مصوبات هیئت دولت دهه دوم اسفند 99

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مصوبات هیئت دولت منتشره از

1399/12/11 لغايت 1399/12/20

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ايران

 

تصویب‌نامه در خصوص محاسبه مالیات بر درآمد حقوق مأموران ثابت خارج از کشور   

تصویب‌نامه در خصوص اعتبار مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ در سال ۱۳۹۹      

اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۷۴۲۶۴/ت ۵۸۰۳۶هـ مورخ ۱/۷/۱۳۹۹   

اصلاح جزء (الف) بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۹۱۱۹۴/ت ۵۶۴۱۱هـ مورخ ۱۲/۸/۱۳۹۹          

اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران       

تصویب‌نامه در خصوص هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی به عنوان هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی برای کل سال ۱۳۹۷  

برنامه جایگزینی شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از (۵۰۰) تن (لنج تجاری)  

 

 

تصویب‌نامه در خصوص محاسبه مالیات بر درآمد حقوق مأموران ثابت خارج از کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22127 ـ 11/12/1399

شماره ۱۴۲۱۷۶/ت ۵۶۶۴۸هـ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۵

تصویب‌نامه در خصوص محاسبه مالیات بر درآمد حقوق مأموران ثابت خارج از کشور

وزارت امور خارجه ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت آموزش‌وپرورش

معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ـ سازمان اداری و استخدامی کشور

سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت‌های وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۲/۳ به پیشنهاد شماره 39188/133948 مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصول یکصد و سی و هشتم و یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

با توجه به بند (۸) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، مبالغ ریالی فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور و مأمورین ثابت موضوع تصویب‌نامه‌های شماره ۲۹۹۲۰/ت ۴۶۱هـ مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۹ و شماره ۱۳۴۸۲۱/ت ۵۰۹۸۰هـ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۶ و اصلاحات بعدی آن در محاسبه مالیات بر درآمد حقوق مأموران ثابت خارج از کشور بر اساس مأخذ محاسبه ارز پیش‌بینی‌شده در ماده (۳) تصویب‌نامه شماره ۲۹۹۲۰/ت ۴۶۱هـ مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۹ به ‌منظور حل‌وفصل اختلافات موجود ملاک می‌باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص اعتبار مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ در سال ۱۳۹۹

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22127 ـ 11/12/1399

شماره ۱۴۲۱۶۸/ت ۵۸۲۴۱هـ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۵

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت کشور ـ وزارت جهاد کشاورزی

وزارت راه و شهرسازی ـ سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور

هیأت‌های وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، کشور، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی و سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور و به استناد تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ تصویب کرد:

مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ در سال ۱۳۹۹، معادل بیست و هفت درصد (۲۷%) ارزش معاملاتی خواهد بود که با رعایت نصاب مقرر در صدر ماده مذکور تعیین گردیده است. این ضریب تا تصویب ضریب بعدی معتبر است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۷۴۲۶۴/ت ۵۸۰۳۶هـ مورخ ۱/۷/۱۳۹۹

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22127 ـ 11/12/1399

شماره ۱۴۳۰۹۲/ت ۵۸۵۰۹هـ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۶

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت نفت ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ سازمان اداری و استخدامی

هیأت‌های وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۲/۳ به پیشنهاد شماره 57/184432 مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ در بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۷۴۲۶۴/ت ۵۸۰۳۶هـ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱ عبارت «تا سقف یکصد و هشتاد هزار میلیارد (180000000000000) ریال» به عبارت «تا سقف یکصد و شصت و هشت هزار میلیارد (168000000000000) ریال» و مبلغ ارزش برآوردی مربوط به ردیف‌های (۱)، (۲) و (۳) جدول بند مذکور از رقم «(۱۲۰۰۰۰)» به رقم «(۱۰۸۰۰۰)» اصلاح می‌شود.

۲ـ درصد سهام موضوع ردیف‌های (۱)، (۲) و (۳) جدول یادشده به تناسب اصلاح مبلغ واگذاری مربوط، توسط سازمان خصوصی‌سازی و با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصلاح و در فرآیند واگذاری اعمال خواهد شد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح جزء (الف) بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۹۱۱۹۴/ت ۵۶۴۱۱هـ مورخ ۱۲/۸/۱۳۹۹

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22129 ـ 13/12/1399

شماره ۱۴۵۴۱۱/ت ۵۸۳۶۶هـ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱

وزارت نفت ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت کشور

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ به پیشنهاد شماره 44274/117671 مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در جزء (الف) بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۹۱۱۹۴/ت ۵۶۴۱۱هـ مورخ ۱۳۹۹/۸/۱۲، عبارت «عوارض آلایندگی منطقه توسط استانداری بوشهر با رعایت جزء (۳) بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ـ و» حذف و عبارت «و همچنین به میزان توافق شده با دستگاه‌های شهرستانی دریافت‌کننده عوارض آلایندگی از محل این عوارض» قبل از عبارت «اقدام نماید.» اضافه می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22129 ـ 13/12/1399

شماره ۱۴۴۷۱۲/ت ۵۸۵۳۵هـ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰

وزارت امور خارجه ـ وزارت نفت ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت دادگستری ـ سازمان انرژی اتمی ایران ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۲/۶ به پیشنهاد شماره 44752/140267 مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۱۳۴۲۳/ت ۵۸۳۰۳هـ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۷ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ـ در بند (۴) ماده (۱)، عبارت “بنابراین هر زمان این هدف حاصل شد، هم‌زمان اجرای قانون متوقف می-شود.” حذف می‌شود.

۲ـ متن زیر به عنوان بند (۵) به ماده (۱) اضافه می‌شود:

۵ ـ شاخص برگشت‌پذیری: اجرای اقدامات فنی مرتبط با قانون به‌گونه‌ای که بازگشت به وضع قبل با کمترین هزینه و زمان و حفظ کیفیت فنی امکان‌پذیر باشد.

۳ـ در پایان ماده (۲)، عبارت “ارائه گزارش باعث تأخیر اجرای قانون نخواهد بود.” اضافه می‌شود.

۴ـ در ماده (۳)، عبارت “پس از” به واژه “ضمن” اصلاح می‌شود.

۵ـ در ماده (۴)، عبارت “جهت اتخاذ تصمیم مقتضی” به عبارت “با پیشنهاد لازم” اصلاح می‌شود.

۶ـ در ماده (۵)، عبارت “قابلیت بهره‌برداری داشته باشد” به عبارت “به بهره‌برداری برسد” اصلاح می‌شود.

۷ـ در ماده (۷)، بعد از عبارت “گزارش‌های مذکور”، عبارت “با لحاظ مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی” اضافه و عبارت “دولت ظرف مهلت باقی‌مانده بر اساس گزارش جامع دریافتی، با لحاظ مصوبات شورای-عالی امنیت ملی و اهداف قانون و منافع و مصالح ملی تصمیم مقتضی را اتخاذ می‌نماید.” حذف می‌شود.

۸ـ در ماده (۸)، عبارت “جهت اتخاذ تصمیم مقتضی” به عبارت “برای اقدام لازم” اصلاح می‌شود.

۹ـ ماده (۱۱) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۱۱ـ در اجرای ماده (۹) قانون، مستنکف فردی است که اقدام لازم را علی‌رغم فراهم بودن همه شرایط، به عمد انجام نمی‌دهد و یا آن را به عمد به تأخیر می‌اندازد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی به عنوان هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی برای کل سال ۱۳۹۷

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22135 ـ 20/12/1399

شماره ۱۴۸۵۷۶/ت ۵۷۹۸۲ هـ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ به پیشنهاد شماره ۶۲۷۰۳ مورخ ۱۳۹۹/۶/۴ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد ماده (۱۴۷) قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ تصویب کرد:

هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صد درصد بازپرداخت آن برعهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت‌های پیمانکاری مستقیماً به آن‌ها واگذار شده است، حداکثر معادل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار، برای کل سال ۱۳۹۷ به عنوان هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

برنامه جایگزینی شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از (۵۰۰) تن (لنج تجاری)

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22135 ـ 20/12/1399

شماره ۱۴۸۵۸۱/ت ۵۶۰۲۰ هـ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت کشور

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت جهاد کشاورزی

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

سازمان حفاظت محیط‌زیست ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ به پیشنهاد وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، کشور و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، سازمان‌های حفاظت محیط‌زیست و برنامه‌وبودجه کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای ماده (۱۸) آیین‌نامه ورود کالا توسط ملوانان شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از (۵۰۰) تن (لنج تجاری) و ساماندهی و نوسازی آن شناورها موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۵۸۵۹/ت ۵۳۷۶۳ هـ مورخ ۱۳۹۶/۵/۳۱، برنامه جایگزینی شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از (۵۰۰) تن (لنج تجاری) را به شرح زیر تصویب کرد:

 

برنامه جایگزینی شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از (۵۰۰) تن (لنج تجاری)

ماده ۱ ـ در این تصویب‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ ـ سازمان: سازمان بنادر و دریانوردی

۲ ـ شناور سنتی تجاری: شناورهای با شکل و طرح لنج با الگو (فرم) های معمول بوم، ناکو، سمبوک، جالبوت با جنس بدنه چوبی و فایبرگلاس که کاربری آنها در گواهینامه ثبت صادرشده از سوی سازمان “باری” درج شده است.

۳ ـ شناور جایگزین شونده: شناور سنتی تجاری که تمامی شرایط زیر را داشته باشد:

الف ـ تحت پرچم جمهوری اسلامی ایران بوده و از سازمان گواهینامه ثبت دریافت کرده باشد.

ب ـ گواهینامه فنی و ایمنی معتبر را از یکی از موسسه‌های رده‌بندی داخلی مورد تأیید سازمان دریافت کرده باشد.

پ ـ تمامی گواهینامه‌های شناور معتبر، فعال و صلاحیت دریانوردی داشته باشد.

۴ ـ شناور جایگزین شده: شناور استانداردی که برمبنای نیازمندی‌های این تصویب‌نامه از سوی سازمان معرفی شده است یا هر شناور استاندارد دیگر مورد تأیید سازمان که جایگزین شناور اسقاط شده می‌شود.

ماده ۲ ـ به منظور ساماندهی شناورهای سنتی و ترغیب دارندگان شناورهای جایگزین شونده با کاربری تجاری، مزایایی به شرح زیر در نظر گرفته می‌شود:

۱ ـ شناورهای جایگزین شده از اولین روز آغاز فعالیت به مدت (۵) سال از چهل درصد (۴۰%) تخفیف سود بازرگانی برای کالای تجاری برخوردار خواهند بود.

۲ ـ شناورهای جایگزین شده از زمان آغاز به کار به مدت (۵) سال از کلیه مزایای تبصره (۳) ماده (۱) و صدر ماده (۷) آیین‌نامه ورود کالا توسط ملوانان شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از (۵۰۰) تن (لنج تجاری) و ساماندهی و نوسازی آن شناورها موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۵۸۵۹/ت ۵۳۷۶۳ هـ مورخ ۱۳۹۶/۵/۳۱ و اصلاحات بعدی آن برخوردار خواهند بود.

۳ ـ شناورهای جایگزین شده از زمان آغاز به کار به مدت (۵) سال مشمول مزایای ماده (۱۹) الحاقی به آیین‌نامه مذکور در بند (۲) این ماده موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۱۲۵۹/ت ۵۵۴۰۰ هـ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱۳ در خصوص نرخ فروش سوخت خواهند بود.

تبصره ـ مزایای مندرج در بندهای (۲) و (۳) این ماده در مورد شناورهای جایگزین شونده به صورت تدریجی از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه ظرف (۳) سال حذف خواهد شد. برنامه زمان‌بندی بر اساس جدول زیر و نحوه انتخاب شناورهای هدف یک ماه بعد از ابلاغ این تصویب‌نامه، توسط کارگروه موضوع ماده (۸) این تصویب‌نامه تعیین و ابلاغ می‌شود:

 

زمان اجرا شناورهای مشمول درصد کاهش یارانه سوخت
سال اول اجرا همه شناورهای جایگزین شونده (شناورهای سنتی) کاهش یارانه از (80%) به (60%)
سال دوم اجرا کاهش یارانه از (60%) به (30%)
سال سوم اجرا کاهش یارانه از (30%) به صفر

 

ماده 3 ـ منابع لازم به منظور تأمین تسهیلات ساخت یا خرید شناورهای جایگزین شده موضوع این تصویب‌نامه از محل تبصره (1) ماده (18) تصویب‌نامه شماره 65859/ت 53763 هـ مورخ 1396/5/31 و وجوه اداره شده سازمان و یا منابع صندوق توسعه صنایع دریایی در سقف اعتبارات مصوب مربوط در قوانین بودجه سنواتی تأمین خواهد شد. یارانه سود تسهیلات مذکور از محل تبصره یادشده و با رعایت ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) ـ مصوب 1393 ـ به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی خواهد شد. سی درصد (3۰%) از پنجاه‌درصد (50%) سود بازرگانی وصولی از کالاهای ملوانی ناشی از اجرای تصویب‌نامه مذکور (از محل تبصره یادشده) به عنوان اجرای طرح جایگزین و اسقاط شناورهای سنتی چوبی به حساب مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا پس از پیش‌بینی در لوایح بودجه سنواتی در اختیار سازمان قرار می‌گیرد.

تبصره ـ میزان یارانه سود تسهیلات به ازای هر شناور جایگزین شونده و نحوه مشارکت در تأمین منابع تسهیلات توسط کارگروه موضوع ماده (8) این تصویب‌نامه با رعایت ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) ـ مصوب ـ 1393 ـ تصویب و اعلام می‌شود.

ماده 4 ـ تغییر کاربری شناورهای جایگزین شونده به تفریحی و گردشگری با رعایت استانداردها و دستورالعمل‌های وزارت راه و شهرسازی (سازمان) و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بلامانع است.

ماده 5 ـ خریداران شناورهای جایگزین شده علاوه بر تسهیلات تعیین‌شده در ماده (2) این تصویب‌نامه، به ازای ارائه گواهی اسقاط و تغییر کاربری هر شناور جایگزین شونده، مطابق دستورالعملی که توسط کارگروه موضوع ماده (8) این تصویب‌نامه تهیه و ابلاغ می‌شود، می‌توانند حداکثر از یک واحد درصد تخفیف بیشتر در سود تسهیلات و حداکثر کاهش سه واحد درصد سهم آورده متقاضی تسهیلات خرید شناور جایگزین شده موضوع این تصویب‌نامه بهره‌مند شوند.

تبصره ـ در صورتی که خریداران شناورهای جایگزین شده نسبت به ارائه گواهینامه اسقاط شناور جایگزین شونده و یا رایه گواهی تغییر کاربری شناور جایگزین شونده اقدام ننمایند از مزایای مندرج در این ماده برخوردار نخواهند شد.

ماده 6 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با لحاظ ضوابط زیست‌محیطی، مجوز فعالیت کارگاه‌های متقاضی اسقاط شناورهای جایگزین شونده موضوع این تصویب‌نامه را صادر نماید.

تبصره ـ مرجع صدور گواهی اسقاط (ابطال ثبت) سازمان است و سازوکار اسقاط شناورهای جایگزین شونده موضوع این ماده توسط کارگروه موضوع ماده (8) این تصویب‌نامه تعیین خواهد شد.

ماده 7 ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور مکلفند در چارچوب تبصره (1) ماده (18) تصویب‌نامه شماره 65859/ت 53763 هـ مورخ 1396/5/31 تمهیدات و برنامه‌ریزی لازم به منظور اشتغال‌زایی ملوانان شاغل در شناورهای جایگزین شونده (شناورهای سنتی از رده خارج‌شده) را پش بینی و با استفاده از ظرفیت تبصره یادشده، برنامه اجرایی به منظور مدیریت ملوانانی که شغل خود را از دست داده‌اند ارائه نمایند. بیست درصد (20%) باقیمانده از پنجاه‌درصد (50%) سود بازرگانی وصولی از کالای ملوانی ناشی از اجرای تصویب‌نامه مذکور (از محل تبصره یادشده) به عنوان اجرای طرح جایگزین و اشتغال‌زایی ملوانی که شغل خود را از دست داده‌اند و تأمین بیمه آنها به حساب مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا پس از پیش‌بینی در لوایح بودجه سنواتی در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گیرد.

ماده 8 ـ به منظور تصمیم‌گیری و تدوین دستورالعمل‌های موضوع این تصویب‌نامه، کارگروهی با مسئولیت وزارت راه و شهرسازی (سازمان) و عضویت وزارتخانه‌های صنعت معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد کشاورزی و سازمان‌های حفاظت محیط‌زیست و برنامه‌وبودجه کشور، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل خواهد شد. مصوبات این کارگروه با اکثریت آرای اعضای مذکور و با رعایت قوانین و مقررات مربوط لازم‌الاجرا و توسط وزیر راه و شهرسازی ابلاغ می‌شود.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

لینک فایل PDF

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

قوانین دهه دوم اسفند ۱۴۰۲

قوانین منتشره از 1402/12/11 لغايت 1402/12/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   قانون الحاق يک بند به تبصره…

سایر مصوبات دهه اول اسفند ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/12/01 لغایت 1402/12/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   مصوبات جلسه پنجاه سوم…
keyboard_arrow_up