مصوبات هیئت دولت دهه اول مهر 99

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مصوبات هیئت دولت منتشره از

1399/07/01 لغايت 1399/07/10

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ايران

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعرفه‌های موضوع ماده (۲۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت      

تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعرفه‌های خدمات بهداشت محیط و حرفه‌ای    

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۴۵۴۰۳/ت ۵۷۸۳۲ هـ مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۹         

اصلاح بندهای (۲) و (۳) تصویب‌نامه شماره ۲۲۴۰۳/ت ۵۵۱۰۲ هـ مورخ ۷/۳/۱۳۹۹ 

اصلاح آییننامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی    

اصلاح آیین‌نامه اجرایی جزء (۵) بند (ب) ماده (۷۰) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران          

تصویب‌نامه در خصوص تأیید صورت‌وضعیت مالی ترکیبی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم در تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۷         

تصویب‌نامه در خصوص متناسب‌سازی دریافت‌های بازنشستگان و مستمری‌بگیران کشوری و لشگری        

تصویب‌نامه در خصوص تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی جهان‌آباد      

تصویب‌نامه در خصوص تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی مهران        

تصویب‌نامه در خصوص تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بم

تصویب‌نامه در خصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (۲۲) آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی برای سال ۱۳۹۹  

اصلاح جزء (ج) بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۳۶۲۲/ت۵۷۵۷۹هـ مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۹   

اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (۳) قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریس و آموزشیاران سوادآموزی در وزارت آموزش‌وپرورش   

اصلاح تصمیم‌نامه شماره ۲۵۰۲۲۶/ت۴۷۴۶۹ن مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۰ مساحت محدوده منطقه ویژه اقتصادی جهان‌آباد

اصلاح اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ‌ایران      

اصلاح بند (الف) شیوه‌نامه محاسبه و دریافت عوارض خدمات شهری در محدوده مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعرفه‌های موضوع ماده (۲۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22002-07/07/1399

شماره ۶۸۳۴۹/ت ۵۷۴۹۵ هـ ـ ۱۳۹۹/۶/۱۹

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۶/۵ به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید سازمان برنامه‌وبودجه کشور و به استناد ماده (۲۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ تصویب کرد:

تعرفه‌های موضوع ماده (۲۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به شرح جدول پیوست [جهت مشاهده ضمائم و جداول پیوست به پرتال روزنامه رسمی کشور (www.rrk.ir) رجوع شود.] که به مهر دفتر هیئت دولت تأیید شده است، تعیین می‌‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

لینک فایل Pdf

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعرفه‌های خدمات بهداشت محیط و حرفه‌ای

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22002-07/07/1399

شماره ۶۸۳۵۵/ت ۵۷۴۹۵ هـ ـ ۱۳۹۹/۶/۱۹

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۶/۵ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد جزء (۱) بند (الف) ماده (۲۵) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ـ مصوب ۱۳۷۳ ـ تصویب کرد:

تعرفه‌های خدمات بهداشت محیط و حرفه‌ای به شرح جداول پیوست [جهت مشاهده ضمائم و جداول پیوست به پرتال روزنامه رسمی کشور (www.rrk.ir) رجوع شود.] که به مهر دفتر هیئت دولت تأیید شده است، تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

لینک فایل pdf

 

 

 

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۴۵۴۰۳/ت ۵۷۸۳۲ هـ مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۹

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22002-07/07/1399

شماره ۷۲۱۹۴/ت ۵۸۰۰۹ هـ ـ ۱۳۹۹/۶/۲۹

وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۶/۲۶ به پیشنهاد شماره 43326/65309 مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۲ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

 

تصویب‌نامه شماره ۴۵۴۰۳/ت ۵۷۸۳۲ هـ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۹ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ ـ در بند (۳)، عبارت «با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه‌وبودجه کشور» قبل از عبارت «ماهانه پنج درصد (۵%)» اضافه می‌شود.

۲ ـ در بند (۴)، عبارت «با رعایت احکام مربوط از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و» قبل از عبارت «تا نصاب‌های تعیین‌شده» اضافه می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح بندهای (۲) و (۳) تصویب‌نامه شماره ۲۲۴۰۳/ت ۵۵۱۰۲ هـ مورخ ۷/۳/۱۳۹۹

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22002-07/07/1399

شماره ۷۴۲۹۶/ت ۵۸۰۳۴ هـ ـ ۱۳۹۹/۷/۱

وزارت ورزش و جوانان

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۶/۳۰ به پیشنهاد شماره 43128/70390 مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۴ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در بندهای (۲) و (۳) تصویب‌نامه شماره ۲۲۴۰۳/ت ۵۵۱۰۲ هـ مورخ ۱۳۹۹/۳/۷، عبارت «تابع دستورالعمل وزارت ورزش و جوانان خواهند بود.» به عبارت «تابع دستورالعملی خواهند بود که توسط وزارت ورزش و جوانان تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.» اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح آیین‌نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22002-07/07/1399

شماره ۷۰۹۹۲/ت ۵۸۰۲۵ هـ ـ ۱۳۹۹/۶/۲۵

وزارت کشور ـ وزارت اطلاعات ـ وزارت امور خارجه ـ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۶/۲۳ به پیشنهاد شماره 43560/68441 مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۹ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین‌نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۴۹۵۷/ت ۵۷۶۲۴ هـ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۳ و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۶۹۶۸/ت ۵۷۸۵۶ هـ مورخ ۱۳۹۹/۵/۱ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ ـ در ماده (۸) عبارت «در موضوعات غیرامنیتی» قبل از واژه «متقاضی» اضافه می‌شود.

۲ ـ در ماده (۱۳) عبارت «با لحاظ نظر مرجع امنیتی» به عبارت «بر اساس نظر مرجع امنیتی» اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح آیین‌نامه اجرایی جزء (۵) بند (ب) ماده (۷۰) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22002-07/07/1399

شماره ۷۳۶۳۸/ت ۵۸۰۱۸ هـ ـ ۱۳۹۹/۶/۳۱

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت کشور ـ وزارت امور خارجه

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۶/۲۶ به پیشنهاد شماره 43558/67040 مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۷ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی جزء (۵) بند (ب) ماده (۷۰) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۵۵۹۱/ت ۵۷۲۴۱ هـ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۹، به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ ـ در بند (۳) ماده (۱)، عبارت «که حداقل یک سال مجوز اقامت در کشور را داشته باشند» حذف می‌شود.

۲ ـ در ماده (۴)، بعد از عبارت «برنامه ششم توسعه» عبارت «با اولویت به نسبت مدت اقامت و به تفکیک مشمولینی که کمتر و بیشتر از یک سال مجوز اقامت دارند و در چهارچوب تعادل منابع و مصارف بر اساس علم محاسبات بیمه‌ای» اضافه می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تأیید صورت‌وضعیت مالی ترکیبی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم در تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۷

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22003-10/07/1399

شماره ۷۵۶۰۵/ت۵۷۶۹۴هـ ـ ۱۳۹۹/۷/۵

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیئت‌وزیران در جلسه۱۳۹۹/۷/۲ به پیشنهاد شماره 992/10/650 مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۳ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ـ تصویب کرد:

۱ـ صورت‌وضعیت مالی ترکیبی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹، مشتمل بر عملیات متمم تا تاریخ ۱۳۹۸/۴/۳۱ به شرح صورت‌جلسه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، تأیید می‌شود.

۲ـ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم، برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ انتخاب و حق‌الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین سازمان منطقه یادشده و سازمان حسابرسی با رعایت تعرفه‌های مصوب مطابق قانون تعیین می‌شود و قالب قرارداد استاندارد جامعه حسابداران رسمی ایران ملاک عمل می‌باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

صورت‌جلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی منتخب شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی) در خصوص بررسی صورت‌وضعیت مالی طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای

سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم مربوط به سال مالی ۱۳۹۷ ـ به تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱

پیرو دعوت‌نامه شماره 982/20/5405 مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ جلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی منتخب شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی) در خصوص بررسی صورت‌وضعیت مالی ترکیبی طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم مربوط به سال مالی ۱۳۹۷ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ رأس ساعت ۰۸:۰۰ در محل دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، با حضور اعضای کارگروه تخصصی شورا و حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان تشکیل شد. پس از آن ضمن استماع توضیحات سازمان و ذی‌حساب طرح در خصوص موارد مطروحه،‌ از جمله دلایل تأخیر در ارائه صورت‌وضعیت مالی طرح به حسابرس مستقل و برگزاری مجمع عمومی، اعضای مجمع ضرورت ارائه به‌موقع مدارک و برگزاری مجمع در مهلت قانونی را متذکر شدند. پس از آن بحث و تبادل‌نظر در خصوص صورت‌وضعیت مالی ترکیبی و عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۷ مشتمل بر عملیات متمم تا تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۸ انجام شد و با استماع گزارش حسابرس مستقل مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۷ طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای در خصوص هر یک از بندهای گزارش مذکور، تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

۱. در خصوص بند ۴ گزارش حسابرس مستقل: پس از استماع گزارش سازمان منطقه در خصوص دلیل مغایرت صورت گرفته و با عنایت به سنواتی شدن بند گزارش به دلیل عدم فعالیت پروژه مقرر شد سازمان منطقه با قید فوریت و با هماهنگی شرکت پتروپارس کمیته‌ای متشکل از نمایندگان دو طرف با نظارت نمایندگان دبیرخانه، بانک مرکزی، سازمان برنامه‌وبودجه و وزارت دادگستری به منظور رفع مغایرت مذکور با رعایت صرفه و صلاح سازمان را ‌ایجاد و نسبت به اصلاح مغایرت در دفاتر و حساب‌های سازمان اقدام نموده و ضمن تعیین تکلیف موضوع، نتایج اقدامات را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی ارائه نماید. در صورت ادامه اجرای پروژه، کلیه مناسبات مالی برمبنای پایه پول ملی خواهد بود.

۲. در خصوص بند ۵ گزارش حسابرس مستقل (بند اظهارنظر): صورت‌وضعیت مالی ترکیبی طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم در تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۷ مشتمل بر عملیات متمم تا تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۸ مورد تصویب قرار گرفت.

۳. در خصوص بندهای ۶ و ۷ گزارش (تأکید بر مطلب خاص): اعضای مجمع مقرر نمودند با توجه به آسیب‌دیدگی سازه‌های احداث‌شده و عدم امکان بهره‌برداری از آن‌ها و همچنین نظر به اینکه امکان تأمین مالی از سوی دولت در خصوص طرح مذکور فراهم نمی‌باشد و به منظور صرفه و صلاح سازمان و جلوگیری از هدر رفت منابع، سازمان منطقه گزارش موردنیاز را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ تهیه و ضمن ارائه به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی، پیگیری‌های لازم را به منظور تعیین تکلیف پروژه انجام داده و نتایج اقدامات را به صورت دوره‌های سه‌ماهه به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی ارائه نماید.

۴. در خصوص بند ۸ گزارش (تأکید بر مطلب خاص): گزارش به استماع مجمع عمومی رسید.

۵. در خصوص بند ۹ گزارش حسابرس مستقل (سایر الزامات قانونی و مقرراتی): گزارش به استماع مجمع عمومی رسید.

۶. در خصوص بند ۱۰ گزارش (سایر الزامات قانونی و مقرراتی): مجمع عمومی بر رعایت کامل الزامات قانونی ناظر بر اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و سایر مقررات و ضوابط مربوط تأکید نمود.

۷. در خصوص بند ۱۱ گزارش (سایر الزامات قانونی و مقرراتی): گزارش به استماع مجمع عمومی رسید.

۸. در خصوص بند ۱۳ گزارش (سایر الزامات قانونی و مقرراتی): مقرر شد مجری طرح در اجرای تکالیف مجمع عمومی مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶، گزارش اقدامات انجام‌شده در ارتباط با تکالیف مقرر در این جلسه و تکالیف مقرر در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی ارائه نماید.

۹. در خصوص بند ۱۴ گزارش (سایر الزامات قانونی و مقرراتی): گزارش به استماع اعضای مجمع رسید.

جلسه کارگروه تخصصی منتخب شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در ساعت ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات حاضرین به پایان رسید.

 

 

تصویب‌نامه در خصوص متناسب‌سازی دریافت‌های بازنشستگان و مستمری‌بگیران کشوری و لشگری

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22003-10/07/1399

شماره ۷۴۲۶۴/ت۵۸۰۳۶هـ ـ ۱۳۹۹/۷/۱

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نفت ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ سازمان اداری و استخدامی کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۶/۳۰ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور و به استناد بند (و) تبصره (۲) و بند (ب) تبصره (۱۲) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور تصویب کرد:

۱ـ دیون دولت بابت تحقق متناسب‌سازی دریافت‌های بازنشستگان و مستمری‌بگیران کشوری و لشگری موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ با اعلام صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و تأیید سازمان برنامه‌وبودجه کشور پس از کسر مبلغ قابل اقدام موضوع جزء (۱ـ ۲) بند (و) تبصره (۵) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، با واگذاری سهام دولت و متعلق به دولت (پس از کسر سهام ترجیحی) توسط سازمان خصوصی‌سازی به ارزش تقریبی و تا سقف یکصد و هشتاد هزار میلیارد (180000000000000) ریال به شرح جدول زیر تأدیه می‌شود:

 

مصوبات هیئت دولت دهه اول مهر 99

 

۲ ـ قیمت نهایی سهام شرکت‌های موضوع این تصویب‌نامه مطابق آیین‌نامه اجرایی شیوه‌‌های قیمت‌گذاری بنگاه‌ها ـ مصوب۱۳۸۷ ـ شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و تصویب هیئت واگذاری تعیین می‌شود. سازمان خصوصی‌سازی موظف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، قیمت زمان واگذاری سهام شرکت‌های یادشده را مطابق آیین‌نامه مذکور جهت تصویب به هیئت واگذاری ارائه نماید.

۳ـ چنانچه ارزش قطعی سهام، بیش از ارزش برآوردی باشند و از عملکرد سقف مبلغ مندرج در این تصویب‌نامه بیشتر گردد حسب مورد با پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی و تصویب هیئت واگذاری تعدیلات لازم اعمال خواهد شد.

۴ ـ نقل‌وانتقال سهام موضوع این تصویب‌نامه از مالیات نقل‌وانتقال سهام معاف می‌باشد. سایر هزینه‌های مترتب بر واگذاری متناسب با سهم واگذاری برعهده صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح است.

۵ ـ از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه حقوق مالکانه سهام شرکت‌های یادشده متناسب با سهم واگذاری به صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح تعلق می‌گیرد.

۶ ـ متن زیر به ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۷۰۷/ت۵۷۵۹۴هـ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۰ الحاق می‌شود:

تبصره ۳ـ در اجرای ماده (۳۰) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ و جزء (۳) ماده (۲۹) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلف‌اند علاوه بر افزایش موضوع ماده (۳)‌این آیین‌نامه، از محل منابع داخلی و سایر منابع حاصل از سرمایه‌گذاری‌های خود و منابع حاصل از بند (و) تبصره (۲) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، نسبت به برقراری عدالت در نظام پرداخت و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تحت پوشش خود با نود درصد (۹۰%) میانگین حقوق مشمول کسور بازنشستگی شاغلین هم طبقه مشترک صندوق متناسب با سنوات خدمت، از شش‌ماهه دوم سال ۱۳۹۹ اقدام نمایند. دستورالعمل اجرایی این تبصره مشترکاً توسط سازمان برنامه‌وبودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور و با همکاری صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح ظرف یک هفته پس از ابلاغ این تصویب‌نامه تهیه و ابلاغ می‌شود.

۷ ـ سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق بازنشستگی کشوری مکلف‌اند معادل ریالی این تصویب‌نامه را صرف متناسب‏سازی حقوق بازنشستگان نموده و به صورت ماهانه از ابتدای مهرماه سال جاری به آنان پرداخت نمایند.

۸ ـ بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۴۲۵۸۳/ت۵۷۸۳۱هـ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۳ با اصلاح بعدی آن موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۲۴۰۹/ت۵۷۹۶۶هـ مورخ ۱۳۹۹/۶/۴ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۳ـ سقف ارزش قطعی سهام موضوع این تصویب‌نامه رقم مذکور در بند (۱) ‌این تصویب‌نامه بوده و هیئت واگذاری مکلف است با پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی و تصویب هیئت واگذاری نسبت به تعدیل سهام موضوع جدول بند یادشده اقدام کند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

لینک فایل pdf

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی جهان‌آباد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22003-10/07/1399

شماره ۷۵۶۰۳/ت۵۷۶۸۹ هـ ـ ۱۳۹۹/۷/۵

وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان حفاظت محیط‌زیست

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۷/۲ به پیشنهاد شماره 992/10/650 مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۳ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد تبصره (۱) ماده (۱) قـانون تشـکیل و اداره مـناطق ویژه اقتـصادی جمـهوری اسلامی ‌ایـران ـ مصوب ۱۳۸۴ ـ تصویب کرد.

۱ـ طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی جهان‌آباد به شرح پیوست [جهت مشاهده ضمائم و جداول پیوست به پرتال روزنامه رسمی کشور (www.rrk.ir) رجوع شود.] که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می‌شود.

۲ ـ هرگونه عملیات اجرایی در منطقه ویژه اقتصادی یادشده با رعایت کلیه ضوابط و مقررات از جمله ملاحظات زیست‌محیطی (برنامه مدیریت زیست‌محیطی) انجام می‌شود.

۳ـ هرگونه تغییر در کاربری‌های طرح جامع مذکور منوط به تصویب در کارگروه تخصصی شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی می‌باشد.

۴ ـ دوره بازنگری طرح جامع یادشده (۱۰) سال می‌باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

لینک فایل pdf

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی مهران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22003-10/07/1399

شماره ۷۵۵۹۳/ت۵۷۶۹۲ هـ ـ ۱۳۹۹/۷/۵

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۷/۲ به پیشنهاد شماره 992/10/650 مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۳ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد تبصره (۱) ماده (۱) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ‌ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ـ تصویب کرد:

۱ـ طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی مهران به شرح پیوست [جهت مشاهده ضمائم و جداول پیوست به پرتال روزنامه رسمی کشور (www.rrk.ir) رجوع شود.] که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می‌شود.

۲ـ هرگونه عملیات اجرایی در منطقه ویژه اقتصادی یادشده با رعایت کلیه ضوابط و مقررات از جمله ملاحظات زیست‌محیطی (برنامه مدیریت زیست‌محیطی) انجام می‌شود.

۳ـ هرگونه تغییر در کاربری‌های طرح جامع مذکور منوط به تصویب در کارگروه تخصصی شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی می‌باشد.

۴ ـ دوره بازنگری طرح جامع یادشده (۱۰) سال می‌باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

لینک فایل pdf

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بم

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22003-10/07/1399

شماره ۷۵۶۰۸/ت۵۷۶۹۱هـ ـ ۱۳۹۹/۷/۵

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۷/۲ به پیشنهاد شماره 992/10/650 مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۳ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد تبصره (۱) ماده (۱) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ ـ تصویب کرد:

۱ـ طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بم به شرح پیوست [جهت مشاهده ضمائم و جداول پیوست به پرتال روزنامه رسمی کشور (www.rrk.ir) رجوع شود.] که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می‌شود.

۲ـ هرگونه عملیات اجرایی در منطقه ویژه اقتصادی یادشده با رعایت کلیه ضوابط و مقررات از جمله ملاحظات زیست‌محیطی (برنامه مدیریت زیست‌محیطی) انجام می‌شود.

۳ـ هرگونه تغییر در کاربری‌های طرح جامع مذکور منوط به تصویب در کارگروه تخصصی شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی می‌باشد.

۴ـ دوره بازنگری طرح جامع یادشده (۱۰) سال می‌باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

لینک فایل pdf

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (۲۲) آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی برای سال ۱۳۹۹

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22003-10/07/1399

شماره ۷۵۲۷۳/ت۵۷۶۸۸ هـ ـ ۱۳۹۹/۷/۵

وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۷/۲ به پیشنهاد شماره 992/10/650 مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۳ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (الف) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ ـ تصویب کرد:

نصاب معاملات موضوع ماده (۲۲) آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان‌های مناطق آزاد

تجاری ـ صنعتی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۹۰۹/ت۴۸۲۱۷ک مورخ ۱۳۹۲/۱/۳۱ برای سال ۱۳۹۹ به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف ـ معاملات کوچک: معاملاتی که تا سقف مبلغ پانصد میلیون (500000000) ریال باشد.

ب ـ معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیش از سقف مبلغ معاملات کوچک بوده و ده برابر سقف یادشده تجاوز نکند.

ج ـ معاملات عمده: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از ده برابر سقف معاملات کوچک باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح جزء (ج) بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۳۶۲۲/ت۵۷۵۷۹هـ مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۹

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22003-10/07/1399

شماره ۷۵۴۷۰/ت۵۸۰۴۵ هـ ـ ۱۳۹۹/۷/۵

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۶/۳۰ به پیشنهاد شماره ۹۵۴۲۸ مورخ ۱۳۹۹/۶/۳۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

جزء (ج) بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۳۶۲۲/ت۵۷۵۷۹هـ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۰ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ج ـ سهام قابل‌واگذاری به صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله صنایع پالایش نفت، شامل باقی‌مانده سهام متعلق به دولت در شرکت‌های پالایش نفت تبریز، پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت اصفهان و پالایش نفت تهران به میزان سی درصد (۳۰%).

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (۳) قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریس و آموزشیاران سوادآموزی در وزارت آموزش‌وپرورش

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22003-10/07/1399

شماره۷۵۱۹۵/ت۵۸۰۱۹ هـ ـ ۱۳۹۹/۷/۵

وزارت آموزش‌وپرورش

سازمان اداری و استخدامی کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۷/۲ به پیشنهاد شماره ۸۵۵۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱ وزارت آموزش‌وپرورش و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای قانون تفسیر قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق¬التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش‌وپرورش ـ مصوب ۱۳۹۹ ـ تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بند (۳) قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریس و آموزشیاران سوادآموزی در وزارت آموزش‌وپرورش موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۹۷۹۵/ت۵۶۶۱۰هـ مورخ ۱۳۹۸/۶/۳۰ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ـ در بندهای (۵)، (۷) و (۸) ماده (۱) پس از عبارت «اعتبارات دولتی» عبارت «یا سرانه مدارس و مشارکت‌های مردمی» اضافه می‌شود.

۲ـ متن زیر به عنوان بند (۹) به ماده (۱) اضافه می‌شود:

۹ـ نیروهای خرید خدمات آموزشی: افرادی که طی سال‌های تحصیلی ۱۳۸۸ ـ ۱۳۸۷ یا ۱۳۸۹ ـ ۱۳۸۸ با دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی از طریق شرکت‌های خرید خدمات آموزشی با اداره کل آموزش‌وپرورش قرارداد مستقیم داشته و حقوق خود را از اعتبارات دولتی (شرکت‌های طرف قرارداد با آموزش‌وپرورش) دریافت کرده‌اند.

۳ـ در بند (۹) شماره بند به (۱۰) تغییر می‌یابد و عبارت «و (۸)» به عبارت «، (۸) و (۹)» اصلاح می‌شود.

۴ ـ متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۱) اضافه می‌شود:

تبصره ـ مصادیق مربوط به سرانه مدارس و مشارکت‌های مردمی (سازوکار مدیر مدرسه، انجمن اولیا و مربیان، کارفرما، مؤسس یا شرکت‌های طرف قرارداد با آموزش‌وپرورش) در شیوه‌نامه موضوع ماده (۲)‌این‌ آیین‌نامه، ظرف یک ماه توسط وزارت تعیین و ابلاغ می‌شود.

۵ ـ در ماده (۴) عبارت «بندهای (۵) و (۶)» به عبارت «بندهای (۵)، (۶) و (۹)» اصلاح می‌شود.

۶ ـ ماده (۶) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده۶ ـ استمرار به کارگیری مشمولان موضوع مواد (۴) و (۵)‌این آیین‌نامه که نمره قبولی در آزمون داخلی را کسب نکنند، در صورت نیاز وزارت صرفاً در سال تحصیلی ۱۴۰۰ ـ ۱۳۹۹، مجاز است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح تصمیم‌نامه شماره ۲۵۰۲۲۶/ت۴۷۴۶۹ن مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۰ مساحت محدوده منطقه ویژه اقتصادی جهان‌آباد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22003-10/07/1399

شماره ۷۵۵۹۹/ت۵۷۶۸۹ هـ ـ ۱۳۹۹/۷/۵

وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۷/۲ به پیشنهاد شماره 992/10/650 مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۳ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد تبصره (۱) ماده (۱) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ ـ تصویب کرد:

در تصمیم‌نامه شماره ۲۵۰۲۲۶/ت۴۷۴۶۹ن مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۰ مساحت محدوده منطقه ویژه اقتصادی جهان‌آباد از (۱۸۸۰) هکتار به (۷۴۹) هکتار به شرح نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، اصلاح می‌شود.

 

مصوبات هیئت دولت دهه اول مهر 99

 

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

لینک فایل pdf

 

 

اصلاح اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ‌ایران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22003-10/07/1399

شماره ۷۵۶۱۷/ت۵۵۸۸۸ هـ ـ ۱۳۹۹/۷/۵

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۷/۲ به پیشنهاد شماره 200/15855/153898/ص مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۲۸) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده ـ مصوب ۱۳۸۷ ـ تصویب کرد:

اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ‌ایران موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۰۶۲/ت۴۲۹۳۹هـ مورخ ۱۳۹۱/۱/۲۸ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ـ متن زیر به عنوان بند (۱۲) به ماده (۳) اضافه می‌شود:

۱۲ـ صدور پروانه کار حرفه‌ای برای اعضا با رعایت قوانین و مقررات مربوط، صرفاً به منظور فعالیت در حرفه تخصصی مشاور مالیاتی.

۲ـ در تبصره (۵) ماده (۲۱)، بعد از عبارت «هیئت‌عالی انتظامی،» عبارت «هیئت رسیدگی به تخلفات اداری،» اضافه می‌شود.

۳ـ بندهای (۴)، (۵) و (۶) ماده (۲۸) به شرح زیر اصلاح می‌شوند:

۴ـ دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر در رشته‌ها و حوزه‌های مالی، مالیاتی، حسابداری، حسابرسی، حقوقی، اقتصادی، بازرگانی و سایر رشته‌ها و گرایش‌های مرتبط با تصویب هیئت تشخیص.

۵ ـ نداشتن رابطه استخدامی (اعم از رسمی یا پیمانی یا قرارداد انجام کار معین یا عناوین مشابه) با دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری.

۶ ـ داشتن حداقل ده سال سابقه کار تمام‌وقت در یکی از مشاغل مالیاتی، حسابداری، حسابرسی، حقوقی، مالی و محاسباتی، تدریس دروس مالیاتی، مالی و محاسباتی و اقتصادی در دانشگاه‌ها و مراکز علمی و آموزشی کشور.

۴ـ متن زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده (۲۸) اضافه می‌شود:

تبصره ۳ـ افرادی که فاقد سابقه کار موضوع بند (۶)‌این ماده می‌باشند در صورت گذراندن دوره آموزشی حرفه‌ای و گذراندن دوره کارورزی مطابق دستورالعملی که توسط جامعه پیشنهاد و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد و از طریق مراکز فنی و حرفه‌ای و مراکز علمی و آموزشی برگزار خواهد شد مجاز به شرکت در آزمون ورودی جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران می‌باشند.

۵ ـ متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۳۰) اضافه می‌شود:

تبصره ـ دستورالعمل اجرایی این ماده توسط هیئت‌مدیره جامعه تهیه و پس از تأیید

شورای‌عالی جامعه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح بند (الف) شیوه‌نامه محاسبه و دریافت عوارض خدمات شهری در محدوده مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22003-10/07/1399

شماره ۷۵۲۴۶/ت۵۷۶۹۵ هـ ـ ۱۳۹۹/۷/۵

وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۷/۲ به پیشنهاد شماره 992/10/650 مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۳ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد ماده (۱۰) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ‌ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ ـ تصویب کرد:

بند (الف) شیوه‌نامه محاسبه و دریافت عوارض خدمات شهری در محدوده مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی موضوع پیوست بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۵۷۹۳۲/ت۵۱۵۹۸هـ ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

الف ـ عوارض خدمات مربوط به نقل‌وانتقال املاک

عوارض خدمات مربوط به نقل‌وانتقال املاک به میزان پنج درصد (۵%) بهای عرصه و اعیان به قیمت ارزش معاملاتی مربوط که هرساله توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ و در محدوده هریک از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی محاسبه و دریافت می‌شود.‌ این عوارض شامل کلیه خدمات مربوط به نقل‌وانتقال‌های املاک (عرصه و اعیان) در محدوده منطقه اعم از واگذاری سازمان‌های مناطق و سایرین می‌باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

قوانین دهه سوم اردیبهشت ۱۴۰۳

قوانین منتشره از 1403/02/21 لغايت 1403/02/31 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   قانون تأمین‌مالی تولید و زیرساخت‌ها متن…
keyboard_arrow_up