مصوبات هیئت دولت دهه دوم فروردین 99

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مصوبات هیئت دولت منتشره از

1399/01/11 لغايت 1399/01/20

در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

 

تصویب‌نامه در خصوص افزایش فوق‌العاده جذب کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در وزارت امور خارجه       

تصویب‌نامه در خصوص پرداخت دوازده هزار میلیارد (۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال تسهیلات برای سال ۱۳۹۸ بابت اجرای سیاست‌های تنظیم بازار و قیمت تضمینی در اختیار شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور        

تصویب‌نامه در خصوص بودجه سال ۱۳۹۹ سازمان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلی و ماکو و شرکت‌های تابع آنها و اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۸ سازمان‌های مناطق یادشده         

تمدید تصویب‌نامه شماره ۱۷۵۶۲۷/ت۳۶۹۱۱هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۵ و اصلاحات بعدی آن، تا تاریخ ۱۵/۲/۱۳۹۹  

دستورالعمل طرح خرید اعتباری اضطراری ناشی از شیوع بیماری کرونا      

تنفیذ مواد (۱) تا (۷) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳۵) و ردیف (۱) جدول شماره (۳) تبصره (۳۶) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور          

حذف ماده (۱۱) آیین‌نامه دورکاری (کار در خانه)

تصویب‌نامه در خصوص اصلاح عناوین و جریمه‌های تخلفات مربوط به حمل‌ونقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی  

تصویب‌نامه در خصوص اقدام شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران نسبت به خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان با نرخ تضمینی از محل اعتبارات مصوب  

تصویب‌نامه در خصوص تعیین بخش‌ها و رسته‌های کسب‌وکارهای اقتصادی دچار بیشترین آسیب در اثر شیوع بیماری کرونا     

تصویب‌نامه در خصوص قیمت عرضه داخلی نفت کوره برمبنای قیمت‌های بین‌المللی این فرآورده  

اصلاح بند (الف) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی بند (د) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم

 

 

تصویب‌نامه در خصوص افزایش فوق‌العاده جذب کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در وزارت امور خارجه

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21860- 17/01/1399

شماره ۱۶۶۱۷۹/ت۵۷۵۳۵هـ۱۳۹۸/۱۲/۲۸

وزارت امور خارجه

سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان اداری و استخدامی کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ به پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده (۶) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ـ مصوب۱۳۷۰ـ و تبصره (۳) ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب۱۳۹۵ـ و تأیید شورای حقوق و دستمزد تصویب کرد:

فوق‌العاده جذب کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در وزارت امور خارجه به میزان تا پنجاه واحد درصد (%۵۰) حقوق و فوق‌العاده شغل علاوه‌بر فوق‌العاده جذب فوق‌العاده پرداختی فعلی افزایش می‌یابد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص پرداخت دوازده هزار میلیارد (۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال تسهیلات برای سال ۱۳۹۸ بابت اجرای سیاست‌های تنظیم بازار و قیمت تضمینی در اختیار شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21860- 17/01/1399

شماره ۱۶۵۹۵۵/ت۵۷۳۳۹هـ۱۳۹۸/۱۲/۲۸

وزارت جهاد کشاورزی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۳۳) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ـ مصوب۱۳۸۹ـ و ماده (۳۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ تصویب کرد:

۱ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک‌های عامل معادل دوازده هزار میلیارد (۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال تسهیلات برای سال ۱۳۹۸ بابت اجرای سیاست‌های تنظیم بازار و قیمت تضمینی در اختیار شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور قرار دهد. شرکت مذکور مجاز است با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، مابه‌التفاوت قیمت تضمینی با قیمت معامله‌شده در بورس کالا را از محل اعتبارات این تصویب‌نامه پرداخت کند.

۲ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اصل و سود تسهیلات را از محل اعتبارات مصوب مربوط تعهد و تضمین کند. این تضمین نافی وظایف بانک‌ها برای وصول مطالبات ناشی از اعطای تسهیلات نیست.

۳ـ شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور موظف است تسهیلات دریافتی را در سررسید مقرر از محل فروش محصولات خریداری‌شده و ضرر و زیان دریافتی بازپرداخت کند.

۴ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضمن هماهنگی با بانک‌های عامل به نحوی اقدام کند که در پرداخت تسهیلات به شرکت مذکور تسریع به عمل آید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص بودجه سال ۱۳۹۹ سازمان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلی و ماکو و شرکت‌های تابع آنها و اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۸ سازمان‌های مناطق یادشده

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21860- 17/01/1399

شماره ۱۶۶۱۸۳/ت۵۷۵۴۱هـ۱۳۹۸/۱۲/۲۸

وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ به پیشنهاد شماره 982/10/6788 مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب۱۳۷۲ـ تصویب کرد:

بودجه سال ۱۳۹۹ سازمان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلی و ماکو و شرکت‌های تابع آنها و اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۸ سازمان‌های مناطق یادشده به شرح پیوست [جهت مشاهده ضمائم و جداول پیوست به پرتال روزنامه رسمی کشور (www.rrk.ir) رجوع شود] که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تمدید تصویب‌نامه شماره ۱۷۵۶۲۷/ت۳۶۹۱۱هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۵ و اصلاحات بعدی آن، تا تاریخ ۱۵/۲/۱۳۹۹

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21860- 17/01/1399

شماره ۱۶۶۲۱۷/ت۵۷۵۴۶هـ۱۳۹۸/۱۲/۲۸

وزارت نفت ـ وزارت نیرو

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ به پیشنهاد شماره ۸۴۲ ـ 20/2 مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ وزارت نفت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

با توجه به شرایط ناشی از شیوع بیماری کرونا، دوره‌های سرد مناطق آب و هوایی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۷۵۶۲۷/ت۳۶۹۱۱هـ مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ و اصلاحات بعدی آن، تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۱۵ تمدید می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

دستورالعمل طرح خرید اعتباری اضطراری ناشی از شیوع بیماری کرونا

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21860- 17/01/1399

شماره ۵۰۹/ت۵۷۵۳۱هـ۱۳۹۹/۱/۵

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ به پیشنهاد شماره ۲۴۳۰۸۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا، دستورالعمل طرح خرید اعتباری اضطراری ناشی از شیوع بیماری کرونا را تصویب کرد:

 

دستورالعمل طرح خرید اعتباری اضطراری ناشی از شیوع بیماری کرونا

ماده ۱ـ اقشار آسیب‌پذیر فاقد درآمد ثابت از قبیل رانندگان تاکسی، اتوبوس، مینی‌بوس و کرایه‌های بین شهری، دست‌فروشان و کارگران فصلی روزمزد تا سقف چهار میلیون خانوار به تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشمول برخورداری از مزایای طرح خرید اعتباری اضطراری می‌باشند و شاغلین دارای درآمد ثابت از قبیل کارکنان دولت، مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی و همچنین مستمری‌بگیران تحت پوشش نهادهای حمایتی مشمول این طرح نیستند.

ماده ۲ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است اقشار مشمول این تصویب‌نامه را از طریق ثبت‌نام یا پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان شناسایی و جهت واریز مبلغ خرید اعتباری به بانک‌های عامل معرفی نماید.

تبصره ـ کلیه بانک‌هایی که یارانه نقدی و کمک حمایت معیشتی را ماهانه به‌حساب سرپرست خانوار واریز می‌نمایند به عنوان بانک‌های عامل این طرح می‌باشند.

ماده ۳ـ بانک‌های عامل موظفند ظرف (۴۸) ساعت پس از اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای خانوارهای یک نفره ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال و برای سایر خانوارها مبلغ بیست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار خرید را بر اساس دستورالعملی که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ خواهد شد، منظور نمایند.

تبصره ـ بازپرداخت اقساط طی (۲۷) ماه (سه ماه دوره تنفس و (۲۴) قسط متوالی ماهانه) با نرخ سود دوازده درصد (۱۲%) خواهد بود. گیرندگان اعتبار چهار درصد از این نرخ را پرداخت خواهند کرد و هشت درصد مابقی به بانک‌های عامل پس از دوره تنفس توسط سازمان برنامه و بودجه کشور پرداخت می‌شود.

ماده ۴ـ با توجه به محدویت [محدودیت] زمانی و شرایط محیطی جامعه به واسطه شیوع بیماری کرونا (عدم امکان مراجعه متقاضیان به شعب بانک‌ها) واریز وجه اعتبار خرید اضطراری از محل سرفصل حساب بدهکاران هر بانک انجام می‌پذیرد.

ماده ۵ ـ این اعتبار به صورت نقد یا برای خرید کالاها از جمله کالاهای اساسی در مراکز خدماتی و فروشگاه‌های سراسر کشور معتبر است.

ماده ۶ ـ بانک عامل می‌تواند با اخذ تعهد الکترونیکی از متقاضی، اقساط را از محل حساب یارانه نقدی و کمک حمایت معیشتی کسر نماید.

تبصره ـ مشمولین این طرح معاف از محدودیت‌های عدم وجود چک برگشتی و بدهی معوق نزد شبکه بانکی می‌باشند.

ماده ۷ـ سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مکلف است به نحوی عمل نماید که در دوره بازپرداخت اقساط، خانوارهای دریافت‌کننده این تسهیلات مجاز به تغییر بانک عامل خودشان نباشند.

ماده ۸ ـ در صورت هرگونه قطعی یارانه خانوار، مانده اصل و سود مقرر در تبصره ماده (۳) در تعهد دولت بوده و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است آن را در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید.

ماده ۹ـ در اجرای این تصویب‌نامه استان‌ها و شهرهایی که بیشتر در معرض شیوع بیماری کرونا بوده‌اند، در اولویت قرار دارند.

ماده ۱۰ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است جهت اجرای این تصویب‌نامه نسبت به ایجاد هماهنگی بانک‌های عامل و تسهیل امور آنها اقدام و بر حسن اجرای آن نظارت نماید.

ماده ۱۱ـ بانک ملی ایران به عنوان مسئولیت اجتماعی، موظف به ایجاد، راه‌اندازی و راهبری سامانه اعتباری رفاه ایرانیان بر اساس چهارچوب معماری و نیازمندی‌های ابلاغی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشد. کلیه بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی مکلف به اجرای این تصویب‌نامه می‌باشند.

ماده ۱۲ـ بانک‌های عامل مکلفند منابع موردنیاز جهت اجرای این تصویب‌نامه را تأمین کنند و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز هماهنگی لازم برای تأمین منابع را خواهد کرد.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تنفیذ مواد (۱) تا (۷) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳۵) و ردیف (۱) جدول شماره (۳) تبصره (۳۶) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21860- 17/01/1399

شماره ۱۶۴۹۹۵/ت۵۷۴۸۰هـ۱۳۹۸/۱۲/۲۷

وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ به پیشنهاد شماره ۶۹۱۹۱۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (ل) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور تصویب کرد:

مواد (۱) تا (۷) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳۵) و ردیف (۱) جدول شماره (۳) تبصره (۳۶) قانون اصلاح قانون بودجه سال۱۳۹۵ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۵۵۷۹/ت۵۳۴۸۸هـ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۳ و اصلاحات بعدی آن برای سال ۱۳۹۸ تنفیذ می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

حذف ماده (۱۱) آیین‌نامه دورکاری (کار در خانه)

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21860- 17/01/1399

شماره ۱۶۴۹۷۷/ت۵۷۵۳۲هـ۱۳۹۸/۱۲/۲۷

حذف ماده (۱۱) آیین‌نامه دورکاری (کار در خانه)

سازمان اداری و استخدامی کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ به پیشنهاد شماره ۷۳۸۴۲۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

ماده (۱۱) آیین‌نامه دورکاری (کار در خانه) موضوع تصمیم‌نامه شماره 44726/76481 مورخ ۱۳۸۹/۴/۷ حذف و شماره مواد بعدی به ترتیب اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص اصلاح عناوین و جریمه‌های تخلفات مربوط به حمل‌ونقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21862-19/01/1399

شماره ۹۹۲/ت۵۷۴۹۰هـ۱۳۹۹/۱/۹

وزارت کشور

وزارت راه و شهرسازی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ به پیشنهاد شماره ۵۹۸۶۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۴ وزارت کشور و به استناد مواد (۲۱) و (۲۲) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ـ مصوب۱۳۸۹ ـ‌ تصویب کرد:

۱ـ‌ عناوین و جریمه‌های تخلفات مربوط به حمل‌ونقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری ـ‌ صنعتی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۶۹۴۳۲/ت۴۶۷۴۸ک مورخ ۱۳۹۰/۸/۲۸ و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۶۵۸۷۹/ت۵۰۳۶۸هـ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۷ به شرح زیر اصلاح می‌شوند:

 

لینک فایل pdf

 

مصوبات هیئت دولت دهه دوم فروردین 99

۲ـ‌ عناوین و جریمه‌های زیر به جدول موضوع تصویب‌نامه‌های یادشده اضافه می‌شوند:

 

مصوبات هیئت دولت دهه دوم فروردین 99

مصوبات هیئت دولت دهه دوم فروردین 99

۳ـ‌ این تصویب‌نامه از تاریخ ۱۳۹۹/۲/۱ لازم‌الاجرا است.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص اقدام شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران نسبت به خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان با نرخ تضمینی از محل اعتبارات مصوب

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21862-19/01/1399

شماره ۹۸۵/ت۵۷۵۵۵هـ۱۳۹۹/۱/۹

وزارت جهاد کشاورزی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت صنعت، معدن و تجارت

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱/۶ به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه‌وبودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۳۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ‌ و در اجرای بند (۲۷) مصارف جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور تصویب کرد:

۱ـ شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران موظف است مطابق قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی ـ‌ مصوب ۱۳۶۸ـ‌ نسبت به خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان با نرخ تضمینی از محل اعتبارات مصوب مربوط بر اساس زمان‌بندی پیش‌بینی‌شده در جدول پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، اقدام نماید.

۲ـ‌ وزارت جهاد کشاورزی موظف است نسبت به ثبت مشخصات کشاورزان گندم‌کار به همراه مقدار محصول قابل عرضه توسط هر کشاورز در فصل برداشت که بر اساس سطح زیر کشت آنان و پیش‌بینی میزان تولید در هر منطقه استخراج شده و درج آن در سامانه خرید تضمینی اقدام نماید.

۳ـ‌ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانک‌های عامل معادل

یکصد و ده هزار میلیارد (110۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال تسهیلات مطابق جدول یادشده برای خرید گندم داخلی، خط اعتباری در اختیار شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران قرار دهد.

۴ ـ‌ سازمان برنامه‌وبودجه کشور بازپرداخت اصل و سود تسهیلات اعطایی به‌ شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران جهت خرید تضمینی گندم را تضمین می‌کند. تضمین مذکـور نافی مسئولیت بانـک‌های عامل در وصـول مطالباتشان نیست.

تبصره ـ شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران موظف است اعتبار دریافتی را در سررسید مقرر بازپرداخت و وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام این تکلیف را پیگیری نماید.

۵ ـ‌ قیمت فروش گندم از سوی شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران بابت مصارف صنف و صنعت و نانوایی‌های آزادپز به ازای هر کیلوگرم بیست‌وهفت هزار (27000) ریال تعیین می‌گردد.

۶ ـ‌ خرید مستقیم گندم کشاورزان از سوی بخش خصوصی بابت تأمین نیازهای صنف و صنعت و نانوایی‌های آزادپز منوط به ثبت آن در سامانه شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران مجاز است.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

مصوبات هیئت دولت دهه دوم فروردین 99

* هزینه‌های تبعی خرید تضمینی گندم در سال 1399 به صورت علی‌الحساب به ازای هر کیلوگرم 1350 ریال در نظر گرفته شده است.

** قیمت فروش هر کیلوگرم گندم بابت مصارف نانوایی یارانه‌ای 6650 ریال، نانوایی آزادپز 9000 ریال و صنف و صنعت 27000 ریال منظور شده است.

نرخ خرید تضمینی برای هر کیلوگرم گندم معمولی معادل 25000 ریال

نرخ خرید تضمینی برای هر کیلوگرم دوروم معادل 26000 ریال است.

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین بخش‌ها و رسته‌های کسب‌وکارهای اقتصادی دچار بیشترین آسیب در اثر شیوع بیماری کرونا

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21862-19/01/1399

شماره ۱۶۷۷/ت۵۷۴۳۵هـ۱۳۹۹/۱/۱۱

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ـ وزارت راه و شهرسازی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ‌ وزارت نیرو ـ وزارت نفت ـ‌ وزارت کشور

سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ به پیشنهاد معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ‌ بخش‌ها و رسته‌های کسب‌وکارهای اقتصادی دچار بیشترین آسیب در اثر شیوع بیماری کرونا به شرح زیر تعیین می‌شود. حمایت‌های پیش‌بینی‌شده در این تصویب‌نامه برای کاهش اثرات اقتصادی شیوع بیماری کرونا مربوط به بخش‌های غیردولتی به ویژه بخش خصوصی است و در صورت نیاز، تغییرات احتمالی در فهرست موضوع این بند، از سوی کارگروه بررسی و مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از ویروس کرونا اعلام خواهد شد:

الف ـ مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده اعم از رستوران‌ها، بوفه‌ها، طباخی‌ها، تالارهای پذیرایی، قهوه‌خانه‌ها، اغذیه‌فروشی‌ها (و موارد مشابه به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت)

ب ـ‌ مراکز مربوط به گردشگری شامل هتل‌ها، هتل آپارتمان‌ها، مجتمع‌های جهانگردی و گردشگری، مهمان‌پذیرها، مهانسراها [مهمان‌سراها]، مسافرخانه‌ها، زائرسراها، مراکز بوم‌گردی، مراکز اقامتی و پذیرایی و تفریحی و خدماتی بین‌راهی (و موارد مشابه به تشخیص وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی)

پ ـ‌ حمل‌ونقل عمومی مسافر درون‌شهری و برون‌شهری اعم از هوایی، جاده‌ای، ریلی و دریایی (و موارد مرتبط به تشخیص وزارت راه و شهرسازی)

ت ـ دفاتر خدمات مسافرتی، گردشگری و زیارتی

ث ـ‌ تولید و توزیع پوشاک

ج ـ‌ تولید و توزیع کیف و کفش

چ ـ‌ مراکز توزیع آجیل، خشکبار، قنادی، بستنی و آبمیوه

ح ـ مراکز، باشگاه‌ها و مجتمع‌های ورزشی و تفریحی

خ ـ مراکز و مجتمع‌های فرهنگی، آموزشی، هنری و رسانه‌ای (و موارد مرتبط به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)

دـ‌ مراکز تولید، توزیع و فروش صنایع‌دستی.

۲ـ‌ به منظور حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه، دستگاه‌های اجرایی مربوط نسبت به انجام موارد زیر اقدام نمایند:

الف ـ‌ استمهال حق بیمه سهم کارفرما برای دوره سه‌ماهه منتهی به اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۹ توسط سازمان تأمین اجتماعی. همچنین بانک رفاه کارگران مبلغ بیست هزار میلیارد (20۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال تسهیلات با اتکا به منابع داخلی، منابع بین‌بانکی و یا خط اعتباری در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار می‌دهد و سازمان برنامه‌وبودجه کشور نیز مبلغ بیست هزار میلیارد (20۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی را در سال ۱۳۹۹ پرداخت می‌نماید.

ب ـ‌ استمهال هزینه‌های برق و گاز مصرفی برای دوره سه‌ماهه منتهی به اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۹ توسط وزارتخانه‌های نیرو و نفت.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص قیمت عرضه داخلی نفت کوره برمبنای قیمت‌های بین‌المللی این فرآورده

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21862-19/01/1399

شماره ۱۴۷۸/ت۵۷۴۹۱هـ۱۳۹۹/۱/۱۰

وزارت نفت ـ وزارت نیرو

 سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱/۶ به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد ماده (۱) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ـ مصوب ۱۳۸۸ـ‌ و بند (الف) ماده (۳۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ـ‌ تصویب کرد:

۱ ـ‌ از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، قیمت عرضه داخلی نفت کوره برمبنای قیمت‌های بین‌المللی این فرآورده، با نرخ تسعیر ارز سامانه نیما خواهد بود.

تبصره ـ‌ در صورت عرضه این فرآورده در بورس انرژی، ملاک قیمت‌گذاری، نرخ معاملات در بورس خواهد بود.

۲ـ‌ در مواردی که به علت نبود شبکه گاز، واحدهای صنفی، صنعتی و کشاورزی از نفت کوره به عنوان سوخت استفاده می‌کنند، سهمیه نفت کوره آنها بر اساس آیین‌نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۶۴۴۳/ت۵۱۵۵۹هـ مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۳ توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت نفت، سازمان برنامه‌وبودجه کشور و وزارتخانه ذی‌ربط (حسب مورد) تعیین خواهد شد.

تبصره ۱ـ‌ در مواردی که واحدهای یادشده به دلیل کمبود عرضه گاز در شبکه، ناچار به مصرف نفت کوره می‌شوند، نفت کوره با نرخ یارانه‌ای به آنها تحویل خواهد شد.

تبصره ۲ـ‌ تشخیص و تأیید دسترسی نداشتن اشخاص به شبکه گاز طبیعی و یا محدودیت عرضه در شبکه گاز با وزارت نفت خواهد بود.

۳ـ‌ قیمت‌گذاری نفت کوره تحویلی به نیروگاه‌ها مطابق رویه فعلی می‌باشد.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح بند (الف) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی بند (د) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21862-19/01/1399

شماره ۹۸۹/ت۵۵۶۲۵هـ۱۳۹۹/۱/۹

وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

سازمان حفاظت محیط‌زیست

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۲/۴ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در بند (الف) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی بند (د) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۲۳۱۹/۸۹۴۷۸ مورخ ۱۳۹۴/۷/۱۱ عبارت و اشتهارد» بعد از عبارت «استان‌های قم و سمنان» اضافه شود.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

قوانین دهه سوم بهمن ۱۴۰۲

قوانین منتشره از 1402/11/21 لغايت 1402/11/30 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     قانون اساسنامه سازمان آموزش فنی…
keyboard_arrow_up