خدمات به متقاضیان که به عنوان درآمدهای اختصاصی محسوب می‌شود و در چهارچوب بودجه‌های مصوب برای انتقال و به‌کارگیری فناوری‌های نوین به منظور بهبود شرایط آبی کشور در مناطق مستعد هزینه می‌شود.

۳ ـ کمک‌ها، هدایا و وقف توسط اشخاص حقیقی و حقوقی.

تبصره ـ کمک دولت به این سازمان در اولین سال تأسیس از محل ردیف متفرقه (۱ ـ ۵۱۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و در سال‌های آتی از محل ردیف مستقلی که برای این سازمان در قوانین بودجه سالانه کل کشور پیش‌بینی می‌گردد تأمین خواهد شد.

این اساسنامه به موجب نامه شماره 102/34188 مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۶ شورای‌نگهبان تأیید شده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

قوانین دهه دوم خرداد ۱۴۰۳

قوانین منتشره از 1403/03/11 لغايت 1403/03/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل…

سایر مصوبات دهه اول خرداد ۱۴۰۳

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1403/03/01 لغایت 1403/03/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مصوبه شماره ۴ جلسه شماره…

مصوبات شوراها دهه اول خرداد ۱۴۰۳

مصوبات شوراها منتشره از تاریخ 1403/03/01 لغایت 1403/03/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران شورای‌عالی انقلاب فرهنگی اساسنامه…
keyboard_arrow_up