مصوبات هیئت دولت دهه اول اسفند 98

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مصوبات هیئت دولت منتشره از

1398/12/01 لغايت 1398/12/10

در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

 

تصویب‌نامه در خصوص افزایش فوق‌العاده جذب مورد عمل کارکنان شهرداری‌ها

اصلاح ردیف (۸) جدول فصل اول پیوست تصمیم‌نامه شماره ۱۱۹۸۱/ت۴۷۷۹۸ ن مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۱       

تصویب‌نامه در خصوص تعیین کارهای غیرمستمر، موضوع تبصره (۱) ماده (۷) قانون کار         

تصویب‌نامه در خصوص تمدید مهلت ترخیص خودروهای موضوع بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۱۳۷۱۶۱/ت۵۶۰۲۳ هـ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۷

تصویب‌نامه در خصوص افزایش حداقل و حداکثر جزای نقدی در قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات ـ مصوب ۱۳۸۵ ـ    

تصویب‌نامه در خصوص افزایش سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران  

تصویب‌نامه در خصوص هزینه خدمات ثبت‌نام دریافتی از داوطلبان شرکت در آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور و مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۹۹  

 

 

 

تصویب‌نامه در خصوص افزایش فوق‌العاده جذب مورد عمل کارکنان شهرداری‌ها

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21832-05/12/1398

شماره ۱۵۱۳۳۹/ت۵۷۴۴۲ هـ۱۳۹۸/۱۱/۲۷

وزارت کشور

سازمان اداری و استخدامی کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ به پیشنهاد شماره ۶۵۲۵۴۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد ماده (۶) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ـ مصوب ۱۳۷۰ ـ و تبصره (۳) ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تأیید شورای حقوق و دستمزد تصویب کرد:

۱ ـ فوق‌العاده جذب مورد عمل کارکنان شهرداری‌ها به میزان حداکثر سی (۳۰) درصد با تأیید وزیر کشور قابل افزایش است.

۲ ـ جدول موضوع بند (الف) ماده (۲) آیین‌نامه حقوق و مزایای شهرداران موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۵۱/ت۱۱۱ هـ مورخ ۱۳۷۰/۴/۱ با اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

 

مصوبات هیئت دولت دهه اول اسفند 98

 

۳ ـ اعـتبار موردنیاز افزایش فـوق‌العاده جذب موضـوع این تصـویب‌نامـه از محل اعتبارات پیش‌بینی‌شده از محل منابع داخلی شهرداری‌های مربوط تأمین می‌شود.

۴ ـ این تصویب‌نامه از تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱ لازم‌الاجرا است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح ردیف (۸) جدول فصل اول پیوست تصمیم‌نامه شماره ۱۱۹۸۱/ت۴۷۷۹۸ ن مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۱

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21832-05/12/1398

شماره ۱۵۱۳۴۸/ت۵۶۹۵۰ هـ۱۳۹۸/۱۱/۲۷

وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت جهاد کشاورزی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ به پیشنهاد شماره 98/9224/الف‌ت مورخ ۱۳۹۸/۶/۴ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

عبارت «این تعرفه در زمان ترخیص اخذ خواهد شد.» به انتهای ردیف (۸) جدول فصل اول پیوست تصمیم‌نامه شماره ۱۱۹۸۱/ت۴۷۷۹۸ ن مورخ ۱۳۹۱/۱/۲۸ اضافه می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین کارهای غیرمستمر، موضوع تبصره (۱) ماده (۷) قانون کار

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21833-06/12/1398

شماره ۱۵۲۶۰۶/ت۵۵۵۹۷ هـ۱۳۹۸/۱۱/۲۹

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ به پیشنهاد شماره ۷۹۲۶۳ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۷ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد تبصره (۱) ماده (۷) قانون کار ـ مصوب ۱۳۶۹ ـ تصویب کرد:

۱ ـ کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد، عبارتند از:

الف ـ تمامی کارها در کارگاه‌هایی که برای انجام مأموریتی خاص ایجادشده و مأموریت آنها در تاریخ معینی به اتمام می‌رسد، نظیر کارگاه‌های سدسازی، راه‌سازی و ساخت کارخانه.

ب ـ تمامی کارها در کارگاه‌هایی که فعالیت آنها مقید به زمان خاصی نیست و در طول زمان تداوم دارند ولی جزو فعالیت‌ها و وظایف اصلی کارگاه نیستند، نظیر ساخت سوله، ساختمان یا خط تولید جدید.

۲ ـ حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد، چهار سال است.

تبصره ۱ ـ حداکثر مدت موقت شامل سقف زمانی مجموع قراردادهای مدت موقت است که برای انجام کارهای موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه می‌توان با یک کارگر یا تعدادی از کارگران منعقد کرد.

تبصره ۲ ـ مدت توقف موقتی کارگاه، از سقف زمانی موضوع این ماده معاف است.

۳ ـ در کارهایی که قبل از ابلاغ این تصویب‌نامه وجود داشته‌اند، حداکثر مدت موقت از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه محاسبه خواهد شد.

۴ ـ کارفرمایان مجازند پس از اتمام پروژه یا فعالیت مذکور در بندهای (الف) و (ب) بند (۱) این تصویب‌نامه، حتی پس از مدت چهار سال مذکور در بندهای (۲) و (۳)، با کارگر یا کارگران آن پروژه یا فعالیت اتمام یافته، تسویه‌حساب کنند.

۵ ـ کارگران/ افرادی که در قالب قراردادهای مدت موقت، در کارهای جاری مستمر فعالیت می‌کنند، مشمول مفاد این آیین‌نامه نخواهند بود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تمدید مهلت ترخیص خودروهای موضوع بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۱۳۷۱۶۱/ت۵۶۰۲۳ هـ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۷

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21833-06/12/1398

شماره ۱۵۲۶۷۶/ت۵۷۳۹۴ هـ۱۳۹۸/۱۱/۲۹

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت دادگستری ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ به پیشنهاد شماره ۱۹۲۴۳۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ ـ مهلت ترخیص خودروهای موضوع بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۱۳۷۱۶۱/ت۵۶۰۲۳ هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ و اصلاحات بعدی آن از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه به مدت سه ماه تمدید می‌شود.

۲ ـ ترخیص خودروهای سواری با حجم موتور بالاتر از (۲۵۰۰) سی‌سی امکان‌پذیر نبوده و مشمول مقررات این تصویب‌نامه نمی‌باشند.

تبصره ۱ ـ خودروهای سواری مربوط به جانبازان موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۰۴۴۰۸/ت۴۱۷۱۷ هـ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۷ و اصلاحات بعدی آنکه تا قبل از صدور تصویب‌نامه شماره ۷۰۴۴۱/ت۵۱۰۴۰ هـ مورخ ۱۳۹۳/۶/۲۳ با ثبت سفارش وارد کشور شده‌اند، از حکم این بند مستثنا هستند.

تبصره ۲ ـ ترخیص خودروهای سواری، بدون الزام به رعایت محدودیت حجم موتور (۲۵۰۰) سی‌سی، که تا تاریخ ۱۳۹۷/۵/۳۱ برای آنها توسط سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی قبض انبار صادر شده است، با رعایت مقررات مناطق مذکور و رعایت نامه شماره 36925/69134 مورخ ۱۳۹۸/۶/۵ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور حسب مورد، برای شماره‌گذاری و تردد در محدوده مجاز تعیین‌شده برای مناطق، مجاز می‌باشد.

۳ ـ انجام تشریفات گمرکی و ترخیص خودروهای دارای پرونده قضایی که حکم قطعی برائت آنها از سوی مراجع رسیدگی‌کننده صادر می‌گردد، مشمول قید زمانی برای ترخیص نبوده و با رعایت سایر مقررات ترخیص آنها بلامانع می‌باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص افزایش حداقل و حداکثر جزای نقدی در قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات ـ مصوب ۱۳۸۵ ـ

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21833-06/12/1398

شماره ۱۵۳۲۰۰/ت۵۷۴۰۹ هـ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت دادگستری ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ به پیشنهاد وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دادگستری و سازمان برنامه‌وبودجه کشور و به استناد تبصره (۲) ماده (۱۳) قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات ـ مصوب ۱۳۸۵ ـ تصویب کرد:

حداقل و حـداکثر جزای نقدی در قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات ـ مصوب ۱۳۸۵ ـ به شرح جدول زیر افزایش می‌یابد:

 

ردیف مواد قانون موضوع تخلفات مبلغ (ریال)
۱ ۱۰ هرگونه تبلیغات مغایر با قانون یادشده و آیین‌نامه اجرایی آن 4386000 تا 438600000
۲ ۱۱ فروش و عرضه دخانیات از سوی افراد فاقد پروانه فروش، عرضه محصولات دخانی بدون شماره سریال و علامت مصوب و تکرار عدم پرداخت مالیات ۰۰۰ر۳۸۶ر۴ تا ۰۰۰ر۲۰۰ر۲۶۵
۳ ۱۲ فروش یا عرضه دخانیات به افراد زیر هجده سال یا به واسطه این افراد 877200 تا 4386000

در صورت تکرار 87720000

۴ بند (ب)

ماده (۱۳)

استعمال دخانیات در نهادهای موضوع ماده (۱۸) قانون رسیدگی به تخلفات اداری در خصوص مرتکبین غیر از کارکنان نهادهای مذکور 612000 تا 877200
۵ تبصره (۱) ماده (۱۳) مصرف دخانیات در اماکن عمومی یا وسایل نقلیه عمومی 448800 تا 877200
۶ ۱۶ عرضه فرآورده‌های دخانی در بسته‌های بدون شماره سریال و برچسب ویژه شرکت دخانیات و عدم درج عبارت “مخصوص فروش در ایران” بر روی بسته‌های فرآورده‌های دخانی وارداتی و عرضه و فروش بسته‌های بازشده فرآورده‌های دخانی 448800 تا 1754400

 

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص افزایش سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21833-06/12/1398

شماره ۱۵۳۱۹۴/ت۵۷۴۵۵ هـ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ به پیشنهاد مجمع عمومی بانک مرکزی جـمهوری اسلامی ایران و به استنـاد بند (هـ) ماده (۱۰) قـانون پولی و بانکی کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ ـ تصویب کرد:

سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل اندوخته احتیاطی از مبلغ پنجاه و پنج هزار و سیصد و نود و پنج میلیارد (55395000000000) ریال به مبلغ پنجاه و هشت هزار و سیصد و نود و پنج میلیارد (58395000000000) ریال افزایش می‌یابد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص هزینه خدمات ثبت‌نام دریافتی از داوطلبان شرکت در آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور و مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۹۹

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21833-06/12/1398

شماره ۱۴۲۱۲۸/ت۵۶۹۱۸ هـ۱۳۹۸/۱۱/۶

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۱/۲ به پیشنهادهای شماره ۱۱۶۷۳۶/و مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۶ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شماره 100/811 مورخ ۱۳۹۸/۷/۲ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد بند (الف) تبصره (۴۹) قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور تصویب کرد:

هزینه خدمات ثبت‌نام دریافتی از داوطلبان شرکت در آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور و مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۹۹ به شرح جدول زیر تعیین می‌گردد. درآمدهای سازمان سنجش آموزش کشور و مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به حساب خزانه واریز و در بخش درآمد بودجه کل کشور منظور و معادل آن از طریق درج در ردیف بودجه هزینه‌ای در لوایح بودجه سنواتی در اختیار سازمان و وزارتخانه مذکور قرار می‌گیرد:

 

لینک فایل PDF

 

مصوبات هیئت دولت دهه اول اسفند 98

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

سایر مصوبات دهه اول خرداد ۱۴۰۳

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1403/03/01 لغایت 1403/03/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مصوبه شماره ۴ جلسه شماره…

مصوبات شوراها دهه اول خرداد ۱۴۰۳

مصوبات شوراها منتشره از تاریخ 1403/03/01 لغایت 1403/03/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران شورای‌عالی انقلاب فرهنگی اساسنامه…
keyboard_arrow_up