مصوبات هیئت دولت دهه سوم فروردین 1400

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مصوبات هیئت دولت منتشره از

1400/01/21 لغايت 1400/01/31

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ايران

 

تصویب‌نامه در خصوص اقدام گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به اخذ حقوق ورودی، عوارض و مالیات بر ارزش‌افزوده کالاهای وارداتی برمبنای قانون بودجه سال ۱۴۰۰      

تصویب‌نامه در خصوص تأیید صورت‌های مالی و عملکرد هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار، مربوط به سال‌های مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۷ و ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸     

تصویب‌نامه در خصوص تأیید صورت‌های مالی و عملکرد هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو، مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸    

تصویب‌نامه در خصوص تأیید صورت‌های مالی و عملکرد هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند، مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸

تصویب‌نامه در خصوص تأیید صورت‌های مالی و عملکرد هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس، مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸

تصویب‌نامه در خصوص تأیید صورت‌های مالی و عملکرد هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش، مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸

تصویب‌نامه در خصوص تأیید صورت‌های مالی و عملکرد هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی، مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸

تصویب‌نامه در خصوص تعدیل میزان مبالغ مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف          

تصویب‌نامه در خصوص ارائه اطلاعات موردنیاز جهت استقرار سامانه‌های سنجش اعتبار و شناسایی روابط اشخاص از طریق سازمان امور مالیاتی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران          

تصویب‌نامه در خصوص افزایش سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل اندوخته احتیاطی    

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان تربت‌حیدریه استان خراسان رضوی       

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان‌های کرمان و بم در استان کرمان

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان بهمئی استان کهگیلویه و بویراحمد         

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان سمنان استان سمنان   

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان کاشمر استان خراسان رضوی   

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان خوانسار استان اصفهان

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان طبس استان خراسان جنوبی     

تصویب‌نامه در خصوص تبدیل روستای چنار دهستان زاوین بخش زاوین شهرستان کلات استان خراسان رضوی، به شهر         

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان فیروزه استان خراسان رضوی  

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان خوی استان آذربایجان‌غربی     

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان فریدونشهر استان اصفهان       

تصویب‌نامه در خصوص الحاق روستای محمودآباد دهستان کمال‏آباد بخش مرکزی شهرستان کرج استان البرز به شهر کرج        

تصویب‌نامه در خصوص میزان، نحوه تعیین و مرجع وضع عوارض نوشابه‌های گازدار  

تصویب‌نامه در خصوص تعیین بودجه سال ۱۴۰۰ سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلی و ماکو و شرکت‌های تابع آن‌ها و اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۹ سازمان‌های مناطق یادشده

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان‌های پاکدشت، بهارستان و دماوند استان تهران        

آیین‌نامه موارد توقیف موقت یا لغو هرگونه اجازه‌نامه یا گواهینامه یا پروانه صادره یا توقیف وسایل پرنده متخلف        

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۴۱۵۹۷/ت ۵۵۵۰۰هـ مورخ ۵/۴/۱۳۹۷ و اصلاحات بعدی آن         

اصلاح تبصره (۳) بند (ز) اصلاحی ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها          

اصلاح آیین‌‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

 

 

تصویب‌نامه در خصوص اقدام گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به اخذ حقوق ورودی، عوارض و مالیات بر ارزش‌افزوده کالاهای وارداتی برمبنای قانون بودجه سال ۱۴۰۰

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22153 ـ 21/01/1400

شماره ۲۰۸۱/ت ۵۸۶۷۱ هـ ـ ۱۴۰۰/۱/۱۵

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت صنعت، معدن و تجارت

گمرک جمهوری اسلامی ایران

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱/۸ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

گمرک جمهوری اسلامی ایران مجاز است تا زمان ابلاغ حقوق گمرکی و سود بازرگانی موضوع بند (د) ماده (۱) قانون امور گمرکی ـ مصوب ۱۳۹۰ ـ برمبنای قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، نسبت به اخذ حقوق ورودی، عوارض و مالیات بر ارزش‌افزوده کالاهای وارداتی، براساس مأخذ مندرج در جدول پیوست آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۶۷۰۴/ت ۵۸۴۹۰ هـ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ اقدام کند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تأیید صورت‌های مالی و عملکرد هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار، مربوط به سال‌های مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۷ و ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22153 ـ 21/01/1400

شماره ۱۵۵۳۳۹/ت ۵۸۴۴۷ هـ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶

وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ به پیشنهاد شماره ۹۹۲/10/992 مورخ 30/10/5225 دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ ـ تصویب کرد:

۱ ـ صورت‌های مالی و عملکرد هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار، مربوط به سال‌های مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۷ و ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸ به شرح صورت‌جلسه-های مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، تأیید می‌شود.

۲ ـ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار، برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹ انتخاب و حق‌الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین سازمان منطقه و سازمان حسابرسی با رعایت تعرفه‌های مصوب مطابق قانون تعیین می‌شود و قالب قرارداد استاندارد جامعه حسابداران رسمی ایران ملاک عمل می‌باشد.

۳ ـ تصویب گزارش عملکرد سال آتی هیأت‌مدیره سازمان یادشده منوط به تحقق موارد زیر است:

الف ـ ارائه گزارش تحلیل اقتصادی و اجتماعی از منطقه و متغیرهای کلیدی کلان منطقه.

ب ـ ارائه گزارش عملکرد طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری در منطقه براساس اهداف کمی مصوب در برنامه‌وبودجه مصوب سال و مقایسه وضعیت تحقق پیشرفت فیزیکی و مالی با هدف تعیین شده.

پ ـ رفع مغایرت‌های موجود میان گزارش عملکرد و انحراف بودجه در گزارش هیأت‌مدیره و حسابرس.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

صورت‌جلسه مجمع عمومی سالیانهکارگروه تخصصی شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در خصوص بررسی صورت‌های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۷ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار ـ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴

پیرو دعوت‌نامه شماره 992/14/4809 مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ جلسه مجمع عمومی سالیانه (کارگروه تخصصی شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ‌ صنعتی و ویژه اقتصادی)، در خصوص بررسی صورت‌های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۷ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ در سالن کنفرانس پامچال اردوگاه شهید باهنر، با حضور اعضای کارگروه تخصصی شورای‌عالی و حسابرس مستقل و بازرس قانونی (سازمان حسابرسی) تشکیل شد، اعضای مجمع ضمن استماع گزارش عملکرد هیأت‌مدیره و بررسی صورت‌های مالی حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۷ و توضیحات مدیرعامل، هیأت‌مدیره و مدیران سازمان منطقه آزاد تجاری ـ‌ صنعتی چابهار، در خصوص هر یک از بندهای گزارش مذکور، تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ نمودند:

۱ ـ در خصوص بند (۴) گزارش حسابرس مستقل (اظهارنظر مشروط): مجمع عمومی ضمن تأکید بر این موضوع مقرر نمود سازمان منطقه حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ نسبت به انجام اصلاحات لازم در حساب‌ها اقدام و همچنین پیگیری لازم به منظور وصول مطالبات با رعایت صرفه و صلاح سازمان تا حصول نتایج نهایی را به عمل آورده و نتایج اقدامات را به‌صورت سه‌ماهه به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی ارائه نماید. بدیهی است مسئولیت عدم اجرای تکلیف مقرر برعهده مدیرعامل، اعضای هیأت‌مدیره و مدیران ذی‌ربط خواهد بود.

۲ ـ در خصوص بند (۵) گزارش حسابرس مستقل (اظهارنظر مشروط): مجمع عمومی ضمن تأکید بر موضوع مقرر نمود سازمان منطقه حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ نسبت به انجام اصلاحات لازم در حساب‌ها اقدام و همچنین پیگیری لازم به منظور وصول مطالبات با رعایت صرفه و صلاح سازمان تا حصول نتایج نهایی را به عمل آورده و نتایج اقدامات را به‌صورت سه‌ماهه به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی ارائه نماید. بدیهی است مسئولیت عدم اجرای تکلیف مقرر برعهده مدیرعامل، اعضای هیأت‌مدیره و مدیران ذی‌ربط خواهد بود.

۳ ـ در خصوص بند (۶) گزارش حسابرس مستقل (اظهارنظر مشروط): صورت‌های مالی تلفیقی و شرکت اصلی شامل ترازنامه به تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۷ و صورت‌های سود و زیان و جریان وجوه نقد سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، مورد تصویب قرار گرفت.

۴ ـ در خصوص بند (۷) گزارش حسابرس مستقل (تأکید بر مطلب خاص): مجمع عمومی مقرر نمود سازمان منطقه اقدامات حقوقی و قانونی لازم را تا حصول نتایج نهایی با رعایت صرفه و صلاح سازمان انجام و نتیجه اقدامات صورت گرفته را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی ارائه نماید.

ـ در خصوص بند ۲ ـ ۷ گزارش حسابرس مستقل، با توجه به اختلاف ۳۰ هکتاری اراضی روستای تیس در گزارش سال ۱۳۹۷ با گزارش سال ۱۳۹۸ حسابرس مستقل، مجمع عمومی مقرر نمود سازمان منطقه مستندات دقیق این موضوع را ارائه نموده و حسابرس محترم عدد مندرج در گزارش سال ۱۳۹۷ را اصلاح نماید.

ـ در خصوص بند ۳ ـ ۷ گزارش حسابرس مستقل، مجمع عمومی مقرر نمود سازمان منطقه نسبت به بررسی و تدقیق مساحت منطقه مطابق با نقشه‌های کاداستر اقدام نماید.

۵ ـ در خصوص بند (۸) گزارش حسابرس مستقل (تأکید بر مطلب خاص): پس از استماع توضیحات سازمان در این خصوص مجمع عمومی مقرر نمود سازمان منطقه فهرست خودروها و املاک واگذارشده به انضمام ارگان‌های ذی‌ربط را تهیه و حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ جهت بررسی به مجمع عمومی ارائه نماید. همچنین سازمان منطقه اقدامات قانونی لازم را در خصوص انتقال اسناد مغازه مذکور تا حصول نتایج نهایی به عمل آورده و نتایج اقدامات را به صورت سه‌ماهه به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی ارائه نماید.

۶ ـ در خصوص بند (۹) گزارش حسابرس مستقل (تأکید بر مطلب خاص): مجمع عمومی ضمن تأکید مسئولیت مدیران ذی‌ربط در این خصوص، مقرر نمود سازمان منطقه نسبت به تکمیل پوشش بیمه‌ای اقدام و نتایج اقدامات صورت گرفته را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی ارائه نماید.

۷ ـ در خصوص بند (۱۰) گزارش حسابرس مستقل (سایر بندهای توضیحی): گزارش به استماع اعضای مجمع رسید.

۸ ـ در خصوص بند (۱۱) گزارش حسابرس مستقل (اظهارنظر مشروط): مجمع عمومی با رعایت و ملاحظه شرایط اقتصادی خاص کشور، ضمن عدم پذیرش هرگونه انحراف احتمالی از بودجه مصوب ناشی از قصور و همچنین ممنوعیت هرگونه جابجایی کارکنان از شرکت‌های تابعه به سازمان و تأکید بر مسئولیت مستقیم هیأت‌مدیره و مدیران وقت در این خصوص مقرر نمود هیأت‌مدیره و مدیران ذی‌ربط به منظور عمل در چارچوب بودجه مصوب سالانه دقت لازم را به عمل آورند. سازمان منطقه گزارش لازم به همراه مدارک و مستندات مورد درخواست مجمع عمومی در رابطه با شفاف‌سازی عملکرد بودجه و توجیهات مرتبط با انحرافات مورداشاره در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ در اختیار دبیرخانه شورای‌عالی جهت ارائه به اعضای مجمع قرار داده و همچنین نسبت به اصلاح مغایرت‌های مورداشاره اقدام نماید. همچنین با توجه به عدم انجام تکلیف مقرر در سنوات قبل توسط معاونت برنامه‌ریزی دبیرخانه شورای‌عالی، مقرر شد حسابرس محترم سازمان هماهنگی لازم را با سازمان حسابرسی به عمل آورده تا در جلسات مشترک فی‌مابین سازمان حسابرسی، نمایندگان سازمان‌های مناطق آزاد و دبیرخانه شورای‌عالی نسبت به تهیه و تدوین فرمت‌های واحد جهت تطبیق بودجه با عملکرد اقدام نمایند.

۹ ـ در خصوص بند (۱۲) گزارش حسابرس مستقل (بند اظهارنظر): مجمع عمومی مقرر نمود سازمان منطقه نسبت به تکمیل پروژه‌ها با رعایت اولویت زمان‌بندی مندرج در بودجه سنواتی اقدام و نتیجه اقدامات صورت گرفته را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی ارائه نماید.

۱۰ ـ در خصوص بند (۱۳) گزارش حسابرس مستقل (تأکید بر مطلب خاص): مجمع عمومی ضمن تأکید بر مسئولیت هیأت‌مدیره و مدیران ذی‌ربط در خصوص ضرر و زیان احتمالی سازمان ناشی از ضعف سیستم‌های کنترل داخلی بر لزوم ارتقاء سیستم‌ها، نرم افزارها و دانش فنی کارکنان جهت افزایش و بهبود کنترل داخلی تأکید نمود. همچنین مقرر گردید سازمان منطقه به صورت سه‌ماهه گزارش اقدامات صورت گرفته در این خصوص را به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی ارائه نماید.

۱۱ ـ در خصوص بند (۱۴) گزارش بازرس قانونی (سایر بندهای توضیحی): گزارش به استماع اعضای مجمع رسید.

۱۲ ـ در خصوص بند (۱۵) گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی: گزارش به استماع اعضای مجمع رسید. مجمع عمومی مقرر نمود معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت اقتصادی دبیرخانه شورای‌عالی به لحاظ ارتباط موضوعی پیگیری لازم را به عمل آورند.

۱۳ ـ در خصوص بند (۱۶) گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی: مجمع عمومی بر رعایت کامل قوانین و مقررات مطابق با ضوابط تأکید نمود.

۱۴ ـ در خصوص بند (۱۷) گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی: گزارش به استماع اعضای مجمع رسید. مجمع عمومی بر رعایت کامل قوانین و مقررات مطابق با ضوابط تأکید نمود. بدیهی است مسئولیت عدم رعایت قوانین و مقررات برعهده هیأت‌مدیره و مدیران ذی‌ربط می‌باشد.

۱۵ ـ در خصوص بند (۱۸) گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی: پس از استماع توضیحات سازمان در این خصوص، مجمع عمومی ضمن تأکید بر مسئولیت مستقیم مدیرعامل و هیأت‌مدیره، مقرر نمود سازمان منطقه اقدامات قانونی لازم را در این خصوص به عمل آورده و نتایج اقدامات صورت گرفته را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی ارائه نماید.

۱۶ ـ در خصوص بند (۱۹) گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی: مجمع عمومی مقرر نمود سازمان منطقه تشریفات قانونی جهت اعمال در حساب‌ها و انتقال سرفصل مذکور به حساب سرمایه سازمان و اعمال اصلاحات و تعدیلات احتمالی در حساب‌های سازمان را انجام و نتایج اقدامات صورت گرفته را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی ارائه نماید.

۱۷ ـ در خصوص بند (۲۰) گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی: مجمع عمومی ضمن تأکید بر مسئولیت مدیرعامل و مدیران ذی‌ربط در این خصوص بر رعایت کامل قوانین و مقررات مطابق با ضوابط تأکید نمود.

۱۸ ـ در خصوص بند (۲۱) گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی: گزارش به استماع اعضای مجمع رسید. مجمع عمومی مقرر نمود سازمان منطقه نسبت به اعلام سهم سازمان در شرکت مذکور به مجمع عمومی اقدام و در صورت اقدام غیرقانونی نسبت به اعمال در راستای قوانین و مقررات اقدام نماید. بدیهی است مسئولیت عدم رعایت قوانین و مقررات برعهده هیأت‌مدیره و مدیرعامل سازمان می‌باشد.

۱۹ ـ در خصوص بند (۲۲) گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی: مجمع عمومی بر اجرای کلیه تکالیف ابلاغی سنواتی و رعایت قوانین و مقررات تأکید مجدد نمود. در موارد حقوقی مدیریت حقوقی دبیرخانه نسبت به موضوع ورود و سازمان منطقه با هماهنگی دبیرخانه اقدامات لازم را به عمل آورد. بدیهی است مسئولیت عدم رعایت و اجرای تکالیف مقرر برعهده مدیران و مسئولان وقت سازمان می‌باشد.

۲۰ ـ در خصوص بند (۲۳) گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی: گزارش به استماع اعضای مجمع رسید.

۲۱ ـ در خصوص بند (۲۴) گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی: گزارش به استماع اعضای مجمع رسید.

۲۲ ـ در خصوص بند (۲۵) گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی: گزارش به استماع اعضای مجمع رسید. مجمع عمومی مقرر نمود سازمان منطقه اقدامات لازم را در راستای اجرای بهینه قانون مبارزه با پول‌شویی به عمل آورده و نتایج را به‌صورت سه‌ماهه به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی ارائه نماید.

۲۳ ـ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار، برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸ انتخاب و حق‌الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین سازمان منطقه و سازمان حسابرسی با رعایت تعرفه‌های مصوب مطابق قانون تعیین می‌شود.

۲۴ ـ روزنامه اطلاعات به‌عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های سازمان انتخاب می‌شود.

۲۵ ـ جلسه مجمع عمومی سالیانه (کارگروه تخصصی منتخب شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی) با ذکر صلوات حاضرین به پایان رسید.

 

صورت‌جلسه مجمع عمومی سالیانه کارگروه تخصصی شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در خصوص بررسی صورت‌های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۸ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار ـ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴

پیرو دعوت‌نامه شماره 992/14/4809 مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ جلسه مجمع عمومی سالیانه (کارگروه تخصصی شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ‌ صنعتی و ویژه اقتصادی)، در خصوص بررسی صورت‌های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۸ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ در سالن کنفرانس پامچال اردوگاه شهید باهنر، با حضور اعضای کارگروه تخصصی شورای‌عالی و حسابرس مستقل و بازرس قانونی (سازمان حسابرسی) تشکیل شد، اعضای مجمع ضمن استماع گزارش عملکرد هیأت‌مدیره و بررسی صورت‌های مالی حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸ و توضیحات مدیرعامل، هیأت‌مدیره و مدیران سازمان منطقه آزاد تجاری ـ‌ صنعتی چابهار، در خصوص هر یک از بندهای گزارش مذکور، تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ نمودند:

۱ ـ در خصوص بند (۴) گزارش حسابرس مستقل (اظهارنظر مشروط): پس از استماع گزارش سازمان در این خصوص، مجمع عمومی ضمن تأکید بر لزوم حذف بند مذکور در سال مالی آتی مقرر نمود سازمان منطقه کلیه اطلاعات و حساب‌های دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی را استخراج و نسبت به حسابرسی آن‌ها توسط حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان اقدام و گزارش اقدامات صورت گرفته را حداکثر ظرف مدت سه ماه به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی ارائه نماید. همچنین در خصوص شرکت‌های گروه مجمع عمومی مقرر نمود سازمان منطقه حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ کلیه سوابق را به همراه لیست دارایی‌ها، بدهی‌ها و سهم سازمان در هریک از آن‌ها تهیه و به کمیته‌ای متشکل از نمایندگان وزارت دادگستری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه‌وبودجه کشور، وزارت میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری و دبیرخانه شورای‌عالی ارائه نماید. کمیته مذکور پس از بررسی مدارک و مستندات ارائه‌شده حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ صورت‌جلسه، گزارشی از روند موضوع جهت تعیین تکلیف نهایی به مجمع عمومی ارائه نماید.

۲ ـ در خصوص بند (۵) گزارش حسابرس مستقل (اظهارنظر مشروط): پس از استماع گزارش سازمان در این خصوص، مجمع عمومی مقرر نمود سازمان منطقه نسبت به اعمال اصلاحات و تعدیلات لازم در حساب‌ها اقدام و نتایج اقدامات صورت گرفته را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی ارائه نماید.

۳ ـ در خصوص بند (۶) گزارش حسابرس مستقل (اظهارنظر مشروط): پس از ارائه توضیحات سازمان در این خصوص، مجمع عمومی موارد زیر را مقرر نمود:

ـ در خصوص شرکت سپیتمان ضمن تأکید بر مسئولیت مدیرعامل و هیأت‌مدیره در خصوص ضرر و زیان احتمالی، سازمان منطقه اقدامات حقوقی لازم را جهت احقاق حقوق سازمان تا رسیدن به نتایج نهایی انجام و گزارش اقدامت صورت گرفته را به صورت سه‌ماهه به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی ارائه نمایند.

ـ سازمان منطقه کلیه مدارک و مستندات لازم در خصوص موارد اشاره شده در بند مذکور را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ تهیه و به کمیته‌ای متشکل از نمایندگان وزارت میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری و سازمان برنامه‌وبودجه کشور و دبیرخانه شورای‌عالی ارائه نماید. کمیته مذکور ضمن بررسی اسناد و مدارک حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ صورت‌جلسه نسبت به ارائه گزارش جهت تصمیم‌گیری به مجمع عمومی اقدام نماید.

۴ ـ در خصوص بند (۷) گزارش حسابرس مستقل (اظهارنظر مشروط): پس از استماع گزارش سازمان منطقه در این خصوص، مجمع عمومی ضمن تأکید بر مسئولیت مدیرعامل و مدیران ذی‌ربط منطقه در ارتباط با هرگونه ضرر و زیان احتمالی در خصوص رعایت استانداردهای حسابداری مقرر نمود سازمان منطقه نسبت به اصلاح حساب‌ها مطابق با استانداردهای حسابداری و انجام تعدیلات لازم اقدام و نتایج اقدامات را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی ارائه نماید.

۵ ـ در خصوص بند (۸) گزارش حسابرس مستقل (اظهارنظر مشروط): مجمع عمومی ضمن تأکید بر این موضوع مقرر نمود سازمان منطقه حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ نسبت به انجام اصلاحات لازم در حساب‌ها اقدام و همچنین پیگیری لازم به منظور وصول مطالبات با رعایت صرفه و صلاح سازمان تا حصول نتایج نهایی را به عمل آورده و نتایج اقدامات را به‌صورت سه‌ماهه به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی ارائه نماید. بدیهی است مسئولیت عدم اجرای تکلیف مقرر برعهده مدیرعامل، اعضای هیأت‌مدیره و مدیران ذی‌ربط خواهد بود.

۶ ـ در خصوص بند (۹) گزارش حسابرس مستقل (اظهارنظر مشروط): پس از استماع گزارش سازمان در این خصوص مجمع عمومی ضمن تأکید مسئولیت مدیران ذی‌ربط بر لزوم اعمال اصلاحات و تعدیلات لازم در کلیه حساب‌های سازمان مقرر نمود سازمان منطقه اصلاحات و تعدیلات لازم را در خصوص ۲۸ فقره قرارداد واگذاری زمین حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ اعمال و همچنین صورت تطبیق حساب‌ها با شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه تجارت و صید صنعتی حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ انجام و ضمن اعمال تعدیلات و اصلاحات احتمالی در حساب‌های سازمان، نتایج اقدامات صورت گرفته را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی ارائه نماید.

۷ ـ در خصوص بند (۱۰) گزارش حسابرس مستقل (اظهارنظر مشروط): با عنایت به طرح موضوع معافیت مالیاتی سازمان‌های مناطق آزاد در مجلس شورای اسلامی، مجمع عمومی مقرر نمود معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت اقتصادی دبیرخانه شورای‌عالی به‌حاظ ارتباط موضوع پیگیری و اقدامات لازم را به منظور تعیین تکلیف لایحه مذکور به عمل آورده و گزارش اقدامات صورت گرفته را به‌صورت سه‌ماهه به مجمع عمومی ارائه نمایند.

۸ ـ در خصوص بند (۱۱) گزارش حسابرس مستقل (اظهارنظر مشروط): با عنایت به تکرار بند مذکور در سنوات گذشته مجمع عمومی ضمن تأکید بر مسئولیت مدیرعامل، هیأت‌مدیره و مدیران ذی‌ربط در عدم اجرای تکالیف مقرر در سنوات گذشته به منظور رفع بند مذکور مقرر نمود هیأت‌مدیره سازمان ترتیبی اتخاذ نماید تا با به‌کارگیری سازوکار مناسب و مبادله صورتجسات رفع مغایرت و تطبیق حساب با طرف حساب‌های عمده به‌صورت ادواری و انجام پیگیری‌ها و اقدامات لازم به منظور اخذ به موقع پاسخ تأییدیه‌های ارسالی به ویژه پاسخ تأییدیه‌های بانکی و سرمایه‌گذاری‌ها اقدام نموده و ضمن اعمال اصلاحات و تعدیلات لازم در حساب‌های خود، نتایج اقدامات صورت گرفته را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی ارائه نماید.

همچنین در خصوص شرکت رز سفید، پس از استماع گزارش سازمان در این خصوص و تأکید مدیرعامل منطقه مبنی بر صحت کلیه موارد، مجمع عمومی مقرر نمود با توجه به عدم وجود تأییدیه معاونت اقتصادی، تأییدیه مدیرعامل در این خصوص اخذ و به حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه گردد.

۹ ـ در خصوص بند (۱۲) گزارش حسابرس مستقل (بند اظهارنظر): صورت‌های مالی تلفیقی و شرکت اصلی شامل ترازنامه به تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸ و صورت‌های سود و زیان و جریان وجوه نقد سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، مورد تصویب قرار گرفت.

۱۰ ـ در خصوص بند (۱۳) گزارش حسابرس مستقل (تأکید بر مطلب خاص): مجمع عمومی مقرر نمود سازمان منطقه اقدامات حقوقی و قانونی لازم را تا حصول نتایج نهایی با رعایت صرفه و صلاح سازمان انجام و نتیجه اقدامات صورت گرفته را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی ارائه نماید.

ـ در خصوص بند ۲ ـ ۱۳ گزارش حسابرس مستقل، با توجه به اختلاف ۳۰ هکتاری اراضی روستای تیس در گزارش سال ۱۳۹۷ با گزارش سال ۱۳۹۸ حسابرس مستقل، مجمع عمومی مقرر نمود سازمان منطقه مستندات دقیق این موضوع را ارائه نموده و حسابرس محترم عدد مندرج در گزارش سال ۱۳۹۷ را اصلاح نماید.

ـ در خصوص بند ۳ ـ ۱۳ گزارش حسابرس مستقل، مدیریت حقوقی دبیرخانه شورای‌عالی با همکاری سازمان منطقه نسبت به بررسی و صحت سنجی موضوع اقدام و گزارش اقدامات صورت گرفته را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ به مجمع عمومی ارائه نماید.

ـ در خصوص بند ۴ ـ ۱۳ گزارش حسابرس مستقل، گزارش به استماع اعضای مجمع رسید.

۱۱ ـ در خصوص بند (۱۴) گزارش بازرس قانونی (سایر بندهای توضیحی): گزارش به‌ستماع اعضای مجمع رسید.

۱۲ ـ در خصوص بند (۱۵) گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی: مجمع عمومی با رعایت و ملاحظه شرایط اقتصادی خاص کشور، ضمن عدم پذیرش هرگونه انحراف احتمالی از بودجه مصوب ناشی از قصور و همچنین ممنوعیت هرگونه جابجایی کارکنان از شرکت‌های تابعه به سازمان و تأکید بر مسئولیت مستقیم هیأت‌مدیره و مدیران وقت در این خصوص مقرر نمود هیأت‌مدیره و مدیران ذی‌ربط به منظور عمل در چارچوب بودجه مصوب سالانه دقت لازم را به عمل آورند. سازمان منطقه گزارش لازم به همراه مدارک و مستندات مورد درخواست مجمع عمومی در رابطه با شفاف‌سازی عملکرد بودجه و توجیهات مرتبط با انحرافات مورداشاره در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ در اختیار دبیرخانه شورای‌عالی جهت ارائه به اعضای مجمع قرار داده و همچنین نسبت به اصلاح مغایرت‌های مورداشاره اقدام نماید. همچنین با توجه به عدم انجام تکلیف مقرر در سنوات قبل توسط معاونت برنامه‌ریزی دبیرخانه شورای‌عالی، مقرر شد حسابرس محترم سازمان هماهنگی لازم را با سازمان حسابرسی به عمل آورده تا در جلسات مشترک فی‌مابین سازمان حسابرسی، نمایندگان سازمان‌های مناطق آزاد و دبیرخانه شورای‌عالی نسبت به تهیه و تدوین فرمت‌های واحد جهت تطبیق بودجه با عملکرد اقدام نمایند.

۱۳ ـ در خصوص بند (۱۶) گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی: مجمع عمومی بر رعایت کامل ضوابط و مقررات تأکید نمود.

۱۴ ـ در خصوص بند (۱۷) گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی: گزارش به استماع اعضای مجمع رسید. مجمع عمومی مقرر نمود معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت اقتصادی دبیرخانه شورای‌عالی به لحاظ ارتباط موضوعی پیگیری لازم را به عمل آورند.

۱۵ ـ در خصوص بند (۱۸) گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی: پس از استماع توضیحات سازمان در این خصوص، مجمع عمومی مقرر نمود کمیته‌ای متشکل از نمایندگان سازمان برنامه‌وبودجه کشور، وزارت میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری و مدیریت حقوقی دبیرخانه شورای‌عالی نسبت به بررسی مدارک و مستندات اقدام و گزارش اقدامات صورت گرفته را جهت اعمال در گزارش به حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه و نتایج اقدامات را حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۰ جهت اخذ تصمیم به مجمع عمومی تقدیم نمایند.

۱۶ ـ در خصوص بند (۱۹) گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی: گزارش به استماع اعضای مجمع رسید. با توجه به عدم انجام این امر، مقرر گردید سازمان منطقه پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه را به دبیرخانه شورای‌عالی ارائه و حوزه ذی‌ربط در دبیرخانه نسبت به طی فرایند قانونی، اقدام لازم را به عمل آورد.

۱۷ ـ در خصوص بند (۲۰) گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی: مجمع عمومی بر رعایت کامل قوانین و مقررات مطابق با ضوابط تأکید نمود.

۱۸ ـ در خصوص بند (۲۱) گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی: گزارش به استماع اعضای مجمع رسید.

۱۹ ـ در خصوص بند (۲۲) گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی: مجمع عمومی بر اجرای کلیه تکالیف ابلاغی سنواتی و رعایت قوانین و مقررات تأکید مجدد نمود. در موارد حقوقی مدیریت حقوقی دبیرخانه نسبت به موضوع ورود و سازمان منطقه با هماهنگی دبیرخانه اقدامات لازم را به عمل آورد. بدیهی است مسئولیت عدم رعایت و اجرای تکالیف مقرر برعهده مدیران و مسئولان وقت سازمان می‌باشد.

۲۰ ـ در خصوص بند (۲۳) گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی: پس از استماع توضیحات سازمان در این خصوص، با توجه به دریافت سند توسط سازمان بنادر و دریانوردی در خصوص اراضی تحت تملک آن سازمان مجمع عمومی مقرر نمود اراضی مذکور از حساب دارایی‌های سازمان منطقه خارج گردد. در خصوص راه‌آهن سراسری سازمان منطقه اسناد صورت‌جلسه امضاءشده با راه‌آهن را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ جهت ارائه به مجمع عمومی به دبیرخانه شورای‌عالی ارائه نماید، همچنین اقدامات قانونی لازم را تا حصول نتایج نهایی با رعایت صرفه و صلاح سازمان ادامه و گزارش اقدامات صورت گرفته را به‌صورت سه‌ماهه به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی ارائه نماید.

۲۱ ـ در خصوص بند (۲۴) گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی: مجمع عمومی مقرر نمود سازمان منطقه تشریفات قانونی جهت اعمال در حساب‌ها و انتقال سرفصل مذکور به حساب سرمایه سازمان و اعمال اصلاحات و تعدیلات احتمالی در حساب‌های سازمان را انجام و نتایج اقدامات صورت گرفته را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی ارائه نماید.

۲۲ ـ در خصوص بند (۲۵) گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی:

در خصوص بند ۱ ـ ۲۵: مجمع عمومی مقرر نمود سازمان منطقه مدارک و مستندات لازم را جهت رفع بند مذکور به حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه نماید. همچنین من‌بعد دقت لازم را در موارد مشابه ملحوظ نظر قرار دهد.

در خصوص بند ۲ ـ ۲۵: گزارش به استماع اعضای مجمع رسید، سازمان منطقه اقدامات لازم در خصوص وصول به موقع مطالبات را در دستور کار قرار دهند.

در خصوص بند ۳ ـ ۲۵: گزارش سازمان به استماع رسید. مجمع عمومی ضمن تأکید بر ضرورت رعایت قوانین و مقررات مقرر نمود سازمان منطقه اصلاحات ساختاری را براساس اصول طراحی ابلاغی در اسرع وقت انجام دهد.

۲۳ ـ در خصوص بند (۲۶) گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی: مجمع عمومی مقرر نمود سازمان منطقه نسبت به اعمال تعدیلات و اصلاحات لازم در حساب‌ها حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ اقدام و نتایج اقدامات صورت گرفته را به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی ارائه نماید.

۲۴ ـ در خصوص بند (۲۷) گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی: پس از استماع گزارش سازمان در این خصوص، مجمع عمومی بر مسئولیت مدیرعامل، هیأت‌مدیره و مدیران ذی‌ربط در خصوص ضرر و زیان احتمالی وارده به سازمان ناشی از تأخیر در اجرای پروژه‌ها در صورت عدم وجود توجیهات کافی در این خصوص تأکید نمود.

۲۵ ـ در خصوص بند (۲۸) گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی: پس از استماع توضیحات سازمان در این خصوص مجمع عمومی مقرر نمود سازمان منطقه فهرست خودروها و املاک واگذارشده به انضمام ارگان‌های ذی‌ربط را تهیه و حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ جهت بررسی به مجمع عمومی ارائه نماید. همچنین سازمان منطقه اقدامات قانونی لازم را در خصوص انتقال اسناد مغازه مذکور تا حصول نتایج نهایی به عمل آورده و نتایج اقدامات را به‌صورت سه‌ماهه به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی ارائه نماید.

۲۶ ـ در خصوص بند (۲۹) گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی: مجمع عمومی ضمن تأکید بر مسئولیت هیأت‌مدیره و مدیران ذی‌ربط در خصوص ضرر و زیان احتمالی سازمان ناشی از ضعف سیستم‌های کنترل داخلی بر لزوم ارتقاء سیستم‌ها، نرم‌افزارها و دانش فنی کارکنان جهت افزایش و بهبود کنترل داخلی تأکید نمود. همچنین مقرر گردید سازمان منطقه به صورت سه‌ماهه گزارش اقدامات صورت گرفته در این خصوص را به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی ارائه نماید.

۲۷ ـ در خصوص بند (۳۰) گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی: مجمع عمومی مقرر نمود سازمان منطقه در اسرع وقت لیست مورد درخواست در اختیار حسابرس مستقل و بازرس قانونی قرار گیرد و نسخه‌ای به دبیرخانه شورای‌عالی ارائه نماید. در صورت عدم ارائه لیست مذکور مسئولیت آن متوجه هیأت‌مدیره و مدیرعامل خواهد بود.

۲۸ ـ در خصوص بند (۳۱) گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی: گزارش به استماع اعضای مجمع رسید.

۲۹ ـ در خصوص بند (۳۲) گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی: گزارش به استماع اعضای مجمع رسید.

۳۰ ـ در خصوص بند (۳۳) گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی: گزارش به استماع اعضای مجمع رسید. مجمع عمومی مقرر نمود سازمان منطقه اقدامات لازم را در راستای اجرای بهینه قانون مبارزه با پول‌شویی به عمل آورده و نتایج را به‌صورت سه‌ماهه به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی ارائه نماید.

۳۱ ـ با توجه به بند (۱۲) گزارش حسابرس مستقل (اظهارنظر مشروط گزارش حسابرسی) کارگروه تخصصی شورای‌عالی مقرر نمود، پاداش اعضای هیأت‌مدیره سازمان‌های مناطق آزاد براساس تشخیص دبیر شورای‌عالی و مطابق با سقف مبلغ تعیین شده در بخشنامه شماره ۶۴۷۴۴۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۱ رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور در رابطه با پرداخت به اعضای هیأت‌مدیره، تعیین و ابلاغ گردد.

۳۲ ـ در خصوص افراد دست‌اندرکار در تهیه صورت‌های مالی هر سازمان، مطابق با نظر مدیرعامل آن سازمان و مبلغی معادل با «حداکثر یک ماه حقوق و مزایای مندرج در حکم کارگزینی افراد» پرداخت گردد.

۳۳ ـ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار، برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹ انتخاب و حق‌الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین سازمان منطقه و سازمان حسابرسی با رعایت تعرفه‌های مصوب مطابق قانون تعیین می‌شود.

۳۴ ـ روزنامه اطلاعات به‌عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های سازمان انتخاب می‌شود.

۳۵ ـ جلسه مجمع عمومی سالیانه (کارگروه تخصصی منتخب شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی) با ذکر صلوات حاضرین به پایان رسید

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تأیید صورت‌های مالی و عملکرد هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو، مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22153 ـ 21/01/1400

شماره ۱۵۵۳۴۲/ت ۵۸۴۴۶ هـ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶

وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ به پیشنهاد شماره 992/10/5225 مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ ـ تصویب کرد:

۱ ـ صورت‌های مالی و عملکرد هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو، مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸ به شرح صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۹ پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، تأیید می‌شود.

۲ ـ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو، برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹ انتخاب و حق‌الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین سازمان منطقه و سازمان حسابرسی با رعایت تعرفه‌های مصوب مطابق قانون تعیین می‌شود و قالب قرارداد استاندارد جامعه حسابداران رسمی ایران ملاک عمل می-باشد.

۳ ـ تصویب گزارش عملکرد سال آتی هیأت‌مدیره سازمان یادشده منوط به تحقق موارد زیر است:

الف ـ ارائه گزارش تحلیل اقتصادی و اجتماعی از منطقه و متغیرهای کلیدی کلان منطقه.

ب ـ ارائه گزارش عملکرد طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری در منطقه براساس اهداف کمی مصوب در برنامه‌وبودجه مصوب سال و مقایسه وضعیت تحقق پیشرفت فیزیکی و مالی با هدف تعیین شده.

پ ـ رفع مغایرت‌های موجود میان گزارش عملکرد و انحراف بودجه در گزارش هیأت‌مدیره و حسابرس.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

صورت‌جلسه مجمع عمومی سالیانهکارگروه تخصصی شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در خصوص بررسی صورت‌های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۸ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو ـ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۹

پیرو دعوت‌نامه شماره 992/10/4624 مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ جلسه مجمع عمومی سالیانه (کارگروه تخصصی شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ‌ صنعتی و ویژه اقتصادی)، در خصوص بررسی صورت‌های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۸ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ در سالن کنفرانس پامچال اردوگاه شهید باهنر، با حضور اعضای کارگروه تخصصی شورای‌عالی و حسابرس مستقل و بازرس قانونی (سازمان حسابرسی) تشکیل شد، اعضای مجمع ضمن استماع گزارش عملکرد هیأت‌مدیره و بررسی صورت‌های مالی حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸ و توضیحات مدیرعامل، هیأت‌مدیره و مدیران سازمان منطقه آزاد تجاری ـ‌ صنعتی ماکو، در خصوص هر یک از بندهای گزارش مذکور، تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ نمودند:

۱ ـ در خصوص بند (۴) گزارش حسابرس مستقل (بند اظهارنظر): صورت‌های مالی تلفیقی و شرکت اصلی شامل ترازنامه به تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸ و صورت‌های سود و زیان و جریان وجوه نقد سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، مورد تصویب قرار گرفت.

۲ ـ در خصوص بند (۵) گزارش حسابرس مستقل (بند اظهارنظر): ضمن استماع گزارش سازمان در این خصوص، با عنایت به تکرار بند مذکور در سنوات گذشته مجمع عمومی ضمن تأکید بر مسئولیت مدیرعامل و هیأت‌مدیره در رابطه با هرگونه ضرر و زیان مالی وارده به سازمان مقرر نمود سازمان منطقه اقدامات قانونی لازم را در این خصوص به عمل آورده و نتیجه اقدامات صورت گرفته را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی ارائه نماید.

۳ ـ در خصوص بند (۶) گزارش بازرس قانونی (تأکید بر مطلب خاص): مجمع عمومی با رعایت و ملاحظه شرایط اقتصادی خاص کشور، ضمن عدم پذیرش هرگونه انحراف احتمالی از بودجه مصوب ناشی از قصور و تأکید بر مسئولیت مستقیم هیأت‌مدیره و مدیران وقت در این خصوص مقرر نمود هیأت‌مدیره و مدیران ذی‌ربط به منظور عمل در چارچوب بودجه مصوب سالانه دقت لازم را به عمل آورند. سازمان منطقه مدارک و مستندات مورد درخواست مجمع عمومی در رابطه با شفاف‌سازی عملکرد بودجه و توجیهات مرتبط با انحرافات مورداشاره در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ در اختیار دبیرخانه شورای‌عالی جهت ارائه به اعضای مجمع قرار داده و همچنین نسبت به اصلاح مغایرت‌های مورداشاره اقدام نماید.

۴ ـ در خصوص بند (۷) گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی: با توجه به توضیحات مدیرعامل سازمان مبنی بر کاهش میزان زمین واگذارشده از ۸۰ هکتار به ۴۰ هکتار، مقرر گردید ضمن لحاظ صرفه و صلاح سازمان اقدامات لازم جهت تعیین سهم مشارکت طرفین در قرارداد به عمل آید. همچنین در ارتباط با بهای زمین واگذارشده مقرر شد کمیته‌ای متشکل از نمایندگان وزارت میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، مدیریت حقوقی دبیرخانه و سازمان منطقه ضمن بررسی قرارداد و مستندات، تصمیم مقتضی اخذ و گزارش اقدامات صورت گرفته را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ به مجمع عمومی ارائه نمایند. سازمان منطقه موظف است مطابق با تصمیم صورت گرفته اقدام نماید.

۵ ـ در خصوص بند (۸) گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی: گزارش به استماع اعضای مجمع رسید.

۶ ـ در خصوص بند (۹) گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی: گزارش به استماع اعضای مجمع رسید.

در خصوص بند ۱ ـ ۹: اعضاء بر رعایت قانون تأکید نمودند.

در خصوص بند ۲ ـ ۹: مجمع عمومی مقرر نمود دبیرخانه شورای‌عالی نسبت به تعیین تکلیف موضوع (تمدید عضویت و یا جایگزینی عضو جدید) در اسرع وقت اقدام نماید.

در خصوص بند ۳ ـ ۹: گزارش به استماع اعضای مجمع رسید.

۷ ـ در خصوص بند ۴ ـ ۹: مجمع عمومی بر اجرای کلیه تکالیف ابلاغی سنواتی و رعایت قوانین و مقررات تأکید مجدد نمود. بدیهی است مسئولیت عدم رعایت و اجرای تکالیف مقرر برعهده مدیران و مسئولان وقت سازمان می‌باشد.

در خصوص بند (۱۰) گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی: اعضای مجمع مقرر نمودند موضوعات اشاره شده در این بند در کمیته‌ای مرکب از نمایندگان سازمان برنامه‌وبودجه کشور، وزارت میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، مدیریت حقوقی دبیرخانه و سازمان منطقه موردبررسی قرار گرفته و تصمیم لازم را اخذ نمایند. سازمان منطقه گزارش اقدامات صورت گرفته را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ جهت ارائه به مجمع عمومی به دبیرخانه شورای‌عالی ارائه نماید.

۸ ـ در خصوص بند (۱۱) گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی: پس از استماع گزارش سازمان منطقه در این خصوص و با توجه به تکلیف مقرر در بند ۱۳ صورت‌جلسه تکالیف سازمان منطقه برای سال مالی منتهی به اسفندماه ۱۳۹۷ مجمع عمومی ضمن تأکید بر مالکیت سازمان منطقه در خصوص ساختمان مجمع فرهنگی مقرر نمود سازمان منطقه با همکاری نماینده محترم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مجمع عمومی اقدامات قانونی لازم را در این خصوص به عمل آورده و نتایج اقدامات را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی ارائه نماید. در ارتباط با موضوع کارشناسی زمین‌ها اعضای مجمع ضمن تأکید بر عدم لزوم انجام کارشناسی برای کلیه زمین‌ها، مقرر نمودند کمیته ارزیابی مطابق رویه برای آن دسته از زمین‌های قابل واگذاری می‌بایست کارشناسی لازم را انجام دهد. در خصوص سنددار نمودن زمین‌های منطقه با توجه به تفاهم صورت گرفته با سازمان ثبت‌اسناد و اعلام آمادگی آن سازمان، اقدامات لازم جهت انجام این موضوع به عمل آید.

۹ ـ در خصوص بند (۱۲) گزارش در مورد سایر مسئولیت‌های قانونی حسابرس: مجمع عمومی ضمن تأکید بر این موضوع مقرر نمود سازمان منطقه حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ نسبت به انجام اصلاحات لازم در حساب‌ها اقدام و همچنین پیگیری لازم به منظور وصول مطالبات با رعایت صرفه و صلاح سازمان تا حصول نتایج نهایی را به عمل آورده و نتایج اقدامات را به‌صورت سه‌ماهه به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی ارائه نماید. بدیهی است مسئولیت عدم اجرای تکلیف مقرر برعهده مدیرعامل، اعضای هیأت‌مدیره و مدیران ذی‌ربط خواهد بود.

۱۰ ـ در خصوص بند (۱۳) گزارش در مورد سایر مسئولیت‌های قانونی حسابرس: گزارش به استماع اعضای مجمع رسید.

۱۱ ـ در خصوص بند (۱۴) گزارش در مورد سایر مسئولیت‌های قانونی حسابرس: گزارش به استماع اعضای مجمع رسید.

۱۲ ـ در خصوص بند (۱۵) گزارش در مورد سایر مسئولیت‌های قانونی حسابرس: گزارش به استماع اعضای مجمع رسید. مجمع عمومی مقرر نمود سازمان منطقه اقدامات لازم را در راستای اجرای بهینه قانون مبارزه با پول‌شویی به عمل آورده و نتایج را به‌صورت سه‌ماهه به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی ارائه نماید.

۱۳ ـ با توجه به بند (۴) گزارش حسابرس مستقل (اظهارنظر مطلوب گزارش حسابرسی) کارگروه تخصصی شورای‌عالی مقرر نمود، پاداش اعضای هیأت‌مدیره سازمان‌های مناطق آزاد براساس تشخیص دبیر شورای‌عالی و مطابق با سقف مبلغ تعیین شده در بخشنامه شماره ۶۴۷۴۴۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۱ رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور در رابطه با پرداخت به اعضای هیأت‌مدیره، تعیین و ابلاغ گردد.

۱۴ ـ در خصوص افراد دست‌اندرکار در تهیه صورت‌های مالی هر سازمان، مطابق با نظر مدیرعامل آن سازمان و مبلغی معادل با «حداکثر یک ماه حقوق و مزایای مندرج در حکم کارگزینی افراد» پرداخت گردد.

۱۵ ـ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو، برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹ انتخاب و حق‌الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین سازمان منطقه و سازمان حسابرسی با رعایت تعرفه‌های مصوب مطابق قانون تعیین می‌شود.

۱۶ ـ روزنامه اطلاعات به‌عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های سازمان انتخاب می‌شود.

۱۷ ـ جلسه مجمع عمومی سالیانه (کارگروه تخصصی منتخب شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی) با ذکر صلوات حاضرین به پایان رسید.

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تأیید صورت‌های مالی و عملکرد هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند، مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22153 ـ 21/01/1400

شماره ۱۵۵۳۶۵/ت ۵۸۴۴۳ هـ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶

وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ به پیشنهاد شماره 992/10/5225 مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ ـ تصویب کرد:

۱ ـ صورت‌های مالی و عملکرد هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند، مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸ به شرح صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۵ پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، تأیید می‌شود.

۲ ـ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند، برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹ انتخاب و حق‌الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین سازمان منطقه و سازمان حسابرسی با رعایت تعرفه‌های مصوب مطابق قانون تعیین می‌شود و قالب قرارداد استاندارد جامعه حسابداران رسمی ایران ملاک عمل می-باشد.

۳ ـ تصویب گزارش عملکرد سال آتی هیأت‌مدیره سازمان یادشده منوط به تحقق موارد زیر است:

الف ـ ارائه گزارش تحلیل اقتصادی و اجتماعی از منطقه و متغیرهای کلیدی کلان منطقه.

ب ـ ارائه گزارش عملکرد طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری در منطقه براساس اهداف کمی مصوب در برنامه‌وبودجه مصوب سال و مقایسه وضعیت تحقق پیشرفت فیزیکی و مالی با هدف تعیین شده.

پ ـ رفع مغایرت‌های موجود میان گزارش عملکرد و انحراف بودجه در گزارش هیأت‌مدیره و حسابرس.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

صورت‌جلسه مجمع عمومی سالیانه کارگروه تخصصی شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در خصوص بررسی صورت‌های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۸ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند ـ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

پیرو دعوت‌نامه شماره 992/14/2848 مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ جلسه مجمع عمومی سالیانه (کارگروه تخصصی شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ‌ صنعتی و ویژه اقتصادی)، در خصوص بررسی صورت‌های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۸ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ در سالن کنفرانس پامچال مجموعه فرهنگی شهید باهنر با حضور اعضای کارگروه شورا و نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی (سازمان حسابرسی) تشکیل شد. اعضای مجمع ضمن استماع گزارش عملکرد هیأت‌مدیره و بررسی صورت‌های مالی حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸ و توضیحات هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ‌ صنعتی اروند، در خصوص هر یک از بندهای گزارش مذکور، تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ نمودند:

۱ ـ در خصوص بند ۴ گزارش حسابرس مستقل (بند اظهارنظر): صورت‌های مالی تلفیقی و شرکت اصلی شامل ترازنامه به تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸ و صورت‌های سود و زیان و جریان وجوه نقد سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، مورد تصویب قرار گرفت.

۲ ـ در خصوص بند ۵ گزارش (تأکید بر مطلب خاص):

در خصوص بند ۱ ـ ۵ گزارش: با عنایت به تکرار بند مذکور در سنوات گذشته و پس از استماع گزارش منطقه در خصوص مکاتبات و پیگیری‌های صورت گرفته با دستگاه‌های ذی‌ربط به منظور اخذ نقشه و پلاک‌های دولتی مناطق جدید، مجمع عمومی ضمن تأکید بر مسئولیت هیأت‌مدیره در این خصوص مقرر نمود سازمان منطقه با همکاری دبیرخانه و مشارکت اعضای محترم کارگروه در حوزه وزارت دادگستری، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، ضمن دعوت از سازمان ثبت‌اسناد و املاک، پیگیری لازم تا حصول نتایج نهایی را به عمل آورده و نتایج اقدامات صورت گرفته به همراه مدارک و مستندات مرتبط با موضوع را هر سه ماه یک‌بار به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی ارائه نماید. همچنین مقرر گردید سازمان منطقه اسناد و مدارک افزایش دو هکتاری در محدوده منطقه نسبت به گزارش سال قبل حسابرس مستقل و بازرس قانونی را در خصوص بند مذکور حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی ارائه نماید. در غیر این صورت هرگونه افزایش محدوده نسبت به گزارش سال گذشته غیرقابل‌پذیرش می‌باشد.

در خصوص بند ۲ ـ ۵ گزارش: پس از استماع گزارش منطقه در خصوص اقدامات حقوقی صورت گرفته در رابطه با پرونده‌های مذکور و با توجه به نتایج حاصل‌شده از سنوات گذشته، مقرر گردید سازمان منطقه اقدامات حقوقی لازم را با رعایت صرفه و صلاح سازمان تا حصول نتیجه به عمل آورده و نتایج اقدامات صورت گرفته را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی ارائه نماید.

در خصوص بند ۳ ـ ۵ گزارش: پس از استماع توضیحات هیأت‌مدیره منطقه در خصوص انجام پوشش بیمه‌ای کامل موجودی مواد و کالا در سال ۱۳۹۹، مجمع عمومی ضمن تأکید بر مسئولیت مستقیم مدیران ذی‌ربط در خصوص هرگونه خسارت احتمالی ناشی از عدم پوشش بیمه‌ای کامل و تضییع حقوق سازمان مقرر نمود سازمان منطقه مدارک و مستندات اقدامات صورت گرفته در این خصوص را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی ارائه نماید.

۳ ـ در خصوص بند ۶ گزارش (سایر وظایف بازرس قانونی): گزارش به استماع اعضاء رسید.

۴ ـ در خصوص بند ۷ گزارش (سایر وظایف بازرس قانونی): مجمع عمومی با رعایت و ملاحظه شرایط اقتصادی خاص کشور، ضمن عدم پذیرش هرگونه انحراف احتمالی از بودجه مصوب ناشی از قصور و تأکید بر مسئولیت مستقیم هیأت‌مدیره و مدیران وقت در این خصوص مقرر نمود هیأت‌مدیره و مدیران ذی‌ربط به منظور عمل در چارچوب بودجه مصوب سالانه دقت لازم را به عمل آورند. سازمان منطقه مدارک و مستندات مورد درخواست مجمع عمومی در رابطه با شفاف‌سازی عملکرد بودجه و توجیهات مرتبط با انحرافات مورداشاره در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ در اختیار دبیرخانه شورای‌عالی قرار داده و همچنین نسبت به اصلاح مغایرت‌های مورداشاره اقدام نماید. همچنین معاونت برنامه‌ریزی دبیرخانه شورای‌عالی نیز موظف است فرمت‌های واحد و لازم جهت تطبیق بودجه با عملکرد را احصاء و در اختیار سازمان‌های مناطق آزاد قرار دهد. مجمع عمومی مقرر نمود حسابرس مستقل گزارش انحراف و تطبیق با بودجه مصوب را براساس فرمت بودجه ارائه نماید.

۵ ـ در خصوص بند ۸ گزارش (سایر وظایف بازرس قانونی): گزارش به استماع اعضاء رسید.

۶ ـ در خصوص بند ۹ گزارش (سایر وظایف بازرس قانونی): مجمع عمومی مقرر نمود دبیرخانه شورای‌عالی نسبت به تعیین تکلیف موضوع با قید فوریت اقدام و نتایج اقدامات صورت گرفته را به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و مجمع عمومی ارائه نماید.

۷ ـ در خصوص بند ۱۰ گزارش (سایر وظایف بازرس قانونی): پس از استماع توضیحات منطقه در این خصوص مجمع عمومی ضمن تأکید بر مسئولیت مستقیم هیأت‌مدیره و مدیران ذی‌ربط در خصوص هرگونه ضرر و زیان وارده و تضییع حقوق سازمان ناشی از قصور احتمالی، مقرر نمود سازمان منطقه در اسرع وقت مدارک و مستندات قراردادهای منعقده را جهت بررسی به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی به منظور ارائه به مجمع عمومی ارائه نماید.

۸ ـ در خصوص بند ۱۱ گزارش (سایر وظایف بازرس قانونی): مجمع عمومی مقرر نمود معاونت برنامه‌ریزی و هماهنگی امور مناطق دبیرخانه شورای‌عالی با توجه به تکالیف سنوات گذشته مندرج در بودجه سازمان‌های مناطق آزاد، نتیجه اقدامات صورت گرفته توسط سازمان‌های مناطق را احصاء و گزارش تفصیلی از چگونگی اجرا و انجام تکالیف مذکور را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ جهت بررسی به مجمع عمومی ارائه نماید.

۹ ـ در خصوص بند ۱۲ گزارش (سایر وظایف بازرس قانونی): پس از استماع توضیحات منطقه در این خصوص مجمع عمومی مقرر نمود سازمان منطقه فهرست خودروهای واگذارشده به انضمام ارگان‌های ذی‌ربط را تهیه و حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ جهت بررسی به مجمع عمومی ارائه نماید.

۱۰ ـ در خصوص بند ۱۳ گزارش (سایر مسئولیت‌های قانونی حسابرس):

ـ در خصوص بند ۱ ـ ۱۳ گزارش: گزارش به استماع اعضاء رسید.

ـ در خصوص بند ۲ ـ ۱۳ گزارش: مجمع عمومی ضمن تأکید بر مسئولیت مستقیم مدیران مالی و مدیران ذی‌ربط، مقرر نمود سازمان منطقه فهرست اقلام راکد و سنواتی را به همراه تجزیه سنی آن‌ها حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ جهت ارائه به مجمع عمومی در اختیار دبیرخانه شورای‌عالی قرار دهد.

۱۱ ـ در خصوص بند ۱۴ گزارش (سایر مسئولیت‌های قانونی حسابرس): گزارش به استماع اعضاء رسید.

۱۲ ـ در خصوص بند ۱۵ گزارش (سایر مسئولیت‌های قانونی حسابرس): گزارش به استماع اعضاء رسید.

۱۳ ـ در خصوص بند ۱۶ گزارش (سایر مسئولیت‌های قانونی حسابرس): گزارش به استماع اعضاء رسید.

۱۴ ـ با توجه به بند (۴) گزارش حسابرس مستقل (اظهارنظر مقبول گزارش حسابرسی) کارگروه تخصصی شورای‌عالی مقرر نمود، پاداش اعضای هیأت‌مدیره سازمان‌های مناطق آزاد براساس تشخیص دبیر شورای‌عالی و مطابق با سقف مبلغ تعیین شده در بخشنامه شماره ۶۴۷۴۴۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۱ رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور در رابطه با پرداخت به اعضای هیأت‌مدیره، تعیین و ابلاغ گردد.

در خصوص افراد دست‌اندرکار در تهیه صورت‌های مالی هر سازمان، مطابق با نظر مدیرعامل آن سازمان و مبلغی معادل با «حداکثر یک ماه حقوق و مزایای مندرج در حکم کارگزینی افراد» پرداخت گردد.

۱۵ ـ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹ انتخاب و حق‌الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مبلغی است که در قرارداد بین سازمان منطقه و سازمان حسابرسی با رعایت تعرفه‌های مصوب مطابق قانون تعیین می‌شود.

۱۶ ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های سازمان انتخاب گردید.

جلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی منتخب شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی) با ذکر صلوات حاضرین به پایان رسید.

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تأیید صورت‌های مالی و عملکرد هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس، مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22153 ـ 21/01/1400

شماره ۱۵۵۳۵۰/ت ۵۸۴۴۵ هـ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶

وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ به پیشنهاد شماره 992/10/5225 مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ ـ تصویب کرد:

۱ ـ صورت‌های مالی و عملکرد هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس، مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸ به شرح صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲ پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، تأیید می‌شود.

۲ ـ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس، برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹ انتخاب و حق‌الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین سازمان منطقه و سازمان حسابرسی با رعایت تعرفه‌های مصوب مطابق قانون تعیین می‌شود و قالب قرارداد استاندارد جامعه حسابداران رسمی ایران ملاک عمل می-باشد.

۳ ـ تصویب گزارش عملکرد سال آتی هیأت‌مدیره سازمان یادشده منوط به تحقق موارد زیر است:

الف ـ ارائه گزارش تحلیل اقتصادی و اجتماعی از منطقه و متغیرهای کلیدی کلان منطقه.

ب ـ ارائه گزارش عملکرد طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری در منطقه براساس اهداف کمی مصوب در برنامه‌وبودجه مصوب سال و مقایسه وضعیت تحقق پیشرفت فیزیکی و مالی با هدف تعیین شده.

پ ـ رفع مغایرت‌های موجود میان گزارش عملکرد و انحراف بودجه در گزارش هیأت‌مدیره و حسابرس.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

صورت‌جلسه مجمع عمومی سالیانه (کارگروه تخصصی شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی) در خصوص بررسی صورت‌های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۸ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس ـ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲

پیرو دعوت‌نامه شماره 992/14/4483 مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ جلسه مجمع عمومی سالیانه (کارگروه تخصصی شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ‌ صنعتی و ویژه اقتصادی)، در خصوص بررسی صورت‌های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۸ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ در سالن همایش پامچال مرکز فرهنگی شهید باهنر، با حضور اعضای کارگروه تخصصی شورای‌عالی و حسابرس مستقل و بازرس قانونی (سازمان حسابرسی) تشکیل شد، اعضای مجمع ضمن استماع گزارش عملکرد هیأت‌مدیره و بررسی صورت‌های مالی حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸ و توضیحات مدیرعامل و هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ‌ صنعتی ارس، در خصوص هر یک از بندهای گزارش مذکور، تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ نمودند:

۱ ـ در خصوص بند (۴) گزارش حسابرس مستقل (بند اظهارنظر): صورت‌های مالی شامل ترازنامه به تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸ و صورت‌های سود و زیان و جریان وجوه نقد سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، مورد تصویب قرار گرفت.

۲ ـ در خصوص بند (۵) گزارش حسابرس مستقل (تأکید بر مطلب خاص):

ـ مجمع عمومی در اجرای بند ب تبصره ۲ بودجه سالیانه سازمان‌های مناطق آزاد در ارتباط با موضوع جابجایی سهمیه کالای تجاری به‌منظور رفع ایراد اعلامی حسابرس و بازرس قانونی در تفاهم‌نامه‌های سه‌جانبه عبارت “به شرط تحقق درآمد” را قید نماید.

ـ در خصوص انتقال مبلغ ۱۰۰ میلیون دلار به منطقه آزاد چابهار معاونت هماهنگی و برنامه‌ریزی دبیرخانه بررسی نماید چنانچه عملیات مالی دیگری مازاد بر رقم اعلامی در گزارش سازمان منطقه آزاد ارس توسط منطقه آزاد چابهار صورت نگرفته باشد تأییدیه لازم را به منظور ابلاغ به حسابرس و بازرس قانونی به سازمان منطقه آزاد ارس ارائه دهد.

ـ در ارتباط با اختصاص سهمیه کالای تجاری به فرودگاه امام خمینی در سال ۹۸ و عملیاتی شدن تفاهم‌نامه با توجه به نامه فرودگاه، از آنجایی که اجازه مندرج در تصویب‌نامه بودجه صرفاً مختص جابجایی سهمیه بین سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی هفت‌گانه که فهرست آنها در مصوبه قید گردیده بوده است، لذا مجمع عمومی ضمن عدم پذیرش سهمیه تخصیص‌یافته به فرودگاه امام خمینی بر رعایت قوانین و مقررات تأکید نمود.

۳ ـ در خصوص بند (۶) گزارش بازرس قانونی (تأکید بر مطلب خاص): پس از استماع گزارش سازمان در این خصوص، مجمع عمومی ضمن تأکید بر مسئولیت مستقیم هیأت‌مدیره و مدیرعامل و مدیران ذی‌ربط در خصوص حفظ حقوق سازمان و ممانعت از ضرر و زیان احتمالی وارده به سازمان، مقرر نمود سازمان منطقه اقدامات قانونی لازم را با رعایت صرفه و صلاح سازمان تا حصول نتایج نهایی پیگیری و نتایج اقدامات صورت گرفته را به‌صورت مستمر هر سه ماه یک‌بار به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی ارائه نماید.

۴ ـ در خصوص بند (۷) گزارش بازرس قانونی (تأکید بر مطلب خاص): پس از استماع گزارش سازمان در این خصوص، مجمع عمومی مقرر نمود سازمان منطقه نسبت به انجام پوشش بیمه‌ای کامل دارایی‌های ثابت مشهود حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ اقدام و نتایج را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی ارائه نماید.

۵ ـ در خصوص بند (۸) گزارش بازرس قانونی (تأکید بر مطلب خاص): پس از استماع گزارش سازمان در این خصوص، مجمع عمومی با توجه به توضیحات ارائه‌شده مقرر نمود:

۱ ـ حسابرس و بازرس قانونی سازمان نسبت به اصلاح گزارش اقدام نماید زیرا صندوق پژوهش و فناوری ارس و شرکت راحت ریل ارس جزء شرکت‌های وابسته سازمان منطقه نمی‌باشد. ضمناً شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه ارس در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۶ به تصویب هیأت‌وزیران و متعاقباً تأیید شورای نگهبان رسیده است.

۲ ـ سازمان منطقه مکلف است حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز کلیه سوابق و مستندات مربوطه را در خصوص میزان سرمایه‌گذاری در شرکت‌های فوق جهت انطباق با قوانین و مقررات مربوطه از طریق دبیرخانه در اختیار مجمع عمومی قرار دهد.

۶ ـ در خصوص بند (۹) گزارش در مورد سایر بندهای توضیحی: گزارش به استماع اعضای مجمع رسید.

۷ ـ در خصوص بند (۱۰) گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی: مجمع عمومی با رعایت و ملاحظه شرایط اقتصادی خاص کشور، ضمن عدم پذیرش هرگونه انحراف احتمالی از بودجه مصوب و جذب و به‌کارگیری نیروی انسانی فراتر از تشکیلات تفصیلی ناشی از قصور و تأکید بر مسئولیت مستقیم هیأت‌مدیره و مدیران وقت در این خصوص، مقرر نمود هیأت‌مدیره و مدیران ذی‌ربط به منظور عمل در چارچوب بودجه مصوب سالانه دقت لازم را به عمل آورند.

۸ ـ در خصوص بند (۱۱) گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی: گزارش به استماع اعضای مجمع رسید.

۹ ـ در خصوص بند (۱۲) گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی: مجمع عمومی بر اجرای کلیه تکالیف ابلاغی سنواتی و رعایت قوانین و مقررات تأکید مجدد نمود. بدیهی است مسئولیت عدم رعایت و اجرای تکالیف مقرر برعهده مدیران و مسئولان وقت سازمان می‌باشد.

۱۰ ـ در خصوص بند (۱۳) گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی: گزارش به استماع اعضای مجمع رسید.

۱۱ ـ در خصوص بند (۱۴) گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی: پس از استماع گزارش سازمان، مجمع عمومی مقرر نمود سازمان منطقه نسبت به انجام پوشش بیمه‌ای تمام خطر پروژه‌های یادشده اقدام و گزارش اقدامات صورت گرفته به همراه مستندات را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی ارائه نماید.

۱۲ ـ در خصوص بند (۱۵) گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی: سازمان مکلف است در خصوص اجرای دستورالعمل‌های قیمت تمام‌شده از جمله دستورالعمل ابلاغی طی نامه شماره 902/20/223 مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۲۸ اقدام نماید.

۱۳ ـ در خصوص بند (۱۶) گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی: پس از استماع گزارش سازمان در این خصوص، مجمع عمومی مقرر نمود سازمان منطقه با همکاری نماینده محترم وزارت جهاد کشاورزی در کارگروه تخصصی شورای‌عالی نسبت به بررسی موضوع انتقال اسناد مالکیت به نام سازمان منطقه اقدام نموده و نتایج اقدامات صورت گرفته را هر سه ماه یک‌بار به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی ارائه نماید.

در خصوص وسایل نقلیه در اختیار سایر ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی، مجمع عمومی مقرر نمود سازمان منطقه گزارشی از خودروهای مذکور به همراه اسامی دستگاه‌های دریافت‌کننده حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ جهت ارائه به مجمع عمومی به دبیرخانه شورای‌عالی ارسال نماید. و مجمع عمومی متعاقباً با توجه به مستندات در این ارتباط اتخاذ تصمیم نماید.

ضمناً حسابرس محترم در خصوص تفکیک این بخش از گزارش از موضوع مندرج در صدر همین بند اقدام لازم را به عمل آورد.

۱۴ ـ در خصوص بند (۱۷) گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی: مجمع عمومی ضمن استماع گزارش مدیرعامل سازمان منطقه مبنی بر فاقد ارزش بودن اعداد بند گزارش و تأیید ضمنی موضوع توسط حسابرس، مقرر داشت چنانچه ارقام اشاره شده در جلسه (معادل ۲۰ و ۵۰ هزار تومان) باشد نسبت به اصلاح بند گزارش اقدام نماید. ضمناً سازمان منطقه مستندات مربوطه را به اعضای مجمع ارائه دهد.

سازمان منطقه مستندات مربوط به سرمایه‌گذاری در شرکت توسعه سرمایه‌گذاری را به حسابرس و دبیرخانه شورای‌عالی جهت ارائه به اعضای مجمع عمومی ارائه نماید.

در خصوص جزء سوم این بند سازمان منطقه آزاد ارس مستندات و توضیحات لازم را در اختیار اعضای مجمع عمومی قرار دهد.

همچنین حسابرس سازمان نسبت به تفکیک این بند از گزارش از سایر مفاد همین بند اقدام نماید.

۱۵ ـ در خصوص بند (۱۸) گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی: مجمع عمومی ضمن تأکید بر مسئولیت مستقیم مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره و مدیران ذی‌ربط در خصوص هرگونه ضرر و زیان احتمالی ناشی از این موضوع مقرر نمود. سازمان منطقه گزارش کاملی از تمامی موضوعات مندرج در این بند را حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز جهت ارائه به اعضای مجمع به دبیرخانه شورای‌عالی ارائه نماید.

در رابطه با موضوع صندوق رفاه کمیته‌ای مرکب از نمایندگان سازمان برنامه‌وبودجه کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، مدیریت حقوقی دبیرخانه و نمایندگان منطقه موضوع را به شکل مستقل بررسی و نسبت به موضوع اتخاذ تصمیم نمایند.

۱۶ ـ در خصوص بند (۱۹) گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی: گزارش به استماع اعضای مجمع رسید.

۱۷ ـ در خصوص بند (۲۰) گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی: گزارش به استماع اعضای مجمع رسید.

۱۸ ـ در خصوص بند (۲۱) گزارش در مورد سایر مسئولیت‌های قانونی حسابرس: گزارش به استماع اعضای مجمع رسید.

۱۹ ـ با توجه به بند (۴) گزارش حسابرس مستقل (اظهارنظر مطلوب گزارش حسابرسی) کارگروه تخصصی شورای‌عالی مقرر نمود، پاداش اعضای هیأت‌مدیره سازمان‌های مناطق آزاد براساس تشخیص دبیر شورای‌عالی و مطابق با مفاد تعیین شده در بخشنامه شماره ۶۴۷۴۴۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۱ رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور در رابطه با پرداخت به اعضای هیأت‌مدیره، تعیین و ابلاغ گردد.

۲۰ ـ در خصوص افراد دست‌اندرکار در تهیه صورت‌های مالی هر سازمان، مطابق با نظر مدیرعامل آن سازمان و مبلغی معادل با «حداکثر یک ماه حقوق و مزایای مندرج در حکم کارگزینی افراد» پرداخت گردد.

۲۱ ـ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس، برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹ انتخاب و حق‌الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین سازمان منطقه و سازمان حسابرسی با رعایت تعرفه‌های مصوب مطابق قانون تعیین می‌شود.

۲۲ ـ روزنامه اطلاعات به‌عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های سازمان انتخاب می‌شود.

۲۳ ـ جلسه مجمع عمومی سالیانه (کارگروه تخصصی منتخب شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی) با ذکر صلوات حاضرین به پایان رسید./ گ

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تأیید صورت‌های مالی و عملکرد هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش، مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22153 ـ 21/01/1400

شماره ۱۵۵۳۶۷/ت ۵۸۴۴۲ هـ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶

وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ به پیشنهاد شماره 992/10/5225 مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ ـ تصویب کرد:

۱ ـ صورت‌های مالی و عملکرد هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش، مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸ به شرح صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۸ پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، تأیید می‌شود.

۲ ـ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش، برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹ انتخاب و حق‌الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین سازمان منطقه و سازمان حسابرسی با رعایت تعرفه‌های مصوب مطابق قانون تعیین می‌شود و قالب قرارداد استاندارد جامعه حسابداران رسمی ایران ملاک عمل می-باشد.

۳ ـ تصویب گزارش عملکرد سال آتی هیأت‌مدیره سازمان یادشده منوط به تحقق موارد زیر است:

الف ـ ارائه گزارش تحلیل اقتصادی و اجتماعی از منطقه و متغیرهای کلیدی کلان منطقه.

ب ـ ارائه گزارش عملکرد طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری در منطقه براساس اهداف کمی مصوب در برنامه‌وبودجه مصوب سال و مقایسه وضعیت تحقق پیشرفت فیزیکی و مالی با هدف تعیین شده.

پ ـ رفع مغایرت‌های موجود میان گزارش عملکرد و انحراف بودجه در گزارش هیأت‌مدیره و حسابرس.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

صورت‌جلسه مجمع عمومی سالیانه (کارگروه تخصصی شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی) در خصوص بررسی صورت‌های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۸ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش ـ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸

پیرو دعوت‌نامه شماره 2677 /992/28 مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ جلسه مجمع عمومی سالیانه (کارگروه تخصصی شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ‌ صنعتی و ویژه اقتصادی)، در خصوص بررسی صورت‌های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۸ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ در سالن همایش‌های رازی دانشگاه علوم پزشکی با حضور اعضای کارگروه شورا و نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی (سازمان حسابرسی) تشکیل شد. اعضای مجمع ضمن استماع گزارش عملکرد هیأت‌مدیره و بررسی صورت‌های مالی حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸ و توضیحات هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ‌ صنعتی کیش، در خصوص هر یک از بندهای گزارش مذکور، تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ نمودند:

۱ ـ در خصوص بند ۴ گزارش حسابرس مستقل (بند اظهارنظر): گزارش سازمان از پیگیری‌های انجام‌شده به استماع اعضای مجمع رسید. مجمع عمومی ضمن قدردانی از اهتمام همکاران سازمان منطقه آزاد کیش در رابطه با پیگیری‌های انجام‌شده، ضمن توجه به تکراری بودن بند مذکور و افزایش مبالغ نسبت به سال گذشته با تأکید بر مسئولیت مستقیم اعضای هیأت‌مدیره و مدیران ذی‌ربط سازمان در ارتباط با وصول مطالبات و هرگونه ضرر و زیان و تضییع مالی سازمان در این خصوص، مقرر نمود سازمان منطقه پیگیری‌های مضاعف در این ارتباط را در دستور کار قرار داده و مدارک و مستندات لازم را در اختیار حسابرس مستقل و بازرس قانونی قرار دهد.

ضمناً مجمع عمومی مقرر نمود سازمان منطقه گزارش تجزیه سنی موارد مذکور را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ به منظور ارائه به مجمع عمومی به دبیرخانه شورای‌عالی ارائه نماید. به همین منظور مقرر گردید کمیته بودجه منتخب کارگروه تخصصی شورای‌عالی (مجمع عمومی) نسبت به بررسی گزارش مذکور اقدام و نتیجه را جهت اخذ تصمیم به مجمع عمومی ارائه نماید.

۲ ـ در خصوص بند ۵ گزارش حسابرس مستقل (بند اظهارنظر): صورت‌های مالی تلفیقی شامل ترازنامه به تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸ و صورت‌های سود و زیان و جریان وجوه نقد گروه و سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، مورد تصویب قرار گرفت.

۳ ـ در خصوص بند ۶ گزارش (تأکید بر مطلب خاص):

ـ در خصوص بند ۱ ـ ۶ ـ پس از استماع گزارش سازمان در رابطه با علل عدم پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها مطابق با برنامه زمان‌بندی، مجمع عمومی ضمن تأکید بر مسئولیت اعضای هیأت‌مدیره و مدیران ذی‌ربط در خصوص هرگونه ضرر و زیان مالی احتمالی وارده به سازمان مقرر نمود سازمان منطقه جدول زمان‌بندی پروژه‌های مذکور را حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ برگزاری جلسه مجمع عمومی جهت ارائه به مجمع عمومی در اختیار دبیرخانه شورای‌عالی قرا دهد. همچنین ضمن برنامه‌ریزی دقیق و مدون اجرای پروژه‌های مذکور را در اولویت‌های عمرانی خود قرار داده و گزارش نتایج اقدامات و پیشرفت‌های موارد یادشده را هر سه ماه یک‌بار به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی ارائه نماید.

ـ در خصوص بند ۲ ـ ۶ ـ گزارش سازمان منطقه در خصوص اقدامات انجام‌شده در رابطه با وضعیت مالیاتی سازمان و طرح موضوع در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به استماع کارگروه رسید. در مورد سایر موارد نیز مقرر گردید سازمان منطقه اقدامات قانونی صورت گرفته را تا حصول نتایج نهایی پیگیری و نتایج اقدامات را به‌صورت مستمر در اختیار حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی قرار دهد.

۴ ـ در خصوص بند ۷ گزارش سایر وظایف بازرس قانونی: مجمع عمومی ضمن عدم پذیرش هرگونه انحراف احتمالی از بودجه مصوب و تأکید بر مسئولیت مستقیم هیأت‌مدیره و مدیران وقت در این خصوص و همچنین تکلیف هیأت‌مدیره و مدیران ذی‌ربط به منظور عمل در چارچوب بودجه مصوب سالانه مقرر نمود، سازمان منطقه مدارک و مستندات مورد درخواست مجمع عمومی در رابطه با شفاف‌سازی عملکرد بودجه و توجیهات مرتبط با انحرافات مورداشاره در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ در اختیار دبیرخانه شورای‌عالی قرار داده و همچنین نسبت به اصلاح مغایرت‌های مورداشاره اقدام نماید.

ـ همچنین مجمع عمومی ضمن توجه به مفاد بند ۲ یادداشت توضیحی صفحه ۳۹ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان در سال مالی منتهی به اسفندماه ۱۳۹۷ که به انحراف ۲۶ درصدی عملکرد سازمان نسبت به بودجه اصلاحی مصوب اشاره داشته که ناشی از اجرای تبصره ۴ تصویب‌نامه بودجه سال ۱۳۹۷ سازمان‌های مناطق آزاد بوده است و در همین ارتباط و به منظور کوچک نمودن اندازه سازمان و چابک‌سازی، نسبت به تعدیل ۲۴ نفر از کارکنان با پرداخت حداکثر سه ماه حقوق به ازای هر سال خدمت اقدام شده است مقرر نمود حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان با رعایت قوانین و مقررات نسبت به اصلاح گزارش خود به جهت تعداد نیروی انسانی با لحاظ کاهش ۲۴ نفر و همچنین به جهت ارقام مربوطه اقدام نموده و گزارش اصلاحی را ظرف مدت سه ماه در اختیار مجمع عمومی قرار دهد.

ـ مجمع عمومی با تأکید بر رعایت قوانین و مقررات مقرر داشت حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد کیش نسبت به اصلاح گزارش خود در خصوص شرکت‌های تابعه سازمان به‌ویژه در صفحه ۲۴ بند ۳ ـ ۱۴ که اشاره به ۱۱ شرکت تحت عنوان شرکت‌های فرعی نموده، در حالی که تنها ۴ مورد از آن‌ها دارای مجوز از هیأت‌وزیران و تأیید شورای نگهبان می‌باشند اقدام نماید.

همچنین بند ۱ ـ ۳ ـ ۱۴ گزارش که در انتهای آن به تأیید مؤسسه علوم و فنون توسط شورای نگهبان اشاره شده است نیازمند اصلاح می‌باشد. زیرا در دو مرحله شورای نگهبان با ایجاد مؤسسه و شرکت علوم و فنون مخالفت نموده و ایجاد آن از دستور کار دولت نیز خارج شده است.

لذا مجمع عمومی ضمن تأکید بر اصلاح گزارش مقرر نمود حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان آثار مالی موارد مذکور را نیز در گزارش سال مالی منتهی به اسفندماه ۱۳۹۸ مشخص و نتایج اقدامات را به مجمع عمومی گزارش نماید.

۵ ـ در خصوص بند ۸ گزارش (سایر وظایف بازرس قانونی): مجمع عمومی ضمن تأکید بر مسئولیت هیأت‌مدیره و مدیران ذی‌ربط در خصوص هرگونه قصور احتمالی و ضرر و زیان ناشی از موضوع مقرر نمود، سازمان منطقه مدارک و مستندات لازم را جهت رفع بند مذکور حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان و دبیرخانه شورای‌عالی ارائه دهد.

۶ ـ در خصوص بند ۹ گزارش (سایر وظایف بازرس قانونی): گزارش به استماع رسید و مجمع عمومی بر رعایت قوانین و مقررات تأکید نمود.

۷ ـ در خصوص بند ۱۰ گزارش (سایر وظایف بازرس قانونی): گزارش سازمان منطقه در خصوص اقدامات انجام‌شده در رابطه با پروژه‌های مذکور به استماع رسید. مجمع عمومی مقرر نمود سازمان منطقه اقدامات لازم را به منظور استیفای حقوق سازمان تا حصول نتایج نهایی به عمل آورده و گزارش نتایج اقدامات صورت گرفته را هر سه ماه یک‌بار در اختیار حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی قرار دهد.

۸ ـ در خصوص بند ۱۱ گزارش سایر وظایف بازرس قانونی: گزارش به استماع اعضا رسید.

۹ ـ در خصوص بند ۱۲ گزارش حسابرس در مورد سایر مسئولیت‌های قانونی: گزارش به استماع اعضا رسید.

۱۰ ـ در خصوص بند ۱۳ گزارش حسابرس در مورد سایر مسئولیت‌های قانونی: مجمع عمومی مقرر نمود سازمان منطقه نسبت به درج متن قراردادها و اسناد و ضمائم آن‌ها در پایگاه اطلاعات قراردادها اقدام نموده و گزارش نتیجه اقدامات را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی ارائه نماید.

۱۱ ـ در خصوص بند ۱۴ گزارش حسابرس در مورد سایر مسئولیت‌های قانونی: گزارش به استماع اعضا رسید.

۱۲ ـ با توجه به بند (۵) گزارش حسابرس مستقل، کارگروه تخصصی شورای‌عالی مقرر نمود، پاداش اعضای هیأت‌مدیره سازمان‌های مناطق آزاد براساس تشخیص دبیر شورای‌عالی و مطابق با سقف مبلغ تعیین شده در بخشنامه شماره ۶۴۷۴۴۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۱ رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور در رابطه با پرداخت به اعضای هیأت‌مدیره، تعیین و ابلاغ گردد.

در خصوص افراد دست‌اندرکار در تهیه صورت‌های مالی هر سازمان، مطابق با نظر مدیرعامل آن سازمان و مبلغی معادل با «حداکثر یک ماه حقوق و مزایای مندرج در حکم کارگزینی افراد» پرداخت گردد.

۱۳ ـ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹ انتخاب و حق‌الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مبلغی است که در قرارداد بین سازمان منطقه و سازمان حسابرسی با رعایت تعرفه‌های مصوب مطابق قانون تعیین می‌شود.

۱۴ ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های سازمان انتخاب گردید.

جلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی منتخب شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی) با ذکر صلوات حاضرین به پایان رسید.

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تأیید صورت‌های مالی و عملکرد هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی، مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22153 ـ 21/01/1400

شماره ۱۵۵۳۵۶/ت ۵۸۴۴۴ هـ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶

وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ به پیشنهاد شماره 992/10/5225 مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ ـ تصویب کرد:

۱ ـ صورت‌های مالی و عملکرد هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی، مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸ به شرح صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۹/۷/۱ پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، تأیید می‌شود.

۲ ـ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی، برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹ انتخاب و حق‌الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین سازمان منطقه و سازمان حسابرسی با رعایت تعرفه‌های مصوب مطابق قانون تعیین می‌شود و قالب قرارداد استاندارد جامعه حسابداران رسمی ایران ملاک عمل می-باشد.

۳ ـ تصویب گزارش عملکرد سال آتی هیأت‌مدیره سازمان یادشده منوط به تحقق موارد زیر است:

الف ـ ارائه گزارش تحلیل اقتصادی و اجتماعی از منطقه و متغیرهای کلیدی کلان منطقه.

ب ـ ارائه گزارش عملکرد طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری در منطقه براساس اهداف کمی مصوب در برنامه‌وبودجه مصوب سال و مقایسه وضعیت تحقق پیشرفت فیزیکی و مالی با هدف تعیین شده.

پ ـ رفع مغایرت‌های موجود میان گزارش عملکرد و انحراف بودجه در گزارش هیأت‌مدیره و حسابرس.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

صورت‌جلسه مجمع عمومی سالیانه (کارگروه تخصصی شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی) در خصوص بررسی صورت‌های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۸ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی ـ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱

پیرو دعوت‌نامه شماره 992/14/2999 مورخ ۲۶/ ۶ /۱۳۹۹ جلسه مجمع عمومی سالیانه (کارگروه تخصصی شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ‌ صنعتی و ویژه اقتصادی)، در خصوص بررسی صورت‌های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۸ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی در تاریخ ۱/ ۷ /۱۳۹۹ در سالن کنفرانس هتل لاله با حضور اعضای کارگروه تخصصی شورای‌عالی و نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی (سازمان حسابرسی) تشکیل شد. اعضای مجمع ضمن استماع گزارش عملکرد هیأت‌مدیره و بررسی صورت‌های مالی حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸ و توضیحات هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ‌ صنعتی انزلی، در خصوص هر یک از بندهای گزارش مذکور، تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ نمودند:

۱ ـ در خصوص بند ۴ گزارش حسابرس مستقل (بند مبانی اظهارنظر): با توجه به رسیدگی دستگاه قضایی به موضوع پرونده‌های شرکت راه آور گیل، شرکت راه و ساختمان بارژان و شرکت رویال تجارت کاسپین مقرر شد سازمان منطقه سوابق هر پرونده را به تفکیک به همراه گردش کار جهت ارائه به مجمع عمومی به مدیریت امور مجامع و حسابرسی داخلی دبیرخانه شورای‌عالی و حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه نماید.

الف با توجه به توضیحات ارائه‌شده در جلسه و با عنایت به اینکه رأی مربوط به پرونده ساختمان بارژان در تیرماه سال ۱۳۹۹ به‌طور قطعی صادر نشده بود لذا مجمع مقرر نمود حسابرس محترم نسبت به اصلاح عبارت مندرج در گزارش مبنی بر محکومیت سازمان اقدام نماید.

ب سازمان منطقه مکلف است گزارش پیشرفت پیگیری مراحل قضایی را هر سه ماه یک‌بار به بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، ارائه نمایند و براساس نظر صادره مرجع قضایی اقدام لازم معمول و اصلاحات لازم در حساب‌ها را به عمل آورد.

۲ ـ در خصوص بند ۵ گزارش (بند اظهارنظر): صورت‌های مالی شامل ترازنامه به تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸ و صورت‌های سود و زیان و جریان وجوه نقد سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، مورد تصویب قرار گرفت.

۳ ـ در خصوص بند ۶ گزارش (تأکید بر مطلب خاص): مقرر شد سازمان منطقه گزارش آخرین اقدامات و نتایج را در خصوص موضوع مربوطه حداکثر تا تاریخ ۹۹/۸/۳۰ جهت ارائه به مجمع عمومی به دبیرخانه شورای‌عالی ارائه نماید.

۴ ـ در خصوص بند ۷ گزارش (تأکید بر مطلب خاص): گزارش به استماع اعضاء رسید.

در خصوص بند ۸ گزارش (سایر وظایف بازرس قانونی): مجمع عمومی ضمن عدم پذیرش هرگونه انحراف احتمالی از بودجه مصوب و تأکید بر مسئولیت مستقیم هیأت‌مدیره و مدیران وقت در این خصوص و همچنین تکلیف هیأت‌مدیره و مدیران ذی‌ربط به منظور عمل در چارچوب بودجه مصوب سالانه مقرر نمود، سازمان منطقه مدارک و مستندات مورد درخواست مجمع عمومی در رابطه با شفاف‌سازی عملکرد بودجه و توجیهات مرتبط با انحرافات مورداشاره در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ در اختیار دبیرخانه شورای‌عالی قرار داده و همچنین نسبت به اصلاح مغایرت‌های مورداشاره اقدام نماید.

ـ همچنین مجمع عمومی با استناد به تبصره ۴ تصویب‌نامه بودجه سالانه سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی که عنوان می‌دارد «سازمان‌های مناطق مکلفند نمودار سازمانی و تشکیلات تفصیلی خود را در چارچوب سیاست‌ها، اصول و ضوابط ابلاغی توسط شورای‌عالی و منطبق با اهداف و مأموریت‌های سازمان طی شش ماه پس از ابلاغ مراتب، موردبررسی و اصلاح قرار داده و جهت سیر مراحل تصویب به دبیرخانه شورای‌عالی پیشنهاد نمایند. هرگونه جابجایی نیروی انسانی و تغییر در تشکیلات مصوب مناطق در چارچوب سیاست‌های اعلامی شورای‌عالی، اصول و ضوابط تشکیلات سازمان‌های مناطق و به شرط تصویب و تأمین اعتبار، بنا به پیشنهاد سازمان منطقه و تأیید دبیرخانه در سقف تشکیلات تفصیلی ابلاغی مجاز می‌باشد» ضمن عدم پذیرش انحراف موجود در گزاش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، بر رعایت مفاد بودجه مصوب سازمان‌های مناطق آزاد تأکید نمود.

۵ ـ در خصوص بند ۹ گزارش (سایر وظایف بازرس قانونی): گزارش به استماع اعضاء رسید.

۶ ـ در خصوص بند ۱۰ گزارش (سایر وظایف بازرس قانونی): مجمع عمومی ضمن تأکید بر رعایت قوانین و مقررات مربوط و با عنایت به گزارش معاونت توسعه مدیریت دبیرخانه شورای‌عالی مبنی بر در دستور کار بودن پیاده‌سازی بودجه‌ریزی عملیاتی در حوزه آن معاونت مقرر داشت اقدامات لازم از سوی دبیرخانه جهت اجرایی نمودن مصوبات شورای‌عالی انجام و گزارش نتایج به مجمع عمومی ارائه گردد.

۷ ـ در خصوص بند ۱۱ گزارش (سایر وظایف بازرس قانونی): گزارش به استماع اعضاء رسید.

۸ ـ در خصوص بند ۱۲ گزارش (سایر وظایف بازرس قانونی): با عنایت به تکرار بند‌های مذکور در سنوات گذشته و پس از استماع توضیحات سازمان منطقه در رابطه با پیگیری‌ها و اقدامات قانونی صورت گرفته موارد به شرح هر بند به تفکیک مقرر گردید.

در خصوص بند (الف) ۱ ـ ۱۲ گزارش (سایر وظایف بازرس قانونی): در راستای احقاق حقوق سازمان مقرر شد سازمان منطقه با همکاری مدیریت حقوقی دبیرخانه و مشارکت اعضای محترم کارگروه در حوزه وزارت راه و شهرسازی، وزارت دادگستری، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری پیگیری لازم تا حصول نتایج نهایی را به عمل آورده و نتایج اقدامات صورت گرفته را به همراه مدارک و مستندات لازم ظرف مدت سه‌ماهه به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی ارائه نماید.

در خصوص بند (ب) ۲ ـ ۱۲ گزارش (سایر وظایف بازرس قانونی): با توجه به نتایج حاصل‌شده مقرر گردید در خصوص پرونده جناب آقای گروسی حکم قطعی صادره دیوان‌عالی کشور توسط سازمان اجرا و در خصوص پرونده آقای بن یعقوب سازمان منطقه اقدامات حقوقی لازم را با لحاظ صرفه و صلاح سازمان در خصوص موارد باقی‌مانده تا حصول نتایج نهایی پیگیری نموده و نتایج اقدامات صورت گرفته را مستمراً به صورت هر سه ماه یک‌بار به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی ارائه نماید.

در خصوص بند (ج) ۳ ـ ۱۲ گزارش (سایر وظایف بازرس قانونی): در خصوص افزایش سرمایه سازمان مقرر شد با توجه به بند ژ ماده ۸ اساسنامه، سازمان منطقه ضمن هماهنگی با حسابرس مستقل گزارش توجیهی لازم را به دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد جهت برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده ارائه نماید.

۹ ـ در خصوص بند ۱۳ گزارش (سایر وظایف بازرس قانونی): ضمن تأکید بر مسئولیت مدیران ذی‌ربط در خصوص احقاق حقوق سازمان، گزارش سازمان از پیگیری‌های انجام‌شده به استماع کارگروه رسید، مقرر شد سازمان منطقه نسبت به پیگیری اقدامات حقوقی و قانونی تا حصول نتیجه نهایی اقدام و موضوع را حداکثر تا ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ به حسابرس و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای‌عالی ارائه نماید.

۱۰ ـ در خصوص بند ۱۴ گزارش (سایر وظایف بازرس قانونی): ضمن تأکید بر رعایت قوانین و مقررات مربوط و ضرورت حفظ حقوق سازمان مقرر شد ظرف مدت دو ماه گزارش اقدامات به دبیرخانه شورای‌عالی جهت ارائه به مجمع ارسال گردد.

۱۱ ـ در خصوص بند ۱۵ گزارش (سایر مسئولیت‌های قانونی حسابرس): گزارش به استماع اعضاء رسید.

۱۲ ـ در خصوص بند ۱۶ گزارش (سایر مسئولیت‌های قانونی حسابرس): گزارش به استماع اعضاء رسید.

۱۳ ـ در خصوص بند ۱۷ گزارش (سایر مسئولیت‌های قانونی حسابرس): گزارش به استماع اعضاء رسید.

۱۴ ـ در خصوص متن بند ۱ ـ ۶ یادداشت توضیحی صفحه ۱۷ گزارش حسابرس مستقل: مقرر شد حسابرس و بازرس قانونی با هماهنگی سازمان منطقه نسبت به اصلاح متن بند ۱ ـ ۶ صفحه ۱۷ یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی در خصوص هزینه‌های گمرک اقدام لازم را معمول و نتیجه اصلاحات را جهت ارائه به مجمع عمومی به دبیرخانه شورای‌عالی ارائه نمایند.

۱۵ ـ با توجه به بند (۴) گزارش حسابرس مستقل (اظهارنظر مشروط گزارش حسابرسی): کارگروه تخصصی شورای‌عالی مقرر نمود، پاداش اعضای هیأت‌مدیره سازمان‌های مناطق آزاد براساس تشخیص دبیر شورای‌عالی و مطابق با سقف مبلغ تعیین شده در بخشنامه شماره ۶۴۷۴۴۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۱ رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور در رابطه با پرداخت به اعضای هیأت‌مدیره، تعیین و ابلاغ گردد.

در خصوص افراد دست‌اندرکار در تهیه صورت‌های مالی هر سازمان، مطابق با نظر مدیرعامل آن سازمان و مبلغی معادل با «حداکثر یک ماه حقوق و مزایای مندرج در حکم کارگزینی افراد» پرداخت گردد.

۱۶ ـ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹ انتخاب و حق‌الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مبلغی است که در قرارداد با رعایت تعرفه‌های مصوب مطابق قانون تعیین می‌شود.

۱۷ ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های سازمان انتخاب گردید.

جلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی منتخب شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی) با ذکر صلوات حاضرین به پایان رسید.

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تعدیل میزان مبالغ مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف

منتشرشده در روزنامه رسمی کشور شماره 22155 ـ 23/01/1400

شماره ۱۵۳۹۷۳/ت ۵۷۷۵۲هـ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵

وزارت دادگستری ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۱/۸ به پیشنهاد شماره ۲۴۷۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۱ وزارت دادگستری و به استناد ماده (۲۸) اصلاحی قانون مجازات اسلامی ـ مصوب ۱۳۹۹ـ تصویب کرد:

میزان مبالغ مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف، به شرح جداول شماره (۱) و (۲) پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعدیل می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

لینک فایل Pdf

 

 

تصویب‌نامه در خصوص ارائه اطلاعات موردنیاز جهت استقرار سامانه‌های سنجش اعتبار و شناسایی روابط اشخاص از طریق سازمان امور مالیاتی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

منتشرشده در روزنامه رسمی کشور شماره 22155 ـ 23/01/1400

شماره ۱۵۶۶۷۸/ت ۵۸۳۵۱هـ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷

وزارت امور اقتصادی و دارایی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ به پیشنهاد شماره 99/325723 مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تبصره (۴) ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب ۱۳۹۴ـ تصویب کرد:

سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، اطلاعات موردنیاز جهت استقرار سامانه‌های سنجش اعتبار و شناسایی روابط اشخاص را با رعایت طبقه‌بندی مربوط و در حد نیاز در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار دهد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص افزایش سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل اندوخته احتیاطی

منتشرشده در روزنامه رسمی کشور شماره 22155 ـ 23/01/1400

شماره ۱۵۶۶۷۲/ت ۵۸۶۴۴هـ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ به پیشنهاد مجمع عمومی بانک مرکزی جمهـوری اسـلامی ایران و به اسـتناد بنـد (هـ) مـاده (۱۰) قانون پـولی و بانـکی کـشور ـ مصوب ۱۳۵۱ـ تصویب کرد:

سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل اندوخته احتیاطی از مبلغ پنجاه و هشت هزار و سیصد و نود و پنج میلیارد (58395000000000) ریال به مبلغ شصت و سه هزار و سیصد و نود و پنج میلیارد (63395000000000) ریال افزایش می‌یابد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان تربت‌حیدریه استان خراسان رضوی

منتشرشده در روزنامه رسمی کشور شماره 22155 ـ 23/01/1400

شماره ۱۵۶۶۷۰/ت ۵۶۹۷۳هـ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷

وزارت کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ به پیشنهاد شماره ۱۱۸۷۰۸ مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۶ وزارت کـشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعـاریف و ضوابط تقـسیمات کشـوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

۱ـ روستای نسر مرکز دهستان پایین‌رخ بخش جلگه‌رخ شهرستان تربت‌حیدریه

استان خراسان رضوی، به شهر تبدیل و به عنوان شهر نسر شناخته می‌شود.

۲ـ مرکز دهستان پایین‌رخ به روستای سربالا تغییر می‌یابد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان‌های کرمان و بم در استان کرمان

منتشرشده در روزنامه رسمی کشور شماره 22155 ـ 23/01/1400

وزارت کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ به پیشنهاد شماره ۴۴۲۱۳ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲ وزارت کشـور و بـه استنــاد مـاده (۱۳) قـانـون تعـاریف و ضـوابـط تقسیمـات کشـوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

۱ـ محدوده جغرافیایی دهستان کشیت بخش گلباف شهرستان کرمان و دهستان کرک و نارتیج بخش بروات شهرستان بم، مطابق نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، اصلاح می‌شود.

۲ـ محدوده جغرافیایی دهستان اندوهجرد بخش شهداد شهرستان کرمان و دهستان کرک و نارتیج بخش بروات شهرستان بم، مطابق نقشه پیوست اصلاح می‌شود.

۳ـ بند (الف) تصویب‏نامه شماره ۲۳۲۵۶۰/ت ۴۴۸۵۱هـ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ لغو و عنوان بندهای بعدی به ترتیب اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

مصوبات هیئت دولت - دهه سوم فروردین 1400 - 01

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان بهمئی استان کهگیلویه و بویراحمد

منتشرشده در روزنامه رسمی کشور شماره 22155 ـ 23/01/1400

شماره ۱۵۶۶۶۵/ت ۵۷۷۷۹هـ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷

وزارت کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ به پیشنهاد شماره ۴۰۶۱۹ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۶ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

الف ـ مرکز دهستان بهمئی گرمسیری شمالی بخش بهمئی گرمسیری شهرستان بهمئی استان کهگیلویه و بویراحمد به روستای کردکوچک و مرکز دهستان سرآسیاب یوسفی بخش یادشده به روستای ده بنار تغییر می‌یابد.

ب ـ در بخش بهمئی گرمسیری، یک دهستان به نام رود تلخ از ترکیب روستاها، مزرعه‏ها و مکان‌های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، ازجمله روستاها، مزرعه‏ها و مکان‌های زیر ایجاد می‌شود:

۱ـ بنه بی کن ۲ـ بنه کلومیرحسین ۳ـ گچ گرد ۴ـ دزد ملایی ۵ ـ کل کوره ۶ ـ قلاتک ۷ـ چهتون ۸ ـ چهل چلک ۹ـ خوردکی ۱۰ـ دره کپی ۱۱ـ رکی ۱۲ـ رود زیرین ۱۳ـ مازه سید صالح ۱۴ـ گدک ۱۵ـ نرمون ۱۶ـ کارون ۱۷ـ بنه پیر ۱۸ـ میرمحمد صالح ۱۹ـ بردباری ۲۰ـ گرمولا ۲۱ـ مونگیره ۲۲ـ خلی ۲۳ـ مله بادی ۲۴ـ پهنوک ۲۵ـ ماخره ۲۶ـ توبردی ۲۷ـ مرومرده ۲۸ـ سرتنگ دره نا ۲۹ـ کوه بهره ۳۰ـ چیتاب ۳۱ـ طوف زمان ۳۲ـ نرله بلند ۳۳ـ مازه رستمی ۳۴ـ شمشال ۳۵ـ وربند ۳۶ـ گردنکه سرطاوه ۳۷ـ دم تنگ پیر مورد ۳۸ـ پیر مورد ۳۹ـ میر شکار ۴۰ ـ بنه کلو مرتضی.

پ ـ روستای نرمون به عنوان مرکز دهستان رود تلخ تعیین می‏شود.

ت ـ در بخش بهمئی گرمسیری، یک دهستان به نام آب الوان از ترکیب روستاها، مزرعه‏ها و مکان‌های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست، ازجمله روستاها، مزرعه‏ها و مکان‌های زیر ایجاد می‌شود:

۱ـ آب الوان ۲ـ ماما زینب ۳ـ امیرالمومنین ۴ـ دره نارنجی ۵ ـ دولنگه ۶ ـ بادامدان ۷ـ گاودانه ۸ ـ گچ پلی ۹ـ گچ کنگر ۱۰ـ برم الوان ۱۱ـ کیمه ۱۲ـ شیلاودان ۱۳ـ تلخه‌دان ۱۴ـ چوله خوان ۱۵ـ چال انجیر ۱۶ـ کل ۱۷ـ ده چل ۱۸ـ تل گودبند ۱۹ـ چل تاک ۲۰ـ مله گرگی ۲۱ـ گرماشا ۲۲ـ کچلون ۲۳ـ ده مورد علیا.

ث ـ روستای آب الوان به عنوان مرکز دهستان آب الوان تعیین می‏شود.

ج ـ در شهرستان بهمئی، یک بخش به نام ممبی از ترکیب دهستان‌های بهمئی گرمسیری شمالی و رود تلخ ایجاد می‌شود.

چ ـ روستای قلعه ممبی به عنوان مرکز بخش ممبی تعیین می‏شود.

ح ـ نام بخش بهمئی گرمسیری به سرآسیاب یوسفی تغییر می‌یابد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان سمنان استان سمنان

منتشرشده در روزنامه رسمی کشور شماره 22155 ـ 23/01/1400

شماره ۱۵۶۶۷۴/ت ۵۸۳۲۲هـ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷

وزارت کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ به پیشنهاد شماره ۱۵۳۵۳۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

الف ـ در بخش سرخه شهرستان سمنان استان سمنان، یک دهستان به نام مومن‌آباد از ترکیب روستاها، مزرعه‏ها و مکان‌های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، ازجمله روستاها، مزرعه‌ها و مکان‌های زیر ایجاد می‌شود:

۱ـ مومن‌آباد ۲ـ بیابانک ۳ـ صوفی‌آباد ۴ـ کارخانه گچ‌ ساری سمنان ۵ ـ کارخانه گچ صدف ۶ ـ شرکت مرغ نگاه صبا ۷ـ مرغداری کشاورز ۸ ـ گچ ثمین سمنان ۹ـ اراضی شرکت گچ سمنان مازندران ۱۰ـ مجتمع صنعتی پایپوش ۱۱ـ بیلان ۱۲ـ جهان‌آباد ۱۳ـ حسین‌آباد ۱۴ـ دهاقین ۱۵ـ رضاآباد ۱۶ـ رهبر ۱۷ـ سپید میدان ۱۸ـ سنجده ۱۹ـ شورآب ۲۰ـ دامداری مجیدی ۲۱ـ طالب‌آباد ۲۲ـ غیاث‌آباد ۲۳ـ محمدآباد ۲۴ـ مرادآباد ۲۵ـ مظفرآباد ۲۶ـ مهدی‌آباد ۲۷ـ نظامی ۲۸ـ همت‌آباد ۲۹ـ رستوران لقمه‌سرا ۳۰ـ مرغداری محمدعرب شماره (۱) ۳۱ـ مرغداری رضا امامی ۳۲ـ ناحیه صنعتی سرخه ۳۳ـ کارخانه آرد امید سرخه ۳۴ـ مرغداری سنگلج سرخه ۳۵ـ مرغداری کشاورزی برادران پیوندی ۳۶ـ معدن گچ زیوان ۳۷ـ کارخانه کربنات سدیم ۳۸ـ محمودآباد.

ب ـ روستای مومن‌آباد به عنوان مرکز دهستان مومن‌آباد تعیین می‏شود.

پ ـ در بخش سرخه، یک دهستان به نام امامزاده عبدالله از ترکیب روستاها، مزرعه‏ها و مکان‌های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست، از جمله روستاها، مزرعه‏ها و مکان‌های زیر ایجاد می‌شود:

۱ـ امامزاده عبدالله ۲ـ ایج ۳ـ جوین ۴ـ امامزاده محمد زید ۵ ـ عبدالله‌آباد ۶ ـ هواخورسو ۷ـ لوبره ۸ ـ خونار ۹ـ آب دلوار ۱۰ـ استالی ۱۱ـ مزرعه (۶) ۱۲ـ پسکار دره ۱۳ـ کهنه ده

۱۴ـ امامزاده سید حسین ۱۵ـ معدن گچ پدیده ۱۶ـ معدن گچ نادر ۱۷ـ تأسیسات آب (۱) ۱۸ـ کارگاه وزارت راه ۱۹ـ مزرعه آبرچین ۲۰ـ مرغداری کیمیا نصر ۲۱ـ مرغداری افق کویر ۲۲ـ کارخانه گچ خورشید ۲۳ـ کارخانه گچ حریر و سمنان تابان ۲۴ـ ایستگاه مخابراتی مکرو ۲۵ـ تأسیسات گاز ۲۶ـ نیم‌ایستگاه مخروبه ۲۷ـ ایستگاه سرخدشت ۲۸ـ علی‌آباد (۲) ۲۹ـ مزرعه (۸) ۳۰ ـ مزرعه (۲) ۳۱ـ اشنی.

ت ـ روستای امامزاده عبدالله به عنوان مرکز دهستان امامزاده عبدالله تعیین می‏شود.

ث ـ در شهرستان سمنان، یک بخش به نام هفدر از ترکیب دهستان‌های هفدر و مومن‏آباد ایجاد می‌شود.

ج ـ روستای مومن‏آباد به عنوان مرکز بخش هفدر تعیین می‏شود.

چ ـ در استان سمنان، با تغییر نام بخش سرخه به مرکزی، یک شهرستان به نام سرخه از ترکیب دو بخش مرکزی و هفدر ایجاد می‏شود.

ح ـ شهر سرخه به عنوان مرکز شهرستان سرخه تعیین می‏شود.

خ ـ این تصویب‏نامه جایگزین تصویب‌نامه شماره ۲۱۹۹۴۲/ت ۴۸۴۸۶هـ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۹ می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

مصوبات هیئت دولت - دهه سوم فروردین 1400 - 03

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان کاشمر استان خراسان رضوی

منتشرشده در روزنامه رسمی کشور شماره 22155 ـ 23/01/1400

شماره ۱۵۶۶۶۱/ت ۵۷۹۳۳هـ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷

وزارت کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ به پیشنهاد شماره ۶۷۴۲۶ مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۱ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

۱ـ روستای قلعه بالا مرکز دهستان قلعه بالا بخش فرح دشت شهرستان کاشمر استان خراسان رضوی و روستای فرگ دهستان یادشده، پس از ادغام با یکدیگر، به یک روستا تبدیل و به عنوان روستای فرگ‏ قلعه نام‌گذاری می‌شود.

۲ـ مرکز دهستان قلعه بالا به روستای جردوی تغییر می‌یابد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان خوانسار استان اصفهان

منتشرشده در روزنامه رسمی کشور شماره 22155 ـ 23/01/1400

شماره ۱۵۶۶۷۳/ت ۵۶۵۷۲هـ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷

وزارت کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ به پیشنهاد شماره ۲۹۹۶۲ مورخ ۲/۱۸/ ۱۳۹۸ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

۱ـ روستای ویست مرکز دهستان گلسار بخش مرکزی شهرستان خوانسار استان اصفهان، به شهر تبدیل و به عنوان شهر ویست شناخته می‌شود.

۲ـ مرکز دهستان گلسار به روستای ارجنک تغییر می‌یابد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان طبس استان خراسان جنوبی

منتشرشده در روزنامه رسمی کشور شماره 22155 ـ 23/01/1400

شماره ۳۳۰۳/ت ۵۷۰۶۸هـ ـ ۱۴۰۰/۱/۱۷

وزارت کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱/۱۵ به پیشنهاد شماره ۱۳۴۵۸۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۷ وزارت کشـور و به استناد ماده (۱۳) قـانون تعاریـف و ضوابط تقـسیمات کـشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

در شهرستان طبس استان خراسان جنوبی، مرکز دهستان دیهوک بخش دیهوک به روستای اصفهک و مرکز دهستان دستگردان بخش دستگردان به روستای هودر تغییر می‌یابد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تبدیل روستای چنار دهستان زاوین بخش زاوین شهرستان کلات استان خراسان رضوی، به شهر

منتشرشده در روزنامه رسمی کشور شماره 22155 ـ 23/01/1400

شماره ۳۲۶۷/ت ۵۷۰۵۵هـ ـ 1400/1/17

وزارت کشور

هیأت‌وزیران در جلسه 15/1/1400 به پیشنهاد شماره ۱۳۳۴۸۵ مورخ ۱۳۹۸/۷/۶ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

روستای چنار دهستان زاوین بخش زاوین شهرستان کلات استان خراسان رضوی، به ‏شهر تبدیل و به‏عنوان شهر چنار شناخته می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان فیروزه استان خراسان رضوی

منتشرشده در روزنامه رسمی کشور شماره 22155 ـ 23/01/1400

شماره ۳۲۶۶/ت ۵۷۰۵۷هـ ـ ۱۴۰۰/۱/۱۷

وزارت کشور

هیأت‌وزیران در جلسه 15/1/1400 به پیشنهاد شماره ۱۳۳۴۴۰ مورخ ۱۳۹۸/۷/۶ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

۱ـ روستای گرماب مرکز دهستان طاغنکوه جنوبی بخش طاغنکوه شهرستان فیروزه

استان خراسان رضوی، به شهر تبدیل و به عنوان شهر گرماب شناخته می‌شود.

۲ـ مرکز دهستان طاغنکوه جنوبی به روستای شورگشت تغییر می‌یابد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان خوی استان آذربایجان‌غربی

منتشرشده در روزنامه رسمی کشور شماره 22155 ـ 23/01/1400

شماره ۳۲۶۳/ت ۵۷۸۰۷هـ ـ ۱۴۰۰/۱/۱۷

وزارت کشور

هیأت‌وزیران در جلسه 15/1/1400 به پیشنهاد شماره ۴۶۹۲۸ مورخ ۱۳۹۹/۴/۷ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

در شهرستان خوی استان آذربایجان‌غربی، روستای وار از دهستان فیرورق جنوبی بخش فیرورق منتزع و مطابق نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، به دهستان رهال بخش مرکزی ملحق می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

مصوبات هیئت دولت - دهه سوم فروردین 1400 - 04

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان فریدونشهر استان اصفهان

منتشرشده در روزنامه رسمی کشور شماره 22155 ـ 23/01/1400

شماره ۳۳۱۹/ت ۵۶۵۶۱هـ ـ ۱۴۰۰/۱/۱۷

وزارت کشور

هیأت‌وزیران در جلسه 15/۱/1400 به پیشنهاد شماره ۲۴۸۷۰ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۱ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ ـ تصویب کرد:

۱ـ در شهرستان فریدونشهر استان اصفهان، بخش موگویی از ترکیب دهستان‌های پیشکوه موگویی و پشتکوه موگویی ایجاد می‌شود.

۲ـ روستای اسلام‌آباد به عنوان مرکز بخش موگویی تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص الحاق روستای محمودآباد دهستان کمال‌آباد بخش مرکزی شهرستان کرج استان البرز به شهر کرج

منتشرشده در روزنامه رسمی کشور شماره 22155 ـ 23/01/1400

شماره ۱۵۶۶۶۳/ت ۵۸۳۰۵هـ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷

وزارت کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ به پیشنهاد شماره ۱۵۱۸۳۲ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۹ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

روستای محمودآباد دهستان کمال‌آباد بخش مرکزی شهرستان کرج استان البرز به شهر کرج بخش یادشده ملحق می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص میزان، نحوه تعیین و مرجع وضع عوارض نوشابه‌های گازدار

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22157 ـ 25/01/1400

شماره ۳۲۷۱/ت ۵۶۸۶۵هـ ـ ۱۴۰۰/۱/۱۷

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت ورزش و جوانان

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۵/۱/1400 به پیشنهاد شماره ۳۴۸۵۴ مورخ ۱۳۹۹/۴/۶ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

نظر به اینکه به موجب مواد (۴۸) و (۶۹) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ و بند (ح) ماده (۳۱) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ میزان، نحوه تعیین و مرجع وضع عوارض نوشابه‌های گازدار تغییر نموده و در ردیف (۱۶۰۱۰۹) قانون بودجه منعکس گردیده است ولی تاکنون مرجع موصوف تشکیل نشده و عوارضی وضع نشده است و با توجه به اینکه طبق اصل (۵۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (۳۷) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ، ماده (۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ، و تبصره الحاقی ماده (۷۱) مکرر قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۹۳ـ امکان مطالبه عوارض با استناد به ردیف بودجه وجود ندارد، عوارض موضوع بند (۷۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور ردیف بودجه (۱۶۰۱۲۳) راجع‌به نوشابه‌های گازدار از سال ۱۳۹۳ تا سال ۱۳۹۸ ملغی‌الاثر بوده و قابل مطالبه نخواهد بود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین بودجه سال ۱۴۰۰ سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلی و ماکو و شرکت‌های تابع آن‌ها و اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۹ سازمان‌های مناطق یادشده

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22157 ـ 25/01/1400

شماره ۳۸۸/ت ۵۸۶۷۰هـ ـ ۱۴۰۰/۱/۱۸

وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱/۱۵ به پیشنهاد شماره 992/10/6455 مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ـ تصویب کرد:

بودجه سال ۱۴۰۰ سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلی و ماکو و شرکت‌های تابع آن‌ها و اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۹ سازمان‌های مناطق یادشده به شرح پیوست [جهت مشاهده ضمائم و جداول پیوست به پرتال روزنامه رسمی کشور (www.rrk.ir) رجوع شود.] که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان‌های پاکدشت، بهارستان و دماوند استان تهران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22157 ـ 25/01/1400

شماره ۳۸۸۹/ت ۵۸۱۲۲هـ ـ ۱۴۰۰/۱/۱۸

وزارت کشور

هیأت‌وزیران در جلسه 15/۱/1400 به پیشنهاد شماره ۱۱۳۸۸۴ مورخ  ۱۳۹۹/۷/۲۱ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

۱ـ روستای عباس‌آباد ضرغام دهستان شریف‌آباد بخش شریف‌آباد شهرستان پاکدشت استان تهران به شهر شریف‌آباد بخش یادشده ملحق می‌شود.

۲ـ روستای خیرآباد دهستان همدانک بخش بوستان شهرستان بهارستان استان تهران به شهر نسیم‌شهر بخش یادشده ملحق می‌شود.

۳ـ روستای مشاء دهستان تاررود بخش مرکزی شهرستان دماوند استان تهران به شهر دماوند بخش یادشده ملحق می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

آیین‌نامه موارد توقیف موقت یا لغو هرگونه اجازه‌نامه یا گواهینامه یا پروانه صادره یا توقیف وسایل پرنده متخلف

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22157 ـ 25/01/1400

شماره ۳۳۲۸/ت ۵۷۹۸۶هـ ـ ۱۴۰۰/۱/۱۷

وزارت راه و شهرسازی

هیأت‌وزیران در جلسه 1400/1/15 به پیشنهاد شماره 69386/100/02 مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۰ وزارت راه و شـهرسازی و به استنـاد مـاده (۲۲) قانون هواپیـمایی کـشوری ـ مصوب ۱۳۲۸ ـ آیین‌نامه موارد توقیف موقت یا لغو هرگونه اجازه‌نامه یا گواهینامه یا پروانه صادره یا توقیف وسایل پرنده متخلف را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین‌نامه موارد توقیف موقت یا لغو هرگونه اجازه‌نامه یا گواهینامه یا پروانه صادره یا توقیف وسایل پرنده متخلف

ماده ۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ـ سازمان: سازمان هواپیمایی کشوری.

۲ـ مقررات: قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، تصویب‌نامه‌های هیأت‌وزیران در حوزه هوانوردی و مصوبات شورای‌عالی هواپیمایی کشوری و همچنین شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مصوب سازمان.

۳ـ تخلف: ‌انجام هرگونه فعل یا ترک فعل ناقض  مقررات.

۴ـ گواهینامه: هرگونه مدرک،‌ مجوز، تأییدیه و امتیازنامه صادره توسط سازمان.

۵ـ محصول: وسیله پرنده، موتور و یا ملخ آن.

۶ـ قطعه: موتور،‌ ملخ، اجزا و لوازم وسیله پرنده.

۷ـ تشکیلات:‌ شخص حقیقی یا حقوقی یا واحدی از شخص حقوقی.

ماده ۲ـ در صورت مشاهده عدم انطباق ساختار و یا عملکرد تشکیلات،‌ محصول و یا قطعه‌ با مقررات، سازمان حسب مورد نسبت به اعلام مهلت محدود برای رفع عدم انطباق یا لغو، تعلیق و یا محدود نمودن امتیازات گواهینامه صادره برابر مقررات اقدام می‌نماید.

ماده ۳ـ چنانچه در بازرسی از وسیله پرنده‌ای که بهره‌بردار آن ایرانی باشد، دلایلی مبنی بر عدم انطباق با مقررات مشخص گردد، سازمان علاوه‌بر اعمال ماده (۲) این آیین‌نامه،‌ یکی از موارد زیر را نیز به اجرا می‌گذارد:

۱ـ تا رفع ایراد، وسیله پرنده را زمین‌گیر نماید.

۲ـ با رعایت ایمنی پرواز، با محدودیت به وسیله پرنده اجازه پرواز دهد.

۳ـ مهلتی برای رفع عدم تطابق دهد.

ماده ۴ـ چنانچه در بازرسی از وسیله پرنده خارجی که در ایران نشست‌وبرخاست و یا از قلمروی هوایی جمهوری اسلامی ایران استفاده می‌کند یا شرکت بهره‌بردار و یا نهاد مسئول هوانوردی کشور بهره‌بردار وسیله پرنده مذکور، شواهدی مبنی بر مغایرت با مقررات پیمان شیکاگو و یا مقررات مشخص شود، سازمان یکی از موارد زیر را به اجرا می‌گذارد:

۱ـ تا رفع ایراد، وسیله پرنده مربوط را زمین‌گیر نماید.

۲ـ با رعایت ایمنی پرواز، با محدودیت به وسیله پرنده اجازه پرواز دهد.

۳ـ برای رفع مغایرت مهلت دهد.

۴ـ مانع پرواز وسیله پرنده، فعالیت پروازی بهره‌بردار و یا کلیه بهره‌برداران آن کشور در قلمرو ایران شود.

ماده ۵ ـ چنانچه شخص دارای گواهینامه از مقررات تخلف نماید، سازمان می‌تواند علاوه‌بر ممانعت از ادامه فعالیت شخص متخلف، نسبت به لغو، تعلیق و یا محدود نمودن امتیازات گواهینامه آن شخص اقدام نماید.

ماده ۶ ـ چنانچه اشخاصی که براساس مقررات برای انجام فعالیت در صنعت هوانوردی نیاز به اخذ گواهینامه از سازمان نداشته باشند، مرتکب تخلفی شوند که ایمنی را تحت تأثیر قرار دهند، سازمان می‌تواند تشکیلات مربوط به شخص متخلف را مکلف به عدم استفاده از خدمات شخص موردنظر نماید.

ماده ۷ـ به منظور اجرای این آیین‌نامه، تشکیلات و یا اشخاص موضوع مقررات مکلفند ضمن همکاری و رعایت دستورات، دسترسی به وسیله پرنده، فرودگاه، تجهیزات و اسناد مربوط را برای سازمان فراهم نمایند.

ماده ۸ ـ شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های موضوع این آیین‌نامه با رعایت قوانین و مقررات مربوط توسط سازمان تهیه و ابلاغ می‌گردد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۴۱۵۹۷/ت ۵۵۵۰۰هـ مورخ ۵/۴/۱۳۹۷ و اصلاحات بعدی آن

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22157 ـ 25/01/1400

شماره ۱۵۶۶۷۹/ت ۵۸۲۷۷هـ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷

وزارت صنعت، معدن و تجارت

سازمان حفاظت محیط‌زیست

سازمان ملی استاندارد ایران

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در تصویب‌نامه شماره  ۴۱۵۹۷/ت ۵۵۵۰۰هـ مورخ ۱۳۹۷/۴/۵ و اصلاحات بعدی آن موضوع برنامه زمانی اعمال حداقل حدود مجاز آلایندگی موتورسیکلت، عبارت “۱۴۰۰ به بعد” به عبارت “۱۴۰۱ به بعد” اصلاح و متون زیر به عنوان تبصره‌های (۶) و (۷) به تصویب‌نامه مذکور اضافه می‌شود:

تبصره ۶ ـ برای موتورسیکلت‌هایی که با اعلام سازمان حفاظت محیط‌زیست از قطعات سامانه پاشش بنزین (انژکتور)، سامانه واپایش الکترونیکی موتور (ECU) و واکنش ساز (کاتالیست) تولید داخل استفاده می‌نمایند، موعد مذکور از ابتدای سال ۱۴۰۲ تعیین می‌گردد.

تبصره ۷ـ از ابتدای سال ۱۴۰۱ نصب جاذب بخارات بنزین (کنیستر) برای کلیه موتورسیکلت‌های تولید داخل الزامی است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح تبصره (۳) بند (ز) اصلاحی ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22157 ـ 25/01/1400

شماره ۳۳۵۰/ت ۵۸۰۵۰هـ ـ ۱۴۰۰/۱/۱۷

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت کشور ـ وزارت راه و شهرسازی

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

سازمان حفاظت محیط‌زیست

هیأت‌وزیران در جلسه 1400/1/15 به پیشنهاد شماره 81830/100/02 مورخ ۱۳۹۹/۶/۳۰ وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تبصره (۳) بند (ز) اصلاحی ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۵۶۲۲/ت ۵۴۰۷۶ هـ مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۵ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره ۳ـ در رابطه با طرح‌های توسعه و عمران شهری و تغییرات بعدی آن و نیز ایجاد شهرک‌های مسکونی و افزایش محدوده شهرها به شرح زیر اقدام می‌شود:

۱ـ طرح‌های توسعه و عمران شهری و تغییرات بعدی آن (تصویب و بازنگری) که به تصویب مراجع قانونی ذی‌ربط (شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ـ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران) می‌رسد، نیاز به اخذ مجوز از کمیسیون ندارد.

۲ـ ایجاد شهرک‌های مسکونی پس از تصویب مراجع ذی‌صلاح و همچنین افزایش محدوده مصوب شهرها به صورت موردی به عنوان مغایرت اساسی با طرح جامع و تصویب شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران با استفاده از اراضی که قابلیت کشت و تولید محصولات کشاورزی را نداشته باشد، در صورت تشخیص ضرورت توسط کمیسیون، از شمول عوارض ماده (۲) قانون معاف است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح آیین‌‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22157 ـ 25/01/1400

شماره ۱۵۶۷۰۴/ت ۵۸۴۹۰هـ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲۸

وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ به پیشنهاد شماره 60/275323 مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

الف ـ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۹۵/ت ۱۶هـ مورخ ۱۳۷۳/۲/۶ و اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ـ متن زیر به انتهای ماده (۳۵) اضافه می‌شود:

“خروج موقت آثار فرهنگی و هنری مرتبط با شرح وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (با قدمت کمتر از یکصد سال) توسط نهادهای دولتی و غیردولتی به منظور برگزاری نمایشگاه‌های فرهنگی و هنری در خارج از کشور با تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجاز می‌باشد.”

۲ـ در ماده (۳۶)، بعد از عبارت “صدور تابلو نقاشی و سایر آثار فرهنگی” عبارت “و هنری” اضافه می‌شود.

ب ـ مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی (۳۵۷) ردیف تعرفه همراه با تفکیک، ایجاد، حذف و اصلاح شرح ردیف تعرفه و مندرجات ذیل یادداشت برخی از فصول کتاب مقررات صادرات و واردات به شرح جداول پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می‌شود. با اعمال این اصلاحات، مجموع جداول پیوست آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات با رعایت ماده (۱۱) آیین‌نامه یادشده از اول فروردین سال ۱۴۰۰ قابل اجرا است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

لینک فایل PDF

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

سایر مصوبات دهه سوم تیر ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/04/21 لغایت 1402/04/31 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   آیین‌نامه تـسهیلات صندوق تعاون…

سایر مصوبات دهه دوم تیر ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/04/11 لغایت 1402/04/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   دستورالعمل ساماندهی نظارت و…

مصوبات شوراها دهه دوم تیر ۱۴۰۲

مصوبات شوراها منتشره از تاریخ 1402/04/11 لغایت 1402/04/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران الف ـ شورای‌عالی سازمان…
keyboard_arrow_up