مصوبات هیئت دولت دهه دوم آبان ۱۴۰۱

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مصوبات هیئت دولت منتشره از

1401/08/11 لغايت 1401/08/20

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ايران

 

تصويب‌نامه در خصوص تشکيل کميسيون خاص برنامه و بودجه 

تصويب‌نامه در خصوص صرفه‌جويي در مصرف برق مشترکان مصارف چاه‌هاي کشاورزي تا پايان سال ۱۴۰۱

تصويب‌نامه در خصوص اجراي طرح شناورسازي ساعت آغاز فعاليت کليه دستگاه‌هاي اجرايي مستقر در تهران

الحاق مواد (۴) و (۵) به آيين‌نامه اجرايي بند (چ) ماده (۳۷) قانون احکام دائمي برنامه‌هاي توسعه کشور

الحاق تبصره (۴) به ماده (۲) آيين‌نامه تعيين سقف حق بيمه شخص ثالث و نحوه تخفيف، افزايش يا تقسيط آن

اصلاح تصويب‌نامه شماره ۹۵۲۴۰/ت ۵۹۸۶۰ هـ مورخ ۳/۶/۱۴۰۱

اصلاح تصويب‌نامه شماره ۸۶۸۴۳/ت ۵۹۹۳۹ هـ مورخ ۲۴/۵/۱۴۰۱

اصلاح مقررات اجرايي ماده (۹) قانون حمايت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوري‌ها و اختراعات 

اصلاح آيين‌نامه اجرايي تبصره (۳) الحاقي ماده (۹) قانون افزايش بهره‌وري بخش کشاورزي و منابع طبيعي موضوع ماده (۵۴) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور

اصلاح ماده (۸) اصلاحي آيين‌نامه اجرايي ماده (۴۴) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور

اصلاح تبصره ماده (۶) آيين‌نامه اجرايي ماده (۱۱) قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت و بند (ر) تبصره (۲) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

 

تصويب‌نامه در خصوص تشکيل کميسيون خاص برنامه و بودجه

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22613 – 16/08/1401

شماره ۱۳۹۳۰۷/ت ۵۹۷۱۶ هـ ـ ۱۴۰۱/۸/۷

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان اداری و استخدامی کشور

نهاد ریاست جمهوری ـ دفتر هیأت دولت

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۸/۱ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

برای بررسی مسایل برنامه و بودجه کشور از جمله لوایح برنامه‌های توسعه و بودجه سنواتی و اصلاح آنها و در اجرای تبصره ماده (۶) آیین‌نامه داخلی هیأت دولت، کمیسیون خاص برنامه و بودجه به ریاست رییس سازمان برنامه و بودجه کشور و عضویت وزیران و معاونین رییس‌جمهور در مورد احکام، بخش‌ها و جداول مربوط (حسب مورد) در دفتر هیأت دولت با تأمین اعتبارات لازم و اصلاح ساختار سازمانی دفتر هیأت دولت (علاوه‌بر تشکیلات فعلی با همکاری سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و نهاد ریاست جمهوری) تشکیل می‌شود.

معاون اول رئیس جمهور ـ محمد مخبر

 

تصويب‌نامه در خصوص صرفه‌جويي در مصرف برق مشترکان مصارف چاه‌هاي کشاورزي تا پايان سال ۱۴۰۱

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22613 – 16/08/1401

شماره ۱۳۹۲۶۱/ت ۵۹۹۰۷ هـ ـ ۱۴۰۱/۸/۷

وزارت نیرو ـ وزارت نفت ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۶/۲۰ به پیشنهاد وزارتخانه‌های نیرو و نفت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بند (ک) تبصره (۱۵) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور تصویب کرد:

به مشترکان تعرفه برق مصارف چاه‌های کشاورزی تا پایان سال ۱۴۰۱ فرصت داده می‌شود تا نسبت به تعدیل قدرت مجاز برق در پروانه بهره‌برداری چاه آب خود و یا با ایجاد زیرساخت مناسب برای صرفه‌جویی در مصرف برق اقدام نمایند. در طی این مدت نرخ مازاد مصرف برق نسبت به قدرت خریداری‌شده مطابق تعرفه‌های قبلی محاسبه می‌گردد. وزارت نیرو مکلف است از طریق شرکت‌های توزیع برق منطقه‌ای به نحو مقتضی مشترکین یادشده را از مفاد این تصویب‌نامه مطلع نموده و از طریق شرکت‌های آب منطقه‌ای ساز و کار لازم برای تسهیل اجرای این تصویب‌نامه را فراهم کند.

معاون اول رئیس جمهور ـ محمد مخبر

 

تصويب‌نامه در خصوص اجراي طرح شناورسازي ساعت آغاز فعاليت کليه دستگاه‌هاي اجرايي مستقر در تهران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22613 – 16/08/1401

شماره ۱۳۹۲۰۰/ت ۶۰۳۹۷ هـ ـ ۱۴۰۱/۸/۷

وزارت کشور ـ سازمان اداری و استخدامی کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۸/۱ به پیشنهاد شماره 1401/1/22762 مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۶ استانداری تهران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ ـ ضمن موافقت با مفاد بخشنامه شماره 60397/115008 مورخ ۱۴۰۱/۶/۳۰ و نتایج مثبت ناشی از اجرای آن در زمینه مدیریت تقاضای سفرهای شهری، کاهش شدآمد (ترافیک) سنگین در معابر اصلی تهران، افزایش بهره‌وری، انعطاف‌کاری و کاهش حجم رفت و آمد کارکنان دولت و اثرات جانبی آن، کلیه دستگاه‌های اجرایی مستقر در تهران مکلفند در آبان ماه سال جاری نیز نسبت به اجرای طرح شناورسازی ساعت آغاز فعالیت خود از ساعت (7/00) الی (9/00) صبح به مدت دو ساعت اقدام نمایند.

میزان حضور کارمندان در طول روز مطابق با ضوابط و مقررات ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری (رعایت سقف (۴۴) ساعت در هفته) می‌باشد و پایان فعالیت کارمندان متناسب با ساعت ورود خویش در محل کار، به صورت شناور خواهد بود.

۲ ـ به منظور خدمات‌رسانی مطلوب و حسن اجرای این تصویب‌نامه شروع به کار برخی دستگاه‌های اجرایی به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف ـ شروع به کار خدمات‌رسانی بانک‌ها ساعت 7/30 تعیین می‌شود و حضور کارمندان بانک‌ها نیم ساعت زودتر (ساعت 7/00) می‌باشد.

ب ـ ساعت شروع به کار شیفت صبح مدارس مقطع ابتدایی شهر تهران ساعت 8/30 صبح و مدارس مقطع متوسطه ساعت 7/30 تعیین می‌شود. مدارس ابتدایی به نحوی برنامه‌ریزی نمایند که از ساعت 7/30 صبح نسبت به پذیرش دانش‌آموزان اقدام و در فرصت مذکور فوق‌برنامه‌های فرهنگی، تربیتی و ورزشی صورت پذیرد.

پ ـ شروع به کار نهادهای نظامی، انتظامی و امنیتی پس از اخذ مجوزهای لازم، ساعت 6/30 صبح و قبل از آن تعیین می‌شود.

ت ـ ساعت شروع شیفت صبح کارخانجات و کارگاه‌ها ساعت 6/00 صبح تعیین و متناسب با آن سایر شیفت‌های کاری نیز اصلاح می‌شود.

ث ـ هرگونه تردد، تخلیه و بارگیری کامیون و کامیونت از ساعت 6/30 صبح تا ساعت 9/00 صبح ممنوع می‌باشد. پلیس راهور موظف به اجرای طرح تشدید برخورد و اعمال قانون با متخلفان توقف‌های غیرمجاز و سد معبر می‌باشد.

۳ ـ مسئولیت اجرای این تصویب‌نامه به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی خواهد بود و باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی و مدیریت شود که آغاز به کار ادارات هیچ خدشه‌ای در نحوه پاسخگویی و ارائه خدمات به عموم مردم، خصوصاً دستگاه‌های بهداشتی، درمانی، امدادی و خدماتی ایجاد ننماید. در صورت بروز هرگونه مشکل یا ابهام در پیاده‌سازی طرح، دستگاه اجرایی باید برای تسهیل در امر خدمت‌رسانی، هماهنگی لازم را با استانداری تهران به عمل آورد.

۴ ـ تنفیذ این مصوبه منوط به ارزیابی آثار و نتایج آن در بهره‌وری دستگاه‌ها، کاهش شدآمد (ترافیک) و تصویب هیأت‌وزیران خواهد بود.

معاون اول رئیس ‎جمهور ـ محمد مخبر

 

الحاق مواد (۴) و (۵) به آيين‌نامه اجرايي بند (چ) ماده (۳۷) قانون احکام دائمي برنامه‌هاي توسعه کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22613 – 16/08/1401

شماره ۱۳۹۲۹۹/ت ۶۰۴۸۴ هـ ـ ۱۴۰۱/۸/۷

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ نهاد ریاست جمهوری

سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۸/۱ به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

الف ـ متون زیر به عنوان مواد (۴) و (۵) به آیین‌نامه اجرایی بند (چ) ماده (۳۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۳۰۰۴/ت ۵۶۹۶۵ هـ مورخ ۱۳۹۸/۷/۳ الحاق و شماره مواد بعدی به ترتیب اصلاح می‌شود:

ماده ۴ ـ دستگاه‌های اجرایی موظف به پذیرش ضمانت‌نامه کتبی با امضای رییس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران برای تولید برنامه‌های موضوع بند (چ) ماده (۳۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور می‌باشند. در صورت عدم اجرای قراردادهای منعقدشده توسط سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است با اعلام دستگاه اجرایی و تأیید شورای اطلاع‌رسانی دولت، اعتبار مربوط را مسترد کند.

ماده ۵ ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی مجازند با هماهنگی کارگروه موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه و با تجمیع اعتبارات موضوع بند (چ) ماده (۳۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و در چهارچوب موافقت‌نامه‌های متبادله دستگاه با سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام به تولید برنامه مشترک و تجمیعی نمایند.

ب ـ در اجرای بند (ل) تبصره (۱۹) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور:

۱ ـ پیش از مبادله موافقت‌نامه‌های هزینه‌ای، دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشور معادل هشتاد درصد (۸۰%) اعتبار فصول هر دستگاه اجرایی در بودجه سال ۱۴۰۰ (به جز فصول (۱)، (۴) و (۶) که تخصیص یافته است را به عنوان اعتبار مصوب موقت آن دستگاه محاسبه و یک درصد (۱%) این اعتبار را از ابتدای سال از تخصیص‌های ماهانه آن دستگاه کسر و به خزانه‌داری کل کشور جهت واریز به ردیف درآمدی سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران اعلام نماید.

۲ ـ پس از انعقاد موافقت‌نامه‌های یادشده، مابه‌التفاوت اعتبار تخصیص یافته به دستگاه‌ها و اعتبار محاسبه‌شده در بند (۱)، تا پایان سال تسویه و حسب مورد با کسر از دستگاه‌های اجرایی موصوف در اختیار سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد.

۳ ـ دستگاه‌های اجرایی مذکور بر اساس قوانین و مقررات مربوط مکلف به انعقاد یا تمدید قراردادهای خود با سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران تا (۱۵) آبان ماه سال جاری هستند.

۴ ـ سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و دستگاه‌های اجرایی مذکور مکلفند گزارش عملکرد این تصویب‌نامه را مطابق چهارچوب‌های مصوب کارگروه موضوع ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی بند (چ) ماده (۳۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۳۰۰۴/ت ۵۶۹۶۵ هـ مورخ ۱۳۹۸/۷/۳ و اصلاحات بعدی آن به سازمان برنامه و بودجه کشور (به صورت فصلی) و کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اعلام نمایند.

معاون اول رئیس جمهور ـ محمد مخبر

 

الحاق تبصره (۴) به ماده (۲) آيين‌نامه تعيين سقف حق بيمه شخص ثالث و نحوه تخفيف، افزايش يا تقسيط آن

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22613 – 16/08/1401

شماره ۱۳۹۳۶۵/ت ۵۸۶۰۶ هـ ـ ۱۴۰۱/۸/۷

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت کشور ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۸/۱ به پیشنهاد شماره 62/107879 مورخ ۱۴۰۱/۶/۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

متن زیر به عنوان تبصره (۴) به ماده (۲) آیین‌نامه تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن موضوع تصویب‌نامه شماره ۹۶۲۳۲/ت ۵۳۶۲۰ هـ مورخ ۱۳۹۶/۸/۶ و اصلاحات بعدی آن، الحاق می‌شود:

تبصره ۴ ـ حداکثر نرخ حق بیمه وسایل نقلیه ریلی موضوع بند (ث) ماده (۱) قانون به شرح زیر تعیین می‌شود:

 

ردیف نوع وسیله نقلیه ریلی نرخ به ازای هر واگن یا لوکوموتیو (در هزار تعهدات ریالی بیمه)
۱ لوکوموتیو ۱۲
۲ واگن مسافری بین‌شهری ۱۲
۳ واگن باری بین‌شهری ۳
۴ لوکوموتیو و یا واگن مسافری شهری (مترو) 1/4

 

معاون اول رئیس جمهور ـ محمد مخبر

 

اصلاح تصويب‌نامه شماره ۹۵۲۴۰/ت ۵۹۸۶۰ هـ مورخ ۳/۶/۱۴۰۱

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22613 – 16/08/1401

شماره ۱۳۹۳۷۳/ت ۶۰۴۷۵ هـ ـ ۱۴۰۱/۸/۷

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت کشور

وزارت امور اقتصادی و دارایی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۸/۱ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

 

تصویب‌نامه شماره ۹۵۲۴۰/ت ۵۹۸۶۰ هـ مورخ ۱۴۰۱/۶/۳ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ ـ در تبصره (۲) بند (۱)، عبارت “(سیف)” حذف می‌شود.

۲ ـ بند (۲) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۲ ـ خودروهای وارداتی صرفاً در بورس کالا عرضه می‌شود. نرخ سود بازرگانی خودروهای وارداتی بر حسب ارزش (فوب) با تصویب وزرای عضو کارگروهی متشکل از وزرای صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت ماده (۱۹) آیین‌نامه داخلی هیأت دولت به گونه‌ای تعیین می‌شود که مابه‌التفاوت قیمت پایه با قیمت پایانی در بورس کالا معادل سود عادلانه باشد. کارگروه مذکور مجاز به تعیین علی‌الحساب سود بازرگانی در زمان ترخیص و تعیین سود بازرگانی قطعی در زمان فروش است.

۳ ـ بند (۸) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۸ ـ به استناد ماده (۴) قانون ساماندهی صنعت خودرو ـ مصوب ۱۴۰۱ ـ واردات خودرو با رعایت موارد زیر و مفاد این تصویب‌نامه مجاز می‌باشد:

الف ـ مشخصات فنی واردات خودرو باید با استانداردهای مربوط و از نظر آلایندگی محیط‌زیست با ضوابط تعیین‌شده در آیین‌نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی‌ها (موضوع ماده (۲) قانون هوای پاک) موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۰۰۶۰۲/ت ۵۵۰۷۲ هـ مورخ ۱۳۹۷/۷/۳۰ و اصلاحات بعدی آن منطبق باشد.

ب ـ به منظور رعایت حقوق مصرف‌کنندگان و تأمین خدمات پس از فروش، کلیه واردکنندگان خودرو مکلف به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تأمین قطعات یدکی و ارائه خدمات پس از فروش می‌باشند.

پ ـ مرجع احراز انتقال فناوری در ازای واردات خودرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌باشد.

ث ـ صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای واردکنندگان بر اساس سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری موضوع ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۶۴۴۳/ت ۵۱۵۵۹ هـ مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۳ و اصلاحات بعدی آن انجام می‌شود.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر

 

اصلاح تصويب‌نامه شماره ۸۶۸۴۳/ت ۵۹۹۳۹ هـ مورخ ۲۴/۵/۱۴۰۱

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22613 – 16/08/1401

شماره ۱۳۹۳۵۰/ت ۶۰۴۸۷ هـ ـ ۱۴۰۱/۸/۷

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

صندوق نوآوری و شکوفایی

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۸/۱ به پیشنهاد شماره 48284/127158 مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۹ معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تصویب‌نامه شماره ۸۶۸۴۳/ت ۵۹۹۳۹ هـ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۴ موضوع اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ ـ در بند (۳)، صدر ماده (۴) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

“ماده ۴ ـ به منظور پیشنهاد سیاست‌ها و اقدامات اجرایی و تدوین ساز و کار لازم برای اجرای قانون و مقررات مربوط، کارگروه با ترکیب اعضای زیر تشکیل می‌شود:”

۲ ـ در بند (۴)، بند (ت) ماده (۶) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ت ـ تدوین ساز و کار لازم برای اجرای قانون مقررات مربوط.

معاون اول رئیس جمهور ـ محمد مخبر

 

 

اصلاح مقررات اجرايي ماده (۹) قانون حمايت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوري‌ها و اختراعات

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22613 – 16/08/1401

شماره ۱۳۹۲۱۱/ت ۵۸۹۶۲ هـ ـ ۱۴۰۱/۸/۷

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۸/۴ به پیشنهاد شماره 100/453 مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۲ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

مقررات اجرایی ماده (۹) قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۸۶۰۹/ت ۳۲۸۶۳ هـ مورخ ۱۳۸۴/۵/۱۰ و تبصره ماده (۲۸) تصویب‌نامه شماره ۱۴۱۶۰۲/ت ۴۶۵۱۳ هـ مورخ ۱۳۹۱/۸/۲۱ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

در بند (الف) ماده (۱) و بندهای (۵) و (۷) ماده (۵) پس از عبارت “وزارت علوم، تحقیقات و فناوری” عبارت “یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد” الحاق می‌شود.

معاون اول رئیس جمهور ـ محمد مخبر

 

اصلاح آيين‌نامه اجرايي تبصره (۳) الحاقي ماده (۹) قانون افزايش بهره‌وري بخش کشاورزي و منابع طبيعي موضوع ماده (۵۴) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22613 – 16/08/1401

شماره ۱۳۹۳۴۵/ت ۵۸۷۹۳ هـ ـ ۱۴۰۱/۸/۷

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۸/۴ به پیشنهاد شماره 020/3247 مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۸ وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳) الحاقی ماده (۹) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده (۵۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۹۶۷۰/ت ۵۲۰۸۳ هـ مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۱ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ ـ در تبصره (۲) ماده (۳)، عبارت “ظرف دو سال پس از ابلاغ این آیین‌نامه” به عبارت “تا پایان سال ۱۴۰۲” اصلاح می‌شود.

۲ ـ متن زیر به عنوان تبصره (۴) به ماده (۵) الحاق می‌شود:

تبصره ۴ ـ دبیر کمیسیون پس از اخذ مصوبات موضوع تبصره‌های (۱) و (۲) این ماده، مراتب را به اداره جهاد کشاورزی شهرستان محل وقوع اراضی ابلاغ می‌نماید.

۳ ـ در ماده (۷)، عبارت “مدیریت امور اراضی استان” به عبارت “اداره جهاد کشاورزی شهرستان” اصلاح می‌شود.

۴ ـ در تبصره (۲) ماده (۹)، عبارت “دبیر کمیسیون استان” به عبارت “مدیر جهاد کشاورزی شهرستان” اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر

 

اصلاح ماده (۸) اصلاحي آيين‌نامه اجرايي ماده (۴۴) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22613 – 16/08/1401

شماره ۱۳۹۴۱۸/ت ۶۰۴۷۳ هـ ـ ۱۴۰۱/۸/۷

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهورـ سازمان برنامه و بودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۸/۱ به پیشنهاد شماره 49150/125360 مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۷ معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در ماده (۸) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۸۶۸۵۶/ت ۵۹۹۳۹ هـ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۴ عبارت “مصوبات شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان موضوع ماده (۲) قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ و اصلاحات بعدی آن” به عبارت “سایر قوانین و مقررات مربوط” اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیس جمهور ـ محمد مخبر

 

اصلاح تبصره ماده (۶) آيين‌نامه اجرايي ماده (۱۱) قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت و بند (ر) تبصره (۲) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22613 – 16/08/1401

شماره ۱۳۹۳۱۰/ت ۶۰۵۱۴ هـ ـ ۱۴۰۱/۸/۷

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان ثبت‌احوال کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ ستاد ملی جمعیت

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۸/۴ به پیشنهاد شماره 49306/133119 مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۷ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در تبصره ماده (۶) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۱) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و بند (ر) تبصره (۲) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۱۷۲۱۸/ت ۶۰۰۵۴ هـ مورخ ۱۴۰۱/۷/۴، واژه “برابر” به عبارت “به ازای هر نوزاد پانزده میلیون (۱۵۰۰۰۰۰۰) ریال تا سقف” اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمد مخبر

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

سایر مصوبات دهه دوم تیر ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/04/11 لغایت 1402/04/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   دستورالعمل ساماندهی نظارت و…

مصوبات شوراها دهه دوم تیر ۱۴۰۲

مصوبات شوراها منتشره از تاریخ 1402/04/11 لغایت 1402/04/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران الف ـ شورای‌عالی سازمان…

قوانین دهه دوم تیر ۱۴۰۲

قوانین منتشره از 1402/04/11 لغايت 1402/04/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     قانون موافقت‌نامه بین دولت جمهوری…

سایر مصوبات دهه اول تیر ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/04/01 لغایت 1402/04/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     بخشنامه قوه‌قضائیه در…
keyboard_arrow_up