مصوبات هیئت دولت دهه اول اردیبهشت 99

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مصوبات هیئت دولت منتشره از

1399/02/01 لغايت 1399/02/10

در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین سقف سرمایه‌گذاری هر شخص حقیقی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

تصویب‌نامه در خصوص اصلاح جدول شماره (۴) بند (الف) ماده (۸) نظام تشخیص صلاحیت کارشناسان و مشاوران    

تصویب‌نامه در خصوص اعطای تسهیلات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور بابت اجرای سیاستهای تنظیم بازار و قیمت تضمینی 

تصویب‌نامه در خصوص الحاق متن به انتهای تبصره (۲) بند (۲) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن          

تصویب‌نامه در خصوص تعیین برنامه اجرایی طرح جامع انرژی کشور          

آیین‌نامه اجرایی ماده (۵) قانون تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی

اصلاح بندهای (۵) و (۶) تصویب‌نامه شماره ۵۷۵۵۵/۹۸۵هـ مورخ ۹/۱/۱۳۹۹

اصلاح ماده ۱۵ اصلاحی شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز

اصلاح تبصره ماده (۳۷) آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری       

اصلاح بند (۵) تصویب‌نامه شماره ۳۷۱۸/ت۵۷۵۹۳هـ مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۹  

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین سقف سرمایه‌گذاری هر شخص حقیقی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21874-03/02/1399

شماره ۶۱۹۳/ت۵۷۵۸۷هـ ـ۱۳۹۹/۱/۲۷

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱/۲۰ به پیشنهاد شماره ۱۸۰۸ مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد جزء (۲) بند (الف) تبصره (۲) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور تصویب کرد:

۱ـ سقف سرمایه‌گذاری هر شخص حقیقی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری موضوع قسمت (۱ـ ۲) جزء (۲) بند (الف) تبصره (۲) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، بیست میلیون (20000000) ریال تعیین می‌شود. در صورت فزونی تقاضا بر عرضه، از روش تسهیم به نسبت برای تخصیص استفاده خواهد شد.

۲ ـ هر شخص حقیقی (هر دارنده کد ملی) می‌تواند فقط یک بار از تخفیف اعلام‌شده توسط هیئت‌وزیران استفاده نماید.

۳ـ پنج واحد درصد از تخفیف اعلام‌شده توسط هیئت‌وزیران به بازار گردانی واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری در همان صندوق تخصیص خواهد یافت.

۴ـ در صورت عدم فروش کامل سهام قابل واگذاری از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سهام باقیمانده موضوع واگذاری با استفاده از روش ثبت سفارش عرضه خواهد شد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص اصلاح جدول شماره (۴) بند (الف) ماده (۸) نظام تشخیص صلاحیت کارشناسان و مشاوران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21874-03/02/1399

شماره ۶۱۹۱/ت۵۵۵۰۵هـ ـ۱۳۹۹/۱/۲۷

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱/۲۴ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور (با همکاری معاونت حقوقی رئیس‌جمهور) و به استناد بند (ح) ماده (۱۱۳) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ـ تصویب کرد:

جدول شماره (۴) بند (الف) ماده (۸) نظام تشخیص صلاحیت کارشناسان و مشاوران موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۶۲۰۱/ت۴۸۰۴۰هـ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۴ به شرح زیر اصلاح و به عنوان تعرفه خدمات کارشناسان و مشاوران در دستگاه‌های اجرایی موضوع بند (ح) ماده (۱۱۳) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ محسوب می‌شود:

 

ردیف عنوان و رتبه تعرفه ساعتی (ریال) ظرفیت کاری به ازای هر برگه کار (ریال)
۱ کارشناس عالی ۰۰۰ر۹۱۵ 549000000
۲ کارشناس خبره 732000 439200000
۳ کارشناس ارشد 549000 329400000
۴ کارشناس پایه 366000 219600000
۵ کارشناس 219000 131760000

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص اعطای تسهیلات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور بابت اجرای سیاست‌های تنظیم بازار و قیمت تضمینی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21874-03/02/1399

شماره ۶۸۴۴/ت۵۷۳۳۹هـ ـ۱۳۹۹/۱/۳۰

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۳۳) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ و ماده (۳۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ تصویب کرد:

۱ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک‌های عامل معادل دوازده هزار میلیارد (12000000000000) ریال تسهیلات برای سال ۱۳۹۹ بابت اجرای سیاست‌های تنظیم بازار و قیمت تضمینی در اختیار شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور قرار دهد. شرکت مذکور مجاز است با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، مابه‌التفاوت قیمت تضمینی با قیمت معامله‌شده در بورس کالا را از محل اعتبارات این تصویب‌نامه پرداخت کند.

۲ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اصل و سود تسهیلات را از محل اعتبارات مصوب مربوط تعهد و تضمین کند. این تضمین نافی وظایف بانک‌ها برای وصول مطالبات ناشی از اعطای تسهیلات نیست.

۳ـ شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور موظف است تسهیلات دریافتی را در سررسید مقرر از محل فروش محصولات خریداری‌شده و ضرر و زیان دریافتی بازپرداخت کند.

۴ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضمن هماهنگی با بانک‌های عامل به نحوی اقدام کند که در پرداخت تسهیلات به شرکت مذکور تسریع به عمل آید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص الحاق متن به انتهای تبصره (۲) بند (۲) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21874-03/02/1399

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱/۲۴ به پیشنهاد شماره 187625/100/02 مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

متن زیر به انتهای تبصره (۲) بند (۲) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۴۱۹۸/ت۴۱۵۲۷ک مورخ ۱۳۸۸/۲/۷ و اصلاحات بعدی آن اضافه می‌شود:

تأیید شرط سابقه سکونت کارکنان و بازنشستگان نیروهای مسلح بر اساس دستورالعمل مصوب ستاد کل نیروهای مسلح خواهد بود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین برنامه اجرایی طرح جامع انرژی کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21874-03/02/1399

شماره ۶۲۰۳/ت۵۵۷۹۴هـ ـ۱۳۹۹/۱/۲۷

وزارت نفت ـ وزارت نیرو ـ سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان انرژی اتمی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱/۲۴ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت و نیرو (با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور) و به استناد ماده (۴۵) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ تصویب کرد:

۱ـ برنامه اجرایی طرح جامع انرژی کشور به شرح پیوست [جهت مشاهده ضمائم و جداول پیوست به پرتال روزنامه رسمی کشور (www.rrk.ir) رجوع شود.] که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می‌شود. برنامه مذکور و اقدامات مرتبط با آن بر اساس طرح جامع انرژی کشور و در چهارچوب برنامه‌های پنج‌ساله توسعه به‌روزرسانی می‌شود.

۲ـ وزارتخانه‌های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی ایران موظفند در چهارچوب برنامه مذکور، اقدام نموده و گزارش عملکرد سالانه برنامه اجرایی خود را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند.

۳ـ سایر دستگاه‌های اجرایی موظفند برنامه‌های اجرایی خود را منطبق با تکالیف و شاخص‌های برنامه مذکور تدوین و اجرا نمایند و گزارش عملکرد سالانه خود را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

آیین‌نامه اجرایی ماده (۵) قانون تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21874-03/02/1399

شماره ۵۶۱۴/ت۵۷۵۷۶ هـ ـ۱۳۹۹/۱/۲۶

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱/۲۰ به پیشنهاد شماره 982100/39499 مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و به استناد ماده (۵) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ـ مصوب۱۳۸۲ـ و ماده‌واحده قانون تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ـ مصوب ۱۳۹۸ـ آیین‌نامه اجرایی ماده (۵) قانون تشکیل وزارت مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین‌نامه اجرایی ماده (۵) قانون تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی

ماده ۱ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ـ وزارت: وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی

۲ـ وزیر: وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی

۳ـ شورای‌عالی: شورای‌عالی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی

۴ـ مجموعه‌ها: اماکن، محوطه‌های تاریخی و موزه‌ها که به شرح زیر است:

الف ـ مجموعه‌‌های ملی: اماکن، محوطه‌های تاریخی و موزه‌هایی که بر اساس شاخص‌های تعیین‌شده در دستورالعمل‌های مربوط، توسط وزیر تعیین و ابلاغ می‌شوند.

ب ـ موزه ملی ایران: موزه ملی ایران، موضوع ماده (۵) این آیین‌نامه.

پ ـ مجموعه‌‌های استانی: اماکن، محوطه‌های تاریخی و موزه‌هایی که بر اساس شاخص‌های تعیین‌شده در دستورالعمل‌های مربوط، توسط وزیر تعیین و ابلاغ می‌شوند.

۵ ـ هیئت‌امنا: ترکیبی از اشخاص حقیقی و حقوقی که به موجب مواد (۳)، (۴)، (۵) و (۶) این آیین‌نامه به منظور اداره و نگهداری مجموعه‌ها منصوب و معین می‌شوند.

ماده ۲ـ نگهداری و اداره مجموعه‌ها حسب اولویت‌بندی و برنامه‌ریزی وزارت، زیر نظر هیئت‌امنا انجام می‌شود. نحوه تشکیل، وظایف و اختیارات‌، چگونگی فعالیت و نحوه حمایت و نظارت و نحوه دریافت کمک و ارزیابی فعالیت‌های هیئت‌های امنا مطابق این آیین‌نامه خـواهد بود.

ماده ۳ـ ترکیب اعضای هیئت‌امنای مجموعه‌های ملی که می‌توانند تحت هیئت‌امنای واحد نیز اداره شوند به شرح زیر است:

۱ـ وزیر (رئیس هیئت‌امنا)

۲ـ معاون ذی‌ربط وزیر کشور

۳ـ معاون ذی‌ربط وزیر امور خارجه

۴ـ معاون میراث فرهنگی وزارت (دبیر)

۵ ـ دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران

۶ ـ معاون ذی‌ربط رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

۷ـ معاون ذی‌ربط وزیر امور اقتصادی و دارایی

۸ ـ رئیس شورای‌عالی استان‌ها

۹ـ پنج نفر از شخصیت‌های برجسته علمی ـ فرهنگی و اقتصادی با انتخاب وزیر.

تبصره ـ وزارت می‌تواند در صورت اقتضاء و به تشخیص خود برای هریک از مجموعه‌های ملی، هیئت‌امنای مستقل با ترکیب اعضای موضوع ماده (۴) این آیین‌نامه تشکیل دهد.

ماده ۴ـ ترکیب اعضای هیئت‌امنای مجموعه‌های ملی که به صورت مستقل اداره می‌شوند به شرح زیر است:

۱ـ معاون میراث فرهنگی وزارت (رئیس هیئت‌امنا)

۲ـ استاندار

۳ـ نماینده وزارت امور خارجه

۴ـ مدیرکل وزارت در استان

۵ ـ نماینده دبیرخانه کمیسیون ملی یونسکو در ایران

۶ ـ نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور

۷ـ نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی

۸ ـ مدیر مجموعه مربوط (دبیر)

۹ـ شهردار (محل استقرار مجموعه مربوط)

۱۰ـ رئیس شورای اسلامی استان

۱۱ـ سه نفر از شخصیت‌های برجسته علمی ـ فرهنگی و اقتصادی با انتخاب وزیر

ماده ۵ ـ ترکیب اعضای هیئت‌امنای موزه ملی ایران به شرح زیر است:

۱ـ وزیر (رئیس هیئت‌امنا)

۲ـ معاون ذی‌ربط وزیر کشور

۳ـ معاون ذی‌ربط وزیر امور خارجه

۴ـ معاون میراث فرهنگی وزارت

۵ ـ معاون ذی‌ربط وزیر امور اقتصادی و دارایی

۶ ـ دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران

۷ ـ معاون ذی‌ربط رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

۸ ـ رئیس موزه ملی ایران (دبیر)

۹ـ شهردار تهران

۱۰ـ سه نفر از شخصیت‌های برجسته علمی ـ فرهنگی و اقتصادی با انتخاب وزیر.

ماده ۶ ـ ترکیب اعضای هیئت‌امنای مجموعه‌های استانی به شرح زیر است:

۱ـ معاون میراث فرهنگی وزارت یا نماینده تام‌الاختیار وزارت در امور هیئت‌امنا

(رئیس هیئت‌امنا)

۲ـ استاندار یا نماینده تام‌الاختیار

۳ـ مدیرکل وزارت در استان

۴ـ رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان

۵ ـ مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان

۶ ـ مدیر مجموعه مربوط (دبیر)

۷ـ شهردار محل (در صورت وقوع مجموعه موردنظر در محدوده شهر)

۸ ـ رئیس شورای اسلامی شهر محل استقرار مجموعه

۹ـ سه نفر از شخصیت‌های برجسته علمی ـ فرهنگی و اقتصادی با انتخاب وزیر.

تبصره ـ وزارت می‌تواند در صورت اقتضا، دو یا چند مجموعه را زیر نظر یک هیئت‌امنا اداره نماید. در این صورت در مورد مجموعه‌های استانی کلیه مدیران این مجموعه‌ها عضو هیئت‌امنا خواهند بود و دبیر آن توسط وزیر انتخاب می‌شود.

ماده ۷ـ حکم عضویت اشخاص حقیقی هیئت‌امنا برای مدت سه سال صادر می‌شود و بر اساس ارزیابی دبیرخانه نظارت بر فعالیت‌های هیئت‌امنا و تشخیص وزیر، حداکثر برای یک دوره قابل تمدید خواهد بود.

ماده ۸ ـ هیئت‌امنا می‌تواند حداکثر تا سه نفر از شخصیت‌های علمی ـ فرهنگی خارجی و یا ایرانی مقیم خارج از کشور را به عنوان عضو افتخاری بپذیرند. اعضای افتخاری به پیشنهاد هیئت‌امنا و ابلاغ وزیر برای یک دوره سه‌ساله منصوب می‌شوند.

ماده ۹ـ وظایف و اختیارات هیئت‌امنا در مجموعه ذی‌ربط به شرح زیر است:

۱ـ بررسی و تصویب برنامه و بودجه سالانه با رعایت دستورالعمل‌های مصوب وزارت.

۲ـ بررسی و تصویب صورت‌های مالی و ترازنامه‌.

۳ـ تعیین تعرفه‌های خدمات‌، سایر منابع درآمد و نحوه وصول درآمدها و هزینه آن با رعایت قوانین و مقررات‌ مربوط.‌

۴ـ تصویب فعالیت‌های اصلی و جنبی مجموعه با رعایت استانداردهای علمی ناظر به موضوع و دستورالعمل‌های فنی وزارت.

۵ ـ بررسی و تصویب طرح‌های پژوهشی‌، اطلاع‌رسانی‌، معرفی مجموعه و ارائه خدمات فرهنگی و رفاهی لازم به بازدیدکنندگان در حدود قوانین و مقررات.

۶ ـ جلب کمک و همکاری بخش‌های دولتی‌، عمومی و خصوصی‌.

۷ ـ تصویب و ایجاد واحدهای وابسته مرتبط با وظایف اصلی مجموعه و تعیین نحوه اداره واحدهای خدماتی‌، تولیدی‌، کارگاهی‌، نمایشگاهی و رفاهی با رعایت مقررات ناظر به موضوع.

۸ ـ تصویب دستورالعمل‌های تعیین حقوق و دستمزد کارکنان و قراردادهای موقت با رعایت قانون کار و تعیین میزان حق‌التحقیق‌، حق‌التدریس‌، حق‌الترجمه‌، حق‌التألیف و نظایر آن‌.

۹ـ تصویب دستورالعمل‌های داخلی موردنیاز.

ماده ۱۰ ـ منابع مالی برای نگهداری و اداره مجموعه‌های موضوع این آیین‌نامه که در اختیار هیئت‌امنا قرار می‌گیرد، با رعایت قوانین و مقررات مربوط به شرح زیر است:

۱ـ کمک مالی دولت که به طور مستقیم یا از طریق وزارت یا پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری یا واحدهای تابع انجام خواهد شد.

۲ـ کمک‌ها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی‌.

۳ـ درآمدهای ناشی از فعالیت‌های اصلی و جنبی مجموعه‌.

۴ـ هبه و وقف‌.

تبصره ـ اعتبارات مربوط به اداره و نگهداری مجموعه از جمله اعتبارات مربوط به حفاظت‌، مرمت‌، پژوهش و ساماندهی مجموعه که در قوانین بودجه سنواتی منظور خواهد شد، به صورت کمک در اختیار هیئت‌امنا قرار خواهد گرفت‌.

ماده ۱۱ـ کارکنان رسمی و پیمانی و شاغل در مجموعه به تشخیص وزارت می‌توانند به صورت مأمور به خدمت و با رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ و آیین‌نامه‌های مربوط، در مجموعه ذی‌ربط ادامه خدمت دهند. هیئت‌امنا موظف است‌ دستورالعمل‌های لازم را برای پرداخت حقوق و مزایای این قبیل کارکنان بر اساس احکام قانونی مستخدمان جهت اجرا توسط مدیر مجموعه به تصویب برساند.

ماده ۱۲ـ دبیرخانه نظارت بر فعالیت‌های هیئت‌های امنا در وزارت تشکیل و ضمن ارزیابی عملکرد سالانه‌ هیئت‌امنا بر حسن انجام وظایف و رعایت قوانین‌، مقررات و دستورالعمل‌های صادرشده از سوی هیئت‌های امنا نظارت خواهد کرد.

ماده ۱۳ـ وزارت، خدمات مدیریتی‌، حقوقی‌، مالی‌، کارشناسی‌، آموزشی و فنی لازم را در چهارچوب قوانین ‌و مقررات به هیئت‌های امنا و مدیریت‌های مجموعه ارائه خواهد کرد.

ماده ۱۴ـ دستورالعمل‌های اجرایی موردنیاز این آیین‌نامه توسط وزارت تدوین و ابلاغ خواهد شد.

ماده ۱۵ـ تصویب‌نامه شماره ۳۷۴۷۴/ت۳۱۰۸۸هـ مورخ ۱۳۸۳/۹/۱۰ با اصلاحات بعدی آن لغو می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح بندهای (۵) و (۶) تصویب‌نامه شماره ۵۷۵۵۵/۹۸۵هـ مورخ ۹/۱/۱۳۹۹

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21874-03/02/1399

شماره ۶۸۴۵/ت۵۷۵۹۹هـ ‌ـ۱۳۹۹/۱/۳۰

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱/۲۷ به پیشنهاد شماره ۱۰۲۸۶ مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۹ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

بندهای (۵) و (۶) تصویب‌نامه شماره 57555/985هـ مورخ ۱۳۹۹/۱/۹ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۵ ـ قیمت فروش گندم از سوی شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران بابت مصارف صنف و صنعت به ازای هر کیلوگرم بیست‌وهفت هزار (27000) ریال تعیین می‌گردد.

۶ ـ خرید مستقیم گندم کشاورزان از سوی بخش خصوصی بابت تأمین نیازهای صنف و صنعت منوط به ثبت آن در سامانه شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران مجازت است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح ماده ۱۵ اصلاحی شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21874-03/02/1399

شماره ۴۶۸۸/ت۵۷۵۵۳هـ ـ۱۳۹۹/۱/۲۴

وزارت نفت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱/۲۰ به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد اصل یکصد و سی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

ماده (۱۵) اصلاحی شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز موضوع بند (۶) تصویب‌نامه شماره ۶۹۹۷۸/ت۵۳۴۲۱هـ مورخ ۱۳۹۵/۶/۱۰ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۱۵ـ سایر قراردادهایی که حسب نیازها و ضرورت‌ها، توسط شرکت ملی نفت ایران برای اکتشاف یا توسعه، بهره‌برداری و یا نگهداشت تولید و یا دیگر عملیات نفتی که منجر به توسعه میدان‌ها/مخزن‌ها و یا افزایش/بهبود ضریب بازیافت از مخازن از جمله با شرکت‌های خدماتی نفتی (OSC) (مانند شرکت‌های حفاری) و یا پیمانکاران ساخت و نصب (EPCF/EPC/E&C) پیمانکاران عمومی (CG) و یا دیگر عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات موردنیاز منعقد می‌شود، اعم از اینکه منابع لازم برای پرداخت/بازپرداخت طرح‌ها از محل منابع داخلی نقدی شرکت ملی نفت ایران یا تأمین مالی از جمله به اتکای منابع مذکور در ماده (۱۲) قانون رفع موانـع تولید رقابـت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب۱۳۹۴ـ و یا سایر منابع مجاز صورت بگیرد، کماکان تابع ساختار، شرایط عمومی و مقررات مربوط به خود می‌باشند.

تبصره ـ قراردادهای موضوع این ماده، مشمول مفاد بندهای (۳) و (۴) تصویب‌نامه شماره ۵۷۲۲۲/ت۵۳۳۶۷هـ مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۶ و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۹۹۷۵/ت۵۳۴۲۱هـ مورخ ۱۳۹۵/۶/۱۰ نمی‌باشند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح تبصره ماده (۳۷) آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21874-03/02/1399

شماره ۴۶۶۷/ت۵۷۵۵۰هـ ـ۱۳۹۹/۱/۲۴

سازمان اداری و استخدامی کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱/۲۰ به پیشنهاد شماره ۷۵۰۴۸۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تبصره ماده (۳۷) آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۶۲۲۲/ت۳۰۴هـ مورخ ۱۳۷۳/۸/۲ با اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره ـ دستورالعمل چگونگی کار هیئت‌عالی نظارت و سایر دستورالعمل‌های لازم برای اجرای قانون و این آیین‌نامه توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و ابلاغ خواهد شد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح بند (۵) تصویب‌نامه شماره ۳۷۱۸/ت۵۷۵۹۳هـ مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۹

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21874-03/02/1399

شماره 57593/5197-۱۳۹۹/۱/۲۵

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان اداری و استخدامی کشور

نظر به اینکه در بند (۵) تصویب‌نامه شماره ۳۷۱۸/ت۵۷۵۹۳هـ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۰ عبارت‌های «حداقل حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر» و «حداکثر حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر» به ترتیب به صورت عبارت‌های «حداقل حقوق و مزایای مستمر» و «حداکثر حقوق و مزایای مستمر» در بند (۸) تصویب‌نامه یادشده واژه «افزایش» به صورت عبارت «ضریب افزایشی» تحریر شده است، مراتب برای اصلاح اعلام می‌شود.

دبیر هیئت دولت ـ حسین سیمایی صراف

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

قوانین دهه اول فروردین ۱۴۰۳

قوانین منتشره از 1403/01/01 لغايت 1403/01/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل…

سایر مصوبات دهه سوم اسفند ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/12/21 لغایت 1402/12/29 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران       مجموعه سیاست‌های…
keyboard_arrow_up