مصوبات هیأت دولت دهه سوم خرداد 1401

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مصوبات هیأت دولت منتشره از

1401/03/21 لغايت 1401/03/31

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ايران

 

تصويب‌نامه در خصوص جايگزيني اعضاي موظف و غيرموظف هيأت‌مديره سازمان مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي ارس به مدت سه سال
تصويب‌نامه در خصوص تخصيص سوخت يارانه‌اي به کشتي‌ها، شناورها و قايق‌هاي تفريحي و مسافري داراي مجوز از وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنایع‌دستی
تصويب‌نامه در خصوص تعيين شهرستان‌هاي غيربرخوردار از اشتغال
آيين‌نامه اجرايي مواد (۳۸)، (۳۹)، (۴۰)، (۵۳) و (۵۵) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران
آیین‌نامه اجرايي تبصره ماده (۶۶) قانون جامع خدمات‌رسانی ايثارگران
الحاق تبصره به بند (الف) ماده (۵) آيين‌نامه اجرايي ماده (۲۰) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور
اصلاح اساسنامه شرکت شهر فرودگاهي امام خميني (ره)
اصلاح ماده (۵) اصلاحي اساسنامه شرکت مادرتخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل‌ونقل کشور
تصويب‌نامه در خصوص ساماندهي استقرار شهرک‌ها و واحدهاي صنعتي و معدني داراي پروانه بهره‌برداری در محدوده شعاع يکصد و بيست کيلومتري شهر تهران موضوع تصويب‌نامه شماره ۲۳۵۸۰/ت ۳۲۵۰۲ هـ مورخ ۱۱/۵/۱۳۸۴
تصويب‌نامه در خصوص تعيين قيمت نقدي نفت خام و ميعانات گازي تحويلي به پالايشگاه‏هاي داخلي در سال ۱۳۹۸
تصويب‌نامه در خصوص برقراري مقررات لغو رواديد براي دارندگان گذرنامه‌های ديپلماتيک و خاص بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت قطر
تصويب‌نامه در خصوص تعيين نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ ـ
تصويب‌نامه در خصوص تغيير نام شهرستان بينالود استان خراسان به شهرستان طرقبه شاندیز
آيين‌نامه اجرايي بند (و) تبصره (۱۷) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
لغو بند (۳) تصويب‌نامه شماره ۱۲۸۰۱۶/ت ۵۸۳۹۶ هـ مورخ ۷/۱۱/۱۳۹۹
اصلاح بند (۳) تصويب‌نامه شماره ۲۱۴۸۷/ت ۵۹۸۲۶ هـ مورخ ۱۵/۲/۱۴۰۱
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۲۶۷۴۳/ت ۵۹۷۹۰ هـ مورخ ۲۴/۲/۱۴۰۱
اصلاح ماده (۸) آيين‌نامه اجرايي نحوه تعيين و شناسايي خانوارهاي ايراني و اتباع خارجي
اصلاح تبصره ماده (۶) آيين‌نامه اجرايي بند (هـ) تبصره (۸) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
اصلاح تصويب‌نامه‌هاي شماره ۵۷۴۱/ت ۵۸۶۶۶ هـ مورخ ۲۳/۱/۱۴۰۰، شماره ۵۷۳۲/ت ۵۸۶۶۶ هـ مورخ ۲۳/۱/۱۴۰۰، شماره ۵۷۴۴/ت ۵۸۶۶۶ هـ مورخ ۲۳/۱/۱۴۰۰ و شماره ۱۳۸۸۵۷/ت ۵۹۵۱۴ هـ مورخ ۵/۱۱/۱۴۰۰
اصلاح بند (۱) تصويب‌نامه شماره ۴۲۳۲۹/ت ۵۹۸۲۵ هـ مورخ ۱۸/۳/۱۴۰۱

 

تصويب‌نامه در خصوص جايگزيني اعضاي موظف و غيرموظف هيأت‌مديره سازمان مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي ارس به مدت سه سال

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22494-22/03/1401

شماره ۳۸۰۷۳/ت ۵۹۹۴۶ ک ـ ۱۴۰۱/۳/۱۰

وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

وزیران عضو شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۱۴۰۱/۳/۸ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت ۴۹۵۱۶ هـ مورخ ۱۳۹۲/۶/۵ تصویب کردند:

۱ ـ آقای مجید کیانی استیار به عنوان عضو موظف هیأت‌مدیره سازمان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ارس به مدت سه سال جایگزین آقای محسن نریمان می‌شود.

۲ ـ آقای وحید شقاقی شهری به عنوان عضو غیرموظف هیأت‌مدیره سازمان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ارس به مدت سه سال جایگزین آقای صفر شاسفند می‌شود.

این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

تصويب‌نامه در خصوص تخصيص سوخت يارانه‌اي به کشتي‌ها، شناورها و قايق‌هاي تفريحي و مسافري داراي مجوز از وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنایع‌دستی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22494-22/03/1401

شماره ۳۹۰۱۲/ت ۵۹۹۳۴ هـ ـ ۱۴۰۱/۳/۱۱

وزارت نفت ـ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۳/۴ به پیشنهاد شماره 14012100/211 مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۷ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

وزارت نفت مکلف است تخصیص سوخت یارانه‌ای به کشتی‌ها، شناورها و قایق‌های تفریحی و مسافری دارای مجوز از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی که در مسیرهای داخلی و بین‌المللی از مبدأ یا به مقصد بنادر ایران تردد می‌نمایند را بدون در نظر گرفتن پرچم آن‌ها به نسبت هشتاد درصد (۸۰%) یارانه‌ای و بیست درصد (۲۰%) نرخ بانک رینک محاسبه نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

تصويب‌نامه در خصوص تعيين شهرستان‌هاي غيربرخوردار از اشتغال

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22494-22/03/1401

شماره ۳۸۹۸۲/ت ۵۹۷۷۲ هـ ـ ۱۴۰۱/۳/۱۱

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱/۲۸ به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور و به استناد جزء (۱) بند (پ) ماده (۳۲) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ و جزء (۱) بند (د) تبصره (۶) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور تصویب کرد:

۱ ـ برای تعیین شهرستان‌های غیربرخوردار از اشتغال، شاخص‌های نرخ بیکاری در سطح شهرستان، تغییرات نرخ بیکاری شهرستان در سال‌ ۱۳۹۰ و سال ۱۳۹۵ و مهاجران وارد شده در سطح شهرستان در پنج سال اول هر دهه مطابق الگوی (فرمول) زیر ملاک عمل قرار می‌گیرد:

 

 

مصوبات هیأت دولت دهه سوم خرداد 1401-1-min

 

تبصره ـ شهرستان‌های با نرخ بیکاری برابر یا بالاتر از متوسط کشوری به اضافه دو برابر انحراف معیار نرخ بیکاری شهرستان‌ها از میانگین، به عنوان شهرستان‌های غیربرخوردار از اشتغال محسوب می‌گردند.

۲ ـ شهرستان‌های موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه در سال ۱۴۰۱ شامل (۹۱) شهرستان به شرح فهرست پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می‌شوند.

۳ ـ کلیه طرح‌هایی که در شهرستان‌های موضوع فهرست پیوست این تصویب‌نامه از ابتدای سال ۱۴۰۱ به بهره‌برداری می‌رسند یا مجوز تأسیس می‌گیرند، می‌توانند از امتیازات موضوع این تصویب‌نامه در چهارچوب جزء (۳) بند (پ) ماده (۳۲) قانون احکام دائمی برنامه‌‌های توسعه کشور برخوردار شوند.

تبصره ـ در صورت حذف شهرستان در سال‌های بعد، امتیازات این جزء از قانون تا پایان دوره زمانی تعیین شده (بیست سال) از مبنای سال بهره‌برداری محاسبه می‌گردد.

۴ ـ نحوه‌ی تعیین شهرستان‌های غیربرخوردار از اشتغال که پس از تاریخ تصویب‌نامه مذکور تشکیل شده و یا می‌شوند:

الف ـ در صورتی که شهرستان از انتزاع شهرستان‌های مندرج در فهرست بند (۲) این تصویب‌نامه (۹۱ شهرستان)‌ تشکیل شود، شهرستان جدید به عنوان شهرستان غیربرخوردار از اشتغال تعیین می‌گردد.

ب ـ در صورتی که شهرستان از دو شهرستان متفاوت انتزاع گردد به طوری که یکی از شهرستان‌ها از فهرست بند (۲) این تصویب‌نامه و شهرستان دیگر از شهرستان‌های برخوردار باشد، چنانچه بیشترین سهم جمعیت یا مساحت شهرستان جدید از شهرستان غیربرخوردار انتزاع یافته باشد به عنوان شهرستان غیربرخوردار از اشتغال تعیین می‌گردد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

پیوست

ردیف استان شهرستان
۱ اردبیل بیله سوار
۲ اردبیل خلخال
۳ اردبیل مشگین شهر
۴ اردبیل نمین
۵ اردبیل سرعین
۶ اصفهان سمیرم
۷ اصفهان فریدن
۸ ایلام دره شهر
۹ ایلام چرداول
۱۰ ایلام سیروان
۱۱ آذربایجان شرقی اهر
۱۲ آذربایجان شرقی میانه
۱۳ آذربایجان شرقی هشترود
۱۴ آذربایجان شرقی بناب
۱۵ آذربایجان شرقی کلیبر
۱۶ آذربایجان شرقی ملکان
۱۷ آذربایجان شرقی چاراویماق
۱۸ آذربایجان شرقی ورزقان
۱۹ آذربایجان غربی سردشت
۲۰ آذربایجان غربی میاندوآب
۲۱ آذربایجان غربی تکاب
۲۲ آذربایجان غربی اشنویه
۲۳ بوشهر دشتستان
۲۴ بوشهر دیلم
۲۵ چهارمحال و بختیاری فارسان
۲۶ چهارمحال و بختیاری لردگان
۲۷ چهارمحال و بختیاری اردل
۲۸ چهارمحال و بختیاری کوهرنگ
۲۹ چهارمحال و بختیاری کیار
۳۰ چهارمحال و بختیاری سامان
۳۱ چهارمحال و بختیاری بن
۳۲ خراسان جنوبی درمیان
۳۳ خراسان جنوبی سرایان
۳۴ خراسان رضوی تربت جام
۳۵ خراسان رضوی خواف
۳۶ خراسان رضوی سرخس
۳۷ خراسان رضوی کلات
۳۸ خراسان رضوی باخرز
۳۹ خوزستان ایذه
۴۰ خوزستان دشت آزادگان
۴۱ خوزستان شادگان
۴۲ خوزستان شوشتر
۴۳ خوزستان مسجد سلیمان
۴۴ خوزستان باغ ملک
۴۵ خوزستان لالی
۴۶ خوزستان گتوند
۴۷ خوزستان اندیکا
۴۸ خوزستان هفتگل
۴۹ خوزستان هویزه
۵۰ خوزستان حمیدیه
۵۱ زنجان خدابنده
۵۲ سیستان و بلوچستان نیک شهر
۵۳ سیستان و بلوچستان سرباز
۵۴ سیستان و بلوچستان مهرستان
۵۵ سیستان و بلوچستان میرجاوه
۵۶ فارس مرودشت
۵۷ فارس ممسنی
۵۸ فارس قیروکارزین
۵۹ فارس فراشبند
۶۰ فارس رستم
۶۱ کردستان مریوان
۶۲ کردستان دهگلان
۶۳ کرمان جیرفت
۶۴ کرمان زرند
۶۵ کرمان شهربابک
۶۶ کرمان منوجان
۶۷ کرمان فاریاب
۶۸ کرمانشاه اسلام آبادغرب
۶۹ کرمانشاه پاوه
۷۰ کرمانشاه سرپل ذهاب
۷۱ کرمانشاه قصرشیرین
۷۲ کرمانشاه کنگاور
۷۳ کرمانشاه جوانرود
۷۴ کرمانشاه سنقر
۷۵ کرمانشاه گیلانغرب
۷۶ کرمانشاه هرسین
۷۷ کرمانشاه ثلاث باباجانی
۷۸ کرمانشاه روانسر
۷۹ کهگیلویه و بویراحمد بهمئی
۸۰ کهگیلویه و بویراحمد چرام
۸۱ کهگیلویه و بویراحمد لنده
۸۲ گلستان بندرگز
۸۳ گلستان مراوه تپه
۸۴ گلستان گمیشان
۸۵ گیلان شفت
۸۶ لرستان دلفان
۸۷ لرستان کوهدشت
۸۸ لرستان رومشکان
۸۹ مازندران گلوگاه
۹۰ هرمزگان سیریک
۹۱ یزد خاتم

 

آيين‌نامه اجرايي مواد (۳۸)، (۳۹)، (۴۰)، (۵۳) و (۵۵) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22494-22/03/1401

شماره ۳۳۸۵۰/ت ۵۸۴۳۱ هـ ـ ۱۴۰۱/۳/۳

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۲/۲۵ به پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان‌ برنامه‌وبودجه کشور و به استناد ماده (۶۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ، آیین‌نامه اجرایی مواد (۳۸)، (۳۹)، (۴۰)، (۵۳) و (۵۵) قانون مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین‌نامه اجرایی مواد (۳۸)، (۳۹)، (۴۰)، (۵۳) و (۵۵) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران

ماده ۱ ـ جانبازانی که بر اساس تبصره (۱) اصلاحی ماده‌واحده قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی ـ مصوب ۱۳۷۴ ـ و ماده (۳۸) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ که در این آیین‌نامه به اختصار “قانون” نامیده می‌شود، در حالت اشتغال قرار گرفته یا می‏گیرند، هنگام نیل به بازنشستگی از پاداش پایان خدمت برخوردار می‏گردند.

تبصره ۱ ـ مبدأ محاسبه سنوات قابل قبول برای بازنشستگی در مورد جانبازان موضوع تبصره (۱) اصلاحی ماده‌واحده قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، که در زمان مجروحیت، شاغل در دستگاه‌های موضوع ماده‌واحده مذکور نبوده‏اند، تاریخ برقراری حقوق از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران، که در این آیین‌نامه به اختصار “بنیاد” نامیده می‌شود، می‏باشد که با رسیدن به شرایط بازنشستگی حسب سوابق حالت اشتغال موضوع تبصره یادشده، با برخورداری از امتیازات مربوط بازنشسته می‏شوند.

تبصره ۲ ـ مبدأ محاسبه سنوات قابل قبول برای بازنشستگی در مورد جانبازان موضوع ماده (۳۸) قانون که در زمان مجروحیت، شاغل در دستگاه‌های موضوع ماده (۲) قانون نبوده‏اند، تاریخ برقراری حقوق از سوی بنیاد می‌باشد که با رسیدن به شرایط بازنشستگی حسب سوابق حالت اشتغال موضوع ماده (۳۸) قانون، با برخورداری از امتیازات مربوط بازنشسته می‏شوند.

تبصره ۳ ـ ذخیره مرخصی استحقاقی و پرداخت بر اساس آن شامل جانبازان حالت اشتغال موضوع ماده (۱) این آیین‏نامه نمی‏گردد.

تبصره ۴ ـ برخورداری از پاداش پایان خدمت تنها برای یک‌بار امکان‏پذیر است. در صورتی که مشمولان موضوع ماده (۱) این آیین‏نامه قبلاً بازنشسته شده و دوباره در چهارچوب قوانین و مقررات، اشتغال به کار پیدا کرده و سپس بازنشسته شوند، پاداش پایان خدمت فقط در مورد سنوات جدید اشتغال محاسبه و پرداخت می‏گردد. در هر حال، در مجموع پرداخت پاداش پایان خدمت حداکثر به ازای سی سال خدمت امکان‏پذیر است.

ماده ۲ ـ مشمولان موضوع ماده (۱) این آیین‏نامه که به دلیل عدم ممنوعیت قانونی، اشتغال به کار پیدا می‌کنند، نمی‌توانند از امتیازات مضاعف و نیز امتیازات و فوق‌العاده‌های ایثارگری در محل اشتغال و فعالیت جدید استفاده کنند.

ماده ۳ ـ بازنشستگی مشمولین ماده (۳۸) قانون، بر اساس مقررات مربوط به نیروهای مسلح و با داشتن سی سال سابقه یا شصت سال سن انجام و بر مبنای سنوات خدمت پاداش پایان خدمت پرداخت می‌شود.

تبصره ۱ ـ بنیاد مجاز است اعتبار موضوع این ماده را متناسب با جمعیت مشمولین و اعتبار مصوب در چهارچوب موافقت‌نامه مبادله شده با سازمان برنامه‌وبودجه کشور به ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ نماید. اعتبار مذکور پس از ابلاغ توسط بنیاد به هزینه قطعی منظور می‌شود.

تبصره ۲ ـ احراز شرایط و صدور حکم بازنشستگی بر اساس مقررات فوق توسط ستاد کل نیروهای مسلح و در چهارچوب اعتبارات ابلاغی انجام می‌شود.

ماده ۴ ـ بنیاد، جانبازان حالت اشتغال مشمول تبصره (۱) اصلاحی ماده‌واحده قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی را با داشتن سی سال سابقه و شصت سال سن در مورد مشمولین غیرتخصصی (دارای مدرک کارشناسی و پایین‏تر) و سی و پنج سال سابقه و شصت و پنج سال سن در مورد مشمولین تخصصی (دارای مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر) با رعایت اعتبارات مصوب مربوط بازنشسته کرده و نسبت به پرداخت پاداش پایان خدمت از محل اعتبارات مصوب مربوط اقدام می‌نماید.

ماده ۵ ـ حقوق و مزایا و شرایط بازنشستگی مشمولان ‌قانون برقراری حقوق وظیفه یا مستمری بازماندگان آن دسته از مهاجران و کسانی که به مناطق جنگی مراجعت نموده و به علت برخورد با مواد منفجره معلول یا فوت می‌شوند ـ مصوب ۱۳۷۲ ـ و اصلاحات بعدی آن و مشمولان قانون حمایت از افرادی که توسط گروهک‌های ضدانقلاب و منحرفین اعتقادی اسیر، کشته و یا معلول می‌شوند ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ محاسبه و پرداخت خواهد شد.

ماده ۶ ـ آخرین حقوق و مزایای دریافتی شهدا، جانبازان و آزادگان دارای حالت اشتغال مشمول تبصره (۱) اصلاحی ماده‌واحده قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و ماده (۳۸) قانون به‌عنوان حقوق بازنشستگی تعیین و پرداخت می‌گردد.

ماده ۷ ـ انجام هرگونه تعهد و پرداخت و ایجاد و تحمیل هرگونه تعهد و بار مالی توسط ستاد کل نیروهای مسلح و بنیاد برای اجرای این آیین‏نامه مازاد بر اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی بر اساس بندهای (ت) و (ث) ماده (۷) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ و بندهای (هـ) و (ح) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ ـ تعهد زائد بر اعتبار محسوب و مشمول مجازات قانونی مربوط خواهد بود.

ماده ۸ ـ به منظور نظارت بر اجرای این آیین‌نامه و رفع ابهامات و اختلافات مربوط به آن، کارگروهی با عضویت معاون حقوقی رییس‌جمهور (مسئول) و رؤسای سازمان‌های اداری و استخدامی کشور و برنامه‌وبودجه کشور و بنیاد و ستاد کل نیروهای مسلح تشکیل می‌گردد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

آیین‌نامه اجرايي تبصره ماده (۶۶) قانون جامع خدمات‌رسانی ايثارگران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22494-22/03/1401

شماره ۳۹۰۰۵/ت ۵۷۱۸۶ هـ ـ ۱۴۰۱/۳/۱۱

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

بنیاد شهید و امور ایثارگران ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ دانشگاه آزاد اسلامی

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۲/۲۱ به پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران (با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) و به استناد تبصره ماده (۶۶) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ آیین‌نامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آییننامه اجرایی تبصره ماده (۶۶) قانون جامع خدماترسانی ایثارگران

ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ ـ دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی: مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی، پیام نور، شبانه دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی و هر دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی شهریه‌بگیر ایرانی مستقر در داخل کشور مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

۲ ـ مشمولین: دانشجویان شاهد و ایثارگر شامل همسر و فرزندان شهدا، جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر و همسر و فرزندان آن‌ها، آزادگان و همسر و فرزندان آنان که در یکی از مقاطع تحصیلی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مشغول به تحصیل هستند.

۳ ـ بنیاد: بنیاد شهید و امور ایثارگران.

۴ ـ کمک شهریه: شهریه ثابت در دوران مجاز تحصیل و شهریه متغیر دروسی که اولین بار توسط مشمولین اخذ می‌گردد به جز شهریه دروس پیش‌نیاز و تکراری.

۵ ـ رشته‌های تحصیلی مورد نیاز: رشته‌های تحصیلی که توسط کارگروه موضوع ماده (۳) این آیین‌نامه مشخص و از طریق دفترچه آزمون‌های سراسری سازمان سنجش آموزش کشور اعلام می‌شود.

۶ ـ نوع: تعیین‌کننده نوع نظام آموزشی مشتمل بر حضوری، الکترونیکی، آموزش‌محور، پژوهش‌محور و تعیین نوع مقاطع، رشته تحصیلی و دانشگاه.

۷ ـ میزان: ظرفیت رشته تحصیلی اعلام‌شده توسط کارگروه موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه و حداکثر سن مجاز داوطلبان.

۸ ـ شرایط پرداخت: شرایط بهره‌مندی از کمک شهریه و تأمین منابع مالی آن.

ماده ۲ ـ دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی موظفند با تأیید و یا معرفی بنیاد و با رعایت این آیین‌نامه و طی قراردادی در چهارچوب ماده (۶۳) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ بین بنیاد و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در هر نیم‌سال تحصیلی نسبت به ثبت‌نام و اخذ امتحانات مشمولین بدون دریافت وجه اقدام کنند. بنیاد موظف است بر اساس مواد (۳) و (۴) این آیین‌نامه نسبت به تأمین و پرداخت کمک شهریه تحصیلی کلیه مشمولین بر اساس بودجه سنواتی در وجه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی اقدام کند.

تبصره ۱ ـ دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی ملزم به دریافت مطالبات مربوط به تعهدات بنیاد در حدود خدمات قابل ارائه در این آیین‌نامه هستند، به گونه‌ای که در هیچ‌یک از مراحل و فرآیند تحصیل شامل ثبت‌نام، اخذ امتحانات، فارغ‌التحصیلی و دریافت گواهی موقت تحصیلی مانعی برای مشمولین این آیین‌نامه ایجاد نشود.

تبصره ۲ ـ اخذ شهریه و یا هر نوع وثیقه برای تعهد بنیاد از مشمولین این آیین‌نامه ممنوع است.

ماده ۳ ـ نوع، میزان و کمک شهریه، با اولویت رشته‌های تحصیلی مورد نیاز با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه‌وبودجه کشور و بنیاد و با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توسط کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه‌وبودجه کشور و بنیاد و دانشگاه آزاد اسلامی هر پنج سال یک‌بار تعیین و از طریق دفترچه آزمون‌های سراسری سازمان سنجش آموزش کشور اعلام می‌شود.

تبصره ۱ ـ سقف کمک شهریه پرداختی به صورت سالانه توسط سازمان برنامه‌وبودجه کشور مشخص می‌شود.

تبصره ۲ ـ جلسات کارگروه موضوع این ماده به دعوت سازمان برنامه‌وبودجه کشور و در محل آن سازمان برگزار می‌شود.

ماده ۴ ـ صد درصد (۱۰۰%) کمک شهریه تحصیلی بر اساس ماده (۳) این آیین‌نامه به مشمولین شاهد و ایثارگر در دو نیم‌سال اول تحصیل در مقاطع تحصیلی کارشناسی و دکترای حرفه‌ای و در نیمسال اول مقاطع کاردانی، کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی (پی‌اچ‌دی) به شرط عدم مشروطی پرداخت می-شود و در نیم‌سال‌های بعدی پرداخت‌ها با توجه به وضعیت پیشرفت علمی و معدل دانشجو به صورت زیر خواهد بود:

۱ ـ پرداخت صد درصد (۱۰۰%) کمک شهریه برای مشمولین کلیه مقاطع تحصیلی حائز معدل (۱۷) و بالاتر و برای دانشجویان کارشناسی رشته‌های فنی، مهندسی و علوم پایه معدل (۱۶) و بالاتر.

۲ ـ پرداخت هفتاد و پنج درصد (۷۵%) کمک شهریه برای مشمولین کلیه مقاطع تحصیلی حائز معدل (16/99-15) و برای دانشجویان مقطع کارشناسی رشته‌های فنی، مهندسی و علوم پایه معدل (15/99-14) و دانشجویان تخصصی و (پی‌اچ‌دی) حائز معدل (16/99-16).

۳ ـ پرداخت پنجاه درصد (۵۰%) کمک شهریه برای مشمولین مقاطع تحصیلی کاردانی و کارشناسی حائز معدل (14/99 ـ ۱۲) و برای مشمولین مقطع کارشناسی رشته‌های فنی، مهندسی و علوم پایه معدل (13/99 ـ ۱۲) و نیز دانشجویان کارشناسی ارشد حائز معدل (14/99- 13).

تبصره ـ استفاده از تسهیلات موضوع این آیین‌نامه برای جانبازان بالای پنجاه درصد (۵۰%) بدون محدودیت سنی بوده و برای سایر جامعه هدف ایثارگری بازنشسته مراکز دولتی و غیردولتی و یا دارای سن (۶۰) سال و بالاتر مشمول حداکثر پنجاه درصد (۵۰%) کمک شهریه با توجه به معدل و اولویت‌بندی فوق خواهند شد (حائزین بند (۱) پنجاه درصد (۵۰%)، بند (۲) چهل درصد (۴۰%) و بند (۳) سی درصد (۳۰%) کمک شهریه).

ماده ۵ ـ تعداد نیم‌سال‌های پرداخت شهریه متناسب با آیین‌نامه‌های آموزشی مربوط در مقاطع تحصیلی به شرح زیر تعیین می‌شود:

۱ ـ کاردانی و کارشناسی ناپیوسته: چهار نیم‌سال تحصیلی.

۲ ـ کارشناسی پیوسته: هشت نیم‌سال تحصیلی.

۳ ـ کارشناسی ارشد پیوسته: ده نیمسال تحصیلی.

۴ ـ دکتری حرفه‌ای پزشکی: چهارده نیمسال تحصیلی.

۵ ـ دکترای حرفه‌ای دامپزشکی، دندانپزشکی و داروسازی: دوازده نیمسال تحصیلی.

۶ ـ دکتری پیوسته: پانزده نیم‌سال تحصیلی.

۷ ـ کارشناسی ارشد ناپیوسته: چهار نیم‌سال تحصیلی.

۸ ـ دکتری (پی‌اچ‌دی): هشت نیم‌سال تحصیلی.

۹ ـ تخصص پزشکی: شش تا ده نیم‌سال تحصیلی حسب آیین‌نامه آموزشی رشته مورد نظر.

۱۰ ـ فوق تخصص: پنج نیم‌سال تحصیلی.

تبصره ۱ ـ مشمولین این آیین‌نامه در هر مقطع تحصیلی فقط یک‌بار از این تسهیلات می‌توانند استفاده کنند.

تبصره ۲ ـ دانش‌آموختگان مقاطع تحصیلی در دوره‌های روزانه دولتی، شهریه‌بگیر و حوزه‌های علمیه که از تسهیلات این آیین‌نامه و یا تحصیل رایگان استفاده کرده باشند، در همان مقطع یا مقطع پایین‌تر و یا هم‌تراز در نظام آموزشی موازی مجدداً مشمول بهره‌مندی از خدمات این آیین‌نامه نمی‌شوند و در صورت تحصیل مجدد در مقاطع پیوسته بالاتر (دکتری حرفه‌ای، کارشناسی ارشد پیوسته، دکتری (پی‌اچ‌دی) پیوسته) با احتساب کسر سنوات مقطع گذرانده شده مابه‌التفاوت سنوات باقیمانده در مورد آن‌ها در مقطع مورد نظر محاسبه می‌شود.

تبصره ۳ ـ دانشجویان دکتری تخصصی و (پی‌اچ‌دی) با معدل کمتر از (۱۶) مشمول پرداخت کمک شهریه آن نیم‌سال نمی‌شوند.

تبصره ۴ ـ کمک شهریه واحدهای اخذشده در ترم تابستان در محدوده سقف سنوات مجاز هر یک از مقاطع تحصیلی در این ماده قابل پرداخت می‌باشد و به عنوان نیم‌سال تحصیلی محاسبه نمی‌گردد.

تبصره ۵ ـ پرداخت کمک شهریه برای جانبازان، آزادگان و همسران شهدا، جانبازان و آزادگان و فرزندان شهدا برای تمامی مقاطع تحصیلی و برای فرزندان جانبازان و آزادگان تا دو مقطع تحصیلی تعیین می‌گردد.

تبصره ۶ ـ مشمولینی که در دوره‌های روزانه دولتی دانشگاه‌ها و مؤسسات و مراکز آموزشی پذیرفته می‌شوند و مطابق رأی کمیسیون‌های نقل و انتقال وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نمی‌توانند در دوره‌های روزانه دولتی ادامه تحصیل داده و به نظام شهریه‌ای تغییر وضعیت می‌دهند به نسبت نیمسال‌های باقیمانده از تحصیل تا سقف سنوات تعیین‌شده در این ماده مشمول بهره‌مندی از کمک شهریه تحصیلی خواهند شد. مشمولینی که خارج از کمیسیون اقدام به انتقالی از دوره‌های روزانه به شهریه‌پرداز می‌نمایند مشمول بهره‌مندی از تسهیلات موضوع این آیین‌نامه نمی‌شوند.

تبصره ۷ ـ مشمولین شرکت‌کننده در ترم تابستان در صورت عدم گذراندن واحدهای اخذشده از قبیل (حذف واحد، عدم حضور در سر کلاس و امتحانات و عدم احراز نمره قبولی)، شهریه مربوط بر عهده مشمول می‌باشد.

تبصره ۸ ـ بهره‌مندی از خدمات این آیین‌نامه با رعایت ماده (۳) آن، صرفاً شامل رشته‌های تحصیلی مورد نیازی است که دارای مجوز از شورای گسترش وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد.

ماده ۶ ـ استفاده از تسهیلات موضوع این آیین‌نامه برای مشمولینی که از مأموریت آموزشی استفاده می-نمایند، در چهارچوب رشته‌های تحصیلی مورد نیاز تعیین‌شده در کارگروه موضوع ماده (۳) این آیین‌نامه و منوط به تأیید دستگاه اجرایی در خصوص رشته تحصیلی مرتبط و یا رشته تحصیلی بدو استخدام کارمند می‌باشد.

ماده ۷ ـ مشمولینی که بر اساس ضوابط مندرج در آیین‌نامه آموزشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در مقاطع تحصیلی مختلف حدنصاب نمره را کسب نکرده و مشروط شوند و یا بر اساس ضوابط دیگر آموزشی مشروطی خود را بلااثر نمایند و یا دارای محکومیت انضباطی باشند، در آن نیم‌سال تحصیلی مشمول دریافت کمک شهریه از سوی بنیاد نخواهند شد و پرداخت شهریه مربوط بر عهده مشمول است.

تبصره ۱ ـ مشمولینی که بر اساس ضوابط مندرج در آیین‌نامه آموزشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در مقاطع تحصیلی مختلف نسبت به حذف نیم‌سال اقدام نمایند در آن نیم‌سال مشمول دریافت کمک شهریه از سوی بنیاد نخواهند شد و پرداخت شهریه مربوط بر عهده مشمول است.

تبصره ۲ ـ شهریه واحدهای درسی که مشمولین موفق به کسب حدنصاب نمره قبولی نشوند، شامل مزایای این آیین‌نامه نمی‌باشد و پرداخت شهریه آن واحد درسی بر عهده مشمول است.

تبصره ۳ ـ مشمولین دکتری (پی‌اچ‌دی) در صورت عدم کسب حدنصاب نمره قبولی در امتحان جامع در آن نیم‌سال مشمول بهره‌مندی از تسهیلات این آیین‌نامه نمی‌شوند.

ماده ۸ ـ تسهیلات این آیین‌نامه شامل مشمولین راتبه تحصیلی (بورسیه) و واحدهای بین‌الملل دانشگاه-های داخلی نمی‌شود.

تبصره ۱ ـ دانش‌آموختگان دانشگاه‌های خارج از کشور که برای ارزیابی مدرک تحصیلی خود نیاز به گذراندن تعدادی از واحدها در دانشگاه‌های روزانه دولتی و یا شهریه‌بگیر دارند مشمول بهره‌مندی از خدمات این آیین‌نامه نمی‌شوند.

تبصره ۲ ـ مشمولین شاغل به تحصیل در مقطع دکترای پژوهش‌محور مشمول بهره‌مندی از خدمات این آیین‌نامه نمی‌شوند.

ماده ۹ ـ بنیاد موظف است اعتبارات سالیانه مورد نیاز اجرای این آیین‌نامه را به سازمان برنامه‌وبودجه کشور اعلام و سازمان یادشده موظف است ضمن پیش‌بینی اعتبارات مذکور در لوایح بودجه سالانه نسبت به تأمین اعتبارات مصوب مربوط در زیر ردیف بودجه بنیاد اقدام کند.

تبصره ۱ ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور مکلف است بر اساس ماده (۶۳) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ کلیه تعهدات پرداخت‌نشده کمک شهریه مشمولین در هر سال تحصیلی را به عنوان تعهدات پرداخت‌نشده بودجه سال قبل در ردیف خاصی از بودجه کل کشور سال بعد منظور و بر اساس گزارش بنیاد، به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و یا وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پرداخت نماید.

تبصره ۲ ـ تعهدات پرداخت‌نشده موضوع تبصره (۱) این ماده تا پایان سال ۱۴۰۰ از محل جزء (۲) بند (ی) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، پس از تأیید بدهی دانشگاه‌های فوق توسط بنیاد، پرداخت خواهد شد.

ماده ۱۰ ـ مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه بر عهده بنیاد است و وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی و سایر دانشگاه‌ها و مراکز و مؤسسات آموزش عالی موظفند همکاری کامل با بنیاد را انجام دهند. دانشگاه-ها و مؤسسات آموزش عالی مکلفند اطلاعات کامل آموزشی و انضباطی مشمولین این آیین‌نامه را در هر نیمسال تحصیلی در پایان همان نیم‌سال یا حداکثر تا پایان نیم‌سال تحصیلی بعد به بنیاد ارائه دهند. بنیاد مکلف است زیرساخت‌های لازم برای دریافت اطلاعات مذکور به صورت الکترونیکی را فراهم نماید.

ماده ۱۱ ـ کلیه مشمولین ورودی سنوات قبل و ورودی جدید از زمان ابلاغ این آیین‌نامه مشمول مفاد آن هستند.

تبصره ـ ماده (۳) این آیین‌نامه فقط شامل مشمولین پذیرفته‌شده از سال تحصیلی ۱۴۰۱ به بعد می‌باشد و مشمولین ورودی سنوات قبل از آن را شامل نمی‌شود.

ماده ۱۲ ـ آیین‌نامه اجرایی تبصره‌ ماده (۶۶) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۲۴۶/ت ۵۰۵۵۸ هـ مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۹ لغو می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

الحاق تبصره به بند (الف) ماده (۵) آيين‌نامه اجرايي ماده (۲۰) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22494-22/03/1401

شماره ۳۵۳۸۱/ت ۵۸۱۵۵ هـ ـ ۱۴۰۱/۳/۷

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نیرو

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۲/۲۵ به پیشنهاد شماره 1400/34425/20/100 مورخ ۱۴۰۰/۸/۶ وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

متن زیر به عنوان تبصره به بند (الف) ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۸۹۵۵/ت ۵۲۰۸۰ هـ مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۱ و اصلاحات بعدی آن الحاق می‌شود:

تبصره ـ تسهیلات گیرندگانی که سهم‌الشرکه (آورده متقاضی) خود را قبل از تاریخ ۱۳۹۱/۷/۴ به بانک عامل پرداخت و گشایش اعتبار اسنادی آن تا قبل از تاریخ یادشده صورت گرفته باشد، لیکن وجه اسناد حمل موضوع اعتبار اسنادی مربوط به دلیل تحریم‌های بین‌المللی تا قبل از ابلاغ قانون پرداخت شده باشد نیز مشمول استفاده از مزایای این آیین‌نامه می‌باشند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

اصلاح اساسنامه شرکت شهر فرودگاهي امام خميني (ره)

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22494-22/03/1401

شماره ۳۵۳۸۴/ت ۵۹۷۶۹ هـ ـ ۱۴۰۱/۳/۷

وزارت راه و شهرسازی ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

سازمان اداری و استخدامی کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱/۳۱ به پیشنهاد شماره 47697/7011 مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۱ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۴۱۰۰۵/ت ۵۵۳۹۹ هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ ـ در ماده (۷)، قبل از عبارت “طبق مفاد این اساسنامه” عبارت “حسب مورد” الحاق می‌شود.

۲ ـ متن زیر به عنوان بند (ت) به ماده (۱۱) الحاق می‌شود:

ت ـ یک یا چند وزیر به انتخاب هیئت‌وزیران.

۳ ـ در تبصره ماده (۲۵)، عبارت “در صورت استفاده از محل بودجه عمومی کشور به امضای” حذف می‌شود.

این اصلاحیه به موجب نامه شماره 102/30779 مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۴ شورای‌نگهبان تأیید شده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

اصلاح ماده (۵) اصلاحي اساسنامه شرکت مادرتخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل‌ونقل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22494-22/03/1401

شماره ۳۵۳۸۳/ت ۵۹۶۷۷ هـ ـ ۱۴۰۱/۳/۷

وزارت راه و شهرسازی

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱/۱۷ به پیشنهاد شماره 175147/100/02 مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده‌واحده قانون استفساریه در خصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ـ مصوب ۱۳۷۷ ـ تصویب کرد:

ماده (۵) اصلاحی اساسنامه شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۴۵۸۲/ت ۵۶۶۶۱ هـ مورخ ۱۳۹۸/۵/۶ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۵ ـ سرمایه شرکت مبلغ سه هزار و هفتصد و شصت و سه میلیارد و چهارصد و شصت و پنج میلیون و چهارصد هزار (3763465400000) ریال است که به سیصد و هفتاد و شش میلیون و سیصد و چهل و شش هزار و پانصد و چهل (۳۷۶۳۴۶۵۴۰) سهم ده هزار (10000) ریالی با نام و غیرقابل‌انتقال تقسیم می‌شود و کلیه سهام متعلق به دولت است. افزایش سرمایه یادشده از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود (طبقه زمین) تأمین شده است.

این اصلاحیه به موجب نامه شماره 102/30778 مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۴ شورای‌نگهبان تأیید شده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

تصويب‌نامه در خصوص ساماندهي استقرار شهرک‌ها و واحدهاي صنعتي و معدني داراي پروانه بهره‌برداری در محدوده شعاع يکصد و بيست کيلومتري شهر تهران موضوع تصويب‌نامه شماره ۲۳۵۸۰/ت ۳۲۵۰۲ هـ مورخ ۱۱/۵/۱۳۸۴

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22501 – 30/03/1401

شماره ۴۵۳۱۳/ت ۵۹۵۴۹ هـ ـ ۱۴۰۱/۳/۲۳

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت نیرو ـ وزارت راه و شهرسازی

وزارت کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت جهاد کشاورزی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ سازمان حفاظت محیطزیست

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۳/۱۱ به پیشنهاد شماره ۱۳۹۶۴۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۶ معاونت اجرایی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جهت ساماندهی واحدهای صنعتی اطراف تهران بر اساس اصول زیست‌محیطی تصویب کرد:

الف ـ ساماندهی استقرار شهرک‌ها و واحدهای صنعتی و معدنی دارای پروانه بهره‌برداری در محدوده موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۳۵۸۰/ت ۳۲۵۰۲ هـ مورخ ۱۳۸۴/۵/۱۱ به شرح زیر صورت می‌گیرد:

۱ ـ توسعه واحدهای تولیدی موجود در شهرک‌ها و نواحی صنعتی دولتی و غیردولتی مصوب با تأیید سازمان حفاظت محیط‌زیست و در سقف منابع آب تخصیص‌یافته مجاز است.

۲ ـ صدور مجوز توسعه و نوسازی برای واحدهای دارای پروانه بهره‌برداری، کارت شناسایی و گواهی فعالیت صنعتی مستقر در خارج از شهرک‌ها و نواحی صنعتی در همان عرصه موجود و زنجیره تولید و با اخذ مجوز محیط‌زیستی در سقف منابع آب تخصیص‌یافته بلامانع است.

۳ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به بررسی و ابطال کارت‌های شناسایی، گواهی‌های فعالیت صنعتی و پروانه بهره‌برداری صنایع غیرفعال با اولویت بررسی صنایع مستقر در خارج از شهرک‌ها و نواحی صنعتی اقدام و اطلاعات مربوط را به سازمان حفاظت محیط‌زیست ارائه نماید.

۴ ـ واحدهای دانه‌بندی شن و ماسه در محدوده معادن شن و ماسه دارای پروانه بهره‌برداری، با رعایت ضوابط استقرار صنایع و تأیید سازمان حفاظت محیط‌زیست، از ممنوعیت استقرار در داخل محدوده (۱۲۰) کیلومتری تهران مستثنی هستند.

۵ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی، سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان برنامه‌وبودجه کشور، سامانه یکپارچه ساماندهی صنایع مستقر در محدوده (۱۲۰) کیلومتری شهر تهران موضوع این تصویب‌نامه را با هدف شفاف‌سازی وضعیت فعلی صنایع و کمک به تصمیم‌سازی در موضوعات مرتبط ظرف شش ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه ایجاد و راه‌اندازی نماید.

تبصره ـ دستورالعمل بارگذاری داده‌ها توسط وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و سازمان حفاظت محیط‌زیست تا پیش از راه‌اندازی سامانه، تدوین و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ می‌شود.

ب ـ در بند (الف) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی بند (د) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۹۴۷۸/ت ۵۲۳۱۹ هـ‌‌ مورخ ۱۳۹۴/۷/۱۱ و اصلاحات بعدی آن بعد از عبارت “و کاسپین” عبارت “و شهرک و نواحی صنعتی شهرستان فیروزکوه” الحاق و یک تبصره به شرح زیر به بند یادشده اضافه می‌شود:

تبصره ـ واحدهای صنعتی و تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی شهرستان اشتهارد که پروانه بهره-برداری آن‌ها از تاریخ ۱۳۹۴/۷/۱۱ به بعد صادر شده است نیز مشمول معافیت‌های موضوع بند (د) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم می‌شوند.

پ ـ در بند (۶) اصلاحی تصمیم‌نامه شماره 45346/241092 مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۵ موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۹۰۰۷/ت ۵۳۵۴۱ هـ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۳ عبارت ” شهر مربوط (تهران و کرج)” به عبارت “استان مربوط (تهران و البرز)” اصلاح می‌شود.

ت ـ وزارت کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به تعیین تکلیف مدیریت و تقسیمات کشوری شهرک صنعتی پایتخت (علی‌آباد) به منظور حل مشکلات صنایع مستقر در شهرک مذکور با رعایت قوانین و مقررات ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه اقدام نمایند.

ث ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است در اجرای قانون اصلاح تبصره (۵) بند (الف) ماده (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم ) ۴۴ ) قانون اساسی و الحاق دو تبصره به آن ـ مصوب ۱۳۹۲ ـ و به منظور ساماندهی فعالیت‌های کارگاهی، صنفی و صنعتی، در چهارچوب قوانین نسبت به صدور پروانه بهره‌برداری شهرک صنعتی غیردولتی، جهت (۳۸) لکه صنعتی به شرح فهرست پیوست ممهور به مهر دفتر هیئت دولت که به صورت متمرکز (لکه‌ای) در محدوده شعاع (۱۲۰) کیلومتری شهر تهران ایجاد شده‌اند، پس از تحقق تمامی احکام زیر با رعایت ترتیبات مقرر لحاظ شده، حداکثر ظرف دو سال پس از ابلاغ این تصویب‌نامه اقدام نماید:

۱ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران) مکلف است نسبت به تهیه و تعیین دقیق حدود جغرافیایی لکه‌های صنعتی موجود به صورت نقشه‌های مختصات‌دار (UTM) ‌‌‌‌‌با مقیاس (1/1000) اقدام و برای بررسی به واحدهای تابع استانی دستگاههای مرتبط ارایه نماید.

۲ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران) مکلف است از طریق صاحبان صنایع مستقر در هر یک از لکه‌های صنعتی، نسبت به معرفی اعضای شرکت خدماتی آن لکه صنعتی، جهت ارایه درخواست ایجاد شهرک صنعتی غیردولتی و تحقق سایر اهداف این تصویب‌نامه اقدام نماید.

۳ ـ شرکت خدماتی مکلف است نسبت به شناسایی نوع و مقیاس فعالیت‌های فعلی، تعیین متراژ دقیق زمین‌های در اختیار واحدهای مستقر و وضعیت تأمین خدمات زیربنایی (از قبیل آب و برق) در لکه‌های صنعتی به تفکیک عرصه و اعیان و وضعیت مالکیت آن‌ها اقدام و نتایج را از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران) به واحدهای تابع استانی دستگاه‌های مرتبط ارایه نماید.

۴ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران) با همکاری استانداری تهران و وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط‌زیست نسبت به تعیین نوع فعالیت‌های مجاز برای هر یک از لکه‌های صنعتی براساس وضعیت فعلی و سیاست‌ها و اسناد فرادستی اقدام و نتیجه را به شرکت‌های خدماتی لکه‌های صنعتی ابلاغ نماید.

۵ ـ وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی مکلفند با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران) و استانداری تهران نسبت به رفع تصرف قطعی و کامل واحدهای لکه-های صنعتی مستقر در حریم و بستر رودخانه‌ها و اراضی ملی و دولتی اقدام نمایند.

۶ ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در اجرای تبصره (۱) ماده (۱) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها ـ مصوب ۱۳۷۴ ـ نسبت به صدور مجوز تغییر کاربری اراضی فعالیت‌های موضوع این تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه شماره 45346/241092 مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۵ و اصلاحات بعدی آن براساس قوانین اقدام نماید.

تبصره ۱ ـ تقویم اراضی این محدوده‌ها با کاربری جدید توسط کمیسیون تقویم و ارزیابی بر اساس مترمربع در خصوص کل محدوده‌ صورت می‌گیرد.

تبصره ۲ ـ در صورت عدم پرداخت عوارض مربوط در مهلت مقرر، مراجع ذی‌ربط نسبت به ابطال جواز یا پروانه تأسیس، تعطیلی و پلمب واحد صنفی یا صنعتی اقدام خواهند نمود.

۷ ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست مکلف است در صدور مجوز محیط‌زیستی واحدهای مستقر در لکه‌های صنعتی مطابق ماده (۱۱) قانون هوای پاک ـ مصوب ۱۳۹۶ ـ و با تأکید بر همیاری در ساماندهی صنایع و ارایه راهکارهای کاهش آلودگی محیط‌زیست اقدام نماید.

۸ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران) مکلف است نسبت به مکان‌یابی اراضی مناسب برای ارایه خدمات مدیریت پسماند، فاضلاب، آتش‌نشانی و سایر خدمات مورد نیاز در محدوده لکه‌های صنعتی از طریق شرکت خدماتی اقدام نماید.

۹ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران) مکلف است نسبت به پیگیری تأسیس شرکت خدمات شهرک صنعتی غیردولتی متشکل از منتخبین صنایع واقع در هر شهرک اقدام نماید.

۱۰ ـ هرگونه توسعه خارج از محدوده مصوب شهرک‌ها ممنوع می‌باشد. استانداری تهران و واحدهای تابع استانی هر یک از دستگاه‌های تخصصی مرتبط مکلفند به منظور جلوگیری از ایجاد واحدهای غیرمجاز و طی فرایند قضایی برای تخریب واحدهای غیرمجازی که پس از ابلاغ این تصویب‌نامه احداث می‌شوند، اقدام نمایند.

۱۱ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران) مجاز است در ساماندهی واحدهایی که براساس جزء (۱) بند (ث) این تصویب‌نامه در محل فعالیت فعلی خود، غیرمجاز تشخیص داده می‌شوند و از نظر دستگاه‌های تخصصی اجازه ادامه فعالیت ندارند، مجوز انتقال به سایر شهرک‌های موجود و مرتبط را صادر نماید.

۱۲ ـ استانداری تهران از طریق شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان موظف به ایجاد هماهنگی، راهبری و نظارت بر اجرای فرآیند موضوع این تصویب‌نامه می‌باشد و گزارش عملکرد این تصویب‌نامه را به تفکیک دستگاه‌های مرتبط در مقاطع زمانی شش‌ماهه به هیأت‌وزیران ارایه می‌نماید.

۱۳ ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست مکلف است اقدامات قانونی لازم برای تعیین تکلیف لکه‌های صنعتی مستقر که با اراضی تحت مدیریت این سازمان تداخل دارد را از طریق شورای‌عالی محیط‌زیست ظرف سه ماه انجام دهد.

۱۴ ـ از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، تصویب‌نامه‌های شماره ۱۵۵۱۸۰ /ت ۵۴۲۶۷ هـ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۵ و شماره ۱۴۱۶۴۷ /ت ۵۴۳۰۳ هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۹ لغو می‌شوند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

مصوبات هیأت دولت دهه سوم خرداد 1401-2--min

 

تصويب‌نامه در خصوص تعيين قيمت نقدي نفت خام و ميعانات گازي تحويلي به پالايشگاه‏هاي داخلي در سال ۱۳۹۸

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22501 – 30/03/1401

شماره ۴۵۲۷۲/ت ۵۹۶۸۸ هـ ـ ۱۴۰۱/۳/۲۳

وزارت نفت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۳/۱۶ به پیشنهاد کارگروه موضوع جزء (۲) بند (الف) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲ ) ـ مصوب ۱۳۹۳ ـ و به استناد جزء یادشده تصویب کرد:

۱ ـ قیمت نقدی نفت خام و میعانات گازی تحویلی به پالایشگاه‏های داخلی در سال ۱۳۹۸ معادل مبلغ یک میلیون و ششصد و پنجاه و سه هزار و نهصد و چهل و یک (1653941) ریال به ازای هر بشکه تعیین می‌شود.

۲ ـ سهم شرکت ملی نفت ایران از محل نفت خام و میعانات گازی تحویلی به پالایشگاه‏های داخلی در سال ۱۳۹۸ معادل مبلغ دویست و سی و نه هزار و هشتصد و بیست و دو (239822) ریال به ازای هر بشکه و برای کل سال معادل مبلغ یکصد و هشتاد و شش هزار و نهصد و هفتاد و چهار میلیارد (186974000000000) ریال تعیین می‌شود.

۳ ـ رقم قابل واریز به خزانه‌داری کل کشور از محل نفت خام و میعانات گازی تحویلی به پالایشگاه‏های داخلی در سال ۱۳۹۸ معادل مبلغ یک میلیون و یکصد و دوهزار و پانصد و دو میلیارد (1102502000000000) ریال تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

تصويب‌نامه در خصوص برقراري مقررات لغو رواديد براي دارندگان گذرنامه‌های ديپلماتيک و خاص بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت قطر

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22501 – 30/03/1401

شماره ۴۳۲۲۵/ت ۵۹۷۸۳ هـ ـ ۱۴۰۱/۳/۲۱

وزارت امور خارجه

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۲/۲۱ به پیشنهاد شماره 732/1135378 مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۲ وزارت امور خارجه و به استناد تبصره (۴۳) ماده‌واحده قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور تصویب کرد:

برقراری مقررات لغو روادید برای دارندگان گذرنامه‌های دیپلماتیک و خاص بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر به شرط عمل متقابل و با رعایت مدت اقامت نود روزه از تاریخ ورود و انجام تشریفات مربوط به پذیرش ظرف سی روز پس از ورود، مجاز است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

تصويب‌نامه در خصوص تعيين نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ ـ

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22501 – 30/03/1401

شماره ۴۳۲۲۹/ت ۵۹۷۹۹ هـ ـ ۱۴۰۱/۳/۲۱

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۳/۱۶ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ ـ و ماده (۴۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ ـ تصویب کرد:

۱ ـ نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ ـ به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف ـ معاملات کوچک: معاملاتی که مبلغ معامله تا سقف مبلغ یک میلیارد (1000000000) ریال باشد.

ب ـ معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ ده میلیارد (10000000000) ریال تجاوز نکند.

پ ـ معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آن‌ها بیش از مبلغ ده میلیارد (10000000000) ریال باشد.

۲ ـ نصاب معاملات موضوع بند (۱) به موجب ماده (۴۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می‌شود، تسری می‌یابد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

تصويب‌نامه در خصوص تغيير نام شهرستان بينالود استان خراسان به شهرستان طرقبه شاندیز

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22501 – 30/03/1401

شماره ۴۸۳۵۸/ت ۵۹۸۲۴ هـ ـ ۱۴۰۱/۳/۲۸

وزارت کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۳/۱۶ به پیشنهاد شماره ۲۰۳۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۲/۶ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ ـ تصویب کرد:

نام شهرستان بینالود استان خراسان رضوی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۶۱۴۱۱/ت ۳۸۰۲۸ ک مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۴، به شهرستان طرقبه شاندیز تغییر می‌یابد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

آيين‌نامه اجرايي بند (و) تبصره (۱۷) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22501 – 30/03/1401

شماره ۴۴۱۶۵/ت ۵۹۹۳۶ هـ ـ ۱۴۰۱/۳/۲۲

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ کمیته امداد امام خمینی (ره)

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۳/۱۶ به پیشنهاد سازمان برنامه‌وبودجه کشور (با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) و به استناد بند (و) تبصره (۱۷) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، آیین-نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (۱۷) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ ـ وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

۲ ـ سازمان: سازمان برنامه‌وبودجه کشور.

۳ ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۴ ـ دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ از جمله نهادهای عمومی غیردولتی و بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی که به هر شکل از اقشار آسیب‌پذیر حمایت می‌کنند و کمیته امداد امام خمینی (ره) با اذن مقام معظم رهبری.

۵ ـ اشخاص مشمول: اشخاص آسیب‌پذیری که از کمک‌ها و پرداخت‌های حمایتی (به استثنای کمک‌های رفاهی پرداختی دستگاه به کارمندان خود) و تسهیلات قرض‌الحسنه بهره‌مند می‌شوند.

۶ ـ سامانه: سامانه موضوع ماده (۱۱) دستورالعمل طرح خرید اعتباری اضطراری ناشی از شیوع بیماری کرونا، موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۰۹/ت ۵۷۵۳۱ هـ مورخ ۱۳۹۹/۱/۵ که به صورت برخط با سامانه استعلام بانک مرکزی ارتباط خواهد داشت.

۷ ـ خزانه‌داری: خزانه‌داری کل کشور.

۸ ـ احراز هویت: فرایند احراز هویت اشخاص مشمول توسط دستگاه‌های اجرایی، مطابق ماده (۵۶) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پول‌شویی، موضوع تصویب‌نامه شماره ۹۲۹۸۶/ت ۵۷۱۰۱ هـ مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۲.

۹ ـ شناسایی: فرایند دریافت و بررسی مستمر اطلاعات اشخاص مشمول توسط دستگاه‌های اجرایی مطابق بند (۳۳) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پول‌شویی.

ماده ۲ ـ وزارت مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، سامانه را به گونه‌ای معماری و طراحی کند که امکانات زیر را فراهم نماید:

۱ ـ ثبت مشخصات هویتی اشخاص مشمول.

۲ ـ استعلام سامانه‌ای (سیستمی) صحت حساب‌های بانکی (شبا) اشخاص مشمول از بانک مرکزی.

۳ ـ صدور شناسه یکتا.

۴ ـ بررسی و استحقاق‌سنجی اشخاص مشمول برای دستگاه اجرایی و مؤسسات خیریه و مردم‌نهاد با استفاده از پایگاه رفاه ایرانیان.

۵ ـ دریافت اطلاعات عملکرد کمک‌ها و پرداخت‌های حمایتی از بانک مرکزی، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، خزانه‌داری و سایر دستگاه‌های اجرایی حسب مورد.

۶ ـ نگهداری سوابق پرداخت‌ها به تمامی اشخاص حقیقی اعم از ایرانی یا اتباع خارجی.

تبصره ۱ ـ بانک مرکزی از طریق شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران براساس اطلاعاتی که وزارت در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد، وضعیت استحقاق‌سنجی مددجویان و متقاضیان تسهیلات را در اختیار مؤسسات مالی و غیرمالی و همچنین اشخاص حقوقی مشمول قانون قرار داده و شماره ملی دریافت‌کنندگان تسهیلات را به وزارت انتقال می‌دهد.

تبصره ۲ ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی نظیر سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، سازمان ثبت‌احوال کشور، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور، وزارت کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سامانه شاهکار و احراز الکترونیکی هویت)، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها موظف به همکاری با وزارت در به‌روزرسانی و تکمیل اطلاعات سامانه مذکور می‌باشند.

تبصره ـ سازمان فناوری اطلاعات ایران موظف است زیرساخت لازم را از محل اعتبارات مصوب مربوط برای نگهداری و تکمیل پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان و ایجاد پرونده الکترونیکی رفاه و تأمین اجتماعی موضوع ماده (۸۱) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ فراهم نماید.

ماده ۳ ـ برخورداری کمک‌ها و پرداخت‌های حمایتی مؤسسات خیریه و مردم‌نهاد از معافیت‌های مالیاتی مندرج در بند (و) تبصره (۱۷) ماده‌واحده قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور از زمان تکمیل سامانه موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه با اعلام وزارت، منوط به دریافت شناسه یکتا بابت هزینه‌های مذکور از سامانه و ارایه آن به سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود.

ماده ۴ ـ دستگاه‌های اجرایی در مورد کلیه پرداخت‌های نقدی حمایتی از محل منابع عمومی، هدفمندی یارانه‌ها، منابع داخلی و پرداخت‌های مستقیم به اشخاص حقیقی مکلفند نسبت به ثبت کلیه کمک‌ها و پرداخت‌های حمایتی خود به جامعه هدف در سامانه و به تفکیک شماره ملی گیرنده حمایت اقدام نمایند. کلیه کمک‌ها و پرداخت‌های نقدی مذکور از طریق حواله الکترونیک بانکی انجام و در سرفصل (فیلد) اختصاص داده‌شده در دستور پرداخت الکترونیکی مطابق با دستورالعمل شناسه‌گذاری پرداخت‌های حمایتی درج می‌شود. دستورالعمل شناسه‌گذاری پرداخت‌های حمایتی حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه به پیشنهاد سازمان و تأیید وزارت توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می‌شود.

تبصره ـ بانک مرکزی مکلف است کلیه اطلاعات حواله‌های الکترونیک صادره مشمول این آیین‌نامه در بستر بانک مرکزی یا شبکه بانکی را به سازمان و وزارت ارسال کند.

ماده ۵ ـ دستگاه‌های اجرایی مکلفند پیش از ثبت درخواست هرگونه کمک و پرداخت حمایتی در سامانه نسبت به احراز هویت و شناسایی متقاضیان دریافت کمک و پرداخت حمایتی اقدام نمایند.

ماده ۶ ـ وزارت مکلف است امکان استعلام استحقاق‌سنجی اشخاص مشمول را به درخواست دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات خیریه و مردم‌نهاد ایجاد نماید. دستورالعمل و ضوابط استحقاق‌سنجی هرگونه حمایت توسط وزارت با همکاری سازمان و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، تهیه و ابلاغ می‌شود.

ماده ۷ ـ وزارت مکلف است پس از بررسی و صحت‌سنجی اطلاعات هویتی و استحقاق‌سنجی اشخاص مشمول که توسط دستگاه‌های اجرایی در سامانه وارد شده، نسبت به صدور شناسه یکتا اقدام و اطلاعات مذکور را تا پانزدهم هر ماه به صورت سامانه‌ای (سیستمی) و برخط برای سازمان ارسال نماید.

ماده ۸ ـ سازمان پس از دریافت اطلاعات موضوع ماده (۷) این آیین‌نامه، نسبت به تخصیص اعتبار با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه‌وبودجه کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ ـ به دستگاه‌های مشمول برای پرداخت‌های حمایتی متناسب با قوانین و مقررات مربوط اقدام می‌کند. پس از تأیید سازمان، اطلاعات تخصیص برای پرداخت به تفکیک اشخاص مشمول به خزانه‌داری ارسال می‌شود. خزانه‌داری تأییدیه پرداخت را به همراه شناسه یکتای پرداخت به صورت برخط و یا برون‌خط برای سازمان و وزارت ارسال می‌کند. تخصیص اعتبار دستگاه‌های اجرایی تا قبل از اجرای کامل سازوکارهای مندرج در این آیین‌نامه براساس روال قبلی انجام می‌شود.

ماده ۹ ـ کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، خصوصی و غیردولتی مکلفند تسهیلات قرض‌الحسنه پرداختی را به تفکیک شماره ملی گیرنده تسهیلات در سامانه مذکور ثبت نمایند.

ماده ۱۰ ـ چنانچه مدیران دستگاه‌های اجرایی از اجرای بند (و) تبصره (۱۷) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور استنکاف نمایند، مشمول مجازات حبس تعزیری درجه پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی ـ مصوب ۱۳۹۲ ـ و با اصلاحات بعدی آن می‌گردند.

ماده ۱۱ ـ کمیته امداد امام خمینی (ره) با اذن مقام معظم رهبری در چهارچوب مفاد این آیین‌نامه نسبت به ارایه اطلاعات اقدام می‌نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

لغو بند (۳) تصويب‌نامه شماره ۱۲۸۰۱۶/ت ۵۸۳۹۶ هـ مورخ ۷/۱۱/۱۳۹۹

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22501 – 30/03/1401

شماره ۴۸۳۷۷/ت ۵۹۵۲۷ هـ ـ ۱۴۰۱/۳/۲۸

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت اطلاعات

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۳/۱۶ به پیشنهاد شماره 1/15464 مورخ ۱۴۰۱/۲/۴ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۱۲۸۰۱۶/ت ۵۸۳۹۶ هـ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۷ لغو می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

اصلاح بند (۳) تصويب‌نامه شماره ۲۱۴۸۷/ت ۵۹۸۲۶ هـ مورخ ۱۵/۲/۱۴۰۱

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22501 – 30/03/1401

شماره ۴۲۲۸۳/ت ۵۹۸۲۶ هـ ـ ۱۴۰۱/۳/۱۸

سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ سازمان اداری و استخدامی کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۳/۱۱ به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تبصره (۲) بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۲۱۴۸۷/ت ۵۹۸۲۶ هـ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۵ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۳) به بند مذکور الحاق می‌شود:

تبصره ۲ ـ رشد حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های مشمولان قانون کار که در دستگاه‌های اجرایی مشغول به کار هستند تابع ضوابط مقرر در قانون کار خواهد بود.

تبصره ۳ ـ تبصره ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص مشمولان این تبصره لازم‌الرعایه است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

اصلاح تصويب‌نامه شماره ۲۶۷۴۳/ت ۵۹۷۹۰ هـ مورخ ۲۴/۲/۱۴۰۱

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22501 – 30/03/1401

شماره 59952/42328 هـ ـ ۱۴۰۱/۳/۱۸

وزارت نیرو ـ وزارت کشور ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت اطلاعات

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت جهاد کشاورزی

وزارت نفت ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

سازمان اداری و استخدامی کشور ـ سازمان انرژی اتمی ایران

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۳/۱۸ به پیشنهاد شماره 1401/20623/10/100 مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۴ وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تصویب‌نامه شماره ۲۶۷۴۳/ت ۵۹۷۹۰ هـ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۴ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ ـ تبصره (۱) بند (۲) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره ۱ ـ ساعات شروع و خاتمه کار دستگاه‌های فوق‌الذکر از تاریخ ۱۴۰۱/۳/۲۱ تا ۱۴۰۱/۶/۳ از ساعت ۷:۰۰ تا ساعت ۱۳:۳۰ تعیین می‌شود. استانداران موظفند ساعات کار کاهش‌یافته در این مدت تا میزان مقرر در ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری را به صورت حضوری یا دورکاری در سایر ساعات هفته جبران نمایند. دستگاه‌های اجرایی مذکور مکلفند از یک ساعت قبل از خاتمه کار و در مناطق گرمسیری هم‌زمان با خاتمه کار، دستگاه‌های سرمایشی را خاموش نمایند.

۲ ـ در بند (۳)، بعد از عبارت “وزارت صنعت، معدن و تجارت” عبارت “و وزارت نفت” الحاق می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

اصلاح ماده (۸) آيين‌نامه اجرايي نحوه تعيين و شناسايي خانوارهاي ايراني و اتباع خارجي

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22501 – 30/03/1401

شماره ۴۳۲۳۰/ت ۵۹۹۰۳ هـ ـ ۱۴۰۱/۳/۲۱

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت کشور ـ وزارت امور خارجه

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت اطلاعات

سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ سازمان اداری و استخدامی کشور

سازمان ثبت‌احوال کشور ـ کمیته امداد امام خمینی (ره)

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۳/۱۶ به پیشنهاد شماره 41080/27145 مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۵ معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در ماده (۸) آیین‌نامه اجرایی نحوه تعیین و شناسایی خانوارهای ایرانی و اتباع خارجی موضوع بند (۲) تبصره (۸) الحاقی به ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۶۴۴۹۵/ت ۵۸۷۱۷ هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷، واژه “سرویس” به واژه “خدمات” اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

اصلاح تبصره ماده (۶) آيين‌نامه اجرايي بند (هـ) تبصره (۸) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22501 – 30/03/1401

شماره ۴۳۲۱۳/ت ۵۹۹۰۵ هـ ـ ۱۴۰۱/۳/۲۱

وزارت نیرو ـ وزارت جهاد کشاورزی

وزارت کشور ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۳/۱۶ به پیشنهاد شماره 48009/27133 مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۵ معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در تبصره ماده (۶) آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۸) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۴۱۶۹/ت ۵۹۷۷۴ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱/۳۱، واژه “حداقل” حذف می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

اصلاح تصويب‌نامه‌هاي شماره ۵۷۴۱/ت ۵۸۶۶۶ هـ مورخ ۲۳/۱/۱۴۰۰، شماره ۵۷۳۲/ت ۵۸۶۶۶ هـ مورخ ۲۳/۱/۱۴۰۰، شماره ۵۷۴۴/ت ۵۸۶۶۶ هـ مورخ ۲۳/۱/۱۴۰۰ و شماره ۱۳۸۸۵۷/ت ۵۹۵۱۴ هـ مورخ ۵/۱۱/۱۴۰۰

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22501 – 30/03/1401

شماره ۴۸۳۷۴/ت ۵۹۸۹۳ هـ ـ ۱۴۰۱/۳/۲۸

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۳/۱۸ به پیشنهاد شماره 47676/25785 مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۱ معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در صدر تصویب‌نامه‌های شماره ۵۷۴۱/ت ۵۸۶۶۶ هـ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۳، شماره ۵۷۳۲/ت ۵۸۶۶۶ هـ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۳، شماره ۵۷۴۴/ت ۵۸۶۶۶ هـ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۳ و شماره ۱۳۸۸۵۷/ت ۵۹۵۱۴ هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۵، عبارت “پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور و تأیید شورای‌عالی بیمه سلامت کشور” به عبارت “پیشنهاد شورای‌عالی سلامت کشور و با مشارکت وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با تأیید سازمان برنامه‌وبودجه کشور” اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

اصلاح بند (۱) تصويب‌نامه شماره ۴۲۳۲۹/ت ۵۹۸۲۵ هـ مورخ ۱۸/۳/۱۴۰۱

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22501 – 30/03/1401

شماره 59825/45226 – ۱۴۰۱/۳/۲۳

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

نظر به اینکه در بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۴۲۳۲۹/ت ۵۹۸۲۵ هـ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۸، بعد از عبارت “شورای‌عالی کار” عبارت “به نحوی که از مبلغ پنجاه و پنج میلیون و هشتصد هزار (55800000) ریال کمتر نباشد” تحریر نشده است، مراتب برای اصلاح اعلام می‌شود.

دبیر هیأت دولت ـ علی بهادری جهرمی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

سایر مصوبات دهه سوم تیر ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/04/21 لغایت 1402/04/31 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   آیین‌نامه تـسهیلات صندوق تعاون…

سایر مصوبات دهه دوم تیر ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/04/11 لغایت 1402/04/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   دستورالعمل ساماندهی نظارت و…

مصوبات شوراها دهه دوم تیر ۱۴۰۲

مصوبات شوراها منتشره از تاریخ 1402/04/11 لغایت 1402/04/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران الف ـ شورای‌عالی سازمان…
keyboard_arrow_up