مصوبات هیأت دولت دهه سوم خرداد ۱۴۰۲

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مصوبات هیأت دولت منتشره از

1402/03/21 لغايت 1402/03/31

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ايران

 

آیین‌‌نامه اجرایی بند (د) تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

تصویب‌‌نامه در خصوص تعیین تعرفه صدور پروانه بهره‌‌‌‌برداری باشگاه و احداث ورزشگاه و مراکز خدمات ورزشی و تندرستی در سال ۱۴۰۲

آیین‌‌نامه اجرایی بند (د) تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22781-1402/03/21

شماره ۳۳۱۶۱/ت ۶۱۲۳۱ هـ ـ ۱۴۰۲/۲/۳۰

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نفت

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت‌‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۲/۲۴ به پیشنهاد شماره ۴۹۸۸۳ مورخ ۱۴۰۲/۲/۹ سازمان برنامه و بودجه کشور (با همکاری وزارتخانه‌‌‌‌های نفت، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر وزارتخانه‌‌‌‌های ذی‌‌‌‌ربط) و به استناد بند (د) تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، آیین‌‌‌‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌‌‌‌نامه اجرایی بند (د) تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

ماده ۱ ـ در این آیین‌‌‌‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌‌روند:

۱ ـ قانون‌‌: قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور.

۲ ـ اشخاص مشمول: صندوق‌‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی و دستگاه‌‌هایی اجرایی که عناوین آنها در قانون و پیوست‌‌های آن (از جمله تبصره‌‌ها، جداول و ردیف‌‌ها) درج و دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت می‌‌باشند.

۳ ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

ماده ۲ ـ به منظور اجرای تکالیف قانون، اشخاص مشمول می‌‌توانند درخواست تخصیص اعتبار از محل واگذاری سهام و سهم‌‌الشرکه متعلق به دولت و شرکت‌‌‌‌های دولتی در بنگاه‌‌‌‌های مشمول واگذاری را به سازمان ارائه نمایند.

ماده ۳ ـ سازمان در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، اعتبار ردیف‌‌های متناظر مصوب مربوط را به اشخاص مشمول و از محل واگذاری سهام و سهم‌‌الشرکه متعلق به دولت و شرکت‌‌‌‌های دولتی در بنگاه‌‌‌‌های مشمول واگذاری با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ ـ تعیین می‌‌نماید.

ماده ۴ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق سازمان خصوصی‌‌‌‌‌‌سازی موظف است مطابق اعتبار تعیین‌‌‌‌شده توسط سازمان، پیشنهاد تعیین سهام قابل واگذاری (با اولویت سهام شرکت‌‌‌‌های بورسی) را با همکاری اشخاص مشمول، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌‌نامه، به هیئت‌‌وزیران ارائه و در صورت تصویب، ظرف سه ماه نسبت به قیمت‌‌گذاری، انعقاد قرارداد و واگذاری سهام اقدام نماید.

تبصره ۱ ـ نقل و انتقال سهام موضوع این آیین‌‌نامه در اجرای تبصره (۱) ماده (۱۹) قانون اجرای سیاست‌‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی از مالیات نقل و انتقال سهام معاف می‌‌باشد. سایر هزینه‌‌های مترتب بر واگذاری بر اساس قوانین و مقررات مربوط بر عهده طرفین می‌‌باشد.

تبصره ۲ ـ قیمت نهایی سهام شرکت‌‌های موضوع این آیین‌‌نامه مطابق آیین‌‌نامه اجرایی شیوه‌‌های قیمت‌‌گذاری بنگاه‌‌ها و نحوه اعمال شیوه‌‌‌‌های مذکور در همین چهارچوب ـ مصوب ۱۳۸۷ ـ شورای‌‌عالی اجرای سیاست‌‌‌‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات مربوط با تصویب هیئت واگذاری تعیین می‌‌شود.

تبصره ۳ ـ چنانچه قیمت نهایی سهام بیشتر/کمتر از ارزش برآوردی در تصویب‌‌نامه موضوع ماده (۴) این آیین‌‌نامه باشد، حسب مورد تعدیلات لازم با پیشنهاد سازمان خصوصی‌‌سازی و تصویب هیئت واگذاری اعمال خواهد شد.

ماده ۵ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است عملکرد این آیین‌‌‌‌نامه را در گزارش عملکرد بودجه عمومی، ثبت و ارائه نماید. واپایش (کنترل) سقف منابع ردیف درآمدی (۳۱۰۵۰۱) توسط وزارت یادشده از طریق خزانه‌‌‌‌داری کل کشور انجام می‌‌شود.

ماده ۶ ـ قطعی تلقی شدن مطالبات موضوع این آیین‌‌نامه از دولت منوط به تأیید مرکز مدیریت بدهی‌‌های عمومی و روابط مالی دولت با رعایت قوانین و مقررات مربوط می‌‌باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22784-1402/03/24

شماره ۴۲۰۰۹/ت ۶۱۲۶۶ هـ ـ ۱۴۰۲/۳/۱۰

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت‌‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۲/۲۴ به پیشنهاد شماره ۶۶۷۳۹ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۶ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

ماده ۱ ـ در این تصویب‌‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌‌روند:

۱ ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور.

۲ ـ قانون الحاق (۲): قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ ـ.

۳ ـ قانون برنامه: قانون برنامه پنج‌‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ.

۴ ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

۵ ـ دستگاه اجرایی: دستگاه‌‌‌‌هایی که عناوین آنها در قانون و پیوست‌‌های آن

(از جمله تبصره‌‌ها، جداول و ردیف‌‌ها) ذکر شده است، از جمله دستگاه‌‌های مشمول ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌‌های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ.

ماده ۲ ـ دستگاه‌‌های اجرایی موظفند مطابق دستورالعمل‌‌های ابلاغی سازمان حداکثر تا پایان خردادماه، نسبت به مبادله موافقت‌‌نامه‌‌های خود با سازمان (در سطح استان با سازمان مدیریت و برنامه‌‌‌‌ریزی استان‌‌ها) از طریق سامانه اعلامی سازمان و با استفاده از امضای الکترونیک اقدام نمایند.

تبصره ۱ ـ ابلاغ تخصیص و پرداخت سه‌‌ماهه دوم اعتبارات هزینه‌‌ای و طرح‌‌های تملک دارایی‌‌های سرمایه‌‌ای جدید دستگاه‌‌های اجرایی و همچنین دستگاه‌‌های استانی، منوط به مبادله موافقت‌‌نامه (از جمله موافقت‌‌نامه بودجه تفصیلی دستگاه‌‌های موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌‌های توسعه کشور) است.

تبصره ۲ ـ مهلت ارسال اصلاحیه موافقت‌‌نامه طرح‌‌های تملک دارایی‌‌های سرمایه‌‌ای و طرح‌‌های سرمایه‌‌ای از محل منابع داخلی توسط دستگاه‌‌های اجرایی به سازمان (در سطح استان به سازمان مدیریت و برنامه‌‌‌‌ریزی‌‌‌‌ استان‌ها)، حداکثر تا پایان آبان‌‌ماه سال ۱۴۰۲ است. اصلاح موافقت‌‌نامه‌‌های مذکور بعد از تاریخ یادشده، برای اجرای تصویب‌‌‌‌نامه‌‌های مؤخر هیئت‌‌وزیران (و یا ابلاغیه‌‌‌‌های سازمان) قابل انجام است.

تبصره ۳ ـ تشخیص انجام خرج در چهارچوب تفاهم منعقده واحدهای زیرمجموعه هریک از دستگاه‌‌های اجرایی تابع، با مدیر واحد زیرمجموعه است.

تبصره ۴ ـ تعیین دستگاه اجرایی ردیف‌‌‌‌های متفرقه مندرج در قانون که فاقد دستگاه می‌‌‌‌باشد، به عهده سازمان است.

تبصره ۵ ـ توزیع اعتبار ردیف (۱۰۲۵۳۰) توسط سازمان، بین دستگاه‌‌های تابع ملی/ استانی انجام می‌‌شود و صرفاً دستگاه‌‌های گیرنده اعتبار موظف به مبادله موافقت‌‌نامه می‌‌باشند.

ماده ۳ ـ تخصیص اعتبارات مندرج در بندهای (ش) و (ذ) تبصره (۶) قانون موضوع افزایش سقف درآمد حقوق ورودی خودرو و فروش اموال منقول و غیرمنقول در اختیار سازمان جمع‌‌‌‌آوری و فروش اموال تملیکی، در صورت تحقق کامل درآمد و متناسب با وصول درآمد پیش‌‌‌‌بینی‌‌‌‌شده برای همان منظور می‌‌باشد.

ماده ۴ ـ

۱ ـ به منظور پرداخت به موقع حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری و مستمری‌‌‌‌ها، خزانه‌‌‌‌داری کل کشور و معین استان‌‌‌‌ها و دستگاه‌‌‌‌های اجرایی در حدود نقدینگی در اختیار با اولویت مکلف به پرداخت موارد فوق‌‌الذکر در سقف تخصیص‌‌های ابلاغی اعتبارات هزینه‌‌ای (عمومی ـ اختصاصی) قبل از هرگونه پرداختی هستند.

۲ ـ در اجرای بند (الف) تبصره (۲۰) قانون، دستگاه‌‌های اجرایی تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۲ موظف به ثبت یا به‌‌روزرسانی تمامی اطلاعات کارکنان در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) هستند. چگونگی ثبت اطلاعات نیروی انسانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکت‌‌‌‌های صنایع نظامی، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت‌‌‌‌های آن و دبیرخانه شورای‌‌عالی امنیت ملی، نیروهای موضوع ماده (۳) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و کارکنان وزارت امور خارجه و سایر دستگاه‌‌‌‌ها با تشخیص دبیرخانه شورای‌‌عالی امنیت ملی بر اساس سازوکار اجرایی تعیین‌‌شده در شیوه‌‌نامه‌‌های مستقلی که ظرف دو ماه توسط سازمان‌‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور با همکاری دستگاه‌‌‌‌های اجرایی مذکور تدوین می‌‌شود، تعیین می‌‌گردد. دریافت شماره مستخدم یا شماره شناسه و انجام امور مختلف اداری و مکاتبات موضوع این ماده باید از طریق سامانه یکپارچه نظام اداری (کارمند ایران) انجام پذیرد. ثبت اطلاعات برای دستگاه‌‌هایی که مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌‌شوند،‏ منوط به اذن ایشان می‌‌باشد.

۳ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حقوق و مزایای کارکنان خارج از کشور دستگاه‌‌های اجرایی را با نرخ ارز مبنای محاسبه درآمد حاصل از صادارت نفت تأمین نماید.

۴ ـ در صورت انتقال کارکنان (رسمی و پیمانی)، اعتبار حقوق، عیدی و مزایای مستمر آنان تا پایان سال ۱۴۰۲ توسط دستگاه اجرایی مبدأ (تابعه ملی / استانی) و مزایای غیرمستمر (جانبی) از جمله اضافه‌‌کار، رفاهی و سایر پرداخت‌‌های پرسنلی از زمان انتقال توسط دستگاه اجرایی مقصد (تابعه ملی / استانی) پرداخت می‌‌گردد. در صورت جابه‌‌‌‌جایی کارکنان قراردادی از طریق فسخ قرارداد قبلی و انعقاد قرارداد جدید و رعایت اصل برابری فرصت‌‌‌‌ها و شرایط مندرج در ماده (۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، پرداخت حقوق و مزایای آنان، از تاریخ انتقال تا پایان سال ۱۴۰۲ بر عهده دستگاه اجرایی مقصد (تابعه ملی / استانی) می‌‌باشد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است اعتبار حقوق و مزایای کارکنان انتقال‌‌‌‌یافته (رسمی، پیمانی و قراردادی) در سال ۱۴۰۲ را ضمن هماهنگی با دستگاه‌‌های اجرایی تابعه مبدأ و مقصد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور پیش‌‌بینی نماید.

ماده ۵ ـ صندوق بازنشستگی کشوری موظف است نسبت به پرداخت کمک‌‌هزینه عایله‌‌مندی، اولاد و عیدی برای بازنشستگان دستگاه‌‌های اجرایی که هزینه‌‌های مذکور توسط سازمان از اعتبارات هزینه‏ای آنها قبلاً کسر گردیده است، اقدام نماید. سایر هزینه‌‌های مربوط به بازنشستگان از قبیل کمک‌‌هزینه ازدواج، کمک‌‌هزینه فوت، حق بیمه عمر و حوادث توسط دستگاه‌‌های اجرایی ذی‌‌ربط پرداخت می‌‌شود. سهم دستگاه اجرایی برای حق بیمه درمان بازنشستگان کشوری (از جمله بازنشستگان صندوق مذکور که دستگاه اجرایی زمان اشتغال آنان به بخش غیردولتی واگذار شده است)، توسط سازمان بیمه سلامت ایران پرداخت می‌‌شود. سهم بیمه‌‌شده بابت حق بیمه درمان پایه ایثارگران بازنشسته صندوق بازنشستگی کشوری توسط دستگاه اجرایی در زمان اشتغال آنان پرداخت می‌‌شود.

تبصره ۱ ـ در مورد بازنشستگان شرکت‌‌های دولتی، مزایای یادشده کماکان از محل منابع داخلی مربوط به شرکت قابل پرداخت است، مگر در مواردی که به موجب قانون توسط صندوق بازنشستگی مربوط قابل پرداخت باشد.

تبصره ۲ ـ در اجرای ماده (۳۰) قانون برنامه، دستگاه‌‌های اجرایی می‌‌‌‌توانند در حدود تکالیف قانونی نسبت به ارایه امکانات و کمک‌‌های رفاهی به بازنشستگان و مستمری‌‌بگیران خود در چارچوب موافقت‌‌نامه اقدام نمایند.

ماده ۶ ـ به استناد بند (ب) تبصره (۲۰) قانون، تمام اختیارات دستگاه‌‌‌‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه، از جمله کلیه دستگاه-ها و شرکت‌‌‌‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و دستگاه‌‌‌‌های اجرایی که دارای مقررات خاص اداری و استخدامی می‌‌باشند به استثنای دستگاه‌‌هایی که به حکم قانون اساسی مقررات خاص دارند، در خصوص هرگونه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در سال ۱۴۰۲ موقوف‌‌الاجرا می‌‌شود.

هرگونه به‌‌کارگیری نیروی انسانی در تمام دستگاه‌‌‌‌های اجرایی مذکور، در کارگروه مشترک سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور مطرح و مجوز استخدام تنها با امضای مشترک رؤسای دو سازمان مذکور صادر می‌‌گردد.

تبصره ۱ ـ در سال ۱۴۰۲ به‌‌کارگیری افراد جدید به صورت حق‌‌التدریس آزاد و یا عناوین مشابه به هر شکل توسط ادارات کل آموزش و پرورش استان‌‌ها ممنوع است.

تبصره ۲ ـ هرگونه افزایش در تعداد نیروهای شرکتی در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ به پیشنهاد دستگاه اجرایی و با تأیید کارگروه مذکور قابل انجام است.

 ماده ۷ ـ دستگاه‌‌های اجرایی می‌‌توانند در سال ۱۴۰۲ حداکثر معادل یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی را در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصیص‌‌یافته دستگاه اجرایی و با رعایت بندهای (ت) و (ث) ماده (۷) قانون برنامه به عنوان پاداش پرداخت نمایند. پرداخت یک ماه پاداش مذکور به اعضای هیأت‌‌مدیره/ هیأت‌‌عامل و کارکنان شرکت‌‌های دولتی (اعم از شرکت‌‌های مستلزم ذکر و تصریح نام)، بانک‌‌ها و بیمه‌‌های دولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط و پس از تصویب مجامع عمومی یا شوراهای‌‌‌‌عالی آنها مجاز است.

ماده ۸ ـ در اجرای بند (د) تبصره (۱۲) قانون و در راستای برقراری نظام پرداخت عادلانه کارکنان دولت، ضوابط اجرایی پرداخت مزایای جانبی از قبیل پرداخت‌‌های مناسبتی، رفاهی، بیمه تکمیلی، هزینه ایاب و ذهاب، حق مسکن، موضوع جوانی جمعیت و هزینه مهدکودک به تصویب شورای حقوق و دستمزد می‌‌رسد. دستگاه‌‌های اجرایی مجازند مطابق بند (هـ) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) و بندهای (ت) و (ث) ماده (۷) قانون برنامه پس از تأیید سازمان مبنی بر امکان تأمین بار مالی و درج در موافقت‌‌نامه‌‌های متبادله، ضوابط مصوب موضوع این بند را اجرا نمایند.

ماده ۹ ـ فوق‌‌العاده مأموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاه‌‌های اجرایی مشمول این تصویب‌‌نامه که به عنوان مأمور برای انجام‌‌وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می‌‌شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا میزان حداقل حقوق و مزایا در مورد مشمولین این تصویب‌‌نامه به مأخذ یک بیست و پنجم و نسبت به مازاد به مأخذ یک‌‌پنجاهم در سقف اعتبار ابلاغی دستگاه قابل پرداخت است. سایر موارد مطابق آیین‌‌نامه فوق‌‌العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن و آیین‌‌‌‌نامه موضوع بند (۷) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری حسب مورد خواهد بود.

تبصره ۱ ـ در صورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه درصد (۵۰%) از میزان مندرج در بند یادشده قابل پرداخت است.

تبصره ۲ ـ کارمندان سازمان راهداری و حمل نقل جاده‌‌ای که به سبب انجام وظایف خاص نگهداری، مرمت و بازگشایی راه‌‌ها موظف به انجام مأموریت‌‌های مداوم در خارج از حریم شهر محل خدمت خود می‌‌باشند، از قید “خارج از حوزه شهرستان محل خدمت” و تبصره (۱) این ماده مستثنی بوده و با اعزام به مأموریت، فوق‌‌العاده مربوط به آنها قابل پرداخت است.

ماده ۱۰ ـ پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن برای طرح اختلافات بین وزارتخانه‌‌ها و مؤسسات دولتی در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاه‌‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌‌ها یا مؤسسات مستقل دولتی، دستگاه‌‌های استانی و دستگاه‌‌های ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا مؤسسه مستقل دولتی ذی‌‌ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رییس‌‌جمهور و با رعایت تبصره‌‌ (۸) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ و آیین‌‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌‌های اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه مجریه، موضوع تصویب‌‌نامه شماره ۲۱۲۷۶۷/ت ۳۷۵۵۰ ک مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۷ حل و فصل می‌‌شود. با متخلفین از اجرای این حکم و مستنکفین از اجرای تصمیمات مراجع یادشده در چهارچوب قانون رسیدگی به تخلفات اداری ـ مصوب ۱۳۷۲ ـ رفتار می‌‌شود.

ماده ۱۱ ـ فهرست سازمان‌‌ها و مجامع بین‌‌المللی که حق عضویت جمهوری اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آنها از محل ردیف‌‌های مصوب پیش‌‌بینی‌‌شده در قانون و اعتبارات ابلاغی دستگاه‌‌های اجرایی ذی‌‌ربط پرداخت می‌‌شود، تا پایان خرداد ۱۴۰۲ به پیشنهاد کارگروه (کمیته) بررسی عضویت دولت در سازمان‌‌ها و مجامع بین‌‌المللی به تصویب هیئت‌‌وزیران خواهد رسید.

تبصره ـ معاونت حقوقی رییس‌‌جمهور مکلف است با همکاری کارگروه (کمیته) بررسی عضویت دولت در سازمان‌‌ها و مجامع بین‌‌المللی، نسبت به تهیه گزارش در خصوص بازبینی حق عضویت دولت در سازمان‌‌ها و مجامع بین‌‌المللی اقدام نماید.

ماده ۱۲ ـ کلیه دستگاه‌‌های اجرایی که اعتبارات مربوط به حقوق و مزایای واحدهای استانی‌‌ آنها ملی است و به صورت متمرکز از طریق خزانه‌‌داری کل کشور پرداخت می‌‌شود، مکلفند فهرست حقوق را مطابق با موارد ثبتی در سامانه یکپارچه نظام اداری (کارمند ایران) موضوع بند (۲) ماده (۴) این تصویب‌‌نامه، ماهانه به تفکیک استان به خزانه‌‌داری کل کشور ارسال کنند.

ماده ۱۳ ـ بر اساس بند (ط) تبصره (۱۲) قانون، صدور و اجرای هرگونه تصویب‌‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، طبقه‌‌بندی مشاغل و همچنین مصوبات هیئت‌‌های امنا، مجامع و نظایر آن در دستگاه‌‌های اجرایی مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه و همچنین سازمان انرژی اتمی ایران و دستگاه‌‌های اجرایی مشمول ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌‌های توسعه کشور، منوط به رعایت ترتیبات مندرج در ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و بندهای (ت)، (ث) و (ج) ماده (۷) قانون برنامه و اخذ مجوز مکتوب از سازمان مبنی بر تأمین اعتبارات مورد نیاز در قانون می‌‌باشد. مجوز مذکور صرفاً توسط رییس سازمان صادر می‌‌‌‌شود.

تبصره ـ دستگاه‌‌های اجرایی مکلفند کلیه مصوبات، بخشنامه‌‌ها، دستورالعمل‌‌ها و عناوین مشابه که دارای بار مالی است را برای اعمال نظارت عملیاتی به صورت الکترونیک برای سازمان ارسال نمایند.

ماده ۱۴ ـ پرداخت‌‌های قانونی و خاص به منظور تشویق، ایجاد انگیزه، افزایش بهره‌‌وری، بهبود کمی و کیفی خدمات و نظایر آن بین کارکنان در دستگاه‌‌های اجرایی دارای قانون پرداخت و از محل اعتبارات هزینه‌‌ای درآمدهای اختصاصی سال جاری مطابق ضوابط بند (د) تبصره (۱۲) قانون و در چهارچوب موافقت‌‌نامه و متناسب با وصولی قابل انجام است.

ماده ۱۵ ـ دستگاه‌‌‌‌های اجرایی مکلفند در چهارچوب قوانین و مقررات و دستورالعمل بند (ط) تبصره (۹) قانون، در حدود اعتبارات مربوط و در قالب موافقت‌‌نامه متبادله با سازمان و در سطح استان با سازمان مدیریت و برنامه‌‌‌‌ریزی استان‌‌‌‌ها حداکثر سه در هزار اعتبارات هزینه-ای پرداخت‌‌‌‌شده خزانه به خود از محل اعتبارات ابلاغی و مصوب مربوط (به جز فصول (۱)، (۴) و (۶)) را با هماهنگی و نظارت دبیرخانه شورای اطلاع‌‌‌‌رسانی دولت، برای اطلاع‌‌‌‌رسانی و تبلیغ دستاوردهای همان دستگاه اجرایی علاوه‌‌بر اعتبارات مربوط به روابط عمومی دستگاه‌‌‌‌ها هزینه نمایند. این حکم در شرکت‌‌‌‌های دولتی مندرج در پیوست شماره (۳) قانون، صرفاً از محل هزینه‌‌های اداری و عمومی به استثنای هزینه‌‌های کارگزینی (پرسنلی) و پاداش سنوات کارکنان و استهلاک قابل اجرا است.

ماده ۱۶ ـ

۱ ـ تخصیص اعتبار و مبادله موافقت‌‌نامه طرح‌‌های تملک دارایی‌‌های سرمایه‌‌ای ملی و استانی مندرج در قانون، منحصر به طرح‌‌های دارای مجوز از کمیسیون/کارگروه استانی موضوع دستورالعمل اجرایی ماده (۲۳) قانون الحاق (۲) تا پایان خردادماه سال جاری است. اصلاح مشخصات اصلی طرح شامل تغییر عنوان طرح، هدف کمی طرح، حجم عملیات، محل اجرا، مشخصات فنی و افزایش اعتبار مازاد بر سقف تعیین‌‌شده در دستورالعمل یادشده، مستلزم کسب مجدد مجوز مذکور بوده و تا زمان اخذ این مجوز، مبادله موافقت‌‌نامه طرح با مشخصات مصوب قبلی قابل انجام است.

۲ ـ شورای برنامه‌‌ریزی و توسعه استان‌‌ها موظفند اعتبارات تملک دارایی‌‌‌‌های سرمایه‌‌‌‌ای سال جاری را با اولویت طرح (پروژه)‌‌های استانی (شهرستانی) که تا پایان سال ۱۴۰۲ خاتمه یافته و به بهره‌‌برداری می‌‌رسند با رعایت تصمیمات کارگروه (کمیته) تخصیص اعتبارات استانی اختصاص دهند. مازاد اعتبار ابلاغی به شهرستان برای طرح (پروژه) جدید باید به‌‌‌‌گونه‌‌‌‌ای باشد که حداقل بیست درصد (۲۰%)‌‌ از اعتبار کل طرح (پروژه) برای سال اول تأمین و طول عمر طرح (پروژه) از سه سال تجاوز ننماید. اختصاص اعتبار برای طرح (پروژه) جدید بیش از سقف فوق، صرفاً در قالب ماده (۲۷) قانون الحاق (۲) و بند (الف) تبصره (۴) قانون مجاز است.

۳ ـ در اجرای ماده (۴۴) قانون الحاق (۲)‌‌ و ماده (۳۱) قانون احکام دائمی برنامه‌‌‌‌های توسعه کشور، شورای برنامه‌‌‌‌ریزی و توسعه استان موظف است حداکثر دو هفته پس از ابلاغ اعتبارات تفصیلی استان توسط سازمان، ‌‌توزیع اعتبارات تملک دارایی‌‌‌‌های سرمایه‌‌‌‌ای را به تفکیک فصل ـ برنامه ـ شهرستان تصویب و توسط دبیر شورا به کارگروه (کمیته) برنامه‌‌‌‌ریزی شهرستان ابلاغ نماید. کارگروه (کمیته) برنامه‌‌‌‌ریزی شهرستان موظف است حداکثر ظرف دو هفته فهرست طرح (پروژه)های اولویت‌‌‌‌دار را بر اساس اولویت‌‌‌‌ها و سیاست‌‌‌‌های شورای برنامه‌‌‌‌ریزی و توسعه استان و با رعایت سند آمایش استان، اهداف رشد اقتصادی و دستورالعمل‌‌‌‌های ابلاغی سازمان، تصویب و به سازمان مدیریت و برنامه‌‌‌‌ریزی استان اعلام نماید. در صورت عدم رعایت این قید زمانی، سازمان مدیریت و برنامه‌‌‌‌ریزی استان مجاز به ابلاغ اعتبار بر اساس سیاست‌‌‌‌های مصوب شورای برنامه‌‌‌‌ریزی و توسعه استان می‌‌‌‌باشد.

۴ ـ مبادله موافقت‌‌نامه طرح‌‌‌‌های تملک دارایی‌‌‌‌های سرمایه‌‌‌‌ای با ویژگی استانی در پیوست شماره یک قانون بودجه با سازمان مدیریت و برنامه‌‌‌‌ریزی استان انجام می‌‌شود.

۵ ـ مبادله موافقت‌‌نامه طرح‌‌‌‌های با ویژگی استانی که دستگاه اجرایی آنها وزارتخانه‌‌‌‌های راه و شهرسازی، نیرو، جهاد کشاورزی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌‌دستی و شرکت‌‌ها و دستگاه‌‌های تابع آنها هستند، به عهده ادارات کل استانی وزارتخانه‌‌های مذکور می‌‌‌‌باشد.

۶ ـ شورای برنامه‌‌‌‌ریزی و توسعه استان و دستگاه‌‌های اجرایی استانی مکلفند به منظور ساماندهی و هدفمند نمودن منابع حاصل از ایفای مسئولیت‌‌های اجتماعی شرکت‌‌ها، هرگونه هزینه‌‌‌‌کرد دستگاه‌‌‌‌های اجرایی از منابع موضوع این بند را پس از تصویب در شورای برنامه-ریزی و توسعه استان، در موافقت‌‌نامه متبادله درج نمایند.

ماده ۱۷ ـ هرگونه پرداخت از محل اعتبارات تملک دارایی‌‌های سرمایه‌‌ای برای حقوق و مزایا به کارکنان دستگاه‌‌های اجرایی، به استثنای موارد مقرر در قوانین مربوط (از جمله ماده (۵۵) قانون برنامه) ممنوع است.

ماده ۱۸ ـ خرید هرگونه خودروی سواری خارجی ممنوع است. خرید خودروی سواری یا وانت داخلی توسط دستگاه‌‌های اجرایی حداکثر به تعداد خروج خودروهای سواری/وانت با سازوکار کمیسیون موضوع ماده (۲) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل‌‌های دولتی و فروش اتومبیل‌‌های زاید ـ مصوب ۱۳۵۸ ـ و رعایت مقررات و در سقف اعتبار، مجاز خواهد بود.

ماده ۱۹ ـ در چهارچوب اعتبارات ابلاغی مربوط سال جاری، نوسازی تجهیزات و لوازم اداری به استثنای واحدهایی که حسب ضرورت در سال ۱۴۰۲ ایجاد می‌‌شوند، حداکثر تا سقف عملکرد سال ۱۴۰۱ مجاز خواهد بود. اجرای این حکم در دستگاه‌‌های اجرایی مشمول بودجه استانی بر اساس جدول (۱۰) قانون، در اختیار شورای برنامه‌‌‌‌ریزی و توسعه استان است.

ماده ۲۰ ـ

۱ ـ پرداخت اقساط سررسیدشده تسهیلات دریافتی دستگاه‌‌های اجرایی از نهادها و مؤسسات پولی ـ مالی خارجی در اولویت پرداخت از محل اعتبار ابلاغی هر دستگاه اجرایی است. در صورت عدم پرداخت تعهدات موضوع این ماده در سررسیدهای مربوط، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران / سازمان سرمایه‌‌‌‌گذاری و کمک‌‌های اقتصادی و فنی ایران حسب مورد و اطلاع واصله از عدم پرداخت موظفند فهرست موارد فوق را در پایان ماه‌‌‌‌های شهریور و دی به سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند تا سازمان نسبت به تخصیص آن از محل اعتبار دستگاه اجرایی دارای بودجه عمومی و خزانه‌‌‌‌داری کل کشور نسبت به برداشت از حساب‌‌های دستگاه اجرایی فاقد بودجه عمومی در چهارچوب قوانین و مقررات، برای ایفای تعهدات مذکور اقدام کنند.

۲ ـ پرداخت اقساط سررسیدشده تسهیلات دریافتی دستگاه‌‌های اجرایی از بانک‌‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از جمله ماده (۵۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) ـ مصوب ۱۳۸۴ ـ در اولویت پرداخت از محل اعتبارات ابلاغی هر دستگاه اجرایی است. دستگاه اجرایی مکلف است این موضوع را در موافقت‌‌نامه‌‌های خود درج نماید. در صورت عدم اقدام به پرداخت اقساط توسط دستگاه‌‌های اجرایی، خزانه‌‌‌‌داری کل کشور مکلف است با اعلام سازمان از اعتبارات تخصیص‌‌‌‌یافته دستگاه کسر و اقساط معوق را پرداخت نماید.

۳ ـ بازپرداخت اصل و فرع اوراق مالی اسلامی منتشرشده از جمله اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و صکوک اسلامی در اولویت تخصیص و پرداخت می‌‌باشد و خزانه‌‌داری کل کشور مجاز است با رعایت ماده (۲۴) قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره آن در صورت عدم دریافت تخصیص تا موعد مقرر (اعلامی توسط خزانه‌‌داری کل کشور) نسبت به تأمین و پرداخت مبالغ مربوط در قالب تنخواه‌‌گردان حسابداری اقدام و در مراحل بعدی تخصیص تسویه گردد.

ماده ۲۱ ـ احداث و خرید ساختمان‌‌های جدید اداری توسط دستگاه‌‌های اجرایی از جمله شرکت‌‌های دولتی، بانک‌‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به استثنای موارد تغییر سطح تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمان‌‌های اداری موجود و بازسازی ساختمان‌‌های در حال تخریب بدون ایجاد بار مالی جدید، تمرکززدایی و خروج از کلان‌‌شهرها بدون ایجاد بار مالی جدید، تبدیل استیجاری به دایمی و همچنین طرح‌‌های خرید یا احداث در طرح‌‌های مصوب پیوست شماره (۱) قانون و حوادث غیرمترقبه ممنوع است.

تبصره ـ موارد مستثنی از مفاد این ماده با پیشنهاد دستگاه اجرایی و موافقت سازمان اداری و استخدامی کشور/ سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی استان‌‌ها و همچنین تأیید سازمان به تصویب هیئت‌‌وزیران خواهد رسید.

ماده ۲۲ ـ پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات مربوط به موضوع ماده (۲۳) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ را با تأیید خزانه‌‌داری کل کشور به تفکیک استان محل وقوع و وصول، در مقاطع زمانی سه‌‌‌‌ماهه به سازمان و وزارت کشور اعلام کند.

ماده ۲۳ ـ به استناد تبصره ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی کشور، دستگاه‌‌های اجرایی ملی موظفند ابلاغیه اعتبارات هزینه‌‌ای، تملک دارایی‌‌های سرمایه‌‌ای از محل درآمد اختصاصی به دستگاه‌‌های استانی یا ملی را به سازمان/سازمان مدیریت و برنامه‌‌‌‌ریزی استان و خزانه‌‌داری کل کشور اعلام نمایند.

ماده ۲۴ ـ در اجرای بند (ح) تبصره (۱۹) قانون:

۱ ـ دستورالعمل بند (ب) ماده (۱۷) قانون برنامه و بند (الف) ماده (۲۰) قانون احکام دائمی برنامه‌‌های توسعه کشور، موضوع مصوبه جلسه ۱۲۹۴ (مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۳) شورای پول و اعتبار به عنوان ضوابط اجرای بند (ح) تبصره (۱۹) قانون تنفیذ می‌‌شود.

۲ ـ خزانه‌‌داری کل کشور مجاز است از پرداخت تخصیص سایر اعتبارات دستگاه‌‌های اجرایی و وجوه بودجه شرکت‌‌های دولتی (اعم از شرکت‌‌های دولتی مشمول ذکر یا تصریح نام) که نسبت به اجرای حساب واحد خزانه موضوع بند (الف) تبصره (۱۷) قانون برنامه و بند (الف) ماده (۲۰) قانون احکام دائمی برنامه‌‌های توسعه کشور و بند (ح) تبصره (۱۹) قانون اقدام ننموده‌‌اند و یا حساب فرعی نزد سایر بانک‌‌های تجاری دارند، ممانعت نماید.

۳ ـ استفاده از شناسه واریز برای کلیه دریافت‌‌های دولت ازجمله منابع عمومی، درآمدهای اختصاصی، درآمد شرکت‌‌های دولتی، وجوه مربوط به قوانین خاص و وجوه سپرده موضوع ماده (۴۱) قانون محاسبات عمومی کشور بر اساس دستورالعمل ابلاغی خزانه‌‌داری کل کشور برای کلیه دستگاه‌‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری وصول‌‌کننده الزامی است و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف به ارائه برخط اطلاعات تراکنش‌‌های مالی به دستگاه اجرایی و خزانه‌‌داری کل کشور می‌‌باشد.

ماده ۲۵ ـ در اجرای بند (ز) تبصره (۱۹) قانون، در راستای ایجاد نظام یکپارچه مدیریت مالی و تخصیص اعتبار الکترونیک به دستگاه‌‌های اجرایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی خزانه‌‌‌‌داری کل کشور مکلف به راه‌‌اندازی سیاست پرداخت اعتباری (کیف پول الکترونیک) می‌‌باشد. با اعلام خزانه‌‌داری کل کشور، تمامی دستگاه‌‌های اجرایی موضوع این تصویب‌‌نامه مکلفند با استفاده از سازوکار یادشده نسبت به پرداخت اعتبارات تخصیص‌‌یافته بودجه عمومی ازجمله اعتبارات تملک دارایی‌‌های سرمایه‌‌ای اقدام نمایند.

ماده ۲۶ ـ در اجرای جزء (۴) بند (ط) تبصره (۲) قانون، عضویت ذی‌‌‌‌حساب در هیئت‌‌مدیره، مدیریت عاملی و سایر مدیریت‌‌های اجرایی شرکت‌‌های دولتی و شرکت‌‌های وابسته و تابعه این شرکت‌‌ها و شرکت‌‌های وابسته و تابعه نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و سازمان‌‌ها اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاه‌‌ها، ممنوع می‌‌باشد.

ماده ۲۷ ـ به موجب بندهای (ب) و (د) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) کلیه پرداخت‌‌های خزانه‌‌داری کل کشور از جمله در اجرای بند (ی) تبصره (۱۰) و بند (م) تبصره (۱۷) قانون، با رعایت سازوکار ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ ـ انجام می‌‌گردد.

تبصره ـ خزانه‌‌داری کل کشور مجاز است کلیه اصلاحات تخصیص ارسالی از سوی سازمان را که نیازمند خروج منابع مالی از حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نباشد، در خصوص اعتبارات هزینه‌‌ای و مالی تا روز بیستم فروردین‌‌ماه سال بعد و در خصوص اعتبارات تملک دارایی‌‌های سرمایه‌‌ای تا پایان اردیبهشت‌‌ماه سال بعد، در سامانه‌‌های مربوط به خزانه‌‌داری کل کشور انجام دهد.

ماده ۲۸ ـ هرگونه اشتباه و یا اضافه واریزی توسط خزانه به حساب دستگاه اجرایی، با اعلام خزانه، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اصلاح و عودت می‌‌شود.

ماده ۲۹ ـ اسناد پرداخت اعتبارات تخصیص‌‌‌‌یافته که تا پایان سال ۱۴۰۲ در سامانه مربوط خزانه‌‌‌‌داری کل کشور تأیید شده باشد، به عنوان چک (الکترونیکی) خزانه تلقی و به استناد تبصره (۳) ماده (۶۳) قانون محاسبات عمومی کشور، پرداخت سال ۱۴۰۲ خزانه محسوب می‌‌شود. در اجرای این ماده، کلیه وجوهی که از محل اعتبارات تخصیص‌‌یافته بودجه عمومی سال ۱۴۰۲ تا مورخ ۱۴۰۳/۱/۵ توسط سامانه‌‌های پرداخت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب دستگاه‌‌های اجرایی واریز می‌‌شود، پرداخت سال ۱۴۰۲ محسوب می‌‌گردد.

ماده ۳۰ ـ در اجرای بند (ز) تبصره (۱۱) قانون:

۱ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مطابق شیوه‌‌نامه‌‌ای که از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌‌شود مجاز است برای شناسایی املاک و اراضی دولتی که در سامانه سادا ثبت نشده رأساً از طریق بازرسی ادواری و برداشت میدانی با انعقاد قرارداد با بخش غیردولتی و گزارش‌‌های مردمی با پرداخت متناسب پاداش از محل ردیف ذی‌‌ربط جدول شماره (۹) پیوست قانون، به معرفی‌‌‌‌کنندگان اعم از اشخاص غیردولتی یا کارکنان دولت پس از صحت سنجی اقدام و اسناد مالکیت اراضی و املاک شناسایی‌‌‌‌شده را با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارایی (امین اموال دولت) صادر و تعیین تکلیف نماید.

۲ ـ دستگاه‌‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه موظفند پیش از اقدام برای اخذ مجوز برای هرگونه واگذاری، نقل و انتقال، فروش یا مولدسازی اموال غیرمنقول نسبت به دریافت شناسه یکتا از سامانه سادا اقدام نمایند.

تبصره ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلفند برای تبادل اطلاعات برخط هرگونه نقل و انتقالات اعم از خرید یا فروش اموال غیرمنقول دستگاه‌‌های اجرایی (منطبق با مجوزهای مربوطه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) با سامانه سادا اقدام نمایند.

ماده ۳۱ ـ

۱ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تا پایان خردادماه سال جاری امکان دسترسی و گزارش‌‌گیری برخط حساب‌‌های بانکی تمرکز وجوه درآمد و حساب‌‌های پرداخت دستگاه‌‌های اجرایی را برای سازمان فراهم نماید.

۲ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تمهیدات لازم برای ثبت شناسه یکتای تضمین‌‌نامه‌‌های صادره از دولت در هنگام اعطای تسهیلات بانکی جدید توسط بانک‌‌‌‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را در سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) اتخاذ و امکان استعلام برای سازمان فراهم نماید.

ماده ۳۲ ـ کلیه دستگاه‌‌های اجرایی که از اعتبارات مرتبط با روستاها و مناطق محروم در قانون استفاده می‌‌نمایند، موظفند به منظور هم‌‌افزایی و هدایت صحیح اعتبارات و تسهیلات بانکی، گزارش عملکرد اقدامات را هر سه ماه یک‌‌بار به وزارت کشور، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور اعلام نمایند.

ماده ۳۳ ـ هر یک از مشترکین دولتی گاز، برق و آب (شامل وزارتخانه‌‌ها، سازمان‌‌ها، مؤسسات و شرکت‌‌های دولتی، شرکت‌‌های وابسته به آنها، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و استانداری‌‌ها) مکلفند در سال ۱۴۰۲ نسبت به موارد زیر اقدام نمایند:

۱ ـ مصرف هر مشترک حداکثر معادل متوسط مصرف در مدت مشابه سال ۱۴۰۱ باشد.

۲ ـ تدوین، ابلاغ و پیگیری اجرای دستورالعمل‌‌های کاهش مصرف برای هشت‌‌ماهه گرم و چهارماهه سرد سال به تناسب واحدهای تابع.

۳ ـ تأمین و جایگزینی تجهیزات انرژی‌‌بر مورد نیاز خود مطابق آیین‌‌نامه اجرایی ماده‌‌ (۱۵) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی موضوع تصویب‌‌نامه شماره ۵۸۶۵۶/ت ۵۴۵۲۴ هـ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۶ و اصلاحات بعدی آن صرفاً با تجهیزات دارای حداقل برچسب انرژی بی (B).

۴ ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت کشور و شهرداری‌‌ها و رسانه‌‌‌‌هایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌‌کنند، موظفند با همکاری وزارتخانه‌‌های نفت و نیرو نسبت به فرهنگ‌‌سازی در مورد اصلاح الگوی مصرف آب و انرژی اقدام نمایند.

۵ ـ وزارتخانه‌‌های نفت و نیرو مکلفند با همکاری سازمان، الگوی مصرف مشترکین موضوع این ماده را تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۲ تدوین و به تصویب هیئت‌‌وزیران برسانند.

۶ ـ وزارتخانه‌‌های نیرو و نفت مکلف به ارایه گزارش عملکرد مصرف و همچنین اقدامات سال قبل و اقدامات سال جاری مشترکین این ماده به ترتیب تا پایان مردادماه و بهمن‌‌ماه سال ۱۴۰۲ به هیئت‌‌وزیران می‌‌‌‌باشند.

ماده ۳۴ ـ در اجرای بند (ط) تبصره (۵) و بند (ث) تبصره (۶) قانون و به منظور ایجاد هماهنگی در تهاتر بدهی و مطالبات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی، صدور هرگونه اوراق تسویه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس آیین‌‌نامه‌‌ای است که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد و به تصویب هیئت‌‌وزیران خواهد رسید.

ماده ۳۵ ـ در اجرای ماده (۳۵) قانون برنامه و بودجه کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ ـ و به منظور نظارت بر حسن اجرای تکالیف مندرج در احکام قانون و اعمال نظارت عملیاتی سازمان بر اعتبارات تخصیص‌‌‌‌یافته و وصول به‌‌موقع درآمدها، دستگاه‌‌های اجرایی ملی و استانی مکلفند گزارش‌‌های نظارتی مورد نیاز از جمله موارد ذیل را مطابق بخشنامه ابلاغی، از طریق سامانه الکترونیک نظارت در بازه زمانی مشخص شده به سازمان ارسال نمایند:

۱ ـ ارائه گزارش عملکرد قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور حداکثر تا پایان خردادماه سال جاری.

۲ ـ ارائه گزارش عملکرد اجرای احکام قانون و اقدامات به عمل آمده برای انجام تکالیف قانون‌‌گذار (هر سه ماه یک‌‌بار).

۳ ـ ارائه گزارش عملکرد اعتبارات قانون. (هر سه ماه یک‌‌بار).

۴ ـ ارائه گزارش عملکرد تصویب و ابلاغ آیین‌‌نامه‌‌ها، دستورالعمل‌‌ها و شیوه‌‌‌‌نامه‌‌های پیش‌‌بینی‌‌شده در قانون (در مواعد مقرر قانونی).

۵ ـ ارائه گزارش عملکرد منابع عمومی مندرج در جدول شماره (۵) قانون به صورت ماهانه به خزانه‌‌داری کل کشور و سازمان با درج علل عدم تحقق احتمالی منابع. خزانه‌‌داری کل کشور موظف است عملکرد دستگاه‌‌های اجرایی در خصوص حصول صحیح و به‌‌موقع منابع عمومی (درآمدها) را بررسی و گزارش‌‌های لازم را هر دو ماه یک‌‌بار به هیئت‌‌وزیران ارسال نماید.

۶ ـ دستگاه‌‌های اجرایی که بر اساس قانون موظف به ارائه گزارش عملکرد به کمیسیون‌‌های مجلس شورای اسلامی می‌‌باشند، لازم است گزارش‌‌های مربوط را در مهلت مقرر تهیه و هم‌‌زمان با ارسال این گزارش‌‌ها به کمیسیون‌‌های ذی‌‌ربط، نسخه‌‌ای از گزارش را به سازمان و معاونت امور مجلس رییس‌‌جمهور ارسال کنند.

۷ ـ دستگاه‌‌های اجرایی ذی‌‌ربط مفاد بند (ح) تبصره (۱۵) قانون، موظفند گزارش عملکرد اجرای قراردادهای خود با سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را حسب مورد با امضای ذی‌‌‌‌حساب یا مدیر امور مالی و بالاترین مقام دستگاه اجرایی در فواصل زمانی سه‌‌ماهه به سازمان ارسال نمایند.

۸ ـ ارسال یک نسخه از مصوبات، بخشنامه‌‌ها، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، طبقه‌‌بندی مشاغل و همچنین مصوبات هیئت‌‌های امنا، مجامع و نظایر آن موضوع بند (ط) تبصره (۱۲) قانون و بند (ث) ماده (۷) قانون برنامه به صورت الکترونیک.

تبصره ـ تخصیص سایر اعتبارات دستگاه‌‌های اجرایی منوط به ارائه گزارش مؤثر در بازه زمانی تعیین‌‌شده می‌‌باشد.

ماده ۳۶ ـ دستگاه‌‌های اجرایی مکلفند اجرای برنامه‌‌های تولید، دانش‌‌بنیان و اشتغال‌‌آفرین را در سال ۱۴۰۲ در اولویت برنامه‌‌های اجرایی خود قرار داده و منابع لازم برای مدیریت و اجرای آنها را از محل اعتبارات خود شامل منابع داخلی و مصوب ابلاغی و تسهیلات بانکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط تأمین کنند.

ماده ۳۷ ـ در اجرای بند (م) تبصره (۱۷) قانون، اعتبارات مربوط به یک درصد (۱%) مالیات بر ارزش‌‌افزوده بخش سلامت (موضوع ماده ۳۷ قانون الحاق (۲)) بر اساس موافقت‌‌نامه مبادله شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با سازمان در حدود منابع وصولی به صورت صد درصد (۱۰۰%) تخصیص می‌‌یابد.

ماده ۳۸ ـ به استناد بند (ی) تبصره (۱۹) قانون، تخصیص و پرداخت اعتبار منوط به صدور مصوبه کارگروه (کمیته) تخصیص اعتبار است. آخرین‌‌مهلت اعلام تخصیص اعتبار به خزانه‌‌داری کل کشور بابت اعتبارات هزینه‌‌ای و تملک دارایی‌‌های سرمایه‌‌ای و مالی اعم از اینکه از محل منابع بودجه عمومی و یا اختصاصی تأمین شده باشد، تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ است و تخصیص‌‌های صادره بعد از تاریخ یادشده کان ‌‌لم یکن تلقی می‌‌گردد.

ماده ۳۹ ـ رؤسا و ذی‌‌حسابان (مدیران امور مالی) دستگاه‌‌های اجرایی ملی و استانی حسب مورد مسئول حسن اجرای این تصویب‌‌نامه می‌‌باشند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

تصویب‌‌نامه در خصوص تعیین تعرفه صدور پروانه بهره‌‌‌‌برداری باشگاه و احداث ورزشگاه و مراکز خدمات ورزشی و تندرستی در سال ۱۴۰۲

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22786-1402/03/27

 

شماره ۳۳۲۰۸/ت ۵۸۵۷۰ هـ ۱۴۰۲/۲/۳۰

وزارت ورزش و جوانان

هیئت‌‌وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۲/۲۴ به پیشنهاد شماره ۳/۱۵۰۸۴/ص مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۰ وزارت ورزش و جوانان و به استناد جزء (۲۳) بند (الف) ماده (۴) قانون اهداف وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان ـ مصوب ۱۳۹۹ ـ تصویب کرد:

۱ ـ تعرفه صدور پروانه بهره‌‌‌‌برداری باشگاه و احداث ورزشگاه و مراکز خدمات ورزشی و تندرستی در سال ۱۴۰۲ به شرح زیر تعیین و از متقاضیان دریافت می‌‌شود:

الف ـ تعرفه صدور پروانه باشگاه و مجوز احداث ورزشگاه در کلان‌‌شهرها؛ هشت میلیون (۸۰۰۰۰۰۰) ریال.

ب ـ تعرفه صدور پروانه باشگاه و مجوز احداث ورزشگاه در سایر شهرها؛ چهار میلیون (۴۰۰۰۰۰۰) ریال.

پ ـ تعرفه صدور پروانه فعالیت مراکز خدمات ورزشی و تندرستی در کلان‌‌شهرها؛ هشت میلیون (۸۰۰۰۰۰۰) ریال.

ت ـ تعرفه صدور پروانه فعالیت مراکز خدمات ورزشی و تندرستی در سایر شهرها؛ چهار میلیون (۴۰۰۰۰۰۰) ریال.

تبصره ۱ ـ تعرفه تمدید پروانه فعالیت و مجوز‌‌‌‌های موضوع این بند، به میزان پنجاه درصد (۵۰%) تعرفه‌‌های فوق می‌‌‌‌باشد.

تبصره ۲ ـ تعرفه صدور پروانه فعالیت و مجوزهای موضوع این بند، برای باشگاه‌‌هایی که در هر یک از رشته‌‌‌‌های المپیکی متعهد به فعالیت شوند، به میزان هفتاد درصد (۷۰%) تعرفه‌‌‌‌های فوق می‌‌‌‌باشد.

تبصره ۳ ـ تعرفه تعیین‌‌‌‌شده باید قبل از صدور یا تمدید پروانه و مجوز به حساب خزانه که شماره آن توسط وزارت ورزش و جوانان به متقاضی اعلام می‌‌‌‌گردد، واریز شود.

۲ ـ تعرفه استفاده از خدمات ورزشی در باشگاه‌‌‌‌ها در سال ۱۴۰۲ طبق جدول پیوست شماره (۱) که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می‌‌‌‌شود.

تبصره ۱ ـ تعرفه رشته‌‌‌‌های ورزشی در شهرستان‌‌‌‌های تابعه استان با پانزده درصد (۱۵%) کاهش نسبت به تعرفه مراکز استان‌‌‌‌ها و در شهرستان‌‌‌‌های کمترتوسعه‌‌یافته به میزان بیست و پنج درصد (۲۵%) کاهش نسبت به تعرفه مراکز استان‌‌‌‌ها تعیین می‌‌‌‌گردد.

تبصره ۲ ـ تعرفه‌‌‌‌های باشگاه‌‌‌‌های ورزشی ویژه به میزان صد درصد (۱۰۰%) تعرفه باشگاه‌‌های درجه (۱) تعیین می‌‌‌‌شود.

۳ ـ تعرفه استفاده از خدمات در مراکز ارائه‌‌‌‌دهنده خدمات ورزشی و تندرستی در سال ۱۴۰۲ طبق جدول پیوست شماره (۲) که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می‌‌‌‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

سایر مصوبات دهه دوم خرداد ۱۴۰۳

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1403/03/11 لغایت 1403/03/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   اصلاح موادی از آیین‌نامه…

قوانین دهه دوم خرداد ۱۴۰۳

قوانین منتشره از 1403/03/11 لغايت 1403/03/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل…

سایر مصوبات دهه اول خرداد ۱۴۰۳

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1403/03/01 لغایت 1403/03/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مصوبه شماره ۴ جلسه شماره…

مصوبات شوراها دهه اول خرداد ۱۴۰۳

مصوبات شوراها منتشره از تاریخ 1403/03/01 لغایت 1403/03/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران شورای‌عالی انقلاب فرهنگی اساسنامه…
keyboard_arrow_up