مصوبات هیئت دولت دهه سوم بهمن 98

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مصوبات هیئت دولت منتشره از

1398/11/21 لغايت 1398/11/30

در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

 

تصویب‌نامه در خصوص تغییر گرایش مجاز منطقه ویژه اقتصادی بانه

تصویب‌نامه در خصوص افزایش اعتبار بودجه سال ۱۳۹۸ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش

تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعرفه‌های هزینه خدمات سازمان‌های مناطق ویژه اقتصادی

تصویب‌نامه در خصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (۲۲) آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمانهای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی سال ۱۳۹۸          

تصویب‌نامه در خصوص افزایش مساحت منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی    

تصویب‌نامه در خصوص تغییر مساحت محدوده منطقه ویژه اقتصادی شوش     

تصویب‌نامه در خصوص تأیید صورت‌های مالی و عملکرد هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو، مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷    

تصویب‌نامه در خصوص تأیید صورت‌های مالی و عملکرد هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم، مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷    

تصویب‌نامه در خصوص تأیید صورت‌های مالی و عملکرد هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش، مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷    

تصویب‌نامه در خصوص تأیید صورت‌های مالی و عملکرد هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی، مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷    

تصویب‌نامه در خصوص تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی نمین

تصویب‌نامه در خصوص اقامت اتباع خارجی     

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای محمدرضا عبدالرحیمی به عنوان عضو هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو  

آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور       

لغو تصویب‌نامه شماره ۱۳۳۴۱۸/ت۵۴۹۸۸ هـ مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۶

الحاق تبصره به بند (۵) تصویب‌نامه شماره ۸۷۲۴/ت۵۶۴۸۵ هـ مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۸ و ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی بندهای (ج) و (ی) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور    

تصویب‌نامه در خصوص لغو قسمت اول ردیف (۲) جدول (۱ ـ ۲) پیوست بسته اجرایی وزارت جهاد کشاورزی (توسعه و تقویت صندوق تعاون روستایی)

اصلاح بند (۴) تصویبنامه شماره ۱۷۴۱۹۵/ت۵۵۱۹۶ هـ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۷

اصلاح تبصره (۸) الحاقی به ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی بند (و) و جزء‌های (۳) و (۴) بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور  

اصلاح تبصره (۳) اصلاحی ماده (۲) و تبصره الحاقی ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم         

اصلاح ماده (۲۳) آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری       

تصویب‌نامه در خصوص تعیین قیمت نقدی هر بشکه نفت خام و میعانات گازی تحویلی به پالایشگاههای داخلی در سال ۱۳۹۷      

تصویب‌نامه در خصوص تعیین وزارت نیرو به عنوان دستگاه مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشور قطر       

تصویب‌نامه در خصوص مبلغ مجازات نقدی بدل از حبس   

آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۱۷) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور        

آیین‌‌نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق‌التولیه و حق‌النظاره و میزان حق‏الزحمه امین یا هیئت‌امنای اماکن مذهبی در سال۱۳۹۸

آیین‌نامه اجرایی ماده (۶۱) الحاقی قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور        

الحاق تبصره به بند (ث) ماده (۱) آییننامه اجرایی ماده (۴۶) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور  

حذف جزءهای (۳) و (۴) بند (ج) تصمیمنامه شماره ۸۴۵۷۰/۵۰۵۸۲ مورخ ۲۶/۷/۱۳۹۳

اصلاح آیین‌نامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تغییر گرایش مجاز منطقه ویژه اقتصادی بانه

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21821-21/11/1398

شماره ۱۴۳۸۹۳/ت۵۷۱۶۱ هــ۱۳۹۸/۱۱/۸

وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۱/۶ به پیشنهاد شماره 982/10/3742 مورخ ۱۳۹۸/۷/۳۰ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد تبصره (۱) ماده (۱) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ ـ تصویب کرد:

گرایش مجاز منطقه ویژه اقتصادی بانه، موضوع تصمیم‌نامه شماره ۱۲۵۷۰۰/ت۴۶۵۱۹ ن مورخ ۱۳۹۰/۶/۲۲ از «صنایع تبدیلی و بسته‌بندی به «صنعتی ـ تجاری تغییر می‌کند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص افزایش اعتبار بودجه سال ۱۳۹۸ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21821-21/11/1398

شماره ۱۴۳۸۹۴/ت۵۷۱۶۴ هـ ۱۳۹۸/۱۱/۸

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۱/۶ به پیشنهاد شماره 982/10/3742 مورخ ۱۳۹۸/۷/۳۰ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در بودجه سال ۱۳۹۸ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۲۲۵۷/ت۵۶۴۲۵ هـ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۸، مبلغ پانصد میلیارد (5۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار ردیف (۴۲۴۰۰۰) (تسهیلات داخلی و خارجی) کسر و به اعتبار ردیف (۴۲۶۰۰۰) (منابع حاصل از انتشار اوراق صکوک، مشارکت، قرضه و …) اضافه می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعرفه‌های هزینه خدمات سازمان‌های مناطق ویژه اقتصادی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21821-21/11/1398

شماره ۱۴۵۰۳۳/ت۵۷۱۶۵ هـ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳

وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۱/۶ به پیشنهاد شماره 982/10/3742 مورخ ۱۳۹۸/۷/۳۰ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تعرفه‌های هزینه خدمات سازمان‌های مناطق ویژه اقتصادی موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۷۳۳۷/ت۵۳۲۱۹ هـ مورخ ۱۳۹۵/۶/۶ با افزایش حداکثر به میزان ده درصد (۱۰%) برای سال ۱۳۹۹ تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (۲۲) آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی سال ۱۳۹۸

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21821-21/11/1398

شماره ۱۴۳۸۹۱/ت۵۷۱۵۸ هـ ۱۳۹۸/۱۱/۸

وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۱/۶ به پیشنهاد شماره 982/10/3742 مورخ ۱۳۹۸/۷/۳۰ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (الف) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ ـ تصویب کرد:

نصاب معاملات موضوع ماده (۲۲) آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۹۰۹/ت۴۸۲۱۷ ک مورخ ۱۳۹۲/۱/۳۱ برای سال ۱۳۹۸ به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف ـ معاملات کوچک: معاملاتی که تا سقف مبلغ چهارصد میلیون (۴۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال باشد.

ب ـ معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیش از سقف مبلغ معاملات کوچک بوده و از ده برابر سقف یادشده تجاوز نکند.

ج ـ معاملات عمده: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آن‌ها بیش از ده برابر سقف معاملات کوچک باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص افزایش مساحت منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21821-21/11/1398

شماره ۱۴۳۸۹۸/ت۵۷۱۵۷ هـ ۱۳۹۸/۱۱/۸

وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

سازمان حفاظت محیط‌زیست

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۱/۶ به پیشنهاد شماره 982/10/3742 مورخ ۱۳۹۸/۷/۳۰ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد ماده واحده قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بند ر انزلی ـ مصوب ۱۳۸۲ ـ تصویب کرد:

۱ ـ محدوده‌ای به مساحت (39/966) هکتار ((۲۸) هکتار اراضی استحصالی و (11/966) هکتار آن حریم دریایی) به شرح نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، به محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی، مشروط به رعایت الزامات زیست‌محیطی و قوانین و مقررات مربوط الحاق می‌شود.

۲ ـ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی موظف است نسبت به اصلاح طرح جامع منطقه یادشده اقدام نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

مصوبات هیئت دولت دهه سوم بهمن 98

 

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تغییر مساحت محدوده منطقه ویژه اقتصادی شوش

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21821-21/11/1398

شماره ۱۴۳۸۸۵/ت۵۷۱۶۳ هـ ۱۳۹۸/۱۱/۸

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت جهاد کشاورزی

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۱/۶ به پیشنهاد شماره 982/10/3742 مورخ ۱۳۹۸/۷/۳۰ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد تبصره (۱) ماده (۱) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ ـ تصویب کرد:

۱ ـ در تصویب‌نامه شماره ۱۳۳۴۱۳/ت۵۴۹۸۵ هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ مساحت محدوده منطقه ویژه اقتصادی شوش به (۳۰۱) هکتار به شرح نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، تغییر می‌یابد.

۲ ـ انجام هرگونه عملیات اجرایی منوط به تملک و یا واگذاری رسمی دستگاه‌های دولتی ذی‌ربط و رعایت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها ـ مصوب ۱۳۷۴ ـ با اصلاحات بعدی آن، ارائه طرح جامع منطقه ویژه یادشده ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، اخذ مجوزهای زیست‌محیطی و سایر مجوزهای لازم از دستگاه‌های ذی‌ربط و موافقت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هست.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

مصوبات هیئت دولت دهه سوم بهمن 98

 

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تأیید صورت‌های مالی و عملکرد هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو، مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21821-21/11/1398

شماره ۱۴۳۹۰۶/ت۵۷۱۵۶ هـ ۱۳۹۸/۱۱/۸

وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۱/۶ به پیشنهاد شماره 982/10/3742 مورخ ۱۳۹۸/۷/۳۰ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ ـ تصویب کرد:

۱ ـ صورت‌های مالی و عملکرد هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو، مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ به شرح صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۸/۷/۷ پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت می‌باشد، تأیید می‌شود.

۲ ـ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو، برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ انتخاب و حق‌الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین سازمان حسابرسی و سازمان منطقه آزاد یادشده با رعایت تعرفه‌های مصوب مطابق قانون تعیین می‌شود و قالب قرارداد استاندارد جامعه حسابداران رسمی ایران ملاک عمل می‌باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

صورت‌جلسه مجمع عمومی سالیانه (کارگروه تخصصی شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی)

در خصوص بررسی صورت‌های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۷

سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو ـ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷

پیرو دعوت‌نامه شماره 982/20/3162 مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ جلسه مجمع عمومی سالیانه (کارگروه تخصصی شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ‌ صنعتی و ویژه اقتصادی)، در خصوص بررسی صورت‌های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۷ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ در سالن کنفرانس ساختمان شماره ۲ دبیرخانه شورای‌عالی، با حضور اعضای کارگروه تخصصی شورای‌عالی و حسابرس مستقل و بازرس قانونی (سازمان حسابرسی) تشکیل شد، اعضای مجمع ضمن استماع گزارش عملکرد هیئت‌مدیره و بررسی صورت‌های مالی حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۷ و توضیحات مدیرعامل و هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ‌ صنعتی ماکو، در خصوص هر یک از بندهای گزارش مذکور، تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ نمودند:

۱ ـ در خصوص بند (۴) گزارش حسابرس مستقل (بند اظهارنظر): صورت‌های مالی تلفیقی و شرکت اصلی شامل ترازنامه به تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۷ و صورت‌های سود و زیان و جریان وجوه نقد سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، مورد تصویب قرار گرفت.

۲ ـ در خصوص بند (۵) گزارش حسابرس مستقل (بند اظهارنظر): ضمن استماع گزارش سازمان در این خصوص، مجمع عمومی ضمن تأکید بر مسئولیت مدیرعامل و هیئت‌مدیره وقت سازمان در رابطه با هرگونه ضرر و زیان مالی وارده به سازمان مقرر نمود سازمان منطقه اقدامات قانونی لازم را نسبت به تعیین سهم سازمان و همچنین اصلاح قرارداد مذکور با رعایت صرفه و صلاح سازمان حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۸ به عمل آورده و نتایج اقدامات را هر سه ماه یک‌بار به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی ارائه نماید.

۳ ـ در خصوص بند (۶) گزارش بازرس قانونی (تأکید بر مطلب خاص): در خصوص اجاره مغازه‌های مجتمع تجاری امید، مجمع عمومی مقرر نمود سازمان منطقه اقدامات لازم را با رعایت صرفه و صلاح سازمان و با لحاظ عدم تضییع حقوق مستأجرین در جهت وصول مبالغ به عمل آورده و نتایج را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه نماید.

همچنین در مورد لغو قرارداد تأمین صندلی پروازی با شرکت مذکور، مجمع عمومی ضمن تأکید بر مسئولیت مدیرعامل و مدیران ذی‌ربط در خصوص هرگونه ضرر و زیان احتمالی ناشی از لغو زودتر از موعد قرارداد مقرر نمود سازمان منطقه اقدامات قانونی لازم را به رعایت صرفه و صلاح سازمان به منظور تعیین تکلیف موضوع به عمل آورده و نتایج اقدامات را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی ارائه نماید.

۴ ـ در خصوص بند (۷) گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی: گزارش به استماع اعضای مجمع رسید. همچنین با توجه به توضیحات ارائه‌شده در خصوص تعداد نیروی انسانی، مقرر شد حسابرس محترم نسبت به اصلاح گزارش در این خصوص اقدام نماید.

۵ ـ در خصوص بند (۸) گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی: مجمع عمومی ضمن تأکید بر ضرورت رعایت بودجه مصوب مقرر نمود سازمان منطقه مستندات لازم و موردنیاز را در خصوص توجیه علل مغایرت‌ها و عدم تحقق برخی عملیات سرمایه‌ای و پروژه‌های در دست اجرا را جهت تطبیق به حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه و حداکثر طی مدت دو ماه ضمن اخذ تأییدیه از حسابرس مستقل و بازرس قانونی مدارک موردنظر را به اعضای مجمع عمومی ارائه نمایند.

۶ ـ در خصوص بند (۹) گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی: گزارش به استماع اعضای مجمع رسید.

۷ ـ در خصوص بند (۱۰) گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی: مجمع عمومی ضمن تأکید بر مسئولیت مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره وقت و مدیران ذی‌ربط در خصوص هرگونه ضرر و زیان احتمالی ناشی از عدم اجرای تکلیف مقرر در مجمع عمومی مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ مقرر نمود سازمان منطقه نسبت به اجرای تکالیف مقرر و رفع و اصلاح بندهای مذکور حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ صورت‌جلسه اقدام و نتایج را به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی ارائه نماید.

همچنین مجمع عمومی مقرر نمود سازمان منطقه نسبت به مشخص نمودن قراردادهای مربوط به کارکنان سازمان و نحوه ذخیره گیری اقدام و همچنین کلیه اصلاحات مربوط به نیروهای سازمانی و شرکتی (پیمانکارانی که خرید خدمت از آن‌ها صورت می‌پذیرد) به انضمام رفع مغایرت‌های ذخیره گیری مالی را حداکثر ظرف ۲ ماه از تاریخ صورت‌جلسه اقدام و نتایج را به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی ارائه نماید.

۸ ـ در خصوص بند (۱۱) گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی: با توجه به طرح موضوع مذکور و تصویب در شورای‌عالی و ابلاغ طی تصویب‌نامه شماره ۴۰۰۵۲/ت۵۶۴۳۱ هـ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ مقرر گردید سازمان منطقه مدارک و مستندات لازم را جهت حذف بند مذکور در اختیار حسابرس مستقل و بازرس قانونی قرار دهد.

۹ ـ در خصوص بند (۱۲) گزارش در مورد سایر مسئولیت‌های قانونی حسابرس: مجمع عمومی ضمن تأکید بر مسئولیت مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره و مدیران ذی‌ربط در خصوص هرگونه ضرر و زیان احتمالی ناشی از عدم اجرای موارد اشاره‌شده در بند مذکور مقرر نمود سازمان منطقه نسبت به اجرا و تکمیل موارد و انجام اصلاحات احتمالی لازم در حساب‌ها اقدام و نتایج اقدامات را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی ارائه نماید.

۱۰ ـ در خصوص بند (۱۳) گزارش در مورد سایر مسئولیت‌های قانونی حسابرس: پس از استماع گزارش سازمان منطقه در این خصوص و با توجه به بند ۸ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۱۱ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در خصوص واگذاری ساختمان مجتمع فرهنگی به منطقه آزاد ماکو، مجمع عمومی ضمن تأیید موضوع بر مالکیت سازمان منطقه تأکید نمود. همچنین مقرر شد سازمان منطقه اقدام قانونی لازم به منظور شناسایی و انتقال سند مالکیت زمین‌های کارشناسی نشده را انجام و به منظور تسریع در این امر از همکاری دستگاه‌های عضو مجمع عمومی استفاده نموده و نتایج اقدامات صورت گرفته هر سه ماه یک‌بار در اختیار حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی قرار گیرد.

۱۱ ـ در خصوص بند (۱۴) گزارش در مورد سایر مسئولیت‌های قانونی حسابرس: مجمع عمومی ضمن تأکید بر مسئولیت اعضای هیئت‌مدیره و مدیران ذی‌ربط در خصوص هرگونه ضرر و زیان احتمالی ناشی از این موضوع مقرر نمود سازمان منطقه حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ نسبت به انجام اصلاحات لازم در حساب‌ها اقدام و همچنین پیگیری لازم به منظور وصول مطالبات سازمان با رعایت صرفه و صلاح تا حصول نتایج نهایی را به عمل آورده و نتایج اقدامات را به صورت سه‌ماهه به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی ارائه نماید.

۱۲ ـ در خصوص بند (۱۵) گزارش در مورد سایر مسئولیت‌های قانونی حسابرس: گزارش به استماع اعضای مجمع رسید.

۱۳ ـ در خصوص بند (۱۶) گزارش در مورد سایر مسئولیت‌های قانونی حسابرس: گزارش به استماع اعضای مجمع رسید.

۱۴ ـ مجمع عمومی مقرر نمود سازمان منطقه فهرست تجزیه سنی اسناد دریافتنی و پرداختنی به همراه مطالبات معوق سازمان را حداکثر ظرف ۳ ماه از تاریخ صورت‌جلسه تهیه و جهت ارائه به مجمع به دبیرخانه شورای‌عالی ارائه نماید.

۱۵ ـ با توجه به بند (۴) گزارش حسابرس مستقل (اظهارنظر مقبول گزارش حسابرسی) کارگروه تخصصی شورای‌عالی مقرر نمود، پاداش اعضای هیئت‌مدیره سازمان‌های مناطق آزاد بر اساس تشخیص دبیر شورای‌عالی و مطابق با سقف مبلغ تعیین‌شده در بخشنامه شماره ۶۴۷۴۴۴ مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۱ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در رابطه با پرداخت به اعضای هیئت‌مدیره، تعیین و ابلاغ گردد.

۱۶ ـ در خصوص افراد دست‌اندرکار در تهیه صورت‌های مالی هر سازمان، مطابق با نظر مدیرعامل آن سازمان و مبلغی معادل با «حداکثر یک ماه حقوق و مزایای مندرج در حکم کارگزینی افراد پرداخت گردد.

۱۷ ـ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو، برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸ انتخاب و حق‌الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین سازمان منطقه و سازمان حسابرسی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تعیین می‌شود.

۱۸ ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های سازمان انتخاب می‌شود.

۱۹ ـ جلسه مجمع عمومی سالیانه (کارگروه تخصصی منتخب شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی) با ذکر صلوات حاضرین به پایان رسید.

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تأیید صورت‌های مالی و عملکرد هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم، مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21821-21/11/1398

شماره ۱۴۳۸۹۵/ت۵۷۱۵۵ هـ ۱۳۹۸/۱۱/۸

وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۱/۶ به پیشنهاد شماره 982/10/3742 مورخ ۱۳۹۸/۷/۳۰ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ ـ تصویب کرد:

۱ ـ صورت‌های مالی و عملکرد هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم، مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ به شرح صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۸/۶/۵ پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت می‌باشد، تأیید می‌شود.

۲ ـ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم، برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ انتخاب و حق‌الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین سازمان حسابرسی و سازمان منطقه آزاد یادشده با رعایت تعرفه‌های مصوب مطابق قانون تعیین می‌شود و قالب قرارداد استاندارد جامعه حسابداران رسمی ایران ملاک عمل می‌باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

صورت‌جلسه مجمع عمومی سالیانه (کارگروه تخصصی شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی)

در خصوص بررسی صورت‌های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۷

سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم ـ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵

پیرو دعوت‌نامه شماره 982/20/2491 مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۶ جلسه مجمع عمومی سالیانه (کارگروه تخصصی شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ‌ صنعتی و ویژه اقتصادی)، در خصوص بررسی صورت‌های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۷ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم در تاریخ ۱۳۹۸/۶/۵ در محل دبیرخانه شورای‌عالی با حضور اعضاء کارگروه و نمایندگان حسابرس مستقل و بازرس قانونی (مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز) تشکیل شد. اعضای مجمع ضمن استماع گزارش هیئت‌مدیره و بررسی صورت‌های مالی و گزارش عملکرد هیئت‌مدیره برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۷ و استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۷ و توضیحات هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم، در خصوص هر یک از بندهای گزارش مذکور تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ نمودند:

۱ ـ در خصوص بند (۴) گزارش حسابرس مستقل: با عنایت به تکرار بند مذکور در سنوات گذشته و پس از استماع گزارش منطقه در خصوص مکاتبات و پیگیری‌ها و برگزاری کمیته تعیین‌شده از سوی مجمع، مجمع عمومی مقرر نمود سازمان منطقه ظرف مدت حداکثر چهار ماه نسبت به پیگیری و انجام اقدامات لازم در جهت اجرای حکم با رعایت حفظ حقوق سازمان اقدام نموده و نتایج را به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی ارائه نماید. همچنین مقرر شد سازمان منطقه نسبت به تعیین تکلیف اسناد و مدارک مربوط جهت اعمال اصلاحات و تعدیلات لازم در حساب‌ها اقدام و نتیجه را در مقاطع سه‌ماهه به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، ارائه نمایند.

۲ ـ در خصوص بند (۵) گزارش حسابرس مستقل: با عنایت به سنواتی بودن بند و عدم وصول اسناد در سررسید آن‌ها، مجمع عمومی ضمن تأکید مجدد بر مسئولیت اعضای هیئت‌مدیره و مدیران ذی‌ربط سازمان منطقه در خصوص پیگیری موضوع، مقرر نمود سازمان منطقه در اسرع وقت با مسئولیت مستقیم مدیرعامل سازمان اقدامات قانونی لازم را به عمل آورده و جدول تجزیه سنی مبلغ 160/5 میلیارد ریال اقلام راکد و منقول در سنوات گذشته را تهیه و مبالغ وصول‌شده از این بابت را به تفکیک اشخاص حقیقی و حقوقی با تأیید حسابرس مستقل و بازرس قانونی حداکثر تا تاریخ ۹۸/۶/۱۵ به مجمع عمومی ارائه نمایند، همچنین مقرر شد در خصوص سایر مبالغ وصول نشده مدارک و مستندات پیگیری‌های صورت گرفته در جهت احقاق حقوق سازمان را به همراه دلایل عدم وصول، حداکثر تا تاریخ ۹۸/۷/۳۰ جهت اخذ مجوز از مجمع عمومی به دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، ارائه نمایند.

۳ ـ در خصوص بند (۶) گزارش حسابرس مستقل (بند اظهارنظر): صورت‌های مالی شامل ترازنامه به تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۷ و صورت‌های سود و زیان و جریان وجوه نقد گروه و سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور مورد تصویب قرار گرفت.

۴ ـ در خصوص بند (۷) گزارش حسابرس مستقل (تأکید بر مطلب خاص): با توجه به گزارش ارائه‌شده از آنجایی که این موضوع در خصوص تمامی سازمان‌ها موضوعیت دارد لذا اعضای مجمع مقرر نمودند دبیرخانه شورای‌عالی پیگیری موضوع را در دستور کار قرار داده و ظرف مدت ۳ ماه نسبت به موضوع تعیین تکلیف نماید.

۵ ـ در خصوص بند (۸) گزارش حسابرس مستقل (سایر بندهای توضیحی): به استماع کارگروه رسید.

۶ ـ در خصوص بند (۱ ـ ۹) گزارش سایر وظایف بازرس قانونی (سایر الزامات قانونی و مقرراتی): مقرر شد سازمان منطقه تمهیدات لازم به منظور برگزاری مجمع عمومی در تاریخ قانونی را به عمل آورد.

همچنین دبیرخانه شورای‌عالی به منظور تصویب بودجه سازمان‌های مناطق آزاد در موعد مقرر برنامه‌ریزی لازم را معمول نماید.

۷ ـ در خصوص بند (۲ ـ ۹) گزارش سایر وظایف بازرس قانونی (سایر الزامات قانونی و مقرراتی): با توجه به تکالیف مقرر در مجامع سال‌های قبل از آنجایی که ادامه فعالیت شرکت‌های تابعه سازمان‌ها بدون اخذ مجوز از مجمع عمومی فاقد وجاهت می‌باشد. لذا مقرر شد سازمان منطقه حداکثر ظرف مدت یک هفته اساس‌نامه‌های پیشنهادی در خصوص ۲ شرکت موردنظر را جهت طی فرآیند قانونی به مدیریت امور مجامع و حسابرسی داخلی دبیرخانه شورای‌عالی ارائه نماید، همچنین در خصوص انجام تکالیف سنوات قبل در ارتباط با توقف فعالیت، ادغام و یا انحلال و واگذاری شرکت‌های تابعه و وابسته اقدامات لازم را به عمل آورده و گزارش اقدامات را حداکثر ظرف مدت سه ماه به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی جهت ارائه به مجمع عمومی به عمل آورد. مجمع عمومی ضمن تأکید بر مسئولیت مدیران ذی‌ربط سازمان منطقه در رعایت قوانین و مقررات مربوط و آثار احتمالی ناشی از آن بر حقوق سازمان منطقه، مقرر شد سازمان موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری و نتایج را به همراه مدارک و مستندات، حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۸/۹/۳۰ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، ارائه نمایند.

۸ ـ در خصوص بند (۳ ـ ۹) گزارش سایر وظایف بازرس قانونی (سایر الزامات قانونی و مقرراتی): نظر به سنواتی بودن بند مذکور ضمن تأکید بر مسئولیت مدیران ذی‌ربط سازمان منطقه مبنی بر رعایت تکالیف مقرره، با توجه به توضیحات ارائه‌شده اعضای مجمع مقرر نمودند سازمان منطقه اقدامات لازم جهت انجام تکالیف بندهای الف و ب را به عمل آورد.

همچنین در ارتباط با بندهای ج و د با توجه به طرح پرونده در مراجع قضایی، مقرر شد تا تعیین تکلیف موضوعات، پیگیری و اقدام لازم برای حفط [حفظ] حقوق سازمان به عمل آمده و نتایج اقدامات به صورت مستمر و در مقاطع سه ماه به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، ارائه گردد.

۹ ـ در خصوص بند (۱۰) گزارش حسابرس مستقل (تأکید بر مطلب خاص): توضیحات به استماع اعضا رسید.

۱۰ ـ در خصوص بند (۱۱) گزارش حسابرس مستقل (سایر بندهای توضیحی): گزارش به استماع اعضا رسید

۱۱ ـ در خصوص بند (۱۲) گزارش سایر وظایف بازرس قانونی (سایر الزامات قانونی و مقرراتی): پس از استماع گزارش مقرر شد سازمان منطقه رسیدگی به اختلاف فی‌مابین را ضمن هماهنگی با دبیرخانه از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری پیگیری و نتیجه را به بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی گزارش نمایند.

۱۲ ـ در خصوص بند (۱۳) گزارش سایر وظایف بازرس قانونی (سایر الزامات قانونی و مقرراتی): مقرر شد سازمان منطقه اقدامات لازم را جهت اجرایی نمودن کامل تکلیف مقرر در خصوص تحویل گرفتن واحدهای تجاری در صورت پایان‌کار آنها انجام دهد و انجام این تکلیف به‌گونه‌ای باشد تا هیچ‌گونه تعهد و هزینه‌ای را به سازمان تحمیل ننماید و گزارش نتایج اقدامات را به حسابرس و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی ارائه نمایند.

۱۳ ـ در خصوص بند (۱۴) گزارش سایر وظایف بازرس قانونی (سایر الزامات قانونی و مقرراتی): مقرر شد سازمان منطقه با توجه به صورت‌جلسات تنظیم‌شده قبلی پیگیری لازم را برای صدور اسناد ضمن هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزارت دادگستری، دبیرخانه شورای‌عالی و سازمان منطقه، مطابق ضوابط مربوط معمول داشته و نتیجه را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۸/۸/۳۰ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورا اعلام نمایند.

۱۴ ـ در خصوص بند (۱۵) گزارش سایر وظایف بازرس قانونی (سایر الزامات قانونی و مقرراتی): اعضای مجمع ضمن تأکید بر مسئولیت هیئت‌مدیره در ارتباط با تسویه و تعیین تکلیف مانده حساب‌های پرداختی مقرر نمودند سازمان منطقه ضمن ارائه گزارش ریز اسناد حساب‌های مزبور (با تجزیه سنی) به مجمع عمومی تا تاریخ ۱۳۹۸/۶/۱۵ و اخذ مجوز لازم از مجمع اقدامات لازم را در این خصوص به عمل آورد و نتایج اقدامات را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۸/۹/۳۰ به بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، ارائه نمایند.

۱۵ ـ در خصوص بند (۱۶) گزارش سایر وظایف بازرس قانونی (سایر الزامات قانونی و مقرراتی): مجمع عمومی ضمن تأکید بر ضرورت رعایت بودجه مصوب و مسئولیت مدیران وقت سازمان مقرر نمود لازم است دبیرخانه شورای‌عالی بر کارهای مشترک سازمان‌ها نظارت داشته باشد و گزارشی از روند و چگونگی اجرایی شدن تکلیف مقرر در ارتباط با بودجه‌ریزی عملیاتی مقررشده در تصویب‌نامه بودجه سازمان‌های مناطق ارائه نماید، همچنین مقرر شد دبیرخانه ترتیبی اتخاذ نماید تا برنامه‌های سالیانه به همراه بودجه جهت تصویب به مجمع عمومی ارائه شود. همچنین معاونت برنامه‌ریزی دبیرخانه شورای‌عالی نیز موظف است فرمت‌های واحد و لازم را جهت تطبیق بودجه با عملکرد احصاء و در اختیار سازمان‌های مناطق آزاد قرار دهد.

۱۶ ـ در خصوص بند (۱۷) گزارش حسابرس مستقل (سایر مسئولیت‌های قانونی و مقرراتی حسابرس): گزارش به استماع کارگروه رسید.

۱۷ ـ کارگروه تخصصی شورای‌عالی مقرر نمود، پاداش اعضای هیئت‌مدیره بر اساس تشخیص دبیر شورای‌عالی و مطابق با سقف مبلغ تعیین‌شده در بخشنامه شماره ۶۴۷۴۴۴ مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۱ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در رابطه با پرداخت به اعضای هیئت‌مدیره، تعیین و ابلاغ گردد.

در خصوص افراد دست‌اندرکار در تهیه صورت‌های مالی هر سازمان، مطابق با نظر مدیرعامل آن سازمان و مبلغی معادل با «حداکثر یک ماه حقوق و مزایای مندرج در حکم کارگزینی افراد پرداخت گردد.

۱۸ ـ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸ انتخاب و حق‌الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین سازمان منطقه و سازمان حسابرسی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تعیین می‌شود.

۱۹ ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های سازمان انتخاب گردید.

جلسه مجمع عمومی سالیانه (کارگروه تخصصی شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی) با ذکر صلوات حاضرین به پایان رسید.

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تأیید صورت‌های مالی و عملکرد هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش، مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21821-21/11/1398

شماره ۱۴۳۹۰۰/ت۵۷۱۵۴ هـ ۱۳۹۸/۱۱/۸

وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۱/۶ به پیشنهاد شماره 982/10/3742 مورخ ۱۳۹۸/۷/۳۰ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ ـ تصویب کرد:

۱ ـ صورت‌های مالی و عملکرد هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش، مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ به شرح صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۸/۵/۶ پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت می‌باشد، تأیید می‌شود.

۲ ـ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش، برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ انتخاب و حق‌الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین سازمان حسابرسی و سازمان منطقه آزاد یادشده با رعایت تعرفه‌های مصوب مطابق قانون تعیین می‌شود و قالب قرارداد استاندارد جامعه حسابداران رسمی ایران ملاک عمل می‌باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

صورت‌جلسه مجمع عمومی سالیانه (کارگروه تخصصی شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی)

در خصوص بررسی صورت‌های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۷

سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش ـ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۶

پیرو دعوت‌نامه شماره 982/20/2091 مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ جلسه مجمع عمومی سالیانه (کارگروه تخصصی شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ‌ صنعتی و ویژه اقتصادی)، در خصوص بررسی صورت‌های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۷ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ در سالن کنفرانس ساختمان شماره ۲ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی با حضور اعضای کارگروه شورا و نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی (سازمان حسابرسی) تشکیل شد. اعضای مجمع ضمن استماع گزارش عملکرد هیئت‌مدیره و بررسی صورت‌های مالی حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۷ و توضیحات هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ‌ صنعتی کیش، در خصوص هر یک از بندهای گزارش مذکور، تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ نمودند:

۱ ـ در خصوص بند ۴ گزارش حسابرس مستقل (بند اظهارنظر): گزارش سازمان از پیگیری‌های انجام‌شده به استماع اعضای مجمع رسید. با توجه به سنواتی شدن بند مذکور مجمع عمومی ضمن تأکید بر مسئولیت مستقیم مدیران ذی‌ربط در خصوص تسریع در احقاق حقوق سازمان و ایجاد انضباط در حفظ اسناد و مدارک و با توجه به کاهش مبلغ دریافتنی‌های سازمان به نسبت سال گذشته، مقرر نمود سازمان منطقه اقدامات حقوقی و قانونی لازم را در این خصوص به عمل آورده و نتایج اقدامات صورت گرفته را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی ارائه نماید.

۲ ـ در خصوص بند ۵ گزارش حسابرس مستقل (بند اظهارنظر): صورت‌های مالی تلفیقی شامل ترازنامه به تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶ و صورت‌های سود و زیان و جریان وجوه نقد گروه و سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، مورد تصویب قرار گرفت.

۳ ـ در خصوص بند ۶ گزارش (تأکید بر مطلب خاص):

ـ در خصوص بند ۱ ـ ۶ با توجه به تکلیف مقررشده در مجمع عمومی سال ۱۳۹۶، سازمان منطقه مکلف به رعایت و اجرای دقیق تکالیف مندرج در صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ بوده و مسئولیت هرگونه عدم اجرای تکالیف فوق برعهده مدیران ذی‌ربط می‌باشد. ضمناً مقرر شد سازمان منطقه نتیجه اقدامات صورت گرفته را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی ارائه نماید.

ـ در خصوص بند ۲ ـ ۶ پس از استماع گزارش سازمان در رابطه با اقدامات صورت گرفته در این خصوص، با عنایت به تکرار بند مذکور در سنوات گذشته و عدم تعیین تکلیف موضوع مجمع عمومی ضمن تأکید بر مسئولیت مدیرعامل و هیئت‌مدیره در خصوص هرگونه ضرر زیان وارده به سازمان مقرر نمود، سازمان منطقه اقدامات لازم جهت تعیین تکلیف موضوع را حداکثر ظرف مدت شش ماه به عمل آورده و نتایج اقدامات صورت گرفته را هر سه ماه یک‌بار به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی ارائه نماید.

۴ ـ در خصوص بند ۷ گزارش سایر وظایف بازرس قانونی: مجمع عمومی ضمن عدم‌پذیرش هرگونه انحراف احتمالی از بودجه مصوب و تأکید بر مسئولیت مستقیم هیئت‌مدیره و مدیران وقت در این خصوص و همچنین تکلیف هیئت‌مدیره و مدیران ذی‌ربط به منظور عمل در چارچوب بودجه مصوب سالانه مقرر نمود، سازمان منطقه مدارک و مستندات مورد درخواست مجمع عمومی در رابطه با شفاف‌سازی عملکرد بودجه و توجیهات مرتبط با انحرافات مورداشاره در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ در اختیار دبیرخانه شورای‌عالی قرار داده و همچنین نسبت به اصلاح مغایرت‌های مورداشاره اقدام نماید. همچنین مقرر شد سازمان منطقه جداول مربوطه بودجه را جهت تطبیق به حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه و حداکثر طی مدت یک هفته ضمن اخذ تأییدیه از حسابرس مستقل و بازرس قانونی مدارک موردنظر را به اعضای مجمع عمومی ارائه نمایند.

۵ ـ در خصوص بند ۸ گزارش سایر وظایف بازرس قانونی: مجمع عمومی مقرر نمود حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان نسبت به اصلاح گزارش و تفکیک موضوعات بند مذکور اقدام نماید.

ـ در خصوص بند ۱ ـ ۸ با عنایت به گزارش حسابرس مستقل و پرداخت کل مبلغ پیمان، مقرر گردید سازمان منطقه گزارش مستند و دقیق در این رابطه را حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز جهت ارائه به اعضای مجمع به دبیرخانه شورای‌عالی ارائه نماید.

ـ در خصوص بند ۲ ـ ۸ مجمع عمومی مقرر نمود سازمان منطقه گزارش مجمع عمومی هریک از شرکت‌های تابعه خود را به همراه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی آن‌ها جهت ارائه به اعضای مجمع عمومی سازمان حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز در اختیار دبیرخانه شورای‌عالی قرار دهد.

ـ در خصوص بند ۳ ـ ۸ مجمع عمومی مقرر نمود حسابرس محترم نسبت به اصلاح گزارش اقدام نماید همچنین با توجه به آنکه طرح جامع یک سند بالادستی است، مقرر شد حسابرس مستقل مبانی لازم در خصوص درج این عبارت در گزارش را تشریحاً بیان نماید.

۶ ـ در خصوص بند ۹ گزارش سایر وظایف بازرس قانونی: مجمع عمومی مقرر نمود حسابرس محترم نسبت به تفکیک موضوعات بند مذکور اقدام نماید. همچنین اعضای مجمع عمومی بر این موضوع تأکید نمود که سازمان منطقه مکلف به انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی و ارائه گزارش‌های لازم در موعد مقرر می‌باشد. بدیهی است مسئولیت هرگونه عدم اجرای تکالیف مقرر برعهده مدیران ذی‌ربط می‌باشد.

گزارش سازمان منطقه در خصوص اقدامات انجام‌شده در رابطه با وضعیت مالیاتی سازمان و طرح موضوع در کمیسیون اقتصادی به استماع کارگروه رسید. در مورد سایر موارد نیز مقرر گردید سازمان منطقه اقدامات قانونی صورت گرفته را تا حصول نتایج نهایی پیگیری و نتایج اقدامات را به صورت مستمر در اختیار حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی قرار دهد.

۷ ـ در خصوص بند ۱۰ گزارش سایر وظایف بازرس قانونی: گزارش به استماع اعضا رسید.

۸ ـ در خصوص بند ۱۱ گزارش سایر وظایف بازرس قانونی: گزارش به استماع اعضا رسید.

۹ ـ در خصوص بند ۱۲ گزارش حسابرس در مورد سایر مسئولیت‌های قانونی: گزارش به استماع اعضا رسید.

۱۰ ـ مجمع عمومی مقرر نمود سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری سازمان منطقه نسبت به بررسی امکان واگذاری بیمارستان (در اختیار سازمان منطقه) به بخش خصوص حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ اقدام نموده و سازمان منطقه ظرف مدت یک هفته بعد از تاریخ مذکور گزارش اقدامات و بررسی‌های صورت گرفته را جهت طرح در مجمع عمومی به دبیرخانه شورای‌عالی ارائه نماید.

۱۱ ـ با توجه به بند (۵) گزارش حسابرس مستقل، کارگروه تخصصی شورای‌عالی مقرر نمود، پاداش اعضای هیئت‌مدیره سازمان‌های مناطق آزاد بر اساس تشخیص دبیر شورای‌عالی و مطابق با سقف مبلغ تعیین‌شده در بخشنامه شماره ۶۴۷۴۴۴ مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۱ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در رابطه با پرداخت به اعضای هیئت‌مدیره، تعیین و ابلاغ گردد.

در خصوص افراد دست‌اندرکار در تهیه صورت‌های مالی هر سازمان، مطابق با نظر مدیرعامل آن سازمان و مبلغی معادل با «حداکثر یک ماه حقوق و مزایای مندرج در حکم کارگزینی افراد پرداخت گردد.

۱۲ ـ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸ انتخاب و حق‌الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مبلغی است که در قرارداد بین سازمان منطقه و سازمان حسابرسی با رعایت تعرفه‌های مصوب مطابق قانون تعیین می‌شود.

۱۳ ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های سازمان انتخاب گردید.

جلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی منتخب شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی) با ذکر صلوات حاضرین به پایان رسید.

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تأیید صورت‌های مالی و عملکرد هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی، مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21821-21/11/1398

شماره ۱۴۳۸۹۷/ت۵۷۱۵۲ هـ ۱۳۹۸/۱۱/۸

وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۱/۶ به پیشنهاد شماره 982/10/3742 مورخ ۱۳۹۸/۷/۳۰ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ ـ تصویب کرد:

۱ ـ صورت‌های مالی و عملکرد هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی، مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ به شرح صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۸/۵/۱ پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت می‌باشد، تأیید می‌شود.

۲ ـ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی، برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ انتخاب و حق‌الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین سازمان حسابرسی و سازمان منطقه آزاد یادشده با رعایت تعرفه‌های مصوب مطابق قانون تعیین می‌شود و قالب قرارداد استاندارد جامعه حسابداران رسمی ایران ملاک عمل می‌باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

صورت‌جلسه مجمع عمومی سالیانه (کارگروه تخصصی شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی)

در خصوص بررسی صورت‌های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۷

سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی ـ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱

پیرو دعوت‌نامه شماره 972/20/1979 مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۶ جلسه مجمع عمومی سالیانه (کارگروه تخصصی شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ‌ صنعتی و ویژه اقتصادی)، در خصوص بررسی صورت‌های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۷ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۱ در سالن کنفرانس ساختمان شماره ۲ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی با حضور اعضای کارگروه شورا و نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی (سازمان حسابرسی) تشکیل شد. اعضای مجمع ضمن استماع گزارش عملکرد هیئت‌مدیره و بررسی صورت‌های مالی حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۷ و توضیحات هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ‌ صنعتی انزلی، در خصوص هر یک از بندهای گزارش مذکور، تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ نمودند:

۱ ـ در خصوص بند ۴ گزارش حسابرس مستقل (بند مبانی اظهارنظر): مقرر شد ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ مجمع صورت‌های مالی تلفیقی توسط سازمان منطقه تهیه و پس از تأیید حسابرس مستقل و بازرس قانونی به مجمع عمومی ارائه گردد.

۲ ـ در خصوص بند ۵ گزارش (بند اظهارنظر): صورت‌های مالی شامل ترازنامه به تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۷ و صورت‌های سود و زیان و جریان وجوه نقد سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، مورد تصویب قرار گرفت.

۳ ـ در خصوص بند ۶ گزارش (سایر وظایف بازرس قانونی): مجمع عمومی ضمن تأکید بر ضرورت رعایت بودجه مصوب و مسئولیت مدیران وقت سازمان بر عدم رعایت بودجه مصوب سالیانه مقرر نمود سازمان منطقه جداول مربوطه بودجه را جهت تطبیق به حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه و حداکثر طی مدت یک هفته ضمن اخذ تأییدیه از حسابرس مستقل و بازرس قانونی مدارک موردنظر را به اعضای مجمع عمومی ارائه نمایند. همچنین معاونت برنامه‌ریزی دبیرخانه شورای‌عالی نیز موظف است فرمت‌های واحد و لازم را جهت تطبیق بودجه با عملکرد احصاء و در اختیار سازمان‌های مناطق آزاد ارائه نماید.

۴ ـ در خصوص بند ۷ گزارش (سایر وظایف بازرس قانونی): گزارش به استماع اعضاء رسید.

۵ ـ در خصوص بند ۸ گزارش (سایر وظایف بازرس قانونی): با عنایت به تکرار بندهای مذکور در سنوات گذشته و پس از استماع توضیحات سازمان منطقه در رابطه با پیگیری‌ها و اقدامات قانونی صورت گرفته موارد به شرح هر بند به تفکیک مقرر گردید.

در خصوص بند (الف) ۱ ـ ۸ گزارش (سایر وظایف بازرس قانونی): در راستای احقاق حقوق سازمان مقرر شد سازمان منطقه با همکاری مدیریت حقوقی دبیرخانه و مشارکت اعضای محترم کارگروه در حوزه وزارت راه و شهرسازی، وزارت دادگستری، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت کشور پیگیری لازم تا حصول نتایج نهایی را به عمل آورده و نتایج اقدامات صورت گرفته را به همراه مدارک و مستندات لازم هر سه ماه یک‌بار به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی ارائه نماید.

در خصوص بند (ب) ۲ ـ ۸ گزارش (سایر وظایف بازرس قانونی): با توجه به نتایج حاصل‌شده مقرر گردید سازمان منطقه اقدامات حقوقی لازم را با لحاظ صرفه و صلاح سازمان در خصوص موارد باقی‌مانده تا حصول نتایج نهایی پیگیری نموده و نتایج اقدامات صورت گرفته را به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی ارائه نماید.

در خصوص بند (ج) ۲ ـ ۸ گزارش (سایر وظایف بازرس قانونی): در خصوص افزایش سرمایه سازمان مقرر شد سازمان منطقه ضمن هماهنگی با حسابرس مستقل گزارش توجیهی لازم جهت برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده به دبیرخانه شورای‌عالی ارائه نماید.

۶ ـ در خصوص بند ۹ گزارش (سایر وظایف بازرس قانونی): ضمن تأکید بر مسئولیت مدیران ذی‌ربط در خصوص احقاق حقوق سازمان، گزارش سازمان از پیگیری‌های انجام‌شده به استماع کارگروه رسید، مقرر شد سازمان منطقه نسبت به پیگیری اقدامات حقوقی و قانونی تا حصول نتیجه نهایی اقدام و موضوع را حداکثر تا ۱۳۹۸/۸/۳۰ به حسابرس و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی ارائه نماید.

۷ ـ در خصوص بند ۱۰ گزارش (سایر وظایف بازرس قانونی): گزارش به استماع اعضاء رسید.

۸ ـ در خصوص بند ۱۱ گزارش (سایر مسئولیت‌های قانونی حسابرس): گزارش به استماع اعضاء رسید.

۹ ـ با توجه به بند (۴) گزارش حسابرس مستقل (اظهارنظر مشروط گزارش حسابرسی): کارگروه تخصصی شورای‌عالی مقرر نمود، پاداش اعضای هیئت‌مدیره سازمان‌های مناطق آزاد بر اساس تشخیص دبیر شورای‌عالی و مطابق با سقف مبلغ تعیین‌شده در بخشنامه شماره ۶۴۷۴۴۴ مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۱ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در رابطه با پرداخت به اعضای هیئت‌مدیره، تعیین و ابلاغ گردد.

در خصوص افراد دست‌اندرکار در تهیه صورت‌های مالی هر سازمان، مطابق با نظر مدیرعامل آن سازمان و مبلغی معادل با «حداکثر یک ماه حقوق و مزایای مندرج در حکم کارگزینی افراد پرداخت گردد.

۱۰ ـ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸ انتخاب و حق‌الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مبلغی است که در قرارداد بین سازمان منطقه با سازمان حسابرسی با رعایت تعرفه‌های مصوب مطابق قانون تعیین می‌شود.

۱۱ ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های سازمان انتخاب گردید.

جلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی منتخب شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی) با ذکر صلوات حاضرین به پایان رسید.

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی نمین

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21821-21/11/1398

شماره ۱۴۳۸۹۶/ت۵۷۱۶۰ هـ۱۳۹۸/۱۱/۸

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۱/۶ به پیشنهاد شماره 982/10/3742 مورخ ۱۳۹۸/۷/۳۰ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد تبصره (۱) ماده (۱) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ ـ تصویب کرد:

۱ ـ طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی نمین به شرح پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می‌شود.

۲ ـ هرگونه عملیات اجرایی با رعایت کلیه ضوابط و مقررات از جمله ملاحظات زیست‌محیطی (برنامه مدیریت زیست‌محیطی) انجام می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 لینک pdf

قانون تشکيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۸۴

به منظور پشتيباني از فعاليت‌هاي اقتصادي و برقراري ارتباط تجاري بين‌المللي و تحرک در اقتصاد منطقه‌اي و توليد و پردازش کالا، انتقال فناوري، صادرات غیرنفتی، ايجاد اشتغال مولد و جلب و تشويق سرمايه‌گزاري [سرمایه‌گذاری] داخلي و خارجي، صادرات مجدد عبور خارجي (ترانزيت) و انتقال کالا (ترانشيب) به دولت اجازه داده مي‌شود در شهرستان‌هايي که استعداد و توان لازم براي تحقق اهداف مذکور را دارند مناطقي را با عنوان منطقه ويژه اقتصادي ايجاد نمايد.

 

مصوبات هیئت دولت دهه سوم بهمن 98

 

مطالعات ايجاد منطقه ويژه اقتصادي اردبيل در محدوده نمين به منظور عبور از بن‌بست‌هاي اقتصادي منطقه و فراهم‌سازي زمينه اشتغال و توليد بيشتر از سال ٨١ آغاز شد و پس از مطرح‌شدن طرح توجيهي آن در سال ٨٢ پرونده مطالعاتي یک سال بعد و در سال ٨٣ به اتمام رسيد. با وجود اينكه شورای‌عالی مديريت و برنامه‌ريزي اقتصادي در سال ٨٦ ايجاد منطقه ويژه اقتصادي نمين در استان اردبيل را به تصويب رساندند و در سال ٨٨ به تصويب مجلس رسید. با وجود اين تا سال ٩٤ (قبل از تصدي‌گري شرکت شاهد و عقد قرارداد با آن مشاور) فعاليت مؤثری به عمل نيامد. و با توجه به اينكه مطالعات طرح توجيهي آن حدود ١٠ سال قبل صورت گرفته بود در اثر تغييرات وضع موجود بازنگري مطالعات ضروري بوده كه از تیرماه سال ٩٤ فرايند تهيه طرح اجرايي شده است.

خروجي‌هاي طرح:

مطالعات منطقه ويژه اقتصادي نمين با هدف توسعه پشتيبان صنايع و رونق اقتصادي و رشد سرمايه‌گذاري در بخشي از شمال‌غرب ايران و حمايت و همبستگي ملي با مناطق ديگر در آن خطه، پيشنهادهاي کاربري صنعتي را داده است.

بدين‌صورت که قابليت‌هاي منطقه براي طراحي و برنامه‌ريزي بررسي گرديده و با در نظر داشتن قوانين مقررات و استانداردهاي سازمان محیط‌زیست و رعايت هم‌جواری‌های صنعتي و توجه به آلاينده‌ها و همین‌طور عبور مُدهاي حمل‌ونقل سايت موجود به زير طرح برده شده است.

 

مصوبات هیئت دولت دهه سوم بهمن 98

 

مصوبات هیئت دولت دهه سوم بهمن 98

۱- شناخت طرح‌ها، برنامه‌ها، اسناد و مطالعات فرادست

 • سياست‌هاي کلي نظام ·
 • سند چشم‌انداز ايران در ۱۴۰۴ ·
 • استراتژي توسعه صنعتي کشور ·
 • طرح کالبدي ملي ·
 • طرح آمايش صنعتي و معدني وزارت صنايع و معادن ·
 • مطالعات توسعه صنعتي کشور ·
 • برنامه راهبردي صنعت و معدن کشور ·
 • برنامه پنجم توسعه اقتصادي اجتماعي ·
 • لايحه برنامه ششم توسعه ·
 • طرح ناحيه ·
 • سند توسعه سرمايه‌گذاري و اشتغال استان اردبيل ·
 • طرح آمايش استان اردبيل

 

۱- ۱ -راهبردهاي توسعه استان اردبيل و مجموعه ۴ استان مجاور

 • اصلي‌ترين راهبردهاي توسعه استان اردبيل –
 • تقويت بخش كشاورزي به عنوان محور توسعه متناسب با اولويت محصولاتباغي نظير انگور، گيلاس، هلو، فندق و محصولات زراعي همچون چغندر و ذرت و دامداري
 • توسعه صنايع با اولويت صنايع مرتبط با كشاورزي اعم از صنايع تبديلي و غذایی، صنايع توليد ابزار و ادوات موردنیاز آن و صنايع كاني غيرفلزي.
 • تسريع در فعاليت‌هاي زمین‌شناسی براي تعيين امكانات و قابليت‌هاي معدنياستان به ويژه معادن مس، سرب و روي، طلا و پتاس و بهره‌برداري از آنها.
 • در جهت بهره‌برداري از موقعيت فراملي كشور، اتصال اردبيل به راه‌آهن آذربايجان براي تقويت شبكه حمل‌ونقل و ترانزيت كالا در ارتباط با كشورهاي منطقه جهت بهره‌برداري از موقعيت منطقه‌اي كشور
 • افزايش تقويت امكانات و تأسیسات گردشگري با توجه به جاذبه‌هاي تاريخي و طبيعي (چشمه‌هاي آب گرم)
 • توسعه آموزش‌های فني و حرف‌هاي با توجه به الزامات توسعه و گرایش‌های تخصصي فعالیت‌ها در استان

– اصلي‌ترين راهبردهاي توسعه استان آذربايجان شرقي

 • ارتقاء سطح خدمات برتر در تبريز تا سطح يك ملي در جهت تقويت نقش فراملي كشور براي تأمین نيازهاي توسعه استان‌هاي هم‌جوار و پاسخگويي به تقاضاي كشورهاي منطقه قفقاز.
 • توسعه صنايع بر اساس نياز كشور و منطقه با اولويت صنايع ماشین‌سازی،متالورژي، صنايع حمل‌ونقل،
 • صنايع شيميايي و الكترونيك. ·
 • توسعه بهره‌برداري از معادن فلزي و غیرفلزی داراي قابليت صادرات به بازارهايمصرف خارجي و فرآوري آن‌ها به ويژه مس.
 • توسعه بخش كشاورزي و زيربخش‌هاي زراعت و دامداري و محصولات باغي
 • تقويت فرصت استفاده از طيف وسيعي از فعاليت‌هاي تجاري و صنعتي با توجه به انتخاب تبريز به عنوان يكي از مراكز ملي تخليه و توزيع كالا.
 • تقويت مراكز آموزشي و تحقيقاتي تبريز همراه با تعامل با دانشگاه‌هاي معتبرخارجي به منظور دستيابي به
 • مرزهاي جديد دانش و فن در رشته‌هاي فني و مهندسي، كشاورزي، علوم پايه، علوم انساني

– اصلي‌ترين راهبردهاي توسعه استان زنجان

 • توسعه شبكه‌هاي زير بنايي جهت تسهيل ارتباطات فراملي از جهت قرارگیریبر مسير كريدور شرقي غربي.
 • توسعه صنعتي استان با توجه به قرارگیری در محور تهران تبريز و هم‌جواری با قطب‌هاي صنعتي متعدد در مركز و غرب كشور با اولويت: صنايع متالورژي و ذوب فلزات، صنايع مرتبط با انرژي با توجه به عبور هر سه خط انتقال انرژي و صنايع شيميايي و پتروشيمي.
 • توسعه بخش معدن با توجه به قابليت‌هاي استان خصوصاً در: معادن سرب وروي، مس و مواد معدني شيميايي.
 • توسعه كشاورزي متناسب با ظرفيت منابع آب در استان، با تأکید بر ارتقاء سطح فن‌آوری و نوین‌سازی ساختار بخش و نيز توجه به: زيربخش‌هاي باغداري و زراعت

– اصلي‌ترين راهبردهاي توسعه استان گيلان

 • تقويت شبكه‌هاي ارتباطي جاده‌ای و ريلي و تجهيز مبادي ورودي و خروجي كالا ومسافر در برقراري ارتباطات منطقه قفقاز و اروپا با شبه‌جزیره، به نحوی كه بندر انزلي به عنوان يك بندر سطح ۲ ملي در فعاليت‌هاي بازرگاني، صنايع وابسته و خدمات ايفاء نقش نمايد.
 • انتخاب كشاورزي به عنوان محور اصلي توسعه استان، اعم از باغداري و زراعت و دامداري
 • توسعه بخش بازرگاني براي گسترش خدمات مبادله كالا با توجه به موقعيت ويژه اقتصادي استان.
 • توسعه صنايع با اولويت در صنايع غذايي، صنايع برق و الكترونيك

۲۱جمع‌بندي اسناد بالادست مرتبط با منطقه ويژه اقتصادي نمين

 • استاندارد شدن مسيرهاي ارتباطي جاده با مقياس بین‌المللی
 • توجه بسيار زياد به
 • مواد و محصولات غذايي
 • توصيه به توسعه صنايع نوين و دانش‌بنيان
 • توسعه خوشه‌ها و شبکه‌هاي توليدي و صادراتي بر محور صنايع پيشران
 • توسعه صنعتي دانايي محور بر پايه فناوري پيشرفته

3۱- جمع‌بندي راهبردهاي عملياتي صنعتي اسناد بالادست

جدول شماره 2- راهبردهای عملیاتی صنعتی اسناد بالادست

مصوبات هیئت دولت دهه سوم بهمن 98

مصوبات هیئت دولت دهه سوم بهمن 98

مصوبات هیئت دولت دهه سوم بهمن 98

مصوبات هیئت دولت دهه سوم بهمن 98

 

با توجه به جداول بالا مي‌توان نتيجه گرفت که در کليه طرح‌هاي مذکور به عمده موارد زير سفارش شده است:

– استاندارد شدن مسيرهاي ارتباطي جاده با مقياس بين‌المللي

– توجه به مسيرهاي ريلي براي حمل بار و مواد اوليه و خوراک صنايع

– توجه بسيار زياد به

 • مواد و محصولات غذايي ·
 • محصولات کاني غیرفلزی ·
 • وسايل نقليه زميني، ريلي ·
 • صنايع سلولزي ·
 • فلزات اساسي ·

– توصيه به توسعه صنايع نوين و دانش‌بنيان

– توسعه خوشه‌ها و شبکه‌هاي توليدي و صادراتي بر محور صنايع پيشران

– دانش‌بنيان نمودن شيوه توليد محصولات صنعتي و خدمات وابسته به آن

– افزايش ارزش‌افزوده بخش صنعت

– توسعه صنعتي دانايي محور بر پايه فناوري پيشرفته

۲- بررسي و تحليل ويژگي‌هاي کالبدي سايت اعم از مساحت، موقعيت قرارگيري نسبت به نزديک‌ترين مناطق ويژه اقتصادي، دسترسي به شبکه راه‌هاي اصلي کشور و اقليم به منظور ايجاد منطقه ويژه اقتصادي

 • جمعيت

منطقه ويژه نمين به لحاظ قرارگیری در نزديکي مرکز استان با جمعيت ٤٨٢٦٣٢ نفر که ٣٨.٧ درصد از کل جمعيت استان را تشکيل مي‌دهد و شهرستان نمين با ١١٩٦٣ نفر جمعيت و همچنين شهرستان نير با جمعيت ٥٨٢٠ نفر و سرعين با جمعيت ٤٤٤٠ نفر که در مجموع به ٤٠.٤ درصد از جمعيت کل استان دسترسي دارد که با توجه به ظرفيت‌هاي خالي موجود در استان و به‌طور بالقوه در دسترسي به بازار تقاضاي خود در وضعيت مطلوبي قرار دارد.

 • امکانات زیرساختی

وجود گمرک‌ها و سطح عملکردي آن‌ها، دسترسي به راه‌هاي ارتباطي اعم از راه‌هاي ترانزيتي، راه‌آهن، آزادراه و بزرگراه‌ها به طور کامل بررسي شده است. در اين بند از گزارش با هدف عدم انجام تکرار مکررات، به‌طور خلاصه مباحث یادشده با محوريت محدوده سايت ارائه مي‌شود. شايان توجه است که به دلیل نبودن آزادراه در استان چه در زمان کنوني و چه در برنامه‌هاي آتي کشور، بحث آزادراه در ابن بند از گزارش انجام نمي‌شود.

 • فردوگاه [فرودگاه]

تنها فاصله ٥ کيلومتري از فرودگاه بين‌المللي استان اردبيل امکان ويژه‌اي در برقراري ارتباطات لازم با بازارهاي مجاور و حتي دسترسي به نيروي انسانس [انسانی] متخصص و صلاحيت‌دار را فراهم کرده است. ليکن موقعيت اقليمي استان و موقعيت قرارگيري کنوني فرودگاه، موجب شده است که فرودگاه عملکرد نه‌چندان مطلوبي را ارائه دهد.

موضوع حائز اهميت بالا بودن سرعت وزش باد و تعداد زياد روزهاي يخبندان است که موجب محدود شدن تعداد پروازها در طول روز مي‌شود. استان اردبيل ٦٠ روز در زمستان و ٤٧ روز در فصل پاييز و ١١ روز در فروردین‌ماه سال ١٣٩٠ يخبندان را تجربه کرده است. يخبندان و پديده مه موجب شده که پروازهاي استان از ٩ صبح به بعد در فصول گرم و از ١٤ بعدازظهر در فصول سرد انجام شود. با اين وجود امر لغو برخي از پروازها همچنان وجود دارد.

 • دسترسي به بزرگراه:

عبور بزرگراه نير، نمين و اردبيل از محدوده سايت موقعيت کنوني منطقه ويژه نمين را در جايگاه ويژه‌اي در استان قرار داده است همچنين در دست احداث بودن ادامه اين مسير همچنان در قالب بزرگراه به سمت بندر آستارا در یک‌سو و ادامه آن به سمت جنوب شرق استان که در نهايت منتهي به عبور اتصال اين بزرگراه به کريدور شرقي غربي و يا جاده باستاني ابريشم مي‌شود؛ اين موقعيت را بیش‌ازپیش قابل توجه مي‌کند. شايان توجه است که بزرگراه در دست مطالعه عبوري از سمت جنوبي محدوده سايت (گذر از مرکز استان) هم پس از رسيدن به سرچم در زنجان به به کريدور شرق غرب متصل مي‌شود.

 • دسترسي به راه‌آهن:

مسير ريلي در دست احداث در قسمت شرقي منطقه ويژه با عبور از بندر انزلي و آبي‌بيگلو در نهايت به جمهوري آذربایجان مي‌رسد که با توجه به مزيت حمل ريلي در صرفه‌هاي زماني و ريالي، يک فرصت جالب‌توجه براي دستيابي به بازارهاي برون‌مرزی و درون‌مرزی را ايجاد مي‌کند. وجود دو خط ريلي در حال احداث که ايستگاه آن در ١٠ کيلومتري شهرستان اردبيل است در نهايت به خط ريلي زنجان و آذربايجان مي‌رسد. اين خط ريلي هم پس از دستيابي بهتر به بازارهاي داخلي امکان دستيابي کم‌هزینه‌تر را براي بازارهاي شمال غربی فراهم مي‌کند.

 • دسترسي به راه‌هاي ترانزيتي:

عبور مستقيم راه ترانزيتي منتهي به جاده باستاني ابريشم يا کريدور شرق غرب از محدوده سايت، هم به‌عنوان فرصتي در جذب ترانزيت و هم به‌عنوان عاملي در هموار نمودن جريان فعاليت و تبادلات مثبت مؤثر در عملکرد و همچنين فراهم آمدن امکان، براي يک اتصال مطلوب به بازارهاي پيرامون شناخته مي‌شود.

 • دسترسي به دروازه‌هاي جريان باري (گمرک):

بندر آستارا، گمرک‌هاي اردبيل و بيله سوار در اين حوزه قابل بحث هستند. گمرک‌هاي اردبيل و بيله سوار با توجه به اينکه به ترتيب ٠.٠٩٩ درصد و ٠.٠٧٥ درصد از ارزش دلاري صادرات و ٠.١١٣ درصد و ٠.٠١١ درصد از ارزش دلاري واردات انجام‌شده در گمرکات کشور در سال ١٣٩٢ را به خود اختصاص داده‌اند، گمرکات فعالي شناخته نمي‌شوند؛ البته بديهي است که فعاليت منطقه ويژه نمين در بهبود اين روند نقش شايان و بسزايي دارد. همچنين مسلم است در ارتباط با فعاليت گمرک‌هاي غيرفعال ميناآباد و فتح مقصود هم به واسطه فعاليت منطقه ويژه نمين، رويکرد جديدي حاصل شود.

گمرک بندر آستارا با داشتن ٠.٩٨٢ درصد از ارزش دلاري صادرات و ٠.١٥٨ درصد از ارزش دلاري واردات انجام‌شده در گمرکات کشور در سال ١٣٩٢ و تنها وجود يک فاصله ٤٠ کيلومتري با منطقه ويژه نمين، يک فرصت جالب‌توجه را براي فعاليت منطقه ويژه نمين و تأمین جريان باري موردنیاز ايجاد کرده است.

سايت منطقه ويژه نمين داراي مساحتي برابر ٢٠٥٥.٥ هکتار مي‌باشد که بزرگ‌ترین شهرک صنعتي استان، شهرک صنعتي اردبيل ٢ در محدوه [محدوده] قرار دارد که اين به معني امکان جذب اثرات سرريز است. موقعيت قرارگيري سايت در نقشه مربوطه نشان داده شده است.

 

مصوبات هیئت دولت دهه سوم بهمن 98

 

۱-۲- بررسي و شناخت تأسیسات و تجهيزات زيربنايي (آب، برق، گاز، فاضلاب، دفع آب‌هاي سطحي)

بررسي وضعيت تأمین و توزیع شبكه آب جهت توسعه منطقه ويژه اقتصادي

آب به ميزان ۲۳ ليتر بر ثانيه از طريق چاه حفرشده در منطقه و ۳ ميليون مترمکعب از سد سقزچي و باقيمانده نياز از طريق تصفيه پساب فاضلاب شهر اردبيل پيشنهاد شده است.

بررسي وضعيت تأمین و توزيع شبكه برق منطقه

برق در حالت موقت براي مصارف عمومي از پست شهرک صنعتي اردبيل تا سقف 15 مگاوات قابل تأمین است و براي مصارف صنايع ابتدا از طريق خطوط فشارقوی و در سايت و نهایتاً از طريق نيروگاه CCHP پس از امکان‌سنجی ايجاد واحدهاي نيروگاهي سيکل ترکيبي تأمین خواهد شد.

بررسي وضعيت تأمین و توزيع شبكه گاز در سطح منطقه ·

گاز از طريق انشعاب خط اصلي گاز که در اراضي منطقه موجود است و توسط ايستگاه موجود در منطقه قابل استهسال [استحصال] است.

بررسي وضعيت خطوط تلفن ثابت و همراه در سطح منطقه ·

مخابرات با توجه به عبور کابل فيبر نوري از نزديکي سايت امکان بهره‌مندي منطقه را فراهم نموده است.

بررسي شبكه جمع‌آوري و دفع فاضلاب ·

با توجه به آنكه زمين به‌صورت مرتع بوده، هیچ‌گونه عمراني در آن صورت نگرفته و شبكه راه تجهيز شده در اطراف آن نيست و به صورت زمين باير است. لذا شبكه جمع‌آوري و دفع فاضلاب در سايت وجود ندارد.

بررسي شبكه جمع‌آوري ·

در زمين هیچ‌گونه عمليات عمراني صورت نگرفته و هیچ‌گونه واحد صنعتي در آن در وجود ندارد و به تبع آن هيچ فاضلابي هم توليد نشده اما با توجه به طرح جامع و نقشه‌هاي اجرايي با شروع عمليات عمراني و واگذاري قطعات بر اساس طرح‌هاي پیش‌بینی‌شده، كليه زيرساخت‌ها اعم از جمع‌آوري آب‌هاي سطحي شبكه توزيع آب، شبكه خام توزيع برق و مخابرات، شبكه توزيع گاز، جمع‌آوري فاضلاب و تصفيه‌خانه متناسب با برنامه تحقق‌پذيري انجام مي‌گردد.

۲-۲- مهم‌ترین خطوط کلي قابل توجه جهت شناسايي ارزش‌هاي اقتصادي و شاخص‌سازي از آنها در تدوین چشم‌انداز و مأموریت منطقه ويژه اقتصادي نمين:

١. موقعيت کانوني منطقه در استان از منظر عناصر فعاليتي و ارتباطي

٢. وجود ظرفيت‌هاي خالي اقتصادي در استان و امکان فعال‌سازي ظرفيت خالي اقتصادي با توجه به سهم نامتوازن استان از جمعيت و اقتصاد کشور

٣. توليدات قابل توجه در حوزه کشاورزي و دامي، معدني و ساختماني و در مراتب بعدي برخي محصولات سبک صنعتي

٤. ظرفيت پايين در جذب فناوري و تأمین نيروي انساني متخصص

٥. وجود رقباي قدرتمند در سطح منطقه و فرامنطقه و توان ضعيف جهت رقابت به دليل بسته بودن جغرافيايي استان و دوري نسبي از کريدورهاي توسعه و طبعاً ضعف ساختاري در توليد و صنعت

٦. امکان هدايت جريان‌هاي صنعتي فعال در شهرک‌هاي صنعتي استان و و محور نمين اردبيل نير به منطقه و امکان هم‌افزایی فعاليت‌هاي کسب‌وکار با رويکرد تکميل زنجيره فعاليت‌ها با استان‌هاي مجاور با توجه به وجود بسياري از بسترهاي اقتصادي همچون فرودگاه، بندر، مناطق آزاد و ويژه، مرزهاي بين‌المللي، بازارهاي منطقه‌اي، عناصر طبيعي، گمرکات و…

٧. امکان ايجاد اکوپارک صنعتي مبتني بر اقتصاد سبز و رويکردهاي توسعه پايدار با توجه به وجود ظرفيت‌هاي طبيعي و زیست‌محیطی، انرژي‌هاي تجديدپذير، وجود جامعه محلي، کشاورزي و صنعت

٨. امکان استفاده از سهم نسبتاً مطلوب تجارت خارجي با کشور آذربايجان و کشورهاي حوزه قفقاز

٩. ريسک بالا در صورت اتکاي صرف فعاليت‌هاي منطقه به بازارهاي بيروني به دليل ضعف ساختاري در دسترسي‌هاي منطقه‌اي و امکانات حمل و جابجايي کالا و لزوم برنامه‌ریزی سلسله مراتبي جهت توسعه بازارهاي مصرف

۳- چشم‌انداز منطقه ويژه اقتصادي نمين

 

مصوبات هیئت دولت دهه سوم بهمن 98

 

۴- تدقيق جانمايي و توزيع كاربري‌ها با استفاده از سامانه اطلاعات مكاني (GIS)

مجموعه الزاماتي که براي طراحي و برنامه‌ريزي سايت بايد رعايت شود شامل عوامل متعددي است که در قالب سياست براي طراح و برنامه‌ريز قابل توجه است. رعايت فاصله مجاز از سکونتگاه‌هاي روستايي برحسب ميزان آلايندگي صنايع.

تعيين رده‌بندي براي واحدهاي صنايع پيشرفته و شرکت‌ها و مؤسسات:

مهم‌ترین عواملي كه در طراحي استقرار صنايع مختلف در نواحي صنعتي داراي نقش تعيين‌كننده بوده و در نهايت با توجه به برنامه‌ريزي صنعتي عملكرد مجموعه را در بهترين وضعيت ممكن مي‌سازد عبارتند از:

– صنايعي كه داراي آلودگي هوا مي‌باشند نظير گردوغبار و بو بايد در منتهي‌اليه جهت باد غالب استقرار يابند.

– صنايع داراي مزاحمت‌هاي صوتي بايد دور از ساختمان‌هاي جنبي و در مناطقي قرار گيرند كه سروصدای آنها مزاحم صنايع ديگر نباشد.

– ساختمان‌هاي جنبي و مكمل مانند ساختمان‌هاي اداري، رستوران، مهمان‌سرا، بهداري، آتش‌نشاني و غيره كه علاوه بر استفاده شاغلين در ناحيه ممكن است مورداستفاده ساير مراجعين به محدوده باشند، بايد در مجاورت شبكه اصلي ارتباطي باشد و دسترسي از داخل منطقه نيز به سهولت براي تمام نقاط امكان‌پذير باشد.

– صنايع فاقد آلودگي و غيرمزاحم حتي‌الامكان در مجاورت ساختمان‌هاي جنبي و مكمل قرار گيرند.

– صنايع با حجم فاضلاب زياد حتي‌الامكان نزديك با تأسیسات تصفيه‌خانه فاضلاب باشند.

 

مصوبات هیئت دولت دهه سوم بهمن 98

 

مصوبات هیئت دولت دهه سوم بهمن 98

۱ -۴- امكان‌سنجي پهنه‌هاي مطلوب براي استقرار صنايع توليدي و خدماتي

پهنه‌هاي بهينه قرارگيري صنايع GIS از روي هم قرار دادن اين لايه‌ها در نرم‌افزار به دست مي‌آيد، در ۵ طيف مطلوبيت اين اراضي بررسي شده است، خوشبختانه اکثريت سايت در طيف بسيار مطلوب قرار دارد و نامطلوب‌ترين قسمت زمين حدفاصل ۵۰۰ متري روستاي ميرزا رحيملو است. نقشه زير پهنه‌بندي کامل زمين را در طيف ۵ گانه نشان مي‌دهد.

 

مصوبات هیئت دولت دهه سوم بهمن 98

 

4-2- منطقه‌بندی ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ فعالیت‌ها ﻭ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩﻫﺎ (ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻧﻤﻴﻦ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ می‌شود:

 • پیش‌بینی زون‌های ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
 • پیش‌بینی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ فعالیت‌هاﻱ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ
 • پیش‌بینی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ فعالیت‌هاﻱ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻥ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺁﺏ، ﺍﻧﺮﮊﻱ ﻭ تأسیسات ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺳﺎﻳﺖ
 • پیش‌بینی زیرساخت‌ها ﻭ فعالیت‌هاﻱ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻥ موردنیاز ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻧﺒﺎﺭﺩﺍﺭﻱ، ﺑﻴﻤﻪ، ﺑﺎﻧﻜﺪﺍﺭﻱ ﻭ…
 • ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ زیرساخت‌هاﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ راه‌های ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ ﻭ زیرساخت‌ها

ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺗﻲ

ﺩﺭ برنامه‌ریزی ﻛﺎﻟﺒﺪﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺑﻪ ﺯﻭﻥ ﺑﻨﺪﻱ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺷﺪ.

 

مصوبات هیئت دولت دهه سوم بهمن 98

 

۳ ـ۴ ـ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ گزینه‌ها ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﺑﻬﻴﻨﻪ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﻭ ﻣﻌﺎﻳﺐ ﻫﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﺑﻬﻴﻨﻪ، جمع‌بندی ﺍﺯ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺟﺪﻭﻝ ﺯﻳﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻣﺠﻤﻮﻉ ارزیابی‌های ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ می‌دهد.

ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۱ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻧﻤﻴﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪ.

 

مصوبات هیئت دولت دهه سوم بهمن 98

مصوبات هیئت دولت دهه سوم بهمن 98

 

۵ ـ ﺳﻄﻮﺡ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩﻫﺎ ﻭ کاربری‌های موردنیاز

۱ ـ ۵ ـ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﻮﺡ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ برنامه‌ریزی ﺍﺯ ۲۰۵۵ ﻫﮑﺘﺎﺭ ﺯﻣﻴﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺑﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺣﺪﻭﺩ ۱۶ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ۶ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻭ ﺑﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻓﻠﺰﻱ ۱۰ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﻋﻠﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﻮﺩﻥ ﺳﻬﻢ ﺍﻳﻦ فعالیت‌ها ﻣﺰﻳﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﺑﺎﻻﻱ ﺍﻳﻦ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﺮﻱ ﺍﻳﻦ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺍﺳﺖ. ﺟﺪﻭﻝ ﺑﻌﺪ ﺳﻬﻢ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺯﻣﻴﻦ ﻫﺮ ﻳﮏ ﺍﺯ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﻴﮏ ﮐﺪﻫﺎﻱ ISIC ﻧﺸﺎﻥ می‌دهد.

 

مصوبات هیئت دولت دهه سوم بهمن 98

 

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪﻭﻝ ﺑﺎﻻ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺧﺎﻟﺺ ﺯﻣﻴﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ داده‌شده ﺑﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ۶۵ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺳﺖ. ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺭﻳﻨﮓ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻭ ﺣﺮﻳﻢ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻢ ﻛﺮﺩﻩ ﺗﺎ ﺧﺎﻟﺺ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻳﺪ. ﺍﻧﺒﺎﺭﻫﺎ ﺳﻬﻢ ۹ ﺩﺭﺻﺪﻱ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ۷ ﺩﺭﺻﺪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

 

مصوبات هیئت دولت دهه سوم بهمن 98

۲ ـ ۵ ـ ﺷﺎﻏﻼﻥ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻧﻤﻴﻦ

ﺩﺭ چشم‌انداز ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺍﺯ ﺳﻤﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ درون‌زا ﺑﺎ تکیه‌بر ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﺑﻴﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺣﻮﺯﻩ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﺷﺎﻣﻞ استان‌های ﻣﺠﺎﻭﺭ ﻭ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺣﻮﺯﻩ ﻗﻔﻘﺎﺯ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺍﺻﻠﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪ.

 

مصوبات هیئت دولت دهه سوم بهمن 98

 

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﺯﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮔﺮﺩﺩ، پیش‌بینی می‌گردد ﺩﺭ ﺍﻓﻖ چشم‌انداز ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ ۲۵۰ ﻧﻔﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﺳﺘﺎﺩﻱ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮔﺮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺗﻮﺍﻥ اشتغال‌زایی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻓﻖ ۱۰ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ۳۷ ﻫﺰﺍﺭ ﻧﻔﺮ می‌رساند.

۶ ـ ویژگی‌های حمل‌ونقل ﻭ ﺗﺮﺍﻓﻴﻚ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻭ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻭ ﺣﺠﻢ ﺗﺮﺍﻓﻴﻚ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﻭ ﺧﺮﻭﺟﻲ

 • ﻧﻮﺍﺣﻲ ﺗﺮﺍﻓﻴﻜﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻧﻤﻴﻦ

 

مصوبات هیئت دولت دهه سوم بهمن 98

 

۱ ـ۶ ـ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﻧﺮﺥ ﺳﻔﺮﺳﺎﺯﻱ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﺗﺮﺍﻓﻴﻜﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻧﻤﻴﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺟﺬﺏ ﺳﻔﺮ ﺩﺭ ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﻣﻌﺎﺩﻝ ۱۸۷۶۲ ﻫﻤﺴﻨﮓ ﺳﻮﺍﺭﻱ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺍﻭﺝ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻔﺮ ﺩﺭ ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻌﺎﺩﻝ ۱۰۱۸۴ ﻫﻤﺴﻨﮓ ﺳﻮﺍﺭﻱ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺍﻭﺝ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ می‌گردد. ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﻳﻚ ﺯﻭﻥ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺯﻭﻥ ۱۷ (ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺟﺬﺏ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﺎﺩﻝ ۲۲۳۲۶ ﻭ ۱۸۶۲۷ ﻫﻤﺴﻨﮓ ﺳﻮﺍﺭﻱ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺍﻭﺝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﺟﺪﻭﻝ زیر میزان سفرسازی نواحی ترافیکی منطقه ویژه اقتصادی نمین را نشان می‌دهد.

 

مصوبات هیئت دولت دهه سوم بهمن 98

 

۲ ـ۶ ـ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺳﻔﺮ ﻭ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ مبدأ ـ ﻣﻘﺼﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ مدل‌های ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺳﻔﺮ، ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ مبدأ ـ ﻣﻘﺼﺪ ﻭ منحنی‌های ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺳﻔﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ مبدأ ـ ﻣﻘﺼﺪ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻧﻤﻴﻦ، ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ روش‌های ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺳﻔﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﺍﺯ مدل‌های جاذبه‌ای ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

 

مصوبات هیئت دولت دهه سوم بهمن 98

 

۷ ـ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭﺿﻌﻴﺖ زیست‌محیطی ﻣﻨﻄﻘﻪ

۱ ـ۷ ـ ﭘﺎﻳﺶ زیست‌محیطی ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﺩﺭ ﻃﺮﺡ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ

ﺍﺟﺮﺍﻱ برنامه‌های ﭘﺎﻳﺶ زیست‌محیطی ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻧﻤﻴﻦ می‌تواند ﺑﻪ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻫﺪﺍﻑ [اهداف] ﻭ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺯﻳﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﮔﺮﺩﺩ:

– اطلاﻋﺎﺗﻲ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺟﻬﺖ تأیید ﺍﺛﺮﺍﺕ پیش‌بینی‌شده ﻭ ﻟﺬﺍ تأیید ﺭﻭﺵ پیش‌بینی ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩ. ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻳﻦ یافته‌ها می‌توان روش‌ها، برنامه‌ها ﻭ مدل‌های مورداستفاده ﺭﺍ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﻤﻮﺩ.

– ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺰﺍﻥ تأثیر روش‌هاﻱ ﮐﺎﻫﺶ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ.

– ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺭﻭﻧﺪ تأثیرگذاری ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﻱ پیش‌بینی‌شده ﻭ ﻳﺎ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺏ پیش‌بینی‌نشده، ﻫﺸﺪﺍﺭ ﻻﺯﻡ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺭﺍ ﺻﺎﺩﺭ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

– ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎﺯﻱ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺣﺎﺻﻠﻪ، ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺑﻪ طرح‌های ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺍﺛﺮﺍﺕ زیست‌محیطی ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺁﻭﺭﺩ.

– ﺑﺎ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ داده‌های ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﮑﺎﻥ ﻭ ﺳﻄﺢ ﻭ ﺩﺍﻣﻨﻪ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻃﺮﺡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻭﺭﺩ.

– ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺶ ﻣﺪﻭﻥ، ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ فعالیت‌ها ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ زیست‌محیطی ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ هشداردهنده ﺍﺯ هرگونه ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮐﻴﻔﻲ ﻭ ﮐﻤﻲ ﺩﺭ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ مؤلفه‌های زیست‌محیطی ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ می‌دهد.

 • ﭘﺎﻳﺶ زیست‌محیطی ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺎﺧﺖ
 • ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﻫﻮﺍ ﺷﺎﻣﻞ:

ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮ ﮐﺎﺭﮐﺮﺩ ماشین‌آلات ﺳﺒﮏ ﻭ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻭ ﻣﻮﺗﻮﺭﻫﺎﻱ ﺑﺮﻕ ﻭ ﺟﻮﺷﮑﺎﺭﻱ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻧﺤﻮﻩ ﺑﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﻭ حمل‌ونقل ﻭ ﺍﻧﺒﺎﺷﺖ ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺍﻳﺠﺎﺩ گردوغبار ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻱ سرپوشیده ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺟﻮﺷﮑﺎﺭﻱ.

ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﺧﺎﮎ ﺷﺎﻣﻞ:

الف ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺗﺨﺮﻳﺐ غیرضروری ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻭ ﺣﻔﻆ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺍﻣﮑﺎﻥ

ب ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭ ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺳﺒﮏ ﻭ ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻃﺮﺡ ﺩﺭ ﺗﺮﺩﺩ می‌باشند. ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ، ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺍﺯ ریخت‌وپاش ﺭﻭﻏﻦ ﻭ ﺳﻮﺧﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺗﻤﻬﻴﺪﺍﺗﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺗﻌﻤﻴﺮﮔﺎﻫﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺟﺮﺍ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

– ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎﻳﻲ ﮐﻪ فعالیت‌هاﻱ ﺩﻭﺭﻩ ﺳﺎﺧﺖ غالباً ﺑﺎ سروصدا ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﺳﺖ. ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﺪﻩ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﺻﺪﺍ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮﻭﻩ محیط‌زیست ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ اندازه‌گیری ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﺻﻮﺗﻲ ﺗﻮﺳﻂ دستگاه‌های ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ ﺩﺭ بخش‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺮﺡ ﺗﻤﻬﻴﺪﺍﺕ ﻻﺯﻡ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻮﻣﻲ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﻮﺩ.

– ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭ ﮐﺎﺭﺍﻳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ جمع‌آوری ﻭ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ

– ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ، ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻭ ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺍﺑﺘﻼﻱ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﻪ بیماری‌هایی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﺳﻬﺎﻝ ﻭ انگل‌های ﺭﻭﺭﺩﻩ ﺍﻱ [روده‌ای].

– آغاز ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﭘﺎﻳﺶ آب‌های ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻨﻲ ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭ ﺣﻔﺮ چاه‌های ﮔﻤﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﻧﻘﺎﻁ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻃﺮﺡ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻧﻤﻴﻦ

– ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ لازم‌الاجرا ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ بخش‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺮﺡ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻧﻤﻴﻦ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﺨﺎﺯﻥ ﺳﻮﺧﺖ، فاصله‌های ﻻﺯﻡ ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺎﺯﻥ ﻭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺯﻫﮑﺸﻲ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻭ ﺑﺎﺭﮔﺰﺍﺭﻱ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﺑﺮﺍﻱ سازه‌های ﻃﺮﺡ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﻠﻲ ۲۸۰۰.

– ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ به‌کارگیری ﺗﻤﻬﻴﺪﺍﺕ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﺍﻧﻪ ﺍﺯ برق‌گرفتگی ﺩﺭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺑﺮﻗﻲ ﻭ اسکلت‌های ﻓﻠﺰﻱ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪﻥ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ earth ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺷﺒﮑﻪ.

– ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ پیش‌بینی ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺗﻤﻬﻴﺪﺍﺕ ﻻﺯﻡ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﻧﺸﺖ ﺳﻮﺧﺖ ﺩﺭ ﻣﺤﻮﻃﻪ تانک‌های ﺳﻮﺧﺖ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻭ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺯﻫﮑﺸﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺍﺣﺪﺍﺙ حوضچه‌های ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺘﻨﻲ ﺩﻭﺭ ﺗﺎ ﺩﻭﺭ ﻣﻨﺒﻊ ﻭ ﻟﺤﺎﻅ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺯﻫﮑﺶ ﺩﺭ ﮐﻒ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻭ ﺗﻔﮑﻴﮏ ﺁﺏ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺍﺯ ﺳﻮﺧﺖ ﻧﺸﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻲ.

 • ﭘﺎﻳﺶ زیست‌محیطی ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ بهره‌برداری

ﭘﺎﻳﺶ زیست‌محیطی ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎﻳﺶ ﺍﺛﺮﺍﺗﻲ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﺜﺒﺖ ﻭ ﻣﻨﻔﻲ پیش‌بینی‌شده ﺩﺭ محیط‌زیست ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭﺍﮐﻨﺶ ﺳﺮﻳﻊ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻭ ﺧﻄﺮﺍﺕ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ بخش‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺮﺡ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ جمع‌آوری‌شده ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻃﺮﺍﺣﻲ می‌گردد. ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﭘﺎﻳﺶ زیست‌محیطی ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ بهره‌برداری ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ می‌باشد:

 • ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺶ ﺑﺨﺶ ﻃﺮﺡ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻧﻤﻴﻦ
 • اندازه‌گیری آلاینده‌های ﻫﻮﺍ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ on line.
 • ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﻱ ﮐﻴﻔﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﺎﻳﺶ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﻫﻮﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺎﺯ SO2,H2S,NOX,COX,HC و ذرات معلق باشد.
 • نظاﺭﺕ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ کنترل‌کننده ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﻫﻮﺍ.
 • نظﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﻧﺤﻮﻩ ﺩﻓﻊ ﻣﻮﺍﺩ ﺯﺍﺋﺪ ﺟﺎﻣﺪ ﻭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺩﻓﻊ غیراصولی ﺿﺎﻳﻌﺎﺕ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ، ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎﻱ ﺧﻄﺮﻧﺎﮎ
 • بازبینی محل‌ﻫﺎﻱ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﺳﻮﺧﺖ ﻭ ﺍﻧﺒﺎﺭﻫﺎﻱ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻣﻮﺍﺩ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻫﻔﺘﮕﻲ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﻴﺎﺯ، ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﺻﻼﺣﻲ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﻧﺸﺖ این‌گونه ﻣﻮﺍﺩ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ.
 • ﭘﺎﻳﺶ ﺳﻼﻣﺖ گونه‌های ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ کسب‌شده ﺩﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻀﺎﻱ ﺳﺒﺰ ﻣﻨﺎﺳﺐ گونه‌های ﺩﺭﺧﺘﻲ ﻭ درختچه‌ای ﺑﻮﻣﻲ(. – ﭘﺎﻳﺶ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺍﺻﻮﻝ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺮﺡ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻫﻔﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﺳﻼﻣﺖ بخش‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻱ ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺩﺭ ﺣﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭ ﮐﺎﺭﮐﺮﺩ ﺩﺭﺳﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺑﮑﺎﺭ گرفته‌شده ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻧﻤﻴﻦ
 • ﺳﻨﺠﺶ ﻭ ﭘﺎﻳﺶ ﻓﺎﮐﺘﻮﺭﻫﺎﻱ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب‌وخاک ﺩﺭ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﻧﻬﺎﻳﻲ پروسه‌های ﺻﻨﻌﺘﻲ.
 • ﭘﺎﻳﺶ ﮐﻴﻔﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺏ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻨﻲ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ چاه‌های ﮔﻤﺎﻧﻪ احداث‌شده.
 • ﺳﻨﺠﺶ ﻭ ﭘﺎﻳﺶ ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺟﻬﺖ ﺭﻭﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺧﻄﺮﺍﺕ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﺎﻧﻮﺭﻫﺎﻱ مقابله‌ای پیش‌بینی‌شده ﺑﻪ ﺷﮑﻞ تمام‌عیارFull Scale Emergency Exercise ﺑﺮﺍﻱ ﺳﻨﺎﺭﻳﻮﻫﺎﻱ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺑﺮﻭﺯ ﺧﻄﺮ.

ﺑﺎﺯﺑﻴﻨﻲ ﺻﺤﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺷﻴﺮﻫﺎﻱ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ (Line break valves) ﺩﺭ ﺻﻨﺎیع ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻧﻤﻴﻦ

 

مصوبات هیئت دولت دهه سوم بهمن 98

مصوبات هیئت دولت دهه سوم بهمن 98

مصوبات هیئت دولت دهه سوم بهمن 98

 

۸ ـ تجزیه‌وتحلیل، ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ، ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ

۸ ـ ۱ ـ ﺗﺤﻠﻴﻞ، ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻭ ﺍﺳﺘﻨﺘﺎﺝ ﺍﺯ ﻛﻠﻴﻪ بخش‌ها ﻭ حوزه‌های ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ

* ﻧﻘﺎﻁ ﻗﻮﺕ

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻭ توانمندی‌های ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ ﮐﻪ ﻣﺰﻳﺖ ﺭﻗﺎﺑﺘﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﻳﺠﺎﺩ می‌نمایند، تعیین‌کننده ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﻧﻤﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ انجام‌شده ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ امکان‌سنجی ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، مهم‌ترین ﻧﻘﺎﻁ ﻗﻮﺕ بخش‌های قابل‌اتکای ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺟﻬﺖ ظرفیت‌سازی ﺑﺮﺍﻱ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻧﻤﻴﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﻳﺮ ﺍﺳﺖ.

۱. ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻗﺪﺭﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ فعالیت‌هاﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺭﺗﺒﻪ قابل‌قبول ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺷﺎﺧﺺ کسب‌وکار ﮐﺸﻮﺭ.

۲. ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ظرفیت‌های ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺯ ظرفیت‌های ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻭ ﺁﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﻭ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﮏ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﻱ.

۳. ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ اولیه.

۴. ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺳﺒﮏ ﺟﻬﺖ ﻓﺮﺁﻭﺭﻱ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻏﻨﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻣﺲ، ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻭ کانی‌های ﻏﻴﺮﻓﻠﺰﻱ.

۵. ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ظرفیت‌های ﺧﺎﻟﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ مؤثر ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ پایین‌تر ﺑﻮﺩﻥ ﺳﺮﺍﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻞ ﮐﺸﻮﺭ.

ﻧﻘﺎﻁ ﻗﻮﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻧﻤﻴﻦ تأثیرگذار ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﺯﻳﺮ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺑﺮﺭﺳﻲ شده‌اند.

 

ﻧﻘﺎﻁ ﻗﻮﺕ شناسایی‌شده بخش‌ها حوزه‌های ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ

مصوبات هیئت دولت دهه سوم بهمن 98

* ﻧﻘﺎﻁ ﺿﻌﻒ

ﻧﺒﻮﺩ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ توانایی‌های ﮐﻠﻴﺪﻱ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ می‌تواند ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﮏ ﺿﻌﻒ ﺗﻠﻘﻲ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ ﺟﺎﻱ ﮔﺬﺍﺭﺩ. مهم‌ترین ﻧﻘﺎﻁ ﺿﻌﻒ شناسایی‌شده ﺍﺯ ﮐﻠﻴﻪ بخش‌های ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ حوزه‌های ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﭘﻴﺶ ﺭﻭ ﺍﺳﺖ:

۱. ﻧﺒﻮﺩ فعالیت‌هاﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺳﻬﻢ ﺍﻧﺪﮎ ﺍﺯ ﺗﻌﺪﺍﺩ کارگاه‌های ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﺰﺭﮒ ﻭ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻞ ﮐﺸﻮﺭ (ﺳﻬﻢ ۱.۴ ﺩﺭﺻﺪﻱ ﺍﺯ ﺗﻌﺪﺍﺩ کارگاه‌های ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﺎ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ۱۰ ﻧﻔﺮ)

۲. ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺟﺬﺏ ﻋﻠﻢ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ ﺑﻪ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﻧﻔﻮﺫ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ، ﺳﻬﻢ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﺎ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺑﺎﻻ ﻭ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ارزش‌افزوده ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﺍﺳﺘﺎﻥ، ﮐﻤﺒﻮﺩ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﮐﺎﺭ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﮐﻢ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ ﺗﮑﻤﻴﻠﻲ.

سایر موارد در جدول زیر بررسی شده‌اند.

 

نقاط ضعف شناسایی‌شده بخش‌ها حوزه‌هاي مطالعاتي

مصوبات هیئت دولت دهه سوم بهمن 98

[بررسی شاخص رقابت‌پذیری صنعتی طی سال 2010- سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل متحد]

* ﻧﻘﺎﻁ ﻓﺮﺻﺖ

ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺩﻗﻴﻖ ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺎﺭﺟﻲ می‌تواند فرصت‌های ﺟﺪﻳﺪﻱ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻤﺎﻳﺎﻥ ﺳﺎﺯﺩ ﻭ ﻫﻤﻴﻦ فرصت‌ها می‌توانند ﺁﻏﺎﺯﮔﺮ ﻣﺴﻴﺮ ﺟﺪﻳﺪﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﺭﺷﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. مهم‌ترین فرصت‌های ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﻧﻤﻴﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﻳﺮ ﺍﺳﺖ.

۱. ﻓﺮﺻﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ تمام‌وقت ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﻧﻤﻴﻦ.

۲. بهره‌گیری ﺍﺯ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ کسب‌وکار ﺟﻬﺖ ﺑﺴﺘﺮﺳﺎﺯﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﻭﺭﻭﺩ مؤثر ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻭﺿﻌﻴﺖ فعالیت‌هاﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ بخش‌های ﻋﻤﺪﻩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭﻳﮋﻩ-

فرصت‌های ﭘﻴﺶ ﺭﻭﻱ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ بخش‌های ﻋﻤﺪﻩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺪﻭﻝ ﺯﻳﺮ می‌باشد.

 

مصوبات هیئت دولت دهه سوم بهمن 98

 

* ﻧﻘﺎﻁ ﺗﻬﺪﻳﺪ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ انجام‌شده ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻧﻤﻴﻦ ﻭ ﺣﻮﺯﻩ ﻧﻔﻮﺫ ﺁﻥ، ﺩﺷﻮﺍﺭﺗﺮﻳﻦ ﻭ مخاطره‌آمیزترین ﺷﺮﺍﻳﻄﻲ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻧﻤﻴﻦ ﺭﺍ ﺗﻬﺪﻳﺪ می‌کنند ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ می‌باشند:

۱. زیرساخت‌هاﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ نسبتاً ﺿﻌﻴﻒ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭ ﺳﻬﻢ ﺍﻧﺪﮎ کارخانه‌های ﺑﺰﺭﮒ ﻭ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﺯ ﮐﻞ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ.

۲. ﻭﺟﻮﺩ ﺭﻗﺒﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻓﻌﺎﻝ ﻭ ﭘﺮﻗﺪﺭﺕ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺁﺯﺍﺩ ﻭ ﻭﻳﮋﻩ استان‌های هم‌جوار.

 1. وجود ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ شهرک‌های ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺍﻃﺮﺍﻑ.

ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﺯﻳﺮ دسته‌بندی شده‌اند.

 

مصوبات هیئت دولت دهه سوم بهمن 98

 

در یک جمع‌بندی ﻧﻬﺎﻳﻲ می‌توان ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻧﻤﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ بخش‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺫﻳﻞ ﺑﺮﺷﻤﺮﺩ:

۱. ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﺎ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻧﻮﻳﻦ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﻠﻖ ارزش‌افزوده ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮﺩ.

۲. ﺁﻏﺎﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎ فناوری‌های ﻧﻮﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ قابل‌قبول ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ شاخص‌های کسب‌وکار.

۳. ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻇﺮﻓﻴﺖ بخش‌های ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﻱ، ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺳﺒﮏ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﻧﻤﻴﻦ.

۴. ﻫﺪﺍﻳﺖ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺟﻬﺖ بهره‌مند ﺷﺪﻩ ﺍﺯ مزایای ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺁﻥ.

۵. ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﻧﻤﻴﻦ.

در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻮﺍﻣﻠﻲ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺁﺛﺎﺭ ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﺮ ﺟﺎﻱ می‌گذارند ﻋﻮﺍﻣﻠﻲ ﻧﻴﺰ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮﺍﺕ ﺟﺪﻱ ﻣﻮﺍﺟﻪ می‌سازد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ گفته‌شده مهم‌ترین جنبه‌های ﻣﻨﻔﻲ ﺣﺎﻭﻱ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﻳﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ:

۱. ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ زیرساخت‌هاﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ

۲. ﻭﺟﻮﺩ ﺭﻗﺒﺎﻱ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻗﻮﻱ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻭ ﻭﻳﮋﻩ هم‌جوار ﺟﻬﺖ تأمین ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱ ﻫﺪﻑ

۳. ﮐﻤﺒﻮﺩ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺳﻬﻢ ﺍﻧﺪﮎ ﺍﻳﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﺯ ﮐﻞ ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ

۴. ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺟﺬﺏ ﻋﻠﻢ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ ﻭ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻣﻨﻔﻲ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺑﺎ فناوری‌های ﻧﻮﻳﻦ، ﺑﺎﻻ ﻭ ﻣﺘﻮﺳﻂ

۵. ﺗﺠﺮﺑﻴﺎﺕ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻓﻌﻠﻲ

8-2- ﻣﻌﺮﻓﻲ اولویت‌های سرمایه‌گذاری ﺩﺭ ﻃﺮﺡ (ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺩﺭ بخش‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ)

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﺭﻭﺵ AHP ﺯﻥ ﻧﻬﺎﻳﻲ گزینه‌هاﻱ عملکردی ﺟﻬﺖ ﺗﺪﻭﻳﻦ چشم‌انداز ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺟﺪﻭﻝ ﺯﻳﺮ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ:

 

مصوبات هیئت دولت دهه سوم بهمن 98

 

ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻟﺰﻭﻡ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻳﮏ ﺑﺴﺘﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺟﻬﺖ ﺟﺬﺏ سرمایه‌های ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﺭﺍﺋﻪ مشوق‌ها ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ بهره‌برداری ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺭﻗﺒﺎﻱ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪ ﻭ ﻓﻌﺎﻝ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻓﺮﺍﮔﻴﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭ ﺿﻌﻒ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ زیرساخت‌ها ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ ﺭﻭﻳﮑﺮﺩ ﺗﺜﺒﻴﺖ فعالیت‌ها ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩﻫﺎﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﺒﺪﻳﻠﻲ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻭ… (ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ١) ﻭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻭ… (ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ٢) ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ٥ ﺳﺎﻟﻪ ﺍﻭﻝ ﺑﺎ هدف‌گذاری ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱ منطقه‌ای ﻭ ﺑﻴﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ فعالیت‌ها ﺩﺭ اولویت‌های ﺑﻌﺪﻱ خصوصاً ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺍﻳﺠﺎﺩ اکوپارک ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺟﻬﺖ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ فعالیت‌هاﻱ دانش‌محور (ﺑﺎ تأکید ﺑﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ظرفیت‌های ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ) ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ می‌گردد.

ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﻭﻝ پنج‌ساله ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﺒﺪﻳﻠﻲ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﻱ، ﻧﺴﺎﺟﻲ، ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻭ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻌﺪﻱ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻓﺮﺁﻭﺭﻱ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻌﺪﻧﻲ، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻭ… ﺟﻬﺖ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ منطقه‌ای پیشنهادشده ﻭ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺴﺘﺮﺳﺎﺯﻱ ﻻﺯﻡ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﮐﻮﭘﺎﺭﮎ ﺻﻨﻌﺘﻲ (ﻃﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﻭﻝ پنج‌ساله) ﺻﻨﺎﻳﻊ دانش‌محور (ﺑﺎ تأکید ﺑﺮ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ، انرژی‌های ﭘﺎﮎ، ﺑﺎﺯﻳﺎﻓﺖ، ﮐﺎﻏﺬ ﻭ…) ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭ ﻣﻮﻧﺘﺎﮊ ماشین‌آلات ﺟﻬﺖ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱ ﻓﺮﺍمنطقه‌ای ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ می‌گردد.

۹ ـ مرحله‌بندی ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻃﺮﺡ

9ـ ۱ ـ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻃﺮﺡ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﻃﺮﺡ، ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻧﻤﻴﻦ ﺍﺯ ﻣﺠﻤﻮﻉ ٢٠٥٥ ﻫﮑﺘﺎﺭ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ، ﺣﺪﻭﺩ ٤٥ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﺑﺮﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﻴﮏ ٩ ﺑﺨﺶ ﺍﺻﻠﻲ ﺻﻨﻌﺘﻲ، (ﺣﺪﻭﺩ ١٥ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﺑﺮﻱ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻧﺘﻔﺎﻋﻲ، ﺣﺪﻭﺩ ٢٥ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻪ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﺯﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ، ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ، ﺑﺎﺯﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺣﺮﻳﻢ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﺟﺎﺩﻩ ﮔﺎﺯ ﻭ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺳﺒﺰ، ١٥ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻪ کاربری‌های ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ـ ﺑﺎﺯ ـ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺭﺩ. ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﮐﺮ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﺭﺑﺮﻱ ﺷﻨﺎﻭﺭ ﺷﺎﻣﻞ زمین‌هایی ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ کاربری‌های ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻳﺎ ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪ.

ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ١٣ـ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺯﻣﻴﻦ کاربری‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻧﻤﻴﻦ

مصوبات هیئت دولت دهه سوم بهمن 98

 

نقشه ﺯﻳﺮ ﺟﺎﻧﻤﺎﻳﻲ کاربری‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻧﻤﻴﻦ ﺭا نشان می‌دهد.

 

مصوبات هیئت دولت دهه سوم بهمن 98

 

معرﻓﻲ اولویت‌های سرمایه‌گذاری ﺩﺭ ﻃﺮﺡ ﻭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ

گزینه‌های ﻋﻤﻠﮑﺮﺩﻱ ﺟﻬﺖ ﺟﺎﻧﻤﺎﻳﻲ فعالیت‌ها ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻧﻤﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ بخش‌های ﻗﺒﻞ (ظرفیت‌ها، پیشران‌ها ﻭ…) ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﭘﻨﺞ ﺳﻨﺎﺭﻳﻮﻱ ﺯﻳﺮ پیشنهادشده ﺍﺳﺖ:

 • ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﺒﺪﻳﻠﻲ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﻱ، ﻧﺴﺎﺟﻲ، ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻭ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ
 • ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻓﺮﺁﻭﺭﻱ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻌﺪﻧﻲ، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ، ﮐﺎﻧﻲ ﻏﻴﺮﻓﻠﺰﻱ ﻭ ﻴﻤﻴﺎﻳﻲ [شیمیایی] ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ
 • اولوﻳﺖ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﺎ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ (ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺭﻭ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ) ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ
 • اولوﻳﺖ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺻﻨﺎﻳﻊ دانش‌محور ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ
 • اولویت ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭ ﻣﻮﻧﺘﺎﮊ ماشین‌آلات ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ

دیاگرام زیر ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩﻫﺎﻱ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ چشم‌انداز ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ می‌دهد.

 

مصوبات هیئت دولت دهه سوم بهمن 98

مصوبات هیئت دولت دهه سوم بهمن 98

مصوبات هیئت دولت دهه سوم بهمن 98

 

 

تصویب‌نامه در خصوص اقامت اتباع خارجی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21822-23/11/1398

شماره ۴۳۷۷۲/ت۵۶۰۸۱ هــ۱۳۹۸/۴/۱۵

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت کشور

وزارت امور خارجه ـ وزارت اطلاعات

سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۴/۹ به پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و کشور و به استناد بند (۸) مصوبات چهاردهمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۰ تصویب کرد:

وزارت کشور موظف است حداکثر ظرف یک ماه برای اتباع خارجی که حداقل دویست و پنجاه هزار (25۰۰۰۰) دلار یا معادل آن به ارزهای دیگر در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری سپرده‌گذاری بلندمدت یا به همان میزان در ایران سرمایه‌گذاری کنند، پس از تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی مجوز اقامت پنج‌ساله صادر کند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای محمدرضا عبدالرحیمی به عنوان عضو هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21822-23/11/1398

شماره ۶۱۹۹۴/ت۵۶۸۸۴ کـ۱۳۹۸/۵/۲۰

وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

وزیران عضو شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۱۳۹۸/۵/۱۶ و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت۴۹۵۱۶ هـ مورخ ۱۳۹۲/۶/۵ تصویب کردند:

آقای محمدرضا عبدالرحیمی به عنوان عضو هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو به مدت سه سال جایگزین آقای غلامرضا سلیمانی می‌شود.

این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۱۶ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21822-23/11/1398

شماره ۷۲۱۹۶/ت۵۶۹۰۸ هــ۱۳۹۸/۶/۱۲

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۶/۶ به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران و به استناد بند (ب) تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور

ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ کمک معیشت: مبلغی معادل حداقل حقوق کارکنان شاغل دولت موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ

ب ـ بنیاد: بنیاد شهید و امور ایثارگران

پ ـ معسر: جانباز و آزاده غیر حالت اشتغال که فاقد درآمد و شغل بوده و هیچ‌گونه خدمات و تسهیلاتی بابت اشتغال از دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی دریافت نکرده باشد.

تبصره ۱ ـ در صورتی که جانباز و آزاده دارای اموال قابل بهره‌برداری برای اشتغال و یا کسب درآمد باشند، با تشخیص بنیاد مشمول این آیین‌نامه نمی‌باشند.

تبصره ۲ ـ جانبازان یا آزادگانی که از صندوق‌های بیمه و بازنشستگی یا مستمری استفاده می‌کنند و یا بانوان جانباز و آزاده‌ای که از همسر خود نفقه دریافت می‌کنند، مشمول این آیین‌نامه نمی‌باشند.

ماده ۲ ـ مشمولین این آیین‌نامه برای برخورداری از کمک معیشت موظفند مدارک زیر را به بنیاد محل پرونده خود ارائه نمایند:

الف ـ اصل تقاضانامه مربوط

ب ـ اقرارنامه محضری مبنی بر فاقد شغل و درآمد بودن

ماده ۳ ـ بنیاد موظف است به منظور برقراری کمک معیشت، اقدامات زیر را به عمل آورد:

الف ـ استعلام از مراجع مربوط شامل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صندوق‌های بیمه و بازنشستگی، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حسب مورد به تشخیص بنیاد.

ب ـ پایش اطلاعات مشمولین این آیین‌نامه از حیث اشتغال یا درآمد یا تغییرات ایجادشده در وضعیت آنان هر شش ماه یک‌بار.

پ ـ بررسی و اقدام لازم در خصوص درخواست‌های دریافتی.

تبصره ـ دستگاه‌های مذکور در بند (الف) این ماده موظفند برای احراز عدم وجود درآمد مشمولین این آیین‌نامه استعلام‌های بنیاد را ظرف یک ماه پاسخ دهند.

ماده ۴ ـ بنیاد موظف است نسبت به اتخاذ تصمیم درباره کمک معیشت مشمولین این آیین‌نامه بر اساس اولویت درصد جانبازی، شرایط سنی، بیماران صعب‌العلاج و معلولین دارای محدودیت‌های جسمی حرکتی و ضایعات غیرجانبازی که با تأیید کمیسیون پزشکی بنیاد قادر به کار نمی‌باشند، ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراشدن این آیین‌نامه اقدام نماید.

ماده ۵ ـ برقراری و پرداخت کمک معیشت به مشمولین در چارچوب ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور و در سقف اعتبارات تخصیص‌یافته از ابتدای سال ۱۳۹۸ امکان‌پذیر است.

ماده ۶ ـ نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه برعهده بنیاد است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

لغو تصویب‌نامه شماره ۱۳۳۴۱۸/ت۵۴۹۸۸ هـ مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۶

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21822-23/11/1398

شماره ۴۲۲۲۵/ت۵۶۷۰۶ هــ۱۳۹۸/۴/۱۱

وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۴/۹ به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تصویب‌نامه شماره ۱۳۳۴۱۸/ت۵۴۹۸۸ هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ لغو می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

الحاق تبصره به بند (۵) تصویب‌نامه شماره ۸۷۲۴/ت۵۶۴۸۵ هـ مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۸ و ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی بندهای (ج) و (ی) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21822-23/11/1398

شماره ۲۰۱۹۸/ت۵۶۵۶۹ هــ۱۳۹۸/۲/۲۴

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان اداری و استخدامی کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۲/۲۲ به پیشنهاد شماره ۸۰۱۴۰ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۲ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

متن زیر به عنوان تبصره به بند (۵) تصویب‌نامه شماره ۸۷۲۴/ت۵۶۴۸۵ هـ مورخ ۱۳۹۸/۱/۳۱ و ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی بندهای (ج) و (ی) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور موضوع تصویب‌نامه ۸۲۰۳/ت۵۶۴۹۰ هـ مورخ ۱۳۹۸/۱/۳۱ اضافه می‌شود:

«تبصره ـ اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی، قضات، کارمندان وزارت اطلاعات، کارمندان دیوان محاسبات کشور و کارمندان سیاسی و کارمندان شاغل در پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه از شمول حداکثر این بند مستثنا می‌باشند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص لغو قسمت اول ردیف (۲) جدول (۱ ـ ۲) پیوست بسته اجرایی وزارت جهاد کشاورزی (توسعه و تقویت صندوق تعاون روستایی)

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21822-23/11/1398

شماره ۴۸۹۹۱/ت۵۵۹۹۱ هــ۱۳۹۸/۴/۲۵

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۴/۲۳ به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

قسمت اول ردیف (۲) جدول (۱ ـ ۲) پیوست بسته اجرایی وزارت جهاد کشاورزی (توسعه و تقویت صندوق تعاون روستایی) موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۵۷۳۶/ت۴۸۵۲۷ هـ مورخ ۱۳۹۱/۸/۹ لغو می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح بند (۴) تصویب‌نامه شماره ۱۷۴۱۹۵/ت۵۵۱۹۶ هـ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۷

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21822-23/11/1398

شماره ۴۲۲۳۱/ت۵۶۷۱۰ هــ۱۳۹۸/۴/۱۱

وزارت نفت ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت کشور

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان ملی استاندارد ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۴/۹ به پیشنهاد شماره 35969/37584 مورخ ۱۳۹۸/۴/۲ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در بند (۴) تصویب‌نامه شماره ۱۷۴۱۹۵/ت۵۵۱۹۶ هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ عبارت «به عنوان منابع شرکت ملی گاز ایران محسوب می‌شود، به عبارت «به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و به شرکت ملی گاز ایران پرداخت می‌شود اصلاح می‌گردد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح تبصره (۸) الحاقی به ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی بند (و) و جزء‌های (۳) و (۴) بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21822-23/11/1398

شماره ۴۲۲۲۸/ت۵۶۶۸۸ هــ۱۳۹۸/۴/۱۱

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نفت ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

وزارت دادگستری ـ وزارت نیرو ـ وزارت کشور ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت آموزش‌وپرورش ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۴/۹ به پیشنهاد شماره ۵۴۵۰۶ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در تبصره (۸) الحاقی به ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی بند (و) و جزء‌های (۳) و (۴) بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۶۴۸۶۷/ت۵۶۲۴۲ هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۸ بعد از عبارت «(شرکت معادن زغال‌سنگ البرز شرقی) عبارت «به تاریخ ۱۳۹۷/۶/۲۰ اضافه می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح تبصره (۳) اصلاحی ماده (۲) و تبصره الحاقی ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21822-23/11/1398

شماره ۶۶۰۶۶/ت۵۶۵۴۵ هــ۱۳۹۸/۵/۲۸

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت نیرو ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۵/۲۳ به پیشنهاد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در تبصره (۳) اصلاحی ماده (۲) و تبصره الحاقی ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم موضوع بندهای (۱) و (۲) تصویب‌نامه شماره ۵۳۹۷۰/ت۵۲۴۰۶ هـ مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۰ عبـارت «تا پایان سال ۱۳۹۵ به عبارت «تا پایان سال ۱۳۹۸ اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح ماده (۲۳) آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21822-23/11/1398

شماره ۱۸۴۷۰/ت۵۳۷۶۹ هــ۱۳۹۸/۲/۲۱

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۲/۱۸ به پیشنهاد شماره ۱۶۴۶۵۱ مورخ ۱۳۹۵/۸/۲۹ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در ماده (۲۳) آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری، موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۲۶۲۶/ت۴۰۴ هـ مورخ ۱۳۶۹/۱۰/۱۹ عبارت «بر اساس توافق وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی حذف و متن زیر به عنوان تبصره به ماده یادشده الحاق می‌شود:

«تبصره ـ هزینه‌های خرید خدمات اداری از بخش خصوصی در اجرای قانون بیمه بیکاری و این آیین‌نامه توأم با کاهش متناسب در هزینه‏های پرسنلی و اصلاح ساختار دو دستگاه مذکور، از محل اعتبار این ماده تأمین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین قیمت نقدی هر بشکه نفت خام و میعانات گازی تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی در سال ۱۳۹۷

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21827-29/11/1398

شماره ۱۴۸۶۱۰/ت۵۷۴۱۶ هـ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

وزارت نفت

وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ به پیشنهاد کارگروه موضوع جزء (۲) بند (الف) ماده (۱) قانون الحاق بـرخی مواد به قانون تنـظیم بخـشی از مقررات مـالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ ـ و به استناد جزء یادشده تصویب کرد:

۱ ـ قیمت نقدی هر بشکه نفت خام و میعانات گازی تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی در سال ۱۳۹۷ معادل مبلغ نهصد و پنجاه‌وچهار هزار و نهصد و چهل‌وهفت (954947) ریال به ازای هر بشکه تعیین می‌شود.

۲ ـ سهم شرکت ملی نفت ایران از محل نفت خام و میعانات گازی تحویلی به پالایشگاه‌‌های داخلی در سال ۱۳۹۷ معادل مبلغ یکصد و سی‌وهشت هزار و چهارصد و شصت‌وهفت (138۴۶۷) ریال به ازای هر بشکه و برای کل سال معادل مبلغ نودوهفت هزار و سیصد و سی‌وپنج میلیارد (97۳۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

۳ ـ رقم قابل واریز به خزانه‌داری کل کشور از محل نفت خام و میعانات گازی تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی در سال ۱۳۹۷ معادل مبلغ پانصد و هفتادوسه هزار و نهصد و سی‌وهشت میلیارد (573938000000000) ریال تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین وزارت نیرو به عنوان دستگاه مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشور قطر

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21827-29/11/1398

شماره ۱۴۸۶۰۶/ت۵۷۴۴۵ هـ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت نیرو ـ وزارت امور خارجه

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ به پیشنهاد وزارت امور خارجه و به استناد اصل یکصد و سی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

وزارت نیرو به عنوان دستگاه مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشور قطر تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص مبلغ مجازات نقدی بدل از حبس

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21827-29/11/1398

شماره ۱۵۰۱۷۹/ت۵۷۰۷۵ هـ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶

وزارت دادگستری

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ به پیشنهاد شماره ۱۶۷۴۵ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱ وزارت دادگستری و به استناد ماده (۲۸) قانون مجازات اسلامی ـ مصوب ۱۳۹۲ ـ تصویب کرد:

مبلغ مجازات نقدی بدل از حبس، مندرج در ماده (۲۷) قانون مجازات اسلامی ـ مصوب ۱۳۹۲ ـ و مبالغ ریالی مندرج در بند (ب) ماده (۵۲۹) قانون آیین دادرسی کیفری ـ مصوب ۱۳۹۲ ـ و تبصره (۱) آن، به ترتیب از مبلغ چهارصد هزار (4۰۰۰۰۰) ریال و سیصد هزار (۳۰۰۰۰۰) ریال به مبلغ یک میلیون (1۰۰۰۰۰۰) ریال تعدیل می‏شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۱۷) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21827-29/11/1398

شماره ۱۵۰۱۹۱/ت۵۷۱۷۹ هـ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی (با همکاری سازمان غذا و دارو) و به استناد بند (ز) تبصره (۱۷) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۱۷) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور

ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ ـ قانون: بند (ز) تبصره (۱۷) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور

۲ ـ سازمان: سازمان غذا و دارو

۳ ـ کالا: دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی موردنیاز کشور با کیفیت و استاندارد موردنظر که قبلاً در سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ثبت شده‌اند.

۴ ـ کمبود: در داخل کشور مشابه آن تولید نمی‌شود یا کافی نیست.

۵ ـ واردات: فرایندی که به منظور تأمین کالا در شرایط کمبود انجام می‌شود و طی آن متقاضی بدون الزام به اخذ نماینگی [نمایندگی] از شرکت سازنده با پذیرش مسئولیت کیفیت، ایمنی، اثربخشی و تضمین اصالت کالا با تأیید سازمان، اقدام به دریافت مجوز واردات اقلامی از سازمان می‌نماید که قبلاً ثبت‌شده و دارای شناسه ملی (irc ) معتبر می‌باشند.

۶ ـ متقاضی: کلیه شرکت‌های وارداتی دارو و تجهیزات پزشکی ثبت‌شده در ادارات کل مربوط سازمان که دارای حسن‌سابقه فعالیت مرتبط بوده و تقاضای واردات کالاهای مشمول این آیین‌نامه را داشته باشند.

ماده ۲ ـ واردات کالاهای موضوع این آیین‌نامه بر اساس فهرستی که سازمان به صورت دوره‌ای منتشر می‌کند و بر اساس آن سازمان می‌تواند در چهارچوب ضوابط این آیین‌نامه برای مدت مشخص و محدود از ظرفیت سایر واردکنندگان استفاده نماید، به منظور حصول اطمینان از کیفیت، ایمنی، اثربخشی و تضمین اصالت، اولویت واردات کالا از طریق نمایندگان رسمی شرکت‌های سازنده مربوط، مستلزم فرایند ثبت اقلام مربوط در سازمان و رعایت کلیه مقررات، آیین‌نامه‌ها و ضوابط ثبت دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی می‌باشد.

تبصره ۱ ـ در موارد خاص که شرکت تعیین‌شده به هر دلیل قادر به تأمین کالای دچار کمبود نگردد، سازمان می‌تواند با تشخیص بالاترین مقام دستگاه بر اساس فهرست کوتاه نسبت به صدور مجوز واردات کالاهای موردنظر رأساً اقدام نماید.

تبصره ۲ ـ فهرست کالاهای موضوع این آیین‌نامه در خصوص تجهیزات و لوازم پزشکی، توسط سازمان با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شود.

تبصره ۳ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور برنامه توسعه تولید داخل دارو و تجهیزات پزشکی موضوع این ماده را با هدف کاهش ارزبری اقلام پرمصرف و استفاده از ظرفیت‌ شرکت‌های دانش‌بنیان تدوین نماید.

ماده ۳ ـ توزیع و عرضه کالاهای موضوع این آیین‌نامه، پس از اخذ مجوز توزیع از سازمان و در شبکه توزیع مجاز امکان‌پذیر خواهد بود و در صورت لزوم اولویت و نحوه توزیع توسط سازمان تعیین خواهد شد.

تبصره ۱ ـ متقاضی مکلف است ضمن رعایت قیمت مورد تأیید سازمان، گزارش توزیع این اقلام را به همراه صورت‌حساب (فاکتور) به صورت ماهیانه جهت بررسی و انطباق با مجوزهای صادرشده به سازمان ارائه نماید.

تبصره ۲ ـ متقاضی مکلف است قبل و بعد از ترخیص هر محموله و پیش از توزیع آن، در صورت وجود هرگونه مغایرتی بین شرایط صدور مجوز و مشخصات اقلام ترخیص شده شامل اطلاعات مربوط به نام سازنده، نشان تجاری، تاریخ انقضاء و سایر موارد اعلامی از طرف سازمان را، با ذکر دلایل مربوط به سازمان گزارش نماید. در صورت عدم تأیید سازمان، متقاضی باید نسبت به عودت آن اقلام به مبدأ و یا امحای آن اقدام نماید و مسئولیت جبران خسارت‌های احتمالی بر عهده متقاضی خواهد بود.

تبصره ۳ ـ هنگام ورود کالا به کشور دارا بودن حداقل دوسوم عمر قفسه‌ای (تاریخ انقضا) فرآورده‌ای الزامی است. کلیه محصولات دارویی موعد‌دار در صورتی قابل ترخیص از گمرک برای مصرف در کشور خواهد بود که حداقل شصت‌وپنج درصد (۶۵%) از مدت قابل مصرف بودن آن در حین ترخیص از گمرک باقیمانده باشد. موارد استثنا به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از شمول این تبصره خارج می‌باشد.

ماده ۴ ـ فرایند صدور مجوز واردات کالاهای موضوع این آیین‌نامه به شرح زیر می‌باشد:

۱ ـ تعیین فهرست کالاها توسط سازمان و فراخوان آنها.

۲ ـ ارائه درخواست به سازمان و اعلام قیمت پیشنهادی جهت هر کالا توسط متقاضی.

۳ ـ دریافت اسناد به ترتیبی که سازمان اعلام می‌کند به همراه پیش صورت‌حساب (پیش‌فاکتور) کالای فراخوان شده به صورت مهروموم شده و بازگشایی پاکت‌ها و پیشنهادها توسط سازمان.

۴ ـ طرح و بررسی درخواست در سازمان.

۵ ـ صدور مجوز شناسه ملی موقت (irc موقت) جهت متقاضی یا متقاضیان واجد شرایط فراخوان که برای هر کالا با کیفیت یکسان، پایین‌ترین قیمت را اعلام نموده‌اند.

تبصره ـ در صورتی که کمبود در نتیجه عدم عرضه کالا با قیمت رقابتی توسط فروشنده خارجی یا نماینده رسمی آن باشد قیمت پیشنهادی متقاضی واردات برای هر کالا در صورتی قابل بررسی است که به تشخیص سازمان به صورت معناداری (مؤثری) نسبت به قیمت کالای ثبت‌شده نزد سازمان کمتر باشد.

ماده ۵ ـ واردکنندگان کالاهای موضوع این آیین‌نامه مکلف به رعایت کلیه الزامات قانونی مربوط از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین‌نامه‌های اجرایی آن و نیز بند (پ) ماده (۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و الصاق شناسه رهگیری، واپایش (کنترل) اصالت و ثبت در سامانه‌های سازمان می‌باشند.

ماده ۶ ـ مسئولیت حسن اجرای این آیین‌نامه به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و سازمان موظف است گزارش عملکرد مربوط در پایان سال جاری را به سازمان برنامه‌وبودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

آیین‌‌نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق‌التولیه و حق‌النظاره و میزان حق‌الزحمه امین یا هیئت‌امنای اماکن مذهبی در سال۱۳۹۸

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21827-29/11/1398

شماره ۱۴۹۳۵۶/ت۵۶۱۵۲ هـ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ به پیشنهاد شماره 97/390579 مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۷ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد تبصره (۱) ماده (۵) و ماده (۱۲) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه ـ مصوب ۱۳۶۳ ـ، آیین‌نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق‏التولیه، حق‌النظاره و میزان حق‌الزحمه امین یا هیئت‌امنای اماکن مذهبی در سال ۱۳۹۸ را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین‌نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق‌التولیه و حق‌النظاره و میزان حق‏الزحمه امین یا هیئت‌امنای اماکن مذهبی در سال۱۳۹۸

ماده ۱ ـ سازمان اوقاف و امور خیریه که در این آیین‌نامه به اختصار «سازمان نامیده می-شود، مجاز است وجوهی را که از محل حق‌التولیه و حق‌النظاره دریافت می‌نماید، به شرح جداول زیر در سال ۱۳۹۸ رأساً هزینه نماید:

 

جدول الف ـ منابع و مصارف سال ۱۳۹۸

(ارقام به میلیون ریال)

 

ردیف منابع (درآمدها) مصارف (هزینه‌ها)
موضوع پیش‌بینی سال ۱۳۹۸ موضوع پیش‌بینی سال ۱۳۹۸
۱ مانده اعتبارات مصرف نشده از سال مالی قبل 45۰۰۰ حمایت از برنامه‌های قرآنی ۱۵۸۰۰۰
۲ وصول حق‌التولیه از موقوفات متصرفی ۴۵۹۸۰۰ حمایت از نشر معارف اسلامی و تبلیغات مذهبی ۱۶۸۰۰۰
۳ حمایت از فعالیت‌های اجتماعی ۴۶۰۰۰
۴ وصول حق‌التولیه از بقاع متبرکه و اماکن مذهبی ۳۱۱۰۰۰ حمایت از عمران و حفظ عین موقوفات و بقاع متبرکه ۱۸۸۰۰۰
۵ وصول حق-النظاره از موقوفات غیر متصرفی ۱۶۹۲۰۰ پشتیبانی از برنامه‌های مدیریتی، حفظ و اداره ===سازمان و اصحاب وقف ۴۲۵۰۰۰
جمـــع کــل ۹۸۵۰۰۰ ۹۸۵۰۰۰

 

جدول ب ـ پیش‌بینی مصارف (هزینه‌ها) به تفکیک فعالیت‌های اجرایی برنامه‌ها در سال ۱۳۹۸

(ارقام به میلیون ریال)

ردیف عناوین برنامه‌ها فعالیت پیش‌بینی ۱۳۹۸
۱ حمایت از برنامه‌های قرآنی حمایت از برگزاری مسابقات بین‌المللی قرآن کریم ۵۰۰۰۰
حمایت از برگزاری مسابقات داخلی قرآن کریم ۱۶۰۰۰
حمایت از طرح تربیت حافظ و قاری قرآن کریم ۱۷۰۰۰
حمایت از برگزاری محافل و جلسات قرآنی ۱۰۰۰۰
حمایت از برنامه‌های دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم ۶۵۰۰۰
۲ حمایت از نشر معارف اسلامی و تبلیغات مذهبی حمایت از ویژه‌برنامه‌های سراسری سازمان (آرامش بهاری، یاس نبوی (س)، نشاط معنوی، ضیافت الهی، ولایت علوی اکمال دین نبوی (ص) و بصیرت عاشورایی) ۸۰۰۰
حمایت از ویژه‌برنامه‌های بزرگداشت هفته وقف ۵۰۰۰
حمایت از چاپ، نشر و توزیع قرآن، کتب مذهبی و محصولات فرهنگی و هنری اسلامی ۳۴۰۰۰
حمایت از برنامه‌های سالانه مؤسسات و مراکز فرهنگی و قرآنی ۴۰۰۰۰
حمایت از برگزاری مسابقات دینی ۴۰۰۰
حمایت از برنامه اعزام مبلغ با اولویت بقاع متبرکه کم‌درآمد ۱۱۰۰۰
حمایت از برگزاری کنگره، جشنواره، همایش، کارگاه آموزشی و نمایشگاه‌های مرتبط با وقف و امامزادگان ۱۵۰۰۰
حمایت از برنامه‌های تبلیغ و ترویج فرهنگ و معارف اسلامی و انقلابی و فرهنگ وقف و امامزادگان از جمله ساخت فیلم، مستند، آگهی کوتاه تبلیغاتی (تیزر)، آگهی‌نما (بیلبورد) و استفاده از فضای مجازی ۴۸۰۰۰
سنجش اثربخشی فعالیت-های فرهنگی و قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه ۳۰۰۰
۳ حمایت از فعالیت‌های اجتماعی حمایت از برنامه‌های توانمندسازی افراد آسیب‌پذیر و در معرض آسیب‌های اجتماعی به ویژه در حاشیه شهرها در راستای اجرای وظایف سازمان ۴۶۰۰۰
۴ حمایت از عمران و حفظ عین موقوفات و بقاع متبرکه حمایت از برنامه بازسازی، تعمیر، تجهیز و نگهداری بقاع متبرکه و اماکن مذهبی اسلامی ۳۵۰۰۰
احیا، عمران و آبادانی رقبات موقوفات و بقاع متبرکه از جمله طرح‌های سرمایه‌گذاری، تهیه طرح جامع عمرانی، طرح‌های تحول موقوفات، سامانه الکترونیکی اطلاعات جغرافیایی (GIS ) و جانمایی و تطبیق وضعیت ملک (UTM ). ۶۵۰۰۰
اقدامات و فعالیت‌های ثبتی در موقوفات، بقاع و اماکن متبرکه از جمله اخذ سند مالکیت، جمع‌آوری اسناد وقفی ۳۰۰۰
اقدامات و فعالیت‌های حقوقی در موقوفات، بقاع و اماکن متبرکه ازجمله دعاوی حقوقی، تنظیم لوایح ۱۰۰۰۰
حمایت از توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات و دولت الکترونیک ۷۵۰۰۰
۵ پشتیبانی از برنامه‌های مدیریتی، حفظ و اداره سازمان و اصحاب وقف جبران خدمت و افزایش بهره‌وری کارکنان، اصحاب وقف و بقاع متبرکه و اماکن مذهبی اسلامی مطابق دستورالعمل مصوب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ۳۰۰۰۰۰
برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی و نشست‌های تخصصی ۹۰۰۰
پرداخت اجاره‌بهای اموال و املاک استیجاری در اختیار سازمان ۲۸۰۰۰
حفظ و نگهداری سازمان از جمله هزینه سوخت و انرژی، حمل‌ونقل، تأسیسات و عوارض ۴۸۰۰۰
تعمیر و تجهیز ادارات سازمان ۳۰۰۰۰
انجام طرح‌های پژوهشی و مطالعاتی و تدوین متون تخصصی ۱۰۰۰۰
جمــع کــل ۹۸۵۰۰۰

تبصره ـ سازمان مجاز است در سال ۱۳۹۸ برابر سرجمع کلی تا ده درصد (۱۰%)،

در موضوعات منابع و مصارف جدول (الف) با تأیید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزایش یا کاهش دهد.

ماده ۲ ـ در اجرای ماده (۸) اصلاحی آیین‌نامه نحوه انتخاب و برکناری، شرایط و حدود اختیارات و وظایف امین یا هیئت‌امنای اماکن مذهبی و موقوفات، موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۳۱۴۹/ت۴۸۳۰۳ ﻫـ مورخ ۱۳۹۲/۴/۹، حق‌الزحمه امین یا هیئت‌امنای اماکن مذهبی تا سقف پیش‌بینی‌شده در جدول (ب) ماده (۱)، مطابق جدول زیر پرداخت می‌شود:

 

ردیف شرح شاخص‌ها میزان حق‌الزحمه نفر ـ سال (به ریال)
۱ عواید و نذورات و جذب مشارکت‌های مردمی با تحقق سالانه چهار میلیارد (۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال و بیشتر ۱۵۰۰۰۰۰۰
۲ عواید و نذورات و جذب مشارکت‌های مردمی با تحقق سالانه سه میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال تا چهار میلیارد (۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال ۱۰۰۰۰۰۰۰
۳ عواید و نذورات و جذب مشارکت‌های مردمی با تحقق سالانه دو میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال تا سه میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال ۵۰۰۰۰۰۰
۴ عواید و نذورات و جذب مشارکت‌های مردمی با تحقق سالانه یک میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال تا دو میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال ۳۰۰۰۰۰۰
۵ عواید و نذورات و جذب مشارکت‌های مردمی با تحقق سالانه پانصد میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال ۲۰۰۰۰۰۰
۶ سایر اماکن مذهبی به تشخیص سازمان حداکثر ۱۰۰۰۰۰۰

 

ماده ۳ ـ تعهدات دوره مالی سال قبل با موافقت نماینده ولی‌فقیه و رئیس سازمان یا مقام مجاز از طرف وی قابل پرداخت است.

ماده ۴ ـ مانده درآمد سازمان در پایان سال به درآمد سال بعد منتقل و منظور خواهد شد.

ماده ۵ ـ سال مالی سازمان از اول فروردین‌ماه تا پایان اسفندماه است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

آیین‌نامه اجرایی ماده (۶۱) الحاقی قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21827-29/11/1398

شماره ۱۴۹۳۸۳/ت۵۷۰۴۵ هـ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت نفت ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت نیرو

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست ـ سازمان ملی استاندارد ایران

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ به پیشنهاد شماره 60/179444 مورخ ۱۳۹۸/۷/۲ وزارت صنعت، معدن و تجارت (پس از مشورت با شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی) و به استناد ماده (۶۱) الحاقی قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۷ ـ آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین‌نامه اجرایی ماده (۶۱) الحاقی قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ ـ قانون: قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ با اصلاحات بعدی آن.

۲ ـ دستگاه اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ.

۳ ـ مؤسسه اعتباری: بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به‌موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس‌شده و تحت نظارت بانک یادشده قرار دارد.

۴ ـ صندوق: صندوق‌هایی که به ‌موجب قانون تشکیل‌شده و یا دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار بوده و نسبت به ارائه خدمات حمایتی و ضمانتی به واحد تولیدی اقدام می‌نمایند.

۵ ـ واحد تولیدی: شخص حقیقی و یا حقوقی تولیدکننده کالا و یا خدمات که دارای مجوز فعالیت از مراجع ذی‌صلاح باشند.

۶ ـ وزارت: وزارت صنعت، معدن و تجارت.

۷ ـ ستاد: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید.

۸ ـ کارگروه: کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان.

۹ ـ کمیته تخصصی: گروه‌های کاری که برای بررسی موضوعات محوله و ارائه خدمات کارشناسی به ستاد و کارگروه در سطح ملی و استانی حسب ضرورت تشکیل می‌شوند.

۱۰ ـ سامانه: سامانه‌ای که به‌صورت یکپارچه به سامانه‌های وزارت و سایر پایگاه‌های اطلاعاتی و الکترونیکی موردنیاز از دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات اعتباری و صندوق متصل بوده و فرآیند ثبت اطلاعات و گردش کار ستاد و کارگروه‌ها و نظارت در آن صورت می‌گیرد و مسئولیت نگهداری و راهبری آن به عهده وزارت است. ارائه اطلاعات بانکی با اعلام رضایت مشتری و از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان‌پذیر است.

ماده ۲ ـ اعضای ستاد و کارگروه به شرح زیر می‌باشد:

۱ ـ اعضای ستاد: اشخاص مذکور در تبصره ماده (۶۱) الحاقی قانون.

۲ ـ اعضای کارگروه:

الف ـ استاندار (رئیس کارگروه).

ب ـ رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان (دبیر کارگروه).

پ ـ دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان (نماینده صاحب‌رأی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در کارگروه).

ت ـ سایر اعضای متناظر با اعضای ستاد.

تبصره ـ ستاد، دبیرخانه و کارگروه می‌توانند حسب مورد و ضرورت از سایر تشکل‌های تخصصی و فراگیر و سایر دستگاه‌های اجرایی و یا اشخاص حقیقی خبره بدون حق رأی برای شرکت در جلسات دعوت به عمل آورند.

ماده ۳ ـ وظایف و اختیارات ستاد به شرح زیر می‌باشد:

۱ ـ ارائه پیشنهاد اصلاح قوانین، مقررات و ضوابط و رویه‌های مرتبط با تولید و خدمات در زمینه‌های تسهیل امور سرمایه‌گذاری، صادرات، واردات، امور گمرکی، بانکی، مالیاتی، بیمه‌ای، محیط‌زیستی، منابع طبیعی و سایر امور مرتبط با بخش تولید به مراجع ذی‌صلاح.

۲ ـ بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص حل ‌و فصل مشکلات واحدهای تولیدی در راستای استمرار و ارتقای تولید و اشتغال.

۳ ـ هماهنگی، تدوین و پیشنهاد برنامه سالانه تأمین منابع مالی به منظور تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و سرمایه موردنیاز واحدهای تولیدی (سرمایه ثابت و سرمایه در گردش) برای ارائه به مراجع ذی‌ربط.

۴ ـ بررسی پیشنهادات ارائه‌شده از سوی واحدهای تولیدی جهت احیا و استمرار تولید و اشتغال ازجمله واحدهای در اختیار اداره تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه و تملک شده توسط بانک‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی.

۵ ـ تعامل با دستگاه قضایی در جهت اجتناب محاکم از صدور احکام منجر به توقف تولید و تعطیلی واحدهای تولیدی.

ماده ۴ ـ دبیرخانه ستاد در وزارت صنعت، معدن و تجارت مستقر خواهد بود و دبیر ستاد با حکم رئیس‌ ستاد تعیین می‌شود و مسئولیت اداره دبیرخانه را بر عهده خواهد داشت.

تبصره ـ دبیرخانه کارگروه‌ها در سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان مستقر خواهد بود. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان دبیر کارگروه است و مسئولیت اداره دبیرخانه و پیگیری مصوبات را بر عهده دارد.

ماده ۵ ـ وظایف و اختیارات کارگروه و دبیرخانه به شرح زیر می‌باشد:

۱ ـ بررسی و ارائه پیشنهاد به ستاد در چهارچوب بند (۱) ماده (۳) این آیین‌نامه.

۲ ـ اتخاذ تصمیم برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی استان در چهارچوب قوانین و مقررات.

۳ ـ تهیه پیشنهادهای لازم جهت تسهیل امور سرمایه‌گذاری و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و ارائه آن به ستاد.

۴ ـ ارائه پیشنهادهای مرتبط با توسعه صادرات یا اصلاح مقررات گمرکی به ستاد.

۵ ـ بررسی پیشنهادات ارائه‌شده از سوی واحدهای تولیدی برای احیا و استمرار تولید و اشتغال واحدهای تولیدی، از جمله واحدهای در اختیار اداره تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه و تملک‌شده توسط بانک‌ها یا سایر دستگاه‌های اجرایی.

۶ ـ پیگیری درخواست واحدهای تولیدی در خصوص عدم اجرای مصوبات ستاد و کارگروه‌های استانی، برای رسیدگی خارج از نوبت در مراجع ذی‌صلاح.

۷ ـ پایش آخرین وضعیت واحدهای تولیدی و ارائه گزارش‌های منظم سه‌ماهه به ستاد.

تبصره ـ تصمیمات کارگروه در چهارچوب اختیارات دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجرا است. در مواردی که دستگاه ذی‌ربط برخی از تصمیمات کارگروه را مغایر با قوانین و مقررات بداند، موظف است ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ تصمیمات یادشده، مراتب را با ذکر دلیل برای ستاد ارسال نماید.

ماده ۶ ـ نحوه تشکیل جلسات ستاد و کارگروه، ساماندهی جریان کار ستاد، دعوت از اعضای ستاد، تنظیم دستور جلسات، ثبت و نگهداری مذاکرات و هماهنگی بین دستگاهی به موجب آیین‌نامه داخلی ستاد خواهد بود که در اولین جلسه ستاد به تصویب خواهد رسید.

ماده ۷ ـ مصوبات ستاد با رأی اکثریت وزرا و رؤسای دستگاه‌های اجرایی (ثابت و غیرثابت مدعو) نافذ و اجرایی می‌شود. مصوبات اعضای کارگروه‌ها، متناظر با اعضای ستاد مذکور طبق همین حکم نافذ و اجرایی است.

ماده ۸ ـ همه فرآیندها از طریق سامانه‌ای که ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه ایجاد خواهد شد، انجام می‌شود. ضوابط این سامانه به تصویب ستاد می‌رسد و توسط رئیس ستاد ابلاغ می‌شود.

تبصره ـ در صورتی که به هر دلیل امکان ثبت اطلاعات توسط متقاضی در سامانه فراهم نباشد، دبیرخانه کارگروه و یا ستاد موظف است درخواست متقاضی را دریافت و رأساً نسبت به ثبت آن در سامانه اقدام نماید.

ماده ۹ ـ تصویب‌نامه شماره ۱۸۱۵۱/ت۵۰۷۲۰ ﻫـ مورخ ۱۳۹۴/۲/۱۹ لغو می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

الحاق تبصره به بند (ث) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی ماده (۴۶) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21827-29/11/1398

شماره ۱۴۹۳۵۴/ت۵۶۷۹۳ هـ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ به پیشنهاد شماره 98/235608 مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ ـ متن زیر به عنوان تبصره به بند (ث) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی ماده (۴۶) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۶۴۲۴۰/ت۵۲۶۹۱ هـ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۳ الحاق می‌شود:

تبصره ـ تسویه تعهدات قطعی که از طریق بانک‌های عامل ایجاد نشده است و تعهدات قطعی موضوع جزء (۲) بند (پ) ماده (۱) و بند (ب) ماده (۳) این آیین‌نامه که از حسابرسی ارزی سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ بانک‌های عامل متأثر نمی‌شوند، با رعایت سایر ضوابط پس از رسیدگی به اسناد و راستی آزمایی اطلاعات مربوط، امکان‌پذیر است.

۲ ـ تصویب‌نامه شماره ۱۳۲۹۲/ت۵۵۷۰۴ هـ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۰ لغو می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

حذف جزء‌های (۳) و (۴) بند (ج) تصمیم‌نامه شماره ۸۴۵۷۰/۵۰۵۸۲ مورخ ۲۶/۷/۱۳۹۳

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21827-29/11/1398

شماره ۱۴۸۶۲۵/ت۵۷۱۰۳ هـ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ به پیشنهاد شماره 98/246737 مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ ـ جزء‌های (۳) و (۴) بند (ج) تصمیم‌نامه شماره 50582/84570 مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۶ حذف می‌شوند.

۲ ـ دستورالعمل نسبت مالکانه موضوع بند (ج) تصمیم‌نامه یادشده، با رعایت سقف پانزده درصد (۱۵%) و متناسب با نوع فعالیت به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح آیین‌نامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21827-29/11/1398

شماره ۱۴۷۵۲۲/ت۵۶۷۵۸ هـ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹

وزارت کشور ـ وزارت دادگستری ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ به پیشنهاد وزارتخانه‌های کشور، دادگستری و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین‌نامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۱۶۴۶/ت۴۹۷۸۹ هـ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۵ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ ـ متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۲) الحاق می‏شود:

تبصره ـ اقلام اطلاعاتی مربوط به مجموعه نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و چگونگی قرار گرفتن آنها در پایگاه، از طریق دستورالعمل اجرایی که مشترکاً توسط ستاد کل نیروهای مسلح و هیئت ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه تنظیم و ابلاغ می‏شود، تعیین خواهد شد.

۲ ـ متن زیر به عنوان تبصره (۱) به ماده (۴) الحاق و تبصره قبلی به عنوان تبصره (۲) تلقی می‌شود:

تبصره ۱ ـ به اشخاص حقوقی، نهادها و مؤسسات عام‌المنفعه نظیر کانون‌های وکلای دادگستری و اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و تعاون و سازمان‌های نظام‌های حرفه‌ای که به موجب قوانین یا مقررات مربوط ایجاد شده یا می‌شوند، بدون نیاز به ثبت در هر یک از قالب‌های شخصیت حقوقی، شناسه ملی اختصاص داده می‌شود. رعایت این تبصره در مورد آن دسته از اشخاص مذکور که به ثبت رسیده‌اند نیز الزامی است. در صورت ابهام در تطبیق مصادیق با این حکم، نظر معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در هر مورد ملاک عمل است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

سایر مصوبات دهه سوم تیر ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/04/21 لغایت 1402/04/31 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   آیین‌نامه تـسهیلات صندوق تعاون…

سایر مصوبات دهه دوم تیر ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/04/11 لغایت 1402/04/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   دستورالعمل ساماندهی نظارت و…

مصوبات شوراها دهه دوم تیر ۱۴۰۲

مصوبات شوراها منتشره از تاریخ 1402/04/11 لغایت 1402/04/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران الف ـ شورای‌عالی سازمان…
keyboard_arrow_up