مصوبات هیأت دولت دهه اول مهر ۱۴۰۱

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مصوبات هیأت دولت منتشره از

1401/07/01 لغايت 1401/07/10

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ايران

تصويب‌نامه در خصوص تعيين شهرستان جهرم (استان فارس) براي ماه‌هاي خرداد، تير، مرداد و شهريور به عنوان منطقه گرمسير (۱) و براي ماه‌هاي ارديبهشت و مهر به عنوان منطقه گرمسير (۳)
تصويب‌نامه در خصوص سهم سازمان‌هاي بيمه‌گر پايه در پرداخت هزينه داروي دفروزيروکس و برخي خدمات پزشکي
اساسنامه صندوق بيماري‌هاي خاص و صعب‌العلاج
حذف تبصره ماده (۱۰) آيين‌نامه توليد، دانش‌بنيان و اشتغال‌زايي در صنعت نفت
اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند (ط) تبصره (۸) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
اصلاح اساسنامه صندوق نوآوري و شکوفايي

تصويب‌نامه در خصوص تعيين شهرستان جهرم (استان فارس) براي ماه‌هاي خرداد، تير، مرداد و شهريور به عنوان منطقه گرمسير (۱) و براي ماه‌هاي ارديبهشت و مهر به عنوان منطقه گرمسير (۳)

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22581-07/07/1401

شماره ۱۱۲۰۱۹/ت ۶۰۲۷۰ هـ ـ ۱۴۰۱/۶/۲۷

وزارت نیرو ـ وزارت کشور ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۶/۲۳ به پیشنهاد شماره 1401/33022/10/100 مورخ ۱۴۰۱/۵/۳۱ وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ ـ شهرستان جهرم (استان فارس) برای ماه‌های خرداد، تیر، مرداد و شهریور به عنوان منطقه گرمسیر (۱) و برای ماه‌های اردیبهشت و مهر به عنوان منطقه گرمسیر (۳) تعیین می‌شود.

۲ ـ بار مالی ناشی از اجرای این تصویب‌نامه از محل منابع مندرج در ماده (۸) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ـ مصوب ۱۳۸۸ ـ با رعایت سقف مقرر در قوانین بودجه سالانه کل کشور تأمین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

تصويب‌نامه در خصوص سهم سازمان‌هاي بيمه‌گر پايه در پرداخت هزينه داروي دفروزيروکس و برخي خدمات پزشکي

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22581-07/07/1401

شماره ۱۱۴۹۰۱/ت ۶۰۱۸۴ هـ ـ ۱۴۰۱/۶/۳۰

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سازمان برنامه ‌و بودجه کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۶/۲۷ به پیشنهاد شورای‌عالی بیمه سلامت کشور و با مشارکت وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با تأیید سازمان برنامه ‌و بودجه کشور و به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ و جزء (۴) بند (ک) تبصره (۱۷) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور تصویب کرد:

۱ ـ هزینه داروی دفروزیروکس تولید داخل (اعم از ژنریک و برند ژنریک) برای بیماران تالاسمی به میزان صد درصد توسط سازمان‌های بیمه‌گر پایه پرداخت می‌گردد.

۲ ـ در اجرای جزء (۴) بند (ک) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، تعرفه تشویقی نسخه الکترونیک، معادل ده درصد تعرفه‌ معاینه (ویزیت) سرپایی بخش دولتی (با لحاظ عمومی، متخصص، فوق تخصص و دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ)) توسط سازمان‌های بیمه‌گر پایه در سقف اعتبارات مصوب آن سازمان‌ها حسب عملکرد به تجویزگران طرف قرارداد صرفاً در صورت ثبت تشخیص در قالب نسخه الکترونیک از زمان تصویب تا پایان سال ۱۴۰۱ پرداخت می‌گردد. این تعرفه تشویقی شامل خودپرداخت بیماران نمی‌گردد.

تبصره ـ همه صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه‌ای که نسبت به ارایه بیمه پایه اقدام می‌نمایند، مکلف به اجرای این بند می‌باشند.

۳ ـ خدمات آزمایشگاهی غربالگری، خدمات توان‌بخشی و خدمات بستری بیماران بال پروانه‌ای (ای‌‌بی)، متابولیک و آتروفی عضلانی نخاعی (اس‌ام ‌اِی) و فیبروز کیستیک (سی‌اف) با رعایت موارد زیر تحت پوشش سازمان‌های بیمه‌گر پایه قرار می‌گیرد:

الف ـ برای بیماری‌های مذکور هزینه مرتبط با خدمات آزمایشگاهی غربالگری برای اعضای تک‌تک خانواده رایگان و به طور صد درصد (۱۰۰%) به عهده سازمان‌های بیمه‌گر پایه قرار می‌گیرد.

ب ـ خدمات توان‌بخشی (اعم از خدمات ستاره‌دار و تحت پوشش) بر اساس دستورالعملی ابلاغی شورای‌عالی بیمه سلامت کشور به صورت رایگان تحت پوشش سازمان‌های بیمه‌گر پایه قرار خواهد گرفت.

پ ـ خودپرداخت (فرانشیز) بیماران بستری مذکور صفر و رایگان خواهد بود و صد درصد (۱۰۰%) هزینه‌ها به عهده سازمان‌های بیمه‌گر پایه قرار می‌گیرد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

اساسنامه صندوق بيماري‌هاي خاص و صعب‌العلاج

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22581-07/07/1401

شماره ۱۱۲۰۵۷/ت ۵۹۸۸۰ هـ ـ ۱۴۰۱/۶/۲۷

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان اداری و استخدامی کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۵/۵ به پیشنهاد شماره 100/126 مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۹ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد بند (ن) تبصره (۱۷) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل‌ کشور، اساسنامه صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج را به شرح زیر تصویب کرد:

اساسنامه صندوق بیماریهای خاص و صعبالعلاج

ماده ۱ ـ در این اساسنامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ ـ وزارت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

۲ ـ سازمان: سازمان بیمه سلامت ایران.

۳ ـ مشمولین: بیماران مبتلا به بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج که فهرست اسامی این بیماری‌ها از طریق وزارت به سازمان ابلاغ می‌گردد.

تبصره ـ افراد فاقد هرگونه بیمه‌های پایه سلامت، ابتدا باید بر اساس بند (۱) ماده (۷۰) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ تحت پوشش یکی از سازمان‌های بیمه‌گر قرار گیرند.

۴ ـ پایگاه اطلاعات: سامانه نرم‌افزاری مشتمل بر فهرست مشخصات، نوع بیماری یا ناتوانی، نوع بیمه پایه و تکمیلی سلامت مشمولین و فهرست دارو، خدمات و کالاهای سلامت‌محور مورد تعهد و منابع و مصارف مالی صندوق که ذیل پرونده الکترونیک سلامت ایجاد می‌شود.

ماده ۲ ـ به منظور تأمین‌مالی مطلوب خدمات، دارو و کالاهای سلامت‌محور برای مشمولین، ارتقاء پوشش بیمه‌ای و بهبود محافظت مالی از آنان در قبال بخشی از هزینه‌های سلامت، صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج که از این پس به اختصار “صندوق” نامیده می‌شود، با شخصیت حقوقی مستقل در ساختار سازمان با استفاده از نیروی انسانی و امکانات موجود سازمان و بدون توسعه تشکیلات و ایجاد نمایندگی و شعبه تشکیل و طبق مفاد این اساسنامه اداره می‌شود.

ماده ۳ ـ سرمایه اولیه صندوق مبلغ ده میلیارد (10000000000) ریال می‌باشد که از محل منابع داخلی سازمان تأمین می‌شود و صد درصد (۱۰۰%) کل سهم آن متعلق به دولت (سازمان بیمه سلامت ایران) می‌باشد.

تبصره ۱ ـ مدت فعالیت صندوق نامحدود و در سازمان مستقر است.

تبصره ۲ ـ کلیه امور معاملاتی صندوق، تابع آیین‌نامه معاملاتی جاری در سازمان است.

ماده ۴ ـ موضوع فعالیت صندوق فراهم کردن امکان دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه برای مشمولیـن از طریق بانک‌های عامل، فراهـم آوردن زمینـه تأمین‌مالی بهینه داروها، تجهیزات پزشکی، کالاها و خدمات سلامت‌محور مرتبط با بیماری خاص و صعب‌العلاج مشتمل بر خدمات ارتقاء سلامت، خدمات پیشگیرانه، خدمات تشخیصی و درمانی، خدمات بازتوانی و توان‌بخشی و مراقبت‌های دوره‌ای و تسکینی، خدمات پرستاری و درمان در منزل آنان و نظایر آن که فهرست آن به تصویب وزارت خواهد رسید، با استفاده از پایگاه اطلاعات و به منظور بهبود محافظت مالی برای مشمولین در قبال بخشی از هزینه‌های سلامت می‌باشد.

ماده ۵ ـ وزارت موظف است فهرست بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج موضوع این اساسنامه را ظرف یک-ماه از تاریخ ابلاغ این اساسنامه تعیین و اعلام نماید.

تبصره ۱ ـ در صورت وجود استانداردهای ارائه و خرید دارو، خدمات و مراقبت‌های سلامت و کالاهای سلامت‌محور تحت پوشش صندوق، رعایت آنها الزامی است.

تبصره ۲ ـ مزایای این صندوق، مازاد بر تعهدات بیمه پایه و تکمیلی بیمه‌شده بوده و بیمه‌گرهای پایه و تکمیلی مجاز به کاهش تعهدات خود نمی‌باشند.

ماده ۶ ـ پرداخت هرگونه حقوق، مزایا، پاداش، به‌کارگیری نیروی انسانی، هزینه‌های اداری و پشتیبانی و امثال آن از محل منابع این صندوق ممنوع می‌باشد.

ماده ۷ ـ ارکان صندوق، همان ارکان سازمان به شرح مواد (۸) تا (۱۵) اساسنامه سازمان، موضوع تصویب-نامه شماره ۱۰۲۸۲۸/ت ۴۷۶۴۴ هـ مورخ ۱۳۹۱/۵/۲۲ و اصلاحات بعدی آن می‌باشد.

تبصره ـ مدیرعامل صندوق به عنوان بالاترین مقام اجرایی صندوق، همان مدیرعامل سازمان می‌باشد.

ماده ۸ ـ منابع مالی و درآمدی صندوق به شرح زیر است:

۱ ـ منابع مالی حاصل از تجمیع منابع مالی و اعتبارات پیش‌بینی‌شده در ردیف‌های مربوط به درمان بیماران خاص و صعب‌العلاج تحت عنوان صندوق مندرج در قوانین بودجه سنواتی.

۲ ـ کمک‌ها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت قوانین مربوط.

۳ ـ منابع حاصل از خمس، زکات و سایر وجوه شرعی با مجوز مراجع تقلید.

۴ ـ منابع حاصل از صدقات و نذورات.

۵ ـ منابع حاصل از وقف.

۶ ـ سایر درآمدهای متفرقه در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط.

ماده ۹ ـ عملکرد مالی و سال مالی صندوق به شرح زیر تعیین می‌شود:

۱ ـ سال مالی صندوق، به استثناء ‌سال اول که از تاریخ ابلاغ اساسنامه می‌باشد از اول فروردین‌ماه هر سال تا پایان اسفندماه همان سال است.

۲ ـ صورت‌های مالی سالانه صندوق باید با رعایت استانداردهای حسابداری که توسط مراجع صالح قانونی تدوین‌شده، تهیه و ارایه گردد.

۳ ـ تصویب صورت‌های مالی صندوق توسط مجمع عمومی به منزله مفاصاحساب مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره برای عملکرد سال موردنظر می‌باشد.

تبصره ـ مدیرعامل مجاز است حداکثر به میزان پنج درصد (۵%) اعتبارات مصوب صندوق را بدون رعایت ضوابط موضوع این اساسنامه و مطابق ضوابط اعلامی از سوی وزارت به مشمولین نیازمند پرداخت نماید تا زمینه محافظت مالی مناسب‌تری را برای مشمولین نیازمند فراهم آورد.

این اساسنامه‌ به موجب نامه شماره 102/32992 مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۹ شورای نگهبان تأیید شده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

حذف تبصره ماده (۱۰) آيين‌نامه توليد، دانش‌بنيان و اشتغال‌زايي در صنعت نفت

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22581-07/07/1401

شماره ۱۱۲۰۰۰/ت ۶۰۳۵۵ هـ ـ ۱۴۰۱/۶/۲۷

وزارت نفت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت نیرو ـ وزارت راه و شهرسازی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان ملی بهره‌وری ایران ـ سازمان ملی استاندارد ایران

معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۶/۲۳ به پیشنهاد شماره 48968/108376 مورخ ۱۴۰۱/۶/۲ معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تبصره ماده (۱۰) آیین‌نامه تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌زایی در صنعت نفت موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۷۹۰۰/ت ۵۹۸۷۲ هـ مورخ ۱۴۰۱/۵/۹ حذف می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند (ط) تبصره (۸) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22581-07/07/1401

شماره ۱۱۱۹۷۹/ت ۶۰۳۵۲ هـ ـ ۱۴۰۱/۶/۲۷

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۶/۲۳ به پیشنهاد شماره 48985/108282 مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بند (ط) تبصره (۸) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۰۷۳۹/ت ۶۰۰۱۱ هـ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ ـ ماده (۲) و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۲ ـ اموال مازاد موضوع این آیین‌نامه، توسط وزارت با اطلاع وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به فروش می‌رسد.

تبصره ـ در اجرای تبصره (۲) ماده (۱۰) قانون جهش تولید مسکن ـ مصوب ۱۴۰۰ ـ، اخذ تأییدیه وزارت راه و شهرسازی ضروری است.

۲ ـ در ماده (۴)، عبارت “توسط کارگروه موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه” حذف می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

اصلاح اساسنامه صندوق نوآوري و شکوفايي

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22581-07/07/1401

شماره ۱۱۲۰۶۰/ت ۵۹۹۳۹ هـ ـ ۱۴۰۱/۶/۲۷

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور

نهاد ریاست جمهوری

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۵/۱۲ به پیشنهاد شماره 11/181761 مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۶ معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور و به استناد تبصره (۳) ماده (۵) قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ تصویب کرد:

اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۰۲۹۸/ت ۴۶۴۲۸ هـ مورخ ۱۳۹۱/۳/۱۶ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ ـ در ماده (۲)، عبارت “شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری” به عبارت “شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان” اصلاح می‌شود.

۲ ـ ماده (۸) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۸ ـ اعضای هیئت‌امنای صندوق به شرح زیر می‌باشد:

۱ ـ رییس‌جمهور (رییس هیئت‌امنا).

۲ ـ معاون علمی و فناوری رییس‌جمهور (نایب رییس هیئت‌امنا).

۳ ـ وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.

۴ ـ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری.

۵ ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

۶ ـ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات.

۷ ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی.

۸ ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت.

۹ ـ وزیر جهاد کشاورزی.

۱۰ ـ رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۱۱ ـ چهار نفر از اعضای کمیسیون‌های آموزش، تحقیقات و فناوری، صنایع و معادن، اقتصاد و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر.

تبصره ـ دبیرخانه هیئت‌امنا در معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور بدون توسعه تشکیلات مستقر است. دستور جلسه، تاریخ و محل جلسات هیئت‌امنا توسط دبیر هیئت‌امنا تعیین می‌شود.

این اصلاحیه به موجب نامه شماره 102/32993 مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۹ شورای نگهبان تأیید شده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

keyboard_arrow_up