مصوبات هیئت دولت دهه دوم آذر 98

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مصوبات هیئت دولت منتشره از

1398/09/11 لغايت 1398/09/20

در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان دستگاه مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشور سوئیس        

تصویب‌نامه در خصوص واگذاری سی‌ویک (۳۱) شرکت آب و فاضلاب روستایی        

آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۵) قانون حمایت از حقوق معلولان

اصلاح ماده (۴) اساس‌نامه شرکت عمران شهر جدید ایوانکی

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان دستگاه مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشور سوئیس

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21762-11/09/1398

شماره ۱۱۲۹۴۸/ت۵۷۱۹۸ هـ ـ۱۳۹۸/۹/۶

وزارت امور خارجه

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۹/۳ به پیشنهاد وزارت امور خارجه و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان دستگاه مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشور سوئیس تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص واگذاری سی‌ویک (۳۱) شرکت آب و فاضلاب روستایی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21770-20/09/1398

شماره ۱۱۴۴۴۷/ت۵۷۲۲۳ هـ ـ۱۳۹۸/۹/۱۰

وزارت نیرو ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان اداری و استخدامی کشور ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۹/۶ به پیشنهاد مشترک شماره 98/38382/20/100 مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۹ وزارتخانه‌های نیرو و امور اقتصادی و دارایی و سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای مصوبه شماره ۳۸۶۱۰۶ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۴ شورای‌عالی اداری تصویب کرد:

۱ ـ وزارت نیرو مجاز است مطابق قوانین و مقررات و پس از تصویب مجامع عمومی شرکت‌های ذی‌ربط، کلیه دارایی‌ها، مطالبات، بدهی‌ها و حقوق عمومی (حق انشعاب موضوع تبصره (۵) قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری ـ مصوب ۱۳۷۷ ـ) سی‌ویک (۳۱) شرکت آب و فاضلاب روستایی به جز حقوق صاحبان سهام را به شرکت‌های آب و فاضلاب موضوع قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب ـ مصوب ۱۳۶۹ ـ به روش و قیمتی که توسط هیئت واگذاری تعیین می‌شود، منتقل و مابه‌التفاوت آن را به طرفیت دولت در حساب‌های شرکت‌های آب و فاضلاب مزبور منعکس نماید.

۲ ـ سازمان خصوصی‌سازی موظف است پس از انجام اقدامات یادشده، ترتیبات لازم برای تعیین تکلیف سهام دولتی شرکت‌های مذکور را مطابق قوانین و مقررات مربوط به عمل آورد.

۳ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به انتقال کلیه ردیف‌های اعتباری و طرح‌های شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی به شرکت‌های آب و فاضلاب موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه اقدام نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۵) قانون حمایت از حقوق معلولان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21770-20/09/1398

شماره ۱۱۳۷۸۹/ت۵۶۲۶۳ هـ ـ۱۳۹۸/۹/۹

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۹/۳ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد تبصره ماده (۲۵) قانون حمایت از حقوق معلولان ـ مصوب ۱۳۹۶ ـ، آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۵) قانون حمایت از حقوق معلولان

ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ ـ وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

۲ ـ سازمان: سازمان بهزیستی کشور.

۳ ـ قانون: قانون حمایت از حقوق معلولان ـ مصوب ۱۳۹۶ ـ.

۴ ـ افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید: افراد موضوع بند (الف) ماده (۱) قانون که توسط کمیسیون پزشکی ـ توان‌بخشی تعیین نوع و تعیین شدت معلولیت سازمان، دارای معلولیت شدید و خیلی شدید شناخته شده‌اند.

۵ ـ اولیا: پدر و مادر یا سرپرست قانونی فرد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید که عهده‌دار پرداخت هزینه‌های مترتب بر معلولیت وی هستند.

۶ ـ حقوق، مزایا و دستمزد مشمول مالیات: حقوق، مزایا و دستمزد موضوع ماده (۸۳) قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ.

ماده ۲ ـ پنجاه درصد (۵۰%) حقوق، مزایا و دستمزد مشمول مالیات یکی از اولیای افراد دارای معلولیت شدید یا خیلی شدید اعم از اینکه در منزل یا مراکز نگهداری یا بیمارستان نگهداری شوند، مطابق شرایط این آیین‌نامه از پرداخت مالیات معاف است.

ماده ۳ ـ سازمان موظف است پس از تعیین نوع و شدت معلولیت افراد دارای معلولیت، به درخواست یکی از اولیا و حسب بررسی‌های صورت گرفته و تأیید مراتب، گواهینامه‌ای شامل موارد زیر را صادر کند:

۱ ـ تأیید شدت معلولیت توسط کمیسیون پزشکی ـ توان‌بخشی تعیین نوع و تعیین شدت معلولیت سازمان.

۲ ـ مشخصات کارفرما و محل اشتغال.

۳ ـ تأیید مسئولیت پرداخت هزینه‌های مترتب بر فرد دارای معلولیت توسط یکی از اولیای متقاضی.

تبصره ۱ ـ معافیت موضوع این آیین‌نامه صرفاً در مورد یکی از اولیای شاغل که گواهینامه یادشده به نام وی صادر شده است، اعمال خواهد شد.

تبصره ۲ ـ کلیه اقدامات مربوط به فرایند تقاضا، صدور گواهینامه و ارسال آن به اداره امور مالیاتی مربوط از طریق سامانه‌های الکترونیکی دستگاه‌های ذی‌ربط انجام خواهد شد.

ماده ۴ ـ کارفرما مکلف است پس از صدور گواهینامه موضوع ماده (۳) این آیین‌نامه در زمان پرداخت حقوق، مزایا و دستمزد، با ضمیمه کردن اسناد مربوط به فهرست حقوق پرداختی، معافیت مذکور را بر اساس مقررات، در درآمد مشمول مالیات حقوق مشمولین این آیین‌نامه، اعمال کند.

تبصره ـ در صورت عدم اعمال معافیت، فرد مشمول می‌تواند با ارائه مدارک مربوط و با رعایت مقررات موضوع ماده (۲۴۲) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ، درخواست استرداد اضافه پرداختی مالیات مذکور را به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط ارائه کند.

ماده ۵ ـ در صورت زوال شرایط معافیت اعم از کاهش یا رفع معلولیت، قطع پرداخت هزینه‌های مترتب بر معلولیت فرد یا فوت فرد معلول به اظهار اولیا یا اطلاع یافتن سازمان، اولیای مشمول معافیت موضوع این آیین‌نامه موظفند مراتب را به سازمان و کارفرما اعلام کنند و سازمان نیز مکلف است موضوع را جهت لغو معافیت مذکور به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط اعلام نماید.

تبصره ـ کارفرما مکلف است پس از اعلام سازمان در خصوص تغییرات موضوع ماده (۴) این آیین‌نامه، نسبت به قطع اعمال معافیت مذکور اقدام و برابر مقررات، مالیات تعلق‌گرفته را کسر و به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط پرداخت کند.

ماده ۶ ـ معافیت موضوع این آیین‌نامه برای درآمدهای موضوع تبصره‌های (۱) و (۲) الحاقی ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۶ ـ قابل اعمال خواهد بود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح ماده (۴) اساس‌نامه شرکت عمران شهر جدید ایوانکی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21770-20/09/1398

شماره 54890/115513-۱۳۹۸/۹/۱۲

وزارت راه و شهرسازی

نظر به اینکه در ماده (۴) اساس‌نامه شرکت عمران شهر جدید ایوانکی موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۰۰۶۰/ت۵۴۸۹۰ هـ مورخ ۱۳۹۸/۴/۶، عبارت «ده هزار سهم» به صورت عبارت «یکصد سهم» تحریر شده است، مراتب برای اصلاح اعلام می‌شود.

دبیر هیئت دولت ـ حسین سیمایی صراف

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

قوانین دهه سوم دی ۱۴۰۲

قوانین منتشره از 1402/10/21 لغايت 1402/10/30 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران       قانون موافقت‌نامه بین دولت…

سایر مصوبات دهه دوم دی ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/10/11 لغایت 1402/10/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران         نظریه‌‌…
keyboard_arrow_up