مصوبات هیئت دولت دهه اول خرداد 99

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مصوبات هیئت دولت منتشره از

1399/03/01 لغايت 1399/03/10

در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

 

تصویب‌نامه در خصوص تبدیل روستای روشناوند دهستان پس‌کلوت بخش مرکزی شهرستان گناباد استان خراسان رضوی         

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان همدان

تصویب‌نامه در خصوص ممنوعیت عبور (ترانزیت) بنزین، نفت گاز و هیدروکربورهای مشابه (موضوع تعرفه شماره ۲۷۱۰۱۲) از قلمروی جمهوری اسلامی ایران به کشورهای همسایه تا پایان سال ۱۳۹۹     

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان فردوس استان خراسان جنوبی   

تصویب‌نامه در خصوص تشکیل ستاد ملی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی مبنا   

اصلاح نظام رتبه‌بندی معلمان

 

تصویب‌نامه در خصوص تبدیل روستای روشناوند دهستان پس‌کلوت بخش مرکزی شهرستان گناباد استان خراسان رضوی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21903-08/03/1399

شماره ۲۰۴۵۳/ت۵۶۹۴۴هـ ـ۱۳۹۹/۲/۳۱

وزارت کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۲/۲۸ به پیشنهاد شماره ۱۱۲۵۲۵ مورخ ۱۳۹۸/۶/۶ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

روستای روشناوند دهستان پس‌کلوت بخش مرکزی شهرستان گناباد استان خراسان رضوی، به شهر تبدیل و به عنوان شهر روشناوند شناخته می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان همدان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21903-08/03/1399

شماره ۲۰۴۴۹/ت۵۶۵۲۵هـ ـ۱۳۹۹/۲/۳۱

وزارت کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۲/۲۸ به پیشنهاد شماره ۲۰۰۷۶ مورخ ۱۳۹۸/۲/۷ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری – مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

۱ـ روستای جنت‌آباد مرکز دهستان سیدجمال‏الدین بخش مرکزی شهرستان اسدآباد در استان همدان، با روستای مزرعه بید دهستان یادشده ادغام و به عنوان شهر پالیز شناخته می‏شود.

۲ـ مرکز دهستان سیدجمال‌الدین به روستای وندرآباد تغییر می‌یابد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص ممنوعیت عبور (ترانزیت) بنزین، نفت گاز و هیدروکربورهای مشابه (موضوع تعرفه شماره ۲۷۱۰۱۲) از قلمروی جمهوری اسلامی ایران به کشورهای همسایه تا پایان سال ۱۳۹۹

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21903-08/03/1399

شماره ۲۰۴۳۵/ت۵۷۶۷۶هـ ـ۱۳۹۹/۲/۳۱

وزارت نفت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۲/۲۸ به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد ماده (۱۲۵) قانون امور گمرکی ـ مصوب ۱۳۹۰ـ تصویب کرد:

عبور (ترانزیت) بنزین، نفت گاز و هیدروکربورهای مشابه (موضوع تعرفه شماره ۲۷۱۰۱۲) از قلمروی جمهوری اسلامی ایران به کشورهای همسایه تا پایان سال ۱۳۹۹ ممنوع می‌باشد. محموله‌های موجود در بنادر و گمرکات جنوبی کشور نیز مشمول این تصویب‌نامه می‌باشند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان فردوس استان خراسان جنوبی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21903-08/03/1399

شماره ۲۰۴۴۵/ت۵۶۳۸۴هـ ـ۱۳۹۹/۲/۳۱

وزارت کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۲/۲۸ به پیشنهاد شماره ۲۳۷۱۷۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

۱ـ بخش اسلامیه از ترکیب دهستان‌های باغستان و برون و شهر اسلامیه در شهرستان فردوس استان خراسان جنوبی ایجاد می‌شود.

۲ـ شهر اسلامیه به عنوان مرکز بخش اسلامیه تعیین می‌شود.

۳ـ روستای باغستان علیا مرکز دهستان باغستان به شهر تبدیل و با تغییر نام به باغستان، به عنوان شهر باغستان شناخته می‌شود.

۴ـ مرکز دهستان باغستان به روستای باغستان سفلی تغییر می‌یابد.

۵ـ تصویب‌نامه شماره ۲۲۱۵۱/ت۵۳۷۹۸هـ مورخ ۱۳۹۶/۲/۳۰ لغو می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تشکیل ستاد ملی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی مبنا

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21904- 10/03/1399

شماره ۲۱۲۴۷/ت ۵۷۵۱۵هـ ـ ۱۳۹۹/۳/۳

وزارت کشور ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت راه و شهرسازی

وزارت آموزش‌وپرورش ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت نیرو

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

سازمان اداری و استخدامی کشور ـ سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور

سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران ـ مرکز آمار ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۲/۲۴ به پیشنهاد شماره ۷۱۵۹۶۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ سازمان برنامه‌وبودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ در اجرای ماده (۱۰) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ـ مرکز آمار ایران مکلف است در راستای نوسازی نظام آماری کشور و با هدف افزایش سرعت و کاهش هزینه اجرا و نیز کاهش بار پاسخگویی، با تشکیل ستاد ملی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی مبنا با عضویت سازمان برنامه‌وبودجه کشور (رئیس ستاد) و وزارتخانه‌های کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات، راه‌ و شهرسازی، آموزش‌وپرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نیرو و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان‌های اداری و استخدامی کشور، ثبت‌اسناد و املاک کشور و صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و مرکز آمار ایران (دبیر)، سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۴۰۵ و پس از آن در دوره‌های زمانی معین را با رویکرد ثبتی مبنا اجرایی نماید. دبیرخانه ستاد مذکور در مرکز آمار ایران مستقر خواهد بود.

۲ـ کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای عمومی غیردولتی مکلفند ضمن همکاری کامل با مرکز آمار ایران، هر نوع ریزداده و اطلاعهات [اطلاعات] آماری موردنیاز را در چهارچوب ماده (۹) قانون مرکز آمار ایران، بدون اخذ وجه در اختیار مرکز یادشده قرار دهند.

۳ـ تصویب‌نامه شماره ۲۶۵۸۱/ت ۳۷۱۴۷هـ مورخ ۱۳۸۶/۲/۲۴ لغو می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح نظام رتبه‌بندی معلمان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21904- 10/03/1399

شماره ۲۱۸۸۵/ت ۵۷۶۸۰هـ ـ ۱۳۹۹/۳/۶

وزارت آموزش‌وپرورش

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

سازمان اداری و استخدامی کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۲/۳۱ به پیشنهاد شماره ۲۱۶۰۴ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۲ وزارت آموزش‌وپرورش به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

نظام رتبه‌بندی معلمان موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۱۸۵۰۱/ت ۵۵۷۲۴هـ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۷ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ـ در ماده (۴) عبارت «،ماده (۶۶) و بند (۵) ماده (۶۸)» به عبارت «و بند (۱۰) ماده (۶۸)» و عبارت «مواد (۶) و (۷)» به عبارت «ماده (۶)» اصلاح شود.

۲ـ مواد (۶) و (۷) حذف و متن زیر به عنوان ماده (۶) تلقی و شماره مواد (۸) و (۹) به شماره (۷) و (۸) اصلاح می‌شود:

ماده ۶ ـ جدول درصد حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر دوره ابتدایی و دوره متوسطه از تاریخ ۱۳۹۹/۱/۱ به شرح زیر تعیین می‌شود:

 

رتبه

دوره

۱ ۲ ۳ ۴ ۵
ابتدایی ۱۰% ۱۲% ۱۵% ۱۸% ۲۱%
متوسطه ۹% ۱۱% ۱۴% ۱۷% ۲۰%

 

تبصره ـ به منظور ایجاد انگیزه برای معلمانی که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط، آخرین طبقه و رتبه شغلی را اخذ نموده یا می‌نمایند، به ازای هر سال سابقه تجربی که بعد از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این تصویب‌نامه کسب می‌کنند مشروط بر اینکه امتیاز ارزیابی عملکرد سالانه آنان نیز کمتر از نود درصد (۹۰%) نباشد، مشمولان شاغل دوره ابتدایی و متوسطه به ترتیب از افزایش حقوق معادل (۱۰۰) و (۵۰) امتیاز ضربدر ضریب ریالی سالانه برخوردار می‌شوند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

سایر مصوبات دهه اول آبان ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/08/01 لغایت 1402/08/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     دستورالعمل چگونگی تشخیص…

قوانین دهه اول آبان ۱۴۰۲

قوانین منتشره از 1402/08/01 لغايت 1402/08/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     قانون تمدید قانون برنامه پنج‌ساله…

سایر مصوبات دهه سوم مهر ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/07/21 لغایت 1402/07/30 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران       نظریه‌‌‌‌ رئیس…

مصوبات شوراها دهه سوم مهر ۱۴۰۲

مصوبات شوراها منتشره از تاریخ 1402/07/21 لغایت 1402/07/30 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   شورای‌عالی انقلاب فرهنگی…
keyboard_arrow_up