مصوبات هیئت دولت دهه سوم آذر 99

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مصوبات هیئت دولت منتشره از

1399/09/21 لغايت 1399/09/30

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ايران

 

تصویب‌نامه در خصوص مبلغ حق امتیاز صدور پروانه فعالیت کارور (اپراتور) ماهواره‌ای مخابراتی در سال ۱۳۹۹    

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان ایلام استان ایلام        

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان شوش استان خوزستان  

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان پردیس استان تهران    

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان گرمی استان اردبیل    

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان ساوجبلاغ استان البرز  

تصویب‌نامه در خصوص تبدیل مزرعه مستقل ویلادشت دهستان ملارد شمالی بخش مرکزی شهرستان ملارد استان تهران، به روستا

اصلاح ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (۶) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور   

تصویب‌نامه در خصوص تسهیل در سرمایه‌گذاری برای تولید انواع نهاده‌ها و عوامل تولید کشاورزی وارداتی در داخل کشور       

تصویب‌نامه در خصوص گاز بهای مشترکین خانگی کم‌مصرف با الگوی مصرف تعیین‌شده از ابتدای دی‌ماه ۱۳۹۹       

تصویب‌نامه در خصوص بهینه‌سازی مصرف آب و تشویق مشترکان کم‌مصرف خانگی    

تصویب‌نامه در خصوص تعیین نرخ‌ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی ماشینی (مکانیزه) خودروها و موتورسیلکت‌ها [موتورسیکلتها]  

 

 

تصویب‌نامه در خصوص مبلغ حق امتیاز صدور پروانه فعالیت کارور (اپراتور) ماهواره‌ای مخابراتی در سال ۱۳۹۹

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22063-23/09/1399

شماره ۱۰۲۸۰۶/ت۵۸۲۲۳هـ ـ ۱۳۹۹/۹/۱۵

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت اطلاعات ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۹/۱۲ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و اطلاعات و سازمان برنامه‌وبودجه کشور و به استناد ماده‌واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات ـ مصوب ۱۳۹۲ـ تصویب کرد:

مبلغ حق امتیاز صدور پروانه فعالیت کارور (اپراتور) ماهواره‌ای مخابراتی در سال ۱۳۹۹، نود میلیارد (90000000000) ریال تعیین می‌شود و باید در زمان صدور پروانه اخذ شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان ایلام استان ایلام

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22063-23/09/1399

شماره ۹۱۲۰۹/ت۵۷۴۰۷هـ ـ ۱۳۹۹/۸/۱۲

وزارت کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۸/۱۱ به پیشنهاد شماره ۲۱۶۹۶۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

الف ـ در شهرستان ایلام استان ایلام، روستاهای بوالحسن و چمسارد از دهستان ارکوازی و پاسگاه‌های میمک (۱) و میمک (۲) و هلالی جنوبی از دهستان بولی بخش چوار منتزع و مطابق نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، به دهستان ده‌پایین بخش مرکزی ملحق می‌شوند.

ب ـ در بخش چوار، یک دهستان به نام چکر از ترکیب روستاها، مزرعه‏ها و مکان‌های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست، از جمله روستاها، مزرعه‏ها و مکان‌های زیر ایجاد می‌شود:

۱ـ پاقلعه ۲ـ دارتوت ۳ـ میرمکان ۴ـ گره ‌چقا ۵ ـ پاچه ‌انجیر ۶ ـ قبله ۷ـ پاسگاه مرزی میمک ۸ ـ پاسگاه هلاله جنوبی ۹ـ پاسگاه مرزی شهید کمرزاده ۱۰ـ بان‌ میل ۱۱ـ کره ‌پو ۱۲ـ معدن نمک ۱۳ـ دشتلیگ ۱۴ـ پاسگاه مرزی تلخاب.

پ ـ روستای پاقلعه به عنوان مرکز دهستان چکر تعیین می‏شود.

ت ـ در بخش چوار، یک دهستان به نام حاجی‌ بختیار از ترکیب روستاها، مزرعه‏ها و مکان‌های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست، از جمله روستاها، مزرعه‏ها و مکان‌های زیر ایجاد می‌شود:

۱ـ حاجی ‌بختیار ۲ـ پلک گردل ۳ـ پلک ‌لک ۴ـ چکا ۵ ـ آوه ‌زا ۶ ـ چنان ۷ـ پلکانه ۸ ـ بان‌ امرود ۹ـ چگا کبود ۱۰ـ آواره ۱۱ـ بان ‌سرو ۱۲ـ چم ‌ژیه ۱۳ـ پارده ۱۴ـ دول ‌انجیر ۱۵ـ طاقطاوی ۱۶ـ بان‌ کل ‌ولی ۱۷ـ بان ‌زیارت ۱۸ـ برجعلی ۱۹ـ بگ ‌بگ ‌بان ‌خشک ۲۰ـ بانویزه ۲۱ـ انارک ۲۲ـ چشمه ‌شیرالی.

ث ـ روستای چکا به عنوان مرکز دهستان حاجی‌بختیار تعیین می‌شود.

ج ـ مرکز دهستان بولی به روستای چمن سیدمحمد تغییر می‌یابد.

چ ـ در شهرستان ایلام، یک بخش به نام بولی از ترکیب دو دهستان بولی و چکر ایجاد می‌شود.

ح ـ روستای گنجوان به عنوان مرکز بخش بولی تعیین می‏شود.

خ ـ در استان ایلام، با تغییر نام بخش چوار به مرکزی، یک شهرستان به نام چوار از ترکیب دو بخش‌ مرکزی و بولی ایجاد می‌شود.

د ـ شهر چوار به عنوان مرکز شهرستان چوار تعیین می‏شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

مصوبات هیئت دولت دهه سوم آذر 99

 

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان شوش استان خوزستان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22063-23/09/1399

شماره ۱۰۴۹۱۷/ت۵۶۶۳۷هـ ـ ۱۳۹۹/۹/۱۸

وزارت کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۹/۱۶ به پیشنهاد شماره ۴۲۸۶۹ مورخ ۱۳۹۸/۳/۴ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

۱ـ روستاها، مزرعه‏ها و مکان‌های مطلب، ابوالقیفه، عین‏الاوی، چغازنبیل، شیخ خماط، صالح سعید، طالب سرداحی و پادگان لشکر (۲۵) کربلا، از دهستان شاوور بخش شاوور شهرستان شوش استان خوزستان منتزع و مطابق ‏نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، به دهستان حسین‌آباد بخش مرکزی شهرستان یادشده ملحق می‌شوند.

۲ـ روستاها، مزرعه‏ها و مکان‌های گطیش، عبدالرضا، سید داود، میان آب، سید خلف، سیدرحیمه، سیدخشان، علی صغیر، سید حسین، مکینه علی صغیر، سیدمحمد، سیداحمد، سیدحسن، طرح کشت و صنعت نیشکر میان آب و مقبره سید سایم از دهستان آهودشت بخش شاوور منتزع و مطابق ‏نقشه پیوست، به دهستان شاوور بخش یادشده ملحق می‌شوند.

۳ـ مرکز دهستان شاوور به روستای سید رحیمه تغییر می‏یابد.

۴ـ دهستان کرخا از ترکیب روستاها، مزرعه‏ها و مکان‌های خویس، ایستگاه شن و ماسه میثم تمار، پاسگاه محیط‌زیست کرخه، تلمبه‏خانه بیت زجیل، شرکت صنایع بتونی سبرد، کوره مجید کربول، کوره احمد فروغی راد، کوره قاسم دیناروند، کوره عزیز حردانی، کوره آجر سیدحکیم، بنه رحیمه، جوحی، ذخیره اسماعیل غانم، بنده، صالح مشهود، سید عبداله، سید باقر، تلمبه‏خانه جمیل چنانی، تلمبه‏خانه حاجی عبدالحسین، تلمبه‏خانه خلف نعیمه، تلمبه‏خانه رحیم چنانی، تلمبه‏خانه کریم دیودار، تلمبه‏خانه هلیل عوید، مگرنات، کوره حبیب سرخه، تلمبه‏خانه بیت کاظم، تلمبه‏خانه حمد خرمی، جهاد دهستان، دامداری عبدالرضا آرامش، قهوه‏خانه نصراله ظفره، کوره آجرپزی زربخش، کوره‏های خویس، معدن خویس، مکینه محمد خرمی، مهاجرین کوره‏های خویس، کوره جاسم مجدی، شرکت بنادر، کوره آجرپزی حاج خشان چعب، شرکت شن آب و ماسه و سه‏راهی خویس، مطابق ‏نقشه پیوست، در بخش شاوور ایجاد می‌شود.

۵ ـ روستای خویس به عنوان مرکز دهستان کرخا تعیین می‏شود.

۶ ـ مرکز بخش شاوور به شهر شاوور تغییر می‏یابد.

۷ـ یک بخش به نام مرکزی از ترکیب دهستان‏های سیدعباس و آهودشت و شهر الوان در شهرستان شوش ایجاد می‌شود.

۸ ـ شهرستان کرخه از ترکیب بخش مرکزی و بخش شاوور، در استان خوزستان ایجاد می‌شود.

۹ـ شهر الوان به عنوان مرکز بخش مرکزی شهرستان کرخه تعیین می‏شود.

۱۰ـ شهر الوان به عنوان مرکز شهرستان کرخه تعیین می‏شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

مصوبات هیئت دولت دهه سوم آذر 99

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان پردیس استان تهران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22063-23/09/1399

شماره ۱۰۴۹۲۷/ت۵۷۰۵۶هـ ـ ۱۳۹۹/۹/۱۸

وزارت کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۹/۱۶ به پیشنهاد شماره ۱۳۳۴۹۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۶ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

الف ـ در بخش بومهن شهرستان پردیس استان تهران، یک دهستان به نام طاهرآباد از ترکیب روستاها، مزرعه‏ها و مکان‌های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، ازجمله روستاها، مزرعه‏ها و مکان‌های زیر ایجاد می‌شود:

۱ـ طاهرآباد ۲ـ تماشا ۳ـ پلنگ آواز جدید ۴ـ زردستان ۵ ـ شهرآباد ۶ ـ مجتمع دانشگاهی علم و صنعت ۷ـ پاسگاه شکاربانی محیط زیست ۸ ـ دامداری خداوردی.

ب ـ روستای طاهرآباد به عنوان مرکز دهستان طاهرآباد تعیین می‏شود.

پ ـ در بخش بومهن، یک دهستان به نام باغ ‌کمش از ترکیب روستاها، مزرعه‏ها و مکان‌های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست، از جمله روستاها، مزرعه‏ها و مکان‌های زیر ایجاد می‌شود:

۱ـ باغ ‌کمش ۲ـ اصطلک پایین ۳ـ سیاه سنگ جدید ۴ـ کارخانه سیمان شمال

۵ ـ انبار باریت سیمان شمال.

ت ـ روستای باغ ‌کمش به عنوان مرکز دهستان باغ ‌کمش تعیین می‏شود.

ث ـ در شهرستان پردیس، یک بخش به نام بخش مرکزی از ترکیب دو دهستان کرشت و باغ ‌کمش و شهر پردیس ایجاد می‌شود.

ج ـ شهر پردیس به عنوان مرکز بخش مرکزی شهرستان پردیس تعیین می‏شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان گرمی استان اردبیل

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22063-23/09/1399

شماره ۱۰۴۹۰۰/ت۵۷۳۳۷هـ ـ ۱۳۹۹/۹/۱۸

وزارت کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۹/۱۶ به پیشنهاد شماره ۱۹۹۷۰۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۷ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

الف ـ محدوده جغرافیایی دهستان‌های اجارود شمالی و اجارود غربی بخش مرکزی

شهرستان گرمی استان اردبیل، مطابق نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، اصلاح می‌شود.

ب ـ در شهرستان گرمی، روستاهای سیدآباد و زارع‌آباد از بخش انگوت منتزع و مطابق نقشه پیوست، به دهستان اجارود شمالی بخش مرکزی ملحق می‌شوند.

پ ـ در بخش انگوت، روستاها، مزرعه‏ها و مکان‌های ارزنق، تکدام، داش بولاغ برزند، احد بیگلو، درگاه لوی برزند، حسین خانلو و ماراللوی گلبلو از دهستان پایین برزند منتزع و مطابق نقشه پیوست، به دهستان انگوت شرقی ملحق می‌شوند.

ت ـ در شهرستان گرمی، دهستان پایین برزند از بخش انگوت منتزع و مطابق نقشه پیوست، به بخش مرکزی ملحق می‌شود.

ث ـ مرکز دهستان انگوت شرقی به روستای محمدتقی کندی تغییر می‌یابد.

ج ـ در بخش انگوت، یک دهستان به نام دره‌رود شمالی از ترکیب روستاها، مزرعه‏ها و مکان‌های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست، از جمله روستاها، مزرعه‏ها و مکان‌های زیر ایجاد می‌شود:

۱ـ آقا محمد بیگلو ۲ـ ایلخچی ۳ـ باغشلو ۴ـ بال قشلاقی ۵ ـ حاجی عباس کندی

۶ ـ چنـار خروسـلو ۷ـ دلیـک یـارتان ۸ ـ دیـک داش ۹ـ سـلوک قـشلاقـی ۱۰ـ عالی قاپو ۱۱ـ قره جه اخلـی ۱۲ـ صـمد قشـلاقی ۱۳ـ قوی طـول دولاما ۱۴ـ قشلاق عبا ۱۵ـ قشلاق علیا ۱۶ـ قورتلو قشلاق۱۷ـ قولان ۱۸ـ قوی طول ۱۹ـ کدخدالو ۲۰ـ لک وان.

چ ـ روستای آقا محمد بیگلو به عنوان مرکز دهستان دره‌رود شمالی تعیین می‏شود.

ح ـ در بخش انگوت، یک دهستان به نام دره‌رود جنوبی از ترکیب روستاها، مزرعه‏ها و مکان‌های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست، از جمله روستاها، مزرعه‏ها و مکان‌های زیر ایجاد می‌شود:

۱ـ زیوه ۲ـ جلدک ۳ـ جمیل کندی ۴ـ چات قشلاق ۵ ـ سلم آغاجی ۶ ـ قره‌خان بیگلو ۷ـ قشلاق انجیرلو ۸ ـ قشلاق بریان ۹ـ قشلاق چرتقلو ۱۰ـ قشلاق زرگر ۱۱ـ قشلاق قره‌قیه ۱۲ـ لکرآباد سفلی ۱۳ـ لکرآباد علیا ۱۴ـ نفتلو.

خ ـ روستای قره‌خان بیگلو به عنوان مرکز دهستان دره‌رود جنوبی تعیین می‏شود.

د ـ در شهرستان گرمی، یک بخش به نام دره‌رود از ترکیب دو دهستان دره‌رود شمالی و دره‌رود جنوبی ایجاد می‌شود.

ذ ـ روستای زیوه به عنوان مرکز بخش دره‌رود تعیین می‏شود.

ر ـ نام شهر تازه‌کند انگوت مرکز بخش انگوت به انگوت تغییر می‌یابد.

ز ـ در استان اردبیل، با تغییر نام بخش انگوت به مرکزی، یک شهرستان به نام انگوت از ترکیب دو بخش‌ مرکزی و دره‏رود ایجاد می‌شود.

ژ ـ شهر انگوت به عنوان مرکز شهرستان انگوت تعیین می‏شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

مصوبات هیئت دولت دهه سوم آذر 99

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان ساوجبلاغ استان البرز

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22063-23/09/1399

شماره ۱۰۴۹۲۲/ت۵۷۲۶۱هـ ـ ۱۳۹۹/۹/۱۸

وزارت کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۹/۱۶ به پیشنهاد شماره ۱۸۱۱۵۳ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۰ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

الف ـ در بخش چهارباغ شهرستان ساوجبلاغ استان البرز، روستاها، مزرعه‏ها و مکان‏های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، ازجمله روستای سنقرآباد و مزرعه‏ها و مکان‏های تابع آن، از دهستان رامجین منتزع و به دهستان چهاردانگه ملحق می‌شوند.

ب ـ مرکز دهستان چهاردانگه به روستای سنقرآباد تغییر می‌یابد.

پ ـ در بخش چهارباغ، یک دهستان به نام اغلان‌تپه از ترکیب روستاها، مزرعه‏ها و مکان‌های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست، از جمله روستاها، مزرعه‏ها و مکان‏های زیر ایجاد می‌شود:

۱ـ اغلان‌تپه ۲ـ ابراهیم‌آباد ۳ـ آغچه‌حصار ۴ـ زکی‌آباد ۵ ـ خیرآبادپشتو ۶ ـ یعقوب‏آباد ۷ـ کهریزک ۸ ـ زعفرانیه.

ت ـ روستای اغلان‌تپه به عنوان مرکز دهستان اغلان‌تپه تعیین می‏شود.

ث ـ در بخش چهارباغ، یک دهستان به نام عرب‌آباد افشار از ترکیب روستاها، مزرعه‏ها و مکان‏های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست، از جمله روستاها، مزرعه‏ها و مکان‏های زیر ایجاد می‌شود:

۱ـ عرب‌آباد افشار ۲ـ سلطان‌آباد ۳ـ اسماعیل‌آباد بالا ۴ـ اسماعیل‌آباد پایین ۵ ـ مزرعه رضا.

ج ـ روستای عرب‌آباد افشار به عنوان مرکز دهستان عرب‌آباد افشار تعیین می‏شود.

چ ـ در شهرستان ساوجبلاغ، یک بخش به نام رامجین از ترکیب دو دهستان رامجین و اغلان‌تپه ایجاد می‏شود.

ح ـ روستای رامجین به عنوان مرکز بخش رامجین تعیین می‏شود.

خ ـ در استان البرز، با تغییر نام بخش چهارباغ به مرکزی، یک شهرستان به نام چهارباغ از ترکیب دو بخش مرکزی و رامجین و شهر چهارباغ ایجاد می‏شود.

د ـ شهر چهارباغ به عنوان مرکز شهرستان چهارباغ تعیین می‏شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

مصوبات هیئت دولت دهه سوم آذر 99

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تبدیل مزرعه مستقل ویلادشت دهستان ملارد شمالی بخش مرکزی شهرستان ملارد استان تهران، به روستا

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22063-23/09/1399

شماره ۱۰۴۷۷۷/ت۵۶۹۴۲هـ ـ ۱۳۹۹/۹/۱۸

وزارت کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۹/۱۶ به پیشنهاد شماره ۱۱۲۵۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۶/۶ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

مزرعه مستقل ویلادشت دهستان ملارد شمالی بخش مرکزی شهرستان ملارد استان تهران، به روستا تبدیل و به عنوان روستای ویلادشت شناخته می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (۶) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22063-23/09/1399

شماره ۱۰۴۸۱۳/ت۵۸۲۰۹هـ ـ ۱۳۹۹/۹/۱۸

وزارت کشور ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ سازمان حفاظت محیطزیست

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۹/۱۶ به پیشنهاد شماره 43081/96954 مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۷ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (۶) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۳۲۵۵/ت۵۷۶۵۴هـ مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۴، عبارت «با اولویت مشارکت بخش غیردولتی از جمله شهرداری‌ها» به عبارت «با مشارکت بخش غیردولتی از جمله شهرداری‌ها و با اولویت بخش خصوصی» اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تسهیل در سرمایه‌گذاری برای تولید انواع نهاده‌ها و عوامل تولید کشاورزی وارداتی در داخل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22066-26/09/1399

شماره ۱۰۶۶۴۷/ت۵۸۲۴۴هـ ـ ۱۳۹۹/۹/۲۳

وزارت جهاد کشاورزی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۹/۱۶ به پیشنهاد کارگروه رفع موانع جهش تولید و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ به منظور تسهیل در سرمایه‌گذاری برای تولید انواع نهاده‌ها و عوامل تولید کشاورزی وارداتی در داخل کشور و قطع وابستگی و جلوگیری از خروج ارز:

الف ـ وزارت جهاد کشاورزی ظرف یک ماه فهرست اقلام موردحمایت برای تولید از جمله انواع واکسن و داروهای دامی، نژادهای مولد، انواع بذرهای هیبرید و نهال گواهی‌شده و مواد ژنتیکی، انواع کودهای شیمیایی، سموم و آفت‌کش‌ها، ماشین‌آلات و تجهیزات را تعیین و اعلام عمومی کند.

ب ـ وزارت جهاد کشاورزی واحدهای تولیدکننده انواع نهاده‌های موضوع بند (الف) را با رویکرد حمایت از تولید دانش‌بنیان و راهبری و مدیریت متمرکز تولید نهاده‌های وارداتی کشاورزی، تا حد ممکن در یک منطقه جغرافیایی با در نظر گرفتن روابط پسین و پیشین در بخش کشاورزی تجمیع و در قالب شهرک‌های تولید نهاده‌های کشاورزی ساماندهی و محدوده جغرافیایی شهرک‌های مذکور را تعیین کند.

پ ـ نمونه مجوز فعالیت واحدهای تولیدکننده مشمول حمایت توسط هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار (با اولویت محدوده تعیین‌شده شهرک‌های تولید نهاده‌های کشاورزی) تهیه و با محوریت وزارت جهاد کشاورزی برای واحدهای مذکور صادر می‌شود. دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مکلفند ضمن همکاری در صدور مجوزهای مربوط، حداکثر ظرف (۱۵) روز پاسخ استعلام مربوط را ارائه کنند. عدم پاسخگویی در مهلت تعیین‌شده به منزله تأیید خواهد بود.

ت ـ بسته حمایت از تأمین مالی برای توسعه واحدهای تولیدکننده مشمول حمایت با اولویت‌های زیر ظرف یک ماه توسط وزارت جهاد کشاورزی با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه‌وبودجه کشور تهیه و پس از تأیید معاون اول رئیس‌جمهور عملیاتی می‌شود:

یک ـ ساماندهی و افزایش سرمایه صندوق‌های حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی جهت استفاده از ظرفیت بازارهای مالی.

دو ـ استفاده از تأمین مالی جمعی برای هدایت سرمایه‏های خرد و متوسط برای سرمایه‏گذاری در واحدهای تولیدکننده.

سه ـ به‌کارگیری رویکرد صندوق پروژه چندجانبه به منظور کاهش و مدیریت خطرپذیری (ریسک) سرمایه‏گذاری.

چهار ـ هماهنگی با ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‏های هدف به‏منظور بازاریابی جهت جذب سرمایه‏گذاری خارجی.

پنج ـ ارائه تسهیلات حمایتی ارزان‌قیمت و استفاده از ظرفیت صندوق نوآوری و شکوفایی برای ارائه تسهیلات.

شش ـ استفاده از الگوی (مدل) مشارکت عمومی ـ خصوصی.

هفت ـ استفاده از ظرفیت شرکت‌های پیشران.

ث ـ به منظور حمایت از تحقق اهداف موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه، زمین موردنیاز طرح‌های مربوط به صورت رایگان در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد. این اراضی الزاماً تا زمانی که به فعالیت واگذاری اختصاص دارد، در اختیار بهره‌بردار خواهد بود و فاقد محدودیت زمانی است. آیین‌نامه اجرایی واگذاری اراضی به این طرح‌ها در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط ظرف یک ماه توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و عملیاتی می‌شود.

ج ـ تمامی قوانین و مقررات حمایتی ناظر بر فعالیت شهرک‌های صنعتی، بر واحدهای تولیدی یادشده (با اولویت واحدهای مستقر در شهرک‌های تولید نهاده‌های کشاورزی) نیز تسری می‌یابد.

چ ـ طرح‌های زیر نیز از مزایای موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه بهره‌مند خواهند شد:

یک ـ طرح‌هایی که حسب شرایط مناطق مختلف کشور و موضوع طرح به صورت مستقل و خارج از محدوده شهرک‌های تولید نهاده‌های کشاورزی ایجاد می‌شوند.

دو ـ فاز توسعه‌ای واحدهای فعال موجود.

سه ـ طرح‌های تولیدی نهاده‌ها و عوامل تولید کشاورزی صادراتی (با هدف تحصیل ارز).

ح ـ به منظور حمایت از تولید داخلی نهاده‌ها و عوامل تولید کشاورزی، واردات هرگونه کالای مشابه محصولات موضوع این بند با ارز ترجیحی ممنوع است.

خ ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور مکلف است الزامات قانونی و اعتبارات لازم جهت حمایت از تولید در واحدهای تولیدی مذکور را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و همچنین لایحه برنامه هفتم توسعه، پیش‌بینی کند.

۲ ـ به منظور استفاده بهینه از ظرفیت‌های تولید داخلی و همچنین بهبود تراز تجاری محصولات کشاورزی:

الف ـ وزارت جهاد کشاورزی با استفاده از کلیه ظرفیت‌های مردمی و بخش خصوصی و سازمان‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و همچنین مشارکت صندوق حمایت از توسعه کشاورزی، سازمان نظام‌مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و سازمان نظام دامپزشکی، زمینه اجرای طرح‌های بزرگ در کل زنجیره تولید محصولات کشاورزی و غذایی را فراهم کند.

ب ـ وزارت جهاد کشاورزی با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون و سایر نهادهای غیردولتی، ظرف یک ماه فهرست عناوین طرح‌ها و محصولات موردحمایت را تعیین و اعلام عمومی کند.

پ ـ نمونه مجوز فعالیت طرح‌های بزرگ در کل زنجیره تولید محصولات کشاورزی و غذایی مشمول حمایت توسط هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار تهیه و با محوریت وزارت جهاد کشاورزی برای طرح‌های مذکور صادر می‌شود. دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مکلفند ضمن همکاری در صدور مجوزهای مربوط، حداکثر ظرف (۱۵) روز پاسخ استعلام مربوط را ارائه کنند. عدم پاسخگویی در مهلت تعیین‌شده به منزله تأیید خواهد بود.

ت ـ بسته حمایت از تأمین مالی برای توسعه طرح‌های یادشده، با اولویت‌های زیر ظرف یک ماه توسط وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه‌وبودجه کشور تهیه و پس از تأیید معاون اول رئیس‌جمهور عملیاتی می‌شود:

یک ـ حمایت از شرکت‌های پیشران با هدف توسعه کشاورزی قراردادی و تجمیع ظرفیت‌های کشاورزان کوچک در مناطق مختلف.

دو ـ استفاده از الگوی (مدل) مشارکت عمومی ـ خصوصی.

سه ـ حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در جهت بهبود بهره‌وری.

چهار ـ ساماندهی و افزایش سرمایه صندوق‌های حمایت از توسعه کشاورزی جهت استفاده از ظرفیت بازارهای مالی.

پنج ـ استفاده از تأمین مالی جمعی برای هدایت سرمایه‌های خرد و متوسط برای سرمایه‌گذاری در واحدهای تولیدی موضوع این تصویب‌نامه.

شش ـ استفاده از ظرفیت تأمین مالی زنجیره تأمین (SCF) با استفاده از ابزارهای کارگزاری (فاکتورینگ) و کارگزاری (فاکتورینگ) معکوس.

هفت ـ استفاده از ظرفیت صندوق نوآوری و شکوفایی برای ارائه تسهیلات.

هشت ـ حمایت از محصولاتی که ظرفیت (پتانسیل) تولید آنها در داخل کشور وجود دارد یا تقاضا برای صادرات آنها بالا است و امکان افزایش تولید در داخل کشور را دارند.

ث ـ به منظور حمایت از تحقق اهداف فوق، زمین موردنیاز سرمایه‌گذاران طرح‏های یادشده به صورت رایگان در اختیار بهره‏بردار قرار می‏گیرد. این اراضی الزاماً تا زمانی که به فعالیت موضوع واگذاری اختصاص دارد، در اختیار بهره‌بردار خواهد بود و فاقد محدودیت زمانی است. آیین‌نامه اجرایی واگذاری اراضی به این طرح‌ها در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط ظرف یک ماه توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و عملیاتی می‌شود.

ج ـ به منظور بهره‌گیری از ظرفیت قانونی صندوق‌های حمایت از توسعه کشاورزی و تجهیز منابع مالی جدید از طریق هدایت سرمایه‌های بخش غیردولتی، سازمان برنامه‌وبودجه کشور مکلف است در صورت لزوم، سهم دولت را تا سقف چهل و نه درصد (۴۹%) برای ایجاد صندوق‌های تخصصی موردنیاز اجرای طرح‌های فوق تأمین کند.

چ ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور مکلف است الزامات قانونی و اعتبارات لازم جهت حمایت از طرح‌های مذکور را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و همچنین لایحه برنامه هفتم توسعه، پیش‌بینی کند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص گاز بهای مشترکین خانگی کم‌مصرف با الگوی مصرف تعیین‌شده از ابتدای دی‌ماه ۱۳۹۹

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22066-26/09/1399

شماره ۱۰۶۶۳۲/ت۵۸۲۶۰هـ ـ د۱۳۹۹/۹/۲۳

وزارت نفت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۹/۱۹ به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ وزارت نفت مجاز است گاز بهای مشترکین خانگی کم‌مصرف با الگوی مصرف تعیین‌شده در جدول زیر را از ابتدای دی‌ماه ۱۳۹۹ با تخفیف صد درصد (۱۰۰%) محاسبه کند. این حکم شامل گاز بها و کلیه هزینه‌های مرتبط با آن (مالیات، عوارض ارزش‌افزوده و عوارض گازرسانی) می‌باشد و صرفاً شامل سکونتگاه‌های دایمی در حال بهره‌برداری شهری و روستایی و همچنین سکونتگاه‌های عشایری می‌شود. واحدهای خالی از سکنه و سکونتگاه‌های غیردایم نظیر باغ ویلاها و خانه‌باغ‌ها، مشمول این تخفیف نمی‌شوند:

 

ردیف اقلیم الگوی کم‌مصرفی (مترمکعب در ماه)
۱ ایام سرد اقلیم‌های ۱ و ۲ و ۳ ۲۰۰ و کمتر
۲ ایام سرد اقلیم ۴ ۱۵۰ و کمتر
۳ ایام سرد اقلیم ۵ ۱۰۰ و کمتر
۴ ایام گرم همه اقلیم‌ها (نیمه دوم فروردین تا نیمه اول آبان) ۴۵ و کمتر

 

۲ـ گازبهای سایر مشترکین تا الگوی مصرف تعیین‌شده تغییری نخواهد کرد.

۳ـ مشترکان با میزان مصرف ماهانه بیش از الگوی مصرف، شش ماه فرصت دارند تا نسبت به اصلاح رفتار مصرفی و کاهش مصرف گاز از جمله با استفاده از روش‌های زیر اقدام کنند. در پایان این دوره، بهای گاز آن دسته از مشترکینی که مصرف آنان بیش از الگوی تعیین‌شده باشد، به پیشنهاد وزارت نفت و تصویب شورای اقتصاد افزایش می‌یابد:

الف ـ اجرای اقدامات بهینه‌سازی مصرف که به صورت رایگان توسط شرکت ملی گاز ایران آموزش داده می‌شود.

ب ـ مشارکت در طرح‌های بهینه‌سازی مصرف گاز اعم از اصلاح سامانه موتورخانه‌ها و جایگزینی بخاری‌های فرسوده.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص بهینه‌سازی مصرف آب و تشویق مشترکان کم‌مصرف خانگی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22066-26/09/1399

شماره ۱۰۶۶۲۹/ت۵۸۲۵۹هـ ـ ۱۳۹۹/۹/۲۳

وزارت نیرو

وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۹/۱۹ به پیشنهاد وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ با هدف بهینه‌سازی مصرف آب و تشویق مشترکان کم‌مصرف خانگی، به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود:

الف ـ صورتحساب آب و فاضلاب مشترکان با مصرف تا یک‌سوم الگوی تعیین‌شده

(موضوع تبصره (۴) ماده (۱) قانون توسعه و بهینه‌سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ) را با تخفیف صد درصد (۱۰۰%) محاسبه کند.

تبصره ـ این تخفیف صرفاً شامل سکونتگاه‌های دایمی در حال بهره‌برداری شهری و روستایی می‌شود. واحدهای خالی از سکنه و سکونتگاه‌های غیردایم نظیر باغ ویلاها و خانه باغ‌ها مشمول این تخفیف نمی‌شوند.

ب ـ آب‌بهای سایر مشترکان تا الگوی تعیین‌شده تغییری نخواهد کرد.

۲ـ مشترکان با مصرف ماهانه بیش از الگوی مصرف، شش ماه فرصت دارند تا نسبت به اصلاح رفتار مصرفی و کاهش مصرف آب اقدام کنند. در پایان این دوره، بهای آب آن دسته از مشترکینی که مصرف آنان بیش از الگوی تعیین‌شده باشد، به پیشنهاد وزارت نیرو و تصویب شورای اقتصاد افزایش می‌یابد.

۳ـ وزارت نیرو (شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور) موظف است ضمن اطلاع‌رسانی، آموزش و فرهنگ‌سازی، مشترکین پرمصرف را نسبت به استفاده از وسایل کاهنده مصرف با هدف اصلاح رفتار و کاهش مصارف غیرضروری ترغیب کند.

۴ـ دستورالعمل اجرایی این تصویب‌نامه (شامل بازنگری در طبقات مصرف و اصلاح ضرایب شهری) ظرف (۱۰) روز توسط وزارت نیرو تدوین و ابلاغ می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین نرخ‌ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی ماشینی (مکانیزه) خودروها و موتورسیلکت‌ها [موتورسیکلت‌ها]

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22066-26/09/1399

شماره ۱۰۵۷۹۶/ت۵۸۲۲۰هـ ـ ۱۳۹۹/۹/۲۲

وزارت کشور ـ وزارت راه و شهرسازی

سازمان ملی استاندارد ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۹/۱۶ به پیشنهاد مشترک شماره ۱۳۴۵۶۲ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۹ وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی و به استناد تبصره (۴) ماده (۶) قانون هوای پاک ـ مصوب ۱۳۹۶ـ تصویب کرد:

۱ـ نرخ‌ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی ماشینی (مکانیزه) خودروها و موتورسیلکت‌ها [موتورسیکلت‌ها] به شرح جدول زیر تعیین می‌شود:

 

مصوبات هیئت دولت دهه سوم آذر 99

 

۲ـ نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی خودروها و موتورسیکلت‌ها برای هر بار مراجعه بعدی ظرف پانزده روز پس از مراجعه اول به شرح جدول زیر تعیین می‌شود:

 

 

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

فایل pdf

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

قوانین دهه دوم اردیبهشت ۱۴۰۳

قوانین منتشره از 1403/02/11 لغايت 1403/02/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     قانون ارجاع اختلاف بین شرکت…
keyboard_arrow_up