مصوبات هیئت دولت دهه اول اسفند 99

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مصوبات هیئت دولت منتشره از

1399/12/01 لغايت 1399/12/10

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ايران

 

تصویب‌نامه در خصوص تأمین مالی احداث قطار برقی شهر جدید پردیس به شهر تهران با حفظ مالکیت دولت  

تصویب‌نامه در خصوص تعیین و اعمال نرخ حق‌العمل جایگاه‌های عرضه گاز طبیعی فشرده (CNG) از ابتدای سال ۱۳۹۹

تصویب‌نامه در خصوص تغییر در اعضاء هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم و ارس         

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای قاسم سلیمانی دشتکی به عنوان استاندار خوزستان     

تصویب‌نامه در خصوص الحاق تبصره به ماده (۱۹) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور        

تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعرفه هزینه‌های جبرانی افت سفره‌های آب زیرزمینی در سال ۱۳۹۹

اصلاح تبصره (۳) الحاقی به جزء (۱) تصویب‌نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت ۵۵۶۳۳هـ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۷         

اصلاح ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن       

اصلاح آیین‌نامه نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت     

اصلاح تبصره (۳) ماده (۹۱) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پول‌شویی

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تأمین مالی احداث قطار برقی شهر جدید پردیس به شهر تهران با حفظ مالکیت دولت

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22122-04/12/1399

شماره ۱۳۴۸۸۳/ت ۵۸۱۵۸هـ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۰

وزارت راه و شهرسازی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ به پیشنهاد شماره 41997/100/02 مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۹ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده‌واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه‌وترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ تصویب کرد:

۱ـ شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید که در این تصویب‌نامه “شرکت ” نامیده می‌شود، به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی که در این تصویب‌نامه “وزارت ” نامیده می‌شود، مجاز است با حفظ مالکیت دولت برای تأمین مالی احداث قطار برقی شهر جدید پردیس به شهر تهران به طول حدود (۲۵) کیلومتر (دو ایستگاه در مسیر و توقفگاه) با برآورد تقریبی چهل هزار و چهارصد و پنجاه و پنج میلیارد (40455000000000) ریال شامل عملیات عمرانی و تجهیزات ثابت که در این تصویب‌نامه “پروژه ” نامیده می‌شود، شامل مطالعات، تأمین منابع مالی، احداث ـ تکمیل، تجهیز، راه‌اندازی و انتقال در قالب بند (ب) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه‌وترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۵۰۵/ت ۵۱۳۲۱هـ مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۶ نسبت به انعقاد قرارداد واگذاری با شرکت احداث و راه‌‌اندازی متروی پردیس به شهر تهران به سهامداری شرکت سرمایه‌گذار منتخب وابسته به قرارگاه خاتم‌الانبیاء (ص) که در این تصویب‌نامه “شرکت طرف قرارداد ” نامیده می‌شود، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط از جمله ضوابط و مقررات زیست‌محیطی اقدام نماید.

۲ـ “شرکت طرف قرارداد ” عهده‌دار تأمین سی درصد (۳۰%) از منابع مالی موردنیاز برای اجرای “پروژه “، تأسیسات جانبی خاص آن تا شروع مرحله بهره‌برداری و تسویه‌حساب کامل هزینه‌ها خواهد بود و در خصوص بقیه آن، حداقل چهل درصد (۴۰%) از منابع مالی داخلی “شرکت ” و تا سی درصد (۳۰%) از محل طرح شماره (۱۵۰۲۰۰۴۰۰۴) مندرج در قانون بودجه سنواتی تأمین خواهد شد.

۳ـ “شرکت طرف قرارداد “مکلف است پیشنهاد قیمت اجرای “پروژه” را به همراه تحلیل (آنالیز) قیمت مربوط بر اساس مطالعات مصوب “شرکت” و آخرین فهرست‌های بهای ابلاغ‌شده توسط سازمان برنامه‌وبودجه کشور و ضرایب آن با اعمال ضریب به‌روزرسانی شاخص مبنای تعدیل فهرست‌های بها و پیش‌بینی تعدیل دوره ساخت، مالیات بر ارزش‌افزوده، حق بیمه‌های سهم کارفرما و سایر هزینه‌های جانبی مرتبط با اجرای طرح را جهت بررسی و تأیید نهایی به “شرکت” تحویل نماید. هزینه‌های یادشده پس از تصویب “شرکت” و تأیید “وزارت” جزو هزینه‌های قابل قبول سرمایه‌گذاری “پروژه” منظور و مبنای محاسبه قرار می‌گیرد.

تبصره ۱ـ در صورت انجام پیمانکاری توسط “شرکت طرف قرارداد” (یا پیمانکار

وابسته به آن) ضریب بالاسری قرارداد پیمانکاری معادل (1/20) و ضریب پیمانکاری در بخش ابنیه (1/14) و در بخش تجهیزات (1/21) خواهد بود. در صورت واگذاری کار پیمانکاری به پیمانکاران دیگر، از طریق مناقصه عمومی مورد تأیید “شرکت ” ضریب بالاسری حداکثر (1/30) منظور می‌شود.

تبصره ۲ـ انجام امور طراحی و مطالعات “پروژه” مذکور برعهده “شرکت طرف قرارداد بوده که هزینه‌های آن پس از تصویب مطالعات و طراحی و تأیید توسط “شرکت” جزو هزینه‌های قابل قبول سرمایه‌گذاری “پروژه” منظور خواهد شد.

۴ـ پیش‌بینی اولیه دوره واگذاری طبق گزارش هزینه ـ درآمد اولیه مورد تأیید “شرکت ” معادل حداکثر (۲۱) سال مشتمل بر (۵) سال دوره مطالعه و احداث، (۱) سال دوره تنفس و حداکثر (۱۵) سال دوره واگذاری منافع بهره‌برداری و دوره پرداخت اقساط (شامل اصل و سود مصوب) به “شرکت طرف قرارداد ” می‌باشد و بخشی از آن از محل درآمدهای حاصل از طرح مانند تبلیغات و ‌اجاره غرفه خواهد بود. لیکن دوره واگذاری واقعی محدود به بازگشت کامل سرمایه و سود سرمایه‌گذاری تا پایان دوره واگذاری، هرکدام که مقدم باشد و زودتر محقق شود، می‌باشد.

۵ ـ نرخ سود سرمایه‌گذاری “شرکت طرف قرارداد ” در دوران احداث و بهره‌برداری معادل نرخ سود تسهیلات مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار به‌علاوه دو درصد (۲%) در زمان انعقاد قرارداد صورت می‌گیرد و مبلغ آن تا پایان دوره ثابت و قابل افزایش نیست.

تبصره ـ چنانچه دوره احداث و مطالعه، بر اثر تعلل شرکت طرف قرارداد و پیمانکاران معرفی‌شده از سوی شرکت طرف قرارداد بیش از (۶۰) ماه به طول انجامد، در دوره تأخیر نه تنها هیچ‌گونه سودی برای آورده شرکت طرف قرارداد منظور نخواهد شد بلکه بر اساس ماده (۴۸) آیین‌نامه مذکور در بند (۱) این تصویب‌نامه نسبت به استیفای حقوق دولت و تعیین تکلیف پروژه اقدامات لازم صورت می‌گیرد.

۶ ـ شرکت موظف است نسبت به تأمین منابع مالی عملیات اجرایی توقفگاه و پنج کیلومتر مسیر ایستگاه دوم در شهر جدید پردیس اقدام نماید.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین و اعمال نرخ حق‌العمل جایگاه‌های عرضه گاز طبیعی فشرده (CNG) از ابتدای سال ۱۳۹۹

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22122-04/12/1399

شماره ۱۳۸۰۷۳/ت ۵۸۳۶۸هـ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷

وزارت نفت ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت کشور

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت و صنعت، معدن و تجارت (سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان) و سازمان برنامه‌وبودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای جزء (پ) بند (۳) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۴) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۷۲۶۱/ت ۵۷۷۰۰هـ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۹ و اصلاحات بعدی آن تصویب کرد:

۱ـ نرخ حق‌العمل جایگاه‌های عرضه گاز طبیعی فشرده (CNG) به شرح جدول زیر تعیین و از ابتدای سال ۱۳۹۹ اعمال می‌شود:

 

حق‌العمل سال ۱۳۹۹ (با احتساب مالیات بر ارزش‌افزوده) ـ ریال نوع جایگاه
1950 غیرخصوصی با تجهیزات بلاعوض دولتی
2050 خصوصی با تجهیزات بلاعوض دولتی
2950 سرمایه‌گذاری خصوصی در غیر کلان‌شهر
3100 سرمایه‌گذاری خصوصی در کلان‌شهرها

 

۲ـ معادل مبلغ دویست (۲۰۰) ریال در هر مترمکعب از حق‌العمل‌های تعیین‌شده در جدول موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه منوط به رعایت الزامات ایمنی، استانداردسازی و ضوابط فنی است که توسط شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران تهیه و به جایگاه‌ها ابلاغ می‌شود.

۳ـ به منظور تأمین بخشی از منابع موردنیاز برای اجرای بند (۱) این تصویب‌نامه، معادل دویست و چهل (۲۴۰) ریال به ازای هر مترمکعب از منابع تعیین‌شده در بند (۴) تصویب‌نامه شماره ۱۷۴۱۹۵/ت ۵۵۱۹۶هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ در سال ۱۳۹۹ اختصاص می‌یابد.

۴ـ نرخ حق‌العمل سوخت‌رسانی به هواپیماهای مشمول نرخ سوخت مصوب (یارانه‌ای) و نرخ حق‌العمل فروشندگی‌های نفت سفید با لحاظ مالیات بر ارزش‌افزوده خدمات آن جایگاه‌ها به ترتیب معادل نرخ حق‌العمل جایگاه‌های عرضه بنزین (یکهزار و دویست و پنجاه (1250) ریال/ لیتر) و جایگاه‌های عرضه نفت گاز (هفتصد (۷۰۰) ریال/ لیتر) موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۹۵۸۷/ت ۵۷۸۰۱هـ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۳ تعیین می‌گردد.

۵ ـ به منظور تسهیل در تعیین و ابلاغ نرخ حق‌العمل جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی فشرده (CNG) در سال‌های آینده، به کارگروه موضوع بند (پ) جزء (۳) ماده (۲) تصویب‌نامه شماره ۲۷۲۶۱/ت ۵۷۷۰۰هـ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۹ و اصلاحات بعدی آن اجازه داده می‌شود نسبت به محاسبه، تعیین و ابلاغ نرخ‌های مذکور در هر سال اقدام نماید. نرخ‌های ابلاغی مذکور توسط جایگاه‌های عرضه از مصرف‌کنندگان دریافت می‌شود.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تغییر در اعضاء هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم و ارس

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22122-04/12/1399

شماره ۱۳۸۰۰۱/ت ۵۷۱۲۹ک ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷

وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

وزیران عضو شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۱۲ /۱۳۹۹/۱۱ و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت ۴۹۵۱۶هـ مورخ ۱۳۹۲/۶/۵ تصویب کردند:

۱ـ عضویت خانم پروین فرشچی در هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم موضوع بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۴۹۳۸/ت ۵۵۲۹۸ک مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۶ از “غیرموظف” به “موظف” تغییر می‌یابد.

۲ـ عضویت خانم سونیا اندیش در هیأت‌مدیره منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس موضـوع بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۱۸۲۹۳/ت ۵۴۲۷۱ک مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۰ از “غیرموظف ” به “موظف” تغییر یافته و به مدت سه سال تمدید می‌شود.

این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای قاسم سلیمانی دشتکی به عنوان استاندار خوزستان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22122-04/12/1399

شماره ۱۳۹۲۴۶/ت ۵۸۵۱۳هـ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹

وزارت کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آقای قاسم سلیمانی دشتکی به عنوان استاندار خوزستان تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص الحاق تبصره به ماده (۱۹) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22122-04/12/1399

شماره ۱۳۹۷۵۳/ت ۵۸۵۰۲هـ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ به پیشنهاد شماره ۶۲۱۲۱۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ سازمان برنامه‌وبودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۱۹) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۲۰۶/ت ۵۷۵۹۸هـ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲ اضافه می‌شود:

تبصره ـ اعتبارات هزینه‌ای از محل درآمدهای اختصاصی مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارایی (ردیف شماره ۱۱۰۰۰۰) و سازمان امور مالیاتی کشور (ردیف‌های شماره ۱۱۰۱۰۰ و ۱۱۰۱۰۱) جدول شماره (۷) قانون، از شمول مفاد این ماده مستثنی بوده و قابل هزینه‌کرد تا سقف مصوب است.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعرفه هزینه‌های جبرانی افت سفره‌های آب زیرزمینی در سال ۱۳۹۹

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22122-04/12/1399

شماره ۱۳۹۹۳۹/ت ۵۷۳۷۹هـ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲

وزارت نیرو ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت جهاد کشاورزی ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ به پیشنهاد شماره 98/44377/31/100 مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ در اجرای ماده (۷) آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک ماده به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ـ مصوب ۱۳۸۴ـ و ماده (۵۷) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۴ ـ موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۰۳۱۸/ت ۳۴۶۵۶ک مورخ ۱۳۸۷/۳/۲۰، تعرفه هزینه‌های جبرانی افت سفره‌های آب زیرزمینی در سال ۱۳۹۹ برای چاه‌های موضوع بند (ب) ذیل ماده (۱) آیین‌نامه یادشده به استثناء چاه‌های آب مشروب شهرها، شهرک‌ها و روستاها در چهارچوب ضوابط و شاخص‌های موضوع ماده (۵۷) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) ـ مصوب ۱۳۸۴ ـ به شرح جدول پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می‌شود.

۲ـ تعرفه‌های موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه برای یک دوره سه‌ساله است. تعرفه دوره‌های بعد بر اساس مفاد ماده (۶۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ به‌روزرسانی و از متقاضیان اخذ می‌شود.

۳ـ تعرفه‌های موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه به ازای یک مترمکعب آب است و کل مبلغ دریافتی بر اساس درخواست متقاضی برای طول دوره بهره‌برداری (حداکثر ۳۰ سال) و حجم متناظر آن، محاسبه و اخذ خواهد شد.

۴ـ وجوه دریافتی به حساب خزانه واریز و مطابق ترتیب مقرر در ماده (۵۷) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین‌نامه اجرایی آن به مصرف می‌رسد.

۵ ـ در صورت درخواست متقاضی، امکان تقسیط هزینه‌های فوق حداکثر برای یک دوره پنج‌ساله یا پرداخت به صورت سالیانه طی دوره بهره‌برداری امکان‌پذیر است. تعرفه‌های مذکور بر اساس بند (۲) این تصویب‌نامه به‌روزرسانی و اخذ می‌شود.

تبصره ـ شهرک‌ها و نواحی صنعتی از چهل درصد (۴۰%) تخفیف در پرداخت هزینه‌های جبرانی برخوردار خواهند شد.

۶ ـ اولویت تخصیص با شهرک‌ها و نواحی صنعتی، شهرک‌های کشاورزی و مجتمع‌های کشاورزی است. سقف آب مصرفی به نسبت تعداد واحدهای استقراریافته در شهرک‌ها و نواحی صنعتی تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح تبصره (۳) الحاقی به جزء (۱) تصویب‌نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت ۵۵۶۳۳هـ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۷

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22122-04/12/1399

شماره ۱۳۰۹۶۹/ت ۵۸۰۱۷هـ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۳

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت نفت ـ وزارت اطلاعات

وزارت کشور ـ وزارت دادگستری ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران ـ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۱/۸ به پیشنهاد شماره 100/788 مورخ ۱۳۹۹/۴/۳۰ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در تبصره (۳) الحاقی به جزء (۱) تصویب‌نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت ۵۵۶۳۳هـ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۶۹۳۶۸/ت ۵۵۷۸۹هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ و اصلاحات بعدی آن، متن زیر قبل از عبارت “تأمین ارز ماشین‌آلات و تجهیزات ” اضافه می‌شود:

تأمین ارز به نرخ رسمی بابت اعتبارات اسنادی باز تأمین (ریفاینانس) با سررسید پرداخت ۱۳۹۷/۱/۲۲ به بعد در صورت ارائه تأییدیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر اینکه کالای مربوط برمبنای نرخ ارز رسمی قیمت‌گذاری و در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ توزیع شده‌اند، فارغ از نوع و محل تأمین ارز آنها مندرج در ثبت سفارش اولیه (در هنگام گشایش) بدون دریافت مبلغ اضافی از متقاضی بابت مابه‌التفاوت ارز مربوط، از محل ارزهای در دسترس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان‌پذیر می‌باشد.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22122-04/12/1399

شماره ۱۳۴۸۷۲/ت ۵۸۰۷۹هـ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۰

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت کشور

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ به پیشنهاد شماره 83439/100/02 مورخ ۱۳۹۹/۷/۱ وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۴۱۹۸/ت ۴۱۵۲۷ک مورخ ۱۳۸۸/۲/۷ با اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ـ بند (۱) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ـ فاقدین مسکن: افراد سرپرست خانواری که خود و افراد تحت تکفل آنان فاقد زمین مسکونی یا واحد مسکونی بوده و از تاریخ ۱۳۵۷/۱۱/۲۲ از هیچ‌یک از امکانات دولتی یا امکانات نهادهای عمومی غیردولتی مربوط به تأمین مسکن شامل زمین، واحد مسکونی و یا تسهیلات یارانه‌ای خرید و یا ساخت واحد مسکونی استفاده نکرده باشند. بهره‌مندی اشخاصی که مالک واحد مسکونی مشاعی هستند بر اساس متراژ و مرغوبیت در شهرها و روستاهای مختلف طبق دستورالعملی خواهد بود که تا شش ماه پس از تصویب این آیین‌نامه توسط وزارت راه و شهرسازی تدوین و ابلاغ می‌شود.

۲ـ تبصره (۲) بند (۲) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره ۲ـ سابقه سکونت برای مهاجرین از کلان‌شهرها به سایر شهرهای کشور به یک سال کاهش می‌یابد، برای کارمندان دولت و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که به استناد حکم دستگاه و سازمان (ارگان) نظامی ذی‌ربط و روحانیونی که با تأیید مرکز مدیریت حوزه‌‌های علمیه منتقل شوند، (به استثناء شهر تهران) این سابقه ملاک عمل نخواهد بود.

۳ـ متن زیر به عنوان تبصره (۴) به بند (۲) اضافه می‌شود:

تبصره ۴ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است شرایط احراز سابقه سکونت را در برنامه‌های حمایتی تأمین مسکن ظرف شش ماه تدوین و ابلاغ نماید.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح آیین‌نامه نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22122-04/12/1399

شماره ۱۳۹۹۰۷/ت ۵۸۵۱۹هـ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت اطلاعات

وزارت نفت ـ وزارت کشور ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

سازمان اداری و استخدامی کشور

سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران

 معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ به پیشنهاد شماره ۲۵۰۸۸۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین‌نامه نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۶۱۵۹/ت ۵۵۲۸۹هـ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ـ در مواد (۴)، (۱۲)، (۱۶)، (۱۸) و تبصره (۱) ماده (۱۳) واژه‌های “بند” به واژه “ماده” اصلاح می‌شوند.

۲ـ در تبصره (۱) ماده (۱۳)، بعد از واژه “معاملات ” عبارت “به استثنای الزام چاپ آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار” اضافه می‌شود.

۳ـ ماده (۱۴) حذف و شماره مواد بعدی به ترتیب اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح تبصره (۳) ماده (۹۱) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پول‌شویی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22122-04/12/1399

شماره ۱۳۹۹۳۰/ت ۵۸۴۸۴هـ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲

اصلاح تبصره (۳) ماده (۹۱) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پول‌شویی

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت دادگستری

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت اطلاعات

وزارت کشور ـ وزارت امور خارجه

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در تبصره (۳) ماده (۹۱) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پول‌شویی موضوع تصویب‌نامه شماره ۹۲۹۸۶/ت ۵۷۱۰۱هـ مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۲، عبارت “ممنوع است.” به عبارت “با رعایت دستورالعملی که به تصویب شورا می‌رسد، خواهد بود.” اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

قوانین دهه دوم اسفند ۱۴۰۲

قوانین منتشره از 1402/12/11 لغايت 1402/12/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   قانون الحاق يک بند به تبصره…

سایر مصوبات دهه اول اسفند ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/12/01 لغایت 1402/12/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   مصوبات جلسه پنجاه سوم…
keyboard_arrow_up