مصوبات هیئت دولت دهه دوم اردیبهشت 99

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مصوبات هیئت دولت منتشره از

1399/02/11 لغايت 1399/02/20

در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

 

تصویب‌نامه در خصوص اقدام وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی‌سازی) نسبت به واگذاری بنگاه‌های دولتی     

تصویب‌نامه در خصوص معافیت مرکز جامع سرطان تبریز و بیمارستان کودکان مردانی آذر تبریز از پرداخت حقوق ورودی به عنوان مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه

تصویب‌نامه در خصوص امهال یا بخشودگی کامل اجارهبهای اماکن واگذارشده به بخش خصوصی در طول دوره تعطیلی مربوط به جلوگیری از انتشار ویروس کرونا          

تصویب‌نامه در خصوص استقرار و فعالیت واحدهای متقاضی تا رده (۳) زیست‌محیطی در پارک فناوری پردیس و پارک فناوری سلامت پردیس          

تصویب‌نامه در خصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ـ          

اساسنامه نمونه صندوقهای سرمایه‌گذاری قابل معامله با مدیریت غیرفعال       

تصویب‌نامه در خصوص تعیین مبلغ جریمه مندرج در بند (۲) اصلاحی ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ـ  

آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (ز)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (ع)، (ف)، (ر)، (ص) و (ش) تبصره (۵) و بند (م) تبصره (۶) ماده ‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور  

تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خیریه و موقوفه در سال ۱۳۹۹  

تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۹        

تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش عمومی غیردولتی در سال ۱۳۹۹

تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال ۱۳۹۹  

اصلاح بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۳۶۲۲/ت۵۷۵۷۹هـ مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۹

 

 

 

تصویب‌نامه در خصوص اقدام وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی‌سازی) نسبت به واگذاری بنگاه‌های دولتی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21881-11/02/1399

شماره ۸۹۸۴/ت۵۷۵۷۵هـ ـ۱۳۹۹/۲/۶

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱/۱۷ به پیشنهاد شماره ۱۳۲ مورخ ۱۳۹۹/۱/۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی‌سازی) اجازه داده می‌شود، در اجرای جزء (۱) بند (الف) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و در چهارچوب این تصویب‌نامه و مصوبات هیئت واگذاری موضوع ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی نسبت به واگذاری بنگاه‌های دولتی موضوع جزء (۲) بند (د) سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب۱۳۸۴ـ، پس از احراز صلاحیت حرفه‌ای و اهلیت متقاضی مصوب هیئت واگذاری اقدام نماید.

۲ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی‌سازی) مکلف است منابع حاصل از واگذاری‌ها را به ردیف مربوط واریز کند.

۳ـ منابع حاصل از واگذاری‌های یادشده از طریق جدول شماره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور با تأکید بر تقویت تعاونی‌ها به مصرف خواهد رسید.

۴ـ دستورالعمل تقویت تعاونی‌ها از طریق منابع حاصل از واگذاری موصوف ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه توسط سازمان برنامه‌وبودجه کشور با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و ابلاغ می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص معافیت مرکز جامع سرطان تبریز و بیمارستان کودکان مردانی آذر تبریز از پرداخت حقوق ورودی به عنوان مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21881-11/02/1399

شماره ۹۸۱۱/ت ۵۷۶۱۸هـ ‌۱۳۹۹/۲/۷

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۲/۳ به پیشنهاد وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (ذ) ماده (۱۱۹) قانون امور گمرکی ـ مصوب۱۳۹۰ـ تصویب کرد:

مرکز جامع سرطان تبریز و بیمارستان کودکان مردانی آذر تبریز در ورود و ترخیص دو دستگاه خنک‌کننده (چیلر) و (۳۷۰) دستگاه تهویه‌کننده هوای برقی (فن‌کوئل) و (۱۹) دستگاه بالابر (آسانسور) اهدایی برای تجهیز مرکز و بیمارستان مذکور به عنوان مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه تلقی و از پرداخت حقوق ورودی تجهیزات یادشده معاف می‌باشند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص امهال یا بخشودگی کامل اجاره‌بهای اماکن واگذارشده به بخش خصوصی در طول دوره تعطیلی مربوط به جلوگیری از انتشار ویروس کرونا

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21881-11/02/1399

شماره ۹۸۱۰/ت ۵۷۶۰۲هـ ـ۱۳۹۹/۲/۷

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

وزارت ورزش و جوانان ـ وزارت کشور

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت آموزش‌وپرورش

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

سازمان اداری و استخدامی کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۳ /۱۳۹۹/۲ به پیشنهاد مشترک شماره ۱۰۳۱۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۴ وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان و به استناد اصل یکصد و سی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

کلیه دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌های سراسر کشور مجازند نسبت به امهال یا بخشودگی کامل اجاره‌بهای اماکن واگذارشده به بخش خصوصی در طول دوره تعطیلی مربوط به جلوگیری از انتشار ویروس کرونا یا افزایش دوره بهره‌برداری حسب شرایط و چهارچوب واگذاری اقدام کنند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص استقرار و فعالیت واحدهای متقاضی تا رده (۳) زیست‌محیطی در پارک فناوری پردیس و پارک فناوری سلامت پردیس

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21881-11/02/1399

شماره ۹۷۹۲/ت ۵۷۶۱۰هـ ـ۱۳۹۹/۲/۷

وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سازمان حفاظت محیط‌زیست

معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۲/۳ به پیشنهاد شماره 11/38734مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۸ معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

استقرار و فعالیت واحدهای متقاضی تا رده (۳) زیست‌محیطی طبق ضوابط استقرار واحدهای صنایع پیشرفته و فعالیت‌های دانش‌بنیان موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۰۹۹۷/ت۴۸۶۰۸هـ مورخ ۱۳۹۴/۹/۱۵ در پارک فناوری پردیس و پارک فناوری سلامت پردیس مجاز است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ـ

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21881-11/02/1399

شماره ۹۸۵۳/ت ۵۷۶۰۷هـ ـ۱۳۹۹/۲/۷

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۲/۳ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ـ و ماده (۴۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ تصویب کرد:

الف ـ نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ ـ به شرح زیر تعیین می‌شود:

۱ـ معاملات کوچک: معاملاتی که مبلغ معامله تا سقف مبلغ چهارصد و پنجاه میلیون (450000000) ریال باشد.

۲ـ معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ چهار میلیارد و پانصد میلیون (4500000000) ریال تجاوز نکند.

۳ـ معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ چهار میلیارد و پانصد میلیون (4500000000) ریال باشد.

ب ـ نصاب معاملات موضوع بند (الف) به موجب ماده (۴۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می‌شود، تسری می‌یابد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اساسنامه نمونه صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله با مدیریت غیرفعال

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21881-11/02/1399

شماره ۷۲۶۳/ت۵۷۵۸۸هـ ـ۱۳۹۹/۱/۳۱

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت‌وزیران در جلسه۱۳۹۹/۱/۲۰ به پیشنهاد شماره ۱۸۰۸ مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد جزء (۲) بند (الف) تبصره (۲) ماده ‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، اساسنامه نمونه صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله با مدیریت غیرفعال را به شرح زیر تصویب کرد:

اساسنامه نمونه صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله با مدیریت غیرفعال

ماده ۱ـ در این اساسنامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند. سایر اصطلاحات و واژه‌های تعریف‌نشده در این اساسنامه، حسب مورد مطابق تعاریف موجود در ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ـ و دستورالعمل ثبت، سپرده‌گذاری، تسویه و پایاپای مصوب ۱۳۸۸/۵/۱۳ هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشند.

۱ـ قانون بازار اوراق بـهادار: قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ـ.

۲ـ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید: قانون توسعه‌ ابزارها و نهادهای مالی جدید به منـظور تسهیل اجرای سیاسـت‌های کلی اصـل چهل و چـهارم قانـون اسـاسی ـ مصوب ۱۳۸۸ـ.

۳ـ مقررات: کلیه مقررات مرتبط با بازار اوراق بهادار و صندوق‌های سرمایه‌گذاری که توسط مراجع صلاحیت‌دار وضع شده و می‌شود.

۴ـ سازمان: سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع ماده (۵) قانون بازار اوراق بهادار.

۵ ـ بورس: شرکت بورس اوراق بهادار تهران که واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در آن قابل معامله می‌باشد.

۶ ـ صندوق: صندوق سرمایه‌گذاری مذکور در ماده (۲) این اساسنامه که با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از سرمایه آن از طریق پذیره‌نویسی عمومی تأمین می‌شود، غیردولتی است.

۷ـ اساسنامه: اساسنامه صندوق.

۸ ـ امیدنامه: امیدنامه صندوق که محتویات امیدنامه نمونه در چهارچوب این اساسنامه به صورت مشترک توسط سازمان و سازمان خصوصی‌سازی تدوین و توسط سازمان ابلاغ خواهد شد.

۹ـ سرمایه صندوق: سرمایه صندوق متغیر و در هر زمان برابر جمع ارزش مبنای واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران است.

۱۰ ـ سرمایه‌گذار: شخصی که مطابق گواهی سرمایه‌گذاری صادرشده طبق مفاد اساسنامه یا گواهی سرمایه‌گذاری سپرده‌شده نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، مالک تعدادی از واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق است.

۱۱ـ واحد سرمایه‌گذاری: کوچک‌ترین جزء سرمایه صندوق.

۱۲ ـ گواهی سرمایه‌گذاری: اوراق بهادار متحدالشکلی که توسط صندوق سرمایه‌گذاری در اجرای ماده (۱) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید منتشر و در ازای سرمایه‌گذاری اشخاص در صندوق مطابق این اساسنامه صادر و به سرمایه‌گذار ارائه می‌شود و معرف تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در تملک آن سرمایه‌گذار است.

۱۳ـ شرکت سپرده‌گذاری مرکزی: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه موضوع بند (۷) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار.

۱۴ـ دارایی‌های صندوق: کلیه حقوق مادی و معنوی صندوق از جمله وجوه دریافتی از سرمایه‌گذاران بابت تأسیس، پذیره‌نویسی واحدهای سرمایه‌گذاری، اوراق بهادار سرمایه‌گذاری‌شده و کلیه حقوق، منافع و سود متعلق به آن‌ها و مطالبات صندوق از اشخاص.

۱۵ـ ارزش خالص دارایی هر واحد سرمایه‌گذاری: ارزشی به ریال که برای هر واحد سرمایه‌گذاری در زمان‌های معین طبق ماده (۱۳) و سایر مفاد اساسنامه و امیدنامه محاسبه می‌شود.

۱۶ـ سامانه معاملات: سامانه‌ای الکترونیکی که عملیات مربوط به معاملات ثانویه از جمله دریافت سفارش، تطبیق و انجام معامله از طریق آن انجام می‌شود.

۱۷ـ ریال: واحد پول جمهوری اسلامی ایران.

۱۸ـ ماه: ماه‌های تقویمی سال شمسی.

۱۹ـ روز کاری: هر روز به استثنای روزهایی که در آن روزها بورس به هر دلیل تعطیل می‌باشد.

۲۰ـ ساعت: ساعت به وقت تهران مگر این‌که به وقت محل دیگری تصریح شده باشد.

۲۱ـ ارکان صندوق: مجمع صندوق و ارکان اجرایی شامل مدیر و ارکان نظارتی شامل متولی و حسابرس.

۲۲ـ مجمع صندوق: جلسه‌ای که با حضور دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری دارای حق رأی مطابق مفاد این اساسنامه تشکیل و رسمیت می‌یابد.

۲۳ـ واحدهای سرمایه‌گذاری دارای حق رأی: واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و دارندگان حداقل یک‌دهم درصد از واحدهای سرمایه‌گذاری عادی واجد شرایط مذکور در تبصره (۱) ماده (۷) این اساسنامه.

۲۴ـ مدیر: شخص حقوقی از بین نهادهای مالی دارای مجوز از سازمان و دارای مجوز سبدگردانی با حداقل سرمایه دو هزار میلیارد (2000000000000) ریال که طبق ماده (۳۰) این اساسنامه به این سمت انتخاب می‌شود.

۲۵ـ متولی: شخص حقوقی از طبقه یک مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان که طبق ماده (۳۳) این اساسنامه به این سمت انتخاب ‌می‌شود.

۲۶ـ حسابرس: مؤسسه حسابرسی از طبقه یک مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان که طبق ماده (۳۵) این اساسنامه به این سمت انتخاب می‌شود.

۲۷ـ مؤسسه حسابرسی معتمد سازمان: مؤسسه حسابرسی که تحت این عنوان از طریق تارنمای (وب‌سایت) رسمی سازمان، اعلام عمومی شده است.

۲۸ـ تارنمای صندوق: تارنمایی که نشانی آن به عنوان تارنمای صندوق در امیدنامه درج شده و اطلاعاتی که در آن توسط مدیر منتشر می‌شود، به عنوان اعلامیه رسمی صندوق است و به منزله ارائه اطلاعات به سازمان محسوب می‌شود.

۲۹ـ مرجع ثبت شرکت‌ها: بخشی از سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور که وظیفه ثبت صندوق‌های موضوع ماده (۲) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید را به عهده دارد.

۳۰ـ مراجع قضایی: مراجع قضایی مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران.

۳۱ـ نفوذ قابل ملاحظه: توانایی مشارکت در تصمیم‌گیری‌های مربوط به سیاست‌های مالی و عملیاتی واحد تجاری، ولی نه در حد واپایش (کنترل) سیاست‌های مزبور. نفوذ قابل ملاحظه معمولاً از طریق انتخاب حداقل یک عضو هیئت‌مدیره (سایر ارکان اداره‌کننده مشابه) صورت می‌گیرد، اما ممکن است از روابط یا قراردادهای دیگر ناشی شود که به واحد سرمایه‌گذار اجازه مشارکت مؤثر در سیاست‌گذاری را می‌دهد.

۳۲ـ واپایش (کنترل): توانایی راهبری سیاست‌های مالی و عملیاتی یک شخص حقوقی، به منظور کسب منافع از فعالیت‌های آن است. معیارهای توانایی واپایش (کنترل) بر اساس استانداردهای حسابداری ملی تعیین می‌شود.

۳۳ـ واپایش (کنترل) مشترک: مشارکت در واپایش (کنترل) یک فعالیت اقتصادی که به‌موجب توافق قراردادی (مشارکت خاص) است. معیارهای توانایی واپایش (کنترل) مشترک بر اساس استاندارهای حسابداری ملی تعیین می‌شود.

۳۴ـ شخص وابسته: شخص وابسته به هر شخص حقیقی و حقوقی که به شرح زیر است:

الف ـ منظور از شخص وابسته به هر شخص حقیقی، همسر و اقربای نسبی درجه اول از طبقه اول آن شخص و هر شخص حقوقی که تحت نفوذ قابل ملاحظه، واپایش (کنترل) یا واپایش (کنترل) مشترک شخص حقیقی موردنظر می‌باشد.

ب ـ منظور از شخص وابسته به هر شخص حقوقی، شخص وابسته به واحد تجاری که در استانداردهای حسابداری ملی ایران، تعریف شده است.

ماده ۲ـ این صندوق با دریافت مجوز تأسیس و فعالیت از سازمان، از مصادیق صندوق‌های سرمایه‌گذاری موضوع بند (۲۰) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار و بند (هـ) ماده (۱) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید و جزء (۲) بند (الف) تبصره (۲) قانون بودجه سال۱۳۹۹ کل کشور، محسوب و طبق ماده (۲) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت می‌رسد و مطابق این اساسنامه و مقررات اداره می‌شود. نام صندوق سرمایه‌گذاری، «……………….» می‌باشد.

ماده ۳ـ هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آن‌ها به خرید یک سبد مشخص از سهام متعلق به…مطابق موارد اعلام‌شده در امیدنامه صندوق و نگهداری دارایی‌ها در طول فعالیت صندوق است.

تبصره ـ پس از گذشت سه سال از فعالیت صندوق و بنا به درخواست اکثریت دارندگان دارای حق رأی در مجمع صندوق، درخواست تغییر نوع صندوق به سایر انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار پس از ارائه تأییدیه هیئت واگذاری به سازمان، قابل انجام خواهد بود.

ماده ۴ـ موضوع فعالیت صندوق، مدیریت و نگهداری دارایی‌های اوراق بهادار صندوق و دریافت سود‌های تقسیمی سهام موجود در سبد دارایی‌های صندوق در طول فعالیت آن است. جزئیات دارایی‌های صندوق در امیدنامه ذکر شده است. موضوع فعالیت فرعی آن بازارگردانی واحدهای سرمایه‌گذاری همان صندوق می‌باشد.

ماده ۵ ـ دوره فعالیت صندوق از تاریخ ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها آغاز و به مدت نامحدود ادامه می¬یابد. سال مالی صندوق از ابتدای…ماه هر سال تا انتهای…ماه (همان سال/ سال بعد) است، به‌جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها آغاز شده و تا پایان…ماه (همان سال/ سال بعد) خاتمه می‌یابد.

ماده 6- محل اقامت صندوق عبارت است از ………………………………………..

ماده ۷ـ ارزش مبنای هر واحد سرمایه‌گذاری برابر یکصد هزار (100000) ریال است که باید روی گواهی‌های سرمایه‌گذاری قید شود. واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به دو نوع ممتاز و عادی به شرح زیر تقسیم می‌شود:

۱ـ واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز که تعداد آنها…واحد سرمایه‌گذاری است، در زمان تأسیس صندوق، به صورت نقدی کلاً توسط مؤسسان صندوق تأمین می‌شود. دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق حضور و حق رأی در مجامع صندوق است. این نوع واحدها غیرقابل ابطال و انتقال آنها نیازمند طرح در هیئت‌وزیران است.

۲ـ واحدهای سرمایه‌گذاری عادی بعد از ثبت اطلاعات کل واحدهای پذیره‌نویسی شده در هر مرحله در سامانه شرکت سپرده‌گذاری مرکزی صادر می‌شود. این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری صرفاً در بورس و با رعایت مقررات آن، قابل‌انتقال می‌باشد. به جز موارد تصریح‌شده در تبصره (۱) این ماده ، دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری عادی دارای حق رأی و حق حضور در مجامع صندوق نمی‌باشد.

تبصره ۱ـ سرمایه‌گذاران واحدهای سرمایه‌گذاری عادی پس از پایان قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در صورت تملک حداقل یک‌دهم درصد از واحدهای فوق، حق حضور و اعمال رأی در مجمع را خواهند یافت. به ازای تملک هر یک‌دهم درصد از واحدهای سرمایه‌گذاری عادی، معادل یک‌دهم درصد از کل حق رأی از آرای دارندگان واحدهای ممتاز به نسبت تملک هر یک کسر شده و دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نسبت به اعمال باقیمانده آرا اقدام خواهند نمود. نسبت یک‌دهم درصد مذکور، در زمان توقف نماد معاملاتی صندوق برای هر مجمع و بر اساس اطلاعات پایگاه داده‌های شرکت سپرده‌گذاری مرکزی محاسبه خواهد شد.

تبصره ۲ـ در راستای انجام فعالیت بازارگردانی، صندوق می‌تواند نسبت به بازخرید واحدهای سرمایه‌گذاری عادی خود اقدام نماید. در این صورت واحدهای سرمایه‌گذاری بازخرید شده فاقد حق رأی در مجامع بوده و در زمان انحلال صندوق، مستحق دریافت هیچ‌گونه دارایی نمی‌باشد. به واحدهای سرمایه‌گذاری بازخریدشده در موقع تقسیم سود، سودی تعلق نمی‌گیرد. واحدهای سرمایه‌گذاری بازخریدشده در حدنصاب‌های مربوط به رسمیت و رأی‌گیری مجامع محاسبه نمی‌شود. مدیر صندوق مکلف است علاوه بر گزارش‌های مورد درخواست سازمان، در صورت‌های مالی صندوق نیز بخش مجزایی در خصوص فعالیت‌های انجام‌شده در مورد واحدهای سرمایه‌گذاری بازخریدشده طی (دوره) سال مالی ارائه نماید. پنج واحد درصد از تخفیف اعلام‌شده توسط هیئت‌وزیران برای انتقال سهام موضوع واگذاری به صندوق به عنوان منابع بازارگردانی این صندوق تخصیص می‌یابد.

ماده ۸ ـ به منظور تأسیس صندوق، مدیر پیشنهادی صندوق، مدارک زیر را به منظور صدور مجوز ثبت به سازمان ارائه خواهد داد:

۱ـ معرفی‌نامه از طرف سازمان خصوصی‌سازی

۲ـ اساسنامه و امیدنامه مصوب مجمع صندوق.

۳ـ قبولی سمت توسط مدیر، متولی و حسابرس منتخب مجمع صندوق.

۴ـ فهرست هویت و اقامتگاه مؤسسان و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز.

۵ ـ تأییدیه بانک مبنی بر واریز کل ارزش مبنای واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به‌حساب بانکی صندوق توسط مؤسسان.

۶ ـ صورت‌جلسه مجمع مؤسس.

۷ـ صورت‌جلسه مدیر صندوق مبنی بر معرفی دارندگان امضای مجاز صندوق.

۸ ـ تعیین تعداد و ترکیب سهام موضوع واگذاری توسط متقاضی.

۹ـ تأییدیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اعلام بلامانع بودن مشارکت مؤسسین و ارکان صندوق در تأسیس صندوق موضوع بند (ب) ماده (۱۴) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.

۱۰ـ سایر موارد اعلام‌شده توسط سازمان.

ماده ۹ـ مدیر صندوق پس از اخذ مجوز ثبت از سازمان، باید نسبت به ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها اقدام نماید. پس از ارائه مدارک ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها، مدیر صندوق موظف است با ارائه مدارک زیر، ضمن درخواست ثبت صندوق به عنوان نهاد مالی نزد سازمان، درخواست صدور مجوز پذیره‌نویسی را نیز به سازمان ارائه کند:

۱ـ اعلامیه پذیره‌نویسی واحدهای عادی صندوق.

۲ـ نشانی تارنمای صندوق.

۳ـ اعلام شماره‌حساب‌های تعیین‌شده جهت واریز وجوه توسط مشتریان.

۴ـ آگهی تأسیس برابر اصل شده صندوق.

۵ ـ اساسنامه ممهور به مهر ثبت شرکت‌ها.

۶ ـ اعلام رویه پذیره‌نویسی.

۷ـ سایر موارد به درخواست سازمان.

ماده ۱۰ـ پذیره‌نویسی باید پس از ثبت صندوق نزد سازمان و موافقت بورس مبنی بر پذیرش صندوق، طی دوره یا دوره‌های مشخص‌شده توسط مدیر در اعلامیه پذیره‌نویسی صورت پذیرد. پذیره‌نویسان باید در هنگام پذیره‌نویسی قیمت تعیین‌شده جهت پذیره‌نویسی واحدهای سرمایه‌گذاری که در اعلامیه پذیره-نویسی درج شده است را نقداً به حساب بانکی معرفی‌شده بپردازند.

تبصره ۱ـ مدیر صندوق موظف است پیش از آغاز پذیره‌نویسی، نسبت به افشای اساسنامه، امیدنامه و اعلامیه پذیره‌نویسی برای عموم، از طریق تارنمای معرفی‌شده صندوق و وبگاه (سایت) کدال، اقدام نماید.

تبصره ۲ـ در صورتی که طی زمان اعلام‌شده جهت پذیره‌نویسی، شرایط لازم جهت دریافت مجوز فعالیت فراهم گردد، مدیر صندوق مجاز است پذیره‌نویسی را متوقف و مراحل لازم جهت دریافت مجوز فعالیت را انجام دهد.

تبصره ۳ـ رویه دریافت اطلاعات سرمایه‌گذاران باید توسط مدیر صندوق و با هماهنگی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی مشخص گردد.

تبصره ۴ـ در صورتی که انجام پذیره‌نویسی‌های بعدی در حین فعالیت صندوق مدنظر باشد، مدیر صندوق ملزم است پس از ارائه درخواست صدور واحد سرمایه‌گذاری، نسبت به تأیید درخواست‌های ارائه‌شده بر اساس اولویت زمانی و برمبنای آخرین ارزش خالص دارایی‌ها برای هر واحد سرمایه‌گذاری که در پایان روز ارائه درخواست منتشر شده است، اقدام نماید.

تبصره ۵ ـ در صورت مازاد وجوه واریزشده نسبت به سقف واحدهای قابل صدور صندوق در هر مرحله از پذیره‌نویسی، ﻣﺪیﺮ موظف است وجوه مازاد را ظرف (۵) روز کاری پس از پایان دوره پذیره‌نویسی به حساب پرداخت‌کنندگان مسترد نماید. هرگونه استفاده از وجوه مازاد ممنوع است.

ماده ۱۱ـ برای پذیره‌نویسی واحدهای سرمایه‌گذاری، متقاضیان باید مراحل پذیره‌نویسی را مطابق رویه پذیره‌نویسی و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری که نزد سازمان ثبت‌شده و مدیر آن را از طریق تارنمای صندوق منتشر نموده است، به انجام رسانند. در صورتی که سازمان اصلاحاتی را در رویه مذکور لازم بداند، مدیر موظف به اصلاح رویه مذکور مطابق با نظر سازمان است. تغییر و اصلاح رویه ثبت‌شده نزد سازمان به پیشنهاد مدیر و موافقت سازمان نیز امکان‌پذیر است.

ماده ۱۲ـ حداکثر (۱۰) روز کاری پس از پایان دوره پذیره‌نویسی، مدیر باید نتایج پذیره‌نویسی واحدهای سرمایه‌گذاری را بررسی کند و به متولی اطلاع داده و به منظور اخذ مجوز فعالیت یا فراهم شدن قابلیت معامله واحدهای سرمایه‌گذاری اقدامات به شرح زیر را انجام دهد:

۱ـ مدیر باید بلافاصله گزارشی از نتایج پذیره‌نویسی واحدهای سرمایه‌گذاری را به همراه تأییدیه بانک و متولی و نیز فهرست و تعداد سهام پیشنهادی موضوع واگذاری مطابق با مجوز اعطاشده به صندوق و متناسب با مبالغ جمع‌آوری‌شده را به منظور دریافت مجوز فعالیت صندوق، برای سازمان خصوصی‌سازی ارسال کرده و رونوشت آن را به مؤسسین و سازمان بورس ارائه ‌دهد.

۲ـ سازمان خصوصی‌سازی مطابق با مجوز اعطاشده به صندوق و متناسب با مبالغ جمع‌آوری‌شده، تأییدیه فهرست و تعداد سهام قابل‌انتقال به صندوق را همراه با شماره ‌حساب برای واریز وجوه حاصل از پذیره‌نویسی، به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اعلام خواهد نمود و رونوشتی از آن را برای مدیر صندوق و سازمان بورس ارسال می‌نماید.

۳ـ مدیر صندوق ملزم است بلافاصله پس از دریافت تأییدیه موضوع بند (۲) این ماده از سازمان خصوصی‌سازی، وجوه حاصل از پذیره‌نویسی را به حساب معرفی‌شده توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی واریز نماید.

۴ـ شرکت سپرده‌گذاری مکلف است بلافاصله پس از دریافت تأییدیه سازمان خصوصی‌سازی و دریافت وجوه حاصل از پذیره‌نویسی، نسبت به انتقال سهام موضوع واگذاری مطابق تأییدیه سازمان خصوصی‌سازی به نام صندوق و واریز وجوه مربوط به‌حساب معرفی‌شده توسط سازمان خصوصی‌سازی اقدام نماید.

۵ ـ علاوه بر موارد فوق، پس از پذیره‌نویسی واحدهای سرمایه‌گذاری، به منظور انجام معاملات آنها در بورس مربوط، مدیر باید اطلاعات لازم را جهت ثبت و سپرده‌گذاری واحدهای سرمایه‌گذاری به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی ارائه نماید. واحدهای سرمایه‌گذاری پس از انجام اقدامات فوق به شرطی قابل معامله در بورس خواهند بود که مجوز فعالیت صندوق توسط سازمان صادرشده باشد.

ماده ۱۳ـ ارزش خالص دارایی هر واحد سرمایه‌گذاری در هر زمان برابر با ارزش روز دارایی‌های صندوق منهای بدهی‌های صندوق تقسیم بر کل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در دست سرمایه‌گذاران در همان زمان است.

تبصره ۱ـ ارزش روز دارایی‌های صندوق در هر زمان مطابق دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خریدوفروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله مصوب سازمان محاسبه می‌شود.

تبصره ۲ـ ارزش روز دارایی‌های صندوق در هر زمان برابر با مجموع وجوه نقد صندوق، قیمت فروش اوراق بهادار صندوق، ارزش روز مطالبات صندوق (نظیر سود تحقق‌یافته دریافت‌نشده سپرده‌های بانکی و سهام) و ارزش سایر دارایی‌های صندوق به قیمت بازار در همان زمان است. برای محاسبه ارزش سود تحقق‌یافته دریافت نشده هر سپرده یا سایر ورقه بهادار مالی اسلامی از نرخ سود همان سپرده یا ورقه بهادار مالی اسلامی و برای محاسبه ارزش روز سود سهام تحقق‌یافته دریافت‌نشده از نرخ سود علی‌الحساب آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه پنج درصد (۵%) استفاده می‌شود.

ماده ۱۴ـ مقاطع زمانی محاسبه ارزش خالص دارایی هر واحد سرمایه‌گذاری به شرح زیر است:

۱ـ در روزهای معاملاتی در ساعت شروع معاملات بورس مربوط و از آن ساعت تا پایان ساعت معاملات، حداکثر هر دو دقیقه یک‌بار و همچنین در پایان آن روز.

۲ـ در سایر روزها، در پایان هر روز.

ماده ۱۵ـ مشخصات سرمایه‌گذاران، تعداد و نوع واحدهای سرمایه‌گذاری در مالکیت ایشان و همچنین تمامی نقل و انتقالات واحدهای سرمایه‌گذاری نزد شرکت سپرده‌‌گذاری مرکزی به ثبت می‌رسد. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در تملک آنها در هر مقطع زمانی، مطابق پایگاه داده‌های شرکت سپرده‌گذاری مرکزی خواهد بود. مالکان واحدهای سرمایه‌گذاری، به نسبت تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری خود از کل واحدهای سرمایه‌گذاری، در خالص دارایی‌های صندوق سهیم‌اند، ولی حق تصمیم‌گیری در مورد دارایی‌های صندوق در چهارچوب این اساسنامه از اختیارات مدیر صندوق است. مسئولیت مالکان واحدهای سرمایه‌گذاری در قبال تعهدات صندوق صرفاً محدود به مبلغ سرمایه‌گذاری آنها در صندوق است.

تبصره ـ ارائه گواهی سرمایه‌گذاری صادرشده بر اساس مقررات ثبت، سپرده‌گذاری و تسویه و پایاپای اوراق بهادار صورت می‌گیرد.

ماده ۱۶ـ در تملک واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق باید موارد زیر رعایت شود:

۱ـ متولی، حسابرس و اشخاص وابسته به آنها در زمان تصدی خود به این سمت‌ها، نمی‌توانند مالک واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق باشند.

۲ـ مدیر در طول زمان تصدی خود به این سمت باید همواره حداقل……درصد از واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق را مالک باشد.

تبصره ۱ـ گواهی سرمایه‌گذاری حداقل واحدهای سرمایه‌گذاری که بر اساس این ماده باید تحت تملک مدیر باشد، نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی مسدود و غیرقابل معامله می‌شود. آزادسازی این واحدهای سرمایه‌گذاری پس از استعفا یا سلب سمت به هر دلیل، منوط به دریافت مفاصاحساب دوره مأموریت مدیر است. مدیر مستعفی یا سلب سمت‌شده می‌تواند با تودیع ضمانت‌نامه‌ای معادل مبلغ ریالی واحدهای سرمایه‌گذاری موضوع این تبصره ، حسب مورد نسبت به آزادسازی واحدهای سرمایه‌گذاری خود اقدام نماید.

تبصره ۲ـ در صورت تغییر مدیر صندوق با رعایت موارد مقرر در این اساسنامه، لازم است واحدهای سرمایه‌گذاری موضوع بند (۲) این ماده به ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ تصویب تغییر مدیر در مجمع، به مدیر جدید انتقال یابد.

ماده ۱۷ـ به تشخیص مدیر و توافق متولی به تعداد لازم حساب یا حساب‌های بانکی به نام صندوق افتتاح می‌شود، به گونه‌ای که برداشت از این حساب‌ها صرفاً با امضای نمایندگان مدیر و تأیید متولی ممکن باشد. کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های صندوق از جمله وجوه حاصل از دریافت سودهای نقدی اوراق بهادار و سپرده‌های بانکی و فروش اوراق بهادار و پرداخت هزینه‌های مربوط به صندوق، منحصراً از طریق این حساب یا حساب‌ها انجام می‌پذیرد.

ماده ۱۸ـ کلیه پرداخت‌های صندوق از حساب یا حساب‌های بانکی صندوق موضوع ماده (۱۷) به دستور مدیر و تأیید متولی صورت می‌پذیرد و متولی باید قبل از پرداخت و پس از اطمینان از تطابق دستور پرداخت با مفاد اساسنامه، دستور پرداخت را تأیید نماید. بررسی متولی در مورد پرداخت‌ها از جمله شامل موارد زیر خواهد بود:

۱ـ در خصوص پرداخت به کارگزار صندوق حسب مورد، متولی باید واپایش (کنترل) نماید که:

الف ـ مانده وجوه نقد صندوق نزد کارگزار به تشخیص متولی بیش از حد لازم نباشد.

ب ـ پرداخت صرفاً به حساب‌جاری معاملاتی کارگزار صورت ‌پذیرد.

پ ـ کارگزار دارای مجوز کارگزاری از سازمان باشد و به عنوان کارگزار صندوق قبول سمت کرده‌ باشد.

۲ـ در خصوص پرداخت کارمزدها و هزینه‌های صندوق، متولی باید واپایش (کنترل) نماید که:

الف ـ پرداخت مطابق با مفاد اساسنامه بوده و به طور صحیح محاسبه شده است.

ب ـ این پرداخت‌ها به حساب‌های بانکی اشخاص مربوط صورت می‌پذیرد.

تبصره ـ رعایت مفاد این ماده یا سایر مواد این اساسنامه در مورد صدور دستورات پرداخت توسط مدیر الزامی است و مسئولیت متولی در تأیید دستورات پرداخت، رافع مسئولیت مدیر نیست.

ماده ۱۹ـ ترکیب دارایی‌های صندوق در طول فعالیت صندوق شامل اوراق بهاداری است که در اجرای ماده (۳) این اسـاسنامه و در قالب یک سبد مشخص از سهام متعلق به…تأمین می‌شود.

تبصره ـ وجوه نقد و سودهای تقسیمی مصوب و دریافت شده سهام موجود در صندوق، بر اساس تصمیم مدیر صندوق، صرف شرکت در افزایش سرمایه شرکت‌های موجود در سبد (پرتفوی) صندوق به منظور حفظ درصد مالکیت در شرکت‌های سرمایه‌پذیر، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده یا سپرده‌های بانکی و یا پرداخت سود به سرمایه‌گذاران در صورت تصویب مجمع می‌شود.

ماده ۲۰ـ مجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف به علاوه یک از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رأی صندوق و یا موارد تصریح‌شده در تبصره (۱) ماده (۷) این اساسنامه تشکیل شده و رسمیت می‌یابد و دارای اختیارات زیر است:

۱ـ تعیین مدیر، متولی صندوق با تأیید سازمان.

۲ـ تغییر مدیر، متولی صندوق به شرط تعیین جانشین آنها با تأیید سازمان.

۳ـ نصب و عزل حسابرس صندوق به پیشنهاد متولی و تعیین مدت مأموریت و حق‌الزحمه وی و چگونگی پرداخت آن.

۴ـ تصویب تغییرات لازم در اساسنامه و امیدنامه صندوق پس از تأیید سازمان.

۵ ـ اختصاص واحدهای سرمایه‌گذاری عادی به عنوان واحد سرمایه‌گذاری جایزه به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق.

۶ ـ تصمیم‌گیری راجع به انحلال صندوق در صورتی که دلایل انحلال به تأیید سازمان برسد.

۷ـ تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق.

۸ ـ استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در هر سال مالی.

۹ـ استماع گزارش و اظهارنظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق.

۱۰ـ تعیین نحوه اطلاع‌رسانی از طریق روزنامه کثیرالانتشار صندوق یا درج در سامانه کدال.

۱۱ـ تصویب هزینه‌های تأسیس صندوق و هزینه‌های تشکیل مجمع صندوق.

۱۲ـ تصویب تقسیم سود.

تبصره ۱ـ در خصوص واحد سرمایه‌گذاری جایزه جمع ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری اختصاص‌یافته به هر واحد، می‌تواند حداکثر برابر با هفتادوپنج درصد (۷۵%) ارزش خالص هر واحد سرمایه‌گذاری قبل از تخصیص باشد، مشروط به اینکه پس از اختصاص واحد سرمایه‌گذاری جایزه، ارزش خالص هر واحد سرمایه‌گذاری کمتر از ارزش اسمی واحدها نشود.

تبصره ۲ـ تصویب صورت‌های مالی صندوق توسط مجمع صندوق به منزله مفاصاحساب مدیر صندوق در دوره مربوط به آن صورت‌های مالی، محسوب می‌گردد.

ماده ۲۱ـ مجمع صندوق به دعوت اشخاص زیر در هر زمان قابل تشکیل است:

۱ـ مدیر

۲ـ متولی

۳ـ دارندگان بیش از مصوبات هیئت دولت دهه دوم اردیبهشت 99واحدهای سرمایه‌گذاری دارای حق رأی صندوق

۴ـ سازمان

تبصره ـ محل و زمان تشکیل جلسه مجمع در شهر محل اقامت صندوق بین ساعت (۸) لغایت (۱۸)، توسط دعوت‌کننده تعیین می‌شود.

ماده ۲۲ـ دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز یا موارد مشخص‌شده در تبصره (۱) ماده (۷) این اساسنامه یا نمایندگان قانونی آنها، حق حضور در جلسه مجمع صندوق را دارند. مسئولیت احراز مالکیت یا نمایندگی مالک بر عهده دعوت‌کننده است. دعوت‌کننده باید فهرستی از اسامی حاضران و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در مالکیت هر یک را تنظیم و به امضای هر یک از آنها برساند. فهرست حاضران با تأیید دعوت‌کننده در اختیار رئیس مجمع قرار می‌گیرد.

ماده ۲۳ـ رئیس مجمع با اکثریت نسبی آرا از بین حاضرین در جلسه، توسط مجمع صندوق انتخاب می‌شود. رئیس مجمع وظیفه اداره جلسه را به عهده دارد. دو ناظر و یک منشی نیز از بین حاضرین، با اکثریت نسبی آرا، توسط مجمع صندوق انتخاب می‌شود.

ماده ۲۴ـ رسمیت جلسه و فهرست حاضران مجمع باید به تأیید رئیس مجمع و ناظران برسد. ناظران و نمایندگان متولی و سازمان، بر رعایت اساسنامه و مقررات و صحت رأی‌گیری‌ها نظارت می‌کنند.

ماده ۲۵ـ دعوت‌کننده مجمع موظف است حداقل (۱۰) روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع، دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری دارای حق رأی را با رعایت تشریفات موضوع تبصره (۱) ماده (۷) این اساسنامه از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار صندوق یا سامانه کدال به مجمع دعوت نماید. در صورتی که کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری دارای حق رأی صندوق در مجمع حاضر شوند، رعایت تشریفات دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به مجمع ضروری نیست. دعوت‌کننده مجمع باید لااقل (۱۰) روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع، متولی و سازمان را نیز از محل و زمان تشکیل و موضوع جلسه مجمع مطلع نماید. عدم حضور نمایندگان متولی و سازمان مانع از تشکیل جلسه مجمع نخواهد بود.

تبصره ۱ـ در صورتی که دعوت‌کننده در مهلت مقرر در این ماده ، متولی و سازمان را از محل و زمان تشکیل و موضوع جلسه مجمع مطلع ننماید، تشکیل جلسه مجمع و تصمیمات آن از درجه اعتبار ساقط است، مگر در شرایط خاص به تأیید سازمان.

تبصره ۲ـ درصورتی‌که مدیر صندوق، مجمع صندوق را دعوت نماید، باید یک نسخه از آگهی دعوت مجمع را در مهلت مقرر در این ماده در تارنمای صندوق و سامانه کدال منتشر کند. در صورتی که دعوت‌کننده مجمع، شخصی غیر از مدیر باشد، دعوت‌کننده موظف است حداقل دو روز کاری قبل مهلت دعوت مجمع، آگهی دعوت مجمع را به مدیر تسلیم کرده تا وی ظرف یک روز کاری آن را در تارنمای صندوق و سامانه کدال منتشر نماید. در صورت اخیر، عدم انتشار آگهی دعوت مجمع در تارنمای صندوق، مانع از تشکیل و رسمیت مجمع نخواهد بود.

تبصره ۳ـ فاصله بین نشر آگهی دعوت مجمع و زمان برگزاری مجمع حداقل (۱۰) روز و حداکثر (۴۰) روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع خواهد بود.

ماده ۲۶ـ ترتیبات رأی‌گیری در مجامع مطابق رویه زیر است:

۱ـ دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری ممتاز یک حق رأی دارند.

۲ـ پس از پایان قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

جمهوری اسلامی ایران، به ازای تملک هر یک‌دهم درصد از واحدهای سرمایه‌گذاری عادی، معادل یک‌دهم درصد از کل حق رأی از آرای دارندگان واحدهای ممتاز به نسبت تملک هر یک کسر شده و دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نسبت به اعمال باقیمانده آرا اقدام خواهند نمود.

تبصره ۱ـ چنانچه صندوق در راستای انجام فعالیت بازارگردانی، نسبت به بازخرید واحدهای سرمایه‌گذاری عادی خود اقدام نماید، واحدهای سرمایه‌گذاری بازخریدشده فاقد حق رأی در مجامع هستند.

تبصره ۲ـ پاره حق رأی‌های حاصل از کسر شدن حق رأی از دارندگان واحدهای ممتاز بر اساس بند (۲) این ماده ، قابل اعمال نیست.

ماده ۲۷ـ تصمیمات در جلسه رسمی مجمع صندوق با موافقت نصف به علاوه یک از کل حق رأی حاضران اتخاذ می‌شود، مگر اینکه در سایر مواد اساسنامه، نصاب دیگری ذکر شده باشد. رئیس مجمع موظف است از تصمیمات مجمع صورت‌جلسه‌ای در حداقل چهار نسخه تهیه و امضا نماید و به تأیید ناظران برساند و به سازمان، متولی و مدیر هرکدام یک نسخه ارائه کند.

تبصره ۱ـ فهرست اسامی حاضران در جلسه ‌مجمع صندوق باید توسط رئیس مجمع به مدیر تسلیم شود تا مدیر بلافاصله آن را در تارنمای صندوق منتشر کند.

تبصره ۲ـ مدیر موظف است هرگونه تغییر در اساسنامه و سایر تصمیمات مجمع صندوق را حداکثر ظرف یک هفته نزد سازمان به ثبت برساند. پس از ثبت، مدیر خلاصه تصمیمات را در روزنامه کثیرالانتشار یا سامانه کدال و جزییات آن را با تفصیل در تارنمای صندوق منتشر می‌کند.

تبصره ۳ـ سازمان در صورتی تغییرات اساسنامه و امیدنامه را ثبت خواهد کرد که قبلاً قبول سمت مجدد مدیر، مدیران سرمایه‌گذاری، متولی و حسابرس یا قبول سمت اشخاص جایگزین را دریافت کرده و تمامی مواد تغییریافته به امضای اشخاص یادشده رسیده باشد.

تبصره ۴ـ واحدهای سرمایه‌گذاری بازخریدشده در حدنصاب‌های مربوط به رسمیت و رأی‌گیری مجامع محاسبه نمی‌شود.

ماده ۲۸ـ تصمیمات مجمع در مورد تغییر مدیر، متولی و حسابرس پس از ثبت نزد سازمان بلافاصله قابل اجرا است. سایر تصمیمات در خصوص تغییرات اساسنامه و امیدنامه پس از ثبت نزد سازمان و گذشت یک ماه از تاریخ انتشار خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و سامانه کدال، قابل اجرا است، مگر این‌که در امیدنامه تشریفات دیگری برای انجام تغییراتی خاص در امیدنامه پیش‌بینی شده باشد یا سازمان با اجرایی شدن تغییرات یادشده قبل از گذشت یک ماه، موافقت کند.

ماده ۲۹ـ هزینه‌های تشکیل مجمع صندوق پس از تصویب مجمع از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب‌های صندوق ثبت شده و ظرف یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هرکدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود. هزینه‌های تأسیس صندوق نیز پس از تصویب مجمع تا سقف مذکور در اعلامیه پذیره‌نویسی یا امیدنامه صندوق از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب‌های صندوق ثبت شده و ظرف پنج سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هرکدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود.

ماده ۳۰ـ مدیر بر اساس مقررات و مفاد این اساسنامه توسط مجمع صندوق انتخاب می‌شود.

تبصره ۱ـ مدیر باید کتباً قبول سمت کند و طی آن مسئولیت و وظایف خود را طبق این اساسنامه بپذیرد و برای سازمان، متولی و حسابرس هرکدام یک نسخه ارسال کند. مدیر بلافاصله پس از خاتمه مأموریت موظف است کلیه اطلاعات، مدارک و دارایی‌های صندوق را که در اختیار دارد، به مدیر جایگزین تحویل دهد.

تبصره ۲ـ مدیر در قبال دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری موظف است با رعایت مفاد این اساسنامه و مقررات، همواره صرفه و صلاح آن‌ها را رعایت کند.

تبصره ۳ـ پس از انتخاب مدیر و قبولی سمت توسط ایشان، هویت مدیر باید در امیدنامه صندوق قیدشده و ظرف یک هفته نزد سازمان ثبت و بلافاصله در تارنمای صندوق منتشر شود.

تبصره ۴ـ در صورت ورشکستگی، انحلال، سلب صلاحیت یا استعفای مدیر، متولی موظف است در اسرع وقت، مجمع صندوق را برای انتخاب مدیر جدید دعوت نموده و تشکیل دهد. قبول استعفای مدیر منوط به تصویب مجمع صندوق و تعیین جانشین وی است. تا زمان انتخاب مدیر جدید صندوق، وظایف و مسئولیت‌های مدیر قبلی به قوت خود باقی است.

ماده ۳۱ـ مدیر حداقل یک نفر شخص حقیقی خبره در زمینه مرتبط با سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار را به عنوان «مدیر سرمایه‌گذاری» صندوق معرفی می‌نماید تا از طرف مدیر و به مسئولیت وی وظایف زیر را به انجام رساند:

۱ـ ارائه پیشنهادهای لازم به مدیر صندوق برای تبدیل وجوه نقد حاصل از پذیره‌نویسی به سهام موضوع فعالیت صندوق.

۲ـ ارائه پیشنهادهای لازم به مدیر صندوق حسب مورد برای تبدیل دارایی‌های نقد صندوق به سایر دارایی-های موضوع فعالیت صندوق.

۳ـ سایر وظایف و اختیارات تفویضی از سوی مدیر.

تبصره ۱ـ مدیر صندوق می‌تواند در هر زمان مدیر سرمایه‌گذاری را از سمت خود عزل کند، مشروط به اینکه هم‌زمان فرد واجد شرایط دیگری را جایگزین وی نماید.

تبصره ۲ـ صلاحیت حرفه‌ای مدیر سرمایه‌گذاری برای تصدی این سمت باید به تأیید سازمان برسد.

تبصره ۳ـ مدیر موظف است بلافاصله پس از انتصاب مدیر سرمایه‌گذاری، نام و مشخصات وی به‌علاوه مدرکی دال بر قبولی سمت توسط وی را به سازمان و متولی ارسال کند.

تبصره ۴ـ در صورت حجر، محرومیت از حقوق اجتماعی، فوت، استعفا یا سلب صلاحیت مدیر سرمایه-گذاری، مدیر موظف است فرد جایگزین را ظرف یک هفته تعیین و معرفی نماید.

ماده ۳۲ـ علاوه بر آنچه در سایر مواد این اساسنامه و امیدنامه ذکرشده، وظایف و مسئولیت‌های مدیر به شرح زیر است:

۱ـ اختصاص حداقل (۴۰) مترمربع فضای مناسب اداری با امکانات و تجهیزات لازم به منظور انجام امور صندوق.

۲ـ انجام امور ثبتی صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و سازمان و پیگیری درج آگهی مربوط در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران.

۳ ـ ثبت و نگهداری حساب صندوق شامل مبالغ پرداختی و دریافتی، تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری منتشرشده.

۴ـ تهیه و ارسال گزارش‌های درخواستی متولی.

۵ ـ تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق در اموری غیر از پرداخت‌های صندوق و تعیین حدود اختیارات و مسئولیت هر یک از آن‌ها و اطلاع موضوع به سازمان، متولی، حسابرس.

۶ ـ تعیین نماینده یا نمایندگان مدیر که در صدور دستورات پرداخت صندوق، صاحب امضای مجاز از طرف مدیر محسوب می‌شوند و معرفی آنها به سازمان، متولی و حسابرس.

۷ـ در اختیار گذاشتن همه اطلاعاتی که متولی جهت انجام وظایف خود بدان‌ها نیاز دارد.

۸ ـ کنترل اطلاعات مربوط به سرمایه‌گذاران که توسط کارگزاران در نرم‌افزار صندوق ثبت شده است و استخراج نواقص آن و انجام اقدامات لازم طبق رویه پذیره‌نویسی و معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری به منظور رفع نواقص.

۹ ـ اخذ و تنظیم دفاتر قانونی و تنظیم و ارائه اظهارنامه مالیاتی صندوق طبق قوانین و مقررات مربوط.

۱۰ـ جمع‌آوری و نگهداری کلیه مدارک مثبته مربوط به وقایع مالی صندوق، ثبت وقایع مالی صندوق طبق اصول، رویه‌ها و استانداردهای حسابداری و دستورالعمل‌های ابلاغی توسط سازمان و تهیه گزارش‌های موردنیاز طبق مفاد اساسنامه.

۱۱ـ محاسبه ارزش خالص دارایی هر واحد سرمایه‌گذاری مطابق مفاد اساسنامه و سایر مقررات.

۱۲ـ اعلام به سازمان، بورس مربوط و متولی در صورت بروز هرگونه خطا در محاسبه و انتشار محاسبه ارزش خالص دارایی هر واحد سرمایه‌گذاری در اسرع وقت.

۱۳ـ معرفی مدیر سرمایه‌گذاری، نظارت بر عملکرد وی و تعیین نحوه جبران خدمات وی که باید متناسب با کارمزد مدیریت یا متناسب با عملکرد صندوق باشد.

۱۴ـ پاسخگویی به سؤالات متعارف سرمایه‌گذاران.

۱۵ـ تهیه نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای لازم و به‌کارگیری آنها برای اجرای اهداف و موضوع فعالیت صندوق.

۱۶ـ انجام تبلیغات لازم برای معرفی صندوق به عموم مردم به تشخیص خود و در صورت لزوم.

۱۷ـ نمایندگی صندوق در برابر سرمایه‌گذاران، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.

۱۸ـ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از آن‌ها از طرف صندوق و دفاع در برابر هرگونه دعوای مطروحه علیه صندوق در هر یک از دادگاه‌ها، مراجع عمومی یا اختصاصی و دیوان عدالت اداری با دارا بودن کلیه اختیارات مندرج در قانون آیین‌ دادرسی مدنی (بالأخص مواد (۳۵) و (۳۶) آن)، قانون آیین دادرسی کیفری و قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری.

۱۹ـ دعوت از دارندگان واحدهای سرمایه¬گذاری که حق شرکت در مجمع را دارند برای تشکیل مجمع صندوق در زمان مقتضی که در مورد تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق باید حداکثر (۱۰) روز کاری پس از اظهارنظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی و گزارش عملکرد مربوط باشد.

۲۰ـ انجام اقدامات لازم در خصوص بازارگردانی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق.

۲۱ـ اعمال حقوق مالکانه در شرکت‌های سرمایه‌پذیر از جمله اعمال حق رأی در تعیین اعضای هیئت‌مدیره آنها.

تبصره ۱ـ کلیه اعمال و اقدامات مدیر و مدیر سرمایه‌گذاری در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و به دلیل عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب آنها، نمی‌توان اعمال و اقدامات آنها را غیرمعتبر دانست.

تبصره ۲ـ مدیر موظف است مشخصات و حدود اختیارات صاحبان امضای مجاز صندوق و نحوه امضای قراردادها و اسناد و اوراق تعهدآور صندوق را برای ثبت نزد سازمان ارسال کند و در صورت لزوم پس از ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها، در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی دهد.

تبصره ۳ـ مدیر صندوق باید مدارک مثبته وقایع مالی هر سال مالی صندوق را به مدت حداقل ده سال پس از پایان آن سال مالی به‌صورت کاغذی یا داده‌پیام الکترونیکی موضوع قانون تجارت الکترونیکی ـ مصوب ۱۳۸۲ـ نگهداری نماید و پس از پایان این مدت مسئولیتی در قبال نگهداری و ارائه این مدارک نخواهد داشت. این مسئولیت با تغییر مدیر به مدیر جدید منتقل شده و پس از پایان عمر صندوق به عهده آخرین مدیر آن خواهد بود.

تبصره ۴ـ مصالحه در دعاوی له یا علیه صندوق توسط مدیر و با موافقت متولی امکان‌پذیر است.

تبصره ۵ ـ انجام وظایف مربوط به اجرای بند (۲۱) این ماده باید با هماهنگی اکثریت دارندگان حق رأی صندوق باشد.

ماده ۳۳ـ متولی بر اساس مقررات و مفاد اساسنامه توسط مجمع صندوق انتخاب می‌شود.

تبصره ۱ـ متولی باید کتباً قبول سمت کند و طی آن مسئولیت و وظایف خود را طبق اساسنامه صندوق بپذیرد و برای سازمان، مدیر صندوق و حسابرس هرکدام یک نسخه ارسال دارد. در صورتی که جانشین متولی بر اساس اساسنامه تعیین شود، موظف است کلیه اطلاعات، مدارک و دارایی‌های صندوق را که در اختیار دارد، بلافاصله به متولی جایگزین تحویل دهد.

تبصره ۲ـ پس از انتخاب متولی و قبولی سمت توسط ایشان، هویت وی باید توسط مدیر در امیدنامه صندوق قید و ظرف یک هفته برای ثبت به سازمان ارسال شده و بلافاصله پس از ثبت در تارنمای صندوق منتشر شود.

تبصره ۳ـ در صورت ورشکستگی، انحلال، سلب صلاحیت یا استعفای متولی، مدیر موظف است بلافاصله، مجمع صندوق را برای انتخاب متولی جایگزین دعوت کرده و تشکیل دهد. قبول استعفای متولی از سمت خود منوط به تصویب مجمع صندوق و تعیین جانشین وی است. تا زمان انتخاب متولی جایگزین، وظایف و مسئولیت‌های متولی قبلی به قوت خود باقی است.

ماده ۳۴ـ وظایف و مسئولیت‌های متولی علاوه بر موارد ذکرشده در سایر مواد اساسنامه و امیدنامه به شرح زیر است:

۱ـ تعیین و معرفی شخص یا اشخاصی از بین مدیران یا کارکنان مورد وثوق خود به عنوان نماینده یا نمایندگان و دارنده امضای مجاز از طرف متولی در امور مربوط به صندوق و تعیین حدود اختیار هر یک.

۲ـ بررسی و تأیید تقاضای مدیر برای افتتاح حساب یا حساب‌های بانکی صندوق.

۳ـ بررسی و تأیید دریافت‌ها و پرداخت‌های صندوق مطابق اساسنامه.

۴ـ دریافت اطلاعات مربوط به معاملات روزانه صندوق در پایان هر روز کاری و نظارت بر مانده وجوه صندوق نزد کارگزار یا کارگزاران صندوق.

۵ ـ پیشنهاد نصب، عزل و میزان حق‌الزحمه حسابرس صندوق به مجمع صندوق جهت تصویب.

۶ ـ نظارت مستمر بر عملکرد مدیر به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات، مفاد اساسنامه و امیدنامه مربوط به فعالیت صندوق و گزارش موارد تخلف به سازمان.

۷ـ بررسی و حصول اطمینان از ارائه به موقع گزارش‌ها و نظرات حسابرس.

۸ ـ نظارت و حصول اطمینان از انتشار به موقع اطلاعات صندوق توسط مدیر.

۹ـ نظارت بر وثیقه شدن و از وثیقه خارج شدن واحدهای سرمایه‌گذاری مطابق قوانین و مقررات.

۱۰ـ طرح موارد تخلف مدیر و حسابرس از مقررات، مفاد اساسنامه و امیدنامه مربوط به صندوق نزد سازمان و سایر مراجع ذی‌صلاح و پیگیری موضوع تا حصول نتیجه نهایی.

۱۱ـ طرح موارد تخـلف مدیر و حـسابرس صـندوق نزد مراجع صالح قضایی در صورتی که طبق قوانین موضوعه تخلف یادشده جرم محسوب شود و پیگیری موضوع تا حصول نتیجه نهایی.

تبصره ۱ـ در اجرای بند های (۱۰) و (۱۱) این ماده ، متولی طبق این اساسنامه وکیل سرمایه‌گذاران و وکیل در توکیل آنها محسوب می‌شود و می‌تواند از جانب سرمایه‌گذاران با دارا بودن کلیه اختیارات لازم (از جمله اختیارات مندرج در قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری) برای اقامه هرگونه دعوای کیفری در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع اختصاصی یا عمومی و مراجعه به مقامات انتظامی اقدام نماید.

تبصره ۲ـ در صورتی که متولی در اجرای وظایف خود اهمال ورزد یا قصور داشته باشد یا از اجرای آنها خودداری کند و از این بابت خسارتی به صندوق وارد شود، مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود. حدود مسئولیت متولی در این‌گونه موارد را مرجع صالح به رسیدگی تعیین می‌کند.

تبصره ۳ـ نظارت متولی بر مانده وجوه صندوق نزد کارگزار یا کارگزاران صندوق به این منظور صورت می‌گیرد که مانده وجوه صندوق نزد کارگزار یا کارگزاران صندوق در هر زمان به تشخیص متولی بیش از حد لازم برای انجام معاملات اوراق بهادار به نام صندوق نبوده و مبالغ صندوق نزد کارگزار یا کارگزاران صندوق صرفاً به حساب‌های بانکی صندوق پرداخت شود.

تبصره ۴ـ متولی عنداللزوم در اجرای وظایف خود می‌تواند هرگونه اطلاعات و مدارک را در رابطه با صندوق از مدیر صندوق و نمایندگان وی، حسابرس و مدیران سرمایه‌گذاری صندوق مطالبه کند یا از دفتر کار مدیر، کارگزار صندوق و یا شعب آن بازرسی نماید. این اشخاص ملزم‌ هستند در این رابطه همکاری کامل با متولی داشته باشند.

ماده ۳۵ـ حسابرس صندوق توسط متولی پیشنهاد و به تصویب مجمع صندوق می‌رسد. حق‌الزحمه حسابرس توسط متولی پیشنهاد شده و به تصویب مجمع صندوق می‌رسد. مدت مأموریت حسابرس را مجمع صندوق تعیین می‌کند.

تبصره ۱ـ حسابرس صندوق باید کتباً قبول سمت کرده و طی آن متعهد شود تا کلیه وظایف حسابرس صندوق را طبق این اساسنامه و مقررات و با رعایت اصول، استانداردها و ضوابط حسابرسی که به تصویب مراجع ذی‌صلاح رسیده است، به انجام رساند. حسابرس باید قبولی سمت خود را برای سازمان، مدیر و متولی هرکدام یک نسخه ارسال کند.

تبصره ۲ـ حسابرس به تقاضای متولی و با ذکر دلایل و تصویب مجمع صندوق قابل عزل است، مشروط به اینکه هم‌زمان جایگزین او و مدت مأموریت حسابرس جایگزین تعیین شود. در این صورت مؤسسه حسابرسی جانشین باید بلافاصله از حسابرس قبلی دلایل تغییر را استعلام نموده و نتیجه را به سازمان اطلاع دهد.

تبصره ۳ـ پس از انتخاب حسابرس و قبولی سمت توسط ایشان، هویت وی باید توسط مدیر در امیدنامه صندوق قید و ظرف یک هفته نزد سازمان ثبت شده و بلافاصله پس از ثبت در تارنمای صندوق منتشر شود.

تبصره ۴ـ در صورت ورشکستگی، انحلال، سلب صلاحیت یا استعفای حسابرس، مدیر باید بلافاصله، نسبت به دعوت و تشکیل مجمع صندوق برای تعیین حسابرس جایگزین اقدام نماید. قبول استعفای حسابرس منوط به تصویب مجمع صندوق است. تا زمان انتخاب حسابرس جدید صندوق، وظایف و مسئولیت‌های حسابرس قبلی به قوت خود باقی است.

تبصره ۵ ـ حق‌الزحمه حسابرس بر اساس قرارداد منعقده بین صندوق و حسابرس در حدود مصوبات مجمع صندوق از محل دارایی‌های صندوق پرداخت می‌شود. مدیر موظف است هر روز ذخیره کافی برای پوشش هزینه‌های حسابرس را در حساب‌های صندوق منظور نماید.

ماده ۳۶ـ وظایف و مسئولیت‌های حسابرس علاوه بر آنچه در سایر مواد اساسنامه و امیدنامه آمده است، به شرح زیر است:

۱ـ بررسی اصول و رویه‌های واپایش (کنترل) داخلی مدیر و متولی در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و اظهارنظر در خصوص کفایت یا ضعف این اصول و رویه‌ها و ارائه راه‌حل‌های پیشنهادی برای رفع نقایص احتمالی.

۲ـ بررسی به منظور اطمینان از اینکه اصول و رویه‌های واپایش (کنترل) داخلی طراحی‌شده برای اجرای وظایف مدیر و متولی، در عمل رعایت می‌شود و تهیه گزارش لازم در این خصوص.

۳ـ بررسی و اظهارنظر در خصوص موارد زیر در مواعد مقرر:

الف ـ صورت‌های مالی شش‌ماهه و سالانه صندوق با رعایت استانداردهای حسابرسی و با در نظر گرفتن استانداردهای ملی حسابداری کشور و دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی سازمان.

ب ـ صحت گزارش‌های مدیر صندوق در مورد عملکرد صندوق در دوره‌های شش‌ماهه و سالانه.

پ ـ صحت محاسبات ارزش خالص دارایی‌های واحدهای سرمایه‌گذاری که در طول دوره‌های شش‌ماهه و سالانه توسط مدیر محاسبه و اعلام شده است، با بررسی نمونه‌ای مطابق استانداردهای حسابرسی.

تبصره ـ واپایش (کنترل‌) های داخلی موضوع بند (۱) این ماده به خصوص باید به‌گونه‌ای باشد که از ثبت گواهی‌های سرمایه‌گذاری صادره در حساب‌های صندوق و گزارش آنها و هم‌چنین ثبت کلیه وقایع مالی مربوط به صندوق و گزارش آن اطمینان معقولی حاصل شود.

ماده ۳۷ـ مسئولیت حسابرس در انجام وظایف خود مذکور در این اساسنامه، مسئولیت شخصی است که به موجب بند (۳) ماده (۴۹) قانون بازار اوراق بهادار مسئولیت بررسی و اظهارنظر در خصوص مستندات و اطلاعات را بر عهده دارد.

ماده ۳۸ـ تصمیم به خرید یا فروش اوراق بهادار به نام صندوق با رعایت چهارچوب ترکیب دارایی‌های صندوق موضوع ماده (۱۹) این اساسنامه باید به امضای مدیر سرمایه‌گذاری، مطابق مقررات به کارگزار صندوق ارائه شود تا کارگزار صندوق مطابق این دستور و رعایت مقررات، عمل نماید. مدیر باید بر اجرای صحیح و به موقع دستورهای خریدوفروش اوراق بهادار توسط کارگزار نظارت کند و در صورتی که در اثر قصور، تقصیر یا تخلف کارگزار از اجرای به موقع و صحیح دستورهای مذکور، خسارتی متوجه صندوق گردد مدیر باید:

۱ـ با رعایت صرفه و صلاح صندوق و توافق متولی، با کارگزار صندوق مصالحه نماید، یا

۲ـ موضوع را به عنوان شاکی در مراجع صالحه طرح و تا صدور حکم و دریافت خسارت و واریز به حساب صندوق پیگیری کند.

ماده ۳۹ـ مدیر باید وجوه لازم برای خرید اوراق بهادار را صرفاً به حساب‌جاری معاملاتی آن کارگزار صندوق که به او دستور خرید داده است، واریز نماید. بازپرداخت تمام یا قسمتی از این وجوه یا وجوهی که در اثر فروش اوراق بهادار صندوق به حساب‌جاری معاملاتی کارگزار صندوق واریز می‌شود، صرفاً به دستور مدیر و به حساب صندوق مجاز است.

ماده ۴۰ـ هزینه‌هایی که از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت هستند صرفاً عبارتند از:

۱ـ کارمزد معاملات اوراق بهادار مطابق مقررات.

۲ـ حق‌الزحمه حسابرس که توسط مجمع صندوق تعیین شده است.

۳ـ هزینه‌های تأسیس و برگزاری مجمع که به تصویب مجمع رسیده است.

۴ـ هزینه طرح دعاوی توسط متولی علیه هریک از ارکان صندوق در مراجع ذی‌صلاح به تصویب مجمع صندوق.

۵ ـ هزینه طرح دعاوی به نفع صندوق یا دفاع در برابر دعاوی علیه صندوق توسط مدیر به تصویب مجمع صندوق.

۶ ـ سایر هزینه‌هایی که از قبل قابل پیش‌بینی است، به پیشنهاد مدیر صندوق، تأیید سازمان و تصویب مجمع تا سالانه حداکثر میزان (0/2) درصد از خالص ارزش دارایی‌های صندوق تا سقف دویست میلیارد (200000000000) ریال است که سالانه بر اساس نرخ تورم اعلام‌شده توسط مرکز آمار ایران قابل تعدیل است.

تبصره ۱ـ جزییات نحوه محاسبه هزینه‌ها در امیدنامه صندوق درج شده است.

تبصره ۲ـ تأمین هزینه‌های اجرای وظایف و مسئولیت‌های ارکان صندوق، به جز موارد مذکور در این ماده به عهده خود ایشان است.

تبصره ۳ـ هزینه‌های تحقق‌یافته ولی پرداخت‌نشده صندوق باید در هر روز به‌حساب بدهی‌های صندوق منظور و از حساب حقوق صاحبان سرمایه کسر و در محاسبه ارزش خالص روز واحدهای سرمایه‌گذاری در پایان آن روز لحاظ گردد.

ماده ۴۱ـ مدیر موظف است برای اطلاع‌رسانی و ارائه خدمات اینترنتی به سرمایه‌گذاران تارنمای مجزایی برای صندوق طراحی کند یا قسمت مجزایی از تارنمای خود را به این امر اختصاص دهد. نشانی تارنمای مذکور به عنوان تارنمای صندوق در امیدنامه ذکر شده است.

ماده ۴۲ـ مدیر موظف است در طول دوره فعالیت صندوق اطلاعات زیر را در مقاطع تعیین‌شده در تارنمای صندوق منتشر نماید:

۱ـ متن کامل اساسنامه و امیدنامه صندوق و به‌روزرسانی آن بلافاصله پس از ثبت هرگونه تغییرات آن نزد سازمان.

۲ـ اطلاعات بازدهی صندوق شامل موارد زیر که باید تا ساعت (۱۸) روز کاری بعد از انقضای دوره موردنظر منتشر شود:

الف ـ بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تأسیس تا پایان آخرین سال شمسی به تفکیک هر سال شمسی.

ب ـ بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تأسیس تا پایان آخرین سال مالی به تفکیک هر سال مالی.

پ ـ بازدهی روزانه صندوق از ابتدای تأسیس به صورت ساده.

ت ـ بازدهی صندوق در (۷)، (۳۰)، (۹۰) و (۳۶۵) روز گذشته.

ث ـ نمودار بازدهی صندوق در هر هفته تقویمی.

۳ـ ترکیب کامل و جزئیات دارایی‌های صندوق.

۴ـ ترکیب دارایی صندوق به تفکیک صنعت در پایان هر روز تا ساعت (۱۸) آن روز.

۵ ـ ارزش خالص دارایی هر واحد سرمایه‌گذاری، حداکثر هر دو دقیقه یک‌بار، در ساعات معاملات و همچنین در پایان ساعت معاملات به طور روزانه تا پایان همان روز.

۶ ـ گزارش عملکرد و صورت‌های مالی صندوق در دوره‌های سه‌ماهه، شش‌ماهه، نه‌ماهه و سالانه، حداکثر ظرف (۲۰) روز کاری پس از پایان هر دوره.

۷ـ مشخصات مالکان واحدهای سرمایه‌گذاران ممتاز و میزان سهم هر یک از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، ارکان اجرایی و ارکان نظارتی و تغییرات آن حداکثر سه روز کاری پس از اتمام تشریفات مربوط به تغییرات.

۸ ـ کلیه گزارش‌هایی که به تشخیص سازمان تهیه و ارائه آنها ضروری باشد.

تبصره ۱ـ برای تبدیل بازدهی کمتر از یک سال به بازدهی سالانه به شرح الگوی (فرمول) زیر عمل خواهد شد:

مصوبات هیئت دولت دهه دوم اردیبهشت 99

RT: بازدهی صندوق در دوره موردنظر که قصد تبدیل آن به بازدهی سالانه وجود دارد.

RA: بازدهی تبدیل به سال شده صندوق که از تبدیل بازدهی صندوق در دوره موردنظر به بازدهی سالانه به دست می‌آید.

T: تعداد روز در دوره موردنظر.

اعداد به‌دست‌آمده از الگوی (فرمول) فوق تا دو رقم اعشار گرد می‌شوند.

تبصره ۲ـ مدیر باید هم‌زمان یک نسخه از گزارش‌ها و اطلاعات مذکور در این ماده را برای سازمان، متولی و حسابرس ارسال کند و انتشار هرگونه اطلاعات در تارنمای صندوق در رابطه با این صندوق به منزله ارائه اطلاعات به سازمان است.

تبصره ۳ـ حسابرس باید اظهارنظر خود را در مورد گزارش‌ها و صورت‌های مالی شش‌ماهه و سالانه بند (۶) این ماده حداکثر ظرف (۲۰) روز پس از دریافت، مطابق مفاد اساسنامه ارائه دهد. مدیر موظف است اظهارنظر حسابرس را بلافاصله پس از دریافت، در تارنمای صندوق منتشر کند.

تبصره ۴ـ روند تاریخی اطلاعات موضوع بند های (۲) تا (۵) این ماده ، باید در تارنمای صندوق در دسترس سرمایه‌گذاران باشد.

تبصره ۵ ـ در صورت تأیید سازمان، مدیر صندوق می‌تواند به‌جای راه‌اندازی تارنمای مستقل برای صندوق از وبگاه (سایت‌) های رسمی اطلاع‌رسانی مورد تأیید سازمان، برای افشای حداقل اطلاعات مذکور در این اساسنامه استفاده نماید.

ماده ۴۳ـ فعالیت صندوق به یکی از طرق زیر پایان می‌یابد:

۱ـ لغو پذیرش صندوق در بورس مربوط، مادامی که در هیچ‌یک از بورس‌های دیگر پذیرفته نشده باشد.

۲ـ در صورت لغو مجوز صندوق توسط شورای‌عالی بورس یا سازمان.

۳ـ در صورت صدور حکم دادگاه مبنی بر خاتمه فعالیت صندوق.

۴ـ با موافقت دارندگان حداقل دوسوم از کل واحدهای سرمایه‌گذاری دارای حق رأی صندوق در جلسه رسمی مجمع صندوق و تأیید شورای‌عالی بورس.

۵ ـ به تقاضای هر ذی‌نفع و تأیید شورای‌عالی بورس در صورتی که یک ماه از دعوت مجمع صندوق برای رسیدگی به استعفای مدیر، متولی یا حسابرس گذشته باشد و مجمع صندوق برای رسیدگی به این موضوع تشکیل نشده یا در صورت تشکیل موفق به انتخاب جایگزین نشده باشد.

ماده ۴۴ـ در صورتی که فعالیت صندوق بر اساس ماده (۴۳) این اساسنامه پایان یابد، با تصویب مجمع دوره اولیه تصفیه صندوق از روز بعد از پایان دوره فعالیت صندوق شروع‌شده و (۳۰) روز ادامه می‌یابد. مراحل تصفیه صندوق از ابتدای دوره اولیه تصفیه صندوق به شرح زیر صورت می‌پذیرد:

۱ـ ‏ معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در بورس مربوط، متوقف می‌شود.

۲ـ مدیر تلاش می‌کند که دارایی‌ها از جمله مطالبات صندوق را حداکثر تا پایان دوره اولیه تصفیه صندوق به نقد تبدیل کند.

۳ـ خرید دارایی به نام صندوق و فروش دارایی‌های صندوق در پایان دوره اولیه تصفیه صندوق متوقف می‌شود.

۴ـ در روز کاری بعد از پایان دوره اولیه تصفیه صندوق، مدیر به تأیید متولی از محل وجوه نقد صندوق، کلیه بدهی‌های سررسیدشده صندوق را به استثنای مطالبات کارمزد مدیر و متولی می‌پردازد. درصورتی‌که ارزش خالص هر واحد سرمایه‌گذاری منفی نباشد و وجوه نقد صندوق برای پرداخت این بدهی‌ها کفایت نکند، تفاوت توسط دارندگان واحدهای ممتاز تأمین خواهد شد و دارنده واحد ممتاز معادل مبالغ پرداختی در حساب‌های صندوق بستانکار می‌شود.

۵ ـ در صورتی که کل دارایی‌های صندوق شامل مطالبات آن در پایان دوره اولیه تصفیه صندوق تبدیل به نقد نشده باشد، مدیر موظف است ظرف پنج روز کاری بعد از پایان دوره اولیه تصفیه صندوق، گزارشی از دارایی‌ها تهیه کرده و برای، متولی و حسابرس ارسال کند. در این گزارش حداقل باید اطلاعات زیر درج گردد:

الف ـ در مورد اوراق بهادار صندوق: مشخصات اوراق بهادار، تعداد، کارگزار مربوط و ارزش روز اوراق بهادار معادل ارزشی که در محاسبه ارزش خالص دارایی‌های صندوق در پایان دوره اولیه تصفیه صندوق به کار رفته است بدون در نظر گرفتن هزینه‌ها، کارمزدها و مالیات فروش.

ب ـ در مورد مطالبات: مبلغ طلب، شخص بدهکار، شرح طلب، تاریخ سررسید و ارزش به کار رفته هر یک از این مطالبات در ارزش خالص دارایی‌های صندوق در پایان دوره اولیه تصفیه صندوق.

پ ـ در مورد سایر دارایی‌ها: مشخصات، تعداد و ارزش روز بکار رفته در محاسبه ارزش خالص دارایی‌های صندوق در پایان دوره اولیه تصفیه صندوق بدون در نظر گرفتن هزینه‌ها، کارمزدها و مالیات فروش.

۶ ـ مدیر موظف است ظرف (۲۰) روز کاری پس از پایان دوره اولیه تصفیه صندوق، صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق را از تاریخ آخرین صورت مالی مصوب حسابرسی شده، تهیه و به حسابرس تسلیم نماید.

۷ـ حسابرس موظف است نظر خود را ظرف (۲۰) روز پس از دریافت صورت‌های مالی و گزارش موضوع بند های (۵) و (۶) به مدیر و متولی سازمان ارائه دهد.

۸ ـ در صورتی که حسابرس نسبت به صورت‌های مالی صندوق موضوع بند (۶) و گزارش موضوع بند (۵) اظهارنظر مقبول ارائه داده باشد یا در صورت اظهارنظر مشروط حسابرس، بند های شرط از نظر متولی کم‌اهمیت باشد و مجمع صندوق این صورت‌های مالی را تصویب نماید، آنگاه مدیر باید ظرف دو روز کاری از محل وجوه نقد صندوق، مبلغی معادل ارزش خالص هر واحدهای سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران در پایان دوره اولیه ‌تصفیه صندوق را به حساب بانکی سرمایه‌گذاران واریز نماید. در صورتی که وجوه نقد صندوق برای انجام این پرداخت کافی نباشد، مابه‌التفاوت باید قبلاً توسط دارندگان واحدهای سرمایه-گذاری ممتاز به حساب مذکور پرداخت شود.

۹ـ پس از اجرای مرحله مذکور در بند (۸)، تمامی گواهی‌های سرمایه‌گذاری صندوق از درجه اعتبار ساقط خواهد شد. مدیر موظف است برای اطلاع سرمایه‌گذاران از این امر، بلافاصله اطلاعیه‌ای در تارنمای صندوق منتشر نماید.

۱۰ـ پس از اجرای مرحله مذکور در بند (۸)، باقیمانده بدهی‌های صندوق از جمله مطالبات متولی و مدیر صندوق بابت کارمزد از محل وجوه نقد صندوق پرداخت می‌شود و در صورتی که وجوه نقد صندوق برای این پرداخت کافی نباشد، دارندگان واحدهای سرمایه¬گذاری ممتاز متعهد به تأمین وجوه نقد است. باقیمانده دارایی‌های صندوق با نظارت متولی به مالکیت دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز درمی‌آید.

۱۱ـ پس از اجرای مرحله مذکور در بند (۱۰)، صورت‌جلسه تصفیه صندوق با امضای مدیر و متولی تنظیم و یک نسخه آن توسط مدیر نگهداری شده و یک نسخه ظرف ده روز به سازمان ارسال می‌شود.

تبصره ـ در زمان انحلال صندوق، واحدهای سرمایه‌گذاری بازخریدشده مستحق دریافت هیچ‌گونه دارایی نمی‌باشد.

ماده ۴۵ـ سازمان مرجع رسیدگی به کلیه تخلفات مدیر، متولی، حسابرس و کارگزاران صندوق از مقررات، مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق است.

ماده ۴۶ـ هرگونه اختلاف بین مدیر، متولی، حسابرس و کارگزاران صندوق با یکدیگر و با سرمایه‌گذاران صندوق در مواردی که مربوط به صندوق می‌شود و هرگونه اختلاف بین صندوق با سایر اشخاص ذی‌ربط که ناشی از فعالیت حرفه‌ای آنها باشد، مشمول ماده (۳۶) قانون بازار اوراق بهادار بوده و بر اساس این ماده رسیدگی می‌شود.

ماده ۴۷ـ صندوق و ارکان آن همواره ملزم به رعایت الزامات، قوانین و مقرراتی هستند که توسط سازمان یا سایر مراجع دارای صلاحیت تصویب و ابلاغ می‌گردد.

ماده ۴۸ـ با توجه به سپرده‌گذاری واحدهای سرمایه‌گذاری نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، ثبت و سپرده‌گذاری این اوراق و تسویه و پایاپای معاملات آن تابع مقررات حاکم بر آن شرکت می‌باشد.

ماده ۴۹ـ در صورتی که مدیر، حسابرس و متولی در انجام وظایف و مسئولیت‌های خود قصور، تقصیر یا تخلف داشته باشند و از این بابت خسارتی متوجه صندوق گردد، شخص یا اشخاص مقصر یا متخلف مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود. حدود مسئولیت‌ها توسط مرجع صالح به رسیدگی تعیین می‌شود.

ماده ۵۰ ـ در صورتی که هر یک از ارکان صندوق از عدم انجام وظایف یا تخلف دیگر ارکان از مقررات و مفاد اساسنامه مطلع شود، ملزم است تا مراتب را در اسرع وقت به متولی و سازمان گزارش کند.

ماده ۵۱ ـ چنانچه به هر دلیلی بین منافع سرمایه‌گذاران با منافع مدیر، حسابرس و متولی تعارض پیش آید، تأدیه حقوق سرمایه‌گذاران بر تأدیه حقوق افراد یادشده مقدم خواهد بود.

ماده ۵۲ ـ موارد زیر باید جهت ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ارسال گردد:

۱ـ صورت‌جلسات مجامع صندوق، حاوی تصویب اساسنامه و تعیین ارکان صندوق و تعیین نحوه اطلاع‌رسانی از طریق روزنامه کثیر‌الانتشار یا سامانه کدال و تغییرات آنها.

۲ـ صورت‌جلسات مربوط به تصویب صورت‌های مالی.

۳ـ تعیین نمایندگان ارکان و تغییرات آنها شامل نمایندگان مدیر، متولی و حسابرس.

۴ـ تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق و تغییرات آنها.

۵ ـ تعیین محل صندوق و تغییر آن.

۶ ـ سایر موارد به تشخیص سازمان.

تبصره ـ بند های (۱)، (۳)، (۴) و (۵) فوق و سایر موارد به تشخیص سازمان، علاوه بر ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها باید در روزنامه کثیرالانتشار صندوق یا سامانه کدال آگهی شوند.

ماده ۵۳ ـ مرجع تفسیر مواد این اساسنامه، شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین مبلغ جریمه مندرج در بند (۲) اصلاحی ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ـ

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21884-15/02/1399

شماره ۱۱۳۵۶/ت۵۷۶۲۵هـ ـ۱۳۹۹/۲/۱۰

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۲/۷ به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (۲) اصلاحی ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور موضوع بند (پ) ماده (۲۱) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ـ تصویب کرد:

مبلغ جریمه مندرج در بند (۲) اصلاحی ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ یک میلیارد و شانزده میلیون (1016000000) ریال تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (ز)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (ع)، (ف)، (ر)، (ص) و (ش) تبصره (۵) و بند (م) تبصره (۶) ماده ‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21884-15/02/1399

شماره ۱۱۳۶۳/ت۵۷۶۲۲هـ ـ۱۳۹۹/۲/۱۰

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نفت ـ وزارت نیرو ـ وزارت راه و شهرسازی

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت ورزش و جوانان

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت آموزش‌وپرورش ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت کشور

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

سازمان انرژی اتمی ایران ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۲/۳ به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه‌وبودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (ز)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (ع)، (ف)، (ر)، (ص) و (ش) تبصره (۵) و بند (م) تبصره (۶) ماده ‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (ز)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (ع)، (ف)، (ر)، (ص) و (ش) تبصره (۵) و بند (م) تبصره (۶) ماده ‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

ماده ۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور.

۲ـ سازمان برنامه: سازمان برنامه‌وبودجه کشور.

۳ـ وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.

۴ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۵ ـ سازمان بورس: سازمان بورس و اوراق بهادار.

۶ ـ کمیته بند (ک): کمیته مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور موضوع جزء (۱) بند (ک) تبصره (۵) قانون.

۷ ـ اوراق مالی اسلامی: اوراق بهادار اسلامی با نام نظیر اوراق مشارکت، انواع صکوک اسلامی (اعم از اجاره، وکالت، منفعت و …) و اسناد خزانه اسلامی که در چهارچوب عقود اسلامی و به موجب قانون و مقررات مربوط، به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین به صورت ریالی یا ارزی منتشر می‌شود. این اوراق مشمول مالیات نمی‌شود.

۸ ـ اوراق مشارکت: اوراق مالی اسلامی که تابع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ـ مصوب ۱۳۷۶ ـ و آیین‌نامه اجرایی آن و یا قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ـ است.

۹ـ صکوک اسلامی: نوعی اوراق مالی اسلامی که طبق قوانین و مقررات مطابق با مفاد این آیین‌نامه منتشر می‌شود، نظیر صکوک اجاره، صکوک منفعت و وکالت.

۱۰ـ اسناد خزانه اسلامی: اوراق مالی اسلامی که مطابق ابلاغ اعتبار و تخصیص‌های صادره توسط سازمان برنامه و در چهارچوب این آیین‌نامه برای تأدیه مطالبات قطعی شده و یا تأدیه ناشی از پیش‌پرداخت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای توسط دستگاه‌های اجرایی واگذار می‌شود.

۱۱ـ مطالبات قطعی شده: مطالبات قطعی شده طلبکاران از دولت که به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ ایجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مذکور تسجیل شده و به تأیید ذی‌حساب/مدیر مالی (در دستگاه اجرایی فاقد ذی‌حساب) و رئیس دستگاه اجرایی رسیده باشد.

۱۲ـ حفظ قدرت خرید: نرخی که توسط کمیته بند (ک) حداکثر تا پانزده روز پس از ابلاغ این آیین‌نامه، در سقف مصوب شورای پول و اعتبار تعیین و بر اساس آن و مطابق ترتیبات تعیین‌شده در این آیین‌نامه، به ازای هر سال تأخیر، تا زمان سررسید اسناد خزانه اسلامی به صورت روزشمار، به مبلغ قابل پرداخت از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی اضافه می‌شود.

۱۳ـ دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ.

۱۴ـ مبلغ اسمی: مبلغی که پرداخت آن در سررسید به عنوان اصل مبلغ بدهی ناشی از انتشار اوراق مالی اسلامی، تضمین شده است.

۱۵ـ بازار ثانویه: بازارهای مورد تأیید سازمان بورس ازجمله فرابورس ایران، بورس اوراق بهادار تهران و بورس انرژی و بازار تحت نظارت بانک مرکزی برای اجرای عملیات بازار باز.

۱۶ـ قیمت روز: قیمت اوراق مالی اسلامی در بازار ثانویه که برحسب مقتضیات عرضه و تقاضا تعیین می‌گردد.

۱۷ـ سامانه اوراق دولت: سامانه الکترونیکی که وزارت مجاز است به منظور مدیریت امور مربوط به اوراق مالی اسلامی دولت از جمله واگذاری اوراق مالی اسلامی راه‌اندازی نماید. وزارت مکلف است پس از استقرار سامانه مذکور امکان استعلام اطلاعات انتشار و وضعیت اوراق مالی اسلامی را برای سازمان برنامه فراهم نماید.

۱۸ـ عامل واگذاری: سامانه اوراق دولت یا رکن مربوط در بازار سرمایه و یا بانک/ بانک‌هایی که به تشخیص وزارت تعیین و واگذاری اسناد خزانه اسلامی و سایر اوراق مالی اسلامی و همچنین انجام سایر امور از جمله تسویه تعهدات اوراق در سررسید حسب مورد، از طریق آن انجام می‌شود.

ماده ۲ـ سازمان برنامه با هماهنگی وزارت نسبت به برآورد منابع مورد نیاز بودجه عمومی دولت از محل انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع تبصره (۵) قانون (اعم از بندهای (ب)، (ه‍)‍ و …) اقدام و به وزارت اعلام نماید. وزارت مجاز است به نمایندگی از دولت و بر اساس جدول زیر و در چهارچوب مصوبات کمیته بند (ک)، نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی اقدام و مراتب را برای ابلاغ و تخصیص اعتبار به سازمان برنامه اعلام نماید. سازمان برنامه سهم هریک از دستگاه‌های اجرایی و استان‌ها از اوراق مالی اسلامی منتشره را با رعایت ترتیبات مقرر در بندهای مربوط تعیین و با ذکر مشخصات اوراق تخصیص‌یافته (شامل نماد معاملاتی و تاریخ سررسید) در موارد انتشار غیرنقدی به دستگاه‌های اجرایی دارای تخصیص اعلام می‌نماید:

 

ردیف بند قانون نوع اوراق مبلغ (میلیارد ریال)
۱ بند (ب) تبصره (۵) اوراق مالی اسلامی (ریالی ـ ارزی) (550000)
۲ بند (ه‍) تبصره (۵) اسناد خزانه اسلامی (200000)
۳ بند (ح) تبصره (۵) اوراق مالی اسلامی ریالی (100000)
۴ بند (ع) تبصره (۵) اوراق مالی اسلامی (20000)
۵ جزء (۲) بند (د) تبصره (۵) اوراق مالی اسلامی (10000)

 

تبصره ۱ـ وزارت به عنوان مسئول انتشار اوراق مالی اسلامی این ماده (به نیابت از دولت) مجاز است ضمن استفاده از کلیه روش‌های انتشار اوراق از جمله عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) و پذیره‌نویسی، نسبت به مظنه‌گیری برای اخذ پیشنهاد از نهادهای ذی‌صلاح و عرضه اوراق در بازار سرمایه و بازار پول اقدام نماید. کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان‌های بورس، ثبت اسناد و املاک کشور، ثبت‌احوال کشور و تأمین اجتماعی مکلفند ضمن رعایت الزامات و تکالیف مقرر در ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ و آیین‌نامه اجرایی آن و بخشنامه‌های صادره توسط وزارت، نسبت به ارائه اطلاعات لازم و فراهم کردن دسترسی لازم به سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی مورد نیاز اقدام نمایند.

تبصره ۲ـ بانک عامل/رکن بازار سرمایه مکلف است وجوه حاصل از فروش اوراق مالی اسلامی در هر مرحله را بلافاصله پس از تکمیل مستندات انتشار به حساب ذی‌ربط خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

تبصره ۳ـ سود و هزینه‌های مربوط به انتشار اوراق مالی اسلامی (ریالی ـ ارزی) در سال جاری حسب مورد مطابق ترتیبات مندرج در قانون از جمله در جداول شماره (۸) و (۹) قانون، پیش‌بینی شده و قابل پرداخت است. همچنین سازمان برنامه موظف است اعتبار لازم برای تسویه پرداخت‌های مرتبط با اوراق مالی اسلامی در سررسیدهای مقرر و هزینه‌های انتشار را طی ردیف خاصی در لوایح بودجه سالانه کل کشور منظور نماید.

تبصره ۴ـ بازپرداخت اصل و پرداخت سود اوراق مالی اسلامی موضوع این آیین‌نامه در سررسید، در اولویت تخصیص و پرداخت می‌باشد و خزانه‌داری کل کشور موظف است در صورت عدم دریافت تخصیص در موعد مقرر نسبت به تأمین و پرداخت مبالغ مربوط در قالب تنخواه‌گردان اقدام کند. این حکم تا زمان تسویه اوراق یادشده به قوت خود باقی است.

تبصره ۵ ـ استفاده از اوراق مالی اسلامی منتشره توسط وزارت، به عنوان وثیقه و ضمانت‌نامه با تسری شرایط اوراق مشارکت به آن موضوع بند (ج) ماده (۴) آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹هـ مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۲، پس از پذیرش در بازار ثانویه، مجاز است.

تبصره ۶ ـ اوراق موضوع جزء (۲) بند (د) تبصره (۵) قانون با درخواست وزارت کشور و تضمین اصل و سود توسط سازمان برنامه، از طریق وزارت منتشر می‌شود.

ماده ۳ـ انتشار اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین‌نامه توسط وزارت و واگذاری آن، با سررسید تا سه سال و حفظ قدرت خرید و با رعایت موارد زیر انجام می‌شود:

۱ـ بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید متناسب با شرایط قرارداد فی‌مابین و از زمان اتمام مهلت درج‌شده در قراردادها برای پرداخت مطالبات (ازجمله مهلت‌های تعیین‌شده در شرایط عمومی پیمان) با مسئولیت و تأیید رئیس دستگاه اجرایی/ مقام مجاز از جانب وی (موضوع ماده (۵۳) قانون محاسبات عمومی کشور)، آغاز شده و پایان آن، تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی می‌باشد. در خصوص سایر مواردی که فاقد قرارداد بوده و یا در قراردادهای مربوط بازه زمانی مشخصی برای پرداخت تعیین نشده است، بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید از زمان صدور حواله برای هر یک از صورت‌وضعیت‌ها یا صورتحساب‌های صادره طلبکاران توسط رئیس دستگاه اجرایی/ مقام مجاز از جانب وی، تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی می‌باشد. همچنین برای مطالبات سازمان تأمین اجتماعی، بازه زمانی حفظ قدرت خرید، از زمان واگذاری تا سررسید است.

تبصره ۱ـ مواردی‌ که با اعلام و تأیید رئیس دستگاه اجرایی/ مقام مجاز از جانب وی، از هرگونه افزایش بابت خسارت تأخیر تأدیه برخوردارشده یا می‌شوند، صرفاً مشمول حفظ قدرت خرید برمبنای اصل مطالبات قطعی‌شده (بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه) از تاریخ واگذاری تا سررسید اسناد می‌باشند و خسارت تأخیر تأدیه، صرفاً تا زمان واگذاری اسناد قابل تعیین است.

تبصره ۲ـ در صورتی که بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید، کمتر یا بیشتر از یک سال سپری شده باشند با همان نرخ ذکرشده متناسب با دوره زمانی (روزشمار) به مبلغ مطالبات قطعی شده اضافه می‌شود.

۲ـ مبلغ اسمی و تعداد هر سری از قطعات اسناد خزانه اسلامی، تاریخ و روش واگذاری توسط وزارت تعیین می‌شود.

۳ـ نام و مشخصات دریافت‌کنندگان اسناد خزانه اسلامی و دستگاه اجرایی ذی‌ربط در موقع واگذاری توسط عامل واگذاری در گواهی واگذاری آن درج می‌شود.

۴ـ دستگاه‌های اجرایی مکلفند کسور قانونی مربوط به تسویه مطالبات قطعی‌شده از جمله کسور سپرده حسن انجام کار، سپرده بیمه و بیمه متعلق به سازمان تأمین اجتماعی (شامل سهم کارفرما و پیمانکار) را که از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی تسویه می‌شود از محل تخصیص اعتبارات مربوط از جمله اسناد خزانه اسلامی تسویه نمایند.

تبصره ۱ـ اسناد صادره در قبال سپرده حسن انجام کار و سپرده بیمه نزد عامل واگذاری توثیق یا ممنوع-المعامله می‌گردد. این اسناد در قالب مقررات مندرج در شرایط عمومی پیمان‌های مربوط، تا قبل از سررسید قابل استرداد به ذی‌نفع می‌باشد. در غیر این صورت وجوه مربوط در سررسید به حساب سپرده دستگاه اجرایی واریز و تابع مقررات بند (ت) ماده (۶) آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹هـ مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۲ برای پرداخت در وجه ذی‌نفع می‌باشد.

تبصره ۲ـ در زمان هرگونه استرداد و آزادسازی اسناد خزانه اسلامی صادره بابت کسور سپرده حسن انجام کار و سپرده بیمه، دستگاه‌های اجرایی مکلفند نسبت به محاسبه حفظ قدرت خرید برای اسناد خزانه اسلامی مذکور از زمان استرداد و آزاد‌‌سازی تا تاریخ سررسید برمبنای نرخ تعیین‌شده در این آیین‌نامه اقدام و نسبت به تسویه آن از محل مانده اعتبار تخصیص‌یافته اسناد خزانه اسلامی که دارای سررسید یکسان با اسناد صادره بابت کسور مربوط می‌باشد، اقدام نمایند. در غیر این صورت، دستگاه‌های اجرایی موظفند معادل مبلغ محاسبه‌شده بابت حفظ قدرت خرید را در دفاتر دستگاه اجرایی تحت سرفصل بدهی شناسایی و ثبت نمایند. موعد پرداخت بدهی مذکور، سررسید اسناد خزانه اسلامی صادره بابت کسور سپرده حسن انجام کار و سپرده بیمه می‌باشد و دستگاه‌های اجرایی مجازند در صورت درخواست متقاضی، بدهی مذکور را با واگذاری اسناد خزانه اسلامی با سررسید بعد از موعد پرداخت فوق‌الذکر، تسویه نمایند. این حکم تا سررسید اسناد خزانه اسلامی واگذاری بابت کسور مذکور به قوت خود باقی است.

تبصره ۳ـ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است در قبال اسناد خزانه اسلامی دریافتی با حفظ قدرت خرید، بابت مطالبات آن سازمان در اسرع وقت نسبت به صدور مفاصاحساب (بدون محاسبه جریمه) اقدام نماید. همچنین در راستای تسریع در صدور مفاصاحساب موضوع این تبصره ، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است ضمن فراهم نمودن بسترهای الکترونیکی لازم، از ظرفیت شعب خود در استان‌ها نیز استفاده نماید.

۵ ـ در اجرای بند (م) تبصره (۶) قانون، در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار بابت مالیات بر ارزش‌افزوده، به صورت اسناد خزانه اسلامی با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۹ پرداخت می‌شود، در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را بدون محاسبه حفظ قدرت خرید عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اطلاعات اسناد مذکور را به خزانه‌داری کل کشور ارائه می‌نماید. خزانه‌داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه مذکور را پس از وصول در سررسید، به‌عنوان وصولی مالیات منظور کند.

تبصره ـ در مواردی که با درخواست متقاضی، بابت مالیات و عوارض ارزش‌افزوده، اسناد خزانه اسلامی به متقاضی واگذار می‌شود، بازه زمانی حفظ قدرت خرید اسناد مذکور، از تاریخ پرداخت مالیات و عوارض ارزش‌افزوده مربوط توسط متقاضی به سازمان امور مالیاتی کشور تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به صدور گواهی لازم در خصوص پرداخت مالیات و عوارض ارزش‌افزوده مذکور اقدام نماید. در صورت عدم پرداخت مالیات و عوارض ارزش‌افزوده توسط متقاضی و یا عدم ارائه گواهی مذکور، بازه زمانی حفظ قدرت خرید اسناد خزانه واگذارشده بابت مالیات و عوارض ارزش‌افزوده، از تاریخ واگذاری تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی، است.

۶ ـ در اجرای بند (ف) تبصره (۵) قانون، مهلت ارائه مدارک و مستندات به عامل واگذاری و یا ثبت در سامانه اوراق دولت برای واگذاری اوراق مالی اسلامی غیرنقدی (تحویل به طلبکاران) منتشره در سال ۱۳۹۹، برای کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ، تابع قانون اصلاح مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور است مشروط بر اینکه مهلت حداکثر دو هفته قبل از سررسید برای ارائه مدارک و مستندات یادشده به عامل واگذاری و مهلت حداکثر یک هفته قبل از سررسید برای ثبت در سامانه اوراق دولت رعایت شود.

۷ـ خزانه‌داری کل کشور مجاز است هر زمان قبل از سررسید در صورت تأمین وجه از محل منابع عمومی وصول شده، اسناد خزانه اسلامی را در بازار ثانویه به قیمت روز بازخرید نماید. اسناد بازخریدشده قابل توزیع مجدد نمی‌باشد.

۸ ـ سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان خصوصی‌سازی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، با لحاظ نمودن مشوق‌های مناسب، حداکثر دو ماه پس از تصویب این آیین‌نامه، تمهیدات لازم برای پذیرش اسناد خزانه اسلامی دولت با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۹ را در قبال مطالبات معوق خود از دارندگان اسناد مذکور اتخاذ و مراتب را به نحو مقتضی اطلاع‌رسانی ‌نمایند. مبلغ اسمی اسناد فوق‌الذکر در سررسیدهای مقرر، به حساب‌های درآمدی دستگاه‌های مذکور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.

۹ـ اسناد خزانه اسلامی واگذارشده به دستگاه‌های اجرایی (به استثنای اسناد خزانه اسلامی واگذارشده به نهاد‌های عمومی غیردولتی و عملیات بازار باز بانک مرکزی)، امکان معامله در بازار ثانویه را نداشته و صرفاً در سررسید معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه اسلامی به حساب مربوط، واریز می‌شود.

۱۰ـ سازمان بورس مکلف است با اعلام وزارت و به منظور بهبود جایگاه اسناد خزانه اسلامی در بازار سرمایه و تأمین مالی کوتاه‌مدت دارندگان این اسناد، بسترهای لازم (شامل نهادهای مالی، سامانه‌های معاملاتی، دستورالعمل‌ها و …) برای اجرای توافقنامه بازخرید (ریپو) مبتنی بر اسناد خزانه اسلامی را فراهم نماید.

۱۱ـ در صورت انتشار اوراق موضوع بند (ب)، جزء (۲) بند (د) و بند (ع) تبصره (۵) قانون در قالب اسناد خزانه اسلامی، اسناد منتشره با حفظ قدرت خرید به صورت روزشمار، قابل واگذاری در قبال مطالبات قطعی‌شده و قراردادی (اعم از پیش‌پرداخت تعهدشده طبق قراردادهای منعقده) می‌باشد و شرایط انتشار و واگذاری آن تابع احکام این ماده می‌باشد.

ماده ۴ـ وزارت مجاز است با فراهم کردن شرایط انتشار از جمله رتبه‌بندی توسط مؤسسات مربوط (در صورت نیاز)، به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت به انعقاد قراردادهای داخلی و یا بین‌المللی لازم برای انتشار اوراق مالی اسلامی ارزی به صورت داخلی و یا بین‌المللی از محل بند (ب) تبصره (۵) قانون تا سقف معادل مبلغ شصت هزار میلیارد (60000000000000) ریال و صدور تضمین‌های لازم (برمبنای تعهد سازمان برنامه) اقدام نماید.

تبصره ۱ـ سازمان برنامه نسبت به تعیین و اعلام طرح‌های موضوع این ماده با اولویت طرح‌هایی که مصارف ارزی دارند، اقدام می‌نماید.

تبصره ۲ـ بانک مرکزی موظف است با اعلام وزارت و حسب نیاز ترتیبات لازم برای انتقال وجوه ارزی ناشی از انتشار (بابت اوراق بین‌المللی) و تبدیل ارز حاصل از انتشار به ریال و همچنین تبدیل ریال به ارز برای تسویه اصل و فرع اوراق مذکور را فراهم نماید. نرخ تبدیل ارز و اعمال حساب مبالغ یادشده در عملکرد بودجه کل کشور، نرخ تعیین‌شده برای دریافت منابع ارزی دولت در زمان دریافت مبالغ مربوط، می‌باشد.

تبصره ۳ـ ارز مبنای انتشار اوراق با پیشنهاد وزارت و تأیید بانک مرکزی مبنی بر فراهم بودن ارتباط بانکی مورد نیاز، تعیین می‌شود.

تبصره ۴ـ اصل، سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار اوراق ارزی (بابت اوراق بین‌المللی) از جمله هزینه‌های تعیین رتبه اعتباری کشور، موضوع این آیین‌نامه توسط سازمان برنامه به عنوان متعهد تأمین و تخصیص اعتبار، از محل اعتبارات مصوب مربوط تأمین و خزانه‌داری کل کشور با اولویت نسبت به تسویه آنها به صورت ارزی یا ریالی اقدام می‌نماید.

ماده ۵ ـ در اجرای بند (الف) تبصره (۵) قانون، به شرکت‌های دولتی اجازه داده می‌شود تا سقف مبلغ شصت‌وپنج هزار میلیارد (65000000000000) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با رعایت مصوبات کمیته بند (ک)، برای اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی خود که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، با رعایت قوانین و مقررات مربوط منتشر نمایند. سهم شرکت‌های دولتی به شرح جدول زیر تعیین می‌شود:

 

ردیف ذی‌نفعان موضوع بند (الف) تبصره (5) مبلغ (میلیارد ریال)
1 شرکت‌های دولتی تابع وزارت نفت 15000
2 شرکت‌های دولتی تابع وزارت نیرو 18000
3 شرکت‌های دولتی تابع وزرات [وزارت] راه و شهرسازی 20000
4 شرکت‌های دولتی تابع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات 2500
5 شرکت‌های دولتی تابع وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 2000
6 شرکت‌های دولتی تابع وزارت صنعت، معدن و تجارت 1000
7 شرکت‌های دولتی تابع وزارت جهاد کشاورزی 1000
8 شرکت‌های دولتی تابع وزارت ورزش و جوانان 1000
9 شرکت‌های دولتی تابع سازمان انرژی اتمی ایران 1500
10 شرکت‌های دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1000
11 شرکت‌های دولتی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 1000
12 شرکت‌های دولتی تابع وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی 1000
جمع کل 65000

 

تبصره 1- شرکت بازآفرینی شهری و شرکت‌های مادرتخصصی شهرهای جدید برای انجام طرح‌های خود و سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی برای مصلای تهران در استفاده از این ماده در اولویت هستند.

تبصره 2- در صورت عدم انتشار مبالغ پیش‌بینی‌شده توسط هر یک شرکت‌های دولتی تا پایان آذرماه سال 1399، مبالغ منتشره نشده، پس از درخواست سایر وزارتخانه‌ها توسط سازمان برنامه به سهم سایر شرکت‌های مندرج در جدول مذکور اضافه می‌شود.

تبصره 3- دولت در مورد بازپرداخت اصل، سود و هزینه‌های انتشار اوراق موضوع این ماده ، تعهدی ندارد و بازپرداخت اصل و سود و سایر هزینه‌های انتشار اوراق یادشده، از محل منابع داخلی شرکت‌های دولتی موضوع این ماده انجام خواهد شد.

تبصره 4- شرکت‌های دولتی می‌توانند به منظور تأمین تمام یا قسمتی از منابع مالی مورد نیاز طرح‌های مربوط، در چهارچوب بودجه مصوب خود و در سقف تعیین‌شده در جدول موضوع این ماده ، نسبت به تقاضای موافقت انتشار از بانک مرکزی/سازمان بورس برای انتشار اوراق مذکور بر اساس قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند.

تبصره 5- با ارائه مدارک و مستندات اعلامی بانک مرکزی و سازمان بورس توسط شرکت‌های دولتی، مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی، ظرف مهلت قانونی صادر می‌شود و شرکت‌های دولتی ظرف بیست روز از زمان دریافت موافقت مکلف به انتخاب بانک یا بانک‌های عامل/رکن بازار سرمایه خواهند بود. عرضه اولیه اوراق مذکور حسب مورد در بازار پول/سرمایه در مدت‌زمان مقرر انجام می‌شود. بانک عامل/رکن بازار سرمایه مکلف است وجوه حاصل از فروش اوراق مالی اسلامی در هر مرحله را بلافاصله پس از تکمیل مستندات انتشار به حساب تمرکز وجوه شرکت‌های مزبور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

ماده 6- در اجرای بند (ج) تبصره (5) قانون، اوراق فروش نرفته بندهای (الف) و (ب) تبصره (5) قانون، برای مطالبات معوق در سقف اعتبار مربوط، با تأیید رئیس دستگاه اجرایی و ذی‌حساب/ مدیر امور مالی ذی‌ربط و سازمان برنامه قابل واگذاری به تمامی طلبکاران (اعم از پیمانکاران، مشاوران، تأمین‌کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه‌های تعهدشده اعتبارات قانون از جمله تملک اراضی) می‌باشد. فهرست طلبکاران یادشده به همراه میزان مطالبات معوق آنها، توسط شرکت‌های دولتی برای اوراق بند (الف) و توسط دستگاه اجرایی ذی‌ربط برای اوراق بند (ب) به بانک عامل/رکن بازار سرمایه اعلام می‌شود.

ماده 7- در اجرای بند (د) تبصره (5) قانون، شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها مجازند با رعایت ترتبیبات [ترتیبات] مقرر در بند مذکور (از جمله تأیید وزارت کشور) و سایر قوانین و مقررات مربوط تا سقف هشتاد هزار میلیارد (80000000000000) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با رعایت مصوبات کمیته بند (ک) با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری‌ها منتشر کنند.

تبصره 1- تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق موضوع این ماده برای اجرای طرح‌‌های قطار شهری و حمل‌ونقل شهری به نسبت پنجاه‌درصد (50%) دولت و پنجاه‌درصد (50%) شهرداری‌ها است و تضمین پنجاه‌درصد سهم دولت بر عهده سازمان برنامه است.

تبصره 2- اوراق فروش نرفته این ماده در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید شهرداری مربوط و سازمان برنامه، قابل واگذاری به طلبکاران آن طرح می‌باشد.

ماده 8- در اجرای بند (ز) تبصره (5) قانون، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات بیمه بازرگانی مجازند با رعایت ترتیبات مقرر در بند مذکور و در چهارچوب مصوبات کمیته بند (ک)، نسبت به انتشار مبلغ ده هزار میلیارد (10000000000000) ریال اوراق مالی اسلامی اقدام نمایند. دولت تعهدی بابت تسویه اصل و فرع اوراق موضوع این ماده ندارد.

ماده 9- در اجرای بند (ط) تبصره (5) قانون، وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت و نیرو مجازند با رعایت ترتیبات مقرر در بند مذکور و در چهارچوب مصوبات کمیته بند (ک)، ازر [از] طریق شرکت‌های تابع ذی‌ربط و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) در سقف سی‌وپنج هزار میلیارد (35000000000000) ریال منتشر نمایند.

تبصره – بازپرداخت اصل و سود اوراق فوق‌الذکر، توسط شرکت‌های مذکور از محل افزایش تولید همان میادین (برای طرح‌های وزارت نفت) و عایدات طرح (برای طرح‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو) تضمین می‌شود و دولت تعهدی به بازپرداخت اصل و فرع اوراق منتشره ندارد.

ماده 10- در اجرای بند (ی) تبصره (5) قانون، وزارت نفت مجاز است با رعایت ترتیبات مقرر در بند مذکور و در چهارچوب مصوبات کمیته بند (ک)، از طریق شرکت‌های دولتی تابع ذی‌ربط تا سقف معادل سه میلیارد (3000000000) دلار اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) منتشر نماید.

تبصره – شرکت‌های مذکور موظفند اصل و سود اوراق منتشرشده را حداکثر تا پنج سال از محل منابع داخلی خود تسویه کنند و دولت تعهدی به بازپرداخت اصل و فرع اوراق منتشره ندارد. اوراق فروش نرفته موضوع این ماده ، با تأیید وزارت نفت و سازمان برنامه، قابل واگذاری به پیمانکاران/طلبکاران طرح‌ها می‌باشد.

ماده 11- تسویه دیون و تعهدات دولت و شرکت‌های دولتی به کلیه اشخاص با استفاده از اوراق مالی اسلامی، منوط به اعلام مانده بدهی‌ها و مطالبات به (از) کلیه اشخاص توسط دستگاه‌های اجرایی به وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس الزامات و تکالیف مقرر در ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین‌نامه اجرایی و بخشنامه‌های صادره آن است.

ماده 12- نرخ‌های سود اسمی اوراق مالی اسلامی موضوع این آیین‌نامه و حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی و همچنین نحوه انتشار اوراق مربوط به شرکت‌ها و دستگاه‌های موضوع قانون، توسط کمیته بند (ک) تعیین می‌شود.

تبصره – در اجرای جزء (6) بند (ک) تبصره (5) قانون، به وزارت اجازه داده می‌شود رأساً از دارایی‌ها و مطالبات دولت به عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع تبصره (5) قانون استفاده کند. اموال متعلق به قوه مجریه که سند عادی نیز دارند می‌توانند به عنوان پشتوانه مورد استفاده قرار گیرند. انتشار صکوک اجاره به پشتوانه دارایی‌های یادشده منوط به رعایت دستورالعمل‌های مصوب سازمان بورس/ بانک مرکزی می‌باشد و رعایت موارد پیش‌بینی‌شده در آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 41848/ت52056هـ مورخ 04/04/1394 و اصلاحات بعدی آن الزامی نمی‌باشد. همچنین اسناد و قراردادهای مربوط به ایجاد و انتشار اوراق مالی اسلامی، اسناد تنظیم‌شده نزد مأمورین رسمی در حدود صلاحیت ایشان و طبق مقررات قانونی خواهد بود و مطابق ماده (1287) قانونی قانون مدنی، اسناد محسوب می‌شوند.

ماده 13- بانک مرکزی در اجرای سیاست‌های پولی و ارزی خود، تغییرات احتمالی این سیاست‌ها و تأثیر آن بر نرخ اوراق دولت در بازار سرمایه را که به تأیید کمیته بند (ک) رسیده است، مدنظر قرار می‌دهد.

ماده 14- انتشار اوراق اسلامی موضوع این آیین‌نامه به صورت الکترونیکی مجاز است و سازمان بورس و بانک مرکزی (حسب مورد) مکلفند تمهیدات لازم را در خصوص پذیرش و انجام معامله اوراق مالی اسلامی موضوع این آیین‌نامه در بازار ثانویه به عمل آورند.

ماده 15- بانک مرکزی/سازمان بورس مکلف است از طریق عامل واگذاری/رکن بازار سرمایه آخرین اطلاعات مربوط به عرضه اولیه اوراق مالی اسلامی را ماهانه حسب مورد به تفکیک نماد معاملاتی، دستگاه اجرایی/استان و رقم واگذارشده رأساً به سازمان برنامه و وزارت ارائه نماید. در راستای توسعه سامانه اوراق دولت و مدیریت تعهدات دولت ناشی از اوراق مذکور، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجود مکلف است بسترهای لازم برای ارائه اطلاعات مربوط به اوراق دولت در قالب‌های مدنظر وزارت و سازمان برنامه و همچنین امکان ابطال/اصلاح سامانه‌ای (سیستمی) مشخصات اوراق مذکور را برمبنای اعلام وزارت فراهم نماید.

ماده 16- هیئت‌امنای صندوق تثبیت بازار سرمایه موظف است با اعلام وزارت در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، تمهیدات لازم برای استفاده از ظرفیت آن صندوق به منظور بازارگردانی اوراق منتشره موضوع این آیین‌نامه را فراهم نماید.

ماده 17- به منظور تسهیل شرایط و کاهش هزینه انتشارهای نقدی اوراق دولت، عرضه تدریجی اوراق مالی اسلامی توسط وزارت و همچنین خرید و پذیره‌نویسی تمام یا بخشی از اوراق مذکور توسط کلیه نهادهای مالی موضوع بند (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران –مصوب 1384- بانک‌ها و شرکت‌های بیمه مجاز است.

ماده 18- هنگام واگذاری طرح (پروژه) هایی که مطابق این آیین‌نامه برای آنها اوراق مالی اسلامی منتشر شده است، بر اساس قوانین و مقررات مربوط نسبت به تعیین تکلیف تضمین‌های آنها اقدام خواهد شد.

ماده 19- هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صدر درصد بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت‌های پیمانکاری مستقیماً به آنها واگذار شده است، به استناد ماده (147) قانون مالیات‌های مستقیم –مصوب 1366-، صرفاً برای اشخاص دریافت‌کننده اوراق مذکور از دولت به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

ماده 20- انتشار ضکوک اجاره موضوع این آیین‌نامه صرفاً منوط به رعایت دستورالعمل‌های مصوب سازمان بورس/بانک مرکزی (حسب مورد) می‌باشد و رعایت موارد پیش‌بینی‌شده در آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 41848/ت52056هـ مورخ 04/04/1394 و اصلاحات بعدی آن الزامی نمی‌باشد.

ماده 21- سایر موارد پیش‌بینی‌نشده در این آیین‌نامه در خصوص نحوه انتشار، واگذاری، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت و یا سایر اوراق مالی اسلامی حسب مورد تابع ضوابط و مقررات پیش‌بینی‌شده در آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت موضوع تصویب‌نامه شماره 132865/ت56484هـ مورخ 17/10/1398 و دستورالعمل‌های مصوب بانک مرکزی/سازمان بورس است.

ماده 22- به منظور یکپارچگی و هماهنگ‌سازی در اوراق منتشره دولت، اوراق مالی اسلامی دولت (منتشره توسط وزارت) مشمول ماده (27) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران – مصوب ـ مصوب 1384ـ با اصلاحات بعدی است.

ماده 23- وزارت مجاز است با فراهم کردن سازوکار لازم، نسبت به حراج اسناد خزانه اسلامی به نیابت از دارندگان اسناد خزانه اسلامی که اسناد مذکور را در ازای مطالبات از دولت در طی سال 1399 دریافت نموده یا می‌نمایند، به نحوی که مبلغ نقدی حاصل، به حساب اشخاص مذکور واریز شود، اقدام نماید. مبلغ واریزی به حساب اشخاص از اصل مطالبات آنها از دولت کسر و مابه‌التفاوت آن با مبلغ اسمی، حفظ قدرت خرید محسوب می‌شود. دستورالعمل اجرایی این ماده ، به صورت مشترک توسط وزارت و سازمان برنامه تهیه و ابلاغ می‌شود. در اجرای این ماده سازمان بورس/بانک مرکزی تمهیدات لازم را برای برگزاری حراج اسناد خزانه اسلامی اتخاذ می‌نمایند.

ماده 24- در اجرای بند (ر) تبصره (5) قانون، محاسبه سود مرکب در بدهی دولت ممنوع است و صرفاً به اصل بدهی اولیه سود سالانه تعلق می‌گیرد.

ماده 25- دستورالعمل‌های موضوع این آیین‌نامه به صورت مشترک توسط سازمان برنامه و وزارت تهیه و دستگاه‌های اجرایی موظفند متناسب با آن اقدامات لازم را به عمل آورند.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رئیس‌جمهور

لینک فایل pdf

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خیریه و موقوفه در سال ۱۳۹۹

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21886-17/02/1399

شماره۱۱۹۷۳/ت۵۷۶۳۹هــ۱۳۹۹/۲/۱۳

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت صنعت، معدن و تجارت

سازمان برنامه ‌و بودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۲/۷ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه ‌و بودجه کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور ـ مصوب سال ۱۳۹۵ـ تصویب کرد:

۱ـ تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خیریه و موقوفه در سال ۱۳۹۹ به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف ـ ارزیابی و معاینه (ویزیت) پزشکان و کارشناسان پروانه‌دار در بخش سرپایی:

 

ردیف شرح خدمات تعرفه/ ریال
۱ پزشکان، دندان‌پزشکان عمومی و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) پروانه‌دار 228000
۲ پزشکان، دندان‌پزشکان متخصص و پزشک عمومی دارای مدرک دکتری تخصصی در علوم پایه (MD ـ PhD) 383000
۳ پزشکان فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) 461000
۴ پزشکان متخصص روان‌پزشکی 484000
۵ پزشکان فوق تخصص روان‌پزشکی و دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) روان‌پزشکی 577000
۶ کارشناس ارشد پروانه‌دار 196000
۷ کارشناس پروانه‌دار 148000

 

تبصره ۱ـ تعرفه معاینه (ویزیت) پزشکان متخصص، فوق‌تخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) کودکان و نوزادان، برای گروه سنی زیر (۵) سال، پانزده درصد (۱۵%) بالاتر از تعرفه معاینه (ویزیت) تعیین‌شده در ردیف‌های (۲) و (۳) جدول این بند، قابل پرداخت است. اجرای این تبصره صرفاً در قالب نسخه‌نویسی الکترونیک امکان‌پذیر است. تا زمان اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک تعرفه بر اساس ردیف‌های (۲) و (۳) جدول این بند قابل اخذ می‌باشد.

تبصره ۲ـ کلیه مقاطع تحصیلی مندرج در بند (الف) در صورتی می‌توانند از تعرفه‌های مذکور استفاده نمایند که عنوان مربوط در پروانه مطب آنها درج شده باشد.

تبصره ۳ـ کارشناسان ارشد و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) پروانه‌دار در صورتی می‌توانند از تعرفه‌های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) استفاده نمایند که کارشناسی ارشد یا دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) ثبت‌شده آنها مرتبط با رشته کارشناسی بوده و در پروانه فعالیت درج شده باشد.

تبصره ۴ـ پزشکان عمومی با سابقه بیش از پانزده سال کار بالینی، مجاز به دریافت معادل پانزده درصد (۱۵%) علاوه بر تعرفه مصوب می‌باشند.

ب ـ ضرایب تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی:

۱ـ ضریب ریالی ارزش نسبی خدمات دندانپزشکی معادل دوازده هزار و هفتصد (12700) ریال محاسبه می‌شود.

۲ـ ضرایب ریالی کای حرفه‌ای کلیه خدمات و مراقبت‌های سلامت بر مبنای کای واحد و معادل چهارصد و سی و دو هزار و ششصد (432600) ریال محاسبه می‌شود.

۳ـ ضرایب ریالی کای فنی کلیه خدمات و مراقبت‌های سلامت بر مبنای کای واحد و معادل چهارصد و بیست و دو هزار و پانصد (422500) ریال محاسبه می‌شود.

۴ـ ضریب ریالی کای حرفه‌ای خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت برای خدماتی که با علامت (#) مشخص شده‌اند و کدهای (۷) و (۸)، اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارائه شوند، بر مبنای کای واحد و معادل دویست و بیست و شش هزار و هشتصد (226800) ریال محاسبه می‌‌شود.

۵ ـ ضریب ریالی کای فنی خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت برای خدماتی که با علامت (#) مشخص شده‌اند و کدهای (۷) و (۸)، اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارائه شوند، بر مبنای کای واحد و معادل دویست و چهل هزار (240000) ریال محاسبه می‌شود.

پ ـ سقف تعرفه‌های هزینه اقامت (هتلینگ) در بیمارستان‌های بخش خیریه و موقوفه در سال ۱۳۹۹، به شرح جدول زیر تعیین می‌شود:

(ارقام به ریال)

مصوبات هیئت دولت دهه دوم اردیبهشت 99

تبصره ۵ ـ به بیمارستان‌های درجه یک مشمول این تصویب‌نامه اجازه داده می‌شود، حداکثر تا ده درصد (۱۰%) تخت‌های خود را بر اساس استانداردهای ابلاغی و آیین‌نامه‌های نظارتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قالب بخش‌های با خدمات رفاهی ویژه و حداکثر تا دو برابر سقف تعرفه اتاق یک تخته بخش‌های مربوط اداره نمایند.

۲ـ سهم سازمان‌های بیمه‌گر پایه در خرید خدمات تشخیصی و درمانی از بخش خیریه در سال ۱۳۹۹ به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف ـ معادل نود درصد (۹۰%) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش بستری.

ب ـ معادل هفتاد درصد (۷۰%) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش سرپایی و بستری موقت.

۳ـ ارزش‌های نسبی پایه بیهوشی در کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبت‌های

سلامت جمهوری اسلامی ایران، مطابق ویرایش اول کتاب مذکور موضوع تصویب‌نامه

شماره۷۴۴۵۰/ت۵۰۹۸۲هـ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱ و اصلاح بعدی آن موضوع اصلاحیه شماره 51700/153430 مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۱ محاسبه و اعمال می‌گردد. جزییات پایه ارزش نسبی بیهوشی توسط دبیرخانه شورای-عالی بیمه سلامت کشور جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

۴ـ خدمات روان¬درمانی فردی و گروهی در کدهای (۹۰۰۰۵۰) تا (۹۰۰۰۹۶) کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت، توسط روان‌پزشک و روانشناس بالینی در بیمارستان بر اساس استاندارد ابلاغی معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل ارائه می‌باشد.

۵ ـ تعرفه همودیالیز برای بخش خیریه به شرح جدول زیر می‌باشد:

 

ویژگی کد کد شرح خدمت ارزش نسبی
# ۹۰۰۱۴۰ گلوبال ـ نارسایی کلیه یا مسمومیت، همودیالیز اولیه

(حاد ـ ۶ جلسه اول)

۱۷

۶

۱۱

# ۹۰۰۱۴۵ گلوبال ـ همودیالیز مزمن، یک ارزیابی به وسیله پزشک در طی جلسه ارائه خدمت ۱۵

۴

۱۱

 

تبصره ـ ضرایب ریالی جز حرفه‌ای معادل بخش دولتی و ضرایب ریالی جز فنی معادل ضرایب ریالی بخش خیریه در تعهد سازمان‌های بیمه‌گر خواهد بود.

۶ ـ این تصویب‌نامه از ابتدای فروردین‌ماه سال ۱۳۹۹ لازم‌الاجرا است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۹

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21886-17/02/1399

شماره۱۱۹۳۳/ت۵۷۶۳۹هـ ـ۱۳۹۹/۲/۱۳

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت صنعت، معدن و تجارت

سازمان برنامه ‌و بودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۲/۷ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه ‌و بودجه کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ـ تصویب کرد:

۱ـ تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۹ به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف ـ ارزیابی و معاینه (ویزیت) پزشکان و کارشناسان پروانه‌دار در بخش سرپایی خصوصی:

 

ردیف شرح خدمت تعرفه/ ریال
۱ پزشکان، دندان‌پزشکان عمومی و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) پروانه‌دار 324000
۲ پزشکان، دندان‌پزشکان متخصص و پزشک عمومی دارای مدرک دکتری تخصصی در علوم پایه (MD ـ PhD) 492000
۳ پزشکان فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) 624000
۴ پزشکان متخصص روان‌پزشکی 655000
۵ پزشکان فوق تخصص روان‌پزشکی و دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) روان‌پزشکی 743000
۶ کارشناس ارشد پروانه‌دار 264000
۷ کارشناس پروانه‌دار 228000

 

تبصره ۱ـ تعرفه معاینه (ویزیت) پزشکان متخصص، فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) کودکان و نوزادان، برای گروه سنی زیر (۵) سال، پانزده درصد (۱۵%) بالاتر از تعرفه معاینه (ویزیت) تعیین‌شده در ردیف‌های (۲) و (۳) جدول این بند، قابل پرداخت است. اجرای این تبصره صرفاً در قالب نسخه‌نویسی الکترونیک امکان‌پذیر است. تا زمان اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک تعرفه بر اساس ردیف‌های (۲) و (۳) جدول این بند قابل اخذ می‌باشد.

تبصره ۲ـ کلیه مقاطع تحصیلی مندرج در بند (الف) در صورتی می‌توانند از تعرفه‌های مذکور استفاده نمایند که عنوان مربوط در پروانه مطب آنها درج شده باشد.

تبصره ۳ـ کارشناسان ارشد و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) پروانه‌دار در صورتی می‌توانند از تعرفه‌های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) استفاده نمایند که کارشناسی ارشد یا دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) ثبت‌شده آنها مرتبط با رشته کارشناسی بوده و در پروانه فعالیت درج شده باشد.

تبصره ۴ـ پزشکان عمومی با سابقه بیش از پانزده سال کار بالینی، مجاز به دریافت معادل پانزده درصد (۱۵%) علاوه بر تعرفه مصوب می‌باشند.

ب ـ ضرایب تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی:

۱ـ ضریب ریالی ارزش نسبی خدمات دندانپزشکی معادل هفده هزار و پانصد (17500) ریال محاسبه می‌شود.

۲ـ ضرایب ریالی کای حرفه‌ای کلیه خدمات و مراقبت‌های سلامت بر مبنای کای واحد و معادل چهارصد و سی و دو هزار و ششصد (432600) ریال محاسبه می‌شود.

۳ـ ضرایب ریالی کای فنی کلیه خدمات و مراقبت‌های سلامت بر مبنای کای واحد و معادل ششصد و شصت هزار (660000) ریال محاسبه می‌شود.

۴ـ ضریب ریالی کای حرفه‌ای خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت برای خدماتی که با علامت (#) مشخص شده‌اند و کدهای (۷) و (۸)، اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارائه شوند، بر مبنای کای واحد و معادل دویست و بیست و شش هزار و هشتصد (226800) ریال محاسبه می‌‌شود.

۵ ـ ضریب ریالی کای فنی خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت برای خدماتی که با علامت (#) مشخص شده‌اند و کدهای (۷) و (۸)، اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارائه شوند، بر مبنای کای واحد و معادل سیصد و چهل و شش هزار و سیصد (346300) ریال محاسبه می‌‌شود.

پ ـ سقف تعرفه‌های هزینه اقامت (هتلینگ) در بیمارستان‌های بخش خصوصی در سال ۱۳۹۹، به شرح جدول زیر است:

(ارقام به ریال)

مصوبات هیئت دولت دهه دوم اردیبهشت 99

 

تبصره ـ به بیمارستان‌های درجه یک بخش خصوصی کشور اجازه داده می‌شود، حداکثر تا ده درصد (۱۰%) تخت‌های خود را بر اساس استانداردهای ابلاغی و آیین‌نامه‌های نظارتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قالب بخش‌های با خدمات رفاهی ویژه و حداکثر تا دو برابر سقف تعرفه اتاق یک تخته بخش‌های مربوط اداره نمایند.

ت ـ تعرفه خدمات اعتیاد و سوءمصرف مواد مخدر در بخش خصوصی:

۱ـ تعرفه‌های خدمات سرپایی درمان اعتیاد به مواد مخدر و روان‌گردان در بخش خصوصی به شرح جدول زیر تعیین می‌شود:

 

کد ملی نوع خدمت دوره درمان مبلغ/ ریال
۹۵۰۰۰۰ درمان نگه‌دارنده با متادون (MMT) (با احتساب هزینه دارو) یک‌ماهه 1786000
۹۵۰۰۰۵ درمان نگه‌دارنده با تنتور اپیوم (OPT) با روان‌درمانی (بدون احتساب هزینه دارو) یک‌ماهه 2023000
۹۵۰۰۱۰ درمان نگه‌دارنده با تنتور اپیوم (OPT) بدون روان‌درمانی (بدون احتساب هزینه دارو) یک‌ماهه 872000
۹۵۰۰۱۵ درمان نگه‌دارنده با بوپرونورفین (BMT) (بدون احتساب هزینه دارو) یک‌ماهه 953000
۹۵۰۰۲۰ سم‌زدایی با بوپرونورفین (بدون احتساب هزینه دارو) ۲۱ـ ۸ روزه 2324000
۹۵۰۰۲۵ سم‌زدایی با کلونیدین (بدون احتساب هزینه دارو) ۱۰ ـ ۷ روزه 1894000
۹۵۰۰۳۰ درمان نگه‌دارنده با نالتروکسون (بدون احتساب هزینه دارو) یک‌ماهه 892000
۹۵۰۰۳۵ مداخلات روان‌شناختی فردی (برمبنای الگوی ماتریکس) به ازای هر جلسه حداقل (۴۵) دقیقه یک جلسه 409000
۹۵۰۰۴۰ مداخلات روان‌شناختی گروهی (برمبنای الگوی ماتریکس) به ازای هر جلسه تا یک ساعت (به ازای هر نفر) یک جلسه 124000

 

تبصره ۱ـ سهم پرداختی سازمان‌های بیمه‌گر پایه معادل هفتاد درصد (۷۰%) تعرفه مصوب بخش دولتی می‌باشد.

تبصره ۲ـ بر اساس آیین‌نامه اجرایی درمان و کاهش اعتیاد معتادان بی‌بضاعت موضوع تبصره (۲) اصلاحی ماده (۱۵) قانون مبارزه با مواد مخدر ـ مصوب ۱۳۸۹ـ مصوب ستاد مبارزه با مواد مخدر، سهم پرداختی سازمان‌های بیمه‌گر پایه در خصوص معتادان بی‌بضاعت و کودکان معتاد، معادل نود درصد (۹۰%) تعرفه مصوب بخش دولتی می‌باشد.

تبصره ۳ـ هزینه دارو طبق نرخ مصوب سازمان غذا و دارو بر اساس صورتحساب (فاکتور) خرید و متناسب با قوانین پوشش بیمه‌ای از بیمه و بیمار دریافت می‌گردد. سقف دوز تحت پوشش بیمه برای داروی دریافتی بوپرونورفین (۶) میلی‌گرم و داروی تنتور ایپوم (۱۷) سی‌سی به ازای هر بیمار در روز می‌باشد. این پوشش صرفاً جهت درمان اختلالات مصرف مواد می‌باشد.

۲ـ تعرفه مراکز اجتماع درمان‌مدار (TC) و مراکز اقامتی بهبود و بازتوانی افراد با اختلال مصرف مواد (کمپ یا مراکر [مراکز] اقامتی میان‌مدت) در بخش‌ خصوصی در سال ۱۳۹۹ به شرح جدول زیر تعیین می‌شود:

 

مصوبات هیئت دولت دهه دوم اردیبهشت 99

 

تبصره ۱ـ خدمات ارائه‌شده در مراکز اجتماع درمان‌مدار (TC) و مراکز اقامتی بهبود و بازتوانی افراد با اختلال مصرف مواد (کمپ یا مراکز اقامتی میان‌مدت) مشمول تعهد بیمه پایه نیست.

تبصره ۲ـ تعرفه‌های مصوب درمان اعتیاد بخش دولتی در سال ۱۳۹۹ ملاک پرداخت هزینه‌های درمان اعتیاد ذیل ردیف (۱۶۰۲۰۲۷۰۰۷) سازمان بیمه سلامت ایران خواهد بود.

۳ـ دستورالعمل اجرایی نحوه ارائه خدمات درمانی به معتادان مواد مخدر و روان‌گردان به صورت سالانه توسط دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت کشور بازنگری و ابلاغ می‌شود.

ث ـ تعرفه خدمات پرستاری در منزل در بخش خصوصی به شرح جدول پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می‌شود.

۲ـ سهم سازمان‌های بیمه‌گر پایه در خرید خدمات تشخیصی و درمانی از بخش خصوصی در سال ۱۳۹۹ به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف ـ معادل نود درصد (۹۰%) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش بستری.

ب ـ معادل هفتاد درصد (۷۰%) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در

بخش سرپایی و بستری موقت.

۳ـ ارزش‌های نسبی پایه بیهوشی در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت مطابق ویرایش اول کتاب مذکور موضوع تصویب‌نامه شماره۷۴۴۵۰/ت ۵۰۹۸۲هـ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱ و اصلاح بعدی آن موضوع اصلاحیه شماره 51700/153430 مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۱ محاسبه و اعمال می‌گردد. جزییات پایه ارزش نسبی بیهوشی توسط دبیرخانه شورای‌عالی بیمه سلامت کشور جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

۴ـ خدمات روان‌درمانی فردی و گروهی در کدهای (۹۰۰۰۵۰) تا (۹۰۰۰۹۶) کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت، توسط روان‌پزشک و روانشناس بالینی در بیمارستان بر اساس استاندارد ابلاغی معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل ارائه و پرداخت می‌باشد.

۵ ـ تعرفه همودیالیز برای بخش خصوصی به شرح جدول زیر می‌باشد:

 

ویژگی کد کد شرح خدمت ارزش نسبی
# ۹۰۰۱۴۰ گلوبال ـ نارسایی کلیه یا مسمومیت، همودیالیز اولیه

(حاد ـ ۶ جلسه اول)

۱۷

۶

۱۱

# ۹۰۰۱۴۵ گلوبال ـ همودیالیز مزمن، یک ارزیابی به وسیله پزشک

در طی جلسه ارائه خدمت

۱۵

۴

۱۱

 

تبصره ـ ضرایب ریالی جزء حرفه‌ای معادل بخش دولتی و ضرایب ریالی جزء فنی معادل ضرایب ریالی بخش خصوصی در تعهد سازمان‌های بیمه‌گر خواهد بود.

۶ ـ کلیه تعرفه‌های درج‌شده در این تصویب‌نامه به عنوان سقف تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی برای سال ۱۳۹۹ است. در هر استان کارگروهی متشکل از افراد زیر می‌توانند با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی اجتماعی نسبت به تعیین تعرفه‌های تعدیل‌شده اقدام نمایند:

الف ـ رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان

ب ـ رئیس سازمان نظام پزشکی استان

پ ـ نماینده استاندار

ت ـ نماینده سازمان‌های بیمه‌گر پایه استان

ث ـ نماینده بیمه مرکزی به ‌عنوان نماینده بیمه‌های تکمیلی استان

تبصره ـ در استان‌هایی که بیش از یک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی وجود دارد، نماینده دانشگاه مرکز استان در کارگروه مذکور حضور خواهد یافت.

۷ـ این تصویب‌نامه از اول فروردین‌ماه سال ۱۳۹۹ لازم‌الاجرا است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش عمومی غیردولتی در سال ۱۳۹۹

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21886-17/02/1399

شماره۱۱۹۴۹/ت۵۷۶۳۹هـ ـ۱۳۹۹/۲/۱۳

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ سازمان برنامه ‌و بودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۲/۷ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه ‌و بودجه کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ تصویب کرد:

۱ـ تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش عمومی غیردولتی در سال ۱۳۹۹ به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف ـ ارزیابی و معاینه (ویزیت) پزشکان و کارشناسان پروانه‌دار در بخش سرپایی عمومی غیردولتی:

 

ردیف شرح خدمت تعرفه/ریال
۱ پزشکان، دندان‌پزشکان عمومی و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) پروانه‌دار 197000
۲ پزشکان، دندان‌پزشکان متخصص و پزشک عمومی دارای مدرک دکتری تخصصی در علوم پایه PhD) ـ MD ) 325000
۳ پزشکان فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) 394000
۴ پزشکان متخصص روان‌پزشکی 414000
۵ پزشکان فوق تخصص روان‌پزشکی و دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) روان‌پزشکی 472000
۶ کارشناس ارشد پروانه‌دار 170000
۷ کارشناس پروانه‌دار 147000

 

تبصره ۱ـ تعرفه معاینه (ویزیت) پزشکان متخصص، فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) کودکان و نوزادان، برای گروه سنی زیر (۵) سال، (۱۵%) بالاتر از تعرفه معاینه (ویزیت) تعیین‌شده در ردیف‌های (۲) و (۳) جدول این بند، قابل پرداخت است. اجرای این تبصره صرفاً در قالب نسخه‌نویسی الکترونیک امکان‌پذیر است. تا زمان اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک تعرفه بر اساس ردیف‌های (۲) و (۳) جدول این بند قابل اخذ می‌باشد.

تبصره ۲ـ کلیه مقاطع تحصیلی مندرج در بند (الف) در صورتی می‌توانند از تعرفه‌های مذکور استفاده نمایند که عنوان مربوط در پروانه مطب آنها درج شده باشد.

تبصره ۳ـ کارشناسان ارشد و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) پروانه‌دار در صورتی می‌توانند از تعرفه‌های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) استفاده نمایند که کارشناسی ارشد یا دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) ثبت‌شده آن‌ها مرتبط با رشته کارشناسی بوده و در پروانه فعالیت درج شده باشد.

تبصره ۴ـ پزشکان عمومی با سابقه بیش از پانزده سال کار بالینی، مجاز به دریافت معادل پانزده درصد (۱۵%) علاوه بر تعرفه مصوب می‌باشند.

ب ـ ضرایب تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی:

۱ـ ضریب ریالی ارزش نسبی خدمات دندانپزشکی معادل ده هزار و نهصد (10900) ریال محاسبه می‌شود.

۲ـ ضرایب ریالی کای حرفه‌ای کلیه خدمات و مراقبت‌های سلامت بر مبنای کای واحد و دویست و چهل و یک هزار (241000) ریال محاسبه می‌شود.

۳ـ ضرایب ریالی کای فنی کلیه خدمات و مراقبت‌های سلامت بر مبنای کای واحد و معادل دویست و هشتاد هزار و ششصد (280600) ریال محاسبه می‌شود.

۴ـ ضریب ریالی کای حرفه‌ای خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت برای خدماتی که با علامت (#) مشخص شده‌اند و کدهای (۷) و (۸)، اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارائه شوند، بر مبنای کای واحد و معادل یکصد و هفتاد و هفت هزار (177000) ریال محاسبه می‌‌شود.

۵ ـ ضریب ریالی کای فنی خدمات تشخیصی و درمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت برای خدماتی که با علامت (#) مشخص شده‌اند و کدهای (۷) و (۸)، اعم از اینکه در بخش سرپایی و یا بستری ارائه شوند، بر مبنای کای واحد و معادل دویست و شش هزار (206000) ریال محاسبه می‌شود.

پ ـ سقف تعرفه‌های هزینه اقامت (هتلینگ) در بیمارستان‌های بخش عمومی غیردولتی در سال ۱۳۹۹، به شرح جدول زیر است:

(ارقام به ریال)

مصوبات هیئت دولت دهه دوم اردیبهشت 99

 

ت ـ تعرفه خدمات اعتیاد و سوءمصرف مواد در مراکز عمومی غیردولتی معادل بخش دولتی، تعیین می‌شود.

ث ـ سهم سازمان‌های بیمه‌گر پایه از جمله سازمان تأمین اجتماعی در خرید خدمات تشخیصی و درمانی از بخش عمومی غیردولتی در سال ۱۳۹۹ به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف ـ معادل نود درصد (۹۰%) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش بستری.

ب ـ معادل هفتاد درصد (۷۰%) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش سرپایی و بستری موقت.

۳ـ ارزش‌های نسبی پایه بیهوشی در کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبت‌های سلامت جمهوری اسلامی ایران، مطابق ویرایش اول کتاب مذکور موضوع تصویب‌نامه

شماره۷۴۴۵۰/ت۵۰۹۸۲هـ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱ و اصلاح بعدی آن موضوع اصلاحیه شماره 153430/51700 مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۱ محاسبه و اعمال می‌گردد. جزییات پایه ارزش نسبی بیهوشی توسط دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت کشور جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

۴ـ خدمات روان‌درمانی فردی و گروهی در کدهای (۹۰۰۰۵۰) تا (۹۰۰۰۹۶) کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت، توسط روان‌پزشک و روانشناس بالینی در بیمارستان بر اساس استاندارد ابلاغی معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل ارائه می‌باشد.

۵ ـ تعرفه همودیالیز برای بخش خیریه به شرح جدول زیر است:

 

 ویژگی کد کد شرح خدمت ارزش نسبی
# ۹۰۰۱۴۰ گلوبال ـ نارسایی کلیه یا مسمومیت، همودیالیز اولیه

(حاد ـ ۶ جلسه اول)

۱۷

۶

۱۱

# ۹۰۰۱۴۵ گلوبال ـ همودیالیز مزمن، یک ارزیابی به وسیله پزشک در طی جلسه ارائه خدمت ۱۵

۴

۱۱

 

تبصره ـ ضرایب ریالی جزء حرفه‌ای معادل بخش دولتی و ضرایب ریالی جزء فنی معادل ضرایب ریالی بخش عمومی غیردولتی در تعهد سازمان‌های بیمه‌گر خواهد بود.

۶ ـ این تصویب‌نامه از اول فروردین‌ماه سال ۱۳۹۹ لازم‌الاجرا است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال ۱۳۹۹

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21886-17/02/1399

شماره۱۱۹۸۹/ت۵۷۶۳۹هـ ـ۱۳۹۲/۹/۱۳

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ سازمان برنامه ‌و بودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۲/۹/۷به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه ‌و بودجه کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ تصویب کرد:

۱ـ تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال ۱۳۹۹ به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف ـ ارزیابی و معاینه (ویزیت) پزشکان و کارشناسان پروانه‌دار در بخش سرپایی دولتی:

 

ردیف شرح خدمت تعرفه/ ریال
۱ پزشکان، دندان‌پزشکان عمومی و دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD) پروانه‌دار 149000
۲ پزشکان، دندان‌پزشکان متخصص و پزشک عمومی دارای مدرک دکتری تخصصی در علوم پایه (PhD ـ MD) 186000
۳ پزشکان فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) 225000
۴ پزشکان متخصص روان‌پزشکی 236000
۵ پزشکان فوق تخصص روان‌پزشکی و دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) روان‌پزشکی 281000
۶ کارشناس ارشد پروانه‌دار 128000
۷ کارشناس پروانه‌دار 104000

 

تبصره ۱ـ تعرفه معاینه (ویزیت) پزشکان متخصص، فوق تخصص، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) کودکان و نوزادان، برای گروه سنی زیر پنج سال، پانزده درصد (۱۵%) بالاتر از تعرفه معاینه (ویزیت) تعیین‌شده در ردیف‌های (۲) و (۳) جدول این بند، توسط سازمان‌های بیمه‌گر و بیماران (در قالب خودپرداخت) قابل پرداخت است. اجرای این تبصره صرفاً در قالب نسخه‌نویسی الکترونیک امکان‌پذیر است. تا زمان اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک تعرفه‌ها بر اساس ردیف‌های (۲) و (۳) جدول این بند قابل اخذ می‌باشد.

تبصره ۲ـ خودپرداخت بیماران برای ردیف‌های (۲)، (۳) و (۴) معادل ارقام مندرج در جدول ذیل بند (ب) و برای سایر ردیف‌ها در صورت پوشش بیمه‌ای معادل سی درصد (۳۰%) می‌باشد.

ب ـ سهم پرداختی سازمان‌های بیمه‌گر برای ارزیابی و معاینه (ویزیت) سرپایی اعضای هیئت‌علمی و پزشکان درمانی (به استثنای پزشکان عمومی) تمام‌وقت جغرافیایی به‌صورت دو برابر و به شرح جدول زیر است:

 

مصوبات هیئت دولت دهه دوم اردیبهشت 99

 

پ ـ ضرایب تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی:

۱ـ ضریب ریالی ارزش نسبی خدمات دندانپزشکی هفت هزار و صد (7100) ریال محاسبه می‌شود.

۲ـ ضریب ریالی کای حرفه‌ای کلیه خدمات و مراقبت‌های سلامت یکصد و یازده هزار و چهارصد (111400) ریال محاسبه می‌شود.

۳ ـ ضریب ریالی کای فنی کلیه خدمات و مراقبت‌های سلامت یکصد و بیست و نه هزار و پانصد (129500) ریال محاسبه می‌شود.

تبصره ـ سهم پرداختی سازمان‌های بیمه‌گر در ضریب ریالی جزء حرفه‌ای کلیه خدمات تحت پوشش بیمه‌های پایه برای پزشکان تمام‌وقت جغرافیای دو برابر (با رعایت آیین‌نامه تمام وقتی پزشکان مصوب شورای عالی بیمه سلامت کشور و کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت) محاسبه می‌گردد. اعضای هیئت‌علمی، پزشکان درمانی و دکترای تخصصی (PhD) تمام‌وقت جغرافیایی به آن دسته از افراد شاغل در دانشگاه‌های علوم پزشکی اطلاق می‌شود که به‌صورت تمام‌وقت در مراکز آموزشی و درمانی تابع دانشگاه محل خدمت خود اشتغال داشته و حق انجام فعالیت در زمینه خدمات درمانی به ‌صورت انتفاعی خارج از دانشگاه مربوط را نداشته باشند.

ت ـ هزینه اقامت (هتلینگ) در بیمارستان‌های بخش دولتی در سال ۱۳۹۹ به شرح جدول زیر است:

(ارقام به ریال)

مصوبات هیئت دولت دهه دوم اردیبهشت 99

 

تبصره ۱ـ پرداخت سازمان‌های بیمه‌گر بر مبنای تعرفه اقامت سه تختی و بیشتر در بخش دولتی خواهد بود.

تبصره ۲ـ تعرفه اعمال و خدمات تشخیصی و درمانی شایع (گلوبال)، بر اساس میزان رشد سرفصل‌های خدمتی و جزئیات تعرفه‌های این تصویب‌نامه توسط دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت کشور قابل محاسبه و ابلاغ خواهد بود.

تبصره ۳ـ داروها و ملزومات پزشکی و خدمات پیراپزشکی (پاراکلینیک) مورد نیاز بیماران طبق فهرست مورد تعهد سازمان‌های بیمه‌گر پایه در بخش دولتی توسط مراکز ارائه‌کننده خدمت تأمین می‌گردد و مراکز درمانی حق ارجاع بیماران جهت تهیه اقلام و خدمات فوق خارج از زنجیره ارجاع به بیرون از مراکز را ندارند.

تبصره ۴ـ تعرفه خدمات بستری و بستری موقت در کلیه مراکزی که تنها مرکز ارائه‌دهنده خدمات بستری در شهرستان می‌باشند، معادل تعرفه دولتی خواهد بود.

ث ـ سرانه پزشک خانواده و مراقب سلامت (ماما/پرستار) در سال ۱۳۹۹:

۱ـ سرانه پزشک خانواده و مراقب سلامت (ماما/پرستار) در سال ۱۳۹۹ جهت پزشکان دو نوبت‌کاری (دو شیفت) معادل شصت و یک هزار و پانصد (61500) ریال به ازای هر نفر در ماه در مناطق شهری تعیین می‌‌شود.

۲ـ سرانه پزشک خانواده و مراقب سلامت (ماما/پرستار) در سال ۱۳۹۹ جهت پزشکان تک نوبت‌کاری (تک شیفت) معادل پنجاه و دو هزار و سیصد (52300) ریال به ازای هر نفر در ماه در مناطق شهری تعیین می‌‌شود.

۳ـ به منظور ساماندهی بار مراجعات در پزشک خانواده شهری، سهم خودپرداخت (فرانشیز) دارو به میزان ده درصد (۱۰%) تعیین می‌گردد.

تبصره ـ میزان افزایش سرانه سال ۱۳۹۹ برای پزشکان تک نوبت‌کاری (شیفت) که در یک مکان، همپوشانی در نوبت‌کاری (شیفت) مخالف خود را دارند برابر افزایش سرانه پزشکان دو نوبت‌کاری (شیفت) می‌‌باشد و مابه‌التفاوت سرانه سال ۱۳۹۹ این گروه از پزشکان تک نوبت‌کاری (شیفت) توسط سازمان بیمه‌‌گر پرداخت می‌‌شود.

ح ـ تعرفه خدمات اعتیاد و سوءمصرف مواد در بخش دولتی در سال ۱۳۹۹:

۱ـ تعرفه‌های خدمات سرپایی درمان اعتیاد به مواد مخدر و روان‌گردان در بخش دولتی به شرح جدول زیر تعیین می‌شود:

 

کد ملی نوع خدمت دوره درمان مبلغ/ ریال
۹۵۰۰۰۰ درمان نگه‌دارنده با متادون (MMT) (با احتساب هزینه دارو) یک‌ماهه 1164000
۹۵۰۰۰۵ درمان نگه‌دارنده با تنتور اپیوم (OPT) با روان‌درمانی

(بدون احتساب هزینه دارو)

یک‌ماهه 1633000
۹۵۰۰۱۰ درمان نگه‌دارنده با تنتور اپیوم (OPT) بدون روان‌درمانی (بدون احتساب هزینه دارو) یک‌ماهه 539000
۹۵۰۰۱۵ درمان نگه‌دارنده با بوپرونورفین (BMT)

(بدون احتساب هزینه دارو)

یک‌ماهه 749000
۹۵۰۰۲۰ سم‌زدایی با بوپرونورفین (بدون احتساب هزینه دارو) ۲۱ـ ۸ روزه 1533000
۹۵۰۰۲۵ سم‌زدایی با کلونیدین (بدون احتساب هزینه دارو) ۱۰ ـ ۷ روزه 1067000
۹۵۰۰۳۰ درمان نگه‌دارنده با نالتروکسون (بدون احتساب هزینه دارو) یک‌ماهه 620000
۹۵۰۰۳۵ مداخلات روان‌شناختی فردی (برمبنای الگوی ماتریکس) به ازای هر جلسه حداقل ۴۵ دقیقه یک جلسه 206000
۹۵۰۰۴۰ مداخلات روان‌شناختی گروهی (برمبنای الگوی ماتریکس) به ازای هر جلسه تا یک ساعت (به ازای هر نفر) یک جلسه 74000

 

تبصره ۱ـ سهم پرداختی سازمان‌های بیمه‌گر پایه معادل هفتاد درصد (۷۰%) تعرفه مصوب بخش دولتی می‌باشد.

تبصره ۲ـ بر اساس آیین‌نامه اجرایی درمان و کاهش اعتیاد معتادان بی‌بضاعت موضوع تبصره (۲) اصلاحی ماده (۱۵) قانون مبارزه با مواد مخدر ـ مصوب ۱۳۸۹ـ مصوب ستاد مبارزه با مواد مخدر، سهم پرداختی سازمان‌های بیمه‌گر پایه در خصوص معتادان بی‌بضاعت و کودکان معتاد، معادل نود درصد (۹۰%) تعرفه مصوب بخش دولتی می‌باشد.

تبصره ۳ـ هزینه دارو طبق نرخ مصوب سازمان غذا و دارو بر اساس صورتحساب (فاکتور) خرید و متناسب با قوانین پوشش بیمه‌ای از بیمه و بیمار دریافت می‌گردد. سقف دوز تحت پوشش بیمه برای داروی دریافتی بوپرونورفین (۶) میلی‌گرم و داروی تنتور ایپوم (۱۷) سی‌سی به ازای هر بیمار در روز می‌باشد. این پوشش صرفاً جهت درمان اختلالات مصرف مواد می‌باشد.

تبصره ۴ـ تعرفه‌های مصوب درمان اعتیاد بخش دولتی در سال ۱۳۹۹ ملاک پرداخت هزینه‌های درمان اعتیاد ذیل ردیف (۱۶۰۲۰۲۷۰۰۷) سازمان بیمه سلامت ایران خواهد بود.

۲ـ تعرفه مراکز اجتماع درمان‌مدار (TC) در بخش‌ دولتی در سال ۱۳۹۹ به شرح جدول زیر تعیین می‌شود:

 

مصوبات هیئت دولت دهه دوم اردیبهشت 99

 

تبصره ـ خدمات ارائه‌شده در مراکز اجتماع درمان‌مدار (TC) و مراکز اقامتی بهبود و بازتوانی افراد با اختلال مصرف مواد (کمپ یا مراکز اقامتی میان‌مدت) مشمول تعهد بیمه پایه نیست.

۳ـ دستورالعمل اجرایی نحوه ارائه خدمات درمانی به معتادان مواد مخدر و روان‌گردان به‌صورت سالانه توسط دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت کشور بازنگری و ابلاغ می‌شود.

۲ـ خودپرداخت (فرانشیز) خدمات تشخیصی و درمانی در سال ۱۳۹۹ به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف ـ سهم خودپرداخت (فرانشیز) بیماران بستری در قالب نظام ارجاع معادل پنج درصد (۵%) و برای سایر بیمه‌شدگان معادل ده درصد (۱۰%) و برای خدمات سرپایی و بستری موقت معادل سی درصد (۳۰%) تعیین می‌شود.

تبصره ـ مابه‌التفاوت خودپرداخت (فرانشیز) پرداختی بیماران تا ده درصد (۱۰%)

برای خدمات بستری در قالب نظام ارجاع، از محل منابع طرح تحول سلامت در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأمین می‌شود.

ب ـ سهم پرداختی سازمان‌های بیمه‌گر پایه در بخش سرپایی و بستری موقت معادل هفتاد درصد (۷۰%) و در بخش بستری معادل نود درصد (۹۰%) تعرفه دولتی خواهد بود.

۳ـ ارزش‌های نسبی پایه بیهوشی در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت مطابق ویرایش اول کتاب مذکور موضوع تصویب‌نامه شماره۷۴۴۵۰/ت۵۰۹۸۲هـ مورخ ۱۳۹۳/۱/۷ و اصلاح بعدی آن موضوع اصلاحیه شماره 51700/153430 مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۱ محاسبه و اعمال می‌گردد. جزییات پایه ارزش نسبی بیهوشی توسط دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت کشور جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

۴ـ خدمات روان‌درمانی فردی و گروهی در کدهای (۹۰۰۰۵۰) تا (۹۰۰۰۹۶) کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت توسط روان‌پزشک و روانشناس بالینی در بیمارستان بر اساس استاندارد ابلاغی معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل ارائه و پرداخت می‌باشد.

۵ ـ نرخ حق بیمه درمان در سال ۱۳۹۹ مطابق ماده (۷۰) قانون برنامه ششم توسعه به شرح زیر است:

الف ـ صندوق بیمه کارکنان کشوری و لشکری:

۱ـ حق بیمه درمان خانوارهای کارکنان کشوری و لشکری شاغل، بازنشسته مستمری‌بگیر و وظیفه‌بگیر (شامل سرپرست، همسر و فرزندان مشمول یارانه) در سال ۱۳۹۹ معادل هفت درصد (۷%) حقوق و مزایای مستمر به شرح زیر تعیین می‌شود:

۱ـ ۱ـ بیمه‌شده شاغل دو درصد (۲%) حقوق مبنای کسور، بازنشستگان، موظفین و مستمری‌بگیران یک و هفت‌دهم درصد (1/7%) حقوق.

۱ـ ۲ـ دستگاه اجرایی دو درصد (۲%) حقوق.

۱ـ ۳ـ مابقی به‌عنوان سهم دولت از اعتبارات مربوط مندرج در قانون بودجه

(ذیل سازمان بیمه سلامت ایران و برنامه پوشش بیمه پایه سلامت مشمولان نیروهای مسلح ذیل ردیف توسعه خدمات بیمه درمان نیروهای مسلح).

۲ـ حق بیمه درمان خانوارهای شاغلین و بازنشستگان و موظفین و مستمری‌بگیران

دستگاه‌های اجرایی که از بودجه عمومی دولت استفاده نمی‌کنند به ترتیب حق بیمه شاغلین دو درصد (۲%) حقوق مبنای کسور و حق بیمه بازنشستگان و موظفین یک و هفت‌دهم درصد (1/7%) و بقیه تا هفت درصد (۷%) مبنای کسور توسط دستگاه اجرایی می‌باشد.

تبصره ـ درصورتی‌که دریافتی حقوق و مزایای مشمولین صندوق کارکنان لشکری و کشوری کمتر از حداقل حقوق و مزایای قانون کار باشد، حق بیمه آن‌ها بر اساس حقوق و مزایای دریافتی تعیین می‌گردد.

۳ـ درصورتی‌که زوجین هر دو مشترک صندوق بیمه کارکنان کشوری یا لشکری و یا مشترکاً دارای دفترچه بیمه درمانی از صندوق‌های مربوط باشند، پوشش بیمه و پرداخت حق بیمه به ترتیب زیر خواهد بود:

۳ـ ۱ـ در صورت تقاضای زوجه برای دریافت دفترچه از طریق همسر خود حق بیمه درمان موضوع این تصویب‌نامه صرفاً از حقوق همسر کسر می‌شود.

۳ـ ۲ـ درصورتی‌که زوجه مستقلاً متقاضی دریافت دفترچه باشد، ملزم به پرداخت حق بیمه می‌باشد.

۴ـ کلیه مشمولین صندوق بیمه کارکنان دولت در صورت حدوث شرایط مندرج در ماده (۶) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور می‌توانند با پرداخت هفت درصد (۷%) دو برابر حداقل حقوق قانون کار، خود را در صندوق مذکور بیمه درمان نمایند.

ب ـ حق بیمه خانوارهای روستاییان و عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی و مشمولین بیمه همگانی معادل هفت درصد (۷%) حداقل حقوق مشمولین قانون کار تعیین که صد درصد (۱۰۰%) حق بیمه این‌ گروه‌های اجتماعی بر مبنای بند (الف) ماده (۷۰) قانون برنامه ششم توسعه توسط دولت در قالب بودجه سنواتی تأمین می‌شود.

تبصره ۱ـ مابه‌التفاوت سهم بیمه‌شدگان خانوارهای روستاییان و عشایر، اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی، سایر اقشار و بیمه همگانی تا هفت درصد (۷%) حقوق و دستمزد که از طریق آزمون وسع تعیین می‌گردد، توسط دولت در بودجه سنواتی سازمان بیمه سلامت ایران تأمین می‌شود.

تبصره ۲ـ در مواردی که بیمه‌شده اصلی مددجو یا توان‌خواه تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور بوده و خانواده آن‌ها (والدین، خواهر و برادر) تحت پوشش سازمان مذکور نمی‌باشد، پوشش بیمه‌ای آن‌ها (والدین، خواهر و برادر) در قالب تبعی (۳) در صندوق سایر اقشار و یا در قالب بیمه ایرانیان و یا بیمه سلامت همگانی امکان‌پذیر می‌باشد.

پ ـ حق بیمه افراد تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی مطابق قانون تأمین اجتماعی اخذ می‌شود.

ت ـ نرخ حق بیمه خدمات درمانی در سال ۱۳۹۹ برای سایر اقشار از جمله بنیاد شهید و امور ایثارگران، طلاب، بسیجیان، دانشجویان و بیمه‌شدگان حرف و مشاغل آزاد و سایر موارد با تصویب هیئت‌مدیره سازمان بیمه سلامت ایران متناسب با گروه‌های درآمدی معادل هفت درصد (۷%) درآمد، حداکثر معادل سقف درآمد کارکنان دولت تعیین می‌گردد.

تبصره ۱ـ میزان بخشودگی سهم مشارکت بیمه‌شدگان موضوع بند (ب) و (د) مطابق آیین‌نامه آزمون وسع که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه‌ و بودجه کشور و سازمان بیمه سلامت ایران تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد، تعیین خواهد شد.

تبصره ۲ـ خدمات سلامت برای ساکنین شهرهای با جمعیت کمتر از (۲۰۰۰۰) نفر که طی سنوات مختلف به بالاتر از (۲۰۰۰۰) نفر جمعیت رسیده‌اند و روستاهایی که به شهرهای با جمعیت بیش از (۲۰۰۰۰) نفر ملحق شده‌اند (بر اساس تقسیمات وزارت کشور) همچنان در صندوق روستاییان و با رعایت نظام ارجاع استمرار خواهد یافت.

تبصره ۳ـ صد درصد نرخ حق بیمه خدمات درمانی در سال ۱۳۹۹ برای کلیه بیماران خاص تحت پوشش صندوق‌های بیمه‌ای ایرانیان و همگانی سلامت سازمان بیمه سلامت ایران توسط دولت تأمین می‌گردد.

۱ـ حق بیمه افراد تبعی درجه (۲)، طبق ضوابط جاری مورد عمل هر صندوق، معادل حق سرانه بیمه مصوب پرداخت می‌شود.

۲ـ حق بیمه افراد تبعی درجه (۳) هر صندوق (پدر و مادر، خواهر و برادر، عروس و داماد و سایر موارد حسب ضوابط صندوق‌ها) معادل دونهم (2/9) مازاد بر حق سرانه بیمه مصوب پرداخت می‌شود.

۳ـ شمول افراد تبعی درجه (۱) برای فرزندان، حسب مورد تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.

۴ـ ادامه پوشش بیمه‌ای برای آن دسته از فرزندان دختر و پسر که از پوشش بیمه‌ای خارج می‌شوند، در صورت استمرار حق بیمه بر مبنای افراد تبعی درجه (۳) بر اساس ضوابط جاری هر سازمان بلامانع است.

۵ ـ حق سرانه بیمه خدمات درمانی در سال ۱۳۹۹، مبلغ پانصد و پنجاه و هفت هزار (557000) ریال تعیین می‌شود.

۶ ـ یک‌پنجم نرخ سرانه حق بیمه خدمات درمانی کارکنان وظیفه و عایله درجه یک ایشان توسط فرد مشمول و مابقی آن توسط دولت تأمین می‌شود.

۷ـ پوشش بیمه سلامت برای افراد خارجی مقیم در کشور، از جمله پناهندگان گروهی مورد تأیید دفتر اتباع خارجی وزارت کشور الزامی است. شیوه دریافت حق بیمه و برخورداری از یارانه دولت برای تأمین حق بیمه بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

تبصره ـ نرخ حق سرانه در سال ۱۳۹۹ برای اتباع و مهاجرین خارجی مبلغ (1023500) ریال به ازای هر نفر در ماه تعیین می‌گردد.

۶ ـ به منظور اجرای بند (۶) تصویب‌نامه شماره ۳۷۹۹۵/ت۵۴۲۴۰ هـ مورخ ۱۳۹۶/۴/۳ مبنی بر ایجاد نظام پرداختی مبتنی بر گروه‌های تشخیصی به بیمارستان‌ها، دانشگاه‌های علوم پزشکی می‌توانند ضمن اجرای نظام پرداخت مذکور بر اساس مصوبه هیئت‌امنای خود، نسبت به تغییر روش پرداخت به پزشکان از نظام کارانه (FFS) مطابق ضوابط ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سقف مصوبه شورای حقوق و دستمزد مورخ ۱۳۹۵/۹/۱۵ از منابع درآمد اختصاصی خود، مشروط بر عدم ایجاد بار مالی جدید، اقدام نمایند.

۷ ـ این تصویب‌نامه از ابتدای فروردین‌ماه سال ۱۳۹۹ لازم‌الاجرا می‌باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۳۶۲۲/ت۵۷۵۷۹هـ مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۹

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21886-17/02/1399

شماره ۱۱۹۲۵/ت۵۷۶۴۹هـ ـ۱۳۹۹/۲/۱۳

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۲/۱۰ به پیشنهاد شماره ۱۴۰۸۵ مورخ ۱۳۹۹/۲/۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۳۶۲۲/ت۵۷۵۷۹هـ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۰ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۳ـ مبنای محاسبه قیمت برای اعمال تخفیف، قیمت متوسط سهام در سی روز منتهی به فراخوان واگذاری خواهد بود. در هر حال قیمت پس از اعمال تخفیف نباید از هفتاد درصد (۷۰%) قیمت پایانی روز معاملاتی قبل از شروع پذیره‌نویسی کمتر باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

قوانین دهه سوم دی ۱۴۰۲

قوانین منتشره از 1402/10/21 لغايت 1402/10/30 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران       قانون موافقت‌نامه بین دولت…

سایر مصوبات دهه دوم دی ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/10/11 لغایت 1402/10/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران         نظریه‌‌…
keyboard_arrow_up